Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ø-analysE. Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund. Sammenfatning. Beslutningstagerne og regionen"

Transkript

1 Ø-analysE N R 1 J U N I 2 1 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagere i regionen: Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Sammenfatning Beslutningstagerne og regionen Sjælland og Skåne har brug for hinanden for at stå distancen på den internationale arena, mener beslutningstagerne i Øresundsregionen ifølge en undersøgelse, som analyseinstituttet Norstat har gennemført for Øresundsbron. Ni ud af ti beslutningstagere i Øresundsregionen mener således, at det er meget vigtigt at forene kræfterne for at kunne udvikle Øresundsregionen til et af Nordeuropas førende kraftcentre. Der er dog grobund for en god diskussion over sundet om hvor man skal sætte ind for at forbedre Øresundsregionens muligheder for at blive et førende nordeuropæisk kraftcenter. De svenske beslutningstagere mener kræfterne primært skal bruges til at styrke den internationale markedsføring, den internationale specialisering i kernekompetencer samt øge forskningsmidlerne. De danske beslutningstagere ønsker at satse mere bredt og mener at der derudover også skal sættes ind med lavere skatter samt at uddannelsesniveauet skal hæves. Beslutningstagerne på hver side af sundet er enige om, at den internationale markedsføring skal styrkes, men er uenige om hvilket brand Øresundsregionen skal markedsføres under. De danske beslutningstagere foretrækker at markedsføre Øresundsregionen under Københavns stærke brand som The Copenhagen- Malmoe Region eller som The (Greater-) Copenhagen Region, mens de Forts. på side 2

2 Forts. fra side 1 et repræsentativt udsnit af befolkningen i Øresundsregionen. Blandt sjællænderne mener 35 procent, at Øresundsregionen er en realitet i dag. Faktisk er befolkningens tro på Øresundsregionen ret markant. Hele 86 procent mener, at Øresundsregionen nok skal blive en realitet, hvis den ikke allerede er det - det er blot et spørgsmål om tid. Kun fire procent afviser helt tanken om den grænseoverskridende Øresundsregion. svenske beslutningstagere foretrækker at markedsføre regionen som The Øresund Region eller blot Øresund. De danske og svenske beslutningstagere er enige om at der er et stort behov for en fælles infrastrukturplanlægning og nedbrydning af administrative barrierer. Svenskerne ønsker desuden at satse på en fælles arbejdsmarkedspolitik, mens danskerne hellere ser en fælles erhvervspolitik og erhvervs- udviklingsstrategi på tværs af Øresund. Et flertal af beslutningstagerne ønsker mere information om udviklingen på den anden side af sundet. 6 procent af såvel de danske som de svenske beslutningstagere mener, at de store mediers dækning af den øresundsregionale udvikling er utilstrækkelig. Selvom troen på Øresundsregionen som én samlet region knap kan blive højere, er lysten til at flytte over på den anden side af sundet til at overskue. Kun to procent af sjællænderne og en procent af skåningene vurderer, at det er sandsynligt, at de bosætter sig på den anden side af sundet i løbet af de næste to år. Lysten til at arbejde eller studere på den anden side af sundet er lidt højere for skåningenes vedkommende. 7 procent finder det sandsynligt, at de inden for de kommende to år finder arbejde eller begynder at studere i Danmark. Blandt sjællænderne er der kun 2 procent, der finder det sandsynligt, at de inden for de næste to år, vil finde arbejde eller begynde at studere i Sverige. Hverdagsintegrationen er steget støt gennem Øresundsbrons første 1 år. I dag er det almindeligt for sjællændere at have kollegaer fra Skåne, hvad enten det er svenskere eller danskere, der er valgt at bosætte sig på den anden side. 65 procent af sjællænderne og 72 procent af skåningene kender danskere, der bor i Skåne, mens 3 procent af sjællænderne arbejder eller studerer sammen med nogen fra nabolandet. Borgerne og regionen Øresundsregionen er en realitet det mener knap 5 procent af de adspurgte skåninge i en undersøgelse, som Norstat gennemførte december 29 for Øresundsbron blandt 2 / Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1

3 Vigtigt at forene kræfterne på tværs af Øresund Et overvældende flertal af de danske og svenske beslutningstagere er enige i, at det er nødvendigt at forene kræfterne på tværs af Øresund for at kunne udvikle Øresundsregionen til et af Nordeuropas førende kraft centre. 94 procent af de svenske beslutningstagere og 88 procent af de danske mener, at det er meget vigtigt at forene kræfterne for at udvikle Øresundsregionen hen imod et nordeuropæisk kraftcenter, mens henholdsvis fem procent af de svenske og ti procent af de danske beslutningstagere mener, at det er mindre vigtigt. Kun en procent af de svenske og ingen af de danske mener, at de to dele af Øresundsregionen godt kan klare sig alene. Den internationale specialiseringsprofil og markedsføring bør styrkes Danske og svenske beslutningstagere har forskellig holdning til hvilket område, der er vigtigst for at udvikle Øresundsregionen til et nordeuropæisk kraftcenter. De danske beslutningstagere mener, at der skal sættes bredt gennem at styrke den internationale specialisering i kernekompetencer, øge forskningsmidlerne, hæve uddannelsesniveauet, sænke skatterne samt styrke den internationale markedsføring. De svenske beslutningstagere ønsker i højere grad end de danske at satse på tre områder, styrkelse af den internationale markedsføring, styrkelse af den internationale specialisering i kernekompetencer samt øgede midler til forskningen. Inden for hvilke områder er der primært behov for en fælles indsats på tværs af Øresund? Sverige 29 Danmark 1 27 Sverige Tiltrækning af Fælles store events uddannelsesinstitutioner/ og arrangementer -politik Fælles international markedsføring Integreret arbejdsmarkedspolitik Fælles erhvervspolitik og erhvervsudviklingsstrategi Nedbrydelse af administrative barrierer Fælles infrastrukturplanlægning 27 Danmark Hvor skal Øresundsregionen forbedres for at blive det førende nordeuropæiske kraftcenter? Sverige 1 29 Danmark 27 Sverige 27 Danmark Bedre tilgang til arbejdskraft Lavere skatter Flere internationale events og arrangementer Højere uddannelsesniveau Flere forskningsmidler Styrket international markedsføring Styrket international specialisering i kernekompetencer Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1 / 3

4 Forts. fra side 3 Sammenligning med en lignende undersøgelse fra 27 viser, at der er en tydelig tendens til, at svarene er konjunkturfølsomme I 27, da der var mangel på arbejdskraft i Danmark, mente de danske beslutningstagere, at det var vigtigt at få en bedre tilgang til arbejdskraft. I 29 var Danmark påvirket af stigende arbejdsløshed, og gruppen, som anså det for vigtigt at få en bedre tilgang til arbejdskraft, var faldet fra 45 til 22 procent. I Sverige kan man ikke se samme markante udvikling. Væk med barrierne og fælles infrastrukturplanlægning er vejen frem Såvel danske som svenske beslutningstagere mener at der er et stort behov for en fælles infrastrukturplanlægning og at få fjernet de administrative barrierer. Men hvor svenskerne ønsker at satse på en fælles arbejdsmarkedspolitik, ser danskerne hellere en fælles erhvervspolitik og erhvervsudviklingsstrategi på tværs af sundet. I en lignende undersøgelse fra 27 blev fjernelse af administrative barrierer anset for det absolut vigtigste område at få en fælles indsats omkring. I 29 er synet mere nuanceret og fjernelse af administrative barrierer ses i dag blot som ét ud af flere områder, hvor der er behov for en fælles indsats. København eller Øresund? Deltagerne i undersøgelsen er blevet bedt om at svare på hvilket varemærke de mener, at Øresundsregionen skal benytte i den internationale markedsføring. De danske beslutningstagere ser en fordel i at udnytte det allerede stærke brand som København har og kalde Øresundsregionen for enten The Copenhagen- Malmoe Region eller The (Greater-)Copenhagen Region. De svenske beslutningstagere accepterer dog ikke uden videre at blive betragtet som danske, men foretrækker i stedet varemæret The Øresund Region eller blot Øresund. Hele 51 procent af de svenske beslutningstagere ønsker, at regionen markedsfører sig som The Øresund Region eller Øresund, mens kun 2 procent kan acceptere varemærket The (Greater-) Copenhagen Region. Det mere neutrale The Copenhagen-Malmoe Region foretrækkes af 2 procent af de svenske beslutningstagere, men er mere populært i Danmark, hvor 29 procent foretrækker at markedsføre regionen under netop det varemærke. Hvilket varemærke skal Øresundsregionen markedsføres under? Sverige The Øresund- Region / Øresund The Southern Scandinavia-Region The Copenhagen- Malmo-Region The Copenhagen- Scania-Region The (Greater-) Copenhagen-Region The Sealand- Scania-Region Andet Ved ikke Danmark 4 / Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1

5 v Informationskløft Hver sjette beslutningstager i undersøgelsen er utilfreds med de store mediers dækning af øresundsregionale spørgsmål samt med deres dækning af udviklingen på den anden side af sundet. 6 procent af såvel danske som svenske beslutningstagere synes, at de store mediers dækning er utilstrækkelig og efterspørger mere information. Ingen af de svenske og under en procent af de danske beslutningstagere mener, at medierne har for stort fokus på Øresundsregionen. De svenske beslutningstageres holdning har dog ændret sig en smule siden 27. Antallet, som vil have mere information, er faldet til fordel for andelen som mener, at informationsstrømmen er passende. Udviklingsmønstret for danskerne er lige modsat. I 29 er der et voksende ønske om mere information og færre, der mener, at informationsmængden er passende. Er du tilfreds med den information, du får via de store medier om udviklingen på den anden side af Øresund? Ved ikke 2 Nej, jeg vil gerne have mere information Ja, det er passende Nej, det fylder for meget i medierne Danmark Sverige Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1 / 5

6 Integrationstempoet er passende Et flertal (54 procent) af beslutningstagerne er tilfredse med tempoet for den regionale øresundsintegration og synes, at tempoet er passende. Der er sket et markant holdningsskifte fra 27 til 29. Det, der i 27 oplevedes som en frustration over, at tempoet var for langsomt, havde i 29 udviklet sig til en oplevelse af et tempo, som var passende eller endda for hurtigt. Det manglende pres for at øge tempoet i den øresundsregionale integration kan hænge sammen med den lavkonjunktur, som økonomierne på begge sider af sundet for øjeblikket befinder sig i. I krisetider er der formentlig en langt større tendens til at fokusere på det nære samt at konsolidere forretningen end i opgangstider, hvor der i højere grad fokuseres på de muligheder som et større marked giver. Er du tilfreds med tempoet i den regionale öresundsintegration? Ved ikke 4 Det går for hurtigt 2 Det er passende Det går lidt for langsomt Det går alt for langsomt Total Danmark Sverige 6 / Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1

7 Borgernes region Øresundsregionen som realitet Øresundsregionen er en realitet det mener knap 5 procent af de adspurgte skåninge i en undersøgelse, som Norstat gennemførte december 29 for Øresundsbron blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i Øresundsregionen. Blandt sjællænderne mener 35 procent, at Øresundsregionen er en realitet i dag. Faktisk er befolkningens tro på Øresundsregionen ret markant. Hele 86 procent mener, at Øresundsregionen nok skal blive en realitet, hvis den ikke allerede er det det er blot et spørgsmål om tid. Kun fire procent afviser helt tanken om den grænseoverskridende Øresundsregion. På trods af at sjællænderne er mere skeptiske overfor Øresundsregionen end skåningene er, så er andelen, som allerede ser regionen som en realitet, faktisk vokset med næsten 3 procent i forhold til de første år efter broens åbning. Færre overvejer at bosætte sig eller søge job på den anden side af sundet At flytte over sundet er ikke et specielt interessant alternativ på nuværende tidspunkt. Kun to procent af sjællænderne og en procent af skåningene vurderer, at det er sandsynligt, at de bosætter sig på den anden side af sundet i løbet af de næste to år. Det er især sjællændernes lyst til at flytte til Skåne, der er faldet. I en tilsvarende måling fra 27 vurderede fem procent det som sandsynligt, at de ville bosætte sig på den anden side af sundet. Boligpriserne på Sjælland er faldet i de senere år, og prisforskellen på de sjællandske og skånske boliger er faldet i stort set samme takt. Udviklingen i boligpriserne anses for at være den væsentligste forklaring på, at der er så få sjællændere, der kigger over sundet i jagten på den nye bolig lige som det var den væsentligste årsag til den store flyttestrøm i især perioden På trods af trangere tider på det danske arbejdsmarked er det dog stadig skåningene, som i højere udstrækning end sjællænderne kan se sig selv arbejde eller studere på den anden side. Syv procent af skåningene anser det for sandsynligt, at de inden for to år finder en ny karriere i Danmark, mens kun to procent af sjællænderne ser sig selv søge det nye job eller uddannelse på den svenske side. En relevant forklaring på dette er de højere lønninger Forts. på side 8 Bliver Øresundsregionen en realitet? 1 Ved ikke 8 Øresundsregionen vil aldrig komme 6 Øresundsregionen vil først komme om 1 år eller mere 4 Øresundsregionen vil komme i løbet af 5-9 år 2 Øresundsregionen vil komme i løbet af 2-4 år Øresundsregionen vil komme inden for et års tid Øresundsregionen er allerede en realitet Sjælland Skåne Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1 / 7

8 Forts. fra side 7 på den danske side af sundet. Det er stadig mere økonomisk fordelagtigt for svenskere at søge job i Danmark end for danskere at søge job i Sverige. I 27 var der langt flere, der anså det for sandsynligt at de ville søge job/uddannelse på den anden side af sundet. Den negative udvikling skyldes i høj grad den aktuelle økonomiske afmatning. En del af de brancher, som i høj grad ansatte svenskere frem til midten af 28, er påvirket hårdt af afmatningen. Blandt andet er antallet af ansatte i handels-, hotel og transportbrancherne faldet. En undersøgelse, der blev gennemført blandt pendlere på Øresundsbron i 29, viser, at det især er inden for disse tre brancher, at de svenske pendlere er ansat. Hver anden skåning føler sig som øresundsborger Over 5 procent af skåningene anser sig for at være øresundsborgere i nogen eller i høj grad. På Sjælland udgør denne gruppe lidt under 3 procent. Følelsen er dog svagere end foregående år for både svenskere og danskere. Årsagen til, at færre føler sig som øresundsborgere i dag end for to år siden, skal formentlig findes i finanskrisen. Den har om noget understreget, at Øresundsregionen består af to dele, hjemmehørende i hvert sit land. For første gang siden åbningen af Øresundsbron skete der i forbindelse med finanskrisen en markant ændring i valutakursen, idet den svenske krone faldt i værdi i forhold til såvel euro som danske kroner. I hvilken grad føler du dig som Øresundsborger? 1 Er det sandsynligt, at du flytter eller søger job/uddannelse på den anden side af sundet inden for de næste to år Ved ikke 6 2 Overhovedet ikke I lav grad I nogen grad 4 2 Dec. 27 Dec. 28 Dec. 29 Dec. 27 Dec. 28 Dec. 29 I høj grad DK-27 DK-29 SE-27 SE-29 Sjælland Skåne Danmark Sverige Er det sandsynligt, at du søger nyt job eller uddannelse på den anden side af sundet inden for 2 år Er det sandsynligt, at du flytter over sundet inden for 2 år 8 / Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1

9 Hverdagsintegration I løbet af Øresundsbrons første 1 år er det blevet hverdag for sjællændere dagligt at have kontakt med nogen, der bor i Skåne og omvendt. Derfor har vi stillet befolkningen på hver side af sundet en række spørgsmål, der tager temperaturen på hverdagsintegrationen. I løbet af de sidste tre år er der stadig flere sjællændere og skåninge, der har kollegaer eller studiekammerater, der er bosiddende i nabolandet. 3 procent af sjællænderne og 18 procent af skåningene arbejder eller studerer sammen med nogen fra nabolandet. De mange svenskere, der har fået job i Danmark, er også blevet en integreret del af det sjællandske arbejdsmarked. Hele 79 procent af alle sjællændere har mødt svenske ansatte i butikker eller i danske virksomheder. Et andet udbredt fænomen i de første 1 år af broens levetid er de mange danskere, der har bosat sig i Skåne. Det er da også helt almindeligt at kende danskere, der er flyttet til Skåne og det både for sjællændere og skåninge. Forts. på side 1 Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1 / 9

10 Forts. fra side 9 65 procent af sjællænderne og 72 procent af skåningene kender danskere, der bor i Skåne. Der er kørt færre flyttelæs fra Sverige til Danmark end omvendt og det afspejles i, at der er færre, der kender en svensker, der er bosiddende i Danmark. For 36 procent af sjællænderne og 44 procent af skåningene er det dog tilfældet. fritidshus i Sverige. Det svarer hele 82 procent af sjællænderne, at de gør, mens der er langt færre skåninge ( 36 procent), der kender danskere med fritidshus i Sverige. Den langt lavere andel skåninge, der kender danskere med fritidshuse i Sverige, hænger sammen med, at langt de fleste danskere ejer et fritidshus, der ikke ligger i Skåne. Det sidste mål på hverdagsintegrationen handler om hvorvidt man kender en dansker, der har Fire mål på hverdagsintegrationen i regionen - Sjælland Arbejder eller læser sammen med svenskere,der bor i Sverige? Kender du nogen danskere som er flyttet til Sverige? Kender du nogen svenskere som er flyttet til Danmark? Kender du danskere som har anskaffet fritidshus i Sverige? Fem mål på hverdagsintegrationen i regionen - Skåne Arbejder eller læser sammen med danskere, der bor i Danmark? Kender du nogen danskere som er flyttet til Sverige? Kender du nogen svenskere som er flyttet til Danmark? Kender du danskere som har anskaffet fritidshus i Sverige? 27 1 / Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1

11 Om Ø-analysen Denne rapport indeholder resultater fra to spørgeskemaundersøgelser. Dels en undersøgelse blandt beslutningstagere i regionen og dels en undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i Øresundsregionen. Beslutningstagerundersøgelsen blev gennemført af Norstat for Øresundsbron. En lignende undersøgelse blev gennemført i 27 af Synovate for Øresundsbron. Beslutningstagere i denne sammenhæng er personer, som har indflydelse på regionens udvikling. I 27 blev beslutningstagere kontaktet, og 23,6 procent heraf deltog i undersøgelsen. I 29 blev 2.78 beslutningstagere kontaktet, og 17 procent heraf deltog. Begge år var der flere danskere end svenskere, som svarede. Fordelingen mellem faggrupper var heller ikke helt den samme fra 27 til 29. De to grupper med størst variation var ledere og andre ansatte i interesse-organisationer en nedgang på 6 procentpoint, samt politikere på lokalt, regionalt eller nationalt plan en fremgang på 7 procentpoint. Befolkningsundersøgelsen er gennemført på årlig basis siden broen åbnede. Undersøgelsen fra 29 blev udført af Norstat for Øresundsbron personer i Sverige og personer i Danmark blev interviewet. Undersøgelsen er repræsentativ, idet svarene er vægtet i forhold til den geografiske fordeling af de interviewede Hvilken jobfunktion har du? Anden jobfunktion Forsker eller ansat i en forskningsinstitution Embedsmand i en national, regional eller kommunal offentlig organisation Politiker på lokalet, regionalt eller nationalt niveau Leder eller ansat i en interesseorganisation Leder eller ansat i en privat virksomhed Journalist, redaktør eller kommunikationsmedarbejder Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1 / 1 1

12 Få meget mere information! Øresundsbro Konsortiet udgiver også: Fokus Øresund Nyhedsbrev med historier om Øresundsregionen. Ø-mail Kort nyhedsmail med aktuelle nyheder om Øresundsregionen. Udfyld kuponen Du kan tilmelde dig et eller flere af vores nyheds breve ved at udfylde nedenstående blanket og sende den til os. Abonnement er gratis. Send kuponen til: Øresundsbro Konsortiet, Vester Søgade 1, 161 København V Øresundsbro Konsortiet Vester Søgade København V Tlf Fax Ø-analyse Analyse af aktuelt emne ved rørende Øresunds regionen. Rapport eller skriv til: Du kan til enhver tid afbestille dit abonnement. Dybdegående analyse af et aktuelt emne vedrørende Øresunds regionen. Ja tak, jeg vil gerne abonnere på... Fokus Øresund Ø-mail Ø-analyser og rapporter Jeg vil gerne bestille dansk version svensk version Navn Stilling Firma Adresse Postnr. og by Land Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling Britt Andresen analysechef Petra Aulin Analytiker Ansvarlig udgiver: Caroline Ulmann-Hammer Design: BGRAPHIC 1 2 / Ø - A N A L Y S E J U N I 2 1

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid

Ø-analyse. Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Ø-analyse N R. 4 a u g u s t 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Beslutningstagerne i regionen: Stor tro på regionens fremtid Øresundsregionens muligheder for at blive

Læs mere

Billigere boliger på den anden side af Øresund

Billigere boliger på den anden side af Øresund Ø-analyse N R. 1 m a r t s 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Billigere boliger på den anden side af Øresund Siden åbningen af Øresundsbron i 2000 er stadig flere danskere

Læs mere

Danskerne i Skåne kører i tyske biler

Danskerne i Skåne kører i tyske biler Ø-analyse N R. 3 M A J 2 0 0 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Danskerne i Skåne kører i tyske biler Tyske biler fylder godt op i garagerne hos de danskere, der er flyttet

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI

PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION JUNI R A P P O R T PÅ VEJ MOD EN INTEGRERET ØRESUNDSREGION Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Taler du dansk eller svensk med din kollega eller nabo? 3 Grænseoplevelser

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS

ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS ÖRESUNDSKOMITEENS INTEGRATIONSINDEKS Behov for fornyet øresundsintegration Öresundskomiteens nye integrationsindeks viser, at øresundsintegrationen ligger på et højt niveau men det er gået tilbage siden

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI

ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER JUNI R A P P O R T ØRESUNDSBRONS KUNDER OM INITIATIVER OG BARRIERER Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 5 a1 Indhold Status på Øresundsintegrationen 2 Øresundsbrons kunder om initiativer og barrierer

Læs mere

Ø R E S U N D S R E G I O N E N

Ø R E S U N D S R E G I O N E N WWW.TENDENSORESUND.ORG Dansk version ØRESUNDSREGIONEN INDBYGGERNE I ØRESUNDSREGIONEN Øresundsregionen er hjem for 3,8 millioner indbyggere, og i de næste 20 år ventes befolkningstallet at vokse med yderligere

Læs mere

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI

TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON JUNI R A P P O R T TRAFIK OVER ØRESUNDSBRON 2000 2005 Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Fem år med Øresundsbron 2 Personrejsende mellem København og Malmö 5 Udviklingen på hele

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Trafikudvikling over Øresund

Trafikudvikling over Øresund Trafikudvikling over Øresund Hvad vi har set i de sidste ti år handler ikke kun om trafik over Øresund. Vi er gået fra to lande uden sammenhæng til én region, hvor udveksling af arbejdskraft, erhverv,

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2014 Det går op og ned for kulturen i Øresundsregionen. Vi rejser oftere over Sundet for at opleve kultur på den anden side, mens vi får mindre af den æterbårne kultur

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Rekordmange danskere flytter til Skåne

Rekordmange danskere flytter til Skåne Ø-analyse N R. 2 m a r t s 2 7 A k t u e l a n a ly s e o m Ø r e s u n d s r e g i o n e n Rekordmange danskere flytter til Skåne I 26 vendte flere danskere end nogensinde blikket mod øst, da den nye

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER 84 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET BOLIGPRISER BOLIGPRISER De svenske boligpriser mindre attraktive for danskere Billigere boliger, mere og bedre bolig for pengene var drivkraften bag den flyttestrøm af danskere,

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED

KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED 48 KULTUR OG OPLEVELSER SUNDHED SUNDHED En befolknings sundhedstilstand afspejler såvel borgernes levevis som sundhedssystemets evne til at forebygge og helbrede sygdomme. Hvad angår sundhed og velfærd,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA

Notat. Danskernes arbejdsvillighed. Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Notat Danskernes arbejdsvillighed Til: Ekstern Fra: MMM, MSA Man diskuterer meget, om der er for svage incitamenter til at tage et job i tilfælde af arbejdsløshed, blandt andet som følge af et dagpengesystem

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til:

Denne rapport er udarbejdet af Øresundsbro Konsortiets analyseafdeling. Spørgsmål vedrørenderapporten kan stiles til: R A P P O R T Hård kamp om Skånes arbejdskraft! ø r e s u n d s b r o k o n s o r t i e t J U N I 2 0 0 8 Øresundsbron ejes og drives af Øresundsbro Konsortiet, som ejes ligeligt af den danske og svenske

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed

Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Greater Copenhagen: En vækstudfordring og -mulighed Denne analyse stiller skarpt på Greater Copenhagens vækst i forhold til en af regionens største konkurrenter, Stockholm. 25.02.2015 Side 1/5 Analysen

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner.

Fakta om Tryghedsmåling 2011. Hovedkonklusioner I det følgende er samlet nogle af rapportens væsentligste konklusioner. Fakta om Tryghedsmåling 2011 Tryghedsmåling 2011 er en videnskabelig undersøgelse og den femte i rækken af målinger, der siden 2004 har fulgt danskernes tryghedstilstand. Seneste måling var i 2009. Målingen

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI

DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE JUNI R A P P O R T DANSKE ERFARINGER MED AT BO I SKÅNE Ø R E S U N D S B R O K O N S O R T I E T & Ö R E S U N D S K O M I T E E N JUNI 2 0 0 5 a1 Indhold Sammenfatning 2 Det siger danskerne om at flytte til

Læs mere

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland

Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland Den samfundsmæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tyskland A n d r e s e n A n a l y s e Brit Andresen Andresen Analyse andresen.analyse@gmail.com Regionskontor & Infocenter region@region.dk

Læs mere

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet

Økonomisk analyse. Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet Økonomisk analyse 8. december 214 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hver syvende dansker vil reducere julebudgettet At julen koster penge, er en

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene

Notat. Sundhed på arbejdspladsen. Halvdelen har sundhedstiltag. Halvdelen bruger sundhedstilbuddene Notat Sundhed på arbejdspladsen Sundhed er et tema, der har stor betydning både for den enkelte selv, fra et arbejdsgiversynspunkt virksomhed, og samfundet som helhed. Set fra erhvervslivets synspunkt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2012 Først og fremmest har vi naturligvis interesseret os for besøg over Sundet. Skåningene krydser Sundet mere end sjællænderne ( bruges i dette notat som betegnelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON

MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON MILJØET PÅ ØRESUNDSBRON Miljøledelsessystem Øresundsbro Konsortiet er en dansk-svensk virk somhed, som ejes ligeligt af den danske og svenske stat. Øresundsbro Konsortiet ejer og driver Øresunds bron mellem

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry

SVT Sydnytt & Tv2/Lorry SVT Sydnytt & Tv2/Lorry Integration i Øresund Gennemført i August/september 2004 Udarbejdet af Pernille Bjørnholt Cand. scient. soc. JYSK ANALYSEINSTITUT A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Formål

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland

Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland 2. juni 2009 Høj tilfredshed med offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland. Offentlige erhvervstilbud i Region Midtjylland er blandt andet tilbud fra

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet.

Årsagen til den høje vækst i pendlingen er: At mange danskere flytter til Malmöområdet. Ø-a n alyse NR. 1 JANUAR 28 Aktuel analyse om Øresundsregionen Ny langsigtet prognose for øresundstrafikken I 27 blev Øresundsbron passeret af 18.5 køretøjer i døgnet trafikken er således fordoblet i løbet

Læs mere

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet

ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet ANALYSENOTAT To ud af tre danskere køber julegaver på nettet AF MARKEDSCHEF LONE RASMUSSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Juletiden er for danskerne tæt forbundet med julegaveindkøb. Mange gaver

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser

Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Bilag 2: Spørgeskema og svarfrekvenser Spørgeskema Øresundsindeks marts 2006 Hvordan har udviklingen på følgende områder været for Deres virksomhed? Omsætning og handel Svar DK DK (=139) S (=253) 1a. Sammenlignet

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Danskerne vil have vækst

Danskerne vil have vækst Økonomisk analyse 4. oktober 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil have vækst Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne

Greater Copenhagen står stærkest med Skåne Greater Copenhagen står stærkest med Skåne I kampen om at tiltrække udenlandske investeringer klarer København sig middelmådigt. Greater Copenhagen inklusiv Skåne er et stærkt kort, som giver klare konkurrencefordele

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2011

Klimabarometeret. Juni 2011 Klimabarometeret Juni 2011 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og siden

Læs mere

Klimabarometeret. Juni 2010

Klimabarometeret. Juni 2010 Klimabarometeret Juni 2010 1 Indledning Klimabarometeret er CONCITOs måling af den danske befolknings holdning til klimaet. I februar 2010 publicerede CONCITO første udgave af Klimabarometeret, og fremover

Læs mere

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen

1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen November 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Side 3 2. Metode Side 3 3. Ubesvarede spørgsmål Side 3 4. Profil af de chauffører, der har deltaget i undersøgelsen Side 4 4.1 Alder Side

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere