FunSkate Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FunSkate Program 2015-2016"

Transkript

1 FunSkate Program Ændret d FunSkate 2015/2016 1

2 Indhold Dansk Skøjte Union Vision... 4 Målgruppe for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgrundlag for FunSkate aktiviteter... 4 Arbejdsgang... 4 FunSkate udvalgets ansvarlige personer... 4 FunSkate udvalgets kontaktoplysninger... 4 Klubbernes FunSkate ansvarlige... 5 Mål for FunSkate... 6 Mål... 6 Delmål... 6 Strategier... 6 Gruppebeskrivelse... 7 FunSkate Element... 7 FunSkate Free... 7 FunSkate Show... 7 FunSkate Dance... 7 FunSkate Element Løbergrupper... 8 Elementindhold for FunSkate Element... 9 FunSkate Element... 9 Deling af isen... 9 FunSkate Free Løbergrupper Definition af Grupper i FunSkate Free Program indhold for FunSkate Free grupperne FunSkate Free FunSkate Show Regler Bedømmelse af FunSkate Stjernesystemet Sammensætning af dommerpanel Sammensætning af beregnerpanel Regler for bedømmere/beregnere til FunSkate stævner Form og afvikling af stævner Stævneform Ansvar for de involverede parter FunSkate 2015/2016 2

3 Beskrivelse Deltagerbetingelser for alle FunSkate aktiviteter Aktivitetskalender for FunSkate Aktiviteter Stævner Bilag Bilag Bilag Bilag FunSkate 2015/2016 3

4 Vision It has to be fun to skate DSU vil tydeligt signalere at skøjtesport er sjovt for alle aldersklasser og for hele familien! Målgruppe for FunSkate aktiviteter Nybegyndere, skøjteskoleløbere i klubberne, øvede samt mere erfarende løbere, der har interesse i en struktureret deltagelse i kunstskøjte aktiviteter, som introduktion til selve sporten, dog med en målrettet deltagelse. Arbejdsgrundlag for FunSkate aktiviteter I de seneste fire år har dansk kunstskøjteløb været i gang med en udviklingsproces. Det betyder mange udfordringer for union, løbere, trænere og klubber. FunSkate udvalget har med inddeling af skøjteskoleløberne formået at lave et mere dybdegående, målrettet og struktureret arbejde for klubbernes skøjteskoler. Vi har, efter flere års hårdt arbejde og stadig udvikling, formået at få FunSkate inkorporeret i den daglige træning i de fleste klubber i Danmark og findes nu også som selvstændigt udvalg i Dansk Skøjte Union (herefter kaldet DSU). Arbejdsgang FunSkate udvalget er et af 5 udvalg i DSU og har til opgave: At strukturere og planlægge alle FunSkate aktiviteter At sikre afholdelse af FunSkate aktiviteter i overensstemmelse med FunSkate Programmet Årligt at revidere FunSkate Programmet i samarbejde med klubbernes FunSkate Ansvarlige Al kommunikation til klubberne vedrørende FunSkate Årlige klubbesøg (minimum et besøg pr. sæson) pr. klub FunSkate udvalgets ansvarlige personer Camilla Lyngsø (Formand) Bue Nielsen Charlotte Vinther Bertelsen Per Andreas (IT ansvarlig) Hanne Lund (FunSkate Dance + speaker VEST) FunSkate udvalgets kontaktoplysninger Mobil nr.: (alle mails skal sendes til): (Camilla Lyngsø) FunSkate 2015/2016 4

5 Klubbernes FunSkate ansvarlige Dansk Skøjte Union Den FunSkate ansvarlige udpeges af klubben og varetager følgende opgaver: Al korrespondance mellem klubben og DSU s FunSkate udvalg Alle klubbens administrative opgaver vedr. FunSkate herunder tilmelding af løbere til stævner etc. Ansvar for, at der udpeges en holdleder til hver FunSkate stævne, som sørger for al praktisk orientering for klubbens deltagere under stævnet. Ansvar for at der er holdledere med til FunSkate træningssamlinger, som afholdes i starten af hver sæson. Der kan kun være én FunSkate ansvarlig fra hver klub. Hvis der indsættes en ny FunSkate ansvarlig for den enkelte klub, skal dette kommunikeres til FunSkate Udvalget med det samme. Informationer der skal skrives på den nye ansvarlige er: Fulde navn adresse Telefon nummer Alt dette skal skrives på mail til: FunSkate 2015/2016 5

6 Mål for FunSkate Mål At fastholde løbere i skøjtesporten At etablere kommunikation og samarbejde mellem FunSkate udvalget og klubberne At øge medlemstallet i DSU og i de individuelle klubber At fokusere arbejde, omgivelser og aktiviteter på Fun Delmål At tilbyde strukturerede bedømmer uddannelse for FunSkate, inden sæsonstart At etablere et netværk i alle deltagende klubber At skabe positive omgivelser omkring afholdelse af FunSkate stævner Strategier At afholde FunSkate bedømmerkursus i starten af sæsonen 2015/2016 At afholde møde for FunSkate Ansvarlige i starten af sæsonen 2015/2016 At afholde FunSkate beregnerkursus i starten af sæsonen 2015/2016 At afholde tre FunSkate stævner, i henholdsvis ØST og VEST, samt en afsluttende finale i Odense Afholde en træningssamling i ØST og VEST for alle FunSkate løbere i starten af hver sæson At udvikle PR omkring FunSkate Programmet At etablere en FunSkate sektion på DSU s og andre hjemmesidder på nettet At etablere et elektronisk bedømmer- og beregningssystem FunSkate 2015/2016 6

7 Gruppebeskrivelse FunSkate Element Elementindholdet kendes fra den daglige træning. Løberne er inddelt i grupper efter niveau og alder. 1 FunSkate Free Løberen er alene på isen og skal løbe individuelle programmer til musik. Samme program og musik kan benyttes af alle klubbens løbere, men løberne må også have hver deres musik 2. Musikken skal dog uploades til det google-drev link der oplyses af DSU (der bliver lavet en samlet upload af musik, som hele DSU og alle konkurrencer/stævner herunder, benytter). FunSkate Show Løberne er på isen i grupper bestående af minimum 6 løbere pr. show. Der er få begrænsninger i denne gruppe, da der fokuseres meget på hvilket show der bliver leveret. (læs om dette under FunSkate Show på side 12). Musikken skal dog uploades til det google drev link der oplyses af DSU (der bliver lavet en samlet upload af musik, som hele DSU og alle konkurrencer/stævner herunder, benytter). FunSkate Dance Løberen er alene på isen og skal løbe individuelle programmer til musik. Samme program og musik kan benyttes af flere løbere, men løberne må også have hver deres musik. Kendetegnet for FunSkate Dance er, at løberen ikke må udføre spring og programmet indeholder én sekvens af en dans, som vi kender det fra isdans. (læs mere om dette under FunSkate Dance på side 13) Musikken skal dog uploades til det google drev link der oplyses af DSU (der bliver lavet en samlet upload af musik, som hele DSU og alle konkurrencer/stævner herunder, benytter). 1 Læs om dette under FunSkate Element Løbergrupper side 8 eller Elementindhold for FunSkate Element side 9 2 Læs om dette under FunSkate Element Løbergrupper side 8 eller Program indhold for FunSkate Free grupperne side 11 FunSkate 2015/2016 7

8 FunSkate Element Løbergrupper Definition af Grupper i FunSkate Element 1. FunBubbles Bestået DSU klubmærke FunFlakes Bestået DSU klubmærke FunCubes Bestået DSU klubmærke 5-7. Disse grupper aldersinddeles yderligere således: a) FunBubbles 1: Bestået DSU klubmærke 1-2, ikke fyldt 7 år pr. 1. Juli 2015 b) FunBubbles 2: Bestået DSU klubmærke 1-2, ikke fyldt 10 år pr. 1. Juli 2015 c) FunBubbles 3: Bestået DSU klubmærke 1-2, over 10 år pr. 1. Juli 2015 d) FunFlakes 1: Bestået DSU klubmærke 3-4, ikke fyldt 11 år pr. 1. Juli 2015 e) FunFlakes 2: Bestået DSU klubmærke 3-4, ikke fyldt 13 år pr. 1. Juli 2015 f) FunFlakes 3: Bestået DSU klubmærke 3-4, over 13 år pr. 1. Juli 2015 g) FunCubes 1: Bestået DSU klubmærke 5-7, ikke fyldt 11 år pr. 1.juli 2015 h) FunCubes 2: Bestået DSU klubmærke 5-7, ikke fyldt 13 år pr. 1. Juli 2015 i) FunCubes 3: Bestået DSU klubmærke 5-7, over 13 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate 2015/2016 8

9 Elementindhold for FunSkate Element 3 FunSkate Element FunBubbles 1-3: Forlæns rødspætter Forlæns slalom på 2 fødder 2 fods piruetter Hug på 2 fødder Hop i forlæns glid på 2 fødder FunFlakes 1-3: Forlæns kryds på cirkel, begge veje 2-fods vendinger på cirkel, begge veje Baglæns stork Forlæns 1 fods piruetter 2-fods hop fra baglæns glid FunCubes 1-3: Kryds på cirkel forlæns og baglæns med mohawk (2 kryds forlæns og 2 kryds baglæns) Forlæns udvendige buer på linje Forlæns flyver på skær (inder skær eller yder skær) Skøjtespring Forlæns pirouette på 1 fod, indgang og udgang Baglæns stå pirouette, minimum 1 omgang Deling af isen Under FunSkate Element, vil isen blive inddelt i 3 baner (bane 1, 2 og 3), med seks løbere på hver banedel (er der for mange løbere i én gruppe, vil der også blive brugt bane 4, 5 & 6). Hver gruppe (FunBubbles, FunFlakes og FunCubes) vil blive bedømt af samme dommerpar hele vejen igennem stævnet. Eksempel: Alle FunBubbles 1 vil altid blive bedømt af dommerne på bane 1. Dvs. bane 1 vil dømme FunBubbles 1, gruppe 1, gruppe 2 og gruppe 3 (er der flere rækker, vil de selvfølgelig også blive bedømt at denne bane.) På bane 2 vil der altid være FunBubbles 2 (med de rækker de nu har) og på bane 3 vil der altid være FunBubbles 3 (med de antal grupper de nu har. Det samme gøres med FunFlakes og FunCubes. Vi har ændret dette for, at opnå et mere fair resultat igennem stævnet. 3 Se Bilag side 23 for at se stjernekort for FunSkate element. FunSkate 2015/2016 9

10 FunSkate Free Løbergrupper Definition af Grupper i FunSkate Free Bestået DSU klubmærke 4-7 men ikke et Unionsmærke (FunSkate Masters undtaget). FunSkate Free Tots 1 Ikke fyldt 8 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Tots 2 Ikke fyldt 8 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Tweens 1 Ikke fyldt 11 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Tweens 2 Ikke fyldt 11 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Teens 1 11 år men ikke fyldt 13 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Teens 2 11 år men ikke fyldt 13 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Togs 1 13 år og ikke fyldt 18 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Togs 2 13 år og ikke fyldt 18 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Masters Over 18 år pr. 1. juli 2015 FunSkate 2015/

11 Program indhold for FunSkate Free grupperne FunSkate Free FunSkate Free 1 er grupper NB! Man kan ikke stille op i nogle af følgende grupper hvis man har en aktiveret DSU licens. Musik længde: Max 1:30 minutter FunSkate Free Tots 1 Ikke fyldt 8 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Tweens 1 Ikke fyldt 11 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Teens 1 11 år men ikke fyldt 13 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Togs 1 13 år og ikke fyldt 18 år pr. 1. Juli 2015 Hvert program - mindst 7 elementer: Regler for FunSkate Free Tots 1, Tweens 1, Teens 1 og Togs 1 2 typer spring. 1 glidende bevægelse. 2 typer trin / vending (to trin og to vendinger). 1 piruette (kun ståpiruette og 2-fods sidde piruette. Hverken kombinations piruette eller piruette med skift af fod er tilladt) For Tots 1, Tweens 1, Teens 1 og Togs 1 må der ikke benyttes springelementer, der forekommer i DSU s unionsmærker - altså kun til og med tåloop og salchow. FunSkate Free 2 er grupper Musik længde Max 2:00 minutter FunSkate Free Tots 2 Ikke fyldt 8 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Tweens 2 Ikke fyldt 11 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Teens 2 11 år men ikke fyldt 13 år pr. 1. Juli 2015 FunSkate Free Togs 2 13 år og ikke fyldt 18 år pr. 1. Juli 2015 Regler for FunSkate Free Tots 2, Tweens 2, Teens 2 & Togs 2 2 typer spring 1 glidende bevægelse 1 trinserie med min. 2 typer trin og 2 typer vendinger (skal fylde 2/3 af banen) 1 piruette (dog ingen spring piruetter) For Tots 2, Tweens 2, Teens 2 og Togs 2 er der ingen begrænsninger, dog må der kun springes til og med axel. Som det kan ses i eksemplerne på bilagene, er der nu lavet varieret stjernesystemer. Dvs. at FunSkate Free Tots 1, Tweens 1, Teens 1 og Togs 1 vil blive bedømt efter det sædvanlige stjernesystem 4 og FunSkate Free Tots 2, Tweens 2, Teens 2 og Togs 2 vil blive bedømt efter et udvidet stjernesystem 5. 4 Se Bilag side 24 for yderligere information 5 Se Bilag side 25 for yderligere information FunSkate 2015/

12 NB! Løbere med et halvt basic 1 mærke, kan man ikke stille op i 1 er grupperne (Tots 1, Tweens 1, Teens 1 og Togs 1). Der er både tale om friløbs og element delen i basic 1 det er dog den FunSkate Ansvarliges ansvar at tjekke dette. Man er derfor tvunget i en aldersvarende 2 er gruppe (Tots2, Tweens 2, Teens 2 og Togs 2), hvis man har et halvt basic 1. FunSkate Udvalget forbeholder sig retten til, at give løbere dispensation. Dette gøres ud fra en vurdering fra FunSkate Udvalget. NB! Følgende grupper kan man godt stille op i selvom man har DSU mærke (gruppen er dog kun for tidligere løbere der ikke har løbet konkurrencer, arrangeret af DSU s aktivitets udvalg, i sæsonen 2015/2016. Ydermere er gruppen også for løbere der har bestået basic 1, men ikke har aktiveret sit mærke endnu) Musik længde: Max 3:00 minutter FunSkate Masters 18 år og ældre pr. 1. Juli 2015 Regler for FunSkate Free Masters 3 typer spring 1 glidende bevægelse 1 trinserie med min. 2 typer trin og 2 typer vendinger (skal fylde 2/3 af banen) 2 piruetter Denne gruppe kan man kun stille op i til FunSkate 1 og 3 (både ØST og VEST), samt til FunSkate finale FunSkate Show FunSkate Show Denne kategori kan man kun stille op i til FunSkate 2 (både ØST og VEST), samt til FunSkate finalen. Regler Alderskrav: Musiklængde: Deltagere: Antal: Rekvisitter: Ingen alderskrav Min. 2 minutter max. 4 minutter Deltagende løbere må være på alle niveauer, dog ikke aktive mesterskabsløbere. Der skal minimum være 6 løbere i en showgruppe. Der må gerne bruges rekvisitter, dog må det maksimalt tage 2 minutter at få disse på og af isen. Bemærk: Der er ingen begrænsninger mht. spring eller piruetter i denne gruppe. Der er lavet et individuelt stjernesystem til FunSkate Show 6. 6 Se Bilag side 26 for yderligere information FunSkate 2015/

13 FunSkate Dance NB! FunDance tilbydes til alle løbere, der har klubmærke 4 op til og med ½ Basic 1 (uanset om det er friløb eller elementer, man har bestået). Man må samtidigt ikke have bestået Solodans test 1. Musik længde: Max. 1:30 minutter FunSkate Dance Tweens: Ikke fyldt 11 år pr. 1. juli 2014 FunSkate Dance Teens: Fyldt 11 år pr. 1. juli 2014 Hvert program - mindst 5 solodans elementer: - 1 FunDance bestående af 4 chassé trin og 2 valsetrin (disse trin kan udføres i vilkårlig rækkefølge) - 1 En-fods pirouette (kun stå pirouette) - 2 forskellige glidende bevægelser på en eller to fødder - 1 twizzle med minimum en rotation - INGEN SPRING I FunSkate Dance må der ikke forekomme spring i programmet. Det vil kun være muligt at deltage i FunSkate Dance til FunSkate Finalen 2015/2016 FunSkate 2015/

14 Bedømmelse af FunSkate Stjernesystemet Stjernesystemet er udviklet af Leena Laaksonen og bruges i flere lande til konkurrencer/stævner svarende til FunSkate niveau og i nogle tilfælde også på højere niveau. Sammensætning af dommerpanel Bedømmerpanelet sammensættes af FunSkate udvalget. Bedømmerpanelerne er fastsat til de respektive stævner, fra sæsonens start. Bedømmerpanelet til FunSkate Element er sammensat af 6 bedømmere, der alle er uddannet i at bedømme FunSkate. Bedømmerpanelet til FunSkate Free er sammensat af 3 bedømmere, der alle er uddannet i stjernesystemet. Bedømmerpanelet til FunSkate Dance er sammensat af 3 bedømmere, der alle er uddannet i FunSkate Dance stjernesystemet. Sammensætning af beregnerpanel Beregnerpanelet bliver uddannet fra alle steder i skøjtesporten og bliver uddannet af FunSkate udvalget. F.eks. kan en forældre også gå ind og tage dette kursus. Dog skal det være folk med lidt computer erfaring. Beregnerpanelet er fastsat til de respektive konkurrencer fra sæsonens start. Regler for bedømmere/beregnere til FunSkate stævner Hver bedømmer bliver honoreret med 400 kr. for at bedømme et stævne en hel dag, en halv dag honoreres med 200 kr. Transportomkostninger betales af FunSkate udvalget. Bedømmerne er berettiget til mad efter DSU s dommerreglement (kan findes på DSU s hjemmeside) I starten af hver sæson skal bedømmeren og beregnere tilmelde sig minimum én konkurrence i kommende sæson. FunSkate 2015/

15 Form og afvikling af stævner Stævneform Der afholdes årligt 3 FunSkate stævner i henholdsvis ØST og VEST, samt en afsluttende finale i Odense. Se beskrivelse af de enkelte løbergrupper under FunSkate Element Løbergrupper på side 8. Stævnerne arrangeres af FunSkate udvalget i samarbejde med den arrangerende klub. Ansvar for de involverede parter Klub Udvalg I. Anskaffelse af is og lokaler til arrangement X II. Invitation til klubber X III. Invitation til løbere IV. Tilmelding af løbere X X V. Registrering af løbere X VI. Tidsplaner X VII. Udsmykning af hallen X VIII. Varetagelse af opgaver under stævnet X X IX. Speaker og Musik X X. Aflevering af program musik for FunSkate Free løbere X XI. Præmier X XII. Præmieoverrækkelse X FunSkate 2015/

16 Beskrivelse Dansk Skøjte Union I. Anskaffelse af is for arrangement (arrangerende klub): Det er den arrangerende klub, som har det fulde ansvar for, at booke istid til arrangementet (stævne eller træningssamling). Isen skal bookes fra kl til hver stævne (ØST: både lørdag og søndag, VEST: kun lørdag). Fra sæsonen 2015/2016 er det besluttet i bestyrelsen, at afsætning af FunSkate stævner kommer til at ske ved retfærdigheds princippet. Afsætning af konkurrencer er dermed overdraget til aktivitets udvalget (AU). Retfærdigheds princippet: Alle kan søge konkurrencer, men de vil gå til de klubber der f.eks. ikke har haft en konkurrence i den forhenværende sæson. II. Invitation til klubberne (FunSkate Udvalget): Invitationerne til klubberne bliver udarbejdet af FunSkate udvalget. Alle invitationer for den kommende sæson udsendes ved sæsonstart. Invitationerne indeholder: Dato for stævnet Starttidspunkt Adresse på klubben, som afholder stævnet Tilmeldingsfrist Tilmeldingsgebyr Kontaktoplysning III. Invitation til løbere (arrangerende klub): Invitation til løberne sørger klubberne selv for at udarbejde og udsende. IV. Tilmelding af løbere (arrangerende klub): Det er klubbens ansvar at tilmeldingerne kommer rettidigt frem. Det vil ikke være muligt at tilmelde løbere efter at tidsplanen er sendt ud for det pågældende stævne. Alle tilmeldinger skal sendes i det vedhæftede exel-ark, der bliver sendt ud sammen med invitationen. EKSEMPEL PÅ TILMELDING TIL FUNSKATE (fortsættes på næste side) Sofie Larsen, har bestået DSU s klubmærke 6 Marie Hansen, har bestået DSU s klubmærke 2 Caroline Jensen, har bestået DSU s klubmærke 4 Mette Nielsen, har bestået DSU s klubmærke 5 FunSkate 2015/

17 Eksampel på tilmelding til FunSkate 1 NB! FunSkate Show er ikke med på denne tilmelding, da den har en separat blanket (se nedenfor), grundet den kategori kun er med ved FunSkate 2 (både ØST og VEST) og FunSkate Finalen. Eksempel på tilmelding til FunSkate Show FunSkate 2015/

18 V. Registrering af løbere (FunSkate Udvalget): Dansk Skøjte Union Der opfordres til, at løberne tilmeldes korrekt ved tilmelding til stævnet, da de ikke kan blive rykket efter tilmeldingsfristen udløber. Løber/deltagernummer: Klubberne køber det antal numre som de formoder, at de får brug for. Når numrene er købt er det klubbens ejendom og de kan gøre med dem hvad de vil. Smides et nummer væk, kan der altid bestilles et nyt nummer ved at gå ind på og bestille de ønskede numre i webshoppen. Mangler man numre til et stævne, vil FunSkate Udvalget have et sæt liggende. I skal blot huske at skrive til FunSkate Udvalget: i god tid inden numrene skal bruges. NB!: KUN FUNSKATE ELEMENT DELTAGERE SKAL HAVE TILDELT ET NUMMER - IKKE FUNSKATE FREE DELTAGERE! VI. Tidsplan (FunSkate Udvalget): Når tilmeldingerne til stævnet er modtaget, ved tilmeldingsfristens udløb, udarbejder FunSkate udvalget deltagerliste, startrækkefølge, banefordeling og tidsplan. Dette udsendes til klubberne mindst 7 dage før stævnet finder sted (der tages forbehold for ændringer). VII. Udsmykning af hallen (arrangerende klub): Klubben står selv for udsmykningen af hallen. Udsmykningen sker dagen før eller muligvis om morgenen inden stævnets start. Der vil være forskellige skilte som skal hænges synligt op (Tidsplan, deltagerliste og andre generelle oplysninger). FunSkate Udvalget har dog skilte med til omklædningsrummene. Det er vigtigt at hallen er festlig udsmykket således at man tydeligt kan se, at der afholdes et stævne. VIII. Varetagelse af opgaver under stævnet (FunSkate Udvalget og arrangerende klub): Dansk Skøjte Unions FunSkate udvalg: Sørger for bedømmerpapirer/stjerneskemaer Udarbejder banefordeling (løberne fordeles på banerne) Udregner hvilke løbere som går videre fra hver bane (beregnere) Udregner vinderen af klubkonkurrencen. Udlevering af løberprotokoller til den FunSkate ansvarlige for hver klub (elektronisk) Nummerering af baner 1 3 (eventuelt også 4, 5 & 6 hvis der er for mange løbere i en gruppe) Skilte til omklædningsrum, som skal hænges op af den arrangerende klub. Arrangerende klub: Speaker (kun i ØST) Ophængning af tidsplaner Sørger for bordplads og stole til 3 bedømmere i FunSkate Free + evt. tæpper. Have en kontaktperson til rådighed under hele konkurrencen til mindre opgaver (der skal være et telefonnummer på denne person) o F.eks. servicerer bedømmere/officials, samt sørge for kaffe/te ved isen til bedømmere/officials Sørger for at løberne har mulighed for at købe mad og drikke Sørger for præmieoverrækkelse som beskrevet i Præmieoverrækkelse i nedenstående punkt Internet FunSkate 2015/

19 IX. Speaker og Musik (arrangerende klub): Den arrangerende klub stiller speaker (kun i ØST) og musikansvarlig til rådighed ved FunSkate stævnerne. Den musikansvarlige skal helst vide hvordan elektronik o.l. virker i klubben. Opgaver under FunSkate Element: Speaker annoncerer tidslængden af opvarmningen og gør også opmærksom på, når der er 1 min. tilbage af opvarmningen. Speakeren skal under opvarmningen annoncere baneinddeling, inklusiv løbernes numre (fx Bubbles 1, løber nr. 1,2,3, osv.). Efter opvarmning annoncerer speakeren, hvilken banehalvdel de enkelte løbere konkurrerer på. (Bedømmerne har også en plan over dette) Speakeren annoncerer resultaterne for, hvem der er gået videre til finalen i de enkelte grupper, når disse forligger. Opgaver under FunSkate Free: Speaker annoncerer hvor meget opvarmningen der er og gør også opmærksom på når der er 1 min. tilbage af opvarmningen. Ved FunSkate Free stævnet annoncerer speakeren gruppe(-r) inklusiv løbernes fulde navn og klub. Dette gøres under gruppernes respektive opvarmning. Speakeren beder ved navns nævnelse den næste løber holde sig klar og er opmærksom på ikke at sætte denne løber i gang, før bedømmerne er klar. Alt dette står i den guide til at være speaker og musik ansvarlig, som bruges ved alle DSU konkurrencer/stævner. Præmieoverrækkelse: Ved præmieoverrækkelsen annonceres de tre øverst placerede fra de forskellige grupper, FunSkate Element, FunSkate Dance, FunSkate Free samt FunSkate Show, i rækkefølgen 3., 2. og 1. plads. Ved præmieoverrækkelsen annoncerer speakeren resultatet af klubkonkurrencen, med vinderen som den sidste. Her beder speakeren en repræsentant fra den vindende klub om, at komme frem og modtage pokalen. X. Aflevering af program musik for FunSkate Free løbere (arrangerende klub): Al musik skal afleveres elektronisk. Dette gøres ved at følge instruktionerne i det udsendte materiale fra DSU s kontor. Dog skal man altid have back-up musik i form af en CD. XI. Præmier (FunSkate Udvalget): 1., 2. og 3. pladsen i hver konkurrencegruppe modtager medaljer. Klubben, som vinder klubkonkurrencen, får tildelt en vandrepokal som skal medbringes ved næste FunSkate konkurrence. Vandrepokalen skal være indgraveret med klubbens navn og hvilken konkurrence, der blev vundet og hvilket år; f.eks. Tårnby Skøjteklub FunSkate 2 ØST DSU er ansvarlig for vandrepokal, medaljer og diplomer. DSU udleverer ingen erindringsgaver til løberne, men den arrangerende klub er velkommen til at gøre dette. Klubberne skal sørge for at stille en præmieskammel til rådighed til præmieoverrækkelsen, som har plads til både 1., 2. & 3. plads. FunSkate 2015/

20 Klubkonkurrencen Dansk Skøjte Union FunSkate Pokalen er en vandrepokal, der vindes af den klub som har samlet flest point på dagen henholdsvis i ØST og VEST. FunSkate Finale Pokalen er en vandrepokal, der vindes af den klub, som har samlet flest point over hele sæsonen. Pokalen overrækkes ved finalen samlet for både ØST og VEST. Den vindende klub sørger for indgravering af pokalerne, inden aflevering næste sæson. Pointuddeling til Pokaler: FunSkate Element: 1 point for at gå videre til en finale, til stævnet 1 point for en 3. plads 2 point for en 2. plads 3 point for en 1. plads Klubben med flest point vinder klubkonkurrencen FunSkate Free, FunSkate Dance og FunSkate Show: 1 point for en 3. plads 2 point for en 2. plads 3 point for en 1. plads Klubben med flest point vinder klubkonkurrencen NB! Der gives 10 point til hver klub, for at stille op til et stævne, uanset deltagerantal. Til FunSkate Finalen, vil alle point tælle dobbelt og dermed se således ud: FunSkate Element: 2 point for at gå videre til en finalen, i FunSkate Finalen 2 point for en 3. plads 4 point for en 2. plads 6 point for en 1. plads Klubben med flest point vinder klubkonkurrencen FunSkate Free, FunSkate Dance og FunSkate Show: 2 point for en 3. plads 4 point for en 2. plads 6 point for en 1. plads Klubben med flest point vinder klubkonkurrencen NB! Der gives 20 point til hver klub, for at stille op til FunSkate Finalen, uanset deltagerantal. FunSkate 2015/

21 Deltagerbetingelser for alle FunSkate aktiviteter Løberen skal være medlem af en klub/forening under Dansk Skøjte Union. Stævnerne er for løbere, som har bestået klubmærke 1 7, men ikke et Unionsmærke (FunSkate Masters undtaget). Løberen må altså ikke have bestået et Unionsmærke, dagen før konkurrencen (FunSkate Masters undtaget). Hvis der er mærkeprøve samme dag, må løberne godt bestå dette og stadig deltage. Piger og drenge deltager på lige fod. Konkurrencelicenser: For at deltage i FunSkate kræves ingen konkurrencelicens fra DSU. General information vedrørende omkostninger for alle grupper: Deltagelse ved FunSkate Træningssamlinger: 600 kr. pr. samling pr. løber Deltagelse ved FunSkate Element og FunSkate Free: 120 kr. for 1. Disciplin, efterfølgende disciplin 60 kr. pr. disciplin. pr. løber Deltagelse ved FunSkate Show: 600 kr. pr. deltagende hold. FunSkate 2015/

22 Aktivitetskalender for FunSkate Aktiviteter Træningssamlingen for FunSkate løbere ØST D september 2015 i Tårnby Skøjteklub VEST D september 2015 i Vojens Skøjteklub Stævner FunSkate 1 Lørdag d. 24. oktober 2015 VEST: Esbjerg Skøjte Klub (ESK) Lørdag d. 7. søndag d. 8. november 2015 ØST: Rødovre Skøjte- og Ishockey Klub (RSIK) FunSkate 2 Lørdag d. 28. søndag d. 29. november 2015 ØST: Gentofte Kunstskøjteløber Forening (GKF) Lørdag d. 5. december 2015 VEST: Herning Skøjteløber Forening (HSF) FunSkate 3 Lørdag d. 23. søndag d. 24. januar 2016 ØST: Gladsaxe Skøjteløber Forening (GSF) Lørdag d. 13. februar 2016 VEST: Christiansbjerg Idrætsforening Kunstskøjteafdeling (CIF) FunSkate finalen (for både ØST og VEST) Lørdag d. 5. søndag d. 6. marts 2016 Finalen: Odense Skøjte Klub. (OSK). Forbehold: Arrangørerne forbeholder sig ret til ændringer i tidsplanen og fralægger sig ethvert ansvar for skader og uheld, der måtte overgå deltagerne eller officials i forbindelse med arrangementet. FunSkate 2015/

23 Bilag 3 Dette stjernesystem er et eksempel fra FunBubbles, men både FunBubbles, FunFlakes & FunCubes bliver bedømt efter samme system dog med variation i elementerne efter sværhedsgrad. Se variationerne under Elementindhold for FunSkate Element. FunSkate 2015/

24 Bilag 4 Eksempel på stjernekort for FunSkate Free Tots 1, Tweens 1, Teens 1 & Togs 1 FunSkate 2015/

25 Bilag 5 Eksempel på stjernekort for FunSkate Free Tots 2, Tweens 2, Teens 2, Togs 2 & Masters FunSkate 2015/

26 Bilag 6 Eksempel på stjernekort for FunSkate Show FunSkate 2015/

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II. 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Sjællands-Mesterskaber og Sjællands-Cup GRAND PRIX II 2015 30. oktober - 1. november 2015 i Hørsholm Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Hørsholm

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale. 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena Dansk Skøjte Union Indbydelse til DSU s Friløbskonkurrence, Klubmesterskab, og Grand Prix-finale 2015 27. februar - 1. marts 2015 i Rødovre Skøjte Arena 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal Dansk Skøjte Union Indbydelse til Danmarks-Cup (det uofficielle DM for K-løbere) 2015 9.-11. januar 2015 i Esbjerg Skøjtehal 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Esbjerg Skøjteklub har herved

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion

Dansk Skøjte Union. Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II. 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion Dansk Skøjte Union Indbydelse til Jyske Mesterskaber og Jyllands-Cup GRAND PRIX II 2012 2.-4. november 2012 i Odense Isstadion 1. Arrangør Dansk Skøjte Union i samarbejde med Odense Skøjteklub har herved

Læs mere

GKF Formandens beretning 2014/2015 - ved generalforsamlingen d. 16. marts. 2015

GKF Formandens beretning 2014/2015 - ved generalforsamlingen d. 16. marts. 2015 1) Generelt GKF er Danmarks største kunstskøjteløber klub med ca. 250 aktive medlemmer. For at fastholde vores positive udvikling har GKF i sæson 2014/2015 sat fokus på kvaliteten af træningen på alle

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation

Nykredit Gentofte Open 2015. 25. 27. september. Invitation Nykredit Gentofte Open 2015 25. 27. september Invitation Gentofte Svømme Klub har fornøjelsen at invitere din klub til dette enestående stævne for Senior, Junior & Årgangsgrp. 1 & 2 på kortbane Praktiske

Læs mere

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013

Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Dronning Dorothea Cup Kolding 2013 26., 27., 28. april 2013 Kolding Svømmeklub og Slotssøbadet har hermed fornøjelsen at indbyde din klub til et enestående stævne, afviklet i to bassiner samtidigt! Et

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013

IKAST SVØMME KLUB NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 IKAST SVØMME KLUB HAR FORNØJELSEN AT INDBYDE TIL NORDEA MIDSOMMERCUP 2013 I samarbejde med Nordea har ISK atter den glæde, at kunne indbyde klubberne til Midsommer Cup. 08. 09. juni 2013 Stævnet henvender

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

GI40/Hermes og Danske Bank

GI40/Hermes og Danske Bank GI40/Hermes og Danske Bank Indbyder hermed til Danske Bank Cup 2010 Lørdag den 30. og søndag den 31. oktober 2010 Frederiksberg Svømmehal, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg/ Damsøbadet, Sønderjyllands Allé

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale

Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Referat VSK bestyrelsesmøde nr. 1, sæson 2015-16 Onsdag d. 20. maj 2015, kl. 18:30-21:30 Sted: VSK klublokale Deltagere Malene Iskov, Jette Landergren, Vivian Letholm, Maria Fuglsang Sørensen og Allan

Læs mere

Til EFTERSKOLERNES DM 2013

Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder Fredag d.17 maj 2013 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til EFTERSKOLERNES DM 2013 Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne Entre:

Læs mere

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program.

SKALLEBØLLESTÆVNE. 13.-15. august 2010. Der er tilmelding via www.skydetid.dk. Nyhed: nu også sommerbiatlon. 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. SKALLEBØLLESTÆVNE 25 m, 50m, 200m, 300m og NM-Program. Nyhed: nu også sommerbiatlon. Husk tilmelding FØR du går på sommerferie! 13.-15. august 2010 Der er tilmelding via www.skydetid.dk 1 Skallebøllestævnet

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse &

YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & Indbydelse YOUNG PRAISE Fredag d. 27. januar 2012 kl. 19-21 for alle fra 5-9. klasse & GRATIS KIDSVOLLEY/VOLLEYBALL-STÆVNE Lørdag d. 28. januar 2012 kl. 9-16 for alle fra 3-9. klasse Efterskolen Solgården

Læs mere

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning.

22-24 januar 2016. En super stævneoplevelse med tilbud om overnatning og bespisning. 22-24 januar 2016 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med chance for kontante præmier i finaler og Challenge. En super

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10

De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 De Sydjyske Rideklubber s (DSR) fællesbestemmelser Distrikt 8, Distrikt 9, Distrikt 10 1. Generelt. DRF reglement er gældende ved alle C-stævner i DSR med følgende tilføjelser, der er vedtaget på DSR årlige

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere

Introduktion til Udspring. En guide for tilskuere Introduktion til Udspring En guide for tilskuere Juli 2012 Udspring er en æstetisk sport, hvor ynde kombineres med styrke og smidighed, mens udspringeren bevæger sig gennem luften. Udspringeren skal have

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Frederiksværk Hallen Sportsvej 5 B 3300 Frederiksværk. 26-29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 og 73-85 kg.

Frederiksværk Hallen Sportsvej 5 B 3300 Frederiksværk. 26-29, 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73 og 73-85 kg. Stævne DM Drenge Dato Lørdag den 24. marts - 2012 Arrangør Stævnested Heros Frederiksværk Frederiksværk Hallen Sportsvej 5 B 3300 Frederiksværk Deltagere Drenge, årgang 1998-2001 Vejning kl. 8:00-8:30

Læs mere

KURSUS KATALOG. 2013 For DAFFs Dommerudvalg

KURSUS KATALOG. 2013 For DAFFs Dommerudvalg KURSUS KATALOG 2013 For DAFFs Dommerudvalg Dette katalog indeholder en oversigt over de dommerkurser som afholdes af DAFFs dommerudvalg i 2013. Kataloget indeholder ydermere en gennemgang af de forskellige

Læs mere

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14.

Svømmehallerne er placeret ca. 20 min. gang fra hinanden. 2002 og yngre 2000 2001 1998 1999 1997 og ældre 07.30. 08.00 09.00 14. 24. 26. JANUAR Dato 24. 26. Januar 2014 Sted afsnit fredag-lørdag-søndag: Aldersgruppe 1-2: Lyngby Svømmehal (langbane), Lundtoftevej 53, Lyngby. Aldersgruppe 3-4: Trongården Svømmehal (kortbane), Trongårdsvej

Læs mere

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER HÅNDBOLD STÆVNE 28 EGE CUP 2008 VARDE 13. - 14. SEPTEMBER EGE-CUP 2008 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKEBANK har hermed fornøjelsen for 28. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT

BIF-CUP BRANDE. u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer. (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli NYT NYT NYT BIF-CUP BRANDE International u n g d o m s f o d b o l d for hold på alle niveauer (Drenge U10 U17 / Piger U11 U15) 3. 6. juli 2014 NYT NYT NYT for U9 drenge samt U9- og U10 piger Fra den 5.- 6. juli 2014

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3.

Dansk Militært Idrætsforbund JUN 2015 KAPITEL 18 GOLF. Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. KAPITEL 18 GOLF Der henvises generelt til DMI bestemmelser for stævnevirksomhed, jf. kap. 3. Yderligere henvises der til stævnemanualen. A. GENERELT Forbundsmesterskabet i golf, er en golfturneringen der

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov

Pistol. Indbydelse DM udendørs 2015. alle klassegrupper. 25 meter Standard, Fin- og grov Indbydelse DM udendørs 2015 Pistol alle klassegrupper 25 meter Standard, Fin- og grov DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Konkurrencer Pistol: D. 12.-13.

Læs mere

CONCORDIA FORSIKRING CUP

CONCORDIA FORSIKRING CUP Oplysninger til klubberne CONCORDIA FORSIKRING CUP (Thisted Cup) 26. 28. september 2014 Bassin: Stævnet afvikles i 25m bassin 8 baner El-tidtagning med flyvende start. Følg stævnet live på: www.livetiming.dk

Læs mere

DM i volleyball 2013 for efterskoler

DM i volleyball 2013 for efterskoler M i volleyball 2013 for efterskoler Torsdag d. 30. maj 2013 Info, puljer og kampplan M i volleyball 2013 renge Pulje låkilde Sydvestjyl. jurslands I alt Sæt/point/plac låkilde jurslands Pulje Gørlev erns

Læs mere

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013

Danmarks Gymnastik Forbund. Byder søndag den 19 maj 2013. Kl. 12.50. Velkommen i Odense Idrætspark. Højstrupvej 5, 5200 Odense V. Til SENIOR DM 2013 Danmarks Gymnastik Forbund Byder søndag den 19 maj 2013 Kl. 12.50 Velkommen i Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Til SENIOR DM 2013 i TeamGym Stævnet arrangeres i samarbejde med BolbroGymnasterne

Læs mere

mit barn skal til svømmestævne

mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne Hjælp mit barn skal til svømmestævne! Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig fortid inden for svømmesporten,

Læs mere

DM i volleyball 2012 for efterskoler

DM i volleyball 2012 for efterskoler M i volleyball 2012 for efterskoler Tirsdag d. 24.- onsdag d. 25. april 2012 Indbydelse og kampplan M i volleyball 2012 renge Pulje Sydvestjyl. Vesterbølle GI I alt Sæt/point/plac Vesterbølle GI, jerre

Læs mere

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad

7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad International Ungdomsturnering i Odense Bowlinghal 7. 11. august 2013 1.Præmie: En ipad Se mere på siden tilmelding og priser INVITATION BOWLING Odense Bowlinghal har den store fornøjelse at invitere unge

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015

Instruktion for SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Instruktion for SPRINT STAFET SØNDAG D. 31. MAJ 2015 Arrangør Klassifikation Stævnecenter /plads Orienteringsklubben Roskilde Sprint stafet, 4 stjernet C stævne Børnehuset Reden, Eriksvej, 4000 Roskilde

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub 18024 12.2009 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Bank Cup Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming Arrangør: Bramming Boldklub Bramming Boldklub og Danske Bank byder

Læs mere

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V

Bolbro Gymnasterne. Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011. I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Bolbro Gymnasterne Afholder Efterskole DM i TeamGym 19. maj 2011 I Odense Idrætspark Højstrupvej 5, 5200 Odense V Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med

Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med Afholder TeamGym Efterskole DM I samarbejde med 22. maj 2015 I Arena Randers 1 Indhold Tilmelding... 3 Tilmeldingsfrist og betalingsfrist:... 3 Entre inkl. program... 3 Cafeteria... 3 Kontakter:... 3 Praktiske

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Information til nye golfspillere

Information til nye golfspillere Odder Golfklub Information til nye golfspillere Odder Golfklub byder dig velkommen som ny golfspiller Vi håber, du får den samme fornøjelse af golf som alle vi andre Med denne folder, vil vi gerne byde

Læs mere

MINI DM og Forbundsmesterskaber I

MINI DM og Forbundsmesterskaber I Danmarks Gymnastik Forbund indbyder til MINI DM og Forbundsmesterskaber I Lørdag/søndag den 31.maj/1.juni 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Vejen Gymnastikforening Kære gymnaster, instruktører,

Læs mere

Invitation 38. International Fördepokal-Svømmefestival 2012

Invitation 38. International Fördepokal-Svømmefestival 2012 Arrangør: Stævne sted: Stævnebander: Udsvømningsbassin: Vanddybde: Vandtemperatur: Tidtagning: Flensburger Schwimmklub von 1930 e.v. Campusbad Flensburg, Thomas-Fincke-Str.19, 24943 Flensburg 8 baner à

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15.

Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion. inviterer til. Danske Open Masters. Kortbane 2012. Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. Holstebro Svømmeclub & Dansk Svømmeunion inviterer til Danske Open Masters Kortbane 2012 Lørdag d. 14. april & søndag d. 15. april i Holstebro Badeland PRAKTISKE OPLYSNINGER Dato: Lørdag den 14.april og

Læs mere

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015

DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 DBU Jylland Region 3 Fodboldturnering for efterskoler i Sydøstjylland 2014/2015 Til: Efterskoler og ungdomsskoler i Sydøstjylland under DBU Jylland Region 3 DBU Jylland Region 3 inviterer hermed til fodboldturnering

Læs mere

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget

Opgaver og ansvarlige. Nyborg Svømmeklub, K- udvalget r og ansvarlige Nyborg Svømmeklub, K- udvalget Udarbejdelse af stævnekalender Ansvarlig: Martin Madsen ( madsen.nsk@gmail.com ) r Udarbejdelse af stævnekalender, alle hold Koordinering af trænere til stævner

Læs mere

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted

Indbydelse til StÄvnenavn-Sted Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 17. september 010 Gladsaxe Taekwondo Klub Samheon Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç

Læs mere

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk.

Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup. Konto : 3511 4150106513 Mrk. Propositioner for Breddestævner kvalifikationer 2012 Dansk Ponygames Cup - Dansk Kvadrille Cup - Dansk Stafetspring Cup Dansk- Par de deux Cup og 1. kvalifikation Lørdag 17. Marts 2012 Anmeldelsesfrist

Læs mere

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter

Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter Referat fra TeamGym seminar Dato: 02.06.12 Tid: 13.00 17.30 sted: Odense idrætscenter 1. Velkomst ved Anders. Vi vil gerne høre hvad I mener inden vi beslutter noget 2. Forslag om nye aldersinddelinger

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGEN TAEKWONDO TOURNAMENT

WONDERFUL COPENHAGEN TAEKWONDO TOURNAMENT WONDERFUL COPENHAGEN TAEKWONDO TOURNAMENT Valby-Hallen 17. August I alle klasser kæmpes med Daedo elektroniske veste. PROMOTER ORGANIZER Danish Taekwondo Federation Taekwondo Klub (Member of the National

Læs mere

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater

Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Arrangementer & Sponsorater Skanderborg Vandski Klub Alpinavej 13 Stilling - 8660 Skanderborg Tlf. 86 57 17 95 Email: ski@vandski-skvk.dk Hjemmeside: www.skvk.dk Indhold Skanderborg

Læs mere

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014

Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 DM Forbundsmesterskaber mini - kvalifikation i TeamGym Roskilde Hallerne 12. -13. april 2014 Stævnet arrangeres i samarbejde med Danmarks Gymnastik Forbund Kære gymnastikvenner Vi er meget glade for at

Læs mere

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014

Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 2. udgave januar 2014 Breddestævner 2014 Distrikt 14 Kvalifikationer til Landsfinalerne 2014 Vilhelmsborg d. 27 29. juni 2014 Vigtig information Breddeudvalget distrikt 14 Kontaktpersoner: Sharon Grøn,

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

FINA MASTERS REGLER 2002

FINA MASTERS REGLER 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 MGR Masters 02-03 MSW Masters Svømmeregler 04-07 MOWS Masters Langdistancesvømning (åbent vand) 08-09 MD Masters Springregler 10-17 MSS Masters

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser:

Læs mere

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!

Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010. 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket! Spil Dansk Dagens Sangskriverkonkurrence 2010 Der kan indsendes sange til konkurrencens to kategorier: 1: Fødselsdagssangen for voksne (= Årets danske sang 2010) 2: Årets danske børnesang 2010 (Lukket!)

Læs mere

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august

Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Midgårdsormen 2010 Marselisborgskovene syd for Århus den 28. og 29. august Arrangør OK Pan Århus Klassifikation C-stafet, **** Kort Giber Å nyrevideret med COWI-kurver 2010. 1:10.000, ækvidistance 2,5

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Jubilæum Det 25. internationale

Jubilæum Det 25. internationale Jubilæum Det 25. internationale 2011 11. - 12. og 13. November Resen Hallen Skive Indbydelse Hancock Box Cup 2011 11. - 12. og 13. november Det er med glæde og stor forventning, at vi igen kan invitere

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4

AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 AKTIVITETSTILBUD JBU REGION 4 Børnefodbold Ungdomsfodbold Seniorfodbold Stævner Indefodbold Kurser INDHOLD Børnefodbold... side 4 Ungdomsfodbold... side 5 Seniorfodbold... side 6 Oldboys, Veteraner og

Læs mere

I n d b y d e l s e. Micro KVAL15. Micro kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym G R E N A A 11. A P R I L 2 0 1 5

I n d b y d e l s e. Micro KVAL15. Micro kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym G R E N A A 11. A P R I L 2 0 1 5 I n d b y d e l s e Micro KVAL15 Micro kvalifikation til forbundsmesterskaber i TeamGym G R E N A A 11. A P R I L 2 0 1 5 w w w. t e a m g y m d j u r s. d k Stævnet arrangeres af GymDanmark i samarbejde

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber

Junior TeamGym. RANDERS gymnastiske Forening. Afholder DM og Forbundsmesterskaber DM Ju Fo DM Junior Forbundsmesterskab TeamGym DM RANDERS gymnastiske Forening Afholder DM og Forbundsmesterskaber Junior TeamGym i Elro Arena, Randers d. 7. - 8. maj 2011. Konkurrencen arrangeres af Danmarks

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere