En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System"

Transkript

1 Bachelorafhandling Nationaløkonomisk institut Forfattere: Kai Rune Ankjær Borup Anne Schjøtt Storgaard Vejleder: Valdemar Smith En strategisk analyse af Scandinavian Airlines System Kan SAS bevare sin nuværende konkurrencemæssige position? Handelshøjskolen i Aarhus 2011

2 Abstract The purpose of this bachelor thesis is to make a strategic analysis of Scandinavian Airlines System Group. The strategic analysis is going to give an answer on whether the SAS group has the necessary resources to keep their competitive position in the Scandinavian market. The competition in the Scandinavian aviation industry has intensified in recent years. Simultaneously, the airline industry has been in a perfect storm, where war, economic recession, epidemics and terror has left its mark on the aviation industry. This combined with SAS massive deficits is why the Core SAS program has been introduced. The objective of the program is to reduce SAS costs to the same level as their main competitor, Norwegian. Norwegian is a low cost carrier which has increased its market share in the Nordic region during the last several years. The external analysis showed that the aviation industry is very sensitive to changes in the world economy. Oil price is another important factor as it makes up a large proportion of the total costs for an airline and the price of oil is very volatile. Despite the liberalization the industry is highly influenced by political restrictions which limit the free competition. The degree of turbulence is very high which means that airlines have to be emergent in their strategy approach. In the past, record shows that SAS has had a reactive decisions pattern filled with kludges. Porter s five forces showed that the Scandinavian market is characterized by fierce competition and overcapacity which has lowered the ticket price and thus decreased profit. It is not likely that the industry will see new entrants because of the high need for capital and know how. SAS follows a full service carrier strategy which has become more challenging, as air passengers increasingly look for cheap tickets. Air passengers have easy access to search engines which compare prices. These search engines have become a threat against the full service carrier strategy. The analysis of SAS resources showed that the group s most important resources are their brand and the level of service. SAS disadvantages is the high cost level and the ownership structure which limits the group in the decision making without taking into account government interests. It is highly unlike that the SAS group can preserve the present position in the Scandinavian market because of the company s poor competitiveness and the intense competition. The most likely solution for SAS is to be acquired or merged.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering Afgrænsning Metodeafsnit Virksomhedsbeskrivelse Star Alliance Optrapning til Core SAS Core SAS Markedsforhold PESTEL Politiske og lovgivningsmæssige forhold Økonomiske forhold Socioøkonomiske forhold Teknologiske forhold Miljømæssige forhold Opsamling på PESTEL Degree of turbulence Porter s five forces Truslen fra nye udbydere Truslen fra køber Truslen fra leverandører Truslen fra substituerende produkter Intern rivalisering i branchen Opsamling på Porters five forces Konkurrentanalyse Norwegian Ressourcer Service Omkostningsstruktur Flyflåde... 43

4 7.1.2 Vurdering Andre konkurrenter Finnair Cimber Sterling Ryanair Air France-KLM Vurdering Ressourceanalyse Håndgribelige ressourcer Flyflåde Teknologi Omkostningsstruktur Uhåndgribelige ressourcer Brand Grandfather rights Medlemskab af Star Alliance Organisatoriske ressourcer Ejerstruktur Serviceniveau Know how om Skandinavien Opsamling på ressourceanalyse Vurdering af SAS Konklusion Litteraturliste Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen Bilag 2: CD med datamateriale samt yderligere beskrivelser til udregninger Bilag 3: Passagerudvikling i Skandinavien Bilag 4: Lønomkostninger blandt udvalgte flyselskaber i Skandinavien

5 1. Indledning Siden årtusindskiftet har flyindustrien oplevet, hvad der kaldes for en perfect storm, hvor krig, økonomisk recession, terrorangreb og SARS har skabt turbulente tider med faldende efterspørgsel 1. I forbindelse med finanskrisen mistede flyindustrien to års vækst, hvilket er det værste fald siden Anden Verdenskrig. I samme periode er konkurrencen blevet mere intens, da lavprisselskaberne har oplevet stor fremgang og kapret markedsandele fra de etablerede selskaber. Dette har gjort det svært for flyselskaberne at skabe overskud, hvilket er resulteret i, at 96 europæiske flyselskaber er gået konkurs siden år Derudover har der været flere europæiske konsolideringer, hvor den mest kendte er Air France og KLM, der i 2004 fusionerede. Dermed har branchen haft svært ved at generere profit, hvilket bekræftes af investor Warren Buffett, der har udtalt 3 : the money that has been made since the dawn of aviation by all the country s airline companies was zero. Absolutely zero Rettes blikket mod det skandinaviske marked, har finanskrisen også sat sit præg på dette marked. I 2009 faldt efterspørgslen med cirka 10 %. Den største spiller i Skandinavien er Scandinavian Airlines System (SAS), som er en stor, delvist statsejet, skandinavisk virksomhed med en lang historie. SAS er i høj grad blevet påvirket af de dårlige økonomiske konjunkturer. Siden 2008 har SAS haft massive underskud. På baggrund af de store underskud foretog selskabet to aktieemissioner i henholdsvis 2009 og 2010, hvor de nordiske stater investerede yderligere milliarder i selskabet. Samtidig har selskabet tabt store markedsandele til konkurrenterne, men er stadigvæk det mest dominerende selskab i Skandinavien. Udover finanskrisen har SAS været udsat for mange strejker, dårlig omtale, kartelsager og stigende oliepriser, hvilket har øget presset yderligere på selskabet. SAS har udnævnt lavprisselskabet, Norwegian, til deres største konkurrent på det skandinaviske marked. På trods af, at branchen som helhed oplevede massive tab i 2009, fremlagde Norwegian deres hidtil bedste resultat. Den efterhånden årelange krise, som SAS befinder sig i, er en spændende problemstilling, idet andre selskaber, som Norwegian, i samme periode har været i stand til at generere overskud. Noget 1 Laws (2007), side Juul ( ) 3 Loomis & Buffett (1999), side 219 1

6 tyder på, at SAS ikke har været i stand til at tilpasse deres produkt til kundernes behov og dermed følge markedsudviklingen. Flyrejsen er efterhånden blevet et standardiseret produkt, som forbrugerne ønsker at betale mindst muligt for. Der er derfor kommet et øget fokus på prisen. I den anledning er det tvivlsomt, om forbrugerne er interesserede i de ekstra services, man får hos SAS, mens Norwegian kræver tillæg til billetprisen for ekstra services. Dermed kan der stilles spørgsmålstegn ved, om SAS har ressourcerne til at konkurrere med lavprisselskaberne. Som reaktion på de dårlige resultater, igangsatte SAS i februar 2009 selskabets seneste spareplan, Core SAS. Core SAS har til hensigt at fokusere på selskabets kernekompetencer ved at skære i omkostningerne, blandt andet gennem fyringer, koncentration om det skandinaviske marked samt fokus på forretningskunderne. I den forbindelse er det interessant at give en vurdering af, hvorvidt Core SAS er i stand til at redde SAS ud af den økonomiske krise, som selskabet har befundet sig i, i flere år, eller om selskabet bliver opkøbt, hvilket der har været rygter om. 1.1 Problemformulering Hovedformålet med denne opgave er at finde svar på, om SAS, med de nuværende ressourcer, kan bevare deres konkurrencemæssige position i det skandinaviske luftrum. Desuden ønskes det belyst, om spareplanen, Core SAS, er i stand til at redde SAS ud af den økonomiske krise. Gennem en virksomhedsbeskrivelse af SAS gruppen samt en analyse af virksomhedens ressourcer, ønskes det belyst, hvilke stærke og svage sider SAS er i besiddelse af. Dernæst ønskes det belyst, hvilke makroøkonomiske faktorer, der påvirker SAS nuværende og fremtidige position i det skandinaviske luftrum, samt hvordan konkurrencesituationen på markedet er. I forbindelse med analysen af konkurrencesituationen vil det være relevant at udarbejde en konkurrentanalyse af SAS største konkurrent på det skandinaviske marked. Den eksterne analyse vil samtidig give svar på, hvilke muligheder og trusler SAS står overfor. 2

7 1.2 Afgrænsning Det er i denne opgave valgt at fokusere på Skandinavien. Skandinavien bliver her defineret som Norge, Danmark, Sverige og Finland. Ordene Skandinavien og Norden vil have samme betydning gennem hele opgaven. Denne afgrænsning foretages, da SAS har udpeget dette marked, som sit hjemmemarked, og det er samtidig her, at SAS har deres dominerede position. SAS gruppen består af flere datterselskaber, og i opgaven er det valgt at se på koncernen som helhed frem for SAS alene, da den nuværende situation, og valg af strategi vil blive bestemt ud fra koncernen som helhed. Der vil primært være fokus på SAS gruppens tre flyselskaber, SAS, Widerøe og Blue1, hvorfor opgaven vil koncentrere sig om fragt af passagerer og ikke gods eller andre former for sideaktiviteter. Brug af nøgletal vil blive beregnet som et vægtet gennemsnit af de tre flyselskaber i koncernen, da det vil give et mere retmæssigt billede af gruppen som helhed. I den forbindelse er det værd at nævne, at opgaven primært vil have et strategisk perspektiv, hvorimod der ikke vil blive foretaget en dybere regnskabsmæssig analyse. SAS har, jf. deres årsrapport, udpeget Norwegian til deres hovedkonkurrent, hvorfor det er valgt at lavere en dybere analyse af selskabet, Norwegian, i vores konkurrentanalyse, mens andre konkurrenter vil blive beskrevet i kortere træk. Opgaven vil primært fokusere på branchen efter år 2000, da det findes relevant at se på den seneste tids udvikling. 1.3 Metodeafsnit Der er i denne opgave både anvendt primære og sekundære kilder. Den primære kilde består af et interview med senioranalytiker, Jacob Pedersen, fra Sydbank, som er en ekspert indenfor luftfartsbranchen. Man skal dog være opmærksom på, at interviewet med Jacob Pedersen kan være forbundet med bias, da det er hans egen personlige holdning, der kommer til udtryk. Imidlertid bliver Jacob Pedersen ofte citeret i diverse avisartikler, hvilket tyder på, at han er en valid kilde. Af sekundære kilder, er der både anvendt bøger, årsrapporter, pressemeddelelser, rapporter fra EUkommissionen, Konkurrencestyrelsen samt brancheorganisationen IATA. Derudover er der anvendt talrige avisartikler, fra både Danmark, Norge og Sverige, hvilke fanger de nyeste trends i branchen. Generelt er det hele vejen igennem opgaven forsøgt at anvende så ny litteratur som muligt. Til analysen af SAS omgivelser og dermed de makroøkonomiske forhold, der omgiver branchen, anvendes en PESTEL analyse. Analysen klarlægger de eksterne forhold, der påvirker branchen og er dermed et bidrag til at fastlægge SAS muligheder og trusler. Modellen tager udgangspunkt i seks faktorer: politiske, økonomiske, socioøkonomiske, teknologiske, miljømæssige og lovgivningsmæs- 3

8 sige faktorer. Det er valgt, at slå de politiske og lovgivningsmæssige faktorer sammen, da de er indbyrdes afhængige, og dermed er svære at adskille. De miljømæssige faktorer er inddraget på grund af det stadigt større fokus på miljøbevidsthed, samt det faktum, at luftfartsindustrien er blevet beskyldt for at bidrage væsentligt til forurening og CO 2 -udledning. Derfor er det valgt at benytte PESTEL-modellen frem for en PEST-analyse. Som konklusion på analysen af omgivelserne er det valgt at lave en analyse af, hvor turbulent luftfartsbranchen er. Denne analyse vil blive udarbejdet ud fra degree of turbulence (DOT) modellen. Denne model vurderer, hvor turbulent en branche er, og hvordan organisationen skal forholde sig til sine omgivelser. Efter udarbejdelsen af den overordnede eksterne analyse, ønskes det at gå mere i dybden med de forhold, der karakteriserer luftfartsbranchen. I den forbindelse er det valgt at anvende Porters Five Forces. Modellen tager udgangspunkt i fem trusler, som virksomheder skal forholde sig til, og det er truslen fra: nye udbydere, leverandører, kunder, substituerende produkter samt den interne rivalisering i branchen. Modellen klarlægger, hvordan konkurrenceforholdende i branchen er, samt hvor attraktiv branchen er at indtræde i. Dette er meget relevant for SAS, da det giver indblik i branchens afkaststørrelse og dermed om SAS på sigt kan tjene penge. Det er dog vigtigt at forholde sig kritisk til modellen, da den giver et statisk billede, og konkurrenceforholdene hurtigt kan ændre sig. For at få et yderligere indblik i konkurrenceintensiteten i luftfartsbranchen, foretages en nærmere analyse af SAS konkurrenter. Det primære fokus vil ligge på Norwegian, da SAS, som tidligere nævnt, har vurderet dette selskab til at være den største konkurrent. Der ses på den historiske udvikling, og der foretages en kort analyse af de vigtigste ressourcer. Ydermere vurderes fire andre konkurrenter på det skandinaviske marked, der har forskellig størrelse og trusselsniveau. Konkurrentanalysen giver mulighed for at sammenligne virksomhederne og vurdere konkurrencens størrelse, hvilket er med til at give svar på, om SAS kan bevare deres dominerende position i Skandinavien. Som led i den interne analyse af SAS, foretages en analyse af SAS ressourcer. Analysen foretages for at anskueliggøre, hvilke stærke og svage sider, SAS er i besiddelse af. Ressourcerne vil blive vurderet ud fra VRIO-modellen, der har til formål at klarlægge, hvilken værdi en virksomheds ressourcer har. Ressourcerne kan siges at være enten en konkurrencemæssig ulempe, paritet, midlertidig fordel eller vedvarende fordel. Herved opnås et godt billede af SAS interne styrker og svagheder. 4

9 Den eksterne og interne analyse vil blive opsummeret i en SWOT-analyse. SWOT-analysen benyttes for at give et overblik over SAS stærke og svage sider samt muligheder og trusler. Den interne analyse vil belyse SAS styrker og svagheder, mens den eksterne analyse vil give et indblik i, hvilke muligheder og trusler SAS står over for. Samtidig er analysen med til at understøtte den endelige vurdering af SAS og gruppens strategiske position. Alle ovenstående modeller vil blive gennemgået på baggrund af Lynch (2009). 2. Virksomhedsbeskrivelse I det følgende afsnit vil en beskrivelse af virksomheden SAS blive udarbejdet, samt en redegørelse for de økonomiske problemer, der førte til Core SAS. Scandinavian Airline System (SAS) blev grundlagt i 1946 og var en sammenslutning af Det Danske Luftfartselskab A/S, Det Norske Luftfartsselskap A/S og Svensk Interkontinental Lufttrafik A/B. I dag består SAS koncernen af flyselskaberne SAS, Widerøe og Blue1, som står for henholdsvis 87 %, 9 % og 4 % af omsætningen 4. Widerøe er et norsk selskab, mens Blue1 er et finskbaseret flyselskab. Derudover består selskabet også af SAS Ground, SAS Tech og SAS Cargo. Den nuværende CEO hedder Rickard Gustafson, og han tiltrådte posten i SAS gruppen er delvist statsejet, hvoraf den svenske stat ejer 21,4 %, mens Danmark og Norge hver besidder 14,3 %. Hovedsædet er derfor placeret i Sverige. I alt har Danmark, Norge og Sverige 50 % af aktierne. Tabel 2.1: Aktionærer i SAS Svenske stat 21,4% Norske stat 14,3% Danske stat 14,3% Knut og Alice Wallenberg's foundation 7,6% State of New Jersey Com Pens fund 2,1% Danmarks nationalbank 1,4% Unionen 1,4% Kilde: Det er i høj grad staterne samt den største private aktionær Knut og Alice Wallenberg s foundation, der yder indflydelse på selskabets drift. Dette så man både tilbage i 2009 og 2010, hvor disse 4 SAS årsrapport 2010, side 5 5

10 gik sammen om, at støtte forslaget om en aktieemission. Den danske, svenske og norske stat indskød ny kapital i SAS, og i alt blev egenkapitalen udvidet med 11 milliarder SEK. Dagligt har SAS afgange til 127 destinationer i mere end 30 lande. I 2010 fløj 25,2 millioner passagerer med SAS. Det vigtigste marked for SAS er det skandinaviske marked, som genererer 70 % af den totale passageromsætning 5. SAS er det største selskab i Skandinavien og besidder en markedsandel på 29 % målt på kapaciteten. Denne andel har gennem en længere periode været faldende. Tilbage i 2006 lå andelen eksempelvis på 45 %, og det er især Norwegian og Ryanair, der har taget markedsandele fra SAS 6. I 2010 blev SAS kåret som Europas mest punktlige luftfartselskab med en punktlighed på 89 % 7. SAS har desuden flere gange tidligere modtaget kåringen. SAS kundebase består af 55 % forretningskunder, 40 % ferierejsende samt 5 % charterrejsende. SAS har primært været et flyselskab for forretningskunder, men inden for de seneste år, har selskabet valgt at føre lavpriskampagner for at trække flere charter- og ferierejsende til. SAS har, som følge af den høje andel af forretningskunder, en høj rutefrekvens på mange forretningsruter. Jf. SAS årsrapport 2010 er følgende forretningsruter nogle af de vigtigste: Tabel 2.2: Antal daglige afgange mellem vigtige forretningsruter Rute Frekvens Rute Frekvens Oslo-Trondheim 13 Stockholm-København 11 Oslo-Bergen 13 Stockholm-Helsinki 8 Oslo-Stockholm 11 Stockholm-Gøteborg 8 Oslo-London 5 Stockholm-Luleå 7 København-Oslo 11 Stockholm-London 6 København-London 6 Helsinki-Oulu 8 København-Helsinki 6 Helsinki-Vaasa 3 Kilde: Bilag 2.3 Af ovenstående tabel ses de vigtigste forretningsruter for SAS. Det fremgår af figuren, at der er mange afgange på de enkelte ruter hver vej, hvilket gør, at forretningsrejsende kan rejse på det tidspunkt, der passer dem bedst. Dermed får forretningsrejsende en større fleksibilitet. Denne strategi hænger meget godt sammen med SAS vision om, at være det foretrukne selskab for kunder, der ønsker en enkel og effektiv rejse 8. Ifølge en undersøgelse fra 1999 foretaget af Official Airline 5 SAS årsrapport 2010, side 45 6 SAS årsrapport 2006, side 15 7 Punktlighed defineres som start/landing senest 15 min. efter planmæssig køreplan 8 6

11 Guide, hvor forretningsrejsende rangerede en række faktorer i vigtighed ved valg af luftfartsselskab, var den vigtigste faktor, at selskabet har gode afgangs- og ankomsttidspunkter 9. Dette understreger vigtigheden af mange daglige afgange i kampen om at fastholde forretningskunderne. Dog skal det nævnes, at undersøgelsen er mere end 10 år gammel, og resultaterne siden hen kan have ændret sig, men det virker sandsynligt, at forretningsrejsende stadig vægter fleksibiliteten højt. Det høje antal afgange er også medvirkende til at holde andre konkurrenter væk. Igennem årene har SAS forsøgt sig med mange teknologiske tiltag og har derigennem opnået et image som værende et innovativt luftfartsselskab. Tilbage i 1965 var SAS det første selskab, der introducerede det elektroniske reservationssystem, og i nyere tid har gruppen forsøgt at implementere så megen IT i virksomheden som muligt, hvilket de har fået stor ros for 10. Desuden har SAS fået en pris for arbejdet med biometri, hvilket er fingeraftryksaflæsning samt irisscanning, hvilket gør det nemmere for passagerer, der hyppigt rejser, at komme hurtigere gennem sikkerhedskontrollen. Derudover har SAS stort fokus på miljøbevidsthed og ønsker at være Europas mest miljøvenlige luftfartsselskab. Som det første luftfartselskab i verden opnåede SAS i 2010 en ISO certificering samt en EMAS certificering. Dette understreger SAS ambition om at være Europas mest miljøvenlige flyselskab. Desuden har selskabet et mål, om at være CO 2 neutral i SAS har 230 fly til sin rådighed, hvoraf halvdelen er leasede. Flåden er 11,5 år i gennemsnit, og SAS køber løbende nye fly, da dette er med til at sænke enhedsomkostningerne og dermed give en mere konkurrencedygtig flyflåde. De nyere fly er billigere i drift og samtidig mere miljøvenlige, hvorimod ældre fly har en lavere kapitalomkostning. 2.1 Star Alliance En anden vigtig del af SAS, er deres medlemskab af luftfartsalliancen Star Alliance, og der vil nu blive givet en nærmere beskrivelse af medlemskabet, samt hvilken betydning medlemskab af en alliance har for flyselskaber i dag. I 1997 formede SAS, sammen med fire andre internationale luftfartsselskaber, Star Alliance. Nye medlemmer indtræder løbende i alliancen, og i 2010 bestod den af 27 luftfartsselskaber verden over. Star Alliance er den største alliance i verden, og årligt transporterer den over 500 mio. passagerer i 175 lande. Sammen med de to andre store alliancer oneworld og SkyTeam, står de tre alliancer for 60 % af det totale antal flysæder i verden. Star Alliance er en kommerciel alliance, der samarbejder 9 Doganis (2002), side Wernberg-Tougaard ( ) 7

12 om rutetrafik og markedsføring. Alliancerne gør det mere bekvemt for passagerer at flyve, da de herved kan foretage én samlet booking frem for at booke hos flere selskaber. Samtidig kan kunderne optjene bonuspoint, som de kan benytte hos alle medlemmer af alliancen, og der sker en bedre koordinering af afgange, hvilket resulterer i mindre ventetid for kunden. Alliancerne dannes for at skabe synergieffekter mellem virksomhederne. Gennem alliancen kan medlemmerne mindske deres omkostninger samt lave fælles marketingaktiviteter. Derudover er det muligt for de enkelte selskaber at øge deres load faktor ved at samle passagererne i de store hubs 11. Load faktoren er et nøgletal for, hvor mange procent af flyets sæder, der er i brug. Via medlemskab af Star Alliance har SAS i høj grad opnået dominans i flere hubs. I Kastrup Lufthavn råder SAS og deres samarbejdspartnere over godt 85 % af alle afgange i Ved at besidde så stor en andel af lufthavnens kapacitet, havde SAS og dets partnere en høj grad af fleksibilitet i udnyttelsen af flyene. Ved det store antal afgange, opnår SAS en dominerende position. Udover at besidde en dominerende position i lufthavnene, kan en alliance også opnå monopol på flytrafikken på bestemte ruter. Ved at have afgange placeret min. tidligere end konkurrenterne, øge frekvensen af afgange samt i visse tilfælde sænke billetprisen, er alliancen i stand til at eliminere konkurrencen mest muligt. Herved kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvorfor selskaberne vælger at indgå i en alliance. På trods af, at SAS giver udtryk for, at medlemskabet af Star Alliance først og fremmest giver øget konkurrence og masser af fordele for kunderne, er det tvivlsomt, om det er derfor, SAS har valgt at indgå i alliancen. Måske var det nærmere et spørgsmål om at reducere den intense konkurrence ved at samarbejde med konkurrenterne. EU-kommissionen foretog tilbage i 1999 en undersøgelse af luftfartsalliancer. I denne undersøgelse blev det konkluderet, at forbrugerne oplever flere fordele end ulemper af at flyve med selskaber, der er medlem af en alliance. Kommissionen understregede dog, at alliancerne ikke skal underminere konkurrence fra nye operatører på hovedruterne Optrapning til Core SAS Dette afsnit vil afdække nogle af de økonomiske problemer, som førte til den nuværende strategi, Core SAS. 11 En hub defineres som en større lufthavn, hvor der sker mellemlanding. 12 Bilag EU-kommissionen ( ) 8

13 Fra havde SAS massive underskud, men i anden halvdel af 90 erne oplevede SAS igen positive resultater. Dette varede frem til år 2000, hvorefter selskabet har haft massive underskud, med undtagelse af Nedenstående figur viser udviklingen i EBT-margin fra Den stiplede linje angiver SAS officielle mål om at have en EBT-margin på 7 %. Figur 2.2.1: SAS EBT-margin fra Kilde: SAS årsrapporter fra Det ses tydeligt af figuren, at SAS over den otteårige periode på ingen måde har været i stand til at nå det økonomiske mål. De økonomiske problemer i det foregående årti har haft flere årsager. I starten af det forgangne årti oplevede hele flyindustrien stigende oliepriser og terrorangrebet på World Trade Center d. 11/ sparkede for alvor krisen i gang, da rejselysten faldt dramatisk. År 2001 endte med et EBT på millioner svenske kroner, og i de kommende år søsatte SAS en række initiativer under den samlede betegnelse Turnaround Målet hermed var at opnå en omkostningsreduktion på 11 mia. kr. samt en markant fyringsrunde blandt virksomhedens ansatte 15. På trods af, at SAS nåede at reducere sine omkostninger med det planlagte, var de nødsaget til at foretage yderligere omkostningsreduktioner for at sikre sin konkurrencedygtighed, da lavprisselskabernes enhedsomkostninger stadig var betydeligt lavere 14. Udover høje enhedsomkostninger, har SAS været plaget af høje lønninger til medarbejderne. I 2002 udgjorde lønomkostningerne 34,4 % af de totale omkostninger 16, hvilket i 2003 førte til planer om 14 Horn & Willumsen (2006), side Klaus Givskov ( ) 16 Doganis (2006), side 119 9

14 fastfrysning af lønnen. Dette resulterede i massive strejker fra medarbejdernes side i januar 2004, men alligevel trådte fastfrysningen i kraft. I forhold til konkurrenterne lå lønningsniveauet hos SAS betydeligt højere 17, hvilket har svækket konkurrenceevnen, og til stadighed gør det. Tabel 2.2.1: Indekstal for gennemsnitslønninger i flybranchen i 2005 Selskab Indekstal for gennemsnitsløn SAS 166 EasyJet 134 Ryanair 126 Finnair 122 Lufthansa 100 Kilde: årsrapporter 2005 / Børsen Research Note: Årsløn inkl. pensionsomkostninger og sociale ydelser Af ovenstående tabel ses gennemsnitslønninger i 2005 for fem udvalgte selskaber. SAS ses tydeligt at have de højeste omkostninger og SAS gennemsnitsløn er 66 % højere end Lufthansas. De høje lønomkostninger skyldes primært kabinepersonalet, som har en anciennitet, der er højere end branchegennemsnittet. Af andre væsentlige problemer, kan nævnes effektiviteten hos SAS sammenlignet med andre luftfartsselskaber. Inden for luftfarten måles effektivitet på antal passagerer pr. ansat. I 2005 var dette tal på passagerer for SAS, mens det for Norwegian og Finnair lå på henholdsvis og Dette viser et billede af, at SAS ikke er lige så effektiv i deres passagerhåndtering. Dog er SAS en full service carrier, hvilket indebærer et højere serviceniveau. Begrebet full service carrier vil først blive beskrevet nærmere i afsnittet Markedsforhold. Da SAS er et FSC-selskab er det forventeligt, at SAS ikke håndterer nær så mange passagerer per medarbejder, som hvad et lavprisselskab, som Norwegian kan præstere. Et andet nøgletal for effektivitet er begrebet load faktor. For SAS vedkommende var nøgletallet i 2005 på 70 % 18, mens det for Norwegian og Finnair var på 78 % og 73 % 19. Dermed tyder noget på, at SAS ikke har været strømlinet nok i sine daglige operationer samt haft en lavere effektivitet blandt medarbejderne. Udover ovenstående problemer har SAS i høj grad oplevet stigende konkurrence på det nordiske hjemmemarked, der som sagt udgør størstedelen af SAS omsætning. Konkurrencen er især kommet fra et selskab som Norwegian, der har tidoblet deres passagerantal på de seneste syv år, gående 17 Lasse Friis ( ) 18 Vægtet gennemsnit for de tre selskaber SAS, Widerøe og Blue1. 19 Årsrapporter for 2005 for SAS, Norwegian og Finnair. 10

15 fra 1-10 mio. passagerer 20. Derudover har andre lavprisselskaber også kapret markedsandele fra SAS. Alle de ovenstående faktorer påvirkede SAS i en negativ økonomisk retning, hvilket resulterede i et chefskifte i Kort efter sin indtræden i SAS lancerede Mats Jansson sin strategi 2011 plan, som senere hen blev til Core SAS. Siden den økonomiske krise startede i 2008, har SAS til stadighed oplevet negative resultater, hvilket har gjort Core SAS endnu mere relevant at indføre. 2.3 Core SAS Formålet med Core SAS er at strømline virksomheden, samt frasælge og outsource, de aktiviteter, som ikke er en del af SAS kerneforretning. Strategien skal give grundlag for stabil fremtidig vækst. Core SAS strategien er inddelt i 5 fokusområder. Fokus på det nordiske hjemmemarked SAS ønsker at fokusere på det nordiske hjemmemarked for at bevare den ledende position. I 2010 kom ca. 70 % af koncernens passageromsætning fra Norden 21. Fokuseringen skal blandt andet ske ved at have en høj rutefrekvens, hvilket gør det mere attraktivt og fleksibelt for kunderne at benytte SAS. SAS koncernen har desuden frasolgt flere mindre selskaber, heriblandt Estonian Air og Air Greenland, for at fokusere på kerneforretningen. Fokus på forretningsrejsende De forretningsrejsende udgør på nuværende tidspunkt 55 % af SAS kunder, og i fremtiden skal de udgøre en endnu større del. Siden 2008 har SAS fjernet 49 destinationer, skåret deres kapacitet med 20 %, hvilket svarer til en reduktion af flyflåden på 25 fly. Reducere omkostningsbasen Omkostningerne skal frem til slutningen af 2011 reduceres med 7,8 mia. SEK, og ultimo 2010 var de 6,7 mia. SEK gennemført. Besparelserne forsøges foretaget i hele virksomheden. Strømline organisationen samt have en mere kundeorienteret kultur 20 Norwegian årsrapporter fra SAS årsrapport 2010, side 45 11

16 Der er planer om at fyre fuldtidsmedarbejdere i perioden Indtil videre er ansatte fyret. Derudover er de nationale SAS selskaber blevet samlet til ét samlet SAS for at have en mere simpel organisation. Styrke kapitalstrukturen I 2008 var SAS soliditetsgraden nede på 13 %, hvilket førte til to udvidelser af egenkapitalen på hhv. 6 og 5 mia. SEK i 2009 og 2010 for at styrke SAS mod de kommende udfordringer, heriblandt køb af nye fly 22. Ovenstående strategiplan har til formål at frembringe en mere strømlinet SAS koncern med højere effektivitet. Ved slutningen af 2010 var 86 % af de planlagte omkostningsnedskæringer implementeret. På trods af de massive omkostningsreduktioner, havde SAS i 2009 og 2010 stadig røde tal på bundlinjen var præget af finanskrisen og viste sig at være det hårdeste år nogensinde for flybranchen, hvilket også gjaldt for SAS. Flybranchen som helhed mistede i 2009 en omsætning svarende til 80 mia. dollars, hvilket svarer til to års vækst. SAS kreditværdighed blev samtidig nedjusteret af Standard og Poor s samt af Moody, hvilket gør det sværere for SAS i fremtiden at skaffe kapital. Derudover betaler SAS en højere rente af den kapital, koncernen låner, hvilket svækker konkurrenceevnen. I 2010 formåede SAS heller ikke at skabe overskud, men årsagen til dette skyldtes primært engangsudgifter såsom askeskyen i april, der kostede selskabet 700 MSEK, ekstraordinært snevejr i vintermånederne samt en bøde, der opstod på baggrund af karteldannelse. Sagen omhandlede flyvninger i perioden , hvor elleve flyselskaber havde aftalt priser på fragt af gods. SAS bøde havde et omfang på 500 MDKK 23, hvilket påvirkede årets resultat betragteligt. Fjerner man disse engangsudgifter, var SAS resultat 300 MSEK bedre end forventet. 22 SAS årsrapport 2010, side EU-kommissionen ( ) 12

17 3. Markedsforhold En flyrejse er en serviceydelse, som består af transport fra punkt A til B. Flyselskaberne handler både på B2C og B2B markedet. Når almindelige passagerer køber en flybillet, er der tale om B2C markedet, mens forretningsrejsende handler på B2B markedet, når arbejdsgiveren betaler. Derudover konkurrerer flyselskaberne også på B2B markedet, om større kontrakter med f.eks. staten, hvor handlen drejer sig om flere hundrede millioner kr., eller når charterselskaber køber billetter, som de videresælger til privatkunder som led i en samlet ferieoplevelse. SAS opererer primært på det nordiske marked. I 2009 blev der fragtet 88 mio. passagerer i regionen 24. Norge er det største marked efterfulgt af Sverige, Danmark og Finland. Det finske marked udgør kun halvt så meget, som det norske. Væksten i Norden forventes at ligge omkring 5 % i SAS er den klart største spiller i Skandinavien, hvilket gør koncernen til markedsleder. Et mål på størrelse er antallet af slots, hvilket er start- og landingstilladelser i et givent tidsrum. I de fire hovedlufthavne, København, Stockholm, Helsinki og Oslo, står SAS for 40 % af al trafik til og fra disse lufthavne, jf. figur Figur 3.1: Markedsandele på det nordiske marked i 2010 Kilde: SAS årsrapport 2010, side 26 Note: Markedsandel er målt ud fra selskabernes kapacitet. Af figuren fremgår det, at SAS største konkurrenter i 2010, Norwegian og Finnair, havde en markedsandel på henholdsvis 17 % og 10 %, mens SAS havde en markedsandel på 29 %. I bestemmel- 24 Bilag 3 25 Thomas Zigler ( ) 13

18 se af konkurrenceformen skal det klarlægges, om der er præferencer overfor den enkelte udbyder af lufttrafik. Flyoperatørerne har mulighed for at differentiere produktet ved at udbyde service, forskellige billettyper og bonusprogrammer, som gør, at forbrugeren har mulighed for at optjene bonuspoint, så den næste rejse bliver billigere. Ovenstående er med til at skabe præferencer hos forbrugeren, hvilket vil sige, at der er tale om et heterogent marked. Med hensyn til antallet af konkurrenter, så er markedet præget af flere konkurrenter på samme marked jf. figur 3.1. Nedenfor ses en figur over dagligt antal afgange mellem udvalgte ruter i Skandinavien. Figur 3.2: Daglig rutefrekvens på de største skandinaviske ruter. Kilde: Bilag 2.2 Analyserer man de enkelte ruter, vil konkurrencen ofte være præget af få store konkurrenter, hvilket figur 3.2 viser. Dette tyder på, at konkurrenceformen er differentieret oligopol. Det bemærkes desuden af ovenstående figur, at det primært er Norwegian og SAS som står for trafikken, men Finnair er også repræsenteret på ruter til og fra Helsinki, mens Cimber giver konkurrence på de danske ruter. SAS sidder på størstedelen af afgangene, hvilket giver selskabet en dominerende position. Den højeste samlede rutefrekvens forekommer på de norske indenrigsruter, og dette kan skyldes, at det tager ca. syv timer at køre i bil mellem Oslo Bergen, mens flyveturen tager knap én time. En flyrejse er et mellemprodukt, idet ingen planlægger en flyvetur medmindre, der er et formål med turen, såsom et forretningsmøde eller en ferie. Derudover er en flyrejse blevet et standardiseret pro- 14

19 dukt, som de færreste er interesseret i at betale mere end højst nødvendigt for 26. Dette er især gældende for rejser over korte distancer, som indenfor Skandinavien, hvor passagerer hverken har behov for mad, underholdninger eller anden form for service. Alligevel skelner man inden for flybranchen mellem to forskellige typer af flyselskaber, nemlig full service carriers (FSC) og low cost carriers (LCC) 27. FSC-selskaber er karakteriseret ved at have et højt serviceniveau, brug af hovedlufthavne og medlemskab af en alliance. SAS er et eksempel på et FSC-selskab. Det modsatte er gældende for LCC, som typisk bruger sekundære lufthavne og kræver betaling for bagage og sædevalg. Det bedre serviceniveau gør, at prisniveauet typisk er højere hos FSC-selskaberne. 4. PESTEL PESTEL-analysen 28 har til formål at analysere virksomhedens eksterne miljø og dermed anskueliggøre, hvilke makroøkonomiske faktorer, der øver indflydelse på flybranchen. Analysen består af seks forskellige aspekter: politisk, økonomisk, socioøkonomisk, teknologisk, miljømæssig og lovgivningsmæssig. Jf. afsnit 1.3 vil de politiske- og lovgivningsmæssige forhold blive gennemgået som ét punkt. 4.1 Politiske og lovgivningsmæssige forhold Den fri konkurrence indenfor luftfart bliver i høj grad hæmmet af strukturelle forhold i Europa. Deriblandt har flere nationale luftfartselskaber været beskyttet af statslige interesser og har dermed været i stand til at opretholde store markedsandele på hjemmemarkederne. Indtil midt i 1980 erne var de fleste internationale luftfartsselskaber helt eller delvist ejet af deres nationale regering. Årsagen til de mange statsejede luftfartsselskaber fandtes tilbage i erne, hvor man realiserede, at luftfart og lufttransport ville blive en meget vigtig faktor i den økonomiske udvikling fremover. Derfor var det meget vigtigt for de enkelte stater at sikre, at det pågældende land havde et stabilt internationalt luftfartsselskab. Samtidig havde de første luftfartselskaber, der startede op, det svært økonomisk, fordi markedet stadigvæk var meget lille, og derfor gik staterne ind og bidrog økonomisk. På den måde opstod de mange statsejede luftfartsselskaber Uffe Gardel ( ) 27 Doganis (2006), side Lynch (2009), side Doganis (2006), side

20 Liberaliseringen af luftfartbranchen begyndte i 1980 erne, og herefter gik tendensen mod privatisering af luftfartselskaberne. Der kom flere argumenter for at liberalisere branchen. Et af argumenterne gik på, at priserne var for høje grundet den manglende konkurrence og et andet var, at de nationale selskaber ikke længere skulle beskyttes af de mange reguleringer 30. I den forbindelse blev der udarbejdet nogle fælles regler, som skulle åbne markedet for nye selskaber. De gamle regler omfattede blandt andet, hvor ofte man måtte flyve, hvorhen, hvilke slags flytyper, man skulle benytte og prisen på billetterne. Desuden var det aftalt, hvilket flyselskab som fløj på de enkelte ruter. Alle disse regler gjorde al form for konkurrence mere eller mindre umuligt. De nye tiltag betød flere afgange, lavere priser og øget konkurrence og det var alt sammen til kundernes fordel. Flere af de gamle nationale luftfartselskaber kunne dog ikke klare den nye konkurrence, og derfor er mange af selskaberne enten gået konkurs eller blevet solgt af staten. Inden for EU er der dog stadig regler for luftfarten, og dette gælder blandt andet fordeling af slots. Tildeling af slots i lufthavnen bliver givet efter 80/20-reglen, også kaldet grandfather rights. Disse regler blev introduceret i 1993, og giver det enkelte flyselskab automatisk forlængelse af start- og landingstilladelsen, så længe den bliver brugt i mindst 80 % af tiden. Nogle flyselskaber, heriblandt SAS, flyver med halvtomme fly for at bibeholde deres slots, og dermed holde konkurrencen fra andre flyselskaber ude. I forbindelse med finanskrisen og askeskyen i 2010 har reglen dog været suspenderet for at beskytte flyselskaberne, men ifølge Airport Coordination Denmark (ACD) er reglen igen trådt i kraft. ACD er ansvarlig for fordelingen af start- og landingstilladelser i Danmark. Suspenderingen har fået lavprisselskaberne til at beskylde EU-kommissionen for at være konkurrenceforvridende, da lavprisselskaber ikke får mulighed for at komme ind på visse ruter på trods af, at de etablerede selskaber ikke opfylder minimumskravet for at beholde deres slots. På grund af det konkurrenceforvridende element, der ligger i 80/20 reglen, idet etablerede selskaber kan beholde deres slots for evigt, hævder visse eksperter, at reglen burde erstattes af et auktionssystem, hvor de enkelte slots regelmæssigt sælges til højestbydende. Det vil give en mere fair fordeling af slots 31. I EU findes der mange reguleringer, som beskytter forbrugeren ved køb af flybilletter. Disse reguleringer gælder også for Norge. Forbrugeren får f.eks. kompensation, hvis flyet er helt aflyst, mere end tre timer forsinket eller ved uretmæssig boardingafvisning. Foreningen for internationale flyselskaber, IATA, er meget utilfreds med disse reguleringer, da de mener, at forbrugeren er beskyttet 30 Doganis (2002), side Konkurrencestyrelsen (Maj 2002) 16

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank

Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Bilag Bilag 1: Interview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker hos Sydbank Vi er ved at skrive opgave omkring SAS og om de har de resurser og kompetencer der skal til for at overleve. Det går ikke umiddelbart

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002

Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002 28. august 2002 Sag 3/1108-0300-0039 HLA Indlæg på Ålborg Trafikdage 27. august 2002 Liberaliseringen af luftfarten i Europa for mere end 10 år siden har fået konkurrencen til at spire langsomt frem. Lavprisselskaber

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør

Københavns Lufthavn. Januar 2013. Kristian Durhuus. Driftsdirektør Københavns Lufthavn Januar 2013 Kristian Durhuus Driftsdirektør 1 Københavns Lufthavn Danmarks luftvej til vækst Hver én million passagerer skaber 1.000 jobs i lufthavnen 23,4 millioner passager i 2012

Læs mere

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus

SAS tur/retur. En strategisk analyse af SAS. Institut for Marketing og Organisation. Vejleder: Jette Bjerrehus Bachelorafhandling Forfatter: Institut for Marketing og Organisation Anne Worsøe Anslag: Eksamensnr.: 98.687 301274 Vejleder: Jette Bjerrehus SAS tur/retur En strategisk analyse af SAS AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO

Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet. Samrådsspørgsmål AO Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1654 Offentligt Det talte ord gælder Samrådstale om S+SF s forslag om en afgift pr. flybillet Samrådsspørgsmål AO Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen

Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Bilag 1: Transskriberet telefoninterview med Senioranalytiker Jacob Pedersen Telefoninterview med Jacob Pedersen, Senioranalytiker, Sydbank, d. 22/03-2013. Interviewer: Anne Worsøe. CD med telefoninterview

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846 (Alm. del 7) af 20. juni 2012 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 846 Offentligt Folketingets Transportudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2012 Svar på Transportudvalgets spørgsmål nr. 846

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Luftfart og turisme i Grønland

Luftfart og turisme i Grønland Luftfart og turisme i Grønland Polit Case Competition Copenhagen Economics 14. marts 2015 Introduktion I det følgende præsenteres tre cases. Alle handler om luftfart i Grønland, men adresserer forskellige

Læs mere

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt

2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt 2010-11 (1. samling) S 1912 endeligt svar, S 1912 endeligt svar Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 23. juni 2011 J. nr. Internationalt Kontor Effekter af forslag om indførelse af en klimaafgift

Læs mere

Vejleder Valdemar Smith. Konkurrencen i luftrummet kan SAS overleve?

Vejleder Valdemar Smith. Konkurrencen i luftrummet kan SAS overleve? Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfatter Channe Vinther Vejleder Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet kan SAS overleve? Handelshøjskolen, Århus Universitet Forår 2010 Summary The competition

Læs mere

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning

Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Luftfarten i Skandinavien, værdi og betydning Af Projektchef Mette Bøgelund, COWI A/S Abstract Dette paper er et af resultaterne af en stor økonomisk analyse udført for SAS i 2003-2005. 1 Analyserne viser,

Læs mere

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn

Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Fortsat høj vækst i Københavns Lufthavn Væksten i antallet af rejsende til Københavns Lufthavn fortsatte med at stige i april. Trafikken rundede 2 millioner og det

Læs mere

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup

Terminal. -- Vi vil fremtiden. - Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Vi vil fremtiden Ny lavpristerminal i Københavns Lufthavn, Kastrup Hvorfor Terminal A? Regeringen Vækstforum siger øget konkurrence for at få effektiviteten i samfundet op Terminal A handler netop om indførelsen

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Executive summary: Side 2 af 88

Executive summary: Side 2 af 88 Executive summary: The main object of this report is to analyze the impact that SAS new strategy Core SAS has on the value of the company. Core SAS was introduced in February 2009 as a way out of the economic

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket.

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke. Spørgsmål: Ministeren bedes oversende talepapir til samråd d.d. om aktstykket. Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 107 Svar på Spørgsmål 3 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 13. april 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 3 af 25. marts 2010 (Aktstykke

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomiske institut Forfatter Finn Andersen Eks. Nr.: 285791 Vejleder Karsten Wiborg Strategisk analyse af SAS Handelshøjskolen April, 2013 Anslag: 109.560 (inkl. Figurer) 1

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE

Guide. Foto: Scanpix/Iris. November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE Foto: Scanpix/Iris Guide November 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider PRISKRIG PÅ FLYBILLETTER: SE HVOR MEGET DU KAN SPARE INDHOLD: Priskrig i luften...4 Priskrigen...8 GUIDE: Sådan

Læs mere

Strategisk analyse af SAS

Strategisk analyse af SAS Bachelorafhandling Erhvervsøkonomisk Institut Anslag: Forfatter: Carsten Bay Eskildsen Vejleder: 113.935 Valdemar Smith Strategisk analyse af SAS Købt eller solgt School of Business & Social Sciences Aahus

Læs mere

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006

Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer. August 2006 Dansk luftfart 2015 - Muligheder og udfordringer August 2006 Oversigt Baggrund Workshop og scenarier Luftfartspolitisk strategi Side 2 Mål for projektet Få sat fokus på luftfarten og skabe et grundlag

Læs mere

SAS som servicevirksomhed. David S. Hansen. Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010. SAS som Servicevirksomhed. Antal Normalsider: 39,99. Anslag: 95.

SAS som servicevirksomhed. David S. Hansen. Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010. SAS som Servicevirksomhed. Antal Normalsider: 39,99. Anslag: 95. Gruppe nr. 9 Bachelorprojekt, HA- 6 semester. 01-12-2010 David S. Hansen Bacheloropgave HA- 6 Semester 2010 SAS som Servicevirksomhed Antal Normalsider: 39,99 Anslag: 95.991 1 Indhold 1. Executive Summary...

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Hvor bevæger skandinaviske luftfartsselskaber sig hen?

Hvor bevæger skandinaviske luftfartsselskaber sig hen? 26-05-2016 1 Hvor bevæger skandinaviske luftfartsselskaber sig hen? v/ aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Dansk Industri d. 24. maj 2016 26-05-2016 2 Agenda Værdiskabelse i luftfartsindustrien

Læs mere

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden

Se flyselskabernes værste fejl. Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden Se flyselskabernes værste fejl Uden du ved af det, rejser du med fly fulde af fejl. Det har stor indflydelse på flysikkerheden 03 De værste flyfejl 05 De 15 flyselskaber med flest fejl 05 Andre grove fejl

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning.

I forlængelse af den skriftlige beretning og regnskabet aflægges nu bestyrelsens mundtlige beretning. Generalforsamling 2009, Københavns Lufthavne A/S Bestyrelsesformandens beretning ved Henrik Gürtler Jeg henviser til den trykte årsrapport med bestyrelsens skriftlige beretning og regnskabet for 2008.

Læs mere

Kasper Jørgensen. Vejleder: Valdemar Smith. En analyse af SAS - Selvstændig, konkurs eller snart opkøbt

Kasper Jørgensen. Vejleder: Valdemar Smith. En analyse af SAS - Selvstændig, konkurs eller snart opkøbt Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Tobias Østergård Kasper Jørgensen Vejleder: Valdemar Smith En analyse af SAS - Selvstændig, konkurs eller snart opkøbt Handelshøjskolen i Århus

Læs mere

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew

SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew SOCIAL DUMPING Piloter og cabin crew Kampen for danske arbejdspladser! vs. Den danske model Af Anders Mark Jensen Hvem er undertegnede? Anders Mark Jensen (tidligere cabin crew) Næstformand, Flyvebranchens

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål

Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup. Samrådsspørgsmål Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del endeligt svar på samrådsspørgsmål 77 Offentligt Samrådsspørgsmål K, L og M om bagagehåndteringen i Københavns Lufthavn, Kastrup Samrådsspørgsmål K,L og M Samrådsspørgsmål

Læs mere

Scenarier for Dansk Luftfart 2015

Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Scenarier for Dansk Luftfart 2015 Af Mette Bøgelund, COWI A/S og Annette Christensen, Transport- og Energiministeriet 1. Introduktion Luftfarten har gennem årtier fået stadig større betydning for det danske

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

CPH: Oktober rekord i lufthavnen

CPH: Oktober rekord i lufthavnen KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København CPH: Oktober rekord i lufthavnen Med en markant vækst på 6,2 procent endte måneden som den travleste oktober nogensinde i Københavns Lufthavn. Det er ikke mindst de

Læs mere

SAS GRUPPEN. SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31.

SAS GRUPPEN.  SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB. Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. Regnskabskommuniké SAS GRUPPEN www.scandinavian.net SAS DANMARK A/S SAS NORGE ASA SAS SVERIGE AB Januar-December 1999 HOVEDPUNKTER I REGNSKABET PR. 31. DECEMBER 1999: SAS Gruppens resultat før skat var

Læs mere

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005.

Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Trafikudvalget TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 167 Offentligt Taleseddel til Folketingets Trafikudvalg den 29. november 2005. Jeg skal hermed forelægge dagsordenen for Rådsmødet (transport, telekommunikation

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor!

Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! Determinanter for en stærk dansk luftfartssektor! v/ Claus Lassen Luftfartsforsker Lektor og centerdirektør Center for Mobiliteter og Urbane Studier (C-MUS) Aalborg Universitet Pointe 1: Den usynlige luftfart

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS

Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Fra Share of Wallet til Share of Life Finanskonferencen 2015 Per Østergaard Jacobsen, CBS Dagens filosofiske betragtning Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde fået det

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Fra statsejet virksomhed

Fra statsejet virksomhed Fra statsejet virksomhed til kommercielt aktieselskab Elisabeth Lindgren, Kommunikationsdirektør Jonas Nilsson, Chef Public Affairs 11. maj 2011 JERNBANEN i Sverige Flere og flere vil med toget 50% flere

Læs mere

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard

CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard CIMBER STERLING Aktionær arrangement Aarhus - 9. juni 2010 Adm. direktør Jacob Krogsgaard Sønderjyllands flyveselskab 1949 Cimber Air gennem 60 år Cimber Sterling 2010 1950 1964 1967 1975 1979 1985 1996

Læs mere

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319.

En 1.799 meter bane giver kun mulighed for beflyvning af Grønland med mindre jetfly såsom B 737-600/700 og Airbus 319. NOTAT Job Notat om flytyper og banekrav Notat nr. 02 Date 25/08/2015 From To Checked by Frantz Buch Knudsen Tina Jensen ABK 1. Indledning Nærværende notatet beskriver hvilke flytyper, der kan beflyve forlængede

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen

SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Hovedopgave HD (R) CBS, institut for regnskab. SAS - Strategisk analyse med fokus på kapitalstrukturen Vejleder: Jens Kristian Andersen Forfattere: Patrick Perez Sebastian Christensen 2013 Indhold 1. Indledende

Læs mere

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier

Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Bachelorafhandling Nationaløkonomisk Institut Forfattere: Anna Østergaard Kristensen Maria Laibach Halskov Christiansen Vejleder: Valdemar Smith Konkurrencen i luftrummet karteller og strategier Handelshøjskolen,

Læs mere

Bilag 1: Spørgsmål til dybdeinterview med SAS

Bilag 1: Spørgsmål til dybdeinterview med SAS Bilag 1: Spørgsmål til dybdeinterview med SAS Målgruppe: Hvem er SAS primære målgruppe? Har der været et skifte i SAS målgruppe i løbet af de sidste par år? Tidligere direktør Jan Carlzon udtalte i maj

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Værdiansættelse af Cimber Sterling Group

Værdiansættelse af Cimber Sterling Group Bachelorprojekt HA almen 6. Semester Forfatter: Jesper Daugaard Nielsen Poul Erik Michelsen Vejleder: Palle Nierhoff Institut: Erhvervsøkonomisk institut Værdiansættelse af Cimber Sterling Group Foråret

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser:

Fordelen ved den nye ordning er, at den samlet set styrker dansk luftfarts rammebetingelser: Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7221 8888 afo@trafikstyrelsen www.trafikstyrelsen.dk Safety-bidrag Notat 1. Indledning Luftfartsudvalget anbefaler i sin rapport at ændre de

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 1. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 Prisen på brændsler har været opadgående de sidste måneder.

Læs mere

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj.

Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj. Nyhedsbrev nr 16. Kære alle sammen Denne gang har vi omtale af alvorlige nyheder omkring den Danske Model samt et positivt tilbageblik fra vores udflugt til Odense den 19 maj. Vi har taget en omtale med

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden

Forslag til folketingsbeslutning om ændring af loven om Rejsegarantifonden 2012/1 BSF 117 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 10. april 2013 af Henning Hyllested (EL), Stine Brix (EL), Per Clausen (EL) og Frank Aaen (EL)

Læs mere

Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark

Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - København Københavns Lufthavn: Flere rejser til Danmark I maj rejste flere end 2,5 mio. mennesker til Danmark via Københavns Lufthavn, hvilket var 10,8 procent flere end samme

Læs mere

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates

Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates Viden om ruter Værdien af en rute Case om ruten Cph-Dubai med Emirates SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 2333 1810 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Ny Emirates rute til Dubai

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Danske virksomheders kreditværdighed

Danske virksomheders kreditværdighed Oktober 2012 Danske virksomheders kreditværdighed Analyse fra Soliditet 1 Resume Ultimo september 2012 udgjorde andelen af C-ratede virksomheder (Kredit frarådes) 17,6 % af den samlede virksomhedsmasse

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Konkursanalyse i modebranchen

Konkursanalyse i modebranchen August 2012 Konkursanalyse i modebranchen Analyse fra Soliditet 1 Introduktion I forbindelse med modeugen i august 2012 har Soliditet udarbejdet en analyse med henblik på at undersøge udviklingen i den

Læs mere

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen

Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Pres på eksport fortsat gigantiske betalingsbalanceoverskud Pres på dansk eksport afspejler ikke problemer med konkurrenceevnen Dansk eksport har været under pres de seneste kvartaler. En sammenligning

Læs mere

Analyse af capabiliteter

Analyse af capabiliteter Analyse af capabiliteter Ressourceanalysen deles op indenfor fire områder [s245]: Kapitel 6: Analysing resources basics Kapitel 7: Analysing human resources Kapitel 8: Analysing financial resources Kapitel

Læs mere