En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System"

Transkript

1 Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin nuværende konkurrencemæssige position? Handelshøjskolen i Aarhus 2011

2 Abstract The purpose of this bachelor thesis is to make a strategic analysis of Scandinavian Airlines System Group. The strategic analysis is going to give an answer on whether the SAS group has the necessary resources to keep their competitive position in the Scandinavian market. The competition in the Scandinavian aviation industry has intensified in recent years. Simultaneously, the airline industry has been in a perfect storm, where war, economic recession, epidemics and terror has left its mark on the aviation industry. This combined with SAS massive deficits is why the Core SAS program has been introduced. The objective of the program is to reduce SAS costs to the same level as their main competitor, Norwegian. Norwegian is a low cost carrier which has increased its market share in the Nordic region during the last several years. The external analysis showed that the aviation industry is very sensitive to changes in the world economy. Oil price is another important factor as it makes up a large proportion of the total costs for an airline and the price of oil is very volatile. Despite the liberalization the industry is highly influenced by political restrictions which limit the free competition. The degree of turbulence is very high which means that airlines have to be emergent in their strategy approach. In the past, record shows that SAS has had a reactive decisions pattern filled with kludges. Porter s five forces showed that the Scandinavian market is characterized by fierce competition and overcapacity which has lowered the ticket price and thus decreased profit. It is not likely that the industry will see new entrants because of the high need for capital and know how. SAS follows a full service carrier strategy which has become more challenging, as air passengers increasingly look for cheap tickets. Air passengers have easy access to search engines which compare prices. These search engines have become a threat against the full service carrier strategy. The analysis of SAS resources showed that the group s most important resources are their brand and the level of service. SAS disadvantages is the high cost level and the ownership structure which limits the group in the decision making without taking into account government interests. It is highly unlike that the SAS group can preserve the present position in the Scandinavian market because of the company s poor competitiveness and the intense competition. The most likely solution for SAS is to be acquired or merged.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Virksomhedsbeskrivelse Star Alliance Optrapning til Core SAS Core SAS Markedsforhold PESTEL Politiske og lovgivningsmæssige forhold Økonomiske forhold Socioøkonomiske forhold Teknologiske forhold Miljømæssige forhold Opsamling på PESTEL Degree of turbulence Porter s five forces Truslen fra nye udbydere Truslen fra køber Truslen fra leverandører Truslen fra substituerende produkter Intern rivalisering i branchen Opsamling på Porters five forces Konkurrentanalyse Norwegian Ressourcer Service Omkostningsstruktur Flyflåde... 43

4 7.1.2 Vurdering Andre konkurrenter Finnair Cimber Sterling Ryanair Air France-KLM Vurdering Ressourceanalyse Håndgribelige ressourcer Flyflåde Teknologi Omkostningsstruktur Uhåndgribelige ressourcer Brand Grandfather rights Medlemskab af Star Alliance Organisatoriske ressourcer Ejerstruktur Serviceniveau Know how om Skandinavien Opsamling på ressourceanalyse Vurdering af SAS Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen Bilag 2: CD med datamateriale samt yderligere beskrivelser til udregninger Bilag 3: Passagerudvikling i Skandinavien Bilag 4: Lønomkostninger blandt udvalgte flyselskaber i Skandinavien

5 1. Indledning Siden årtusindskiftet har flyindustrien oplevet, hvad der kaldes for en perfect storm, hvor krig, økonomisk recession, terrorangreb og SARS har skabt turbulente tider med faldende efterspørgsel 1. I forbindelse med finanskrisen mistede flyindustrien to års vækst, hvilket er det værste fald siden Anden Verdenskrig. I samme periode er konkurrencen blevet mere intens, da lavprisselskaberne har oplevet stor fremgang og kapret markedsandele fra de etablerede selskaber. Dette har gjort det svært for flyselskaberne at skabe overskud, hvilket er resulteret i, at 96 europæiske flyselskaber er gået konkurs siden år Derudover har der været flere europæiske konsolideringer, hvor den mest kendte er Air France og KLM, der i 2004 fusionerede. Dermed har branchen haft svært ved at generere profit, hvilket bekræftes af investor Warren Buffett, der har udtalt 3 : the money that has been made since the dawn of aviation by all the country s airline companies was zero. Absolutely zero Rettes blikket mod det skandinaviske marked, har finanskrisen også sat sit præg på dette marked. I 2009 faldt efterspørgslen med cirka 10 %. Den største spiller i Skandinavien er Scandinavian Airlines System (SAS), som er en stor, delvist statsejet, skandinavisk virksomhed med en lang historie. SAS er i høj grad blevet påvirket af de dårlige økonomiske konjunkturer. Siden 2008 har SAS haft massive underskud. På baggrund af de store underskud foretog selskabet to aktieemissioner i henholdsvis 2009 og 2010, hvor de nordiske stater investerede yderligere milliarder i selskabet. Samtidig har selskabet tabt store markedsandele til konkurrenterne, men er stadigvæk det mest dominerende selskab i Skandinavien. Udover finanskrisen har SAS været udsat for mange strejker, dårlig omtale, kartelsager og stigende oliepriser, hvilket har øget presset yderligere på selskabet. SAS har udnævnt lavprisselskabet, Norwegian, til deres største konkurrent på det skandinaviske marked. På trods af, at branchen som helhed oplevede massive tab i 2009, fremlagde Norwegian deres hidtil bedste resultat. Den efterhånden årelange krise, som SAS befinder sig i, er en spændende problemstilling, idet andre selskaber, som Norwegian, i samme periode har været i stand til at generere overskud. Noget 1 Laws (2007), side Juul ( ) 3 Loomis & Buffett (1999), side 219 1

6 tyder på, at SAS ikke har været i stand til at tilpasse deres produkt til kundernes behov og dermed følge markedsudviklingen. Flyrejsen er efterhånden blevet et standardiseret produkt, som forbrugerne ønsker at betale mindst muligt for. Der er derfor kommet et øget fokus på prisen. I den anledning er det tvivlsomt, om forbrugerne er interesserede i de ekstra services, man får hos SAS, mens Norwegian kræver tillæg til billetprisen for ekstra services. Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved, om SAS har ressourcerne til at konkurrere med lavprisselskaberne. Som reaktion på de dårlige resultater, igangsatte SAS i februar 2009 selskabets seneste spareplan, Core SAS. Core SAS har til hensigt at fokusere på selskabets kernekompetencer ved at skære i omkostningerne, blandt andet gennem fyringer, koncentration om det skandinaviske marked samt fokus på forretningskunderne. I den forbindelse er det interessant at give en vurdering af, hvorvidt Core SAS er i stand til at redde SAS ud af den økonomiske krise, som selskabet har befundet sig i, i flere år, eller om selskabet bliver opkøbt, hvilket der har været rygter om. 1.1 Problemformulering Hovedformålet med denne opgave er at finde svar på, om SAS, med de nuværende ressourcer, kan bevare deres konkurrencemæssige position i det skandinaviske luftrum. Desuden ønskes det belyst, om spareplanen, Core SAS, er i stand til at redde SAS ud af den økonomiske krise. Gennem en virksomhedsbeskrivelse af SAS gruppen samt en analyse af virksomhedens ressourcer, ønskes det belyst, hvilke stærke og svage sider SAS er i besiddelse af. Dernæst ønskes det belyst, hvilke makroøkonomiske faktorer, der påvirker SAS nuværende og fremtidige position i det skandinaviske luftrum, samt hvordan konkurrencesituationen på markedet er. I forbindelse med analysen af konkurrencesituationen vil det være relevant at udarbejde en konkurrentanalyse af SAS største konkurrent på det skandinaviske marked. Den eksterne analyse vil samtidig give svar på, hvilke muligheder og trusler SAS står overfor. 2

7 1.2 Afgrænsning Det er i denne opgave valgt at fokusere på Skandinavien. Skandinavien bliver her defineret som Norge, Danmark, Sverige og Finland. Ordene Skandinavien og Norden vil have samme betydning gennem hele opgaven. Denne afgrænsning foretages, da SAS har udpeget dette marked, som sit hjemmemarked, og det er samtidig her, at SAS har deres dominerede position. SAS gruppen består af flere datterselskaber, og i opgaven er det valgt at se på koncernen som helhed frem for SAS alene, da den nuværende situation, og valg af strategi vil blive bestemt ud fra koncernen som helhed. Der vil primært være fokus på SAS gruppens tre flyselskaber, SAS, Widerøe og Blue1, hvorfor opgaven vil koncentrere sig om fragt af passagerer og ikke gods eller andre former for sideaktiviteter. Brug af nøgletal vil blive beregnet som et vægtet gennemsnit af de tre flyselskaber i koncernen, da det vil give et mere retmæssigt billede af gruppen som helhed. I den forbindelse er det værd at nævne, at opgaven primært vil have et strategisk perspektiv, hvorimod der ikke vil blive foretaget en dybere regnskabsmæssig analyse. SAS har, jf. deres årsrapport, udpeget Norwegian til deres hovedkonkurrent, hvorfor det er valgt at lavere en dybere analyse af selskabet, Norwegian, i vores konkurrentanalyse, mens andre konkurrenter vil blive beskrevet i kortere træk. Opgaven vil primært fokusere på branchen efter år 2000, da det findes relevant at se på den seneste tids udvikling. 1.3 Metodeafsnit Der er i denne opgave både anvendt primære og sekundære kilder. Den primære kilde består af et interview med senioranalytiker, Jacob Pedersen, fra Sydbank, som er en ekspert indenfor luftfartsbranchen. Man skal dog være opmærksom på, at interviewet med Jacob Pedersen kan være forbundet med bias, da det er hans egen personlige holdning, der kommer til udtryk. Imidlertid bliver Jacob Pedersen ofte citeret i diverse avisartikler, hvilket tyder på, at han er en valid kilde. Af sekundære kilder, er der både anvendt bøger, årsrapporter, pressemeddelelser, rapporter fra EUkommissionen, Konkurrencestyrelsen samt brancheorganisationen IATA. Derudover er der anvendt talrige avisartikler, fra både Danmark, Norge og Sverige, hvilke fanger de nyeste trends i branchen. Generelt er det hele vejen igennem opgaven forsøgt at anvende så ny litteratur som muligt. Til analysen af SAS omgivelser og dermed de makroøkonomiske forhold, der omgiver branchen, anvendes en PESTEL analyse. Analysen klarlægger de eksterne forhold, der påvirker branchen og er dermed et bidrag til at fastlægge SAS muligheder og trusler. Modellen tager udgangspunkt i seks faktorer: politiske, økonomiske, socioøkonomiske, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæs- 3

8 sige faktorer. Det er valgt, at slå de politiske og lovgivningsmæssige faktorer sammen, da de er indbyrdes afhængige, og dermed er svære at adskille. De miljømæssige faktorer er inddraget på grund af det stadigt større fokus på miljøbevidsthed, samt det faktum, at luftfartsindustrien er blevet beskyldt for at bidrage væsentligt til forurening og CO 2 -udledning. Derfor er det valgt at benytte PESTEL-modellen frem for en PEST-analyse. Som konklusion på analysen af omgivelserne er det valgt at lave en analyse af, hvor turbulent luftfartsbranchen er. Denne analyse vil blive udarbejdet ud fra degree of turbulence (DOT) modellen. Denne model vurderer, hvor turbulent en branche er, og hvordan organisationen skal forholde sig til sine omgivelser. Efter udarbejdelsen af den overordnede eksterne analyse, ønskes det at gå mere i dybden med de forhold, der karakteriserer luftfartsbranchen. I den forbindelse er det valgt at anvende Porters Five Forces. Modellen tager udgangspunkt i fem trusler, som virksomheder skal forholde sig til, og det er truslen fra: nye udbydere, leverandører, kunder, substituerende produkter samt den interne rivalisering i branchen. Modellen klarlægger, hvordan konkurrenceforholdende i branchen er, samt hvor attraktiv branchen er at indtræde i. Dette er meget relevant for SAS, da det giver indblik i branchens afkaststørrelse og dermed om SAS på sigt kan tjene penge. Det er dog vigtigt at forholde sig kritisk til modellen, da den giver et statisk billede, og konkurrenceforholdene hurtigt kan ændre sig. For at få et yderligere indblik i konkurrenceintensiteten i luftfartsbranchen, foretages en nærmere analyse af SAS konkurrenter. Det primære fokus vil ligge på Norwegian, da SAS, som tidligere nævnt, har vurderet dette selskab til at være den største konkurrent. Der ses på den historiske udvikling, og der foretages en kort analyse af de vigtigste ressourcer. Ydermere vurderes fire andre konkurrenter på det skandinaviske marked, der har forskellig størrelse og trusselsniveau. Konkurrentanalysen giver mulighed for at sammenligne virksomhederne og vurdere konkurrencens størrelse, hvilket er med til at give svar på, om SAS kan bevare deres dominerende position i Skandinavien. Som led i den interne analyse af SAS, foretages en analyse af SAS ressourcer. Analysen foretages for at anskueliggøre, hvilke stærke og svage sider, SAS er i besiddelse af. Ressourcerne vil blive vurderet ud fra VRIO-modellen, der har til formål at klarlægge, hvilken værdi en virksomheds ressourcer har. Ressourcerne kan siges at være enten en konkurrencemæssig ulempe, paritet, midlertidig fordel eller vedvarende fordel. Herved opnås et godt billede af SAS interne styrker og svagheder. 4

9 Den eksterne og interne analyse vil blive opsummeret i en SWOT-analyse. SWOT-analysen benyttes for at give et overblik over SAS stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Den interne analyse vil belyse SAS styrker og svagheder, mens den eksterne analyse vil give et indblik i, hvilke muligheder og trusler SAS står over for. Samtidig er analysen med til at understøtte den endelige vurdering af SAS og gruppens strategiske position. Alle ovenstående modeller vil blive gennemgået på baggrund af Lynch (2009). 2. Virksomhedsbeskrivelse I det følgende afsnit vil en beskrivelse af virksomheden SAS blive udarbejdet, samt en redegørelse for de økonomiske problemer, der førte til Core SAS. Scandinavian Airline System (SAS) blev grundlagt i 1946 og var en sammenslutning af Det Danske Luftfartselskab A/S, Det Norske Luftfartsselskap A/S og Svensk Interkontinental Lufttrafik A/B. I dag består SAS koncernen af flyselskaberne SAS, Widerøe og Blue1, som står for henholdsvis 87 %, 9 % og 4 % af omsætningen 4. Widerøe er et norsk selskab, mens Blue1 er et finskbaseret flyselskab. Derudover består selskabet også af SAS Ground, SAS Tech og SAS Cargo. Den nuværende CEO hedder Rickard Gustafson, og han tiltrådte posten i SAS gruppen er delvist statsejet, hvoraf den svenske stat ejer 21,4 %, mens Danmark og Norge hver besidder 14,3 %. Hovedsædet er derfor placeret i Sverige. I alt har Danmark, Norge og Sverige 50 % af aktierne. Tabel 2.1: Aktionærer i SAS Svenske stat 21,4% Norske stat 14,3% Danske stat 14,3% Knut og Alice Wallenberg's foundation 7,6% State of New Jersey Com Pens fund 2,1% Danmarks nationalbank 1,4% Unionen 1,4% Kilde: Det er i høj grad staterne samt den største private aktionær Knut og Alice Wallenberg s foundation, der yder indflydelse på selskabets drift. Dette så man både tilbage i 2009 og 2010, hvor disse 4 SAS årsrapport 2010, side 5 5

10 gik sammen om, at støtte forslaget om en aktieemission. Den danske, svenske og norske stat indskød ny kapital i SAS, og i alt blev egenkapitalen udvidet med 11 milliarder SEK. Dagligt har SAS afgange til 127 destinationer i mere end 30 lande. I 2010 fløj 25,2 millioner passagerer med SAS. Det vigtigste marked for SAS er det skandinaviske marked, som genererer 70 % af den totale passageromsætning 5. SAS er det største selskab i Skandinavien og besidder en markedsandel på 29 % målt på kapaciteten. Denne andel har gennem en længere periode været faldende. Tilbage i 2006 lå andelen eksempelvis på 45 %, og det er især Norwegian og Ryanair, der har taget markedsandele fra SAS 6. I 2010 blev SAS kåret som Europas mest punktlige luftfartselskab med en punktlighed på 89 % 7. SAS har desuden flere gange tidligere modtaget kåringen. SAS kundebase består af 55 % forretningskunder, 40 % ferierejsende samt 5 % charterrejsende. SAS har primært været et flyselskab for forretningskunder, men inden for de seneste år, har selskabet valgt at føre lavpriskampagner for at trække flere charter- og ferierejsende til. SAS har, som følge af den høje andel af forretningskunder, en høj rutefrekvens på mange forretningsruter. Jf. SAS årsrapport 2010 er følgende forretningsruter nogle af de vigtigste: Tabel 2.2: Antal daglige afgange mellem vigtige forretningsruter Rute Frekvens Rute Frekvens Oslo-Trondheim 13 Stockholm-København 11 Oslo-Bergen 13 Stockholm-Helsinki 8 Oslo-Stockholm 11 Stockholm-Gøteborg 8 Oslo-London 5 Stockholm-Luleå 7 København-Oslo 11 Stockholm-London 6 København-London 6 Helsinki-Oulu 8 København-Helsinki 6 Helsinki-Vaasa 3 Kilde: Bilag 2.3 Af ovenstående tabel ses de vigtigste forretningsruter for SAS. Det fremgår af figuren, at der er mange afgange på de enkelte ruter hver vej, hvilket gør, at forretningsrejsende kan rejse på det tidspunkt, der passer dem bedst. Dermed får forretningsrejsende en større fleksibilitet. Denne strategi hænger meget godt sammen med SAS vision om, at være det foretrukne selskab for kunder, der ønsker en enkel og effektiv rejse 8. Ifølge en undersøgelse fra 1999 foretaget af Official Airline 5 SAS årsrapport 2010, side 45 6 SAS årsrapport 2006, side 15 7 Punktlighed defineres som start/landing senest 15 min. efter planmæssig køreplan 8 6

11 Guide, hvor forretningsrejsende rangerede en række faktorer i vigtighed ved valg af luftfartsselskab, var den vigtigste faktor, at selskabet har gode afgangs- og ankomsttidspunkter 9. Dette understreger vigtigheden af mange daglige afgange i kampen om at fastholde forretningskunderne. Dog skal det nævnes, at undersøgelsen er mere end 10 år gammel, og resultaterne siden hen kan have ændret sig, men det virker sandsynligt, at forretningsrejsende stadig vægter fleksibiliteten højt. Det høje antal afgange er også medvirkende til at holde andre konkurrenter væk. Igennem årene har SAS forsøgt sig med mange teknologiske tiltag og har derigennem opnået et image som værende et innovativt luftfartsselskab. Tilbage i 1965 var SAS det første selskab, der introducerede det elektroniske reservationssystem, og i nyere tid har gruppen forsøgt at implementere så megen IT i virksomheden som muligt, hvilket de har fået stor ros for 10. Desuden har SAS fået en pris for arbejdet med biometri, hvilket er fingeraftryksaflæsning samt irisscanning, hvilket gør det nemmere for passagerer, der hyppigt rejser, at komme hurtigere gennem sikkerhedskontrollen. Derudover har SAS stort fokus på miljøbevidsthed og ønsker at være Europas mest miljøvenlige luftfartsselskab. Som det første luftfartselskab i verden opnåede SAS i 2010 en ISO certificering samt en EMAS certificering. Dette understreger SAS ambition om at være Europas mest miljøvenlige flyselskab. Desuden har selskabet et mål, om at være CO 2 neutral i SAS har 230 fly til sin rådighed, hvoraf halvdelen er leasede. Flåden er 11,5 år i gennemsnit, og SAS køber løbende nye fly, da dette er med til at sænke enhedsomkostningerne og dermed give en mere konkurrencedygtig flyflåde. De nyere fly er billigere i drift og samtidig mere miljøvenlige, hvorimod ældre fly har en lavere kapitalomkostning. 2.1 Star Alliance En anden vigtig del af SAS, er deres medlemskab af luftfartsalliancen Star Alliance, og der vil nu blive givet en nærmere beskrivelse af medlemskabet, samt hvilken betydning medlemskab af en alliance har for flyselskaber i dag. I 1997 formede SAS, sammen med fire andre internationale luftfartsselskaber, Star Alliance. Nye medlemmer indtræder løbende i alliancen, og i 2010 bestod den af 27 luftfartsselskaber verden over. Star Alliance er den største alliance i verden, og årligt transporterer den over 500 mio. passagerer i 175 lande. Sammen med de to andre store alliancer oneworld og SkyTeam, står de tre alliancer for 60 % af det totale antal flysæder i verden. Star Alliance er en kommerciel alliance, der samarbejder 9 Doganis (2002), side Wernberg-Tougaard ( ) 7

12 om rutetrafik og markedsføring. Alliancerne gør det mere bekvemt for passagerer at flyve, da de herved kan foretage én samlet booking frem for at booke hos flere selskaber. Samtidig kan kunderne optjene bonuspoint, som de kan benytte hos alle medlemmer af alliancen, og der sker en bedre koordinering af afgange, hvilket resulterer i mindre ventetid for kunden. Alliancerne dannes for at skabe synergieffekter mellem virksomhederne. Gennem alliancen kan medlemmerne mindske deres omkostninger samt lave fælles marketingaktiviteter. Derudover er det muligt for de enkelte selskaber at øge deres load faktor ved at samle passagererne i de store hubs 11. Load faktoren er et nøgletal for, hvor mange procent af flyets sæder, der er i brug. Via medlemskab af Star Alliance har SAS i høj grad opnået dominans i flere hubs. I Kastrup Lufthavn råder SAS og deres samarbejdspartnere over godt 85 % af alle afgange i Ved at besidde så stor en andel af lufthavnens kapacitet, havde SAS og dets partnere en høj grad af fleksibilitet i udnyttelsen af flyene. Ved det store antal afgange, opnår SAS en dominerende position. Udover at besidde en dominerende position i lufthavnene, kan en alliance også opnå monopol på flytrafikken på bestemte ruter. Ved at have afgange placeret min. tidligere end konkurrenterne, øge frekvensen af afgange samt i visse tilfælde sænke billetprisen, er alliancen i stand til at eliminere konkurrencen mest muligt. Herved kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor selskaberne vælger at indgå i en alliance. På trods af, at SAS giver udtryk for, at medlemskabet af Star Alliance først og fremmest giver øget konkurrence og masser af fordele for kunderne, er det tvivlsomt, om det er derfor, SAS har valgt at indgå i alliancen. Måske var det nærmere et spørgsmål om at reducere den intense konkurrence ved at samarbejde med konkurrenterne. EU-kommissionen foretog tilbage i 1999 en undersøgelse af luftfartsalliancer. I denne undersøgelse blev det konkluderet, at forbrugerne oplever flere fordele end ulemper af at flyve med selskaber, der er medlem af en alliance. Kommissionen understregede dog, at alliancerne ikke skal underminere konkurrence fra nye operatører på hovedruterne Optrapning til Core SAS Dette afsnit vil afdække nogle af de økonomiske problemer, som førte til den nuværende strategi, Core SAS. 11 En hub defineres som en større lufthavn, hvor der sker mellemlanding. 12 Bilag EU-kommissionen ( ) 8

13 Fra havde SAS massive underskud, men i anden halvdel af 90 erne oplevede SAS igen positive resultater. Dette varede frem til år 2000, hvorefter selskabet har haft massive underskud, med undtagelse af Nedenstående figur viser udviklingen i EBT-margin fra Den stiplede linje angiver SAS officielle mål om at have en EBT-margin på 7 %. Figur 2.2.1: SAS EBT-margin fra Kilde: SAS årsrapporter fra Det ses tydeligt af figuren, at SAS over den otteårige periode på ingen måde har været i stand til at nå det økonomiske mål. De økonomiske problemer i det foregående årti har haft flere årsager. I starten af det forgangne årti oplevede hele flyindustrien stigende oliepriser og terrorangrebet på World Trade Center d. 11/ sparkede for alvor krisen i gang, da rejselysten faldt dramatisk. År 2001 endte med et EBT på millioner svenske kroner, og i de kommende år søsatte SAS en række initiativer under den samlede betegnelse Turnaround Målet hermed var at opnå en omkostningsreduktion på 11 mia. kr. samt en markant fyringsrunde blandt virksomhedens ansatte 15. På trods af, at SAS nåede at reducere sine omkostninger med det planlagte, var de nødsaget til at foretage yderligere omkostningsreduktioner for at sikre sin konkurrencedygtighed, da lavprisselskabernes enhedsomkostninger stadig var betydeligt lavere 14. Udover høje enhedsomkostninger, har SAS været plaget af høje lønninger til medarbejderne. I 2002 udgjorde lønomkostningerne 34,4 % af de totale omkostninger 16, hvilket i 2003 førte til planer om 14 Horn & Willumsen (2006), side Klaus Givskov ( ) 16 Doganis (2006), side 119 9

14 fastfrysning af lønnen. Dette resulterede i massive strejker fra medarbejdernes side i januar 2004, men alligevel trådte fastfrysningen i kraft. I forhold til konkurrenterne lå lønningsniveauet hos SAS betydeligt højere 17, hvilket har svækket konkurrenceevnen, og til stadighed gør det. Tabel 2.2.1: Indekstal for gennemsnitslønninger i flybranchen i 2005 Selskab Indekstal for gennemsnitsløn SAS 166 EasyJet 134 Ryanair 126 Finnair 122 Lufthansa 100 Kilde: årsrapporter 2005 / Børsen Research Note: Årsløn inkl. pensionsomkostninger og sociale ydelser Af ovenstående tabel ses gennemsnitslønninger i 2005 for fem udvalgte selskaber. SAS ses tydeligt at have de højeste omkostninger og SAS gennemsnitsløn er 66 % højere end Lufthansas. De høje lønomkostninger skyldes primært kabinepersonalet, som har en anciennitet, der er højere end branchegennemsnittet. Af andre væsentlige problemer, kan nævnes effektiviteten hos SAS sammenlignet med andre luftfartsselskaber. Inden for luftfarten måles effektivitet på antal passagerer pr. ansat. I 2005 var dette tal på passagerer for SAS, mens det for Norwegian og Finnair lå på henholdsvis og Dette viser et billede af, at SAS ikke er lige så effektiv i deres passagerhåndtering. Dog er SAS en full service carrier, hvilket indebærer et højere serviceniveau. Begrebet full service carrier vil først blive beskrevet nærmere i afsnittet Markedsforhold. Da SAS er et FSC-selskab er det forventeligt, at SAS ikke håndterer nær så mange passagerer per medarbejder, som hvad et lavprisselskab, som Norwegian kan præstere. Et andet nøgletal for effektivitet er begrebet load faktor. For SAS vedkommende var nøgletallet i 2005 på 70 % 18, mens det for Norwegian og Finnair var på 78 % og 73 % 19. Dermed tyder noget på, at SAS ikke har været strømlinet nok i sine daglige operationer samt haft en lavere effektivitet blandt medarbejderne. Udover ovenstående problemer har SAS i høj grad oplevet stigende konkurrence på det nordiske hjemmemarked, der som sagt udgør størstedelen af SAS omsætning. Konkurrencen er især kommet fra et selskab som Norwegian, der har tidoblet deres passagerantal på de seneste syv år, gående 17 Lasse Friis ( ) 18 Vægtet gennemsnit for de tre selskaber SAS, Widerøe og Blue1. 19 Årsrapporter for 2005 for SAS, Norwegian og Finnair. 10

15 fra 1-10 mio. passagerer 20. Derudover har andre lavprisselskaber også kapret markedsandele fra SAS. Alle de ovenstående faktorer påvirkede SAS i en negativ økonomisk retning, hvilket resulterede i et chefskifte i Kort efter sin indtræden i SAS lancerede Mats Jansson sin strategi 2011 plan, som senere hen blev til Core SAS. Siden den økonomiske krise startede i 2008, har SAS til stadighed oplevet negative resultater, hvilket har gjort Core SAS endnu mere relevant at indføre. 2.3 Core SAS Formålet med Core SAS er at strømline virksomheden, samt frasælge og outsource, de aktiviteter, som ikke er en del af SAS kerneforretning. Strategien skal give grundlag for stabil fremtidig vækst. Core SAS strategien er inddelt i 5 fokusområder. Fokus på det nordiske hjemmemarked SAS ønsker at fokusere på det nordiske hjemmemarked for at bevare den ledende position. I 2010 kom ca. 70 % af koncernens passageromsætning fra Norden 21. Fokuseringen skal blandt andet ske ved at have en høj rutefrekvens, hvilket gør det mere attraktivt og fleksibelt for kunderne at benytte SAS. SAS koncernen har desuden frasolgt flere mindre selskaber, heriblandt Estonian Air og Air Greenland, for at fokusere på kerneforretningen. Fokus på forretningsrejsende De forretningsrejsende udgør på nuværende tidspunkt 55 % af SAS kunder, og i fremtiden skal de udgøre en endnu større del. Siden 2008 har SAS fjernet 49 destinationer, skåret deres kapacitet med 20 %, hvilket svarer til en reduktion af flyflåden på 25 fly. Reducere omkostningsbasen Omkostningerne skal frem til slutningen af 2011 reduceres med 7,8 mia. SEK, og ultimo 2010 var de 6,7 mia. SEK gennemført. Besparelserne forsøges foretaget i hele virksomheden. Strømline organisationen samt have en mere kundeorienteret kultur 20 Norwegian årsrapporter fra SAS årsrapport 2010, side 45 11

16 Der er planer om at fyre fuldtidsmedarbejdere i perioden Indtil videre er ansatte fyret. Derudover er de nationale SAS selskaber blevet samlet til ét samlet SAS for at have en mere simpel organisation. Styrke kapitalstrukturen I 2008 var SAS soliditetsgraden nede på 13 %, hvilket førte til to udvidelser af egenkapitalen på hhv. 6 og 5 mia. SEK i 2009 og 2010 for at styrke SAS mod de kommende udfordringer, heriblandt køb af nye fly 22. Ovenstående strategiplan har til formål at frembringe en mere strømlinet SAS koncern med højere effektivitet. Ved slutningen af 2010 var 86 % af de planlagte omkostningsnedskæringer implementeret. På trods af de massive omkostningsreduktioner, havde SAS i 2009 og 2010 stadig røde tal på bundlinjen var præget af finanskrisen og viste sig at være det hårdeste år nogensinde for flybranchen, hvilket også gjaldt for SAS. Flybranchen som helhed mistede i 2009 en omsætning svarende til 80 mia. dollars, hvilket svarer til to års vækst. SAS kreditværdighed blev samtidig nedjusteret af Standard og Poor s samt af Moody, hvilket gør det sværere for SAS i fremtiden at skaffe kapital. Derudover betaler SAS en højere rente af den kapital, koncernen låner, hvilket svækker konkurrenceevnen. I 2010 formåede SAS heller ikke at skabe overskud, men årsagen til dette skyldtes primært engangsudgifter såsom askeskyen i april, der kostede selskabet 700 MSEK, ekstraordinært snevejr i vintermånederne samt en bøde, der opstod på baggrund af karteldannelse. Sagen omhandlede flyvninger i perioden , hvor elleve flyselskaber havde aftalt priser på fragt af gods. SAS bøde havde et omfang på 500 MDKK 23, hvilket påvirkede årets resultat betragteligt. Fjerner man disse engangsudgifter, var SAS resultat 300 MSEK bedre end forventet. 22 SAS årsrapport 2010, side EU-kommissionen ( ) 12

17 3. Markedsforhold En flyrejse er en serviceydelse, som består af transport fra punkt A til B. Flyselskaberne handler både på B2C og B2B markedet. Når almindelige passagerer køber en flybillet, er der tale om B2C markedet, mens forretningsrejsende handler på B2B markedet, når arbejdsgiveren betaler. Derudover konkurrerer flyselskaberne også på B2B markedet, om større kontrakter med f.eks. staten, hvor handlen drejer sig om flere hundrede millioner kr., eller når charterselskaber køber billetter, som de videresælger til privatkunder som led i en samlet ferieoplevelse. SAS opererer primært på det nordiske marked. I 2009 blev der fragtet 88 mio. passagerer i regionen 24. Norge er det største marked efterfulgt af Sverige, Danmark og Finland. Det finske marked udgør kun halvt så meget, som det norske. Væksten i Norden forventes at ligge omkring 5 % i SAS er den klart største spiller i Skandinavien, hvilket gør koncernen til markedsleder. Et mål på størrelse er antallet af slots, hvilket er start- og landingstilladelser i et givent tidsrum. I de fire hovedlufthavne, København, Stockholm, Helsinki og Oslo, står SAS for 40 % af al trafik til og fra disse lufthavne, jf. figur Figur 3.1: Markedsandele på det nordiske marked i 2010 Kilde: SAS årsrapport 2010, side 26 Note: Markedsandel er målt ud fra selskabernes kapacitet. Af figuren fremgår det, at SAS største konkurrenter i 2010, Norwegian og Finnair, havde en markedsandel på henholdsvis 17 % og 10 %, mens SAS havde en markedsandel på 29 %. I bestemmel- 24 Bilag 3 25 Thomas Zigler ( ) 13

18 se af konkurrenceformen skal det klarlægges, om der er præferencer overfor den enkelte udbyder af lufttrafik. Flyoperatørerne har mulighed for at differentiere produktet ved at udbyde service, forskellige billettyper og bonusprogrammer, som gør, at forbrugeren har mulighed for at optjene bonuspoint, så den næste rejse bliver billigere. Ovenstående er med til at skabe præferencer hos forbrugeren, hvilket vil sige, at der er tale om et heterogent marked. Med hensyn til antallet af konkurrenter, så er markedet præget af flere konkurrenter på samme marked jf. figur 3.1. Nedenfor ses en figur over dagligt antal afgange mellem udvalgte ruter i Skandinavien. Figur 3.2: Daglig rutefrekvens på de største skandinaviske ruter. Kilde: Bilag 2.2 Analyserer man de enkelte ruter, vil konkurrencen ofte være præget af få store konkurrenter, hvilket figur 3.2 viser. Dette tyder på, at konkurrenceformen er differentieret oligopol. Det bemærkes desuden af ovenstående figur, at det primært er Norwegian og SAS som står for trafikken, men Finnair er også repræsenteret på ruter til og fra Helsinki, mens Cimber giver konkurrence på de danske ruter. SAS sidder på størstedelen af afgangene, hvilket giver selskabet en dominerende position. Den højeste samlede rutefrekvens forekommer på de norske indenrigsruter, og dette kan skyldes, at det tager ca. syv timer at køre i bil mellem Oslo Bergen, mens flyveturen tager knap én time. En flyrejse er et mellemprodukt, idet ingen planlægger en flyvetur medmindre, der er et formål med turen, såsom et forretningsmøde eller en ferie. Derudover er en flyrejse blevet et standardiseret pro- 14

19 dukt, som de færreste er interesseret i at betale mere end højst nødvendigt for 26. Dette er især gældende for rejser over korte distancer, som indenfor Skandinavien, hvor passagerer hverken har behov for mad, underholdninger eller anden form for service. Alligevel skelner man inden for flybranchen mellem to forskellige typer af flyselskaber, nemlig full service carriers (FSC) og low cost carriers (LCC) 27. FSC-selskaber er karakteriseret ved at have et højt serviceniveau, brug af hovedlufthavne og medlemskab af en alliance. SAS er et eksempel på et FSC-selskab. Det modsatte er gældende for LCC, som typisk bruger sekundære lufthavne og kræver betaling for bagage og sædevalg. Det bedre serviceniveau gør, at prisniveauet typisk er højere hos FSC-selskaberne. 4. PESTEL PESTEL-analysen 28 har til formål at analysere virksomhedens eksterne miljø og dermed anskueliggøre, hvilke makroøkonomiske faktorer, der øver indflydelse på flybranchen. Analysen består af seks forskellige aspekter: politisk, økonomisk, socioøkonomisk, teknologisk, miljømæssig og lovgivningsmæssig. Jf. afsnit 1.3 vil de politiske- og lovgivningsmæssige forhold blive gennemgået som ét punkt. 4.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold Den fri konkurrence indenfor luftfart bliver i høj grad hæmmet af strukturelle forhold i Europa. Deriblandt har flere nationale luftfartselskaber været beskyttet af statslige interesser og har dermed været i stand til at opretholde store markedsandele på hjemmemarkederne. Indtil midt i 1980 erne var de fleste internationale luftfartsselskaber helt eller delvist ejet af deres nationale regering. Årsagen til de mange statsejede luftfartsselskaber fandtes tilbage i erne, hvor man realiserede, at luftfart og lufttransport ville blive en meget vigtig faktor i den økonomiske udvikling fremover. Derfor var det meget vigtigt for de enkelte stater at sikre, at det pågældende land havde et stabilt internationalt luftfartsselskab. Samtidig havde de første luftfartselskaber, der startede op, det svært økonomisk, fordi markedet stadigvæk var meget lille, og derfor gik staterne ind og bidrog økonomisk. På den måde opstod de mange statsejede luftfartsselskaber Uffe Gardel ( ) 27 Doganis (2006), side Lynch (2009), side Doganis (2006), side

20 Liberaliseringen af luftfartbranchen begyndte i 1980 erne, og herefter gik tendensen mod privatisering af luftfartselskaberne. Der kom flere argumenter for at liberalisere branchen. Et af argumenterne gik på, at priserne var for høje grundet den manglende konkurrence og et andet var, at de nationale selskaber ikke længere skulle beskyttes af de mange reguleringer 30. I den forbindelse blev der udarbejdet nogle fælles regler, som skulle åbne markedet for nye selskaber. De gamle regler omfattede blandt andet, hvor ofte man måtte flyve, hvorhen, hvilke slags flytyper, man skulle benytte og prisen på billetterne. Desuden var det aftalt, hvilket flyselskab som fløj på de enkelte ruter. Alle disse regler gjorde al form for konkurrence mere eller mindre umuligt. De nye tiltag betød flere afgange, lavere priser og øget konkurrence og det var alt sammen til kundernes fordel. Flere af de gamle nationale luftfartselskaber kunne dog ikke klare den nye konkurrence, og derfor er mange af selskaberne enten gået konkurs eller blevet solgt af staten. Inden for EU er der dog stadig regler for luftfarten, og dette gælder blandt andet fordeling af slots. Tildeling af slots i lufthavnen bliver givet efter 80/20-reglen, også kaldet grandfather rights. Disse regler blev introduceret i 1993, og giver det enkelte flyselskab automatisk forlængelse af start- og landingstilladelsen, så længe den bliver brugt i mindst 80 % af tiden. Nogle flyselskaber, heriblandt SAS, flyver med halvtomme fly for at bibeholde deres slots, og dermed holde konkurrencen fra andre flyselskaber ude. I forbindelse med finanskrisen og askeskyen i 2010 har reglen dog været suspenderet for at beskytte flyselskaberne, men ifølge Airport Coordination Denmark (ACD) er reglen igen trådt i kraft. ACD er ansvarlig for fordelingen af start- og landingstilladelser i Danmark. Suspenderingen har fået lavprisselskaberne til at beskylde EU-kommissionen for at være konkurrenceforvridende, da lavprisselskaber ikke får mulighed for at komme ind på visse ruter på trods af, at de etablerede selskaber ikke opfylder minimumskravet for at beholde deres slots. På grund af det konkurrenceforvridende element, der ligger i 80/20 reglen, idet etablerede selskaber kan beholde deres slots for evigt, hævder visse eksperter, at reglen burde erstattes af et auktionssystem, hvor de enkelte slots regelmæssigt sælges til højestbydende. Det vil give en mere fair fordeling af slots 31. I EU findes der mange reguleringer, som beskytter forbrugeren ved køb af flybilletter. Disse reguleringer gælder også for Norge. Forbrugeren får f.eks. kompensation, hvis flyet er helt aflyst, mere end tre timer forsinket eller ved uretmæssig boardingafvisning. Foreningen for internationale flyselskaber, IATA, er meget utilfreds med disse reguleringer, da de mener, at forbrugeren er beskyttet 30 Doganis (2002), side Konkurrencestyrelsen (Maj 2002) 16

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

Værdiansættelse af SAS Group

Værdiansættelse af SAS Group Værdiansættelse af SAS Group» Med særligt fokus på redningsplanens tilstrækkelighed «HA almen, 6. semester Erhvervsøkonomisk Institut Faglig vejleder Palle Nierhoff Udarbejdet af Jens Christian Petersen

Læs mere

Evaluering af SAS - Strategisk analyse, cashflow forecasting og værdiansættelse

Evaluering af SAS - Strategisk analyse, cashflow forecasting og værdiansættelse H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 Opgave nr.: 22 Opgaveløser: Henrik Rask Jensen Vejleder: Kristian Kjeldsen Afleveringsdato: 27. april 2009 Evaluering af SAS - Strategisk analyse, cashflow

Læs mere

108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa?

108.835 Valdemar Smith. Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? Bachelorafhandling Institut for Økonomi Forfatter: Casper Norre Christensen Antal tegn: Vejleder: 108.835 Valdemar Smith Konsolideringstendenser i luftfarten: Er SAS interessant for Lufthansa? AARHUS UNIVERSITY

Læs mere

en strategisk og regnskabsmæssig analyse

en strategisk og regnskabsmæssig analyse Handelshøjskolen i København, Institut for Finansiering og Regnskab Cand.merc. Finansiering og Regnskab Kandidatafhandling Værdiansættelse af SAS AB en strategisk og regnskabsmæssig analyse Ekstern lektor:

Læs mere

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA

Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA Strategisk udvikling og strategisk analyse af Norwegian Air Shuttle ASA AFGANGSPROJEKT HD(R) CBS Juni 2015 Michael Kongsted og Pia Dam Olsen INDHOLD 1. MOTIVATION -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005...

Indholdsfortegnelse. Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3. Kapitel 2 - Præsentation af SAS... 17. Kapitel 3 - Turnaround 2005... Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning og metodiske overvejelser... 3 1.1 Indledning...3 1.1.1 Egne forudsætninger...3 1.1.2 Problemfelt...4 1.1.3 Specificering af genstandsfelt...6 1.1.4 Kritisk realisme...7

Læs mere

Citat fra SAS hjemmeside i anledningen af EuroBonus 15-årsjubilæum - 1 -

Citat fra SAS hjemmeside i anledningen af EuroBonus 15-årsjubilæum - 1 - »Let's imagine that you buy a new jacket. Let's say it costs 350 units of money, which ever unit you may prefer. Let's then say that you pay the jacket with a nice and crispy 500 money unit note... and

Læs mere

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384

Business and Social Sciences, Aarhus Universitet. Michael Lindberg. Antal tegn: 109.384 Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Bachelorafhandling Institut BADM Maj 2014 Forfatter: Kasper Toft Axelsen Eksamensnummer: 302642 Vejleder: Michael Lindberg Antal tegn: 109.384 Det danske

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S

Strategisk analyse og værdiansættelse af Tivoli A/S 1. INDLEDNING 5 1.1 EXECUTIVE SUMMARY 5 1.2 FORORD 5 1.3 INDLEDNING 5 1.4 PROBLEMFORMULERING 7 1.5 AFGRÆNSNING 8 1.6 METODE 9 1.7 KILDEKRITIK 11 2. VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE 12 2.1 HISTORIE 12 3. STRATEGISK

Læs mere

En Østjydsk fusion? en tænkt situation

En Østjydsk fusion? en tænkt situation En Østjydsk fusion? en tænkt situation HDFR speciale 2013 Aalborg Universitet Udarbejdet af Nana Christiansen og Kirstine Jørgensen Studie nr. 20111612 og 20111639 Vejleder Christian Farø 1 Indhold 1.0

Læs mere

Konkurrencen på vindmøllemarkedet. - Vestas muligheder

Konkurrencen på vindmøllemarkedet. - Vestas muligheder HA Almen 6. semester Forfatter: Mette Jangaard Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen på vindmøllemarkedet - Vestas muligheder Handelshøjskolen i Århus 2010 Executive Summary This thesis examines the challenge

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Michael Hartung Mortensen (MM75501) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden

Michael Hartung Mortensen (MM75501) Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden Forfattere: Jeppe Vissing (JV75369) & Michael Hartung Mortensen (MM75501) Vejleder: Nicolai Borcher Hansen Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af D/S Norden Aarhus School of Business Forår 2009

Læs mere

Hvad er den rigtige løsning for fremtiden, hvis stand-alone-modellen ikke holder? Måske skal vi til at tænke i nye baner Hellere en god fusion end en

Hvad er den rigtige løsning for fremtiden, hvis stand-alone-modellen ikke holder? Måske skal vi til at tænke i nye baner Hellere en god fusion end en Hvad er den rigtige løsning for fremtiden, hvis stand-alone-modellen ikke holder? Måske skal vi til at tænke i nye baner Hellere en god fusion end en dårlig konkurs! Luftfartsfunktionærernes Talerør Nr.

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005

Scenarier for Dansk Luftfart år 2015. November 2005 Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Transport- og Energiministeriet Scenarier for Dansk Luftfart år 2015 November 2005 Dokument nr p-61753-a Revision nr 4 Udgivelsesdato November 2005 Udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring

HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring HD 2. del studiet i Regnskab & Økonomistyring Aalborg Universitet 8. semester 2013 Opgaveløsere: Peter Højrup Pedersen Vejleder: Per Vestergaard Andersen Pernille Lynge Sørensen Indholdsfortegnelse Ansvarsliste...

Læs mere

Værdiansættelse af Rockwool International A/S

Værdiansættelse af Rockwool International A/S HD(F) 8. semester Afhandling Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Uffe Schwartz Vejleder: Henning Rud Jørgensen Værdiansættelse af Rockwool International A/S Handelshøjskolen i Århus December 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af Parken Sport & Entertainment Ved hjælp af Break Up Value metoden Forfatter: Mikkel Baunegaard Antonsen Vejleder: Henning Skov Jensen Copenhagen Business

Læs mere

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse

Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse Erhvervsøkonomisk Institut Bachelorafhandling Opgaveløser: Vejleder: Palle H. Nierhoff Strategisk Regnskabsanalyse og Værdansættelse G4S plc Handelshøjskolen ved Århus Universitet Maj 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fusionen mellem Telia og Telenor

Fusionen mellem Telia og Telenor Forfattere: Søren Lassen Eksamens nr.: 201207675 Mathias Busse Eksamens nr.: 201207678 Vejleder: Valdemar Smith Institut for Økonomi Antal anslag: 152.123 Bachelorafhandling Fusionen mellem Telia og Telenor

Læs mere

Vestas en strategisk analyse

Vestas en strategisk analyse Vestas en strategisk analyse HD(IB) Afgangsprojekt, forår 2014 Mads Hylleberg (mahy10ab) Vejleder: Kristian Sørensen Projektets længde: 151.858 anslag (inkl. mellemrum) Executive summary Vestas Wind System

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse

Strategisk regnskabsanalyse Erhvervsøkonomisk institut Bachelorafhandling Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Forfatter: Kathrine Korsager Larsen Strategisk regnskabsanalyse Analyse af Carlsberg Group Aarhus School of business 2009

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

værdiansættelse af DSV A/S

værdiansættelse af DSV A/S Bachelor opgave Erhvervsøkonomisk Institut Opgaveskriver: Erik Lindenstrøm Tvermose HA Alm (reeksamen) Vejleder: Kasper Thordahl Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse af DSV A/S Handelshøjskolen,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi

Afgangsprojekt HD 1. DEL. Grøn Energi Afgangsprojekt HD 1. DEL Grøn Energi Strategisk analyse af Vestas Vejleder: Poul Bjerregaard Hold B1 Gruppe P02: Karsten Klit Niklas R. Filipsen Mikkel P. Andersen Forår 2013 Titel: Semester: Grøn Energi

Læs mere