Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup"

Transkript

1 Februar 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken Frederiksberg Telefon: Fax: Cvr.:

2 AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. Ansvarshavende redaktør: Forstander Henriette Wülser Redaktionssekretærer: Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Hjemmeside Oplag: 140 eksemplarer Telefonliste Administrationen Nimbusparken: Plejeafdelingerne: 1. sal sal sal sal sal Fysioterapien Køkken Teknisk afdeling Vaskeri Ansvarshavende aften & weekend Borgmester Fischers Vej: 1. & 2. sal & 4. sal Ansvarshavende aften & weekend

3 Indholdsfortegnelse Februar Nyt Præsten Nytårsbal... 8 Pensionistfest på Frederiksberg Rådhus... 9 Pårørenderådsmøde referat Leje af Akacie bussen * Akaciegårdens Venner Allan Steen Fastelavnsfest Når tingstedet klæder sig ud Akaciegårdens ombygning Månedens medarbejder Månedens beboer Dans med børn og bedste Fredagsbar COCKTAILS WITH CONTENT Hilsen fra Jon Fodklinikken Frisør Kiosk Krydsord Gæt en sang Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere

4 Velkommen til februar Så er første måned af det nye år gået. Den milde vinter fortsætter om den også gør det i februar er ikke til at vide. Den milde vinter, med det i stedet meget våde vejr, kan dog også volde problemer. Dette er tilfældet i forhold til vores byggeri. Der har allerede været en del dage, hvor byggearbejdet ikke har kunne pågå p.g.a meget regn, og så har et par enkelte stormvejrsdage også standset byggeriet. Men heldigvis mener entreprenøren ikke at det betyder noget for vores tidsplan. Huset er nu i fuld gang med at få elementer til 3. sal, og på de andre etager er der allerede sat skillevægge til boligerne og til fællesarealerne. Og jeg må sige, at jeg glæder mere og mere til huset for hver gang jeg går rundt i det ved vores byggemøder. Det bliver et fantastisk dejligt hus. Januar måned er også blevet brugt til at udfærdige husets regnskab, og det er rigtig dejligt at vide, at vi kommer ud med næsten balance. Vi har et lille merforbrug, som vi forventer at kunne indhente i Januar er tidspunktet hvor man dels gør status og del planlægger for det kommende år. Akaciegårdens bestyrelse og ledelse er i gang med at udarbejde visioner og planer for fremtidens Akaciegården. Når vi ved lidt mere om dette, vil vi underrette om dette her i bladet. Pårørenderådet havde møde i begyndelsen af januar, og her blev man enige om, at vi venter med valg til pårørenderådet til vi kommer tilbage til det nye Akaciegården. Er der pårørende som ønsker at deltage i rådet, kan man henvende sig til formand Peter Kastoft. Pårørenderådet blev ved samme lejlighed orienteret om de to tilsyn som har været på Akaciegården i 2014 både fra Embedslægen og fra Kommunen. Begge tilsyn kan ses på vores hjemmeside. Her drøftede vi også hvordan Akaciegården arbejder med utilsigtede hændelser. Utilsigtede hændelser er, når der i plejesituationer sker fejl eller er lige ved at ske ting, som ikke må ske. Det kan eksempelvis også være hvis en beboer falder. Dette er en utilsigtet hændelse. Dette skal indberettes til Formålet med at indberette er, at indberetningerne skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer (altså eks. plejehjemmene eller hospitalerne), dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne. Det er ambitiøst at tro, at der aldrig vil opstå fejl, men at drage læring af de fejl der måtte ske, skulle meget gerne betyde at gentagelser af de samme fejl minimeres. Rådet blev også orienteret om, at både beboere og pårørende også gerne må indberette utilsigtede hændelser. Vi vil dog anmode om, at så frem en beboer elle pårørende ønsker at indberette en sådan hændelse, at man så vil orientere også personalet, således at den gode dialog om hændelsen kan pågå. 4

5 I februar har huset fødselsdag helt eksakt den 2. februar. Vi vil fejre huset på traditionel vis med boller og lagkage og jeg kan orienter om, at huset bliver 39 år. Det betyder at til næste år når vi skal indvie det nye Akaciegården, så kan vi også samtidig holde 40 års fødselsdag. Det må da være rigelig anledning til at holde en ordentlig fest. Så det synes jeg at vi skal se frem til. Februar byder på mange aktiviteter men også på fastelavn. Så vi håber at mange vil deltage med dette. En anden stor begivenhed er, at Akaciegården vil være vært sammen med Frederiksberg Kommune til et stort Nytårsbal i rådhushallen, hvor vi også har inviteret alle andre Frederiksbergske plejehjem. Det forventer vi også rigtig meget af. Se invitation inde i bladet, og husk at sætte kryds i kalenderen og finde baltøjet frem. Så rigtig god februar måned. Med venlig hilsen Henriette Wülser Forstander. OBS! Der er en lille rettelse til aktivitetskalenderen. Fru Bugge er på Borgmester Fischers Vej onsdage og på Nimbusparken torsdage. Vi beklager fejlen. 5

6 Hilsen fra præsten Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke Tillykke Halfdan Rasmussen 100 år I år den 29. januar 2015 var det 100 år siden, at digteren og forfatteren Halfdan Rasmussen blev født. Alle børn kender Mariehønen Evigglad, Snemand Frost og Frøken Tø, Rapanden Rasmus, Den lille frække Frederik, og mange, mange flere af de børnerim har han digtet. Det interessante er, at det gør deres forældre, bedsteforældre og tipoldeforældre også. Hans digterkunst kunne nemlig det særlige; at danne bro mellem generationer. Halfdan Rasmussen voksede op i Christianshavns arbejderkvarter, hvor faren arbejdede som chauffør, og moren drev rulleforretning i det ene af lejlighedens to værelser. Som 14-årig gik han ud af skolen og fik forskellige ufaglærte jobs, såsom cykelbud, piccolo, tallerkenvasker og barbermedhjælper. Indimellem var han arbejdsløs som mange andre i 30 erne, men inspireret af de forfattere han læste og den sociale virkelighed, der omgav ham, begyndte han at skrive digte. At udtrykke det store helt enkelt Halfdan Rasmussens digte får os til at smile, og de skærper sansen for vores sprog. Han kan det, som en anden kunstner en stenhugger har beskrevet: Det er ikke så svært at hugge en hest ud af en sten, sagde stenhuggeren, man hugger bare alt det væk, som ikke er en hest. Det lyder så enkelt og det er netop kunsten: At udtrykke det store helt enkelt. Og for at kunne det, må man også kunne undre sig. Det kan Halfdan Rasmussen! Hvor kommer det hele fra? Det er et af de spørgsmål, der ligger bag hans digtning. Skaberkraft og digterkraft Salmedigteren H.A. Brorson spørger i salmen Op, al den ting, som Gud har gjort i vers 4: Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving der sker op under Herrens himle? Halfdan Rasmussen skriver: Med store, undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets lysvæld står jeg og ser mod himlen og spørger blidt: Hvem opfandt lærken og nattergalen? Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte, at netop svalen sku være svale og gøgen gøg? (Fra digtet Noget om kraft ) Uanset hvad Halfdan Rasmussen har troet om Gud, så sætter han enkle og undrende ord på den skaberkraft, der er omkring os og i os. 6

7 Et tilsyneladende vrøvledigt kan ende i en næsten religiøs, halfdansk lovprisning af livet: Den stærkeste mand i verden kan bære en flodhest i tænderne og løfte en sporvogn fra skinnerne imens han klapper i hænderne. Men sætte en blomst på et lille strå og farve den vældige himmel blå og skænke min søster en mælketand - det evner han ikke, den stærke mand! Den brorsonske udgave af den samme lovprisning lyder: Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde. (Op, al den ting vers 2) Sin helt egen Man kan ikke sætte Halfdan Rasmussen i bås. Han er helt sin egen. Men vi kan bruge hans 100 års fødselsdagsår til at dykke ned i hans univers. Han er i dur og mol forankret i en "kæmpende humanisme", der vil fastholde grundværdier som ansvar, omsorg, menneskelighed. Kan hænde, det er noget, vi har brug for netop nu! 7

8 Nytårsbal Akaciegården og Frederiksberg kommune inviterer HELE byens plejehjemsbeboere, pårørende, venner, frivillige og ansatte til Nytårsbal på Rådhuset. Vi håber at mange har lyst til at deltage i denne herlige danseeftermiddag. Pårørende kan tilmelde sig via mail, eller ved henvendelse i administrationen. Kridt skoene og vandkæm håret, der skal FESTES!!! På vegne af hele huset Henriette Wülser & Mette Bugge 8

9 Pensionistfest på Frederiksberg Rådhus Med smil på læben, skønne kunstnere, og god stemning hyggede beboerne sig til pensionistfest på Frederiksberg Rådhus torsdag den 29. januar. 9

10 Pårørenderådsmøde torsdag den 8. januar 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Referent Anita Aagaard. Afbud: Annette Forsythe D A G S O R D E N: 1. Godkendelse af referat af møde den 09.september Orientering fra forstanderen. 3. Orientering fra bestyrelsen 4. Orientering fra beboerrådet 5. Nyt møde 6. Evt. Formand Peter Kastoft bød velkommen og med en særlig velkomst til Gitte Herbst og Annette Melohn. Samtidig ønskede han alle i Rådet godt nytår. Vedtægterne for pårørenderådet blev udleveret. Nye lister på medlemmer af pårørenderådet blev udleveret. Forstander Henriette Wülser (HW) bød også velkommen.(hw) informerede Rådet om, at Frederiksberg kommune ikke har nogen krav om at der skal være pårørenderåd. Vi har valgt, at bibeholde Rådet. Vedtægterne er Frederiksberg Kommunes udkast fra tidligere, som er bibeholdt. Akaciegården valgte at beholde Rådet, da vi synes det er vigtigt med et godt samarbejde mellem pårørende og Akaciegården. Rådet drøfter ikke personsager på møderne. Rådet er repræsenteret i Akaciegårdens Bestyrelse. Når vi flytter tilbage til Skellet, skal beboerne have valget, om det skal være en beboer eller pårørende, der skal være repræsenteret i Bestyrelsen. 1.Godkendelse af referat af møde den 09.september. Mødereferat af blev godkendt. 2.orientering fra Forstanderen (HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad, selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil stille anderledes krav til juleaften til næste år. 10

11 Byggesagen Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl på Skellet. Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet. (HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye Akaciegården skal have nærværslamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne. Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års jubilæum i 2016, så begge begivenheder kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et jubilæums skrift vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette. Forretningsplan (HW) og ledergruppen er i gang med at udarbejde forretningsplanen for de næste 5 år. Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og der skal derfor tænkes ud af boksen, vedr. hvilke strategier vi skal lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i februar. Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen. Utilsigtede hændelser (HW) informeret om at pårørende, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede hændelser på internettet. Der blev aftalt at (HW) skal skrive det i Akacienyt og det skal også på hjemmesiden. Ældremilliarden For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår på aftener og i weekender. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille tidspunkter. Der er indkøbt nye træningsmaskiner, hvor hver beboer vil komme til at registrere deres træning via en beboernøgle, det bliver først sat i værk når vi er flyttet tilbage. (HW) informerede om at Mette Bugge er nu blevet ansat pr.1. januar Lean bog udgivet (HW) informeret om at vi er blevet en del af en Lean bog, som er blevet udgivet, fra Cepos. (HW) og (FP) var med ved udgivelsen af Lean bogen, da (HW) skulle give et oplæg.det havde været en spændende dag. Kommunal tilsyn (HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point. 11

12 (HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse. Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene. Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at rapporterne ligger på hjemmesiden Budget Vores budget er der stadig udfordringer med, grundet vi kun har kunne skønne vores udgifter. Der er ting vi ikke har indflydelse på vedr. budgettet. Vi forventer, at komme ud af 2014 med et mindre merforbrug Juleminimarked (HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården gennem 15 år. Frivillige (HW) informerede om, at de frivillige har det svært ved, at vi er delt på to plejehjem, de mødes kun til arrangementer. Samarbejde med de praktiserende læger Frederiksberg kommune har iværksat en arbejdsgruppe hvor (HW) er kommet med i en styregruppe, som skal samarbejde med de praktiserende læger. Første møde er den 22. januar. Evaluering Frederiksberg kommune har lavet en lederevaluering som vi deltager i. Frederiksberg kommune har lavet et forløb der skal løbe hele 2015 for alle ledere i Frederiksberg kommune, som opfølgning på lederevalueringen. 3. Orientering fra bestyrelsen (PK) informeret om at pårørendes nøgler til trappen på Borgmester Fischers Vej, ikke har virket efter et arrangement der var blevet afholdt. Jan skal informeres om at sørge for, at alle pårørendes nøgler bliver opdateret til at kunne åbne til trappen igen som tidligere. Facebook Der var stor ros til Akaciegårdens facebook side, som Mette Bugge har oprettet. 12

13 Postkasse Der blev efterlyst en postkasse på Borgmester Fischers Vej, det blev besluttede at efterfølgende smides post i Jans postkasse, som hænger i stueplan, på Borgmester Fischers Vej. 4.Orientering fra beboerrådet (HW) informerede om, at der er begyndt at møde flere beboere op til beboerrådsmøderne efter alle kan komme, hvis de har lyst uden tilmelding. Til det sidste beboerrådsmøde, var beboerne til blindsmagning af forskellige kaffesorter. Det betød, at vi har ændret kaffemærke på Akaciegården. Køkkenet er begyndt at bruge flere fibre i brød og kager til vores beboer. (HW) informerede om, at beboerne giver udtryk for at de glæder sig til, at vi skal tilbage og når vi alle sammen er samlet igen (HW) fortalte om 4 piger fra Sankt Annae Gymnasium, vækkede beboerne om morgenen med sang på Lucia dagen, beboerne var meget glade for dette. Der er fuld gang i træningen på begge centre. (Der er pt. udfordringer på Nimbusparken vedr. tøj der forsvinder. Valg Det blev besluttet at vi udsætter pårørenderåds valget til 2016, når vi er flyttet tilbage. 5. Nyt møde Nyt møde blev aftalt til d. 16.april 2015 kl på Nimbusparken 6. Evt. Intet 13

14 LEJE AF AKACIEBUSSEN Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimer, men der vil være mulighed for, at pårørende kan leje bussen til beboer-transport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. ekstra km. Personen der lejer bussen, skal fremvise gyldigt kørekort og opgive navn og adresse. Akaciegården gør opmærksom på, at hvis der sker skade på bussen i lejeperioden, skal der betales en selvrisiko på 6.500,- kroner. Med venlig hilsen AKACIEGÅRDEN Henriette Wülser Forstander Akaciegårdens venner - Støtteforening Medlemskontingentet er på kr. 100,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om året. Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr kontonr Tilmelding til Akaciegårdens venner Læg venligst slippen i administrationens dueslag på Nimbusparken eller send pr. til Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto. Navn : Adresse: Tlf. : Pårørende til (Navn/bolignr): 14

15 Hver mandag og tirsdag spiller Allan Steen klaver til dejlige danske sange på henholdsvis Borgmester Fischers vej og Nimbusparken. Vi nyder alle de dejlige toner og hygger os gerne med kaffe. Alle er velkommen. 15

16 Tingstedet indbyder til Fastelavnsfest den 13. februar 2015 på Nimbusparken i Festsalen kl. 11 og den 16. februar 2015 på Borgmester Fischers Vej i Festsalen kl. 11. Så kom og lav skæg og ballade med os og hjælp os med at slå katten af tønden, alle er meget velkomne Har man lyst, så er man meget velkommen til at komme udklædt. 16

17 - Når tingstedet klæder sig ud og inviterer til fastelavn. Hvad mon de finder på i år??? Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. Boller op, boller ned, boller i min mave, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. 17

18 Vores teknikere vil holde os opdaterede med vores igangværende byggeri på Skellet i form af billeder. Byggeriet skrider fortsat frem. Billederne er fra januar 2015 hvor 2. sal er ved at blive bygget. 18

19 19

20 Månedens medarbejder februar 2015 Mette Bugge Ansat den Eventkoordinator Mette har været tilknyttet Akaciegården siden sommeren Vi kender hende som Fru Bugge, danseinstruktør, højtråber, festabe med mere. Ældremilliarden I 2014 uddelte regeringen 1 mia. gode danske kroner som et ekstra bloktilskud til ældresektoren i Danmark. Pengene blev fordelt blandt landets kommuner, og de enkelte kommuner kunne selv råde over det tildelte beløb. I Frederiksberg kommune valgte man bl.a. at øremærke pengene til aktivitet på byens plejehjem i ydertimerne; altså eftermiddag, aften, og weekends. Det er kendt at det er i de timer at der pr. tradition er stille på landets plejehjem. Vi hyrede Mette i efteråret 2014 til at løfte denne opgave, og det kom der mange aktiviteter ud af. Fx vi skræller æbler og koger grød, fredagsbar, lørdagsdans med børn og bedste, tyrolerfest, litteraturklub, busture, bl.a. med besøg i Mettes kolonihavehus, småkagebagning, irsk kaffe eftermiddag, og meget mere. Fremover Akaciegården ønsker at fortsætte disse og andre aktiviteter med Mette Bugge, og har derfor ansat Mette i foreløbig 6 måneder. Mange aktiviteter er allerede planlagt og udført. Mette hører meget gerne hvis der er ønsker til flere og andre aktiviteter. Hold øje med elevatorerne, det er primært her aktiviteterne annonceres. Hvem er Mette? Men hvem er hun, hende lokomotivet i godt humør der braser ind på Akaciegården? Hvad kommer hun af? Hvad driver hende? Hvor stammer trangen til virket fra? Mette: Jeg er vokset op i en lille familie med mor/far og mig. Vi boede i en lejlighed i Glostrup. Èn af de lejligheder som de unge i 60 erne kunne få, hvis de var gift og kunne fremvise 2 lønningssedler. Allerede i skolen var jeg den der underholdte og skabte skæg og ballade, nok mest ballade!! Som ung fandt jeg interesse for sang, musik og ikke mindst dans. Jeg dansede det meste af min barndom, fra jeg var 3 år gammel. Som teenager fik jeg andre interesser, og droppede dansen. Da jeg skulle vælge uddannelse, blev det en læreruddannelse fra Vordingborg Seminarium. Jeg strøg igennem uddannelsen, ikke med gode karakterer, men som frontperson for de studerende, formand for de studerendes råd, skuespiller/sanger i seminariets dramaklasse, og selvfølgelig forsanger i det sejeste band. Jeg har altid været glad for at formidle og undervise børn og unge, jeg blev dog aldrig dus med børnenes forældre, og valgte at forlade standen efter blot 6 års virke. Jeg uddannede mig som Gotvedpædagog og har siden 2005 undervist i dans, gymnastik og bevægelse. I 2007 blev jeg igen afbrudt i mine karriereplaner, og blev headhuntet som chef for 2000 frivillige der skulle løfte et stort sportsprojekt i København World Outgames. Det lykkedes med stor succes, og i den proces opstod ønsket om at forsøge mig som selvstændig konsulent. Jeg har siden 2009 ernæret mig som selvstændig, og har blandt mange ting, lavet ledelseskurser, teambuilding, uddannelse af personalegrupper, dans på plejehjem, dans som festlig underholdning, dansesaloner på Det Kongelige Teater, højskolekurser oma Jeg har har haft et meget omskifteligt arbejdsliv. Det der driver mig er samværet med andre mennesker, og følelsen af at kunne gøre en forskel, sætte spor, ændre baner Jeg er er glad for at være landet på Akaciegården. Jeg har følt mig godt og varmt modtaget, både af kollegaer og beboere. Jeg ser frem til den næste tid sammen med jer! Mette Bugge 20

21 Månedens beboer februar 2015 Margit Juul, ikke vinter, ikke påske, Juul!! Født i 1934 Interesse: Sang og musik Margit og hendes mand Niels, har boet på Akaciegården siden De bor i en lille hyggelig lejlighed i Nimbusparken på 3. sal. Musik Margit er uddannet klassisk koncertsangerinde, og har fyldt sit liv med opera og operetter. I snakken med Margit er det tydeligt at musikken har haft en meget stor plads i hendes liv. Da jeg spørger Margit hvordan det kan være at musikken blev hendes liv, kommer der billeder frem fra barndommen: Min mor var pianistinde, med totalt gehør. Hun kunne stå ude i køkkenet og arbejde, troede jeg, mens jeg sad ved klaveret i stuen og øvede mig. Pludselig kunne hun BRØLE udefra køkkenet FIS! Hvilket betød at jeg havde spillet en tone forkert, og det hørte hun tydeligt på lang afstand. Min far var skoleinspektør og også sanger. Så musikken har jeg fået ind i mit liv helt fra spæd. De bonede gulve Margit har været gift 2 gange og har 3 børn. Hendes første mand var bl.a. ansat ved ambassaden i London, her var Margit med som medrejsende hustru. Opholdet i London bød på bekendtskaber med mange spændende mennesker, heriblandt selvfølgelig den britiske dronning, Elisabeth, som for øvrigt stadig regerer United Kingdom. Da ægteskabet ophørte, flyttede Margit tilbage til København med hendes søn. Her lykkedes det Margit at få ansættelse i Radiohusets Radiokor, hvor hun besatte en stilling som 1. sopran. Jeg spørger Margit hvilket parti hun bedst kunne lide at synge. Uden betænkningstid kommer det spontant og hurtigt: Nattens dronning fra Mozarts Tryllefløjten. Jeg elsker det stykke musik Jeg googler på min iphone og finder hurtigt Nattens dronning på youtube. Vi lytter til sangen Margit svømmer hen, pludselig ryster hun sig i sofaen som vi sidder i, der er en tåre i øjenkrogen. Jeg får kuldegysninger ned af ryggen, siger hun. Spasmageren Margit er en spasmager, det er helt sikkert. Hun forstår smilet mellem mennesker. Det er tydeligt at Margit bruger meget humor i sin snak med mig, dette for både at få mig til at føle mig godt tilpas, men også for at sætte sig selv i spil. Hvis man ikke kan grine af sig selv og have selvironi kan det være lige meget, siger Margit. Med kærlighed og humor kommer man længst her i livet, det er min erfaring! Og noget jeg forsøger at efterleve hver dag. Når jeg ser tilbage på mit liv kan jeg godt tænke at der er gået for mange år uden at jeg har været fuldstændig tilstede, måske år som jeg har spildt. Men nu er jeg her, og har tid til at mærke efter hvad der er det vigtige i mit liv: KÆRLIGHEDEN, MUSIKKEN OG HUMOREN!! Livet på Akaciegården Det var ikke mit eget ønske at komme på plejehjem. Faktisk blev jeg meget ked af det, da det gik op for mig at Niels og jeg ikke skulle hjem herfra. Allermest tænkte jeg på alle mine skønne ting i mit dejlige hjem her på Frederiksberg. Men nu er vi her, og har været her i lidt over 3 måneder. Og jeg må sige at det er virkelig dejligt at være her! Jeg behøver ikke at tænke på indkøb, og om der nu er det i hjemmet som der skal være. De ansatte her er så søde ved os, og kammeratskabet med vores naboer er bare det bedste!! Det glæder mig dagligt at vi har været så heldige at få så søde og hjertelige naboer. Jeg føler virkelig at jeg har fået helt nye kammerater her sent i livet. Det er bare skønt!! Mette Bugge 21

22 DANS MED BØRN OG BEDSTE Efteråret 2014 bød på mange nye aktiviteter. Herunder Dans med børn & bedste. 4 lørdage i oktober blev der danset og skrålet til alle de gode gamle sanglege og danse. Med hænderne sir vi klap klap klap! Har du aldrig set Per Syvspring danse? Først den ene vej og så den anden vej! Jeg gik mig over sø og land! Og mange mange flere. Det viste sig at være et tilløbsstykke. Vi havde besøg af børn hver gang, og de havde deres bedste, olde eller forældre med i hånden. Så vi var mange. Akaciegårdens skønne beboere mødte også talstærkt frem, det var virkelig dejligt! 2015 Grundet den store succes, er det en aktivitet som vi fortsætter med stor glæde og forventning i første halvdel af Én lørdag om måneden kommer Spilledame Billie med sin guitar, og fru Bugge har kridtet danseskoene. Så mangler vi blot de søde børn og deres bedsteforældre, eller forældre, samt alle de beboere og pårørende der har lyst til at deltage. Medarbejdere med familier er selvfølgelig også MEGET velkomne!! Dans med børn & bedste afholdes i stueetagen i Nimbusparken på følgende lørdage, hver gang kl februar /. 14. marts / 11.april / 9. maj / 6. juni 22

23 Fredagsbar COCKTAILS WITH CONTENT En gammel tradition er vakt til live igen! De sidste 3 måneder af 2014, havde vi fredagsbar, stort set hver fredag i Nimbusparken. Fredagsbaren var ikke blot en bar. Baren havde nemlig et tema, eller noget indhold til øre, øjne og vore andre sanser hver gang. Vi har fx haft besøg af en pensioneret tryllekunstner, en musiker der spillede rigtig gode syng med sange og som samtidig fortalte os om gademusikkanter og landevejens raske mænd og kvinder. Vi har haft besøg af en historiker der havde effekter med fra modstandsbevægelsen under krigen. Vi havde en rigtig god snak med ham. Og så havde vi besøg af forfatteren til rejseguiden Turen går til Finland. Hun viste os flotte billeder fra det store land, og fortalte bl.a. om levevilkårene for samerne. Vi har også haft Tyrolerstemning med grillpølser og store øl, det var nærmest som om at Hansi himself var der!! 2015 I første halvdel af 2015 fører vi den nye fredagsbar-tradition videre. Fremover deler vi sol og vind lige, og er både i Nimbusparken og på Borgmester Fischersvej (BMV). Baren åbner kl og vi har sidste omgang, kl Vi vil fremover være at finde i dagligstuerne på de enkelte afdelinger Hold øje med opslagene i elevatorerne i ugen op til. Årets første fredagsbar Billederne herunder er fra vores to første fredagsbarer i Vi havde besøg af musikeren Ida Riegels. Hun spillede en Triatlon koncert for os, og mestrede hele 3 instrumenter; fløjte, klaver og cello. Hun besøgte både Nimbus og BMV. Koncerten blev nydt sammen med kaffe, portvin, flyversjusser, god chokolade, grin og efterfølgende spontan dans. Kender du nogle? Vi er altid på udkig efter én eller nogle der vil komme og underholde os til fredagsbaren. Vi forsøger at holde udgifterne nede, og lønner derfor ikke de enkelte kunstnere/oplægsholdere. Vi sørger til gengæld for masser af knus og kærlighed, og en lille gave. Kender du én eller nogle der vil komme og underholde os en halv times tid en fredag eftermiddag? Så hører vi gerne om dette! Alle er velkomne Fredagsbaren er for beboere, personale, pårørende, venner, naboer. ALLE der har lyst til at komme og hygge med os i et par timer fredag eftermiddag. Frivillig til fredagsbar Vi er så heldige på Akaciegården at vi har mange frivillige der gerne vil hjælpe til vores arrangementer. Det er vi meget glade for! Der er altid plads til flere frivillige. Du behøver ikke at være uddannet bartender for at servere fra fredagsbaren. Kan du én gang? To gange? Flere gange? Alle timer tæller lige meget! EFTERLYSNING! Vi har som mål at afholde fredagsbar udgiftsfri for alle beboere og gæster. Men som alle ved, så er en fredagsbar uden et godt glas portvin eller en drink, en underlig fredagsbar! Derfor modtager vi MEGET gerne flasker af alle art til vores bar. Har I nogle flasker i skabet som bare står og samler støv, modtager vi dem med stor tak og højt HURRA RÅB! NB! billederne er taget af husfotograf: Lone Israelsen 23

24 24

25 holder åbent følgende dage i februar måned Borgmester Fischers Vej: Mandag den 9. februar 2015 Tirsdag den 10. februar 2015 Onsdag den 11. februar 2015 Nimbusparken: Torsdag den 12. februar 2015 Fredag den 13. februar 2015 Mandag den 16. februar 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 Alle dage fra kl Pris pr. fodbehandling kr.340,00 Jeg træffes på min mobiltelefon Med venlig hilsen Fodterapeut Anne-Mette Lehmann 25

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Dragørs. Aktivitetshus - for din sundhed. En fantastisk sommer er gået! Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen... Dragørs Aktivitetshus - for din sundhed VÆVEREN nr. 94 September 2014 En fantastisk sommer er gået! (En meget tidlig sommermorgen på Dragør havn) Nu er det september og Aktivitetshuset er i fuld gang igen...

Læs mere

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3

SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 15 SKOVHUS-AVISEN MARTS 2015 NR. 3 Redaktion: Grethe Gram, bolig 23 Nete Johansen, bolig 320 Mette Sperling, adm. medarbejder Tina Laurberg, husassistent Team B Marianne Frejlev, Skovkilden Charlotte Kock

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011

KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 KBS Beboer Nyt Nummer 24. Februar 2011 Tirsdag den 7. december 2010 samledes ca. 70 pensionister i Køge Boligselskab til middag, hygge og dans i Kulturhuset efter den årlige tur til Tyskland. Formand Faye

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis

K o l t n y t 1. årg. nr. 4, november 2013 gratis Koltnyt gratis 1. årg. nr. 4, november 2013 Redaktionen Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) E-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Nielsen E-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen E-mail: ingeblak@mail.dk

Læs mere

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar

Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang. Nytårsturen den 1. januar Nr. 126 15. januar 2014 22. årgang mb-foto Nytårsturen den 1. januar Menighedsrådets nytårstur gik forbi skoven med væltede træer, der var resultatet af Bodils hærgen - nej ikke præstens - stormen den

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM

DOWN&UP LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM 1 4. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 201 4 DOWN&UP LANDSFORENINGEN DOWNS SYNDROM GENERALFORSAMLING FORÆLDREKURSUS LIVET MED TVILLINGER AT ELSKE DET U PERFEKTE FERIEBESKRIVELSE NYT FRA LEV DOWN &UP LANDSFORENINGEN

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

www.østernykirke.dk Foreningsbladet

www.østernykirke.dk Foreningsbladet www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 2 Jun-Aug 2012 Sommer(tid) igen Foråret har budt på et succesfuldt eksperiment i Vonge med fastelavnsfest for voksne (side 38)

Læs mere

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015

ROSENBLADET. internet dating. Ekspressionisme. juni 2015 ROSENBLADET juni 2015 internet dating Den moderne verdens metode til at finde en kæreste er kommet under lup, når karen fortæller om, hvad denne jungle af digital dating har givet hende af erfaringer Ekspressionisme

Læs mere

Foreningsbladet. Bered jer: Vinteren kommer. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. Bered jer: Vinteren kommer. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 4 Dec 2012-Feb 2013 Bered jer: Vinteren kommer Mens det bliver koldere kan I i dette nummer læse om forboldturnering til sommerfesten

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015

skræppebladet med andre øjne nr. april 2015 Med andre øjne besøger Odinsgård - side 4 Alt sejler i Havnehusene - side 8 Afdelingssekretærer med mange opgaver - side 13 Ordinære afdelingsmøder foråret 2015 - side 15 t 4 8 13 15 med andre øjne Skræppebladet

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

til din FORÅR 2011 PIGERNE BESTEMMER: SIDE 6-9 JUBILÆUMSÅRET 2010: Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden

til din FORÅR 2011 PIGERNE BESTEMMER: SIDE 6-9 JUBILÆUMSÅRET 2010: Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden JUBILÆUMSÅRET 2010: JUBILÆUMSÅR FEJRET MED LIDT AF HVERT SIDE 4-5 FORÅR 2011 Nyheder, produkter, begivenheder, tilbud og andre gode historier, fra vores verden til din PIGERNE BESTEMMER: 4 GENERATIONER

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd

for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Julegaver - Foreningsnyt - Runesten - Trafikgyser Sortseere - Nye beboere - Energi - Sundhed - Bredbånd Sportsstjerner - Gadespejl - Lokalpolitik

Læs mere

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014

Side 1. Koltnyt nr. 4/ 2014 Side 1 Redaktionen: Kirsten Hedegaard (ansvarshavende) e-mail: kirstenhedegaard@post.tele.dk Kirsten Vork Nielsen e-mail: kvorkn@gmail.com Inge Pedersen e-mail: ingeblak@mail.dk Deadline for indlæg til

Læs mere

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - August 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad:

Sogne-Nyt. Oksbøl. Nr. 38. Årgang - August 2014. Oksbøl Sogns nyhedsblad. Indhold i dette blad: Oksbøl 38. Årgang - August 2014 Sogne-Nyt Oksbøl Sogns nyhedsblad. Svalens flyvefærdige unger bliver madet med insekter på luftledningerne. Indhold i dette blad: Oplysning, E-mail adresser og telefontavle.

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere