Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober Version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober 2014. Version 1"

Transkript

1 Blankethåndbog Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank Data Scanning A/S Oktober 2014 Version 1

2 Generelt om betalingsblanketter Indhold 1. Blanketformater Papir CR ICR Image kopi Blanketbredde og -højde Blanketindretning Blankethoveddel Logo og blanketnavn O. Navigationsmærker (Targets) Læsezone Læselinien Kortartskode Kontonummer Kontobetegnelse Logo, bomærke Rubrik til håndudfyldning Indretning til manueludfyldning Indretning til maskinel udfyldning Indretning til delvis maskinel og manuel udfyldning Indretning til delvis manuel og maskinel udfyldning Betalingsdato Betales nu Indstillingsmærke Skæremærker Interne blanketnumre Evt. meddelelser vedr. betalingen Bagsidetryk Side 2

3 Generelt om betalingsblanketter 30. Billeder af betalingsblanketter Typografi Streger Perforationer Merpapir Fremføringsmargin Arkivhuller Trykfarver Godkendelse af blanketter Godkendelse Blanketnumre Trykkers registreringsnummer Udfyldning af blanketter Laserprint Matrixprint lnkjetprint (blækprint) Tolerance Anvendelse Beskrivelse Nettoblanketmål Rubrikmål Rubrikplacering Trykfarve Bagsidetryk Påtryk om gebyr og betalingsforbehold Godkendelsespåtegning Anvendelse Beskrivelse Nettoblanketmål Rubrikmål og indretning Rubrikplacering Side 3

4 Generelt om betalingsblanketter 6. Perforation Trykfarve Bagsidetryk Påtryk om gebyr og erstatning Frankering ved udsendelse CVR/SE nummer Godkendelse Udfyldning af OCR felter: Læsezone: Læselinie 1: Feltinddeling af læselinie 1: Feltindhold felt 1. Kortartskoder: Feltindhold felt 2. Indbetaleridentifikation: Feltindhold felt 3. Kreditorgironummer: Feltindhold felt 4. Referencenummer: Læselinie 2: Feltinddeling af læselinie Generelt: Blindfarver Godkendte farver Danske Banks logo trykkes altid i Pantone 302U (eller CMYK /eller sort) Laserblanketter Godkendelse af farve til blindtryk Råd og vejledning: Kontrolskabelon for OCR-tegn Omregning af tommer til millimeter Side 4

5 Generelt om betalingsblanketter 1. Blanketformater Grundformater for Danske Banks betalingsblanketter, er fastsat ud fra A-rækken af de metriske papirformater (Dansk standard DS 910 og 912). Udgangspunktet er A6 formatet x 148 mm - der bliver anvendt til blankethoveddelen, dvs. den del der bliver behandlet af Data Scanning, der varetager opgaven på vegne af Danske Bank. Kvitteringsdelen er også indrettet efter A-formaterne. I praksis er blanketterne fremstillet i format 4 in (101,6 mm) x 148 mm. Det at der bliver taget hensyn til forskellige tryktekniske forhold, edb-printere m.v. gør at målene kan variere, på en sådan måde at blanketterne kan blive fremstillet på en rationel og økonomisk måde. Under afsnittet om specifikationer for den enkelte blankettype fremgår standardmål, minimums- og maksimumsmål. Målene der er opgivet er alle nettoblanketmål. Nettoblanketmål og rubrikmål vil normalt være angivet i millimeter. Placeringen af OCR - tegnene vil være angivet både i bredden og i højden i tiendedele amerikanske tommer (1/10 in) og i sjettedele amerikanske tommer (1/6 in) samt i millimeter. For at lette en eventuel omregning fra amerikanske tommemål til millimetermål er der i afsnit 9 en omregningstabel. 2. Papir Betalingsblanketter skal altid være trykt på papir der er godkendt til maskinel optisk læsning (Bankpostpapir). De vigtigste karakteristika for hvordan papiret skal være, er: Hvidt Overfladelimet Matglittet Træfrit Papirvægten skal være mindst 80g/m og må ikke overskride 90 g/m Endvidere er der en række andre specifikationer, der skal være opfyldt, bl.a. med hensyn til rivindex og stivhed. Afsnit 7 indeholder en fortegnelse over papirkvaliteter, der er godkendt til maskinel optisk behandling. 3. 0CR Optical Character Recognition, der muliggør optisk maskinel aflæsning af visse bestemte skrifttegn. Det skriftsnit, der skal anvendes på betalingsblanketterne, er OCR-B font størrelse 1. (OCR-B 12) Side 5

6 Generelt om betalingsblanketter Skriftsnittet er beskrevet detaljeret i ISO Recommendation R 1073/11, senest revideret i 1976, og i DS På betalingsblanketter bliver følgende cifre anvendt: Samt de grafiske specialtegn: < (mindre end) + (plus) # (nummertegn) (punktum) - bliver kun anvendt ved edb-udskrivning., (komma) - bliver kun anvendt ved edb-udskrivning. Stregtykkelsen skal være konstant i trykningen. Cifre og specialtegn: 0,35 mm = 14/1000 in Det grafiske tegn #: 0,31 mm = 12/1000 in. OCR-tegn skal altid være angivet med fulddækkende dybsort farve. OCR-tegn placeret i læsezoner skal altid være trykt i positioner a 1/10 in. Det fremgår af udskrivningsvejledningen (afsnit 5), hvor den nøjagtige placering skal være. 4. ICR Intelligent Character Recognition er en teknologi, der muliggør optisk aflæsning af såvel håndskrevne cifre som maskinskrift i særligt udformede rubrikker. For at få en korrekt aflæsning er det nødvendigt, at høje kvalitetskrav ved trykning såvel som ved udskrivning af blanketten bliver fulgt. 5. Image kopi En image kopi er en fuldstændig digitaliseret gengivelse af en blanket. Normalt bliver der kun leveret image kopi af blankettens forside. Efter aftale med Danske Bank kan der i tilfælde af informationsindsamling (bestillinger, supplerende oplysninger fra indbetaler) også blive leveret image kopi af blankettens bagside, hvilket kræver en særlig kortartskode. 6. Blanketbredde og -højde Hoveddelen på en betalingsblanket er 148 mm bred. Ved produktion af regningsindbetalingskort som tvillingblanketter bliver blanketbredden indrettet til udskrivning med ti tegn pr. tomme, blanketbredden er derfor 147,3 mm. Til helt specielle formål kan blanketbredden blive ændret - efter aftale med Data Scanning til 144 mm. Blankethøjden er 101,6 mm (=4 in), men kan af tryktekniske hensyn også være 105 mm. Side 6

7 Generelt om betalingsblanketter Til specielle formål kan der efter aftale med Data Scanning blive anvendt blanketter med højden 99 mm (=1/3 A4). Den maskinelle aflæsning af blanketterne kræver, at alle data er ens placeret i forhold til blankettens bund samt i forhold til navigationsmærkerne uanset den fysiske højde på blanketterne. Det betyder, variation i blankethøjden kun har indflydelse på størrelsen af det øverste afsnit af betalingsblanketten. Alle andre rubrikker har samme størrelse og placering i forhold til blankettens bund. Kvitteringen på indbetalingskortet er 62 mm bred, og totalbredden er dermed 210 mm. Kvitteringsdelen på regningsindbetalingskort skal have nøjagtig samme format som hoveddelen, både i højde og bredde. 7. Blanketindretning På hoveddelen af en betalingsblanket er der felter til: Blanketnavn samt evt. logo Debitor kontonummer, læst elektronisk Afsender/indbetaler Evt. meddelelse Kreditor Underskrift ved overførsel fra egen konto Beløb, læst elektronisk Betalingsdato, læst elektronisk Afkrydsningsruder, læst elektronisk Navigationsmærker, læst elektronisk, skal være trykt i dybsort farve Samt læsezone 1. OCR-B kodelinie, tegn til optisk læsning skal være anbragt her og trykt i dybsort På kvitteringsdelen af blanketten skal der være felter til: Kreditor Post Danmarks kvittering inkl. Gebyrtekst Beløb Tekst om betalingsforbehold Efterfølgende er illustreret de faste ledetekster og den generelle rubrikplacering. Der er anført mål for de afstande og de rubrikker, der er obligatoriske på enhver betalingsblanket. Side 7

8 Generelt om betalingsblanketter På siderne omhandlende den enkelte blankets indretning bliver den indbyrdes placering af felterne gennemgået. 8. Blankethoveddel Blankethoveddelen er den del af en betalingsblanket, der bliver behandlet efter at kvitteringsdelen er fjernet. De optisk læsbare tegn skal være placeret på blankethoveddelen. 9. Logo og blanketnavn Blanketnavn og bankens logo bliver placeret i øverste højre rubrik af blankethoveddelen. Se nedenstående eksempel. Skal trykkes med den originale Danske Bank blå farve eller sort. I afsnit 9, side 4, er der en afbildning af logoet i overstørrelse. Side 8

9 Generelt om betalingsblanketter 1O. Navigationsmærker (Targets) Navigationsmærkerne bliver anbragt dels i øverste venstre hjørne i feltet "Overførsel fra kontonummer" samt i feltet "Underskrift ved overførsel fra egen konto". Stregtykkelsen skal være konstant 0,5 mm og formatet skal være 4 mm i højden og 4 mm bred. Afstand bliver målt fra venstre papirkant hhv. højre papirkant eller perforation. Se nedenstående eksempel for den korrekte placering. Såfremt det af tekniske årsager er nødvendigt at flytte venstre navigationsmærke 2 mm mod højre, vil det højre mærke blive forskudt tilsvarende, således at afstanden mellem de to navigationsmærker altid er 54/10 in. Ved en sådan ændring skal alle felter på blanketten blive forskudt tilsvarende. Navigationsmærkerne skal altid være trykt med dybsort farve. 11. Læsezone Læsezonerne er defineret som de dele af blanketten, der er forbeholdt til maskinel aflæsning, og hvori de maskinelt optisk læsbare tegn er anbragt - inklusive det fornødne friareal - omkring tegnene. Læsezonen fremgår af de enkelte blanketter. 12. Læselinien Læselinien bliver defineret som et rektangel i læsezonen, hvori tegnene til maskinel optisk aflæsning skal være anbragt. Se endvidere udskrivningsvejledningen i OCR print på IK og RIK. Læselinien skal som det eneste IKKE rykkes sammen med navigationsmærkerne. 13. Kortartskode I læselinien på en blanket angiver kortartskoden, hvilken blankettype blanketten er, samt den rutine den pågældende blanket skal gennemgå. Placering af kortartskoden fremgår af udskrivningsvejledningen, og betydning af den enkelte kode er samlet i nedenstående oversigt. Kortartskoden skal være omgivet af de grafiske specialtegn + (plus) og < (mindre end). Side 9

10 Kortsartkode Betydning Generelt om betalingsblanketter +01< Indbetalingskort. Image kopi af blankettens forside bliver leveret til beløbsmodtager. Der bliver ikke leveret edb-medie. +04< Indbetalingskort Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie eller indbetalingsliste. +05< Indbetalingskort. Der bliver leveret edb-medie og image kopi af blankettens forside, til beløbsmodtager. +10< Postopkrævningsindbetalingskort. Der bliver leveret image kopi af blankettens forside, til beløbsmodtager. +11< Postopkrævningsindbetalingskort. Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie. +15< BS- indbetalingskort. Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie. +71< +73< +75< +82< Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens for- og bagside til beløbsmodtager. +83< +93< Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens for- og bagside til beløbsmodtager, samtidig med levering af edb- medie indlæst fra blankettens forside. Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens bagside samt betaleridentifikation fra snip af blankettens forside. Endvidere bliver der leveret edb-medie indlæst fra blankettens forside. Side 10

11 Generelt om betalingsblanketter 14. Kontonummer Kontonummeret er en entydig identifikation af en konto. Kontonummeret er normalt 7cifret eller 8- cifret. Kontonummeret er anført dels i læselinie 1 og dels i kontobetegnelsen. Der skal altid være overensstemmelse mellem læseliniens og kontobetegnelsens numre på samme blanket. I kontobetegnelsen bliver nummeret trykt sådan: Eksempel: Eksempel: Når felter på en blanket bliver håndudfyldt med kontonummer, fx ved overførsel fra egen konto, skal der ikke være bindestreg mellem de enkelte grupper af cifre. I læselinien bliver cifrene trykt i positioner a 1/10 in uden bindestreg. Eksempel: Eksempel: Eksempel: < (pos ) < (pos ) < (pos ) 15. Kontobetegnelse En fuldstændig identifikation af en konto, bestående af kontohaverens kontonummer samt navn og adresse. (Skal trykkes/printes som kontoen er registreret i Danske Bank.) 16. Logo, bomærke Den enkelte kontohaver kan i forbindelse med en kontobetegnelse få trykt logo eller lignende. 17. Rubrik til håndudfyldning Felter, der ikke på forhånd bliver udskrevet på en blanket, vil blive indrettet til håndskriftsudfyldning. Det gælder altid feltet til overførsel fra kontonummer. Feltet til beløb vil blive indrettet til håndudfyldning, hvis indbetaler selv skal udfylde feltet. Dette gælder også for feltet "betalingsdato" Feltet "betales nu" og felter til krydsmarkeringer bliver også tilrettet til håndudfyldning Side 11

12 Generelt om betalingsblanketter A: indvendig højde på boks 8mm B: indvendig bredde på boks 4mm C: afstand mellem forkant på to bokse 5,08 mm D: afstand mellem to bokse E. blindfarveareal 1,08 mm min. 1,5mm F: afstand mellem to bokse med kommaadskillelse 3,63 mm 18. Indretning til manueludfyldning Der skal være plads til at skrive et beløb med 9 cifre i kroner og 2 cifre i øre. Såfremt der er krav om færre cifre i beløb, kan antallet af bokse blive reduceret. 19. Indretning til maskinel udfyldning Når en betalingsblanket bliver udskrevet maskinelt med beløb og betalingsdato, vil der ikke blive trykt bokse til håndudfyldning. I stedet bliver der brugt blindfarve mellem de enkelte felter jf. Nedenstående eksempler. Side 12

13 20. Indretning til delvis maskinel og manuel udfyldning Indretning til maskinel udskrivning af beløb, men manuel udfyldning af betalingsdato. Generelt om betalingsblanketter Når en betalingsblanket bliver udskrevet maskinelt - for beløbets vedkommende - eller trykt, men betalingsdatoen ikke bliver udskrevet, skal indretningen tage hensyn til dette formål. 21. Indretning til delvis manuel og maskinel udfyldning Indretning til manuel og maskinel beløbsudfyldning eller fortrykt udfyldning af betalingsdato. 22. Betalingsdato Feltet betalingsdato vil ved maskinel udfyldning indeholde cifre for dag, måned og år. Eksempel: (Kun 6 cifre). Der er sat. (punktum) mellem dag og måned, og mellem måned og år, eller med blank position mellem de tre grupper af cifre. Side 13

14 Generelt om betalingsblanketter Ved manuel udfyldning vil datoen blive skrevet på samme måde som beskrevet ovenfor, altså alene med cifre. Eksempel: (Kun 6 cifre). Datoen er den dag, hvor indbetaler skal betale det pågældende beløb. Såfremt det skal fremgå af blanketten, hvornår et beløb er forfaldent til betaling, og der ikke er sammenfald med sidste rettidige betalingsdato, bør forfaldsdato blive anbragt på kvitteringsdel eller i feltet "Eventuelle meddelelser vedr. betalingen" - eksempel "April rate". 23. Betales nu "Betales nu" er et felt til håndudfyldning med et kryds. Det bliver anvendt, når en indbetaler ønsker at betale beløbet fra sin konto, straks - uanset en anført betalingsdato. 25. Indstillingsmærke På blanketter til maskinel udskrivning er det fornuftigt at anbringe et indstillingsmærke, dels til selve indstillingen af blanketten i printeren, dels for at det under udskrivningsprocessen kan blive kontrolleret, om der sker afvigelser fra indstillingen. Indstillingsmærket kan blive placeret på selve blanketten fx i rubrik "Evt. meddelelser vedr. betalingen". På blanketter med fremføringsmargin vil det være korrekt, at anbringe indstillingsmærket i marginen. Et "H" er velegnet, idet bogstavet indeholder både en horisontal og en vertikal streg. 26. Skæremærker Skæremærker bliver placeret foroven på betalingsblanketten, så der ikke er tryk ud for læsezonen. Skæremærker i en højde af 2 mm fra bunden af læsezonen, er acceptabelt. Ved trykning af blanketter til edbmæssig udskrivning bliver det anbefalet at skæremærkerne er på samme trykplade som OCRpåtryk, navigationsmærker og indstillingsmærke H. Det bevirker, at skæringen af blanketterne bliver korrekt i forhold til OCR-tryk. 27. Interne blanketnumre Interne kundeoplysninger om fx blanket og nummer, vil være placeret /anbragt bedst i rubrikken "Evt. meddelelser vedr. betalingen". 28. Evt. meddelelser vedr. betalingen Såfremt beløbsmodtageren ikke ønsker at få meddelelser vedr. betalingen fx ved levering af maskinelt uddata fra Danske Bank, kan dette felt blive udeladt fra blanketten. Den normale ledetekst bør være i overensstemmelse med faktiske forhold fx hvis der er et krav i informationsafgivelsen på blankettens bagside. Side 14

15 Generelt om betalingsblanketter 29. Bagsidetryk Afsenderen - af blanketten - kan anvende blankettens bagside til information til indbetaler. Bagsiden af OCR-læsezonen og ICR felter skal altid være holdt helt fri for tryk. Såfremt der er behov for flere meddelelser fra indbetaler end der er mulighed for, at videregive fra forsiden (feltet "Evt. meddelelser vedr. Betalingen") kan der efter aftale med Data Scanning blive designet et felt til meddelelser på blankettens bagside. Blanketten skal have en speciel kortartskode. Hvis der på bagsiden af blanketten - eller evt. merpapir - i forvejen er trykt information, vil det være en fordel, at der tillige bliver trykt "Der kan ikke skrives meddelelser til beløbsmodtageren" el.lign. på blanketten når der ikke bliver leveret image kopi af bagsiden. 30. Billeder af betalingsblanketter Billeder af betalingsblanketter, der bliver leveret som dokumentation for gennemførte betalinger, vil være i format ca. 80 % af originalblanketten. Evt. billede af bagsiden skal have samme læseretning som forsiden, idet billederne på uddatalisterne bliver printet med ens læseretning. Side 15

16 Generelt om betalingsblanketter 31. Typografi Der er ikke krav om bestemte skriftsnit og grader på betalingsblanketterne udover brugen af OCR-B til OCR-print eller tryk. Det bliver anbefalet, at bruge samme snit og grader som på de afbildede standardblanketter - eller lignende skrifter. Ledeteksternes skriftstørrelse bør være 1,5-1,7 mm i højden og bør kun under ganske særlige omstændigheder afvige derfra. Af hensyn til at uddata bliver leveret i formindsket grad, bør der blive valgt skrifter med et åbent skriftbillede. 32. Streger Streger på betalingsblanketter skal være trykt som halvfede eller stumpfine streger. Stregerne skal være rette og skære hinanden vinkelret. Afrundede hjørner må ikke forekomme ved den lodrette streg ved hoveddelens midterstreg, men kan accepteres ved blankettens ydre kanter, dog ikke ud for begge navigationsmærker. 33. Perforationer Perforationer skal være af en sådan art, at der ikke bliver flossede kanter eller mulighed for skæv afrivning, når blanketten skal have mulighed for at blive delt. Perforationerne må endvidere være skarpe, således at der bliver mindst mulig papirstøv, hvilket er til stor gene ved den maskinelle behandling af blanketterne. Ved valg af perforationer skal der være taget hensyn til typen af perforation: Formatperforationer skal typisk have 3 mm snit og 1 mm vedhæng. Tværperforationen på et regningsindbetalingskort bør være med 2 mm snit og 1 mm vedhæng. Ved længdeperforationer på indbetalingskort er det vigtigt, at tage hensyn til papirets baneretning. Ved blanketter, der bliver udskrevet på laserprintere, kan der blive anvendt mikro/mini - perforationer. 34. Merpapir Der kan blive tilføjet merpapir, fx fakturaer og specifikationer, efter kundens ønske ved enhver kant af en betalingsblanket. Merpapiret må ikke i sin udformning kunne blive forvekslet med betalingsblanketten, der tydeligt skal fremstå som en selvstændig blanket. Merpapiret skal være fjernet, inden blanketten kommer til ekspedition. Derfor skal merpapiret umiddelbart ved perforeringen tydeligt være mærket med teksten "Afrives inden betalingen". Side 16

17 35. Fremføringsmargin Der må ikke være fremføringshuller på en nettoblanket. Generelt om betalingsblanketter Eventuelle tekniske krav om fremføringshuller kan løses ved, at der bliver anbragt merpapir ved blankettens side. I dette merpapir kan de fornødne huller til fremføringen blive anbragt. Fremføringsmarginer eller andre fremføringshulkanter skal altid være afskåret / fjernet før blanketten bliver udleveret/sendt. 36. Arkivhuller Der må ikke være arkiveringshuller på nogen del af en betalingsblanket. 37. Trykfarver Enhver betalingsblanket skal som tidligere nævnt være trykt på hvidt papir, jf. pkt.2. Der er ingen begrænsninger i anvendelse af trykfarver til blanketten, når følgende bliver respekteret: OCR-tegn i læselinien og navigationsmærker skal være trykt med dybsort farve. ICR-felter, beløb, dato og afkrydsningsfelter samt debitorkontonummer skal være omkranset af tryk af blindfarve. I afsnit 8 er der en oversigt over de godkendte blindfarver, og de densitometertal, der skal være overholdt for, at en farve kan fungere som blindfarve. 38. Godkendelse af blanketter En betalingsblanket skal være godkendt af Data Scanning inden trykning. Der skal være indsendt korrektur i 2 eksemplarer, og de skal være målfaste. Trykning må finde sted, når der foreligger en godkendelse. Der kan blive givet en forhåndsgodkendelse på manuskripter inden korrekturfremstilling, men trykning må først ske, når der foreligger en endelig godkendt korrektur. Der skal foreligge oplysninger om det papir, der vil blive trykt på. Korrekturen skal indeholde hjørnemarkeringer samt formatangivelser, evt. som et gridnet med linier og positionsangivelser, således at det er muligt at kontrollere korrekturen helt nøjagtigt. Såfremt hele kodelinien bliver udfyldt ved edb-udskrivning, skal det være anført på korrekturen. Det skal endvidere være oplyst, hvilken farve der vil blive anvendt til trykning af blindfarve i ICR-felter, herunder antal linier i raster og farvestyrke. For ikke godkendte farver, skal der medfølge en trykprøve med en 100 % blok af den pågældende farve samt rastertryk fra 5 % til 50 %. Send korrektur til: Data Scanning A/S Postboks København C Side 17

18 Data Scannings korrekturlæsning omfatter: Generelt om betalingsblanketter korrekt opstilling med mål at kontobetegnelsen er i overensstemmelse med Data Scannings retningslinier, at OCR-tegn og ICR-tegn er korrekt placeret at der bliver anvendt de rigtige symboler at andre bankmæssige forhold er i orden at blindfarveprocenten ikke overstiger de gældende værdier Data Scanning korresponderer normalt ikke med brugeren af blanketterne i korrekturfasen, idet trykkeriet bliver betragtet som "brugerens befuldmægtigede" for den pågældende blanket over for Data Scanning. Efter trykningen skal der for hvert oplag straks sendes rentryk i 2 eksemplarer til Data Scanning med oplysning om oplagsstørrelse og leveringsdato. Indsendelsen skal ske senest samtidig med levering til kunden (ved delleveringer samtidig med første dellevering). Ovenstående gælder også, når en blanket bliver udskrevet ved laserteknik. Korrekturtrykkene må gerne være udfyldt som produktionsblanketter, men skal være tydelig påstemplet med "korrektur" for at undgå forvekslinger med rigtige produktionsblanketter. Korrekturtrykkene skal endvidere have oplysning om rastertrykkets procent/densitometertal. 39. Godkendelse Som dokumentation for en godkendelse bliver korrekturen forsynet med et godkendelses- nummer. Godkendelsen er anbragt i læsezonens øverste højre hjørne og består af formularnummer, godkendelsesår og -måned, trykkernummer og godkendelsesnummer. Eksempel: 4030 S PNS S PN blanketnummer Godkendelsesår og -md. PN 9999 Trykkernummer 9999 Godkendelsesnummer Side 18

19 Generelt om betalingsblanketter 40. Blanketnumre Ud over blanketnavnet har alle betalingsblanketter et blanketnummer. Dette nummer bliver anbragt sammen med godkendelsesnummeret og trykoplysninger i læsezonens øverste højre hjørne jf. ovenstående. Blanketnumrene er: 4030 Indbetalingskort til manuel udfyldning 4031 Indbetalingskort til maskinel udfyldning 4060 Regningsindbetalingskort til manuel udfyldning 4061 Regningsindbetalingskort til maskinel udfyldning 4062 Regningsindbetalingskort til maskinel udfyldning Bogstavtilføjelsen S angiver, at blanketten er fremstillet direkte for kundens eget brug og regning. SC Merpapir i forbindelse med blanketten SK Blanketten har en bredde pa 52/3 in = 144 mm SL Blanketten bliver trykt og udskrevet via laserprint 41. Trykkers registreringsnummer I forbindelse med tilladelse til trykning m.v. af betalingsblanketter bliver de pågældende virksomheder tildelt et trykkernummer. Dette nummer bliver anbragt sammen med godkendelsesnummer m.v. Registreringsnummeret erstatter ikke bestemmelsen om anførsel af bogtrykkers navn og trykkested i loven om pligtig aflevering af tryksager. 42. Udfyldning af blanketter Blanketterne skal normalt være udfyldt direkte og med tydelige og let læselige tal og bogstaver. Indbetalerangivelse kan være udfyldt med gennemskrivning, men beløb skal altid være udskrevet direkte på blanketten. Rubrikken "indbetaler" på hoveddelen kan være uudfyldt. I stedet bliver nedenstående eller lignende tekst trykt i rubrik "indbetaler": "Indbetaler er anført i det maskinelle læsbare felt forneden på blanketten, yderligere anførsel er unødvendig". Blanketterne må ikke være forsynet med etiketter o. lign. Når hele OCR-linien bliver udfyldt maskinelt (felt 1-2 og 3) skal der være indgået aftale med Danske Bank om bl.a. levering af maskinelt uddata, jf. aftale. Af hensyn til læsbarhed og sikkerhed bliver det anbefalet, at beløb bliver udskrevet med punktummer mellem grupper på tre cifre og med komma mellem kroner og øre eks ,00. Samt at tallene er placeret rigtigt i forhold til den overstillede ledetekst. Det er ikke tilladt at trykke * er. foran beløb. Side 19

20 Generelt om betalingsblanketter 43. Laserprint En betalingsblanket kan efter aftale med Data Scanning blive trykt og udskrevet fuldstændig på en laserprinter. Følgende skal være overholdt: Der skal foreligge tilladelse til fremstilling af betalingsblanketter fra Data Scanning. Såfremt der på merpapir eller på blanketten er anvendt staffagefarver, fx til logo, screening m.v., bør farven også være anvendt til trykning af blindfarve på betalingsblanketten i den korrekte farveprocent, Hvis blanketten ikke gennemgår en grafisk trykproces, bliver blindfarvetrykket erstattet af et lasertryk, hvor det enkelte dot eller pixel ikke må overstige 0,125 mm i diameter. Rasterprocenten er defineret som den procentdel af papiret, der er dækket af farve Rasterprocenten skal være mindre end 8 %, o densitet skal være mindre end 0,07, o afstand mellem dots skal være større end 0,35 mm. o udskrivningen af blanketten skal hvad angår OCR- og ICR-linier ske med OCR-B skrift og være beregnet til maskinel uddatalevering fra Danske Bank. Betalingsblanketter printet på laserprint skal i øvrigt indretningsmæssigt følge nøjagtig samme retningslinier som trykte blanketter. I mange printprogrammer til laserprintere er det muligt, at specificere rasterprocenten, men resultatet er forskelligt fra program til program og fra printer til printer. Derfor bliver det anbefalet, at der bliver sendt printprøver med forskellige rasterprocenter til Data Scanning, der vil pege på den bedst egnede. For 240 DPI og 300 DPI printere skal raster være indrettet således, at det består af enkeltpunkter i højeste opløsning. Det svarer til punktstørrelser pa 0,11 mm og 0,09 mm for henholdsvis 240 DPI og 300 DPI printere, hvilket ligger inden for kravet pa 0,125 mm. For 600 DPI og printere med højere opløsning bliver det anbefalet - ved rastertryk - at indstille printeren til at printe enkeltpunkter i højeste opløsning samt, checke at densitometertallet er mindre end 0,07 (se ovenfor). Data Scanning vil være behjælpelig med måling af density. Af hensyn til optimering af printhastigheden, anbefaler Data Scanning, at blanketterne bliver lagt ind som stregtegninger (overlays) til laserprintere. 44. Matrixprint Der vil ikke længere kunne gives tilladelse til anvendelse af Matrix print. 45. lnkjetprint (blækprint) Kan ikke anvendes til print i OCR-linien. Side 20

21 Generelt om betalingsblanketter 46. Tolerance Der er generelt ikke fastsat tolerancer for trykning af betalingsblanketterne, hverken i rubrikopstilling m.v. eller ved trykning af OCR-tegnene*, hvor der er indbygget en tolerance pa 1,3 mm i placeringen af OCR-B tegnene. Specielt for det sidste er det af yderste vigtighed, at placeringen af de enkelte tegn er korrekt, at stregtykkelsen på tegnene nøje bliver overholdt, og at farveføringen giver et fulddækkende tryk. Ved tvivlsspørgsmål kan De rette henvendelse til Data Scanning. * Jf. dog illustrationen i kapitel 1, pkt. 7 Side 21

22 Tilladelse til fremstilling af Giroindbetalingskort Generelt om betalingsblanketter Kontohaver/Blanketproducent Trykkernummer Udfyldes af Data Scanning Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: adresse: Tilladelse til laserprint af Giroindbetalingskort. Tilladelse til trykning af Giroindbetalingskort. Ovenstående kontohaver/blanketproducent er forpligtet til at overholde de af Data Scanning fastsatte regler om fremstilling af Giroindbetalingskort, herunder at overholde de til enhver tid fastsatte formkrav og tekniske specifikationer om blanketternes indretning, format, screening, tekstangivelser og skrifttyper. De gældende formkrav og tekniske specifikationer er beskrevet i Blankethåndbogen, - Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Håndbogen er tilgængelig på såvel Danske Banks som Data Scannings hjemmeside. Kontohaveren eller blanketproducenten skal fremsende (kan IKKE es) korrektur inkl. evt. merpapir og bagside i 2 målfaste eksemplarer til Data Scanning til godkendelse. Dette gælder også ved genoptryk af tidligere trykte blanketter. Sammen med korrektur skal den påtænkte papirkvalitet være oplyst eller en prøve skal være vedlagt. Blanketproducenter skal senest samtidig med levering af oplag til kontohaver eller dennes befuldmægtigede sende rentryk i 2 eksemplarer til Data Scanning for hvert oplag, der leveres. Producenten skal samtidig give oplysning om oplagets størrelse og leveringsdato. Data Scanning kan hos kontohaver opkræve et gebyr pr. blanket, der bliver ekspederet, såfremt blanketten ikke opfylder de gældende formkrav og specifikationer. Tilladelsen kan blive inddraget, såfremt kontohaver eller blanketproducent ikke overholder de til enhver tid fastsatte regler for fremstilling af Giroindbetalingskort til Danske Bank. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes med passende varsel, såfremt ændringer i Danske Bank eller Data Scanning gør dette nødvendigt. Tilladelsen udfærdiges i 2 enslydende eksemplarer, der begge underskrives af parterne. Det ene eksemplar sendes til kontohaver/blanketproducent forsynet med Data Scannings underskrift. Danske Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for nærværende tilladelse. Dato: Dato: For kontohaver/blanketproducent Data Scanning Side 22

Fremstilling af indbetalingskort +73<

Fremstilling af indbetalingskort +73< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA NR. 1729 AF 15.04.99 +73< +80882939< 80882939 OPKRÆVNINGSSERVICE

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +75<

Fremstilling af indbetalingskort +75< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 15.04.99 Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +71<

Fremstilling af indbetalingskort +71< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Reg.nr. Kontonr. Checks oglignendeaccepteres under forbe instituttetmodtagerbetalingen. Vedkontan institut medterminal er detudelukkende

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Kundenr.: Tilmelding til Betalingsservice Dag Måned År Kundenr.: PBS-nr.: Tilmelding til Betaling Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer

Læs mere

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat

Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post Danmarks produktionsapparat BREVE INDLAND 2006 indhold 2 3 4 5 6 9 10 10 11 13 16 19 23 24 26 29 33 37 38 41 Forord Brevforsendelser Format og vægt Praktiske råd Tillægsydelser Arbejdsmiljømæssige forhold Indlevering Mærkning Post

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Evaluering af kvaliteten af Læs-Ind-bureauernes fakturascanning Maj 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 1 2. Resumé 1 3. Metode og dataindsamling 3 4. Kvantitativ

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Winfinans for Menighedsråd Manual

Winfinans for Menighedsråd Manual Winfinans for Menighedsråd Manual Indholdsfortegnelse Før du går i gang 3 1. Installation, licensnummer og opsætning 3 Licensnummer 3 Brugere og adgangskontrol 4 Ret/opret menighedsråd 4 Opret regnskabsår

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve

håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve håndbogen om brevet 2 - sådan opnår du rabat, når du sender breve Portoberegneren Vil du spare penge på porto, kan det betale sig at benytte en frankeringsmaskine i stedet for frimærker. Sender du over

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Produktionstilrettelægning

Produktionstilrettelægning Produktionstilrettelægning Bilag til MPL uddannelsen modul 6 Thomas Bo Jensen tbj@mediehojskolen.dk www.postpress.dk Mediehøjskolen 2008 København Side 2 Tilrettelæggerens opslagsbog 1. Introduktion 1.1

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Sydbank Dankort og Visa/Dankort

Sydbank Dankort og Visa/Dankort Sydbank Dankort og Visa/Dankort Kortservice Regler Oktober 2013 Indholdsfortegnelse Kortregler Kortregler 4 Fortrydelsesret privatkunder 20 Gode råd om Dankort, Visa/Dankort og BlueCard 22 Gode råd, når

Læs mere

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk

Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL. Version 2.4, August 2007. www.gs1.dk Denmark MÆRKNINGSKONCEPT FOR DANSK DAGLIGVAREHANDEL Version 2.4, August 2007 www.gs1.dk Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 1 OM MÆRKNINGSKONCEPTET OG DETS IMPLEMENTERING... 3 2 INFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Visa/Dankort, brugerregler

Visa/Dankort, brugerregler Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere