Quicktionary 2. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quicktionary 2. Brugervejledning"

Transkript

1 Quicktionary 2 Brugervejledning

2

3 Indholdsfortegnelse Brugervejledning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Kontakt og Support Information... 3 Kom I gang... 4 Gør dig fortrolig med pennen... 4 Pennens komponenter... 4 Gør din pen klar... 4 Basis Pen Kommandoer... 5 Scanning Instruks... 5 Lær at scanne (ved hjælp af træneren)... 7 Quicktionary... 8 Quicktionary Display/skærm... 8 Quicktionary Menuer Redigering og indsætning i tekst Ordbogsopslag Hør scannet tekst læst højt Pen Hovedmenu Præferencer Informations menu Yderligere Information Batterier Sikkerhed (Batterier) Vedligeholdelse af pennen Produkt Specification Copyrights and Trademarks Worldwide Limited Warranty

4

5 Introduktion Introduktion Tillykke med dit valg af den eminente Quicktionary 2. Vor personlige, bærbare scannerpen vil hjælpe dig med at læse, forstå og anvende tekst fra et andet sprog. Quicktionary 2 anvendes til at scanne en hel tekstlinie, oversætte teksten ord for ord og høre de scannede ord læst højt. Denne brugervejledning består af tre sektioner: 1. Kom i gang Denne section beskriver pennens funktioner, samt hvordan man scanner. 2. Quicktionary 2 Denne section demonstrerer, hvordan man bruger pennen, inklusiv forklaring af pennens muligheder gennem menuer, anvendelsesområder og forskellige måder for scanning, indsættelse af og redigering i tekst.. 3. Yderligere Information Se yderlig information, så som vedligeholdelse af pennen. Kontakt og Support Information Contact us at (Toll free in USA) or or Visit our website to view the FAQ section for the Quicktionary 2 and to register your product. Danmark: Quicktionary Danmark Aps,

6 Kom I gang Kom I gang Gør dig fortrolig med pennen Pennens komponenter Din pen indeholder følgende dele: Vigtigt: Før hovedtelefoner tages I brug, husk at justere lydstyrken i Taleindstilinger i Præference menu i Pen Hovedmenu. Gør din pen klar For at komme igang: 1. Tag pennen ud af etuiet. 2. Fjern batteridækslet fra pennens bagside. 3. Isæt 2 AAA batterier i pennen med positiv og negativ i henhold til instruksen I batterirummet. 4. Sæt dækslet på plads. 5. Fjern beskyttelseskappen fra pennes spids. 6. Tryk på for at tænde for pennen. 7. Pennen er klar til at scanne! NB: Hvis du er venstrehåndet, se venligst på side 22 for at skifte til scanning for venstrehåndede. 4

7 Kom I gang Basis Pen Kommandoer Pennens taster og funktioner Tastaturet har 7 taster til at betjene din pen med. Brug tasterne som følger: Strøm tast : Tænder og slukker for pennen. ENT tast : Åbner for undermenuer eller display, bekræfter et valg eller udfører en operation. ESC tast : Navigerer bagud, lukker et dispay, eller afslutter en operation. Piletaster : ruller gennem menuer og displays. Navigering i menuer og lister For at vælge et emne fra en menu eller liste: 1. Rul gennem menuen ved hjælp af eller indtil det ønskede emne er markeret. 2. Tryk ENT. For at vælge en kommando på displayet: 1. Brug piletasterne til at markere kommandoen. 2. Tryk ENT. For at vende tilbage til et tidligere menu niveau fra en undermenu, option eller liste, tryk ESC. Scanning Instruks Klar til Scanning Pennen er klar til at scanne, når det røde lys I pennens spids blinker. Når man arbejder i menuer lukkes for scannings muligheden. Scanning Retning Tekst kan scannes fra højre mod venstre eller fra venstre mod højre. Begge retninger vil give samme resultat. Scanning Begrænsninger Pennen scanner og genkender trykt tekst I et vidt spekter af sprog og skriftstyper i en punktstørrelse fra 6 til 22 punkt. Op til 8 mm. 5

8 Kom I gang Samt I forskellige farver på kontrast baggrund (bortset fra rød på hvid, hvid på rød, blå på sort og sort på blå). Den genkender ikke håndskrift, kursiv skrift, matematiske symboler og andre fagrelaterede tegn. Tips for god scanning For at sikre optimal scanning resultat: Hold pennen I korrekt scanning vinkel/position. Anbring materialet, der skal scannes på en plan flade. Sørg for at materialet er af god kvalitet, og at siderne ikke er krøllede. Dårlig fotokopieret materiale giver et dårligt resultat. Scan ikke for hurtigt. Korrekt scanning I en vinkel på 90 Dårlig genkendelse af karakterer kan ske af følgende årsager: Dårligt scannings materiale. Scanning er ikke korrekt defineret (ex. ikke sat til negative skrift). Holder pennen i en forkert position/vinkel. Scanner for hurtigt. 6

9 Kom I gang Lær at scanne (ved hjælp af træneren) Denne lektion bruger en Quicktionary funktion og plastikscanne-træneren, som er leveret sammen med pennen. 1. Skub plastikdimsen på spidsen af pennen (i stedet for beskyttelseskappen) og tryk den på plads. 2. Tænd for pennen. Hvis ikke der på skærmen står Indscan engelsk, vælg Ordbog og dernæst vælg Engelsk Dansk ordbog. 3. På skærmen står Indscan engelsk. Det røde lys blinker i spidsen af pennen for at indikere, at pennen er klar til at scanne. 4. Positionér pennen i en 90 vinkel og centrer teksten mellem fødderne på plastikdimsen. Denne vinkel skal anvendes også ved scanning uden plastikdimsen. Anvend efterfølgende sætning: This sentence will help me practice scanning. 5. Før pennen fra højre til venstre i en lige linie hen over teksten. Start scanningen 1 cm fra tekstens slut og slut scanningen 1 cm før tekstens begyndelse. 6. På skærmen, som er opdelt, vil den scannede tekst blive vist. Hvis det viste ikke er korrekt, scan igen og den forkerte tekst vil blive overskrevet. 7

10 Quicktionary Quicktionary Brug Quicktionary funktion for at scanne og oversætte tekst på forskellige sprog. Hør den scannede tekst blive læst højt. Quicktionary funktionen åbnes automatisk når der tændes for pennen. Skærmbilledet, hvor den scannede tekst bliver vist, er klar og lyset i spidsen af pennen blinker. Der kan scannes så længe lyset blinker. Scanning er ikke mulig, når der navigeres i menuerne. Quicktionary Display/skærm Quicktionary funktioner har 3 hovedskærme Input Skærm, den opdelte Skærm og Ordbogs skærmen. Hver skærm viser oversættelsen af det valgte ord. Du kan scanne til enhver af de 3 skærme, så længe lyset blinker. Teksten på skærmen overskrives af ny indscannet tekst. Input Skærm Dette skærmbillede vises, når du starter Quicktionary funktionen. Scan tekst direkte ind på skærmen. Meddelelsen "Indscan..." fortæller hvilket kildesprog, der er valgt og den markerede linie viser det scannede input. Efter scanning, vises teksten i den opdelte skærm eller i Ordbogs skærmen. Tekst kan tilføjes ved at bruge enten Tegnlinien eller Opticard. Se Rettelser og tilføjelse til tekst på side 13. Efter tekst tilføjelse, vælg GO/START for at se oversættelsen på den opdelte skærm eller på Ordbogs skærmen. Tryk ESC for at komme til Redigerings Menu fra selve redigeringen. Tryk ESC fra Input Skærm for at komme til Quicktionary Menu. 8

11 Quicktionary NB: Hvis ikonet ses på skærmen, indikeres dermed at Quicktionary funktionen er indstillet til at scanne negativ tekst (lys tekst på mørk baggrund). For at ændre indstillingen, se Quicktionary Menu på side 10 og 11. Opdelt skærm Den Opdelte skærm dukker op efter at have scannet mere end ét ord. Den scannede tekst vises i toppen af skærmen, og oversættelsen af det markerede ord vises i bunden af skærmen. Rul gennem den scannede tekst ved hjælp af højre/venstre piletaster. pilen fortæller, at man ved at rulle til højre får adgang til resten af den scannede tekst. Rul gennem ordbogslisten for det markerede ord ved at bruge op/ned piletasterne. Se det markerede ord i Ordbogs skærmen ved at trykke på ENT. Hvis det valgte sprog er supporteret med lyd brug til at rulle hen til ikonet (udtale). Marker ikonet for at høre den indscannede tekst blive læst højt. Tryk ENT for at høre teksten blive gentaget. Tryk ESC for at komme tilbage til Input Skærmen. 9

12 Quicktionary Ordbogs skærmen vises efter scanning af et enkelt ord, eller efter udvælgelse af et ord fra den Opdelte skærm. Rul gennem ordbogen ved hjælp af op/ned piletaster. Skift mellem reduceret og hel ordbog ved hjælp af højre/venstre piletaster. Hvis den valgte ordbog har talesupport, tryk ENT for at høre ordet udtalt. Hvis du er kommet til Ordbogs skærmen efter at have valgt et ord fra Opdelt skærm, tryk ESC for at komme tilbage til den scannede tekst på Opdelt skærm. Quicktionary Menuer Quicktionary har to menuer: Quicktionary Menu og Redigeringsmenu. Quicktionary Menu For at komme til Quicktionary Menu, skal du til Input Skærmen og trykke ESC. For at komme tilbage til Input Skærm fra Quicktionary Menu, tryk ESC. Ordbog Ordbog undermenu indeholder en række ordbogsværktøjer. Historik Denne mulighed viser en kronologisk liste af de for nylig mest viste ord, med det sidst anvendte i toppen af listen. Historiklisten kan indeholde op til 80 ord. Når listen er fuld, bliver det ældste ord slettet til fordel for det nyeste. For at vælge et af disse ord og se oversættelsen heraf: 1. Vælg Ordbog og vælg derefter Historik. 2. Rul gennem listen og find det ord, du ønsker. Tryk ENT. Ordet vil vises i Ordbogs skærmen. 3. Tryk ESC for at returnere til historiklisten. 10

13 Quicktionary Nærliggende opslag Denne mulighed viser en liste med alle opslagsord I den aktuelle ordbog og viser det sidste ord du markerede eller det sidste ord, du valgte fra historiklisten. Hvis du ikke har scannet eller valgt et ord under den sidste scanning, vil du få vist det første ord i ordbogen. Rul gennem listen for at finde et andet ord og vurder dets betydning. 1. Vælg Ordbog og derefter Nærliggende Opslag 2. Rul til det ønskede ord. Tryk ENT. 3. Ordet vises I Ordbogs skærmen. 4. Tryk ESC for at returnere til listen over Nærliggende opslag. Vælg Ordbog Gennemse liste over ordbøger i pennen og vælg ny ordbog. Denne mulighed er kun tilgængelig, såfremt der er installeret mere end en ordbog i pennen. Nulstil Historik Vælg denne mulighed for at slette alt i Historik. 1. Vælg Ordbog og derefter Slet historik. 2. Spørgsmålet, "Er du sikker?" dukker op. 3. Vælg JA for at slette historikken og returnere til Input Skærmen. 4. Vælg NEJ for at returnere til Ordbog undermenu uden at slette historikken. Præference Det er her den allerede foretagne opsætning af Quicktionary kan ændres. For at acceptere ændringerne tryk ENT. For at returnere til Præference undermenu uden at forestage ændringer, tryk ESC. Slå valg til og fra ved at bruge, eller ENT. = på. Negativ: Vælges for at kunne scanne negativ tekst (hvid tekst på mørk baggrund). Når negativ mode er valgt, vil det røde lys i pennes spids blinke hurtigt og ikonet vises på Input Skærmen. Reduceret Visning: Denne funktion undersøger om elementer som fonetik findes i ordbogen. Når Reduceret Visning er valgt er visse displayelementer skjult. 11

14 Quicktionary Automatisk tale: Når denne funktion er valgt, læser Quicktionary den scannede tekst højt i samme øjeblik, du har valgt oversættelse. Linie(r) per rulning: Denne function afgør hvor mange linier der rulles ad gangen i Opdelt skærm og Ordbogs skærm. For at ændre antal linier per rul, tryk eller. Hjælp Henvisninger og Gloser Denne mulighed findes kun såfremt den valgte ordbog har henvisninger og gloser, så som udtaleguide for at understøtte specielle symboler. Om Se copyright og version information for Quicktionary. Pen Hovedmenu Gå ind i Pen Hovedmenu. Redigeringsmenu Redigerings Mode gør det muligt at redigere i og indsætte tekst ved hjælp af Tegnlinien eller Opticard. Gå til Redigeringsmenu fra Input Skærmen ved at trykke ENT og så trykke ESC. Redigeringsmenuen har tre muligheder: Genoptag redigering Returnerer til aktuel opslag uden at foretage ændringer. Opslaget forbliver i redigerings mode. Aktiver overskrivning Overskriver aktuel tekst. Overskrivnings mode markerer den første karakter efter den blinkende cursor. Al tekst, der indsættes overskriver teksten, der starter ved den markerede karakter. Når Overskrivnings Mode er aktiveret, skifter Menu muligheden til Aktiver Indsætning. Tekst vil blive indsat der, hvor cursoren blinker. Ryd linie Sletter teksten på skærmen. 12

15 Quicktionary Redigering og indsætning i tekst For at redigere i eller indsætte tekst tryk ENT for at aktivere Redigerings Mode. Den markerede tekst eller opslag vil blive erstattet af tekst med en blinkende cursor I starten af tekstfeltet. For at returnere til normal scanning tryk to gange på ESC. Når pennen er i Redigerings Mode, kan tekst blive redigeret eller indsat på to måder: 1. Ved hjælp af Tegnlinien. 2. Ved brug af Opticard. Tegnlinien Tegnlinien anvendes for manuelt at indsætte eller redigere tekst. Tegnlinien kan kun anvendes når pennen er i Redigerings Mode. Rul til det opslag du ønsker at redigere og tryk ENT for at aktivere Redigerings Mode. Brug piletaster for at finde det sted, du ønsker at indsætte tekst og tryk ENT for at se Tegnlinien. Tryk ESC for at forlade Tegnlinien. Tegnlinien Bruges på 2 måder: Indsætning og Overskrivning, som styres ved opsætning i Redigeringsmenuen. Normalt vil der være valgt Indsætning. I Indsætnings Mode kan tegn indsættes på cursorens position. I Overskrivnings Mode erstatter hvert indsat tegn den markerede karakter. Brug og til at rulle til det tegn, som du vil indsætte og tryk ENT. Dette gøres for hvert tegn, der ønskes indsat. Når færdig, tryk ESC for at returnere til forrige skærmbillede. 13

16 Quicktionary Tegnlinies funktioner Tegnlinien indeholder de 26 små bogstaver samt tal, tegnsætning, skift til store bogstaver og tegnsymboler. Indsæt store bogstaver Gøres ved at rulle til det lille bogstav og trykke for at vise bogstavet. Rul frem til indsætningsstedet og tryk ENT. Indsæt tegnsymboler Gøres ved at finde pågældende lille bogstav, som ex. eller og trykke for at se om det ønskede tegnsymbol er tilgængelig. Rul til stedet for indsætning og tryk ENT. Indsæt tal Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til numerisk Tegnlinie. Indsæt tegnsætning Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til tegnsætningerne i Tegnlinien. Alfabetet Rul til dette symbol og tryk ENT for at returnere til den normale Tegnlinie. Sletning Rul til denne funktion for at slette markerede karakterer. Hvis du er kommet til Tegnlinien fra et opslag, der rammer det maksimale antal karakterer, vil cursoren øjeblikkelig vise slette symbolet og det vil være umuligt at indsætte karakterer, før du har slettet andre karakterer fra teksten. Mellemrum Rul til denne funktion og tryk ENT for at sætte mellemrum mellem karakterer. Flere Karakterer Mode Dette symbol fortæller, at du kan indsætte lige så mange karakterer, som du ønsker. Rul til den karakter, du ønsker at tilføje og tryk ENT. Fortsæt på denne måde. Forlad Tegnlinien ved at trykke ESC. Rul tilbage til dette symbol og tryk ENT for at skifte til tilføjelse af Enkelt Karakter Mode. 14

17 Quicktionary Enkelt Karakter Mode Dette symbol indikerer, at der kan indsættes en karakter før Tegnlinien forlades. Rul til dette symbol og tryk ENT for at skifte til Flere Karakterer Mode. Opticard Opticard er et tastatur, der kan scannes og som findes på undersiden af etuiet. Hvert bogstav, der skal scannes, er identificeret med sin egen unikke barcode og bliver konverteret til korrekt karakter i pennen. Brug Opticard til at redigere scannet tekst, eller til at indsætte tekst, der ikke kan scannes på grund af begrænsninger I scanningen. Brug af Opticard: 1. Hold etuiet vandret med Opticard felterne synlige og med det lodrette Opticard navn til højre. 2. Scan Opticard feltet/tast i nederste venstre hjørne, fra venstre til højre eller modsat for at aktivere Opticard Mode. Når Opticard Mode er aktiveret, vil det røde lys blinke hurtigt. 3. Scan karaktererne langsomt fra højre mod venstre eller modsat, eller rør feltet/tasten blidt med pennens spids. Bogstavet vil blive vist på pennes display. Brug følgende tastkombinationer for at indtaste ønskede karakterer: Små bogstaver: Scan bogstav tasten. Store bogstaver: Scan Shift tast og scan derefter bogstav tasten. Lås for store bogstaver: Scan Shift tasten to gange. Når aktiveret kan der kun scannes store bogstaver. 15

18 Quicktionary Tegnsætning: Scan Ctrl tast og derefter ønsket tegn. Tegnsymboler: Scan Ctrl tast, scan accentsymbolet, og derefter det tilsvarende bogstav. Store Tegnsymboler (upper-case): Scan Ctrl tast efterfulgt af Shift tasten, scan accentsymbolet og derefter det tilsvarende bogstav. Mellemrum: Scan spc tasten. Sletning: Scan Shift tasten og derefter del tasten. 4. Når du er færdig sannes Opticard tasten igen for at returnere til normal scanning. Ordbogsopslag Et ordbogsopslag indeholder forskellige elementer og indikatorer. Det efterfølgende eksempel er hentet fra Engelsk til Tysk ordbog. NB: Visse ordbøger har muligvis ikke alle her nævnte elementer. Reduceret Visning og hel Ordbogs skærm Tryk eller for at skifte skærmbillede mellem reduceret og hel skærm. Reduceret Visning skjuler visse elementer som f. ex. fonetik. Hel skærm viser hele ordbogsopslaget. 16

19 Quicktionary Rulletaster Rulletasterne I skærmens nederste højre hjørne viser om du skal rulle op eller ned for at se hele opslaget. Den hule pil fortæller, at det du ser, er i Reduceret Visning. Ufyldt pil fortæller, at du ser det fulde opslag. Ordliste Ordliste tegnet kan ses til højre i toppen af Ordbogs skærmen og fortæller, at der er flere indgange for dette opslagsord. Tryk ESC for at se Ordlisten. Ordlisten vises når: det scannede ord er i overensstemmelse med mere end et opslag. For eksempel, hvis du scanner ordet dressing, vil Quicktionary bede dig vælge mellem dress og dressing. der er tale om et homonym, et ord med samme stavning som et andet, men forskellig i betydning. der er scannet et udtryk eller en vending. Så vil Quicktionary automatisk genkende hele udtrykket ud fra det først markerede ord og derefter vise en ordliste, der både indeholder hele udtrykket og det først markerede ord. Opslagsord Det valgte ord eller en afledning af det valgte ord, kan bestå af mere end et ord. Eksemplet her viser opslagsordene special og ate, som er en afledning af eat. 17

20 Quicktionary Fonetik Den fonetiske beskrivelse af opslagsordet kan ses, når der anvendes Hel Ordbogs skærm. Oversigten over de fonetiske symboler kan findes i Vejledning og gloser i Hjælp menuen. Del af udtale Betegnelse som beskriver opslagsordets særlige funktion, som f. ex. Navneord, udsagnsord, tillægsord. Nogle opslag indeholder flere betegnelser, som her "land", der både kan være et navneord (n.) og et udsagnsord/verbum (v.). Udtryk Vendinger og udtryk består sædvanligvis af en række ord. De kan fremkomme således: Automatisk inde i en sætning. Ved at rulle gennem oversættelse af det første ord i sætningen. Hvis du scanner en tekst, som indeholder et udtryk, vil Quicktionary funktionen automatisk vise oversættelsen af det udtryk, hvor det første ord er markeret, f. ex. udtrykket fra A Z vises udfra opslagsordet fra. 18

21 Quicktionary Delte udsagnsord/verber Hvis du scanner et enkelt ord, som er en del af et delt udsagnsord/verbum: 1. Oversættelsen vises sammen med ikonet for Ordlisten. I Ordlisten optræder funktionen delt udsagnsord, som muliggør scanning af den første del af ordet. 2. Meddelelsen Scan 1. del vises for at få scannet den første del af udsagnsordet og samtidig se ordets fulde oversættelse. Hvis du scanner en tekslinie indeholdende et delt udsagnsord vil Quicktionary funktionen automatisk genkende udsagnordet og sammensætte delene. Udsagnsordets opslag vises så snart første del af udsagnsordet optræder I sætningen. Sammensatte ord Hvis du scanner et ord, som ikke kan anvendes til et ordbogs opslag og som består af andre eksisterende opslag, opsplitter Quicktionary funktionen det sammensatte ord i anvendelige opslag. Oversættelsen af hovedordet af sammensætningen vises først med samtidig markering med Ordliste tegnet. For at se en anden del af det sammensatte ord: 1. Tryk ENT for at komme til Ordbogs skærmen (hvis du har scannet mere end et ord). 2. Tryk ESC for at se ordlisten. 3. Rul frem til det ord, du ønsker at få oversat og tryk ENT. 19

22 Quicktionary Hør scannet tekst læst højt Scannet tekst kan læses højt fra både Opdelt skærm og Ordbogs skærm. Justér lydstyrke i Taleindstilling fra Præference i Pen Hovedmenu. NB: Ikke alle ordbøger har talegengivelse. Når Automatisk tale er valgt: Rul gennem teksten på den Opdelte skærm og få det markerede ord læst højt. Ordet vil blive læst højt når der er scannet et enkelt ord til Ordbogsskærmen eller automatisk fra den Opdelte skærm. Når Automatisk tale ikke er valgt: Rul til venstre på Opdelt skærm indtil tegnet er markeret og hele sætningen vil blive læst højt. Tryk ENT for at høre det gentaget. Tryk ENT for at høre ordet blive læst højt I Ordbogs skærmen. Ens ord (Homograph) Homograph er ord, der har samme stavning, men er forskellig I oprindelse, betydning og af og til i udtale. F. ex. "fair" (retfærdig) og "fair" (marked). Hvis det valgte ord er homonym, vil Quicktionary læse alle mulighederne for udtale højt. 20

23 Pen Hovedmenu Pen Hovedmenu Brug Pen Hovedmenu til at ændre i de allerede foretagne opsætninger samt til at få overblik. Pen Hovedmenu indeholder følgende muligheder: Quicktionary, Præference og Information. For at komme til PenHovedmenu fra Quicktionary funktionen tryk ESC for at komme til Quicktionary Menu fra Input skærm, rul ned til Pen Hovedmenu og tryk ENT. For at returnere til Quicktionary funktion, rul til Quicktionary menu og tryk ENT. Præferencer Ændringer af allerede foretagne opsætninger kan foretages via denne menu, som du kommer til via Pen Hovedmenu. For at vælge, rul til den ønskede funktion ved hjælp af eller og tryk ENT, når funktionen er markeret. For at returnere til forrige skærmbillede uden at foretage ændringer, tryk ESC. Præference menuen indeholder følgende muligheder: Scanningssprog Ikke tilgængelig for dette product. Brugerflade sprog Vælg det sprog som menuer og meddelelser skal vises i. 1. Vælg Brugerflade sprog. 2. Rul til det sprog, du ønsker ved hjælp af eller og tryk ENT. Kommunikation Ikke tilgængelig for dette product. Taleindstillinger Benyttes til justering. Lydstyrke, tone og hastighed kan justeres. Lydstyrke Regulerer højtalerens styrke. 1. Vælg Lydstyrke. Der vises en indstillingsskala. 2. Juster til ønsket niveau ved hjælp af eller og tryk ENT. 21

24 Pen Hovedmenu 22 Tone Når der vælges Automatisk tale, vil pennen automatisk udtale valgte eller markerede ord.. 1. Vælg Tone. 2. Reguler med eller og tryk ENT. Læsehastighed Her kan hastigheden, som et ord læses højt med, reguleres. 1. Vælg Læsehastighed. 2. Reguler ved hjælp af eller og tryk ENT. Jo højere tal, jo større hastighed. Auto Sluk-Tid Når pennen ikke bruges, slukkes der for strømmen efter 2 minutter. Her kan tiden ændres. 1. Vælg Auto Sluk-tid. 2. Vælg ønsket tid ved hjælp af eller og tryk ENT. Højre-/Venstrehåndet Der kan skiftes mellem højrehånds- og venstrehåndsbetjening. Skiftet drejer skærmbilledet Vælg Højre-/Venstrehåndet. 2. Rul til ønsket indstilling ved hjælp af eller og tryk ENT. Menutype Her kan definers om menuerne skal vises som alene tekst, kun ikoner, eller både tekst og ikoner. 1. Vælg Menutype. 2. Rul til ønsket menutype ved hjælp af eller og tryk ENT. Hold-tast-interval Justering af den tid som en en tast skal holdes nede. 1. Vælg Hold-tast-interval. Indstillingsskala vises 2. Flyt skyderen til ønsket indstilling ved hjælp af eller. 3. Test indstillingen ved trykke på og kortvarigt holde tasten nede. Hvis skærmen blinker er indstillingen i orden. Hvis skærmen ikke blinker, juster til at der skal holdes længere eller korte tid.

25 Pen Hovedmenu Dobbelt-klik-interval bruges til at justere tiden mellem to klik ved dobbeltklik. 1. Vælg Dobbelt-klik-interval. Indstillingsskala vises. 2. Flyt skyderen til ønsket indstilling ved hjælp af eller. 3. Test indstillingen ved at dobbeltklikke på tasten. Hvis skærmen blinker, er indstillingen i orden. Hvis skærmen ikke blinker juster til en kortere eller længere tid. Kontrast bruges til indstilling af skærmens skarphed. 1. Vælg Kontrast og indstillingsskala vises. 2. Juster kontrasten ved hjælp af eller og tryk ENT. Jo højre tal, jo mørkere bliver skærmen. Informations menu Informations menu giver følgende oplysninger: Batteristatus Check hvor meget strøm, der er tilbage i batterierne. Et diagram viser strømniveau.. Memory Status Se hvor meget memory plads, der er tilbage på pennens memory udvidelseskort. Ikke relevant for dette product. Serial Number Se pennens serienummer. Om Viser versions nummer, copyright information og versions nummer for pennens operativ system. 23

26 Yderligere information Yderligere Information Batterier Pennen leveres med 2 AAA Alkaline batterier. Hvis batterierne er ved at være opbrugte, vises meddelelsen "Udskift batterier". Når batterierne er ved at løbe tør, slukker pennen automatisk. Største problemer opstår, når batterierne er ved at være opbrugte. Hvis du oplever mærkelige situationer, check batteristatus i Information menu og udskift batterierne, såfremt det er påkrævet. Sikkerhed (Batterier) ADVARSEL: Der kan ske eksplosion i batterierne, hvis der udskiftes til ikke anbefalet type. Brug kun AAA Alkaline batterier. Skift altid til 2 nye batteries i pennen. Det kan ikke anbefales at bruge batterier, der ikke har samme volt niveau. Kombiner ikke forskellige batterityper (f. ex. genopladelige og ikke-genopladelige). Skil dig af med de brugte batterier i overensstemmelse med producentens anvisninger. Vedligeholdelse af pennen Din pen matcher den højeste standard for håndværk og produktion. For at holde din pen I god stand, følg efterfølgende anbefalinger: Placér pennen i etuiet, når den ikke er i brug. Undgå støvede omgivelse og ekstreme temperaturer. Rengør med en blød, fugtig klud. Undgå direkte sollys for en længere periode. ADVARSEL: For at reducere risiko for elektrisk stød eller skade på komponenter, undgå at spraye vædske direkte på skærm eller lade vædske dryppe ind i pennen. 24

27 Yderligere Information Produkt Specification Display/skærm Information Taster CPU Optisk scanner Power Størrelse Vægt Sikkerhed Arbejds Temperatur Interval Beskrivelse Opløsning: 122 x 32 pixels Størrelse: 61mm x 20mm / 2.4 x.8 Tryk knapper Power/ESC/ENT/Up/Down/Left/Right ARM 7 TDMI 128 pixels linear array image sensor 400 DPI resolution 2 x 1.5V AAA Alkaline batterier L x B x H: 163 mm x 38 mm x 23 mm (6.4 x 1.5 x 1 ) 90 gram (3 oz.) uden batterier +/flash memory card CE RoHS UL FCC class B 0 C - 40 C 25

28 Copyrights and Trademarks Copyrights and Trademarks 2008 WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. WizCom Technologies Ltd. uses the Ligature OCR-on-a-Chip copyright , Ligature Compression Technology copyright , and Ligature reverse inflection and derivation technology copyright under license from Ligature Ltd. All rights reserved. WizCom InfoScan, QuickLink-Pen, Quicktionary, Readingpen, WizCom SuperPen, WizCom and Pen design are trademarks or registered trademarks of WizCom Technologies Ltd. All rights reserved. All other brands and product names appearing here are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Worldwide Limited Warranty WizCom Technologies Ltd. (hereinafter - "WizCom") warrants the initial purchaser (hereinafter - "PURCHASER") of each of the products bearing the trade names or trademarks Quicktionary, ReadingPen, SuperPen, InfoScan, QuickLink or MEK (hereinafter - "PRODUCT") sold by WizCom (including sale through WizCom's Web Site) or WizCom's authorized local retail dealer (hereinafter - "AUTHORIZED RETAILER") as follows: WizCom warrants that your PRODUCT, under normal use, will be free of defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase from WizCom or from WizCom's AUTHORIZED RETAILER. This limited warranty extends only to the original Purchaser of the PRODUCT and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end-user. WizCom's sole obligation, and Purchaser exclusive remedy, under this express warranty, in lieu of all other warranties express or implied by law or otherwise, shall be, at WizCom's option and expense, to repair or replace- either with new parts or used parts, without charge, PRODUCTS that are found to be defective and malfunctioning during normal usage and returned within the warranty period, provided that: (i) The PRODUCT has not been damaged or subjected to mishandling, improper storage, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, abnormal operation or conditions, operation in an unsuitable environment or in a manner for which it is not intended, unauthorized repair, unauthorized modifications, or other acts which are not the fault of WizCom. (ii) The PRODUCT has not been damaged from external causes such as fire, flooding, sand, dirt, storm or any other damage from weather conditions, an Act of God, theft, or battery leakage, blown fuse, or improper use of any electrical source, damage caused by computer or internet viruses, bugs, worms, Trojan Horses, cancelbots or damage caused by the connection to other products not recommended for interconnection by WizCom. (iii) No one other than an authorized WizCom representative opens the casing of the PRODUCT. 26

29 Worldwide Limited Warranty (iv) WizCom has been advised in writing by the PURCHASER of the alleged defect or malfunction of the Product within fourteen (14) days after the expiration of the applicable limited warranty period. (v) This limited warranty does not cover physical damage to the surface of the product, including breakage, cracks or scratches on the LCD screen or outside casing. (vi) The liability under this warranty is limited to the actual cash value of the PRODUCT, determined by the price paid by the Consumer for the Product less a reasonable amount for usage. Repair or replacement of the PRODUCT shall not extend the original warranty period. PURCHASER will be charged for all PRODUCT repairs for damage or failure not covered by this limited warranty. Return of the PRODUCT for repair or replacement under this warranty, must be made to PURCHASER'S local dealer and must be accompanied by proof of date of purchase, identification of the PRODUCT by model number and serial number and complete description of the problem. WizCom makes no warranty or representation that the PRODUCT will meet the PURCHASER'S requirements or will work in combination with any hardware or software products provided by third parties, that the operation of the PRODUCT will be uninterrupted or error free, or that all defects in the PRODUCT will be corrected. EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS WARRANTY, WIZCOM MAKES NO OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, AND TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, WIZCOM DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. In no event shall WizCom, its agents, officers or employees be liable for any damages whatsoever, including (without limitation) special, direct or indirect, punitive, consequential or incidental damages, including, without limitation, damages resulting from use of or reliance on the products and/or services and/or advertisements regarding the PRODUCT, loss of revenues, loss of profit, business interruption, loss of information or costs of replacement goods, loss of use of the product or any associated equipment, cost of capital, loss of enjoyment of the PRODUCT, arising from claims of third parties, including customers or arising from breach of the warranty, breach of contract, negligence, strict tort, or any other legal or equitable theory without limitation. WizCom reserves its right to make technical alterations to the PRODUCT and such alterations shall not be considered as breach of warranty. WizCom shall not be liable for any delays or defaults hereunder by reason of fire, floods, acts of God, labor troubles, accidents to machinery, delays of carriers or suppliers, inability of suppliers to supply, the impositions of priorities, restrictions or other acts of government, or other causes beyond its reasonable control. The agents, dealers and employees of WizCom are not authorized to make modifications to the warranty, or additional warranties that are binding on WizCom. 27

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning

Skærmtilpasning. Version 4.2. Administratorvejledning Skærmtilpasning Version 4.2 Administratorvejledning Januar 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Historik over ændringer... 3 Oversigt...4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til Embedded Web Server...

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02

IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 IFDB-M-SP-U24-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G IFDB-M Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt IFDB-M er en indendørs vægboks til Riserkabler med plads til 24 splidsninger. Et

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S

IFDB-S-U-NN-1-DK02 IFDB-S. Udarbejdet i samarbejde med TDC. 1 Generelt. 3 Klargøring af boksen. 2 Kit indhold IFDB-S IFDB-S-U-NN-1-DK02 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S IFDB-S Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boksen IFDB-S er en lille indendørs boks i LSZH, H 80 x B 80 x D 35 mm, som

Læs mere

Administration af praktisk laboratorium

Administration af praktisk laboratorium Første gang udgivet: 20. august 2015 Brug WebEx Praktisk laboratorium administration til at opsætte og opretholde laboratorier og computere til Praktisk laboratorie-sessioner. Med administration af Praktisk

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200

Microsoft Dynamics C5. Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 Microsoft Dynamics C5 Privat hotfix vedr. Timer indberettet i felt 200 INDHOLDSFORTEGNELSE En forløbelig afklaring... 3 Tilpasning af lønopsætningen... 3 Rettelser til kommafil... 3 Backup af lønopsætningen...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013

Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktinformation som påkrævet ifølge EU-forordning nr. 811/2013 og nr. 813/2013 Produktdatablad (i henhold til EU-forordning nr. 811/2013) (a) Leverandørens navn eller varemærke 0 (b) Leverandørens modelidentifikation

Læs mere

BUDI-M-SP-A- KIT01-DK20

BUDI-M-SP-A- KIT01-DK20 BUDI-M-SP-A- KIT01-DK20 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G Udarbejdet i samarbejde med Energi Fyn BUDI-M 48 fiberunits 1 Generelt Følg altid blæsefiberleverandørens installation og vedligeholdelses

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Citrix CSP og Certificate Store Provider

Citrix CSP og Certificate Store Provider Project Name Document Title TDC Citrix Citrix og Certificate Store Provider Version Number 1.0 Status Release Author jkj Date 5-10-2006 Trademarks All brand names and product names are trademarks or registered

Læs mere

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015

Brugervejledning ViseOrd til Mac Version 1.0, August 2015 Side 1 Version 1.0, August 2015 Indholdsfortegnelse Copyright bestemmelser... 2 Hvad er ViseOrd... 3 Opstart og ViseOrd menuen... 4 Skrivestøtte... 6 Ordforslagslisten... 6 Ordforudsigelse... 7 Ordfuldendelse...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services

Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009. Factsheet. Microsoft Dynamics C5 2010. Web Services Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet Microsoft Dynamics C5 2010 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn...

Læs mere

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO:

Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1. Produkt: Integrity R1.1. Dato: 21. november 2013 FCO: Integrity R1.2-softwareopgraderingskit til Integrity R1.1 Produkt: Integrity R1.1 Dato: 21. november 2013 FCO: 200 01 502 035 Vi leverer oplysningerne i denne meddelelse for at underrette dig om et vigtigt

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med.

Hjælpemenu tasten åbner for forskellige muligheder for redigering, alt afhængig af, hvilket et program der arbejdes med. Tastaturet er et input værktøj til computeren. Et standard tastatur har 102 taster, men samtidig med at Windows95 blev offentliggjort, blev der lavet et 105 tasters tastatur med 2 ekstra Windows funktioner.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson

Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Kristina Grundström Erik Truedsson Words and Sentences Træn engelsk! LäraMera Program AB og Leripa AB Grafik Kristina Grundström Musik Erik Truedsson Stemme Helen Melhuish 1 INDHOLDSFORTEGNELSE WORDS AND SENTENCES 1 Words and Sentences

Læs mere

Microcat Ford Europe. Hurtig startguide til reservedele

Microcat Ford Europe. Hurtig startguide til reservedele Microcat Ford Europe Hurtig startguide til reservedele Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Om startguiden... 2 Installering af Microcat... 3 Kom godt fra start... 4 Oversigt over Microcat... 4 Indstilling/Opstilling

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning

SccaanDis ViT Trre USB Brugervejledning ScanDis ViTre USB Brugervejledning Velkommen til vejledningen i hvordan ViTre USB enheden anvendes. ViTre leveret på USB indeholder licenser til programp pakken samt ViTre programmerne samt et særligt

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Introduktion til GUI

Introduktion til GUI Introduktion til GUI Aleph, ver.20 Side 1 Confidential Information The information herein is the property of Ex Libris Ltd. or its affiliates and any misuse or abuse will result in economic loss. DO NOT

Læs mere

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N

TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N TDUX I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K T I O N Tætning af kabelrør Udarbejdet i samarbejde med TDC Generelt TDUX anvendes til tætning af kabelrør indendørs i kældre, på centraler og i teknikhuse,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini

JABRA mini. Brugsvejledning. jabra.com/mini JABRA mini Brugsvejledning jabra.com/mini 2013 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997

PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 PERFECT JUMP Böttcher Tomschke Video Hopmålesystem BUOY-X/Y-CO-ORDINATES Installation til Software Version 6.0 GTK 1997 1. Placering af kameraer. Kamera B skal anbringes ca. 5 til 10 meter længere væk

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014

Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2. Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Vejledning i forbindelse med ændring af Momsloven pr. 1.7.2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Juni 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Opsætning i C5 3 Som sælger: 3 Som køber: 6 OIOUBL

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC. Brugsvejledning. jabra.com/classic Brugsvejledning jabra.com/classic INDHOLD 1. VELKOMMEN... 3 2. OVERBLIK OVER HEADSETTET... 4 3. SÅDAN BÆRES DET... 5 3.1 UDSKIFTNING AF EARGELS 3.2 PÅSÆTNING AF ØREKROGEN 4. SÅDAN OPLADES BATTERIET...

Læs mere

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Læs mere

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch

Fang Prikkerne. Introduktion. Scratch Scratch 2 Fang Prikkerne All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/ccwreg to register your club. Introduktion

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

KeePad Brugervejledning

KeePad Brugervejledning Danish Version KeePad Brugervejledning O!tool KeePad Velkommen OZAKI O!tool KeePad'et er et justerbart aftageligt Bluetooth folio-tastatur til din ipad Air og ipad Air 2. Med SlideAngle folio-tastaturet

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe

Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe Harddiskbevarelse tilbud for Xerox Produkter i Europe October 10, 2017 Month 00, 0000 2017 Xerox Corporation. All rights reserved. Xerox, Xerox and Design are trademarks of Xerox Corporation

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR

Lynstartvejledning PERSONAL NAVIGATOR Lynstartvejledning foretrex 301 og 401 PERSONAL NAVIGATOR Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Brug af

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790

nüvi 3700-serien lynstartvejledning Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 nüvi 3700-serien lynstartvejledning til brug med disse nüvi-modeller: 3750, 3760, 3790 Marts 2011 190-01157-56 Rev. B Trykt i Taiwan Sådan kommer du i gang ADVARSEL Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk

Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual PowerBaze - www.powerbaze.dk POWERBAZE Counters 1.1 Manual Indhold: Oversigt Installation Konfiguration Tæller Display fanen Tæller Linier fanen Tæller Stationer fanen Tæller

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S

Hands-on med. TRE fra ScanDis A/S Hands-on med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Med dette materiale får du mulighed for at lave forskellige øvelser med programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex. Materialet forudsætter lidt kendskab til programmerne,

Læs mere

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning

TimeShaker Wow. Vækkeur med kraftig pudevibrator. DK Brugervejledning TimeShaker Wow Vækkeur med kraftig pudevibrator DK Brugervejledning Shaker Power DC 5V Pakkens indhold og opsætning Pakkens indhold Vækkeur Pudevibrator Strømforsyning Tænd vækkeuret 1. Tilslut strøm til

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere