Albertslund Bibliotek. Årsberetning Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Albertslund Bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Albertslund Bibliotek. Årsberetning 2013. Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Albertslund Bibliotek"

Transkript

1 Årsberetning 2013 Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 SIDE 2

3 1. Indledning Økonomi Områdebevilling, delområde 7 Albertslund Bibliotek - opfølgning Aktiviteter Personale Kulturudvalget Voksenområdet Børne- og ungeområdet Musikområdet Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken IT og udviklingsteamet Formidling, arrangementer og udstillinger Arrangementer på Albertslund Hovedbibliotek Decentrale arrangementer Albertslund E-Sportsuge StreetParty Udstillinger Læsekredse Bogcaféer Vestegnens fortællekreds Brugerundervisning Borgerservice Digital Miljø og sundhed Bibliotekernes brugerundersøgelse Afhentnings- og afleveringssteder - servicepunkter Presseomtale Bilag Bilag 1 Samarbejde og netværk Bilag 2 Opfølgning på Virksomhedsplan Bilag 3 Statistik Bilag 4 Organisationsplan Bilag 5 Serviceinformation 2012 Bilag 6 Resultatmål 2012 Bilag 7 Albertslund Biblioteks vision Bilag 8 Bibliotekspolitik Forsidefoto: Street Party, Wild Smith. Foto: Øjvind Harkamp SIDE 3

4 1. Indledning Årsberetning 2013 beskriver aktiviteter og tiltag, som har været særlige i det forgangne år. En række basisaktiviteter beskrives ikke, men afspejles i biblioteksstatistikken, serviceinformationen og i bibliotekets resultatmål. Et særligt afsnit i årsberetningen er evaluering af indsatsområder beskrevet i Virksomhedsplan Årsberetningen indeholder endvidere en økonomisk resultatopgørelse og afrapportering i forhold til de opstillede resultatmål. I 2013 har der været særligt fokus på store formidlingstiltag, bibliotekernes nationale brugerundersøgelse, etablering af Borgerservice Digital og udarbejdelse af frivillighedspolitik for Albertslund Bibliotek. Bibliotekets arrangementer, herunder de decentrale arrangementer og kampagner beskrives i et særligt afsnit, og årsberetningen afsluttes med et særligt statistikafsnit og oversigt over samarbejdspartnere mv. Glædeligt var det, at besøgstallet for tredje år i træk er steget. 2. Økonomi Bibliotekets nettobudget var i 2013 på kr. svarende til 807 kr. pr. indbygger mod 803 kr. i Stigningen skyldes overførsel af to medarbejdere fra Borgerservice til Biblioteket i forbindelse med etableringen af Borgerservice Digital pr På indtægtssiden var der, som følge af budgetvedtagelsen for 2013, krav om øgede indtægter på kr. 2.1 Områdebevilling, delområde 7 Albertslund Bibliotek opfølgning Målsætning Resultatmål 2013 Opfølgning Øge besøgstal og udlån bl.a. ved at tiltrække nye målgrupper besøgende udlån Opfyldt: besøgende udlån Styrke unge og voksnes læsekompetencer. Øge antallet af tilbud der understøtter udviklingen af unge og voksnes læsekompetencer I samarbejde med andre biblioteker og institutioner på Vestegnen er der udviklet tilbud som styrker unge og voksnes læsekompetencer med 50 % i 2017 Gennemført i samarbejde med VUC, Rødovre, Hvidovre og Glostrup SIDE 4

5 Styrke medborgerskab og borgernes itkompetencer gennem målrettede indsatser på såvel Hovedbiblioteket som i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Antallet af læringstilbud skal være på niveau med Antallet af frivillige øges med 20 % i forhold til 2011-niveau Undervisningstilbud i borger.dk, selvbetjeningsløsninger og Albertslund Kommunes nye hjemmeside. Åben it-hjælp på Hovedbiblioteket og i Hedemarken Aktiviteter i samarbejde med frivillige Uddannelsesaktiviteterne har i 2013 været en smule lavere end i Projektet Fra model til effekt har forsøgt at afdække effekten af indsatsen I 2013 har der været samme udbud af IT-caféer som i 2012 Antallet af frivillige er øget markant gennem året. Der er således 60 frivillige knyttet til Biblioteket Udvikle bibliotekets hjemmeside med henblik på bedre formidling af elektroniske resurser Borgernes kendskab til og benyttelse af bibliotekets e- resurser er øget med 30 % Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside er øget til , dvs. med 18 % Borgernes kendskab til bibliotekets e-resourcer er fortsat relativt beskedent og kun 20 % svarer, at de ofte, meget ofte eller af og til benytter bibliotekets e- resourcer. Antal besøg på bibliotekets hjemmeside er steget fra besøg i 2012 til i Budget / Regnskab 2013 Biblioteket havde i 2013 et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes udgifter til vagter og udstyr til Borgerservice Digital / pasautomat og pc er 3. Aktiviteter Udlån og besøg Gennem årene har albertslunderne været aktive biblioteksbrugere. Det samlede antal udlån, inkl. fornyelser var i enheder mod enheder i 2012, svarende til 17,6 enheder pr. indbygger. Et meget højt niveau sammenlignet med landsgennemsnittet, som ligger på 7 enheder pr. indbygger i I forhold til 2012 er der dog tale om et fald på 3,3 procent. Et noget mindre fald end faldet på landsplan, som var på 6 %. Når det gælder borgernes besøg på biblioteket, kan man konstatere, at albertslunderne er endog meget aktive. Der var i alt besøgende i 2013 mod besøgende i Svarende til et gennemsnitligt antal besøg pr. indbygger på 10,4. Landsgennemsnittet ligger 6 besøg pr. indbygger. SIDE 5

6 Arrangementer og udstillinger I 2013 har der været afholdt 127 arrangementer og udstillinger. 27 flere end i Antallet dækker en bred vifte af forskelligartede arrangementer og udstillinger, såvel centralt placerede arrangementer på Hovedbiblioteket og i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken som decentrale arrangementer afholdt i samarbejde med foreninger og organisationer. Besøg på bibliotekets hjemmeside Borgernes brug af bibliotekets hjemmeside er steget med 7 % i forhold til 2012, mens antallet af sidehenvisninger er faldet fra sidehenvisninger i 2012 til i Årsagen til faldet kendes ikke, og kan ikke forklares med et faldende udlån. Brugen af hjemmesiden ligger markant over landsgennemsnittets 5 besøg pr. indbygger mod albertslundernes 7 besøg pr. indbygger. Brugerundervisning og biblioteksorientering Tilslutningen til bibliotekets uddannelsesaktiviteter er fortsat stor. I 2013 deltog knap 500 borgere i undervisningsaktiviteterne. Et lille fald i forhold til Personale Bibliotekets personalenormering er siden 2010 reduceret fra 44,3 til 42,2 årsværk. Reduktionen er sket ved naturlig afgang, og udgør en del af de budgetmæssige reduktioner, der gennem de seneste år er sket. 5. Kulturudvalget Kulturudvalget har i 2013 haft følgende sammensætning: Lars Toft Simonsen (A, formand), Pia Brandt Halling (C), Paw Østergaard Jensen (A), Susanne Storm Lind (A), Mehmet Kücükakin (F), Leif Pedersen (F) og Ole Mørk (O). Kulturudvalgsmedlem Paw Østergaard Jensen og stadsbibliotekar Niels Dejgaard deltog den i Danmarks Biblioteksforening, Region Hovedstadens generalforsamling på Frederiksberg Bibliotek, samt i hovedforeningens årsmøde den i Bella Centret i København. Fra den 22. til den 24. august deltog kulturudvalgsformand Lars Toft Simonsen, kulturudvalgsmedlem Paw Østergaard Jensen, udviklingchefchef Søren Mørk Petersen, afdelingschef Mette Seneca Kløve, udviklingskonsulent Mia Fihl Jeppesen og stadsbibliotekar Niels Dejgaard i Kulturmødet i Nykøbing Mors. Lars Toft Simonsen deltog i paneldebatten om behovet for lokale kulturpolitikker. Performancekunstner Carl Michael Richardt på Kulturmødet SIDE 6

7 Den afholdt Region Hovedstadens Biblioteksforening ekstraordinær generalforsamling med henblik på nedlæggelse af foreningen. Med stort flertal valgte de fremmødte, efter indstilling fra bestyrelsen, at nedlægge regionsforeningen. Paw Østergaard Jensen og stadsbibliotekar Niels Dejgaard deltog i mødet. 6. Voksenområdet Den indirekte formidling i Voksenteamet I bibliotekets åbne rum og rundt mellem hylderne arrangerer vi i voksenafdelingen skiftende udstillinger, som skal friste og gerne overraske vore besøgende. Vi ønsker at få publikum til at stoppe op og se på noget smukt eller interessant, som ændrer rummet, og vi prøver hele tiden at finde nye punktnedslag i mangfoldigheden af emner i bibliotekets materialer, som vi kan præsentere. Reolgavle brugt som udstillings- og formidlingsvægge Vi har mange små udstillinger om et emne i faglitteraturen eller skønlitteraturen eller om noget aktuelt i samfundsdebatten eller i litteraturens verden. Nogle gange kommer en udstilling i stand i et samarbejde med lokale aktører, som eksempelvis Det bæredygtige Albertslund på vej, som Kulturøkologisk Forening i Albertslund bidrog til. Anledningen var det landsdækkende projekt "Den store omstilling, som DR og dagbladet Information satte i værk i sommeren I 2013 havde vi i februar temaet Se på kunst. Vi indhentede reklamer og pjecer fra alle kunstmuseer i København og omegn, og de blev lagt frem til at tage med sig. Samtidig udstillede vi bøger om kunst og om kunstnere, og et flot banner hang fra loftet som blikfang. Andre gange overraskes vi af et tilbud udefra, som da Goethe-Instituttet i april donerede et større antal bøger med smagsbider af unge tyske forfattere, oversat til dansk. Uddelingen af de gratis bøger gav anledning til en lille tysk udstilling. Temaudstillinger I marts var digte det store tema. Udstillingen af digtsamlinger blev suppleret med forskellige smukke digte, skrevet på den sorte tavlevæg ved ekspeditionen, og af store bannere på reolgavle med digte SIDE 7

8 af 4 nye unge digtertalenter. Disse 4 digtere læste op af deres tekster på et velbesøgt aftenarrangement, som trak mange unge mennesker til biblioteket. Et af efterårstemaerne var filmkunsten, og til den udstilling havde vi allieret os med Musikteatret, som vi havde fået til at gemme filmplakater til os. Der hang et hav af filmplakater rundt om på bibliotekets reolgavle, og ved udstillingen af film og bøger om film kørte en stumfilm non stop. Årets helt store og ekstraordinært flotte udstilling havde Island som tema og kom i stand i forbindelse med et arrangement med den store islandske forfatter Einar Már Gudmundsson. På bibliotekets endevæg hang et Islandskort, skabt af mos, og på den sorte tavlevæg kunne Reykjaviks skyline ses i relief. Mos, sand, småplanter og fåreskind blev brugt som dekorativ baggrund for de udstillede bøger, og på alle vestvendte gavle sås tekster af islandske forfattere og sangskrivere. Den islandske forfatter Einar Mar Gudmundsson Bookcrossing Litteratursiden satte i juni måned en landsdækkende event i gang, som biblioteket deltog i: bookcrossing. Vi fandt pæne, nyere bøger, som skulle kasseres, fx fordi reserveringskøen var væk, og der nu var rigelige ex. Disse blev lagt ud forskellige steder i byen, så folk uden registrering kunne låne dem og bagefter give dem videre til andre læsere, så bøgerne kom på vandring ud i sommerlandet. På klistermærker på bøgerne blev der gjort opmærksom på sommertemaet, og samtidig opfordredes folk til at skrive på Litteratursiden, hvordan bogen havde bevæget dem. Projektet Fra Model til Effekt Projektet blev etableret ud fra et ønske om at finde nye veje til at tale om og måle på bibliotekets aktiviteter med udgangspunkt i 4-rumsmodellen udviklet af Dorte Skot-Hansen, som den kendes fra bl.a. rapporten om Bibliotekerne i Vidensamfundet Professionshøjskolen Metropol (Institut for Ledelse og Forvaltning), Gentofte Centralbibliotek og 9 biblioteker i regionen har således i et længere projektforløb arbejdet med at udvikle dynamiske metoder og værktøjer, der kan aktivere og operationalisere modellens rationaler i relation til daglig praksis. Både i forhold til egen organisation og i forhold til omverden, forvaltning, politikere og borgere. Overordnet kan man sige at ideen i projektet er at begynde at dokumentere effekten af alle de aktiviteter der er i bibliotekerne i dag som falder ind under 4 rumsmodellen. Vi er gode til at dokumentere det transaktionelle bibliotek gennem udlåns statistik; nu skal vi have et dokumentationssprog for det relationelle bibliotek. I første omgang deltog 9 biblioteker i Hovedstadsregionen: Allerød, Albertslund, Ballerup, Fredensborg, Gentofte, Helsingør, Lyngby, Rudersdal og Rødovre. Andre biblioteker og ressourcepersoner inden og uden for Regionen kobles på i projektforløbet, der afsluttes i foråret Projektet gennemføres i et samarbejde mellem bibliotekerne, IVA og Center for Ledelse og Udvikling SIDE 8

9 / Metropol og gennemføres med tilskud fra Kulturstyrelsen. Projektet på Albertslund Bibliotek er et delprojekt Hvert af de 9 biblioteker skulle stille med en leder og 2 medarbejdere. Projektet skulle lære os at blive bedre til at dokumentere effekterne af vores arbejde med henblik på at kvalificere et arbejdsområde og lære os at formidle bibliotekets indsats gennem den gode historie. På Albertslund Bibliotek valgte vi at undersøge/dokumentere vores internetundervisning for ældre ved hjælp af projektets programteori og narrativ dokumentation som supplement til den kvantitative dokumentation, som vi allerede foretager. Vi er ikke i tvivl om, at vores undervisning er med til at hjælpe borgerne i kommunen til at blive mere selvhjulpne på nettet, men vi har ingen dokumentation for det, og vi ved for lidt om effekten af vores undervisning. Derfor vil vi bruge projektets programteori og narrative dokumentation til at (forsøge) kvalificere og synliggøre bibliotekets indsats på dette område. Projektperiode: August 2012 til september Børne- og ungeområdet Børnebiblioteket er både oplevelse, leg og læsning Børnebiblioteket har haft et travlt og godt år med rigtig mange besøgende. Om formiddagen har vi oftest 2-3 daginstitutioner på besøg. De finder bøger og leger og får læst højt. Eftermiddagene og aftnerne er præget af de større børn, og i weekenderne er der fuldt hus af småbørnsfamilier og større børn med - og uden forældre. Rigtig mange bruger det fysiske rum som et udflugtsmål, og der findes bøger, leges og læses. Og børnebibliotekarerne bliver spurgt til råds omkring alt fra bøger om skilsmisse og død til bøger om skolestart, den helt rigtige højtlæsningsbog til det pågældende barn og hjælp til den første selvlæsning. Eller det kan være forældre og børn, der søger hjælp til at fange/fastholde teenagerens eller den unges læselyst. Den gode målrettede formidling forudsætter en stor viden om materialerne, og det giver tydeligvis pote hos brugerne. Vi støtter forældrene med materialer, så de kan hjælpe deres børn med at styrke sprog- og læseudviklingen. Børnebibliotekarerne ser materialerne før de indkøbes, og det giver mulighed for at købe præcist ind - med brugerne for øje. Leg med Lego Børnefestugen Den viden, som bibliotekarerne erhverver, bruges på mange måder: både i den personlige formidling og på bibliotekets hjemmeside, hvor vi blogger om de gode bøger, film eller spil, eller f.eks. i et arrangement for forældre om apps til de små. Bloggen følges af ca. 400 børn, der hver måned besøger den en eller flere gange. SIDE 9

10 Læsekampagnerne Læsekampagnerne er tilbagevendende og betydningsfulde begivenheder, der understøtter Albertslund Kommunes strategi for at styrke børns læselyst. Således tilmeldte 544 børn sig Sommerlæsningen i 2013 og 61 %, dvs. 334 børn gennemførte læsningen af de 5 bøger, og fik dermed en gavebog. Skolerne er rigtigt gode formidlere, og forældrene bakker kraftigt op, så alle hjælpes ad, for at børnene både skal opretholde læseevnen i ferien og få læseoplevelser og læselyst i tilgift. Også Bolsjelæsningen, som retter sig mod kommunens 3.-klasser havde stor søgning. Samtlige 3. klasser i kommunen, dvs. 304 børn kom på biblioteksbesøg og fik masser af læsetips, efterfulgt af to uger, hvor de læste alt, hvad de kunne og det blev til sider i alt - samt et afslutningsarrangement med fortælling af Fortællekunsten i Musikteateret. Vores samarbejde med skolebibliotekarerne er af stor betydning, og kampagnen medvirker til, at de fleste børn oplever, at det er sjovt at læse og få et løft i deres læsekompetence. 8. Musikområdet Bibliotekets traditionelle musiktilbud er kraftigt udfordret af medieudviklingen, digitaliseringen af musikken og fildeling på internettet, hvorfor det benyttes i stadig mindre omfang, og hvorfor udlånstallene på musikområdet gennem flere år har været faldende. Set i lyset af ovennævnte udvikling kan bibliotekslovens ensidige fokus på at stille materialer til rådighed synes ude af trit med udviklingen, og måske skal nye bud på udviklingen snarere søges i Styrelsen for Bibliotek og Medier s publikation Folkebibliotekerne i videnssamfundet fra 2010, hvor det bl.a. fremgår at: Arbejdet i vidensamfundets bibliotek organiseres mindre omkring opbygning og vedligeholdelse af en samling af bøger og materialer og mere mod at udvikle services og aktiviteter i samarbejde med de mange partnere på grundlag af brugernes forskelligartede behov. Det er da også Albertslund Biblioteks overbevisning, at det er vigtigt at bibeholde og udvikle et musiktilbud samtidig med at det hidtidige fokus på materialeaccession ændres til en øget indsats på musikformidling. En formidling der gennem nye og anderledes tiltag søger at åbne musikken op for borgerne, så den bliver synlig- og tilgængeliggjort på en anden måde end hidtil. Musikbiblioteket skal være et fysisk tilbud hvor musikken udfoldes, udforskes og præsenteres på nye og anderledes måder, hvor smallere og mindre tilgængelige genrer præsenteres og som i bedste fald åbner for ny viden og nye erkendelser. Endelig skal musikbiblioteket være et fysisk tilbud som giver mulighed for menneskelig interaktion - ansigt til ansigt. Musikbiblioteket kommer til at fungere som rammen om inte- SIDE 10

11 ressefællesskaber. Derved forsøger vi at understøtte Albertslunds udviklingsstrategis tre temaer Det bedste i mennesket, Mennesker i fællesskab og Den levende by. Musikbiblioteket arbejder allerede på dette gennem arrangementer som musikforedrag og lytteklubber. I 2014 vil musikbiblioteket arbejde mere med udstillinger, som er med til, på nye, anderledes og mere håndgribelige, synlige og hørbare måder end hidtil, at sætte musikken i spil for borgerne. Det være sig fx gennem udstillinger som udforsker en musikalsk genre, en kunstner, en gruppe, et værk, et begreb, en komponist, et instrument, en periode, et tema eller noget andet interessant gennem en kombination af artefakter, billeder, tekst og lyd, som på den ene eller anden måde folder musikken ud, åbner den og den viden den indeholder op, gør den tilgængelig, forklarer og formidler den, viser andre aspekter af den og giver folk lyst til at gå dybere ind i den og lære mere om den. I 2013 kom der rigtigt gang i lytteklubberne og der blev afviklet såvel rock og klassiske lytteklubber. I samarbejde med DR s musikmedarbejdere sikres et fagligt meget kompetent niveau, som gør arrangementerne attraktive for rigtigt mange tilhørere. 9. Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Ny fokus på litteraturen og den mundtlige fortælling Efter et par innovative år med mange nye aktiviteter og projekter, som udvidede bibliotekets eksisterende tilbud, valgte Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken i 2013 at fokusere på en af kerneværdierne: Læsningen og den gode historie. For at fremme muligheden for fordybelse indrettedes et nyt lounge-område med mulighed for avislæsning og ro i et ellers meget livligt og dynamisk hus. Her formidles desuden indbydende coffee-table books, lyrik og en bred vifte af klassisk og moderne skønlitteratur. Desuden blev den mundtlige fortælling sat i centrum i efterårets arrangementsvirksomhed, bl.a. d.19. september, hvor der under overskriften Eftertænksomhed, cocktails og canapeer blev fortalt historier i stearinlysenes skær suppleret med lidt mad og drikke. For de meget læsende brugere har vi desuden udvidet vores samling af litteratur til voksne gennem hyppigt udskiftede depoter fra Hovedbiblioteket: Både samlingerne af romaner, krimier og aktuel faglitteratur fremtræder således mere dynamisk, hvilket formodentlig er medvirkende til de stigende udlånstal, som har været en tendens over den seneste periode. Projekt børnehavebibliotek Kan bjerget virkelig komme til Muhammed? I en travl hverdag kan Albertslunds børnefamilier have svært ved at presse jævnlige biblioteksbesøg ind, derfor udvikledes et nyt tiltag i foråret 2013, som blev søsat efter sommerferien. Børnehavebiblioteket er et forsøg på at komme travle børnefamilier i møde med tilbud om, at låne billedbøger, faglitteratur om barnets udvikling eller cd er med musik og historier med hjem direkte fra institutionen. Ved årsskiftet havde vi to velfungerende børnehavebiblioteker i daginstitutionerne Troldehøj og Lindegården samt yderligere et eller to under opbygning. De foreløbige erfaringer er gode: I Lindegården, som har en normering på omtrentlig 37 vuggestuebørn og 76 børnehavebørn, havde man over en periode på 2 måneder 164 udlån fordelt på 38 børn gennemsnitligt 4,5 bøger pr. barn. SIDE 11

12 Aktiviteter og indretning Hedemarken Indretning af nyt lege/oplevelsesrum til børn Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken har altid været et samlingspunkt for børn og unge, og i 2013 nyindrettedes hele børneområdet til et poetisk og stemningsfuldt oplevelsesrum med sommerfugle, collagevæg, fuglefløjt, billedbøger, lyttebox med musik og fortællinger samt et stort indbydende køkkenhjørne. Området har fået en flot modtagelse og er konstant i brug. Aldersgruppen spænder fra forældre med småbørn på et eller to år og til halvstore drenge og piger på otte eller ti år. Oplevelsen er, at det nye rum giver en ny vinkel til de øvrige aktiviteter børn, som leger og er opslugt, er desuden med til at trække flere forældre indenfor og generelt give en rar og positiv stemning i huset. 10. IT- og udviklingsteamet Teamet har fortsat strategien med at lave endnu flere publikumsrettede aktiviteter og arrangementer i samarbejde med andre teams (Magic card arrangement, deltagelse i Grøn Dag, udstilling om Islandsk litteratur, etablering af pop-up bibliotek på Albertslund Idrætsanlæg). I 2013 udviklede vi vores årlige E-sports turnering til at omfatte 7 andre kommuner på Vestegnen. I 2013 har vi involveret endnu flere frivillige i IT-cafeen på Hovedbiblioteket, og vi har udarbejdet et koncept for at unge kan lave arrangementer på bibliotekerne sammen med Ungerådet i Albertslund (Eventfabrikken). Samtidigt har vi faciliteret udarbejdelsen af en frivillig politik for biblioteket. Teamet har i samarbejde med andre teams fondet og udviklet projekterne Rebranding af biblioteker i udsatte boligområder og Vidensakademiet. Begge projekter er støttet af Kulturstyrelsen. Flere medarbejdere i teamet har brugt meget tid på at gøre Hovedbiblioteket klar til teknologisk at kunne håndtere Borgerservice Digital. Samtidigt har vi gennemført undervisningsforløb for alle ansatte i brugen af tablets og har undersøgt mulighederne for at bruge tablets som et arbejdsredskab i det daglige ifht bibliotekssystemet og andre arbejdsgange. En enkelt medarbejder har i 2013 fået ændret sin arbejdstid så vedkommende nu lægger 20 timer i ekspeditionen, dette har medført et mindre fokus på drift og udvikling af bibliotekssystemet. I 2014/15 overgår vi til et nyt bibliotekssystem. SIDE 12

13 11. Formidling, arrangementer og udstillinger 11.1 Arrangementer på Albertslund Hovedbibliotek Albertslund Bibliotek afholdt i 2013 et meget stort antal arrangementer, der spændte vidt i form og indhold, således, at der var noget for alle borgere i Albertslund. Borgerne er, i takt med at biblioteket afholder stadig flere arrangementer, blevet mere og mere opmærksomme på vore tilbud, og vi oplever stor tilslutning til langt de fleste af vore arrangementer. Den halvårlige arrangementsfolder er et stort hit, og også den PR, vi bringer på bibliotekets Facebookside og i Albertslund Posten, når langt ud. Borgerne ved, hvad der foregår på biblioteket. I Voksenafdelingen var der inden for arrangementsområdet stor fokus på sundhed - både den fysiske- og den mentale sundhed, med foredrag, workshops, sundhedsmålinger og en spændende formiddag, hvor Sundhedsrådet bød på sunde smagsprøver. På Grøn dag præsenterede biblioteket sine nye sundhedsrygsække. Og den 19. november markeredes det nuværende Hovedbiblioteks 40 års jubilæum med musik af Henrik Goldschmidt og Anders Singh fra The Middle East Peace Orchestra. Voksenafdelingen var vært for aktuelle og spændende foredrag med forfattere og personer, der bevæger sig rundt i den store verden: Simi Jan, Anne-Cathrine Riebnitzsky, Christian Jungersen var bare nogle af navnene - og ikke at forglemme den store islandske forfatter Einar Mar Gudmundsson, der alle trak fulde huse. På Forskningens Døgn, havde biblioteket besøg af juraprofessor Eva Smith. Voksenafdelingen har i 2013 samarbejdet med AOF Vestegnen, Albertslund Voksenskole, Albertslund Apotek og Glostrup Bibliotek om at involvere fortællere på Vestegnen, og som noget nyt lagde Biblioteket rum til værkstedsaktiviteter og booktalks med frivillige i bibliotekets multirum. Musikafdelingen blev i foråret 2013 medlem af DR Klub Klassisk. Der blev afholdt i alt seks klubeftermiddage med Mathias Hammer som oplægsholder, og det blev fra starten en kæmpe succes. I efteråret blev tilbuddet udvidet, da Musikafdelingen også gik med i DR P6 Beat Lytteklub. Begge lytteklubber kører videre i Morgendagens stjerner hos Albertslund Musikskole optrådte flere gange, og der blev også plads til et par spændende foredrag, hvor bl.a. Jan Poulsen fortalte om Eik Skaaløe. Endelig blev flere arrangementer med musikalsk indhold afholdt decentralt ude i kommunen. Musikafdelingen har i 2013 samarbejdet med DR P1, DR P6 BEAT, Bibzooms musikredaktion, Hyggefactory, Glostrup Bibliotek, Frederiksberg Kommunes Biblioteker, København Kommunes Biblioteker, Kongsholm Gymnasium, Vestegnen VUC, Sundance Records, Stunt Records, Naxos, GAME, Forbrændingen, Albertslund Boligsociale Center, Albertslund Ungdomsskole, Albertslund Musikskole, Klubberne i Albertslund og Herstedvester Kirke. SIDE 13

14 Luciaoptog For børnene og de unge var der masser af sang og musik. I sommerferien var der et velbesøgt skriveværksted, hvor de 9 til 13-årige skrev fantasy og eventyr under vejledning af forfatterne Camilla Wandahl og Nicole Boyle Røtnes. Af andre arrangementer kan nævnes: workshop med Hr. Skægs tegner, Miwer, musikarrangement med Kamelkaravanen, et stort LEGO værksted, hvor børn og barnlige sjæle kunne boltre sig og eventyrfortælling en lørdag formiddag, hvor frivillige fra Vestegnens fortællerkreds stillede op. Børneafdelingen har i 2013 samarbejdet med Børnekulturkonsulent Kirsten Schneider, sundhedsplejen, kommunens sprogpædagoger, dagplejen samt kommunens skoler og institutioner Decentrale arrangementer De decentrale biblioteksarrangementer nord for Roskildevej er nu blevet en etableret del af bibliotekets arrangementsvirksomhed, og der blev i 2013 afholdt omkring 30 arrangementer. Arrangementerne blev afholdt i samarbejde med Herstedvester Sogns Menighedsråd, Herstedvester Forsamlingshus, Herstedøster Sogns Menighedsråd, Herstedøster Forsamlingshus, Galleri Bagatel i Herstedøster, Galgebakkens Beboerhus, Bofællesskabet Lange Eng, Morbærhaven og Kulturhuset Birkelundgård. Sammen med Herstedøster Sogns Menighedsråd gik Albertslund Bibliotek med i et samarbejde om to større temaer: Fokus på værdier i foråret og Tro på film i efteråret. Vi havde bl.a. besøg af den store humorist Erik Lindsø og filmanmelder ved Dagbladet Politiken Kim Skotte. Med de decentrale arrangementer forsøger biblioteket at komme ud til alle borgere i Albertslund: både børn og voksne. Vi afholdt således ud over de arrangementer, der mest henvender sig til voksne, det traditionsrige gækkebrevsarrangement, et familiearrangement med Bakkens Pjerrot og en børneteaterforestilling. Det er meget vigtigt for biblioteket, at de lokale aktører, der lægger hus og arbejdskraft til, er medbestemmende omkring programplanlægningen. Derfor modtager biblioteket også mange ideer til arrangementer, som vi i vidt omfang forsøger at efterkomme. De decentrale arrangementer spændte vidt: fra de underholdende foredrag med komikeren Jan Monrad og operasangeren Tonny Landy til de mere seriøse foredrag om Kinas økonomiske vækst med Mette Holm og om global, grøn omstilling med Jørgen Steen Nielsen. Der blev plads til en bred og alsidig vifte af arrangementer præget af stor kvalitet. SIDE 14

15 11.3. Albertslund E-Sportsuge For 5. år i træk afholdt Albertslund Bibliotek i 2013 en lokal FIFA-turnering for kommunens unge. De unge kommer dels fra kommunens klubber, dels via en kvalifikationsturnering, afholdt på biblioteket. Den lokale finale blev i år afholdt i Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. I år var turneringen udvidet, alle Vestegnens biblioteker var inviteret til at deltage i en fælles Vestegnsfinale. Finalen foregik på Forbrændingen 15. november og i alt 8 Vestegnsbiblioteker stillede hver med 4 deltagere (de 4 bedste fra lokalturneringerne). Afviklingen af turneringen foregik stille og koncentreret, godt styret af vores engagerede konferencier André. Deltagerne gik op i spillet med liv og sjæl, ærgrede sig hvis de tabte og jublede højlydt, hvis de vandt. Vinderen, en deltager fra Glostrup Bibliotek, løb ikke bare med æren, men kan også, frem til 21. november 2014, kalde sig Vestegnsmester i FIFA Street Party Igen i år gennemførte Biblioteket i samarbejde med klubber, Forbrændingen, Musikskolen og afdelingen for Kultur, Fritid og Forbyggende Sundhed en event med gadekultur-aktiviteter. Projektet er organiseret under NGO en GAM3 (i 2011 under WOMEX) som national projektleder og støttet økonomisk af Børnekulturens Netværk. Nationalt er det et projektsamarbejde, hvor Aabenraa Kommune, Albertslund Kommune, Køge Kommune og Frederiksberg Kommune deltager. Herunder er en række kulturinstitutioner, ungdomsinstitutioner og boligsociale foreninger m.m. fra de fire kommuner direkte involveret i projektet. Street Party inddrager desuden løbende relevante aktører og samarbejdspartnere i projektet. Lokalt et samarbejde mellem Kultur- og fritidsforvaltningen, Forbrændingen, Albertslund Ungdomsskole, kommunens ungdomsklubber, Albertslund Musikskole, boligselskabet BO-VEST samt Albertslund Bibliotek som primus motor. Formålet er at skabe aktiviteter for unge, der normalt ikke anvender de etablerede kulturinstitutioner, og aktiviteterne omfatter workshops, genrer som rapbattle, beatboxbattle, dansundervisning, street art workshop og parkour. SIDE 15

16 Mellem 200 og 250 unge deltog i arrangementet, og alt i alt gik de unge mennesker der mødte op på Forbrændingen denne aften derfra med en masse inspiration til fortsat at dyrke deres interesser for dans, parkour, hiphop og streetart. Street art intro Free style dance 11.5 Udstillinger Hovedbiblioteket - Udstillingsvæggen på Hovedbiblioteket Der arrangeres løbende udstillinger på bibliotekets udstillingsvæg, og som hovedregel udstilles der i 1½ måned ad gangen. I forbindelse med udstillingerne tilstræber biblioteket alsidighed og et vist professionelt niveau af de udstillede kunstnere. Udstillingerne skal vise det visuelle udtryks mange muligheder og skal give borgerne en oplevelse af forskellighed og kvalitet. I 2013 havde biblioteket en aftale med Kunst På Arbejdspladsen, og gennem hele året var der udstillinger på udstillingsvæggen i Bibliotekets multirum. Udstillingerne omfattede etablerede kunstnere som Nina Kleivan, Allan Stabell, Bjarke Regn Svendsen, Tina Enghoff, temaudstillinger i anledning af kommunenavnets 40 års jubilæum, jubilæet for venskabsbysamarbejdet med Grabow og den store totalinstallation og formidling af Islandsk litteratur i forbindelse med Einar Mar Gudmundsson besøg på biblioteket. Hovedbiblioteket - Hyde Park-væggen Den sorte tavlevæg i forhalsområdet fungerer fortrinsvis som en meddelelsesvæg: Hvad foregår der af aktiviteter på biblioteket undervisning, arrangementer (både i bibliotekssammenhæng og i lokal sammenhæng) m.m. I 2013 har den imidlertid også været benyttet til udstillinger af lokale foreninger. Albertslund Kommune Rådhusets forhal I midten af 2012 fik Albertslund Bibliotek ansvaret for udstillingerne i rådhusets forhal, og takket være et tæt samarbejde med Albertslund Kunstforening, blev det muligt at præsentere en meget bred vifte af kunstnere inden for mange forskellige kunstformer. SIDE 16

17 Således har forhallen i 2013 dannet ramme om udstillinger med kunstmalere, elever fra Billedskolen, billedhuggere, borgernes billeder, keramikere og fotografer. Hertil kom en temaudstilling om Albertslunds tre kirker og en udstilling om Hersted Industripark. Jens Galschiøts skulpturer, som i en periode var placeret i Albertslund Centrum, skilte sig markant ud og gav, pga. af de mange politiske udsagn, som skulpturerne udtrykker, mange kommentarer fra borgere og ansatte Læsekredse Ved udgangen af 2013, var der 22 læsekredse for voksne samt en læsekreds for børn på Albertslund Bibliotek. De fleste grupper har valgt at mødes i et lokale på Albertslund Hovedbibliotek, en enkelt gruppe mødes på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, og endelig har nogle grupper valgt at mødes i deres lokalområde. Biblioteket servicerer læsekredsene ved at udsende nyhedsbreve med anbefalinger og sørge for at samle læsekredssæt, så alle får den sammen bog på samme tidspunkt. Albertslund Bibliotek råder over nogle læsekredssæt, mens resten skaffes fra Centralbiblioteket i Gentofte, der har en meget omfattende samling og hele tiden indkøber nye. I sæsonen valgte to grupper at deltage som DR romanklub, hvor man læser seks nyere danske romaner og ender med at kåre den forfatter, der i foråret 2014 skal modtage DR romanprisen. I efteråret 2013 var der en studiekreds om Søren Kierkegaard, hvor deltagerne mødtes fire gange med forhenværende sognepræst Ole Hultberg som facilitator. Som tidligere år afholdt biblioteket en inspirationseftermiddag for borgere, der havde lyst til at være med i en læsekreds. Det betød, at et par af læsekredsene fik flere medlemmer. I september inviterede Biblioteket alle læsekredsdeltagere til at mødes over et glas vin og udveksle erfaringer samt komme med ønsker til forfatter foredrag og andre arrangementer. Ud over den entusiasme læsekredsene lægger i at læse og diskutere litteratur, har flere bidraget til de booktalks anbefalinger og snak om bøger, som blev afholdt i Multirummet tre fredage i efteråret. Endelig er læsekredsdeltagerne gode ambassadører for Biblioteket, ligesom de deltager i mange af vore arrangementer Bogcaféer På tiende år afholdt Albertslund Bibliotek i november-december to bogcaféer: inspirationsaftener, hvor en gruppe af Bibliotekets personale fortæller om bøger, der har givet dem gode læseoplevelser. Ligesom i 2012 blev to frivillige, medlem af kommunalbestyrelsen Paw Østergaard Jensen og journalist Jannie Schjødt Kold, indbudt til at deltage. Det er med til at give dynamik og nyt liv til bogcaféerne. SIDE 17

18 11.8 Vestegnens Fortællekreds Glostrup Bibliotek tog i 2013 initiativ til at forsøge at starte en fortællerkreds på Vestegnen, inspireret af en af Danmarks bedste historiefortællere Carsten Islington. Albertslund Bibliotek blev, sammen med bibliotekerne i Rødovre og Taastrup, inviteret til at være med og takkede ja. Ideen var at lave et undervisningsforløb på seks workshops hen over foråret Workshopforløbet skulle motivere og uddanne interesserede i at fortælle gode historier og skulle munde ud i en fortællerfestival og dannelsen af en selvkørende fortællerkreds. I slutningen af januar 2013 blev der afholdt et stort, gratis Suppe & Historie-arrangement med Carsten Islington på Glostrup Bibliotek. Omkring 40 af de mange deltagere meldte sig på aftenen som interesseret i workshop-forløbet, som hurtigt blev sat i værk med de deltagende biblioteker som værter på skift. Undervisningen blev varetaget af Carsten Islington og Nanna Rohweder, der netop var blevet ansat som publikumsudvikler på Taastrup Bibliotek. Efter et forventeligt frafald endte der med at være en kerne på 20 deltagere, som ved siden af workshop-forløbet også privat fandt sammen i øvegrupper. I september under Vestegnens Kulturuge kunne resultatet af indsatsen opleves på Vestegnens Fortællerfestival, hvor 15 nyudklækkede fortællere stod på scenen. I slutningen af august inviterede de fire biblioteker til stiftende generalforsamling for Vestegnens Fortællerkreds. Foreningen blev stiftet med vedtægter og valg af bestyrelse. Fortællere fra foreningen har i efteråret 2013 fortalt historier for børn på Albertslund Bibliotek, lige som de har optrådt på andre af de fire deltagende biblioteker. Der er planer om fortsat samarbejde mellem foreningen og bibliotekerne i 2014, og der er et stærkt ønske om at få andre Vestegnsbiblioteker med i dette. 12. Brugerundervisning Biblioteket tilbyder borgerne forskellige kurser i at bruge internettet. Kurset Tænd og sluk er for borgere, der er helt fremmede overfor computere og som derfor heller ikke kan bruge mus og tastatur. Kurset afmystificerer brugen af pc. Kurset Internet for begyndere er for borgere med et meget begrænset kendskab til både pc og internet. Begynderkurserne Kom videre på nettet og Google som søgemaskine giver deltagerne træning i at bruge internettet. For borgere der er fortrolige med at bruge en computer og internettet, tilbyder vi kurser i E-bøger og download af bibliotekets netlydbøger, Facebook og billedbehandlingsprogrammet Picasa. Biblioteket underviser borgerne i digital selvbetjening og digital postkasse. Det offentlige Danmark har lagt digital borgerservice ud til borgerne selv, og digital postkasse bliver obligatorisk 1. november Der har derfor været stor søgning til bibliotekets kurser i Selvbetjening på nettet med NemID, borger.dk og digital postkasse som emner. I undervisningen får deltagerne mulighed for at bruge pc erne. Fra samfundets side forventes det, at borgerne selv kan navigere på nettet. Flere af deltagerne på bibliotekets kurser kender hverken til brug af mus eller tastatur, så her har vi en stor pædagogisk opgave. SIDE 18

19 Kontakten med det offentlige foregår mere og mere på nettet og flere offentlige informationer er i dag kun tilgængelige på nettet. Også fx jobcentre, medier og banker forventer, at borgerne er selvhjulpne på nettet. Det er derfor en væsentlig opgave for bibliotekerne, at øge borgernes itkompetencer. I en ikke så fjern fremtid vil al skriftlig kommunikation mellem borgere og den offentlige sektor foregå digitalt, og det betyder at behovet for IT-færdigheder er en nødvendig kompetence for borgerne. Biblioteket ser gennem denne indsats en oplagt mulighed for at bidrage til understøttelsen af implementeringen af kommunens kanalstrategi. I 2013 afholdt biblioteket 40 kurser (80 lektioner) med 483 deltagere. 13. Borgerservice Digital Den 1. september 2013 gik en ny form for borgerservice i luften i Albertslund. Der er tale om en service, der har fokus på at hjælpe borgerne med at benytte de nye digitale selvbetjeningsløsninger. En service der er tilgængelig i hele Bibliotekets åbningstid. Denne nye service kaldes Borgerservice Digital. Mange af de digitale løsninger kan endvidere benyttes hele døgnet via Albertslund Kommunes hjemmeside eller Borger.dk. Formålet med omlægningen er at øge fokus på den digitale selvbetjening. Fra statens og kommunernes side er presset på borgerne, for at få dem over på de digitale selvbetjeningsløsninger (bølgeplanen), vokset markant, og ved at opdele funktionerne og servicen som det er sket i forbindelse med Borgerservice Digital, har man ikke alene opnået en mere fleksibel løsning for borgerne, men også øget tilgængeligheden, indhentet en besparelse og fået sat den digitale selvbetjening på dagsordenen. Borgmester Steen Christiansen åbner Borgerservice Digital Det er sket på en måde, så ingen borgere lades i stikken. Med en række supplerende tilbud om undervisning og it-hjælp, er der tilmed en proces i gang med at styrke borgernes it-kompetencer. Der er tunge problemstillinger i forhold til borgere med særlige udfordringer i forhold til digitalisering, og der er en vigtig opgave med til stadighed at sikre, at personalet har de fornødne kompetencer. SIDE 19

20 Positive elementer ved ændringen er, at Biblioteket har tiltrukket nye brugere, og at der, på trods af frustrationer over de nationale løsninger og beslutninger vedr. krav til borgene om digital selvbetjening, generelt er tilfredshed med den service der bliver ydet. Endvidere oplever personalet, at de har fået et nyt og spændende jobindhold med at guide og hjælpe. Samlet set et markant skub af borgerne i retning af at blive digitalt selvhjulpne og kompetente. Der foreligger selvstændig evalueringsrapport fra det første halve år. 14. Miljø og sundhed Miljøledelse Bibliotekets miljøindsats har hidtil taget udgangspunkt i den certificering der i 2001 blev gennemført. I 2011 blev miljøledelsessystemet lagt om, så der fremover skulle være et enstrenget ledelsessystem. Dette system styres af Miljø- og Teknikforvaltningen og centralt udpeges indsatsområder og institutioner med en særlig miljømæssig tyngde. Der er etableret et miljøsamtalekorps, der, gennem samtaler med enheder sikrer, at der til stadighed er fokus på en milømæssig set bæredygtig udvikling. Der gennemføres fortsat ekstern revision og det er fortsat EMAS-forordningen der ligger tilgrund for den foretagne revision. Hvert år afholdes to miljøseminarier, hvor samtlige enheder og institutioner deltager. I 2013 besluttede Biblioteket at ophøre med at drive miljøsitet Udviklingen var løbet fra tanken om at redigere link-samling, og mulighederne for at søge miljøinformation på nettet på tværs af myndigheder, institutioner og emner er i dag meget bedre end i 2001, da miløbiblioteket åbnede. Miljø- og sundhedsarrangementer og -formidling I voksenområdet er der en permanent udstilling med aktuelle materialer (bøger og pjecer) om forskellige miljøaspekter. Udvalget udskiftes og suppleres løbende. I lighed med tidligere deltog Biblioteket på Grøn dag med sundhedsrygsække. Generelt drejes miljøindsatsen i retning af også at handle om sundhed. Sundhed set ud fra en bæredygtigheds- og livscyklusbetragtning. Der har således været arrangement med Sundhedsrådet om kost og et arrangement med apoteket om sundhedsmålinger. Fra august til september vistes en udstilling om Albertslunds bæredygtige udvikling. Udstillingen var blevet til i samarbejde med AgendaCentret i Albertslund deltog stadsbibliotekar Niels Dejgaard i Miljø-ekskursion rundt i Albertslund Kommune, og Bibliotekets miljøgruppemedlemmer deltog alle i forårets miljøseminar. 15. Bibliotekernes brugerundersøgelse 2013 I uge gennemførte 42 biblioteksvæsener i samarbejde med Rambøll en brugertilfredsundersøgelse i uge brugere i Albertslund, 49 flere end i 2011, deltog i undersøgelsen. Der er tale om anden undersøgelse på nationalt plan og målet med undersøgelserne er, at de enkelte biblioteker, gennem SIDE 20

21 sammenligninger og lokale resultater kan udvikle sig og fokusere på gode erfaringer fra andre kommuner. Nogle Albertslund-specifikke resultater Den typiske bruger er en kvinde (69 %) over 65 år (28 %) Brugerne kommer primært på biblioteket for at låne og hele 73 % bruger aldrig internet på biblioteket Personalet vurderes meget højt, og 95 % er enige eller meget enige i, at de får den hjælp de har brug for Der er høj tilfredshed og anbefalingsvillig hos bibliotekernes brugere (Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken) Der er generelt høj tilfredshed med tilbud og faciliteter, men en del har også peget på, at de måske ikke har tilstrækkeligt kendskab til tilbud. Her er det værd at sætte ind både når det gælder online tilbud, arrangementer og andre tilbud. I forhold til voksenarrangementer er vurderingen, at disse passer bedre til brugernes behov end landsgennemsnittet Service og det rare værested betyder meget for tilfredsheden Albertslund ligger over landsgennemsnittet for andel af brugere af skønlitteratur, faglitteratur, musik og materialer til børn Undersøgelsen blev præsenteret for Kulturudvalget på mødet den Afhentnings- og afleveringssteder servicepunkter Kulturudvalget besluttede på sit møde den , efter indstilling fra Kultur- og fritidsforvaltningen samt Børne- og undervisningsforvaltningen, at gøre ordningen med afhentnings- og afleveringssteder på Herstedvester og Herstedøster skoler permanent. Til grund for beslutningen lå et evalueringsnotat, som beskrev de erfaringer, der samlet havde været siden januar 2011, hvor tilbuddet blev iværksat. 17. Presseomtale I 2013 har Biblioteket informeret om arrangementer, kurser mv. i lokalaviserne AlbertslundPosten og Vestegnen. Et opslag i Infomedia viser, at der næsten hver uge er blevet bragt biblioteksstof i en af de to lokalaviser. Udstillingen Albertslunds bæredygtige udvikling blev omtalt i Information den Bibliotek og Medborgercenter Hedemarkens indsats med frivillige og lektiecafé blev omtalt i artikel i Berlingske den 1.3. i en større artikel om velfærd og projektet Veje til RessourceDanmark. SIDE 21

22 Bilag 1 Samarbejde og netværk Biblioteket deltager i mange forskellige former for samarbejde og netværk. Samarbejdet vedrører biblioteksbetjening, events, aktiviteter og koordinering af indsatser. Endvidere samarbejdes der om løsning af fælles problemer og gensidig rådgivning. Nedenfor er beskrevet de mere permanente samarbejder, men der opstår til stadighed nye samarbejder og projekter, som også biblioteket involveres og involverer sig i. Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed Biblioteket samarbejder på mange punkter med sekretariatet i afdelingen for Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed og institutionerne i afdelingen. Stadsbibliotekar og udviklingschef deltager i lederkredsmøder for lederne i afdelingens institutioner, og der samarbejdes om dagsordener og sager til Kulturudvalget og Kommunalbestyrelsen. Bibliotekets sekretariat har en række ansvarsområder og opgaver i forhold til forvaltningen, bl.a. ansvar for regnskabs- og budgetarbejde vedrørende Danmarkshistorien i Vestskoven. Også andre medarbejdere på biblioteket har tværgående opgaver i forhold til forvaltningen. En medarbejder deltager således i den tværgående koordinationsgruppe for integration og stadsbibliotekaren er medlem af kommunens miljø-samtalekorps. Biblioteket arbejder sammen med Albertslund Musikskole og Forbrændingen omkring koncerter og Street Party. Desuden arbejdes der sammen med øvrige kulturinstitutioner om konkrete arrangementer, f.eks. Billedskolen, Vikingelandsbyen og Lokalhistorisk Samling Albertslund / Kroppedal Museum. Borger- og Ydelsescentret Der er et tæt samarbejde med Borger- og Ydelsescentret om udviklingen af fælles tiltag med henblik på at udvikle borgernes kompetencer i forhold til offentlige selvbetjeningsløsninger, og helt konkret er der i 2013 blevet gennemført et projekt der flytter opgaver vedr. digitale selvbetjeningsløsninger, pas og NemId til Biblioteket. Biblioteket samarbejder desuden med Borger- og Ydelsescentret i sager vedr. erstatninger og ikkeafleverede materialer (inkasso). Endvidere samarbejdes om fordeling og formidling af offentlig information. Bibliotekets web-udvikler deltager som sparringspartner i forhold til kommunens webforum og anvendelsen af særlige webbaserede løsninger. Økonomi og stab Der er løbende et samarbejde med kommunens kommunikationsmedarbejder om udformning og udsendelse af PR-materiale, pjecer, vejledninger, annoncering m.m. Biblioteket samarbejder med personalekonsulenterne om ansættelses- og afskedigelsessager, normerings-forhandlinger, lokal løn, kursusvirksomhed og arbejdsmiljø, og Biblioteket samarbejder med Kultur, Fritid og Forebyggende Sundheds sekretariat og økonomiteamet i hele budgetfasen. Endvidere samarbejdes om indberet- SIDE 22

23 ninger i OPUS, løbende om bogføring, web-betaling, regnskabsaflæggelse, regnskabsforklaringer, overførsel af mer-/mindreudgifter, områdebevillinger, resultatmål samt om økonomirapporter. Skoleområdet Børnebiblioteket har igennem mange år opbygget et godt net af samarbejdspartnere i kommunen. Det betyder, at man kan støtte hinandens tiltag i forhold til børns trivsel og udvikling og på den måde trække på samme hammel og løfte opgaven med at støtte børns sprogudvikling, læselyst og læseevne. På skoleområdet deltager teamlederen i børnebiblioteket i materiale- og netværksmøderne med skolebibliotekarerne 6-8 gange årligt. En af de synlige konsekvenser er biblioteksorienteringerne for 3.- klasserne og deres deltagelse i læsekampagnen Bolsjelæsning. Der er stor opbakning fra skolerne omkring læsekampagnen Sommerbogen, hvilket betyder, at mange børn får læst ekstra meget i deres sommerferie. Derudover mødes teamlederen med skolebibliotekskonsulenten to gange om året for at koordinere eller igangsætte andre fælles indsatser, hvor målet er at styrke børns læselyst. Børnebiblioteket har et udbygget samarbejde med kommunens musik- og børnekulturkonsulent om mange forskellige tiltag, f.eks. små musikalske arrangementer for daginstitutioner, dagplejere og private og skoleklassers lyrikoplæsning på biblioteket. Albertslund Bibliotek driftsafvikler det fælles bibliotekssystem Integra for folke- og skolebiblioteker i kommunen, og der er etableret en driftsorganisation med skolebibliotekskonsulenten og bibliotekets udviklingschef som styregruppe. Stadsbibliotekaren og skolebibliotekskonsulenten holder jævnligt møder med henblik på information, koordinering og igangsætning af fælles indsatser. I forbindelse med etableringen af afhentnings- og afleveringsstederne på Herstedøster og Herstedvester Skoler er der nedsat en styregruppe med repræsentanter fra de to skoler, Skoleafdelingen, folkebiblioteket og rådhusbetjentene. Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken samarbejder med Herstedlund Skole og SFO samt Lindegården om konkrete aktiviteter for områdets beboere, unge og børn. Sundhedsplejen og sprogpædagogerne Børnebiblioteket har en god samling af sprogstimulerende materialer. Biblioteket inviterer jævnligt kommunens sundhedsplejere og sprogpædagoger på besøg for at sikre, at de er bekendt med vores tilbud, så de kan formidle videre til kolleger og forældre, der ikke normalt besøger biblioteket. På den måde oplever vi ofte, at forældre kommer fordi de er henvist af sundhedsplejerskerne eller sprogpædagogerne. SIDE 23

24 En børnebibliotekar deltager en gang om året i sundhedsplejens åbent-hus-arrangement for at fortælle om bibliotekets tilbud og materialer. Dagpleje- og institutionsområdet Biblioteket har en aftale om at sammensætte og udbringe depoter til den kommunale dagplejes legestue, og derudover har dagplejerne lånerkort med samme vilkår, som gælder for daginstitutionerne, med 2 måneders lån. Der gennemføres særlige biblioteksbesøg for dagplejere, ligesom biblioteket flere gange har lagt rum til at udstille de små børns kreativitet. Samarbejde og udsendelse af PRmaterialer foregår via dagplejecentret. Alle institutioner har 2-måneders lån og mulighed for at få bragt depoter ud, som børnebibliotekarerne sammensætter, men mange kommer på biblioteket også for at lege lidt og for selv at samle materialer. Derudover bliver de inviteret til små arrangementer og har mulighed for at spise deres madpakker m.v., så besøget kan gøres til en lille udflugt. Børnebibliotekets repræsentant i Koordinationsgruppen for flygtninge og indvandrere formidler vigtig viden og information til og fra medlemmerne i denne gruppe. Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken samarbejder med Lindegården. Klubberne Bibliotek og medborgercenter Hedemarken har et tæt samarbejde med Ungehuset i Hedemarken, Klub Nord. Der samarbejdes omkring konkrete aktiviteter rettet mod områdets beboere. Endelig samarbejdes der med klubberne om e-sport og Street Party. Sundhed, Pleje & Omsorg Biblioteksbetjeningen af Albo, Humlehusene og Humlebien finder sted ved besøg og udbringning af materialer. For at sikre information til ældre og handicappede om bibliotekets service, er der en generel aftale om fordeling af relevant materiale via hjemmehjælpere, ligesom biblioteket på opfordring deltager ved særlige orienteringsmøder for hjemmehjælpere. SSP-samarbejdet Hovedbibliotekets afdeling for børn og unge og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken deltager i det lokale SSP-udvalg vedrørende børn og unge i Albertslund. Indvandrerkonsulenten Der samarbejdes med indvandrerkonsulent, sprog- og kompetencecenter og jobcenter om biblioteksbetjening og orientering af flygtninge og indvandrere, der modtager undervisning i dansk og samfundsforståelse. By, Miljø & Beskæftigelse Biblioteket samarbejder med By, Miljø & Beskæftigelsesafdelingen om bygningssyn, udvendig vedligeholdelse, indeklima, forsikring og rådgivning i øvrigt vedr. indretning og indvendig vedligeholdelse. Endvidere om Agendaplaner, miljøarrangementer og miljøseminarer, og stadsbibliotekaren deltager i kommunens miljø-samtale-korps. SIDE 24

25 Jobcentret Biblioteket samarbejder med Jobcentret i forbindelse med beskæftigelse af personer i aktivering, og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken samarbejder med Jobcentret om bl.a. kurser i jobsøgning. Boligselskaber og beboerforeninger Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken har et tæt samarbejde med Beboerforeningen i Hedemarken og boligselskabet AKB omkring en række meget forskelligartede aktiviteter som arrangementer og byudvikling, og Hovedbiblioteket arbejder sammen med Galgebakkens Beboerhus om decentrale arrangementer. Foreninger Biblioteket arbejder sammen med en række foreninger og private om tilrettelæggelse og afvikling af kulturelle arrangementer uden for hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. F.eks. Beboerhuset på Galgebakken, Kulturhuset Birkelundgård, Menighedsrådet og forsamlingshuset i Herstedvester, forsamlingshuset i Herstedøster og Galleri Bagatel i Herstedøster. Kroppedal Museum og Lokalhistorisk Samling Albertslund I 2002 blev Lokalhistorisk Samling Albertslund organisatorisk flyttet fra Biblioteket til det nye museum, Museet på Kroppedal. Museet er placeret på Kroppedal i Høje Tåstrup, og det huser amtsarkæologien, et kulturhistorisk museum og Ole Rømers Museum. De lokalhistoriske samlinger i Albertslund og Tåstrup er organisatorisk lagt ind under museet, men deres geografiske placering er stadig henholdsvis Albertslund og Tåstrup. Der er indgået en samarbejdsaftale (september 2008) mellem Albertslund Bibliotek og Museet om driften af Lokalhistorisk Samling Albertslund. Samlingens leder og stadsbibliotekaren drøfter løbende spørgsmål af fælles interesse. Albertslund Bibliotek og Kroppedal Museum samarbejder om formidling af museumsudstillinger, salg af lokalhistorisk materiale samt databasefællesskab for boglige materialer. Vestegnen HF og VUC og Campus Albertslund Der er indgået aftale mellem Albertslund Bibliotek og Vestegnen og HF og VUC om biblioteksorienteringer. Aftalen indebærer, at der afregnes efter forbrug. Albertslund Bibliotek deltager i samarbejdet om etablering af Campus Albertslund. Fængslerne 1. maj 1993 blev der indgået samarbejdsaftale mellem Albertslund Bibliotek, Statsfængslet i Vridsløselille og Anstalten ved Herstedvester. Mod et årligt vederlag kan fængselsbibliotekarerne udtage mindre depoter og benytte Albertslund Biblioteks it-system. SIDE 25

26 Biblioteksfagligt samarbejde i Region Hovedstaden Biblioteket deltager i det biblioteksfaglige samarbejde mellem bibliotekerne i Hovedstadsregionen. Samarbejdsordningen baseres på biblioteksledermøder, faglige udviklingsgrupper og netværksgrupper. Bibliotekslederne holder ti årlige møder. Litteratursiden Litteratursiden er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur og blande sig i den litterære debat. Sitet havde i millioner besøgende. Litteratursiden produceres og finansieres af Foreningen Litteratursiden, der har 85 medlemsbiblioteker. Albertslund Bibliotek har to medlemmer i redaktionen. SBCI Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration Albertslund Bibliotek samarbejder med Statsbiblioteket om depoter på indvandrersprogene samt om musik og film fra de største sprogområder inden for hovedsprogene. Palles Gavebod Pallesgavebod.dk er de danske børnebibliotekers fælles hjemmeside til de 8-12-årige. Det redaktionelle indhold på pallesgavebod.dk skabes af børnebibliotekarer rundt om i landet, og Albertslund Børnebibliotek deltager aktivt i redaktionen. Biblioteksvagten Foreningen Biblioteksvagtens formål er at drive og udvikle konceptet Biblioteksvagten.dk de danske bibliotekers virtuelle spørgetjeneste og andre tjenester eller services, der kan sidestilles hermed, med udgangspunkt i Bibliotekslovens formål. Tjenesten har åbent 84 timer pr. uge, og 56 folkebiblioteker, 13 forskningsbiblioteker og 2 uddannelsesbiblioteker deltager i vagtdækningen. Albertslund Bibliotek deltager i vagtdækningen på såvel hverdage som i weekender. Sponsorer I forbindelse med afviklingen af Albertslund E-sportsuge indgik Biblioteket aftaler med spilkæden GAME og spiludgiveren EA Danmark om præmier og udstyr. Styrelsen for Bibliotek og Medier (Kulturstyrelsen) Biblioteket har i 2013 modtaget økonomisk støtte fra Styrelsen for Bibliotek og Medier til en række aktiviteter, herunder projektet voksne og unges læsekompetencer og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken. Vestegnsamarbejdet Albertslund Bibliotek deltager på forskellige niveauer i et samarbejde med bibliotekerne på Vestegnen. Samarbejdet omfatter kompetence- og kursusudvikling samt kulturelle tiltag og projekter. Biblioteksorganisationer Albertslund Kommune er medlem af Danmarks Biblioteksforening. SIDE 26

27 Bilag 2 Opfølgning på virksomhedsplan Indsatsområder Bibliotekspolitikken og Forstad på Forkant sætter kursen for arbejdet i Med udgangspunkt i temaerne fra Forstad på Forkant ( Det bedste i mennesket, Mennesker i fællesskab og Den levende by ) og Bibliotekspolitikken (Borgeren i centrum, Borgerinddragelse, Partnerskaber og Synlighed) er medborgerskab det centrale begreb i bibliotekets arbejde i de kommende år. Medborgerskab dækker over mange ting, som det er vigtigt at arbejde på at fremme. Borgernes kompetencer og dermed evne til at mestre eget liv, lysten og evnen til samt muligheden for at indgå i og bidrage til fællesskaber, øget selvbetjening og det lidt mere abstrakte begreb livskvalitet er alle elementer i vores forståelse af medborgerskabstanken. Vores samlede indsatsområder udgøres af fire områder, som retter sig mod borgerne og to, som retter sig indadtil mod organisationen. Dette i en forståelse af, at kun en effektiv, velfungerende organisation med glade og kompetente medarbejdere, der trives, kan levere den optimale service til borgerne. De seks indsatsområder løftes tilsammen af alle arbejdspladserne i afdelingen for Kultur, Fritid & Forebyggende Sundhed. 1. Mestring af livet At mestre livet er en forudsætning for at have et godt liv. Derfor er det vigtigt at styrke borgernes kompetencer, så de har forudsætningerne for at mestre tilværelsen. Det forudsætter det, man kan kalde en moderne variant af dannelse. Dannelse handler om at kende sin egen identitet, sine kompetencer og de rettigheder og pligter, der følger med til at være en del af samfundet og om at kunne begå sig socialt og dermed kunne indgå i fællesskaber. Det vil sige, at det retter sig indad mod den enkelte og dennes evner og kompetencer. I dag er det en væsentlig forudsætning for at mestre livet, at man kan begå sig i de digitale medier. Den digitale selvbetjening skal fremmes, og samtidig skal borgerne klædes på til at benytte den transaktionsform. At indgå i fællesskaber og bidrage til fællesskaber giver en følelse af at hænge sammen med noget, der er større end en selv, og det er det, der skaber et samfund. Vi skal understøtte, at borgerne har de kompetencer, der skal til for at kunne indgå i forskellige meningsfulde sammenhænge og på forskellig vis blive inddraget i vores arbejde. Det er nemlig også en del af det at mestre livet. Effektmål: Borgerne tager mere ansvar for sig selv og eget liv. SIDE 27

28 Mål: Læsekampagner for børn At bidrage til at børn i Albertslund opnår gode læsekompetencer og får lyst til at læse Dokumentation: Statistik over deltagelse og antal kampagner Opfølgning Statistik foreligger Mål: Undervisning og IT-hjælp At fastholde niveauet for antal undervisningstilbud og to ugentlige åbne tilbud om it-hjælp på henholdsvis Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Dokumentation: Statistik Opfølgning Gennemført og registrering af antal deltagere Mål: Voksne og unges læsekompetencer At bidrage til at øge voksne og unges læsekompetencer Dokumentation: Projektet er støttet af Kulturstyrelsen og har i 2013 fastlagt programmer og fundet en driftsform Opfølgning Gennemført Mål: Bibliotek og Borgerservice At øge og understøtte borgernes muligheder for at benytte digitale løsninger i kommunikationen med det offentlige. Mål: Besøgstal og udlån At fastholde niveauet for 2011 mht. antal udlån og at øge besøgstallet med 5 % Dokumentation: Der er gennemført fælles introduktionsdag for personalet i de to enheder, kurser i floorwalking og etableret et formaliseret samarbejde mellem Bibliotek og Borgerservice Opfølgning Fusionen gennemføres pr Dokumentation: Biblioteksstatistikken Opfølgning Statistik foreligger. Der er en stigning på besøgstal på henholdsvis 7 og et fald i udlånet på 3,6 % 2. Aktivt medborgerskab Medborgerskab er omdrejningspunktet for arbejdet i Albertslund Bibliotek i Det aktive medborgerskab skal understøtte, at borgerne tager ansvar for eget liv og for det fælles liv i byen og dermed SIDE 28

29 tager ansvar for hinanden. Medborgerskabet er det, der skaber sammenhængen og styrken i kommunen. Det handler både om frivillighed at udbygge mulighederne for og gøre det let og attraktivt at være frivillig om foreningslivet og om borgerinddragelse. Overordnet handler det om at betragte borgerne som kompetente medspillere, ikke som passive forbrugere. Gennem inddragelse styrkes demokratiet og myndiggørelsen af borgerne. Effektmål: Borgerne tager ansvar for fællesskabet og gør en indsats for fællesskabet. Mål: Frivillighedsstrategi / -plan At udforme rammer og vilkår for arbejdet med frivillige med henblik på gensidig forventningsafstemning, og gennem inddragelse afsøge områder, hvor samarbejdet kan være med til at udvikle institutionen Dokumentation Strategi foreligger, og målet er at tilknytte 30 frivillige til biblioteket i 2013 Opfyldt Frivillighedspolitik er udarbejdet, og allerede nu er ca. 60 frivillige er knyttet til biblioteket. Mål: Medborgerskab Projektet skal resultere i et ændret syn på services og tilbud, som biblioteket allerede i dag stiller til rådighed. Nogle gange skal der et nyt greb på eksisterende tilbud og services så de understøtter borgerens aktive deltagelse. Projektet indbefatter også udviklingen af nye services og tilbud Dokumentation. Deltagelse i centralbibliotekets udviklingsforum omkring medborgerskab. Beskrivelse af proces forelå i foråret Definition foreligger af, hvordan vi arbejder med og forstår begreberne: medborgerskab, frivilligt kulturelt arbejde, brugerinddragelse/borgerinddragelse, brugerdreven innovation/borgerdreven innovation og social kapital. Der er aktiviteter på Hovedbiblioteket og Bibliotek og Medborgercenter, der understøtter aktivt medborgerskab Opfølgning Gennemført. Resultat: Frivillighedspolitik er vedtaget 3. Sundhed og forebyggelse Sundhed er et centralt element i velfærden og livskvaliteten for borgerne. Der arbejdes med det brede sundhedsbegreb, som handler om at sikre rammerne for borgernes livskvalitet, også kaldet velfærd. Ved at være et attraktivt tilbud som borgerne tager del i og besøger, fremmer vi sundheden generelt. Den sociale sundhed handler om at indgå i meningsfulde fællesskaber og er også en del af indsatsområde 1 og 2. Den mentale sundhed er en naturlig del af vores virke og skal styrkes i samarbejde med forvaltnin- SIDE 29

30 gens øvrige institutioner. Den fysiske sundhed understøttes af forskellige kampagner og ved at stille materialer til rådighed, der animerer til fysisk aktivitet. Effektmål: Styrke borgernes livskvalitet gennem øget fysisk, social og metal sundhed. Mål: Sundhedsrygsække At styrke borgernes bevidsthed om sundhed gennem særlige formidlingstiltag Dokumentation: Et antal rygsække er i cirkulation til udlån, og tilbuddet er markedsført Opfølgning Gennemført. Flere typer af sundhedsrygsække er i cirkulation Mål: Arrangementer med fokus på sundhed At styrke borgernes viden om sundhed gennem særlige arrangementstilbud Dokumentation: Arrangementsfoldere foreligger. Arrangementerne har været afholdt, og der er udarbejdet evaluering for hvert enkelt arrangement. Opfølgning Flere arrangementer har været gennemført Mål: Undervisning At styrke borgernes mentale sundhed gennem undervisningstilbud Dokumentation: Statistik Opfølgning Evaluering og statistik foreligger Mål: Sundhedscertificering At styrke medarbejdernes bevidsthed om betydningen af sund levevis gennem sundhedstiltag på arbejdspladsen Dokumentation: Certificering foreligger Opfølgning Ikke gennemført, men udsat til Den levende bymidte Vi skal arbejde med at udvikle bymidten til et levende, kulturelt centrum for byen i partnerskaber med andre aktører. Sammenhængen med resten af byen skal udbygges, så der skabes forbindelser og sammenhænge fra alle byens hjørner og ind til centrum. Campus Albertslund er et af omdrejningspunkterne SIDE 30

31 for at udvikle den levende bymidte og koblingen mellem uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner skal udbygges til meningsfulde forløb. Vi skal arbejde for at styrke alle kulturinstitutioner i byens centrum. Effektmål: Skabe en levende bymidte med mange besøgende fra hele kommunen. Mål: Arrangementsvirksomhed At bidrage til oplevelsen af en levende bymidte gennem en bred vifte af arrangementer på Hovedbiblioteket Dokumentation: Statistik Opfølgning Der har været afholdt 127 arrangementer for børn og voksne. Heraf en stor del på Hovedbiblioteket Mål: Besøgende At øge antallet af besøgende på Albertslund Hovedbibliotek med 5 % Dokumentation: Statistik Opfølgning Besøgstallet er steget med 7 % fra 2012 til 2013 Mål: Aktiviteter i centret At bidrage med aktiviteter i centret. F.eks. StreetParty Dokumentation: Plan for aktiviteterne Opfølgning Gennemført Mål: Campus Albertslund At bidrage aktivt til udviklingen af Campus Albertslund Dokumentation: Samarbejdsaftale foreligger og konkrete aktiviteter er igangsat Opfølgning Biblioteket har deltaget i workshops og projektgrupper 5. Den kompetente kommune Vi skal arbejde på at udnytte mulighederne for digitalisering mest muligt for derved at opnå optimering af administrationen og frigørelse af ressourcer til andre opgaver. Det kræver, at vi ser på arbejdsgange og indretter dem, så det bliver muligt at udnytte de digitale muligheder optimalt. I den forbindelse er SIDE 31

32 medarbejdernes og ledernes kompetencer centrale det skal sikres, at medarbejderne og lederne har de rette kompetencer til at udnytte de digitale muligheder, bl.a. ved hjælp af efteruddannelse. Effektmål: Vi yder en effektiv og kompetent service på baggrund af optimale arbejdsgange og med udgangspunkt i en opfattelse af os selv som en kompetent institution. Mål: IT-introduktionskurser At alle nyansatte på biblioteket har været på ITintrokursus Dokumentation: Biblioteket registrerer deltagelse Opfølgning Kun gennemført i forhold til Bibliotekets ITsystemer Mål: Videndeling At sikre videndeling på tværs i institutionen Dokumentation: Konkret er et projekt igangsat mhp. at optimere anvendelse af diverse kanaler, som f.eks. intranet, nyhedsbreve og sidemandsoplæring Opfølgning Der er gennemført et videndeling-projekt og Bibliotekets intranet er blevet opdateret og indeholder nu mere information Mål: PULS-værktøjer At udvikle nye PULS-værktøjer Dokumentation: Nye skemaer foreligger og er taget i brug. Har været drøftet i arbejdsplads-med Opfølgning Nye PULS-værktøjer er udviklet og taget i brug Mål: Dokumentboks Alle medarbejdere i institutionen har dokumentboks hos borger.dk Dokumentation: Tilbagemelding fra fjernprintløsningen om antal modtagere af digital post Opfølgning I forbindelse med undervisningen i borger.dk reklameres for dokumentboks, men ikke alle ansatte har endnu en dokumentboks SIDE 32

33 Mål: Kurser og floorwalking At medarbejderne er i stand til at yde professionel og kompetent medbetjening ift. digital selvbetjening Dokumentation: Der er gennemført uddannelsesforløb for relevante medarbejdere Opfølgning En bredere uddannelsesindsats har været gennemført i 2013 i forbindelse med flytning af Borgerservice Digital til Biblioteket 6. Trivsel I en tid med store forandringer som følge af besparelser, effektiviseringer og fyringer, er det vigtigt at have fokus på medarbejdernes trivsel. Vi skal arbejde med at fremme trivslen på arbejdspladserne, så vi har glade og engagerede ledere og medarbejdere, der har lyst til at gøre en ekstra indsats til glæde for borgerne. Også for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Effektmål: Medarbejdere og ledere er glade for at gå på arbejde og leverer derfor en god, engageret indsats. Mål: Medarbejdertilfredshed At sikre tilfredse og kompetente medarbejdere Dokumentation: Der har været gennemført to arbejdsglæde målinger. En før Borgerservice Digital gik i luften og en efter. Målinger foreligger Opfølgning Begge målinger var positive, men i førmålingen fra august 2013 var den (medarbejdertilfredsheden) ekstraordinær positivt Mål: Sygefravær At mindske sygefraværet hos medarbejderne Dokumentation: Sygefraværsstatistikken Opfølgning Bibliotekets sygefravær er mindre end gennemsnittet for Albertslund Kommune Mål: Forandringsledelse At medarbejderne trives i forandringerne og oplever anerkendelse af, at det kan være svært med de mange forandringer Dokumentation: Det tages op til PULS og dokumenteres i PULS referaterne Opfølgning Nyt PULS-værktøj er udviklet og benyttes SIDE 33

34 Bilag 3 Statistik Indbyggertal 4) Betjeningssteder, åbningstider og normering Antal betjeningssteder Antal servicepunkter uden betjening Ugentligt antal åbningstimer på Hovedbiblioteket 48/52 48/52 48/52 2) Ugentligt antal åbningstimer på Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken, mandag lørdag Ugentligt antal åbningstimer på de to servicepunkter, i alt Samlet antal åbningstimer 122/ / /12 6 Normering, antal årsværk Ordinært ansatte, inkl. ansatte i fleksjob 42,2 42,2 41 Personale i beskæftigelsesordning - 0,5 0,5 Projektansatte Materialebestand Materialebestand i alt, antal enheder (bøger, cd er, lydbøger m.v.) Samlet antal indkøb, antal enheder Samlet antal kassationer, antal enheder Seriepublikationer, antal abonnementer Aviser, antal abonnementer Antal pc er til publikum med adgang til internet og bibliotekets katalog Aktiviteter Udlån og fornyelser, antal enheder Hovedbiblioteket Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken -Servicepunkter HØ og HV SIDE 34

35 Fornyelser - fornyet online af brugerne Lån fra andre biblioteker Lån til andre biblioteker Antal udlån pr. indbygger 17,1 18,2 17,6 Reserveringer oprettet heraf oprettet af bibliotekets brugere Antal besøgende Hovedbiblioteket Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Antal besøg på Antal visninger på hoveddomænet og underliggende domæner Antal aktive lånere 1) Biblioteksorienteringer Arrangementer og udstillinger for børn og voksne Antal biblioteket kommer tilmeldte Undervisning i Internet, antal kurser 3) 46 (92) 53 (106) 40/(80) Bemærkninger: 1) Ved aktive lånere forstås lånere, som har været registreret i bibliotekssystemet inden for det seneste år 2) Sommer og vinteråbningstid. Den sammenlagte ugentlige åbningstid inkluderer åbningstiden på de to servicepunkter 3) Tallet opgøres som antal kurser. Tallet i parentes er det samlede antal kursustimer, som tidligere blev benyttet til biblioteksstatistikken 4) I henhold til Danmarks Statistik SIDE 35

36 Bilag 4 Organisationsplan Stadsbibliotekar Udviklingschef Undervisning Hjemmeside Arrangementer, inkl. decentrale Integration Publikum Team Voksen Team Børn Team Musik Team Bibliotek og Medborgercenter Team Ekspedition Team IT og udvikling Intern service Team Katalog Sekretariat Betjentfunktion Miljøledelse Multirum og udstillinger SIDE 36

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Årsberetning 2011. Albertslund Bibliotek. Kultur- og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Årsberetning 2011. Albertslund Bibliotek. Kultur- og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsberetning 2011 Kultur- og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertsl und.dk

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Årsberetning 2010. Albertslund Bibliotek. Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Årsberetning 2010. Albertslund Bibliotek. Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsberetning 2010 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2015. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2015. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2015 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.:

Smørum Bibliotek Flodvej Smørum Tlf.: Ølstykke Bibliotek Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: Flodvej 68 2765 Smørum Tlf.: 72597700 Østervej 1a 3650 Ølstykke Tlf.: 72597750 Mandag til torsdag 7-21 Fredag 7-19 Lørdag og Søndag 7-17 Med personale: Mandag 13-20 Tirsdag til fredag 13-17 Lørdag 10-14

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig

Kontakt. Vi glæder os til at høre fra dig Kontakt Hvis du ønsker at booke et eller flere af tilbuddene i denne folder, eller hvis du har forslag, spørgsmål eller andre kommentarer, kan du rette henvendelse til de forskellige biblioteker. Hedensted

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne

SKOLEN & BIBLIOTEKET. En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne SKOLEN & BIBLIOTEKET En oversigt over Mariagerfjord Bibliotekernes tilbud til skolerne Bibliotekets tilbud til skolerne Mariagerfjord Bibliotekerne tilbyder anderledes undervisningstilbud Mariagerfjord

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur. Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer 2014-2017 Hvem er vi? Hvad gør vi? Afdelingen for By & Kultur Albertslund Bibliotek Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer,

DR Romanprisen 2016. Drejebog til ordstyreren. Kære ordstyrer, Drejebog til ordstyreren Kære ordstyrer, Tak fordi du vil være med til at støtte op om DR Romanprisen med en romanlæsekreds på biblioteket. Uden læsere ville der nemlig ikke være nogen pris. Måske er det

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER

RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND MARTS 2013 BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER RESULTATER OG ANBEFALINGER BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER BEDRE BIBLIOTEKER 2013 ALBERTSLUND INDHOLD Indledning og sammenfatning Brugertyper og adfærd Tilfredshed Indsatskort Materialer Forklarende

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2017/2018. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret juni 2017 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Biblioteksklubbens første medlemsarrangement

Biblioteksklubbens første medlemsarrangement 1 Biblioteksklubbens første medlemsarrangement 65 af Biblioteksklubbens daværende godt 300 medlemmer sagde ja tak til en medlemsaften i foråret, hvor de blev indbudt til både at yde og nyde. Mens de nød

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket

Medborgercentre. en genopfindelse af folkebiblioteket Medborgercentre en genopfindelse af folkebiblioteket Formålet med medborgercentre er at sætte borgerne i stand til bedre at udnytte de muligheder, som det danske samfund tilbyder. Dette gøres blandt andet

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster

Bibliotekernes krise. -situationen for Rudersdal bibliotek. Ole Münster Bibliotekernes krise -situationen for Rudersdal bibliotek Ole Münster Baggrund Øverste administrative chef i Det Etiske Råd, Dansk Psykologforening, Dyrenes Beskyttelse, Haveselskabet Medstifter FrivilligDanmark

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017

0-6 års katalog. Ringsted Biblioteks. tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 0-6 års katalog Ringsted Biblioteks tilbud til institutioner og dagplejere 2016/2017 Kære børneinstitution og dagplejer. Ringsted Bibliotek har lavet et 0-6 års katalog over de aktiviteter, I kan benytte

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Langeland Bibliotek INDHOLD 2 Indledning side 3 Hvorfor virksomhedsplan? side 4 Hvem er vi? side 5 Hvorfor kerneopgave? side 6-7 Bibliotekets kerneopgave side 8 Bibliotekets pejlemærker

Læs mere

Virksomhedsplan

Virksomhedsplan [Skriv tekst] Teaterbygningen/Fælles og kulturforvaltningen Virksomhedsplan 2013-2014 INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 3 Opgaver 3 Personale 4 Sygefravær 4 Økonomi 4 Andet 5 Indsatsområder 6 2 FORORD

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne.

På den baggrund foreligger her tre forslag til fortsat biblioteksbetjening af landdistrikterne. 1 of 5 BILAG 1 Fremstilling for PUK-udvalget Syddjurs Biblioteks betjening af landdistrikter Ved byrådets beslutning af budget 2016, blev der udtrykt bekymring for en nedlukning af bogbussen, samtidig

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Årsberetning 2012 Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Åbent, digitalt, videnskabende og fællesskabende Vi lever i en tid, hvor evnen til at skaffe sig viden, til at kommunikere digitalt og

Læs mere

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune

Kultur for alle. Kulturpolitik for Glostrup Kommune Kultur for alle Kulturpolitik for Glostrup Kommune Et rigt lokalt kulturliv er: mangfoldighed fælleskab identitetsdannende frivillighed læring udfoldelse leg inddragelse tradition kreativitet oplevelser

Læs mere

BØRNEKULTUR OG LÆRING

BØRNEKULTUR OG LÆRING BØRNEKULTUR OG LÆRING hvordan kan børns møde med kultur styrke læring?? og Svar Kommunernes Skolebiblioteksforening 2005 2006 Forord Med denne udgivelse ønsker Kommunernes Skolebiblioteksforening at give

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Udvikling Side nr. 1 Side nr. 2 Indholdsfortegnelse Borger og Social (Borgerbutikken)...6 Fokusområde: Brugertilfredshed...6...6...6...6...6 Fokusområde: Digitale løsninger...6...6...6...7...7 Borger og Social (Social)...7

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar? I en kort artikel på næste side beretter vi om Henriette, der er bibliotekar i biblioteket og medborgercenteret Hedemarken i Albertslund Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

MED SKOLEN I BIOGRAFEN

MED SKOLEN I BIOGRAFEN MED SKOLEN I BIOGRAFEN - hold fast i "Skolen i Biografen" - Med Skolen i Biografen ordningen skal bevares " Odder Kommune 1 Kulturpakker i skolen En kulturpakke til hver skole indeholdende: 3 forestillinger

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

en stemme for din hverdag

en stemme for din hverdag Kommunalvalg den 15. november 2005 i Høje-Taastrup Kommune en stemme for din hverdag Kommunens opgaver fra børnepasning til plejecentre Høje-Taastrup Kommune er en af Danmarks nuværende 271 kommuner. Her

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Bogstart godt i gang 2 Startvanskeligheder 3 Netværksmøder 3 Bogstart på vej i fængsel 3 Nyt fra forskning 4 Nyt fra Medborgercentre 4 Børnehavebiblioteker

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi

Danmarks Biblioteksforening. UDKAST Strategi Danmarks Biblioteksforening UDKAST Strategi 2011-2015 København, 18. maj 2009 Strategi for Danmarks Biblioteksforening 2011 Danmarks Biblioteksforening har udarbejdet første udkast til strategi gældende

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere