Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014"

Transkript

1 Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner Museets formål Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Museets mission og formål: Museum Lolland-Falster er skabt gennem en fusion af Lolland-Falster Stiftsmuseum og Guldborgsund Museum, tidligere Falsters Minder. Den1. juni 2010 blev Reventlow-museet Pederstrup en del af Museum Lolland-Falster, derfor fik museet i 2010 nye vedtægter. Museum Lolland-Falsters mission beskrives som følgende i museets vedtægter 2: Museet skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling indenfor sit ansvarsområde virke for sikringen af Danmarks kulturarv og belyse forandring, variation og kontinuitet i menneskers livsvilkår fra de ældste tider til nu. Museet skal gøre samlingerne tilgængelige for offentligheden og stille dem til rådighed for forskningen samt udbrede kendskabet til resultatet af såvel Museets egen forskning, som anden forskning baseret på Museets samlinger. Museum Lolland-Falsters geografiske ansvarsområde er Guldborgsund og Lolland kommuner. Museets tidsmæssige ansvarsområde omfatter forhistorie, middelalder, renæssance og nyere tid. Museets emnemæssige ansvarsområde er kulturhistorien, herunder herregårdskultur og godslandskab på Lolland og Falster. Museets vision: Museum Lolland-Falster er et nyt museum, derfor har vi valgt at lave en vision, der kun gælder for arbejdsplanerne Da Museum Lolland-Falster har været igennem to fusioner på 18 måneder, er visionen enkel og meget jordnær: Museets vision er at virke som ét professionelt, statsanerkendt, kulturhistorisk museum for Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster er et nyt museum, der nu tager hul på de første langsigtede arbejdsplaner. Museets vision er, som beskrevet ovenfor, at få museet til at virke som ét professionelt, statsanerkendt, kulturhistorisk museum. Det er museets medarbejderes og bestyrelses opfattelse, at kun igennem at få museet til at fungere som en enhed, kan Museum Lolland-Falster udvikle sig til at blive et stærkt, bæredygtigt og innovativt museum. Museum Lolland-Falster skal finde sin plads som nyt og samlet museum på Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster består nu af 3 tidligere statsanerkendte museer, nemlig Lolland- Falsters Stiftsmuseum, Guldborgsund Museum, tidligere Museet Falsters Minder, og Reventlow Museet Pederstrup. De tre gamle museers forpligtigelse og engagementer kan ikke undgå i et vist omfang at blive overført til Museum Lolland-Falsters nye arbejdsplaner. Men i de kommende arbejdsplaner gælder det i høj grad også for Museum Lolland-Falster om at skabe et nyt museum og samtidig skille sig af med evt. tidligere og ikke hensigtsmæssige forpligtigelser. Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4- side) Museum Lolland-Falster har én stor opgave i den kommende arbejdsplansperiode, nemlig de forvaltningsmæssige opgaver i forbindelse med den faste forbindelse til Tyskland. Fælles fagligt tema for arbejdsplanerne er derfor: Brohovedet i Østersøen. Bygnings- og landskabskultur - Femern Bælt velfærdssamfund.

2 Lolland og Falster ligger i Østersøen med forbindelser til de andre danske øer, til Tyskland, Sverige, Polen og de baltiske områder. Museet vil derfor, ikke mindst aktualiseret af etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, arbejde målrettet med projekter og forskning, der relaterer til beliggenheden som et brohoved i Østersøen. Museet har desuden spidskompetencer inden for landskabs- og bygningskultur og vil derfor for nyere tids vedkommende prioritere velfærdssamfundets bygningskultur og kulturlandskab i tilknytning til landsdelens store infrastrukturarbejder og for arkæologiens vedkommende prioritere regionale undersøgelser af kulturlandskabet. Der er desuden en række hovedoverskrifter for Museets arbejdsplaner: Museet skal løftes ved at hæve museets professionelle og faglige standard. Museet skal lettes. Museum Lolland-Falster har mange bygninger og mange genstande. Der skal arbejdes med at vurdere behovet for bygninger mv. Det er vigtigt for museets ledelse, at driftsomkostningerne går til faglige formål i henhold til Museumsloven. I lyset af det nationale museumsudredningsarbejde bestræber museet sig på at skabe et bæredygtigt museum, som kan løse alle opgaver inden for de 5 søjler. Grundlaget for et professionelt museum er en professionel håndtering af samlingerne. Museet vil derfor implementere fælles digitale sagsjournaliseringssystemer og genstandshåndteringsprocedurer. Museet prioriterer registrering og digitalisering af samlingen meget højt. Desuden prioriterer museet særskilt en udarbejdelse af langtidsplaner for den del af museets samling, der med Frilandsmuseet i Maribo og bygningsmassen i Nykøbing F., rummer en lang række fredede og bevaringsværdige bygninger. Der arbejdes mod et nyt fællesmagasin for Lolland-Falster og nabomuseer. Det er planen, at der etableres mindst et PhD-forløb med diverse samarbejdspartnere. Museet vil også etablere og udbygge kontakter og samarbejde med folkeskoler, institutioner, gymnasier samt videregående uddannelser. For at Museet kan fungere som ét museum, vil der også blive brugt en del tid og midler på at få medarbejderne til arbejde efter den nye organisationsplan. Indsamling Afsnittet om indsamling skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er museets samlingsmæssige fokus (eksempelvis tidsperiode og geografisk område)? Angiv om der er dele af samlingen, der falder udenfor dette fokus (max 2 A4- sider) Museets samlinger rummer langt over genstande fra istiden til i dag indsamlet fra hele Lolland og Falster. Samlingerne afspejler områdets overordentligt rige kulturarv, der blandt andet skyldes Lolland-Falsters frugtbare landbrugsjord med intensiv sukkerroedyrkning, beliggenheden som brohoved i Østersøen og fordums tiders status som enkedronningesæde i flere hundrede år. Forskellige flintinventarer fra stenalderen og keramikinventarer fra vikingetid og tidlig middelalder er af national betydning. Et repræsentativt bopladsmateriale fra oldtid og middelalder er under indsamling, først og fremmest for stenalderens, jernalderens og middelalderens vedkommende. Samlingerne omfatter et stort og varieret antal bronzegenstande som sværd fra ældre bronzealder eller rageknive, pincetter, syle og andet personligt udstyr fra yngre bronzealder. Museets tidligste nyere tids indsamlinger rummer først og fremmest genstande fra landbokulturen og fra købstædernes borgerskabs materielle kultur i og 1900-tallet.

3 Desuden rummer samlingerne genstande fra lokale produktionsvirksomheder og forsvundne håndværk, store samlinger af husgeråd, lokalt fremstillet sølvtøj, redskaber, inventar, ovne, møbler og karakteristiske interiører fra de sidste 200 år samt værksteder fra de sidste 100 år, f.eks. en komplet guldsmedeforretning med tilhørende værksted med ca genstande. Museet har også en stor og fornem ursamling. Dertil kommer f.eks. det store pløjemobil, hvis historie er direkte relateret til sukkerroens indførelse i Danmark. Museet rummer en række temasamlinger som for eksempel almuemøbler dekoreret af Toreby-maleren Anders Jørgensen eller genstande knyttet til regionens musikhistorie centreret om det ældste danskbyggede cembalo. Handel og købmandskab i 1900-tallet er dokumenteret i tilknytning til det arbejdende værksted "Den Gamle Købmandshandel" med genstande. Indbo, arkivalier m.v. fra folkemindesamleren Helene Stranges mindestuer i Nørre Alslev blev overført til museet i 1956 med mere end 100 genstande og arkivalier. Museet rummer en væsentlig tekstilsamling fra de sidste 300 år, der spænder fra den lokale polarforsker Peter Freuchens isbjørneskindsbukser og hans mors brudekjole over 1900-tallets dræningsgraveres arbejdstøj til en fornem og stor samling af dåbskjoler fra Lolland-Falster foruden en righoldig samling af folkedragter. Museets middelalderlige krucifikssamling er helt unik og er derfor konserveret for ENB-midler. Museets polske samling beskriver den polske indvandring i forbindelse med sukkerroeeventyret på Lolland og Falster. Efter overtagelsen af Reventlow Museets samlinger pr. 1. juni 2010 er museet kommet i besiddelse af en betydningsfuld samling af genstande og malerier med relation til Reventlowfamilien og arbejdet forud og under de store landboreformer. Især museets portrætsamling med værker af 1700-tallets toneangivende kunstnere som C.G. Pilo, Jens Juel, Andreas Brünniche og Balthasar Denner udmærker sig i den forbindelse. Efter etableringen af en række mindre arkiver på Falster i slutningen af 1900-tallet har Falsters Egnshistoriske arkiv, der er en integreret del af museet, primært indsamlet arkivalier fra lokalområdet omkring Nykøbing Falster. Museet har i de seneste år bevidst indsamlet nyere tids genstande i forbindelse med aktuelle undersøgelser f.eks. i forbindelse med nedlæggelse af Nysted Savværk og Man B&W i Holeby, i forbindelse med kommunesammenlægningen pr eller i forbindelse med undersøgelser af landbrugsrelateret industri som sukkerfabrikkerne. Museum Lolland-Falsters samlinger skildrer set under et Lolland-Falsters betydning som porten til Europa. I Maribo har museet et frilandsmuseum beliggende ved Maribo Søerne. Det består af 16 bygninger af forskellige størrelser fra en firelænget gård til husmandshuse, skole og smedje. Bygningerne er hjemtaget fra Lolland og Falster. Frilandsmuseumsafdelingen åbnede i 1927, og de fleste bygninger blev hjemtaget i 1920erne og 1930erne, dog har museet i perioden genopført et landarbejderhus. Museets stubmølle istandsættes pt. for fondsmidler. Museet ejer ligeledes klosterruinerne fra Maribo Kloster beliggende ved domkirken. I Nykøbing har museet til huse i fredede og bevaringsværdige huse fra 16-, 17-, 18- og tallet. Museet ejer Kuskestalden fra 1600-tallet, der er den eneste bygning fra Nykøbing Slot, der undgik nedrivning i 1700-tallet. Dertil kommer en beskyttelsesbunker fra krigen. Biblioteket i Maribo er til stadighed udbygget gennem indkøb, gaver og bytteforbindelser med andre museer i ind- og udland. Bogsamlingen i Maribo er gjort tilgængelig i intern database. Der arbejdes på at få gjort bogsamlingen tilgængelig for publikum i samarbejde med Stiftsbiblioteket i Lolland Kommune. Biblioteket i Nykøbing rummer ca.

4 3.500 generelle oversigtsværker og opslagsværker inden for det tidligere Guldborgsund Museums arbejdsområde og en stor samling af litteratur med relation til Falster og til dels Lolland. Endvidere findes der specielt en afdeling for litteratur om tekstiler og beklædning. Desuden indgår en del skibshistorisk faglitteratur i biblioteket. Museet fik i 2006 den gamle bogsamling fra Maribo Stiftsbibliotek (ca bind), som er Danmarks første folkebibliotek. I Museum Lolland-Falsters samling er der også genstande, hvis relation til området er spinkelt og falder uden for det ovennævnte. I de kommende år vil museets medarbejdere gennemgå samlingerne for at få overblik over dette og evt. skille genstande ud af samlingen. Angiv hvilke faglige hensyn og nødvendige prioriteringer der ligger til grund for indsamlingen af værker og genstande (max ½ A4-side) Hovedparten af Museum Lolland-Falsters nyerhvervede genstande indgår i museets samling via undersøgelser og udgravninger, altså gennem en aktiv indsamling. Museet har en indsamlingspolitik, som ligger på museets hjemmeside: Museum Lolland-Falster samler og bevarer genstande, fotografier og arkivalier som kan belyse Lolland-Falsters fortid og nutid for fremtiden. Af plads- og resursehensyn modtager museet ikke alle de gaver, museet får tilbudt. De tilbudte gaver bliver konkret vurderet af museets arkæologer, historikere og etnologer. Vurderingen foretages i forhold til museets overordnede strategi og handlingsplaner og i forhold til, hvad der allerede findes i museets samling. Museet vil altid forsøge at svare på henvendelser om gaver, inden der er gået en måned. Skal genstande have interesse for Museum Lolland-Falster, skal de have lokal tilknytning, dvs. enten være fremstillet eller anvendt på Lolland-Falster. Museet fokuserer især på jernalderlandskabet, herregårds- og landbrugskultur, købstadsog industrikultur samt magtens landskab i fortid og nutid. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende indsamling (max ½ A4-side) Det nye fusionerede museum har endnu kun foretaget koordinering af indsamling med andre museer i forbindelse med aktuelle konkrete projekter som den etnologiske undersøgelse af etableringen af et nyt fængsel på Nordfalster (Horsens Museum)og undersøgelsen af kvindelejren på Femø (Kvindemuseet). Efter fusionen med Reventlow- Museet skal indsamling af herregårdskultur koordineres med bl.a. Gammel Estrup - Herregårdsmuseet, så samlingerne supplerer hinanden og giver et dækkende indtryk af herregårdskulturens forskellige facetter og tidsperioder samt de regionale og lokale særpræg. Museernes indsamling bør koordineres gennem fælles forskningsprojekter. Museet vil kun i begrænset omfang indsamle herregårdsgenstande med et større nationalt sigte, og i de tilfælde kun hvor genstanden har en specifik relation til Reventlowfamilien eller arbejdet med landboreformerne. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Hvordan ønsker museet at prioritere sin indsamling i den 4-årige planperiode? Angiv de enkelte satsningsområder (max 2 A4-sider) Idet museet i den 4-årige planperiode fokuserer på digitalisering og omorganisering af museets eksisterende samlinger, er museets resurser til håndtering af ny accession begrænset. Museet begrænser derfor den aktive indsamling til allerede planlagte

5 projekter samt til indsamling i forbindelse med arkæologiske og nyere tids feltundersøgelser foranlediget af periodens bygge- og anlægsarbejder. Derudover indsamles et meget begrænset antal relevante genstande til udfyldelse af huller i eksisterende temasamlinger i henhold til museets indsamlingsstrategi: Konkret indsamler museet materiale i tilknytning til forsknings-, dokumentations- og udstillingsprojekter indenfor temaerne: Infrastruktur og overfartshistorie, Lolland-Falster som grænseregion i fortid og nutid (Brohoved i Østersøen), Klima og energi (møller på Lolland- Falster - museets eksisterende samlinger), Magtens landskab i fortid og nutid og herregårdslandskabets transformering i forlængelse af landboreformerne (kulturlandskabsudvikling), Kvindelejren på Femø (velfærdssamfundet), Indvandring (vendere, svenskere, polakker, københavnere osv.) (Brohoved i Østersøen), Turismens historie (Brohoved i Østersøen), Landbrugsrelateret industri (kulturlandskabsudvikling og bygningskultur), Nykøbing Slot (Brohoved i Østersøen), Landbebyggelse i vikingetid og tidlig middelalder, Bronzealderens kulturlandskab, De tidligste agerbrugere (overgang mellem ældre og yngre stenalder), Istidsjægere samt boligkulturen for herskab og tjenestefolk på herregårde i og 1800-tallet (museets eksisterende samling med relation til Reventlow). Museum Lolland-Falster forvalter kulturarven fra istiden til nutiden på Lolland-Falster i henhold til museumslovens kapitel 8. Det vil sige, at Museum Lolland-Falster forvalter såvel nyere tids kulturmiljøer som fortidige jordfaste fortidsminder. Museet gennemfører arkivalsk kontrol af den fysiske planlægning inden for Lolland og Guldborgsund Kommuner. Museet arbejder målrettet med at forvalte museumsloven på en forskningsmæssig baggrund. Arkæologiske undersøgelser i medfør af museumsloven. Den arkivalske kontrol består af arkivgennemgang, databasesøgning og kortbladsanalyser. Efterfølgende foretages arkæologiske forundersøgelser i form af detektorafsøgninger, fosfatkarteringer, almindelige rekognosceringer, besigtigelser og prøvegravninger for at kunne vurdere om og i hvilket omfang, det er nødvendigt at foretage egentlige arkæologiske undersøgelser. Uden forundersøgelser er det ikke muligt at vurdere omfanget af eller angive en tidsplan for de eventuelle egentlige undersøgelser. Museet anbefaler, at forundersøgelserne udføres så tidligt, det overhovedet lader sig gøre, således at de eventuelle egentlige undersøgelser vil kunne finde sted uden at forsinke selve byggeriet. Ved større forundersøgelser (over ½ ha) påhviler finansieringen af forundersøgelsen anlægsmyndighed/ bygherre i henhold til museumsloven. Undersøgelserne afrapporteres gennem indberetninger til Kulturarvsstyrelsen i form af fundanmeldelser, bygherrerapporter og udgravningsberetninger. Så vidt muligt præsenteres resultaterne umiddelbart for offentligheden gennem dagspressen, tidsskrifter og udstillinger. Nyere tids undersøgelser i medfør af museumsloven. Museet skal foretage arkivalsk kontrol i høringsfasen vedrørende offentliggjort planmateriale. Museet kan gennemføre undersøgelses- og dokumentationsopgaver inden for Lolland og Guldborgsund Kommuner med henblik på at sikre, at der i planmaterialet tages hensyn til forekomsten af væsentlige bevaringsværdier. Den arkivalske kontrol består af arkivgennemgang og databasesøgning. Efterfølgende kan der foretages besigtigelser, opmålinger og kulturmiljøanalyser, når museet fra kommunen har modtaget anmeldelse af nedrivninger eller andre byggearbejder, der vil medføre afgørende ændring i brug eller funktion af bygninger, bebyggelser eller andre kulturlevn.

6 Gravminderegistrering. Museum Lolland-Falster udfører registreringen af bevaringsværdige gravminder på kirkegårdene på Lolland-Falster i henhold til lov nr. 268 af 22. maj 1986 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde. Der er indgået en aftale med Lolland og Guldborgsund kommuners provstier, der indebærer, at menighedsrådene betaler for arbejdet. Gravminderegistreringen er færdig i 2011, hvor det også publiceres via Historisk Atlas. 2011: Udarbejdelse af overordnet kassationspolitik, der i udgangspunktet tager hensyn til den aktuelle omorganisering af samlingerne 2011: Kassation i forbindelse med oprydning 2011: Sortering og kassation af udskilt arkæologisk materiale (ødelagte prøver mv.) : Årlig revision af MLF's generelle indsamlingspolitik med opdatering af fokusområder Årlig revision af kassationspolitik Kassationsgennemgang af udvalgte genstandsgrupper iht. Den grønne Registrant. Hvordan forholder museets indsamlingsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Museum Lolland-Falster arbejder med planer om et nyt fællesmagasin på Lolland-Falster og Sydsjælland. Indtil dette magasin bliver realiseret er der store pladsproblemer i museets mange mindre og større magasinrum. Alle magasinrum er fyldt op, og arbejdet går således nu på at få ryddet op og skilt ud af samlingen via kassation. Fokus er derfor på at få gennemgået samlingerne til bunds, inden der samles nyt ind. Dog selvfølgelig undtaget de pågående undersøgelser og forskningsprojekter samt kapitel 8 undersøgelserne. Konservering og Bevaring Afsnittet om konservering og bevaring skal indeholde status og en 4-årig strategi Status og aktuelle udfordringer: Giv en overordnet status på samlingernes tilstand og redegør for aktuelle konserverings- /bevaringsrelaterede problemstillinger, der inkluderer såvel aktiv som præventiv konservering (max 2 A4-sider) Museum Lolland-Falsters magasinsituation er uholdbar. Det tidligere Lolland-Falsters Stiftsmuseum havde fået hovedparten af samlingen flyttet til lejede lokaler. Resten af samlingen er fordelt på et mindre antal steder i Maribo. Her er det særlig museets store samling af landbrugsredskaber, der giver problemer, da der er tale om meget store genstande. Det tidligere Guldborgsund Museum har haft tradition for at have magasinopbevaring i museets fredede og bevaringsværdige bygninger, både i egentlige opbevaringsrum og i udstillingernes underskabe mv. Det medfører, at magasinopbevaring foregår i forskellige rum alle med meget uhensigtsmæssige adgangsveje og uhensigtsmæssigt klima. Reventlow Museet Pederstrup har en mindre samling, hvoraf langt det meste er udstillet. Resten af genstandene opbevares på Reventlow-museet, hvor der er store temperaturudsving over året. Museum Lolland-Falster har da også søgt og heldigvis fået midler fra Kulturarvsstyrelsens udviklingspulje til at få undersøgt og få foretaget beregninger på et nyt fællesmagasin for

7 Lolland-Falster og Sydsjælland. Forarbejdet foregår i samarbejde med Niras Konsulenterne ind i Museets magasinplaner har meget høj prioritet i museets arbejdsplaner. Ligesom indhentning af registreringsefterslæb og gennemgang af samlingerne med henblik på registrering, lokalisering, tilstandsbedømmelse og evt. kassation. Organiske genstande frysedesinficeres rutinemæssigt inden placering/replacering på magasin. Mindre genstande i egen kummefryser (-40C), større ved årlig indlejning af frysecontainer. Museet råder over vældigt begrænsede muligheder for at udføre aktive konserveringsindgreb. Dette begrænser sig til enkelte limninger samt generel rengøring/vedligehold. Aktive konserveringsindgreb rekvireres hos Bevaringscenter Næstved, hvor museet råder over 12 andele ~ 444 timer/år og en andel i fælleskonserveringen. Tilsyn og præventive tiltag, såsom klima- og skadedyrsmonitorering foretages af museets konservator. Museets bygninger. Museum Lolland-Falster ejer ca. 30 bygninger. De har forskellig karakter, idet nogen har status af at være en samling, som bygningerne på museets frilandsmuseumsafdeling, andre danner rammer om kontorer, udstillinger og magasiner. Af dem findes både fredede og bevaringsværdige bygninger og andre uden status. Alle disse bygninger skal vedligeholdes og istandsættes. Det gøres løbende, men desværre overskrider udgifterne langt bevillingerne til arbejdet. For de tre bygninger på Reventlow Museet gælder endvidere, at museet modtager kr. om året. Midlerne er øremærket bygningsvedligeholdelse, og der arbejdes efter en plan udarbejdet af arkitekt Peter Bering. I den forbindelse afrapporteres der hvert år til kommunen. Beskriv kort museets magasiner og vurder den bygningsmæssige tilstand. Redegør for eventuelle nedbrydningsfaktorer, der kan gøre sig gældende overfor samlingerne (max 2 A4-sider) Museum Lolland-Falster har sine magasiner spredt på flere lokaliteter, mange bygninger og rum. Flere af magasinerne er i museets gamle bygninger med dårlige adgangs- og arbejdsforhold, hvilket er en risiko ved håndtering af genstandene. Et enkelt (lejet) magasin har dog mulighed for adgang med palleløfter. Generelt er magasinerne uden mulighed for klimastyring, dog har en enkelt bygning og enkelte rum affugtning. Den manglende klimastyring udsætter flere af samlingerne for skadelige svingninger i temperatur og relativ fugtighed. Flere af magasinerne er overfyldte, hvilket besværliggør f.eks. renhold og adkomst til genstande. Museum Lolland-Falsters samlinger er opstået af de 3 fusionerede museers store gamle samlinger. Dette afspejler sig i magasinerne, som er spredt ud på flere steder i begge byer, altså Nykøbing Falster og Maribo. På Reventlow Museet er der meget få genstande, som ikke er i udstilling og derfor ikke et egentlig magasinbehov. Der pågår et stort arbejde med at gennemgå og samle museumsgenstandene i større enheder. Samtidig foregår en vurdering af samlingen og dens tilstand med henblik på udskillelse/kassation af genstande. For indeværende har Museum Lolland-Falster i Maribo et hovedmagasin i lejede lokaler, hvor klimaet ikke er reguleret. Herudover er der stadig en del af samlingen, fortrinsvis større landbrugsredskaber, som er magasineret i laden på Frilandsmuseet. Museumsbygningen i Maribo har magasinrum i kælder, på etagerne samt stadig enkelte genstande på loftet.

8 Ingen af disse lokaler er klimaregulerede, og flere steder er adgangsforholdene vanskelige. I Nykøbing har museet magasin i næsten alle museets historiske bygninger og i en meget stor procentdel af lokalerne; kun et enkelt er klimareguleret m/affugtning. Generelt er adgangsforholdene langt fra ideelle, og magasinerne er overfyldte. For museet som helhed er magasinkapaciteten pt. utilstrækkelig og utidssvarende: manglende klimaregulering, dårlige adgangsforhold, vanskelig renholdelse og ikke mindst meget dårlige forhold for museets ansatte i bevaringsafdelingen. Dertil kommer, at der ikke til magasinerne er knyttet de nødvendige faciliteter for at udføre modtagelse/registrering/rengøring/desinfektion før magasinering på et professionelt niveau. Disse funktioner løses i dag ad hoc bl.a. ved periodevis indlejning af frysecontainer, hvilket giver en tung arbejdsgang. Det skal dog understreges, at alle genstande, der registreres og sættes på magasin er frosset. Dette arbejdes der intensivt på at ændre, bl.a. har museet modtaget en bevilling fra KUAS til udarbejdelse af projekt for et nyt museumsmagasin. Emballage og pakning til magasin. Der er i forbindelse med magasinflytning i det tidligere Stiftsmuseum blevet anvendt mange midler på at få pakket museets mindre genstande i korrekt emballage. I det tidligere Guldborgsund Museum har der været tradition for at pakke tekstilerne korrekt og i øvrigt stille genstande, store som små, på hylder uden indpakning. Der er derfor minimale problemer med emballagen. Tilstandsvurdering. Egentlige stikprøver er ikke udtaget. Som nævnt ovenfor sker der løbende en gennemgang/ommagasinering, herunder omemballering til syrefri/inaktiv emballage, af materialemæssigt meget blandede samlinger. Dette danner grundlag for følgende status: Alle samlinger vil vinde stort ved overflytning til mere klimastabile magasiner. Dele af samlingerne bærer præg af for fugtig opbevaring. Museet rummer store samlinger af særligt sårbare materialer som glasnegativer og arkæologisk metal samt tekstiler. Der arbejdes løbende med at udbygge registrering/logning af klimadata (temperatur, relativ luftfugtighed og dugpunkt) i magasinerne for at kunne udnytte eksisterende lokaler bedst muligt. Ligeledes er der udsat fælder for registrering af evt. skadedyr, ligesom der planmæssigt foretages runderinger på magasiner og i udstillinger. De planmæssige runderinger foretages af museets konservatoruddannede magasinforvalter. Redegør for den koordinering museet foretager med andre museer vedrørende konservering og bevaring (max ½ A4-side) Museum Lolland-Falster arbejder på at etablere/bygge nyt magasin og inviterer relevante nabomuseer og andre institutioner til et samarbejde. Det gælder for de statsanerkendte, såvel som mindre relevante, private museer, arkiver, biblioteker og kirkerne. Gennem et fællesmagasin kan vi sikre en optimal bevaring af kulturarven, men samtidig også skabe en arbejdskraftbesparende og koordineret tilgang til samlingerne museerne imellem, når det gælder brug af genstande til forskning og udstilling. Der vil også være større mulighed for koordinering af indsamlingspolitik. Uddeponeringer. Museet har en mængde genstande uddeponeret til andre institutioner f.eks. det frivillige

9 museum Emil Aarestrups Hus i Nysted. Disse genstande tilses årligt. Ligesom museets konservatoruddannede magasinforvalter underviser de pågældende i genstandshåndtering og sikring. Museum Lolland-Falsters magasinforvalter deltager i løbende i seminarer og netværk på nationalt, nordisk og internationalt niveau og vidensdeler således med kollegaer. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg de vigtigste indsatsområder og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode. Beskriv i denne sammenhæng hvilke dele af samlingen museet vil gennemgå med henblik på eventuel konservering og kassation (max 2 A4-sider) Vigtigste bevaringsrelaterede opgave i de kommende år er at få etableret et nyt magasin med gode klima-, energi- og adgangsforhold. Samt i tilknytning hertil at få indrettet værksted, foto-, registrerings- og studierum. Udbygge og forbedre præventive tiltag såsom klima- og skadedyrsmonitorering herunder anskaffelse af flere loggere og måleudstyr. Med henblik på senere overflytning til nyt magasin fortsættes den systematiske gennemgang af samlinger/lokaliteter med henblik på registrering, lokalisering, tilstandsbedømmelse og evt. kassation. Indgå tidligt i forløb vedr. ombygning af basisudstillinger, således at monitorering og virkemidler er fremtidssikrede og bevaringsoptimerede. Udstyrskrævende konserveringsopgaver og specialopgaver vil stadig blive rekvireret hos Bevaringscenter Næstved afklaring af mulighed for magasinbyggeri klargøring og pakning af genstande til magasinflytning 2011 gennemgang af samtlige af museets bygninger med henblik på omkostningsberegninger og efterfølgende vurdering om bygningernes relevans for museet og evt. finansieringsplan Der udarbejdes vedligeholdelses- og bevaringsplaner for samtlige museets bygninger indhentning af registreringsefterslæb og gennemgang af genstandsgrupper med henblik på kassation 2011 gennemgang af landbrugssamlingen og de større industrigenstande og efterfølgende kassation 2012 gennemgang af møbelsamling og efterfølgende kassation Hvordan forholder museets planer vedr. konservering og bevaring sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Museum Lolland-Falsters samling består nu af genstande, billeder og arkivalier fra tre tidligere museer. Samlingerne gennemgås i disse år med henblik på at få indhentet registreringsefterslæbet, tilstandsvurderet genstandene og evt. kasseret i samlingerne. Det er planen at få skabt en helhed ud af de tre samlinger, en fælles samling, som er tilstandsvurderet, så der er klarhed over konserveringsbehov, og tilgængelig digitalt, men også fysisk. Den perfekte ramme for den fælles samling er et nyt magasin. Registrering Afsnittet om registrering skal indeholde status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer:

10 Redegør for museets aktuelle registreringspraksis og -system (max ½ A4-side) Museum Lolland-Falster har siden fusionen 1. januar 2009 arbejdet målrettet hen mod en harmonisering af museets registreringspraksis og deraf følgende plan for fysisk omfordeling af arkiver, data, fotos og tegninger mv. De oprindelige museers samlinger rummer et større efterslæb af uregistrerede sager og genstande blandt andet er ikke en eneste af genstandene fra Reventlow Museet registreret i Regin. Museet indberetter regelmæssigt til de centrale digitale databaser. Siden 1992 har den arkæologiske sognebeskrivelse for Lolland-Falster været digitaliseret. Nyere tids accession er blevet registreret først i PC-file, siden i DMI og nu i Regin. Museum Lolland-Falster journaliserer såvel arkæologiske som nyere tids sager i Regin, og al accession i forbindelse hermed registreres i Regin. Selv for Falsters Egnshistoriske arkivs vedkommende registreres billeder og storformat i Regin. For de arkæologiske sagers vedkommende henvises til genstandslister i de respektive sager og i MUD. Fremover vil beretningerne blive digitalt tilgængelige via museets hjemmeside og Fund og Fortidsminder. Museet indberetter alle arkæologiske fund og aktiviteter til Fund og Fortidsminder. Når sagerne registreres i Regin offentliggøres de samtidig i Museernes Samlinger. Angiv status på handleplanen for indberetning til de centrale kulturarvsregistre KID og Museernes Samlinger (indsendt til Kulturarvsstyrelsen sommer 2008 og maj 2009) (max ½ A4-side) Museets tidsplan i forhold til indberetningen til Museernes Samlinger følger i det store og hele den i maj 2009 indsendte digitaliseringsplan med mere end 4000 registrerede genstande i I forhold til handleplanen er der registreret flere genstande, men knap så mange sager. Handleplanen skal efter Museum Lolland-Falsters overtagelse af Reventlow Museet revideres primo Ultimo 2010 har Museum Lolland-Falster omkring genstande registreret på Museernes Samlinger: RMP: 0 genstande på Museernes Samlinger, 78 værker på Regin kunst MLF: 226 genstande på Museernes Samlinger, 366 genstande på Regin FMN: genstande på Museernes Samlinger, på Regin LFS: genstande på Museernes Samlinger, på Regin Hvilket betyder, at der er 961 genstande, som endnu ikke er i museernes samlinger pga. blandt andet revision. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Udpeg særlige indsatsområder (for eksempel OCR-scanninger, overgang til nyt registreringssystem m.m.) og angiv, hvorledes museet vil prioritere i den kommende planperiode (max 1 A4-side) 2011: Revision af digitaliseringshandleplanen 2011: Registrering af Reventlow Museets genstandssamling 2011: Offentliggørelse af alle beretninger og bygherrerapporter på museets hjemmeside 2011: I tilknytning til museets registreringspraksis udarbejdes et mappehierarki til digital arkivering af sagsakter på museets server 2011: Udarbejdelse af plan for fysisk omfordeling af arkiver, data, fotos og tegninger mv. 2011: Opfølgning på digitaliseringshandleplanen med indhentning af genstandsregistreringsefterslæbet med udgangen af : Evaluering af registreringsefterslæb

11 : Løbende offentliggørelse af nye sager, genstandsmateriale o.a via digitale indberetningsmedier 2012: Publikation af alle Regin indberetninger på Museernes Samlinger 2012: Digitalisering af tidligere arkæologiske beretninger 2012: Udarbejdelse af fremadrettet accessionsstrategi 2012: Handlingsplan for digitalisering af arkivalier og fotos 2012: Strategi for sammenlægning af FMN, RMP og LFS samlingerne i Regin, enten en egentlig sammenlægning eller en udarbejdelse af vejledning i søgning i samlingerne 2012: Strategi for begrænset anvendelse af Arkibas i arkivsammenhæng: : Udarbejdelse af digitaliseringshandleplan for billeder, storformat m.v : Nedbringelse af registreringsefterslæb for arkivalier og fotos 2014: Revision af registreringspraksis 2012 og 2014: Revision af offentliggørelsesstrategi Forskning Afsnittet om forskning skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets forskningsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4- sider) Museum Lolland-Falsters undersøgelser og forskning har gennem tiden afspejlet samtidens interesse for fortiden. De tre oprindelige museers forskningsstrategier har været præget af regionale, nationale og internationale forskningssamarbejder om kulturmøder og integration (vendere, polakker, kulturbro samt arbejdet med herregårdsdrift og herregårdsliv) om kulturmiljø og kulturlandskabsudvikling (landbrugsrelateret industri, kortlægningen af herregårdslandskabet omkring Pederstrup, infrastruktur, bygningskultur, istidsjægere, neolitisering, bebyggelse i jernalder, vikingetid og middelalder, middelalderlige borge og befæstninger). Med den aktuelle museumsfusion er visionen at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle Lolland-Falsters særlige historie og kulturhistorie som et brohoved i Østersøen. Museet har spidskompetencer inden for bygningskultur, herregårdskultur og kulturlandskabsudvikling. Museet fokuserer på den lokale unikke kulturarv og identitet i et regionalt og internationalt perspektiv. Museet fokuserer tværfagligt på landskabsudnyttelsen og infrastrukturen gennem tiden og prioriterer netværkssamarbejder i et internationalt perspektiv. Med baggrund i den nyligt foretagne fusion vil museet i sin første langtidsplansperiode nødvendigvis skulle fokusere på en harmonisering af såvel samlingerne som af det udadvendte forvaltningsarbejde. Museets virkeområde Lolland og Falster ligger i Østersøen med forbindelser til de andre danske øer, til Tyskland, Sverige, Polen og de baltiske områder. Museet vil derfor, ikke mindst aktualiseret af etableringen af den faste forbindelse over Femern Bælt, arbejde målrettet med projekter, der relaterer til beliggenheden som et brohoved i Østersøen. Med spidskompetencer inden for landskabs- og bygningskultur vil museet derfor for nyere tids vedkommende prioritere velfærdssamfundets bygningskultur og kulturlandskab i tilknytning til landsdelens store infrastrukturarbejder og for arkæologiens vedkommende prioritere regionale undersøgelser af kulturlandskabet. Med museets store engagement i etableringen af den kommende faste forbindelse over Femern Bælt er det desuden oplagt at fokusere på netop landsdelens placering som Brohoved i Østersøen og den kommende faste forbindelse, der vil afløse velfærdssamfundets gamle Fugleflugtslinje. En af Museum Lolland-Falsters største opgaver i

12 de kommende år er det forskningsbaserede lovpligtige arbejde i forbindelse med den faste forbindelse til Tyskland. Denne opgave kommer til at præge museets arbejde i den kommende arbejdsplansperiode. Det overordnede tema for arbejdsplanerne er derfor Brohovedet i Østersøen. Museum Lolland-Falster forvalter kulturarven fra istiden til nutiden på Lolland-Falster i henhold til museumslovens kapitel 8. Det vil sige, at Museum Lolland-Falster forvalter såvel nyere tids kulturmiljøer som fortidige jordfaste fortidsminder. Museet gennemfører arkivalsk kontrol af den fysiske planlægning inden for Lolland og Guldborgsund Kommuner. Museet arbejder målrettet med at forvalte museumsloven på en forskningsmæssig baggrund. Museum Lolland-Falster har egen udgivervirksomhed med en bred vifte af publikationer fra årbøger over foldere, monografier mv. Desuden publicerer museets medarbejdere artikler i lokale, nationale og internationale tidsskrifter. Museum Lolland-Falster vægter offentliggørelsen af museets forsknings- og undersøgelsesresultater mellem fagtidsskrifter, bidrag til samlingsværker, årbøger og egne udgivelser, herunder også mere bredt formidlende, populærhistoriske fremstillinger og webpublikationer. I princippet offentliggøres alle undersøgelser. Med museets beliggenhed i en grænseregion er museet desuden indirekte forpligtet til at publicere på et eller flere fremmedsprog. Hvordan løfter museet sin forskningsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets forskning (max 1 A4-side) Lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber i forbindelse med museets forskning : Borge på Lolland og Falster Museum Lolland-Falster har i en årrække arbejdet langsigtet med Borge på Lolland og Falster i middelalder og renæssance. I 2011 fokuseres på en statusrapport for Refshaleprojektet med status for undersøgelserne på Borgø. Museet indgår desuden i det dansk-svenske tværfaglige forsknings- og formidlingsprojekt "Magt, Borg og Landskab" hvor samarbejdspartnerne bl.a. Museerne i Malmø, Ystad og Regionsmuseet i Kristiansstad foruden Lunds universitet og Nationalmuseet i København. 2012: Møller på Lolland-Falster I forbindelse med istandsættelse af stubmøllen på museets frilandsafdeling fokuseres på møller på Lolland-Falster i perioden I den forbindelse deltager museet i det nordiske museumssamarbejde om Brød i Norden : Fra Rom til Hoby - magtens landskab romersk jernalder på Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster samarbejder med Nationalmuseet og ZBSA i Slesvig om en undersøgelse af Hoby-jernalderlandsbyen, der antageligt har rummet boligen for den jernalderhøvding, der er gravlagt med et af Nordeuropas allerrigeste gravudstyr. Museet samarbejder med Saxo-instituttet på Københavns Universitet om seminargravninger på Hoby. Med udgangspunkt i Hoby arbejder museet hen mod en storskala landskabsundersøgelse. Feltarbejdet forventes afsluttet i løbet af planperioden med efterfølgende publikation og udstilling i den næste planperiode : Grænselinjer i et kystlandskab og Østersøkeramik Udover udgivelsen af den længe planlagte monografi om den slaviske bebyggelse på Lolland-Falster, deltager Museum Lolland-Falster i samarbejde med Roskilde Universitet i et

13 internationalt projekt til digitalisering af tidlig middelalderlig keramik. 'Early Medieval Ceramics: The technological Mark-up Language for Social Identity and Innovation' i : Velfærdssamfundet Kulturarv på fugleflugt I tilknytning til etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt til afløsning af den gamle "fugleflugtslinie" fokuseres på velfærdssamfundets infrastruktur på Lolland-Falster. Museum Lolland-Falster planlægger undersøgelser og dokumentation af selve fugleflugtslinjen (2013). Museet forventer desuden at spille en aktiv rolle i Kulturbro Femern Bælt og samarbejder desuden med Danmarks Vej- og Bromuseum om samtidsdokumentation af den kommende faste forbindelse. I dele af projektet samarbejdes der med Øhavsmuseet : Fængslet - en Aktør Netværks Teoretisk undersøgelse Museum Lolland-Falster har siden 2006 foretaget en videnskabsteoretisk undersøgelse af den konfliktfyldte proces i forbindelse med opførelsen af et statsfængsel i Gundslev. Projektet undersøger fængselsetableringen som et eksempel på måden, hvorpå vi forvalter vort demokrati. Der er aftalt erfaringsudveksling med Horsens Museum. I planperioden følges de lokale aktører gennem årlige interviews. I 2015 afsluttes projektet med en udstilling og publikation. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Angiv de forskningsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode, og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Forskningsprojekter i tilknytning til Museets samlinger 2012: Krucifikssamling en bog og udstilling Museum Lolland-Falsters unikke krucifikssamling er blevet konserveret for ENB midler og skal i planperioden nyopsættes i museets permanente udstilling. Udstillingsforberedelse og fundraising Publikation og udstilling : Maribo - Maribo Kloster 600 års jubilæum Som optakt til Maribos og Maribo Kloster 600 års jubilæum vil museets gøre status og foretage mindre nødvendige opklarende arkæologiske undersøgelser i , med henblik på en mindre publikation i : Madkulturhus i tilknytning til Kuskestalden og Staldgårdsporten I forbindelse med omorganisering af museets samlinger undersøges mulighederne for at etablere et madkulturhus i samarbejde med Visitguldborgsund i Rosenvænget. Hvis det lykkes i den kommende planperiode, skal der gøres forskningsmæssigt status over Nykøbing by og slots historie med henblik på etablering af en permanent udstilling om byens og slottets historie i tilknytning til madkulturhuset : Livsudfoldelse og hverdagskultur i hovedbygningens stuer og sale cirka I forlængelse af projekteringen af en kommende renovering af Pederstrup og en nyformidling i den faste udstilling i hovedbygningens stueetage, ønsker museet i perioden at undersøge hverdagsinteraktionen i hovedbygningerne på de mindre og mellemstore lolland-falsterske herregårde med udgangspunkt i Pederstrup. Undersøgelsen sigter på at øge forståelsen af, hvad det ville sige at bebo en sådan herregård i en periode, der var præget af såvel oplysning og reformbevægelser som krige og økonomisk stagnation. Undersøgelsen vil samtidig også kunne benyttes til en faglig gennemgang af

14 museets genstandssamling med henblik på en afdækning af eventuelle huller i samlingen i relation til periodens boligkultur. Forskningsprojekter i tilknytning til Brohovedet i Østersøen: Bygnings- og landskabskultur - Femern Bælt - Velfærdssamfund : Industrikultur Museum Lolland-Falster fortsætter arbejdet med undersøgelserne af landbrugsrelateret industri. I planperioden vil forholdet mellem den danske og den tyske sukkerindustri eksempelvis være i fokus i forhold til forbindelsen over Femern Bælt. I 2011 afsluttes registreringen af materiale fra hhv. Holeby Diesel Man B&W og Fabrikken Guldborg. 2013: Integrationsprojekt Museet samarbejder med Museum Amager og Furesø Museer om et fælles integrationsprojekt, der beskriver forskellige grupper af indvandrere i Danmark gennem tiden. Museum Lolland-Falster har taget udgangspunkt i museets tidligere undersøgelser af den polske indvandring i forbindelse med sukkerroens indførelse i Danmark. Resultaterne fra undersøgelsen indarbejdes i en ny basisudstilling i : Det mentale herregårdslandskab I forlængelse af det hidtidige forskningsarbejde på Reventlow Museet ønsker museet i perioden at udbygge den eksisterende fysiske kortlægning af herregårdslandskabet med en social og kulturel undersøgelse af det mentale herregårdslandskab. Undersøgelsen vil kunne udarbejdes i et samarbejde med Gammel Estrup Herregårdsmuseet og Dansk Center for Herregårdsforskning, og vil for museets vedkommende fokusere på landboreformernes betydning for de lolland-falsterske herregårdes rolle i lokalsamfundene. Undersøgelsen skal danne afsættet for en permanent formidling af udviklingen af godsog herregårdslandskabet på Lolland-Falster med særligt fokus på tiden omkring landboreformerne. Desuden skal undersøgelsen ses som en brobygger til museets frilandsmuseum i Maribo, der i formidlingsmæssig sammenhæng varetager landbokulturen. Forvaltningsopgaver på forskningsmæssig baggrund Kulturhistoriske landskabsanalyser. I forlængelse af museumsloven udfører Museum Lolland-Falster mod betaling kulturhistoriske analyser i forbindelse med scoping, screening og egentlige VVM (vurdering af virkninger på miljøet) redegørelser som f.eks. etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt. - Museet arbejder målrettet hen mod at udnytte sin spidskompetence indenfor bygnings- og landskabskultur til oprettelse af et egentligt bygningskulturelt videnscenter i den efterfølgende planperiode : Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af fængsel på Nordfalster : Arkæologiske undersøgelser i forbindelse med etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt : Nyere tids undersøgelser i forbindelse med etablering af den faste forbindelse over Femern Bælt 2011: Afslutning af gravminderegistreringen på Lolland-Falster 2011: Ad hoc forvaltningsopgaver bl.a. bevarende lokalplaner f.eks. Nysted, Marielyst, Rødbyhavn, Nørrebro i Nykøbing etc. helhedsorienteret by- og områdefornyelser bl.a. Slotsgade og Gedser.

15 Hvordan forholder museets forskningsstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Forskningsstrategien er udformet med henblik på en generel professionalisering af arbejdet med kulturhistorien på Lolland-Falster fra istid til nutid. Ikke mindst med henblik på en forskningsbaseret formidling til en bred vifte af brugere. Derfor arbejdes med Brohovedet i Østersøen som det fælles faglige tema på tværs af arkæologi og nyere tid inden for Lolland-Falster i tilknytning til velfærdssamfund, Femern Bælt og bygnings- og landskabskultur. For at udnytte en synergi med prioriteringen af digitalisering af samlingen og en samordning af samlingerne fra de tre oprindelige museer fokuserer Museum Lolland-Falster på en række forskningsprojekter med udgangspunkt i samlingen, såvel på Frilandsmuseet som på Reventlow Museet og i museets ENB krucifikssamling I planperioden forventer museet at formalisere tidligere netværkssamarbejder med særligt fokus på samarbejde på tværs af Femern Bælt og samarbejde med forsknings- og undervisningsinstitutioner. Museet ønsker at indgå aftale med mindst en samarbejdspartner fra et andet Østersøland om året og mindst et partnerskab med en forsknings- og undervisningsinstitution om året : I planperioden skal der nedfældes retningslinjer for museets mulighed for at huse eksterne projekter, og der skal arbejdes for en koordineret indsats inden for museets kernekompetenceområder 2011: Indtræde i eksisterende relevante forsknings- og fagnetværk for herregårdskultur eksempelvis Herregårdspuljen i Danmark 2014: Evaluering af museumslovsforvaltningen i Museums Lolland-Falsters første femårige virkeperiode Formidling Afsnittet om formidling skal indeholde en status og en 4-årig strategi. Status og aktuelle udfordringer: Hvad er status for museets formidlingsmæssige dækning af ansvarsområdet? (max 2 A4- sider) Efter sammenlægningen af Lolland-Falsters Stiftsmuseum, Guldborgsund Museum og Reventlow Museet Pederstrup råder museet over fire afdelinger med permanente udstillinger: Bygningerne på Pederstrup på Vestlolland, Frilandsmuseet og Museumsbygningen, begge i Maribo, samt udstillingerne i Langgade 2/Færgestræde, Nykøbing F. Dertil kommer det arbejdende værksted i den gamle købmandshandel i Langgade 9 samt det lokalhistoriske arkiv i Frisegade årig strategiplan For de nuværende to basisudstillinger på Museumsbygningen i Maribo og i Langgade2/Færgestræde i Nykøbing F. gælder, at museets samlede museumsfaglige personale i begyndelsen af 2011 vil udarbejde et overordnet koncept for, hvilke temaer af kulturhistorien, der skal vises hvor, og et gennemgående formidlingsfagligt koncept gældende for alle udstillingstemaer.

16 vil en udvikling af formidlingen blive gennemført på samtlige afdelinger i sammenhæng med det overordnede koncept, og i det omfang økonomien tillader det. Frilandsmuseet: formidlingen omkring renoveringen af museets stubmølle og en mere permanent formidling af møllernes kulturhistorie på Lolland-Falster Øget fokus på landbokulturen heriblandt dennes forskellige energikilder. Formidlingen af dette vil bl.a. ske gennem traditionel formidling og levendegørelse samt gennem udvikling af mobiltelefoni og digital formidling af museet generelt. Nykøbing I 2011 påbegyndes nyetablering af udstillingen Bygaden (byens handlende, håndværkere og industri) i Langgade 2/Færgestræde med henblik på at skabe en basisudstilling, der løbende forandrer og udvider sig omstrukturering af Czarens hus kompleksets (Langgade og Færgestræde) udnyttelse af restaurant, indgang og købmandshandlen - således at dette slutteligt fremstår som en helhed. Reventlow 2011 starter det indledende arbejde med at skabe basisudstilling omkring herregårde på Lolland-Falster. Udstillingen tænkes placeret på Pederstrup. Denne tænkes som del af en større udstilling omhandlende udviklingen fra middelalderborg til herregård og fra renæssancegård til storlandbrug. En udstilling formidlende alle de forandringer herregårdene og kulturen knyttet til disse har gennemgået de sidste 500 år, samt forsøge at formidle den enorme indflydelse herregårdene har haft for ikke mindst Lolland-Falsters udvikling. Der vil i løbet af foråret 2011 blive indledende arbejdet med at skabe basisudstilling omkring herregårde på Lolland-Falster. Udstillingsarbejdet tager udgangspunkt i projektet: Livsudfoldelse og hverdagskultur i hovedbygningens stuer og sale cirka , der skal danne afsæt for renoveringen af Pederstrup og etablering af en nyformidling i bl.a. den faste udstilling i afdelingens stueetage af hverdagsinteraktionen i hovedbygningerne på de mindre og mellemstore lolland-falsterske herregårde med udgangspunkt i Pederstrup. Dertil kommer, at der i 2011 også vil blive vist en særudstilling om mode og dragter samt en udstilling om de fredede herregårde på Lolland-Falster; den udarbejdes i forlængelse af Bygningskultur 2015 projektet og Real Dania projektet om registrering af herregårde med tilhørende bygninger. Stiftsmuseet i Maribo Projekt Museumsbygningen. Udstillingsbygningen i Maribo er en imponerende bygning bygget som museum i Projektets mål er at rejse penge til en istandsættelse af bygningen og en gennemgribende nytænkning af formidlingen og udstillingerne i bygningen. Det er på nuværende tidspunkt tænkt således, at udstillingen i Maribo skal give et bredt billede af Lolland-Falsters historie og udvikling. De ovennævnte nyetableringer vil tage udgangspunkt i det vedtagne formidlingsfaglige koncept og dermed være en afprøvning af dette i forhold til eventuelle tilretninger. De tre gamle museer har udarbejdet en række formidlingspublikationer i forhold til de permanente udstillinger. Forsknings- og formidlingsafdelingen vil løbende gennem

17 perioden redigere og /eller kassere disse og i det fornødne omfang udarbejde nye ajourførte publikationer, primært med sigte på undervisningsforløb. Som princip vil disse primært blive tilbudt digitalt. Den oprindelige bogsamling fra Stiftsbiblioteket, som er Danmarks første folkebibliotek, hjemtages efter aftale med Biblioteket i Maribo. Samlingen er foræret til Museum Lolland- Falster og skal udstilles i Maribo, hvor der oprindelig var Stiftsbibliotek i 1890, da museet åbnede. Hvordan løfter museet sin formidlingsopgave? Redegør for lokale, nationale og internationale samarbejdsrelationer og partnerskaber museet har indgået i forbindelse med museets formidling (max 1 A4-side) Til museets formidlingssamarbejdsrelationer hører den fælles museale webportal Åbne Samlinger som Museum Lolland-Falster driver i samarbejde med Bevaringscenter Næstved, Næstved Museum, Lokalhistoriske Arkiver i tidligere Storstrøms Amt, Fuglsang Kunstmuseum, Østsjællands Museum og Sydvestsjællands Museum i Sorø. Inden for Kulturregion Storstrøm indgår Museum Lolland-Falster i et ABM (arkiv, bibliotek, museum) samarbejde om en fælles præsentation af institutionernes kulturhistoriske vidensbanker på Historisk Atlas i samarbejde med arkiverne, bibliotekerne og de statsanerkendte museer i det tidligere Storstrøms Amt: Fuglsang Kunstmuseum, museerne.dk og Borgcentret i Vordingborg, Næstved Museum og Østsjællands Museum Desuden har museet nære forbindelser til museerene.dk, Næstved Museum og Københavns Museum, Kvindemuseet i Århus, Museum Amager og Furesø Museer og en lang række af andre museer. Endvidere har museet historisk set gode og endnu nære formidlingssamarbejdsrelationer med flere forskellige udenlandske museer heriblandt: Tyskland: Bereichs Archäologie und Denkmalpflege der Hansastadt Lübeck, Wall-Museet i Oldenburg, Museet i Neustadt Sverige: Museet for Malmø, Museet i Ystad, Medeltidsmuseet i Stockholm. Museets formidlingsafdeling deltager aktivt i Lolland og Guldborgsund kommuners børnekulturarbejde, ligesom museet har et tæt samarbejde med de to kulturforvaltninger i øvrigt. I forbindelse med kommunernes byfornyelsesprojekter samarbejder museet med kommunernes tekniske forvaltninger om formidling af de byfornyede områders kulturhistorie, og der er et løbende samarbejde mellem museets formidlingsafdeling og de to kommuners naturvejledere. Et eksempel på dette samarbejde kunne være børnekulturprojektet en tidsrejse på Søholt gods, et tværfagligt projekt mellem sektoren for dagtilbud i Lolland kommune, Lollands Billedskole og sektor for kulturfritid, Søholt gods og Museum Lolland-Falster. På flere områder har museet et samarbejde med CELF (Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster). Bl.a. funger vi som virksomhedspraktiksted i forbindelse med diverse forløb på skolen. Museet har bl.a. haft glæde af unge, der har været med til at udvikle museets kommende web-shop.

18 Der er endvidere et bredt samarbejde med kommunernes øvrige kultur- og turistaktører og fødevareproducenter, og på museets initiativ er der oprettet et samarbejdsorgan mellem de mange små privat-/foreningsdrevne museer og udstillingssteder i landsdelen. Samarbejde med uddannelsessektoren Det påbegyndte arbejde med en lokal skoletjeneste Kulturtjenesten mangler kun den sidste del af finansieringen for at kunne blive realiseret og forventes løst i Herefter vil Museum Lolland-Falsters formidlingstilbud til daginstitutioner, grundskoler og ungdomsuddannelser blive strategisk målrettet og markedsført i et samarbejde mellem, Kunstmuseet, kommunernes forvaltning, kammerensemblet, Museum Lolland-Falster m.fl. Endeligt er der etableret et samarbejde med gymnasierne på Lolland og Falster, hvor målet er et øget samarbejde omkring bl.a. historie og samfundsfagenes brug af museerne og et samarbejde undervisere og museumsinspektørerne imellem om udviklingen af museernes tilbud til gymnasierne. I 2011 er Museum Lolland-Falster værtsinstitution for Saxoinstituttets etnologi- og arkæologistuderende. Strategidel med angivelse af årlige satsningsområder: Status og aktuelle udfordringer: Angiv de formidlingsmæssige satsningsområder museets ønsker at forfølge i den kommende 4-årige periode og markér årlige satsningsområder. (max 2 A4-sider) Formidlingsmæssige satsningsområder og prioritering: Generelt over den 4-årige periode: - Bibeholde og udvikle et højt og kvalitetspræget aktivitetsniveau inden for børnekulturelle tilbud alene og i samarbejde med de øvrige børnekulturelle institutioner i Lolland og Guldborgsund Kommune. - I samarbejde med interne og eksterne forskningsmedarbejdere at forestå en stor særudstilling hvert andet år, herunder også udvikling af undervisningsmaterialer til udstillingerne. - Gennem aktiviteter, samarbejde med eksterne lokale partnere og markedsføring at brande det ny Museum Lolland-Falster, så det senest i 2014 af lokalbefolkningen og tilskudsydere opleves som hele landsdelens museum og et regionalt kulturelt fyrtårn. 2011: Oprette og udvikle en familieklub som et tilbud til alle børnefamilier i Lolland og Guldborgsund kommuner som afløsning for Guldborgsund Museums børneklub for børn i Guldborgsund kommune : Koordinere de to gamle museer, Lolland-Falsters Stiftsmuseum og Guldborgsund Museums kontakt til lærere og pædagoger i form af et egentligt pædagogisk netværk I samarbejde med museets forskningsmedarbejdere at revidere og nyopsætte de permanente udstillinger, herunder også en revision af de dertil knyttede publikationer, i den takt økonomien tillader det Gennem arbejdende udstillinger, foredrag og formidling in situ at medvirke til at udbredelsen af Museum Lolland-Falsters arbejde i forbindelse med det lovpligtige museumsarbejde herunder kapitel 8 arbejdet herunder anlæggelsen af den kommende bro over Østersøen i samarbejde med de tilknyttede forskningsmedarbejdere.

19 Gennemføre en række formidlingstilbud i de to kommuner uden for museets matrikler, hvor det lokale kulturlandskab og dets historie formidles. Ved selvstændige events og gennem medvirken i samarbejdsprojekter med øvrige lokale og regionale aktører om events at synliggøre den lokale kulturhistorie. Hvordan forholder museets formidlingstrategi sig til den overordnede vision og strategien for de øvrige hovedopgaver? (max ½ A4-side) Formidlingsafdelingens formidlingsstrategi forholder sig løbende til museets øjeblikkelige situation og udvikling - således at den til ethvert tidspunkt kan formidle museets ansigt og arbejdsområder udadtil. Denne strategi hænger nøje sammen med ønsket om ikke kun at være museum for museets skyld men museum for hele Lolland-Falster med omliggende øer. Endvidere baseres formidlingsstrategien som nævnt på et stærkt samarbejde med forskningsafdelingen.

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Museum Lolland Falster

Museum Lolland Falster Virksomhedsplan for perioden 2009-2013 Museum Lolland Falster Omfattende: Czarens Hus på hjørnet af Færgestræde og Langgade i Nykøbing F. Kragsnaps Hus Langgade 2 i Nykøbing F. Færgestræde uden nummer

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2014. Arbejdsplan 2014 Side 1

ARBEJDSPLAN 2014. Arbejdsplan 2014 Side 1 ARBEJDSPLAN 2014 Arbejdsplan 2014 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdfortegnelse... 2 Indledning... 4 Administration, kompetenceudvikling og fundraising... 5 Administration: Milepæle 2014... 5 Jobswop:

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK?

HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? TI KE L M Ja ÅN nu ED ar r 2 EN 01 S 4 AR HAR VI OVERHOVEDET BRUG FOR STATISTIK? - Statistik er som en bikini: den viser noget interessant og skjuler noget væsentligt. Af: Anne-Lotte Sjørup Mathiesen,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af NATURAMA

Kvalitetsvurdering af NATURAMA Kvalitetsvurdering af NATURAMA 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE NATURAMA..5 Nøgletal for museet.5 Kulturarvsstyrelsens samlede vurdering...6 KVALITETSVURDERINGENS FOKUSOMRÅDE Forskning 6 Formidling...7 Indsamling

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ARBEJDSPLAN 2015-2018

ARBEJDSPLAN 2015-2018 ARBEJDSPLAN 2015-2018 Arbejdsplan 2015-2018 Side 1 INDHOLD Indledning... 6 Museets formål... 8 Museets mission... 8 Museets vision... 8 Museets arbejde med visionen - 5 strategier... 9 Demografi og museumsbrugere...

Læs mere

Museum Sydøstdanmark. Arbejdsplan 2013

Museum Sydøstdanmark. Arbejdsplan 2013 Museum Sydøstdanmark Arbejdsplan 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1.0 Forord... 4 2.0 Museum Sydøstdanmark... 6 3.0 Organisationsplan... 8 4.0 Hovedsatsninger 2013... 10 5.0 Arkæologi... 11 5.1 Organisering...

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale

Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale www.pwc.dk Markedsundersøgelse vedr. nye fællesmagasiner Informationsmateriale 31. oktober 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Indledning Bygningsstyrelsen

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden.

Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Sparekatalogets konsekvenser for Odder Museum og en skitse til en plan for fremtiden. Overordnet Lederen og bestyrelsen på Odder Museum er klar over alvoren af den økonomiske situation i Odder Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com

Opdateret 04012014. Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie. Gothersgade 161, 2. th. t: 29 88 00 03. e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com 1 Opdateret 04012014 Lars Kjær f. 1974, cand. mag. i historie Gothersgade 161, 2. th t: 29 88 00 03 e: lrskjr10/at/hotmail/dot/com websider: http://lrskjr.dk/og http://nyhederforbørn.nu/ Kvalifikationer

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum

Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Oprindelig Bymuseet Djurslands Museum Museet for Syddjurs Gammel Estrup Herregårdsmuseet Kulturhistorisk Museum Randers Skanderborg Museum Nu Skanderborg Museum Gammel Estrup Herregårdsmuseet Den Gamle

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Vejledning om folkekirkens konsulenter.

Vejledning om folkekirkens konsulenter. Udkast Vejledning om folkekirkens konsulenter. 1. Indledning. Kirkeministeriet har med ikrafttrædelse den 1. januar 2010 udstedt bekendtgørelse nr.... af... om folkekirkens konsulenter samt fællesinstruks

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. november 2013 for Aarhus Kommune i forlængelse af Kommuneplan 2013. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013

Hemmelige Stier. Årsrapport 2013 Hemmelige Stier Årsrapport 2013 KMØ Hemmelige Stier er et delprojekt under KOMON, som er et af 9 projekter under kulturaftalen Kulturmetropol-Øresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet

Nationalmuseets samlinger 2012. Foto: Nationalmuseet Nationalmuseets samlinger 2012 Foto: Nationalmuseet Indholdsfortegnelse Samlingsrapport 2012 - Opsummering og konklusioner... 3 1. Nationalmuseets samlinger - rapport 2012... 3 1.1. Samlingernes omfang...

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune.

1.1 Museet på Koldinghus er en selvejende institution, oprettet 1992 af Kolding Kommune. MUSEET PÅ KOLDINGHUS Postbox 91, DK - 6000 Kolding Telefon: + 45 76 33 81 00 Telefax: + 45 76 33 81 99 E-mail: museum@koldinghus.dk SE-nr.: 18 11 98 97 Giro: 584-7346 Internet: www.koldinghus.dk Vedtægt

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Tilgængelighed og bevaring af arkiver

Tilgængelighed og bevaring af arkiver Tilgængelighed og bevaring af arkiver Vor tagline er Tilgængelighed og bevaring af arkiver. Det er kendetegnende for vore aktiviteter, produkter og produktsammensætning. Kurt Nielsen, Adm. Direktør 2 Tilgængelighed

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

DANMARKS KØBSTADSMUSEUM

DANMARKS KØBSTADSMUSEUM Den Gamle By DANMARKS KØBSTADSMUSEUM 1 Den Gamle By er Danmarks eneste trestjernede museum uden for hovedstaden og under protektion af Hendes Majestæt Dronningen. Den Gamle By er et levende billede af

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre.

Budgetter skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen, inden de fremsendes til bygherre. RETNINGSLINJER Budget- og regnskabsregler KU LTU RARVSST YRE LSEN H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for, at den arkæologiske virksomhed i Danmark

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser

Lindholm. DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Lindholm DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Virologi Hvidbog om fastholdelse af statslige arbejdspladser Forord Regeringen taler om at gøre noget for at sikre balance i hele landet, men i praksis fortsætter

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission:

Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer. Kommunikationsarbejde: Vision og mission: Interviewguide strategisk kommunikation i danske kunstmuseer Kommunikationsarbejde: Vision og mission: 1) Hvordan bruger du museets vision og mission/strategi i dit daglige arbejde? 2) Hvem er det relevant

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

MUSEUM LOLLAND-FALSTER

MUSEUM LOLLAND-FALSTER MUSEUM LOLLAND-FALSTER Årsskrift 2010 Udgivet og trykt af Udarbejdet og trykt af Museum Lolland-Falster www.museumlollandfalster.dk Frisegade 40, 4800 Nykøbing F. Udgiver Museum Lolland-Falster Frisegade

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne

(Navn, adresse, tlf. nr. og email) 1. Institution: Museerne i aftalekommunerne Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 2: Kvalificeret digital formidling af museernes samlinger NB! Der gøres opmærksom på at denne projektbeskrivelse

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning

Journalplan Boligstyrelsens 4. Kontor med BK-koder J. nr. Saggruppe B/K Bemærkning 310 Generelt 311 Lovgivning Journalplan oligstyrelsens 4. Kontor med K-koder J. nr. Saggruppe /K emærkning Husk alle sager på 31xx-0 bevares, da der er tale om generelle sager Planens benyttelse er checket på basis af journalkort

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere