Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober 2014. Version 1"

Transkript

1 Blankethåndbog Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank Data Scanning A/S Oktober 2014 Version 1

2 Generelt om betalingsblanketter Indhold 1. Blanketformater Papir CR ICR Image kopi Blanketbredde og -højde Blanketindretning Blankethoveddel Logo og blanketnavn O. Navigationsmærker (Targets) Læsezone Læselinien Kortartskode Kontonummer Kontobetegnelse Logo, bomærke Rubrik til håndudfyldning Indretning til manueludfyldning Indretning til maskinel udfyldning Indretning til delvis maskinel og manuel udfyldning Indretning til delvis manuel og maskinel udfyldning Betalingsdato Betales nu Indstillingsmærke Skæremærker Interne blanketnumre Evt. meddelelser vedr. betalingen Bagsidetryk Side 2

3 Generelt om betalingsblanketter 30. Billeder af betalingsblanketter Typografi Streger Perforationer Merpapir Fremføringsmargin Arkivhuller Trykfarver Godkendelse af blanketter Godkendelse Blanketnumre Trykkers registreringsnummer Udfyldning af blanketter Laserprint Matrixprint lnkjetprint (blækprint) Tolerance Anvendelse Beskrivelse Nettoblanketmål Rubrikmål Rubrikplacering Trykfarve Bagsidetryk Påtryk om gebyr og betalingsforbehold Godkendelsespåtegning Anvendelse Beskrivelse Nettoblanketmål Rubrikmål og indretning Rubrikplacering Side 3

4 Generelt om betalingsblanketter 6. Perforation Trykfarve Bagsidetryk Påtryk om gebyr og erstatning Frankering ved udsendelse CVR/SE nummer Godkendelse Udfyldning af OCR felter: Læsezone: Læselinie 1: Feltinddeling af læselinie 1: Feltindhold felt 1. Kortartskoder: Feltindhold felt 2. Indbetaleridentifikation: Feltindhold felt 3. Kreditorgironummer: Feltindhold felt 4. Referencenummer: Læselinie 2: Feltinddeling af læselinie Generelt: Blindfarver Godkendte farver Danske Banks logo trykkes altid i Pantone 302U (eller CMYK /eller sort) Laserblanketter Godkendelse af farve til blindtryk Råd og vejledning: Kontrolskabelon for OCR-tegn Omregning af tommer til millimeter Side 4

5 Generelt om betalingsblanketter 1. Blanketformater Grundformater for Danske Banks betalingsblanketter, er fastsat ud fra A-rækken af de metriske papirformater (Dansk standard DS 910 og 912). Udgangspunktet er A6 formatet x 148 mm - der bliver anvendt til blankethoveddelen, dvs. den del der bliver behandlet af Data Scanning, der varetager opgaven på vegne af Danske Bank. Kvitteringsdelen er også indrettet efter A-formaterne. I praksis er blanketterne fremstillet i format 4 in (101,6 mm) x 148 mm. Det at der bliver taget hensyn til forskellige tryktekniske forhold, edb-printere m.v. gør at målene kan variere, på en sådan måde at blanketterne kan blive fremstillet på en rationel og økonomisk måde. Under afsnittet om specifikationer for den enkelte blankettype fremgår standardmål, minimums- og maksimumsmål. Målene der er opgivet er alle nettoblanketmål. Nettoblanketmål og rubrikmål vil normalt være angivet i millimeter. Placeringen af OCR - tegnene vil være angivet både i bredden og i højden i tiendedele amerikanske tommer (1/10 in) og i sjettedele amerikanske tommer (1/6 in) samt i millimeter. For at lette en eventuel omregning fra amerikanske tommemål til millimetermål er der i afsnit 9 en omregningstabel. 2. Papir Betalingsblanketter skal altid være trykt på papir der er godkendt til maskinel optisk læsning (Bankpostpapir). De vigtigste karakteristika for hvordan papiret skal være, er: Hvidt Overfladelimet Matglittet Træfrit Papirvægten skal være mindst 80g/m og må ikke overskride 90 g/m Endvidere er der en række andre specifikationer, der skal være opfyldt, bl.a. med hensyn til rivindex og stivhed. Afsnit 7 indeholder en fortegnelse over papirkvaliteter, der er godkendt til maskinel optisk behandling. 3. 0CR Optical Character Recognition, der muliggør optisk maskinel aflæsning af visse bestemte skrifttegn. Det skriftsnit, der skal anvendes på betalingsblanketterne, er OCR-B font størrelse 1. (OCR-B 12) Side 5

6 Generelt om betalingsblanketter Skriftsnittet er beskrevet detaljeret i ISO Recommendation R 1073/11, senest revideret i 1976, og i DS På betalingsblanketter bliver følgende cifre anvendt: Samt de grafiske specialtegn: < (mindre end) + (plus) # (nummertegn) (punktum) - bliver kun anvendt ved edb-udskrivning., (komma) - bliver kun anvendt ved edb-udskrivning. Stregtykkelsen skal være konstant i trykningen. Cifre og specialtegn: 0,35 mm = 14/1000 in Det grafiske tegn #: 0,31 mm = 12/1000 in. OCR-tegn skal altid være angivet med fulddækkende dybsort farve. OCR-tegn placeret i læsezoner skal altid være trykt i positioner a 1/10 in. Det fremgår af udskrivningsvejledningen (afsnit 5), hvor den nøjagtige placering skal være. 4. ICR Intelligent Character Recognition er en teknologi, der muliggør optisk aflæsning af såvel håndskrevne cifre som maskinskrift i særligt udformede rubrikker. For at få en korrekt aflæsning er det nødvendigt, at høje kvalitetskrav ved trykning såvel som ved udskrivning af blanketten bliver fulgt. 5. Image kopi En image kopi er en fuldstændig digitaliseret gengivelse af en blanket. Normalt bliver der kun leveret image kopi af blankettens forside. Efter aftale med Danske Bank kan der i tilfælde af informationsindsamling (bestillinger, supplerende oplysninger fra indbetaler) også blive leveret image kopi af blankettens bagside, hvilket kræver en særlig kortartskode. 6. Blanketbredde og -højde Hoveddelen på en betalingsblanket er 148 mm bred. Ved produktion af regningsindbetalingskort som tvillingblanketter bliver blanketbredden indrettet til udskrivning med ti tegn pr. tomme, blanketbredden er derfor 147,3 mm. Til helt specielle formål kan blanketbredden blive ændret - efter aftale med Data Scanning til 144 mm. Blankethøjden er 101,6 mm (=4 in), men kan af tryktekniske hensyn også være 105 mm. Side 6

7 Generelt om betalingsblanketter Til specielle formål kan der efter aftale med Data Scanning blive anvendt blanketter med højden 99 mm (=1/3 A4). Den maskinelle aflæsning af blanketterne kræver, at alle data er ens placeret i forhold til blankettens bund samt i forhold til navigationsmærkerne uanset den fysiske højde på blanketterne. Det betyder, variation i blankethøjden kun har indflydelse på størrelsen af det øverste afsnit af betalingsblanketten. Alle andre rubrikker har samme størrelse og placering i forhold til blankettens bund. Kvitteringen på indbetalingskortet er 62 mm bred, og totalbredden er dermed 210 mm. Kvitteringsdelen på regningsindbetalingskort skal have nøjagtig samme format som hoveddelen, både i højde og bredde. 7. Blanketindretning På hoveddelen af en betalingsblanket er der felter til: Blanketnavn samt evt. logo Debitor kontonummer, læst elektronisk Afsender/indbetaler Evt. meddelelse Kreditor Underskrift ved overførsel fra egen konto Beløb, læst elektronisk Betalingsdato, læst elektronisk Afkrydsningsruder, læst elektronisk Navigationsmærker, læst elektronisk, skal være trykt i dybsort farve Samt læsezone 1. OCR-B kodelinie, tegn til optisk læsning skal være anbragt her og trykt i dybsort På kvitteringsdelen af blanketten skal der være felter til: Kreditor Post Danmarks kvittering inkl. Gebyrtekst Beløb Tekst om betalingsforbehold Efterfølgende er illustreret de faste ledetekster og den generelle rubrikplacering. Der er anført mål for de afstande og de rubrikker, der er obligatoriske på enhver betalingsblanket. Side 7

8 Generelt om betalingsblanketter På siderne omhandlende den enkelte blankets indretning bliver den indbyrdes placering af felterne gennemgået. 8. Blankethoveddel Blankethoveddelen er den del af en betalingsblanket, der bliver behandlet efter at kvitteringsdelen er fjernet. De optisk læsbare tegn skal være placeret på blankethoveddelen. 9. Logo og blanketnavn Blanketnavn og bankens logo bliver placeret i øverste højre rubrik af blankethoveddelen. Se nedenstående eksempel. Skal trykkes med den originale Danske Bank blå farve eller sort. I afsnit 9, side 4, er der en afbildning af logoet i overstørrelse. Side 8

9 Generelt om betalingsblanketter 1O. Navigationsmærker (Targets) Navigationsmærkerne bliver anbragt dels i øverste venstre hjørne i feltet "Overførsel fra kontonummer" samt i feltet "Underskrift ved overførsel fra egen konto". Stregtykkelsen skal være konstant 0,5 mm og formatet skal være 4 mm i højden og 4 mm bred. Afstand bliver målt fra venstre papirkant hhv. højre papirkant eller perforation. Se nedenstående eksempel for den korrekte placering. Såfremt det af tekniske årsager er nødvendigt at flytte venstre navigationsmærke 2 mm mod højre, vil det højre mærke blive forskudt tilsvarende, således at afstanden mellem de to navigationsmærker altid er 54/10 in. Ved en sådan ændring skal alle felter på blanketten blive forskudt tilsvarende. Navigationsmærkerne skal altid være trykt med dybsort farve. 11. Læsezone Læsezonerne er defineret som de dele af blanketten, der er forbeholdt til maskinel aflæsning, og hvori de maskinelt optisk læsbare tegn er anbragt - inklusive det fornødne friareal - omkring tegnene. Læsezonen fremgår af de enkelte blanketter. 12. Læselinien Læselinien bliver defineret som et rektangel i læsezonen, hvori tegnene til maskinel optisk aflæsning skal være anbragt. Se endvidere udskrivningsvejledningen i OCR print på IK og RIK. Læselinien skal som det eneste IKKE rykkes sammen med navigationsmærkerne. 13. Kortartskode I læselinien på en blanket angiver kortartskoden, hvilken blankettype blanketten er, samt den rutine den pågældende blanket skal gennemgå. Placering af kortartskoden fremgår af udskrivningsvejledningen, og betydning af den enkelte kode er samlet i nedenstående oversigt. Kortartskoden skal være omgivet af de grafiske specialtegn + (plus) og < (mindre end). Side 9

10 Kortsartkode Betydning Generelt om betalingsblanketter +01< Indbetalingskort. Image kopi af blankettens forside bliver leveret til beløbsmodtager. Der bliver ikke leveret edb-medie. +04< Indbetalingskort Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie eller indbetalingsliste. +05< Indbetalingskort. Der bliver leveret edb-medie og image kopi af blankettens forside, til beløbsmodtager. +10< Postopkrævningsindbetalingskort. Der bliver leveret image kopi af blankettens forside, til beløbsmodtager. +11< Postopkrævningsindbetalingskort. Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie. +15< BS- indbetalingskort. Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie. +71< +73< +75< +82< Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens for- og bagside til beløbsmodtager. +83< +93< Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens for- og bagside til beløbsmodtager, samtidig med levering af edb- medie indlæst fra blankettens forside. Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens bagside samt betaleridentifikation fra snip af blankettens forside. Endvidere bliver der leveret edb-medie indlæst fra blankettens forside. Side 10

11 Generelt om betalingsblanketter 14. Kontonummer Kontonummeret er en entydig identifikation af en konto. Kontonummeret er normalt 7cifret eller 8- cifret. Kontonummeret er anført dels i læselinie 1 og dels i kontobetegnelsen. Der skal altid være overensstemmelse mellem læseliniens og kontobetegnelsens numre på samme blanket. I kontobetegnelsen bliver nummeret trykt sådan: Eksempel: Eksempel: Når felter på en blanket bliver håndudfyldt med kontonummer, fx ved overførsel fra egen konto, skal der ikke være bindestreg mellem de enkelte grupper af cifre. I læselinien bliver cifrene trykt i positioner a 1/10 in uden bindestreg. Eksempel: Eksempel: Eksempel: < (pos ) < (pos ) < (pos ) 15. Kontobetegnelse En fuldstændig identifikation af en konto, bestående af kontohaverens kontonummer samt navn og adresse. (Skal trykkes/printes som kontoen er registreret i Danske Bank.) 16. Logo, bomærke Den enkelte kontohaver kan i forbindelse med en kontobetegnelse få trykt logo eller lignende. 17. Rubrik til håndudfyldning Felter, der ikke på forhånd bliver udskrevet på en blanket, vil blive indrettet til håndskriftsudfyldning. Det gælder altid feltet til overførsel fra kontonummer. Feltet til beløb vil blive indrettet til håndudfyldning, hvis indbetaler selv skal udfylde feltet. Dette gælder også for feltet "betalingsdato" Feltet "betales nu" og felter til krydsmarkeringer bliver også tilrettet til håndudfyldning Side 11

12 Generelt om betalingsblanketter A: indvendig højde på boks 8mm B: indvendig bredde på boks 4mm C: afstand mellem forkant på to bokse 5,08 mm D: afstand mellem to bokse E. blindfarveareal 1,08 mm min. 1,5mm F: afstand mellem to bokse med kommaadskillelse 3,63 mm 18. Indretning til manueludfyldning Der skal være plads til at skrive et beløb med 9 cifre i kroner og 2 cifre i øre. Såfremt der er krav om færre cifre i beløb, kan antallet af bokse blive reduceret. 19. Indretning til maskinel udfyldning Når en betalingsblanket bliver udskrevet maskinelt med beløb og betalingsdato, vil der ikke blive trykt bokse til håndudfyldning. I stedet bliver der brugt blindfarve mellem de enkelte felter jf. Nedenstående eksempler. Side 12

13 20. Indretning til delvis maskinel og manuel udfyldning Indretning til maskinel udskrivning af beløb, men manuel udfyldning af betalingsdato. Generelt om betalingsblanketter Når en betalingsblanket bliver udskrevet maskinelt - for beløbets vedkommende - eller trykt, men betalingsdatoen ikke bliver udskrevet, skal indretningen tage hensyn til dette formål. 21. Indretning til delvis manuel og maskinel udfyldning Indretning til manuel og maskinel beløbsudfyldning eller fortrykt udfyldning af betalingsdato. 22. Betalingsdato Feltet betalingsdato vil ved maskinel udfyldning indeholde cifre for dag, måned og år. Eksempel: (Kun 6 cifre). Der er sat. (punktum) mellem dag og måned, og mellem måned og år, eller med blank position mellem de tre grupper af cifre. Side 13

14 Generelt om betalingsblanketter Ved manuel udfyldning vil datoen blive skrevet på samme måde som beskrevet ovenfor, altså alene med cifre. Eksempel: (Kun 6 cifre). Datoen er den dag, hvor indbetaler skal betale det pågældende beløb. Såfremt det skal fremgå af blanketten, hvornår et beløb er forfaldent til betaling, og der ikke er sammenfald med sidste rettidige betalingsdato, bør forfaldsdato blive anbragt på kvitteringsdel eller i feltet "Eventuelle meddelelser vedr. betalingen" - eksempel "April rate". 23. Betales nu "Betales nu" er et felt til håndudfyldning med et kryds. Det bliver anvendt, når en indbetaler ønsker at betale beløbet fra sin konto, straks - uanset en anført betalingsdato. 25. Indstillingsmærke På blanketter til maskinel udskrivning er det fornuftigt at anbringe et indstillingsmærke, dels til selve indstillingen af blanketten i printeren, dels for at det under udskrivningsprocessen kan blive kontrolleret, om der sker afvigelser fra indstillingen. Indstillingsmærket kan blive placeret på selve blanketten fx i rubrik "Evt. meddelelser vedr. betalingen". På blanketter med fremføringsmargin vil det være korrekt, at anbringe indstillingsmærket i marginen. Et "H" er velegnet, idet bogstavet indeholder både en horisontal og en vertikal streg. 26. Skæremærker Skæremærker bliver placeret foroven på betalingsblanketten, så der ikke er tryk ud for læsezonen. Skæremærker i en højde af 2 mm fra bunden af læsezonen, er acceptabelt. Ved trykning af blanketter til edbmæssig udskrivning bliver det anbefalet at skæremærkerne er på samme trykplade som OCRpåtryk, navigationsmærker og indstillingsmærke H. Det bevirker, at skæringen af blanketterne bliver korrekt i forhold til OCR-tryk. 27. Interne blanketnumre Interne kundeoplysninger om fx blanket og nummer, vil være placeret /anbragt bedst i rubrikken "Evt. meddelelser vedr. betalingen". 28. Evt. meddelelser vedr. betalingen Såfremt beløbsmodtageren ikke ønsker at få meddelelser vedr. betalingen fx ved levering af maskinelt uddata fra Danske Bank, kan dette felt blive udeladt fra blanketten. Den normale ledetekst bør være i overensstemmelse med faktiske forhold fx hvis der er et krav i informationsafgivelsen på blankettens bagside. Side 14

15 Generelt om betalingsblanketter 29. Bagsidetryk Afsenderen - af blanketten - kan anvende blankettens bagside til information til indbetaler. Bagsiden af OCR-læsezonen og ICR felter skal altid være holdt helt fri for tryk. Såfremt der er behov for flere meddelelser fra indbetaler end der er mulighed for, at videregive fra forsiden (feltet "Evt. meddelelser vedr. Betalingen") kan der efter aftale med Data Scanning blive designet et felt til meddelelser på blankettens bagside. Blanketten skal have en speciel kortartskode. Hvis der på bagsiden af blanketten - eller evt. merpapir - i forvejen er trykt information, vil det være en fordel, at der tillige bliver trykt "Der kan ikke skrives meddelelser til beløbsmodtageren" el.lign. på blanketten når der ikke bliver leveret image kopi af bagsiden. 30. Billeder af betalingsblanketter Billeder af betalingsblanketter, der bliver leveret som dokumentation for gennemførte betalinger, vil være i format ca. 80 % af originalblanketten. Evt. billede af bagsiden skal have samme læseretning som forsiden, idet billederne på uddatalisterne bliver printet med ens læseretning. Side 15

16 Generelt om betalingsblanketter 31. Typografi Der er ikke krav om bestemte skriftsnit og grader på betalingsblanketterne udover brugen af OCR-B til OCR-print eller tryk. Det bliver anbefalet, at bruge samme snit og grader som på de afbildede standardblanketter - eller lignende skrifter. Ledeteksternes skriftstørrelse bør være 1,5-1,7 mm i højden og bør kun under ganske særlige omstændigheder afvige derfra. Af hensyn til at uddata bliver leveret i formindsket grad, bør der blive valgt skrifter med et åbent skriftbillede. 32. Streger Streger på betalingsblanketter skal være trykt som halvfede eller stumpfine streger. Stregerne skal være rette og skære hinanden vinkelret. Afrundede hjørner må ikke forekomme ved den lodrette streg ved hoveddelens midterstreg, men kan accepteres ved blankettens ydre kanter, dog ikke ud for begge navigationsmærker. 33. Perforationer Perforationer skal være af en sådan art, at der ikke bliver flossede kanter eller mulighed for skæv afrivning, når blanketten skal have mulighed for at blive delt. Perforationerne må endvidere være skarpe, således at der bliver mindst mulig papirstøv, hvilket er til stor gene ved den maskinelle behandling af blanketterne. Ved valg af perforationer skal der være taget hensyn til typen af perforation: Formatperforationer skal typisk have 3 mm snit og 1 mm vedhæng. Tværperforationen på et regningsindbetalingskort bør være med 2 mm snit og 1 mm vedhæng. Ved længdeperforationer på indbetalingskort er det vigtigt, at tage hensyn til papirets baneretning. Ved blanketter, der bliver udskrevet på laserprintere, kan der blive anvendt mikro/mini - perforationer. 34. Merpapir Der kan blive tilføjet merpapir, fx fakturaer og specifikationer, efter kundens ønske ved enhver kant af en betalingsblanket. Merpapiret må ikke i sin udformning kunne blive forvekslet med betalingsblanketten, der tydeligt skal fremstå som en selvstændig blanket. Merpapiret skal være fjernet, inden blanketten kommer til ekspedition. Derfor skal merpapiret umiddelbart ved perforeringen tydeligt være mærket med teksten "Afrives inden betalingen". Side 16

17 35. Fremføringsmargin Der må ikke være fremføringshuller på en nettoblanket. Generelt om betalingsblanketter Eventuelle tekniske krav om fremføringshuller kan løses ved, at der bliver anbragt merpapir ved blankettens side. I dette merpapir kan de fornødne huller til fremføringen blive anbragt. Fremføringsmarginer eller andre fremføringshulkanter skal altid være afskåret / fjernet før blanketten bliver udleveret/sendt. 36. Arkivhuller Der må ikke være arkiveringshuller på nogen del af en betalingsblanket. 37. Trykfarver Enhver betalingsblanket skal som tidligere nævnt være trykt på hvidt papir, jf. pkt.2. Der er ingen begrænsninger i anvendelse af trykfarver til blanketten, når følgende bliver respekteret: OCR-tegn i læselinien og navigationsmærker skal være trykt med dybsort farve. ICR-felter, beløb, dato og afkrydsningsfelter samt debitorkontonummer skal være omkranset af tryk af blindfarve. I afsnit 8 er der en oversigt over de godkendte blindfarver, og de densitometertal, der skal være overholdt for, at en farve kan fungere som blindfarve. 38. Godkendelse af blanketter En betalingsblanket skal være godkendt af Data Scanning inden trykning. Der skal være indsendt korrektur i 2 eksemplarer, og de skal være målfaste. Trykning må finde sted, når der foreligger en godkendelse. Der kan blive givet en forhåndsgodkendelse på manuskripter inden korrekturfremstilling, men trykning må først ske, når der foreligger en endelig godkendt korrektur. Der skal foreligge oplysninger om det papir, der vil blive trykt på. Korrekturen skal indeholde hjørnemarkeringer samt formatangivelser, evt. som et gridnet med linier og positionsangivelser, således at det er muligt at kontrollere korrekturen helt nøjagtigt. Såfremt hele kodelinien bliver udfyldt ved edb-udskrivning, skal det være anført på korrekturen. Det skal endvidere være oplyst, hvilken farve der vil blive anvendt til trykning af blindfarve i ICR-felter, herunder antal linier i raster og farvestyrke. For ikke godkendte farver, skal der medfølge en trykprøve med en 100 % blok af den pågældende farve samt rastertryk fra 5 % til 50 %. Send korrektur til: Data Scanning A/S Postboks København C Side 17

18 Data Scannings korrekturlæsning omfatter: Generelt om betalingsblanketter korrekt opstilling med mål at kontobetegnelsen er i overensstemmelse med Data Scannings retningslinier, at OCR-tegn og ICR-tegn er korrekt placeret at der bliver anvendt de rigtige symboler at andre bankmæssige forhold er i orden at blindfarveprocenten ikke overstiger de gældende værdier Data Scanning korresponderer normalt ikke med brugeren af blanketterne i korrekturfasen, idet trykkeriet bliver betragtet som "brugerens befuldmægtigede" for den pågældende blanket over for Data Scanning. Efter trykningen skal der for hvert oplag straks sendes rentryk i 2 eksemplarer til Data Scanning med oplysning om oplagsstørrelse og leveringsdato. Indsendelsen skal ske senest samtidig med levering til kunden (ved delleveringer samtidig med første dellevering). Ovenstående gælder også, når en blanket bliver udskrevet ved laserteknik. Korrekturtrykkene må gerne være udfyldt som produktionsblanketter, men skal være tydelig påstemplet med "korrektur" for at undgå forvekslinger med rigtige produktionsblanketter. Korrekturtrykkene skal endvidere have oplysning om rastertrykkets procent/densitometertal. 39. Godkendelse Som dokumentation for en godkendelse bliver korrekturen forsynet med et godkendelses- nummer. Godkendelsen er anbragt i læsezonens øverste højre hjørne og består af formularnummer, godkendelsesår og -måned, trykkernummer og godkendelsesnummer. Eksempel: 4030 S PNS S PN blanketnummer Godkendelsesår og -md. PN 9999 Trykkernummer 9999 Godkendelsesnummer Side 18

19 Generelt om betalingsblanketter 40. Blanketnumre Ud over blanketnavnet har alle betalingsblanketter et blanketnummer. Dette nummer bliver anbragt sammen med godkendelsesnummeret og trykoplysninger i læsezonens øverste højre hjørne jf. ovenstående. Blanketnumrene er: 4030 Indbetalingskort til manuel udfyldning 4031 Indbetalingskort til maskinel udfyldning 4060 Regningsindbetalingskort til manuel udfyldning 4061 Regningsindbetalingskort til maskinel udfyldning 4062 Regningsindbetalingskort til maskinel udfyldning Bogstavtilføjelsen S angiver, at blanketten er fremstillet direkte for kundens eget brug og regning. SC Merpapir i forbindelse med blanketten SK Blanketten har en bredde pa 52/3 in = 144 mm SL Blanketten bliver trykt og udskrevet via laserprint 41. Trykkers registreringsnummer I forbindelse med tilladelse til trykning m.v. af betalingsblanketter bliver de pågældende virksomheder tildelt et trykkernummer. Dette nummer bliver anbragt sammen med godkendelsesnummer m.v. Registreringsnummeret erstatter ikke bestemmelsen om anførsel af bogtrykkers navn og trykkested i loven om pligtig aflevering af tryksager. 42. Udfyldning af blanketter Blanketterne skal normalt være udfyldt direkte og med tydelige og let læselige tal og bogstaver. Indbetalerangivelse kan være udfyldt med gennemskrivning, men beløb skal altid være udskrevet direkte på blanketten. Rubrikken "indbetaler" på hoveddelen kan være uudfyldt. I stedet bliver nedenstående eller lignende tekst trykt i rubrik "indbetaler": "Indbetaler er anført i det maskinelle læsbare felt forneden på blanketten, yderligere anførsel er unødvendig". Blanketterne må ikke være forsynet med etiketter o. lign. Når hele OCR-linien bliver udfyldt maskinelt (felt 1-2 og 3) skal der være indgået aftale med Danske Bank om bl.a. levering af maskinelt uddata, jf. aftale. Af hensyn til læsbarhed og sikkerhed bliver det anbefalet, at beløb bliver udskrevet med punktummer mellem grupper på tre cifre og med komma mellem kroner og øre eks ,00. Samt at tallene er placeret rigtigt i forhold til den overstillede ledetekst. Det er ikke tilladt at trykke * er. foran beløb. Side 19

20 Generelt om betalingsblanketter 43. Laserprint En betalingsblanket kan efter aftale med Data Scanning blive trykt og udskrevet fuldstændig på en laserprinter. Følgende skal være overholdt: Der skal foreligge tilladelse til fremstilling af betalingsblanketter fra Data Scanning. Såfremt der på merpapir eller på blanketten er anvendt staffagefarver, fx til logo, screening m.v., bør farven også være anvendt til trykning af blindfarve på betalingsblanketten i den korrekte farveprocent, Hvis blanketten ikke gennemgår en grafisk trykproces, bliver blindfarvetrykket erstattet af et lasertryk, hvor det enkelte dot eller pixel ikke må overstige 0,125 mm i diameter. Rasterprocenten er defineret som den procentdel af papiret, der er dækket af farve Rasterprocenten skal være mindre end 8 %, o densitet skal være mindre end 0,07, o afstand mellem dots skal være større end 0,35 mm. o udskrivningen af blanketten skal hvad angår OCR- og ICR-linier ske med OCR-B skrift og være beregnet til maskinel uddatalevering fra Danske Bank. Betalingsblanketter printet på laserprint skal i øvrigt indretningsmæssigt følge nøjagtig samme retningslinier som trykte blanketter. I mange printprogrammer til laserprintere er det muligt, at specificere rasterprocenten, men resultatet er forskelligt fra program til program og fra printer til printer. Derfor bliver det anbefalet, at der bliver sendt printprøver med forskellige rasterprocenter til Data Scanning, der vil pege på den bedst egnede. For 240 DPI og 300 DPI printere skal raster være indrettet således, at det består af enkeltpunkter i højeste opløsning. Det svarer til punktstørrelser pa 0,11 mm og 0,09 mm for henholdsvis 240 DPI og 300 DPI printere, hvilket ligger inden for kravet pa 0,125 mm. For 600 DPI og printere med højere opløsning bliver det anbefalet - ved rastertryk - at indstille printeren til at printe enkeltpunkter i højeste opløsning samt, checke at densitometertallet er mindre end 0,07 (se ovenfor). Data Scanning vil være behjælpelig med måling af density. Af hensyn til optimering af printhastigheden, anbefaler Data Scanning, at blanketterne bliver lagt ind som stregtegninger (overlays) til laserprintere. 44. Matrixprint Der vil ikke længere kunne gives tilladelse til anvendelse af Matrix print. 45. lnkjetprint (blækprint) Kan ikke anvendes til print i OCR-linien. Side 20

21 Generelt om betalingsblanketter 46. Tolerance Der er generelt ikke fastsat tolerancer for trykning af betalingsblanketterne, hverken i rubrikopstilling m.v. eller ved trykning af OCR-tegnene*, hvor der er indbygget en tolerance pa 1,3 mm i placeringen af OCR-B tegnene. Specielt for det sidste er det af yderste vigtighed, at placeringen af de enkelte tegn er korrekt, at stregtykkelsen på tegnene nøje bliver overholdt, og at farveføringen giver et fulddækkende tryk. Ved tvivlsspørgsmål kan De rette henvendelse til Data Scanning. * Jf. dog illustrationen i kapitel 1, pkt. 7 Side 21

22 Tilladelse til fremstilling af Giroindbetalingskort Generelt om betalingsblanketter Kontohaver/Blanketproducent Trykkernummer Udfyldes af Data Scanning Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: adresse: Tilladelse til laserprint af Giroindbetalingskort. Tilladelse til trykning af Giroindbetalingskort. Ovenstående kontohaver/blanketproducent er forpligtet til at overholde de af Data Scanning fastsatte regler om fremstilling af Giroindbetalingskort, herunder at overholde de til enhver tid fastsatte formkrav og tekniske specifikationer om blanketternes indretning, format, screening, tekstangivelser og skrifttyper. De gældende formkrav og tekniske specifikationer er beskrevet i Blankethåndbogen, - Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Håndbogen er tilgængelig på såvel Danske Banks som Data Scannings hjemmeside. Kontohaveren eller blanketproducenten skal fremsende (kan IKKE es) korrektur inkl. evt. merpapir og bagside i 2 målfaste eksemplarer til Data Scanning til godkendelse. Dette gælder også ved genoptryk af tidligere trykte blanketter. Sammen med korrektur skal den påtænkte papirkvalitet være oplyst eller en prøve skal være vedlagt. Blanketproducenter skal senest samtidig med levering af oplag til kontohaver eller dennes befuldmægtigede sende rentryk i 2 eksemplarer til Data Scanning for hvert oplag, der leveres. Producenten skal samtidig give oplysning om oplagets størrelse og leveringsdato. Data Scanning kan hos kontohaver opkræve et gebyr pr. blanket, der bliver ekspederet, såfremt blanketten ikke opfylder de gældende formkrav og specifikationer. Tilladelsen kan blive inddraget, såfremt kontohaver eller blanketproducent ikke overholder de til enhver tid fastsatte regler for fremstilling af Giroindbetalingskort til Danske Bank. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes med passende varsel, såfremt ændringer i Danske Bank eller Data Scanning gør dette nødvendigt. Tilladelsen udfærdiges i 2 enslydende eksemplarer, der begge underskrives af parterne. Det ene eksemplar sendes til kontohaver/blanketproducent forsynet med Data Scannings underskrift. Danske Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for nærværende tilladelse. Dato: Dato: For kontohaver/blanketproducent Data Scanning Side 22

Fremstilling af indbetalingskort +73<

Fremstilling af indbetalingskort +73< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA NR. 1729 AF 15.04.99 +73< +80882939< 80882939 OPKRÆVNINGSSERVICE

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +75<

Fremstilling af indbetalingskort +75< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 15.04.99 Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +71<

Fremstilling af indbetalingskort +71< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Reg.nr. Kontonr. Checks oglignendeaccepteres under forbe instituttetmodtagerbetalingen. Vedkontan institut medterminal er detudelukkende

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Kundenr.: Tilmelding til Betalingsservice Dag Måned År Kundenr.: PBS-nr.: Tilmelding til Betaling Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Opdateret 22. september 2014. Prisliste. Oktober 2013

Opdateret 22. september 2014. Prisliste. Oktober 2013 Opdateret 22. september 2014 Prisliste Oktober 2013 Stikordsregister 2 2/200 Creative System/Brillanca 8-10 A Adresse-etiketter 5-18 Afvaskningsmidler/Cleaning agents 12-6 ALASKA 3-10, 10-10 Alu-karton

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Billede og grafik tre eksempler

Billede og grafik tre eksempler Billede og grafik tre eksempler billedebehandling: Hvad: Redigering og optimering af to billeder. Kunde: Jeg beskæftiger mig ikke med billedebehandling til dagligt, da vi hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker

Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Label- og stregkodemanual Erhvervspakker Version 3.0 1 Label- og stregkodemanual...1 Erhvervspakker...1 1 Indledning...3 2 Stregkoder og labels...3 2.1 Trykspecifikation...3 2.2 Forsendelsesstregkode...4

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Tips og tricks til EDB lagerstyring

Tips og tricks til EDB lagerstyring Tips og tricks til EDB lagerstyring Indhold Tips til Lageropgørelseskladde (Bog 1, Side 73)... 2 Optællingsliste med vist antal (Bog 1, Side 74)... 3 Deling af ordre (Bog 1 side 38)... 4 Overblik over

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE

STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STTUDIEKALENDER 2015-2016 FOR ALLE STUDERENDE STUDIEKALENDER PROMOVER DINE YDELSER OG PRODUKTER Over for alle de studerende ved de videregående uddannelser i Danmark Studenterrådet udgiver hvert år ved

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav

Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Vejledning til kreditor om udfyldelse af betalingspåkrav Hvis man som kreditor har penge til gode, kan det være nødvendigt, at gå rettens vej for at få dem. Fra den 1. januar 2005 blev dette lettere og

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager

Merchandise Emballage Beklædning Skilte Tryksager Global virksomhed GEMINI er en international handelsog produktionsvirksomhed etableret i 1989, med kontorer i København, Hong Kong og Kina. Vi er specialister i fremstilling af unikt merchandise, luksus

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online.

OIOXML. Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. Forløbet for en opkrævning Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som Elektronisk faktura OIOXML i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner

MENU. Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på. Forespørgselsrutiner MENU LOG PÅ? FINANS? DEBITOR? KREDITOR? BILAG? REVISOR UDSKRIFTER KONTOUDTOG RENTER RYKKER AUT.BETALING PERIODISK Det er de initialer du er logget på med, der bestemmer hvilken printer du udskriver på.

Læs mere

Puljetryk Information og priser

Puljetryk Information og priser Puljetryk Information og priser >> Få kvalitetstryksager til en bedre pris! Hillerød Grafisk har valgt at tilbyde vore kunder muligheden for at få leveret nogle udvalgte produkter som puljetryk. Du får

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Vejledning om betaling af kontingent

Vejledning om betaling af kontingent Vejledning om betaling af kontingent Indledning Eksisterende medlemmer kan betale kontingent online via Club Danois hjemmeside. Alternativt kan der betales med check. Nye medlemmer kan ligeledes betale

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul

Grønne Danmark Produkt og skiltemodul Grønne Danmark Produkt og skiltemodul 2006 TP Consult Denne vejledning består dels af generelle beskrivelser af funktionerne i både skiltemodulet og produktmodulet, dels af enkle øvelser i at anvende dem.

Læs mere

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi

BUS TRYKFAKTA Gældende fra 10. oktober 2013. Der tages forbehold for trykfejl. DecoCombi BUS TRYKFAKTA ABRIBUS TRANSPORT RETAIL BILLBOARDS AIRPORT CITY RELATION BUS TRYKFAKTA Side 2 TIL GRAFIKEREN/DESIGNEREN MEDIEFORMAT Decobus: Se ordrebekræftelse Alm. bagside: Se ordrebekræftelse RENTEGNINGSMÅL

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger

Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Jakob... men bare rolig. Jakob er i gang med at betale sine regninger Her er Lars. Lars er regnskabschef på et forlag. Lige nu opkræver han abonnement fra 76.000 husstande Betalingsservice er det

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked.

Denne designmanual indeholder de grafiske værktøjer og retningslinier for profileringen af SuperBest som Hele Danmarks fødevaremarked. Indhold Forord Scandinavian DesignLab... 2 SuperBest's nye logo... 3 Primært logo... 4 Primært logo Varianter og Sekundært logo... 5 Farvepalet... 6 Typografi... 7 Primært logo Skiltning... 8 Sekundært

Læs mere

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse

Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 19 Offentligt Bedømmelse af stemmesedler ved folketingsvalget Indholdsfortegnelse Stemmesedler afgivet på valgdagen... 2 Gyldige

Læs mere

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice

Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Betalingsservice og Indbetalingskort via Betalingsservice Vejledning for pengeinstitutter Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Vejledning

Læs mere

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand

Bilag 3. MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Bilag 3 MILJØMINISTERIETS STANDARDKONTRAKT FOR Rådgivning og bistand Mellem Miljøstyrelsen og... (herefter kaldet rådgiveren) er dags dato indgået aftale om (rådgiverens) udførelse af et projekt på følgende

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design

Vejledning i udfyldning af begæringen om ugyldighedserklæring for et registreret EF-design KONTORET FOR HARMONISERING I DET INDRE MARKED (KHIM) (Varemærker og Design) Vejledning i udfyldning af begæringen om 1. Generelle bemærkninger 1.1 Anvendelse af skemaet Skemaet til begæringen stilles til

Læs mere