SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning"

Transkript

1 SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager maskinen i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

2 Varemærker Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Microsoft, Windows og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. PostScript er et registreret varemærke, og PostScript 3 er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nuance Communications, Inc. eller tilhørende datterselskaber i USA og/eller andre lande. Presto! PageManager er et registreret varemærke tilhørende NewSoft Technology Corporation. Hvert firma med softwarenavne nævnt i denne vejledning har specifikke softwarelicensaftaler gældende for de respektive programmer. Alle andre mærker eller produktnavne, der er nævnt i denne Brugsanvisning og Softwarebrugsanvisning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive firmaer. i

3 Indholdsfortegnelse 1 Udskrivning 1 Brug af printerdriveren...1 Udskrivning af et dokument...2 Dupleksudskrivning...3 Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret...3 Manuel dupleksudskrivning...3 Samtidig scanning, udskrivning og faxafsendelse...3 Printerbetjeningstaster...3 Job Cancel...3 Support for printeremulering (kun SP 1200SF)...4 Udskrivning af listen over interne skrifttyper (kun SP 1200SF)...5 Udskrivning af brugerindstillinger (kun SP 1200SF)...5 Testudskrivning (kun SP 1200SF)...5 Gendannelse af printerens standardindstillinger (kun SP 1200SF)...5 Statusmonitor...6 Overvågning af maskinens status...6 Printerdriverindstillinger...7 Funktioner i Windows -printerdriveren...8 Fanen Grundlæggende...8 Fanen Avanceret...11 Udskriftskvalitet...12 Dupleksudskrivning...13 Vandmærke...14 Sideindstilling...16 Enhedsindstillinger...17 Fanen Support...19 Bakkeindstillinger...20 Funktioner i BR-Script-printerdriveren (PostScript 3 -sprogemulering) (kun SP 1200SF)...22 Printer Udskriftsindstillinger...22 Avancerede indstillinger...24 Fanen Porte Scanning 27 Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren...27 Scanne et dokument ind i pc'en...27 Udfør forscanning for at beskære til den del, du vil scanne...29 Indstillinger i dialogboksen Scanneropsætning...30 Scanning af et dokument med WIA-driveren (for Windows XP/7/Windows Vista )...34 WIA-kompatibel...34 Scanne et dokument ind i pc'en...34 Udfør forscanning for at beskære til den del, du vil scanne, vha. scannerglasplade...36 Scanning af et dokument vha. WIA-driveren (for brugere af Photo Gallery og Windows Fax og Scan)...40 Scanne et dokument ind i pc'en...40 Udfør forscanning for at beskære til den del, du vil scanne, vha. scannerglasplade...42 ii

4 Sådan bruges scanningstasten (USB-brugere)...44 Scan til Scan til billede...45 Scan til OCR...45 Scan til Fil...46 Brug af ScanSoft PaperPort 11SE med OCR fra NUANCE...47 Få vist elementer...48 Organisere elementer i mapper...49 Hurtige links til andre programmer...49 Med ScanSoft PaperPort 11SE med OCR kan man konvertere billedtekst til almindelig tekst, der kan redigeres...49 Import af elementer fra andre programmer...50 Eksport af enheder til andre formater...50 Afinstallering af ScanSoft PaperPort 11SE med OCR ControlCenter3 51 Brug af ControlCenter Skift af brugergrænseflade...53 Deaktivering af funktionen Automatisk indlæsning...53 SCAN...54 Filtype...55 Billede (eksempel: Microsoft Paint)...55 OCR (tekstbehandlingsprogram) Fil...59 BRUGERTILPAS SCAN...60 Filtype...61 Tilpasse en brugerdefineret knap...61 KOPI...66 PC-FAX (kun SP 1200SF)...68 Send...69 Modtag/Få vist modtaget...69 Adressebog...70 Opsætning...70 ENHEDSINDSTILLING...71 Fjernindstilling (kun SP 1200SF)...72 Hurtigopkald (kun SP 1200SF)...73 Statusmonitor Fjerninstallation (kun SP 1200SF) 74 Fjerninstallation...74 iii

5 5 PC-FAX-software (kun SP 1200SF) 75 Afsendelse af PC-FAX...75 Opsætning af brugeroplysninger...75 Afsendelsesopsætning...76 Opsætning af en forside...77 Indtastning af forsideoplysninger...78 Afsendelse af en fil som en PC-FAX ved hjælp af brugergrænsefladen Faxstil...78 Afsendelse af en fil som en PC-FAX ved hjælp af brugerinterfacet Simpel stil...79 Adressebog...81 Adressebog...81 Oprettelse af et medlem i adressebogen...82 Indstilling af Hurtigopkald...83 Indstilling af en gruppe til rundsendelse...84 Redigering af medlemsoplysninger...85 Slette af et medlem eller en gruppe...85 Eksport af adressebogen...85 Import til adressebogen...87 PC-FAX-modtagelse...88 Aktivering af PC-FAX-software til modtagelse på maskinen...89 Kørsel af PC-FAX-modtagelsesprogrammet på din pc...89 Opsætning af din pc...90 Visning af nye PC-FAX-meddelelser...91 A Indeks 92 iv

6 1 Udskrivning 1 1 De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er fra Windows XP. Skærmbillederne på din pc kan variere afhængigt af dit operativsystem. Brug af printerdriveren 1 En printerdriver er software, der oversætter data fra det format, der bruges af en pc, til det format, som en bestemt printer skal bruge, vha. et printerkommandosprog eller et sidebeskrivelsessprog. Printerdriverne ligger på den medfølgende cd-rom. Du kan downloade den seneste printer driver fra vores webside. Windows -udskrivning De dedikerede printer drivere for Microsoft Windows 2000 Professional/XP/7/Windows Vista er til rådighed på CD ROMen leveret sammen med din maskine. De er lette at installere på dit Windows -system vha. vores installationsprogram. Driveren understøtter vores unikke kompressionstilstand, så udskriftshastigheden i Windows -programmer forbedres, og du får mulighed for at foretage forskellige printerindstillinger, såsom økonomiudskrivningstilstand og brugertilpasset papirstørrelse. 1

7 Udskrivning Udskrivning af et dokument 1 Når maskinen modtager data fra computeren, begynder den udskrivningen med at samle papir op fra papirbakken. Papirbakken kan fremføre mange typer papir og konvolutter. (Se Brugsanvisningen vedrørende oplysninger om papirbakken og det anbefalede papir.) 1 a Vælg kommandoen Udskriv i dit program. Hvis der er andre printerdrivere installeret på computeren, skal du vælge TYPE 1200SF- eller TYPE 1200S-printer som din printerdriver i menuen Udskriv eller Printerindstillinger i dit program og derefter klikke på OK for at begynde udskrivningen. b Computeren sender dataene til maskinen. c Når maskinen er færdig med at udskrive alle dataene, viser Displayet maskinens status. Du kan vælge papirstørrelse og retning i dit program. Hvis dit program ikke understøtter brugerdefineret papirstørrelse, skal du vælge den nærmeste større papirstørrelse. Juster derefter udskriftsområdet ved at ændre højre og venstre margen i programmet. 2

8 Udskrivning Dupleksudskrivning 1 Den leverede printer driver støtter manuel duplex udskrivning. 1 Retningslinjer for udskrivning på begge sider af papiret 1 Hvis papiret er tyndt, kan det krølle. Hvis papiret krøller, så vend stakken, glat det ud, og læg det tilbage i papirbakken eller i åbningen til manuel indføring. Hvis papiret ikke fremføres korrekt, kan det skyldes, at det er krøllet. Tag papiret ud, glat det ud, og vend stakken. Når du bruger den manuelle dupleksfunktion, kan der forekomme papirstop eller dårlig udskriftskvalitet. Se Papirstop i Brugsanvisningen, hvis der opstår papirstop. Se Forbedring af udskriftskvaliteten i brugsanvisningen, hvis du har problemer med udskriftskvaliteten. Manuel dupleksudskrivning 1 Maskinen udskriver først alle sider med lige numre på den ene side af papiret. Derefter beder Windows - driveren dig om at lægge papiret i igen (med en pop-op-meddelelse). Glat papiret godt ud, før du lægger det i igen, ellers risikerer du, at der opstår papirstop. Meget tyndt eller tykt papir kan ikke anbefales. Samtidig scanning, udskrivning og faxafsendelse 1 Maskinen kan udskrive fra din computer, mens den sender eller modtager en faxmeddelelse i hukommelsen, eller mens den scanner et dokument ind i computeren. Faxafsendelse stoppes ikke under udskrivning fra din pc. Når maskinen kopierer eller modtager en faxmeddelelse på papir, holder den pause i udskrivningen fra din pc, hvorefter den fortsætter, når kopieringen eller faxmodtagelsen er færdig. Printerbetjeningstaster 1 Job Cancel 1 Tryk på Job Cancel for at annullere det igangværende udskriftsjob. Du kan slette de data, der ligger i printerens hukommelse, ved at trykke på Job Cancel. For at annullere flere samtidige udskrivningjobs skal man holde denne tast nede, indtil Displayet viser Annul. Job (Alt). 3

9 Udskrivning Support for printeremulering (kun SP 1200SF) 1 Maskinen modtager udskrivningskommandoer i et printerjobsprog eller emulering. Forskellige operativsystemer og programmer sender udskrivningskommandoerne på forskellige sprog. Maskinen kan modtage udskrivningskommandoer i mange forskellige emuleringer og har en automatisk emuleringsfunktion. Når maskinen modtager data fra computeren, vælger den automatisk emuleringstilstand. Standardindstillingen er Auto. Maskinen har følgende emuleringstilstande. Du kan ændre indstillingen vha. kontrolpanelet. HP LaserJet-tilstand HP LaserJet-tilstand (eller HP-tilstand) er den emuleringstilstand, hvor denne printer understøtter en Hewlett-Packard LaserJet-laserprinters PLC6-sprog. Mange programmer understøtter denne type laserprinter. Når du bruger denne tilstand, arbejder printeren bedst muligt med disse programmer. BR-Script 3-tilstand 1 BR-Script er et originalt sidebeskrivelsessprog og en emuleringsfortolker til PostScript -sprog. Denne printer understøtter PostScript 3. BR-Script-fortolkeren i denne printer giver dig mulighed for at styre tekst og grafik på siden. Se følgende vejledninger vedrørende tekniske oplysninger om PostScript -kommandoer: Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Reference, 3rd edition. Addison-Wesley Professional, ISBN: Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Program Design. Addison-Wesley Professional, ISBN: Adobe Systems Incorporated. PostScript Language Tutorial and Cookbook. Addison-Wesley Professional, ISBN: Indstilling af emuleringstilstand 1 a Tryk på Menu, 4, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Auto, PCL eller BR-Script 3. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. Vi anbefaler, at du udfører emuleringsindstillingen med dit program. Hvis disse indstillinger ikke fungerer korrekt, skal du vælge den ønskede emuleringstilstand manuelt vha. knapperne på maskinens kontrolpanel. 4

10 Udskrivning Udskrivning af listen over interne skrifttyper (kun SP 1200SF) 1 Du kan udskrive en liste med maskinens interne (eller permanente) skrifttyper, så du kan se, hvordan hver skrifttype ser ud, før du vælger den. 1 a Tryk på Menu, 4, 2, 1. b Tryk på c Tryk på Start. Maskinen udskriver listen. Stop/Exit. Udskrivning af brugerindstillinger (kun SP 1200SF) 1 Du kan udskrive en liste med de aktuelle printerindstillinger. a Tryk på Menu, 4, 2, 2. b Tryk på c Tryk på Start. Maskinen udskriver indstillingerne. Stop/Exit. Testudskrivning (kun SP 1200SF) 1 Hvis du har problemer med udskriftskvaliteten, kan du foretage en testudskrivning. a Tryk på Menu, 4, 2, 3. b Tryk på c Tryk på Start. Stop/Exit. Se Forbedring af udskriftskvaliteten i Brugsanvisningen, hvis problemet vises på udskriften. Gendannelse af printerens standardindstillinger (kun SP 1200SF) 1 Du kan sætte maskinens printerindstillinger tilbage til standardindstillingerne. Skrifttyper og makroer, der er indlæst i maskinens hukommelse, slettes. a Tryk på Menu, 4, 3. b Tryk på 1 for at gendanne standardindstillingerne. Tryk på 2, hvis du vil afslutte uden at foretage ændringer. c Tryk på Stop/Exit. 5

11 Udskrivning Statusmonitor 1 Hjælpeprogrammet Statusmonitor er et konfigurerbart softwareværktøj, der gør det muligt at overvåge status for en eller flere enheder og få omgående besked om fejl, såsom manglende papir eller papirstop. 1 Du kan til enhver tid kontrollere status for enheden ved at dobbeltklikke på ikonet i proceslinjen eller vælge Statusmonitor under Start/Alle programmer/sp 1200 series/type 1200SF (eller TYPE 1200S) på din computer. For yderligere oplysninger om brugen af softwaren Statusmonitor skal du højreklikke på ikonet Statusmonitor og vælge Hjælp. Overvågning af maskinens status 1 Ikonet for statusmonitoren skifter farve afhængigt af maskinens status. Et grønt ikon angiver normal standby-tilstand. Et gult ikon angiver en advarsel. Et rødt ikon angiver, at der er opstået en udskrivningsfejl. Der er to steder, hvor du kan få vist statusmonitoren på din pc - i proceslinjen eller på skrivebordet. Du kan til enhver tid kontrollere status for enheden ved at dobbeltklikke på ikonet i proceslinjen eller vælge Statusmonitor under Start/Alle programmer/sp 1200 series/type 1200SF (eller TYPE 1200S) på din computer. For yderligere oplysninger om brugen af softwaren Statusmonitor skal du højreklikke på ikonet Statusmonitor og vælge Hjælp. 6

12 Udskrivning Printerdriverindstillinger 1 Du kan ændre følgende printerindstillinger, når du udskriver fra din computer: Papirstørrelse Flere sider Papirretning Kopier Medietype Papirkilde Opløsning Tonerbesparelse Udskriftsindstilling Manuel dupleksudskrivning 1 Vandmærke 1 Tilpasning 1 Hurtig printerindstilling 1 Makro Udskrivning af sidehoved/sidefod 1 Lysstyrkejustering Forbedring af udskrivningskvalitet 1 1 Disse indstillinger er ikke tilgængelige med BR-Script-printerdriveren for Windows. 7

13 Udskrivning Funktioner i Windows -printerdriveren 1 Se Hjælp-teksten i printerdriveren for at få yderligere oplysninger. 1 De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er fra Windows XP. Skærmbillederne på din pc kan variere afhængigt af dit operativsystem. Du kan få adgang til dialogboksen Printer Udskriftsindstillinger ved at klikke på Udskriftsindstillinger under fanen Grundlæggende i dialogboksen Printer Egenskaber. Fanen Grundlæggende 1 Du kan også ændre indstillinger ved at klikke på illustrationen i venstre siden af fanen Grundlæggende. 1 2 a Vælg Papirstørrelse, Flere sider, Papirretning, Kopier og Medietype (1). b Vælg Papirkilde (2). c Klik på OK for at anvende de valgte indstillinger. Klik på Standard, og derefter på OK for at vende tilbage til standardindstillingerne. Papirstørrelse 1 Fra rullelisten kan du vælge den papirstørrelse, du bruger. 8

14 Udskrivning Flere sider 1 Valget Flere sider kan reducere billedstørrelsen af en side, så flere sider kan udskrives på et enkelt ark papir, eller billedstørrelsen kan forøges med henblik på udskrivning af en side på flere ark papir. 1 4 i 1 1 i 2x2 sider Siderækkefølge 1 Når N i 1 er valgt, kan siderækkefølgen vælges fra rullelisten. Ramme 1 Når du udskriver flere sider på ét ark med funktionen Flere sider, kan du vælge en fuldt optrukken kant, en stiplet kant eller ingen kant omkring hver side på arket. Papirretning 1 Under Papirretning vælges orientering for, hvordan dokumentet udskrives (Stående eller Liggende). Stående Liggende Kopier 1 Under Kopier indstilles det antal kopier, der skal udskrives. Sætvis 1 Når afkrydsningsfeltet Sætvis er markeret, udskrives der én komplet kopi af dokumentet, og dette gentages for det valgte antal kopier. Hvis afkrydsningsfeltet Sætvis ikke er markeret, udskrives hver side for det valgte antal kopier, før næste side i dokumentet udskrives. Afkrydsningsfeltet Sætvis markeret Afkrydsningsfeltet Sætvis ikke markeret 9

15 Udskrivning Medietype 1 Du kan bruge følgende medietyper i maskinen. Vælg den medietype, du vil bruge, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. 1 Almindeligt papir Tyndt papir Tykt papir Ekstra tykt papir Kontraktpapir Transparenter Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut Genbrugspapir Hvis du bruger almindeligt papir, skal du vælge Almindeligt papir. Hvis du bruger tykkere papir, konvolutter eller ru papir, skal du vælge Tykt papir eller Ekstra tykt papir. Vælg Kontraktpapir, hvis du bruger kontraktpapir. Vælg Konvolutter, hvis du bruger konvolutter. Hvis toneren ikke fikseres korrekt på konvolutten, når du har valgt Konvolutter, skal du vælge Tyk konvolut Hvis konvolutten krøller, når du har valgt Konvolutter, skal du vælge Tynd konvolut. Papirkilde 1 Du kan vælge Vælg automatisk, Bakke1 eller Manuel og angive separate bakker for udskrivning af første side og for udskrivning af anden og efterfølgende sider. 10

16 Udskrivning Fanen Avanceret 1 1 Du kan ændre faneindstillingerne ved at klikke på et de relevante ikoner: Udskriftskvalitet (1) Dupleksudskrivning (2) Vandmærke (3) Sideindstilling (4) Enhedens funktioner (5) 11

17 Udskrivning Udskriftskvalitet 1 Opløsning Man kan ændre opløsningen som følger: HQ dpi 300 dpi Tonerbesparelse Man kan spare på de løbende omkostninger ved at aktivere Tonerbesparelse, som reducerer udskrivningsbelysningen (udskriften virker lysere). 1 Vi anbefaler, at du ikke bruger Tonerbesparelse ved udskrivning af fotos eller billeder i Gråtone. Tonerbesparelse er ikke tilgængelig for opløsningen HQ Udskriftsindstilling Man kan manuelt ændre udskriftsindstillingen. Generel Dette er en udskrivningstilstand for generel udskrivning af dokumenter. Grafik Dette er den bedste tilstand for udskrivning af dokumenter med grafik. Kontordokument Dette er den bedste tilstand for udskrivning af kontordokumenter. Manuel Man kan ændre indstillingerne manuelt ved at vælge Manuel og trykke på knappen Indstilling... Man kan indstille lysstyrke, kontrast og andre indstillinger. 12

18 Udskrivning Dupleksudskrivning 1 1 Manuel duplex Marker Manuel duplex. I denne tilstand udskriver maskinen først alle sider med lige numre. Derefter stopper printeren og pc-skærmen viser de nødvendige instruktioner vedrørende ilægning af papiret igen. Når du klikker på OK, udskrives siderne med ulige numre Der er seks typer manuel dupleksindbindingsretninger for hver retning. Booklet-udskrivning Brug denne funktion, hvis du vil udskrive et hæfte. Fold derefter de udskrevne sider på midten for at fremstille hæftet. Indbindingsmargen Hvis du markerer Indbindingsmargen, kan du også angive indbindingsmargenen i tommer eller mm. 13

19 Udskrivning Vandmærke 1 1 Du kan indsætte et logo eller en tekst i dokumentet som vandmærke. Du kan vælge et af de forudindstillede vandmærker, eller du kan bruge en bitmap-fil, som du selv har oprettet. Marker Brug Vandmærke, og vælg derefter vandmærket, der skal anvendes. Transparent 1 Marker Transparent for at udskrive vandmærket i baggrunden af dokumentet. Hvis denne funktion ikke er markeret, vil vandmærket blive udskrevet ovenpå dokumentet. I konturtekst 1 Marker I kontur tekst, hvis du kun ønsker at udskrive vandmærkets omrids. Udskriv vandmærke 1 Man kan udskrive vandmærket på følgende måder. På alle sider Kun på første side Fra anden side Brugerdefineret 14

20 Udskrivning Vandmærkeindstilling 1 1 Man kan ændre et vandmærkes størrelse og position på siden ved at markere vandmærket og herefter trykke på knappen Redigér. Hvis man ønsker at tilføje et nyt vandmærke, skal man trykke på knappen Ny og derefter vælge Tekst eller Bitmap i Vandmærkestil. Titel Man kan vælge KONFIDENTIELT, KOPI eller KLADDE som standardtitler eller intaste en ønsket titel i feltet. Vandmærketekst Indtast din Vandmærketekst i feltet Tekst og vælg dernæst Skrifttype, Størrelse og Stil. Vandmærkebitmap Indtast filnavn og lokation for dit bitmap-billede i feltet Filer eller Gennemse for at finde filen. Man kan også indstille billedets skaleringsstørrelse. Placering Med denne indstilling kan man kontrollere vandmærkets position på siden. 15

21 Udskrivning Sideindstilling 1 1 Tilpasning 1 Man kan ændre dokumentets udskrivningsstørrelse med funktionen Tilpasning. Marker Fra, hvis du ønsker at udskrive dokumentet, som det vises på skærmen. Marker Tilpas til papirstørrelsen, hvis du ønsker at forstørre eller formindske dokumentet, så det passer til papirstørrelsen. Marker Fri, hvis du ønsker at ændre størrelsen. Man kan også anvende funktionerne Spejlvendt udskrift eller Udskrift på bagside for opsætningen af siden. 16

22 Udskrivning Enhedsindstillinger 1 1 Du kan ændre følgende printerfunktioner: Hurtig printerindstilling Makro (kun SP 1200SF) Udskrivning af sidehoved/sidefod Lysstyrkejustering Øg udskriftskvaliteten Hurtig printerindstilling Denne funktion giver dig mulighed for hurtigt at ændre driverindstillinger ved at klikke på ikonet for proceslinjen. Du kan slå Hurtig printerindstilling til eller fra. Hvis du markerer afkrydsningsfelterne for følgende funktioner, kan du vælge den, der skal være tilgængelig i indstillingen for Hurtig printerindstilling. Flere sider Manuel duplex Tonerbesparelse Papirkilde Medietype Makro Man kan gemme en dokumentside som makro i printerhukommelsen. Man kan også eksekvere en gemt makro (man kan benytte en gemt makro som skabelon for ethvert dokument). Dette kan spare tid og forøge udskrivningshastigheden for ofte anvendte dokumenter som skemaer, virksomhedslogoer, brevpapirsformater eller fakturaer. 17

23 Udskrivning Udskrivning af sidehoved/sidefod Når denne funktion er aktiveret, udskrives dato og klokkeslæt på dokumentet fra computerens systemur samt pc-loginbrugernavnet og den tekst, du har indtastet. Du kan tilpasse oplysningerne ved at klikke på Indstilling. ID-udskrivning Hvis du vælger loginbrugernavn, udskrives dit pc-loginbrugernavn. Hvis du vælger Brugertilpas og indtaster teksten i redigeringsboksen Brugertilpas, udskrives den indtastede tekst. Lysstyrkejustering Øg eller mindsk lysstyrken for udskrivningen. 1 Funktionen Lysstyrkejustering er ikke tilgængelig, når man indstiller opløsning til HQ Forbedring af udskrivningskvalitet Dette funktion gør det muligt at forbedre et problem med udskrivningskvaliteten. Reducering af papirkrølning Med denne indstilling kan papirkrølning muligvis blive reduceret. Hvis man kun udskriver få sider, behøver man ikke at vælge denne indstilling. Indstillingen for printerdriveren kan ændres til tynd indstilling i Medietype. Forbedring af tonerfiksering Med denne indstilling kan tonerens fiksering på papiret muligvis blive forbedret. Hvis dette ikke forbedrer problemet nok, skal man vælge Ekstra tykt papir i indstillingerne for Medietype. 18

24 Udskrivning Fanen Support Udskriv indstillinger (1) Dette vil udskrive siderne med konfigurationen af printerens interne indstillinger. Udskriv skrifttyper (2) (kun SP 1200SF) Dette vil udskrive siderne, der viser printerens interne skrifttyper. Kontroller indstilling... (3) Du kan kontrollere de aktuelle driverindstillinger. 19

25 Udskrivning Bakkeindstillinger 1 For at få adgang til fanen Bakkeindstillinger skal man trykke på knappen Start og Printere og faxenheder. Højreklik på printerikonet og tryk på Egenskaber Papirkildeindstilling (1) Denne funktion finder papirstørrelsen, der er defineret for hver papirbakke. Papirstørrelse Denne indstilling gør det muligt at definere hvilken papirstørrelse, der anvendes for bakken og åbningen for manuel indføring. Marker papirkilden, der ønskes defineret, og vælg papirstørrelsen fra rullemenuen. Tryk på Opdater for at anvende de nye indstillinger for papirkilden. Standardkilde Denne indstilling gør det muligt at vælge standardkilden for det papir, dokumentet skal udskrives på. Vælg Standardkilde fra rullemenuen, og tryk på Opdater for at gemme indstillingerne skal man trykke på OK eller Anvend. Indstillingen Vælg automatisk vil automatisk indføre papir fra enhver papirkilde (bakke eller åbning for manuel indføring), der har en papirstørrelse, der passer til dokumentets. Hvis der er papir i åbningen for manuel indføring, vil maskinen automatisk indføre fra denne åbning uanset papirets størrelse. 20

26 Udskrivning Serienr. (2) Når du klikker på Autogenkend, registrerer printerdriveren printeren og viser dens serienummer. Hvis den ikke kan finde denne oplysning, vises der " " på displayet. 1 Funktionen Autogenkend er ikke tilgængelig i følgend situationer: Der er slukket for strømmen til printeren. Printeren er i en fejltilstand. Printeren er i et delt netværksmiljø. Kablet er ikke sluttet korrekt til printeren. 21

27 Udskrivning Funktioner i BR-Script-printerdriveren (PostScript 3 - sprogemulering) (kun SP 1200SF) 1 1 Se Hjælp-teksten i printerdriveren for at få yderligere oplysninger. De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er fra Windows XP. Skærmbillederne på din pc kan variere afhængigt af dit operativsystem. Printer Udskriftsindstillinger 1 Du kan få adgang til dialogboksen Udskriftsindstillinger ved at klikke på Udskriftsindstillinger under fanen Generelt i dialogboksen SP 1200SF BR-Script3 Egenskaber. Fanen Layout Man kan ændre layoutindstillingerne ved at vælge indstillingerne for Papirretning, Siderækkefølge og Sider pr. ark. Papirretning Med Papirretning vælges den orientering, som dokumentet udskrives i. (Stående, Liggende eller Roteret liggende) Siderækkefølge Angiver den rækkefølge, som siderne i dokumentet udskrives i. Første til sidste udskriver dokumentet, så side 1 ligger øverst i stakken. Sidste til første udskriver dokumentet, så side 1 ligger i bunden af stakken. 22

28 Udskrivning Fanen Papir/Kvalitet Vælg Papirkilde 1 Papirkilde Man kan vælge Vælg automatisk, Bakke 1 eller Manuel fødning. 23

29 Udskrivning Avancerede indstillinger 1 Du kan få adgang til Avancerede indstillinger ved at klikke på knappen Avanceret... under fanen Layout eller under fanen Papir/Kvalitet. 1 a Vælg Papirstørrelse og Antal kopier (1). Papirstørrelse Fra rullelisten kan du vælge den papirstørrelse, du bruger. Antal kopier Under Antal kopier indstilles det antal kopier, der skal udskrives. b Foretag indstillinger for Udskriftskvalitet, Skalering og TrueType-skrifttype (2). Udskriftskvalitet Angiver udskriftsopløsningen. Skalering Angiver, om dokumenter skal reduceres eller forstørres, og med hvilken procent. TrueType-skrifttype Angiver indstillingerne for TrueType-skrifttyper. Klik på Erstat med enhedsskrifttype (standarden) for at bruge tilsvarende skrifttyper til udskrivning af dokumenter, der indeholder TrueType-skrifttyper. Det gør udskrivningen hurtigere, men du kan miste specialtegn, der ikke understøttes af printerskrifttypen. Klik på Indlæs som softfont for at indlæse TrueType-skrifttyper til udskrivning i stedet for brug af printerskrifttyper. 24

30 Udskrivning c Du kan ændre indstillingerne ved at vælge indstillingen i listen Printerfunktioner (3): 1 Medietype Du kan bruge følgende medietyper i maskinen. Vælg den medietype, du vil bruge, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Almindeligt papir Tyndt papir Tykt papir Ekstra tykt papir Kontraktpapir Transparenter Konvolutter Tyk konvolut Tynd konvolut Genbrugspapir Jobnavn Vælg jobnavn for det sikre dokument i rullelisten, du sender til maskinen. Tonerbesparelse Du kan spare toner med denne funktion. Når du indstiller Tonerbesparelse til Til, bliver udskrifterne lysere. Standardindstillingen er Fra. Vi anbefaler ikke, at du indstiller Tonerbesparelse til Til ved udskrivning af fotos eller billeder i gråtone. Lås til toneraster Forhindrer andre programmer i at ændre tonerasterindstillingerne. Standardindstillingen er Til. Billedudskrivning i høj kvalitet Man kan forbedre kvaliteten for billedudskrivning. Hvis du indstiller Billedudskrivning i høj kvalitet til Til, går udskrivningen langsommere. Reducer papirkrølning Med denne indstilling kan papirkrølning muligvis blive reduceret. Hvis man kun udskriver få sider, behøver man ikke at vælge denne indstilling. Indstillingen for printerdriveren kan ændres til tynd indstilling i Medietype. 25

31 Udskrivning Øg tonerfiksering Med denne indstilling kan tonerens fiksering på papiret muligvis blive forbedret. Hvis dette ikke forbedrer problemet nok, skal man vælge Ekstra tykt papir i indstillingerne for Medietype. Lysstyrkejustering Øg eller mindsk lysstyrken for udskrivningen. 1 Funktionen Lysstyrkejustering er ikke tilgængelig, når man indstiller opløsning til HQ BR-Script-niveau Du kan ændre emuleringssprogniveau for BR-Script. Vælg niveauet i rullelisten. Hvis Level 3 ikke er valgt, er det ikke sikkert PostScript-dataerne bliver udskrevet rigtigt. Fanen Porte 1 Hvis du vil ændre den port, printeren er sluttet til, skal du vælge eller tilføje den port, du vil bruge. 26

32 2 Scanning 2 Scanningsfunktionerne og driverne fungerer forskelligt afhængigt af dit operativsystem. Maskinen bruger en TWAIN-kompatibel driver til scanning af dokumenter fra dine programmer. For Windows XP/7/Windows Vista To scannerdrivere er installeret. En TWAIN-kompatibel scannerdriver (se Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren på side 27) og en Windows Imaging Acquisition-driver (WIA) (se Scanning af et dokument med WIA-driveren (for Windows XP/7/Windows Vista ) på side 34). 2 For ScanSoft PaperPort 11SE henvises til Brug af ScanSoft PaperPort 11SE med OCR fra NUANCE på side 47. Scanning af et dokument ved hjælp af TWAIN-driveren 2 Multi-Function Suite indeholder en TWAIN-kompatibel scannerdriver. TWAIN-drivere opfylder den universelle standardprotokol til kommunikation mellem scannere og programmer. Det betyder at du ikke bare kan scanne billeder direkte ind i PaperPort 11SE skærmen, som følger med din maskine, men at du også kan scanne billeder ind i hundredvis af andre software applikationer som støtter TWAIN scanning. Disse programmer omfatter populære programmer som Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, CorelDraw og mange andre. Scanne et dokument ind i pc'en 2 Der er to måder, du kan scanne en hel side på. Du kan kopiere fra ADF'en (automatisk dokumentfremfører) eller scannerglaspladen. a Ilæg dokumentet. b Start ScanSoft PaperPort 11SE softwaren og scan et dokument. Instruktionerne til scanning i denne brugsanvisning er beregnet til brug af ScanSoft PaperPort 11SE. Scanningstrinene kan variere, når du bruger andre softwareprogrammer. c Klik på Filer, og derefter på Scan eller Hent foto. Du kan også klikke på knappen Scan eller Hent Foto. Panelet Scan eller Hent foto vises i venstre side af skærmen. d Klik på knappen Vælg. e Vælg den scanner, du bruger, i listen Tilgængelige scannere. For Windows XP/7/Windows Vista : Vælg TW-TYPE 1200SF (TW-TYPE 1200S). 27

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Hvor der står 'MFC' i Brugsanvisningen, læses 'MFC' som 'DCP'. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning For brugere af DCP: Denne dokumentation er til både MFC- og DCP-modeller. Læs "MFC" som "DCP", hvor der står "MFC" i denne brugsanvisning. Ikke alle modeller fås i alle lande. Version

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software.

Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale- software. Brugsanvisning Brother laserprinter HL-1110 HL-111 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser "tekst-til-tale"- software. Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

SP 1210N Brugsanvisning

SP 1210N Brugsanvisning SP 1210N Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Scanner BRUGERVEJLEDNING

Scanner BRUGERVEJLEDNING Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet...

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows

Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows Betjeningsmanual til Sharpdesk Mobil V2.1 Til Windows SHARP CORPORATION Copyright 2013-2015 SHARP CORPORATION Alle rettigheder forbeholdes. 1 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt... 4 2 Noter om brug... 5 3

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Document Distributor oversigt

Document Distributor oversigt Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Document Distributor oversigt I Lexmark Document Distributor-programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor

Document Distributor 1. Fordele. Document Distributor 1 I Lexmark -programpakken vises, hvordan der kan skrives brugerdefinerede scripts, der omfatter arbejdsprocessen for papir. Kombiner disse brugerdefinerede scripts med scanningsindstillinger (format,

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brugsanvisning MagniLink Read

Brugsanvisning MagniLink Read Brugsanvisning MagniLink Read LVI Danmark ApS Marielundvej 28, 1. Th. E-mail: info@lvi.dk Tlf: 57 67 20 99 2730 Herlev Internet: www.lvi.dk INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Systemkrav*... 4 2. MONTERING...

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Photo Calendar (Kalender) 5 Photo Book (Fotobog)... 6 Contact Sheet (Kontaktark) 7 Billedpakke 8 Photo Collage (Foto collage) 8 Lave et Greeting Card (lykønskningskort)

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere