GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING"

Transkript

1 GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-7360N, MFC-7460DN og MFC-7860DW (Tegn en cirkel omkring modelnummeret) Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service på reklamationsretten. Registrer dit produkt online på adressen Brother Industries, Ltd.

3

4 Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksintroduktion Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning først. Læs Sikkerhedsinstruktioner, før du opsætter maskinen. Se denne vejledning angående varemærker og juridiske begrænsninger. Følg anvisningerne for opsætning af din maskine, og installer driverne og softwaren til operativsystemet og den tilslutningstype, du anvender. Lær de grundlæggende betjeninger til fax, kopiering og scanning, og hvordan forbrugsstoffer udskiftes. Se tip om fejlfinding. Lær mere avancerede betjeninger: Fax-, kopierings-, sikkerhedsfunktioner, udskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger til udskrivning, scanning, netværksscanning, fjerninstallation, PC-Fax og anvendelse af hjælpeprogrammet Brother ControlCenter. I denne vejledning finder du grundlæggende oplysninger om avancerede netværksfunktioner til Brother-maskiner sammen med beskrivelser af generelle netværk og fælles begreber. Denne vejledning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede og trådløse netværk samt sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller for maskinen og detaljerede tip om fejlfinding. Trykt / Medfølger Trykt/I kassen For HUN/BUL/ROM/POL/SVK/CZE: PDF-fil/Dokumentations-cdrom/I kassen PDF-fil / Dokumentations-cdrom / I æsken i

5 Indholdsfortegnelse (GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING) 1 Generel information 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen...1 Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og Netværksbrugsanvisning...2 Sådan får du vist dokumentation...2 Adgang til Brother Support (Windows )...4 Adgang til Brother-support (Macintosh)...5 Kontrolpaneloversigt...6 Lydstyrkeindstillinger...9 Ringelydstyrke...9 Bipperlydstyrke...9 Højttalerlydstyrke Ilægning af papir 10 Ilægning af papir og udskriftsmedier...10 Ilægning af papir i standardpapirbakken...10 Ilægning af papir i multifunktionsbakken...12 Områder der hverken kan scannes eller udskrives...16 Papirindstillinger...17 Papirtype...17 Papirstørrelse...17 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...17 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...17 Papirtype og -størrelse...18 Håndtering og brug af specialpapir Ilægning af dokumenter 22 Sådan ilægges dokumenter...22 Brug af ADF (automatisk dokumentfremfører)...22 Brug af scannerglaspladen Afsendelse af en faxmeddelelse 25 Sådan sendes en faxmeddelelse...25 Faxafsendelse af Letter-størrelse dokumenter fra scannerglaspladen...26 Annullering af en faxmeddelelse, der er i gang...26 Transmissions- bekræftelsesrapport...26 ii

6 5 Modtagelse af en faxmeddelelse 27 Modtagefunktioner...27 Valg af modtagefunktion...27 Brug af modtagefunktioner...28 Kun fax...28 Fax/Tlf...28 Manuel...28 Ekstern telefonsvarer...28 Modtagefunktions-indstillinger...29 Forsinket opkald...29 F/T ringetid (kun Fax/Tlf.)...29 Faxregistrering Telefon og eksterne enheder 31 Telefonlinjetjenester...31 Indstilling af telefonlinjetypen...31 Tilslutning til en ekstern telefonsvarer...32 Tilslutninger...32 Indspilning af en udgående meddelelse (OGM)...32 Multi-linjetilslutninger (PBX)...33 Eksterne telefoner og ekstratelefoner...33 Tilslutning af en ekstern telefon eller ekstratelefon...33 Betjening fra eksterne telefoner eller ekstratelefoner...34 Kun til Fax/Tlf...34 Brug af et ikke-brother trådløst eksternt håndsæt...34 Brug af fjernkoder Opkald til og lagring af numre 36 Sådan kalder du op...36 Manuel opkalde...36 Enkelttryk Opkalde...36 Kvikopkald...36 Søg...37 Faxgenopkald...37 Lagring af numre...37 Enkelttryk- og hurtigopkaldsindstillinger...38 Lagring af en pause...39 Lagring af enkelttryk-opkaldsnumre...39 Lagring af hurtigopkaldsnumre...41 Ændring af enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre...43 Sletning af enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre Kopiere 46 Sådan kopierer du...46 Stop kopiering...46 Kopiindstillinger...46 iii

7 9 Sådan udskriver du fra en computer 47 Udskrivning af et dokument Sådan scanner du til en computer 48 Scanning af et dokument til PDF-fil vha. ControlCenter4 (Windows )...48 Ændring af indstillingerne for tasten SCAN Før scanning...51 Indstillinger for tasten SCAN...51 Scanning ved hjælp af tasten SCAN...53 A Regelmæssig vedligeholdelse 54 Udskiftning af forbrugsstofferne...54 Udskiftning af en toner...55 Udskiftning af tromlen...60 Rengøring af maskinen...64 Rengøring af maskinens overflade...65 Rengøring af scannerglasset...66 Rengøring af koronatråden...67 Rengøring af tromlen...68 Rengør papirfremføringsrullerne...73 Kontrol af maskinen...75 Kontrol af sidetællerne...75 Kontrol af resterende levetid for dele...75 B Fejlfinding 76 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...76 Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport...81 Dokumentstop...82 Dokumentet sidder fast øverst i ADF-enheden...82 Dokumentet sidder fast under dokumentlåget...82 Fjernelse af mindre dokumenter, der sidder fastklemt i ADF'en...83 Dokumentet sidder fast i outputbakken...83 Papirstop...84 Papirstop i standardpapirbakken...84 Der er papirstop bagest i maskinen...85 Der er papirstop i maskinen...87 Papirstop i duplexbakken (MFC-7460DN og MFC-7860DW)...92 Hvis du har problemer med maskinen...94 Indstilling af klartone-registrering Telefonlinjeinterferens Forbedrer udskriftskvaliteten Maskinoplysninger Aflæsning af serienummeret Nulstil funktioner Sådan nulstilles maskinen iv

8 C Menu og funktioner 115 Displayprogrammering Menutabel Sådan får du adgang til menutilstanden Menutabel Indtastning af tekst D Specifikationer 134 Generelt Dokumentstørrelse Udskriftsmedier Fax Kopi Scanner Printer Stik Computerkrav Forbrugsstoffer Netværk (LAN) E Indeks 147 v

9 Indholdsfortegnelse (UDVIDET BRUGSANVISNING) Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjeninger. Du kan få vist Udvidet brugsanvisning på Dokumentations-cd-rom'en. 1 Generel opsætning Hukommelseslager Automatisk sommertid Økologifunktioner Tonerindstillinger Display-kontrast Mode timer 2 Sikkerhedsfunktioner Sikkerhed 3 Afsendelse af en faxmeddelelse Yderligere afsendelsesfunktioner Ekstra afsendelsesfunktioner Pollingoversigt 4 Modtagelse af en faxmeddelelse Eksterne faxfunktioner Ekstra modtagefunktioner Pollingoversigt 5 Opkald til og lagring af numre Telefontjenester Ekstra opkaldsfunktioner Flere måder at lagre numre 6 Udskrivning af rapporter Faxrapporter Rapporter 7 Kopiering Kopiindstillinger Duplexkopiering (1-sidet til 2-sidet) Kopiering (MFC-7460DN og MFC-7860DW) A B C Regelmæssig vedligeholdelse Rengøring af maskinen Kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen Ordliste Indeks vi

10 vii

11 1 Generel information 1 Brug af dokumentationen 1 1 Tak fordi du har købt en Brother-maskine! Du vil få mest ud af din maskine, hvis du læser dokumentationen. Symboler og regler, der er anvendt i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. ADVARSEL angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i dødsfald eller alvorlige personskader. FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller moderate personskader. Fed Kursiv Courier New Fed skrift identificerer taster på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. VIGTIGT angiver, at der er en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. Ikoner for varme overflader advarer dig om ikke at komme i berøring med varme maskindele. Bemærk fortæller dig, hvordan du skal reagere på en situation, der kan opstå, eller giver dig tip til, hvordan den aktuelle funktion virker sammen med andre funktioner. 1

12 Kapitel 1 Adgang til Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning og c Klik på dit land. Netværksbrugsanvisning1 Denne Grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, som f.eks. brug af de avancerede funktioner som fax, kopi, printer, scanner, PC Fax og netværk. Når du er klar til at lære om de detaljerede informationer for disse handlinger, skal du læse Udvidet brugsanvisning, Softwarebrugsanvisning, Netværksintroduktion og Netværksbrugsanvisning, der kan findes på cd-rommen med dokumentationsmateriale. d Peg på dit sprog, peg på Vis vejledningen, og klik derefter på den brugsanvisning, du vil læse. Sådan får du vist dokumentation 1 a Tænd for computeren. Sæt cd-rommen med dokumentationsmateriale i cd-romdrevet. Bemærk! (Brugere af Windows ) Hvis skærmbilledet ikke vises automatisk, skal du fortsætte til Denne computer (Computer), dobbeltklikke på cd-romikonet og derefter dobbeltklikke på index.html. b (Brugere af Macintosh) Dobbeltklik på dokumentations cd-rom-ikonet, og dobbeltklik på index.html. 2

13 Generel information Bemærk! (Kun brugere af Windows ) Din web browser kan vise en gul bjælke øverst på siden, der indeholder en sikkerhedsadvarsel om Active X- kontrolfunktioner. For at få siden til at vise korrekt skal du klikke på bjælken, klikke på Tillad blokeret indhold og derefter klikke på Ja i dialogboksen Sikkerhedsadvarsel. (Kun brugere af Windows ) 1 Du kan kopiere al brugerdokumentationen i PDFformat til den lokal mappe på din computer for hurtigere adgang. Peg på dit sprog, og klik derefter på Kopier til lokal disk. 1 Microsoft Internet Explorer 6.0 eller højere. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Softwarebrugsanvisning Scanning ControlCenter Netværksscanning ScanSoft PaperPort 12SE med OCR How-to-Guides (Windows ) Den komplette ScanSoft PaperPort 12SE med anvisninger til at bruge OCR kan du få vist i Hjælp i programmet ScanSoft PaperPort 12SE. Presto! PageManager brugsanvisning (Macintosh) Bemærk! Presto! PageManager skal hentes og installeres før brug. Se Adgang til Brothersupport (Macintosh) på side 5 for yderligere instruktioner. Den komplette Presto! PageManager brugsanvisning kan ses fra Hjælp-valget i Presto! PageManager-programmet. Sådan finder du instruktioner om netværksopsætning Din maskine kan tilsluttes et trådløst eller et kabelført netværk. Du finder de grundlæggende opsætningsinstruktioner i Hurtig installationsvejledning. Hvis dit trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS, kan du følge trinene i Hurtig installationsvejledning. For mere information om netværksopsætningen henvises til Netværksbrugsanvisning. 1 3

14 Kapitel 1 Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de kontaktinformationer, du har brug for, f.eks. websupport (Brother Solutions Center) på installations cd-rom'en. Klik på Brother support på hovedmenuen. Følgende skærmbillede vises: Hvis du vil have adgang til vores websted (http://www.brother.com/), skal du klikke på Brothers hjemmeside. For de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/) skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores websted for originale Brother forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/) til GRATIS adgang til fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Klik på Tilbage for at gå tilbage til hovedsiden eller på Afslut, hvis du er færdig. 4

15 Generel information Adgang til Brothersupport (Macintosh) 1 1 Du kan finde alle de kontaktinformationer, du har brug for, f.eks. websupport (Brother Solutions Center) på installations cd-rom'en. Dobbeltklik på symbolet Brother support. Følgende skærmbillede vises: Hvis du vil hente og installere Presto! PageManager, skal du klikke på Presto! PageManager. Klik på Onlineregistrering for at registrere din maskine på Brother's produktregistreringsside (http://www.brother.com/registration/). For de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/) skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores websted for originale Brother forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 5

16 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt 1 MFC-7460DN og MFC-7860DW har samme taster MFC-7360N

17 Generel information

18 Kapitel 1 1 Enkelttryk-taster Disse 4 taster giver omgående adgang til 8 tidligere gemte numre. Shift Giver dig adgang til enkelttryk-numrene 5 til 8, når de holdes nede. 2 FAX taster: Tel/R Denne tast anvendes til telefonsamtaler, efter den eksterne telefons rør er blevet løftet ved F/T hurtig dobbeltringning. Når den er tilsluttet en PBX, kan du bruge disse taster til at få adgang til en bylinje, at foretage et genopkald til en operatør eller til at overføre et opkald til en anden ekstratelefon. Redial/Pause Foretager genopkald til det sidst opkaldte nummer. Den indsætter også en pause ved programmering af hurtigopkaldsnumre eller ved manuel opringning af et nummer. Resolution Indstiller opløsningen, når du sender en faxmeddelelse. 3 COPY taster: Options Du kan hurtigt og let skifte mellem midlertidige indstillinger for kopiering. Enlarge/Reduce Reducerer eller forstørrer kopier. Duplex (For MFC-7460DN og MFC-7860DW) Du kan vælge Duplex til at kopiere på begge sider af papiret. 4 PRINT taster: Secure (For MFC-7460DN og MFC-7860DW) Du kan udskrive data, der er gemt i hukommelsen, når du indtaster din firecifrede adgangskode. (Se Softwarebrugsanvisning for oplysninger om brug af Secure-tasten.) Når du bruger Sikker funktionslås, kan du skifte mellem begrænsede brugere ved at holde Shift nede, mens du trykker på Secure. (Se Secure Function Lock 2.0 i kapitel 2 i Udvidet brugsanvisning.) Job Cancel Annullerer et programmeret udskriftsjob og sletter det fra maskinens hukommelse. For at annullere flere udskriftsjob skal du holde denne tast nede, indtil displayet viser Annul. Job (Alt). 5 Display Viser meddelelser, der hjælper dig til at opsætte og bruge maskinen. (MFC-7860DW) I tilstanden FAX og SCAN er der fire niveauindikatorer, der viser den aktuelle styrke for det trådløse signal, hvis du anvender en trådløs forbindelse. 0 Maks. 6 Tilstandstaster: FAX Sætter maskinen i faxfunktion. SCAN Sætter maskinen i scannefunktion. COPY Sætter maskinen i kopifunktion. 7 Menutaster: Clear Sletter de indtastede data eller giver dig mulighed for at annullere den aktuelle indstilling. Menu Giver dig adgang til menuen for at programmere dine indstillinger i denne maskine. OK Giver dig mulighed for at gemme indstillingerne i maskinen. Lydstyrketaster: d eller c Tryk for at bladre tilbage eller frem gennem menuvalgene. Tryk for at ændre lydstyrken i fax- eller standbyfunktion. a eller b Tryk for at bladre gennem menuerne og funktionerne. Adressebog Giver dig direkte adgang til kvikopkaldsnumrene. 8 Opkaldstastatur Brug disse taster for at kalde op til telefon- og faxnumre og som tastatur til indtastning af information i maskinen. 9 Start Giver dig mulighed for at sende faxmeddelelser eller tage kopier. 10 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter fra en menu. 8

19 Generel information Lydstyrkeindstillinger 1 Ringelydstyrke 1 Du kan vælge en række ringelydstyrkeniveauer fra Høj til Fra. Tryk på eller i faxfunktionen for at indstille lydstyrkeniveauet. Displayet viser den aktuelle indstilling, og hvert tryk på tasten ændrer lydstyrken til det næste niveau. Maskinen beholder den nye indstilling, indtil du ændrer den. Du kan også ændre ringelydstyrken i menuen: a Tryk på Menu, 1, 3, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Fra, Lav, Med eller Høj. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. Højttalerlydstyrke 1 Du kan vælge en række højttalerlydstyrkeniveauer fra Høj til Fra. a Tryk på Menu, 1, 3, 3. b Tryk på a eller b for at vælge Fra, Lav, Med eller Høj. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. 1 Bipperlydstyrke 1 Når bipperen er slået til, bipper maskinen, når du trykker på en tast, begår en fejl, eller når du sender eller modtager en faxmeddelelse. Du kan vælge en række lydstyrkeniveauer fra Høj til Fra. a Tryk på Menu, 1, 3, 2. b Tryk på a eller b for at vælge Fra, Lav, Med eller Høj. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. 9

20 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og udskriftsmedier 2 Maskinen kan indføre papir fra standard papirbakken eller åbningen til manuel fremføring. Når du lægger papir i papirbakken, skal du huske følgende: Hvis din programsoftware understøtter papirstørrelsen på udskriftsmenuen, kan du vælge den via softwaren. Hvis din programsoftware ikke understøtter den, kan du indstille papirstørrelsen i printerdriveren eller ved at bruge kontrolpanelknapperne. Ilægning af papir i standardpapirbakken 2 Du kan ilægge op til 250 ark. Papir kan ilægges op til maksimum papirmærket (b b b) på papirbreddestyret. (Se Papirbakkens kapacitet på side 18 for at få oplysninger om den anbefalede papirtype.) Udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir eller genbrugspapir fra standard papirbakken 2 a Træk papirbakken helt ud af maskinen. 10

21 Ilægning af papir b Tryk på det grønne udløserhåndtag til papirstyret, og lad det glide på plads, så det passer til papirstørrelsen, du lægger i bakken. Sørg for, at styrene sidder fast i åbningerne. d Læg papir i bakken og, sørg for, at: Papiret er under maksimumpapirmærket (b b b) (1). Overfyldes papirbakken, kan det forårsage papirstop. Siden, der skal udskrives på, skal vende med forsiden nedad. Papirstyrene rører ved papirets sider, så det fremføres korrekt. 2 1 c Luft papirstakken for at undgå papirstop og forkert fremføring. e Sæt papirbakken helt tilbage i maskinen. Sørg for, at det er sat helt ind i maskinen. 11

22 Kapitel 2 f Fold støtteflappen (1) ud, så papiret ikke glider ned fra papirbakken til forsiden nedad. Udskrivning på almindeligt papir, tyndt papir eller genbrugspapir fra åbningen til manuel fremføring. 2 a Fold støtteklappen (1) ud for at undgå, at papiret glider ud af papirbakken til forsiden nedad, eller fjern hver side, så snart den kommer ud af maskinen Ilægning af papir i multifunktionsbakken 2 Konvolutter og særlige udskrivningsmedier kan lægges i denne åbning én ad gangen. Du kan bruge åbningen til manuel fremføring til at udskrive eller kopiere på etiketter, på konvolutter eller kraftigere papir. 1 b Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring. Bemærk! Maskinen går automatisk i tilstanden Manuel Fremføring, når du sætter papir i åbningen til manuel fremføring. 12

23 Ilægning af papir c Med begge hænder skal du skubbe papirstyrene til åbningen til manuel fremføring ind til bredden af det papir, du skal bruge. Udskrivning på tykt papir, kontraktpapir, etiketter og konvolutter2 Når den bageste udbakke trækkes ned, har maskinen en lige papirgang fra åbningen til manuel fremføring helt til det bageste af maskinen. Anvend denne metode til fremføring og udskrivning af papir, når du ønsker at udskrive på kraftigt papir, etiketter eller konvolutter. Bemærk! Fjern hvert udskrevet ark eller konvolut umiddelbart efter udskrivning for at undgå papirstop. 2 a Åbn bagklappen (bageste outputbakke). d Brug begge hænder og anbring et stykke papir i åbningen til manuel fremføring, indtil papirets forkant kommer i kontakt med papirfremføringsrullen. Når du kan mærke, at maskinen begynder at trække i papiret, skal du slippe det. 13

24 Kapitel 2 Bemærk! <Kun for konvolutter> Træk de to grønne håndtag ned, det ene I venstre side og det andet i højre side som vist på følgende illustration. c Med begge hænder skal du skubbe papirstyrene til åbningen til manuel fremføring ind til bredden af det papir, du skal bruge. d Brug begge hænder og anbring et stykke papir eller en konvolut i åbningen til manuel fremføring, indtil papirets eller konvoluttens forkant kommer i kontakt med papirfremføringsrullen. Når du kan mærke, at maskinen begynder at trække i papiret, skal du slippe det. b Åbn lågen til åbningen til manuel fremføring. 14

25 Ilægning af papir For let at fjerne et lille udskrivningsformat fra outputbakken skal du løfte scannerlåget med begge hænder, som vist på illustrationen. 2 Bemærk! Anbring papiret i åbningen til manuel fremføring med udskriftssiden op. Kontroller, at udskriftsmediet er lige og sættes i en korrekt position i åbningen til manuel fremføring. Hvis ikke, kan papiret ikke fremføres ordentligt, hvilket kan resultere i en skæv udskrift eller papirstop. Anbring ikke mere end ét stykke papir i åbningen til manuel fremføring ad gangen, da dette kan forårsage papirstop. Hvis du anbringer et udskriftsmedie i åbningen til manuel fremføring, før maskinen er i Klar-tilstand, kan udskriftsmediet blive skubbet ud uden at være blevet udskrevet på. Du kan stadig anvende maskinen, selv om scannerlåget er åben. For at lukke scannerlåget skal du trykke det ned med begge hænder. 15

26 Kapitel 2 Områder der hverken kan scannes eller udskrives 2 Nedenstående illustrationer viser de maksimale områder, der ikke kan scannes eller udskrives. Området, der ikke kan scannes og udskrives kan variere afhængigt af papirformatet eller indstillingerne i det anvendte program Brug af Dokumentstør relse Øverst (1) Nederst (1) Venstre (2) Højre (2) Fax (send) Letter 3 mm 4 mm A4 3 mm 3 mm Kopi* Letter 3 mm 4 mm *en enkelt kopi eller en 1-i-1 kopi A4 3 mm 3 mm Scan Letter 3 mm 3 mm A4 3 mm 3 mm Udskriv Letter 4 mm 6,35 mm A4 4mm 6,35mm 16

27 Ilægning af papir Papirindstillinger 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger. Det giver den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu, 1, 2, 1. b Tryk på a eller b for at vælge Tyndt, Almindelig, Tykt, Tykkere, Genbrugspapir eller Etiket. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. Papirstørrelse 2 Der kan bruges forskellige papirstørrelser til udskrivning af kopier: A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 eller B6 samt til udskrivning af fax: A4 eller Letter. Når du ændrer størrelsen på papiret i bakken, skal du også ændre indstillingen af papirstørrelse samtidigt, så din maskine kan tilpasses dokumentet eller en indgående faxmeddelelse på siden. a Tryk på Menu, 1, 2, 2. b Tryk på a eller b for at vælge A4, Letter, Executive, A5, A5 L, A6, B5 eller B6. Tryk på OK. c Tryk på Stop/Exit. Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Udskriftskvaliteten kan variere, afhængigt af den papirtype der anvendes. Du kan bruge følgende typer udskriftsmedier: tyndt papir, almindeligt papir, tykt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, etiketter eller konvolutter. For at få de bedste resultater skal du følge nedenstående instruktioner: Læg IKKE forskellige papirtyper i papirbakken samtidig, da der ellers kan opstå papirstop eller fejl i indføringen. For korrekt udskrivning skal du vælge den samme papirstørrelse i softwareprogrammet som i papirbakken. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Før du køber en masse papir, bør du teste en lille mængde, så du er sikker på, at papiret er egnet til formålet. Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Papirtype Almindeligt papir Genbrugspapir Etiketter Konvolut Element Xerox Premier TCF 80 g/m 2 Xerox Business 80 g/m 2 Xerox Recycled Supreme 80 g/m 2 Avery laseretiketter L7163 Antalis River-serien (DL) 2 17

28 Kapitel 2 Papirtype og -størrelse 2 Maskinen kan indføre papir fra den installerede standard papirbakke eller åbningen til manuel fremføring. Navnet til papirbakken i printerdriveren i denne vejledning er som følger: 2 Bakke og ekstra enhed Navn Standard papirbakke Bakke 1 Åbning til manuel fremføring Manuelt Papirbakkens kapacitet 2 Papirbakke (Bakke 1) Åbning til manuel fremføring (manuelt) Papirstørrelse Papirtyper Antal ark A4, Letter, B5, Executive, A5, A5 (lang kant), A6, B6 Bredde: 76,2 til 216 mm Længde: 116 til 406,4 mm Almindeligt papir, tyndt papir og genbrugspapir Almindeligt papir, tyndt papir, kraftigt papir, kontraktpapir, genbrugspapir, konvolutter og etiketter op til 250 [80 g/m 2 ] Enkelt ark [80 g/m 2 ] Anbefalede papirspecifikationer 2 Papir med følgende specifikationer er velegnet til denne maskine. Basisvægt g/m 2 Tykkelse m Ruhed Højere end 20 sek. Stivhed cm 3 /100 Fiberretning Lange fibre Volumenmodstand 10e 9-10e 11 ohm Overflademodstand 10e 9-10e 12 ohm-cm Filler CaCO 3 (Neutral) Askeindhold Under 23 wt% Lysstyrke Højere end 80% Opacitet Højere end 85% Brug almindeligt kopipapir. Brug papir, der er fra 75 til 90 g/m 2. Brug papir med lange fibre og en neutral PH-værdi og et fugtindhold på omkring 5%. Denne maskine kan anvende genbrugspapir, der overholder DIN standarderne. 18

29 Ilægning af papir Håndtering og brug af specialpapir 2 Maskinen er designet til at kunne udskrive på de fleste typer xerografisk papir og kontraktpapir. Men nogle papirvarianter kan have en effekt på udskriftskvaliteten eller håndteringspålideligheden. Test altid med en prøve af papiret, før du køber det, for at sikre det ønskede resultat. Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Nogle vigtige retningslinjer ved valg af papir er: Brug IKKE inkjetpapir, da det kan medføre papirstop eller beskadige maskinen. Fortrykt papir skal bruge blæk, som kan modstå temperaturen i maskinens fikseringsproces på 200 grader C. Hvis du bruger kontraktpapir, papir med ru overflade eller krøllet og foldet papir, er der risiko for, at papirets ydelse forringes. Papirtyper, der skal undgås 2 VIGTIGT! Nogle papirtyper er ikke gode eller kan beskadige maskinen. Brug IKKE papir: der har stærk tekstur der er meget glat eller skinnende der er krøllet eller deformeret En krølning på 2 mm eller mere kan evt. forårsage papirstop. der er coatet eller har en kemisk finish der er beskadiget, krøllet eller foldet der overstiger de anbefalede vægtspecifikationer i denne brugsanvisning med faner og hæfteklammer med brevhoveder med lavtemperaturfarver eller termografi der er flerlags- eller gennemslagspapir der er beregnet til inkjet-udskrivning Hvis du bruger en af de typer papir, der er angivet, kan de beskadige maskinen. En sådan skade er ikke dækket af reklamationsret eller serviceaftale. 2 19

30 Kapitel 2 Konvolutter 2 De fleste konvolutter, der er fremstillet til laserprintere er velegnede til din maskine. Nogle konvolutter kan dog give problemer med fremføring og udskriftskvalitet pga. deres fremstillingsmåde. En passende konvolut skal have kanter med lige folder, og den forreste kant må ikke være tykkere end to stykker papir. Konvolutten skal ligge fladt og må ikke være af udposende eller tynd konstruktion. Du bør købe kvalitetskonvolutter hos en leverandør, der ved, at du skal bruge dem i en laserprinter. Fra åbningen til manuel fremføring kan der fremføres én konvolut ad gangen. Før tryk eller køb af store mængder konvolutter anbefaler vi, at du udskriver en testkonvolut for at være sikker på, at udskrivningsresultaterne er som ønsket. med kanter, der ikke er lige eller helt firkantede med ruder, huller, udskæringer eller perforeringer med lim på overfladen som vist i nedenstående figur med dobbeltflapper som vist i nedenstående figur Typer af konvolutter du bør undgå 2 VIGTIGT! Brug IKKE konvolutter: der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer der er meget skinnende eller med tekstur med clips, hæfteklammer, snaplukning eller snore med selvklæbende lukninger der har posefacon der ikke er skarpt foldede der er prægede (med hævede skrifttyper) der tidligere har været udskrevet på en laserprinter der er fortrykte på indersiden der ikke kan lægges pænt, når de stables der er fremstillet af papir, som vejer for meget i forhold til specifikationerne for maskinen med lukkeklapper, der ikke foldet, når du køber dem med lukkeklapper som vist i nedenstående figur med hver side foldet som vist i nedenstående figur 20

31 Ilægning af papir Hvis du bruger en af de konvoluttyper, der er angivet ovenfor, kan din maskine blive beskadiget. En sådan skade dækkes sandsynligvis ikke af reklamationsret eller serviceaftale. Etikettyper, du bør undgå 2 Brug ikke etiketter, der er beskadigede, krøllede, foldede eller med mærkelige faconer. 2 Etiketter 2 Maskinen kan udskrive på de fleste typer etiketter, der er beregnet til brug i laserprintere. Etiketterne skal have en lim, der er akrylbaseret, da det er mere stabilt ved høje temperaturer i fikseringsenheden. Klæbestoffer må ikke komme i kontakt med nogen del af maskinen, da etiketten i så fald kan klæbe fast til tromlen eller rullerne og resultere i papirstop og problemer med udskriftskvaliteten. Der må ikke være synligt klæbestof mellem etiketterne. Etiketterne skal være placeret, så de dækker hele arkets bredde og længde. Bruges etiketter med mellemrum imellem, kan det resultere i, at etiketterne bliver skrællet af og giver alvorlige papirstop og udskriftsproblemer. Alle etiketter, der bruges i denne maskine, skal kunne modstå en temperatur på 200 grader Celsius i 0,1 sekunder. Etiketark må ikke føres gennem maskinen mere end én gang. VIGTIGT! Etiketark, der er delvist brugt, må IKKE sættes i maskinen. Det eksponerede bæreark vil beskadige maskinen. Etiketark må ikke overstige de specifikationer for papirvægt, der står i denne brugsanvisning. Etiketter, der ikke overholder disse specifikationer, indføres eller udskrives muligvis ikke korrekt og kan evt. beskadige maskinen. Genbrug eller indsæt IKKE etiketter, der tidligere er blevet brugt, eller hvis der mangler nogle få etiketter på arket. 21

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN

Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815. Version 0 DAN Brugsanvisning DCP-1510 DCP-1512 MFC-1810 MFC-1815 Version 0 DAN Brother-numre VIGTIGT! Hvis du ønsker teknisk support og driftssupport, skal du ringe til det land, hvor du købte maskinen. Opkaldet skal

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500

BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW. EDNord - Istedgade 37A - 9000 Aalborg - telefon 96333500 BRUGSANVISNING MFC-440CN MFC-660CN MFC-845CW Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for senerene brug: Modelnummer: MFC-440CN, MFC-660CN og MFC-845CW (sæt en ring om dit

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C

BRUGSANVISNING MFC-8220. Version C BRUGSANVISNING MFC-8220 Version C DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B

BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D. Version B BRUGSANVISNING MFC-8440 MFC-8840D Version B DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere

BRUGSANVISNING HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN HL-2270DW. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere Brother-laserprinter BRUGSANVISNING Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale - software. HL-2130 HL-2132 HL-2135W HL-2220 HL-2230 HL-2240 HL-2240D HL-2242D HL-2250DN

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96

BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 BRUGSANVISNING FAX-T94 FAX-T96 DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET PASSENDE STIK. GODKENDELSESOPLYSNINGER Brother meddeler, at dette produkt muligvis

Læs mere

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76

Få mere at vide om All-In-One på side 9. Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse af All-In-One på side 76 X6100 Series Brugervejledning til Windows Få mere at vide om All-In-One på side 9 Oplysninger om printerdele og software. Netværk på side 75 Sådan bruger du All-In-One (Alt-i-en) i et netværksmiljø. Vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning Ethernet-multifunktionsprintserver og trådløs multifunktionsprintserver med indbygget multiprotokol Denne netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om netværksindstillinger

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie

BRUGSANVISNING. FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie BRUGSANVISNING FAX-T104 Serie FAX-T106 Serie Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-T104, FAX-T106 Serienummer:* Købsdato:

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING MFC-9440CN MFC-9450CDN MFC-9840CDW DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Ikke alle modeller kan fås i alle lande. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af denne maskine på dit

Læs mere

ACN Digital Telefonservice. Generelt

ACN Digital Telefonservice. Generelt ACN Digital Telefonservice Generelt 1. Hvad skal jeg bruge, for at drage fordel af ACN Digital Telefonservice? Kunder skal have en bredbånds internetforbindelse med en uploadhastighed på mindst 128 Kbps

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning

SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning SP 1200SF/SP 1200S Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

FAX Option Type 3030. Faxreference Betjeningsvejledning

FAX Option Type 3030. Faxreference <Grundlæggende funktioner> Betjeningsvejledning FAX Option Type 3030 Betjeningsvejledning Faxreference 1 2 3 4 5 Kom i gang Afsendelse og modtagelse af fax Brug af Internet-fax-funktioner Programmering Fejlfinding Læs denne

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp

HP Photosmart C4400 All-in-One series. Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Windows Hjælp HP Photosmart C4400 All-in-One series Indhold 1 HP Photosmart C4400 All-in-One series Hjælp...3 2 Oversigt over HP All-in-One Et hurtigt overblik over

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

SOFTWAREBRUGSANVISNING

SOFTWAREBRUGSANVISNING SOFTWAREBRUGSANVISNING Ikke alle modeller fås i alle lande. Version A DAN Indholdsfortegnelse Afsnit I Windows 1 Udskrivning 2 Brug af Brother printerdriveren... 2 Funktioner... 2 Valg af den rigtige type

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

HP LaserJet 1020 Brugervejledning

HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020 Brugervejledning HP LaserJet 1020-printer Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere