Politiske Filosofiske Teorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske Filosofiske Teorier"

Transkript

1 Revolution NWO Politiske Filosofiske Teorier

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning til revolutionsprojekt. 2. Revolutions ide. 3. Løsninger til revolutions forslag. 4. Farvesystemets værdier. 5. Brugssystemet. 6. Farvebanker (Globalbank). 7. Bankrater. 8. Elektronisk datakort Elektronisk datakort Bankudskrivelse (Dobbelt side). 11. Nye vigtige internet adresser Hovedmenuen. 14. Sammenhængene links på NWO. 15. Arbejdskategorier Mere ligevægt på arbejdsmarkedet. 17. Udregning på arbejdstid timer om ugen (Tabel). 19. Håndværker grupper Ikke arbejdende mennesker. 21. Syge mennesker. 22. Etablering af arbejdscentre / tvungen arbejdspligt i civil og sygesektor. 23. I.M.U lande. 24. Nyt handelssystem. 25. Skole og uddannelsessystem. 26. Straffesystemet. 27. Stofpolitik. 28. At flytte til et andet land / aktiv dødshjælp. 29. Drømmen om naverne. 30. Naturkatastrofer / terrorloven. 31. Bedre miljø. 32. Religionsrespekt / energikvote. 33. Munke og nonne sammenhold. 34. Aldrig mere krig. 35. Våbenpolitik. 36. Nye tiltag til butikker. 37. Børn. 38. Globalt demokrati. 39. Landes struktur af politik. 40. Politiske ledere. 41. Breve og dokumenter ( s). 42. Politisk tidslinje. 43. Fare i farvesystemet. 44. Tid / parallel samfund. 45. Tiden op til den nye verdens orden. 46. Politisk reformation efter 1. juni WA beskytterne. 48. De 21 hovedlandes kvindelige verdenslederes kjoler. 49. Verdenskort (De 21 hovedlande). 50. Konklusion.

3 Indledning til revolutionsprojekt. Vi har altid spekuleret og undret os om ting og livet, som menneske i tilværelsen. Vi står over for en masse problemer, både i vores samfund og i andres ude i den store verden. Vi bør som mennesker være klogere og skal udvikle os sammen på et mere globalt plan, så vores lidelse bliver mere begrænset. Man kan stille en masse spørgsmål, der vil ændre alle menneskers liv og gøre tilværelsen enklere og bedre. Ved 21 hovedlande går i dialog med hinanden og sammensætter et lov reglement igennem denne bogs forfatning. NWO er forkortelsen af New World Order. Det man ser som den største kritik i vores verden, er pengesystemet, krig og våben, overbefolkning, naturnedbrydning, samt de 8 dødssynder. Vi har brudt vores hoveder og tænkt på, hvad man kan gøre i stedet for med tiden for at få problemerne løst. Vi er alle underkuet og underlagt penge, det forvolder en masse problemer. Tyveri, indbrud, økonomiske kriser, ulighed, depression, selvmord, folk sidder i gæld og må flytte fra hus og hjem, lande der ender i borgerkrig, sågar slår mennesker ihjel og bekriger hinanden pga. af penge. Der er i denne bog udarbejdet et system, der vil være langt mere fair for hvert arbejdende individ. Med tiden ved at indgå traktater og omvæltninger i alle verdens landes samfund, menes der klart alle de 21 punkter der er fremstat kan ændre og rede vores fælles ene verden. I fremtiden vil det være ganske realistisk og med tiden vil vi få det nye system opbygget, hvor internettet skal være fundament for den nye verdens orden. Ideen skal tages seriøst af alle mennesker, og vi kan diskutere den sammen i fællesskab, og for første gang i mennesket historie, stemme om den samme sag, D.V.S. under totalt verdens demokrati. Det skal resultere i en ny verdens orden, hvor vi alle er en del af en stor global enhed som mennesker med en strålende fremtid, med små fare. 1

4 Revolutions ide. 1. Flere arbejdspladser. 2. Mere frihed og ligestilling. 3. Flere rejser til alle verdensborgere. 4. Folk med gæld bliver ophævet. 5. Ingen møntfalsk, svindel eller konkurser. 6. Mere globalt netværk og overvågning. 7. Guds love skal straffes endnu hårdere. 8. Mere enighed blandt mennesker, fred og harmoni. 9. Ingen racisme, racediskrimination, samt respekt for alle religioner. 10. Ingen narko / mafia krig eller kriminalitet. 11. Ingen krig, afvæbning af alt militær - Den gyldne alliance. Australien, Brasilien, Congo, England, Indien, Italien, Kina, Rusland, Spanien, Tyrkiet, U.S.A. 12. Samme handleværdi over hele jorden. 13. Enklere levevilkår for mennesker. 14. Ingen regninger (Husleje, el, vand, varme, telefon, internet, licens O.S.V.) 15. Større teknologiske fremskridt internet, bilindustri, genbrug og miljøforbedring. 16. Samme love i alle verdens landes samfund lavet gennem traktater af de 21 hovedlande. Lovgivningen kan i fremtiden ses på internettet. 17. Bedre dyrevelfærd. 18. Nogle vil altid have mere end andre, og det skal accepteres. (Men rige og fattige kan få lige meget ud af et arbejde) 19. Et hvert menneskeligt individ skal respekteres. 20. Vi skal ikke bygge flere bygninger på jorden, men til gengæld bevare dem vi har. 21. Miljøet betyder alt, der skal indføres 4 barns politik for udvidelse af byer stopper. 2

5 Løsninger til revolutions forslag. 1. Ved at ændre pengesystemet kan flere få et arbejde, ved der ikke kan foregå konkurser i virksomheder og firmaer. Det vil blive lettere at starte op som selvstændig, da det ikke vil kræve en kapital. Civilforsvar og sygesektoren skal være obligatorisk som militæret var engang, på den måde vil de områder altid være stabile. Det gælder både unge drenge og piger imellem alderen fra år i en 1 års periode, bagefter skal de unge mennesker på (Upgrade) som munk eller nonne i 3 måneder. Arbejdscentre opstår i alle større byer, hvor man kan finde arbejde. 2. Folk i alle lande får samme ligestillingsvilkår også omkring rejser (Dog minus boligforhold), om du F.eks. Er fabriksarbejder eller hotelejer, får man samme muligheder for at nyde livet. Alle der har et samfundsbidragende job får lige vilkår for rettigheder og materielle goder, der bliver stor forskel på arbejdende og ikke arbejdende, så det kan betale sig rigtigt meget at være bidrager i ens lands samfund. 3. Alle arbejdende mennesker skal have en 1,5 måned fri + de 4 hellige uger til at rejse rundt overalt i verden, der er påregnet 37 timers arbejde ugentligt. Man kan frit vælge om det skal blive 1,5 måned eller to gange 14 dage F.eks. Har du derimod en sygedag, skal det registres i banken så trækkes der en fridag fra. Det glæder også studerende der E.V.T. kan aflevere opgaver via nettet under ferie. Travel bliver et nyt globalt rejsebureau, du har selv mulighed for at planlægge din ferie på den portal. 4. Ved det farvesystem der er opfundet, kan man droppe den nuværende økonomi, og alle dem der sidder i gæld og skylder, kan få ophævet deres gæld. Samt dem der sidder i fængsel pga. økonomi kan løslades, og komme i nyt arbejde og bidrage i samfundet, selvfølgelig skal man afsone den periode der er fastsat. 5. Dette vil næsten ikke forekomme mere, da penge ikke længere vil være en del af hverdagen. Svindel og uærlighed straffes hårdt, men kan ikke lade sig gøre i den nye verdens orden. I fremtiden vil vi betale med elektroniske datakort og implantater via internettet, så bliver det næsten umuligt at snyde eller svindle. 6. I den nye verdens orden har alle mennesker elektroniske datakort og implantater, på den måde vil man blive totalt overvåget og registreret overalt. Internettet vil være fundament for fremtiden, det skal udbredes på globalt plan, og fungere bedre i alle verdens lande. 3

6 7. Øje for et øje. Den der slår fysisk ihjel overlagt bør straffes med dødsstraf ved indsprøjtning i et lukket rum. Selvfølgelig igennem en retssag om der er tegn på selvforsvar. Ved kriminalitet kan man lave en slags klippekort, hvor den der synder 10 gange indenfor en bestemt række punkter for retfærdig straf. De 21 hovedlande stifter tilsammen Worldlaws som kan ses på Ved dødsstraf kan man ikke begraves på et helligt sted, men urne gives til nærmeste. Klipreglerne kan F.eks. Være følgende. Du må ikke dyrke vold imod andre, med mindre det er i sport. Du må ikke være aggressiv og ødelægge noget. Du må ikke stjæle. Mordforsøg. At have et skydevåben uden jagttegn eller godkendelse af politiet. Straffe bliver noteret for livstid i ens elektroniske datakort. Ved generelle samfunds love som F.eks. At køre for stærkt, smide affald i naturen eller parkere forkert, plus mindre samfundslovovertrædelser, får man selvfølgelig en mindre straf. Der er jo mange handlinger der er være end andre. 10 Store klip vil give dødsstraf. Kun ved meget grove overtrædelser dømmes man fængselsstraf. 8. Ved vi pludselig får de samme normer, love, livs glæder, handleværdier og rejse muligheder indenfor alle lande, samfund, religioner, og menneskeracer, bliver verden mere ens og enkel, så vi vil leve sammen i et mere fredeligt, balanceret og harmonisk miljø. 9. Vi er alle ens uanset race og religion, men vi har stort set de samme mål i livet. Vores instinkter baserer på aben og løvens, der passer på hinanden. Gennem lære kan vi gøre det til et krav at respektere alle store religioner, her tales om Buddhisme, Kristendom og Islam. Vi vil på globalt plan holde helligdage alle mennesker på jorden, på de dage man normalt og fejre dem i de enkelte troende lande, de 3 store religions skabere Buddha, Jesus og Muhammed. Nogle erhverv vil obligatorisk være i gang i de uger. 10. Ved at legalisere alle ryge stoffer på globalt plan, vil det ikke være attraktivt at drive mafia virksomhed. Hash og Opium O.S.V. skal E.V.T. gives et lovligt sted i weekenden, der skal være professionel til at vurdere stofferne, så ingen vil få en overdosis. Der udleveres breve Pr. stofpolitiker, for at være sagkyndig til udlevering af stoffer. Der vil knap nok være kriminalitet, tyveri og indbrud vil totalt ophøre, da alt vil blive gratis i farvesystemet. Mord, vold, hærværk og tyveri kan selvfølgeligt nok ikke stoppes helt P.t., men skal så straffes meget hårdt. 3

7 11. Ved at de 21 verdens hovedlandes statsledere tager jorden rundt, og alle lande skriver under på en afvæbnings aftale på en traktat, vil vi afvæbne jorden. - Minus selvfølgeligt den nye militære alliance (Den gyldne alliance). Det kræver selvfølgeligt at de fleste lande vil skrive under, ellers vil der indføres sanktioner imod de lande der ikke vil. Når der er skrevet under, vil man lave en afvæbnings aftale for et hvert land. De 11 allierede supermagter skal i fremtiden, stå klar til alt hjælpe lande i oprør og problemer. De 11 lande skal bevare de ting, de kan bruge i deres hær, og tilsammen have en hær på Ca. 110 millioner mænd. Hele verdens befolkning skal være indmeld i en af de 11 hære, 5 millioner af dem fra udlandet, ligegyldigt hvilket kontinent du er fra, så det er en global hær. Den gyldne alliance består af: Australien, Brasilien, Congo, England, Indien, Italien, Kina, Rusland, Spanien, Tyrkiet, U.S.A. Afvæbningsproces påbegyndes den 1. Juli 2018 hvis revolution NWO indføres. 12. Ved det farvesystem der er opfundet, kan vi få den samme handleværdi over hele planeten, 8 forskellige farver skal bruges til at opdele de ting økonomien plejer at styre, inddeler man dem i et farvesystem, kan man via farver betale de enkelte ting, det vil gi en masse fordele for alle mennesker. Er du ikke ydende i samfundet eller for dit land ude i verden fratages rettigheden til at bruge de 3 højere samt 2 mellem samt 1 mindre, se farvesystemets funktion senere. Alt handel vil foregå via farver, hvor man bruger sit elektroniske datakort og internettet vil blive det bærende. 13. Ved at droppe pengeøkonomi kan man gøre tingene lettere for menneskerne, en masse papir arbejde kan droppes, og mennesker vil ikke længere være underkuet af pengesystemet. Alle over 16 år vil være berettet til alle farvers brug, ellers skal det være under opsyn af ældre, farvesystemet vil spare mennesket for en masse spekulationer og sorger samt gøre det hele enklere. En masse irrelevant arbejde på kontorer kan droppes, så dem der sidder foran computeren hele dagen, må finde et bedre job. 14. Ingen skal længere spekulere over penge og regninger, som kun har medført nedture for de fleste. Alt vil blive gratis i teorien, hvis man er en ydende arbejder. 15. Ved at lave en hovedhjemmeside hvor der er nogle links, skal vi benytte os meget af internetteknologien. Alle vil få en personlig kode til at koble på hovedsiden, det skal være i alle lande. Der er mange goder ved dette, det vil Bl.a. skabe totalt verdens demokrati. I fremtiden på globalt plan kan man lave afstemninger, om noget man ønsker at ændre, man kan også stemme i eget land hvert 5 år om hvilken regering der skal side og hvilken præsident. Vi skal begrænse vejnettet, så alt ikke er en vej. Alle lande skal have et godt genbrugssystem, så lande ikke svines til fysisk, ting der ikke kan bruges skal destrueres eller genanvendes. 16. Ved at indgå traktater på nedskrevet papir mellem de 21 enkelte hovedlandenes statsoverhoveder, kan vi indgå aftaler som vil sikre verdensfreden. De samfundslove de fastlægger, skal være gældende for alle mennesker, i alle samfund og lande. Her vil internettet igen være gældende, Worldlaws vil beskrive lovene og straffene dertil. 3

8 17. Ingen dyr skal være i fangenskab såfremt det er muligt, dyr skal behandles rimeligt. Dyr der opfostres til menneskets forbrug, skal have mulighed for både at være inde og ude hver dag, de skal have vand og mad hver dag. Det skal være ulovligt at holde kæledyr, der er i fangenskab, F.eks. Bur dyr, så hellere oprette flere zoologiske haveanlæg, hvor dyrene har plads og har det godt. Fisk i et akvarium, slanger, katte og hunde skal være lovligt, men fugle og andre krybdyr ulovligt. Aber i offentligt fangenskab bliver totalt ulovligt, privat er det okay bare de kan være inde og ude hver dag. 18. Nogle er født ind i fattigdom andre i rigdom. Det kan jo aldrig ændres, men arbejdere skal arbejde lige for hinanden. Altså så længe du selv yder noget og arbejder, må man ikke forskels behandle mennesker. Vi kan ikke alle have huse og det skal bare accepteres af andre, hvis vi alle skal have huse vil alt natur blive totalt udpint, alle har ret til et godt liv, derfor er den nye verdens orden med til at retfærdiggøre vores rettigheder og ligestillingsproces. 19. Alle skal respekteres som ligeværdige. Hvis du er syg eller gammel og ikke kan tage vare på dig selv, skal du hjælpes af andre. F.eks. Af det obligatoriske arbejdsvæsen der skal oprettes, for unge imellem alderen år eller af systemet selv. Alle der bryder de højere love, skal straffes hårdt som nævnt under punkt 7. Alt skal foregå i en retssag med en anklager, overdommer og et vidne (Hvis ikke politiet selv dømmer i mindre sager via internettet), både i store og små sager. 20. Jorden er rigeligt udpint i forhold til sin oprindelige natur, så i teorien skal man ikke bygge flere bygninger eller huse. Til gengæld skal vi bevare og renovere det man har på jorden nu. I enkelte forskellige lande kan man E.V.T. godt bygge nye ting, men kun hvis der er masser af natur plads tilbage. Gamle forfaldne bygninger bør nedbrydes eller genopbygges til nyt brug, selvfølgeligt med mindre, det er meget gamle historiske bygninger, der bruges til turist attraktion. En spændende ide er at opbygge gamle civilisationer, så man kan leve i en slags parallel samfund, med nutiden og de gamle dage (Vi burde jo være nok mennesker til det arbejde). I stedet for at nedbryde mere natur i verden gælder det om at bevare, hvad vi nu har så huse og bygninger ikke går i forfald. Hvis man skal bygge mere i meget tæt byggede områder, skal det være noget som er til offentligt brug, noget alle kan få glæde af. I tilfælde af man vil lave nybygning skal det godkendes af en bygningsminister. 21. Som nævnt i punkt 20 er jorden temmelig udpint og menneske antallet vokser år for år, vi skal indføre en maks. 4 barns politik Pr. kvinde i en årrække. Kvinder der ikke kan få børn, skal selvfølgeligt have mulighed for at adoptere gratis, det skal være fra eget land, mange mennesker kan sagtnes få børn, så de kan i det tilfælde bort adoptere barn Nr. 5. Denne 4 barns politik Pr. kvinde skal til for at overbefolkning ikke skal ske, det er et af verdens største problemer, vi bliver ikke lykkeligere af vi udvider menneske antallet tværtimod. 3

9 Farvesystemets værdier. Højere Rejse Arbejde Leve Mellem Helbred Natur Mindre Art Drikke Mad 4

10 Brugssystemet. Højere farver Mellem farver Mindre farver Rejse Arbejde Leve Helbred Natur Art Drikke Mad Leasing Computer Bygning Doktor Planter Effekter Vand Restaurant Fly Hvidevarer Hus Tandlæge Dyr Udstyr Soda Bistro Skib Radio Tv Lejelighed Zoneterapi Tobak Tøj Øl Grill Camper Mobiltelefon Bil Massage Rygestoffer Sko Alkohol Lejet bil Smykker Motorcykel Sex Medicin Saft Hotel Antik Knallert Tattoo Motel Kunst Cykel Kosmetolog Taxa Billetter til Båd Kiropraktor Brændstof forlystelser Skib Akupunktur Offentlig transport Landbrugsmaskinel A = U.b. A = U.b. A = 1 A = U.b. A = 2 A = 2 A = 3 A = 3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 1/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 1/ S1 S2 S3 A = Arbejdende = Kortbrug Pr. Dag - Man, Tirs, Ons, Tors, Fre, Lør, Søn. - U.b. = Ubegrænset brug. I / S1-S2-S3 = Ikke arbejdende (Man) / syge S1-S2-S3 (S1 = Man, Ons, Lør) - (S2 = Man, Ons, Lør)-(S3 = Man, Ons, Lør). Gratis Husleje, vand, varme, el, telefon, licens, internet O.S.V. 5

11 Farvebanker (Globalbank). Der skal startes fabrikker (E.V.T. tidligere pengeinstitutter) der kan konstruere elektroniske datakort + implantater der skal fungere perfekt med internettet og siden Der skal konstrueres farveklistermærker / stregkoder i et system, som derefter kommer ud i butikker, hvor de sættes på de steder der handles. De 3 højere farver og de 2 mellemfarver samt de 3 mindre farver kan bruges fra ens elektroniske datakort hver dag, hvis man har et registreret job på 37 timer. Som ikke arbejdende må du kun bruge dit kort Mandag, og kun 2 af de mindre farver 1 gang, andre dage er det strafbart. Du skal have justeret dit elektroniske datakort Pr. kvartal igennem hele dit liv, på den måde vil det hele tiden blive opdateres, så en person ikke snyder med det, hvilket er meget strafbart. Du får Pr. kvartal en udskrift fra banken på din situation og status Vedr. dit elektroniske datakort. Dit elektroniske datakort + implantat hører sammen, de viser hvad du har rettigheder til at betale med og hvad du ikke har. Der vil formentligt i fremtiden åbne flere farvebanker end der er pengebanker nu Globalbank alle verdensborgere skal have en kontaktperson deri uanset land og verdensdel. En kontaktperson (Rådgiver) kan råde dig og andre. Kontaktpersoner kan forhandle rejser, hvis du ikke selv bestiller rejse, og ting der omfatter de 3 højere farver, de 2 mellem farver de 3 mindre, men det kan administreres af en selv. Når du er på rejse, har du mulighed for at få fat på din personlige rådgiver, hvis der opstår et problem et andet sted i udlandet, men inden du er rejst skal du have en kontaktperson. Du vil altid have mulighed for at kontakte din rådgiver, uanset hvilket land du rejser til. Det bliver i farvebanken du skal opgive dine drømme, ønsker, og formentligt få dem opfyldt med tiden. En farvebanks arbejder kan modtage rejsende gæster fra udlandet, hvis de E.V.T. har byttet hjem med et andet menneske eller familie, plus de skal være til service under hele perioden de rejser i, hvis det ønskes af de pågældende personer. De skal hvis det ønskes tilrettelægge et ferieprogram for dem der rejser ind i landet. Alle farvebanks arbejdere skal kommunikere sammen på tværs af alle lande, så de fylder folks behov. Man kan sige de mennesker der i dag arbejder i bank, har mange problemer med kunder pga. af dårlig økonomi, i farvesystemet bliver farvebanks arbejdere en slags service arbejdere, der opfylder folks behov og ønsker med hensyn til rejser og materielle behov. Omkring arrangering af rejser vil det kræve folk arbejder om aftenen engang imellem, så de kan kommunikere hele døgnet. Dette gælder alle verdens farvebanks mennesker ellers kan man klare det via mail, når man skal opstille rejser for alle verdensborgere. Når farvesystemet er trådt i kræft, vil bankmedarbejdere og andre erhvervs mennesker ikke længere spekulere over økonomi, og det vil måske være irriterende for nogle ansatte, men så må de finde et andet job, da der vil blive andre flere villige til dette job. Visionen er det bliver et langt mere spændende job, der bliver mere aktivitet og kreativitet samt globalt sammenhold. Kontantpersoner der arbejder med ikke arbejdende mennesker og syge, skal også være tilknyttet banken, så de kan hjælpe folk. En ikke arbejdende kan kun bruge de 2 mindre farver Mandag, ikke de andre dage, kun i samarbejde med en kontaktperson i øverste tilfælde altså de 1 mindre, 2 mellem og 3 højere farver. I farvebanken arbejdes der meget med Globalbank og de vigtige informationer, der omhandler menneskers identitet. Det er meget vigtigt at flere erhvervsgrupper indgår i dette, forsikringsfolk, ejendomsmæglere, advokater og andre irrelevante kontorjobs i NWO. I 2035 bliver dette system taget i brug, til forberedelse på virkningen af NWO, så systemet bliver fejlfrit, penge vil stadigt være i brug indtil En bankpersons elektroniske datakort kan bruges ubegrænset, i tilfælde af de skal købe ting til ikke arbejdende eller syge, de må gerne have mere en 5 ordre i modsætning til normale mennesker. 6

12 Bankrater. I bankens hovedstyreprogram vil der være forskellige rater man inddeles i, det for konsekvens for hvordan ens elektroniske datakort vil fungere. Dette hænger sammen med hvordan ens job, levestandart og muligheder er indrettet, det er jo forskelligt hvis man F.eks. Er arbejdsløs, syg, kriminel, i artsektoren eller normalt arbejdende. De forskellige muligheder beskrives herunder. Non worker: (N) Som arbejdsløs må dit kort kun bruges Mandag på de to grundfarver Rød og Orange, ellers vil det blive strafbart og det bliver noteret i dit elektroniske datakort for livstid. Andre må gerne udlevere dig ting og mad, men man bliver frataget mange rettigheder, hvis man er ikke ydende arbejder de beskrives også i dette projekt. Sickness group 1: (S1) Mennesker som er født fysisk eller psykisk hjernedøde og er ubrugelige på arbejdsmarkedet, har også rettigheder. Brug af elektronisk datakort Mandag, Onsdag, Lørdag på alle farver. De har samme rettigheder som normale mennesker, de må dog ikke udrejse til andre lande heller ikke i weekenden. De må ikke indtage stoffer inklusiv cigaretter og alkohol dog medicin. Sickness group 2: (S2) Mennesker som har fungeret normalt hele deres liv, men af en årsag bliver ubrugelig på arbejdsmarkedet. Det erklæres af en professionel læge, det kan være en truende sygdom F.eks. Eller en person der skades under arbejde, får kræft, skades i trafikken eller lignende. Brug af elektronisk datakort Mandag, Onsdag, Lørdag på alle 8 farver. Samme rettigheder som normale mennesker. De må dog ikke rejse til andre lande heller ikke i weekenden, de har rettigheder til stoffer som normale mennesker, som loven omfatter. Sickness group 3: (S3) Mennesker som har store psykiske eller fysiske problemer af forskellige oversager kan komme ind i denne gruppe, det vurderes af en professionel læge. Her skal de dog kun arbejde på deltid, F.eks. Kun Mandag, Onsdag, Lørdag og Ca. 18 timer ugentligt. De har samme rettigheder som gruppe 2. Art 1: (A1) De der har fået godkendt et art job på fuldtid, må leve af dette og har fuld rettighed til alt, som det elektroniske datakort tilbyder endda i nogle tilfælde rejse til andre lande til hverdag, hvis Art raten tilbyder det. Art 2: (A2) De der har et halv art job må leve af det på halvtid, derfor må de E.V.T. finde et sideløbende job eller møde op på et arbejdscenter 2-3 gange om ugen (W2). De vil have normale omstændigheder som normalt arbejdende. Workingcenter 1: (W1) Er man på et arbejdscenter skal man i gruppe 1 stå til rådighed for alle de der ønsker et job udført, det kan være 1 dag, en uge eller permanent tiltrædelse i en jobsektorer, benægtes dette har man brugt to muligheder for ansættelse, det vil noteres i din bankprofil og du vil komme i gruppen som Non worker og dermed få de rettigheder den gruppe tilbyder. 7

13 Workingcenter 2: (W2) Er man på et arbejdscenter skal man i gruppe 2 stå til rådighed for visse grupper dog ikke alle, det inddeler NWO senere i forløbet. Man kan jo for F.eks. Ikke kræve det umulige for nogen menneske klasser, fysisk svage og kvinder, at de skal stå til rådighed for hård mandlig arbejdskraft. Mothergroup: (M) Alle mødre må i barnets første år bruge alle muligheder som systemet tilbyder. Derefter skal man ind i klassen som normalt arbejdende (NW), i tilfælde af man er enlig mor kan du komme i morgruppen, den fungere præcis som Sickness group 3. Disse omstændigheder vil blive gældende indtil barnet bliver 6 år, så vil kvinden komme i gruppen som normalt arbejdende eller non worker, da barnet kan klare sig selv mere end et nyfødt med at gå til skole O.S.V. Normal worker: (NW) Af de 9 jobkvoter der findes er man som normal arbejder i denne klasse i denne gruppe, pointen er så mange som muligt skal indgå i denne gruppe for et samfund skal fungere på bedste vilkår. Pensionist: (P) Når din arbejdstid er færdig efter lovenes normer, tildeles din tid som pensionist det vil makkeres i din bankprofil, så har du alle rettigheder til at nyde livet og kan gøre, hvad du vil i dine sidste dage. Bodyguards og tjenere. Visse grupper vil have mulighed for at besidde bodyguards og personlige tjenere, det vurderes af banken, hvor mange de enkelte må have alt efter behov. Nobility: (Nob) Kongelige og adelige mennesker. Art 1: (A1) Folk der har et art job på fuldtid. Politician: (POL) Politikere i hovedregeringen må gerne have bodyguards og tjenere. I din profil i Globalbank vil under punkt 5 tilsættes 3 fælder: Jobkvote Bankrate - Nob, Art 1, Pol, M = Master. 7

14 Elektron nisk datakort Forside. 2. Bagside. Hukommelsesimplantat med information. Chip / implantater der indsættes i kroppen. Fungerer som GPS plus sender der arbejder sammen med kort, der er personligg kode i implantationen Eks. 至 五 1. Navn / implantat kode / personbillede. 2. Fødselsdato. 3. Adresse / telefonnummer / Land / flag / statsborgerskab. 5. Uddannelse / arbejde / arbejdskategori Fritidsperiode, rejsebillet og destination. V 7. Certifikat til land, vands og i luft (F.eks. Kørekort til bil) 8. Kontaktperson i farvebank, kontaktnummer (Fødselsdato) 9. Strafferegister. 10. Stoffer / medicin. 11. Børn. 12. Bestilling / ordre maks. 5 enheder. E.V.T. ordreperson T 13. Medlemskab i klubber, E.V.T. jagttegn. 14. Forsikringer på ejendele. 15. Sex / voldsattest. 16. Arbejdstimer kvartal / total. 8

15 Elektronisk datakort Navn / implantat / billede. Så en selv og alle ved hvad man hedder. Man har en kode i sit eget elektroniske datakort og implantat så, man kan lokaliseres overalt. Person billede som man ser ud. 2. Alder. Fødselsdags dato, og pensions oplysninger. 3. Adresse / telefonnummer / . Din adresse, så du kan modtage breve / pakker, dit telefonnummer så du kan kontaktes og så du er fleksibel online. 4. Land / flag / statsborgerskab. Hvor man oprindeligt er født og har medfødte pligter dertil. Har du fået opholdstilladelse i et andet land end dit hjemland ses det også her. 5. Uddannelse / arbejde / arbejdskategori. Her ses hvilken uddannelse man har påtaget, og om ens muligheder er opbrugt. Hvilket arbejde du har kan ses her, hvis du vil arbejde i et andet land. I det elektroniske datakort ses dine muligheder for uddannelse, ligesom mulighederne for arbejde på et arbejdscenter, i begge tilfælde er der 2 chancer Der findes 9 arbejdskategorier, hvilken du arbejder i påskrives på din bankudskrift, 1 9, bankrate, Nob Art 1 Pol M = Master. 6. Fritidsperiode. Har du ferie og fritidsperiode indskrives perioden i dette felt, så man personligt ved hvor i verden og hvor længe man kan være et pågældende sted. V = Permanent rejsetilladelse i andre lande. 7. Certifikater til land, vand og luft. Hvis du har modtaget lære og bestået i en prøve nævnes det her om du må køre, sejle eller flyve transportmidler. 8. Kontaktperson. Din farvebanks kontaktperson nævnes her. I tilfælde af at rejse til andet land på ferie eller andet, tilføjes kontaktperson i det land man rejser ind i E.V.T. 9. Straffe. Overtrædelse af samfundslove registreres for evig tid i dit elektroniske datakort, de ses i dette felt inddelt i paragraf nr. 10. Stoffer / medicin. Her ses hvilke stoffer man indtager, samt hvilken medicin man er E.V.T. afhængig af. Det kan være weekends stoffer samt daglig medicin. 11. Børn. Hvilke børn man har med navn, alder og land. 12. Bestilling / ordre. Har man bestilt en vare, billet eller andet nævnes det her maks. 5 ordre. Der må ikke være ordre på genstande, hvor der er over 5 år på levering. T = Tradeperson: Disse personer har accept fra banken, til begrænset antal ordrer, indenfor de nye handelslove der vedtages. 13. Medlemskab. Er man medlem i diverse sportsklubber, foreninger, organisationer, nævnes det her, våbentilladelse skal nævnes her jagttegn. 14. Forsikringer. Alt hvad du ønsker forsikret nævnes her og der er krav på erstatning hvis det mistes, ikke arbejdende kan ikke forsikres. 15. Sex / voldsforhold. Har man særlige lyster indenfor disse områder nævnes det her, så man ikke kan dømmes for handlinger indenfor disse. 16. Arbejdstid Pr. kvartal / total. Her kan man se sin status på arbejdstid, om du ligger over eller under, mindstekravene på 37 timer. W = Warning vil dukke op hvis du ligger under normale antal timer. 9

16 Eksempel på bankudskrivelse Pr. kvartal i alle lande. GLOBAL BANK Dato: 22/ James Hampston. -- 有 Kingston Street Cape Town. tel South Africa. = Citizenship in other country. 5. Banker / farmer. Education Workingcenter 1 NW M / / Home. 2. South America, Brazil. 7. Car / boat. 8. Melanie Dandetti employee number Possession of gun. [2 S] 10. Consumer of: Alcohol / cannabis. 11. Edwin Hamston15 Cathrine Hampston10. Living at home Car Ford Focus 1,6 glx Metallic blue, del Hobby 1 Pair of water skies, del Membership: Fitness world / water sports club. 14. Apartment, furniture s / car / boat. 15. None. 16. Current hour status. 264 / 1176 hours. 10

Forslag. Lov om et professionelt forsvar

Forslag. Lov om et professionelt forsvar UP - lovforslag nr. L 1 Folketingets Ungdomsparlament 2011 Fremsat den 10. december 2010 af 8. g, Brøndbyvester Skole 1. Danmark skal have et stående professionelt forsvar. 2. Folk, der optages i forsvaret,

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN

Fakta om Danmark. Læremateriale til medborgerskabsprøven. April 2011 NORDFYN NORDFYN Fakta om Danmark Læremateriale til medborgerskabsprøven April 2011 Kommuner og regioner i Danmark pr.1. januar 2008 Indledning Fakta om Danmark læremateriale til medborgerskabsprøven Fakta om Danmark

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

UDENLANDSK MEDARBEJDER?

UDENLANDSK MEDARBEJDER? MODTAGELSE OG FASTHOLDELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT UDENLANDSK MEDARBEJDER? Hvis du har eller overvejer at ansætte udlændinge i din virksomhed, er denne håndbog en genvej til et godt samarbejde. Modtagelse

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013.

Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. Folkets Samling Oplæg om fællesskab i bydelen, alternative jobs og lokal valuta Af Tommy FalkeØje, København 2013. DEL 1: Teorier og erfaringer Hjemmesiden Folkets-Samling.dk handler om, at folk skal finde

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _. Projekt Samfundsfag. Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Projekt Samfundsfag Af Ane Bonnesen Wex; Malene Dietz; Dorthe Frost Dette er en pdf-fil med Projekt Samfundsfag. Filen er stillet

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark udgives på 18 sprog: Dansk Engelsk Polsk Russisk Kinesisk Fransk Arabisk Spansk Thai Tyrkisk Farsi Serbo-kroatisk

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Udenlandske medarbejdere i virksomheden

Udenlandske medarbejdere i virksomheden Udenlandske medarbejdere i virksomheden En praktisk håndbog Udenlandske medarbejdere i virksomheden - En praktisk håndbog Udarbejdet af projekt Welcome - oktober 2011 efter oplæg udarbejdet af 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning... 4 Persondata som råstof... 5

Indholdsfortegnelse. Indledning... 4 Persondata som råstof... 5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Persondata som råstof... 5 Overvågning af arbejdspladser... 6 Surfing i gråzonen... 6 Chefen kigger gennem kameraet... 7 Test for alkohol og stoffer... 7 DNA-tests...

Læs mere

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra

dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra dig og dine penge Undervisningshæfte For 10. klasse og ungdomsuddannelserne Vinni Mouritsen og Lise Kristoffersen Udgivet med støtte fra Indhold Dig og din økonomi 4 Arbejde og løn 6 Uddannelse og SU 8

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00

Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Bilag 1 Interview d. 10/3-2011 fra kl. 09:00 til 10:00 Respondent: Mark Allen, Project manager for Megacard, Ikano Finance. Interviewer: Thomas F. Lundgreen Ikke andre tilstedeværende. Kommer ind midt

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund

Medborger i Danmark. En håndbog for nye borgere om det danske samfund Medborger i Danmark En håndbog for nye borgere om det danske samfund Hvordan bruges denne bog? Denne bog er en generel orientering om det danske samfund, og hvad det vil sige at være ny medborger i Danmark.

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14

Forsikring. Temaer. Orienteringsmøde 2011 side 4. En svindelagents historie side 10. Når det er for godt til at være sandt side 14 Temaer Orienteringsmøde Nr. 4 - Juni 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Orienteringsmøde 2011 side 4 En svindelagents historie side 10 Når det er for godt til at være

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere