Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober Version 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blankethåndbog. Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Data Scanning A/S. Oktober 2014. Version 1"

Transkript

1 Blankethåndbog Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank Data Scanning A/S Oktober 2014 Version 1

2 Generelt om betalingsblanketter Indhold 1. Blanketformater Papir CR ICR Image kopi Blanketbredde og -højde Blanketindretning Blankethoveddel Logo og blanketnavn O. Navigationsmærker (Targets) Læsezone Læselinien Kortartskode Kontonummer Kontobetegnelse Logo, bomærke Rubrik til håndudfyldning Indretning til manueludfyldning Indretning til maskinel udfyldning Indretning til delvis maskinel og manuel udfyldning Indretning til delvis manuel og maskinel udfyldning Betalingsdato Betales nu Indstillingsmærke Skæremærker Interne blanketnumre Evt. meddelelser vedr. betalingen Bagsidetryk Side 2

3 Generelt om betalingsblanketter 30. Billeder af betalingsblanketter Typografi Streger Perforationer Merpapir Fremføringsmargin Arkivhuller Trykfarver Godkendelse af blanketter Godkendelse Blanketnumre Trykkers registreringsnummer Udfyldning af blanketter Laserprint Matrixprint lnkjetprint (blækprint) Tolerance Anvendelse Beskrivelse Nettoblanketmål Rubrikmål Rubrikplacering Trykfarve Bagsidetryk Påtryk om gebyr og betalingsforbehold Godkendelsespåtegning Anvendelse Beskrivelse Nettoblanketmål Rubrikmål og indretning Rubrikplacering Side 3

4 Generelt om betalingsblanketter 6. Perforation Trykfarve Bagsidetryk Påtryk om gebyr og erstatning Frankering ved udsendelse CVR/SE nummer Godkendelse Udfyldning af OCR felter: Læsezone: Læselinie 1: Feltinddeling af læselinie 1: Feltindhold felt 1. Kortartskoder: Feltindhold felt 2. Indbetaleridentifikation: Feltindhold felt 3. Kreditorgironummer: Feltindhold felt 4. Referencenummer: Læselinie 2: Feltinddeling af læselinie Generelt: Blindfarver Godkendte farver Danske Banks logo trykkes altid i Pantone 302U (eller CMYK /eller sort) Laserblanketter Godkendelse af farve til blindtryk Råd og vejledning: Kontrolskabelon for OCR-tegn Omregning af tommer til millimeter Side 4

5 Generelt om betalingsblanketter 1. Blanketformater Grundformater for Danske Banks betalingsblanketter, er fastsat ud fra A-rækken af de metriske papirformater (Dansk standard DS 910 og 912). Udgangspunktet er A6 formatet x 148 mm - der bliver anvendt til blankethoveddelen, dvs. den del der bliver behandlet af Data Scanning, der varetager opgaven på vegne af Danske Bank. Kvitteringsdelen er også indrettet efter A-formaterne. I praksis er blanketterne fremstillet i format 4 in (101,6 mm) x 148 mm. Det at der bliver taget hensyn til forskellige tryktekniske forhold, edb-printere m.v. gør at målene kan variere, på en sådan måde at blanketterne kan blive fremstillet på en rationel og økonomisk måde. Under afsnittet om specifikationer for den enkelte blankettype fremgår standardmål, minimums- og maksimumsmål. Målene der er opgivet er alle nettoblanketmål. Nettoblanketmål og rubrikmål vil normalt være angivet i millimeter. Placeringen af OCR - tegnene vil være angivet både i bredden og i højden i tiendedele amerikanske tommer (1/10 in) og i sjettedele amerikanske tommer (1/6 in) samt i millimeter. For at lette en eventuel omregning fra amerikanske tommemål til millimetermål er der i afsnit 9 en omregningstabel. 2. Papir Betalingsblanketter skal altid være trykt på papir der er godkendt til maskinel optisk læsning (Bankpostpapir). De vigtigste karakteristika for hvordan papiret skal være, er: Hvidt Overfladelimet Matglittet Træfrit Papirvægten skal være mindst 80g/m og må ikke overskride 90 g/m Endvidere er der en række andre specifikationer, der skal være opfyldt, bl.a. med hensyn til rivindex og stivhed. Afsnit 7 indeholder en fortegnelse over papirkvaliteter, der er godkendt til maskinel optisk behandling. 3. 0CR Optical Character Recognition, der muliggør optisk maskinel aflæsning af visse bestemte skrifttegn. Det skriftsnit, der skal anvendes på betalingsblanketterne, er OCR-B font størrelse 1. (OCR-B 12) Side 5

6 Generelt om betalingsblanketter Skriftsnittet er beskrevet detaljeret i ISO Recommendation R 1073/11, senest revideret i 1976, og i DS På betalingsblanketter bliver følgende cifre anvendt: Samt de grafiske specialtegn: < (mindre end) + (plus) # (nummertegn) (punktum) - bliver kun anvendt ved edb-udskrivning., (komma) - bliver kun anvendt ved edb-udskrivning. Stregtykkelsen skal være konstant i trykningen. Cifre og specialtegn: 0,35 mm = 14/1000 in Det grafiske tegn #: 0,31 mm = 12/1000 in. OCR-tegn skal altid være angivet med fulddækkende dybsort farve. OCR-tegn placeret i læsezoner skal altid være trykt i positioner a 1/10 in. Det fremgår af udskrivningsvejledningen (afsnit 5), hvor den nøjagtige placering skal være. 4. ICR Intelligent Character Recognition er en teknologi, der muliggør optisk aflæsning af såvel håndskrevne cifre som maskinskrift i særligt udformede rubrikker. For at få en korrekt aflæsning er det nødvendigt, at høje kvalitetskrav ved trykning såvel som ved udskrivning af blanketten bliver fulgt. 5. Image kopi En image kopi er en fuldstændig digitaliseret gengivelse af en blanket. Normalt bliver der kun leveret image kopi af blankettens forside. Efter aftale med Danske Bank kan der i tilfælde af informationsindsamling (bestillinger, supplerende oplysninger fra indbetaler) også blive leveret image kopi af blankettens bagside, hvilket kræver en særlig kortartskode. 6. Blanketbredde og -højde Hoveddelen på en betalingsblanket er 148 mm bred. Ved produktion af regningsindbetalingskort som tvillingblanketter bliver blanketbredden indrettet til udskrivning med ti tegn pr. tomme, blanketbredden er derfor 147,3 mm. Til helt specielle formål kan blanketbredden blive ændret - efter aftale med Data Scanning til 144 mm. Blankethøjden er 101,6 mm (=4 in), men kan af tryktekniske hensyn også være 105 mm. Side 6

7 Generelt om betalingsblanketter Til specielle formål kan der efter aftale med Data Scanning blive anvendt blanketter med højden 99 mm (=1/3 A4). Den maskinelle aflæsning af blanketterne kræver, at alle data er ens placeret i forhold til blankettens bund samt i forhold til navigationsmærkerne uanset den fysiske højde på blanketterne. Det betyder, variation i blankethøjden kun har indflydelse på størrelsen af det øverste afsnit af betalingsblanketten. Alle andre rubrikker har samme størrelse og placering i forhold til blankettens bund. Kvitteringen på indbetalingskortet er 62 mm bred, og totalbredden er dermed 210 mm. Kvitteringsdelen på regningsindbetalingskort skal have nøjagtig samme format som hoveddelen, både i højde og bredde. 7. Blanketindretning På hoveddelen af en betalingsblanket er der felter til: Blanketnavn samt evt. logo Debitor kontonummer, læst elektronisk Afsender/indbetaler Evt. meddelelse Kreditor Underskrift ved overførsel fra egen konto Beløb, læst elektronisk Betalingsdato, læst elektronisk Afkrydsningsruder, læst elektronisk Navigationsmærker, læst elektronisk, skal være trykt i dybsort farve Samt læsezone 1. OCR-B kodelinie, tegn til optisk læsning skal være anbragt her og trykt i dybsort På kvitteringsdelen af blanketten skal der være felter til: Kreditor Post Danmarks kvittering inkl. Gebyrtekst Beløb Tekst om betalingsforbehold Efterfølgende er illustreret de faste ledetekster og den generelle rubrikplacering. Der er anført mål for de afstande og de rubrikker, der er obligatoriske på enhver betalingsblanket. Side 7

8 Generelt om betalingsblanketter På siderne omhandlende den enkelte blankets indretning bliver den indbyrdes placering af felterne gennemgået. 8. Blankethoveddel Blankethoveddelen er den del af en betalingsblanket, der bliver behandlet efter at kvitteringsdelen er fjernet. De optisk læsbare tegn skal være placeret på blankethoveddelen. 9. Logo og blanketnavn Blanketnavn og bankens logo bliver placeret i øverste højre rubrik af blankethoveddelen. Se nedenstående eksempel. Skal trykkes med den originale Danske Bank blå farve eller sort. I afsnit 9, side 4, er der en afbildning af logoet i overstørrelse. Side 8

9 Generelt om betalingsblanketter 1O. Navigationsmærker (Targets) Navigationsmærkerne bliver anbragt dels i øverste venstre hjørne i feltet "Overførsel fra kontonummer" samt i feltet "Underskrift ved overførsel fra egen konto". Stregtykkelsen skal være konstant 0,5 mm og formatet skal være 4 mm i højden og 4 mm bred. Afstand bliver målt fra venstre papirkant hhv. højre papirkant eller perforation. Se nedenstående eksempel for den korrekte placering. Såfremt det af tekniske årsager er nødvendigt at flytte venstre navigationsmærke 2 mm mod højre, vil det højre mærke blive forskudt tilsvarende, således at afstanden mellem de to navigationsmærker altid er 54/10 in. Ved en sådan ændring skal alle felter på blanketten blive forskudt tilsvarende. Navigationsmærkerne skal altid være trykt med dybsort farve. 11. Læsezone Læsezonerne er defineret som de dele af blanketten, der er forbeholdt til maskinel aflæsning, og hvori de maskinelt optisk læsbare tegn er anbragt - inklusive det fornødne friareal - omkring tegnene. Læsezonen fremgår af de enkelte blanketter. 12. Læselinien Læselinien bliver defineret som et rektangel i læsezonen, hvori tegnene til maskinel optisk aflæsning skal være anbragt. Se endvidere udskrivningsvejledningen i OCR print på IK og RIK. Læselinien skal som det eneste IKKE rykkes sammen med navigationsmærkerne. 13. Kortartskode I læselinien på en blanket angiver kortartskoden, hvilken blankettype blanketten er, samt den rutine den pågældende blanket skal gennemgå. Placering af kortartskoden fremgår af udskrivningsvejledningen, og betydning af den enkelte kode er samlet i nedenstående oversigt. Kortartskoden skal være omgivet af de grafiske specialtegn + (plus) og < (mindre end). Side 9

10 Kortsartkode Betydning Generelt om betalingsblanketter +01< Indbetalingskort. Image kopi af blankettens forside bliver leveret til beløbsmodtager. Der bliver ikke leveret edb-medie. +04< Indbetalingskort Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie eller indbetalingsliste. +05< Indbetalingskort. Der bliver leveret edb-medie og image kopi af blankettens forside, til beløbsmodtager. +10< Postopkrævningsindbetalingskort. Der bliver leveret image kopi af blankettens forside, til beløbsmodtager. +11< Postopkrævningsindbetalingskort. Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie. +15< BS- indbetalingskort. Indbetalingskortet bliver ikke leveret til beløbsmodtager. Der bliver leveret edb-medie. +71< +73< +75< +82< Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Pengeinstitutternes indbetalingskort (FIK) Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens for- og bagside til beløbsmodtager. +83< +93< Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens for- og bagside til beløbsmodtager, samtidig med levering af edb- medie indlæst fra blankettens forside. Indbetalingskort, hvor der bliver leveret image kopi af blankettens bagside samt betaleridentifikation fra snip af blankettens forside. Endvidere bliver der leveret edb-medie indlæst fra blankettens forside. Side 10

11 Generelt om betalingsblanketter 14. Kontonummer Kontonummeret er en entydig identifikation af en konto. Kontonummeret er normalt 7cifret eller 8- cifret. Kontonummeret er anført dels i læselinie 1 og dels i kontobetegnelsen. Der skal altid være overensstemmelse mellem læseliniens og kontobetegnelsens numre på samme blanket. I kontobetegnelsen bliver nummeret trykt sådan: Eksempel: Eksempel: Når felter på en blanket bliver håndudfyldt med kontonummer, fx ved overførsel fra egen konto, skal der ikke være bindestreg mellem de enkelte grupper af cifre. I læselinien bliver cifrene trykt i positioner a 1/10 in uden bindestreg. Eksempel: Eksempel: Eksempel: < (pos ) < (pos ) < (pos ) 15. Kontobetegnelse En fuldstændig identifikation af en konto, bestående af kontohaverens kontonummer samt navn og adresse. (Skal trykkes/printes som kontoen er registreret i Danske Bank.) 16. Logo, bomærke Den enkelte kontohaver kan i forbindelse med en kontobetegnelse få trykt logo eller lignende. 17. Rubrik til håndudfyldning Felter, der ikke på forhånd bliver udskrevet på en blanket, vil blive indrettet til håndskriftsudfyldning. Det gælder altid feltet til overførsel fra kontonummer. Feltet til beløb vil blive indrettet til håndudfyldning, hvis indbetaler selv skal udfylde feltet. Dette gælder også for feltet "betalingsdato" Feltet "betales nu" og felter til krydsmarkeringer bliver også tilrettet til håndudfyldning Side 11

12 Generelt om betalingsblanketter A: indvendig højde på boks 8mm B: indvendig bredde på boks 4mm C: afstand mellem forkant på to bokse 5,08 mm D: afstand mellem to bokse E. blindfarveareal 1,08 mm min. 1,5mm F: afstand mellem to bokse med kommaadskillelse 3,63 mm 18. Indretning til manueludfyldning Der skal være plads til at skrive et beløb med 9 cifre i kroner og 2 cifre i øre. Såfremt der er krav om færre cifre i beløb, kan antallet af bokse blive reduceret. 19. Indretning til maskinel udfyldning Når en betalingsblanket bliver udskrevet maskinelt med beløb og betalingsdato, vil der ikke blive trykt bokse til håndudfyldning. I stedet bliver der brugt blindfarve mellem de enkelte felter jf. Nedenstående eksempler. Side 12

13 20. Indretning til delvis maskinel og manuel udfyldning Indretning til maskinel udskrivning af beløb, men manuel udfyldning af betalingsdato. Generelt om betalingsblanketter Når en betalingsblanket bliver udskrevet maskinelt - for beløbets vedkommende - eller trykt, men betalingsdatoen ikke bliver udskrevet, skal indretningen tage hensyn til dette formål. 21. Indretning til delvis manuel og maskinel udfyldning Indretning til manuel og maskinel beløbsudfyldning eller fortrykt udfyldning af betalingsdato. 22. Betalingsdato Feltet betalingsdato vil ved maskinel udfyldning indeholde cifre for dag, måned og år. Eksempel: (Kun 6 cifre). Der er sat. (punktum) mellem dag og måned, og mellem måned og år, eller med blank position mellem de tre grupper af cifre. Side 13

14 Generelt om betalingsblanketter Ved manuel udfyldning vil datoen blive skrevet på samme måde som beskrevet ovenfor, altså alene med cifre. Eksempel: (Kun 6 cifre). Datoen er den dag, hvor indbetaler skal betale det pågældende beløb. Såfremt det skal fremgå af blanketten, hvornår et beløb er forfaldent til betaling, og der ikke er sammenfald med sidste rettidige betalingsdato, bør forfaldsdato blive anbragt på kvitteringsdel eller i feltet "Eventuelle meddelelser vedr. betalingen" - eksempel "April rate". 23. Betales nu "Betales nu" er et felt til håndudfyldning med et kryds. Det bliver anvendt, når en indbetaler ønsker at betale beløbet fra sin konto, straks - uanset en anført betalingsdato. 25. Indstillingsmærke På blanketter til maskinel udskrivning er det fornuftigt at anbringe et indstillingsmærke, dels til selve indstillingen af blanketten i printeren, dels for at det under udskrivningsprocessen kan blive kontrolleret, om der sker afvigelser fra indstillingen. Indstillingsmærket kan blive placeret på selve blanketten fx i rubrik "Evt. meddelelser vedr. betalingen". På blanketter med fremføringsmargin vil det være korrekt, at anbringe indstillingsmærket i marginen. Et "H" er velegnet, idet bogstavet indeholder både en horisontal og en vertikal streg. 26. Skæremærker Skæremærker bliver placeret foroven på betalingsblanketten, så der ikke er tryk ud for læsezonen. Skæremærker i en højde af 2 mm fra bunden af læsezonen, er acceptabelt. Ved trykning af blanketter til edbmæssig udskrivning bliver det anbefalet at skæremærkerne er på samme trykplade som OCRpåtryk, navigationsmærker og indstillingsmærke H. Det bevirker, at skæringen af blanketterne bliver korrekt i forhold til OCR-tryk. 27. Interne blanketnumre Interne kundeoplysninger om fx blanket og nummer, vil være placeret /anbragt bedst i rubrikken "Evt. meddelelser vedr. betalingen". 28. Evt. meddelelser vedr. betalingen Såfremt beløbsmodtageren ikke ønsker at få meddelelser vedr. betalingen fx ved levering af maskinelt uddata fra Danske Bank, kan dette felt blive udeladt fra blanketten. Den normale ledetekst bør være i overensstemmelse med faktiske forhold fx hvis der er et krav i informationsafgivelsen på blankettens bagside. Side 14

15 Generelt om betalingsblanketter 29. Bagsidetryk Afsenderen - af blanketten - kan anvende blankettens bagside til information til indbetaler. Bagsiden af OCR-læsezonen og ICR felter skal altid være holdt helt fri for tryk. Såfremt der er behov for flere meddelelser fra indbetaler end der er mulighed for, at videregive fra forsiden (feltet "Evt. meddelelser vedr. Betalingen") kan der efter aftale med Data Scanning blive designet et felt til meddelelser på blankettens bagside. Blanketten skal have en speciel kortartskode. Hvis der på bagsiden af blanketten - eller evt. merpapir - i forvejen er trykt information, vil det være en fordel, at der tillige bliver trykt "Der kan ikke skrives meddelelser til beløbsmodtageren" el.lign. på blanketten når der ikke bliver leveret image kopi af bagsiden. 30. Billeder af betalingsblanketter Billeder af betalingsblanketter, der bliver leveret som dokumentation for gennemførte betalinger, vil være i format ca. 80 % af originalblanketten. Evt. billede af bagsiden skal have samme læseretning som forsiden, idet billederne på uddatalisterne bliver printet med ens læseretning. Side 15

16 Generelt om betalingsblanketter 31. Typografi Der er ikke krav om bestemte skriftsnit og grader på betalingsblanketterne udover brugen af OCR-B til OCR-print eller tryk. Det bliver anbefalet, at bruge samme snit og grader som på de afbildede standardblanketter - eller lignende skrifter. Ledeteksternes skriftstørrelse bør være 1,5-1,7 mm i højden og bør kun under ganske særlige omstændigheder afvige derfra. Af hensyn til at uddata bliver leveret i formindsket grad, bør der blive valgt skrifter med et åbent skriftbillede. 32. Streger Streger på betalingsblanketter skal være trykt som halvfede eller stumpfine streger. Stregerne skal være rette og skære hinanden vinkelret. Afrundede hjørner må ikke forekomme ved den lodrette streg ved hoveddelens midterstreg, men kan accepteres ved blankettens ydre kanter, dog ikke ud for begge navigationsmærker. 33. Perforationer Perforationer skal være af en sådan art, at der ikke bliver flossede kanter eller mulighed for skæv afrivning, når blanketten skal have mulighed for at blive delt. Perforationerne må endvidere være skarpe, således at der bliver mindst mulig papirstøv, hvilket er til stor gene ved den maskinelle behandling af blanketterne. Ved valg af perforationer skal der være taget hensyn til typen af perforation: Formatperforationer skal typisk have 3 mm snit og 1 mm vedhæng. Tværperforationen på et regningsindbetalingskort bør være med 2 mm snit og 1 mm vedhæng. Ved længdeperforationer på indbetalingskort er det vigtigt, at tage hensyn til papirets baneretning. Ved blanketter, der bliver udskrevet på laserprintere, kan der blive anvendt mikro/mini - perforationer. 34. Merpapir Der kan blive tilføjet merpapir, fx fakturaer og specifikationer, efter kundens ønske ved enhver kant af en betalingsblanket. Merpapiret må ikke i sin udformning kunne blive forvekslet med betalingsblanketten, der tydeligt skal fremstå som en selvstændig blanket. Merpapiret skal være fjernet, inden blanketten kommer til ekspedition. Derfor skal merpapiret umiddelbart ved perforeringen tydeligt være mærket med teksten "Afrives inden betalingen". Side 16

17 35. Fremføringsmargin Der må ikke være fremføringshuller på en nettoblanket. Generelt om betalingsblanketter Eventuelle tekniske krav om fremføringshuller kan løses ved, at der bliver anbragt merpapir ved blankettens side. I dette merpapir kan de fornødne huller til fremføringen blive anbragt. Fremføringsmarginer eller andre fremføringshulkanter skal altid være afskåret / fjernet før blanketten bliver udleveret/sendt. 36. Arkivhuller Der må ikke være arkiveringshuller på nogen del af en betalingsblanket. 37. Trykfarver Enhver betalingsblanket skal som tidligere nævnt være trykt på hvidt papir, jf. pkt.2. Der er ingen begrænsninger i anvendelse af trykfarver til blanketten, når følgende bliver respekteret: OCR-tegn i læselinien og navigationsmærker skal være trykt med dybsort farve. ICR-felter, beløb, dato og afkrydsningsfelter samt debitorkontonummer skal være omkranset af tryk af blindfarve. I afsnit 8 er der en oversigt over de godkendte blindfarver, og de densitometertal, der skal være overholdt for, at en farve kan fungere som blindfarve. 38. Godkendelse af blanketter En betalingsblanket skal være godkendt af Data Scanning inden trykning. Der skal være indsendt korrektur i 2 eksemplarer, og de skal være målfaste. Trykning må finde sted, når der foreligger en godkendelse. Der kan blive givet en forhåndsgodkendelse på manuskripter inden korrekturfremstilling, men trykning må først ske, når der foreligger en endelig godkendt korrektur. Der skal foreligge oplysninger om det papir, der vil blive trykt på. Korrekturen skal indeholde hjørnemarkeringer samt formatangivelser, evt. som et gridnet med linier og positionsangivelser, således at det er muligt at kontrollere korrekturen helt nøjagtigt. Såfremt hele kodelinien bliver udfyldt ved edb-udskrivning, skal det være anført på korrekturen. Det skal endvidere være oplyst, hvilken farve der vil blive anvendt til trykning af blindfarve i ICR-felter, herunder antal linier i raster og farvestyrke. For ikke godkendte farver, skal der medfølge en trykprøve med en 100 % blok af den pågældende farve samt rastertryk fra 5 % til 50 %. Send korrektur til: Data Scanning A/S Postboks København C Side 17

18 Data Scannings korrekturlæsning omfatter: Generelt om betalingsblanketter korrekt opstilling med mål at kontobetegnelsen er i overensstemmelse med Data Scannings retningslinier, at OCR-tegn og ICR-tegn er korrekt placeret at der bliver anvendt de rigtige symboler at andre bankmæssige forhold er i orden at blindfarveprocenten ikke overstiger de gældende værdier Data Scanning korresponderer normalt ikke med brugeren af blanketterne i korrekturfasen, idet trykkeriet bliver betragtet som "brugerens befuldmægtigede" for den pågældende blanket over for Data Scanning. Efter trykningen skal der for hvert oplag straks sendes rentryk i 2 eksemplarer til Data Scanning med oplysning om oplagsstørrelse og leveringsdato. Indsendelsen skal ske senest samtidig med levering til kunden (ved delleveringer samtidig med første dellevering). Ovenstående gælder også, når en blanket bliver udskrevet ved laserteknik. Korrekturtrykkene må gerne være udfyldt som produktionsblanketter, men skal være tydelig påstemplet med "korrektur" for at undgå forvekslinger med rigtige produktionsblanketter. Korrekturtrykkene skal endvidere have oplysning om rastertrykkets procent/densitometertal. 39. Godkendelse Som dokumentation for en godkendelse bliver korrekturen forsynet med et godkendelses- nummer. Godkendelsen er anbragt i læsezonens øverste højre hjørne og består af formularnummer, godkendelsesår og -måned, trykkernummer og godkendelsesnummer. Eksempel: 4030 S PNS S PN blanketnummer Godkendelsesår og -md. PN 9999 Trykkernummer 9999 Godkendelsesnummer Side 18

19 Generelt om betalingsblanketter 40. Blanketnumre Ud over blanketnavnet har alle betalingsblanketter et blanketnummer. Dette nummer bliver anbragt sammen med godkendelsesnummeret og trykoplysninger i læsezonens øverste højre hjørne jf. ovenstående. Blanketnumrene er: 4030 Indbetalingskort til manuel udfyldning 4031 Indbetalingskort til maskinel udfyldning 4060 Regningsindbetalingskort til manuel udfyldning 4061 Regningsindbetalingskort til maskinel udfyldning 4062 Regningsindbetalingskort til maskinel udfyldning Bogstavtilføjelsen S angiver, at blanketten er fremstillet direkte for kundens eget brug og regning. SC Merpapir i forbindelse med blanketten SK Blanketten har en bredde pa 52/3 in = 144 mm SL Blanketten bliver trykt og udskrevet via laserprint 41. Trykkers registreringsnummer I forbindelse med tilladelse til trykning m.v. af betalingsblanketter bliver de pågældende virksomheder tildelt et trykkernummer. Dette nummer bliver anbragt sammen med godkendelsesnummer m.v. Registreringsnummeret erstatter ikke bestemmelsen om anførsel af bogtrykkers navn og trykkested i loven om pligtig aflevering af tryksager. 42. Udfyldning af blanketter Blanketterne skal normalt være udfyldt direkte og med tydelige og let læselige tal og bogstaver. Indbetalerangivelse kan være udfyldt med gennemskrivning, men beløb skal altid være udskrevet direkte på blanketten. Rubrikken "indbetaler" på hoveddelen kan være uudfyldt. I stedet bliver nedenstående eller lignende tekst trykt i rubrik "indbetaler": "Indbetaler er anført i det maskinelle læsbare felt forneden på blanketten, yderligere anførsel er unødvendig". Blanketterne må ikke være forsynet med etiketter o. lign. Når hele OCR-linien bliver udfyldt maskinelt (felt 1-2 og 3) skal der være indgået aftale med Danske Bank om bl.a. levering af maskinelt uddata, jf. aftale. Af hensyn til læsbarhed og sikkerhed bliver det anbefalet, at beløb bliver udskrevet med punktummer mellem grupper på tre cifre og med komma mellem kroner og øre eks ,00. Samt at tallene er placeret rigtigt i forhold til den overstillede ledetekst. Det er ikke tilladt at trykke * er. foran beløb. Side 19

20 Generelt om betalingsblanketter 43. Laserprint En betalingsblanket kan efter aftale med Data Scanning blive trykt og udskrevet fuldstændig på en laserprinter. Følgende skal være overholdt: Der skal foreligge tilladelse til fremstilling af betalingsblanketter fra Data Scanning. Såfremt der på merpapir eller på blanketten er anvendt staffagefarver, fx til logo, screening m.v., bør farven også være anvendt til trykning af blindfarve på betalingsblanketten i den korrekte farveprocent, Hvis blanketten ikke gennemgår en grafisk trykproces, bliver blindfarvetrykket erstattet af et lasertryk, hvor det enkelte dot eller pixel ikke må overstige 0,125 mm i diameter. Rasterprocenten er defineret som den procentdel af papiret, der er dækket af farve Rasterprocenten skal være mindre end 8 %, o densitet skal være mindre end 0,07, o afstand mellem dots skal være større end 0,35 mm. o udskrivningen af blanketten skal hvad angår OCR- og ICR-linier ske med OCR-B skrift og være beregnet til maskinel uddatalevering fra Danske Bank. Betalingsblanketter printet på laserprint skal i øvrigt indretningsmæssigt følge nøjagtig samme retningslinier som trykte blanketter. I mange printprogrammer til laserprintere er det muligt, at specificere rasterprocenten, men resultatet er forskelligt fra program til program og fra printer til printer. Derfor bliver det anbefalet, at der bliver sendt printprøver med forskellige rasterprocenter til Data Scanning, der vil pege på den bedst egnede. For 240 DPI og 300 DPI printere skal raster være indrettet således, at det består af enkeltpunkter i højeste opløsning. Det svarer til punktstørrelser pa 0,11 mm og 0,09 mm for henholdsvis 240 DPI og 300 DPI printere, hvilket ligger inden for kravet pa 0,125 mm. For 600 DPI og printere med højere opløsning bliver det anbefalet - ved rastertryk - at indstille printeren til at printe enkeltpunkter i højeste opløsning samt, checke at densitometertallet er mindre end 0,07 (se ovenfor). Data Scanning vil være behjælpelig med måling af density. Af hensyn til optimering af printhastigheden, anbefaler Data Scanning, at blanketterne bliver lagt ind som stregtegninger (overlays) til laserprintere. 44. Matrixprint Der vil ikke længere kunne gives tilladelse til anvendelse af Matrix print. 45. lnkjetprint (blækprint) Kan ikke anvendes til print i OCR-linien. Side 20

21 Generelt om betalingsblanketter 46. Tolerance Der er generelt ikke fastsat tolerancer for trykning af betalingsblanketterne, hverken i rubrikopstilling m.v. eller ved trykning af OCR-tegnene*, hvor der er indbygget en tolerance pa 1,3 mm i placeringen af OCR-B tegnene. Specielt for det sidste er det af yderste vigtighed, at placeringen af de enkelte tegn er korrekt, at stregtykkelsen på tegnene nøje bliver overholdt, og at farveføringen giver et fulddækkende tryk. Ved tvivlsspørgsmål kan De rette henvendelse til Data Scanning. * Jf. dog illustrationen i kapitel 1, pkt. 7 Side 21

22 Tilladelse til fremstilling af Giroindbetalingskort Generelt om betalingsblanketter Kontohaver/Blanketproducent Trykkernummer Udfyldes af Data Scanning Navn: Adresse: Postnummer: By: Telefon: adresse: Tilladelse til laserprint af Giroindbetalingskort. Tilladelse til trykning af Giroindbetalingskort. Ovenstående kontohaver/blanketproducent er forpligtet til at overholde de af Data Scanning fastsatte regler om fremstilling af Giroindbetalingskort, herunder at overholde de til enhver tid fastsatte formkrav og tekniske specifikationer om blanketternes indretning, format, screening, tekstangivelser og skrifttyper. De gældende formkrav og tekniske specifikationer er beskrevet i Blankethåndbogen, - Betalingsblanketter til brug ved indbetaling til Danske Bank. Håndbogen er tilgængelig på såvel Danske Banks som Data Scannings hjemmeside. Kontohaveren eller blanketproducenten skal fremsende (kan IKKE es) korrektur inkl. evt. merpapir og bagside i 2 målfaste eksemplarer til Data Scanning til godkendelse. Dette gælder også ved genoptryk af tidligere trykte blanketter. Sammen med korrektur skal den påtænkte papirkvalitet være oplyst eller en prøve skal være vedlagt. Blanketproducenter skal senest samtidig med levering af oplag til kontohaver eller dennes befuldmægtigede sende rentryk i 2 eksemplarer til Data Scanning for hvert oplag, der leveres. Producenten skal samtidig give oplysning om oplagets størrelse og leveringsdato. Data Scanning kan hos kontohaver opkræve et gebyr pr. blanket, der bliver ekspederet, såfremt blanketten ikke opfylder de gældende formkrav og specifikationer. Tilladelsen kan blive inddraget, såfremt kontohaver eller blanketproducent ikke overholder de til enhver tid fastsatte regler for fremstilling af Giroindbetalingskort til Danske Bank. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes med passende varsel, såfremt ændringer i Danske Bank eller Data Scanning gør dette nødvendigt. Tilladelsen udfærdiges i 2 enslydende eksemplarer, der begge underskrives af parterne. Det ene eksemplar sendes til kontohaver/blanketproducent forsynet med Data Scannings underskrift. Danske Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for nærværende tilladelse. Dato: Dato: For kontohaver/blanketproducent Data Scanning Side 22

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. INDBETALINGSKORT Kan betales i pengeinstitut og på posthuse

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +73<

Fremstilling af indbetalingskort +73< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA NR. 1729 AF 15.04.99 +73< +80882939< 80882939 OPKRÆVNINGSSERVICE

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +75<

Fremstilling af indbetalingskort +75< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Reg.nr. Kontonr. Indbetaler EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 15.04.99 Meddelelse til modtager Underskrift ved overførsel

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Tilmelding til Betalingsservice INDBETALINGSKORT Reg.nr. Kontonr. Checksoglignendeaccepteres

Læs mere

Fremstilling af indbetalingskort +71<

Fremstilling af indbetalingskort +71< Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Reg.nr. Kontonr. Checks oglignendeaccepteres under forbe instituttetmodtagerbetalingen. Vedkontan institut medterminal er detudelukkende

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE FAKTURA AF 30.04.05 NR.

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +73< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. r Til maskinel aflæsning. Undgå venligst at skrive i nedenstående

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +75< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer Indbetaler Reg.nr. Kontonr. EVALD JUUL EGET BO 32 B 4000 ROSKILDE Kreditornummer og beløbsmodtager

Læs mere

Det Fælles IndbetalingsSystem

Det Fælles IndbetalingsSystem Kundenr.: Tilmelding til Betalingsservice Dag Måned År Kundenr.: PBS-nr.: Tilmelding til Betaling Det Fælles IndbetalingsSystem Fremstilling af indbetalingskort +71< Kvalitetsgodkendelse Tekniske specifikationer

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken

625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH , Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS. til klinikken 625050, Hvide børster, side 1, cyan, magenta, gul, sort 1/TH 625037, Hane, side, cyan, magenta, gul, sort, 1/CS til klinikken Velkommen til Formulas katalog over tryksager til klinikken, hvor vi har fornøjelsen

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 5 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOXML-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOXML-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, præcis og praktisk »Det er hurtigt at finde en farve i CMYK GUIDE. Og den farve du vælger, bliver præcis i tryk!« INTUITIV Hurtigt værktøj til designeren CMYK GUIDE

Læs mere

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7

Vejledning til brug af e faktura print skabelon 7 PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til brug af e faktura print skabelon

Læs mere

Grafisk design Udskydning

Grafisk design Udskydning Grafisk design Udskydning Grafisk design Udskydning og tekniske detaljer vedr. fremstillingen af»grafisk design«bogblokkens format: 25 x 25 cm. Indbundet i sort lærred med bogkassette Generelt 5 + 5 farver

Læs mere

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse om stemmesedler til brug ved kommunale og regionale valg BEK nr 1123 af 15/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-17902 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning til brug af efaktura printskabelon 5 med fakturaer i OIOUBL-format Vejledning printskabelon 5 baseret på OIOUBL-formatet p. 1-14 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter

Læs mere

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. .. Hurtıgtogpræcıst. desıgnværktøj

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. .. Hurtıgtogpræcıst. desıgnværktøj CMYK GUIDE.. Hurtıgtogpræcıst. desıgnværktøj Hurtigt værktøj til designeren Triangle Colorscale CMYK GUIDE er til dig, der hurtigt vil kunne finde en farve. Og til dig, hvor det tekniske skal være i orden

Læs mere

- sådan undgår du fejl i din tryksag

- sådan undgår du fejl i din tryksag 1Software Det er ikke alle programmer, der er født til at blive anvendt som et trykgrafisk værktøj. F.eks. Microsoft Office pakken, tekstbehandlingsprogrammer, regneark og præsentations-programmer. Disse

Læs mere

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin

Sådan gør du. Lær at bruge banken på en ny måde. Trin for trin Sådan gør du Lær at bruge banken på en ny måde Trin for trin danske BANK sådan gør du Trin for trin Vores samfund bliver mere og mere digitalt. Og det bliver banken også. Så hvordan betaler du regninger,

Læs mere

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92

B/C. Beskrivelse Forsend.dato Antal Enhed á-pris % Beløb DKK. MT Transaction 3 stk 0,16 25 0,48. MT Transaction 12 stk 0,16 25 1,92 000 Returadresse: TDC, Sletvej 30, 0-84, Forfaldsdato: 2.0.202 Kundenummer: 57482 CVR-nr.: DK263670 Betalingsbet. : Inv. month + 2 Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 00 Side af 5 MT Transaction

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord:

Indholdsfortegnelse: Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning. Forord: Designmanual Indholdsfortegnelse: 3 Forord Logo Farver Skrifttyper Billeder Opsætning 3 4 6 8 10 11 Forord: Denne designmanual indholder retninglinjer i forbindelse med partiet Midterpartiet. Heri beskrives

Læs mere

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale?

KOPI. Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 1.816,04 kr. 741 kwh. Hvornår skal du senest betale? Acontoregning Side 1 af 6 Simon Gundersen Sværtegade 7, 2. 1118 København K DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE 1 Regning 1 Betalingsdato 02.06.2015 Hi3G Denmark ApS 2 Hjælp til din regning Forbrugsperiode 11.04.2015-10.05.2015 Total inkl. moms 873,01 Moms 103,85 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN

50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN 50-ÅRS-DAGEN FOR UNDERTEGNELSEN AF ROM-TRAKTATEN GRAFISK VEJLEDNING Logo Logoet Logoets størrelse Respektafstand Anvendelse af farver i forbindelse med logoet Nationale sprogversioner Det er ikke tilladt

Læs mere

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003

PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER FEBRUAR 2003 Placering af stregkodesymbol side 1 Indholdsfortegnelse 1.0 PLACERING AF STREGKODESYMBOLER 3 1.01 PLACERING PÅ DETAILENHED 3 1.01.1 REKTANGULÆRE EMNER 3 1.01.2

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual

ÆRØ KOMMUNE. Designmanual 02.11.05. Dokajour-63225-v1-Endelig designmanual ÆRØ KOMMUNE Designmanual 02.11.05 Hvorfor en designmanual: Situationen i de to gamle kommuner: I kommunernes forvaltninger, skoler og institutioner fandtes mange forskellige blanketter, skemaer, foldere,

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder.

KOPI. Vi er rigtig glade for at kunne sende din opgørelse i en ny udformning. Den har vi udviklet på baggrund af input fra jer kunder. Side 1 af 10 Preben Engell DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr. 20 21 44 14 Kære

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh

12.035,69 kr ,93 kr. 623,76 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Kyra og Peiter De Heer Håbets Allé 62 Kære Kyra og Peiter De Heer Din årsopgørelse går fra den 13. oktober 2014 til den 8. oktober 2015 og viser, hvor meget el du har brugt

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh

4.579,28 kr ,90 kr. 210,38 kr kwh kwh OVERBLIK OVER DIN ÅRSOPGØRELSE Nadim Ahmed Toftegårds Allé 41, 3. th Kære Nadim Ahmed Din årsopgørelse går fra den 6. december 2014 til den 15. december 2015 og viser, hvor meget el du har brugt i perioden,

Læs mere

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret.

Betaler I ikke til tiden, kan I blive opkrævet rykkergebyrer, og I risikerer, at abonnementet bliver spærret. SIDE Faktura Betalingsdato 0.2.205 HiG Denmark ApS 2 Hjælp til jeres faktura speriode 6.0.205-5..205 Total ekskl. moms Moms Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 0.2.205 Momsspecifikation

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6 Vejledning til brug af efaktura printskabelon 6 Vejledning printskabelon 6 p. 1-13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen... 4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold...

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse

KOPI. Årsopgørelse for el samt første acontoregning INDBETALINGSKORT. HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse HERVARD BENT EMIL SELBY HERVARD Bøgebakken 6, L Spjellerup 4640 Fakse Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter jeres forbrug fra den 26. september 2014 til den 29. september 2015

Læs mere

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT

På de næste sider kan du se, hvordan vi har beregnet din opgørelse og første acontoregning. INDBETALINGSKORT Nicolaj Bork Christiansen Ærenprisvej 21 2820 Gentofte Årsopgørelse for el samt første acontoregning Opgørelsen omfatter dit forbrug fra den 1. oktober 2014 til den 27. september 2015 og første acontoregning

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 785,51 kr. 209 kwh. Hvornår skal du senest betale? 7. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 Side 1 af 5 DONG Energy Sales & Distribution A/S Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag kl. 8-15 www.dongenergy.dk/kontakt Cvr-nr.

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8

Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8 Vejledning til brug af efaktura printskabelon 8 P. 1-12 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indhold... 3 Placering af felter på fakturaen... 4 Indhold... 4 Indledning... 4 Indhold... 5 Modtageradresse... 5

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1842. af 9. oktober 2015 Vedlegg 5 til høringsnotat om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter Tekniske spesifikasjoner for kombinerte helseadvarsler på røyketobakk KOMMISSIONENS

Læs mere

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1

PRINTGUIDE. Printish 2015. Printguide / 1 PRINTGUIDE Printish 2015 Printguide / 1 Kære Kunde Hos Printish ønsker vi at give dig de bedste forudsætninger for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr.

Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Læs vejledningen bagest Forsikringsselskabets navn og adresse Fortegnelse over stjålne smykker Beskrivelse af guld og sølv med stykværdi over 2.000 kr. Policenr. Anmeldelsesdato: Navn Journalnr.: Cpr.nr.

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9.

Acontoregning. Hvad skal du betale nu? Hvor meget el forventer vi, du bruger i perioden? 652,15 kr. 207 kwh. Hvornår skal du senest betale? 9. Acontoregning Jens Stürup karen Emilie Knauer Gernersgade 42 1319 København K Side 1 af 6 DONG Energy Sales & Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Telefon 72 10 20 30 Mandag-torsdag kl. 8-16 Fredag

Læs mere

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr.

KOPI. Årsopgørelse og 1. acontoregning. Hvor meget el har du brugt? 5.170,02 kr. Hvad skal du betale senere? Hvad skal du betale nu? 2.123,00 kr. Årsopgørelse og 1. acontoregning Side 1 af 8 Steen Borg Pilestræde 21 1112 København K Kære Steen Borg Her er din årsopgørelse og 1. acontoregning på adressen Kronprinsessegade 10, 4. tv, 1306 København

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN HEDENSTED INDGÅET 10 NOV. 2016 fl#3 ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Mailadresse: Foreningens CVR-nummer: (Er nødvendigt for udbetaling) Ansøgningsår:

Læs mere

FH/ TKR POSEKONVOLUT FH/ OPRETSTÅENDE KLAP

FH/ TKR POSEKONVOLUT FH/ OPRETSTÅENDE KLAP PRODUKTKATALOG KONVOLUT LUKNINGER FH Fugtgummieret, nedfalset hvis andet ikke er angivet SN Selvklæbende dobbelt klap, nedfalset klap SH Selvklæbende med opretstående klap FH/ OPRETSTÅENDE KLAP Fugtgummieret

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark

DK701. Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til danmark 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark DK701 Snitfladebeskrivelse mv. om overførsel af erstatnings-anmodning fra Hospitaler til "danmark" 30. april 2002 IT-afdelingen, danmark Overførsel af erstatningsanmodning fra hospitaler til "danmark"

Læs mere

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling

3.8 Betalinger Afslut tilmeldingen og gå til betaling 3.8 Betalinger Når oplysningerne på tilmeldingssiden er udfyldt, så skal det skyldige beløb håndteres. I langt de fleste tilfælde vil der være tale om en enkelt tilmelding med et skyldigt beløb, der skal

Læs mere

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen

Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Håndtering af penge Et opslagsværk Café Rejseladen Find svar på Hvordan laver jeg? Hvad gør jeg hvis? Kort og godt en førstehjælpskasse til frivillige i Café Rejseladen Café Rejseladen håndbog håndering

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006

Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006. Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Jobcenter designmanual Version 02.00 09.10.2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen 2006 Indhold: Forord 03 Logo 04 Logo med kommunenavn 05 Logovariationer 06 Logofarver 07 Baggrundsfarver 09 Typografi 10 Brevpapir

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

2// Typografi og ombrydning

2// Typografi og ombrydning // Typografi og ombrydning Kunde Forfatter John Aasted Halse Produkt En trykt bog på 19 sider i en farve + sort. Papirtype: Munken Polar (uncoated papir) Farveprofil: Fogra 9 Trykkeri: AKA Print, Tilst

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Husk gratis. Husk gratis navn/logo i SORT. navn/logo. Sidste frist fredag den 20. marts 2015. Sidste frist fredag den 20. marts 2015.

Husk gratis. Husk gratis navn/logo i SORT. navn/logo. Sidste frist fredag den 20. marts 2015. Sidste frist fredag den 20. marts 2015. REMMER A/S, MILEPARKEN -, 0 SKOVLUNDE Line Line Line Line Line Line Line Line Priser eksamenspapir forår 0 Priserne er inkl. opsætning af skolens navn og/eller logo. Alle priser er ekskl. moms og frit

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1

DESIGN MANUAL. Oktober 2001 5-3-1 DESIGN MANUAL Det er vigtigt, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark har et fælles ensartet og let genkendeligt design og layout, når vi henvender os til omverdenen. Derfor bør denne manual ses som en hjælp

Læs mere

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT

Betaler du ikke til tiden, kan du blive opkrævet rykkergebyrer, og du risikerer, at abonnementet bliver spærret. INDBETALINGSKORT Regning Betalingsdato 02.11.2015 Hi3G Denmark ApS Forbrugsperiode 11.09.2015-15.10.2015 Total inkl. moms 930,65 Moms 115,38 Beløbet trækkes automatisk via Betalingsservice d. 02.11.2015 Momsspecifikation

Læs mere

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427

NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 NR. 1 MARTS 2010 WWW.PINDSVIN.DK DYREVÆRNSFORENING * 17. ÅRGANG * MARTS 2010 * NR. 1 ISSN: 1398-2427 2 PINDSVINEVENNEN Nr. 1 marts 2010 INDHOLD *************** Ordinær generalforsamling...4 Årsmøde i Ebeltoft...5

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet.

Designguide. Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Designguide Her i designguiden kan du læse om CM Networks visuelle identitet, og hvordan du arbejder med CM Network brandet. Al kommunikation med CM Network som afsender, skal udarbejdes ud fra retningslinjerne

Læs mere

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs

Vejledning til. DUI-LEG og VIRKEs Vejledning til DUI-LEG og VIRKEs Medlemssystem version 1.0 Opdateret 1. november 2009 Indholdsfortegnelse Sådan får du en kode til systemet...3 Sådan logger du ind på systemet...3 Forsiden og ændring af

Læs mere

Tegneregler. Tegningsforståelse. Streger og deres anvendelse. Fig. 1

Tegneregler. Tegningsforståelse. Streger og deres anvendelse. Fig. 1 Tegningsforståelse Indledning Der findes flere forskellige måder at tegne på, f.eks. perspektivtegning, konstruktionstegning, frihåndstegning osv. Afhængig af hvad tegningen skal bruges til, vælges den

Læs mere

R e t n i n g s l i n j e r f o r l o g o e r

R e t n i n g s l i n j e r f o r l o g o e r R e t n i n g s l i n j e r f o r l o g o e r i f o r b i n d e l s e m e d f o r m i d l i n g a f a k t i v i t e t e r s t ø t t e t a f W e l f a r e T e c h R e g i o n Juni 2010 I N D H O L D Retningslinjer

Læs mere

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret.

PBS menuen 5.1. Når du anvender et PBS-modul, må der max være 14 cifre i forbrugernummeret. PBS menuen 5.1 5. PBS-MENUEN Generelt Et PBS-modul er ensbetydende med besparelser, både omkostnings- og administrationsmæssigt, idet en stor del af det arbejde, som er forbundet med opkrævninger, overtages

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Vejledning til Sang- og liturgiark

Vejledning til Sang- og liturgiark Vejledning til Sang- og liturgiark Når du er logget ind, finder du skabelonerne til sang- og liturgiark ved at klikke skabeloner øverst i vinduet og derefter Sang- og liturgiark. Under teksten Sang- og

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere