Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup"

Transkript

1 Februar 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken Frederiksberg Telefon: Fax: Cvr.:

2 AKACIE NYT udkommer en gang om måneden. Indlevering af stof til bladet skal være administrationskontoret i hænde, senest den 20. i måneden. Ansvarshavende redaktør: Forstander Henriette Wülser Redaktionssekretærer: Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup Hjemmeside Oplag: 140 eksemplarer Telefonliste Administrationen Nimbusparken: Plejeafdelingerne: 1. sal sal sal sal sal Fysioterapien Køkken Teknisk afdeling Vaskeri Ansvarshavende aften & weekend Borgmester Fischers Vej: 1. & 2. sal & 4. sal Ansvarshavende aften & weekend

3 Indholdsfortegnelse Februar Nyt Præsten Nytårsbal... 8 Pensionistfest på Frederiksberg Rådhus... 9 Pårørenderådsmøde referat Leje af Akacie bussen * Akaciegårdens Venner Allan Steen Fastelavnsfest Når tingstedet klæder sig ud Akaciegårdens ombygning Månedens medarbejder Månedens beboer Dans med børn og bedste Fredagsbar COCKTAILS WITH CONTENT Hilsen fra Jon Fodklinikken Frisør Kiosk Krydsord Gæt en sang Beboer fødselsdage, velkommen og farvel til beboere Velkommen, farvel og tillykke til medarbejdere

4 Velkommen til februar Så er første måned af det nye år gået. Den milde vinter fortsætter om den også gør det i februar er ikke til at vide. Den milde vinter, med det i stedet meget våde vejr, kan dog også volde problemer. Dette er tilfældet i forhold til vores byggeri. Der har allerede været en del dage, hvor byggearbejdet ikke har kunne pågå p.g.a meget regn, og så har et par enkelte stormvejrsdage også standset byggeriet. Men heldigvis mener entreprenøren ikke at det betyder noget for vores tidsplan. Huset er nu i fuld gang med at få elementer til 3. sal, og på de andre etager er der allerede sat skillevægge til boligerne og til fællesarealerne. Og jeg må sige, at jeg glæder mere og mere til huset for hver gang jeg går rundt i det ved vores byggemøder. Det bliver et fantastisk dejligt hus. Januar måned er også blevet brugt til at udfærdige husets regnskab, og det er rigtig dejligt at vide, at vi kommer ud med næsten balance. Vi har et lille merforbrug, som vi forventer at kunne indhente i Januar er tidspunktet hvor man dels gør status og del planlægger for det kommende år. Akaciegårdens bestyrelse og ledelse er i gang med at udarbejde visioner og planer for fremtidens Akaciegården. Når vi ved lidt mere om dette, vil vi underrette om dette her i bladet. Pårørenderådet havde møde i begyndelsen af januar, og her blev man enige om, at vi venter med valg til pårørenderådet til vi kommer tilbage til det nye Akaciegården. Er der pårørende som ønsker at deltage i rådet, kan man henvende sig til formand Peter Kastoft. Pårørenderådet blev ved samme lejlighed orienteret om de to tilsyn som har været på Akaciegården i 2014 både fra Embedslægen og fra Kommunen. Begge tilsyn kan ses på vores hjemmeside. Her drøftede vi også hvordan Akaciegården arbejder med utilsigtede hændelser. Utilsigtede hændelser er, når der i plejesituationer sker fejl eller er lige ved at ske ting, som ikke må ske. Det kan eksempelvis også være hvis en beboer falder. Dette er en utilsigtet hændelse. Dette skal indberettes til Formålet med at indberette er, at indberetningerne skal understøtte patientsikkerheden ved at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser og dermed skabe en systematisk læring dels af utilsigtede hændelser, der sker indenfor sundhedsvæsenets sektorer (altså eks. plejehjemmene eller hospitalerne), dels af utilsigtede hændelser, der sker i overgangen mellem sektorerne. Det er ambitiøst at tro, at der aldrig vil opstå fejl, men at drage læring af de fejl der måtte ske, skulle meget gerne betyde at gentagelser af de samme fejl minimeres. Rådet blev også orienteret om, at både beboere og pårørende også gerne må indberette utilsigtede hændelser. Vi vil dog anmode om, at så frem en beboer elle pårørende ønsker at indberette en sådan hændelse, at man så vil orientere også personalet, således at den gode dialog om hændelsen kan pågå. 4

5 I februar har huset fødselsdag helt eksakt den 2. februar. Vi vil fejre huset på traditionel vis med boller og lagkage og jeg kan orienter om, at huset bliver 39 år. Det betyder at til næste år når vi skal indvie det nye Akaciegården, så kan vi også samtidig holde 40 års fødselsdag. Det må da være rigelig anledning til at holde en ordentlig fest. Så det synes jeg at vi skal se frem til. Februar byder på mange aktiviteter men også på fastelavn. Så vi håber at mange vil deltage med dette. En anden stor begivenhed er, at Akaciegården vil være vært sammen med Frederiksberg Kommune til et stort Nytårsbal i rådhushallen, hvor vi også har inviteret alle andre Frederiksbergske plejehjem. Det forventer vi også rigtig meget af. Se invitation inde i bladet, og husk at sætte kryds i kalenderen og finde baltøjet frem. Så rigtig god februar måned. Med venlig hilsen Henriette Wülser Forstander. OBS! Der er en lille rettelse til aktivitetskalenderen. Fru Bugge er på Borgmester Fischers Vej onsdage og på Nimbusparken torsdage. Vi beklager fejlen. 5

6 Hilsen fra præsten Annette Molin Brautsch, Flintholm Kirke Tillykke Halfdan Rasmussen 100 år I år den 29. januar 2015 var det 100 år siden, at digteren og forfatteren Halfdan Rasmussen blev født. Alle børn kender Mariehønen Evigglad, Snemand Frost og Frøken Tø, Rapanden Rasmus, Den lille frække Frederik, og mange, mange flere af de børnerim har han digtet. Det interessante er, at det gør deres forældre, bedsteforældre og tipoldeforældre også. Hans digterkunst kunne nemlig det særlige; at danne bro mellem generationer. Halfdan Rasmussen voksede op i Christianshavns arbejderkvarter, hvor faren arbejdede som chauffør, og moren drev rulleforretning i det ene af lejlighedens to værelser. Som 14-årig gik han ud af skolen og fik forskellige ufaglærte jobs, såsom cykelbud, piccolo, tallerkenvasker og barbermedhjælper. Indimellem var han arbejdsløs som mange andre i 30 erne, men inspireret af de forfattere han læste og den sociale virkelighed, der omgav ham, begyndte han at skrive digte. At udtrykke det store helt enkelt Halfdan Rasmussens digte får os til at smile, og de skærper sansen for vores sprog. Han kan det, som en anden kunstner en stenhugger har beskrevet: Det er ikke så svært at hugge en hest ud af en sten, sagde stenhuggeren, man hugger bare alt det væk, som ikke er en hest. Det lyder så enkelt og det er netop kunsten: At udtrykke det store helt enkelt. Og for at kunne det, må man også kunne undre sig. Det kan Halfdan Rasmussen! Hvor kommer det hele fra? Det er et af de spørgsmål, der ligger bag hans digtning. Skaberkraft og digterkraft Salmedigteren H.A. Brorson spørger i salmen Op, al den ting, som Gud har gjort i vers 4: Hvad skal jeg sige, når jeg ser, at alle skove vrimle, de mange fuglesving der sker op under Herrens himle? Halfdan Rasmussen skriver: Med store, undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets lysvæld står jeg og ser mod himlen og spørger blidt: Hvem opfandt lærken og nattergalen? Hvem satte knopper på birk og bøg? Og hvem bestemte, at netop svalen sku være svale og gøgen gøg? (Fra digtet Noget om kraft ) Uanset hvad Halfdan Rasmussen har troet om Gud, så sætter han enkle og undrende ord på den skaberkraft, der er omkring os og i os. 6

7 Et tilsyneladende vrøvledigt kan ende i en næsten religiøs, halfdansk lovprisning af livet: Den stærkeste mand i verden kan bære en flodhest i tænderne og løfte en sporvogn fra skinnerne imens han klapper i hænderne. Men sætte en blomst på et lille strå og farve den vældige himmel blå og skænke min søster en mælketand - det evner han ikke, den stærke mand! Den brorsonske udgave af den samme lovprisning lyder: Gik alle konger frem på rad i deres magt og vælde, de mægted ej det mindste blad at sætte på en nælde. (Op, al den ting vers 2) Sin helt egen Man kan ikke sætte Halfdan Rasmussen i bås. Han er helt sin egen. Men vi kan bruge hans 100 års fødselsdagsår til at dykke ned i hans univers. Han er i dur og mol forankret i en "kæmpende humanisme", der vil fastholde grundværdier som ansvar, omsorg, menneskelighed. Kan hænde, det er noget, vi har brug for netop nu! 7

8 Nytårsbal Akaciegården og Frederiksberg kommune inviterer HELE byens plejehjemsbeboere, pårørende, venner, frivillige og ansatte til Nytårsbal på Rådhuset. Vi håber at mange har lyst til at deltage i denne herlige danseeftermiddag. Pårørende kan tilmelde sig via mail, eller ved henvendelse i administrationen. Kridt skoene og vandkæm håret, der skal FESTES!!! På vegne af hele huset Henriette Wülser & Mette Bugge 8

9 Pensionistfest på Frederiksberg Rådhus Med smil på læben, skønne kunstnere, og god stemning hyggede beboerne sig til pensionistfest på Frederiksberg Rådhus torsdag den 29. januar. 9

10 Pårørenderådsmøde torsdag den 8. januar 2015 Deltagere: Formand Peter Kastoft (PK), Flemming Petersen (FP), Tina Herbst (TH), Gitte Herbst (GH), Annette Melohn (AM), Henriette Wülser (HW). Referent Anita Aagaard. Afbud: Annette Forsythe D A G S O R D E N: 1. Godkendelse af referat af møde den 09.september Orientering fra forstanderen. 3. Orientering fra bestyrelsen 4. Orientering fra beboerrådet 5. Nyt møde 6. Evt. Formand Peter Kastoft bød velkommen og med en særlig velkomst til Gitte Herbst og Annette Melohn. Samtidig ønskede han alle i Rådet godt nytår. Vedtægterne for pårørenderådet blev udleveret. Nye lister på medlemmer af pårørenderådet blev udleveret. Forstander Henriette Wülser (HW) bød også velkommen.(hw) informerede Rådet om, at Frederiksberg kommune ikke har nogen krav om at der skal være pårørenderåd. Vi har valgt, at bibeholde Rådet. Vedtægterne er Frederiksberg Kommunes udkast fra tidligere, som er bibeholdt. Akaciegården valgte at beholde Rådet, da vi synes det er vigtigt med et godt samarbejde mellem pårørende og Akaciegården. Rådet drøfter ikke personsager på møderne. Rådet er repræsenteret i Akaciegårdens Bestyrelse. Når vi flytter tilbage til Skellet, skal beboerne have valget, om det skal være en beboer eller pårørende, der skal være repræsenteret i Bestyrelsen. 1.Godkendelse af referat af møde den 09.september. Mødereferat af blev godkendt. 2.orientering fra Forstanderen (HW) informerede om, at julen og nytåret er gået godt. Der har dog været en udfordring på Borgmester Fischers Vej vedr. maden juleaften. Der blev brugt meget tid på at lave mad, selvom vi havde sat ekstra personale ind for, at der var ekstra tid til hygge. Akaciegården vil stille anderledes krav til juleaften til næste år. 10

11 Byggesagen Byggesagen skrider frem, rejsegildet vil blive afholdt den 22. april kl på Skellet. Tidsplanen holder stadig. Der kommer løbende billeder som bliver lagt på hjemmesiden. Vi skal i gang med at planlægge flytning tilbage til Skellet. (HW) informerede om, at efter vi er flyttet på Nimbusparken, har (HW) besluttet, at det nye Akaciegården skal have nærværslamper ud for boligerne, det giver tryghed for beboerne. Det bliver januar 2016 at vi flytter tilbage til Skellet. Akaciegården har samtidig 40 års jubilæum i 2016, så begge begivenheder kan slås sammen til en stor fest. Vi kunne godt tænke os at få lavet et jubilæums skrift vi må undersøge hvad det vil koster og om vi kan få midler til dette. Forretningsplan (HW) og ledergruppen er i gang med at udarbejde forretningsplanen for de næste 5 år. Der skal penge i kassen, forstået på den måde at vi skal sælge ydelser, og der skal derfor tænkes ud af boksen, vedr. hvilke strategier vi skal lave. Dette vil (HW) og ledergruppen involvere bestyrelsen i. Det er blevet besluttede at bestyrelsen og ledergruppen mødes en hel dag i februar. Ledergruppen tager af sted i næste uge og arbejder på planen. Utilsigtede hændelser (HW) informeret om at pårørende, nu selv kan gå ind og indberette Utilsigtede hændelser på internettet. Der blev aftalt at (HW) skal skrive det i Akacienyt og det skal også på hjemmesiden. Ældremilliarden For pengene fra ældremilliarden har vi fået Mette Bugge, som kommer på skæve tidspunkter af døgnet og laver aktiviteter for beboerne. Børnedans, juletræsfest, bagning osv. som foregår på aftener og i weekender. Beboerne er meget glade for aktiviteterne på de ellers noget stille tidspunkter. Der er indkøbt nye træningsmaskiner, hvor hver beboer vil komme til at registrere deres træning via en beboernøgle, det bliver først sat i værk når vi er flyttet tilbage. (HW) informerede om at Mette Bugge er nu blevet ansat pr.1. januar Lean bog udgivet (HW) informeret om at vi er blevet en del af en Lean bog, som er blevet udgivet, fra Cepos. (HW) og (FP) var med ved udgivelsen af Lean bogen, da (HW) skulle give et oplæg.det havde været en spændende dag. Kommunal tilsyn (HW) orienterede om, at kommunaltilsynet var gået godt. Der var nogle udfordringer, som vi retter op på. Akaciegården fik 33 ud af 36 mulige point. 11

12 (HW) orienterede om, en klage fra en beboer, som havde afstedkommet en skrivelse fra Frederiksberg Kommune, hvorefter Akaciegården skulle komme med en redegørelse. Beboeren er tilfreds med forløbet, og nu også med forholdene. Embedslægetilsynet gik fint, så vi får ikke besøg til næste år. Der blev gjort opmærksom på at rapporterne ligger på hjemmesiden Budget Vores budget er der stadig udfordringer med, grundet vi kun har kunne skønne vores udgifter. Der er ting vi ikke har indflydelse på vedr. budgettet. Vi forventer, at komme ud af 2014 med et mindre merforbrug Juleminimarked (HW) orienterede om, at Akaciegården har afholdt juleminimarked, der blev solgt for ca kr. Alle medarbejdere og frivillige havde gjort et stort arbejde. Syngepigerne underholdte samme dag, det var vældigt festligt, syngepigerne er kommet på Akaciegården gennem 15 år. Frivillige (HW) informerede om, at de frivillige har det svært ved, at vi er delt på to plejehjem, de mødes kun til arrangementer. Samarbejde med de praktiserende læger Frederiksberg kommune har iværksat en arbejdsgruppe hvor (HW) er kommet med i en styregruppe, som skal samarbejde med de praktiserende læger. Første møde er den 22. januar. Evaluering Frederiksberg kommune har lavet en lederevaluering som vi deltager i. Frederiksberg kommune har lavet et forløb der skal løbe hele 2015 for alle ledere i Frederiksberg kommune, som opfølgning på lederevalueringen. 3. Orientering fra bestyrelsen (PK) informeret om at pårørendes nøgler til trappen på Borgmester Fischers Vej, ikke har virket efter et arrangement der var blevet afholdt. Jan skal informeres om at sørge for, at alle pårørendes nøgler bliver opdateret til at kunne åbne til trappen igen som tidligere. Facebook Der var stor ros til Akaciegårdens facebook side, som Mette Bugge har oprettet. 12

13 Postkasse Der blev efterlyst en postkasse på Borgmester Fischers Vej, det blev besluttede at efterfølgende smides post i Jans postkasse, som hænger i stueplan, på Borgmester Fischers Vej. 4.Orientering fra beboerrådet (HW) informerede om, at der er begyndt at møde flere beboere op til beboerrådsmøderne efter alle kan komme, hvis de har lyst uden tilmelding. Til det sidste beboerrådsmøde, var beboerne til blindsmagning af forskellige kaffesorter. Det betød, at vi har ændret kaffemærke på Akaciegården. Køkkenet er begyndt at bruge flere fibre i brød og kager til vores beboer. (HW) informerede om, at beboerne giver udtryk for at de glæder sig til, at vi skal tilbage og når vi alle sammen er samlet igen (HW) fortalte om 4 piger fra Sankt Annae Gymnasium, vækkede beboerne om morgenen med sang på Lucia dagen, beboerne var meget glade for dette. Der er fuld gang i træningen på begge centre. (Der er pt. udfordringer på Nimbusparken vedr. tøj der forsvinder. Valg Det blev besluttet at vi udsætter pårørenderåds valget til 2016, når vi er flyttet tilbage. 5. Nyt møde Nyt møde blev aftalt til d. 16.april 2015 kl på Nimbusparken 6. Evt. Intet 13

14 LEJE AF AKACIEBUSSEN Akaciegårdens bus er på hverdage forbeholdt plejehjemmet i dagtimer, men der vil være mulighed for, at pårørende kan leje bussen til beboer-transport, hvis huset ikke selv disponerer over bussen. 1 dag inkl. 100 km = 500,00 kr. Ekstra km = 3,80 kr. ekstra km. Personen der lejer bussen, skal fremvise gyldigt kørekort og opgive navn og adresse. Akaciegården gør opmærksom på, at hvis der sker skade på bussen i lejeperioden, skal der betales en selvrisiko på 6.500,- kroner. Med venlig hilsen AKACIEGÅRDEN Henriette Wülser Forstander Akaciegårdens venner - Støtteforening Medlemskontingentet er på kr. 100,- for pårørende og andre samt kr. 50,- for beboere om året. Betaling af kontingent kan ske på foreningens konto, reg.nr kontonr Tilmelding til Akaciegårdens venner Læg venligst slippen i administrationens dueslag på Nimbusparken eller send pr. til Husk at indbetale beløbet på ovenstående konto. Navn : Adresse: Tlf. : Pårørende til (Navn/bolignr): 14

15 Hver mandag og tirsdag spiller Allan Steen klaver til dejlige danske sange på henholdsvis Borgmester Fischers vej og Nimbusparken. Vi nyder alle de dejlige toner og hygger os gerne med kaffe. Alle er velkommen. 15

16 Tingstedet indbyder til Fastelavnsfest den 13. februar 2015 på Nimbusparken i Festsalen kl. 11 og den 16. februar 2015 på Borgmester Fischers Vej i Festsalen kl. 11. Så kom og lav skæg og ballade med os og hjælp os med at slå katten af tønden, alle er meget velkomne Har man lyst, så er man meget velkommen til at komme udklædt. 16

17 - Når tingstedet klæder sig ud og inviterer til fastelavn. Hvad mon de finder på i år??? Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. Boller op, boller ned, boller i min mave, hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade. 17

18 Vores teknikere vil holde os opdaterede med vores igangværende byggeri på Skellet i form af billeder. Byggeriet skrider fortsat frem. Billederne er fra januar 2015 hvor 2. sal er ved at blive bygget. 18

19 19

20 Månedens medarbejder februar 2015 Mette Bugge Ansat den Eventkoordinator Mette har været tilknyttet Akaciegården siden sommeren Vi kender hende som Fru Bugge, danseinstruktør, højtråber, festabe med mere. Ældremilliarden I 2014 uddelte regeringen 1 mia. gode danske kroner som et ekstra bloktilskud til ældresektoren i Danmark. Pengene blev fordelt blandt landets kommuner, og de enkelte kommuner kunne selv råde over det tildelte beløb. I Frederiksberg kommune valgte man bl.a. at øremærke pengene til aktivitet på byens plejehjem i ydertimerne; altså eftermiddag, aften, og weekends. Det er kendt at det er i de timer at der pr. tradition er stille på landets plejehjem. Vi hyrede Mette i efteråret 2014 til at løfte denne opgave, og det kom der mange aktiviteter ud af. Fx vi skræller æbler og koger grød, fredagsbar, lørdagsdans med børn og bedste, tyrolerfest, litteraturklub, busture, bl.a. med besøg i Mettes kolonihavehus, småkagebagning, irsk kaffe eftermiddag, og meget mere. Fremover Akaciegården ønsker at fortsætte disse og andre aktiviteter med Mette Bugge, og har derfor ansat Mette i foreløbig 6 måneder. Mange aktiviteter er allerede planlagt og udført. Mette hører meget gerne hvis der er ønsker til flere og andre aktiviteter. Hold øje med elevatorerne, det er primært her aktiviteterne annonceres. Hvem er Mette? Men hvem er hun, hende lokomotivet i godt humør der braser ind på Akaciegården? Hvad kommer hun af? Hvad driver hende? Hvor stammer trangen til virket fra? Mette: Jeg er vokset op i en lille familie med mor/far og mig. Vi boede i en lejlighed i Glostrup. Èn af de lejligheder som de unge i 60 erne kunne få, hvis de var gift og kunne fremvise 2 lønningssedler. Allerede i skolen var jeg den der underholdte og skabte skæg og ballade, nok mest ballade!! Som ung fandt jeg interesse for sang, musik og ikke mindst dans. Jeg dansede det meste af min barndom, fra jeg var 3 år gammel. Som teenager fik jeg andre interesser, og droppede dansen. Da jeg skulle vælge uddannelse, blev det en læreruddannelse fra Vordingborg Seminarium. Jeg strøg igennem uddannelsen, ikke med gode karakterer, men som frontperson for de studerende, formand for de studerendes råd, skuespiller/sanger i seminariets dramaklasse, og selvfølgelig forsanger i det sejeste band. Jeg har altid været glad for at formidle og undervise børn og unge, jeg blev dog aldrig dus med børnenes forældre, og valgte at forlade standen efter blot 6 års virke. Jeg uddannede mig som Gotvedpædagog og har siden 2005 undervist i dans, gymnastik og bevægelse. I 2007 blev jeg igen afbrudt i mine karriereplaner, og blev headhuntet som chef for 2000 frivillige der skulle løfte et stort sportsprojekt i København World Outgames. Det lykkedes med stor succes, og i den proces opstod ønsket om at forsøge mig som selvstændig konsulent. Jeg har siden 2009 ernæret mig som selvstændig, og har blandt mange ting, lavet ledelseskurser, teambuilding, uddannelse af personalegrupper, dans på plejehjem, dans som festlig underholdning, dansesaloner på Det Kongelige Teater, højskolekurser oma Jeg har har haft et meget omskifteligt arbejdsliv. Det der driver mig er samværet med andre mennesker, og følelsen af at kunne gøre en forskel, sætte spor, ændre baner Jeg er er glad for at være landet på Akaciegården. Jeg har følt mig godt og varmt modtaget, både af kollegaer og beboere. Jeg ser frem til den næste tid sammen med jer! Mette Bugge 20

21 Månedens beboer februar 2015 Margit Juul, ikke vinter, ikke påske, Juul!! Født i 1934 Interesse: Sang og musik Margit og hendes mand Niels, har boet på Akaciegården siden De bor i en lille hyggelig lejlighed i Nimbusparken på 3. sal. Musik Margit er uddannet klassisk koncertsangerinde, og har fyldt sit liv med opera og operetter. I snakken med Margit er det tydeligt at musikken har haft en meget stor plads i hendes liv. Da jeg spørger Margit hvordan det kan være at musikken blev hendes liv, kommer der billeder frem fra barndommen: Min mor var pianistinde, med totalt gehør. Hun kunne stå ude i køkkenet og arbejde, troede jeg, mens jeg sad ved klaveret i stuen og øvede mig. Pludselig kunne hun BRØLE udefra køkkenet FIS! Hvilket betød at jeg havde spillet en tone forkert, og det hørte hun tydeligt på lang afstand. Min far var skoleinspektør og også sanger. Så musikken har jeg fået ind i mit liv helt fra spæd. De bonede gulve Margit har været gift 2 gange og har 3 børn. Hendes første mand var bl.a. ansat ved ambassaden i London, her var Margit med som medrejsende hustru. Opholdet i London bød på bekendtskaber med mange spændende mennesker, heriblandt selvfølgelig den britiske dronning, Elisabeth, som for øvrigt stadig regerer United Kingdom. Da ægteskabet ophørte, flyttede Margit tilbage til København med hendes søn. Her lykkedes det Margit at få ansættelse i Radiohusets Radiokor, hvor hun besatte en stilling som 1. sopran. Jeg spørger Margit hvilket parti hun bedst kunne lide at synge. Uden betænkningstid kommer det spontant og hurtigt: Nattens dronning fra Mozarts Tryllefløjten. Jeg elsker det stykke musik Jeg googler på min iphone og finder hurtigt Nattens dronning på youtube. Vi lytter til sangen Margit svømmer hen, pludselig ryster hun sig i sofaen som vi sidder i, der er en tåre i øjenkrogen. Jeg får kuldegysninger ned af ryggen, siger hun. Spasmageren Margit er en spasmager, det er helt sikkert. Hun forstår smilet mellem mennesker. Det er tydeligt at Margit bruger meget humor i sin snak med mig, dette for både at få mig til at føle mig godt tilpas, men også for at sætte sig selv i spil. Hvis man ikke kan grine af sig selv og have selvironi kan det være lige meget, siger Margit. Med kærlighed og humor kommer man længst her i livet, det er min erfaring! Og noget jeg forsøger at efterleve hver dag. Når jeg ser tilbage på mit liv kan jeg godt tænke at der er gået for mange år uden at jeg har været fuldstændig tilstede, måske år som jeg har spildt. Men nu er jeg her, og har tid til at mærke efter hvad der er det vigtige i mit liv: KÆRLIGHEDEN, MUSIKKEN OG HUMOREN!! Livet på Akaciegården Det var ikke mit eget ønske at komme på plejehjem. Faktisk blev jeg meget ked af det, da det gik op for mig at Niels og jeg ikke skulle hjem herfra. Allermest tænkte jeg på alle mine skønne ting i mit dejlige hjem her på Frederiksberg. Men nu er vi her, og har været her i lidt over 3 måneder. Og jeg må sige at det er virkelig dejligt at være her! Jeg behøver ikke at tænke på indkøb, og om der nu er det i hjemmet som der skal være. De ansatte her er så søde ved os, og kammeratskabet med vores naboer er bare det bedste!! Det glæder mig dagligt at vi har været så heldige at få så søde og hjertelige naboer. Jeg føler virkelig at jeg har fået helt nye kammerater her sent i livet. Det er bare skønt!! Mette Bugge 21

22 DANS MED BØRN OG BEDSTE Efteråret 2014 bød på mange nye aktiviteter. Herunder Dans med børn & bedste. 4 lørdage i oktober blev der danset og skrålet til alle de gode gamle sanglege og danse. Med hænderne sir vi klap klap klap! Har du aldrig set Per Syvspring danse? Først den ene vej og så den anden vej! Jeg gik mig over sø og land! Og mange mange flere. Det viste sig at være et tilløbsstykke. Vi havde besøg af børn hver gang, og de havde deres bedste, olde eller forældre med i hånden. Så vi var mange. Akaciegårdens skønne beboere mødte også talstærkt frem, det var virkelig dejligt! 2015 Grundet den store succes, er det en aktivitet som vi fortsætter med stor glæde og forventning i første halvdel af Én lørdag om måneden kommer Spilledame Billie med sin guitar, og fru Bugge har kridtet danseskoene. Så mangler vi blot de søde børn og deres bedsteforældre, eller forældre, samt alle de beboere og pårørende der har lyst til at deltage. Medarbejdere med familier er selvfølgelig også MEGET velkomne!! Dans med børn & bedste afholdes i stueetagen i Nimbusparken på følgende lørdage, hver gang kl februar /. 14. marts / 11.april / 9. maj / 6. juni 22

23 Fredagsbar COCKTAILS WITH CONTENT En gammel tradition er vakt til live igen! De sidste 3 måneder af 2014, havde vi fredagsbar, stort set hver fredag i Nimbusparken. Fredagsbaren var ikke blot en bar. Baren havde nemlig et tema, eller noget indhold til øre, øjne og vore andre sanser hver gang. Vi har fx haft besøg af en pensioneret tryllekunstner, en musiker der spillede rigtig gode syng med sange og som samtidig fortalte os om gademusikkanter og landevejens raske mænd og kvinder. Vi har haft besøg af en historiker der havde effekter med fra modstandsbevægelsen under krigen. Vi havde en rigtig god snak med ham. Og så havde vi besøg af forfatteren til rejseguiden Turen går til Finland. Hun viste os flotte billeder fra det store land, og fortalte bl.a. om levevilkårene for samerne. Vi har også haft Tyrolerstemning med grillpølser og store øl, det var nærmest som om at Hansi himself var der!! 2015 I første halvdel af 2015 fører vi den nye fredagsbar-tradition videre. Fremover deler vi sol og vind lige, og er både i Nimbusparken og på Borgmester Fischersvej (BMV). Baren åbner kl og vi har sidste omgang, kl Vi vil fremover være at finde i dagligstuerne på de enkelte afdelinger Hold øje med opslagene i elevatorerne i ugen op til. Årets første fredagsbar Billederne herunder er fra vores to første fredagsbarer i Vi havde besøg af musikeren Ida Riegels. Hun spillede en Triatlon koncert for os, og mestrede hele 3 instrumenter; fløjte, klaver og cello. Hun besøgte både Nimbus og BMV. Koncerten blev nydt sammen med kaffe, portvin, flyversjusser, god chokolade, grin og efterfølgende spontan dans. Kender du nogle? Vi er altid på udkig efter én eller nogle der vil komme og underholde os til fredagsbaren. Vi forsøger at holde udgifterne nede, og lønner derfor ikke de enkelte kunstnere/oplægsholdere. Vi sørger til gengæld for masser af knus og kærlighed, og en lille gave. Kender du én eller nogle der vil komme og underholde os en halv times tid en fredag eftermiddag? Så hører vi gerne om dette! Alle er velkomne Fredagsbaren er for beboere, personale, pårørende, venner, naboer. ALLE der har lyst til at komme og hygge med os i et par timer fredag eftermiddag. Frivillig til fredagsbar Vi er så heldige på Akaciegården at vi har mange frivillige der gerne vil hjælpe til vores arrangementer. Det er vi meget glade for! Der er altid plads til flere frivillige. Du behøver ikke at være uddannet bartender for at servere fra fredagsbaren. Kan du én gang? To gange? Flere gange? Alle timer tæller lige meget! EFTERLYSNING! Vi har som mål at afholde fredagsbar udgiftsfri for alle beboere og gæster. Men som alle ved, så er en fredagsbar uden et godt glas portvin eller en drink, en underlig fredagsbar! Derfor modtager vi MEGET gerne flasker af alle art til vores bar. Har I nogle flasker i skabet som bare står og samler støv, modtager vi dem med stor tak og højt HURRA RÅB! NB! billederne er taget af husfotograf: Lone Israelsen 23

24 24

25 holder åbent følgende dage i februar måned Borgmester Fischers Vej: Mandag den 9. februar 2015 Tirsdag den 10. februar 2015 Onsdag den 11. februar 2015 Nimbusparken: Torsdag den 12. februar 2015 Fredag den 13. februar 2015 Mandag den 16. februar 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 Alle dage fra kl Pris pr. fodbehandling kr.340,00 Jeg træffes på min mobiltelefon Med venlig hilsen Fodterapeut Anne-Mette Lehmann 25

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen

April 2015. Foto: Dan Møller / Lokalavisen April 2015 Foto: Dan Møller / Lokalavisen S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup

Anita Ranum Aagaard & Camilla Thulstrup September 2015 S/I Akaciegården Nimbusparken Nimbusparken 26 2000 Frederiksberg Telefon: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr.: 19 04 25 37 E-mail:akaciegarden@frederiksberg.dkwww.akaciegaarden.dk AKACIE NYT

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014

TOFTEPOSTEN. Våd midsommerfest. Det gode liv på Toftehaven. Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Juli - August 2014 Våd midsommerfest Det gode liv på Toftehaven Redaktion Indhold 3...Leder 4...Det gode liv 7...Beboer og personalenyt 8...Blomsterambassadøren

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger

ARENDSE NYT. Hellig Trekonger ARENDSE NYT Hellig Trekonger Januar 2013 Indholdsfortegnelse Januar 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Fødselsdage i januar Referat af beboermøde December 2012 Priser Årets traditionelle

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste

UNDER UDARBEJDELSE. Net-opgaver: Facitliste Net-opgaver: Facitliste Kapitel 1: Arbejde og uddannelse Ordforråd: Job og jobfunktioner Grammatik: Inversion Grammatik: Datid Grammatik: Possessive pronominer Udtale: R Billedserie: Josefs arbejde Kapitel

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden.

Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø i baggrunden. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV SEPTEMBER 2015 Kære alle, Så er vi allerede nået til september, jamen dog, hvor tiden løber. Dette sjove foto er oppe fra, hvor jeg bor. Sejerøbugten med Nekselø

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed

VSVAvisen. September 2013. Vordingborg Sociale Virksomhed VSVAvisen September 2013 Vordingborg Sociale Virksomhed Nyt siden sidst - Regentparret var på besøg i vores kommune. - Miljøminister Ida Auken kom forbi Hyldevang. Danmarks Den 5. september besøgte Dronning

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Indholdsfortegnelse April 2013

Indholdsfortegnelse April 2013 ARENDSE NYT 2013 Indholdsfortegnelse April 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboere Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde Marts 2013 Aktivitetsplan

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet

Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Fortællinger om hvad der sker, når man gør noget ved aften og nattelivet Karin Naldahl, University College Nordjylland i samarbejde med personalet på... Udkast Marts 2009 Fortælling om Klara (Navnet er

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Bølle er meget interesseret i at studere Violhusets fisk Holbergcentrets månedsnyt for marts 2015 Kære beboere, pårørende og personale Velkommen til marts måned. Når

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i.

Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015. Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Ugebrev Nr. 39, skoleåret 2014-15. 05-06-2015 Dette ugebrev har ikke en redaktør. Alle har bidraget med det, de har været involveret i. Så er de mundtlige prøver i gang! Eleverne samler point ind til deres

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013

Keld har ordet. Godt nytår og velkommen i 2013 Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 6: Kalenderen side 7: 2. klasse og dåserydderne side 8: Nyt fra Klubben og frugtordningen side 9: Danmarks Indsamlingen side 10: Juleklippedagen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L

KONTAKT 12/13 nr. Indhold: A P R I L KONTAKT 12/13 nr. A P R I L Indhold: Aktuelt i april s. 2 Fritternyt s. 3 4.a syr slanger s. 3 Besøg af Vejen Musiksko le s. 4 8.årgang i Odense s. 4 A-dage i E 3 s. 5 Foredrag med forfatter s. 6 Skolefest

Læs mere