Scanner BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scanner BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser

2 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet... 5 (2) Præ-visning af billede... 5 (3) Indscanningsstørrelse... 6 (4) Justering af Beskæringsrammen... 6 (5) Indscanningsfunktion... 6 (6) Opløsning... 6 (7) Udfører den endelige indscanning... 6 TWAIN-dialogboks (Detaljer)... 7 Præ-visningsvinduet/Knappen... 8 Billede-indstillinger Knappen... 9 Indscannings-indstillinger Hovedfanen Fanen Forbedring Fanen Filtre Fanen Om Baggrundsindscanning Baggrundsindscanning Kontrol Baggrundsindscanningsstatus Brug af Baggrundsindscanning Appendikser A: Indscanningstips B: Fejlfinding... 21

3 TWAIN-dialogboks 3 TWAIN-dialogboksen er en anden indscanningsmulighed, som følger med scanneren. TWAIN er en industristandard, som gør indscanning direkte i ethvert TWAIN-kompatibelt program mulig. Den fjerner de fleste kompatibilitetsproblemer i forbindelse med software og inputenheder fra forskellige producenter. Du kan få adgang til TWAINdialogboksen fra ethvert fra de fleste billedredigeringsprogrammer såsom den software, der følger med scanneren (f.eks. PhotoShop ).

4 4 Sådan får du TWAIN-dialogboksen Acquire frem Du kan få TWAIN-dialogboksen frem i ethvert TWAINkompatibelt program (f.eks. Photo Express ). Sådan får du TWAIN-dialogboksen frem: Hvis du vil have TWAIN-dialogboksen frem i et andet TWAINkompatibelt billedredigeringsprogram, skal du se i On-line Help. 1. Start det TWAIN-kompatible program (f.eks. Photo Express ). 2. Vælg kommandoen Acquire i menuen File, og vælg derefter Scanner. Dialogboksen Select Data Source vises. 3. Vælg din scannermodel fra listen. 4. Klik på knappen "Acquire". Dialogboksen Select Data Source lukkes, og TWAIN-dialogboksen vises.

5 5 Sådan udføres en simpel scanning Hvis du bruger denne scanner for første gang, foreslår vi, at du tester den ved at scanne hele området. Udfør følgende trin ved scanning af hele området: (1) Anbring billedet eller dokumentet, der skal scannes. (2) Klik på Præ-visning for at få vist billedet i prævisningsvinduet. (3) Vælg scanningsstørrelse. (4) Vælg den ønskede scanningsfunktion. (5) Vælg den ønskede opløsning. (1) Anbring dokumentet/billedet Ved scanning af et dokument skal du anbringe originalen med forsiden nedad på scannerens glasplade og udføre følgende trin: a. Løft dokumentlåget. b. Anbring dokumentet med forsiden nedad på glaspladen og i øverste højre hjørne som angivet med pilen. c. Sænk langsomt dokumentlåget, og sørg for, at dokumentet bliver på plads. BEMÆRK: Fjern dokumentet, når scanningen er udført. (2) Præ-vis billedet En præ-visning er en hurtig scanning af originalen. Ud fra denne hurtige scanning kan du se, hvordan billedet vil se ud efter scanning. Klik på scanningsknappen.

6 6 (3) Valg af Indscanningsstørrelse Fra listen med tilgængelige papirstørrelser, skal du vælge den størrelse dokument, du vil indscanne. Hvis du vil scanne hele området, skal du vælge A4. Tilpas vælges automatisk, når du bruger Beskæringsramme til at ændre det billedområde, der skal scannes. (4) Justering af Beskæringsrammen Bruges til nøjagtig indstilling af størrelsen af det billede, du vil indscanne. Når du vil flytte eller ændre størrelse på beskæringsrammen, skal du bevæge markøren til kanterne og trække beskæringsrammen til den ønskede position. Hvis du vil flytte hele beskæringsrammen, skal du placere markøren inden i den og trække den med venstre musknap nedtrykket. Kun området inde i Beskæringsrammen medtages i det endelige indscannede billede, når du klikker på Indscanning. (5) Indscanningsfunktion Bestemmer, hvordan scanneren læser billedet eller dokumentet. Farve til reproduktion af billeder med millioner af farver. Grå til reproduktion af billeder med gråtoner. Stregtegning til indscanning af tekst eller dokumenter til brug i et OCRprogram. (6) Opløsning Opløsningen, som måles i (dpi) dots per inch, er et mål for den mængde information, der opsamles fra hver tomme af billedet, og bestemmer dets udseende, når det vises eller udskrives. Billeder, som indscannes med en højere opløsning, indeholder mere information, men optager også mere diskplads og tager længere tid at indscanne. Se Indscanningstips, Appendiks A. (7) Udfør scanningen Scanningsknappen bruges, når du har afsluttet præ-visningen, fastlagt scanningsområdet og valgt de endelige scanningsindstillinger til scanningen. Tillykke! Du har scannet dit første billede. I de følgende afsnit viser vi, hvordan du ændrer indstillingerne, så denne scanner i højere grad opfylder dine behov.

7 7 TWAIN-dialogboks (Details) TWAIN-dialogboksen består af to sektioner - den venstre sektion, hvor de fleste af TWAIN-kontrolindstillingerne findes, og den højre sektion, som er prævisningsvinduet. Hvis du klikker på Hjælp som ikon eller via en menulinie, hentes et hjælpesystem. Zoom Klik hvor som helst i billedet for at forstørre/ formindske billedet. Baggrundsindscanning Ved Baggrundsindscanning kan du angive op til maksimalt 10 indscanningsområder. Indstilling af Sprog Vælge det sprog. Afslut Også lukke systemet. Hjælp Indscanningsindstillinger Præ-visningsknappen Indscannings Knappen

8 8 Præ-visningsvinduet/Knappen Præ-visningsvinduet bruges til at se billedet før indscanning. Du kan se virkningen af eventuelle ændringer af et billede ved at klikke på præ-visningsknappen på fanen Forbedring. Præ-visningsbilledet vises i prævisningsvinduet. (side 20-24). Præ-visnings Præ-visning fremstiller en kopi af det billede eller dokument, som i øjeblikket er i scanneren, så du kan indstille indscanningsområdet mere nøjagtigt. 1. Anbring dokumentet med forsiden nedad på glaspladen. 2. Klik på Præ-visningsknappen. Vises billedet i Præ-visningsvinduet. Beskæringsværktøj Denne funktion giver dig mulighed for at vælge et område, hvis du ikke vil scanne hele dokumentet. Zoom-værktøjet Klik hvor som helst i billedet for at forstørre/ formindske billedet (du kan gøre det flere gange). Hvis billedet er forstørret, kan du bruge rullefanen i højre side af præ-visningsvinduet til at bevæge dig gennem det forstørrede billede. Hvis du vil beskære billedet, mens det er forstørret/formindsket, skal du klikke på ikonen for beskæringsværktøjet, hvorefter der vises en beskæringsramme i præ-visningsvinduet.

9 9 Baggrundsindscanning Knappen Baggrundsindscanning er en nem måde at udføre multiindscanning af en vilkårlig del af dit dokument ved hjælp af forskellige indstillinger. Anbragt over prævisningsvinduet, klik på ikonen Baggrundsindscanning for at starte processen. Der er flere oplysninger under Brug af baggrundsindscanning på side 25. Indscannings Klik derefter på indscanningsknappen, hvorefter dit billede indscannes til den valgte enhed ved hjælp af den aktuelle indscanningsfunktion. Når du klikker på indscanningsknappen, behandles det præ-indscannede billede og vises i værtsprogrammet (der, hvor du åbnede TWAIN-dialogboksen). Hjælp Hvis du klikker på Hjælp som ikon eller via en menulinie, hentes et hjælpesystem. Sprog Icon Giver dig mulighed for at vælge det sprog, du ønsker dialogboksen vist i. Afslut Icon Også lukke systemet. Billede-indstillinger Knappen Disse billede-indstillinger knapper giver dig mulighed for at gemme, indlæse, genindlæse, få vist eller nulstille de indstillinger, der bruges til at udføre indscanningsfunktionen. Indlæs-knappen Indlæser de tidligere gemte billedindstillinger. Knappen Gem Gemmer de aktuelle billedindstillinger. Knappen Forrige Genindlæser de sidst gemte billedindstillinger. Nulstil-Knappen Returnerer alle valgte indstillinger til standardindstillingerne. Information-Knappen Viser information om de aktuelle indstillinger, der bruges.

10 10 Indscannings-indstillinger Hovedfanen Hovedfanen giver dig mulighed for at styre indscanningsparametrene, såsom indscanningsfunktion, indscanningskilde, opløsning osv. Disse parametre bestemmer, hvordan det originale billede eller dokument indscannes. Indscanningsfunktionen Indscanningsfunktionen bestemmer, hvordan scanneren læser billedet og hvordan det gengives efter indscanningen. Valg af indscanningsfunktion og billedtype afhænger af dit behov for output og systemkonfigurationen. Stregtegning Denne indscanningsfunktion er bedst egnet til tekstbilleder til OCR og grafik udelukkende med sorte og hvide områder. Grå Grå til reproduktion af billeder med gråtoner. Farve Farve til reproduktion af billeder med millioner af farver. Indscanningskilde Afspejler den type billede eller dokument, du vil indscanne. Reflekterende Ved indscanning af papirdokumenter. Hvis du har en transparensadapter tilsluttet, og vil indscanne film eller transparenter. Positiv Du kan vælge den som Positiv kilde, når du indscanner positive film eller transparenter.

11 11 Negativ Som Negativ kilde ved indscanning af negative film. Indcanningsstørrelse Vælg i listen med forudindstillede størrelser, eller brug tilpasning til indscanning af et billede/dokument, som ikke falder i disse kategorier. Opløsning Opløsningen, som måles i dpi (dots per inch), bestemmer dets udseende, når det vises eller udskrives. Billeder, som indscannes med en højere opløsning, indeholder mere information, men optager også mere diskplads og tager længere tid at indscanne. Vælg en forudindstillet opløsning i listen ved at klikke på pilen menu-ned. Indstillinger for visualisering Hvis du ikke er helt klar over, hvordan indstillingerne fungerer, kan du bruge visualiseringsvinduet til hurtigt at indstille et indscannet negativ. Originalen er placeret i midten. Rundt om denne er der placeret otte variationer heraf. Med muligheden for at vælge en bedre prævisning med de otte variationer er det let at redigere det indscannede billede. 75 dpi (400%) 300 dpi (400%) Rens billede Rens billede er et nyttigt værktøj til reduktion af moiré-mønstre i indscannede billeder af originaler, som er fremstillet ved en halvtoneproces. Moiré-mønstre vises som uigennemsigtige interferensmønstre. Ingen Til fotografisk kvalitet. Aviser Vælg Aviser, hvis billedet består af et groft prikket mønster, som typisk findes i avisfotos.

12 12 Magasiner Vælg Magasiner ved indscanning af billeder, hvis kvalitet svarer til de billeder, man ser i glittede magasiner. Stregtegning Vælg Stregtegning ved indscanning af kunstaftryk i høj kvalitet med meget fine prikker. Farvematch Farvematch giver scanneren mulighed for mere nøjagtigt at afspejle de aktuelle farver i det originale billede. Uden farvematch opfanger scanneren et større antal farver, men disse farver svarer ikke nøjagtigt til de ægte farver i det originale billede, hvorved det indscannede ser anderledes ud end originalen. Farvebalancekontrol Farvebalance afbalancerer de lyseste og mørkeste områder i et billede, så de er ensartet fordelt. Uden Farvebalancekontrol Med Farvebalancekontrol Output-skalering Output-skalering giver dig mulighed for at forstørre eller formindske det endelige output. F.eks. vil indstilling af output-skaleringen til 200% forøge antallet af pixel i billedet med en faktor to i forhold til den oprindelige værdi. Bredde/Højde Værdierne af bredde og højde viser dimensionerne af billedområdet inde i Beskæringsrammen i Prævisningsvinduet. Billedstørrelse Billedstørrelse viser den mængde computerhukommelse eller -diskplads, der kræves til at vise eller gemme det billede, der er omkranset at beskæringsrammen i prævisningsvinduet. Billedstørrelse-informationen opdateres automatisk, hver gang du ændrer kontrolindstillingerne eller størrelsen på Beskæringsrammen. JPEG2000 JPEG2000 er den nyeste standard for billedkomprimering, med hvilken der normalt opnås en mindre filstørrelse og bedre billedkvalitet sammenlignet med det oprindelige JPEG-format. Hvis du har gemt en fil i JPEG2000-format, kan du sende filen til JPEG2000-visningsfunktionen og se den her.

13 13 Fanen Forbedring Fanen Forbedring hjælper dig med at justere farver og fremhævning på det præ-indscannede billede, så du kan gøre billedets områder lysere eller mørkere. Der er individuelle indstillinger til rådighed, så du kan finjustere dit billede og små miniaturebilleder, som viser dit originale billede såvel som en prøve på billedet med alle de aktuelle ændringer til godkendelse før indscanningen. Miniature når du har valgt forskellige effekter for at ændre det. Denne knap giver mulighed for at se virkningen af eventuelle ændringer af billedet før indscanningen. Eventuelle ændringer vises i præ-visningsvinduet. Kanalvælgeren Kanalvælgeren giver dig mulighed for at vælge de kanallag (rød, grøn og blå), som et farvebillede består af. Du kan vælge at ændre kanalerne enkeltvis eller vælge Master for at ændre alle kanalerne lige meget og samtidigt. Et gråtonebillede har kun én kanal. Lysstyrkekontrol Lysstyrkekontrol giver dig mulighed for at justere den generelle belysning af billedet via et interval af værdier ( 127~0~+127). En lysstyrkeværdi på 127 får billedet til at virke meget mørkt. En lysstyrkeværdi på +127 får Dette miniaturevindue giver dig mulighed for at se, hvordan dit originale billede eller dokument er ændret, billedet til at virke meget lyst. Lysstyrke -50 Lysstyrke 0 Lysstyrke 50

14 14 Kontrastkontrol Kontrastkontrol giver dig mulighed for at justere det generelle omfang af de sorte eller hvide områder i billedet via et interval af værdier ( 127~0~+127). En kontrastværdi på +127 giver den største forskel mellem sorte og hvide områder i billedet. En kontrastværdi på 127 blander sorte og hvide områder i billedet, så de Pipetteværktøjer fremstår i gråt. Kontrast -50 Kontrast 0 Kontrast 50 Præ-visningsknappen Denne knap giver mulighed for at se virkningen af eventuelle ændringer af billedet før indscanningen. Eventuelle ændringer vises i præ-visningsvinduet. Niveau Du kan nemt bruge niveauglideren til at justere et billedes kontrast og lysstyrke. Hvis du ikke har indstillet de to værdier med pipetten, kan du trække det lille hvide rektangel for at regulere belysningsmængden og den sorte trekant for at regulere skyggen. Den grå trekant i midten regulerer billedets mellemtone. Når værdierne for belysning og skygge er fastlagt, skal du bruge den grå trekant til en grov regulering af billedets kontrast. BEMÆRK: Du kan regulere hver kanals niveauer, hvis du scanner i RGB. Pipetteværktøjer Pipetter anvendes til at identificere et billedes lys og skygge. Klik på de mørkeste områder, der fortsat indeholder detaljer med den sorte pipette for at angive skyggeværdien. Eventuelle mørkere områder betragtes som sorte. Klik derefter på det lyseste område med den hvide pipette for at indstille belysningen. Dette er det første skridt ved styring af et billedes generelle farvetoneområde.

15 Kurve BEMÆRK: Kurvefunktionen kan anvendes til gråtoner og 24/48-bit farvebilleder. Hvis din original er for mørk eller for lys, kan du miste vigtige detaljer efter scanning. Du kan undgå at miste billedkvalitet ved at bruge kurver. Anvendelse af en kurve til et billede fremhæver de lyse områder på bekostning af de andre. Du kan f.eks. forbedre skyggerne på bekostning af de lyse områder og mellemtoneområderne. Hvis det gøres rigtigt, kan du give et kedeligt billede liv ved at bruge kurver uden at ofre den generelle billedkvalitet. Hvis du vil fremstille en kurve, skal du blot fastgøre diagonallinien og justere dens position. Tilføj flere styrepunkter, hvis du vil fremstille en mere kompleks kurve. Du kan også fjerne styrepunkter. Hvis du vil fremhæve skygge, skal du hæve styrepunktet, og hvis du vil fremhæve lys, skal du sænke styrepunktet. Hvis du vil fremhæve mellemtoner, skal du fremstille en S-formet kurve. Hvis du vil formindske kontrasten, skal du fremstille en inverteret S-kurve. BEMÆRK: Eksperter anvender kurver på de enkelte kanaler ved farvekorrigering af et billede. Dette gøres normalt ved et CMYK-billede, der skal udskrives. Kulør/mætning Kulør betyder groft sagt farve: rød, gul, grøn, blå, violet. Og mætning er relateret til en farves renhed. Når et ahornblad bliver rødt, skifter det kulør. Hvis du anbringer et stærkt blåt stykke korton udenfor, falmer dets farve, og det bliver mindre og mindre mættet. Kulørglideren er sammensat af to farvebjælker. Den øverste er statisk, og den nederste kan bevæges. Lad sidstnævnte glide, og du vil se, at billedets generelle farve skifter. Denne funktion har størst virkning ved stærke farver og mindre ved svage farver. Den ændrer ikke sort, hvid og grå. 15

16 16 Mætningsglideren giver dig mulighed for at justere et billedes farverenhed. Lad den glide til venstre, hvorved billedet bliver dunkelt som et sort-hvidt foto. Lad den glide til højre, hvorved billedet bliver mere farverigt. BEMÆRK: Disse to funktioner er deaktiverede ved scanning i gråtoner eller 48-bit farve.

17 17 Fanen Filtre Fanen Filtre giver dig mulighed for at justere de individuelle effekter i det indscannede billede ved anvendelse af forskellige filtre før indscanningen. Ingen Der anvendes ingen filtereffekt, og billedet indscannes ved hjælp af standardindstillingerne. Slør Gør billedet blødere eller glattere. og brug knapperne +/ for at anvende dette filter i forskellige grader til dit billede. Skarpheds Gør billedets linier og afgrænsninger skarpere, så detaljerne gøres tydeligere. Og brug knapperne +/- til at anvende dette filter i forskellig grad til billedet. Der vises et eksempel på den anvendte effekt på miniatureprøven, så du kan sammenligne den med originalen for at se effekten før indscanningen.

18 18 Invertér Inverterer billedet til negativ eller det modsatte. Præg Gør elementerne i billedet fremhævede eller tilbagetrukne. Vend Opretter et spejlbillede af originalen. Uskarphedsmaske Dette filter registrerer figurkanter og farveafgrænsninger og fremhæver dem. Fanen Om Fanen Om viser information om scanneren: interfacetypen og -information, såvel som den aktuelle version af den anvendte TWAIN-driver.

19 19 Sådan udføres en baggrundsscanning 1. Klik på knappen Baggrundsindscanning, hvorefter dialogboksen Baggrundsindscanning. 2. Indstil den ønskede scanningsfunktion og -opløsning i TWAIN-dialogboksen for det aktuelle scanningsområde. BEMÆRK: Ved hjælp af pilene til baggrundsindscanning kan du få vist forskellige baggrundsopgaver. 3. Klik på Indscanning, hvorefter scanneren begynder at scanne baggrundsjob det ene efter det andet. * Du kan knytte forskellige scanningsstørrelser (A4, A5 eller tilpasset) til hvert billede separat. Baggrundsindscanning Kontrol Ny baggrundsopgave: giver dig mulighed for at oprette et nyt indscanningsområde i billedet i prævisningsvinduet. Kopiér baggrundsopgave: giver dig mulighed for at kopiere en baggrundsopgave. Kassér baggrundsopgave: giver dig mulighed for at slette den valgte eller fremhævede baggrundsopgave. Afslut baggrundsopgave: hvis du vil afslutte Baggrundsindscanning. Frem/Tilbage i baggrund: Disse pile giver dig mulighed for at rulle gennem listen med baggrundsopgaver. Boksen Baggrundsindscanning indeholder miniaturebilledet, DPI, indscanningsfunktion og billedstørrelse for hver baggrundsindscanning. Baggrundsnummeret (f.eks. 1/10, nummer 1 ud af ti) vises altid øverst i baggrundsboksen sammen med Baggrundsindscanningsstatus.

20 20 Appendikser Appendiks A: Indscanningstip De følgende eksempler giver nyttige oplysninger, som du kan bruge ved indstilling af indscanningsfunktion og/eller opløsning. De anbefalede indscanningsopløsninger til de forskellige output-enheder er vist nedenfor: Pladskrav til forskellige indscanningsfunktioner: Farve inkjet Dye sublimation eller Farvelaser

21 21 Appendiks B: Fejlfinding Bemærk: Det er ikke muligt at udskrive og indscanne samtidigt.. Skil ikke enheden ad for at reparere fejl! Når du ikke bruger scanneren i længere tid, skal du trække netadapteren ud af vægstikket. 1. Computeren kan ikke genkende scanneren.. Undersøg, om scanneren er forbundet rigtigt til computeren. Sluk for computeren og scanneren, og tilslut dem igen ved omhyggeligt at følge vejledningen under hardwareopsætning. 2. Scan-kommandoen er ikke udført. Scannerkablet kan være sat løst i. Undersøg, om scanneren er forbundet rigtigt til computeren. 3. Hvorfor er mine billeder plettede eller slørede? Hvis det indscannede vises dårligt på skærmen, men udskriften er tilfredsstillende, kan det være din videodriver, der er årsagen. Prøv at ændre opløsningen og farveindstillingerne i "Skærm"-delen af dit Windows-kontrolpanel (efter først at have sikret dig, at du har den rigtige driverdiskette til at retablere dit systems oprindelige indstillinger). Du skal bruge en driver, der giver mulighed for mere end 16 millioner farver og en opløsning på mindst 800 x Hvilken opløsning skal jeg indscanne ved? a. Du skal indscanne ved en opløsning, som svarer til din output-enhed. b. Hvis du har tænkt dig, at det indscannede skal vises på en computerskærm (Internet), som har en opløsning på 72 DPI, anbefaler vi 72 DPI. c. Hvis din output-enhed er en inkjet-printer: Når det drejer sig om farvebilleder, skal du indscanne ved 1/3 af printerens tilladte opløsning. Når det drejer sig om gråtoner eller stregtegninger, skal du indscanne ved printerens fulde opløsning.. 5. Det indscannede billede er ikke tydeligt. Det anbefales, at du holder scannerglaspladen og dokumentlåget rent. De bør rengøres regelmæssigt. Trin ved rengøring: a. Sluk for scanneren, og træk stikket ud. b. Åbn dokumentlåget, og brug en klud fugtet med sprit til at rengøre scannerglaspladen og låget hver for sig. c. Brug en fnugfri, tør klud til at aftørre glaspladen og låget. Bemærk: Se på en af vores web-sites for at få flere oplysninger om fejlfinding (Frequently Asked Questions).

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 7490C SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/922699

Din brugermanual HP SCANJET 7490C SCANNER http://da.yourpdfguides.com/dref/922699 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story

Gratis-programmerne Picasa og Photo Story Digital I T C A F E E Foto Computerklubben inviterer dig indenfor i Aktivitetscentrets it-café for at demonstrere og fortælle om gode erfaringer med forskellige smarte programmer, som du kan bruge på computeren.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING

PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING PHOTOSHOP - BILLEDREDIGERING Billeder åbnes via: File - Open... Et billede kan roteres via: Image - Rotate Canvas Under Image - Image Size... kan billedets størrelse og opløsning ændres. Under Image -

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

LibreOffice* LibreOffice Ubuntu*

LibreOffice* LibreOffice Ubuntu* LibreOffice* Writer LibreOffice Ubuntu* Impress GIMP* Hvad er GIMP? Gimp er et meget kompetent billedbehandlingsprogram. Programmet er det mest omfattende gratis-program for billedbehandling på nettet,

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret.

ÆSTETIK Da billedet skal bruges i markedsførings-sammenhæng, må det ikke kunne ses, at det er manipuleret. BILLED- BEHANDLING OPGAVEN Opgaven gik ud på at indsætte et læhegn på et miljøfoto af en terrasse med andre SILVAN-produkter, og at åbne billedet op, så det blev mere sommerligt og friskt. Billedet skal

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014

Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 Picasa - lynvejledning Udarbejdet februar 2014 www.skive.dk Downloade picasa Picasa er Googles bud på et (gratis) billedbehandlingsprogram. Programmets allerstørste styrke er at skabe overblik over de

Læs mere

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning

HP Scanjet G2410/G2710. Brugervejledning HP Scanjet G2410/G2710 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren Her kan du få yderligere oplysninger...3 Hjælp til handicappede...3 Adgang til brugervejledningen med skærmlæsersoftware...3 Button

Læs mere

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning Scan2Text fra Dictus (Windows PC) 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER SCAN2TEXT? INDSTILLINGER BILLEDER MED TEKST SCAN FRA PAPIR SCAN FRA PDF/FIL SCAN FRA SKÆRM SPØRGSMÅL OG SVAR KRAV TIL COMPUTEREN

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1

Grafik & billede Maria Clausen Clausen Svendeportf Hovedforl olio øb 3 Grafik & bill Gr ede afik & bill side 1 Grafik & billede Maria Clausen Svendeportfolio Hovedforløb 3 Grafik & billede side 1 opgaven OPGAVEN Denne fiktive opgave har jeg valgt at lave fordi jeg gerne vil vise så meget som muligt indenfor billede

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Odense Video Klub Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1

Odense Video Klub Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Frilægning af motiv og brug af green screen. Vil man f.eks. konstruere en baggrund til en person, der skal indlede et videoindslag, er det ikke altid muligt

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere

Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere Introduktion...2 Retouchere dine billeder...2 Oprettelse af film...3 Tilføj tekst eller vandmærker til dine billeder...6 Samme tekst på flere billeder...6 Collage...7 Etiketter (tags)...9 Importer...10

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9

Dansk vejledning til. Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 Picasa 3 - billedbehandling Dansk vejledning til Picasa billedbehandlingsprogram Version 3.9 picasa.google.dk Åge Monrad UC Syddanmark Haderslev juni 2014 Enhver distribution uden forfatterens samtykke

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand)

Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Større tekst og farver i Windows 8.1 (Skrivebord tilstand) Vejledning til opsætning af forstørret tekst og farver/kontrast i Windows 8.1. Med Windows 8 introducerede Microsoft en ny Startskærm med flise-genveje

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Microsoft Visio 2010 DK

Microsoft Visio 2010 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Skabeloner og stencils...2 Visio 2010 arbejdsskærmen... 4 Stencils...4 Sidens egenskaber...7 Faneblade og trykknapper i Visio 2010... 10 Quick Access

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE. 1 Grafik og Billede

GRAFIK OG BILLEDE. 1 Grafik og Billede GRAFIK OG BILLEDE 1 2 Opgavebeskrivelse I denne fiktive opgave har jeg valgt at lave artworket til forsiden af et playstation spil. Opgaven er inspireret af et rigtigt playstation spil ved navn Heavy Rain.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Grafik Billedbehandling

Grafik Billedbehandling Grafik Billedbehandling & Dokumentation Org. billeder Billedet størrelse ses i ppi = pixel per inch = pixel per tomme. Jeg har valgt at lave den i 300. Da den skal bruges til reklame, og skal kunne komme

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Lynstartvejledning til Powersuite

Lynstartvejledning til Powersuite 2013 Optimer din computer og dens ydeevne med et enkelt kraftfuldt og praktisk program. Download og installation af Powersuite Det er nemt at downloade og installere Powersuite, det tager normalt under

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW GRAFISK PRODUKTION & WORKFLOW 17 1. SAMMENKOPIERING Da jeg lavede bogen "Skud på Stammen", var der et billede som skulle bruges, men der var elementer i billedet som var blevet slettet, og derfor skulle

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering.

Afvikling af Bridge turnering. BridgeCentral og BridgeMate. Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Afvikling af Bridge turnering BridgeCentral og BridgeMate Komponenter, opsætning, afvikling og afslutning af turnering. Leif Thusholt 28-08-2010 INDEX A Angiv startscore 17 B BridgeCentral Formål 3 BridgeMate

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Grafik & billede. Til opgaven har jeg brugt Photoshop CS 5.5

Grafik & billede. Til opgaven har jeg brugt Photoshop CS 5.5 Grafik & billede Jeg har stillet mig selv opgaven at lave en plakat til tøjfirmaret WEEKDAY. Det er en reklame for deres nye Gloomy kollektion. Opgaven er fiktiv. Til opgaven har jeg brugt Photoshop CS

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

CSU Center for Specialundervisning

CSU Center for Specialundervisning LÆSETEK HANDS-ON I VITRE ViTal (oplæsningsprogram) ViTal-bjælken Ikonforklaringer Hvis du bliver i tvivl om, hvad ikonerne på ViTal-bjælken betyder, kan du bruge ikonforklaringen. Når musen placeres på

Læs mere

Vejledning til. Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen.

Vejledning til. Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. 1 Vejledning til Photoshop Element 2.0 skrevet på dansk. Skrevet af Anna Margrethe Krogh-Thomsen. Billedbehandling i Adobe Photoshop Elements 2. 2 I denne vejledning vil jeg gennemgå de redskaber, som

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC:

Billeder på bibliotek.kk.dk. Hent et billede og gem det på din PC: Billeder på bibliotek.kk.dk Hent et billede og gem det på din PC: I dette eksempel henter vi et billede fra Google. Du kan også hente billeder i Flickr, Picasa etc. (NB! Husk at der er rettigheder knyttet

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

PLAKAT GRAFIK & BILLEDE DOKUMENTATION

PLAKAT GRAFIK & BILLEDE DOKUMENTATION PLAKAT GRAFIK & BILLEDE DOKUMENTATION OPGAVEN Opgaven her går ud på, at udarbejde en silhuet fra et kort over landsbyen Randerup i Sønderjylland, hvor der skal implementeres et par billeder som skal sammenlægges,

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING INFORMATION OM OPGAVEN OPGAVE: Fiktiv: Udsnit af en dokumentarfilm (2.5D billede). KUNDE: History Channel. DATO FOR PROJEKTET: Maj 2014. MIT BIDRAG TIL OPGAVEN: Alt fra fotografering

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2.

Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2. Bent Sehested Photoshop og Premiere Side - 1 Adobe Photoshop i samarbejde med Adobe Premiere - del 2. Konvertering af fotografier og anden grafik til DV-format Et TV billede er opbygget af 576 vandrette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere