Veludført Træhåndværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veludført Træhåndværk"

Transkript

1 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk kundepjece Om træ og andre byggematerialers tolerancer Træsektionen i Dansk Byggeri 2. udgave

2 INDHOLD INDLEDNING UDVENDIGE BEKLÆDNINGER ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE MONTAGE AF UDVENDIGE DØRE OG VINDUER INDVENDIGE BEKLÆDNINGER TRÆGULVE MONTAGE AF INDVENDIGE DØRE OG ØVRIGE SNEDKERPARTIER LOFT-, SKYGGE- OG FODLISTER INDFATNINGER, VINDUESHYLDER, LYSNINGER MV TOLERANCER FOR SAVSKÅRET TRÆ OG HØVLET TRÆ.. 19 Veludført Træhåndværk kundepjece Træsektionen i Dansk Byggeri 2. udgave 2016 Udgiver: Layout: Fotos: Tryk: Træsektionen under Dansk Byggeri Nørre Voldgade København K Telefon Montagebureauet ApS Morten Rode. Lokalitet: EBK-Huse A/S Elbo Grafisk A/S 2

3 INDLEDNING Trækonstruktioner Træ er et smukt og godt byggemateriale som desuden har gode miljøegenskaber. Samtidig er der ofte er god økonomi i trækonstruktioner. Det betyder, at træet de senere år har fået en renæssance i det danske byggeri. Når træ og andre byggematerialer arbejder Træ er et levende byggemateriale, og træets fugtighed og samspillet med andre materialer har stor betydning for, hvordan træ bevæger sig. Når man som forbruger får udført træhåndværk, er det derfor vigtigt at være opmærksom på, at årstidernes vejr og vind får træ, og andre materialer, til at reagere. Det er helt naturligt og uundgåeligt men er selvfølgelig noget, den professionelle håndværker tager højde for. Bygningens indeklima Luftfugtigheden i boligen ændres henover året. Luftfugtigheden i boligen er naturlig høj om sommeren og naturlig lav om vinteren. Luftfugtigheden påvirkes også af aktiviteterne i boligen, som bad, tørring af tøj, madlavning og brug af brændeovn, ligesom udluftning har betydning. Byggematerialerne tilpasser sig de skiftende forhold, og vil enten svinde eller udvide sig. Hvad kan man forvente? Denne pjece er lavet til forbrugeren for at give et indblik i, hvilke parametre der spiller ind på resultatet, når træ indgår. Hvad skal man forvente, når træ og andre byggematerialer svinder og udvider sig i forhold til det omgivende klima? Vejledende tolerancer I pjecen finder du skemaer med de vejledende tolerancer, som branchen bør overholde. Tolerancerne er udarbejdet af Dansk Byggeri, i samarbejde med Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, og er derfor retningsgivende for det endelige resultat, man som forbruger kan forvente. Tolerancerne i denne vejledning anvendes af håndværkerne under udførelsen af arbejdet, og kan anvendes i forbindelse med aflevering af det færdige resultat. Ved en senere efterkontrol kan nogle tolerancer i denne pjece være overskredet, på grund af det omgivende klimas påvirkning af materialerne. Tolerancer er de normale tolerancer ved håndværksmæssig udførelse. 3

4 1 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER Hvorfor træbeklædning? Træbeklædninger er smukke, og udover den æstetiske funktion beskytter bræddebeklædningen også den bagvedliggende konstruktion mod regn og andre klimatiske påvirkninger. De oftest anvendte træarter til beklædning er fyr, gran og lærk. Alt træ der ikke er overfladebehandlet også trykimprægneret træ bliver gråt med tiden, ligesom der på alt ubehandlet træ kan komme misfarvning, eksempelvis i form af blåsplintsvampe eller mug. De fleste misfarvninger kan undgås, hvis man anvender et træbeskyttelsessystem. Nogle træarter påvirkes mere af vejrliget end andre. Fx vrider og revner lærketræ lettere end fyr og gran. Det betyder, at en lærketræsfacade efter nogen tid kan fremstå med flere revner, og kan være mere ujævn end en facade udført i gran. Lette beklædninger kan udføres i andre materialer end træ, fx fibercement (Eternit), eller metalprofiler men ligesom træ, bliver disse materialer også påvirket af vejrliget. Materiale bevægelserne betyder, at en facade i fibercement eller metal også kan blive mindre plan end den var ved afleveringen. Fibercementplader er normalt formstabile, men da de typisk opsættes på træ eller stål, vil planheden være afhængig af det underlag fibercementpladen er opsat på. For alle byggematerialer gælder, at de årstidsbestemte klimapåvirkninger er meget forskellige afhængigt af beklædningens orientering. Beklædning og underlag opsat på en sydfacade, påvirkes kraftigere af vejret, end når det er opsat på en nordfacade. Beklædningsmaterialer svinder og udvider sig, hvilket der er taget hensyn til under opsætningen. Specielt træ, der er opsat som udvendig beklædning, vil bevæge sig på grund af det omgivende klima. Derfor kan der opstå små revner, der hvor et søm eller en skrue går igennem træet. 4

5 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER Underlag Tolerancer Kontrolmetode Lod på ru bindingsværk 3 mm pr. m Lod Lod på ret bindingsværk, sekundære bygninger Lod på ret bindingsværk, primære bygninger Lod på ret træunderlag monteret på anden bygningsdel/materiale 3 mm pr. m 2 mm pr. m 3 mm pr. m Planhed på ru underlag, sekundære bygninger +/-10 mm Målt på Planhed på ret underlag, sekundære bygninger +/-5 mm Planhed på ret underlag, primære bygninger +/-5 mm 1.2 Beklædning med brædder Tolerancer Kontrolmetode Lodrette beklædninger, ru underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Lodrette beklædninger, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Vandret klinkebeklædning, ru underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-10 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Vandret klinkebeklædning, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Træplade, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Målt over max 6 m 5

6 1 UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1.3 Beklædning med plader Tolerancer Kontrolmetode Cementfiberbølgeplader + profil metalbeklædning, ret underlag Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Målt over max 6 m Plane facadeplader + skærmtegl Planhed på udvendig side af beklædning +/-5 mm Målt på Kant af beklædning +/-3 mm Målt over max 6 m Metalplade og falset beklædning Planhed på ret underlag og med plane stødsamlinger i underlaget Planhed på udvendig side af beklædning +/-3 mm Målt på +/-3 mm Kant af beklædning +/-2 mm Målt over max 6 m Mål af krumning i forhold til lodret på let facade Afstandsklods, 400 mm lang og 40 mm tyk x x Måling af lodret krumning på facademur ved brug af lodsnor Krumning indad: x - 40 mm = krumning på højden Krumning udad: 40 - x mm = krumning på højden x = afstand fra snor til facade 6

7 ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE 2 Træ i taget Et smukt og holdbart tag består ikke bare af tagbelægningen og de underliggende spær, men også af en række detaljer der både giver æstetisk finish og beskytter konstruktionen. Særligt vigtige elementer er vindskeden, sternen og udhænget. Både vindskede og stern er placeret på husets mest udsatte sted direkte i sol, regn og vind. Derfor vil disse konstruktioner ældes hurtigere, og påvirkes mere af vejret end fx udhængsbrædder. Vindskeden Vindskeden er det, eller de brædder, der lukker hullet mellem gavludhænget og tagstenene. Tagmaterialet kan stødes ind til vindskeden. Det mellemrum der er mellem tagmaterialet og vindskede lukkes med et dækbræt, eller en metalinddækning. Vindskeder kan også opsættes under tagmaterialet, så taget går udover vindskeden. Hvis denne løsning udføres på tage der er dækket af tagsten, skal vindskeden skæres til, så den passer til tagstenene. Det kaldes et hakkebræt. Endelig kan der afsluttes med en særlig vindskedesten, der går ud over vindskeden. Sternen Sternen sømmes på spærenderne, og lukker hullet mellem tagdækning og udhæng langs facaden. Normalt går taget ud over sternen, så regnvand fra taget kan løbe ned i tagrenden, der typisk er monteret uden på sternen. Tagrenden er på nogle huse monteret skjult bag ved sternen. Skjulte tagrender kræver, at tagrenderne tilses ofte, så tilstoppede tagrender bliver opdaget i tide, inden overløb resulterer i fugtskader og råd i spærender, udhæng og sternbrædder. Udhænget Udhænget er der, hvor husets facade møder tagkonstruktionen. Udhæng kan udføres med profilerede brædder med fer og not, eller med ru brædder der er opsat med en indbyrdes ens afstand. 2.1 Vindskede Tolerancer Kontrolmetode Lod fra kip til sternlinie +/-10 mm Lod Planhed underlag +/-2 mm pr. 2 m Flugt fra kip til stern +/-8 mm 2.2 Stern Tolerancer Kontrolmetode Planhed underlag +/-3 mm pr. 2 m Lod Flugt hele facaden, max 12 m +/-10 mm 2.3 Udhæng Tolerancer Kontrolmetode Underbrædder/beklædning Planhed +/-3 mm Målt på en Flugt i forhold til stern og mur +/-3 mm Flugt hele facaden, max 12 m +/-10 mm 7

8 2 ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE Træterrasser En træterrasse er manges store ønske i disse år, og det forstår man godt, for det kan være med til at knytte udearealerne til husets indvendige arealer og rum, og forlænge sommersæsonen hvis den enten er overdækket permanent eller forsynet med en markise. En enkelt designet terrasse kan samtidig være med til at forskønne det enkelte hus, men kan også gøre det modsatte, hvis den ikke er udført korrekt. Når der tale om træterrasser, er der to forskellige varianter: udført hævet over terræn, på et understøttende underlag, enten som nedgravede stolper, understøttede på stolpefundament eller stribe/randfundament udført direkte på terræn på et afrettet underlag (en grusopbygning) Udførselstolerancer for træ terrasser hævet over terræn og opbygget på fast underlag målt ved aflevering Lav toleranceklasse 1 Normal toleranceklasse 2 Afsætning i plan +/- 15 mm +/- 10 mm Kote +/- 15 mm Kote, hvor der er krav om niveaufrie +/- 10 mm adgang Planhed på overside, underbygning 3 +/-10 mm pr. 2 m +/- 5 mm pr. 2 m Planhed på gulv 4 +/-10 mm pr. 2 m +/- 5 mm pr. 2 m Flugt på gulvplanker/ brædder 5 +/- 3 mm pr. 2 m +/- 3 mm pr. 2 m Rækværk Højde, kote +15 mm +10 mm Flugt vandret +/- 10 mm +/-5 mm pr. 2 m 1. Udført på stolper nedgravet direkte i jord, kan alene forventes at opfylde Lav toleranceklasse 2. Udført på stolpefundament, stribe eller randfundament kan, hvis det er aftalt, forventes at opfylde Normal toleranceklasse 3. Planheden kan over tid ændre sig på grund af sætninger i terrænet alt efter belastning og/eller på grund af sætninger i underbygningen, om understøtningen er udført med nedgravede stolper eller på støbt fundament 4. Planheden følger underbygningens overside plus de enkelte brædders egen tykkelsestolerance 5. Ved mellemafstande mellem og flugt på planker/brædder, måles der altid fra samme side for alle brædder, og ud for fastgørelsespunkterne. Tolerancen er eksklusiv bræddernes egen bredde tolerance 8 Foto: Sven Jon Jonsen

9 ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE 2 Udførelsestolerancer for træterrasser opbygget på et afrettet underlag målt ved aflevering Lav toleranceklasse 1 Normal toleranceklasse 2 Afsætning i plan +/- 15 mm +/- 10 mm Kote +/- 15 mm +/- 10 mm Planhed på overside, underbygning +/-10 mm pr. 2 m (3) +/- 5 mm pr. 2 m (3) Planhed på gulv +/-10 mm pr. 2 m (4) +/- 5 mm pr. 2 m (4) Flugt på gulvplanker/ brædder 3 +/- 3 mm pr. 2 m (5) +/- 3 mm pr. 2 m (5) 1. Træterrasser udlagt på strøer i sand, med simpel understøtning af fx betonfliser, kan alene forventes at opfylde Lav toleranceklasse 2. Træterrasser udlagt på bjælker på funderet understøtning kan, hvis det er aftalt, forventes at opfylde Normal toleranceklasse 3. Planheden kan over tid ændre sig, alt efter belastning og/eller på grund af sætninger i terrænet 4. Planheden følger underbygningens overside plus de enkelte brædders egen tykkelsestolerance 5. Ved planker/brædder måles altid fra samme side for alle brædder, ud for fastgørelsespunkterne. Tolerancen er eksklusiv bræddernes egen breddetolerance 9

10 3 MONTAGE AF UDVENDIGE DØRE OG VINDUER I nye bygninger er døre og vinduer monteret i lod og vage, så funktionaliteten herunder tæthed er intakt. I gamle bygninger, hvor døre og vinduer er udskiftet til nye, er montagen udført som i nye bygninger. Eventuelle skævheder mod tilstødende bygningsdele kan udjævnes med enten fuge eller lister. I disse tilfælde må mindre skævheder accepteres. I forbindelse med montagen opstår der ofte små skader/ridser, som repareres inden afleveringen. Der kan desuden forekomme harpiksudtræk. 3. Montage af udvendige døre og vinduer Tolerance Vinduer og døre placeres i hul under hensyntagen til helheden i facaden og de omgivne konstruktioner. Placeringstolerance Lige fordelt i hul og placering i forhold til facadeflugt. Ved nye bygninger Døre monteres i lod og vage, så funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag og uden at døren åbner eller lukker af sig selv. Ved gamle bygninger Døre monteres, hvor det er muligt i lod og vage, så funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation med fri gang og anslag og hvor det er muligt uden at døren åbner eller lukker af sig selv. NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selvåbning/-lukning aftales det skriftligt med bygherre og rådgiver. 10

11 MONTAGE AF UDVENDIGE DØRE OG VINDUER 3 Glas i døre og vinduer Bedømmelsen af ruder, skal ske i følge de tekniske bestemmelser for DVV Dansk Vindues Verifikation. Bedømmelse: Udføres i en afstand af mindst 3 meter indefra, og skal ske ved diffust lys fx overskyet himmel uden direkte sollys eller kunstigt lys. Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 meter, betragtes ikke som en fejl. Ved kontrol af refleksion skal afstanden være mindst 5 meter. Termoruder skal være fremstillet i overensstemmelse med EN 1279, og rudeproducenten skal være tilsluttet en certificeringsordning som Dansk Rude Verifikation DRV De enkelte glaslag må ikke give anledning til billedforvrængninger, indeholde glasfejl eller urenheder i større omfang. Vindues Industrien Tekniske Bestemmelser for DVV 7. udgave, rev

12 4 INDVENDIGE BEKLÆDNINGER Underlag Indvendige vægge kan opbygges med et underlag af enten træ eller stål. Træunderlag bruges som skelet til opsætning af bræddebeklædning, træbaserede plader og gipsplader, hvorimod stålunderlag typisk kun bruges til gips. Væg- og loftbeklædning I byggerier som enfamilieshuse og sommerhuse er træ et godt beklædningsmateriale til vægge og lofter. I større byggerier, fx etageboliger, stilles der strengere brandkrav til beklædningen, hvilket betyder, at der primært bruges gips. Træ i vægge og på loft og tag Træ til råhusets væg- og tagkonstruktioner leveres med en højere træfugtighed end træ til indvendige beklædninger. Træet vil med tiden tørre, og når træ tørrer, svinder det det bliver mindre. Disse bevægelser i træet vil naturligt have betydning for konstruktionens tolerancer, fx kan beklædningers planhed ændre sig. 12

13 INDVENDIGE BEKLÆDNINGER 4 Fugt og temperaturer indendørs Træ og andre byggematerialer påvirkes også indendørs af fugt og temperatur. Når luftfugtigheden eller temperaturen i boligen ændrer sig henover året, vil byggematerialerne tilpasse sig de ændrede forhold. Materialerne vil enten svinde eller udvide sig, og der kan derfor opstå revner mellem konstruktionerne. Det ses fx hvor gipslofter monteret på undersiden af loftkonstruktionen støder tæt til en væg. Er der ikke opsat en loftliste i overgangen mellem væg og loft, vil de revner der opstår på grund af materialernes indbyrdes bevægelser fremstå synlige. 4.1 Underlag Tolerancer Kontrolmetode Lodtolerance på ru bindingsværk, uden opretning 3 mm pr. m Lod Lodtolerance på ret bindingsværk, sekundære bygninger 3 mm pr. m uden opretning (fx carporte, udhuse, lader mv.) Lodtolerance på ret træ- eller stålskelet, primære bygninger (fx boligrum mv.) 3 mm pr. 2 m 4.2 Vægbeklædninger Tolerancer Kontrolmetode Gipsplader på træ Planhed Normal +/-5 mm Målt på en Gipsplader på stål Planhed Normal +/-3 mm Målt på en Træprofilbeklædning, træunderlag Planhed Normal +/-5 mm Målt på en 4.3 Loftbeklædninger Tolerancer Kontrolmetode Gipsplader Planhed Normal +/-5 mm Målt på en Nedhængt loft af gipsplader på stål Planhed Normal +/-3 mm Målt på en Træprofilbeklædning, træunderlag Planhed Normal +/-5 mm Målt på en Træbeton, træunderlag Planhed Normal +/-3 mm Målt på en Underlag af tæt forskalling til pudsede lofter Planhed Underlag til puds Vandrethed følger spær og evt. bjælkelagets nedbøjning over tid. +/-5 mm Målt på en 13

14 5 TRÆGULVE Trægulve er et naturprodukt med de variationer i udseende og materialeegenskaber, der er karakteristiske for træ. Da trægulve påvirkes af luftens skiftende fugtighed henover året, vil der naturligt opstå variationer i gulvbræddernes bredde, og dermed også i fugebredden dvs. afstanden mellem brædderne. Normalt er det sådan, at fugerne er lukkede i sommerhalvåret og åbne i vinterhalvåret. Derfor bør gulvbrædder frit kunne svinde og udvide sig uafhængigt af andre bygningsdele. Forskellige træsorter har forskellige egenskaber som fx hårdhed og farve, og bliver derfor påvirket forskelligt alt efter den aktuelle belastning af gulvene. Trægulv på betondæk svømmende Svømmende gulve er gulve, hvor gulvet er en sammenhængende flade, der frit kan bevæge sig i forhold til det bærende underlag. Normalt udlægges der et mellemlag mellem det bærende underlag og selve gulvfladen. Underlaget kan have forskellige egenskaber, eksempelvis kan nogle underlag give en svag fjedring. Tunge møbler på et svømmende gulv kan fiksere gulvet det kan resultere i lunker og uhensigtsmæssige revner. Trægulve på strøer og bjælkelag Selvbærende gulve er lagt på strøer og bjælker. Afstanden mellem de underliggende strøer eller bjælker bestemmer hvor tykke gulbrædderne skal være. Når gulvet er lagt, skal det føles stabilt at gå på, men samtidig være fjedrende. Et godt gulv har en svag nedbøjning ved almindelig gang over gulvet. 14

15 TRÆGULVE På betondæk, svømmende Tolerancer Kontrolmetode Planhed jf. Gulvbranchen* +/-2 mm Målt på +/-0,6 mm Målt på 250 mm retskinne Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m Kotehøjde følger underlagets kote +/- 3 mm Nivellement 5.2 På strøer Tolerancer Kontrolmetode Planhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på +/-0,6 mm Målt på 250 mm retskinne Vandrethed +/-10 mm Målt over max 6 m Kotehøjde 1 +/- 3 mm Nivellement 5.3 På bjælkelag Tolerancer Kontrolmetode Planhed jf. Gulvbranchen +/-2 mm Målt på Vandrethed 2 +/-10 mm Målt over max 6 m Kotehøjde 1, efteropretning af bjælkelag +/- 3 mm Nivellement Noter: 1 Afvigelse fra kotehøjde målt ved rummets yderbegrænsning og indgangsdør(e) 2 Vandrethed følger bjælkelagets nedbøjning over tid Bjælkelagets relativt høje fugtindhold i forhold til indfaldskrav for gulvarbejder kan medføre, at den plan- og vandrethed, gulvet er oprettet til ved lægningen, over tid vil ændre sig 3a Niveauforskel i samling mellem to ens trægulve med samme længderetning på strøer (fx i døråbning): Højst 2 mm med mindre andet er aftalt 3b Større niveauforskelle i samlinger mellem gulve kan forekomme på grund af forskelle i den underliggende bærende konstruktion: Fx bjælkelag og betondæk eller to strøgulve, forskellig gulvbelægning Fx klinkegulv og trægulv, forskellig lægningsretning Fx vinkelret pa hinanden eller for belægninger med hver deres materiale- og udførelsestolerancer. Større afvigelser i samlinger i trægulve kan forekomme over tid pga. svind og sætninger i underlaget. Udligning med gulvskinne over samlinger anbefales. Bemærkninger: Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative fugt er som forudsat for trægulve. Tolerancer for planhed og vandrethed er udarbejdet i samarbejde med Træinformation, Gulv branchen og Dansk Byggeris Træsektion og er i overensstemmelse med anbefalingerne i og Træinformations vejledninger om gulve. * Gulvbranchen er en erhvervsorganisation, der samarbejder om at udvikle den faglige og tekniske del i gulvbranchen. 15

16 6 MONTAGE AF INDVENDIGE DØRE OG ØVRIGE SNEDKERPARTIER I nye bygninger er indvendige døre og snedkerpartier monteret i lod og vage, så funktionalitet og tæthed er intakt. I gamle bygninger, hvor indvendige døre og snedkerpartier er udskiftet til nye, er montagen udført som i nye bygninger. Eventuelle skævheder mod tilstødende bygningsdele kan udjævnes med enten fuge eller lister. Mindre skævheder må accepteres. I forbindelse med montagen opstår der ofte små skader/ridser, som repareres inden afleveringen. 6. Montage af indvendige døre og andre snedkerpartier Nye bygninger Døre monteres i lod og vage, så funktionalitet er intakt, med fri gang og anslag og uden at døren åbner eller lukker af sig selv. Gamle bygninger Døre monteres, hvor det er muligt i lod og vage, så funktionalitet opnås på bedst mulig måde i den aktuelle situation, med fri gang og anslag, og og uden at døren åbner eller lukker af sig selv. NB! Hvor det ikke er muligt at undgå selvåbning/-lukning aftales det skriftligt med bygherre og rådgiver. Samlinger fremstår ved afleveringen tætte og lukkede. Der kan efter nogen tid opstå små revner i samlingerne. Disse revner opstår, fordi de materialer der er anvendt, tilpasser sig husets indeklima. Hvor vinduesplader og lysningspaneler er ført ind i en not i vinduet, kan der også opstå revner mellem vindue og lysningspaneler/vinduesplade. Hvis konstruktionen er malet efter indbygning, ses disse bevægelser typisk som en lille umalet kant. 16

17 LOFT-, SKYGGE- OG FODLISTER 7 Hvor lofter og vægge, og vægge og gulv, mødes, bruges der lister for at opnå en jævn overgang, der samtidig skjuler de naturlige bevægelser i materialerne. Loftlister monteres på enten væg eller loft, og følger så hhv. væggens eller loftets bevægelser. Fodlister monteres typisk på væggen, hvilket betyder, at der med årene kan komme et slip mellem gulv og fodliste, når gulvet sætter sig. Hvis det sker, kan der sættes en fejeliste på gulvet. 7. Loft-, skygge- og fodlister Loft-, skygge- og fodlister følger hhv. loft og vægge med en vis udjævnende effekt. Fodlister følger hhv. gulv og vægge med en vis udjævnende effekt. Samlinger: Længdesamlinger stødes med gering (45 ) tæt samling Indvendige hjørner udføres som forstrøgne samlinger hvor vægge er velegnede, kan der vælges en geringssamling tæt samling Udvendige hjørnesamlinger i gering tæt samling Forudsætning: Alt indvendigt arbejde forudsætter, at der er sat permanent varme på bygningen, og at den relative luftfugtighed er som forudsat for trægulve. 17

18 8 INDFATNINGER, VINDUESPLADER, LYSNINGER MV. 8. Indfatninger, vinduesplader, lysninger mv. Indfatninger Samles i hjørner med gering med tæt samling og tilpasses til dør og væg. Vindueshylder Følger vinduet. Lysninger Følger vindue/dør for det enkelte vindue eller den enkelte dør. Dette gælder hvis der ikke er aftalt fælles højde eller flugt for to eller flere vinduer/døre. Vindues- og dørlysningspanelers forkanter Lysningspaneler styres af not/fals i vindues- og dørelements ramme og lysningspanelernes planhed ved forkant følger denne linje med en planhedstolerance på +/- 1 mm pr. meter. Mulighed for tilpasning til at kunne opnå planhedskravet afhænger af det forudgående arbejdes tolerancer. Samlinger i mellem lysninger og ned mod vindueshylder Samlinger udføres med tætte stødsamlinger og med rene vinkelskåret snit i begge retninger, med mindre andet er aftalt. 18

19 INDFATNINGER, VINDUESPLADER, LYSNINGER MV. 8 Tolerancer for savskåret træ og høvlet træ Tolerance- Tolerance- Savskåret træ Grundlag klasse 1 klasse 2 Længdemål 1 EN mm - 0 mm For bredder og tykkelser 100 mm EN 336 For bredder og tykkelser > 100 mm EN mm - 1 mm + 4 mm - 2 mm + 1 mm - 1 mm + 1,5 mm - 1,5 mm Høvlet træ Længdemål 1 DS mm - 0 mm For bredder og tykkelser 100 mm DS ,5 mm - 0,5 mm For bredder og tykkelser > 100 mm DS mm - 1 mm Note: Kontrolmåling foretages 150 mm fra enden af uafkortede emner. 1 Negativ afvigelse er ikke tilladt. Foto: Kenneth Godtkjær 19

20 Vi samler byggeri, anlæg og industri Om Træsektionen Der er godt medlemsvirksomheder i Træsektionen i Dansk Byggeri. Træsektionen arbejder løbende på at højne kvaliteten i det udførte arbejde, blandt andet ved at forbedre træfagenes grunduddannelser, ligesom sektionens medlemmer tilbydes en lang række efteruddannelseskurser. Samtidig deltager sektionen i en række byggetekniske udviklingsprojekter for at sikre, at medlemsvirksomhederne holdes ajour med udviklingen. Sikkerhed for veludført arbejde Byg Garantiordning er en økonomisk sikkerhed for den private forbrugere, hvis der mod forventning opstår fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er afleveret. Læs mere på Nørre Voldgade København K Telefon

Veludført Træhåndværk - kundepjece

Veludført Træhåndværk - kundepjece 1 Udvendige beklædninger Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk - kundepjece - Om træ og andre byggematerialers tolerancer 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 1. udgave

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1 Veludført Træhåndværk Håndværkerpjece Træsektionen i Dansk Byggeri 4. udgave 2016 1 INDHOLD FORORD... 3 1. UDVENDIGE BEKLÆDNINGER... 4 2. ØVRIGE UDVENDIGE BYGNINGSDELE.... 6 3.

Læs mere

Veludført Træhåndværk

Veludført Træhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Træhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Træsektionen i Dansk Byggeri 3. udgave Juni 2008 Træsektionen i Dansk Byggeri Postboks 2125

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Veludført Murerhåndværk

Veludført Murerhåndværk 1 Udvendige beklædninger Veludført Murerhåndværk Udvendige beklædninger 1 Vi samler byggeri, anlæg og industri Murersektionen i Dansk Byggeri 1. udgave Juni 2008 Murersektionen i Dansk Byggeri Postboks

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes:

Udfaldskrav. Trægulve. Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: 02 Trægulve Udfaldskrav Branchevejledningen angiver retningslinjer for vurdering af udfaldskrav. Vejledningen kan anvendes: I byggesager med direkte henvisning til vejledningen Som udgangspunkt for egne

Læs mere

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Til 50mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 50mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE

Sorteringsklasser. CE-mærkning FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE FORVENTNINGER TIL TRÆGULVE Vores forventninger til et trægulv er meget forskellige. Nogle vil gerne have masser af liv og spil i træet, mens andre ønsker så stor ensartethed som muligt. Før trægulvet vælges

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg og byggeindustri. Med omkring 6.000 medlemmer spænder organisationen bredt geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen.

Læs mere

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering.

Det pålægges således altanentreprenøren selv at foretage gennemgang og godkendelse af egne arbejder inden der foretages en egentlig aflevering. Nedenstående angiver udfaldskrav til altanernes finish. Afvigelser fra nedenstående udfaldskrav vil ikke blive godkendt og vil dermed blive kasseret ved aflevering. Det pålægges således altanentreprenøren

Læs mere

ETAGEBOLIGER BORGERGADE

ETAGEBOLIGER BORGERGADE (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn (12) Fundamenter Yder fundament 750mm beton (12)001 Trykstyrke: 30 Mpa Yder fundament 400mm beton (12)002 Trykstyrke: 30 Mpa Inder fundament 350mm beton (12)003

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse!

TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! TIL-TAG! den bedste investering du kan gøre på din terrasse! Oplevelsen af udemiljøet omkring huset kan med enkle Til-Tag forvandles fra ubehageligt, vådt og trækkende, til behageligt, tørt og lunt. Med

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013

sektionen Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 sektionen? Hvornår udløser renovering krav om energibesparelse og efterisolering? BYGHERREVEJLEDNING n JULI 2013 2 indhold BR10, kapitel 7.4.2, stk. 1, Krav til isolering af klimaskærm og linjetab 7 4

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse

Eter-Color. et naturligt og stærkt valg. Gennemfarvet fibercement. Stærk kvalitet naturlige, spændende farver. Minimal vedligeholdelse August 2012 2.122 DK Eter-Color et naturligt og stærkt valg Gennemfarvet fibercement Stærk kvalitet naturlige, spændende farver Minimal vedligeholdelse Til alle slags facader Eter-Color er en vejrbestandig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING J. nr Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J. nr. 9149 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: På baggrund af klageskema af xx.xx.2009, betragtes følgende som klagepunkt. Bygning A: 1. Revne mellem murværk og let væg i

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR

MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR MFS - MONIER FORSTÆRKNINGSSYSTEM TIL GITTER-SPÆR Vejledning Denne vejledning skal anvendes som hjælp til at udfylde formularen på side 4 og 5 med korrekte oplysninger. Som en forudsætning for at spærene

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Generel montagevejledning for opsætning af balkon.

Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Generel montagevejledning for opsætning af balkon. Moduler, bolte og alle samledele tælles op før montage. Værktøj du skal bruge: Hammer Momentnøgler Skruetvinger Træbjælker (bruges som ben ) Beton- eller

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 70mm huse. Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning Til 70mm huse Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Montagevejledning

Læs mere

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen?

Rettelsesblad. Revision nr. 1 / 2007 til Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Hvor går grænsen? Rettelsesblad Revision nr. 1 / 2007 til Beton in situ, elementer og montage Elementer af letklinkerbeton Tolerancer og kontrolmetoder Tolerancer og overfladespecifikationer Murerfaget Tømrer / Træelementer

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Gyptone akustikvægløsninger

Gyptone akustikvægløsninger Gyptone akustikvægløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutterekko og bedre taleforståelighed Akustisk regulering af nye og eksisterende rum. Gyptone akustikvægløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro

Bygningsrapport. Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport Houtvedvej 23, 9500 Hobro Bygningsrapport for ejendommen: Houtvedvej 23, 9500 Hobro Sælger: John Ruddy Lassen dresse: Houtvedvej 23 Post nr. og by: 9500 Hobro Rapportdato: 20.06.2015 Sag

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange

Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Facader og tag Skadesag: Sejlhuset i Ørestaden. Termoruder revner, ofte samme rude flere gange Mulige årsager til revnede termoruder Termisk last Termoruden opklodset forkert Mangelfuld fastgørelse af

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk

HardiePlank. Brædder. www.cembrit.dk HardiePlank Brædder www.cembrit.dk Smukt som træ med fibercements fordele Det suveræne alternativ til træbrædder HardiePlank brædder har samme struktur og udseende som træbrædder, men er fremstillet af

Læs mere

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314

Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 Montagevejledning til Carport 660 x 330 cm. Vare nr. model 9633314 650 cm 336 cm Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler der noget,

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse...

Juni 2009 2.132 DK ivarplank. Få mere fritid. stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... Juni 2009 2.132 DK ivarplank Få mere fritid stærk fibercementplanke med minimal vedligeholdelse... ivarplank fibercement med mini Med ikilauta ivarplank er er det det slut med at bruge kostbar fritid og

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning

Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning Udvidelse af Ti eren med ny sammenbygning H.C. Ørstedsvej 6. Skive FOTO: Loftfoto med angivelse af hvor ny sammenbgning udføres. Beskrivelse. Opførelse af ny skolebygning på 384 m² med undervisningsrum,

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

sektionen Pas på Nyhedsbrev December 2016

sektionen Pas på Nyhedsbrev December 2016 Nyhedsbrev December 2016 sektionen Pas på Dette nyhedsbrev er fyldt med advarsler pas på det ene og vær obs på det andet. Husk dit og gør ikke dat. Det kan måske virke lidt irriterende, men det er venligt

Læs mere

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter.

Den skitserede løsning opfylder efter vor mening lokalplanen, og overstiger hverken byggefelter eller bebyggelsesprocenter. Renoveringsplan - for maskinhus, containere, mv. Odder golfklub, 5. januar 2015 Indledning: Denne projektplan indeholder en overordnet beskrivelse af en lovliggørelse/renovering/tilbygning af Odder Golfklubs

Læs mere

T I L S Y N S N O T A T N R. 01

T I L S Y N S N O T A T N R. 01 T I L S Y N S N O T A T N R. 01 Sagsnavn:. Dato 14/07-2016 Sagsnavn: Bygherre: Besøg/ møde: Ca. 08:30 09:30 Ca. 09:45 10:30 Sags nr.: 2016/1000 Dato: 09/06-2016 15/06-2016 Sted: Vejret: Temp: 12 gr. C

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9

Projektering / Gipslofter. 3.5 Gipslofter. Projektering 3.5. Gyproc Håndbog 9 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Projektering 3.5 Gyproc Håndbog 9 37 Projektering / Gipslofter 3.5 Gipslofter Indhold 3.5. Direkte montage... 39... 323 Faste, nedhængte gipslofter monteret på

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Læggevejledning 20-22 mm

Læggevejledning 20-22 mm Læggevejledning 20-22 mm Massivt plankegulv, lamelparket/-plank i 20-22 mm med eller uden gummifuge (gummifuge kun til massiv, gummiliste kun til lamel). Planker med fejl frasorteres inden lægning. Husk:

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034

Skønsmandens erklæring J.nr. 9034 Oversigt over klagepunkter: 1. Flisegulv i bad i stueetage mangler binding til underlaget, og der er fald mod det tilstødende værelse. 2. Gulvfliser i bad i tagetagen er lagt på oprindeligt gulvvinyl.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7231 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Manglende oplysning i tilstandsrapport vedr. sætningsskader/revner i facader. Huset har knæk på midten. Det er målt at det falder ca. 13 cm

Læs mere

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1

Bygningsdel Dato : Arbejdsbeskrivelse Let facadebeklædning, HardiePlank Rev.dato : Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Let facadebeklædning, HardiePlank Ansvarsfraskrivelse Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Monteringsvejledning VMZ KLINK

Monteringsvejledning VMZ KLINK Monteringsvejledning VMZ KLINK KLINK monteringsvejledning Denne vejledning er for KLINK facader op til 8 meters højde. Ved facader over 8 meters højde kontakt venligst VMZINC. Læs vejledningen grundigt

Læs mere

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm.

Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. Montagevejledning: Redskabsrum, vare nr. 9633319 Grundmål: 190x280 cm. 1900 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialet stemmer overens med det leverede. Mangler der noget, eller

Læs mere

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ

Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Oplæg til beskrivelsespositioner for: Rev. 02.12.04 Amroc cementspånplader anvendt som facadebeklædning på underlag af træ Leverandør: Holbæk Byggemateriale Compagni A/S, tlf. 59 44 12 00 www.hbc-as.dk

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os.

Har du behov for yderligere råd eller vejledning om Dinesen gulve, er du meget velkommen til at kontakte os. Vejledning Lægning April 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke af naturen. Det er et levende materiale, som skal behandles med omhu. Vores vejledninger fortæller i detaljer, hvordan man får det bedste

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Gulve reparation af trægulve

Gulve reparation af trægulve Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af trægulve Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

Visuel bedømmelse af malerarbejde

Visuel bedømmelse af malerarbejde Danske Malermestre Visuel bedømmelse af malerarbejde En anvisning på hvordan man bedømmer malerarbejde udført på et givent underlag Malersektion Maleteknisk Rådgivning forord Denne anvisning er udgivet

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N KAPPEL MØLLE LOLLAND KOMMUNE OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig stand og

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

armerings- og afretningsplader

armerings- og afretningsplader Monteringsvejledning MAX 4 FS09 armerings- og afretningsplader Indhold side MAX 4 FS09 2 Tekniske specifikationer 2 Sikkerhed 3 Forberedelse 3 Vådrum 3 Tilskæring 3 Kantprofiler 3 Udlægning 4 Dilatationsfuger

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

27.01 2012 23.10 2013

27.01 2012 23.10 2013 Tegningsnr. Emne Dato: (99)01 Tegningsliste 27.01-2012 Dato rev: (99)12.100 Niveaufri adgang (99)12.110 Facademur ved fundament 27.01-2012 27.01-2012 (99)21.100 Indvendig hjørnesamling - Lejlighedsskel,

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9

TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Lynge Carport 2.0 Eksklusiv Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 9 Side 1 af 9 TILLYKKE MED DERES NYE DOBBELT CARPORT! Denne eksklusive model er uden stolper i midten. Dette giver en meget enkelt og stilren carport og den øgede bredde og længde gør den ideel til familie

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere