Quicktionary 2. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quicktionary 2. Brugervejledning"

Transkript

1 Quicktionary 2 Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Kontakt og Support Information... 3 Kom I gang... 4 Gør dig fortrolig med pennen... 4 Pennens komponenter... 4 Gør din pen klar... 4 Basis Pen Kommandoer... 5 Scanning Instruks... 5 Lær at scanne (ved hjælp af træneren)... 7 Quicktionary... 8 Quicktionary Display/skærm... 8 Quicktionary Menuer Redigering og indsætning i tekst Ordbogsopslag Hør scannet tekst læst højt Pen Hovedmenu Præferencer Informations menu Yderligere Information Batterier Sikkerhed (Batterier) Vedligeholdelse af pennen Produkt Specification Copyrights and Trademarks Worldwide Limited Warranty

4

5 Introduktion Introduktion Tillykke med dit valg af den eminente Quicktionary 2. Vor personlige, bærbare scannerpen vil hjælpe dig med at læse, forstå og anvende tekst fra et andet sprog. Quicktionary 2 anvendes til at scanne en hel tekstlinie, oversætte teksten ord for ord og høre de scannede ord læst højt. Denne brugervejledning består af tre sektioner: 1. Kom i gang Denne section beskriver pennens funktioner, samt hvordan man scanner. 2. Quicktionary 2 Denne section demonstrerer, hvordan man bruger pennen, inklusiv forklaring af pennens muligheder gennem menuer, anvendelsesområder og forskellige måder for scanning, indsættelse af og redigering i tekst.. 3. Yderligere Information Se yderlig information, så som vedligeholdelse af pennen. Kontakt og Support Information Contact us at (Toll free in USA) or or Visit our website to view the FAQ section for the Quicktionary 2 and to register your product. Danmark: Quicktionary Danmark Aps,

6 Kom I gang Kom I gang Gør dig fortrolig med pennen Pennens komponenter Din pen indeholder følgende dele: Vigtigt: Før hovedtelefoner tages I brug, husk at justere lydstyrken i Taleindstilinger i Præference menu i Pen Hovedmenu. Gør din pen klar For at komme igang: 1. Tag pennen ud af etuiet. 2. Fjern batteridækslet fra pennens bagside. 3. Isæt 2 AAA batterier i pennen med positiv og negativ i henhold til instruksen I batterirummet. 4. Sæt dækslet på plads. 5. Fjern beskyttelseskappen fra pennes spids. 6. Tryk på for at tænde for pennen. 7. Pennen er klar til at scanne! NB: Hvis du er venstrehåndet, se venligst på side 22 for at skifte til scanning for venstrehåndede. 4

7 Kom I gang Basis Pen Kommandoer Pennens taster og funktioner Tastaturet har 7 taster til at betjene din pen med. Brug tasterne som følger: Strøm tast : Tænder og slukker for pennen. ENT tast : Åbner for undermenuer eller display, bekræfter et valg eller udfører en operation. ESC tast : Navigerer bagud, lukker et dispay, eller afslutter en operation. Piletaster : ruller gennem menuer og displays. Navigering i menuer og lister For at vælge et emne fra en menu eller liste: 1. Rul gennem menuen ved hjælp af eller indtil det ønskede emne er markeret. 2. Tryk ENT. For at vælge en kommando på displayet: 1. Brug piletasterne til at markere kommandoen. 2. Tryk ENT. For at vende tilbage til et tidligere menu niveau fra en undermenu, option eller liste, tryk ESC. Scanning Instruks Klar til Scanning Pennen er klar til at scanne, når det røde lys I pennens spids blinker. Når man arbejder i menuer lukkes for scannings muligheden. Scanning Retning Tekst kan scannes fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre. Begge retninger vil give samme resultat. Scanning Begrænsninger Pennen scanner og genkender trykt tekst I et vidt spekter af sprog og skriftstyper i en punktstørrelse fra 6 til 22 punkt. Op til 8 mm. 5

8 Kom I gang Samt I forskellige farver på kontrast baggrund (bortset fra rød på hvid, hvid på rød, blå på sort og sort på blå). Den genkender ikke håndskrift, kursiv skrift, matematiske symboler og andre fagrelaterede tegn. Tips for god scanning For at sikre optimal scanning resultat: Hold pennen I korrekt scanning vinkel/position. Anbring materialet, der skal scannes på en plan flade. Sørg for at materialet er af god kvalitet, og at siderne ikke er krøllede. Dårlig fotokopieret materiale giver et dårligt resultat. Scan ikke for hurtigt. Korrekt scanning I en vinkel på 90 Dårlig genkendelse af karakterer kan ske af følgende årsager: Dårligt scannings materiale. Scanning er ikke korrekt defineret (ex. ikke sat til negative skrift). Holder pennen i en forkert position/vinkel. Scanner for hurtigt. 6

9 Kom I gang Lær at scanne (ved hjælp af træneren) Denne lektion bruger en Quicktionary funktion og plastikscanne-træneren, som er leveret sammen med pennen. 1. Skub plastikdimsen på spidsen af pennen (i stedet for beskyttelseskappen) og tryk den på plads. 2. Tænd for pennen. Hvis ikke der på skærmen står Indscan engelsk, vælg Ordbog og dernæst vælg Engelsk Dansk ordbog. 3. På skærmen står Indscan engelsk. Det røde lys blinker i spidsen af pennen for at indikere, at pennen er klar til at scanne. 4. Positionér pennen i en 90 vinkel og centrer teksten mellem fødderne på plastikdimsen. Denne vinkel skal anvendes også ved scanning uden plastikdimsen. Anvend efterfølgende sætning: This sentence will help me practice scanning. 5. Før pennen fra højre til venstre i en lige linie hen over teksten. Start scanningen 1 cm fra tekstens slut og slut scanningen 1 cm før tekstens begyndelse. 6. På skærmen, som er opdelt, vil den scannede tekst blive vist. Hvis det viste ikke er korrekt, scan igen og den forkerte tekst vil blive overskrevet. 7

10 Quicktionary Quicktionary Brug Quicktionary funktion for at scanne og oversætte tekst på forskellige sprog. Hør den scannede tekst blive læst højt. Quicktionary funktionen åbnes automatisk når der tændes for pennen. Skærmbilledet, hvor den scannede tekst bliver vist, er klar og lyset i spidsen af pennen blinker. Der kan scannes så længe lyset blinker. Scanning er ikke mulig, når der navigeres i menuerne. Quicktionary Display/skærm Quicktionary funktioner har 3 hovedskærme Input Skærm, den opdelte Skærm og Ordbogs skærmen. Hver skærm viser oversættelsen af det valgte ord. Du kan scanne til enhver af de 3 skærme, så længe lyset blinker. Teksten på skærmen overskrives af ny indscannet tekst. Input Skærm Dette skærmbillede vises, når du starter Quicktionary funktionen. Scan tekst direkte ind på skærmen. Meddelelsen "Indscan..." fortæller hvilket kildesprog, der er valgt og den markerede linie viser det scannede input. Efter scanning, vises teksten i den opdelte skærm eller i Ordbogs skærmen. Tekst kan tilføjes ved at bruge enten Tegnlinien eller Opticard. Se Rettelser og tilføjelse til tekst på side 13. Efter tekst tilføjelse, vælg GO/START for at se oversættelsen på den opdelte skærm eller på Ordbogs skærmen. Tryk ESC for at komme til Redigerings Menu fra selve redigeringen. Tryk ESC fra Input Skærm for at komme til Quicktionary Menu. 8

11 Quicktionary NB: Hvis ikonet ses på skærmen, indikeres dermed at Quicktionary funktionen er indstillet til at scanne negativ tekst (lys tekst på mørk baggrund). For at ændre indstillingen, se Quicktionary Menu på side 10 og 11. Opdelt skærm Den Opdelte skærm dukker op efter at have scannet mere end ét ord. Den scannede tekst vises i toppen af skærmen, og oversættelsen af det markerede ord vises i bunden af skærmen. Rul gennem den scannede tekst ved hjælp af højre/venstre piletaster. pilen fortæller, at man ved at rulle til højre får adgang til resten af den scannede tekst. Rul gennem ordbogslisten for det markerede ord ved at bruge op/ned piletasterne. Se det markerede ord i Ordbogs skærmen ved at trykke på ENT. Hvis det valgte sprog er supporteret med lyd brug til at rulle hen til ikonet (udtale). Marker ikonet for at høre den indscannede tekst blive læst højt. Tryk ENT for at høre teksten blive gentaget. Tryk ESC for at komme tilbage til Input Skærmen. 9

12 Quicktionary Ordbogs skærmen vises efter scanning af et enkelt ord, eller efter udvælgelse af et ord fra den Opdelte skærm. Rul gennem ordbogen ved hjælp af op/ned piletaster. Skift mellem reduceret og hel ordbog ved hjælp af højre/venstre piletaster. Hvis den valgte ordbog har talesupport, tryk ENT for at høre ordet udtalt. Hvis du er kommet til Ordbogs skærmen efter at have valgt et ord fra Opdelt skærm, tryk ESC for at komme tilbage til den scannede tekst på Opdelt skærm. Quicktionary Menuer Quicktionary har to menuer: Quicktionary Menu og Redigeringsmenu. Quicktionary Menu For at komme til Quicktionary Menu, skal du til Input Skærmen og trykke ESC. For at komme tilbage til Input Skærm fra Quicktionary Menu, tryk ESC. Ordbog Ordbog undermenu indeholder en række ordbogsværktøjer. Historik Denne mulighed viser en kronologisk liste af de for nylig mest viste ord, med det sidst anvendte i toppen af listen. Historiklisten kan indeholde op til 80 ord. Når listen er fuld, bliver det ældste ord slettet til fordel for det nyeste. For at vælge et af disse ord og se oversættelsen heraf: 1. Vælg Ordbog og vælg derefter Historik. 2. Rul gennem listen og find det ord, du ønsker. Tryk ENT. Ordet vil vises i Ordbogs skærmen. 3. Tryk ESC for at returnere til historiklisten. 10

13 Quicktionary Nærliggende opslag Denne mulighed viser en liste med alle opslagsord I den aktuelle ordbog og viser det sidste ord du markerede eller det sidste ord, du valgte fra historiklisten. Hvis du ikke har scannet eller valgt et ord under den sidste scanning, vil du få vist det første ord i ordbogen. Rul gennem listen for at finde et andet ord og vurder dets betydning. 1. Vælg Ordbog og derefter Nærliggende Opslag 2. Rul til det ønskede ord. Tryk ENT. 3. Ordet vises I Ordbogs skærmen. 4. Tryk ESC for at returnere til listen over Nærliggende opslag. Vælg Ordbog Gennemse liste over ordbøger i pennen og vælg ny ordbog. Denne mulighed er kun tilgængelig, såfremt der er installeret mere end en ordbog i pennen. Nulstil Historik Vælg denne mulighed for at slette alt i Historik. 1. Vælg Ordbog og derefter Slet historik. 2. Spørgsmålet, "Er du sikker?" dukker op. 3. Vælg JA for at slette historikken og returnere til Input Skærmen. 4. Vælg NEJ for at returnere til Ordbog undermenu uden at slette historikken. Præference Det er her den allerede foretagne opsætning af Quicktionary kan ændres. For at acceptere ændringerne tryk ENT. For at returnere til Præference undermenu uden at forestage ændringer, tryk ESC. Slå valg til og fra ved at bruge, eller ENT. = på. Negativ: Vælges for at kunne scanne negativ tekst (hvid tekst på mørk baggrund). Når negativ mode er valgt, vil det røde lys i pennes spids blinke hurtigt og ikonet vises på Input Skærmen. Reduceret Visning: Denne funktion undersøger om elementer som fonetik findes i ordbogen. Når Reduceret Visning er valgt er visse displayelementer skjult. 11

14 Quicktionary Automatisk tale: Når denne funktion er valgt, læser Quicktionary den scannede tekst højt i samme øjeblik, du har valgt oversættelse. Linie(r) per rulning: Denne function afgør hvor mange linier der rulles ad gangen i Opdelt skærm og Ordbogs skærm. For at ændre antal linier per rul, tryk eller. Hjælp Henvisninger og Gloser Denne mulighed findes kun såfremt den valgte ordbog har henvisninger og gloser, så som udtaleguide for at understøtte specielle symboler. Om Se copyright og version information for Quicktionary. Pen Hovedmenu Gå ind i Pen Hovedmenu. Redigeringsmenu Redigerings Mode gør det muligt at redigere i og indsætte tekst ved hjælp af Tegnlinien eller Opticard. Gå til Redigeringsmenu fra Input Skærmen ved at trykke ENT og så trykke ESC. Redigeringsmenuen har tre muligheder: Genoptag redigering Returnerer til aktuel opslag uden at foretage ændringer. Opslaget forbliver i redigerings mode. Aktiver overskrivning Overskriver aktuel tekst. Overskrivnings mode markerer den første karakter efter den blinkende cursor. Al tekst, der indsættes overskriver teksten, der starter ved den markerede karakter. Når Overskrivnings Mode er aktiveret, skifter Menu muligheden til Aktiver Indsætning. Tekst vil blive indsat der, hvor cursoren blinker. Ryd linie Sletter teksten på skærmen. 12

15 Quicktionary Redigering og indsætning i tekst For at redigere i eller indsætte tekst tryk ENT for at aktivere Redigerings Mode. Den markerede tekst eller opslag vil blive erstattet af tekst med en blinkende cursor I starten af tekstfeltet. For at returnere til normal scanning tryk to gange på ESC. Når pennen er i Redigerings Mode, kan tekst blive redigeret eller indsat på to måder: 1. Ved hjælp af Tegnlinien. 2. Ved brug af Opticard. Tegnlinien Tegnlinien anvendes for manuelt at indsætte eller redigere tekst. Tegnlinien kan kun anvendes når pennen er i Redigerings Mode. Rul til det opslag du ønsker at redigere og tryk ENT for at aktivere Redigerings Mode. Brug piletaster for at finde det sted, du ønsker at indsætte tekst og tryk ENT for at se Tegnlinien. Tryk ESC for at forlade Tegnlinien. Tegnlinien Bruges på 2 måder: Indsætning og Overskrivning, som styres ved opsætning i Redigeringsmenuen. Normalt vil der være valgt Indsætning. I Indsætnings Mode kan tegn indsættes på cursorens position. I Overskrivnings Mode erstatter hvert indsat tegn den markerede karakter. Brug og til at rulle til det tegn, som du vil indsætte og tryk ENT. Dette gøres for hvert tegn, der ønskes indsat. Når færdig, tryk ESC for at returnere til forrige skærmbillede. 13

16 Quicktionary Tegnlinies funktioner Tegnlinien indeholder de 26 små bogstaver samt tal, tegnsætning, skift til store bogstaver og tegnsymboler. Indsæt store bogstaver Gøres ved at rulle til det lille bogstav og trykke for at vise bogstavet. Rul frem til indsætningsstedet og tryk ENT. Indsæt tegnsymboler Gøres ved at finde pågældende lille bogstav, som ex. eller og trykke for at se om det ønskede tegnsymbol er tilgængelig. Rul til stedet for indsætning og tryk ENT. Indsæt tal Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til numerisk Tegnlinie. Indsæt tegnsætning Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til tegnsætningerne i Tegnlinien. Alfabetet Rul til dette symbol og tryk ENT for at returnere til den normale Tegnlinie. Sletning Rul til denne funktion for at slette markerede karakterer. Hvis du er kommet til Tegnlinien fra et opslag, der rammer det maksimale antal karakterer, vil cursoren øjeblikkelig vise slette symbolet og det vil være umuligt at indsætte karakterer, før du har slettet andre karakterer fra teksten. Mellemrum Rul til denne funktion og tryk ENT for at sætte mellemrum mellem karakterer. Flere Karakterer Mode Dette symbol fortæller, at du kan indsætte lige så mange karakterer, som du ønsker. Rul til den karakter, du ønsker at tilføje og tryk ENT. Fortsæt på denne måde. Forlad Tegnlinien ved at trykke ESC. Rul tilbage til dette symbol og tryk ENT for at skifte til tilføjelse af Enkelt Karakter Mode. 14

17 Quicktionary Enkelt Karakter Mode Dette symbol indikerer, at der kan indsættes en karakter før Tegnlinien forlades. Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til Flere Karakterer Mode. Opticard Opticard er et tastatur, der kan scannes og som findes på undersiden af etuiet. Hvert bogstav, der skal scannes, er identificeret med sin egen unikke barcode og bliver konverteret til korrekt karakter i pennen. Brug Opticard til at redigere scannet tekst, eller til at indsætte tekst, der ikke kan scannes på grund af begrænsninger I scanningen. Brug af Opticard: 1. Hold etuiet vandret med Opticard felterne synlige og med det lodrette Opticard navn til højre. 2. Scan Opticard feltet/tast i nederste venstre hjørne, fra venstre til højre eller modsat for at aktivere Opticard Mode. Når Opticard Mode er aktiveret, vil det røde lys blinke hurtigt. 3. Scan karaktererne langsomt fra højre mod venstre eller modsat, eller rør feltet/tasten blidt med pennens spids. Bogstavet vil blive vist på pennes display. Brug følgende tastkombinationer for at indtaste ønskede karakterer: Små bogstaver: Scan bogstav tasten. Store bogstaver: Scan Shift tast og scan derefter bogstav tasten. Lås for store bogstaver: Scan Shift tasten to gange. Når aktiveret kan der kun scannes store bogstaver. 15

18 Quicktionary Tegnsætning: Scan Ctrl tast og derefter ønsket tegn. Tegnsymboler: Scan Ctrl tast, scan accentsymbolet, og derefter det tilsvarende bogstav. Store Tegnsymboler (upper-case): Scan Ctrl tast efterfulgt af Shift tasten, scan accentsymbolet og derefter det tilsvarende bogstav. Mellemrum: Scan spc tasten. Sletning: Scan Shift tasten og derefter del tasten. 4. Når du er færdig sannes Opticard tasten igen for at returnere til normal scanning. Ordbogsopslag Et ordbogsopslag indeholder forskellige elementer og indikatorer. Det efterfølgende eksempel er hentet fra Engelsk til Tysk ordbog. NB: Visse ordbøger har muligvis ikke alle her nævnte elementer. Reduceret Visning og hel Ordbogs skærm Tryk eller for at skifte skærmbillede mellem reduceret og hel skærm. Reduceret Visning skjuler visse elementer som f. ex. fonetik. Hel skærm viser hele ordbogsopslaget. 16

19 Quicktionary Rulletaster Rulletasterne I skærmens nederste højre hjørne viser om du skal rulle op eller ned for at se hele opslaget. Den hule pil fortæller, at det du ser, er i Reduceret Visning. Ufyldt pil fortæller, at du ser det fulde opslag. Ordliste Ordliste tegnet kan ses til højre i toppen af Ordbogs skærmen og fortæller, at der er flere indgange for dette opslagsord. Tryk ESC for at se Ordlisten. Ordlisten vises når: det scannede ord er i overensstemmelse med mere end et opslag. For eksempel, hvis du scanner ordet dressing, vil Quicktionary bede dig vælge mellem dress og dressing. der er tale om et homonym, et ord med samme stavning som et andet, men forskellig i betydning. der er scannet et udtryk eller en vending. Så vil Quicktionary automatisk genkende hele udtrykket ud fra det først markerede ord og derefter vise en ordliste, der både indeholder hele udtrykket og det først markerede ord. Opslagsord Det valgte ord eller en afledning af det valgte ord, kan bestå af mere end et ord. Eksemplet her viser opslagsordene special og ate, som er en afledning af eat. 17

20 Quicktionary Fonetik Den fonetiske beskrivelse af opslagsordet kan ses, når der anvendes Hel Ordbogs skærm. Oversigten over de fonetiske symboler kan findes i Vejledning og gloser i Hjælp menuen. Del af udtale Betegnelse som beskriver opslagsordets særlige funktion, som f. ex. Navneord, udsagnsord, tillægsord. Nogle opslag indeholder flere betegnelser, som her "land", der både kan være et navneord (n.) og et udsagnsord/verbum (v.). Udtryk Vendinger og udtryk består sædvanligvis af en række ord. De kan fremkomme således: Automatisk inde i en sætning. Ved at rulle gennem oversættelse af det første ord i sætningen. Hvis du scanner en tekst, som indeholder et udtryk, vil Quicktionary funktionen automatisk vise oversættelsen af det udtryk, hvor det første ord er markeret, f. ex. udtrykket fra A Z vises udfra opslagsordet fra. 18

21 Quicktionary Delte udsagnsord/verber Hvis du scanner et enkelt ord, som er en del af et delt udsagnsord/verbum: 1. Oversættelsen vises sammen med ikonet for Ordlisten. I Ordlisten optræder funktionen delt udsagnsord, som muliggør scanning af den første del af ordet. 2. Meddelelsen Scan 1. del vises for at få scannet den første del af udsagnsordet og samtidig se ordets fulde oversættelse. Hvis du scanner en tekslinie indeholdende et delt udsagnsord vil Quicktionary funktionen automatisk genkende udsagnordet og sammensætte delene. Udsagnsordets opslag vises så snart første del af udsagnsordet optræder I sætningen. Sammensatte ord Hvis du scanner et ord, som ikke kan anvendes til et ordbogs opslag og som består af andre eksisterende opslag, opsplitter Quicktionary funktionen det sammensatte ord i anvendelige opslag. Oversættelsen af hovedordet af sammensætningen vises først med samtidig markering med Ordliste tegnet. For at se en anden del af det sammensatte ord: 1. Tryk ENT for at komme til Ordbogs skærmen (hvis du har scannet mere end et ord). 2. Tryk ESC for at se ordlisten. 3. Rul frem til det ord, du ønsker at få oversat og tryk ENT. 19

22 Quicktionary Hør scannet tekst læst højt Scannet tekst kan læses højt fra både Opdelt skærm og Ordbogs skærm. Justér lydstyrke i Taleindstilling fra Præference i Pen Hovedmenu. NB: Ikke alle ordbøger har talegengivelse. Når Automatisk tale er valgt: Rul gennem teksten på den Opdelte skærm og få det markerede ord læst højt. Ordet vil blive læst højt når der er scannet et enkelt ord til Ordbogsskærmen eller automatisk fra den Opdelte skærm. Når Automatisk tale ikke er valgt: Rul til venstre på Opdelt skærm indtil tegnet er markeret og hele sætningen vil blive læst højt. Tryk ENT for at høre det gentaget. Tryk ENT for at høre ordet blive læst højt I Ordbogs skærmen. Ens ord (Homograph) Homograph er ord, der har samme stavning, men er forskellig I oprindelse, betydning og af og til i udtale. F. ex. "fair" (retfærdig) og "fair" (marked). Hvis det valgte ord er homonym, vil Quicktionary læse alle mulighederne for udtale højt. 20

23 Pen Hovedmenu Pen Hovedmenu Brug Pen Hovedmenu til at ændre i de allerede foretagne opsætninger samt til at få overblik. Pen Hovedmenu indeholder følgende muligheder: Quicktionary, Præference og Information. For at komme til PenHovedmenu fra Quicktionary funktionen tryk ESC for at komme til Quicktionary Menu fra Input skærm, rul ned til Pen Hovedmenu og tryk ENT. For at returnere til Quicktionary funktion, rul til Quicktionary menu og tryk ENT. Præferencer Ændringer af allerede foretagne opsætninger kan foretages via denne menu, som du kommer til via Pen Hovedmenu. For at vælge, rul til den ønskede funktion ved hjælp af eller og tryk ENT, når funktionen er markeret. For at returnere til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer, tryk ESC. Præference menuen indeholder følgende muligheder: Scanningssprog Ikke tilgængelig for dette product. Brugerflade sprog Vælg det sprog som menuer og meddelelser skal vises i. 1. Vælg Brugerflade sprog. 2. Rul til det sprog, du ønsker ved hjælp af eller og tryk ENT. Kommunikation Ikke tilgængelig for dette product. Taleindstillinger Benyttes til justering. Lydstyrke, tone og hastighed kan justeres. Lydstyrke Regulerer højtalerens styrke. 1. Vælg Lydstyrke. Der vises en indstillingsskala. 2. Juster til ønsket niveau ved hjælp af eller og tryk ENT. 21

24 Pen Hovedmenu 22 Tone Når der vælges Automatisk tale, vil pennen automatisk udtale valgte eller markerede ord.. 1. Vælg Tone. 2. Reguler med eller og tryk ENT. Læsehastighed Her kan hastigheden, som et ord læses højt med, reguleres. 1. Vælg Læsehastighed. 2. Reguler ved hjælp af eller og tryk ENT. Jo højere tal, jo større hastighed. Auto Sluk-Tid Når pennen ikke bruges, slukkes der for strømmen efter 2 minutter. Her kan tiden ændres. 1. Vælg Auto Sluk-tid. 2. Vælg ønsket tid ved hjælp af eller og tryk ENT. Højre-/Venstrehåndet Der kan skiftes mellem højrehånds- og venstrehåndsbetjening. Skiftet drejer skærmbilledet Vælg Højre-/Venstrehåndet. 2. Rul til ønsket indstilling ved hjælp af eller og tryk ENT. Menutype Her kan definers om menuerne skal vises som alene tekst, kun ikoner, eller både tekst og ikoner. 1. Vælg Menutype. 2. Rul til ønsket menutype ved hjælp af eller og tryk ENT. Hold-tast-interval Justering af den tid som en en tast skal holdes nede. 1. Vælg Hold-tast-interval. Indstillingsskala vises 2. Flyt skyderen til ønsket indstilling ved hjælp af eller. 3. Test indstillingen ved trykke på og kortvarigt holde tasten nede. Hvis skærmen blinker er indstillingen i orden. Hvis skærmen ikke blinker, juster til at der skal holdes længere eller korte tid.

25 Pen Hovedmenu Dobbelt-klik-interval bruges til at justere tiden mellem to klik ved dobbeltklik. 1. Vælg Dobbelt-klik-interval. Indstillingsskala vises. 2. Flyt skyderen til ønsket indstilling ved hjælp af eller. 3. Test indstillingen ved at dobbeltklikke på tasten. Hvis skærmen blinker, er indstillingen i orden. Hvis skærmen ikke blinker juster til en kortere eller længere tid. Kontrast bruges til indstilling af skærmens skarphed. 1. Vælg Kontrast og indstillingsskala vises. 2. Juster kontrasten ved hjælp af eller og tryk ENT. Jo højre tal, jo mørkere bliver skærmen. Informations menu Informations menu giver følgende oplysninger: Batteristatus Check hvor meget strøm, der er tilbage i batterierne. Et diagram viser strømniveau.. Memory Status Se hvor meget memory plads, der er tilbage på pennens memory udvidelseskort. Ikke relevant for dette product. Serial Number Se pennens serienummer. Om Viser versions nummer, copyright information og versions nummer for pennens operativ system. 23

26 Yderligere information Yderligere Information Batterier Pennen leveres med 2 AAA Alkaline batterier. Hvis batterierne er ved at være opbrugte, vises meddelelsen "Udskift batterier". Når batterierne er ved at løbe tør, slukker pennen automatisk. Største problemer opstår, når batterierne er ved at være opbrugte. Hvis du oplever mærkelige situationer, check batteristatus i Information menu og udskift batterierne, såfremt det er påkrævet. Sikkerhed (Batterier) ADVARSEL: Der kan ske eksplosion i batterierne, hvis der udskiftes til ikke anbefalet type. Brug kun AAA Alkaline batterier. Skift altid til 2 nye batteries i pennen. Det kan ikke anbefales at bruge batterier, der ikke har samme volt niveau. Kombiner ikke forskellige batterityper (f. ex. genopladelige og ikke-genopladelige). Skil dig af med de brugte batterier i overensstemmelse med producentens anvisninger. Vedligeholdelse af pennen Din pen matcher den højeste standard for håndværk og produktion. For at holde din pen I god stand, følg efterfølgende anbefalinger: Placér pennen i etuiet, når den ikke er i brug. Undgå støvede omgivelse og ekstreme temperaturer. Rengør med en blød, fugtig klud. Undgå direkte sollys for en længere periode. ADVARSEL: For at reducere risiko for elektrisk stød eller skade på komponenter, undgå at spraye vædske direkte på skærm eller lade vædske dryppe ind i pennen. 24

27 Yderligere Information Produkt Specification Display/skærm Information Taster CPU Optisk scanner Power Størrelse Vægt Sikkerhed Arbejds Temperatur Interval Beskrivelse Opløsning: 122 x 32 pixels Størrelse: 61mm x 20mm / 2.4 x.8 Tryk knapper Power/ESC/ENT/Up/Down/Left/Right ARM 7 TDMI 128 pixels linear array image sensor 400 DPI resolution 2 x 1.5V AAA Alkaline batterier L x B x H: 163 mm x 38 mm x 23 mm (6.4 x 1.5 x 1 ) 90 gram (3 oz.) uden batterier +/flash memory card CE RoHS UL FCC class B 0 C - 40 C 25

28 Copyrights and Trademarks Copyrights and Trademarks 2008 WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. WizCom Technologies Ltd. uses the Ligature OCR-on-a-Chip copyright , Ligature Compression Technology copyright , and Ligature reverse inflection and derivation technology copyright under license from Ligature Ltd. All rights reserved. WizCom InfoScan, QuickLink-Pen, Quicktionary, Readingpen, WizCom SuperPen, WizCom and Pen design are trademarks or registered trademarks of WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. All other brands and product names appearing here are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Worldwide Limited Warranty WizCom Technologies Ltd. (hereinafter - "WizCom") warrants the initial purchaser (hereinafter - "PURCHASER") of each of the products bearing the trade names or trademarks Quicktionary, ReadingPen, SuperPen, InfoScan, QuickLink or MEK (hereinafter - "PRODUCT") sold by WizCom (including sale through WizCom's Web Site) or WizCom's authorized local retail dealer (hereinafter - "AUTHORIZED RETAILER") as follows: WizCom warrants that your PRODUCT, under normal use, will be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase from WizCom or from WizCom's AUTHORIZED RETAILER. This limited warranty extends only to the original Purchaser of the PRODUCT and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end-user. WizCom's sole obligation, and Purchaser exclusive remedy, under this express warranty, in lieu of all other warranties express or implied by law or otherwise, shall be, at WizCom's option and expense, to repair or replace- either with new parts or used parts, without charge, PRODUCTS that are found to be defective and malfunctioning during normal usage and returned within the warranty period, provided that: (i) The PRODUCT has not been damaged or subjected to mishandling, improper storage, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, abnormal operation or conditions, operation in an unsuitable environment or in a manner for which it is not intended, unauthorized repair, unauthorized modifications, or other acts which are not the fault of WizCom. (ii) The PRODUCT has not been damaged from external causes such as fire, flooding, sand, dirt, storm or any other damage from weather conditions, an Act of God, theft, or battery leakage, blown fuse, or improper use of any electrical source, damage caused by computer or internet viruses, bugs, worms, Trojan Horses, cancelbots or damage caused by the connection to other products not recommended for interconnection by WizCom. (iii) No one other than an authorized WizCom representative opens the casing of the PRODUCT. 26

29 Worldwide Limited Warranty (iv) WizCom has been advised in writing by the PURCHASER of the alleged defect or malfunction of the Product within fourteen (14) days after the expiration of the applicable limited warranty period. (v) This limited warranty does not cover physical damage to the surface of the product, including breakage, cracks or scratches on the LCD screen or outside casing. (vi) The liability under this warranty is limited to the actual cash value of the PRODUCT, determined by the price paid by the Consumer for the Product less a reasonable amount for usage. Repair or replacement of the PRODUCT shall not extend the original warranty period. PURCHASER will be charged for all PRODUCT repairs for damage or failure not covered by this limited warranty. Return of the PRODUCT for repair or replacement under this warranty, must be made to PURCHASER'S local dealer and must be accompanied by proof of date of purchase, identification of the PRODUCT by model number and serial number and complete description of the problem. WizCom makes no warranty or representation that the PRODUCT will meet the PURCHASER'S requirements or will work in combination with any hardware or software products provided by third parties, that the operation of the PRODUCT will be uninterrupted or error free, or that all defects in the PRODUCT will be corrected. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS WARRANTY, WIZCOM MAKES NO OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WIZCOM DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. In no event shall WizCom, its agents, officers or employees be liable for any damages whatsoever, including (without limitation) special, direct or indirect, punitive, consequential or incidental damages, including, without limitation, damages resulting from use of or reliance on the products and/or services and/or advertisements regarding the PRODUCT, loss of revenues, loss of profit, business interruption, loss of information or costs of replacement goods, loss of use of the product or any associated equipment, cost of capital, loss of enjoyment of the PRODUCT, arising from claims of third parties, including customers or arising from breach of the warranty, breach of contract, negligence, strict tort, or any other legal or equitable theory without limitation. WizCom reserves its right to make technical alterations to the PRODUCT and such alterations shall not be considered as breach of warranty. WizCom shall not be liable for any delays or defaults hereunder by reason of fire, floods, acts of God, labor troubles, accidents to machinery, delays of carriers or suppliers, inability of suppliers to supply, the impositions of priorities, restrictions or other acts of government, or other causes beyond its reasonable control. The agents, dealers and employees of WizCom are not authorized to make modifications to the warranty, or additional warranties that are binding on WizCom. 27

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012.

Microsoft Dynamics C5. Tillæg til YearEnd 2012. Microsoft Dynamics C5 Tillæg til YearEnd 2012. TILLÆG TIL ÅRSAFSLUTNING 2012 NY KOMPLET KOMMAFIL Rettelserne til kommafilen vedr. fri telefon der kom i begyndelsen af januar i år, var desværre ikke kommet

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Quick Guide SmartApplets

Quick Guide SmartApplets Quick Guide SmartApplets Indhold Side 4 NEO 2 Installation af AA-batterierne Side 5 Vigtige downloads Sådan indtaster du tekst på din NEO Sådan tilslutter du din NEO til en computer Side 6 Sådan tilslutter

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Arris Tv-boks Stofa SmartTv Trin for trin vejledning Arris Tv-boks INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN TILSLUTTER DU Det indeholder pakken 3 1. Trin for trin vejledning: Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken

Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Hands-on kursus/selvstudie i ViTre pakken Formål: At give undervisere, vejledere og IT-ansvarlige indsigt i programmerne i ViTre pakken og samtidig sætte dem i stand til at foretage indstillinger i ViTre

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Flowmaster. Transportabel Flow- og Trykmåler. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING MODEL Flo-Cal 250 INDHOLD

Flowmaster. Transportabel Flow- og Trykmåler. BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING MODEL Flo-Cal 250 INDHOLD Flowmaster Transportabel Flow- og Trykmåler BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- VEJLEDNING MODEL Flo-Cal 250 INDHOLD 1 2 2 Statisk Trykmåler 3 3 Lær din Flowmaster at kende 4 4 Specifikation 5 5 Flowmaster

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra

Jabra BT2046 BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1. jabra Jabra BT2046 jabra BRUGERVEJLEDNING JABRA BT2046 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA BT2046...2 HEADSETFUNKTIONER...3 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Factsheet om Moms rapport & Moms afregning Indholdsfortegnelse Moms rapport & Moms afregning... 1 Opsætning...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012

www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey 2012 www.pwc.com 4 minutter om jagten på den rette medarbejder Global CEO Survey Agenda Fakta og tal Udfordringer Tal med vores eksperter Mere information jagten på den rette medarbejder Slide 2 Fakta og tal

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011

Revisionsudvalg praktiske erfaringer. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Revisionsudvalg praktiske erfaringer KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Søren Thorup Sørensen 13. september 2011 Baggrund og erfaring Revisionsudvalgets opgaver Praktiske erfaringer og problemstillinger

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning RealPrice elektroniske hyldeforkanter SVANEN Brugervejledning til elektroniske hyldeforkanter med RealPrice og SVANEN EG forbeholder sig ret til ændringer

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24

Brugervejledning. People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 Brugervejledning People Software Solutions Ltd. Version: 2011.1.24 1 Start programmet Isæt USB-nøglen i et ledigt USB-stik på computeren. Klik på: Klik på ikonet, når mappen på USB-nøglen er åbnet. Skulle

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide

Min BiPAP respirator. Min hjælp-guide Min BiPAP respirator Min hjælp-guide Hvorfor har jeg besvær med at trække vejret? Når vi trækker vejret sammentrækkes vores respirationsmuskler og den indåndede luft passerer gennem vores øvre luftveje,

Læs mere

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING

Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING Jabra TALK BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM DIT...2 HEADSETTETS FUNKTIONER...3 KOM GODT I GANG...4 OPLAD DIT HEADSET...4 TÆND/SLUK FOR HEADSETTET...5 PARRING AF HEADSETTET MED TELEFONEN....5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere