Quicktionary 2. Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quicktionary 2. Brugervejledning"

Transkript

1 Quicktionary 2 Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Kontakt og Support Information... 3 Kom I gang... 4 Gør dig fortrolig med pennen... 4 Pennens komponenter... 4 Gør din pen klar... 4 Basis Pen Kommandoer... 5 Scanning Instruks... 5 Lær at scanne (ved hjælp af træneren)... 7 Quicktionary... 8 Quicktionary Display/skærm... 8 Quicktionary Menuer Redigering og indsætning i tekst Ordbogsopslag Hør scannet tekst læst højt Pen Hovedmenu Præferencer Informations menu Yderligere Information Batterier Sikkerhed (Batterier) Vedligeholdelse af pennen Produkt Specification Copyrights and Trademarks Worldwide Limited Warranty

4

5 Introduktion Introduktion Tillykke med dit valg af den eminente Quicktionary 2. Vor personlige, bærbare scannerpen vil hjælpe dig med at læse, forstå og anvende tekst fra et andet sprog. Quicktionary 2 anvendes til at scanne en hel tekstlinie, oversætte teksten ord for ord og høre de scannede ord læst højt. Denne brugervejledning består af tre sektioner: 1. Kom i gang Denne section beskriver pennens funktioner, samt hvordan man scanner. 2. Quicktionary 2 Denne section demonstrerer, hvordan man bruger pennen, inklusiv forklaring af pennens muligheder gennem menuer, anvendelsesområder og forskellige måder for scanning, indsættelse af og redigering i tekst.. 3. Yderligere Information Se yderlig information, så som vedligeholdelse af pennen. Kontakt og Support Information Contact us at (Toll free in USA) or or Visit our website to view the FAQ section for the Quicktionary 2 and to register your product. Danmark: Quicktionary Danmark Aps,

6 Kom I gang Kom I gang Gør dig fortrolig med pennen Pennens komponenter Din pen indeholder følgende dele: Vigtigt: Før hovedtelefoner tages I brug, husk at justere lydstyrken i Taleindstilinger i Præference menu i Pen Hovedmenu. Gør din pen klar For at komme igang: 1. Tag pennen ud af etuiet. 2. Fjern batteridækslet fra pennens bagside. 3. Isæt 2 AAA batterier i pennen med positiv og negativ i henhold til instruksen I batterirummet. 4. Sæt dækslet på plads. 5. Fjern beskyttelseskappen fra pennes spids. 6. Tryk på for at tænde for pennen. 7. Pennen er klar til at scanne! NB: Hvis du er venstrehåndet, se venligst på side 22 for at skifte til scanning for venstrehåndede. 4

7 Kom I gang Basis Pen Kommandoer Pennens taster og funktioner Tastaturet har 7 taster til at betjene din pen med. Brug tasterne som følger: Strøm tast : Tænder og slukker for pennen. ENT tast : Åbner for undermenuer eller display, bekræfter et valg eller udfører en operation. ESC tast : Navigerer bagud, lukker et dispay, eller afslutter en operation. Piletaster : ruller gennem menuer og displays. Navigering i menuer og lister For at vælge et emne fra en menu eller liste: 1. Rul gennem menuen ved hjælp af eller indtil det ønskede emne er markeret. 2. Tryk ENT. For at vælge en kommando på displayet: 1. Brug piletasterne til at markere kommandoen. 2. Tryk ENT. For at vende tilbage til et tidligere menu niveau fra en undermenu, option eller liste, tryk ESC. Scanning Instruks Klar til Scanning Pennen er klar til at scanne, når det røde lys I pennens spids blinker. Når man arbejder i menuer lukkes for scannings muligheden. Scanning Retning Tekst kan scannes fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre. Begge retninger vil give samme resultat. Scanning Begrænsninger Pennen scanner og genkender trykt tekst I et vidt spekter af sprog og skriftstyper i en punktstørrelse fra 6 til 22 punkt. Op til 8 mm. 5

8 Kom I gang Samt I forskellige farver på kontrast baggrund (bortset fra rød på hvid, hvid på rød, blå på sort og sort på blå). Den genkender ikke håndskrift, kursiv skrift, matematiske symboler og andre fagrelaterede tegn. Tips for god scanning For at sikre optimal scanning resultat: Hold pennen I korrekt scanning vinkel/position. Anbring materialet, der skal scannes på en plan flade. Sørg for at materialet er af god kvalitet, og at siderne ikke er krøllede. Dårlig fotokopieret materiale giver et dårligt resultat. Scan ikke for hurtigt. Korrekt scanning I en vinkel på 90 Dårlig genkendelse af karakterer kan ske af følgende årsager: Dårligt scannings materiale. Scanning er ikke korrekt defineret (ex. ikke sat til negative skrift). Holder pennen i en forkert position/vinkel. Scanner for hurtigt. 6

9 Kom I gang Lær at scanne (ved hjælp af træneren) Denne lektion bruger en Quicktionary funktion og plastikscanne-træneren, som er leveret sammen med pennen. 1. Skub plastikdimsen på spidsen af pennen (i stedet for beskyttelseskappen) og tryk den på plads. 2. Tænd for pennen. Hvis ikke der på skærmen står Indscan engelsk, vælg Ordbog og dernæst vælg Engelsk Dansk ordbog. 3. På skærmen står Indscan engelsk. Det røde lys blinker i spidsen af pennen for at indikere, at pennen er klar til at scanne. 4. Positionér pennen i en 90 vinkel og centrer teksten mellem fødderne på plastikdimsen. Denne vinkel skal anvendes også ved scanning uden plastikdimsen. Anvend efterfølgende sætning: This sentence will help me practice scanning. 5. Før pennen fra højre til venstre i en lige linie hen over teksten. Start scanningen 1 cm fra tekstens slut og slut scanningen 1 cm før tekstens begyndelse. 6. På skærmen, som er opdelt, vil den scannede tekst blive vist. Hvis det viste ikke er korrekt, scan igen og den forkerte tekst vil blive overskrevet. 7

10 Quicktionary Quicktionary Brug Quicktionary funktion for at scanne og oversætte tekst på forskellige sprog. Hør den scannede tekst blive læst højt. Quicktionary funktionen åbnes automatisk når der tændes for pennen. Skærmbilledet, hvor den scannede tekst bliver vist, er klar og lyset i spidsen af pennen blinker. Der kan scannes så længe lyset blinker. Scanning er ikke mulig, når der navigeres i menuerne. Quicktionary Display/skærm Quicktionary funktioner har 3 hovedskærme Input Skærm, den opdelte Skærm og Ordbogs skærmen. Hver skærm viser oversættelsen af det valgte ord. Du kan scanne til enhver af de 3 skærme, så længe lyset blinker. Teksten på skærmen overskrives af ny indscannet tekst. Input Skærm Dette skærmbillede vises, når du starter Quicktionary funktionen. Scan tekst direkte ind på skærmen. Meddelelsen "Indscan..." fortæller hvilket kildesprog, der er valgt og den markerede linie viser det scannede input. Efter scanning, vises teksten i den opdelte skærm eller i Ordbogs skærmen. Tekst kan tilføjes ved at bruge enten Tegnlinien eller Opticard. Se Rettelser og tilføjelse til tekst på side 13. Efter tekst tilføjelse, vælg GO/START for at se oversættelsen på den opdelte skærm eller på Ordbogs skærmen. Tryk ESC for at komme til Redigerings Menu fra selve redigeringen. Tryk ESC fra Input Skærm for at komme til Quicktionary Menu. 8

11 Quicktionary NB: Hvis ikonet ses på skærmen, indikeres dermed at Quicktionary funktionen er indstillet til at scanne negativ tekst (lys tekst på mørk baggrund). For at ændre indstillingen, se Quicktionary Menu på side 10 og 11. Opdelt skærm Den Opdelte skærm dukker op efter at have scannet mere end ét ord. Den scannede tekst vises i toppen af skærmen, og oversættelsen af det markerede ord vises i bunden af skærmen. Rul gennem den scannede tekst ved hjælp af højre/venstre piletaster. pilen fortæller, at man ved at rulle til højre får adgang til resten af den scannede tekst. Rul gennem ordbogslisten for det markerede ord ved at bruge op/ned piletasterne. Se det markerede ord i Ordbogs skærmen ved at trykke på ENT. Hvis det valgte sprog er supporteret med lyd brug til at rulle hen til ikonet (udtale). Marker ikonet for at høre den indscannede tekst blive læst højt. Tryk ENT for at høre teksten blive gentaget. Tryk ESC for at komme tilbage til Input Skærmen. 9

12 Quicktionary Ordbogs skærmen vises efter scanning af et enkelt ord, eller efter udvælgelse af et ord fra den Opdelte skærm. Rul gennem ordbogen ved hjælp af op/ned piletaster. Skift mellem reduceret og hel ordbog ved hjælp af højre/venstre piletaster. Hvis den valgte ordbog har talesupport, tryk ENT for at høre ordet udtalt. Hvis du er kommet til Ordbogs skærmen efter at have valgt et ord fra Opdelt skærm, tryk ESC for at komme tilbage til den scannede tekst på Opdelt skærm. Quicktionary Menuer Quicktionary har to menuer: Quicktionary Menu og Redigeringsmenu. Quicktionary Menu For at komme til Quicktionary Menu, skal du til Input Skærmen og trykke ESC. For at komme tilbage til Input Skærm fra Quicktionary Menu, tryk ESC. Ordbog Ordbog undermenu indeholder en række ordbogsværktøjer. Historik Denne mulighed viser en kronologisk liste af de for nylig mest viste ord, med det sidst anvendte i toppen af listen. Historiklisten kan indeholde op til 80 ord. Når listen er fuld, bliver det ældste ord slettet til fordel for det nyeste. For at vælge et af disse ord og se oversættelsen heraf: 1. Vælg Ordbog og vælg derefter Historik. 2. Rul gennem listen og find det ord, du ønsker. Tryk ENT. Ordet vil vises i Ordbogs skærmen. 3. Tryk ESC for at returnere til historiklisten. 10

13 Quicktionary Nærliggende opslag Denne mulighed viser en liste med alle opslagsord I den aktuelle ordbog og viser det sidste ord du markerede eller det sidste ord, du valgte fra historiklisten. Hvis du ikke har scannet eller valgt et ord under den sidste scanning, vil du få vist det første ord i ordbogen. Rul gennem listen for at finde et andet ord og vurder dets betydning. 1. Vælg Ordbog og derefter Nærliggende Opslag 2. Rul til det ønskede ord. Tryk ENT. 3. Ordet vises I Ordbogs skærmen. 4. Tryk ESC for at returnere til listen over Nærliggende opslag. Vælg Ordbog Gennemse liste over ordbøger i pennen og vælg ny ordbog. Denne mulighed er kun tilgængelig, såfremt der er installeret mere end en ordbog i pennen. Nulstil Historik Vælg denne mulighed for at slette alt i Historik. 1. Vælg Ordbog og derefter Slet historik. 2. Spørgsmålet, "Er du sikker?" dukker op. 3. Vælg JA for at slette historikken og returnere til Input Skærmen. 4. Vælg NEJ for at returnere til Ordbog undermenu uden at slette historikken. Præference Det er her den allerede foretagne opsætning af Quicktionary kan ændres. For at acceptere ændringerne tryk ENT. For at returnere til Præference undermenu uden at forestage ændringer, tryk ESC. Slå valg til og fra ved at bruge, eller ENT. = på. Negativ: Vælges for at kunne scanne negativ tekst (hvid tekst på mørk baggrund). Når negativ mode er valgt, vil det røde lys i pennes spids blinke hurtigt og ikonet vises på Input Skærmen. Reduceret Visning: Denne funktion undersøger om elementer som fonetik findes i ordbogen. Når Reduceret Visning er valgt er visse displayelementer skjult. 11

14 Quicktionary Automatisk tale: Når denne funktion er valgt, læser Quicktionary den scannede tekst højt i samme øjeblik, du har valgt oversættelse. Linie(r) per rulning: Denne function afgør hvor mange linier der rulles ad gangen i Opdelt skærm og Ordbogs skærm. For at ændre antal linier per rul, tryk eller. Hjælp Henvisninger og Gloser Denne mulighed findes kun såfremt den valgte ordbog har henvisninger og gloser, så som udtaleguide for at understøtte specielle symboler. Om Se copyright og version information for Quicktionary. Pen Hovedmenu Gå ind i Pen Hovedmenu. Redigeringsmenu Redigerings Mode gør det muligt at redigere i og indsætte tekst ved hjælp af Tegnlinien eller Opticard. Gå til Redigeringsmenu fra Input Skærmen ved at trykke ENT og så trykke ESC. Redigeringsmenuen har tre muligheder: Genoptag redigering Returnerer til aktuel opslag uden at foretage ændringer. Opslaget forbliver i redigerings mode. Aktiver overskrivning Overskriver aktuel tekst. Overskrivnings mode markerer den første karakter efter den blinkende cursor. Al tekst, der indsættes overskriver teksten, der starter ved den markerede karakter. Når Overskrivnings Mode er aktiveret, skifter Menu muligheden til Aktiver Indsætning. Tekst vil blive indsat der, hvor cursoren blinker. Ryd linie Sletter teksten på skærmen. 12

15 Quicktionary Redigering og indsætning i tekst For at redigere i eller indsætte tekst tryk ENT for at aktivere Redigerings Mode. Den markerede tekst eller opslag vil blive erstattet af tekst med en blinkende cursor I starten af tekstfeltet. For at returnere til normal scanning tryk to gange på ESC. Når pennen er i Redigerings Mode, kan tekst blive redigeret eller indsat på to måder: 1. Ved hjælp af Tegnlinien. 2. Ved brug af Opticard. Tegnlinien Tegnlinien anvendes for manuelt at indsætte eller redigere tekst. Tegnlinien kan kun anvendes når pennen er i Redigerings Mode. Rul til det opslag du ønsker at redigere og tryk ENT for at aktivere Redigerings Mode. Brug piletaster for at finde det sted, du ønsker at indsætte tekst og tryk ENT for at se Tegnlinien. Tryk ESC for at forlade Tegnlinien. Tegnlinien Bruges på 2 måder: Indsætning og Overskrivning, som styres ved opsætning i Redigeringsmenuen. Normalt vil der være valgt Indsætning. I Indsætnings Mode kan tegn indsættes på cursorens position. I Overskrivnings Mode erstatter hvert indsat tegn den markerede karakter. Brug og til at rulle til det tegn, som du vil indsætte og tryk ENT. Dette gøres for hvert tegn, der ønskes indsat. Når færdig, tryk ESC for at returnere til forrige skærmbillede. 13

16 Quicktionary Tegnlinies funktioner Tegnlinien indeholder de 26 små bogstaver samt tal, tegnsætning, skift til store bogstaver og tegnsymboler. Indsæt store bogstaver Gøres ved at rulle til det lille bogstav og trykke for at vise bogstavet. Rul frem til indsætningsstedet og tryk ENT. Indsæt tegnsymboler Gøres ved at finde pågældende lille bogstav, som ex. eller og trykke for at se om det ønskede tegnsymbol er tilgængelig. Rul til stedet for indsætning og tryk ENT. Indsæt tal Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til numerisk Tegnlinie. Indsæt tegnsætning Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til tegnsætningerne i Tegnlinien. Alfabetet Rul til dette symbol og tryk ENT for at returnere til den normale Tegnlinie. Sletning Rul til denne funktion for at slette markerede karakterer. Hvis du er kommet til Tegnlinien fra et opslag, der rammer det maksimale antal karakterer, vil cursoren øjeblikkelig vise slette symbolet og det vil være umuligt at indsætte karakterer, før du har slettet andre karakterer fra teksten. Mellemrum Rul til denne funktion og tryk ENT for at sætte mellemrum mellem karakterer. Flere Karakterer Mode Dette symbol fortæller, at du kan indsætte lige så mange karakterer, som du ønsker. Rul til den karakter, du ønsker at tilføje og tryk ENT. Fortsæt på denne måde. Forlad Tegnlinien ved at trykke ESC. Rul tilbage til dette symbol og tryk ENT for at skifte til tilføjelse af Enkelt Karakter Mode. 14

17 Quicktionary Enkelt Karakter Mode Dette symbol indikerer, at der kan indsættes en karakter før Tegnlinien forlades. Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til Flere Karakterer Mode. Opticard Opticard er et tastatur, der kan scannes og som findes på undersiden af etuiet. Hvert bogstav, der skal scannes, er identificeret med sin egen unikke barcode og bliver konverteret til korrekt karakter i pennen. Brug Opticard til at redigere scannet tekst, eller til at indsætte tekst, der ikke kan scannes på grund af begrænsninger I scanningen. Brug af Opticard: 1. Hold etuiet vandret med Opticard felterne synlige og med det lodrette Opticard navn til højre. 2. Scan Opticard feltet/tast i nederste venstre hjørne, fra venstre til højre eller modsat for at aktivere Opticard Mode. Når Opticard Mode er aktiveret, vil det røde lys blinke hurtigt. 3. Scan karaktererne langsomt fra højre mod venstre eller modsat, eller rør feltet/tasten blidt med pennens spids. Bogstavet vil blive vist på pennes display. Brug følgende tastkombinationer for at indtaste ønskede karakterer: Små bogstaver: Scan bogstav tasten. Store bogstaver: Scan Shift tast og scan derefter bogstav tasten. Lås for store bogstaver: Scan Shift tasten to gange. Når aktiveret kan der kun scannes store bogstaver. 15

18 Quicktionary Tegnsætning: Scan Ctrl tast og derefter ønsket tegn. Tegnsymboler: Scan Ctrl tast, scan accentsymbolet, og derefter det tilsvarende bogstav. Store Tegnsymboler (upper-case): Scan Ctrl tast efterfulgt af Shift tasten, scan accentsymbolet og derefter det tilsvarende bogstav. Mellemrum: Scan spc tasten. Sletning: Scan Shift tasten og derefter del tasten. 4. Når du er færdig sannes Opticard tasten igen for at returnere til normal scanning. Ordbogsopslag Et ordbogsopslag indeholder forskellige elementer og indikatorer. Det efterfølgende eksempel er hentet fra Engelsk til Tysk ordbog. NB: Visse ordbøger har muligvis ikke alle her nævnte elementer. Reduceret Visning og hel Ordbogs skærm Tryk eller for at skifte skærmbillede mellem reduceret og hel skærm. Reduceret Visning skjuler visse elementer som f. ex. fonetik. Hel skærm viser hele ordbogsopslaget. 16

19 Quicktionary Rulletaster Rulletasterne I skærmens nederste højre hjørne viser om du skal rulle op eller ned for at se hele opslaget. Den hule pil fortæller, at det du ser, er i Reduceret Visning. Ufyldt pil fortæller, at du ser det fulde opslag. Ordliste Ordliste tegnet kan ses til højre i toppen af Ordbogs skærmen og fortæller, at der er flere indgange for dette opslagsord. Tryk ESC for at se Ordlisten. Ordlisten vises når: det scannede ord er i overensstemmelse med mere end et opslag. For eksempel, hvis du scanner ordet dressing, vil Quicktionary bede dig vælge mellem dress og dressing. der er tale om et homonym, et ord med samme stavning som et andet, men forskellig i betydning. der er scannet et udtryk eller en vending. Så vil Quicktionary automatisk genkende hele udtrykket ud fra det først markerede ord og derefter vise en ordliste, der både indeholder hele udtrykket og det først markerede ord. Opslagsord Det valgte ord eller en afledning af det valgte ord, kan bestå af mere end et ord. Eksemplet her viser opslagsordene special og ate, som er en afledning af eat. 17

20 Quicktionary Fonetik Den fonetiske beskrivelse af opslagsordet kan ses, når der anvendes Hel Ordbogs skærm. Oversigten over de fonetiske symboler kan findes i Vejledning og gloser i Hjælp menuen. Del af udtale Betegnelse som beskriver opslagsordets særlige funktion, som f. ex. Navneord, udsagnsord, tillægsord. Nogle opslag indeholder flere betegnelser, som her "land", der både kan være et navneord (n.) og et udsagnsord/verbum (v.). Udtryk Vendinger og udtryk består sædvanligvis af en række ord. De kan fremkomme således: Automatisk inde i en sætning. Ved at rulle gennem oversættelse af det første ord i sætningen. Hvis du scanner en tekst, som indeholder et udtryk, vil Quicktionary funktionen automatisk vise oversættelsen af det udtryk, hvor det første ord er markeret, f. ex. udtrykket fra A Z vises udfra opslagsordet fra. 18

21 Quicktionary Delte udsagnsord/verber Hvis du scanner et enkelt ord, som er en del af et delt udsagnsord/verbum: 1. Oversættelsen vises sammen med ikonet for Ordlisten. I Ordlisten optræder funktionen delt udsagnsord, som muliggør scanning af den første del af ordet. 2. Meddelelsen Scan 1. del vises for at få scannet den første del af udsagnsordet og samtidig se ordets fulde oversættelse. Hvis du scanner en tekslinie indeholdende et delt udsagnsord vil Quicktionary funktionen automatisk genkende udsagnordet og sammensætte delene. Udsagnsordets opslag vises så snart første del af udsagnsordet optræder I sætningen. Sammensatte ord Hvis du scanner et ord, som ikke kan anvendes til et ordbogs opslag og som består af andre eksisterende opslag, opsplitter Quicktionary funktionen det sammensatte ord i anvendelige opslag. Oversættelsen af hovedordet af sammensætningen vises først med samtidig markering med Ordliste tegnet. For at se en anden del af det sammensatte ord: 1. Tryk ENT for at komme til Ordbogs skærmen (hvis du har scannet mere end et ord). 2. Tryk ESC for at se ordlisten. 3. Rul frem til det ord, du ønsker at få oversat og tryk ENT. 19

22 Quicktionary Hør scannet tekst læst højt Scannet tekst kan læses højt fra både Opdelt skærm og Ordbogs skærm. Justér lydstyrke i Taleindstilling fra Præference i Pen Hovedmenu. NB: Ikke alle ordbøger har talegengivelse. Når Automatisk tale er valgt: Rul gennem teksten på den Opdelte skærm og få det markerede ord læst højt. Ordet vil blive læst højt når der er scannet et enkelt ord til Ordbogsskærmen eller automatisk fra den Opdelte skærm. Når Automatisk tale ikke er valgt: Rul til venstre på Opdelt skærm indtil tegnet er markeret og hele sætningen vil blive læst højt. Tryk ENT for at høre det gentaget. Tryk ENT for at høre ordet blive læst højt I Ordbogs skærmen. Ens ord (Homograph) Homograph er ord, der har samme stavning, men er forskellig I oprindelse, betydning og af og til i udtale. F. ex. "fair" (retfærdig) og "fair" (marked). Hvis det valgte ord er homonym, vil Quicktionary læse alle mulighederne for udtale højt. 20

23 Pen Hovedmenu Pen Hovedmenu Brug Pen Hovedmenu til at ændre i de allerede foretagne opsætninger samt til at få overblik. Pen Hovedmenu indeholder følgende muligheder: Quicktionary, Præference og Information. For at komme til PenHovedmenu fra Quicktionary funktionen tryk ESC for at komme til Quicktionary Menu fra Input skærm, rul ned til Pen Hovedmenu og tryk ENT. For at returnere til Quicktionary funktion, rul til Quicktionary menu og tryk ENT. Præferencer Ændringer af allerede foretagne opsætninger kan foretages via denne menu, som du kommer til via Pen Hovedmenu. For at vælge, rul til den ønskede funktion ved hjælp af eller og tryk ENT, når funktionen er markeret. For at returnere til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer, tryk ESC. Præference menuen indeholder følgende muligheder: Scanningssprog Ikke tilgængelig for dette product. Brugerflade sprog Vælg det sprog som menuer og meddelelser skal vises i. 1. Vælg Brugerflade sprog. 2. Rul til det sprog, du ønsker ved hjælp af eller og tryk ENT. Kommunikation Ikke tilgængelig for dette product. Taleindstillinger Benyttes til justering. Lydstyrke, tone og hastighed kan justeres. Lydstyrke Regulerer højtalerens styrke. 1. Vælg Lydstyrke. Der vises en indstillingsskala. 2. Juster til ønsket niveau ved hjælp af eller og tryk ENT. 21

24 Pen Hovedmenu 22 Tone Når der vælges Automatisk tale, vil pennen automatisk udtale valgte eller markerede ord.. 1. Vælg Tone. 2. Reguler med eller og tryk ENT. Læsehastighed Her kan hastigheden, som et ord læses højt med, reguleres. 1. Vælg Læsehastighed. 2. Reguler ved hjælp af eller og tryk ENT. Jo højere tal, jo større hastighed. Auto Sluk-Tid Når pennen ikke bruges, slukkes der for strømmen efter 2 minutter. Her kan tiden ændres. 1. Vælg Auto Sluk-tid. 2. Vælg ønsket tid ved hjælp af eller og tryk ENT. Højre-/Venstrehåndet Der kan skiftes mellem højrehånds- og venstrehåndsbetjening. Skiftet drejer skærmbilledet Vælg Højre-/Venstrehåndet. 2. Rul til ønsket indstilling ved hjælp af eller og tryk ENT. Menutype Her kan definers om menuerne skal vises som alene tekst, kun ikoner, eller både tekst og ikoner. 1. Vælg Menutype. 2. Rul til ønsket menutype ved hjælp af eller og tryk ENT. Hold-tast-interval Justering af den tid som en en tast skal holdes nede. 1. Vælg Hold-tast-interval. Indstillingsskala vises 2. Flyt skyderen til ønsket indstilling ved hjælp af eller. 3. Test indstillingen ved trykke på og kortvarigt holde tasten nede. Hvis skærmen blinker er indstillingen i orden. Hvis skærmen ikke blinker, juster til at der skal holdes længere eller korte tid.

25 Pen Hovedmenu Dobbelt-klik-interval bruges til at justere tiden mellem to klik ved dobbeltklik. 1. Vælg Dobbelt-klik-interval. Indstillingsskala vises. 2. Flyt skyderen til ønsket indstilling ved hjælp af eller. 3. Test indstillingen ved at dobbeltklikke på tasten. Hvis skærmen blinker, er indstillingen i orden. Hvis skærmen ikke blinker juster til en kortere eller længere tid. Kontrast bruges til indstilling af skærmens skarphed. 1. Vælg Kontrast og indstillingsskala vises. 2. Juster kontrasten ved hjælp af eller og tryk ENT. Jo højre tal, jo mørkere bliver skærmen. Informations menu Informations menu giver følgende oplysninger: Batteristatus Check hvor meget strøm, der er tilbage i batterierne. Et diagram viser strømniveau.. Memory Status Se hvor meget memory plads, der er tilbage på pennens memory udvidelseskort. Ikke relevant for dette product. Serial Number Se pennens serienummer. Om Viser versions nummer, copyright information og versions nummer for pennens operativ system. 23

26 Yderligere information Yderligere Information Batterier Pennen leveres med 2 AAA Alkaline batterier. Hvis batterierne er ved at være opbrugte, vises meddelelsen "Udskift batterier". Når batterierne er ved at løbe tør, slukker pennen automatisk. Største problemer opstår, når batterierne er ved at være opbrugte. Hvis du oplever mærkelige situationer, check batteristatus i Information menu og udskift batterierne, såfremt det er påkrævet. Sikkerhed (Batterier) ADVARSEL: Der kan ske eksplosion i batterierne, hvis der udskiftes til ikke anbefalet type. Brug kun AAA Alkaline batterier. Skift altid til 2 nye batteries i pennen. Det kan ikke anbefales at bruge batterier, der ikke har samme volt niveau. Kombiner ikke forskellige batterityper (f. ex. genopladelige og ikke-genopladelige). Skil dig af med de brugte batterier i overensstemmelse med producentens anvisninger. Vedligeholdelse af pennen Din pen matcher den højeste standard for håndværk og produktion. For at holde din pen I god stand, følg efterfølgende anbefalinger: Placér pennen i etuiet, når den ikke er i brug. Undgå støvede omgivelse og ekstreme temperaturer. Rengør med en blød, fugtig klud. Undgå direkte sollys for en længere periode. ADVARSEL: For at reducere risiko for elektrisk stød eller skade på komponenter, undgå at spraye vædske direkte på skærm eller lade vædske dryppe ind i pennen. 24

27 Yderligere Information Produkt Specification Display/skærm Information Taster CPU Optisk scanner Power Størrelse Vægt Sikkerhed Arbejds Temperatur Interval Beskrivelse Opløsning: 122 x 32 pixels Størrelse: 61mm x 20mm / 2.4 x.8 Tryk knapper Power/ESC/ENT/Up/Down/Left/Right ARM 7 TDMI 128 pixels linear array image sensor 400 DPI resolution 2 x 1.5V AAA Alkaline batterier L x B x H: 163 mm x 38 mm x 23 mm (6.4 x 1.5 x 1 ) 90 gram (3 oz.) uden batterier +/flash memory card CE RoHS UL FCC class B 0 C - 40 C 25

28 Copyrights and Trademarks Copyrights and Trademarks 2008 WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. WizCom Technologies Ltd. uses the Ligature OCR-on-a-Chip copyright , Ligature Compression Technology copyright , and Ligature reverse inflection and derivation technology copyright under license from Ligature Ltd. All rights reserved. WizCom InfoScan, QuickLink-Pen, Quicktionary, Readingpen, WizCom SuperPen, WizCom and Pen design are trademarks or registered trademarks of WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. All other brands and product names appearing here are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Worldwide Limited Warranty WizCom Technologies Ltd. (hereinafter - "WizCom") warrants the initial purchaser (hereinafter - "PURCHASER") of each of the products bearing the trade names or trademarks Quicktionary, ReadingPen, SuperPen, InfoScan, QuickLink or MEK (hereinafter - "PRODUCT") sold by WizCom (including sale through WizCom's Web Site) or WizCom's authorized local retail dealer (hereinafter - "AUTHORIZED RETAILER") as follows: WizCom warrants that your PRODUCT, under normal use, will be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase from WizCom or from WizCom's AUTHORIZED RETAILER. This limited warranty extends only to the original Purchaser of the PRODUCT and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end-user. WizCom's sole obligation, and Purchaser exclusive remedy, under this express warranty, in lieu of all other warranties express or implied by law or otherwise, shall be, at WizCom's option and expense, to repair or replace- either with new parts or used parts, without charge, PRODUCTS that are found to be defective and malfunctioning during normal usage and returned within the warranty period, provided that: (i) The PRODUCT has not been damaged or subjected to mishandling, improper storage, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, abnormal operation or conditions, operation in an unsuitable environment or in a manner for which it is not intended, unauthorized repair, unauthorized modifications, or other acts which are not the fault of WizCom. (ii) The PRODUCT has not been damaged from external causes such as fire, flooding, sand, dirt, storm or any other damage from weather conditions, an Act of God, theft, or battery leakage, blown fuse, or improper use of any electrical source, damage caused by computer or internet viruses, bugs, worms, Trojan Horses, cancelbots or damage caused by the connection to other products not recommended for interconnection by WizCom. (iii) No one other than an authorized WizCom representative opens the casing of the PRODUCT. 26

29 Worldwide Limited Warranty (iv) WizCom has been advised in writing by the PURCHASER of the alleged defect or malfunction of the Product within fourteen (14) days after the expiration of the applicable limited warranty period. (v) This limited warranty does not cover physical damage to the surface of the product, including breakage, cracks or scratches on the LCD screen or outside casing. (vi) The liability under this warranty is limited to the actual cash value of the PRODUCT, determined by the price paid by the Consumer for the Product less a reasonable amount for usage. Repair or replacement of the PRODUCT shall not extend the original warranty period. PURCHASER will be charged for all PRODUCT repairs for damage or failure not covered by this limited warranty. Return of the PRODUCT for repair or replacement under this warranty, must be made to PURCHASER'S local dealer and must be accompanied by proof of date of purchase, identification of the PRODUCT by model number and serial number and complete description of the problem. WizCom makes no warranty or representation that the PRODUCT will meet the PURCHASER'S requirements or will work in combination with any hardware or software products provided by third parties, that the operation of the PRODUCT will be uninterrupted or error free, or that all defects in the PRODUCT will be corrected. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS WARRANTY, WIZCOM MAKES NO OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WIZCOM DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. In no event shall WizCom, its agents, officers or employees be liable for any damages whatsoever, including (without limitation) special, direct or indirect, punitive, consequential or incidental damages, including, without limitation, damages resulting from use of or reliance on the products and/or services and/or advertisements regarding the PRODUCT, loss of revenues, loss of profit, business interruption, loss of information or costs of replacement goods, loss of use of the product or any associated equipment, cost of capital, loss of enjoyment of the PRODUCT, arising from claims of third parties, including customers or arising from breach of the warranty, breach of contract, negligence, strict tort, or any other legal or equitable theory without limitation. WizCom reserves its right to make technical alterations to the PRODUCT and such alterations shall not be considered as breach of warranty. WizCom shall not be liable for any delays or defaults hereunder by reason of fire, floods, acts of God, labor troubles, accidents to machinery, delays of carriers or suppliers, inability of suppliers to supply, the impositions of priorities, restrictions or other acts of government, or other causes beyond its reasonable control. The agents, dealers and employees of WizCom are not authorized to make modifications to the warranty, or additional warranties that are binding on WizCom. 27

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning -

Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - Avery DesignPro 5 - Bruger vejledning - 1 Legal Notices Copyright: Copyright 1999-2003 AVERY DENNISON CORPORATION. All Rights Reserved. No part of this document or the Software may be reproduced or transmitted

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Vejledning www.apple.com/dk/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN

BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN BETJENINGSVEJLEDNING FS-2100D/FS-2100DN FS-4100DN/FS-4200DN/FS-4300DN Denne betjeningsvejledning gælder for model FS-2100D, FS-2100DN, FS-4100DN, FS-4200DN og FS-4300DN. Denne betjeningsvejledning er beregnet

Læs mere

Vejledning. www.apple.com/dk/support

Vejledning. www.apple.com/dk/support 1 Vejledning www.apple.com/dk/support Installer Leopard Hvis du vil opdatere til Mac OS X Leopard, skal du indsætte installeringsdisken og dobbeltklikke på Installer Mac OS X. Klik derefter på Start igen.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732

Din brugermanual NOKIA 9000I http://da.yourpdfguides.com/dref/823732 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D

BETJENINGSVEJLEDNING. TASKalfa FS-1100. 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D BETJENINGSVEJLEDNING TASKalfa FS-1100 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci FS-1300D Indledning Tak fordi du valgte at købe en TASKalfa 3050ci/TASKalfa 3550ci/TASKalfa 4550ci/TASKalfa 5550ci. Denne betjeningsvejledning

Læs mere

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn BETJENINGSVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Maskinens dele Dele på printerens forside... 1-2 Komponenter i printerens venstre side... 1-2 Indvendige dele... 1-3 Dele på printerens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP BETJENINGSVEJLEDNING FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Indledning Tak fordi du valgte at købe en FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at hjælpe

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Synology DiskStation DS411+ Hurtig installationsvejledning

Synology DiskStation DS411+ Hurtig installationsvejledning Synology DiskStation DS411+ Hurtig installationsvejledning Synology_QIG_4BayCL_201000608 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Før du starter Pakkens indhold... 3 Sikkerhedsvejledning... 4 Kapitel 2: Hardwareopsætning

Læs mere

FinePrints Anvendelsesområder

FinePrints Anvendelsesområder FinePrint Uses 1 af 1 FinePrints Anvendelsesområder Spar papir og skån miljøet Ved at anvende formindskning til 2, 4 eller 8 sider pr side, er det muligt at spare en betydelig mængde papir og toner/blæk,

Læs mere

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp

Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg. Trådløs forstærker. Brugervejledning. HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg Trådløs forstærker Brugervejledning HEOS Amp Indhold Opsætning Anvendelse Fejlfinding Status-LED Tillæg INDLEDNING 4 FØR DU GÅR I GANG 5 Systemkrav

Læs mere

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING

q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING q PRINT q COPY q SCAN q FAX ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn BETJENINGSVEJLEDNING > Indledning Indledning Tak fordi du har købt ECOSYS M3040dn/ECOSYS M3540dn. Denne betjeningsvejledning er beregnet til at

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend

Tillæg. Indhold. Trådløs signalforstærker. Brugervejledning. HEOS Extend Trådløs signalforstærker Brugervejledning HEOS Extend INDLEDNING 3 FØR DU GÅR I GANG 4 Systemkrav 4 Netværkskrav 4 Krav til kontrolenhed 5 Lær din Extend at kende 6 Knapper 7 Bagpanel 8 Strømforsyning

Læs mere

Tobii Communicator 4 Brugervejledning

Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Brugervejledning Tobii Communicator 4 Teknologi til kommunikation og kontrol Formål Tobii Communicator PC software kan bruges til at lave, tilpasse og anvende dynamiske sidesæt for

Læs mere

Brugervejledning NPD5123-00 DA

Brugervejledning NPD5123-00 DA NPD5123-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen del af dette dokument må reproduceres, lagres i et registreringssystem eller transmitteres på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk,

Læs mere

Brugervejledning NPD5015-00 DA

Brugervejledning NPD5015-00 DA NPD5015-00 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse

SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse SAPPHIRE Håndholdt Video Forstørrelse Brugervejledning Instrulog A/S 440411-001 Rev. E Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805, USA, www.freedomscientific.com.

Læs mere

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land

- Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Modelnr.* V AC Land Reparation 390 airless sprøjte 310837B - Bærbare sprøjter til påføring af facademaling og overfladebehandlingsmaterialer - Maksimalt arbejdstryk: 3.300 psi (22,7 MPa, 227 bar) VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER!

Læs mere

Brugervejledning NPD5087-02 DA

Brugervejledning NPD5087-02 DA NPD5087-02 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning Internet radio

Brugervejledning Internet radio Tuned into The world Brugervejledning vantage 1 INDHOLD Sikkerhedsinformation... 3 Sikkerhedsforskrsifter... 4 Gode råd... 5 Radioen set forfra... 6 Radioen et bagfra... 7 Stik til strømforsyning.... 7

Læs mere

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook)

Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Lille model Lenovo X250 (Ultrabook) Processor Intel Core i5-5200u Processor (3MB Cache, up to 2.70GHz) Skærm 12.5" HD (1366x768) IPS Display 270nit, Multi-touch, HD kamera Grafikkort Intel HD Graphics

Læs mere

Licensbetingelser VAX NemHandel

Licensbetingelser VAX NemHandel VAX NemHandel Copyright 2013 mysupply ApS. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver gengivelse eller anvendelse af dette dokument eller dele deraf er uanset formål, ikke tilladt uden forudgående skriftlig

Læs mere

Brugervejledning NPD5057-01 DA

Brugervejledning NPD5057-01 DA NPD5057-01 DA Copyright Copyright Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, hverken elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGER MANUAL : Version 2.4

BRUGER MANUAL : Version 2.4 BRUGER MANUAL : Version 2.4 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Installation af MyTobii 5 2.1 Montering og installation af MyTobii P10 5 2.2 Installation

Læs mere