Destination Danmark på nettet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Destination Danmark på nettet"

Transkript

1 Working Paper nr. 26 Destination Danmark på nettet - Online booking af danske feriehuse, hoteller og andre overnatningstjenester af Carl Henrik Marcussen Center for Regional- og Turismeforskning Stenbrudsvej 55 DK-3730 Nexø, Danmark Tel Fax Homepage: Copyright: 2005 Center for Regional- og Turismeforskning og Carl Henrik Marcussen Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til Center til Regional- og Turismeforskning. ISBN: Net ISBN: August 2005 Den Europæiske Union

2 2

3 Forord Internettet er blevet en meget væsentlig informationskanal, i særdeleshed for turisme- og rejserelaterede tjenester. Også når det gælder selve bestillingen af disse tjenester, foregår den i betydeligt og stigende grad via internettet. Der arbejdes inden for alle dele af turisme- og rejsebranchen med at gøre brug af internettet som salgskanal, herunder for danske overnatningstjenester. At afdække omfanget og værdien af disse online bookinger for de forskellige typer af overnatningstjenester og totalt er hovedsigtet med denne rapport. Rapporten er et af resultaterne af projektet En platform for vidensbaseret udvikling af turismeerhvervet på Bornholm, der er støttet af Den Europæiske Socialfond via Bornholms Mål 2 program for Rapporten indgår som en del af grundlaget for det videre arbejde i den sammenhæng, men det er naturligvis også håbet, at rapporten vil være af generel interesse for det danske turismeerhverv, da den har et bredt dansk perspektiv. Der indgår således i datagrundlaget bl.a. telefoninterview med over 100 personer fra alle dele af overnatningssektoren i Danmark. Alle takkes hermed for deres medvirken. I rapporten indledes med en generel gennemgang af overnatningstal og tilhørende omsætning for de seneste år. Derefter følger et kapitel om hver af de enkelte overnatningstyper og omfanget af online bookinger inden for hver af disse. Det viser sig i øvrigt, at udbredelsen af hjemmesider inden for alle sektorer er næsten total, mens niveauet for online bookinger varierer mellem de forskellige sektorer. Rapporten afsluttes med en sammenfatning af online volumen og omsætning for de forskellige sektorer og totalt set, og dette sammenholdes med totalomsætningen. I 2005 udgør online bookinger 19 % af de ca. 42 millioner registrerede turistovernatninger, eller 16 % målt i værdi, svarende til knap 1,5 mia. kr. i omsætning for selve overnatningerne. Peter Billing August

4 4

5 Resumé Ved online bookinger forstås her, at bookingen afgives på et websted, og at bookingen bekræftes øjeblikkeligt over for kunden. Størsteparten af de danske feriehuse har været bookbare online i mere end fem år, og i øjeblikket drejer det sig om 88 % af de feriehuse, som kan bookes gennem bureau. I 2005 bookes rent faktisk 47 % af de uger, som bookes gennem bureau, online. Ud af landets knap 900 hoteller er der 320, som kan bookes online på et eller flere websteder, faktisk tre forskellige i gennemsnit. De hoteller, der er bookbare online repræsenterer så meget som to tredjedele af værelseskapaciteten. For hver 100 værelsesnætter, som bookes på danske hoteller i 2005, så bookes de otte online på nettet, dvs. med omgående bekræftelse. Hertil kommer en endnu større andel, som bookes på forespørgselsbasis, hvor gæsten må afvente svar fra hotellet på anmodningen. Der findes mere end 20 forskellige online bookingplatforme for danske hoteller, hvoraf der er fire, som hver har over 100 hoteller, nemlig Expedia.com og Hotels.com (har samme ejer, Expedia, Inc.), HRS.de og VisitDenmarkBooking.dk. Der er yderligere to websteder, hvor man finder mere end 60 danske hoteller på hver, nemlig Krohotel.dk (Danske Kroer og Hoteller) samt WOCO.dk (Wonderful Copenhagen). De aktører, som genererer den største online omsætning for danske hoteller i 2005, er Expedia+Hotels.com (Expedia, Inc.) og VisitDenmarkBooking.dk. Flere hotelkæder har en garanti om, at man ikke på noget websted finder en pris, der er lavere end på hotelkædernes eget websted. Der er forskellige strategier for, hvorledes en bedste prisgaranti implementeres, dvs. enten laveste pris alene på eget websted eller samme pris på alle websteder. Generelt er der tre forskellige online prisstrategier (eget websted lavest, alle websteder samme pris eller varierende/konkurrerende priser). Der er ligeledes tre forskellige online distributionstrategier (en, få eller mange websteder). Nogle af de forskellige pris- og distributionsstrategier kan kombineres. Målt i mængder, så bookes 19 % af turistovernatningerne i Danmark i 2005 på nettet, og her menes rigtige online bookinger med omgående bekræftelse. I værdi er det lidt mindre, 16 %, idet feriehusnætterne, som tegner sig for over 80 % af online bookede nætter, ikke har så høj en pris pr. overnatning. I værdi tegner feriehuse sig for 64 % af onlinesalget i 2005, de egentlige hoteller for 29 % og feriecentre 6 %. Omsætningen for selve overnatningsdelen af samtlige turistovernatninger i Danmark (både ferie- og forretningsrejsende) ligger på 10 mia. kr. i 2005, hvoraf ca. 91 % er omfattet af de registrerede overnatninger. Onlinesalget af danske overnatningstjenester ligger i 2005 på 1,25 mia. kr., svarende til 16 % inden for den registrerede del af de danske overnatningstjenester mod 14 % i Man kan roligt regne med, at onlinesalget af danske overnatningstjenester vil stige yderligere fremover, selv om væksten i online salget inden for feriehuse efterhånden som man nærmer sig de 50 % via nettet, er moderat. 5

6 6

7 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund Formål Rapportens indhold og den anvendte metode Oversigt over overnatningsformer, overnatningstal og omsætning for danske overnatningstjenester Danske feriehuse og online booking af disse Generelt om strukturen i feriehusudlejningsbranchen i Danmark Online booking - feriehuse Danske hoteller og online booking af disse Hotelstrukturen i Danmark Simple hjemmesider og for danske hoteller Online booking af danske hoteller Platforme for booking online for danske hoteller Online pris- og distributionsstrategier for hoteller Online booking af danske vandrerhjem Online booking af campinghytter m.m. i Danmark Tjenester relateret til sørejser Overnatninger i lystbådehavne Online booking af bilfærgeoverfarter Sammenfatning Litteraturliste Bilag Bilag 1. Redegørelse for gennemsnitspriser m.m. til omsætningsberegninger Bilag 2. Figurer vedr. feriehusudlejningen Bilag 3. Metode til estimering af online markedsandele for hotelbookingplatforme

8 Tabeloversigt Tabel 1. Nogle karakteristika ved hoteller, feriecentre, feriehuse Tabel 2. Registrerede overnatninger pr. overnatningsform 2003, 2004, og estimeret for Tabel 3. Estimeret pris pr. person pr. nat pr. overnatningsform i 2003, 2004 og Tabel 4. Estimeret overnatningsomsætning pr. overnatningsform 2003, 2004 og Tabel 5. Antal fritidshuse I Danmark: Boliger og bygninger, privatejede vs. anden ejerform Tabel 6. Fritidshuse (antal boliger) til udlejning 1996, 2000, 2004, Tabel 7. Udlejede hele uger pr. for feriehuse udlejet gennem danske bureauer 1996, 2000, Tabel 8. Fordelingen af privatejede feriehuse på forskellige kategorier af udlejere, Tabel 9. Andel af danske feriehuse til udlejning, som kan bookes online, Tabel 10. Procent af udlejede uger booket online, 2003, 2004, 2005 for feriehuse i Danmark Tabel 11. Antal hoteller og feriecentre i Danmark, og disses kapacitet (~2005) Tabel 12. Geografisk fordeling af hoteller uden hjemmeside, Tabel 13. Hjemmesider og -adresser på 876 danske hoteller (ekskl. feriecentre) Tabel 14. Strukturen blandt de danske hoteller Tabel 15. Online booking funktionalitet blandt hoteller I Danmark Tabel 16. Online booking funktionalitet blandt store og små hoteller i Danmark Tabel 17. Andele af hoteller og værelser, som indgår i undersøgelsen Tabel 18. Online bookinger og bookinger for danske hoteller 2005 (5 mdr.), 2004 (12 mdr.) Tabel 19. Antal danske hoteller, som kan bookes pr. online booking-platform Tabel 20. Tre grundlæggende onlinepris- og distributionsstrategier for hoteller Tabel 21. Online bookinger og -bookinger pr. pris- og distributionsstrategi, % Tabel 22. Nogle karakteristika ved hhv. agentmodelen og merchant-modellen Tabel 23. Online pris-/distributionsstrategier og videresalgsmodeller for hoteller Tabel 24. Onlineprisgarantier og videresalgsmodeller for hotelkæder Tabel 25. Onlineprisgarantier for 54 hoteller fra fem hotelgrupper i Danmark, Tabel 26. Danhostel vandrerhjem i Danmark, som kan bookes online (medio 2005) Tabel 27. Online booking og booking pr. -forespørgsel af vandrerhjem i 2004 og 2005, % Tabel 28. Campingpladser i Danmark, og antal campingenheder for disse, Tabel 29. Mængden af rigtige online bookinger pr. overnatningsform i Danmark, 2004, Tabel 30. Mængdemæssig fordeling af bookinger online (OL) og onlineandele i 2004 og 2005, % Tabel 31. Værdien af rigtige online bookinger pr. overnatningsform i Danmark, 2004, Tabel 32. Værdimæssig fordeling af online (OL) bookinger og online andele i 2004 og 2005, % Tabel 33. Enheder, der kan bookes online Tabel 34. Andel af enheder, som kan bookes online (A), andel som faktisk bookes online af dem, der kan bookes online (B) og endelig den faktiske online bookingprocent (C), % Tabel 35. Rigtig online bookinger plus -bookinger på forespørgselsbasis,% Tabel 36. Estimering af opnået gennemsnitspris pr. hotelværelse og pr. person pr. nat, Tabel 37. Eksempler på listepriser, tillægsydelser gennemsnitlig samlet pris pr. uge (2005) Tabel 38. Prisniveauer for leje af feriehus gennem ét landsdækkende bureau pr. uge Tabel 39. Prisindeks for turisme- og rejsetjenester samt forbrugerprisindeks, (forventet)

9 Figuroversigt Figur 1. Omsætningen for danske overnatningstjenester 2003, 2004, 2005 (est.) Figur 2. Omsætningen for danske overnatningstjenester fordelt på typer 2003, 2004, 2005 (est.) Figur 3. Sæsonfordelingen af de registrerede overnatninger og overnatningsindtægter i Danmark i Figur 4. Sæsonfordelingen af de registrerede overnatninger på Bornholm 2004 og fordelingen af antal passagerer på færger og fly til/fra Bornholm Figur 5. Antal boliger i fritidshuse i Danmark samt antal fritidshusbygninger, Figur 6. Helårsbeboede fritidshuse (sommerhuse, feriehuse) i Danmark, Figur 7. Procent af feriehuse hos danske bureauer (m/min. 25 huse hver), som kan bookes Figur 8. online Estimerede markedsandele for værelsesbookinger online på platforme, hoteller i DK, Figur 9. Onlinepris- og distributionsstrategier for hoteller Figur 10. En typisk sæson for et feriehusudlejningsbureau (vægtet gennemsnit = 100) Figur 11. Der forudsættes 2 % prisstigning for overnatninger på hoteller mv Figur 12. Figur 13. Figur 14. Udlejede hele husuger + ikke udlejede husuger = disponible feriehusuger i huse hos danske udlejningsbureauer Registrerede overnatninger i danske feriehuse udlejet gennem danske bureauer, fordelt på Tyskland, Danmark og øvrige markeder Registrerede overnatninger i danske feriehuse udlejet gennem danske bureauer, fordelt på Tyskland, Danmark og øvrige markeder (i %)

10 10

11 1 Indledning 1.1 Baggrund Internettet er en stadig mere væsentlig platform for informationsformidling om turisme- og rejsetjenester samt i stigende grad også til salg. I 2005 har ca. 76 % af den danske befolkning brugt internettet inden for den seneste måned. 33 % af dem, som har benyttet internettet inden for den seneste måned, har handlet inden for den sidste måned, og hvis man ikke lægger nogen tidsbegrænsning på, så har hele 61 % købt noget online på et eller andet tidspunkt. 1 Rejsetjenester er den type af varer/tjenester, som flest danske internetbrugere har købt via internettet i Af de, der har købt noget på nettet inden for den seneste måned, har 35 % købt rejserelaterede tjenester inden for den seneste måned eller det seneste år, herunder hotelreservation eller andre overnatningstjenester, flybilletter, charterrejser, færgebilletter og leje af bil. Så vi taler om, at mellem 9 og 16 % af den danske befolkning har købt rejserelaterede tjenester på nettet inden for det seneste år. 2 Dermed er dog ikke sagt noget om internettets betydning som bookingkanal for danske overnatningstjenester eller for turisme-/rejsetjenester købt af personer, som bor i Danmark, eller hvor meget, der købes for online i forhold til totalsalget. Det skal nærværende undersøgelse kortlægge, specifikt internetsalg af danske overnatningstjenester. De afgørende kriterier for om der er tale om rigtig online booking er, at bestillingen (men ikke nødvendigvis betalingen) foretages på nettet (på et websted), samt at bestillingen bekræftes omgående over for kunden. 1.2 Formål Formålet med denne undersøgelse er at belyse internettets betydning som salgskanal for forskellige typer af danske overnatningstjenester, primært hoteller og feriehuse, sekundært andre overnatningstjenester. Der fokuseres på online, tidstro (real-time) bookinger (herefter kaldet rigtige online bookinger), hvorimod simple reservationsforespørgsler pr. almindelig kun berøres kort. 1.3 Rapportens indhold og den anvendte metode Der foretages i nærværende undersøgelse en gennemgang af omfanget af internetbooking af alle former for danske overnatningstjenester, og der foretages korte sammenligninger med andre turisme-/rejsetjenester, som købes af danskere (dvs. det danske onlinerejsemarked). Undersøgelsen er baseret på telefoninterview med følgende typer af aktører med online booking (med omgående bekræftelse): Feriehusudlejningsbureauer Hoteller og feriecentre Vandrerhjem Campingpladser. Telefoninterview ifm. denne undersøgelse blev gennemført i maj-juni Disse blev suppleret med informationer fra en lang række sekundære (skriftlige) kilder. Herunder har en væsentlig kilde været selve webstederne, hjemmesiderne. Uden at spørge, har det været muligt at undersøge visse centrale spørgsmål, så som hvorvidt et givet feriehusudlejningsbureau eller overnatningssted tilbyder rigtig online booking eller ej (dvs. med tilgængelighedsoplysninger og omgående bekræftelse af bookingen over 1 Befolkningens brug af internettet 2005, Danmarks Statistik, 25. maj % * 33 % * 35 % = 9 % og 76 % * 61 % * 35 % = 16 %. 11

12 for kunden). 3 Ingen udlejningsbureauer og ingen andre overnatningssteder uden rigtig online booking har været kontaktet. Altså, præcis hvilke, hvor mange og hvor store udlejningsbureauer, hoteller, feriecentre, vandrerhjem og campingpladser med hytteudlejning i Danmark, som tilbyder rigtig online booking, har det været muligt at undersøge 100 %, og det endda uden at spørge om det. For lystbådehavne i Danmark har det ikke været muligt at finde frem til en eneste, som tilbyder rigtig online booking af gæstepladser. Blandt de 52 feriehusudlejningsbureauer i Danmark med online booking blev repræsentanter for dem alle adspurgt, og 34 repræsentanter for 45 bureauer svarede. De syv resterende bureauer, som ikke deltog, repræsenterer kun 3 % af feriehuse til udlejning. For de øvrige overnatningsformer, så som hoteller mv. og vandrerhjem, blev repræsentanter for alle de største samt et lille udsnit af de øvrige med online booking kontaktet. Ingen uden online booking er blevet kontaktet. 4 Svarene repræsenterer en betydelig del af kapaciteten blandt disse. 3 Hvorvidt et given aktør overhovedet har en hjemmeside og en tilgængelig -adresse, har det i langt de fleste tilfælde været muligt at undersøge uden at ulejlige med at spørge om det. Kun i få tilfælde har det været nødvendigt at spørge for eksempel hoteller, om de har en hjemmeside, dvs., hvor det ikke var muligt at finde deres hjemmeside. Så mht. disse spørgsmål er der ikke tale om nogen stikprøveundersøgelse, men en totalundersøgelse. 4 Bortset fra i enkelte tilfælde, hvor nogen små hoteller er blevet spurgt, om de har hjemmeside, hvis det ikke var muligt at finde frem til den på anden vis. 12

13 2 Oversigt over overnatningsformer, overnatningstal og omsætning for danske overnatningstjenester Nedenstående tabel viser nogle karakteristika ved hhv. hoteller feriecentre feriehuse. Tabel 1. Nogle karakteristika ved hoteller, feriecentre, feriehuse Hoteller, kroer, Feriecentre, feriebyer Feriehuse pensionater Kan man booke én nat? Ja Nej, typisk ikke Nej, typisk en uge På hotelbookingplatforme? Ja Nej Nej Morgenmad inkluderet? Ja Nej Nej Betales for slutrengøring? Nej Ja Ja Med køkken Nej Ja Ja Udlejningsenhed Værelse Lejlighed - eller hus - i ferieby Fritliggende hus Fælles udenomsfaciliter? Ingen eller få Ja Nej For feriehuse er der i modsætning til huse beliggende i feriebyer (feriecentre) ingen fælles faciliteter (dog evt. gratis adgang til f.eks. lokal svømmehal). De resterende overnatningsformer er camping og lystbåde (dvs. overnatning på gæstepladser i danske lystbådehavne). Der kan på campingpladser være campinghytter eller andre enheder til udlejning. Sondringen mellem hoteller og feriecentre er ikke ganske entydig. Feriecentre er efter EU-retningslinier defineret som kollektive faciliteter under fælles ledelse, som f.eks. klynger af huse eller bungalows, der er indrettet som boliger, og som yder begrænset hotelservice (herunder ikke daglig sengeredning og rengøring). 5 Da omsætningen for online bookinger for både 2004 og 2005 skal sættes i forhold til den samlede overnatningsomsætning, så er vi nødt til først at estimere antallet af overnatninger i 2005, ud fra år til dato, og derefter gange med en estimeret pris pr. nat pr. person for de forskellige overnatningstyper. Endelig er det nødvendigt at tage højde for, at overnatningsstatistikken kun omfatter godt 90 % af overnatningerne, jf. ovenfor. Internet-omsætningen vil dog kun blive sat i forhold til omsætningen for de registrerede overnatninger, idet der ikke er megen online booking uden for det registrerede felt. Ser man på udviklingen i de første syv måneder af 2005, sammenlignet med den samme periode i 2004, er der forskydninger mellem de forskellige overnatningsformer, men totalt set er niveauet i de første syv måneder af 2005 det samme som i 2004 målt i værdi. Feriehuse vil tegne sig for ca. en tredjedel af turistovernatningerne i Danmark i 2005, mens hoteller (ekskl. feriecentre) vil tegne sig for knap en fjerdedel. I de tre følgende tabeller anføres hhv. mængder, priser og omsætning for de danske overnatningstjenester 2003, 2004 og forventet 2005 (efter de første syv måneder af året). Antallet af overnatninger i 2005 er estimeret ud fra de første syv måneder af 2005 sammenholdt med niveauet i samme periode i Prisudviklingen på 2 % er baseret på et element kaldet overnatning på hoteller, vandrerhjem og campingpladser, som indgår i forbrugerprisindekset, dog lidt lavere for feriehuse. Der redegøres i Bilag 1 for forudsætningerne for nedenfor anvendte gennemsnitspriser (her angivet pr. nat pr. person), med fokus på 2004, samt for hvor stor en andel af de faktiske 5 Hotelstrukturen i Danmark 2003, Danmarks Statistik. 13

14 overnatninger, de registrerede overnatninger omfatter. Gennemsnitspriserne vedrører alene selve overnatningerne, ikke øvrige forbrugskomponenter. Tabel 2. Registrerede overnatninger pr. overnatningsform 2003, 2004, og estimeret for 2005 Overnatningsform Mio. nætter 2003 Mio. nætter 2004 Est. mio. nætter 2005 Ændring Ændring Kun: Januar-juli Feriehus 15,6 14,6 14,0-6 % -4 % Hotel 9,1 9,7 9,9 6 % 2 % Feriecenter 4,1 4,0 3,7-4 % -8 % Vandrerhjem 1,0 1,0 1,0-2 % -1 % Camping 12,1 11,5 11,1-5 % -3 % Lystbåd 1,6 1,4 1,4-8 % 0 % Alle typer 43,5 42,2 41,2-3 % -3 % Kilde: Danmarks Statistik, for 2003 og For 2005 estimeret på basis af første syv måneder af Tabel 3. Estimeret pris pr. person pr. nat pr. overnatningsform i 2003, 2004 og 2005 Overnatningsform DKK p.p. pr. nat 2003 DKK p.p. pr. nat 2004 DKK p.p. Pr. nat 2005 Pris p.p./nat Pris p.p./nat Feriehus % 1,5 % Hotel ,5 % 2 % Feriecenter % 2 % Vandrerhjem % 2 % Camping % 2 % Lystbåd % 2 % Gn.snit totalt % 4 % Anmærkning: Forudsætningerne bag gennemsnitspriserne og prisudviklingen er angivet i Bilag 1. Tabel 4. Estimeret overnatningsomsætning pr. overnatningsform 2003, 2004 og 2005 Overnatningsform Regist. % af faktisk Mio. DKK 2003 Mio. DKK 2004 Mio. DKK est Ændring Ændring Feriehus % -3 % Hotel % 4 % Feriecenter % -6 % Vandrerhjem % 1 % Camping % -1 % Lystbåd % 2 % I alt % 1 % Anmærkning: For en nærmere redegørelse for første talkolonne, Registrerede overnatninger i % af faktisk, henvises til Bilag 1, afsnit med overskriften Andelen som er omfattet af de registrerede overnatninger. Omsætningstallene er i løbende priser og er fremkommet som antal overnatninger * pris pr. person pr. overnatning / registreret i % af faktiske overnatninger. Udviklingen : Antallet af overnatninger faldt 3 % (Tabel 2). Der var prisændringer og forskydninger i salgsmikset, herunder en større andel af hotelovernatninger, som samlet set svarede til en prisstigning på 3 % totalt set (Tabel 3). 6 Summa summarum: Fra var der totalt set en uændret omsætning på de danske overnatningstjenester (Tabel 4). Udviklingen : Antallet af overnatninger ser ud til at falde 3 % i 2005 i forhold til 2004, men der vil være en prisstigning på 2 % for de fleste overnatningsformer. Hertil kommer en yderligere forskydning fra bl.a. feriehuse mod hoteller med relativ høj pris pr. person pr. nat. Disse faktorer svarer 6 Når pris pr. person pr. nat steg 3 % fra , når ingen overnatningsform havde en prisstigning på mere end 3 %, så skyldes det, at hoteller indgår med en større vægt i 2004 end i Så selv om hoteller havde en prismæssig tilbagegang, så havde de en mængdemæssig fremgang. Dvs. de indgår med deres relativt høje pris pr. nat med en større vægt i gennemsnittet for 2004 end Derfor bliver der en gennemsnitlig stigning i pris pr. person pr. overnatning på hele 3 % af 2003 til

15 tilsammen til en prisstigning på i alt gennemsnitligt 4 %. Summa summarum: Fra 2004 til 2005 ser der ud til at blive en fremgang i omsætningen på de danske overnatningstjenester på 1 %. Figur 1. Omsætningen for danske overnatningstjenester 2003, 2004, 2005 (est.) Mio Lystbåd Camping Vandrerhjem Feriecenter Hotel Feriehus est Kilde: Egen beregning, jf. Tabel 4. Ovenstående figur viser, at omsætningen for de overnatningsformer, for hvilke der registreres overnatninger, var uændret fra 2003 til 2004, men så igen stigende fra 2004 til I absolutte tal taler vi om 10 mia. kr. i 2005, alene for selve overnatningsdelen af betalte overnatninger i Danmark i Figur 2. Omsætningen for danske overnatningstjenester fordelt på typer 2003, 2004, 2005 (est.) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 9% 8% 8% 7% 55% 56% 58% 25% 24% 23% Lystbåd Camping Vandrerhjem Feriecenter Hotel Feriehus Hoteller (endda ekskl. feriecentre) ligger altså på en klar førsteplads mht. omsætning fra overnatningsdelen af de registrerede overnatninger, jf. Figur 2, selv om hoteller kun ligger på tredjepladsen (efter feriehuse og camping), når der tælles overnatninger. I 2004 tegnede feriehuse sig for 35 % af de registrerede overnatninger. Hvis man ser på overnatningsindtægterne og altså tager højde for, at en turistovernatning på hotel er dyrere end en turistovernatning i feriehus etc., så er billedet meget anderledes. I så fald tegnede hoteller sig for hele 54 % af overnatningsindtægterne i 2004 (56 % i 2005), endda ekskl. feriecentrene, mens feriehuse tegnede sig for 26 % af overnatningsindtægterne i 2004 og i Totalt set ligger overnatningsindtægterne på ca. DKK 10 mia. om året både iflg. denne undersøgelse og iflg. TØBBE, i 2003, hvortil kommer mange andre forbrugskomponenter. Turismen genererede således i 15

16 alt DKK 44,3 mia. i TØBBE baserer sig på spørgeskemaundersøgelser på kundesiden, mens nærværende undersøgelse tager udgangspunkt i udbydersiden. Sæsonfordelingen af de registrerede overnatninger og overnatningsindtægter i 2004 var som vist i nedenstående figur. Figur 3. Sæsonfordelingen af de registrerede overnatninger og overnatningsindtægter i Danmark i % 25% 20% 15% Overnatningsindtægter Overnatninger, antallet 10% 5% 0% Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Danmarks Statistik (antallet af overnatninger pr. overnatningstype). Note: Overnatningsindtægterne fremkommer som antal overnatninger pr. måned pr. overnatningsform ganget med gennemsnitspris pr. overnatning, jf. foregående tabeller. Campingovernatninger i 4. kvartal er henført til oktober i stedet for som hos Danmarks Statistik, og hos danskturisme.dk, hvor de anføres under december. Hoteller, der jo har en del forretningsrejsende som gæster, har mindre sæsonudsving end de øvrige overnatningsformer. Da hoteller samtidig har en højere overnatningsindtægt pr. person pr. nat, så indebærer dette, at sæsonudsvinget for de samlede overnatnings-indtægter er mindre, når man måler i værdi, end når man måler på antallet af overnatninger. Juli tegner sig således for 26 % af overnatningerne, men blot 19 % af overnatnings-indtægterne, jf. Figur 3. På Bornholm tegner juli sig dog for hele 38 % af overnatningerne. 8 Transportmæssigt er sæsonudsvinget betydeligt mindre, med blot 20 % af årets passagerer på alle færgeruter samt fly til/fra Bornholm koncentreret i juli måned. Selv i hver af månederne november-marts ligger der ca. 4 % af årets passagerer. 9 7 VisitDenmark, (tidl. Danmarks Turistråd), november Der er altså tale om, at fastboende på Bornholm rejser hele året, at mange besøger og bor hos familie og venner, samt at ejere, lånere og lejere af feriehus skal en tur til Bornholm uden for sæsonen, jf. Hartl, Ann, 2003, side 21, hvor der indikeres en brug af feriehus temmelig jævnt hen over året. 9 Der var passagerer på færger og fly til/fra Bornholm i Der var 2 % flere eller 1,7 mio. i 2004, og altså hhv og ankomne. Af de ankomne er ca. 73 % besøgende inkl. de, der besøger venner og familie samt de, der skal til fritidsbolig. Sæsonfordelingen af passagerer på måneder er baseret på

17 Figur 4. Sæsonfordelingen af de registrerede overnatninger på Bornholm 2004 og fordelingen af antal passagerer på færger og fly til/fra Bornholm 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jan Feb Marts April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Danmarks Statistik og Statens Lufthavnsvæsen. Ankomne til Bornholm % Bornholm, ex. feriehuse Danmarks Statistik splitter ikke feriehusovernatningerne pr. måned ud på landets enkelte regioner. Sæsonen for udlejning af feriehuse på Bornholm gennem bureauer må antages at ligne sæsonen for de øvrige overnatningsformer på Bornholm, da dette i vid udstrækning er tilfældet i resten af landet. For de enkelte overnatningsformer er de måneder, hvor overnatningerne på Bornholm er særligt koncentrerede omkring, følgende: Hoteller og feriecentre: maj-september; vandrerhjem maj-august; camping: juliaugust, og lystbåde: juni-juli. Bornholm tegnede sig i øvrigt for 3,5 % af de registrerede overnatninger i Danmark i I juni og juli dog ca. 5 %. For feriecentre var Bornholms andel helt oppe på 6 % i året I juni måned 2004 havde Bornholm 11 % af samtlige feriecenterovernatninger i Danmark. For hoteller i Danmark som helhed er der mindst sæsonudsving, som ligger fra 5 til 15 % af overnatningerne for de enkelte måneder. Feriehuse er i en dansk internetbookingssammenhæng og når der ses på antallet af registrerede overnatninger særligt betydende. For feriehuse ligger 23 % af overnatningerne i årets første seks måneder, mens næsten alle årets feriehusbookinger er foretaget, når man kommer hen til udgangen af april måned. 17

18 18

19 3 Danske feriehuse og online booking af disse 3.1 Generelt om strukturen i feriehusudlejningsbranchen i Danmark Feriehuse kaldtes tidligere sommerhuse, men kaldes nu fritidshuse i visse statistikker. Sommerhuse, fritidshuse, feriehuse er altså det samme. Betegnelsen feriehuse anvendes af udlejningsbranchen, der også sørger for at nævne ordet sommerhuse på deres websteder, som jo ofte anvendes af potentielle kunder, når de søger på nettet. Danmarks Statistik anvendte tidligere betegnelsen sommerhuse, der nu kaldes fritidshuse i visse statistikker (om bygninger og boliger), mens der i andre statistikker vedr. udlejning tales om feriehuse. I lovgivningen tales om sommerhuse (eller sommerboliger, fritidsejendomme). 10 Danmarks Statistik sondrer mellem antallet af huse, altså antallet af bygninger, og antallet af boliger i fritidshuse. Når det handler om udlejning af feriehuse, og online booking af disse, er det boligen/lejligheden, som er den relevante enhed, men da der i nogle vigtige tidligere undersøgelser er blevet fokuseret på bygningerne som tællingsenhed, så vil der nedenfor både blive angivet tal for bygninger og boliger. Der er 1,1 bolig pr. fritidshus. Der er altså nogle feriehuse (bygninger), som indeholder flere lejligheder. Figur 5. Antal boliger i fritidshuse i Danmark samt antal fritidshusbygninger, Fritidshuse, boliger, i alt Fritidshuse, boliger, privatejede Fritidshuse, bygninger, i alt Kilde: Danmarks Statistik. Antallet af fritidshuse (bygninger) steg med godt fra knap pr til godt ved starten af 2005, mens antallet af boliger (lejligheder) i fritidshuse steg med næsten i samme periode, svarende til en stigning på hhv. 6 % og 5 % over de ni år (Tabel 5). Alene fra til steg antallet af fritidshuse (bygninger) med bygninger (med knap boliger/lejligheder), hvilket var mere end dobbelt så stor en stigning som i hver af årene 2001, 2002 og 2003, hvor antallet af bygninger steg med 900 om året. Fra 2004 til 2005 kom der yderligere ca bygninger til, hvilket var en større stigning i antallet af fritidshuse i Danmark end i nogen af de 18 foregående år, for hvilke der umiddelbart foreligger data. Der er i øvrigt med et nyt landsplandirektiv givet tilladelse til udlægning af godt nye sommerhusgrunde i kystnære områder Planloven; Lov om sommerhuse og campering m.v.; Skatteregler. 11 Miljøministeriet, pressemeddelelse, 22. juni

20 Tabel 5. Antal fritidshuse I Danmark: Boliger og bygninger, privatejede vs. anden ejerform Fritidshuse, boliger, i alt Fritidshuse, boliger, ej privateje Fritidshuse, boliger, privatejede Fritidshuse, boliger, private % 96,3 % 96,6 % 96,3 % 96,3 % Fritidshuse, bygninger, i alt Fritidshuse, bygninger, ej privateje Fritidshuse, bygninger, privatejede Fritidshuse, bygninger, private % 98,2 % 98,5 % 98,6 % 98,6 % Fritidshuse, areal i alt * Areal pr. fritidshus, bygning 64,8 67,0 69,2 70,1 Areal pr. fritidshus, bolig 59,6 61,3 63,2 64,0 Boliger pr. fritidshus 1,088 1,092 1,096 1,096 Boliger pr. ej privatejet fritidshus 2,3 2,5 2,8 2,9 Boliger pr. privatejet bygning 1,07 1,07 1,07 1,07 Kilde: Danmarks Statistik. Anm.: Antallet af boliger (lejligheder) i fritidshuse er estimeret for 2005 ud fra udviklingen i antallet af bygninger Antallet af privatejede boliger og bygninger omfatter I/S-ejede, men ikke boliger og bygninger ejet af private andelsselskaber, i denne tabel.12 Bygninger klassificeret som fritidshuse har en gennemsnitlig størrelse på 70 m 2. Da hver bygning indeholder gennemsnitligt 1,1 bolig (lejlighed), er en bolig i et fritidshus på 64 m 2 i Gennemsnitsstørrelsen på boliger i fritidshuse er de seneste ni år steget med en halv kvadratmeter pr. år. Fra 2000 til 2003 faldt antallet af husstande i feriehuse, men steg så igen i I 2004 blev 6,5 % af boligerne i fritidshuse benyttet til helårsbeboelse. Det er iflg. Planloven under visse forudsætninger lovligt for pensionister at bo i deres sommerhus hele året. 13 Figur 6. Helårsbeboede fritidshuse (sommerhuse, feriehuse) i Danmark, Beboede fritidshuse Kilde: Danmarks Statistik. 12 Antallet af boliger i feriehuse ejet af private andelsselskaber var 63, 65 og 70 i hhv. 1996, 2000, Der kan altså højest have været tale om et tilsvarende antal bygninger (feriehuse), ejet af private andelsselskaber. I ovenstående tabel er privatejede bygninger reduceret med hhv. 63, 65 og 70 i de nævnte år (samt 70 i 2005). I bygningsstatistikken har Danmarks Statistik nemlig angivet antallet af privatejede bygninger inkl. de, der er ejet af private andelsselskaber. For at kunne sammenholde antallet af privatejede boliger og antallet af privatejede bygninger, er der i ovenstående tabel foretaget nævnte justeringer i antallet af privatejede bygninger. 13 I var der en betydelig andel af de, der var tilmeldt folkeregisteret, som boende i sommerhus, der ikke opfyldte de daværende forudsætninger, jf. 20

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2008-30. sep. 2013 Sammenfatning Færre flypassagerer Flere overnattende gæster Flere overnatninger Figur 1. Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober

Læs mere

Effektvurdering af projektet Naturen+

Effektvurdering af projektet Naturen+ Effektvurdering af projektet Naturen+ Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Toppen af Danmark A/S November 2013 Titel: Effektvurdering af projektet Naturen+

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik

Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015. Kilde: Danmarks Statistik Destination Fyn Overnatninger på FYN Januar juli 2015 Kilde: Danmarks Statistik FYN vinder frem på udenlandske overnatninger Destination Fyn i top af danske destinationer tilstrømning af udenlandske turister

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik april 2005 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2004 Ultimo juli 2004 var der i Århus Amt 50 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. Sengekapaciteten

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 Oktober 2003 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2002 x Ultimo juli 2002 var der i Århus Amt 49 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Destinationsmonitor Januar juni 2014

Destinationsmonitor Januar juni 2014 Destinationsmonitor Januar juni 2014 VisitDenmark, august 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: august 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. : juni

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt

TemaPubl 2008:1. Turismen. Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Turismen Regionalt, nationalt og internationalt Turismen Regionalt, nationalt og internationalt TemaPubl 2008: Udgivet af Danmarks Statistik Maj 2008 Oplag: 700 Trykt hos Fihl Jensen, Frederiksberg

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013

Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 Turismens økonomiske betydning i Aarhus 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juli 2015 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Skive Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Billedet er udlånt af Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Forfattere:

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn

Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Turismens økonomiske betydning for destination Fyn Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Region Sjælland August 2014 Adresse:

Læs mere

TCM Working Paper Series

TCM Working Paper Series TCM Working Paper Series The Working Paper series for the Center for Tourism and Culture Management (TCM) at Copenhagen Business School deals with service economics and management with a focus on tourism,

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland

Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Tønder, Haderselv, Aabenraa og Sønderborg kommuner VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sønderjylland Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark Oktober

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013 Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark juni 2015

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde kommuner VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland Udgivet af: VisitDenmark for Esbjerg,

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland

Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark for Østdansk Turisme August 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013

Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Turismens økonomiske betydning i Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Ringkøbing Fjord Turisme Juni 2013 Adresse: VisitDenmark Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012

Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 Turismens økonomiske betydning på LollandFalster 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning på Lolland-Falster 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Business Lolland-Falster September

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede.

December 2009. I forhold til november 2009 er udbudspriserne for parcelog rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse stort set uændrede. December 2009 Boligudbuddet falder fortsat 54.371 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af 2009. Udbuddet fordelte sig med 36.982 parcel- og rækkehuse, 8.851 ejerlejligheder og

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012

Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Esbjerg, Fanø, Tønder og Varde Kommuner VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Sydvestjylland 2012 Udgivet af: VisitDenmark

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Vejle Kommune Udgivet af: VisitDenmark Oktober 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: Bro over Vejle Fjord DenmarkMediaCenter Fotograf: Cees van Roeden

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012

Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Viborg 2012 Udgivet af: VisitDenmark for Viborg September 2014 Adresse: VisitDenmark Islands

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf er tilladt med kildeangivelse. Forecast for dansk turisme 2010-13. April 2010 Udgivet af: VisitDenmark April 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Kan gratis downloades på www.visitdenmark.com/analyser.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr.

Januar 2010. Udbudsprisen for et typisk parcel- og rækkehus på 140 kvadratmeter var i januar 2010 ca. 2.130.000 kr. Januar 2010 Boligudbuddet falder fortsat 53.932 boliger var på landsplan til salg på internettet ved udgangen af januar 2010. Udbuddet fordelte sig med 36.740 parcel- og rækkehuse, 8.703 ejerlejligheder

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark

Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning for Region Syddanmark Udgivet af: VisitDenmark for Region Syddanmark August 2013 Adresse:

Læs mere

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1

Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014. Slide 1 Destination Bornholm Event tracking Bornholms Kulturuge September 2014 Slide 1 Indhold 1 Introduktion Baggrund Metode 2 Sammenfatning 3 Evaluering af Kulturugen 4 Profil af rejsende til Bornholm Slide

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Smarte virksomheder booker rejser på internettet

Smarte virksomheder booker rejser på internettet Smarte virksomheder booker rejser på internettet NORDENS FØRENDE INTERNETREJSEBUREAU Du kan spare mange penge ved at booke forretningsrejser på internettet. Hos Travellink bliver otte ud af ti forretningsrejser

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune

Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune VisitDenmark, 2013 Viden & Analyse Turismens økonomiske betydning i Aarhus Kommune Udgivet af: VisitDenmark for Aarhus Kommune Juni 2013 Adresse: VisitDenmark

Læs mere

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag. Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 16 konkrete forslag Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder Kystturistpolitisk oplæg 31. oktober 2011 Vækst for kystturisme oplæg til arbejdspladser i yderområder

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2010 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turismen i Region Sjælland Udgivet af: VisitDenmark Marts 2010 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forfattere: Christian Ørsted Brandt, cand.oecon.agro Chefkonsulent i VisitDenmark

Læs mere

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark

Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Kyst- og naturturisme - Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Kyst- og naturturisme -Turismens økonomiske betydning i Kystdanmark Udgivet af VisitDenmark Februar

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

Gæld i almene boliger

Gæld i almene boliger 15. maj 29 Specialkonsulen Mie Dalskov Direkte tlf.: 33 55 77 2 Mobil tlf.: 42 42 9 18 Gæld i almene boliger Analysen viser, at gæld ikke er mere udbredt blandt beboere i almene boliger end hos resten

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN?

HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? 2. juni 2006 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 HVEM ER I MARGINALGRUPPEN? Antallet af marginaliserede personer er omtrent blevet halveret i perioden 1997-2003 og var i 2003 på omkring 38.400 personer.

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG

EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG EJENDOMSFORENINGEN DANMARKS MARKEDSSTATISTIK TOMGANG FOR DET PROFESSIONELLE INVESTERINGSEJENDOMSMARKED I DANMARK WEBRAPPORT på knap 10 procent I denne første udgivelse af Ejendomsforeningen Danmarks markedsstatistik

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere