Scanner BRUGERVEJLEDNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Scanner BRUGERVEJLEDNING"

Transkript

1 Scanner BRUGERVEJLEDNING TWAIN-dialogboks Appendikser

2 2 Indholdsfortegnelse TWAIN-dialogboks... 3 For at få Adgang til Dialogboksen TWAIN... 4 Sådan udføres en simpel scanning... 5 (1) Anbring dokumentet/billedet... 5 (2) Præ-visning af billede... 5 (3) Indscanningsstørrelse... 6 (4) Justering af Beskæringsrammen... 6 (5) Indscanningsfunktion... 6 (6) Opløsning... 6 (7) Udfører den endelige indscanning... 6 TWAIN-dialogboks (Detaljer)... 7 Præ-visningsvinduet/Knappen... 8 Billede-indstillinger Knappen... 9 Indscannings-indstillinger Hovedfanen Fanen Forbedring Fanen Filtre Fanen Om Baggrundsindscanning Baggrundsindscanning Kontrol Baggrundsindscanningsstatus Brug af Baggrundsindscanning Appendikser A: Indscanningstips B: Fejlfinding... 21

3 TWAIN-dialogboks 3 TWAIN-dialogboksen er en anden indscanningsmulighed, som følger med scanneren. TWAIN er en industristandard, som gør indscanning direkte i ethvert TWAIN-kompatibelt program mulig. Den fjerner de fleste kompatibilitetsproblemer i forbindelse med software og inputenheder fra forskellige producenter. Du kan få adgang til TWAINdialogboksen fra ethvert fra de fleste billedredigeringsprogrammer såsom den software, der følger med scanneren (f.eks. PhotoShop ).

4 4 Sådan får du TWAIN-dialogboksen Acquire frem Du kan få TWAIN-dialogboksen frem i ethvert TWAINkompatibelt program (f.eks. Photo Express ). Sådan får du TWAIN-dialogboksen frem: Hvis du vil have TWAIN-dialogboksen frem i et andet TWAINkompatibelt billedredigeringsprogram, skal du se i On-line Help. 1. Start det TWAIN-kompatible program (f.eks. Photo Express ). 2. Vælg kommandoen Acquire i menuen File, og vælg derefter Scanner. Dialogboksen Select Data Source vises. 3. Vælg din scannermodel fra listen. 4. Klik på knappen "Acquire". Dialogboksen Select Data Source lukkes, og TWAIN-dialogboksen vises.

5 5 Sådan udføres en simpel scanning Hvis du bruger denne scanner for første gang, foreslår vi, at du tester den ved at scanne hele området. Udfør følgende trin ved scanning af hele området: (1) Anbring billedet eller dokumentet, der skal scannes. (2) Klik på Præ-visning for at få vist billedet i prævisningsvinduet. (3) Vælg scanningsstørrelse. (4) Vælg den ønskede scanningsfunktion. (5) Vælg den ønskede opløsning. (1) Anbring dokumentet/billedet Ved scanning af et dokument skal du anbringe originalen med forsiden nedad på scannerens glasplade og udføre følgende trin: a. Løft dokumentlåget. b. Anbring dokumentet med forsiden nedad på glaspladen og i øverste højre hjørne som angivet med pilen. c. Sænk langsomt dokumentlåget, og sørg for, at dokumentet bliver på plads. BEMÆRK: Fjern dokumentet, når scanningen er udført. (2) Præ-vis billedet En præ-visning er en hurtig scanning af originalen. Ud fra denne hurtige scanning kan du se, hvordan billedet vil se ud efter scanning. Klik på scanningsknappen.

6 6 (3) Valg af Indscanningsstørrelse Fra listen med tilgængelige papirstørrelser, skal du vælge den størrelse dokument, du vil indscanne. Hvis du vil scanne hele området, skal du vælge A4. Tilpas vælges automatisk, når du bruger Beskæringsramme til at ændre det billedområde, der skal scannes. (4) Justering af Beskæringsrammen Bruges til nøjagtig indstilling af størrelsen af det billede, du vil indscanne. Når du vil flytte eller ændre størrelse på beskæringsrammen, skal du bevæge markøren til kanterne og trække beskæringsrammen til den ønskede position. Hvis du vil flytte hele beskæringsrammen, skal du placere markøren inden i den og trække den med venstre musknap nedtrykket. Kun området inde i Beskæringsrammen medtages i det endelige indscannede billede, når du klikker på Indscanning. (5) Indscanningsfunktion Bestemmer, hvordan scanneren læser billedet eller dokumentet. Farve til reproduktion af billeder med millioner af farver. Grå til reproduktion af billeder med gråtoner. Stregtegning til indscanning af tekst eller dokumenter til brug i et OCRprogram. (6) Opløsning Opløsningen, som måles i (dpi) dots per inch, er et mål for den mængde information, der opsamles fra hver tomme af billedet, og bestemmer dets udseende, når det vises eller udskrives. Billeder, som indscannes med en højere opløsning, indeholder mere information, men optager også mere diskplads og tager længere tid at indscanne. Se Indscanningstips, Appendiks A. (7) Udfør scanningen Scanningsknappen bruges, når du har afsluttet præ-visningen, fastlagt scanningsområdet og valgt de endelige scanningsindstillinger til scanningen. Tillykke! Du har scannet dit første billede. I de følgende afsnit viser vi, hvordan du ændrer indstillingerne, så denne scanner i højere grad opfylder dine behov.

7 7 TWAIN-dialogboks (Details) TWAIN-dialogboksen består af to sektioner - den venstre sektion, hvor de fleste af TWAIN-kontrolindstillingerne findes, og den højre sektion, som er prævisningsvinduet. Hvis du klikker på Hjælp som ikon eller via en menulinie, hentes et hjælpesystem. Zoom Klik hvor som helst i billedet for at forstørre/ formindske billedet. Baggrundsindscanning Ved Baggrundsindscanning kan du angive op til maksimalt 10 indscanningsområder. Indstilling af Sprog Vælge det sprog. Afslut Også lukke systemet. Hjælp Indscanningsindstillinger Præ-visningsknappen Indscannings Knappen

8 8 Præ-visningsvinduet/Knappen Præ-visningsvinduet bruges til at se billedet før indscanning. Du kan se virkningen af eventuelle ændringer af et billede ved at klikke på præ-visningsknappen på fanen Forbedring. Præ-visningsbilledet vises i prævisningsvinduet. (side 20-24). Præ-visnings Præ-visning fremstiller en kopi af det billede eller dokument, som i øjeblikket er i scanneren, så du kan indstille indscanningsområdet mere nøjagtigt. 1. Anbring dokumentet med forsiden nedad på glaspladen. 2. Klik på Præ-visningsknappen. Vises billedet i Præ-visningsvinduet. Beskæringsværktøj Denne funktion giver dig mulighed for at vælge et område, hvis du ikke vil scanne hele dokumentet. Zoom-værktøjet Klik hvor som helst i billedet for at forstørre/ formindske billedet (du kan gøre det flere gange). Hvis billedet er forstørret, kan du bruge rullefanen i højre side af præ-visningsvinduet til at bevæge dig gennem det forstørrede billede. Hvis du vil beskære billedet, mens det er forstørret/formindsket, skal du klikke på ikonen for beskæringsværktøjet, hvorefter der vises en beskæringsramme i præ-visningsvinduet.

9 9 Baggrundsindscanning Knappen Baggrundsindscanning er en nem måde at udføre multiindscanning af en vilkårlig del af dit dokument ved hjælp af forskellige indstillinger. Anbragt over prævisningsvinduet, klik på ikonen Baggrundsindscanning for at starte processen. Der er flere oplysninger under Brug af baggrundsindscanning på side 25. Indscannings Klik derefter på indscanningsknappen, hvorefter dit billede indscannes til den valgte enhed ved hjælp af den aktuelle indscanningsfunktion. Når du klikker på indscanningsknappen, behandles det præ-indscannede billede og vises i værtsprogrammet (der, hvor du åbnede TWAIN-dialogboksen). Hjælp Hvis du klikker på Hjælp som ikon eller via en menulinie, hentes et hjælpesystem. Sprog Icon Giver dig mulighed for at vælge det sprog, du ønsker dialogboksen vist i. Afslut Icon Også lukke systemet. Billede-indstillinger Knappen Disse billede-indstillinger knapper giver dig mulighed for at gemme, indlæse, genindlæse, få vist eller nulstille de indstillinger, der bruges til at udføre indscanningsfunktionen. Indlæs-knappen Indlæser de tidligere gemte billedindstillinger. Knappen Gem Gemmer de aktuelle billedindstillinger. Knappen Forrige Genindlæser de sidst gemte billedindstillinger. Nulstil-Knappen Returnerer alle valgte indstillinger til standardindstillingerne. Information-Knappen Viser information om de aktuelle indstillinger, der bruges.

10 10 Indscannings-indstillinger Hovedfanen Hovedfanen giver dig mulighed for at styre indscanningsparametrene, såsom indscanningsfunktion, indscanningskilde, opløsning osv. Disse parametre bestemmer, hvordan det originale billede eller dokument indscannes. Indscanningsfunktionen Indscanningsfunktionen bestemmer, hvordan scanneren læser billedet og hvordan det gengives efter indscanningen. Valg af indscanningsfunktion og billedtype afhænger af dit behov for output og systemkonfigurationen. Stregtegning Denne indscanningsfunktion er bedst egnet til tekstbilleder til OCR og grafik udelukkende med sorte og hvide områder. Grå Grå til reproduktion af billeder med gråtoner. Farve Farve til reproduktion af billeder med millioner af farver. Indscanningskilde Afspejler den type billede eller dokument, du vil indscanne. Reflekterende Ved indscanning af papirdokumenter. Hvis du har en transparensadapter tilsluttet, og vil indscanne film eller transparenter. Positiv Du kan vælge den som Positiv kilde, når du indscanner positive film eller transparenter.

11 11 Negativ Som Negativ kilde ved indscanning af negative film. Indcanningsstørrelse Vælg i listen med forudindstillede størrelser, eller brug tilpasning til indscanning af et billede/dokument, som ikke falder i disse kategorier. Opløsning Opløsningen, som måles i dpi (dots per inch), bestemmer dets udseende, når det vises eller udskrives. Billeder, som indscannes med en højere opløsning, indeholder mere information, men optager også mere diskplads og tager længere tid at indscanne. Vælg en forudindstillet opløsning i listen ved at klikke på pilen menu-ned. Indstillinger for visualisering Hvis du ikke er helt klar over, hvordan indstillingerne fungerer, kan du bruge visualiseringsvinduet til hurtigt at indstille et indscannet negativ. Originalen er placeret i midten. Rundt om denne er der placeret otte variationer heraf. Med muligheden for at vælge en bedre prævisning med de otte variationer er det let at redigere det indscannede billede. 75 dpi (400%) 300 dpi (400%) Rens billede Rens billede er et nyttigt værktøj til reduktion af moiré-mønstre i indscannede billeder af originaler, som er fremstillet ved en halvtoneproces. Moiré-mønstre vises som uigennemsigtige interferensmønstre. Ingen Til fotografisk kvalitet. Aviser Vælg Aviser, hvis billedet består af et groft prikket mønster, som typisk findes i avisfotos.

12 12 Magasiner Vælg Magasiner ved indscanning af billeder, hvis kvalitet svarer til de billeder, man ser i glittede magasiner. Stregtegning Vælg Stregtegning ved indscanning af kunstaftryk i høj kvalitet med meget fine prikker. Farvematch Farvematch giver scanneren mulighed for mere nøjagtigt at afspejle de aktuelle farver i det originale billede. Uden farvematch opfanger scanneren et større antal farver, men disse farver svarer ikke nøjagtigt til de ægte farver i det originale billede, hvorved det indscannede ser anderledes ud end originalen. Farvebalancekontrol Farvebalance afbalancerer de lyseste og mørkeste områder i et billede, så de er ensartet fordelt. Uden Farvebalancekontrol Med Farvebalancekontrol Output-skalering Output-skalering giver dig mulighed for at forstørre eller formindske det endelige output. F.eks. vil indstilling af output-skaleringen til 200% forøge antallet af pixel i billedet med en faktor to i forhold til den oprindelige værdi. Bredde/Højde Værdierne af bredde og højde viser dimensionerne af billedområdet inde i Beskæringsrammen i Prævisningsvinduet. Billedstørrelse Billedstørrelse viser den mængde computerhukommelse eller -diskplads, der kræves til at vise eller gemme det billede, der er omkranset at beskæringsrammen i prævisningsvinduet. Billedstørrelse-informationen opdateres automatisk, hver gang du ændrer kontrolindstillingerne eller størrelsen på Beskæringsrammen. JPEG2000 JPEG2000 er den nyeste standard for billedkomprimering, med hvilken der normalt opnås en mindre filstørrelse og bedre billedkvalitet sammenlignet med det oprindelige JPEG-format. Hvis du har gemt en fil i JPEG2000-format, kan du sende filen til JPEG2000-visningsfunktionen og se den her.

13 13 Fanen Forbedring Fanen Forbedring hjælper dig med at justere farver og fremhævning på det præ-indscannede billede, så du kan gøre billedets områder lysere eller mørkere. Der er individuelle indstillinger til rådighed, så du kan finjustere dit billede og små miniaturebilleder, som viser dit originale billede såvel som en prøve på billedet med alle de aktuelle ændringer til godkendelse før indscanningen. Miniature når du har valgt forskellige effekter for at ændre det. Denne knap giver mulighed for at se virkningen af eventuelle ændringer af billedet før indscanningen. Eventuelle ændringer vises i præ-visningsvinduet. Kanalvælgeren Kanalvælgeren giver dig mulighed for at vælge de kanallag (rød, grøn og blå), som et farvebillede består af. Du kan vælge at ændre kanalerne enkeltvis eller vælge Master for at ændre alle kanalerne lige meget og samtidigt. Et gråtonebillede har kun én kanal. Lysstyrkekontrol Lysstyrkekontrol giver dig mulighed for at justere den generelle belysning af billedet via et interval af værdier ( 127~0~+127). En lysstyrkeværdi på 127 får billedet til at virke meget mørkt. En lysstyrkeværdi på +127 får Dette miniaturevindue giver dig mulighed for at se, hvordan dit originale billede eller dokument er ændret, billedet til at virke meget lyst. Lysstyrke -50 Lysstyrke 0 Lysstyrke 50

14 14 Kontrastkontrol Kontrastkontrol giver dig mulighed for at justere det generelle omfang af de sorte eller hvide områder i billedet via et interval af værdier ( 127~0~+127). En kontrastværdi på +127 giver den største forskel mellem sorte og hvide områder i billedet. En kontrastværdi på 127 blander sorte og hvide områder i billedet, så de Pipetteværktøjer fremstår i gråt. Kontrast -50 Kontrast 0 Kontrast 50 Præ-visningsknappen Denne knap giver mulighed for at se virkningen af eventuelle ændringer af billedet før indscanningen. Eventuelle ændringer vises i præ-visningsvinduet. Niveau Du kan nemt bruge niveauglideren til at justere et billedes kontrast og lysstyrke. Hvis du ikke har indstillet de to værdier med pipetten, kan du trække det lille hvide rektangel for at regulere belysningsmængden og den sorte trekant for at regulere skyggen. Den grå trekant i midten regulerer billedets mellemtone. Når værdierne for belysning og skygge er fastlagt, skal du bruge den grå trekant til en grov regulering af billedets kontrast. BEMÆRK: Du kan regulere hver kanals niveauer, hvis du scanner i RGB. Pipetteværktøjer Pipetter anvendes til at identificere et billedes lys og skygge. Klik på de mørkeste områder, der fortsat indeholder detaljer med den sorte pipette for at angive skyggeværdien. Eventuelle mørkere områder betragtes som sorte. Klik derefter på det lyseste område med den hvide pipette for at indstille belysningen. Dette er det første skridt ved styring af et billedes generelle farvetoneområde.

15 Kurve BEMÆRK: Kurvefunktionen kan anvendes til gråtoner og 24/48-bit farvebilleder. Hvis din original er for mørk eller for lys, kan du miste vigtige detaljer efter scanning. Du kan undgå at miste billedkvalitet ved at bruge kurver. Anvendelse af en kurve til et billede fremhæver de lyse områder på bekostning af de andre. Du kan f.eks. forbedre skyggerne på bekostning af de lyse områder og mellemtoneområderne. Hvis det gøres rigtigt, kan du give et kedeligt billede liv ved at bruge kurver uden at ofre den generelle billedkvalitet. Hvis du vil fremstille en kurve, skal du blot fastgøre diagonallinien og justere dens position. Tilføj flere styrepunkter, hvis du vil fremstille en mere kompleks kurve. Du kan også fjerne styrepunkter. Hvis du vil fremhæve skygge, skal du hæve styrepunktet, og hvis du vil fremhæve lys, skal du sænke styrepunktet. Hvis du vil fremhæve mellemtoner, skal du fremstille en S-formet kurve. Hvis du vil formindske kontrasten, skal du fremstille en inverteret S-kurve. BEMÆRK: Eksperter anvender kurver på de enkelte kanaler ved farvekorrigering af et billede. Dette gøres normalt ved et CMYK-billede, der skal udskrives. Kulør/mætning Kulør betyder groft sagt farve: rød, gul, grøn, blå, violet. Og mætning er relateret til en farves renhed. Når et ahornblad bliver rødt, skifter det kulør. Hvis du anbringer et stærkt blåt stykke korton udenfor, falmer dets farve, og det bliver mindre og mindre mættet. Kulørglideren er sammensat af to farvebjælker. Den øverste er statisk, og den nederste kan bevæges. Lad sidstnævnte glide, og du vil se, at billedets generelle farve skifter. Denne funktion har størst virkning ved stærke farver og mindre ved svage farver. Den ændrer ikke sort, hvid og grå. 15

16 16 Mætningsglideren giver dig mulighed for at justere et billedes farverenhed. Lad den glide til venstre, hvorved billedet bliver dunkelt som et sort-hvidt foto. Lad den glide til højre, hvorved billedet bliver mere farverigt. BEMÆRK: Disse to funktioner er deaktiverede ved scanning i gråtoner eller 48-bit farve.

17 17 Fanen Filtre Fanen Filtre giver dig mulighed for at justere de individuelle effekter i det indscannede billede ved anvendelse af forskellige filtre før indscanningen. Ingen Der anvendes ingen filtereffekt, og billedet indscannes ved hjælp af standardindstillingerne. Slør Gør billedet blødere eller glattere. og brug knapperne +/ for at anvende dette filter i forskellige grader til dit billede. Skarpheds Gør billedets linier og afgrænsninger skarpere, så detaljerne gøres tydeligere. Og brug knapperne +/- til at anvende dette filter i forskellig grad til billedet. Der vises et eksempel på den anvendte effekt på miniatureprøven, så du kan sammenligne den med originalen for at se effekten før indscanningen.

18 18 Invertér Inverterer billedet til negativ eller det modsatte. Præg Gør elementerne i billedet fremhævede eller tilbagetrukne. Vend Opretter et spejlbillede af originalen. Uskarphedsmaske Dette filter registrerer figurkanter og farveafgrænsninger og fremhæver dem. Fanen Om Fanen Om viser information om scanneren: interfacetypen og -information, såvel som den aktuelle version af den anvendte TWAIN-driver.

19 19 Sådan udføres en baggrundsscanning 1. Klik på knappen Baggrundsindscanning, hvorefter dialogboksen Baggrundsindscanning. 2. Indstil den ønskede scanningsfunktion og -opløsning i TWAIN-dialogboksen for det aktuelle scanningsområde. BEMÆRK: Ved hjælp af pilene til baggrundsindscanning kan du få vist forskellige baggrundsopgaver. 3. Klik på Indscanning, hvorefter scanneren begynder at scanne baggrundsjob det ene efter det andet. * Du kan knytte forskellige scanningsstørrelser (A4, A5 eller tilpasset) til hvert billede separat. Baggrundsindscanning Kontrol Ny baggrundsopgave: giver dig mulighed for at oprette et nyt indscanningsområde i billedet i prævisningsvinduet. Kopiér baggrundsopgave: giver dig mulighed for at kopiere en baggrundsopgave. Kassér baggrundsopgave: giver dig mulighed for at slette den valgte eller fremhævede baggrundsopgave. Afslut baggrundsopgave: hvis du vil afslutte Baggrundsindscanning. Frem/Tilbage i baggrund: Disse pile giver dig mulighed for at rulle gennem listen med baggrundsopgaver. Boksen Baggrundsindscanning indeholder miniaturebilledet, DPI, indscanningsfunktion og billedstørrelse for hver baggrundsindscanning. Baggrundsnummeret (f.eks. 1/10, nummer 1 ud af ti) vises altid øverst i baggrundsboksen sammen med Baggrundsindscanningsstatus.

20 20 Appendikser Appendiks A: Indscanningstip De følgende eksempler giver nyttige oplysninger, som du kan bruge ved indstilling af indscanningsfunktion og/eller opløsning. De anbefalede indscanningsopløsninger til de forskellige output-enheder er vist nedenfor: Pladskrav til forskellige indscanningsfunktioner: Farve inkjet Dye sublimation eller Farvelaser

21 21 Appendiks B: Fejlfinding Bemærk: Det er ikke muligt at udskrive og indscanne samtidigt.. Skil ikke enheden ad for at reparere fejl! Når du ikke bruger scanneren i længere tid, skal du trække netadapteren ud af vægstikket. 1. Computeren kan ikke genkende scanneren.. Undersøg, om scanneren er forbundet rigtigt til computeren. Sluk for computeren og scanneren, og tilslut dem igen ved omhyggeligt at følge vejledningen under hardwareopsætning. 2. Scan-kommandoen er ikke udført. Scannerkablet kan være sat løst i. Undersøg, om scanneren er forbundet rigtigt til computeren. 3. Hvorfor er mine billeder plettede eller slørede? Hvis det indscannede vises dårligt på skærmen, men udskriften er tilfredsstillende, kan det være din videodriver, der er årsagen. Prøv at ændre opløsningen og farveindstillingerne i "Skærm"-delen af dit Windows-kontrolpanel (efter først at have sikret dig, at du har den rigtige driverdiskette til at retablere dit systems oprindelige indstillinger). Du skal bruge en driver, der giver mulighed for mere end 16 millioner farver og en opløsning på mindst 800 x Hvilken opløsning skal jeg indscanne ved? a. Du skal indscanne ved en opløsning, som svarer til din output-enhed. b. Hvis du har tænkt dig, at det indscannede skal vises på en computerskærm (Internet), som har en opløsning på 72 DPI, anbefaler vi 72 DPI. c. Hvis din output-enhed er en inkjet-printer: Når det drejer sig om farvebilleder, skal du indscanne ved 1/3 af printerens tilladte opløsning. Når det drejer sig om gråtoner eller stregtegninger, skal du indscanne ved printerens fulde opløsning.. 5. Det indscannede billede er ikke tydeligt. Det anbefales, at du holder scannerglaspladen og dokumentlåget rent. De bør rengøres regelmæssigt. Trin ved rengøring: a. Sluk for scanneren, og træk stikket ud. b. Åbn dokumentlåget, og brug en klud fugtet med sprit til at rengøre scannerglaspladen og låget hver for sig. c. Brug en fnugfri, tør klud til at aftørre glaspladen og låget. Bemærk: Se på en af vores web-sites for at få flere oplysninger om fejlfinding (Frequently Asked Questions).

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320

Din brugermanual HP SCANJET 5470C http://da.yourpdfguides.com/dref/922320 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning NPD5154-00 DA

Brugervejledning NPD5154-00 DA NPD5154-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brug af dine scannerfunktioner

Brug af dine scannerfunktioner CanoScan 5600F Vejledning på skærmen Sayfa 1 / 309 sayfa MC-2519-V1.00 Sådan bruges denne vejledning Udskrivning af denne vejledning Opnåelse af den seneste scannerdriver Brug af dine scannerfunktioner

Læs mere

Elektronisk brugerhåndbog

Elektronisk brugerhåndbog Elektronisk brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen til MiraScan 5.0! 7 Før du går i gang, bør du kontrollere følgende: 7 Forberedelse af originalen til scanning 8 Hvis du vil scanne et fotografi 8

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning

ADOBE PREMIERE ELEMENTS 4.0. Brugervejledning Brugervejledning 1 Arrangér og se klip Når du tilføjer et medie til dit projekt, er du klar til at arrangere det i en ordre, som fortæller en historie, giver et indtryk, eller kommunikerer en tanke. Du

Læs mere

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk

Picasa 3 Vejledning. Oktober 2011. www.skive.dk Picasa 3 Vejledning Oktober 2011 www.skive.dk Picasa3 Grundlæggende Indhold PICASA3 GRUNDLÆGGENDE... 1 LIDT OM PICASA3... 2 DOWNLOAD AF PICASA3... 2 INSTALLATION AF PICASA PHOTOVIEWER (FOTOVISER)... 4

Læs mere

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm

DESIGN-PARTNER VEJLEDNING. af Vivian Høxbro. og Jubbe Netterstrøm DESIGN-PARTNER VEJLEDNING af Vivian Høxbro og Jubbe Netterstrøm FORORD 29. april 2014 Design-Partner er udviklet med specielt henblik på den professionelle strikdesigner. Ved hjælp af Design-Partner er

Læs mere

Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac)

Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) Brugervejledning Readiris fra Dictus (Mac) 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER READIRIS? INDSTILLINGER SPROG SCANNER INDSTILLINGER SIDEANALYSEINDSTILLINGER BILLEDFORBEHANDLINGSINDSTILLINGER

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på.

imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. imovie 08 Introduktion Lær imovie at kende, og revolutioner den måde, du afspiller, ser, lagrer og deler video på. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 4 Velkommen til imovie 08 5 imovie-grænsefladen 5 En enkelt

Læs mere

hp officejet 6100 series all-in-one

hp officejet 6100 series all-in-one hp officejet 6100 series all-in-one referencevejledning Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til

Læs mere

ADOBE MUSE. Opbygning af dit første website

ADOBE MUSE. Opbygning af dit første website ADOBE MUSE Opbygning af dit første website Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Installation af softwaren og konfiguration af eksempelprojektet Opbygning af et kort over websitet Redigering af siden A-Master

Læs mere

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiske meddelelser Juridiske meddelelser Hvis du vil se de juridiske meddelelser, skal du gå til http://help.adobe.com/da_dk/legalnotices/index.html. iii Indhold Kapitel 1: Ressourcer

Læs mere

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006

4600 MFP-option. Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren. www.lexmark.com. August 2006 4600 MFP-option Printer- og scannerbrugervejledning til C772n-printeren August 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med diamantformen er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc. og er registreret

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

hp psc 2200 series all-in-one

hp psc 2200 series all-in-one all-in-one referencehåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dokumentet må fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående

Læs mere

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version

ZoomText 9.1. Kortvejledning. version ZoomText Kortvejledning version 9.1 Indhold Velkommen til ZoomText 9.1... 2 Systemkrav... 3 Installation af ZoomText... 4 Aktivering af ZoomText... 5 Start ZoomText... 7 ZoomText brugerfladen... 8 Aktiver

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp

Bruge Hjælp. Bruge online Hjælp Bruge Hjælp Brug af Hjælp Indhold Indeks Tilbage 1 Bruge Hjælp Bruge online Hjælp Adobe Acrobat Reader 5.1 indeholder komplet dokumentation i et PDF-baseret hjælpesystem. Hjælpesystemet et PDF-dokument

Læs mere

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521

LASERJET PRO MFP. Brugervejledning M521 LASERJET PRO MFP Brugervejledning 2 M521 HP LaserJet Pro MFP M521 Brugervejledning Copyright og licens 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd

en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd en håndsrækning for lærere udi kunsten at få det bedste ud af digitale, stille & bevæge(n)de billeder samt lyd Billede... 2 Hvor stort er billedet? (SPI PPI DPI LPI)... 2 Format over tingene (PSD TIFF

Læs mere

Deep S ky Imager ª : Det Basale Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu

Deep S ky Imager ª : Det Basale Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu Deep S ky Imager ª : Det Basale Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu C olor B lack and White P ro II P ro II P ro III Part liste Når æsken åbnes første gang,

Læs mere

Gratis. billedbehandling. med Photofiltre. Gratis billedbehandling med Photofiltre. Palle Bruselius

Gratis. billedbehandling. med Photofiltre. Gratis billedbehandling med Photofiltre. Palle Bruselius Gratis billedbehandling med Photofiltre Palle Bruselius Gratis billedbehandling med Photofiltre > Hent og installér det gratis program Photofiltre > Kom hurtigt i gang med fotoredigering > Reparér og retouchér

Læs mere

Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu

Meade Autostar Billedebehandling For Windows. Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu Meade Autostar Billedebehandling For Windows Oversat fra engelsk af Keld Rützou-Petersen Brorfeldes Vennekreds www.brorfelde.eu Version 3.19 7 September 2004 Dette dokument og Meade Autostar IP-softwaren

Læs mere

http://solutions.brother.com

http://solutions.brother.com SOFTWARESYSTEM TIL PERSONLIGT BRODERIDESIGN Brugsanvisning Besøg os på http://solutions.brother.om, hvor du kan få produkt-support og svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ). VIGTIGE OPLYSNINGER: BESTEMMELSER

Læs mere