Politiske Filosofiske Teorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politiske Filosofiske Teorier"

Transkript

1 Revolution NWO Politiske Filosofiske Teorier

2 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning til revolutionsprojekt. 2. Revolutions ide. 3. Løsninger til revolutions forslag. 4. Farvesystemets værdier. 5. Brugssystemet. 6. Farvebanker (Globalbank). 7. Bankrater. 8. Elektronisk datakort Elektronisk datakort Bankudskrivelse (Dobbelt side). 11. Nye vigtige internet adresser Hovedmenuen. 14. Sammenhængene links på NWO. 15. Arbejdskategorier Mere ligevægt på arbejdsmarkedet. 17. Udregning på arbejdstid timer om ugen (Tabel). 19. Håndværker grupper Ikke arbejdende mennesker. 21. Syge mennesker. 22. Etablering af arbejdscentre / tvungen arbejdspligt i civil og sygesektor. 23. I.M.U lande. 24. Nyt handelssystem. 25. Skole og uddannelsessystem. 26. Straffesystemet. 27. Stofpolitik. 28. At flytte til et andet land / aktiv dødshjælp. 29. Drømmen om naverne. 30. Naturkatastrofer / terrorloven. 31. Bedre miljø. 32. Religionsrespekt / energikvote. 33. Munke og nonne sammenhold. 34. Aldrig mere krig. 35. Våbenpolitik. 36. Nye tiltag til butikker. 37. Børn. 38. Globalt demokrati. 39. Landes struktur af politik. 40. Politiske ledere. 41. Breve og dokumenter ( s). 42. Politisk tidslinje. 43. Fare i farvesystemet. 44. Tid / parallel samfund. 45. Tiden op til den nye verdens orden. 46. Politisk reformation efter 1. juni WA beskytterne. 48. De 21 hovedlandes kvindelige verdenslederes kjoler. 49. Verdenskort (De 21 hovedlande). 50. Konklusion.

3 Indledning til revolutionsprojekt. Vi har altid spekuleret og undret os om ting og livet, som menneske i tilværelsen. Vi står over for en masse problemer, både i vores samfund og i andres ude i den store verden. Vi bør som mennesker være klogere og skal udvikle os sammen på et mere globalt plan, så vores lidelse bliver mere begrænset. Man kan stille en masse spørgsmål, der vil ændre alle menneskers liv og gøre tilværelsen enklere og bedre. Ved 21 hovedlande går i dialog med hinanden og sammensætter et lov reglement igennem denne bogs forfatning. NWO er forkortelsen af New World Order. Det man ser som den største kritik i vores verden, er pengesystemet, krig og våben, overbefolkning, naturnedbrydning, samt de 8 dødssynder. Vi har brudt vores hoveder og tænkt på, hvad man kan gøre i stedet for med tiden for at få problemerne løst. Vi er alle underkuet og underlagt penge, det forvolder en masse problemer. Tyveri, indbrud, økonomiske kriser, ulighed, depression, selvmord, folk sidder i gæld og må flytte fra hus og hjem, lande der ender i borgerkrig, sågar slår mennesker ihjel og bekriger hinanden pga. af penge. Der er i denne bog udarbejdet et system, der vil være langt mere fair for hvert arbejdende individ. Med tiden ved at indgå traktater og omvæltninger i alle verdens landes samfund, menes der klart alle de 21 punkter der er fremstat kan ændre og rede vores fælles ene verden. I fremtiden vil det være ganske realistisk og med tiden vil vi få det nye system opbygget, hvor internettet skal være fundament for den nye verdens orden. Ideen skal tages seriøst af alle mennesker, og vi kan diskutere den sammen i fællesskab, og for første gang i mennesket historie, stemme om den samme sag, D.V.S. under totalt verdens demokrati. Det skal resultere i en ny verdens orden, hvor vi alle er en del af en stor global enhed som mennesker med en strålende fremtid, med små fare. 1

4 Revolutions ide. 1. Flere arbejdspladser. 2. Mere frihed og ligestilling. 3. Flere rejser til alle verdensborgere. 4. Folk med gæld bliver ophævet. 5. Ingen møntfalsk, svindel eller konkurser. 6. Mere globalt netværk og overvågning. 7. Guds love skal straffes endnu hårdere. 8. Mere enighed blandt mennesker, fred og harmoni. 9. Ingen racisme, racediskrimination, samt respekt for alle religioner. 10. Ingen narko / mafia krig eller kriminalitet. 11. Ingen krig, afvæbning af alt militær - Den gyldne alliance. Australien, Brasilien, Congo, England, Indien, Italien, Kina, Rusland, Spanien, Tyrkiet, U.S.A. 12. Samme handleværdi over hele jorden. 13. Enklere levevilkår for mennesker. 14. Ingen regninger (Husleje, el, vand, varme, telefon, internet, licens O.S.V.) 15. Større teknologiske fremskridt internet, bilindustri, genbrug og miljøforbedring. 16. Samme love i alle verdens landes samfund lavet gennem traktater af de 21 hovedlande. Lovgivningen kan i fremtiden ses på internettet. 17. Bedre dyrevelfærd. 18. Nogle vil altid have mere end andre, og det skal accepteres. (Men rige og fattige kan få lige meget ud af et arbejde) 19. Et hvert menneskeligt individ skal respekteres. 20. Vi skal ikke bygge flere bygninger på jorden, men til gengæld bevare dem vi har. 21. Miljøet betyder alt, der skal indføres 4 barns politik for udvidelse af byer stopper. 2

5 Løsninger til revolutions forslag. 1. Ved at ændre pengesystemet kan flere få et arbejde, ved der ikke kan foregå konkurser i virksomheder og firmaer. Det vil blive lettere at starte op som selvstændig, da det ikke vil kræve en kapital. Civilforsvar og sygesektoren skal være obligatorisk som militæret var engang, på den måde vil de områder altid være stabile. Det gælder både unge drenge og piger imellem alderen fra år i en 1 års periode, bagefter skal de unge mennesker på (Upgrade) som munk eller nonne i 3 måneder. Arbejdscentre opstår i alle større byer, hvor man kan finde arbejde. 2. Folk i alle lande får samme ligestillingsvilkår også omkring rejser (Dog minus boligforhold), om du F.eks. Er fabriksarbejder eller hotelejer, får man samme muligheder for at nyde livet. Alle der har et samfundsbidragende job får lige vilkår for rettigheder og materielle goder, der bliver stor forskel på arbejdende og ikke arbejdende, så det kan betale sig rigtigt meget at være bidrager i ens lands samfund. 3. Alle arbejdende mennesker skal have en 1,5 måned fri + de 4 hellige uger til at rejse rundt overalt i verden, der er påregnet 37 timers arbejde ugentligt. Man kan frit vælge om det skal blive 1,5 måned eller to gange 14 dage F.eks. Har du derimod en sygedag, skal det registres i banken så trækkes der en fridag fra. Det glæder også studerende der E.V.T. kan aflevere opgaver via nettet under ferie. Travel bliver et nyt globalt rejsebureau, du har selv mulighed for at planlægge din ferie på den portal. 4. Ved det farvesystem der er opfundet, kan man droppe den nuværende økonomi, og alle dem der sidder i gæld og skylder, kan få ophævet deres gæld. Samt dem der sidder i fængsel pga. økonomi kan løslades, og komme i nyt arbejde og bidrage i samfundet, selvfølgelig skal man afsone den periode der er fastsat. 5. Dette vil næsten ikke forekomme mere, da penge ikke længere vil være en del af hverdagen. Svindel og uærlighed straffes hårdt, men kan ikke lade sig gøre i den nye verdens orden. I fremtiden vil vi betale med elektroniske datakort og implantater via internettet, så bliver det næsten umuligt at snyde eller svindle. 6. I den nye verdens orden har alle mennesker elektroniske datakort og implantater, på den måde vil man blive totalt overvåget og registreret overalt. Internettet vil være fundament for fremtiden, det skal udbredes på globalt plan, og fungere bedre i alle verdens lande. 3

6 7. Øje for et øje. Den der slår fysisk ihjel overlagt bør straffes med dødsstraf ved indsprøjtning i et lukket rum. Selvfølgelig igennem en retssag om der er tegn på selvforsvar. Ved kriminalitet kan man lave en slags klippekort, hvor den der synder 10 gange indenfor en bestemt række punkter for retfærdig straf. De 21 hovedlande stifter tilsammen Worldlaws som kan ses på Ved dødsstraf kan man ikke begraves på et helligt sted, men urne gives til nærmeste. Klipreglerne kan F.eks. Være følgende. Du må ikke dyrke vold imod andre, med mindre det er i sport. Du må ikke være aggressiv og ødelægge noget. Du må ikke stjæle. Mordforsøg. At have et skydevåben uden jagttegn eller godkendelse af politiet. Straffe bliver noteret for livstid i ens elektroniske datakort. Ved generelle samfunds love som F.eks. At køre for stærkt, smide affald i naturen eller parkere forkert, plus mindre samfundslovovertrædelser, får man selvfølgelig en mindre straf. Der er jo mange handlinger der er være end andre. 10 Store klip vil give dødsstraf. Kun ved meget grove overtrædelser dømmes man fængselsstraf. 8. Ved vi pludselig får de samme normer, love, livs glæder, handleværdier og rejse muligheder indenfor alle lande, samfund, religioner, og menneskeracer, bliver verden mere ens og enkel, så vi vil leve sammen i et mere fredeligt, balanceret og harmonisk miljø. 9. Vi er alle ens uanset race og religion, men vi har stort set de samme mål i livet. Vores instinkter baserer på aben og løvens, der passer på hinanden. Gennem lære kan vi gøre det til et krav at respektere alle store religioner, her tales om Buddhisme, Kristendom og Islam. Vi vil på globalt plan holde helligdage alle mennesker på jorden, på de dage man normalt og fejre dem i de enkelte troende lande, de 3 store religions skabere Buddha, Jesus og Muhammed. Nogle erhverv vil obligatorisk være i gang i de uger. 10. Ved at legalisere alle ryge stoffer på globalt plan, vil det ikke være attraktivt at drive mafia virksomhed. Hash og Opium O.S.V. skal E.V.T. gives et lovligt sted i weekenden, der skal være professionel til at vurdere stofferne, så ingen vil få en overdosis. Der udleveres breve Pr. stofpolitiker, for at være sagkyndig til udlevering af stoffer. Der vil knap nok være kriminalitet, tyveri og indbrud vil totalt ophøre, da alt vil blive gratis i farvesystemet. Mord, vold, hærværk og tyveri kan selvfølgeligt nok ikke stoppes helt P.t., men skal så straffes meget hårdt. 3

7 11. Ved at de 21 verdens hovedlandes statsledere tager jorden rundt, og alle lande skriver under på en afvæbnings aftale på en traktat, vil vi afvæbne jorden. - Minus selvfølgeligt den nye militære alliance (Den gyldne alliance). Det kræver selvfølgeligt at de fleste lande vil skrive under, ellers vil der indføres sanktioner imod de lande der ikke vil. Når der er skrevet under, vil man lave en afvæbnings aftale for et hvert land. De 11 allierede supermagter skal i fremtiden, stå klar til alt hjælpe lande i oprør og problemer. De 11 lande skal bevare de ting, de kan bruge i deres hær, og tilsammen have en hær på Ca. 110 millioner mænd. Hele verdens befolkning skal være indmeld i en af de 11 hære, 5 millioner af dem fra udlandet, ligegyldigt hvilket kontinent du er fra, så det er en global hær. Den gyldne alliance består af: Australien, Brasilien, Congo, England, Indien, Italien, Kina, Rusland, Spanien, Tyrkiet, U.S.A. Afvæbningsproces påbegyndes den 1. Juli 2018 hvis revolution NWO indføres. 12. Ved det farvesystem der er opfundet, kan vi få den samme handleværdi over hele planeten, 8 forskellige farver skal bruges til at opdele de ting økonomien plejer at styre, inddeler man dem i et farvesystem, kan man via farver betale de enkelte ting, det vil gi en masse fordele for alle mennesker. Er du ikke ydende i samfundet eller for dit land ude i verden fratages rettigheden til at bruge de 3 højere samt 2 mellem samt 1 mindre, se farvesystemets funktion senere. Alt handel vil foregå via farver, hvor man bruger sit elektroniske datakort og internettet vil blive det bærende. 13. Ved at droppe pengeøkonomi kan man gøre tingene lettere for menneskerne, en masse papir arbejde kan droppes, og mennesker vil ikke længere være underkuet af pengesystemet. Alle over 16 år vil være berettet til alle farvers brug, ellers skal det være under opsyn af ældre, farvesystemet vil spare mennesket for en masse spekulationer og sorger samt gøre det hele enklere. En masse irrelevant arbejde på kontorer kan droppes, så dem der sidder foran computeren hele dagen, må finde et bedre job. 14. Ingen skal længere spekulere over penge og regninger, som kun har medført nedture for de fleste. Alt vil blive gratis i teorien, hvis man er en ydende arbejder. 15. Ved at lave en hovedhjemmeside hvor der er nogle links, skal vi benytte os meget af internetteknologien. Alle vil få en personlig kode til at koble på hovedsiden, det skal være i alle lande. Der er mange goder ved dette, det vil Bl.a. skabe totalt verdens demokrati. I fremtiden på globalt plan kan man lave afstemninger, om noget man ønsker at ændre, man kan også stemme i eget land hvert 5 år om hvilken regering der skal side og hvilken præsident. Vi skal begrænse vejnettet, så alt ikke er en vej. Alle lande skal have et godt genbrugssystem, så lande ikke svines til fysisk, ting der ikke kan bruges skal destrueres eller genanvendes. 16. Ved at indgå traktater på nedskrevet papir mellem de 21 enkelte hovedlandenes statsoverhoveder, kan vi indgå aftaler som vil sikre verdensfreden. De samfundslove de fastlægger, skal være gældende for alle mennesker, i alle samfund og lande. Her vil internettet igen være gældende, Worldlaws vil beskrive lovene og straffene dertil. 3

8 17. Ingen dyr skal være i fangenskab såfremt det er muligt, dyr skal behandles rimeligt. Dyr der opfostres til menneskets forbrug, skal have mulighed for både at være inde og ude hver dag, de skal have vand og mad hver dag. Det skal være ulovligt at holde kæledyr, der er i fangenskab, F.eks. Bur dyr, så hellere oprette flere zoologiske haveanlæg, hvor dyrene har plads og har det godt. Fisk i et akvarium, slanger, katte og hunde skal være lovligt, men fugle og andre krybdyr ulovligt. Aber i offentligt fangenskab bliver totalt ulovligt, privat er det okay bare de kan være inde og ude hver dag. 18. Nogle er født ind i fattigdom andre i rigdom. Det kan jo aldrig ændres, men arbejdere skal arbejde lige for hinanden. Altså så længe du selv yder noget og arbejder, må man ikke forskels behandle mennesker. Vi kan ikke alle have huse og det skal bare accepteres af andre, hvis vi alle skal have huse vil alt natur blive totalt udpint, alle har ret til et godt liv, derfor er den nye verdens orden med til at retfærdiggøre vores rettigheder og ligestillingsproces. 19. Alle skal respekteres som ligeværdige. Hvis du er syg eller gammel og ikke kan tage vare på dig selv, skal du hjælpes af andre. F.eks. Af det obligatoriske arbejdsvæsen der skal oprettes, for unge imellem alderen år eller af systemet selv. Alle der bryder de højere love, skal straffes hårdt som nævnt under punkt 7. Alt skal foregå i en retssag med en anklager, overdommer og et vidne (Hvis ikke politiet selv dømmer i mindre sager via internettet), både i store og små sager. 20. Jorden er rigeligt udpint i forhold til sin oprindelige natur, så i teorien skal man ikke bygge flere bygninger eller huse. Til gengæld skal vi bevare og renovere det man har på jorden nu. I enkelte forskellige lande kan man E.V.T. godt bygge nye ting, men kun hvis der er masser af natur plads tilbage. Gamle forfaldne bygninger bør nedbrydes eller genopbygges til nyt brug, selvfølgeligt med mindre, det er meget gamle historiske bygninger, der bruges til turist attraktion. En spændende ide er at opbygge gamle civilisationer, så man kan leve i en slags parallel samfund, med nutiden og de gamle dage (Vi burde jo være nok mennesker til det arbejde). I stedet for at nedbryde mere natur i verden gælder det om at bevare, hvad vi nu har så huse og bygninger ikke går i forfald. Hvis man skal bygge mere i meget tæt byggede områder, skal det være noget som er til offentligt brug, noget alle kan få glæde af. I tilfælde af man vil lave nybygning skal det godkendes af en bygningsminister. 21. Som nævnt i punkt 20 er jorden temmelig udpint og menneske antallet vokser år for år, vi skal indføre en maks. 4 barns politik Pr. kvinde i en årrække. Kvinder der ikke kan få børn, skal selvfølgeligt have mulighed for at adoptere gratis, det skal være fra eget land, mange mennesker kan sagtnes få børn, så de kan i det tilfælde bort adoptere barn Nr. 5. Denne 4 barns politik Pr. kvinde skal til for at overbefolkning ikke skal ske, det er et af verdens største problemer, vi bliver ikke lykkeligere af vi udvider menneske antallet tværtimod. 3

9 Farvesystemets værdier. Højere Rejse Arbejde Leve Mellem Helbred Natur Mindre Art Drikke Mad 4

10 Brugssystemet. Højere farver Mellem farver Mindre farver Rejse Arbejde Leve Helbred Natur Art Drikke Mad Leasing Computer Bygning Doktor Planter Effekter Vand Restaurant Fly Hvidevarer Hus Tandlæge Dyr Udstyr Soda Bistro Skib Radio Tv Lejelighed Zoneterapi Tobak Tøj Øl Grill Camper Mobiltelefon Bil Massage Rygestoffer Sko Alkohol Lejet bil Smykker Motorcykel Sex Medicin Saft Hotel Antik Knallert Tattoo Motel Kunst Cykel Kosmetolog Taxa Billetter til Båd Kiropraktor Brændstof forlystelser Skib Akupunktur Offentlig transport Landbrugsmaskinel A = U.b. A = U.b. A = 1 A = U.b. A = 2 A = 2 A = 3 A = 3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 1/ S1 S2 S3 I/S = 0/ S1 S2 S3 I/S = 1/ S1 S2 S3 A = Arbejdende = Kortbrug Pr. Dag - Man, Tirs, Ons, Tors, Fre, Lør, Søn. - U.b. = Ubegrænset brug. I / S1-S2-S3 = Ikke arbejdende (Man) / syge S1-S2-S3 (S1 = Man, Ons, Lør) - (S2 = Man, Ons, Lør)-(S3 = Man, Ons, Lør). Gratis Husleje, vand, varme, el, telefon, licens, internet O.S.V. 5

11 Farvebanker (Globalbank). Der skal startes fabrikker (E.V.T. tidligere pengeinstitutter) der kan konstruere elektroniske datakort + implantater der skal fungere perfekt med internettet og siden Der skal konstrueres farveklistermærker / stregkoder i et system, som derefter kommer ud i butikker, hvor de sættes på de steder der handles. De 3 højere farver og de 2 mellemfarver samt de 3 mindre farver kan bruges fra ens elektroniske datakort hver dag, hvis man har et registreret job på 37 timer. Som ikke arbejdende må du kun bruge dit kort Mandag, og kun 2 af de mindre farver 1 gang, andre dage er det strafbart. Du skal have justeret dit elektroniske datakort Pr. kvartal igennem hele dit liv, på den måde vil det hele tiden blive opdateres, så en person ikke snyder med det, hvilket er meget strafbart. Du får Pr. kvartal en udskrift fra banken på din situation og status Vedr. dit elektroniske datakort. Dit elektroniske datakort + implantat hører sammen, de viser hvad du har rettigheder til at betale med og hvad du ikke har. Der vil formentligt i fremtiden åbne flere farvebanker end der er pengebanker nu Globalbank alle verdensborgere skal have en kontaktperson deri uanset land og verdensdel. En kontaktperson (Rådgiver) kan råde dig og andre. Kontaktpersoner kan forhandle rejser, hvis du ikke selv bestiller rejse, og ting der omfatter de 3 højere farver, de 2 mellem farver de 3 mindre, men det kan administreres af en selv. Når du er på rejse, har du mulighed for at få fat på din personlige rådgiver, hvis der opstår et problem et andet sted i udlandet, men inden du er rejst skal du have en kontaktperson. Du vil altid have mulighed for at kontakte din rådgiver, uanset hvilket land du rejser til. Det bliver i farvebanken du skal opgive dine drømme, ønsker, og formentligt få dem opfyldt med tiden. En farvebanks arbejder kan modtage rejsende gæster fra udlandet, hvis de E.V.T. har byttet hjem med et andet menneske eller familie, plus de skal være til service under hele perioden de rejser i, hvis det ønskes af de pågældende personer. De skal hvis det ønskes tilrettelægge et ferieprogram for dem der rejser ind i landet. Alle farvebanks arbejdere skal kommunikere sammen på tværs af alle lande, så de fylder folks behov. Man kan sige de mennesker der i dag arbejder i bank, har mange problemer med kunder pga. af dårlig økonomi, i farvesystemet bliver farvebanks arbejdere en slags service arbejdere, der opfylder folks behov og ønsker med hensyn til rejser og materielle behov. Omkring arrangering af rejser vil det kræve folk arbejder om aftenen engang imellem, så de kan kommunikere hele døgnet. Dette gælder alle verdens farvebanks mennesker ellers kan man klare det via mail, når man skal opstille rejser for alle verdensborgere. Når farvesystemet er trådt i kræft, vil bankmedarbejdere og andre erhvervs mennesker ikke længere spekulere over økonomi, og det vil måske være irriterende for nogle ansatte, men så må de finde et andet job, da der vil blive andre flere villige til dette job. Visionen er det bliver et langt mere spændende job, der bliver mere aktivitet og kreativitet samt globalt sammenhold. Kontantpersoner der arbejder med ikke arbejdende mennesker og syge, skal også være tilknyttet banken, så de kan hjælpe folk. En ikke arbejdende kan kun bruge de 2 mindre farver Mandag, ikke de andre dage, kun i samarbejde med en kontaktperson i øverste tilfælde altså de 1 mindre, 2 mellem og 3 højere farver. I farvebanken arbejdes der meget med Globalbank og de vigtige informationer, der omhandler menneskers identitet. Det er meget vigtigt at flere erhvervsgrupper indgår i dette, forsikringsfolk, ejendomsmæglere, advokater og andre irrelevante kontorjobs i NWO. I 2035 bliver dette system taget i brug, til forberedelse på virkningen af NWO, så systemet bliver fejlfrit, penge vil stadigt være i brug indtil En bankpersons elektroniske datakort kan bruges ubegrænset, i tilfælde af de skal købe ting til ikke arbejdende eller syge, de må gerne have mere en 5 ordre i modsætning til normale mennesker. 6

12 Bankrater. I bankens hovedstyreprogram vil der være forskellige rater man inddeles i, det for konsekvens for hvordan ens elektroniske datakort vil fungere. Dette hænger sammen med hvordan ens job, levestandart og muligheder er indrettet, det er jo forskelligt hvis man F.eks. Er arbejdsløs, syg, kriminel, i artsektoren eller normalt arbejdende. De forskellige muligheder beskrives herunder. Non worker: (N) Som arbejdsløs må dit kort kun bruges Mandag på de to grundfarver Rød og Orange, ellers vil det blive strafbart og det bliver noteret i dit elektroniske datakort for livstid. Andre må gerne udlevere dig ting og mad, men man bliver frataget mange rettigheder, hvis man er ikke ydende arbejder de beskrives også i dette projekt. Sickness group 1: (S1) Mennesker som er født fysisk eller psykisk hjernedøde og er ubrugelige på arbejdsmarkedet, har også rettigheder. Brug af elektronisk datakort Mandag, Onsdag, Lørdag på alle farver. De har samme rettigheder som normale mennesker, de må dog ikke udrejse til andre lande heller ikke i weekenden. De må ikke indtage stoffer inklusiv cigaretter og alkohol dog medicin. Sickness group 2: (S2) Mennesker som har fungeret normalt hele deres liv, men af en årsag bliver ubrugelig på arbejdsmarkedet. Det erklæres af en professionel læge, det kan være en truende sygdom F.eks. Eller en person der skades under arbejde, får kræft, skades i trafikken eller lignende. Brug af elektronisk datakort Mandag, Onsdag, Lørdag på alle 8 farver. Samme rettigheder som normale mennesker. De må dog ikke rejse til andre lande heller ikke i weekenden, de har rettigheder til stoffer som normale mennesker, som loven omfatter. Sickness group 3: (S3) Mennesker som har store psykiske eller fysiske problemer af forskellige oversager kan komme ind i denne gruppe, det vurderes af en professionel læge. Her skal de dog kun arbejde på deltid, F.eks. Kun Mandag, Onsdag, Lørdag og Ca. 18 timer ugentligt. De har samme rettigheder som gruppe 2. Art 1: (A1) De der har fået godkendt et art job på fuldtid, må leve af dette og har fuld rettighed til alt, som det elektroniske datakort tilbyder endda i nogle tilfælde rejse til andre lande til hverdag, hvis Art raten tilbyder det. Art 2: (A2) De der har et halv art job må leve af det på halvtid, derfor må de E.V.T. finde et sideløbende job eller møde op på et arbejdscenter 2-3 gange om ugen (W2). De vil have normale omstændigheder som normalt arbejdende. Workingcenter 1: (W1) Er man på et arbejdscenter skal man i gruppe 1 stå til rådighed for alle de der ønsker et job udført, det kan være 1 dag, en uge eller permanent tiltrædelse i en jobsektorer, benægtes dette har man brugt to muligheder for ansættelse, det vil noteres i din bankprofil og du vil komme i gruppen som Non worker og dermed få de rettigheder den gruppe tilbyder. 7

13 Workingcenter 2: (W2) Er man på et arbejdscenter skal man i gruppe 2 stå til rådighed for visse grupper dog ikke alle, det inddeler NWO senere i forløbet. Man kan jo for F.eks. Ikke kræve det umulige for nogen menneske klasser, fysisk svage og kvinder, at de skal stå til rådighed for hård mandlig arbejdskraft. Mothergroup: (M) Alle mødre må i barnets første år bruge alle muligheder som systemet tilbyder. Derefter skal man ind i klassen som normalt arbejdende (NW), i tilfælde af man er enlig mor kan du komme i morgruppen, den fungere præcis som Sickness group 3. Disse omstændigheder vil blive gældende indtil barnet bliver 6 år, så vil kvinden komme i gruppen som normalt arbejdende eller non worker, da barnet kan klare sig selv mere end et nyfødt med at gå til skole O.S.V. Normal worker: (NW) Af de 9 jobkvoter der findes er man som normal arbejder i denne klasse i denne gruppe, pointen er så mange som muligt skal indgå i denne gruppe for et samfund skal fungere på bedste vilkår. Pensionist: (P) Når din arbejdstid er færdig efter lovenes normer, tildeles din tid som pensionist det vil makkeres i din bankprofil, så har du alle rettigheder til at nyde livet og kan gøre, hvad du vil i dine sidste dage. Bodyguards og tjenere. Visse grupper vil have mulighed for at besidde bodyguards og personlige tjenere, det vurderes af banken, hvor mange de enkelte må have alt efter behov. Nobility: (Nob) Kongelige og adelige mennesker. Art 1: (A1) Folk der har et art job på fuldtid. Politician: (POL) Politikere i hovedregeringen må gerne have bodyguards og tjenere. I din profil i Globalbank vil under punkt 5 tilsættes 3 fælder: Jobkvote Bankrate - Nob, Art 1, Pol, M = Master. 7

14 Elektron nisk datakort Forside. 2. Bagside. Hukommelsesimplantat med information. Chip / implantater der indsættes i kroppen. Fungerer som GPS plus sender der arbejder sammen med kort, der er personligg kode i implantationen Eks. 至 五 1. Navn / implantat kode / personbillede. 2. Fødselsdato. 3. Adresse / telefonnummer / Land / flag / statsborgerskab. 5. Uddannelse / arbejde / arbejdskategori Fritidsperiode, rejsebillet og destination. V 7. Certifikat til land, vands og i luft (F.eks. Kørekort til bil) 8. Kontaktperson i farvebank, kontaktnummer (Fødselsdato) 9. Strafferegister. 10. Stoffer / medicin. 11. Børn. 12. Bestilling / ordre maks. 5 enheder. E.V.T. ordreperson T 13. Medlemskab i klubber, E.V.T. jagttegn. 14. Forsikringer på ejendele. 15. Sex / voldsattest. 16. Arbejdstimer kvartal / total. 8

15 Elektronisk datakort Navn / implantat / billede. Så en selv og alle ved hvad man hedder. Man har en kode i sit eget elektroniske datakort og implantat så, man kan lokaliseres overalt. Person billede som man ser ud. 2. Alder. Fødselsdags dato, og pensions oplysninger. 3. Adresse / telefonnummer / . Din adresse, så du kan modtage breve / pakker, dit telefonnummer så du kan kontaktes og så du er fleksibel online. 4. Land / flag / statsborgerskab. Hvor man oprindeligt er født og har medfødte pligter dertil. Har du fået opholdstilladelse i et andet land end dit hjemland ses det også her. 5. Uddannelse / arbejde / arbejdskategori. Her ses hvilken uddannelse man har påtaget, og om ens muligheder er opbrugt. Hvilket arbejde du har kan ses her, hvis du vil arbejde i et andet land. I det elektroniske datakort ses dine muligheder for uddannelse, ligesom mulighederne for arbejde på et arbejdscenter, i begge tilfælde er der 2 chancer Der findes 9 arbejdskategorier, hvilken du arbejder i påskrives på din bankudskrift, 1 9, bankrate, Nob Art 1 Pol M = Master. 6. Fritidsperiode. Har du ferie og fritidsperiode indskrives perioden i dette felt, så man personligt ved hvor i verden og hvor længe man kan være et pågældende sted. V = Permanent rejsetilladelse i andre lande. 7. Certifikater til land, vand og luft. Hvis du har modtaget lære og bestået i en prøve nævnes det her om du må køre, sejle eller flyve transportmidler. 8. Kontaktperson. Din farvebanks kontaktperson nævnes her. I tilfælde af at rejse til andet land på ferie eller andet, tilføjes kontaktperson i det land man rejser ind i E.V.T. 9. Straffe. Overtrædelse af samfundslove registreres for evig tid i dit elektroniske datakort, de ses i dette felt inddelt i paragraf nr. 10. Stoffer / medicin. Her ses hvilke stoffer man indtager, samt hvilken medicin man er E.V.T. afhængig af. Det kan være weekends stoffer samt daglig medicin. 11. Børn. Hvilke børn man har med navn, alder og land. 12. Bestilling / ordre. Har man bestilt en vare, billet eller andet nævnes det her maks. 5 ordre. Der må ikke være ordre på genstande, hvor der er over 5 år på levering. T = Tradeperson: Disse personer har accept fra banken, til begrænset antal ordrer, indenfor de nye handelslove der vedtages. 13. Medlemskab. Er man medlem i diverse sportsklubber, foreninger, organisationer, nævnes det her, våbentilladelse skal nævnes her jagttegn. 14. Forsikringer. Alt hvad du ønsker forsikret nævnes her og der er krav på erstatning hvis det mistes, ikke arbejdende kan ikke forsikres. 15. Sex / voldsforhold. Har man særlige lyster indenfor disse områder nævnes det her, så man ikke kan dømmes for handlinger indenfor disse. 16. Arbejdstid Pr. kvartal / total. Her kan man se sin status på arbejdstid, om du ligger over eller under, mindstekravene på 37 timer. W = Warning vil dukke op hvis du ligger under normale antal timer. 9

16 Eksempel på bankudskrivelse Pr. kvartal i alle lande. GLOBAL BANK Dato: 22/ James Hampston. -- 有 Kingston Street Cape Town. tel South Africa. = Citizenship in other country. 5. Banker / farmer. Education Workingcenter 1 NW M / / Home. 2. South America, Brazil. 7. Car / boat. 8. Melanie Dandetti employee number Possession of gun. [2 S] 10. Consumer of: Alcohol / cannabis. 11. Edwin Hamston15 Cathrine Hampston10. Living at home Car Ford Focus 1,6 glx Metallic blue, del Hobby 1 Pair of water skies, del Membership: Fitness world / water sports club. 14. Apartment, furniture s / car / boat. 15. None. 16. Current hour status. 264 / 1176 hours. 10

17 Card overview. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Purchased for a trimester. I = Orders. I = Used. I = Trade. I = Error. If you press a blue, red, green or black line, you will get the invoice. Energy quota Water Heat Electricity Trimester 2. Trimester 3. Trimester 4. Trimester

18 Nye vigtige internet adresser. Der skal skabes en startside (Internet adresse), der bliver det nye vigtige grundlag for mennesket eksistens. Den skal hedde forkortelse af New World Order. Den skal være tilgængelig for alle, der må bruge internet D.V.S. alle med et bidragende job. De dygtigste administratorer der findes i verden skal skabe dette program, sammenslutningen af de 21 hovedlande, skal lave en gruppe der styre og overvåger dette program over hele verden. De skal kommunikere med samtlige andre landes 9 internetministrere, så de opdager hacking og ingen kan bryde ind i styreprogrammerne og ødelægge systemet. De links der skal være på denne side er følgende og deres funktion beskrives her, de bliver erstatningen på pengesystemet og nu bliver vi afhænge af dem i alle verdens 216 lande til hverdag. I år 2050 skal disse sider være lavet og virke perfekt, de pågældende meget vigtige sider er følgende. Person profile Surveillance Globalbank Workingtimezone Bankregister Worldlaws Security Educations Jobquota Vote Travel Art Trade Drive Rent / Give Person profile Der laves link imellem stat, region, kommune, bank, politi og sygehusvæsen, som alle her adgang til at se din personlige profil som skabes i din bank. Det sker imellem , hvor alle skal have sin bankprofil samt implantat og elektroniske datakort. Dette er en stor fordel, så alle disse sektorer kan kontakte dig, hvis det er nødvendigt Bl.a. telefonisk eller via mail. Surveillance Dette program bruges både af stat, bank og politi, D.V.S. at alle disse samfundsgrupper kan overvåge dig 100% overalt, på den måde vil et lands kriminalitet rate falde utroligt meget. Et kriminelt menneske der ikke overholder Worldlaws vil blive straffet i henhold til, hvilken ulovlig handling der bliver begået. Det er din implantat der vil afsløre hvor du er, dette er en forsikring for alle mennesker, og hvis ens implantat fjernes eller tages væk vil det opdages og det er strafbart. 11

19 Globalbank Alle kommende banker bliver globale og statsejede, de vil arbejde med samme normer og standarter. Der vil komme en ny uddannelse for de personer, der har dette erhverv som kontaktperson for andre. Her bruges internettet konstant og hver gang ens elektroniske datakort bruges Bankregister sendes købet i Globalbank, hvorefter det nævnes på den kvartals udskrivelse du får fra din bank. Denne side fortæller alt om en person som det også vises i bogen, der er links fra denne side til andre som der bliver beskrevet. På denne side vil der laves et program der tjekker folks arbejdstid, via workingtimezone som der regulere og udregner ens status angående den tid der kan holdes ferie eller E.V.T. gå på pension. Workingtimezone Hver gang man arbejder skal man indsætte sit elektroniske datakort, når man møder ind og ud, så ens kontaktperson kan se hvor meget du arbejder. Dermed hvor meget tid du opsparer til ferie / fritid eller hvornår man stopper med sit arbejde og går på pension. Det vil være strafbart at snyde med dette program, ens kontaktperson kan se hvornår du logger ind og ud og på den måde regne med din tid. Din arbejdstid vil du altid kunne følge på din bankprofil, dermed se om du er over eller under mindstekravene på din arbejdstid, 37 timer. Bankregister Denne side skal hele tiden være i brug og skal bruges af alle handlende, skal du købe noget indsættes ens elektroniske datakort i en genstand der er tilkoblet internettet og denne side derefter overføres det til banken, faktisk som et visa kort i dag. På den måde kan farvebanken se alle køb, hvilke farver du har brugt et sted på tid og dato. Dette vil næves i den personanalyse der udskrives fra farvebanken Pr. kvartal. Du kan ikke bruge dit elektroniske datakort uden implantat, da de arbejder sammen. Hvis du er ved at lave et ulovligt køb vil der dukke et E = Error op, hvis købet gennemføres vil det dukke op i politiets ved Security og du bliver afhentet og straffet. Worldlaws Denne side skal være tilgængelig for alle mennesker. Her beskrives de nye verdenslove der er globale og ens i alle de 216 lande. Strafferammerne og de enkelte forhold beskrives her. Inden starten på den nye verdens orden skal de 21 hovedlande, stifte de globale love der ses på denne internet side. Den tid man bliver pålagt straf kan man ikke udrejse fra et land, før den er genoptjent. I NWO kan du ikke komme i fængsel i længere tid, kun ved meget grove overtrædelser, som F.eks. Mordforsøg eller svindel med systemet. Man skal dømmes indenfor en uge og i mange tilfælde kan man afsone i hellige rum. 11

20 Security Politiet arbejder på denne side, her er der er mellemled med Worldlaws, når folk begår ulovlige køb med sit elektroniske datakort og hvis der begås kriminalitet i samfundet kan de følge en Pr. ens implantat der fungere som GPS. I tilfælde af disse ting sker vil de være informeret på denne side og pågældende vil få straf. Hvis man indrejser ulovligt i et andet land, vil dette også blive registeret via din implantat, eller første gang dit elektroniske datakort tages i brug. Man opskrives i dette program hvis man begår kriminalitet (Penalty`s og paragraf nr.), det registreres også her, hvilke E.V.T. lovlige våben man ejer, certifikater til transport + hvilke transport midler man ejer. I 2045 og fremefter opskrives også volds og sex attester i programmet. Educations For at få samme uddannelsesniveau i alle lande, kan man på denne side lave læresider, som dermed er globalt og det samme i alle lande. Det gælder både folkeskolen, grundskolen fra man er 6-16 år, som børn og unge skal gennemgå. Det skal også gælde videregående uddannelser både handelsskole, gymnasium og universitet. Faktisk også håndværker uddannelser, alt hvad der skal studeres skriftligt, skal oprettes på denne side indenfor alle fælder, hovedsageligt på Engelsk men også eget sprog. På denne måde kan lærere bruge denne side via internettet, så i de lande man ikke har bøger bruger man nettet. Det kan i hvert fald være en hjælp, men selvfølgelig hvordan undervisningen ellers forgår i mange lande, vil mange steder være individuelt, men Pr. denne side vi man have fuldstændig samme udgangspunkter. Denne side skal være tilgængelig for alle. Det kraver lang til at danne denne side, men der er også mange år før vi går ind i den nye verdens orden. Jobquota Denne side skal alle arbejdende mennesker være registret på. Dermed kan man forudse hvilke jobs, der vil være brug for i fremtiden, så i teorien hænger den meget sammen med Educations. Der er ikke den store grund til at tage en specifik uddannelse, hvis den først kan bruges om eksempelvis 10 eller 15 år. Ledige jobs hvis der er nogle, vil der være mulighed for at se på denne side. Derefter kan man se på siden og søge efter jobbet, enten via mail, telefonopringning eller personligt fremmøde. Arbejdscentrene vil arbejde meget med denne side, hvor dem der sidder der kan komme i fast job, og få de samme rettigheder som alle andre. Inden 2045 kan nogle erhverv nedlukkes hvis man finder det irrelevant, F.eks. Kan vi ikke alle arbejde indenfor samme fælder, men det vil nok regulere nok sig selv. På et tidspunkt bliver der dannet en perfekt jobquote, så folk bliver sat ind i de erhvervs grupper der er relevante eller nødvendige for et lands samfund, dette kan foregå i din (Upgrade) periode. Jobquota fungerer meget forskelligt fra land til land. Hvis en person bliver indsat i en kategori i jobquote, og kommer ud for skade eller bliver syg, kan man uden straf udtages fra den kategori. 11

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

Cyber SPORT Quick Guide

Cyber SPORT Quick Guide Cyber SPORT Quick Guide 2015 Version 1.0 Kom godt i gang Her er en kort introduktion til Cyber, hvor du kan bestille flybilletter, hotelovernatninger samt billeje. 1. Gå på hjemmesiden www.idraettensrejsebureau.dk

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS.

Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret af Visumservice ApS. Visumservice ApS Postboks 815 2100 København Ø VEDRØRENDE VISUM TIL INDIEN Vi håber, at du glæder dig til den spændende rejse, du har bestilt. Visumansøgninger fra Temarejsers kunder vil blive håndteret

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS

REGELSÆT ID-KORT og BILPAS REGELSÆT ID-KORT og BILPAS Regelsæt for ID-kort til Roskilde lufthavn Lufthavnens område er stort og vanskeligt og indeholder meget store menneskelige og materielle værdier. Enhver overtrædelse af bestemmelser

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

71, stk. 3? 5. juni 1849.

71, stk. 3? 5. juni 1849. Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 1? Hvad omhandler Grundlovens 71, stk. 3? Den personlige frihed er ukrænkelig. Enhver der anholdes, skal inden 24 timer stilles for en dommer. Hvad omhandler Grundlovens

Læs mere

Vejledning om offentlige straffeattester

Vejledning om offentlige straffeattester Hvad er en offentlig straffeattest Vejledning om offentlige straffeattester Offentlige myndigheder kan i visse bestemte situationer indhente en straffeattest, der indeholder flere oplysninger end en privat

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac

DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac DANSK E HANDEL ANNO 2011 Tevin Lac Agenda E handel er Danmarks vækstmotor Dansk e handelsanalyse: Hvem, hvad og hvorfor? Trends i dansk e handel www.fdih.dk 2 Vi støtter væksten Viden & Netværk Politik

Læs mere

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter

Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning skaber konflikter Portræt af en verdensborger Elise Hahn, Californien Mette Weber Om Konflikter i udlandet Da vi flyttede til USA, oplevede jeg konflikter på alle de 3 niveauer som Mette Weber nævner i blogindlægget Flytning

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd?

Ungdomsklubber. Hæleri. - er det prisen værd? Ungdomsklubber Hæleri - er det prisen værd? 1 Unge og hæleri Hvorfor er det vigtigt at snakke om hæleri? Køb og salg af stjålne varer er udbredt, men mange unge (og voksne) kender ikke begrebet hæleri

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Mediepolitik i Klub Egedal

Mediepolitik i Klub Egedal Mediepolitik i Klub Egedal Klubberne i klub Egedal vil være banebrydende indenfor tilbuddene vedrørende computere og IT blandt børn og unge. Vi vil bestræbe os for konstant at have fingeren på pulsen,

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov.

Alfabetisk liste. Aktiviteter, som er tilbud til de unge. Disse kan til- og fravælges efter interesse og behov. A Alfabetisk liste Aftente: Aftente serveres (som buffet) hver aften omkring kl. ca. 20.00. Derved har du mulighed for at få noget mad inden sengetid. (du må ikke bare frit gå i køleskabet). Aktiviteter:

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE...

Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... Page 2 of 10 OM PROMOTERS... 3 OPGAVER... 3 HONORAR... 6 SKAT... 7 FRADRAG... 7 AFBUD... 8 CREWCONTROLCENTER (CCC)... 8 FERIE/OPSIGELSE... 8 FORDELE HOS PROMOTERS... 9 JOB HOS PROMOTERS... 10 Page 3 of

Læs mere

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet.

KALØ-normer. MØDEPLIGT Der er mødepligt til al undervisning og gangmøder inkl. rengøring og deltagelse i opvask/afrydning i køkkenet. KALØ-normer Normer og samvær Et godt ophold hos os er båret af at alle vil bidrage til fællesskabet. Et fællesskab er godt når alle søger at efterleve de fælles værdier og de normer vi opstiller. Ingen

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

bostedet caroline marie ung i centrum

bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie ung i centrum bostedet caroline marie VELKOMMEN Caroline Marie er dit bosted i centrum af København, to minutter fra Nørreport Station og med udsigt over Botanisk Have. Du kan bo

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag

Tema 1. Det danske klassesamfund i dag Tema 1 Det danske klassesamfund i dag Klassesamfund kan måske lyde gammeldags. Men Danmark er stadigvæk i dag et klassesamfund, og der er stor forskel på, hvad eksempelvis bankdirektøren, håndværkeren,

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6

Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Indhold Rigslov... 2 Straffeloven... 3 Lov for Handel og Jord... 5 Artefaktloven... 6 Rigslov Denne lov gælder for Palenia og omegn, samt vasaller deraf. Stk. 2: Palenia og omegn været Palenia by samt

Læs mere

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn:

Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere. Der er noget, du skal vide. Mit navn: Et hæfte til dig, der hjælper mig med det, jeg ikke kan klare selv længere Der er noget, du skal vide om mig Mit navn: Indhold Xxxxx Ergoterapeutforeningens forord 3 Xxxxx Til dig, der læser hæftet 4 Lidt

Læs mere

Kina i dag. Kina i dag

Kina i dag. Kina i dag Kina i dag Kina i dag I Kina bor der cirka 1,3 milliard indbyggere. 300 millioner af dem er lige så rige eller meget rigere end folk i Danmark. 1 milliard kinesere er fattige. Der er stor forskel på, hvordan

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

sparbank free du er kun ung én gang

sparbank free du er kun ung én gang sparbank free du er kun ung én gang DU ER KUN UNG ÉN GANG Som ung står du over for en verden af muligheder. Du kan vælge at få en uddannelse, arbejde eller rejse jorden rundt. Du kan gå til fodbold, på

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere