Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget."

Transkript

1 FOCUS Topdanmarks virksomhedsblad nr. 2, UFO letter fra Topdanmark Udvikling: Bedre beslutningsgrundlag og øget helhedssyn er nogle grundene til, at et helt nyt beslutningsorgan går i luften i Topdanmark. Udviklingsforum, der netop har holdt sit første møde, skal styrke Topdanmark som udviklingsorganisation Af Anders Lehmann Selvom der hverken er billeder eller videnskabelig dokumentation, så er der efter mange års diskussion og skepsis ikke længere tvivl - UFO'er findes. Ikke i form af flyvende tallerkener og liv fra rummet, men i form af et nyt og tværgående såkaldt Udviklingsforum (UFO) i Topdanmark. Et forum, der torsdag den 23. januar trådte sammen for første gang med det formål at sikre en optimal koordinering af Topdanmarks forskellige udviklingstiltag. "Med Udviklingsforum bliver der tale om en ny måde at tænke og arbejde på. Vi kommer et spadestik dybere og får et endnu bedre beslutningsgrundlag, end vi har haft tidligere," siger Topdanmarks administrerende direktør, Michael Pram Rasmussen, der bliver formand for det nye Udviklingsforum. Alle sten skal vendes Lidt forenklet er der tale om, at UFO bliver et nyt beslutningsorgan i Topdanmark med det overordnede formål og ansvar at sikre, at nye udviklingsopgaver er koordineret på tværs af organisationen, og at alle sider er belyst. De opgaver, som UFO skal vurdere og i sidste ende sætte i gang, indstilles af tre organer: Personale Politisk Udvalg (PPU) Projektudvalget og IT-udvalget. Selvom alle tre udvalg er kendte størrelser i Topdanmark, så er der ændret i både personkreds, beslutningskompetence og måden at arbejde på. I modsætning til tidligere kan de tre udvalg eksempelvis ikke længere selvstændigt sætte opgaver i søen, men udelukkende indstille projekter til bevilling i det nye Udviklingsforum. På baggrund af en samlet vurdering og indstilling fra de forskellige udvalg, der både har vurderet de forretningsmæssige, menneskelige og teknologiske fordele og ulemper, beslutter Udviklingsforum, om projektet skal sættes i værk. Bedre beslutningsgrundlag når de store beslutninger skal træffes og udviklingsinitiativer sættes i søen er nogle af målene med Udviklingsforum, siger administrerende direktør Michael Pram Rasmussen. Foto: Claus Boesen / Media Press Helhedssyn i højsædet Den nye struktur blev iværksat fra nytår, og vil ifølge Michael Pram Rasmussen være med til at sikre, at hvert eneste projekt er vurderet ud fra et helhedssyn. "Med det nye Udviklingsforum sikrer vi i endnu højere grad end tidligere, at vi får et helhedssyn på de udviklingstiltag, der sættes i søen. Ikke fordi der er ændret sammensætning af personer i UFO eller i de forskellige underudvalg, som kan indstille projekter, men fordi strukturen helt overordnet er ændret, siger Michael Pram Rasmussen. Etableringen af Udviklingsforum sker efter ønske fra direktionen, og den nye struktur er etableret på baggrund af et oplæg fra personaleudviklingschef Søren Pahl, IT-direktør Niels Lillemose, direktionssekretær Poul Erik Mathiassen og vicedirektør Brian Rothemejer Jacobsen, e-business og projektcenter. Se medlemmerne af UFO på side 7 Peptalk til elever om frihed og værdier side 4 Resultater af ledermåling 2002 side 5 Se hvem der vandt sundhedsduel side 7

2 Udvidet hjælp fra Helpdesken IT-service: Elektronisk indberetning af problemer med computeren og mulighed for opfølgning på status via Topdanmarks intranet, TopNet. Det bliver en realitet, når IT Helpdesk går online med ny og egenudviklet IT- service. Målet er øget tilgængelighed, bedre prioritering og øget mulighed for opfølgning Antal telefonopkald 3500 Indgående på gruppe Indgående på lokal 3000 Udgående på lokal Telefonopkald til IT Helpdesk Af Anders Lehmann Muligheden for at følge op på, hvor langt IT Helpdesk er nået med at rette en fejl på en bærbar computer, installere et nyt program eller udvide adgangen til systemerne hos en kollega bliver nu forbedret. Siden sommerferien har en intern arbejdsgruppe i Topdanmark arbejdet med udviklingen og testning af et nyt service-system fra IT Helpdesk, som nu går i luften. Fra mandag morgen får cirka medarbejdere i Topdanmark mulighed for via TopNet at indrapportere blandt andet fejl ved computeren. Opgaver, som hidtil typisk er blevet løst ved, at kollegerne ringede på lokal Udviklingen af Helpdesk Online betyder samtidig, at al information om driften af Topdanmarks mange IT- systemer ikke længere vil fremgå af Topnyt. Ny informationskanal Informationer om problemer med eksempelvis printere, mail-systemer eller opgradering til nye systemer vil i stedet som udgangspunkt blive annonceret på Helpdesk Online. "Idéen er gammel, men nu er vi klar med systemet, som primært har til formål at øge tilgængeligheden og servicen. Flere og flere af vores kolleger har skæve arbejdstider, og får de et problem, når de eksempelvis arbejder om aftenen, så får de nu mulighed for at rapportere det via TopNet med det samme. Hidtil har de måtte vente til dagen efter, hvor de måske har glemt det, eller er optaget af møder, så de først kan ringe til os over middag. Nu kan vi prioritere opgaverne og tage fat allerede fra morgenstunden," siger gruppeleder Ole Hansen fra IT Helpdesk. I første omgang får butiksmedarbejdere, taksatorer og assurandører imidlertid ikke adgang til Helpdesk Online. Selvom de må væbne sig med tålmodighed, er der ikke tvivl om målet Januar Februar Marts "Målet er, at alle medarbejdere på lidt længere sigt skal kunne bruge Helpdesk Online," siger Ole Hansen. Kig over skulderen Udover at øge tilgængeligheden giver det nye system også kollegerne bedre mulighed for at følge med i, hvor langt deres sag er nået i systemet og hvilken afdeling, der arbejder på at løse opgaven. Den øgede opmærksomhed på de enkelte opgaver og kollegernes mulighed for via TopNet at kigge IT-medarbejderne over skulderen skræmmer dog ikke Mikael Christensen, der har været med i udviklingsarbejdet. "Helpdesk Online er en fordel, fordi det giver os bedre mulighed for at prioritere og planlægge vores arbejde, og det vil være med til at skubbe på hele processen, fordi der ofte kan være flere afdelinger involveret i at løse en opgave for en medarbejder, siger Mikael Christensen. Heller ikke udsigten til, at Helpdesk Online vil medføre ekstra arbejde, bekymrer ham. "Groft sagt, så er der ikke nogen opgaver, der er for små, men derfor er det altid et godt råd at spørge sidemanden, inden man ringer til Helpdesken eller lægger en sag ind elektronisk," siger Mikael Christensen. April Maj Juni Juli August September Oktober November December IT Helpdesk håber at reducere antallet af telefonopkald til afdelingen, når de mandag går i luften med en ny online service. Opdatering af et styresystem gav eksempelvis næsten ekstra opkald i oktober. Illustration: IT Helpdesk/Marketing Helpdesk går Online på Topnet Måned Med Helpdesk Online går der maksimalt 30 minutter, fra en opgave er indberettet, til den er registreret. Helpdesk Online er udviklet af Isabelle Cezanne, Rene Byrholt, Mikael Christensen og Ole Hansen. Fra 3. februar vil Helpdesk Online være tilgængelig på IT's opslagstavle på TopNet under menupunktet "IT Drift Information". 2

3 Min mening Jens Spanggård, taksator i Løsøre "Ændringen er en rigtig god idé. Jeg glæder mig til at sidde sammen med folk inden for samme fag som mig, det giver et bedre fællesskab. Før sad jeg sammen med bygningsfolk, og dem kunne jeg ikke sparre så meget fagligt med." Niels Erhardtsen, taksator i Bygning 2 "Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke skal se mine gamle kolleger så tit mere, men så må jeg tage telefonen og ringe til dem. Det bliver dejligt at taksatormøderne kommer til at handle kun om bygninger." Før arbejdede Keld Kürstein sammen med løsøretaksatorer. Selv takserer han bygninger som her på billedet, hvor han ser på en skade. Foto: Claus Boesen / Media Press Taksatorkorps øger effektivitet Skade: Ny organisation af taksatorer samler teknisk viden og administrative opgaver. Ændring skal sikre bedre faglig opbakning, en mere effektiv dagligdag og fokus på projekter, der skal udvikle organisationen. Af Jens Berg Topdanmarks 154 taksatorer får ny organisation, der skal sikre den enkelte taksator større fagligt fællesskab med sin daglige leder. Samtidig skal et fælles sekretariat gøre administrationen af det samlede korps mere effektiv og mindre sårbar overfor sygdom og ferie "Den nye organisation skal sikre, at vi løser vores opgaver på en bedre måde, netop ved at styrke fagligheden og skabe fokus på udviklingsopgaverne," siger Susanne Møllegaard, der er chef for Topdanmarks taksatorer. Taksatorerne bliver med den nye opdeling delt op i de tre grupper: bygning, løsøre og auto. Tidligere var bygning og løsøre slået sammen, og det var ikke altid hensigtsmæssigt. "Før var grupperne af bygning og løsøre typisk domineret af bygningstaksatorer, hvilket har betydet, at hele området for løsøre og sikring ikke har fået samme fokus. Det vil vi gerne ændre fremover," siger Susanne Møllegaard. Takseringen af løsøre bliver derfor samlet i sin egen afdeling. Udover at taksere løsøre står afdelingen også for sikringsopgaver, altså de opgaver, hvor Topdanmark stiller krav til virksomheder om for eksempel tyverialarm og røgkanoner, for at de kan tegne forsikring. Taksatorer, der arbejder med biler, eller auto, havde allerede inden ændringen fået en ny struktur, hvor Danmark var delt op i tre regioner: Århus, Den nye organisation af Topdanmarks taksatorer Odense og Ballerup. Eneste forskel er, at booking af autotaksatorer går over i et nyt, fælles sekretariat for alle taksatorer. Også bygningstaksatorerne er delt ind i tre regioner. Det ene omfatter den nordlige del af Jylland, den anden dækker hele Sønderjylland, Fyn og Vestsjælland, og endelig udgør resten af Sjælland et område. Fælles sekretariat Den nye organisation får også et fælles sekretariat, der blandt andet skal står for booking, ferieplanlægning og fordeling af post. "Før blev opgaverne løst i hver sin gruppe, og det gav problemer, hvis bare én medarbejder var syg eller havde ferie. Nu foregår det hele samme sted, og så betyder det ikke helt så meget, hvis én ikke er der, " siger Susanne Møllegaard. Sekretariatet får samtidig ansvaret for taksatorernes IT, og skal også yde support og udvikle en såkaldt superbrugerfunktion, der kan hjælpe kollegaerne med for eksempel styresystemer og andet IT. "Autotaksatorerne har allerede superbrugere. Og det fungerer rigtig godt. Der er altid nogle, der er bedre til det med computere end andre, og det kan vi lige så godt udnytte," siger Susanne Møllegaard. Hjælp fra håndværkere En anden ny afdeling bliver Bygning/løsøre Teknik, der får ansvaret for at samle teknisk viden særligt inden for bygningsskader og ejerskifteforsikringer. Det betyder bl.a. også, at afdelingen skal uddanne håndværkere i at vurdere og taksere små skader. Ændringerne i skadeorganisationens taksatorkorps vil ikke indebære afskedigelser. 3

4 Arnes snak om frihed Elevarrangement: Elever i Topdanmark er begejstrede over foredrag med peptalkeren Arne Schumann. Han mener, at virksomheders værdier skal gøres til vaner for medarbejdere Smadder godt, lyder en elevs dom over peptalker Arne Schumanns foredrag om personlig udvikling og værdier. Topdanmarks elever var vidner til Arne Schumanns talestrøm i to en halv time. Foto: Jens Haagensen/Chili Af Jens Berg Han studerer psykologi på 30. år. Han har også læst jura og medicin. Han har arbejdet med kriminelle unge. Han er cand.merc., og han har sit eget foredragsbureau. Han lever af at holde foredrag for alt fra menighedsråd til toptunede erhvervsfolk. Denne formiddag gælder det Topdanmarks forsikringselever på andet år, hvor det skal handle om HUSK-værdier, værdier generelt, og om hvordan man bliver et positivt menneske. Arne Schumann lægger ud med at tale om værdier. Som foredragsholder og konsulent er han rundt på mange virksomheder, der har et sæt værdier som Topdanmarks HUSK-værdier. Og der er altid en måde, Arne Schumann kan se, om værdierne lever i virksomheden. "Jeg plejer at se på, hvordan medarbejderne opfører sig over for hinanden og deres kunder. Hvis der står 'uformel' i éns værdier, så skal medarbejderne jo også opføre sig uformelt over for hinanden. For at det kan ske, må et værdisæt ikke være regler. Regler er noget, man følger, vaner er noget, man bare gør," siger Arne Schumann. Topdanmarks HUSK-værdier er et godt sæt værdier, mener Arne Schumann, og han har også et godt råd til, hvordan man kan arbejde med værdier i hverdagen. "Skriv alle de ting i dagligdagen ned, hvor I kan bruge værdierne. Skriv også de ting ned, hvor I ikke handlede efter værdierne. Jeg kender et plejehjem, der gør sådan. På den måde kan nye medarbejdere også se, hvordan værdierne kan bruges i helt konkrete situationer," siger Arne Schumann. Frihed til forskelighed Han mener også, at virksomheder, der vil have alle medarbejdere hen ad den samme motorvej med stramme regler, sjældent kommer nogle vegne. I stedet skal der være et blødt sæt regler, som medarbejderne kan bevæge sig inden for. "Der skal være buler af frihed," siger Arne Schumann. Alle medarbejdere skal have lov til at bevæge sig, som de vil inden for friheden. Det hedder ikke 'frihed under ansvar.' "Grundtvig drejede det lidt og sagde 'frihed til ansvar og frihed til forskellighed' i stedet for. Hvis man følger den regel, kommer der fokus på målet med værdierne og ikke vejen," siger Arne Schumann. Bliv din egen verdensmester Frihed til forskellighed er noget Arne Schumann gør meget ud af at forklare eleverne, og at alle mennesker ikke er éns, betyder ikke, at nogle er dummere end andre. Arne Schumann har fået testet sin intelligens mange gange gennem årene, men i dag gider han ikke mere. "Jeg mener, at den slags tests ikke kan bruges til ret meget, for vi er alle verdensmester i en eller anden form for intelligens. Jeg kan læse 150 sider på en time og huske det hele ordret. Til gengæld kan jeg overhovedet ikke finde vej ved at se på et landkort. Alle mennesker har noget de er gode til, det gælder bare om, at finde ud af hvad," siger Arne Schumann. For at finde sit helt eget verdensmesterskab, skal man have plads til at finde sig selv. "Der mener jeg, at I kan bruge jeres HUSK-værdier til noget. Inden for dem er der buler af frihed til at finde ud af, hvad man er god til," siger Arne Schumann. Smaddergodt Jeanette Søs Larsson, der er elev på andet år i Topdanmark, var med til foredraget, og hun er begejstret. "Det var smaddergodt. Den måde, han talte om værdier, hvordan vi skulle arbejde med dem og at det er i orden med krumspring undervejs, fik mig i hvert fald til at tænke. Det overvældede mig, alt det han havde oplevet og kunne fortælle om," siger Jeanette Søs Larsson. Hun mener også, det kan bruges i hverdagen. "Han sagde, at han altid var positiv, så hvis en sur kunde ringer, tænker jeg da over, at man ikke skal snerre af kunden og prøve at have en positiv synsvinkel," siger Jeanette Søs Larsson. Også elev Martin Høgenhaven synes godt om foredraget. "Et helt forrygende foredrag. Det var fascinerende, at han kan snakke i to en halv time om leveregler og værdier til både arbejde og fritid. Endda uden at sige 'øh' en eneste gang" siger Martin Høgenhaven, der også har taget lidt med videre i hverdagen. "Jeg er generelt positiv. Efter foredraget har jeg tænkt mere, end jeg plejer, over at smile gennem telefonen og være flink. Det gør mig også mere bevidst om, at jeg skal sørge for at hyggesnakke med mine kolleger," siger Martin Høgenhaven. 4

5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken eller Utilfreds Fremgang for alle seks ledelsesværdier (tilstand, medarbejdervurdering) 3,61 3,64 3,79 3,81 3,77 3,82 4,16 4,21 3,87 3,91 3,74 3,80 delingen, der har gennemført undersøgelsen og netop har fået rapporten i hånden. En rapport der viser en samlet vurdering af godt 200 ledere. Et andet tegn på, at der stadig er behov for, at lederne udvikler deres lederevner, er, at vigtigheden generelt vurderes højere end den reelle tilstand, som medarbejderne oplever. "Medarbejderne giver udtryk for, at god ledelse er meget vigtigt, og at de samtidig gerne vil have lidt mere ud af deres chef," siger Monica Neesgaard. Meget utilfreds 0 Ledere bliver bedre til at lede Personale: På et år er ledere i Topdanmarks blevet lidt bedre til at lede. Det kan ses i undersøgelse af ledernes lederevner, som for andet år i træk er blevet bedømt af medarbejderne Af Julie Rasmussen 1 Se muligheder Træf beslutninger og tag ansvar Gode lederevner er sjældent medfødte, men man kan sagtens lære at blive en god chef, mener Topdanmarks personaleafdeling, som i de sidste par år har arbejdet målrettet på at udvikle ledelseskvaliteten i selskabet. Og arbejdet giver lige så stille pote. Siden sidste måling for et år siden er lederne i gennemsnit blevet lidt bedre på faktisk alle områder. Bedømmelsen kommer fra medarbejderne, der for anden gang anonymt har besvaret et spørgeskema om deres nærmeste chefs evner til at lede. Undersøgelsen er et af mange værktøjer, der skal fastholde fokus på lederrollen. Misforståelser eller uafklarede spørgsmål mellem medarbejdere og ledere skinner tydeligt igennem i spørgeskemaet, og det fremmer en åben, konstruktiv dialog. Men der er stadig noget at arbejde med. Selvom lederne generelt er blevet lidt bedre ledere, så er der ingen banebrydende ændringer i forhold til for et år siden. Kommuniker og del viden Vis tillid og giv plads Vær nærværende, tilgængelig og inspirerende Vis helhedssyn Topdanmarks ledere er generelt blevet bedre til at vejlede og motivere deres medarbejdere, men der er stadig plads til forbedring, lyder det fra personaleafdelingen og Monica Neesgaard Foto: Claus Boesen / Media Press "Lederne har stadig har de samme styrker og svagheder, bare lidt højere oppe på skalaen. Men ledelseskvaliteten er øget, så det har hjulpet at sætte fokus på området," siger personalekonsulent Monica Neesgaard fra personaleaf- Del af et større forløb Målingen er et led i en lederudvikling med både større lederkurser og mindre værkstedskurser i fx konflikthåndtering samt organiseret udveksling af erfaringer blandt lederne. Personaleafdelingen stiller mange midler til rådighed for lederne. Den enkelte leder kan fx på personaleafdelingens opslagstavle på TopNet finde gode råd til, hvordan han eller hun kan følge op på sine medarbejderes besvarelser af spørgeskemaet. Monica Neesgaard understreger nemlig, at spørgeskemaet ikke kan stå alene. "Det er jo et unuanceret spørgeskema. Medarbejderne har sikkert nogle ting, de ikke kom af med i besvarelsen, og lederen står sikkert med nogle spørgsmål efter at have set resultatet. Derfor er det vigtigt, at de holder et møde, hvor der er mulighed for at snakke resultaterne igennem. Og det er ikke nok at slå mødet sammen med den årlige PLUS- samtale, det skal være et møde kun med fokus på undersøgelsen," siger hun og pointerer, at det gælder hele vejen op igennem systemet. Også administrerende direktør Michael Pram Rasmussen skal have sine nærmeste medarbejdere til en samtale og forsøge at gøre det bedre næste gang. Værksted med hjælpeværktøjer Foreløbig er det planen, at målingen skal køre med jævne mellemrum. I mellemtiden tilbydes lederne værkstedskurser og sparring med personalekonsulenter såvel som hinanden. Formålet er at udvikle mennesket bag lederen, som skal lære at tackle svære situationer. "Nogle gange bliver man leder, fordi man er fagligt dygtig. Men virkelig god ledelse handler i højere grad om at kunne vejlede og motivere sine medarbejdere og få det bedste ud af dem. God ledelse er grundlaget for en god forretning," siger Monica Neesgaard. For at understøtte mellemledernes arbejde med kvalitetsmålingen har personaleafdelingen udviklet et nyt PLUS-materiale, som kan bruges i udviklingssamtalen med deres egen leder. I stedet for at tage udgangspunkt i HUSK-værdierne tager det nye materiale for ledere udgangspunkt i Topdanmarks seks lederværdier. 5

6 Indsatsen overfor svindlere forstærkes Skade: Svindlere, der pønser på at snyde Topdanmark med falske skadeanmeldelser, går hårdere tider i møde. Skadeorganisationen er i fuld gang med at styrke beredskabet Af Kim Betak Pedersen De få uærlige forsikringskunder, der forsøger at komme til nogle lette penge på ærlige kunders bekostning, bliver stadig mere udspekulerede. Det får nu Topdanmarks skadeafdeling til at opprioritere indsatsen for at komme svindelen til livs. I løbet af 2003 bliver styrken af efterforskere af forsøg på forsikringssvinden - de såkaldte skadekonsulenter - styrket med yderligere én fuldtidsansat. Det forudser skadechef Laus Mikkelsen. Dermed når Topdanmark op på fire fuldtidsefterforskere, efter styrken blev udvidet fra to til tre i efteråret 2002, og det er absolut lønsomt at dyrke området yderligere, mener Laus Mikkelsen. "Og det er lige så afgørende, at vi sender et klart signal om, at vi ikke accepterer forsikringssvindel. Det kan vi simpelthen ikke forsvare overfor de ærlige forsikringskunder. Derfor er vi nødt til at gøre mere for at afsløre svindlerne. Ellers svigter vi de ærlige kunder, som jo i sidste ende kommer til at betale, hvis forsikringsbranchen må hæve præmierne på grund af store erstatninger til uærlige kunder," siger han. Ifølge Laus Mikkelsen går Topdanmarks skadekonsulenter efter både små og store sager, hvor der er mistanke om forsikringssvindel. Det sker ud fra en strategi om at forhindre yderligere vækst i svindelen. "Hvis vi viser, at vi også afslører små svindlere, er vi med til at forhindre, at de får blod på tanden og får lyst til at forsøge sig med større svindel," siger han. Dokumentation for svindel En del af forklaringen på skadeafdelingens øgede fokus på forsikringssvindel er forsikringsbranchens såkaldte Projekt Fyn, som afslørede et højere svindelniveau på bilområdet, end forsikringsbranchen hidtil har antaget. Projektet fra 2002 bestod i en nøje undersøgelse af en række erstatningssager på bilskader, og viste et svindelniveau på omkring 20 procent af skadeerstatningerne eller omkring det dobbelte af det niveau, branchen almindeligvis antager forsikringssvindelen udgør. En anden indikation er udviklingen i de øvrige skandinaviske lande. Især den svenske forsikringsbranche har været plaget at meget velorganiserede bander af forsikringssvindlere, som har stået bag omfattende svindelsager. Således oprullede en enkelt retssag et svindler- syndikat med over 20 tilknyttede personer og flere end 30 arrangerede trafikuheld på samvittigheden. Uheldene var hovedsageligt tilrettelagt for at skaffe de involverede store erstatninger for piskesmældsskader. I Danmark har de arrangerede skader primært drejet sig om bevidst arrangerede skader på Efterforskning skal være etisk Topdanmarks skadeafdeling har udarbejdet et sæt etiske spilleregler, som bl.a. betyder at al efterforskning skal ske med respekt for lovgivningen og det enkelte menneske. Læs mere om efterforskning af skadesager, svindel og de etiske regler på skadeafdelingens opslagstavle. selve bilerne. Men danske forsikringsselskaber kan også frygte forsøg på at få erstatning for personskader i forbindelse med arrangerede trafikulykker, forudser Laus Mikkelsen "Andre lande har haft det i årevis, og det er her, svindlerne for alvor kan hente store erstatninger, så jeg mener, vi bliver nødt til at forbedre os på den udvikling. Det gør vi blandt andet ved at styrke efterforskningsarbejdet," siger han. Ud over flere fuldtids skadekonsulenter supplerer Topdanmarks skadeafdeling efter behov med efterforskningsassistance hos free lance-efterforskere. Derudover satses der på mere undervisning af skadebehandlere og taksatorer, så de medarbejdere, der er tættest på skadesagerne, bliver bedre til at udpege de mistænkelige sager. Trafikskader er ikke altid, hvad de ser ud til. Ejeren af denne Audi var ikke helt tilfreds med den lille skade, bilen fik, efter en Topdanmark-forsikringskunde kørte ind i ham. Derfor bakkede han selv bilen ind i en mur i håb om at indkassere omkring kroner for en totalskade. Men svindelnummeret blev opdaget af en årvågen Topdanmarktaksator, som ikke kunne få den omfattende skade på Audien til at stemme med en beskeden skade på Topdanmark-kundens bil. Audi-ejeren måtte nøjes med de cirka kroner, den oprindelige skade beløb sig til. Foto: Skadeafdelingen 6

7 Topdanmarks distriktschef Ole Østergaard og Lillan Garby fra Gigtforeningen overrakte Susanne Glavind præmie på hendes privatadresse. Passende bor vinderen af Sundhedsduellen i NO. 1. Foto: Claus Haagensen/ Chili Sygehjælper vinder sundhedsduel Marketing: Efter besvarelse af over spørgsmål om sundhed vant 43-årig sygehjælper Topdanmarks konkurrence om sundhedsviden. Kollega hjalp Susanne Glavind til sejr. Af Jens Berg Det hele begyndte med en udfordring til sygehjælper Susanne Glavind på 43 år. En dag fik hun en fra en kollega, som udfordrede hende i Sundhedsduellen på Topdanmarks hjemmeside. Nu kan vinderen fra Brabrand ved Århus se frem til et syv dage langt kurophold, hvor hun blandt andet kan træne i et fitnesscenter og få undervisning i sund kost og livsstil. I begyndelsen af Sundhedsduellen spillede hun meget mod kollegaen Anne. To uger efter det første spil var Susanne Glavind i top ti. "Min kollega og jeg fulgtes meget i starten, men efterhånden fik jeg også andre udfordrere, og til sidst gik der sport i det. Jeg ville jo gerne vinde præmien," siger Susanne Glavind. Og Susanne Glavind nåede at spille mod mange andre end kollegaen. I alt blev det til spil i Sundhedsduellen, hvor hun svarede rigtigt på spørgsmål og forkert på 720. Susanne Glavind har ikke spillet hver dag i den tid, konkurrencen har kørt, men når hun gjorde, var det et par timer af gangen. Først og fremmest for at holde sig indenfor top ti, så hun kunne vinde kuropholdet doneret af Gigtforeningen og Topdanmark i fællesskab. Et hængende hår Det var dog lige ved og næsten, at Susanne Glavind ikke var sluttet på den vigtige tiende plads, der kvalificerede til lodtrækningen. "Dagen før vinderen skulle findes, lå jeg som nummer 11, men det vidste jeg ikke. Heldigvis ringede Anne og gjorde mig opmærksom på det," siger Susanne Glavind. Efter den besked satte hun sig til computeren og spillede i tre timer, indtil hun atter var på den rigtige side af stregen. Dagen efter kom Susanne Glavinds navn op af hatten, og et kurophold var hjemme. "Da jeres marketingafdeling ringede til mig og sagde, jeg havde vundet, troede jeg det var min kollega, der lavede fis med mig, men det var jo rigtigt nok," siger Susanne Glavind. Fortsat fra forsiden Medlemmer af UFO: Michael Pram Rasmussen (formand) Poul Erik Mathiasen (sekretær) Søren Pahl (formand for PPU) Niels Lillemose (formand IT-udvalg) Brian Rothemejer (form. projektudv.) Poul Almlund Leif Larsen Bjarne Skou Mortensen Kim Bruhn Petersen Frits Klingenberg John Kristensen Erik Adrian Christian Sagild Erik Nielsen Lars Halling Bjørn Verwohlt Hans Thomassen 7

8 RUNDT OM TOPDANMARK REDAKTION Topdanmark som mål "Jeg kan sige, at vi arbejder hårdt på at undgå det. Det betyder, at vi konstant stræber efter at have en omkostningsprocent, der gør os konkurrencedygtige og i stand til at levere de krævede økonomiske resultater. Her er Topdanmark et oplagt benchmark for vores evner." Adm. direktør, Jens Erik Christensens, svar på spørgsmål om der er flere fyringsrunder på vej i Codan til medarbejdermagasinet Inside. Swiss Re bygger i højden Swiss Re's kommende London-hovedsæde har nu nået sin fulde højde på 180 meter. Dermed bliver det internationale genforsikringsselskabs hus det højeste i Londons finanscentrum, The City, og det næsthøjeste i byen kun overgået af det 244 meter høje Canary Wharf. Den 40-etager høje skyskraber kommer til at koste over 1,5 mia. kroner og Swiss Re regner med at flytte ind i Middelalder i Europa De oversvømmelser, der i sensommeren 2002 ramte egnene omkring floderne Donau, Elben og Moldov i det centrale Europa, var sandsynligvis de værste siden middelalderen. Oversvømmelserne resulterede i et samlet økonomisk tab på omkring 128 mia. kr. Kun skader for omkring 21 mia. kr. var forsikringsdækket. Codan sælger ud Codan har nedbragt sin ejerandel i Topdanmark fra 9,9 pct. til under 5 pct. Codans salg af aktier er sket, uden at det har haft negativ indflydelse på kursen på Topdanmark-aktien. Handelen beviser, at der kan handles relativt store mængder aktier i Topdanmark uden at det påvirker kursen. Det er således blandt Topdanmarks mål, at Topdanmark-aktien skal være en interessant og likvid aktie. Håndboldpiger bestjålet Viborg Håndbold Klubs kvinder havde midt under kampen mod FCK Håndbold lørdag den 25. januar indbrud i deres spillerbus. Blandt de bestjålne var Lotte Kiærskou, der mistede en computer, mens Christina Roslyng fik stjålet en discman og nogle CD ere. Også VHK-direktør Peter Cassøes computer med en række fortrolige oplysninger blev stjålet Højskole skifter navn Forsikringshøjskolen skifter navn og vil fremover hedde Forsikringsakademiet. Ændringen sker i forbindelse med Forsikringshøjskolens 50 års fødselsdag den 26. februar. Tiltalt for svindel Byretten i Odense behandler i øjeblikket en sag, hvor syv mænd og en kvinde står tiltalt for forsikringssvindel og andre kriminelle forhold. De har blandt andet forsøgt kunstigt at opskrive værdien på biler, som blev skadet i tre forskellige færdselsuheld. Topdanmark og et andet involveret forsikringsselskab mener imidlertid ikke, at bilernes buler svarer til beskrivelsen af uheldene. Der ventes dom i sagen i denne uge. Hold øje med udfaldet på TopNet. Næste Focus Deadline Focus produceres af Topdanmarks kommunikationsafdeling og udsendes til alle medarbejdere i koncernen hver 14. dag. Ansvarshavende redaktør: Steffen Heegaard Redaktør: Anders Lehmann I redaktionen: Kim Betak Pedersen, Julie Rasmussen og Jens Berg Tilrettelæggelse og produktion: Marketing v/linda Rasmussen Tryk: Kerteminde Tryk A/S Topdanmark, Borupvang 4, 2750 Ballerup, tlf Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Uforståelig pension 80 procent af danskerne ved ikke, om deres pensionsordning passer til deres behov, viser ny undersøgelse fra Ældresagen. Undersøgelsen omfatter danskere mellem 30 og 65 år. Seks ud af ti mener også, at information fra pensionsselskaber er for svær at forstå. En konsekvens kan være, at folk sparer for lidt op, mener direktør i Ældresagen Bjarne Hastrup. Navnlig navne Fødselsdage Frits Skov Iversen Skade ansvar og retshjælp 50 år den 5. februar Brita Callesen Rengøring 50 år den 12. februar Laurids Sørensen Service support 60 år den 8. februar Pensionister Flemming Kristensen Mosevej Hørsholm 70 år 9. februar Anni Kjærsgaard Mølleengen Jyllinge 70 år 17. februar Job i Top Veluddannet medarbejder til Topdanmark s genforsikringsafdeling. Mere information hos Jens Ellborg, telefon Medarbejdere til ServiceCenter Partnere i Ballerup Mere information hos Lone Sørensen, telefon Firmapensionsrådgiver til Firma Pension-Salg Mere information hos Klaus Busch, telefon

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring

Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Nu bli'r der priskrig: Sådan får du billigere forsikring Forsikringsselskaberne tjener så mange penge, at det kan blive begyndelsen på en priskrig. Se her, hvordan du får den bedste og billigste forsikring,

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

SÅDAN HOLDER IT-CHEFEN EN UFORSTYRRET SOMMERFERIE LÆS OM IT-CHEFEN TOMS TUR TIL KILIMANJARO

SÅDAN HOLDER IT-CHEFEN EN UFORSTYRRET SOMMERFERIE LÆS OM IT-CHEFEN TOMS TUR TIL KILIMANJARO SÅDAN HOLDER IT-CHEFEN EN UFORSTYRRET SOMMERFERIE LÆS OM IT-CHEFEN TOMS TUR TIL KILIMANJARO SÅDAN HOLDER IT-CHEFEN EN UFORSTYRRET SOMMERFERIE Alle fortjener at få en god ferie - det er der vi lader op

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt

Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Velkommen til 1. nummer af FORSIKRINGS e-nyt Hvorfor FORSIKRINGS e-nyt Det er os en stor glæde at kunne præsentere det første nummer af FORSIKRINGS e-nyt. Med dette elektroniske nyhedsbrev ønsker vi fremover

Læs mere

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet

Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Guide: Undgå at økonomien ødelægger parforholdet Økonomien giver knas i næsten hvert andet parforhold. Vi bliver især irriterede, hvis partneren lukker øjnene for de økonomiske realiteter Af Louise Kastbjerg,

Læs mere

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014

Danskernes syn på forsikringssvindel 2014 Analyserapport Danskernes syn på 2014 2014:3 Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver

Idébank for pårørende. Det gode liv med demens - nye perspektiver Idébank for pårørende Det gode liv med demens - nye perspektiver Samarbejde i plejebolig for pårørende, frivillige og fagpersoner Opsamling på 1. landdækkende seminar Den 30. & 31. august 2012 Brogården

Læs mere

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste.

Tak for et godt år jeg ser frem til det næste. Formandens beretning Jeg skal nu holde en beretning som formand. Da jeg sammen med Mette (nuværende næstformand) hørte at klubben stod tæt for at stoppe var vi begge ærgerlige. På det tidspunkt gik Birte

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Stor. Guide. forsikringsguide Guide: Sådan giver du dine forsikringer et eftersyn. sider. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Stor. Guide. forsikringsguide Guide: Sådan giver du dine forsikringer et eftersyn. sider. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Stor 22 sider forsikringsguide Guide: Sådan giver du dine forsikringer et eftersyn Forsikringssnyd INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service

TDC Contact Center Europe. - fordi dine kunder fortjener den bedste service TDC Contact Center Europe - fordi dine kunder fortjener den bedste service Din succes er vores mål ompetent kundeservice er et afgørende parameter for, hvilke virksomheder K der klarer sig bedst. TDC Contact

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011

Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Idékatalog til Kollegaens Dag 2011 Hvordan kan I fejre Kollegaens Dag? Alle kan være med til at fejre Kollegaens Dag det kræver ikke andet end lysten til at gøre noget positivt for og med sine kollegaer.

Læs mere

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev

Christiansfeld Skole Nyhedsbrev Oktober 2014 Dette nyhedsbrev er det første efter flere års pause. Skolebestyrelsen drøftede på sit møde i september skolens kommunikation med forældre og lokalsamfund. Det er efterhånden mange år siden,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Ledernes Logbog til Lønforhandling

Ledernes Logbog til Lønforhandling Ledernes Logbog til Lønforhandling Lønhjul Lønsamtale Forberedelse af selve lønsamtalen Evaluering af lønsamtalen Noter dine succeser Opstil mål for det kommende år Noter løbende ændringer i ansvarsområde

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00

Generalforsamling. Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Start kl 13.00 og dør åbner kl 12.00 Generalforsamling Aarhus døveforening indkalder til den ordinær generalforsamling. Lørdag den 22 marts 2014 på Folkestedet Carl Blochs Gade 28, 8000 C Med følgende dagorden: Start kl 13.00 og dør åbner

Læs mere