Brugervejledning til ultralydsapparat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til ultralydsapparat"

Transkript

1 Brugervejledning til ultralydsapparat

2

3 SonoSite Brugervejledning til ultralydsapparat

4 03/2006 Copyright 2006 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. ii

5 Fremstillet af SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA, USA Tlf.: eller Fax: SonoSites hovedkvarter i Europa Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP England Telefon: Fax: SiteCharge, SitePack, SiteStand og SonoHeart er varemærker tilhørende SonoSite, Inc. Produktnavne, der ikke tilhører SonoSite, kan være varemærker og registrerede varemærker tilhørende disses respektive ejere. SonoSite produkter kan være omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1, , , , , , , , , , , , , D , D , D , D , D , D , D , D , D456509, D461895, , D509900, 10/ Andre patenter er anmeldt. iii

6 iv

7 Indhold Kapitel 1: Skal læses først Om brugervejledningen... 1 Brugervejledningens typografiske opsætning... 2 Symboler og udtryk i denne brugervejledning... 2 Opgradering og opdatering af brugervejledningen... 2 Kundeservice og kommentarer... 3 Apparatet... 3 Apparatets opsætning... 4 Software til apparatet... 6 Softwarelicens... 7 Kapitel 2: Sikkerhed Sikkerhedskrav vedrørende elektriske apparater... 9 Beskyttelse af udstyret Sikkerhedsregler vedrørende batterier Biologisk sikkerhed ALARA-princippet ALARA-princippet i praksis Knapper med direkte indvirkning Knapper med indirekte indvirkning Modtagerknapper Visning af udgangseffekt Relevant litteratur Måling af akustisk udgangseffekt Intensitetsværdi in situ, reduceret og i vand Vævsmodeller og udstyr Påtænkt anvendelse Om den akustiske udgangseffekttabel Tabeller over akustisk udgangseffekt Globalt maksimum, reducerede ISPTA- og MI-værdier Afvigelse og usikkerhedsfaktor ved akustisk måling Mærkning v

8 Kapitel 3: Klargøring af apparatet Tilslutning og aftagning af transducere Afbryder på apparatet Isætning og udtagning af batteri Tilslutning til lysnettet Opgradering af software til apparatet Rekvirering af licenskode Registrering af licenskode Kontrol og opladning af batteri Brug af SiteCharge -ladeapparat til to batterier Apparatopsætning Brug af den mobile SiteStand -dockingstation SiteLink-billedstyringssoftware IrfanView-software Kapitel 4: Billeddannelse Klargøring til undersøgelse Transducere, undersøgelsestyper og billeddannelsestyper D-billeddannelse M-type-billeddannelse Farve-amplitudedoppler- eller kredsløbsfarveamplitudedopplerbilleddannelse (CPD eller DCPD) PW- og CW-dopplerbilleddannelse EKG-monitorering Tekstbemærkninger til billeder Brug af biopsistyrelinjer Udskrivning af billeder Lagring og gennemgang af billeder Videooptagelse af billeder Efter undersøgelsen Kapitel 5: Målinger og beregninger Målinger D-målinger M-type-målinger Dopplermålinger PW og CW vi

9 Beregninger Volumenberegning Volumenflowberegninger Obstetriske beregninger Vaskulære beregninger Hjerteberegninger Visning af patientrapport Kapitel 6: Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding Vedligeholdelse Foreskrevne desinfektionsmidler Sikkerhed Rengøring og desinficering af ultralydsapparat Rengøring og desinficering af transducere Rengøring og desinficering af EKG-kabler Steriliserbare transducere Rengøring og desinficering af transducerkabler Kapitel 7: Specifikationer Dimensioner Skærm Transducertyper Billeddannelsestyper Anvendelse Skærmelementer Ultralydsbetjening Målinger og beregninger D M-type PW- og CW-dopplermåling Volumen Volumenflow Hjerteberegninger Obstetriske beregninger Fostertabeller Vaskulære målinger Billedlager Tilbehør vii

10 Eksterne enheder Godkendt til hospitalsbrug Ikke specifikt beregnet til hospitalsbrug Temperatur-, tryk- og fugtighedsbetingelser Apparat, drift Apparat, forsendelse og opbevaring Batteri, drift Batteri, forsendelse og opbevaring Transducer, drift Transducer, forsendelse og opbevaring El Batteri Standarder for elektromekanisk sikkerhed Standarder for EMC-klassifikation (elektromagnetisk kompatibilitet) Standarder for udstyr i flyvemaskiner (uden tilsluttet EKG-kabel) EKG-standard Kapitel 8: Referencer Målesikkerhed Visningsformat Placering af målemarkør D-målinger og -beregninger Kilder til målefejl Fejl via apparatet Beregningsfejl Terminologi- og målestandard Referencer vedrørende hjerteundersøgelse Referencer vedrørende obstetrik Generelle referencer Kapitel 9: Ordliste Symboler Ikoner Ordforklaring Akronymer Index viii

11 Kapitel 1: Skal læses først Dette kapitel bør læses, inden ultralydsapparatet tages i brug. Det omhandler apparat, transducere, tilbehør og eksterne enheder. Om brugervejledningen Dette er en brugervejledning til SonoSites ultralydsapparat. Den henvender sig til personer, som er bekendte med ultralydsteknik, og omfatter ikke oplæring i ultralydsundersøgelser og kliniske procedurer. Det forudsættes, at brugeren er oplært i brug af ultralyd, inden apparatet tages i brug. Brugervejledningen indeholder oplysninger om klargøring, anvendelse og vedligeholdelse af ultralydsapparat, transducere og tilbehør. Yderligere oplysninger om eksterne enheder findes i vejledningen til disse. Brugervejledningen indeholder en indholdsfortegnelse og et indeks, så brugeren let kan finde de ønskede oplysninger. Desuden indeholder vejledningen en ordliste med definitioner af de udtryk og symboler, der anvendes i apparatet. Brugervejledningen er inddelt i følgende kapitler: Kapitel 1, Skal læses først indeholder generelle oplysninger om brugervejledning og apparat. Dette kapitel indeholder ligeledes oplysninger om kundeservice. Kapitel 2, Sikkerhed indeholder oplysninger i henhold til diverse myndighedskrav, inkl. ALARA-princippet (så lidt som rimeligt muligt), standard for udgangssignalvisning, tabeller over akustisk effekt og intensitet samt andre sikkerhedsoplysninger. Kapitel 3, Klargøring af apparatet indeholder oplysninger om klargøring af apparatet, herunder oplysninger om tilslutning af transducere, apparatets strømforhold, vekselstrømsforsyning, kontrol og opladning af batterier, opsætning af apparatet, opgradering af apparatets software samt rekvirering og indtastning af licenskode. Kapitel 4, Billeddannelse indeholder oplysninger om indtastning af patientdata samt oplysninger om akustisk gel, transducerovertræk, billeddannelse, tilføjelse af bemærkninger, lagring og visning af billeder, udskrivning, optagelse og biopsistyrelinjer. Kapitel 1: Skal læses først 1

12 Kapitel 5, Målinger og beregninger indeholder oplysninger om anvendelse af SonoSite-apparatet til udførelse af målinger og beregninger i de forskellige billedfunktioner. Kapitel 6, Fejlfinding og vedligeholdelse indeholder oplysninger om afhjælpning af problemer i forbindelse med betjening og vedligeholdelse af apparat, transducere og tilbehør. Kapitel 7, Specifikationer indeholder specifikationer for apparat og tilbehør samt diverse typegodkendelser. Specifikationerne for de eksterne enheder fremgår af vejledningen til disse. Kapitel 8, Referencer indeholder oplysninger om målepræcision, samt om hvordan apparatmålinger og beregninger foretages. Kapitel 9, Ordliste indeholder forklaringer på udtryk og symboler. Brugervejledningens typografiske opsætning Følgende typografiske opsætning anvendes i denne brugervejledning: Advarsler og forsigtighedsregler angives med en pil. Vejledninger indledes med en sætning med fed skrifttype, der afsluttes med et kolon. Eksempel: Sådan læses denne brugervejledning: Hvis trinnene i vejledningen skal udføres i en bestemt rækkefølge, er de nummereret. Opstillinger med punkttegn er lister over oplysninger, hvor rækkefølgen er underordnet. Teksten på skærmen vises i Arial 10 pkt., f.eks.: Opgradering færdig. Venstre side af apparatet betyder til venstre, når brugeren ser på det. Apparathåndtaget sidder øverst og batterirummet nederst på apparatet. Symboler og udtryk i denne brugervejledning Symboler og udtryk på apparatet forklares i kapitel 2 Sikkerhed og/eller kapitel 9 Ordliste. Opgradering og opdatering af brugervejledningen SonoSite tilbyder muligvis opgraderinger af softwaren og nye funktioner samt forbedringer af apparatets ydelse. Der følger altid opdaterede brugervejledninger med opgraderinger, som forklarer, hvordan opgraderingen og de nye funktioner virker. 2

13 Kundeservice og kommentarer Apparatet Vi opfordrer Dem til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. SonoSite er interesseret i at høre Deres mening om apparatet og brugervejledningen. Ring til SonoSite på Uden for USA bedes De ringe til nærmeste SonoSite-forhandler. De er velkommen til at sende en til SonoSite på følgende adresse: SonoSite-apparatet indeholder forskellige konfigurationer og funktioner, som alle beskrives i denne brugervejledning. Det er dog ikke alle apparater, der indeholder samtlige konfigurationer og funktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af apparatets konfiguration, transducer og undersøgelsestype. SonoSite-apparatet er et bærbart, softwarestyret ultralydsapparat med en helt igennem digital struktur. Det anvendes til at tage og vise todimensionale (2D) realtidsultralydsbilleder med høj opløsning af følgende typer: farveamplitudedoppler (CPD), kredsløbsfarve-amplitudedoppler (DCPD), harmonisk vævsbilleddannelse (TH-billeddannelse), herunder harmonisk højopløsning (ERH), M-type, Pulsed Wave (PW)-doppler og kontinuerlig kurve (CW)-doppler. Apparatet kan udføre elektrokardiografi (EKG), vise billedserier, forstørre, mærke, måle, udføre biopsi og foretage målinger og beregninger og har desuden en seriel port til overførsel af billeder. Apparatet kan også lagre og vise billeder samt udskrive og optage og muliggør desuden arkivering på videobånd af dopplerbilleder med lydudgang. Apparatopsætningen omfatter indstillinger til understøttelse af den optiske tegngenkendelse (OCR) af engelske tegn i forbindelse med klokkeslæt, dato, patientnavn og patient-id. OCR-skærmtegnene er optimeret til brug med den eksterne enhed ALI NewPORT DICOM Image Capture Station, der kan fås fra ALI. Yderligere oplysninger om ALI NewPORT 2.1 findes i brugervejledningen ALI NewPORT 2.1 Image Capture Station User s Guide. Apparatet understøtter for øjeblikket brugen af følgende bredbånds-transducere: C60/5-2 MHz 60 mm buet transducer C15/4-2 MHz 15 mm mikrobuet transducer C11/7-4 MHz 11 mm mikrobuet transducer ICT/7-4 MHz 11 mm hulrumstransducer L38/10-5 MHz 38 mm lineær transducer Kapitel 1: Skal læses først 3

14 Tilbehør til apparatet omfatter den mobile SiteStand -dockingstation, 15 skærm, holder til videomaskine til SiteStand, SiteCharge -ladeapparat til to batterier, en omformer, et batteri, EKG-kabel, video- og printerkabler, lydkabel, SiteLinkbilledstyringssoftware, basisstativ, CRT-stativ, ScanPack-transportør til hurtig adgang, Grab and Go -taske samt SitePack -taske. Eksterne enheder til apparatet omfatter produkter, der er godkendt til hospitalsbrug (overholder kravene i EN ), og produkter, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug. Eksterne enheder, der er godkendt til hospitalsbrug, omfatter en ekstern skærm, videoprintere og videomaskiner. Eksterne enheder, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, omfatter en digital videooptager, en batterioplader, et lithium-ionbatteri, en printer og en bærbar skærm. De eksterne enheder leveres med en brugervejledning. Yderligere oplysninger om klargøring af eksterne enheder til apparatet findes i kapitel 3, Apparatopsætning på side 50. Apparatets opsætning Softwaren til apparatet anvender grafiske skærmelementer, der svarer til de elementer, der findes på de fleste pc er. Symboler og udtryk på apparatet forklares i kapitel 8, Ordliste. De menuer og ikoner, der kan vælges, er lysegrå. De menuer og ikoner, der ikke kan vælges, er mørkegrå. Aktive menuer og ikoner er grønne. 4

15 Illustration af apparatet og forklaring til illustrationen. 1 set bagfra Nummer Funktion Nummer Funktion 1 Afbryder, sidder bag på håndtaget 10 Batteriindikator 2 near (nærzone), forstærkningsregulering 11 Lysstyrkeregulering på LCD-skærm af overfladiske ekkoer. 3 far (fjernzone), forstærkningsregulering 12 Kontrastregulering på LCD-skærm af dybere ekkoer. 4 gain (forstærkning), forstærkningsregulering 13 LCD-skærm for hele området 5 Menuknapper 14 Udskriv/video- eller Udskriv-tast 6 Menu, Depth (dybde) og Zoom (forstørrelse) 15 Billedgennemgangspile og Freeze-tast (fastfrysning) 7 Trackball 16 Typeindikatorer 8 Patient 17 batteriudløsning 9 Funktionstaster Kapitel 1: Skal læses først 5

16 Nedenstående figur viser skærmvisning og -layout. Menu Select (menuvalg) Målinger/ menubetegnelser Menuikoner Patient Name (patientens navn) Scale (skala) Text Annotation (tekstbemærkning) Billede Patient-id S c a l e Exam Type (undersøgelsestype) Transducer Picto (piktogram) Referencebillede/ funktion Optimering/vinkeljustering MI/TI Menubetegnelser ECG trace (EKG-optagelse) Meddelelseslinje 1 (Calc results) ( s k a l a ) I gang/udskriv/optag Batteri/Stik til lysnet Billedlager Depth (dybde) Meddelelseslinje 2 (Calc results) Dato Klokkeslæt Software til apparatet SonoSite-apparatet indeholder software, der styrer apparatets funktioner. Fra tid til anden kan SonoSite tilbyde ny software til apparatet. Denne software installeres ved hjælp af et softwareopdateringsmodul eller en transducer, og er enten påkrævet eller valgfri. Der kan anvendes et enkelt modul eller en enkelt transducer til at opdatere et eller flere systemer. Når det drejer sig om nødvendig software, skal denne installeres for at få adgang til de nye softwarefunktioner (f.eks. i forbindelse med en ny transducer). Hvis den nye software ikke installeres, skal transduceren frakobles, hvorefter der skal tilsluttes en transducer, som passer til den software, der er installeret i apparatet. Når det drejer sig om valgfri software, skal denne enten installeres, eller brugeren kan vælge at bruge den software, der allerede er installeret. Hvis den nye software ikke installeres, vises der en meddelelse på apparatets skærm, hver gang apparatet aktiveres, og hver gang transduceren frakobles og tilsluttes igen. Yderligere oplysninger om softwareopgraderinger findes i kapitel 3, Opgradering af software til apparatet på side 40. 6

17 Softwarelicens Softwaren kan ikke bruges uden en licenskode fra SonoSite. Koden består af en talsekvens med nøjagtig 12 decimaltal. Licenskoder fås hos SonoSite eller en autoriseret forhandler. Alle de apparater, der skal bruge den nye software, skal have en kode. Yderligere oplysninger om rekvirering af licenskoder findes i kapitel 3, Rekvirering af licenskode på side 42. Den software, der leveres af SonoSite, kan installeres og benyttes i en kort periode uden en gyldig licenskode. Denne periode kaldes den kodefri periode. Den kodefri periode er variabel. Når softwaren installeres, anmoder SonoSite-apparatet om en licenskode. Hvis en gyldig licenskode ikke er blevet rekvireret, kan softwaren bruges, indtil den såkaldte kodefri periode udløber. Dette kaldes for kodefri drift. Under kodefri drift er alle apparatets funktioner tilgængelige. Når apparatet anvendes, opbruges den kodefri periode gradvist. Når den er udløbet, kan apparatet ikke anvendes, før der er indtastet en gyldig licenskode. Der bliver ikke brugt af den kodefri periode, når apparatet er slukket, eller når det befinder sig i standbytilstand. Under kodefri drift vises den tilbageværende tid på skærmbilledet til licensopdatering. Oplysninger om, hvordan dette skærmbillede hentes frem, findes i kapitel 3, Registrering af licenskode på side 43. FORSIGTIG: Når den kodefri periode er udløbet, slås alle funktioner undtagen licensfunktionen fra, indtil der indtastes en gyldig licenskode i apparatet. Kapitel 1: Skal læses først 7

18 8

19 Kapitel 2: Sikkerhed Dette kapitel bør læses, inden ultralydsapparatet tages i brug. Det omhandler apparat, transducere, tilbehør og eksterne enheder. Betegnelsen ADVARSEL angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre personskade og død. Betegnelsen FORSIGTIG angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre skade på apparatet. Sikkerhedskrav vedrørende elektriske apparater Apparatet overholder kravene i EN vedrørende klasse I/batteridrevne apparater og sikkerhedskravene til isolerede type BF-dele anvendt på patienter. EKG-kablet overholder sikkerhedskravene i EN vedrørende type CF-del anvendt på patient. Apparatet overholder de relevante krav vedrørende medicinsk udstyr, der er offentliggjort i sikkerhedsstandarder fra Canadian Standards Association (CSA), European Norm Harmonized Standard og Underwriters Laboratories (UL). Se kapitel 7 Specifikationer. Af sikkerhedshensyn skal følgende advarsler og forsigtighedsregler overholdes: ADVARSLER: For at forebygge ubehag eller risiko for mindre skader på patienten skal varme flader holdes væk fra patienten. I visse situationer kan temperaturen på transducerstikket og bagsiden af huset overstige grænsen for patientkontakt ifølge EN , hvorfor apparatet kun må håndteres af personalet. Dette gælder ikke forsiden af transduceren. Operatøren undgår et sådant ubehag og risiko for skade under håndtering af transduceren ved højst at bruge apparatet i 60 minutter ad gangen i scanningsfunktion (til forskel fra fastfrysnings- og standbyfunktion). For at forebygge elektrisk stød eller skader må apparatet ikke åbnes. Interne justeringer og udskiftninger, med undtagelse af udskiftning af batteri, må kun foretages af en uddannet servicetekniker. For at forebygge eksplosionsfare må apparatet ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser eller anæstesigasser. Kapitel 2: Sikkerhed 9

20 10 For at forebygge elektrisk stød må der kun anvendes korrekt jordforbundet udstyr. Der er risiko for elektrisk stød, hvis vekselstrømsomformeren ikke er korrekt jordforbundet. Korrekt jordforbindelse opnås kun ved at slutte udstyret til en stikdåse til hospitalsbrug (markeret med Hospital Only, Hospital Grade eller tilsvarende). Jordbenet må ikke fjernes eller omgås. For at forebygge elektrisk stød skal transducerens forside, hus og kabel altid efterses, før transduceren tages i brug. Transduceren må ikke anvendes, hvis denne eller kablet er beskadiget. For at forebygge elektrisk stød skal vekselstrømsomformeren altid frakobles, inden apparatet rengøres. For at forebygge elektrisk stød må der aldrig anvendes en transducer, der har været nedsænket i væske ud over det foreskrevne niveau til rengøring eller desinficering. Se kapitel 6 Fejlfinding og vedligeholdelse. For at forebygge elektrisk stød og brand skal vekselstrømsomformerens ledning og stik regelmæssigt efterses for tegn på beskadigelse. Kontrollér, at ledninger og stik ikke er beskadigede. For at forebygge elektrisk stød må der kun anvendes tilbehør og eksternt udstyr, der anbefales af SonoSite. Hvis der tilsluttes eksterne enheder, der ikke anbefales af SonoSite, kan det medføre risiko for elektrisk stød. Der kan rekvireres en liste hos nærmeste forhandler over det tilbehør og de eksterne enheder, der fås hos eller anbefales af SonoSite. For at forebygge elektrisk stød må de eksterne enheder, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, men som anbefales af SonoSite, kun anvendes, når apparatet kører på batteristrøm. Disse produkter må ikke sluttes til lysnettet, når apparatet anvendes til scanning eller diagnosticering af patient/emne. Der kan rekvireres en liste hos nærmeste forhandler over de eksterne enheder, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, men som fås hos eller anbefales af SonoSite. For at forebygge skader må der kun anvendes typegodkendte EKG-elektroder og -kabler. For at forebygge elektrisk stød skal det kontrolleres, at EKG-elektroder og kabler er samlet korrekt. For at forebygge, at patienten får elektrisk stød, må klemmerne på batteriet aldrig berøres, samtidig med at patienten berøres. For at forebygge, at operatøren eller en anden person i nærheden af apparatet skades, skal transduceren fjernes fra patienten, inden der afgives en defibrilleringsimpuls med høj spænding.

21 FORSIGTIGHEDSREGLER: Selv om apparatet er fremstillet i overensstemmelse med gældende EMC/ EMI-krav (EN ), kan ultralydsbilledet forringes ved tilstedeværelse af elektromagnetiske felter. Hvis det sker ofte, foreslår SonoSite, at personalet gennemgår det miljø, som apparatet anvendes i, og finder og fjerner mulige strålingskilder eller flytter apparatet. Elektrostatisk udladning, der i daglig tale kaldes statisk elektricitet, er et naturligt fænomen og forekommer ofte på steder med lav fugtighed, der kan skyldes varme- og klimaanlæg. Statisk elektricitet er elektrisk energi, der overføres fra et ladet legeme til et legeme med mindre eller ingen ladning. Udladningen kan være kraftig nok til at beskadige transduceren eller ultralydsapparatet. Følgende kan nedsætte mængden af statisk elektricitet: antistatisk spray på tæpper, antistatisk spray på linoleum samt brug af antistatiske måtter. Apparatet må ikke anvendes, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen: Skriv fejlkoden ned, og ring til SonoSite eller nærmeste forhandler. Sluk apparatet ved at trykke på afbryderen og holde den nede, indtil apparatet slukker. Luftstrømmen til ventilationshullerne bag på apparatet må ikke blokeres, da dette kan medføre, at temperaturen i apparatet og transducerstikket stiger. Beskyttelse af udstyret Følgende forholdsregler bør tages til beskyttelse af ultralydsapparat, transducer og tilbehør. FORSIGTIGHEDSREGLER: EKG-kablet udsender elektromagnetisk interferens, når det er tilsluttet SonoSite-apparatet. Kablet er ikke godkendt til brug i flyvemaskiner. Hvis kablerne bøjes eller snos for meget, kan det gå ud over apparatets funktion. Forkert rengøring eller desinficering af en del af apparatet kan medføre permanent skade. Anvisningerne i rengøring og desinficering findes i kapitel 6 Fejlfinding og vedligeholdelse. Transducerstikket må ikke nedsænkes i væske. Kablet er kun vandtæt til det sted, hvor transducerstikket og kablet mødes. Ingen del af apparatet må rengøres med opløsningsmidler, såsom fortynder, benzen eller slibemidler. Hvis apparatet skal stå ubrugt hen i længere tid, skal batteriet tages ud. Pas på ikke at spilde væske på apparatet. Kapitel 2: Sikkerhed 11

22 Sikkerhedsregler vedrørende batterier For at forebygge, at batterierne springer, antændes eller afgiver dampe skal følgende forholdsregler tages: ADVARSLER: Batterierne har indbygget sikkerhedsanordning. De må ikke skilles ad eller modificeres. Batterierne må kun oplades i en omgivelsestemperatur mellem 0 og 40 C. Batterierne må ikke kortsluttes ved direkte at forbinde den positive og den negative pol med metalgenstande. Batterierne må aldrig opvarmes eller bortskaffes ved afbrænding. Batterierne må ikke udsættes for temperaturer over 60 C og skal holdes væk fra åben ild og andre varmekilder. Batterierne må ikke oplades i nærheden af varmekilder, såsom åben ild og varmeapparater. Batterierne må ikke udsættes for direkte sollys. Batterierne må kun oplades i SiteCharge-ladeapparat til to batterier eller i selve apparatet. Der må aldrig stikkes skarpe genstande i batterierne, slås på dem eller trædes på dem. Defekte batterier må ikke anvendes. Batterierne må ikke loddes. Batteriernes poler må aldrig vendes ved isætning i SiteCharge-ladeapparat til to batterier eller i selve ultralydsapparatet. Batteriernes polaritet er fast og kan ikke vendes. Batterierne må ikke tvinges i ultralydsapparatet eller i SiteCharge-ladeapparat til to batterier. Batterierne må aldrig forbindes til stikkontakter. Hvis et batteri ikke lades op i løbet af 2 gange 6 timers opladning, skal opladningen standses. FORSIGTIGHEDSREGLER: For at forebygge, at batterierne springer, antændes eller afgiver dampe, skal følgende forholdsregler tages: Undlad at nedsænke batterierne i væske, og pas på de ikke bliver våde. 12

23 Læg aldrig batterierne i mikrobølgeovne eller i beholdere med tryk. Hvis batterierne er utætte eller lugter, skal de fjernes fra mulige antændelseskilder. Hvis batterierne lugter, bliver varme, er deforme, misfarvede eller på anden måde virker unormale under brug, opladning eller opbevaring, skal de omgående tages ud og må ikke bruges mere. Spørgsmål vedrørende batterier bedes rettet til SonoSite eller nærmeste forhandler. Batterierne skal opbevares ved en temperatur på mellem 20 C og +60 C. Brug kun SonoSite-batterier. Biologisk sikkerhed Følgende forholdsregler skal tages af hensyn til biologisk sikkerhed. ADVARSLER: For at undgå fejldiagnoser må EKG-optagelsen ikke anvendes til at diagnosticere hjerterytmer. SonoSites EKG-funktion kan ikke anvendes til diagnosticering. For at forebygge skader må der kun anvendes typegodkendte EKG-elektroder og -kabler. Skærme, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, er ikke godkendt af SonoSite som velegnede til diagnosticering. Apparatet må ikke anvendes, hvis det opfører sig ustabilt. Afbrydelser i scanningssekvensen er tegn på fejl i hardwaren og skal afhjælpes, før apparatet tages i brug igen. Apparatet må ikke anvendes, hvis der forekommer artefakter på LCDskærmen på eller uden for det kliniske billede. Artefakter er tegn på hardwareeller softwarefejl og skal afhjælpes, før apparatet tages i brug. Visse transducerovertræk indeholder naturlig gummilatex og talkum, der kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle mennesker. Der henvises til FDA's (Food and Drug Administration) Medical Alert (medicinsk advarsel) af 29. marts Ultralydsprocedurer skal udføres med omhu. Følg ALARA-princippet (så lidt som rimeligt muligt). SonoSite anbefaler ikke p.t. et bestemt mærke akustisk isoleringsmateriale. Kapitel 2: Sikkerhed 13

24 ALARA-princippet Det overordnede princip for anvendelse af diagnostisk ultralyd er ALARA, dvs. så lidt som rimeligt muligt. Beslutningen om, hvad der er rimeligt, overlades til det uddannede personales dømmekraft og indsigt. Der kan ikke opstilles fyldestgørende regler for, hvad der er tilstrækkelig eksponering i enhver situation, så sonografer holder eksponeringen lav og bioeffekten minimal, samtidig med at billedkvaliteten stadig er diagnostisk anvendelig. Brugeren skal have et indgående kendskab til billeddannelsesfunktioner, transducerkapacitet, apparatets indstillinger og scanningsteknik. Billeddannelsestypen bestemmer ultralydsstrålens beskaffenhed. En stationær stråle giver højere eksponering end en scannestråle, der bevæger sig over et areal og fordeler eksponeringen over dette areal. Transducerkapacitet er forholdet mellem transducerfrekvens, -penetrering, -opløsning og -synsfelt. Udgangspunktet etableres på baggrund af opsætningen af apparatet og bestemmer derefter justeringsmulighederne. Scanningsteknik afhænger af personalets viden og erfaring. Anatomi, fysiologi, patologi, fysik og apparatbetjening er andre faktorer, der skal tages i betragtning som en del af ALARA-princippet. Der er en række variabler, der har indflydelse på, hvordan personalet anvender ALARA-princippet, herunder kropsstørrelse, knoglens placering i forhold til fokalpunktet, kroppens dæmpning og eksponeringstid over for ultralyd. Eksponeringstiden er en af de vigtigste variabler, da brugeren selv afgør eksponeringstiden, hvilket derfor understøtter ALARA-princippet. ALARA-princippet i praksis Den billeddannelsestype, der vælges, afhænger af, hvilke oplysninger der er behov for. 2D-billeddannelse giver anatomiske oplysninger; CPD-billeddannelse giver oplysninger om dopplersignalets amplitudeforløb i et tidsrum på et givet anatomisk sted; DCPD-billeddannelse giver oplysninger om tilstedeværelse af et påviseligt kredsløb og kredsløbsretningen ved hjælp af dopplersignalets amplitudeforløb i et tidsrum på et givet anatomisk sted. Pulsed Wave (PW)-doppler og kontinuerlig kurve (CW)-doppler giver kvantitative oplysninger om blodgennemstrømningen i kroppens kar. TH-billeddannelse, herunder harmonisk højopløsning (EHR), anvender højere modtagefrekvenser for at reducere glitter og artefakter og forbedre opløsningen. M-type giver dokumentation og målinger af anatomiske bevægelser i et tidsrum. Et indgående kendskab til den anvendte billeddannelsestype sætter personalet i stand til at overholde ALARA-princippet. Hensigtsmæssig brug af apparatet betyder, at patienten udsættes for så lav ultralydsstyrke som muligt i så kort tid som muligt, samtidig med at der opnås acceptable diagnostiske resultater. 14

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning

NanoMaxx ultralydssystem. Brugervejledning TM NanoMaxx ultralydssystem Brugervejledning SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 Fax: +1 425 951 1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version:

Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 1.0. Artikel-nr. / Article No.: Sprog / Languages: Version / Version: Brugsanvisning Brugervejledning til digital multimeter 57806 Artikel-nr. / Article No.: 57806 Sprog / Languages: da Version / Version: 1.0 BERNER_71167.pdf 2012-12-13 Art-Nr.: 57806 Multimeter DK Digitalt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Brugsanvisning. Dansk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Dansk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Brugsanvisning Indhold Side Introduktion til Comfort Digisystem 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollér høreapparatets indgang 5 Sådan

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

D-light light alarm ARW100

D-light light alarm ARW100 D-light light alarm ARW100 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning GB 2 NL 14 FR 27 ES 40 DE 52 EL 65 DA 78 ARW100

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger

1 Sikkerhed. 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger DVR 700 Sikkerhed da 1 1 Sikkerhed 1.1 Vigtige sikkerhedsanvisninger Følgende sikkerhedsanvisninger bør læses, følges og gemmes til senere reference. Overhold alle advarsler på enheden og i betjeningsvejledningen,

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086

P15206-01 10/2011 Copyright 2011 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes 0086 BRUGERVEJLEDNING SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 SonoSite Ltd Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4

Læs mere