RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1 2. 4 Risikostyringsnyt. 5 Markedssnyt MAJ 2014. Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær"

Transkript

1 RISIKO- RÅDGIVEREN MAJ 2014 INDHOLD Leder Indbyg svaghed! Selvsagt Digital risiko for tab af nærvær Borgmesterstafetten Thomas Adelskov Odsherred Kommune 4 Risikostyringsnyt Risikokulturen er i fokus 5 Markedssnyt - Flere vælger selvforsikring - Ny DNA-mærkning mod indbrud 8 Opslagstavlen

2 LEDER INDBYG SVAGHED! KALENDER 2. juni 2014 Trafik-seminar arrangeret af FDM Sjællandsringen 18. juni 2014 Erfa-møde for offentlige institutioner i Region Hovedstaden september 2014 Danske Risikorådgiveres studietur til Budapest 12. september 2014 Bestyrelsesmøde 18. september 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Sjælland 25. september 2014 Willis Årskonference 9. oktober 2014 Erfa-møde for kommunerne i Region Midt- og Nordjylland 30. oktober 2014 Danske Risikorådgiveres Temadag 2014 Forleden læste jeg, at ingeniører er kommet et stort skridt nærmere den ellers nærmest umulige opgave at bygge en bro over Norges dybeste fjord, Sognefjorden, der er op til 1300 meter dyb. Men et er at konstruere en bro over en sådan fjord, et andet er at gøre det på en sådan måde, at den kan modstå en eventuel påsejling. En risikoanalyse viser nemlig, at broen, der skal være 4.1 km. lang, gennemsnitligt vil blive påsejlet en gang hvert niende år af ét af de over 3000 fartøjer, der hvert år passerer det sted, hvor broen skal anlægges. Så hvad gør man, hvis, eller rettere når, dette skulle blive tilfældet? Ingeniørerne er kommet op med en særlig risikofleksibel brokonstruktion, der betyder, at det ikke vil få fatale konsekvenser, hvis en kollision skulle forekomme. Konstruktionen vil blive en rør- eller tunnelbro, hvor bilerne skal køre, bestående af 16 flydeelementer eller pontoner, som holder tunnelen oppe. Der vil være maksimalt 400 meter mellem disse pontoner. Ideen er, at udstyre broen med et svagt led (weak link), der kan fungere som en sikring, hvis et skib skulle påsejle en af broens pontoner. Det svage led er leddet mellem ponton og rør. Leddet vil i tilfælde af kollision af en vis kraft briste. Pontonen vil derefter løsne sig og drive væk, mens resten af broen fortsat vil være intakt. Man indbygger med andre ord med vilje en svaghed i konstruktionen. Udgangspunktet for ingeniørerne har været, at en kollision vil forekomme. Man vil naturligvis gøre meget for at undgå enhver form for kollision, men man erkender, at det ikke vil være muligt helt at undgå det. Derfor gør man bedst i at konstruere broen på en sådan måde, at mindst muligt skade vil forekomme, hvis eller når en kraftig kollision forekommer. Man kan altså håndtere risici ved at indbygge et svagt led! Normalt tænker vi jo på risikostyring, som noget der er stærkt, noget robust, noget der skal kunne modstå påvirkninger af næsten enhver art. Usårlighed er typisk det, som vi stræber efter. Broen over Sognefjorden er et eksempel på, at denne usårlighedstankegang ikke altid er den rigtige. Så måske vi grundigt skulle overveje hvor i vores daglige arbejde, det måtte være rigtigt at arbejde med at indbygge svage led, der begrænser skaden, når skaden indtræffer for det gør den jo almindeligvis før eller senere. Steen Nedergaard Jensen Formand Med venling hilsen 31. oktober 2014 Bestyrelsesmøde Steen Nedergaard Jensen Formand 1

3 SELVSAGT DIGITAL RISIKO FOR TAB AF NÆRVÆR ANSIGTERNE BAG KLUMMEN SELVSAGT Denne måneds pen: Hvor mange af deltagerne ved det sidste møde, du deltog i, var samtidig på Facebook eller besvarede mails på deres computer eller smartphone? De færreste kan nok svare ingen. I takt med at teknologien har gjort det muligt at være on-line overalt, er det blevet almindeligt at lade sig opdatere med de seneste nyheder eller skrive beskeder under møder eller på kurser. Nogle gange i det skjulte, andre gange helt åbenlyst. Digital multi-tasking er blevet norm. Vi er ikke længere kun til stede, dér hvor vi er. Samtidig med at vi befinder os i den fysiske og sociale ramme, som mødet eller kurset udgør, er vi mentalt til stede i andre digitale rum og deltager i alternative sociale og kommunikative processer. Processer der ofte intet har at gøre med det emne, der diskuteres, eller det sociale samspil, som foregår i det fysiske rum. Thomas Halfdan Breck Adjunkt, Professionshøjskolen Metropol Som underviser oplever man i stigende grad, at de studerende midt i en lektion bruger computer eller smartphone til sociale formål, underholdning og adspredelse, helt uden faglig relevans. Mange undervisere vælger at ignorere det. Argumentet er, at studerende på en videregående uddannelse er voksne mennesker, som selv må tage ansvar for, hvad de lærer. Synspunktet virker fornuftigt, så længe det kun handler om individet. Hver enkelt står jo til regnskab ved eksamen. Men den digitale adspredelse har konsekvenser, som rækker ud over den enkelte. Det distraherer de medstuderende og forringer dermed det kollektive udbytte. Bjørn Rothaus Direktør, Taktika At udelukke IT fra undervisningen vil være håbløst idioti. Vi skal gøre brug af de digitale muligheder for informationssøgning, formidling og nye måder at lære på. Men der er brug for et opgør med den bevidstløse afhængighed af digitale medier og nødvendigheden af at være on-line hele tiden. Analoge lommer er et nyt initiativ fra nogle studerende, som agiterer for en mere bevidst brug af digital teknologi. En brug som omfavner mulighederne, men samtidig betoner retten til at holde digitalt fri en gang imellem tage et analogt pusterum med plads til nærvær, refleksion og fordybelse. On-line samfundet rummer store muligheder, men også risiko for tab af nærvær. Lad os kræve nærværet tilbage ved at indføre analoge lommer under møder, kurser og i undervisningen. Aftalte perioder hvor alle går off-line. Gevinsten er til at få øje på: Bedre møder, mere interessante kurser og mere inspirerende undervisning. Hans Ravnkjær Larsen Partner, Cheche 2

4 BORGMESTERSTAFETTEN THOMAS ADELSKOV, BORGMESTER, ODSHERRED KOMMUNE Borgmester Thomas Adelskov har overtaget depechen fra Københavns Kommunes overborgmester, Frank Jensen. Her fortæller han, hvilke udfordringer Odsherred Kommune står overfor lige nu og i fremtiden. - Thomas Adelskov, hvilke tre væsentlige og helt konkrete og jordnære risici står Odsherred Kommune overfor lige nu? Thomas Adelskov: Thomas Adelskov ønsker at give depechen videre til borgmester Jan Petersen fra Norddjurs Kommune. Vi håber, han tager imod den. 1. Klimaforandringerne er en af de helt væsentlige og presente risici, som jeg tror de fleste kommuner arbejder med. I Odsherred gav stormen Bodil kommunen en række udfordringer idet både private grundejere og kommunen blev ramt af oversvømmelser. Flere sommerhusområder blev oversvømmet og ikke mindst havnene omkring Sjællands Odde var hårdt ramt. Da stormen ramte var kommunen i samarbejde med en række grundejere gået i gang med at sikre kysterne med diger. Men da stormen var så kraftig og arbejdet med digerne ikke færdiggjort, blev disse også oversvømmet og ødelagt. 2. Derudover har vi et stort arbejde med at sikre borgerne og sommerhusejerne mod brand i tørkesæsonen. Odsherred Kommune er landets største sommerhusområde; om vinteren bor her ca borgere og om sommeren stiger dette antal til indbyggere/turister. Brand er den store risiko i sommerhusområderne, så vi arbejder specielt på at sikre disse områder. 3. I 2009 blev Odsherred Kommune selvforsikret på en række områder, hvilket betyder at vi bruger mange ressourcer på at forebygge og minimere skader. Vi arbejder på at sikre kommunens bygninger mod brand og er ved at få opsat ABA-anlæg på alle kommunens institutioner. Vi forsøger også at hindre hærværk ved hjælp af forskellige tiltag. - Hvad vurderer du bliver de største konkrete fremtidige risici i Odsherred Kommune? Klimaforandringer bliver helt klart den største udfordring. Vind og vejr kan forårsage store skader på kommunens bygninger, så det er vigtigt at vi tænker fremad og sikrer os mod skybrud og storme. I Odsherred Kommune arbejder vi også med at reducerer vores CO2-forbrug, og vi er foran i vores CO2 regnskab, men gør stadig meget for at finde alternativer til gængse sprøjtemidler og anden gift, vi bruger i naturen. Vi har flere forsøg kørende lige pt. 3

5 RISIKOSTYRINGSNYT RISIKOKULTUREN ER I FOKUS I TØNDER KOMMUNE Ved Gjensidiges konference Risikostyring i bevægelse den 22. maj var Tønder Kommune nomineret til Risikostyringsprisen 2014 og vandt! Fagchef Lars Møldrup modtog på vegne af Risikostyringsgruppen i Tønder Kommune risikostyringsprisen samt en check på kr til det videre arbejde med risikostyring i kommunen. Af Jeanne Sneftrup Jensen EIRM, Sekretariat for Danske Risikorådgivere I Tønder Kommune har man siden 2011 arbejdet med RABB-besøg (Risiko, Arbejdsmiljø, Brand og Bygning), da kommunen besluttede en ny risiko- og forsikringspolitik som indebar, at en stor del af kommunens risici blev selvforsikret. Kommunen, under ledelse af fagchef Lars Møldrup, nedsatte derfor en tværgående risikostyringsgruppe, som siden har arbejdet på at sikre kommunens arbejdspladser og institutioner og udbrede kendskabet til risikostyring blandt andet ved hjælp af RABB-besøg. Et RABB-besøg er et inddragende og oplysende møde, hvor man forsøger at få et samlet risikomæssigt billede af den enkelte arbejdsplads og institution. Ved et besøg gennemgås bygningen, og man vurderer om der er forhold, som skal bringes i orden, inden de udmønter sig i store skader. Men via besøgene bliver disse forhold nu opdaget og bragt i orden. Vores selvforsikringsbudget er 18% lavere i år, og det er et udtryk for, at vi har færre skader i kommunen. Om det direkte kan relateres til RABB-besøgene er usikkert, men vi tror på, at de gør en forskel, fortæller Lars Møldrup. Alle institutioner har fået besøg inden for de første år siden projektets start i Og det lader til at risikostyringskulturen er blevet adopteret af de ansatte, for antallet af skader er faldet og institutionerne er blevet gode til at håndtere og agere på de risici, de oplever. Men i takt med den løbende udskiftning af ansatte, er det vigtigt fortsat at holde fokus på området, og det gør risikostyringsgruppen ved fortsat at komme på besøg i institutionerne. Hvis risici skal styres, er man afhængig af at få indført en risikostyringskultur, hvor medarbejdere tager ansvar. Det er også vigtigt fortløbende at holde fokus på sagen, fortæller Lars Møldrup. Der er mange fordele ved RABB-besøgene. Lars Møldrup nævner blandt andet, at man har fået nedbrudt silotanken og styrket det tværfaglige arbejde på risikostyringsområdet. Det giver også den fordel, at der er mindre administration, og den effektive tilgang til risikostyring bliver også mindre omkostningstung og resultaterne viser sig tidligere end før. Lars Møldrup får overrakt Risikostyringsprisen 2014 af Lars Kronborg fra Gjensidige Tønder Kommune deler gerne sine erfaringer med andre kommuner ligesom de også lærer af andre kommuners erfaringer med risikostyring. Det gør de blandt andet ved at deltage i netværk på tværs af kommunegrænser, hvor man netop diskuterer risikoproblematikker og udveksler erfaringer. Med Risikostyringsprisen fulgte også en check på kr , som Lars Møldrup har tænkt sig at bruge på at understøtte og sætte fokus på nogle af de risici, der ligger ud i fremtiden. Vi vil gerne forebygge skader og synliggøre vores resultater og takker for anerkendelsen af vores indsatser på området, afslutter Lars Møldrup. 4

6 MARKEDSNYT ARBEJDSULYKKER OG ØKONOMIEN VED SELVFORSIKRING Willis har mange års erfaring med rådgivning af kommuner og regioner om selvforsikring samt håndteringen af arbejdsskadesager, og vi kan konstatere, at kommunerne og regionerne opnår et pænt overskud ved at være selvforsikrede der er dog flere faktorer at tage hensyn til, når der skal vælges mellem selvforsikring eller forsikringsordning. Af Liv Lundqvist, jurist og Peter Kofoed, underdirektør Kontaktinformationer WILLIS Forsikringsservice I/S Tlf: Web: Erfaringer med arbejdsulykker og selvforsikring Mange kommuner og regioner har i dag valgt at være selvforsikrede på arbejdsulykker. Dette valg er truffet blandt andet for at undgå at binde en stor årlig præmie fast på området i form af forsikringsordninger. Willis kan efter en større analyse konstatere, at kommunerne og regionerne ofte opnår et pænt overskud ved at være selvforsikrede. Vi oplever således, at en typisk kommune fx har sparet op til procent af en periodes forsikringspræmier efter blot at have været selvforsikret i godt seks år. En økonomisk besparelse i den størrelse kan passende benyttes til at styrke kommunens eller regionens sikring og sikkerhed, og er kommunen eller regionen fortsat villig til at være selvforsikret fremover, er der mulighed for at opnå yderligere overskud set i forhold til forsikringspræmiernes størrelse i samme periode. Præventiv indsats Som selvforsikret har man gode muligheder for at sætte nødvendige risikostyringstiltag i gang blandt andet i kraft af en tættere kobling til arbejdsmiljøindsatser. På den måde kan man lettere og hurtigere få iværksat en præventiv indsats, da kommunen eller regionen har data tilgængelig med det samme. Typisk er fokus på antallet af skader, men ofte vil det være et godt supplement at se på de egentlige erstatningsudbetalinger på væsentlige skadesområder, for herigennem at skabe præventive tiltag de relevante steder - til bred gavn for både økonomi og arbejdsforhold. Ved at vælge at være selvforsikret kan man derfor hurtigere observere de positive resultater af en sådan indsats. Specielt set i forhold til en forsikringsordning hos et selskab, hvor man må afvente selskabets registrering af faldet i antallet eller af de dyre arbejdsulykker, og først herefter opleve en eventuel nedsættelse af forsikringspræmien. Økonomisk overskud men husk at holde styr på risikoen Når en kommune eller region vælger at overgå til at være selvforsikret, oplever de et stort overskud i økonomien. Willis analyse viser dog, at når man tager hensættelserne til arbejdsskadesagerne med i betragtning, så falder overskuddet mærkbart. Det er derfor vigtigt, at overskuddet ikke betragtes uden at kommunen eller regionen medtager den fremtidige risiko på de anmeldte arbejdsulykker. Selvforsikrede kommuner og regioner har derfor behov for løbende at sikre, at hensættelserne til dækning af fremtidige udbetalinger på anmeldte arbejdsskader er korrekte. De fleste afgørelser træffes først flere år efter ulykken er sket, og hensættelserne er derfor et væsentligt element til at sikre, at man er bekendt med de fremtidige udgifter i kommunen eller regionen. 5

7 Det førnævnte overskud på procent svarer i praksis ikke til mere end blot én årlig udbetaling til en større sag om tab af erhvervsevne for en gennemsnitlig dansk kommune. Man bør derfor sikre en høj kvalitet i selve sagsbehandlingsarbejdet omkring arbejdsskadesagerne for at opnå et korrekt udfald af sagerne og kvalitet i den endelige vurdering af Arbejdsskadestyrelsens afgørelser. En anden vigtig faktor i forhold til, at der skal være styr på risikoen er, at der kan være stor forskel på, hvor meget man sparer det ene år i forhold til det andet. Som selvforsikret bytter man i princippet en forholdsvis sikker forsikringspræmie ud med en risiko for egentlige ekstraudgifter i nogle år, mens der samtidig er mulighed for gevinster i andre år. Det kræver derfor, at man er villig til at acceptere disse udsving, og at beslutningstagerne løbende bliver orienteret om risiciene. 6

8 MARKEDSNYT NY DNA-MÆRKNING MOD INDBRUD I 2013 blev der anmeldt over indbrud i kommunale bygninger som børnehaver, skoler, plejehjem og andre offentlige bygninger*. Så mange indbrud medfører en masse besvær og drejer sig samtidig om store summer, og så er det bare rigtig ærgerligt at være selvforsikret. Af Ulrik Mak Salgschef G4S Kontaktinformationer G4S Tlf: Web: Moderne operation mærkning Det gælder om at gøre det uinteressant og besværligt for tyvene at stjæle. Og det er sværere for tyve at afsætte deres stjålne varer, hvis de er mærket. Men selvom tidligere mærkningsmetoder måske har været effektive, så har de også delvist ødelagt den mærkede genstand, enten ved en meget synlig mærkat eller ved indgravering. G4S har lige lanceret en ny type mærkning på det danske marked, som har en stor præventiv effekt, og som er usynlig for det blotte øje. Det drejer sig om DNAmærkning, som har stor succes i udlandet. I England er antallet af indbrud f.eks. faldet med op til 85%, de steder hvor der bliver skiltet med DNA-mærkning. Kort om DNA-mærkning DNA-mærkning er en unik væske, som indeholder kunstig DNA og mikrodots. Mærkningen er usynlig for det blotte øje, men kan ses i UV-belysning. Hvis politiet finder tyvekoster, kan de ved hjælp af et mikroskop identificere den unikke kode, der registreret i en database, og derved finde den rette ejermand. DNA-mærkningen er billig i forhold til tidligere mærkningsmetoder og er nem at bruge: Smør DNA-væsken på de ting, som skal mærkes Registrer tingene online, så politiet kan finde frem til den rette ejer Sæt skiltene med DNA-mærkning et synligt sted Et DNA-mærkningskit består bl.a. af unik DNA-væske og G4Sskilte med stor præventiv effekt. Kommunerne er nysgerrige Flere kommuner har allerede vist interesse for DNA-mærkningen. De er plaget af gentagne indbrud og ser DNA-mærkningen som et godt supplement til deres eksisterende sikring. De ser det som en måde at komme tyveri af it-udstyr (ipads, bærbare pc er og projektorer), musikinstrumenter, møbler, lamper og meget mere til livs på. Mærkningen ødelægger/skæmmer ikke genstandene, og sammen med skiltningen virker den præventivt. Kommunerne kan også selv identificere genstandene ved hjælp af et mikroskop, hvis der er tvivl om, hvem ejeren er. DNA-væske kan også bruges mod overfald I borgercentre, jobcentre og lign., hvor sagsbehandlerne risikerer at blive overfaldet fysisk, kan DNA-væsken også bruges præventivt. Her sprøjtes væsken på overfaldsmanden og kan ikke umiddelbart vaskes af. Så hvis politiet finder gerningsmanden, kan de koble ham direkte til hændelsen vha. den unikke kode. DNA-mærkning er usynlig for det blotte øje, men kan ses ved UV-belysning. *) Kilde: politi.dk 7

9 OPSLAGSTAVLEN RISIKOKOORDINATOR VERSION ET KURSUS I RISIKOSTYRING Clever Collaboration Group (CCG) afholder kursus om risikostyring i efteråret Målgruppe Kurset henvender sig til de risikokoordinatorer, risk managers, og andre der arbejder med risiko, som gerne vil have løftet deres kompetencer indenfor risikostyring, og vil løfte risikoarbejdet til et nyt niveau til gavn for hele organisationen. Dato Sjælland: september Jylland: september Kurset afholdes som internatkursus med start kl på dag ét, og slut kl. 16 på dag to. Tilmelding Du kan læse mere og tlmelde dig på: risikokursus eller kontakte CCG på: Verden er under konstant forandring og alting går hurtigere og hurtigere. Denne forandring er med til at komplicere styringen af og kontrollen med risici i en organisation. En god risikostyring leder til større risikobevidsthed i en virksomhed, og gode risikoanalyser er vigtige for at kunne tage kompetente beslutninger. Dette kursus giver dig den viden, du skal bruge for at forstå og opbygge en effektiv risikostyringsproces i din virksomhed. Fokus gennem kurset er at opnå en forståelse for risikostyring, hvad udbyttet er for virksomheden, samt hvordan en risikostyringsproces kan etableres. Du vil få et indgående kendskab til risikostyring, risikoanalyse, risikoappetit og risikokultur, herunder din rolle som professionel sortseer i organisationen. Kurset omhandler både den teoretiske viden om risikostyring krydret med øvelser, cases og gæstetalere. Der tages udgangspunkt i ISO og andre ledende standarder. Du får indblik i metoder til etablering af en risikostyringsproces, inklusiv styring og forankring af processen. Fokusområder Introduktion til risikostyring Risikostyringsprocessen Risikoappetit Risikotolerance Praktiske risikoanalyse-metoder og teknikker Risikorapportering Risikokultur / forankring i organisationen Opfølgning på og overvågning af risici ERM (Enterprise Risk Management) Cases Risikostyring i privat virksomhed v. risk manager fra international virksomhed - Hvordan gør en state-of-the-art risk manager risikostyring effektiv i virksomheden? Psykologien i risikostyring v. anerkendt erhvervspsykolog - Hvordan brænder jeg igennem i organisationen? Projektøkonomisk risikostyring erfaren senior projektrådgiver - Risikostyring i store projekter. 8

10 OPSLAGSTAVLEN FORSIKRINGSAKADEMIETS KURSER I ARBEJDSSKADEFORSIKRING Sådan bruger du kurserne: Kurserne tages i naturlig rækkefølge. Dog kan du springe Arbejdsskade I over, hvis du har et grundlæggende kendskab til arbejdsskadeområdet eller har nogle års erfaring indenfor dette område. Kurserne afholdes i 2014: Arbejdsskade I oktober Arbejdsskade II oktober Læs mere om kurserne på Forsikringsakademiets hjemmeside: under fanebladet kurser og seminarer Forsikringsakademiet afholder i efteråret 2014 kurser i arbejdsskade. Kan man få en arbejdsskade i sin fritid eller kan det udløse et whiplash at vende sig om efter en smuk kollega? Det er bare nogle af de spørgsmål, der bliver besvaret på Forsikringsakademiets kurser i arbejdsskadeforsikring - Arbejdsskade I og Arbejdsskade II. De to kurser er udviklet i samarbejde med specialister og konsulenter fra Arbejdsskadestyrelsen, som også underviser på kurserne. De kan både give dig det teoretiske grundlag og skabe sammenhæng til den praktiske sagsbehandling ud fra deres omfattende erfaring. Er du altid dækket mens du arbejder - og er du aldrig dækket, når du har fri? Få svaret på Arbejdsskade I, hvor vi fokuserer bredt og grundlæggende. Udviklingen i ulykkesbegrebet gennemgås grundigt, og desuden kommer vi ind på erhvervssygdomme, varigt mén og behandlingsudgifter. Ikke alle tjener sine penge som fodboldspilleren Messi! På Arbejdsskade II kommer vi ind på årslønsberegningen, og hvor du finder de relevante oplysninger til at beregne den. Desuden arbejder vi med, hvad der indgår i skøn af tabet og de forskellige elementer der indgår i "skønnet", som f.eks. skadens omfang, alder, den nuværende situation, uddannelse m.m. Fælles for kurserne er den praktiske tilgang til teorien og juraen, som gør at du får noget konkret med hjem, som du kan anvende i din hverdag. 9

11 OPSLAGSTAVELEN SÆT KRYDS I KALENDEREN Den september går Danske Risikorådgiveres studietur til Budapest, hvor vi blandt andet skal besøge en kommune i Budapest, der har udfordringer med floden Donau, vi skal besøge Grundfos, vi skal høre fra nogle af Danske Risikorådgiveres samarbejdspartnere og meget meget mere. Programmet er under udarbejdelse ARRANGEMENTSKALENDEREN Tjek hjemmesiden for nye aktiviteter, erfamøder, seminarer mv. arrangementer NY ONLINE LOVPORTAL Danske Risikorådgivere har i samarbejde med Schultz udviklet LovGuide Risikorådgiver, en online portal, som indeholder opdateret, konsolideret lovgivning og værktøjer mv. inden for områderne arbejdsmiljø, forsikring, sikring, beredskab og brandværn samt forvaltningsret. Læs mere på schultz.dk/risiko. 10

12 DANSKE RISIKORÅDGIVERE - DET ER OS, DER STILLER SPØRGSMÅLENE Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere inden for arbejdsmiljø, forsikring og sikring ansat i offentlige og private virksomheder. Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder hver dag med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund. Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer. VI TAKKER FOR STØTTEN FRA FØLGENDE VIRKSOMHEDER: HOVEDSAMARBEJDSPARTNERE SAMARBEJDSPARTNERE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE

BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE Risikostyring = tag vare på dit, mit og vores - og på dig, mig og os BEREDSKAB OG SERVICE, PERSONALE, ØKONOMI RISIKOSTYRINGSPOLITIK FOR ODSHERRED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Risikostyring... 3 Det er

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsikringskontoret gør nu status over 6. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2012 har atter været et ganske pænt skade

Læs mere

Fokuseret risikostyring

Fokuseret risikostyring Fokuseret risikostyring 30. oktober 2014 Tønder Kommune OM OS Befolkningstal: 39.043 Areal i kvadratkilometer: 1.279 1.800 km kommuneveje 80 km statsveje Ansatte ved kommunen: ca. 3.800, heraf ca. 320

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2007-2008 Årsrapport 2007-2008 Vi gør nu status over de 2 første år med selvforsikring og risikostyring i Faaborg-Midtfyn Kommune. Ved indgangen til den nye kommune,

Læs mere

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri

Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores store problematik med indbrud og røveri Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 254 Offentligt Vi er en kommerciel virksomhed og har økonomiske interesser Dog har vi et produkt der har interesse for hele samfundet og kan gøre noget ved vores

Læs mere

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar

Ansvar Gjensidige Ledelsesansvar Gjensidige Professionelt ansvar Notat Sagsfremstilling vedrørende forsikringer for Beredskab og Sikkerhed Den 2. december modtog Beredskab & Sikkerhed tilbud på forsikringer efter et udbud hos Codan, TopDanmark og Gjensidige. Kun Gjensidige

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Forsikringskontoret gør nu status over 9. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2015 fået

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune

Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Referat af ERFA mødet den 8. marts 2012 i Ringkøbing-Skjern Kommune Velkomst v/ringkøbing-skjern Kommune Lone Nielsen fra Ringkøbing-Skjern Kommune bød velkommen med præsentation af kommunen. Trafiksikkerhed

Læs mere

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune

Risikostyringspolitik. for. Århus Kommune Risikostyringspolitik (Bygnings- og tingsskade) for Århus Kommune Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor juni 2005 Indhold Indhold... 2 1. Formål... 2 1.1. Sikring frem

Læs mere

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune

UDKAST Forsikrings- og risikostyringspolitik. Viborg Kommune UDKAST Viborg Kommune 1. december 2010 Side 1 af 7 Forord Ifølge styrelsesvedtægtens 11 skal Økonomiudvalget fastsætte regler om, i hvilket omfang kommunens værdier og risici skal forsikres. Med denne

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere fra Danske Risikorådgivere Oktober 2009 Skt. Gertruds Stræde 5, 1129 København K / 7025 2545 / www.danskerisikoraadgivere.dk Nyt fra foreningen Kære medlem Velkommen til oktober måneds nyhedsbrev! I denne

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD JANUAR 2013. Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 RISIKO- RÅDGIVEREN JANUAR 2013 INDHOLD Leder Danske Risikorådgivere 1 2013 2 4 5 6 Fra en risikorådgivers hverdag Kan det skade at benytte frivillige i kommunerne? Lovgivningsnyt Fokus på nedslidnings-truede

Læs mere

Selvforsikret - rettigheder og pligter

Selvforsikret - rettigheder og pligter Selvforsikret - rettigheder og pligter Kompleksiteten ved at være selvforsikret Betydningen af at være selvforsikret Selvforsikret forskellige kasketter med forskellige pligter og rettigheder 48, stk.

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Workshop 16. april 2015

Workshop 16. april 2015 Workshop 16. april 2015 Hvem er Contea Contea er i dag den største danskejede, uafhængige forsikringsmæglervirksomhed med 43 medarbejdere og en præmieomsætning på mere end DKR 1,5 mia. Vi samarbejder i

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 30. maj 2013 Sted: Hotel Nyborg Strand Tidspunkt: Kl. 16.00 Til stede: Steen Nedergaard Jensen / formand Torben Jacobsen / næstformand Thomas

Læs mere

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE G4S ACADEMY EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE TILMELD DIG HER VERSION 170808 G4S ACADEMY G4S Academy er en tværorganisatorisk afdeling, der fokuserer på strategisk udvikling af relationer,

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt. Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP DANSK ERHVERV FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 Forsikringskontoret gør nu status over 10. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det har været det bedste

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 Vi gør nu status over 3. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kan det betale sig? På tingskadeområdet har

Læs mere

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø

Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Fremtidens fysiske arbejdsmiljø Tovholder/ordstyrer: Pernille Vedsted, Arbejdsmiljøcentret Talere: Søren Jensen, CEO, Go Appified Tue Isaksen, Organisationspsykolog, Arbejdsmiljøcentret Dorte Rosendahl

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsikringskontoret gør nu status over 7. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. 2013 blev et acceptabelt

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi

Efter- og videreuddannelse. - gør viden til værdi Efter- og videreuddannelse - gør viden til værdi Velkommen til Cphbusiness Som studerende på Cphbusiness vil du møde en undervisningsform, der skaber kompetencer, du kan bruge til noget. Det betyder: at

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK

Bliv medlem af DANA DANA. for dig og. Det bedste valg for selvstændige DANA.DK DANA for dig og din virksomhed Det bedste valg for selvstændige DANA.DK 02 03 Når som helst, hvor som helst og med hvad som helst Det er svært at være noget for alle. Vi har valgt de selvstændige. DIG

Læs mere

FIND THE TRUTH stecherinsti.com

FIND THE TRUTH stecherinsti.com FIND THE TRUTH 3 FIND THE TRUTH Drømmer du om at finde ind til sandheden i dit liv, realisere dit potentiale og gå efter det, der gør dig lykkelig og giver glæde, så deltag i mit 10 ugers e-kursus FIND

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret

Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Årsrapport 2012 Forsikringskontoret Indledning Budget Risikoomkostninger Skader Fuld fart på forebyggelsen Samarbejde også om udbud Ny forsikringspolitik? 1 Indledning 1. Nærværende Årsrapport omhandler

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018

Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Handleplan for Forsikringsenheden, Faxe Kommune 2014 2018 Nærværende handleplan er udarbejdet efter en sikringsgennemgang på alle institutioner i samarbejde med rådgiver og de krav, forsikringsselskaberne

Læs mere

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere TV-overvågning og Forsikring

Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere  TV-overvågning og Forsikring Contea Assurance Forsikringsmæglerselskab P/S Internationale Forsikringsmæglere www.contea.dk TV-overvågning og Forsikring Sikring og sikkerhed med Contea Tryghedsgennemgange af offentlige bygninger og

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

SKATs rejse med kontraktstyring og gevinstrealisering. Luke Smith Senior Contract Manager

SKATs rejse med kontraktstyring og gevinstrealisering. Luke Smith Senior Contract Manager SKATs rejse med kontraktstyring og gevinstrealisering Luke Smith Senior Contract Manager Starten på gevinstrealisering Contract Management funktionen: - Reaktiv juridisk rådgivning Etablering af Center

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsikringskontoret gør nu status over 8. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har i løbet af 2014 fået

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige

læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige læg spor til dit næste job et kursusudbud til ledige WWW.VIAUC.DK/VIDEREUDDANNELSE kursusudbud til ledige 02 VIA udbyder nu et unikt koncept, Læg spor til dit næste job, for dig, der er ledig og har ret

Læs mere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere

WIP. Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere WIP HORESTA FORSIKRING Banebrydende enkelt Tag springet til noget større, bedre og billigere UDFORDRINGEN Problemet I dag handler du alene men det giver dig hverken de bedste priser eller de bedste dækninger

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Akademiuddannelse i ledelse

Akademiuddannelse i ledelse Akademiuddannelse i ledelse STRATEGI. LEDELSE. ANSVAR Kom på niveau med din ledelse Spiller du en central rolle over for dine kollegaer, medarbejdere eller ledelse? Ønsker du at udvikle og styrke dine

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik Risikostyringspolitik RISIKO.DOC/het Ishøj Kommune har d. 07.10.1997 vedtaget følgende risikostyringspolitik. Risikostyringspolitikken omfatter alle forvaltningsområder og alt personale. Som supplement

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Er dine ting mærkværdige?

Er dine ting mærkværdige? Er dine ting mærkværdige? Det Kriminalpræventive Råd Mærkning giver en ekstra sikkerhed Hvis du har værdifulde ting som er svære eller umulige at erstatte, er det en god idé at mærke dem. En indbrudstyv

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation

GENTOFTE KOMMUNE. Delpolitik for jobbesøg og jobrotation GENTOFTE KOMMUNE Delpolitik for jobbesøg og jobrotation 1. Indledning Denne politik omhandler muligheden for jobbesøg og jobrotation for alle ansatte i Gentofte Kommune og er en delpolitik til Politik

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi KLIKOVANDs kommunikationsstrategi for en klimaberedt region Foto af Carsten Ingemann Januar 2016 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på? 3 - Målsætninger for kommunikationen 3 - Sammenhæng mellem de tre mål

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi

bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi bedre kommunikation Til gavn for hele samfundet Strategi 2016-19 indhold 3 4 6 8 10 12 14 Hvorfor? Hvordan? Hvorhen? Vejen til hvorhen Sammenhæng Værdi Markant hvorfor? Bedre kommunikation er med til at

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Industriens egen Arbejdsskadeforsikring

Industriens egen Arbejdsskadeforsikring Industriens egen Arbejdsskadeforsikring VI HAR FULGTES AF I OVER 100 ÅR Vi har fulgtes ad i over 100 år Industriens Arbejdsskadeforsikring tilbyder en stor medlemsfordel for virksomheder, der er tilknyttet

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

For dig, der vil være leder

For dig, der vil være leder For dig, der vil være leder 1 2 1+1=3 90.000 ledere har allerede set værdien de har valgt Lederne som deres organisation og a-kasse Lederne et medlemskab med værdi Hos Lederne får du en lang række tilbud,

Læs mere

Forsikring & Risikostyring

Forsikring & Risikostyring Forsikring & Risikostyring Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Forsikringskontoret gør nu status over 4. år med selvforsikring og forebyggende indsatser i Faaborg-Midtfyn Kommune. På tingsskadeområdet har

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet!

RISIKO- RÅDGIVEREN INDHOLD 1. 7 Foreningsnyt AUGUST 2013. Leder God risikostyring er hul i hovedet! RISIKO- RÅDGIVEREN AUGUST 2013 INDHOLD 1 Leder God risikostyring er hul i hovedet! 2 4 Risikostyringsnyt Tænk logisk! - Interivew med Jesper Theilgaard Markedsnyt - Læksikring giver god nattesøvn - Koling

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning

Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension november 2014 Suppleringskataloget Kapitel 7 Mærkning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 1 jan. 2004 Danske Fysioterapeuters grundkursus for medlemmer af sikkerhedsgrupperne afholdes hvert 1 ½ år og nu har du mulighed for at deltage. Grundkursus for medlemmer af

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne

LUDUS Sundhed Temadage i regionerne Nr. 9 - november 2007 NYHEDER VEDR. LUDUS SUNDHED I dette nyhedsbrev LUDUS Sundhed Temadag i regionerne Seminar - Grundlæggende introduktion til LUDUS Sundhed Crystal Reports for LUDUS Sundhed Kommende

Læs mere

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk

Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Professionelle netværk, der skaber udvikling, resultater og relationer. Bedre netværk. Bedre resultater. Netværk Kære kommende netværksdeltager Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR, starter

Læs mere

Certifikat i Risk Management

Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management Et grundlæggende onlinekursus i risk management Certifikat i Risk Management Certifikat i Risk Management (CRM) henvender sig til personer med en professionel interesse i moderne

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere