Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget."

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2, UFO letter fra Topdanmark Udvikling: Bedre beslutningsgrundlag og øget helhedssyn er nogle grundene til, at et helt nyt beslutningsorgan går i luften i Topdanmark. Udviklingsforum, der netop har holdt sit første møde, skal styrke Topdanmark som udviklingsorganisation Af Anders Lehmann Selvom der hverken er billeder eller videnskabelig dokumentation, så er der efter mange års diskussion og skepsis ikke længere tvivl - UFO'er findes. Ikke i form af flyvende tallerkener og liv fra rummet, men i form af et nyt og tværgående såkaldt Udviklingsforum (UFO) i Topdanmark. Et forum, der torsdag den 23. januar trådte sammen for første gang med det formål at sikre en optimal koordinering af Topdanmarks forskellige udviklingstiltag. "Med Udviklingsforum bliver der tale om en ny måde at tænke og arbejde på. Vi kommer et spadestik dybere og får et endnu bedre beslutningsgrundlag, end vi har haft tidligere," siger Topdanmarks administrerende direktør, Michael Pram Rasmussen, der bliver formand for det nye Udviklingsforum. Alle sten skal vendes Lidt forenklet er der tale om, at UFO bliver et nyt beslutningsorgan i Topdanmark med det overordnede formål og ansvar at sikre, at nye udviklingsopgaver er koordineret på tværs af organisationen, og at alle sider er belyst. De opgaver, som UFO skal vurdere og i sidste ende sætte i gang, indstilles af tre organer: Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget. Selvom alle tre udvalg er kendte størrelser i Topdanmark, så er der ændret i både personkreds, beslutningskompetence og måden at arbejde på. I modsætning til tidligere kan de tre udvalg eksempelvis ikke længere selvstændigt sætte opgaver i søen, men udelukkende indstille projekter til bevilling i det nye Udviklingsforum. På baggrund af en samlet vurdering og indstilling fra de forskellige udvalg, der både har vurderet de forretningsmæssige, menneskelige og teknologiske fordele og ulemper, beslutter Udviklingsforum, om projektet skal sættes i værk. Bedre beslutningsgrundlag når de store beslutninger skal træffes og udviklingsinitiativer sættes i søen er nogle af målene med Udviklingsforum, siger administrerende direktør Michael Pram Rasmussen. Foto: Claus Boesen / Media Press Helhedssyn i højsædet Den nye struktur blev iværksat fra nytår, og vil ifølge Michael Pram Rasmussen være med til at sikre, at hvert eneste projekt er vurderet ud fra et helhedssyn. "Med det nye Udviklingsforum sikrer vi i endnu højere grad end tidligere, at vi får et helhedssyn på de udviklingstiltag, der sættes i søen. Ikke fordi der er ændret sammensætning af personer i UFO eller i de forskellige underudvalg, som kan indstille projekter, men fordi strukturen helt overordnet er ændret, siger Michael Pram Rasmussen. Etableringen af Udviklingsforum sker efter ønske fra direktionen, og den nye struktur er etableret på baggrund af et oplæg fra personaleudviklingschef Søren Pahl, IT-direktør Niels Lillemose, direktionssekretær Poul Erik Mathiassen og vicedirektør Brian Rothemejer Jacobsen, e-business og projektcenter. Se medlemmerne af UFO på side 7 Peptalk til elever om frihed og værdier side 4 Resultater af ledermåling 2002 side 5 Se hvem der vandt sundhedsduel side 7

2 Udvidet hjælp fra Helpdesken IT-service: Elektronisk indberetning af problemer med computeren og mulighed for opfølgning på status via Topdanmarks intranet, TopNet. Det bliver en realitet, når IT Helpdesk går online med ny og egenudviklet IT- service. Målet er øget tilgængelighed, bedre prioritering og øget mulighed for opfølgning Antal telefonopkald 3500 Indgående på gruppe Indgående på lokal 3000 Udgående på lokal Telefonopkald til IT Helpdesk Af Anders Lehmann Muligheden for at følge op på, hvor langt IT Helpdesk er nået med at rette en fejl på en bærbar computer, installere et nyt program eller udvide adgangen til systemerne hos en kollega bliver nu forbedret. Siden sommerferien har en intern arbejdsgruppe i Topdanmark arbejdet med udviklingen og testning af et nyt service-system fra IT Helpdesk, som nu går i luften. Fra mandag morgen får cirka medarbejdere i Topdanmark mulighed for via TopNet at indrapportere blandt andet fejl ved computeren. Opgaver, som hidtil typisk er blevet løst ved, at kollegerne ringede på lokal Udviklingen af Helpdesk Online betyder samtidig, at al information om driften af Topdanmarks mange IT- systemer ikke længere vil fremgå af Topnyt. Ny informationskanal Informationer om problemer med eksempelvis printere, mail-systemer eller opgradering til nye systemer vil i stedet som udgangspunkt blive annonceret på Helpdesk Online. "Idéen er gammel, men nu er vi klar med systemet, som primært har til formål at øge tilgængeligheden og servicen. Flere og flere af vores kolleger har skæve arbejdstider, og får de et problem, når de eksempelvis arbejder om aftenen, så får de nu mulighed for at rapportere det via TopNet med det samme. Hidtil har de måtte vente til dagen efter, hvor de måske har glemt det, eller er optaget af møder, så de først kan ringe til os over middag. Nu kan vi prioritere opgaverne og tage fat allerede fra morgenstunden," siger gruppeleder Ole Hansen fra IT Helpdesk. I første omgang får butiksmedarbejdere, taksatorer og assurandører imidlertid ikke adgang til Helpdesk Online. Selvom de må væbne sig med tålmodighed, er der ikke tvivl om målet Januar Februar Marts "Målet er, at alle medarbejdere på lidt længere sigt skal kunne bruge Helpdesk Online," siger Ole Hansen. Kig over skulderen Udover at øge tilgængeligheden giver det nye system også kollegerne bedre mulighed for at følge med i, hvor langt deres sag er nået i systemet og hvilken afdeling, der arbejder på at løse opgaven. Den øgede opmærksomhed på de enkelte opgaver og kollegernes mulighed for via TopNet at kigge IT-medarbejderne over skulderen skræmmer dog ikke Mikael Christensen, der har været med i udviklingsarbejdet. "Helpdesk Online er en fordel, fordi det giver os bedre mulighed for at prioritere og planlægge vores arbejde, og det vil være med til at skubbe på hele processen, fordi der ofte kan være flere afdelinger involveret i at løse en opgave for en medarbejder, siger Mikael Christensen. Heller ikke udsigten til, at Helpdesk Online vil medføre ekstra arbejde, bekymrer ham. "Groft sagt, så er der ikke nogen opgaver, der er for små, men derfor er det altid et godt råd at spørge sidemanden, inden man ringer til Helpdesken eller lægger en sag ind elektronisk," siger Mikael Christensen. April Maj Juni Juli August September Oktober November December IT Helpdesk håber at reducere antallet af telefonopkald til afdelingen, når de mandag går i luften med en ny online service. Opdatering af et styresystem gav eksempelvis næsten ekstra opkald i oktober. Illustration: IT Helpdesk/Marketing Helpdesk går Online på Topnet Måned Med Helpdesk Online går der maksimalt 30 minutter, fra en opgave er indberettet, til den er registreret. Helpdesk Online er udviklet af Isabelle Cezanne, Rene Byrholt, Mikael Christensen og Ole Hansen. Fra 3. februar vil Helpdesk Online være tilgængelig på IT's opslagstavle på TopNet under menupunktet "IT Drift Information". 2

3 Min mening Jens Spanggård, taksator i Løsøre "Ændringen er en rigtig god idé. Jeg glæder mig til at sidde sammen med folk inden for samme fag som mig, det giver et bedre fællesskab. Før sad jeg sammen med bygningsfolk, og dem kunne jeg ikke sparre så meget fagligt med." Niels Erhardtsen, taksator i Bygning 2 "Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke skal se mine gamle kolleger så tit mere, men så må jeg tage telefonen og ringe til dem. Det bliver dejligt at taksatormøderne kommer til at handle kun om bygninger." Før arbejdede Keld Kürstein sammen med løsøretaksatorer. Selv takserer han bygninger som her på billedet, hvor han ser på en skade. Foto: Claus Boesen / Media Press Taksatorkorps øger effektivitet Skade: Ny organisation af taksatorer samler teknisk viden og administrative opgaver. Ændring skal sikre bedre faglig opbakning, en mere effektiv dagligdag og fokus på projekter, der skal udvikle organisationen. Af Jens Berg Topdanmarks 154 taksatorer får ny organisation, der skal sikre den enkelte taksator større fagligt fællesskab med sin daglige leder. Samtidig skal et fælles sekretariat gøre administrationen af det samlede korps mere effektiv og mindre sårbar overfor sygdom og ferie "Den nye organisation skal sikre, at vi løser vores opgaver på en bedre måde, netop ved at styrke fagligheden og skabe fokus på udviklingsopgaverne," siger Susanne Møllegaard, der er chef for Topdanmarks taksatorer. Taksatorerne bliver med den nye opdeling delt op i de tre grupper: bygning, løsøre og auto. Tidligere var bygning og løsøre slået sammen, og det var ikke altid hensigtsmæssigt. "Før var grupperne af bygning og løsøre typisk domineret af bygningstaksatorer, hvilket har betydet, at hele området for løsøre og sikring ikke har fået samme fokus. Det vil vi gerne ændre fremover," siger Susanne Møllegaard. Takseringen af løsøre bliver derfor samlet i sin egen afdeling. Udover at taksere løsøre står afdelingen også for sikringsopgaver, altså de opgaver, hvor Topdanmark stiller krav til virksomheder om for eksempel tyverialarm og røgkanoner, for at de kan tegne forsikring. Taksatorer, der arbejder med biler, eller auto, havde allerede inden ændringen fået en ny struktur, hvor Danmark var delt op i tre regioner: Århus, Den nye organisation af Topdanmarks taksatorer Odense og Ballerup. Eneste forskel er, at booking af autotaksatorer går over i et nyt, fælles sekretariat for alle taksatorer. Også bygningstaksatorerne er delt ind i tre regioner. Det ene omfatter den nordlige del af Jylland, den anden dækker hele Sønderjylland, Fyn og Vestsjælland, og endelig udgør resten af Sjælland et område. Fælles sekretariat Den nye organisation får også et fælles sekretariat, der blandt andet skal står for booking, ferieplanlægning og fordeling af post. "Før blev opgaverne løst i hver sin gruppe, og det gav problemer, hvis bare én medarbejder var syg eller havde ferie. Nu foregår det hele samme sted, og så betyder det ikke helt så meget, hvis én ikke er der, " siger Susanne Møllegaard. Sekretariatet får samtidig ansvaret for taksatorernes IT, og skal også yde support og udvikle en såkaldt superbrugerfunktion, der kan hjælpe kollegaerne med for eksempel styresystemer og andet IT. "Autotaksatorerne har allerede superbrugere. Og det fungerer rigtig godt. Der er altid nogle, der er bedre til det med computere end andre, og det kan vi lige så godt udnytte," siger Susanne Møllegaard. Hjælp fra håndværkere En anden ny afdeling bliver Bygning/løsøre Teknik, der får ansvaret for at samle teknisk viden særligt inden for bygningsskader og ejerskifteforsikringer. Det betyder bl.a. også, at afdelingen skal uddanne håndværkere i at vurdere og taksere små skader. Ændringerne i skadeorganisationens taksatorkorps vil ikke indebære afskedigelser. 3

4 Arnes snak om frihed Elevarrangement: Elever i Topdanmark er begejstrede over foredrag med peptalkeren Arne Schumann. Han mener, at virksomheders værdier skal gøres til vaner for medarbejdere Smadder godt, lyder en elevs dom over peptalker Arne Schumanns foredrag om personlig udvikling og værdier. Topdanmarks elever var vidner til Arne Schumanns talestrøm i to en halv time. Foto: Jens Haagensen/Chili Af Jens Berg Han studerer psykologi på 30. år. Han har også læst jura og medicin. Han har arbejdet med kriminelle unge. Han er cand.merc., og han har sit eget foredragsbureau. Han lever af at holde foredrag for alt fra menighedsråd til toptunede erhvervsfolk. Denne formiddag gælder det Topdanmarks forsikringselever på andet år, hvor det skal handle om HUSK-værdier, værdier generelt, og om hvordan man bliver et positivt menneske. Arne Schumann lægger ud med at tale om værdier. Som foredragsholder og konsulent er han rundt på mange virksomheder, der har et sæt værdier som Topdanmarks HUSK-værdier. Og der er altid en måde, Arne Schumann kan se, om værdierne lever i virksomheden. "Jeg plejer at se på, hvordan medarbejderne opfører sig over for hinanden og deres kunder. Hvis der står 'uformel' i éns værdier, så skal medarbejderne jo også opføre sig uformelt over for hinanden. For at det kan ske, må et værdisæt ikke være regler. Regler er noget, man følger, vaner er noget, man bare gør," siger Arne Schumann. Topdanmarks HUSK-værdier er et godt sæt værdier, mener Arne Schumann, og han har også et godt råd til, hvordan man kan arbejde med værdier i hverdagen. "Skriv alle de ting i dagligdagen ned, hvor I kan bruge værdierne. Skriv også de ting ned, hvor I ikke handlede efter værdierne. Jeg kender et plejehjem, der gør sådan. På den måde kan nye medarbejdere også se, hvordan værdierne kan bruges i helt konkrete situationer," siger Arne Schumann. Frihed til forskelighed Han mener også, at virksomheder, der vil have alle medarbejdere hen ad den samme motorvej med stramme regler, sjældent kommer nogle vegne. I stedet skal der være et blødt sæt regler, som medarbejderne kan bevæge sig inden for. "Der skal være buler af frihed," siger Arne Schumann. Alle medarbejdere skal have lov til at bevæge sig, som de vil inden for friheden. Det hedder ikke 'frihed under ansvar.' "Grundtvig drejede det lidt og sagde 'frihed til ansvar og frihed til forskellighed' i stedet for. Hvis man følger den regel, kommer der fokus på målet med værdierne og ikke vejen," siger Arne Schumann. Bliv din egen verdensmester Frihed til forskellighed er noget Arne Schumann gør meget ud af at forklare eleverne, og at alle mennesker ikke er éns, betyder ikke, at nogle er dummere end andre. Arne Schumann har fået testet sin intelligens mange gange gennem årene, men i dag gider han ikke mere. "Jeg mener, at den slags tests ikke kan bruges til ret meget, for vi er alle verdensmester i en eller anden form for intelligens. Jeg kan læse 150 sider på en time og huske det hele ordret. Til gengæld kan jeg overhovedet ikke finde vej ved at se på et landkort. Alle mennesker har noget de er gode til, det gælder bare om, at finde ud af hvad," siger Arne Schumann. For at finde sit helt eget verdensmesterskab, skal man have plads til at finde sig selv. "Der mener jeg, at I kan bruge jeres HUSK-værdier til noget. Inden for dem er der buler af frihed til at finde ud af, hvad man er god til," siger Arne Schumann. Smaddergodt Jeanette Søs Larsson, der er elev på andet år i Topdanmark, var med til foredraget, og hun er begejstret. "Det var smaddergodt. Den måde, han talte om værdier, hvordan vi skulle arbejde med dem og at det er i orden med krumspring undervejs, fik mig i hvert fald til at tænke. Det overvældede mig, alt det han havde oplevet og kunne fortælle om," siger Jeanette Søs Larsson. Hun mener også, det kan bruges i hverdagen. "Han sagde, at han altid var positiv, så hvis en sur kunde ringer, tænker jeg da over, at man ikke skal snerre af kunden og prøve at have en positiv synsvinkel," siger Jeanette Søs Larsson. Også elev Martin Høgenhaven synes godt om foredraget. "Et helt forrygende foredrag. Det var fascinerende, at han kan snakke i to en halv time om leveregler og værdier til både arbejde og fritid. Endda uden at sige 'øh' en eneste gang" siger Martin Høgenhaven, der også har taget lidt med videre i hverdagen. "Jeg er generelt positiv. Efter foredraget har jeg tænkt mere, end jeg plejer, over at smile gennem telefonen og være flink. Det gør mig også mere bevidst om, at jeg skal sørge for at hyggesnakke med mine kolleger," siger Martin Høgenhaven. 4

5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Fremgang for alle seks ledelsesværdier (tilstand, medarbejdervurdering) 3,61 3,64 3,79 3,81 3,77 3,82 4,16 4,21 3,87 3,91 3,74 3,80 delingen, der har gennemført undersøgelsen og netop har fået rapporten i hånden. En rapport der viser en samlet vurdering af godt 200 ledere. Et andet tegn på, at der stadig er behov for, at lederne udvikler deres lederevner, er, at vigtigheden generelt vurderes højere end den reelle tilstand, som medarbejderne oplever. "Medarbejderne giver udtryk for, at god ledelse er meget vigtigt, og at de samtidig gerne vil have lidt mere ud af deres chef," siger Monica Neesgaard. Meget utilfreds 0 Ledere bliver bedre til at lede Personale: På et år er ledere i Topdanmarks blevet lidt bedre til at lede. Det kan ses i undersøgelse af ledernes lederevner, som for andet år i træk er blevet bedømt af medarbejderne Af Julie Rasmussen 1 Se muligheder Træf beslutninger og tag ansvar Gode lederevner er sjældent medfødte, men man kan sagtens lære at blive en god chef, mener Topdanmarks personaleafdeling, som i de sidste par år har arbejdet målrettet på at udvikle ledelseskvaliteten i selskabet. Og arbejdet giver lige så stille pote. Siden sidste måling for et år siden er lederne i gennemsnit blevet lidt bedre på faktisk alle områder. Bedømmelsen kommer fra medarbejderne, der for anden gang anonymt har besvaret et spørgeskema om deres nærmeste chefs evner til at lede. Undersøgelsen er et af mange værktøjer, der skal fastholde fokus på lederrollen. Misforståelser eller uafklarede spørgsmål mellem medarbejdere og ledere skinner tydeligt igennem i spørgeskemaet, og det fremmer en åben, konstruktiv dialog. Men der er stadig noget at arbejde med. Selvom lederne generelt er blevet lidt bedre ledere, så er der ingen banebrydende ændringer i forhold til for et år siden. Kommuniker og del viden Vis tillid og giv plads Vær nærværende, tilgængelig og inspirerende Vis helhedssyn Topdanmarks ledere er generelt blevet bedre til at vejlede og motivere deres medarbejdere, men der er stadig plads til forbedring, lyder det fra personaleafdelingen og Monica Neesgaard Foto: Claus Boesen / Media Press "Lederne har stadig har de samme styrker og svagheder, bare lidt højere oppe på skalaen. Men ledelseskvaliteten er øget, så det har hjulpet at sætte fokus på området," siger personalekonsulent Monica Neesgaard fra personaleaf- Del af et større forløb Målingen er et led i en lederudvikling med både større lederkurser og mindre værkstedskurser i fx konflikthåndtering samt organiseret udveksling af erfaringer blandt lederne. Personaleafdelingen stiller mange midler til rådighed for lederne. Den enkelte leder kan fx på personaleafdelingens opslagstavle på TopNet finde gode råd til, hvordan han eller hun kan følge op på sine medarbejderes besvarelser af spørgeskemaet. Monica Neesgaard understreger nemlig, at spørgeskemaet ikke kan stå alene. "Det er jo et unuanceret spørgeskema. Medarbejderne har sikkert nogle ting, de ikke kom af med i besvarelsen, og lederen står sikkert med nogle spørgsmål efter at have set resultatet. Derfor er det vigtigt, at de holder et møde, hvor der er mulighed for at snakke resultaterne igennem. Og det er ikke nok at slå mødet sammen med den årlige PLUS- samtale, det skal være et møde kun med fokus på undersøgelsen," siger hun og pointerer, at det gælder hele vejen op igennem systemet. Også administrerende direktør Michael Pram Rasmussen skal have sine nærmeste medarbejdere til en samtale og forsøge at gøre det bedre næste gang. Værksted med hjælpeværktøjer Foreløbig er det planen, at målingen skal køre med jævne mellemrum. I mellemtiden tilbydes lederne værkstedskurser og sparring med personalekonsulenter såvel som hinanden. Formålet er at udvikle mennesket bag lederen, som skal lære at tackle svære situationer. "Nogle gange bliver man leder, fordi man er fagligt dygtig. Men virkelig god ledelse handler i højere grad om at kunne vejlede og motivere sine medarbejdere og få det bedste ud af dem. God ledelse er grundlaget for en god forretning," siger Monica Neesgaard. For at understøtte mellemledernes arbejde med kvalitetsmålingen har personaleafdelingen udviklet et nyt PLUS-materiale, som kan bruges i udviklingssamtalen med deres egen leder. I stedet for at tage udgangspunkt i HUSK-værdierne tager det nye materiale for ledere udgangspunkt i Topdanmarks seks lederværdier. 5

6 Indsatsen overfor svindlere forstærkes Skade: Svindlere, der pønser på at snyde Topdanmark med falske skadeanmeldelser, går hårdere tider i møde. Skadeorganisationen er i fuld gang med at styrke beredskabet Af Kim Betak Pedersen De få uærlige forsikringskunder, der forsøger at komme til nogle lette penge på ærlige kunders bekostning, bliver stadig mere udspekulerede. Det får nu Topdanmarks skadeafdeling til at opprioritere indsatsen for at komme svindelen til livs. I løbet af 2003 bliver styrken af efterforskere af forsøg på forsikringssvinden - de såkaldte skadekonsulenter - styrket med yderligere én fuldtidsansat. Det forudser skadechef Laus Mikkelsen. Dermed når Topdanmark op på fire fuldtidsefterforskere, efter styrken blev udvidet fra to til tre i efteråret 2002, og det er absolut lønsomt at dyrke området yderligere, mener Laus Mikkelsen. "Og det er lige så afgørende, at vi sender et klart signal om, at vi ikke accepterer forsikringssvindel. Det kan vi simpelthen ikke forsvare overfor de ærlige forsikringskunder. Derfor er vi nødt til at gøre mere for at afsløre svindlerne. Ellers svigter vi de ærlige kunder, som jo i sidste ende kommer til at betale, hvis forsikringsbranchen må hæve præmierne på grund af store erstatninger til uærlige kunder," siger han. Ifølge Laus Mikkelsen går Topdanmarks skadekonsulenter efter både små og store sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel. Det sker ud fra en strategi om at forhindre yderligere vækst i svindelen. "Hvis vi viser, at vi også afslører små svindlere, er vi med til at forhindre, at de får blod på tanden og får lyst til at forsøge sig med større svindel," siger han. Dokumentation for svindel En del af forklaringen på skadeafdelingens øgede fokus på forsikringssvindel er forsikringsbranchens såkaldte Projekt Fyn, som afslørede et højere svindelniveau på bilområdet, end forsikringsbranchen hidtil har antaget. Projektet fra 2002 bestod i en nøje undersøgelse af en række erstatningssager på bilskader, og viste et svindelniveau på omkring 20 procent af skadeerstatningerne eller omkring det dobbelte af det niveau, branchen almindeligvis antager forsikringssvindelen udgør. En anden indikation er udviklingen i de øvrige skandinaviske lande. Især den svenske forsikringsbranche har været plaget at meget velorganiserede bander af forsikringssvindlere, som har stået bag omfattende svindelsager. Således oprullede en enkelt retssag et svindler- syndikat med over 20 tilknyttede personer og flere end 30 arrangerede trafikuheld på samvittigheden. Uheldene var hovedsageligt tilrettelagt for at skaffe de involverede store erstatninger for piskesmældsskader. I Danmark har de arrangerede skader primært drejet sig om bevidst arrangerede skader på Efterforskning skal være etisk Topdanmarks skadeafdeling har udarbejdet et sæt etiske spilleregler, som bl.a. betyder at al efterforskning skal ske med respekt for lovgivningen og det enkelte menneske. Læs mere om efterforskning af skadesager, svindel og de etiske regler på skadeafdelingens opslagstavle. selve bilerne. Men danske forsikringsselskaber kan også frygte forsøg på at få erstatning for personskader i forbindelse med arrangerede trafikulykker, forudser Laus Mikkelsen "Andre lande har haft det i årevis, og det er her, svindlerne for alvor kan hente store erstatninger, så jeg mener, vi bliver nødt til at forbedre os på den udvikling. Det gør vi blandt andet ved at styrke efterforskningsarbejdet," siger han. Ud over flere fuldtids skadekonsulenter supplerer Topdanmarks skadeafdeling efter behov med efterforskningsassistance hos free lance-efterforskere. Derudover satses der på mere undervisning af skadebehandlere og taksatorer, så de medarbejdere, der er tættest på skadesagerne, bliver bedre til at udpege de mistænkelige sager. Trafikskader er ikke altid, hvad de ser ud til. Ejeren af denne Audi var ikke helt tilfreds med den lille skade, bilen fik, efter en Topdanmark-forsikringskunde kørte ind i ham. Derfor bakkede han selv bilen ind i en mur i håb om at indkassere omkring kroner for en totalskade. Men svindelnummeret blev opdaget af en årvågen Topdanmarktaksator, som ikke kunne få den omfattende skade på Audien til at stemme med en beskeden skade på Topdanmark-kundens bil. Audi-ejeren måtte nøjes med de cirka kroner, den oprindelige skade beløb sig til. Foto: Skadeafdelingen 6

7 Topdanmarks distriktschef Ole Østergaard og Lillan Garby fra Gigtforeningen overrakte Susanne Glavind præmie på hendes privatadresse. Passende bor vinderen af Sundhedsduellen i NO. 1. Foto: Claus Haagensen/ Chili Sygehjælper vinder sundhedsduel Marketing: Efter besvarelse af over spørgsmål om sundhed vant 43-årig sygehjælper Topdanmarks konkurrence om sundhedsviden. Kollega hjalp Susanne Glavind til sejr. Af Jens Berg Det hele begyndte med en udfordring til sygehjælper Susanne Glavind på 43 år. En dag fik hun en fra en kollega, som udfordrede hende i Sundhedsduellen på Topdanmarks hjemmeside. Nu kan vinderen fra Brabrand ved Århus se frem til et syv dage langt kurophold, hvor hun blandt andet kan træne i et fitnesscenter og få undervisning i sund kost og livsstil. I begyndelsen af Sundhedsduellen spillede hun meget mod kollegaen Anne. To uger efter det første spil var Susanne Glavind i top ti. "Min kollega og jeg fulgtes meget i starten, men efterhånden fik jeg også andre udfordrere, og til sidst gik der sport i det. Jeg ville jo gerne vinde præmien," siger Susanne Glavind. Og Susanne Glavind nåede at spille mod mange andre end kollegaen. I alt blev det til spil i Sundhedsduellen, hvor hun svarede rigtigt på spørgsmål og forkert på 720. Susanne Glavind har ikke spillet hver dag i den tid, konkurrencen har kørt, men når hun gjorde, var det et par timer af gangen. Først og fremmest for at holde sig indenfor top ti, så hun kunne vinde kuropholdet doneret af Gigtforeningen og Topdanmark i fællesskab. Et hængende hår Det var dog lige ved og næsten, at Susanne Glavind ikke var sluttet på den vigtige tiende plads, der kvalificerede til lodtrækningen. "Dagen før vinderen skulle findes, lå jeg som nummer 11, men det vidste jeg ikke. Heldigvis ringede Anne og gjorde mig opmærksom på det," siger Susanne Glavind. Efter den besked satte hun sig til computeren og spillede i tre timer, indtil hun atter var på den rigtige side af stregen. Dagen efter kom Susanne Glavinds navn op af hatten, og et kurophold var hjemme. "Da jeres marketingafdeling ringede til mig og sagde, jeg havde vundet, troede jeg det var min kollega, der lavede fis med mig, men det var jo rigtigt nok," siger Susanne Glavind. Fortsat fra forsiden Medlemmer af UFO: Michael Pram Rasmussen (formand) Poul Erik Mathiasen (sekretær) Søren Pahl (formand for PPU) Niels Lillemose (formand IT-udvalg) Brian Rothemejer (form. projektudv.) Poul Almlund Leif Larsen Bjarne Skou Mortensen Kim Bruhn Petersen Frits Klingenberg John Kristensen Erik Adrian Christian Sagild Erik Nielsen Lars Halling Bjørn Verwohlt Hans Thomassen 7

8 RUNDT OM TOPDANMARK REDAKTION Topdanmark som mål "Jeg kan sige, at vi arbejder hårdt på at undgå det. Det betyder, at vi konstant stræber efter at have en omkostningsprocent, der gør os konkurrencedygtige og i stand til at levere de krævede økonomiske resultater. Her er Topdanmark et oplagt benchmark for vores evner." Adm. direktør, Jens Erik Christensens, svar på spørgsmål om der er flere fyringsrunder på vej i Codan til medarbejdermagasinet Inside. Swiss Re bygger i højden Swiss Re's kommende London-hovedsæde har nu nået sin fulde højde på 180 meter. Dermed bliver det internationale genforsikringsselskabs hus det højeste i Londons finanscentrum, The City, og det næsthøjeste i byen kun overgået af det 244 meter høje Canary Wharf. Den 40-etager høje skyskraber kommer til at koste over 1,5 mia. kroner og Swiss Re regner med at flytte ind i Middelalder i Europa De oversvømmelser, der i sensommeren 2002 ramte egnene omkring floderne Donau, Elben og Moldov i det centrale Europa, var sandsynligvis de værste siden middelalderen. Oversvømmelserne resulterede i et samlet økonomisk tab på omkring 128 mia. kr. Kun skader for omkring 21 mia. kr. var forsikringsdækket. Codan sælger ud Codan har nedbragt sin ejerandel i Topdanmark fra 9,9 pct. til under 5 pct. Codans salg af aktier er sket, uden at det har haft negativ indflydelse på kursen på Topdanmark-aktien. Handelen beviser, at der kan handles relativt store mængder aktier i Topdanmark uden at det påvirker kursen. Det er således blandt Topdanmarks mål, at Topdanmark-aktien skal være en interessant og likvid aktie. Håndboldpiger bestjålet Viborg Håndbold Klubs kvinder havde midt under kampen mod FCK Håndbold lørdag den 25. januar indbrud i deres spillerbus. Blandt de bestjålne var Lotte Kiærskou, der mistede en computer, mens Christina Roslyng fik stjålet en discman og nogle CD ere. Også VHK-direktør Peter Cassøes computer med en række fortrolige oplysninger blev stjålet Højskole skifter navn Forsikringshøjskolen skifter navn og vil fremover hedde Forsikringsakademiet. Ændringen sker i forbindelse med Forsikringshøjskolens 50 års fødselsdag den 26. februar. Tiltalt for svindel Byretten i Odense behandler i øjeblikket en sag, hvor syv mænd og en kvinde står tiltalt for forsikringssvindel og andre kriminelle forhold. De har blandt andet forsøgt kunstigt at opskrive værdien på biler, som blev skadet i tre forskellige færdselsuheld. Topdanmark og et andet involveret forsikringsselskab mener imidlertid ikke, at bilernes buler svarer til beskrivelsen af uheldene. Der ventes dom i sagen i denne uge. Hold øje med udfaldet på TopNet. Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen og Jens Berg Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Uforståelig pension 80 procent af danskerne ved ikke, om deres pensionsordning passer til deres behov, viser ny undersøgelse fra Ældresagen. Undersøgelsen omfatter danskere mellem 30 og 65 år. Seks ud af ti mener også, at information fra pensionsselskaber er for svær at forstå. En konsekvens kan være, at folk sparer for lidt op, mener direktør i Ældresagen Bjarne Hastrup. Navnlig navne Fødselsdage Frits Skov Iversen Skade ansvar og retshjælp 50 år den 5. februar Brita Callesen Rengøring 50 år den 12. februar Laurids Sørensen Service support 60 år den 8. februar Pensionister Flemming Kristensen Mosevej Hørsholm 70 år 9. februar Anni Kjærsgaard Mølleengen Jyllinge 70 år 17. februar Job i Top Veluddannet medarbejder til Topdanmark s genforsikringsafdeling. Mere information hos Jens Ellborg, telefon Medarbejdere til ServiceCenter Partnere i Ballerup Mere information hos Lone Sørensen, telefon Firmapensionsrådgiver til Firma Pension-Salg Mere information hos Klaus Busch, telefon

Topdanmark efter en skade høje karakterer. "Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice.

Topdanmark efter en skade høje karakterer. Kunderne siger, at de får en rigtig god telefonservice. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 4, 28.02.2003 Erhvervskunder tilfredse trods prisstigninger Omdømme: Ni ud af ti små- og mellemstore virksomheder er tilfredse med at være kunder i Topdanmark, viser

Læs mere

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press

Nabohjælp giver kvalitet for pengene. Marianne Person fra Topdanmarks personaleafdeling. i personlig udvikling. Foto: Claus Boesen/Media Press FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17, 26.09.2003 Nabohjælp giver kvalitet for pengene Uddannelse: Topdanmark indgår aftale, som øger mulighederne for personlig udvikling. Kurserne, der er udviklet

Læs mere

Danskerne siger ja til indsats mod svindel

Danskerne siger ja til indsats mod svindel F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 06. 25.03.2010 Danskerne siger ja til indsats mod svindel Svindel: 93 % af danskerne siger ja til, at forsikringsselskaberne skal bekæmpe svindel. Det viser en

Læs mere

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %.

marked er antallet af ildsjæle henholdsvis 24 og 22 %. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 5. 12.03.2009 Foto: Claus Boesen/MediaPress Proppet med ildsjæle Trivsel: Topdanmark er en arbejdsplads med god harmoni og meget stort engagement. Selv om resultaterne

Læs mere

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu

Bilister: Frit valg og vejhjælp nu F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 01. 08.01.2009 Bilister: Frit valg og vejhjælp nu Privat: Danske bilejere vil have hurtig vejhjælp, når bilen strejker. Og de vil selv vælge værkstedet, hvis den

Læs mere

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne

Lettere at få anerkendt en arbejdsskade. Brancheorganisationen Forsikring & Pension regner med, at den nye reform får erstatningsudbetalingerne FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 29.08.2003 Lettere at få anerkendt en arbejdsskade Arbejdsskadereform: Plejesektoren ventes at opleve de største prisstigninger, når den nye arbejdsskadereform

Læs mere

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal

Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud. Hoved og nøgletal FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 14, 18.08.2003 Fremgang over bred kam sikrer rekordoverskud Halvårsregnskab: Topdanmark har netto-tilgang af kunder inden for stort set alle forretningsområder i første

Læs mere

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen

God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning. Af Kim Betak Pedersen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 12.09.2003 God skik-regler skal sikre bedre kunderådgivning Danskere, der søger råd om forsikring hos forsikringsselskaber eller via andre salgskanaler, har fået

Læs mere

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen

FOCUS. Bred enighed i Seest. Kundetilfredshed: Brancheorganisationen FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 21, 11.11.2005 Bred enighed i Seest Kundetilfredshed: Brancheorganisationen Forsikring & Pension har gjort status i Seest. Resultatet falder helt i tråd med den undersøgelse,

Læs mere

Ny kur mod overvægt. siger direktør Jan Hoffmann fra Topdanmark Livsforsikring.

Ny kur mod overvægt. siger direktør Jan Hoffmann fra Topdanmark Livsforsikring. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3, 14.02.2003 Ny kur mod overvægt Sundhedstilbud: Stadig flere danskere får problemer med overvægt og medfølgende helbredsproblemer. Nyetableret samarbejde mellem

Læs mere

FOCUS. Bilgruppeplacering i Topdanmark. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005

FOCUS. Bilgruppeplacering i Topdanmark. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 03, 11.02.2005 Billigere forsikringer til 23.000 bilister Privat: Den årlige gennemgang af bilforsikringerne betyder lavere præmier for 23.000 kunder i Topdanmark,

Læs mere

Flere og flere kunder vælger Topdanmark, og mange af dem gør det via en af de 41 butikker - her butikken i Skagen.

Flere og flere kunder vælger Topdanmark, og mange af dem gør det via en af de 41 butikker - her butikken i Skagen. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15, 23.08.2005 Konkurrencekraft giver flere kunder Hoved- og nøgletal 1. halvår 2005 I millioner kroner H1 2005 H1 2004 Skadeforsikring 4152 3900 Livsforsikring 1269

Læs mere

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.

Hver en krone tæller. Succes med nye mål for kundeservice side 7. axv@topdanmark.dk. Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16. 23.09.2010 Hver en krone tæller Velgørenhed: Læger uden Grænser sendte, hvad der svarer til fire læger til Haiti for Topdanmarkmedarbejdernes bidrag på 124.560

Læs mere

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved," siger Jan Hoffmann.

Liv vil tættere på kunderne. kunder, og det skal der gøres noget ved, siger Jan Hoffmann. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 18, 30.09.2005 Liv vil tættere på kunderne Kundetilfredshed: Topdanmark Livsforsikring scorede igen i år høje karakterer i den årlige analyse af firmapensionsmarkedet

Læs mere

Nødberedskabet er sommerklar

Nødberedskabet er sommerklar F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 9. 06.06.2008 Foto: Polfoto Nødberedskabet er sommerklar Skade: Efter sidste sommers mange skybrud har Skadeafdelingen op til den forestående skybrudssæson etableret

Læs mere

Mindre plads lig med mere fleksibilitet

Mindre plads lig med mere fleksibilitet F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 22.10.2009 Skadebehandler Kenneth Hansen er så småt ved at forberede sig på free seating, der skal starte som pilotprojekt i hans afdeling. Så skal der nemlig

Læs mere

Lederdag med overraskelser. om ledelse, som artiklen på side 2 fortæller mere om.

Lederdag med overraskelser. om ledelse, som artiklen på side 2 fortæller mere om. FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 16, 02.09.2005 Lederdag med overraskelser Lederudvikling: OL guldvinderen meldte afbud og direktøren annoncerede sin afsked, men til gengæld meldte over 200 ledere

Læs mere

Ny telefoni åbner nye døre

Ny telefoni åbner nye døre F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10. 20.06.2008 Ny telefoni åbner nye døre IT: Til oktober skifter Topdanmark til IP-telefoni. Det er første skridt hen imod nyt samlet kommunikationssystem, der

Læs mere

20 millioner kr. til motorcykel-kunder

20 millioner kr. til motorcykel-kunder F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2. 25.01.2008 20 millioner kr. til motorcykel-kunder Privat: Topdanmark og Danske Forsikring tager konsekvensen af, at flere modne danskere kører motorcykel. De

Læs mere

Godt kvartal trods uvejr

Godt kvartal trods uvejr FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10, 06.05.2005 Godt kvartal trods uvejr Skade: Kunderne får 123 kroner retur for hver 100 kroner de betalte i forsikring i 1. kvartal af 2005. Fraregnet udgifter til

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Bilejerne dømmer solidariteten ude

Bilejerne dømmer solidariteten ude F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 17. 06.11.2008 Bilejerne dømmer solidariteten ude Privat: Solidaritet i den traditionelle forstand har trange kår, hvis det står til de danske bilejere. De er

Læs mere

Topdanmark opjusterer efter overskud på 590 mio. kr.

Topdanmark opjusterer efter overskud på 590 mio. kr. F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 13. 27.08.2009 Topdanmark opjusterer efter overskud på 590 mio. kr. Direktion: Topdanmarks halvårsresultat for 2009 viser et overskud på 590 mio. kr. Flere og

Læs mere

Mere velvære til Liv-kunder

Mere velvære til Liv-kunder F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 3. 05.02.2009 Mere velvære til Liv-kunder Liv: Virksomheder får nu endnu bedre mulighed for at sikre medarbejdere en højere livskvalitet. Topdanmark Livsforsikring

Læs mere

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer

Danskerne: Klimaet betyder dyrere forsikringer F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 15. 24.09.2009 Pct. 60 Tror du, at prisen på din forsikring vil stige i fremtiden på grund af øget risiko for klimarelaterede skader? 50 40 30 20 10 Kilde: Forsikring

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre

Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 20, 07.11.2003 Forsikring med lavere dækning skal sikre danskerne bedre Ulykke: Topdanmark introducerer som det første af de store selskaber en ulykkesforsikring,

Læs mere

Specialister kom frem i lyset

Specialister kom frem i lyset F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 1, 11.01.2008 Specialister kom frem i lyset HR: Fra alle egne af Topdanmark mødte specialister op til temadag om deres fremtidige faglige udvikling. På tre timer

Læs mere

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer

2 elever. Støj. Personlighed skaber karriere. om karrieren. Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22. Støjproblemer i storrumskontorer Julesjov vi har lidt godter og gode råd side 16-17 Personlighed skaber karriere Specialist, leder, taksator, elev: Vi ser på job og karriere Trivselsledelse Fokus på den hele medarbejder side 22 Glædelig

Læs mere

Svindel førte til fængselsdom

Svindel førte til fængselsdom F o c u s Topdanmarks virksomhedsblad nr. 10. 11.06.2009 Receptionsreportage side 6-7 Svindel førte til fængselsdom Svindel: En Topdanmarkkundes forsøg på at svindle sig til godt fire millioner kr. i arbejdsskadeerstatning

Læs mere