Brugervejledning til ultralydsapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til ultralydsapparat"

Transkript

1 Brugervejledning til ultralydsapparat

2

3 SonoSite Brugervejledning til ultralydsapparat

4 03/2006 Copyright 2006 SonoSite, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. ii

5 Fremstillet af SonoSite, Inc th Drive SE Bothell, WA, USA Tlf.: eller Fax: SonoSites hovedkvarter i Europa Alexander House 40A Wilbury Way Hitchin Herts SG4 0AP England Telefon: Fax: SiteCharge, SitePack, SiteStand og SonoHeart er varemærker tilhørende SonoSite, Inc. Produktnavne, der ikke tilhører SonoSite, kan være varemærker og registrerede varemærker tilhørende disses respektive ejere. SonoSite produkter kan være omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , B1, , , , , , , , , , , , , D , D , D , D , D , D , D , D , D456509, D461895, , D509900, 10/ Andre patenter er anmeldt. iii

6 iv

7 Indhold Kapitel 1: Skal læses først Om brugervejledningen... 1 Brugervejledningens typografiske opsætning... 2 Symboler og udtryk i denne brugervejledning... 2 Opgradering og opdatering af brugervejledningen... 2 Kundeservice og kommentarer... 3 Apparatet... 3 Apparatets opsætning... 4 Software til apparatet... 6 Softwarelicens... 7 Kapitel 2: Sikkerhed Sikkerhedskrav vedrørende elektriske apparater... 9 Beskyttelse af udstyret Sikkerhedsregler vedrørende batterier Biologisk sikkerhed ALARA-princippet ALARA-princippet i praksis Knapper med direkte indvirkning Knapper med indirekte indvirkning Modtagerknapper Visning af udgangseffekt Relevant litteratur Måling af akustisk udgangseffekt Intensitetsværdi in situ, reduceret og i vand Vævsmodeller og udstyr Påtænkt anvendelse Om den akustiske udgangseffekttabel Tabeller over akustisk udgangseffekt Globalt maksimum, reducerede ISPTA- og MI-værdier Afvigelse og usikkerhedsfaktor ved akustisk måling Mærkning v

8 Kapitel 3: Klargøring af apparatet Tilslutning og aftagning af transducere Afbryder på apparatet Isætning og udtagning af batteri Tilslutning til lysnettet Opgradering af software til apparatet Rekvirering af licenskode Registrering af licenskode Kontrol og opladning af batteri Brug af SiteCharge -ladeapparat til to batterier Apparatopsætning Brug af den mobile SiteStand -dockingstation SiteLink-billedstyringssoftware IrfanView-software Kapitel 4: Billeddannelse Klargøring til undersøgelse Transducere, undersøgelsestyper og billeddannelsestyper D-billeddannelse M-type-billeddannelse Farve-amplitudedoppler- eller kredsløbsfarveamplitudedopplerbilleddannelse (CPD eller DCPD) PW- og CW-dopplerbilleddannelse EKG-monitorering Tekstbemærkninger til billeder Brug af biopsistyrelinjer Udskrivning af billeder Lagring og gennemgang af billeder Videooptagelse af billeder Efter undersøgelsen Kapitel 5: Målinger og beregninger Målinger D-målinger M-type-målinger Dopplermålinger PW og CW vi

9 Beregninger Volumenberegning Volumenflowberegninger Obstetriske beregninger Vaskulære beregninger Hjerteberegninger Visning af patientrapport Kapitel 6: Fejlfinding og vedligeholdelse Fejlfinding Vedligeholdelse Foreskrevne desinfektionsmidler Sikkerhed Rengøring og desinficering af ultralydsapparat Rengøring og desinficering af transducere Rengøring og desinficering af EKG-kabler Steriliserbare transducere Rengøring og desinficering af transducerkabler Kapitel 7: Specifikationer Dimensioner Skærm Transducertyper Billeddannelsestyper Anvendelse Skærmelementer Ultralydsbetjening Målinger og beregninger D M-type PW- og CW-dopplermåling Volumen Volumenflow Hjerteberegninger Obstetriske beregninger Fostertabeller Vaskulære målinger Billedlager Tilbehør vii

10 Eksterne enheder Godkendt til hospitalsbrug Ikke specifikt beregnet til hospitalsbrug Temperatur-, tryk- og fugtighedsbetingelser Apparat, drift Apparat, forsendelse og opbevaring Batteri, drift Batteri, forsendelse og opbevaring Transducer, drift Transducer, forsendelse og opbevaring El Batteri Standarder for elektromekanisk sikkerhed Standarder for EMC-klassifikation (elektromagnetisk kompatibilitet) Standarder for udstyr i flyvemaskiner (uden tilsluttet EKG-kabel) EKG-standard Kapitel 8: Referencer Målesikkerhed Visningsformat Placering af målemarkør D-målinger og -beregninger Kilder til målefejl Fejl via apparatet Beregningsfejl Terminologi- og målestandard Referencer vedrørende hjerteundersøgelse Referencer vedrørende obstetrik Generelle referencer Kapitel 9: Ordliste Symboler Ikoner Ordforklaring Akronymer Index viii

11 Kapitel 1: Skal læses først Dette kapitel bør læses, inden ultralydsapparatet tages i brug. Det omhandler apparat, transducere, tilbehør og eksterne enheder. Om brugervejledningen Dette er en brugervejledning til SonoSites ultralydsapparat. Den henvender sig til personer, som er bekendte med ultralydsteknik, og omfatter ikke oplæring i ultralydsundersøgelser og kliniske procedurer. Det forudsættes, at brugeren er oplært i brug af ultralyd, inden apparatet tages i brug. Brugervejledningen indeholder oplysninger om klargøring, anvendelse og vedligeholdelse af ultralydsapparat, transducere og tilbehør. Yderligere oplysninger om eksterne enheder findes i vejledningen til disse. Brugervejledningen indeholder en indholdsfortegnelse og et indeks, så brugeren let kan finde de ønskede oplysninger. Desuden indeholder vejledningen en ordliste med definitioner af de udtryk og symboler, der anvendes i apparatet. Brugervejledningen er inddelt i følgende kapitler: Kapitel 1, Skal læses først indeholder generelle oplysninger om brugervejledning og apparat. Dette kapitel indeholder ligeledes oplysninger om kundeservice. Kapitel 2, Sikkerhed indeholder oplysninger i henhold til diverse myndighedskrav, inkl. ALARA-princippet (så lidt som rimeligt muligt), standard for udgangssignalvisning, tabeller over akustisk effekt og intensitet samt andre sikkerhedsoplysninger. Kapitel 3, Klargøring af apparatet indeholder oplysninger om klargøring af apparatet, herunder oplysninger om tilslutning af transducere, apparatets strømforhold, vekselstrømsforsyning, kontrol og opladning af batterier, opsætning af apparatet, opgradering af apparatets software samt rekvirering og indtastning af licenskode. Kapitel 4, Billeddannelse indeholder oplysninger om indtastning af patientdata samt oplysninger om akustisk gel, transducerovertræk, billeddannelse, tilføjelse af bemærkninger, lagring og visning af billeder, udskrivning, optagelse og biopsistyrelinjer. Kapitel 1: Skal læses først 1

12 Kapitel 5, Målinger og beregninger indeholder oplysninger om anvendelse af SonoSite-apparatet til udførelse af målinger og beregninger i de forskellige billedfunktioner. Kapitel 6, Fejlfinding og vedligeholdelse indeholder oplysninger om afhjælpning af problemer i forbindelse med betjening og vedligeholdelse af apparat, transducere og tilbehør. Kapitel 7, Specifikationer indeholder specifikationer for apparat og tilbehør samt diverse typegodkendelser. Specifikationerne for de eksterne enheder fremgår af vejledningen til disse. Kapitel 8, Referencer indeholder oplysninger om målepræcision, samt om hvordan apparatmålinger og beregninger foretages. Kapitel 9, Ordliste indeholder forklaringer på udtryk og symboler. Brugervejledningens typografiske opsætning Følgende typografiske opsætning anvendes i denne brugervejledning: Advarsler og forsigtighedsregler angives med en pil. Vejledninger indledes med en sætning med fed skrifttype, der afsluttes med et kolon. Eksempel: Sådan læses denne brugervejledning: Hvis trinnene i vejledningen skal udføres i en bestemt rækkefølge, er de nummereret. Opstillinger med punkttegn er lister over oplysninger, hvor rækkefølgen er underordnet. Teksten på skærmen vises i Arial 10 pkt., f.eks.: Opgradering færdig. Venstre side af apparatet betyder til venstre, når brugeren ser på det. Apparathåndtaget sidder øverst og batterirummet nederst på apparatet. Symboler og udtryk i denne brugervejledning Symboler og udtryk på apparatet forklares i kapitel 2 Sikkerhed og/eller kapitel 9 Ordliste. Opgradering og opdatering af brugervejledningen SonoSite tilbyder muligvis opgraderinger af softwaren og nye funktioner samt forbedringer af apparatets ydelse. Der følger altid opdaterede brugervejledninger med opgraderinger, som forklarer, hvordan opgraderingen og de nye funktioner virker. 2

13 Kundeservice og kommentarer Apparatet Vi opfordrer Dem til at stille spørgsmål og komme med kommentarer. SonoSite er interesseret i at høre Deres mening om apparatet og brugervejledningen. Ring til SonoSite på Uden for USA bedes De ringe til nærmeste SonoSite-forhandler. De er velkommen til at sende en til SonoSite på følgende adresse: SonoSite-apparatet indeholder forskellige konfigurationer og funktioner, som alle beskrives i denne brugervejledning. Det er dog ikke alle apparater, der indeholder samtlige konfigurationer og funktioner. De tilgængelige funktioner afhænger af apparatets konfiguration, transducer og undersøgelsestype. SonoSite-apparatet er et bærbart, softwarestyret ultralydsapparat med en helt igennem digital struktur. Det anvendes til at tage og vise todimensionale (2D) realtidsultralydsbilleder med høj opløsning af følgende typer: farveamplitudedoppler (CPD), kredsløbsfarve-amplitudedoppler (DCPD), harmonisk vævsbilleddannelse (TH-billeddannelse), herunder harmonisk højopløsning (ERH), M-type, Pulsed Wave (PW)-doppler og kontinuerlig kurve (CW)-doppler. Apparatet kan udføre elektrokardiografi (EKG), vise billedserier, forstørre, mærke, måle, udføre biopsi og foretage målinger og beregninger og har desuden en seriel port til overførsel af billeder. Apparatet kan også lagre og vise billeder samt udskrive og optage og muliggør desuden arkivering på videobånd af dopplerbilleder med lydudgang. Apparatopsætningen omfatter indstillinger til understøttelse af den optiske tegngenkendelse (OCR) af engelske tegn i forbindelse med klokkeslæt, dato, patientnavn og patient-id. OCR-skærmtegnene er optimeret til brug med den eksterne enhed ALI NewPORT DICOM Image Capture Station, der kan fås fra ALI. Yderligere oplysninger om ALI NewPORT 2.1 findes i brugervejledningen ALI NewPORT 2.1 Image Capture Station User s Guide. Apparatet understøtter for øjeblikket brugen af følgende bredbånds-transducere: C60/5-2 MHz 60 mm buet transducer C15/4-2 MHz 15 mm mikrobuet transducer C11/7-4 MHz 11 mm mikrobuet transducer ICT/7-4 MHz 11 mm hulrumstransducer L38/10-5 MHz 38 mm lineær transducer Kapitel 1: Skal læses først 3

14 Tilbehør til apparatet omfatter den mobile SiteStand -dockingstation, 15 skærm, holder til videomaskine til SiteStand, SiteCharge -ladeapparat til to batterier, en omformer, et batteri, EKG-kabel, video- og printerkabler, lydkabel, SiteLinkbilledstyringssoftware, basisstativ, CRT-stativ, ScanPack-transportør til hurtig adgang, Grab and Go -taske samt SitePack -taske. Eksterne enheder til apparatet omfatter produkter, der er godkendt til hospitalsbrug (overholder kravene i EN ), og produkter, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug. Eksterne enheder, der er godkendt til hospitalsbrug, omfatter en ekstern skærm, videoprintere og videomaskiner. Eksterne enheder, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, omfatter en digital videooptager, en batterioplader, et lithium-ionbatteri, en printer og en bærbar skærm. De eksterne enheder leveres med en brugervejledning. Yderligere oplysninger om klargøring af eksterne enheder til apparatet findes i kapitel 3, Apparatopsætning på side 50. Apparatets opsætning Softwaren til apparatet anvender grafiske skærmelementer, der svarer til de elementer, der findes på de fleste pc er. Symboler og udtryk på apparatet forklares i kapitel 8, Ordliste. De menuer og ikoner, der kan vælges, er lysegrå. De menuer og ikoner, der ikke kan vælges, er mørkegrå. Aktive menuer og ikoner er grønne. 4

15 Illustration af apparatet og forklaring til illustrationen. 1 set bagfra Nummer Funktion Nummer Funktion 1 Afbryder, sidder bag på håndtaget 10 Batteriindikator 2 near (nærzone), forstærkningsregulering 11 Lysstyrkeregulering på LCD-skærm af overfladiske ekkoer. 3 far (fjernzone), forstærkningsregulering 12 Kontrastregulering på LCD-skærm af dybere ekkoer. 4 gain (forstærkning), forstærkningsregulering 13 LCD-skærm for hele området 5 Menuknapper 14 Udskriv/video- eller Udskriv-tast 6 Menu, Depth (dybde) og Zoom (forstørrelse) 15 Billedgennemgangspile og Freeze-tast (fastfrysning) 7 Trackball 16 Typeindikatorer 8 Patient 17 batteriudløsning 9 Funktionstaster Kapitel 1: Skal læses først 5

16 Nedenstående figur viser skærmvisning og -layout. Menu Select (menuvalg) Målinger/ menubetegnelser Menuikoner Patient Name (patientens navn) Scale (skala) Text Annotation (tekstbemærkning) Billede Patient-id S c a l e Exam Type (undersøgelsestype) Transducer Picto (piktogram) Referencebillede/ funktion Optimering/vinkeljustering MI/TI Menubetegnelser ECG trace (EKG-optagelse) Meddelelseslinje 1 (Calc results) ( s k a l a ) I gang/udskriv/optag Batteri/Stik til lysnet Billedlager Depth (dybde) Meddelelseslinje 2 (Calc results) Dato Klokkeslæt Software til apparatet SonoSite-apparatet indeholder software, der styrer apparatets funktioner. Fra tid til anden kan SonoSite tilbyde ny software til apparatet. Denne software installeres ved hjælp af et softwareopdateringsmodul eller en transducer, og er enten påkrævet eller valgfri. Der kan anvendes et enkelt modul eller en enkelt transducer til at opdatere et eller flere systemer. Når det drejer sig om nødvendig software, skal denne installeres for at få adgang til de nye softwarefunktioner (f.eks. i forbindelse med en ny transducer). Hvis den nye software ikke installeres, skal transduceren frakobles, hvorefter der skal tilsluttes en transducer, som passer til den software, der er installeret i apparatet. Når det drejer sig om valgfri software, skal denne enten installeres, eller brugeren kan vælge at bruge den software, der allerede er installeret. Hvis den nye software ikke installeres, vises der en meddelelse på apparatets skærm, hver gang apparatet aktiveres, og hver gang transduceren frakobles og tilsluttes igen. Yderligere oplysninger om softwareopgraderinger findes i kapitel 3, Opgradering af software til apparatet på side 40. 6

17 Softwarelicens Softwaren kan ikke bruges uden en licenskode fra SonoSite. Koden består af en talsekvens med nøjagtig 12 decimaltal. Licenskoder fås hos SonoSite eller en autoriseret forhandler. Alle de apparater, der skal bruge den nye software, skal have en kode. Yderligere oplysninger om rekvirering af licenskoder findes i kapitel 3, Rekvirering af licenskode på side 42. Den software, der leveres af SonoSite, kan installeres og benyttes i en kort periode uden en gyldig licenskode. Denne periode kaldes den kodefri periode. Den kodefri periode er variabel. Når softwaren installeres, anmoder SonoSite-apparatet om en licenskode. Hvis en gyldig licenskode ikke er blevet rekvireret, kan softwaren bruges, indtil den såkaldte kodefri periode udløber. Dette kaldes for kodefri drift. Under kodefri drift er alle apparatets funktioner tilgængelige. Når apparatet anvendes, opbruges den kodefri periode gradvist. Når den er udløbet, kan apparatet ikke anvendes, før der er indtastet en gyldig licenskode. Der bliver ikke brugt af den kodefri periode, når apparatet er slukket, eller når det befinder sig i standbytilstand. Under kodefri drift vises den tilbageværende tid på skærmbilledet til licensopdatering. Oplysninger om, hvordan dette skærmbillede hentes frem, findes i kapitel 3, Registrering af licenskode på side 43. FORSIGTIG: Når den kodefri periode er udløbet, slås alle funktioner undtagen licensfunktionen fra, indtil der indtastes en gyldig licenskode i apparatet. Kapitel 1: Skal læses først 7

18 8

19 Kapitel 2: Sikkerhed Dette kapitel bør læses, inden ultralydsapparatet tages i brug. Det omhandler apparat, transducere, tilbehør og eksterne enheder. Betegnelsen ADVARSEL angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre personskade og død. Betegnelsen FORSIGTIG angiver forholdsregler, der skal tages for at forhindre skade på apparatet. Sikkerhedskrav vedrørende elektriske apparater Apparatet overholder kravene i EN vedrørende klasse I/batteridrevne apparater og sikkerhedskravene til isolerede type BF-dele anvendt på patienter. EKG-kablet overholder sikkerhedskravene i EN vedrørende type CF-del anvendt på patient. Apparatet overholder de relevante krav vedrørende medicinsk udstyr, der er offentliggjort i sikkerhedsstandarder fra Canadian Standards Association (CSA), European Norm Harmonized Standard og Underwriters Laboratories (UL). Se kapitel 7 Specifikationer. Af sikkerhedshensyn skal følgende advarsler og forsigtighedsregler overholdes: ADVARSLER: For at forebygge ubehag eller risiko for mindre skader på patienten skal varme flader holdes væk fra patienten. I visse situationer kan temperaturen på transducerstikket og bagsiden af huset overstige grænsen for patientkontakt ifølge EN , hvorfor apparatet kun må håndteres af personalet. Dette gælder ikke forsiden af transduceren. Operatøren undgår et sådant ubehag og risiko for skade under håndtering af transduceren ved højst at bruge apparatet i 60 minutter ad gangen i scanningsfunktion (til forskel fra fastfrysnings- og standbyfunktion). For at forebygge elektrisk stød eller skader må apparatet ikke åbnes. Interne justeringer og udskiftninger, med undtagelse af udskiftning af batteri, må kun foretages af en uddannet servicetekniker. For at forebygge eksplosionsfare må apparatet ikke anvendes i nærheden af brændbare gasser eller anæstesigasser. Kapitel 2: Sikkerhed 9

20 10 For at forebygge elektrisk stød må der kun anvendes korrekt jordforbundet udstyr. Der er risiko for elektrisk stød, hvis vekselstrømsomformeren ikke er korrekt jordforbundet. Korrekt jordforbindelse opnås kun ved at slutte udstyret til en stikdåse til hospitalsbrug (markeret med Hospital Only, Hospital Grade eller tilsvarende). Jordbenet må ikke fjernes eller omgås. For at forebygge elektrisk stød skal transducerens forside, hus og kabel altid efterses, før transduceren tages i brug. Transduceren må ikke anvendes, hvis denne eller kablet er beskadiget. For at forebygge elektrisk stød skal vekselstrømsomformeren altid frakobles, inden apparatet rengøres. For at forebygge elektrisk stød må der aldrig anvendes en transducer, der har været nedsænket i væske ud over det foreskrevne niveau til rengøring eller desinficering. Se kapitel 6 Fejlfinding og vedligeholdelse. For at forebygge elektrisk stød og brand skal vekselstrømsomformerens ledning og stik regelmæssigt efterses for tegn på beskadigelse. Kontrollér, at ledninger og stik ikke er beskadigede. For at forebygge elektrisk stød må der kun anvendes tilbehør og eksternt udstyr, der anbefales af SonoSite. Hvis der tilsluttes eksterne enheder, der ikke anbefales af SonoSite, kan det medføre risiko for elektrisk stød. Der kan rekvireres en liste hos nærmeste forhandler over det tilbehør og de eksterne enheder, der fås hos eller anbefales af SonoSite. For at forebygge elektrisk stød må de eksterne enheder, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, men som anbefales af SonoSite, kun anvendes, når apparatet kører på batteristrøm. Disse produkter må ikke sluttes til lysnettet, når apparatet anvendes til scanning eller diagnosticering af patient/emne. Der kan rekvireres en liste hos nærmeste forhandler over de eksterne enheder, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, men som fås hos eller anbefales af SonoSite. For at forebygge skader må der kun anvendes typegodkendte EKG-elektroder og -kabler. For at forebygge elektrisk stød skal det kontrolleres, at EKG-elektroder og kabler er samlet korrekt. For at forebygge, at patienten får elektrisk stød, må klemmerne på batteriet aldrig berøres, samtidig med at patienten berøres. For at forebygge, at operatøren eller en anden person i nærheden af apparatet skades, skal transduceren fjernes fra patienten, inden der afgives en defibrilleringsimpuls med høj spænding.

21 FORSIGTIGHEDSREGLER: Selv om apparatet er fremstillet i overensstemmelse med gældende EMC/ EMI-krav (EN ), kan ultralydsbilledet forringes ved tilstedeværelse af elektromagnetiske felter. Hvis det sker ofte, foreslår SonoSite, at personalet gennemgår det miljø, som apparatet anvendes i, og finder og fjerner mulige strålingskilder eller flytter apparatet. Elektrostatisk udladning, der i daglig tale kaldes statisk elektricitet, er et naturligt fænomen og forekommer ofte på steder med lav fugtighed, der kan skyldes varme- og klimaanlæg. Statisk elektricitet er elektrisk energi, der overføres fra et ladet legeme til et legeme med mindre eller ingen ladning. Udladningen kan være kraftig nok til at beskadige transduceren eller ultralydsapparatet. Følgende kan nedsætte mængden af statisk elektricitet: antistatisk spray på tæpper, antistatisk spray på linoleum samt brug af antistatiske måtter. Apparatet må ikke anvendes, hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen: Skriv fejlkoden ned, og ring til SonoSite eller nærmeste forhandler. Sluk apparatet ved at trykke på afbryderen og holde den nede, indtil apparatet slukker. Luftstrømmen til ventilationshullerne bag på apparatet må ikke blokeres, da dette kan medføre, at temperaturen i apparatet og transducerstikket stiger. Beskyttelse af udstyret Følgende forholdsregler bør tages til beskyttelse af ultralydsapparat, transducer og tilbehør. FORSIGTIGHEDSREGLER: EKG-kablet udsender elektromagnetisk interferens, når det er tilsluttet SonoSite-apparatet. Kablet er ikke godkendt til brug i flyvemaskiner. Hvis kablerne bøjes eller snos for meget, kan det gå ud over apparatets funktion. Forkert rengøring eller desinficering af en del af apparatet kan medføre permanent skade. Anvisningerne i rengøring og desinficering findes i kapitel 6 Fejlfinding og vedligeholdelse. Transducerstikket må ikke nedsænkes i væske. Kablet er kun vandtæt til det sted, hvor transducerstikket og kablet mødes. Ingen del af apparatet må rengøres med opløsningsmidler, såsom fortynder, benzen eller slibemidler. Hvis apparatet skal stå ubrugt hen i længere tid, skal batteriet tages ud. Pas på ikke at spilde væske på apparatet. Kapitel 2: Sikkerhed 11

22 Sikkerhedsregler vedrørende batterier For at forebygge, at batterierne springer, antændes eller afgiver dampe skal følgende forholdsregler tages: ADVARSLER: Batterierne har indbygget sikkerhedsanordning. De må ikke skilles ad eller modificeres. Batterierne må kun oplades i en omgivelsestemperatur mellem 0 og 40 C. Batterierne må ikke kortsluttes ved direkte at forbinde den positive og den negative pol med metalgenstande. Batterierne må aldrig opvarmes eller bortskaffes ved afbrænding. Batterierne må ikke udsættes for temperaturer over 60 C og skal holdes væk fra åben ild og andre varmekilder. Batterierne må ikke oplades i nærheden af varmekilder, såsom åben ild og varmeapparater. Batterierne må ikke udsættes for direkte sollys. Batterierne må kun oplades i SiteCharge-ladeapparat til to batterier eller i selve apparatet. Der må aldrig stikkes skarpe genstande i batterierne, slås på dem eller trædes på dem. Defekte batterier må ikke anvendes. Batterierne må ikke loddes. Batteriernes poler må aldrig vendes ved isætning i SiteCharge-ladeapparat til to batterier eller i selve ultralydsapparatet. Batteriernes polaritet er fast og kan ikke vendes. Batterierne må ikke tvinges i ultralydsapparatet eller i SiteCharge-ladeapparat til to batterier. Batterierne må aldrig forbindes til stikkontakter. Hvis et batteri ikke lades op i løbet af 2 gange 6 timers opladning, skal opladningen standses. FORSIGTIGHEDSREGLER: For at forebygge, at batterierne springer, antændes eller afgiver dampe, skal følgende forholdsregler tages: Undlad at nedsænke batterierne i væske, og pas på de ikke bliver våde. 12

23 Læg aldrig batterierne i mikrobølgeovne eller i beholdere med tryk. Hvis batterierne er utætte eller lugter, skal de fjernes fra mulige antændelseskilder. Hvis batterierne lugter, bliver varme, er deforme, misfarvede eller på anden måde virker unormale under brug, opladning eller opbevaring, skal de omgående tages ud og må ikke bruges mere. Spørgsmål vedrørende batterier bedes rettet til SonoSite eller nærmeste forhandler. Batterierne skal opbevares ved en temperatur på mellem 20 C og +60 C. Brug kun SonoSite-batterier. Biologisk sikkerhed Følgende forholdsregler skal tages af hensyn til biologisk sikkerhed. ADVARSLER: For at undgå fejldiagnoser må EKG-optagelsen ikke anvendes til at diagnosticere hjerterytmer. SonoSites EKG-funktion kan ikke anvendes til diagnosticering. For at forebygge skader må der kun anvendes typegodkendte EKG-elektroder og -kabler. Skærme, der ikke er specifikt beregnet til hospitalsbrug, er ikke godkendt af SonoSite som velegnede til diagnosticering. Apparatet må ikke anvendes, hvis det opfører sig ustabilt. Afbrydelser i scanningssekvensen er tegn på fejl i hardwaren og skal afhjælpes, før apparatet tages i brug igen. Apparatet må ikke anvendes, hvis der forekommer artefakter på LCDskærmen på eller uden for det kliniske billede. Artefakter er tegn på hardwareeller softwarefejl og skal afhjælpes, før apparatet tages i brug. Visse transducerovertræk indeholder naturlig gummilatex og talkum, der kan forårsage allergiske reaktioner hos nogle mennesker. Der henvises til FDA's (Food and Drug Administration) Medical Alert (medicinsk advarsel) af 29. marts Ultralydsprocedurer skal udføres med omhu. Følg ALARA-princippet (så lidt som rimeligt muligt). SonoSite anbefaler ikke p.t. et bestemt mærke akustisk isoleringsmateriale. Kapitel 2: Sikkerhed 13

24 ALARA-princippet Det overordnede princip for anvendelse af diagnostisk ultralyd er ALARA, dvs. så lidt som rimeligt muligt. Beslutningen om, hvad der er rimeligt, overlades til det uddannede personales dømmekraft og indsigt. Der kan ikke opstilles fyldestgørende regler for, hvad der er tilstrækkelig eksponering i enhver situation, så sonografer holder eksponeringen lav og bioeffekten minimal, samtidig med at billedkvaliteten stadig er diagnostisk anvendelig. Brugeren skal have et indgående kendskab til billeddannelsesfunktioner, transducerkapacitet, apparatets indstillinger og scanningsteknik. Billeddannelsestypen bestemmer ultralydsstrålens beskaffenhed. En stationær stråle giver højere eksponering end en scannestråle, der bevæger sig over et areal og fordeler eksponeringen over dette areal. Transducerkapacitet er forholdet mellem transducerfrekvens, -penetrering, -opløsning og -synsfelt. Udgangspunktet etableres på baggrund af opsætningen af apparatet og bestemmer derefter justeringsmulighederne. Scanningsteknik afhænger af personalets viden og erfaring. Anatomi, fysiologi, patologi, fysik og apparatbetjening er andre faktorer, der skal tages i betragtning som en del af ALARA-princippet. Der er en række variabler, der har indflydelse på, hvordan personalet anvender ALARA-princippet, herunder kropsstørrelse, knoglens placering i forhold til fokalpunktet, kroppens dæmpning og eksponeringstid over for ultralyd. Eksponeringstiden er en af de vigtigste variabler, da brugeren selv afgør eksponeringstiden, hvilket derfor understøtter ALARA-princippet. ALARA-princippet i praksis Den billeddannelsestype, der vælges, afhænger af, hvilke oplysninger der er behov for. 2D-billeddannelse giver anatomiske oplysninger; CPD-billeddannelse giver oplysninger om dopplersignalets amplitudeforløb i et tidsrum på et givet anatomisk sted; DCPD-billeddannelse giver oplysninger om tilstedeværelse af et påviseligt kredsløb og kredsløbsretningen ved hjælp af dopplersignalets amplitudeforløb i et tidsrum på et givet anatomisk sted. Pulsed Wave (PW)-doppler og kontinuerlig kurve (CW)-doppler giver kvantitative oplysninger om blodgennemstrømningen i kroppens kar. TH-billeddannelse, herunder harmonisk højopløsning (EHR), anvender højere modtagefrekvenser for at reducere glitter og artefakter og forbedre opløsningen. M-type giver dokumentation og målinger af anatomiske bevægelser i et tidsrum. Et indgående kendskab til den anvendte billeddannelsestype sætter personalet i stand til at overholde ALARA-princippet. Hensigtsmæssig brug af apparatet betyder, at patienten udsættes for så lav ultralydsstyrke som muligt i så kort tid som muligt, samtidig med at der opnås acceptable diagnostiske resultater. 14

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com

Fod til Dell E-Monitor. Brugervejledning. www.dell.com support.dell.com Fod til Dell E-Monitor Brugervejledning www.dell.com support.dell.com Bemærkninger, meddelelser og advarsler BEMÆRKNING: En BEMÆRKNING angiver vigtige oplysninger, som du kan bruge for at udnytte computeren

Læs mere

ilook BRUGERVEJLEDNING

ilook BRUGERVEJLEDNING ilook BRUGERVEJLEDNING ilook BRUGERVEJLEDNING Fremstillet af SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Telefon: +1 888 482 9449 eller +1 425 951 1200 F: +1 425 951 1201 SonoSite, Ltd Alexander

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Drev Brugervejledning

Drev Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

TRUST ENERGY PROTECTOR 500

TRUST ENERGY PROTECTOR 500 TRUST ENERGY PROTECTOR 500 Brugervejledning Version 1.0 1 Mange tak Vi takker dig for at have valgt dette produkt fra Trust's sortiment. Vi håber du får megen fornøjelse af det, og anbefaler dig at gennemgå

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN

SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION. PJ-673 Mobil printer. Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN SIKKERHED OG JURIDISK INFORMATION PJ-673 Mobil printer Læs dette dokument, inden du bruger printeren. DAN Introduktion Tak, fordi du har købt PJ-673 (omtales herefter som printeren ). Denne mobile termoprinter

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7

Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Ibrugtagning... 6 Drift... 7 Indhold Sikkerhedsforskrifter... 4 Korrekt brug... 4 Generelt... 4 Korrekt håndtering af batterierne... 5 Reparer ikke selv... 5 Ibrugtagning... 6 Kontroller pakkens indhold... 6 Udskiftning af batteriet...

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341

LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LITHIUM DOBBELTLADER 1941-P-1368 LITHIUM MINILADER 1941-P-1341 LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keelers lithium lader & håndtag Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3

INTRODUKTION Klassificering Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 MELVIN BRUGERMANUAL INDHOLD INTRODUKTION... 3 Klassificering... 3 Anvendelsesområde og brugerpopulation... 3 SYMBOLER OG MÆRKER... 3 GENERELLE ADVARSLER OG SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER... 4 Elektricitet...

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modelnavn IEC Nominel Nominel Diameter Højde Vægt Spænding Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

MW-100 Mobile Printer

MW-100 Mobile Printer Brugsanvisning Generel beskrivelse Betjeningsprocedurer Appendiks, osv. MW-100 Mobile Printer l Læs denne Brugsanvisning, før du bruger printeren. l Vi foreslår, at du opbevarer denne Brugsanvisning på

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Lær din telefon at kende

Lær din telefon at kende Lær din telefon at kende Tak fordi du har valgt en smarphone fra HUAWEI. Lad os først se på nogle grundlæggende funktioner: Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den inde for at tænde telefonen. Når telefonen

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

VEJLEDNINGEN X-PORTE PRODUKTOPLYSINGER OG SIKKERHED

VEJLEDNINGEN X-PORTE PRODUKTOPLYSINGER OG SIKKERHED + VEJLEDNINGEN X-PORTE PRODUKTOPLYSINGER OG SIKKERHED Producent FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 USA Tlf.: +1-888-482-9449 eller +1-425-951-1200 Fax: +1-425-951-1201 Autoriseret

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner

ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner ADVARSEL: Generelle sikkerhedsinstruktioner Brug følgende sikkerhedsinstruktioner som hjælp til at sikre din egen sikkerhed og for at beskytte dit udstyr og arbejdsmiljøet mod mulig beskadigelse. BEMÆRK:

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Eksterne enheder Brugervejledning

Eksterne enheder Brugervejledning Eksterne enheder Brugervejledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere