Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper:"

Transkript

1 Konferencens anbefalinger kan læses her: De præsenteres i tre grupper: Konferencens favoritter. De forslag, som fik flest stemmer Anbefalinger fra indlægsholderne Alle deltagernes øvrige input til anbefalinger 1. Konferencens favoritter. De udvalgte favoritter afspejler de forslag på konferencen, som deltagerne selv gav flest stemmer. De står ikke i prioriteret rækkefølge (efter stemmer). Forslagene er fordelt på 3 indsatsområder: Formidling og undervisning - De fremtidige jobs handler om at formidle, undervise og være bindeled mellem forskellige interessenter i en generel indsats for at fremme en klimavenlig udvikling. - På konferencen var der stor fokus på at medlemmerne af DM og JA har en faglig bredde, som kan sikre tværfagligt samarbejde. Første skridt i den retning er at sikre gensidig viden, forståelse og respekt. Fødevarer - Et bæredygtigt/klimavenligt landbrug er udgangspunktet for en vision om at ændre dansk fødevareproduktion. Der er brug for konsulenter og rådgivere til at sikre en sådan omlægning og samtidig sikre naturen i den sammenhæng. - En anden indfaldsvinkel er at skære ned på kødproduktionen/forbruget og i det hele taget at styrke et klimavenligt forbrugsmønster. Der er brug for vejledning i at omlægge sit forbrug uden at miste livskvalitet at få ideer til at nyde de vegetabilske glæder. Overordnede og energipolitiske tiltag - I denne gruppe falder konferencens ideer til mere grundlæggende og holdningsmæssige tiltag ikke jobskabende i sig selv, men en ramme der styrker en jobskabende udvikling. - Fælles for disse ideer er at der er behov for politisk vilje til at træffe beslutninger og penge til udvikling af nye ideer og initiativer samt en fortsat indsats på de mange igangværende udviklingsområder inden for fx vedvarende energi og elbiler

2 Forslag til formidling og undervisning a) Øge borgernes bevidsthed om klima - synliggøre folks klimapåvirkning (fx beregn dit CO2-aftryk, spis mindre kød, osv) - erkende ansvar og omkostninger - give konkrete muligheder/håndtag til at folk selv kan gøre noget - støttemuligheder - folkeligt pres på forandring i politikker, planer og lignende b) Viden handling holdning Borgerinvolvering - lokal forankring - konkrete initiativer - synlighed - nærhed - læring - indflydelse c) Bedre formidling - bevidstgørelse og aktivering af brugere og virksomheden - incitament til udvikling af klimaforbedrende tiltag - kødrationering d) Formidling gennem proces i bestyrelser omkring energimærkning. Debatten i bestyrelsen støttes med færdige oplæg om klima. Forslag til en indsats på fødevareområdet e) Klimavenligt landbrug (landmand fra skurk til helt) Fokus på afgrøder fx - færre rapsmarker - flere vegetabilske afgrøder - flere enge og andre naturområder - klimavenligt skovbrug - øget støtte til naturpleje, evt. på bekostning af landbrugsstøtte koblet med formidlingsstrategi og undervisning der giver kommende generationer (folkeskoler/ungdomsuddannelser) handlekompetencer til at træffe beslutninger om miljø, natur og klima. Fx ferieskoler, hvor børn undervises af kokke til at lave og spise mere klimavenligt og derigennem nå frem til forældrene også. f) Kødafgift. Det giver fald i kødforbrug og dermed vil CO2-udledning fra kødproduktion falde. Sideeffekter er forbedret folkesundhed og frigivelse af arealer fx til naturgenopretning. g) Afgift på animalske fødevarer og Momsfritagelse af grøntsager Forslag til overordnede og energipolitiske tiltag h) Politisk mod

3 Klimahandlingsplan => CO2 neutral for væsentlige sektorer, med udgangspunkt i naturlovene - transport (fx al indenrigsflyvning skal gøres overflødig, ny hurtigtogforbindelse og ladestationer overalt i landet til elbiler og væk med transportfradrag) - fødevarer - energibesparelser - vedvarende energi - spille på den lange bane i) Tangproduktion på havet (herunder makro-alger) Tang indføres uforandret direkte i eksisterende kraftvarmeværker eller omformes til etanol e.lign. (CO2-neutralt, færre arealkonflikter, fjerner havets næringssalte, lavtek-løsning, værker klar) 2. Anbefalinger fra indlægsholdere Indlægsholdernes anbefalinger var udgangspunktet for konferencens debatter: Alle indlæg er tilgængelige på hjemmesiden. De forskellige indlægsholdere gav både generelle anbefalinger til hvad medlemmerne af DM og JA skal gøre, hvad der generelt er behov for i samfundet (anbefalinger til politiske beslutningstagere) og mere præcise forslag til en målrettet indsats for at styrke jobmulighederne for DM s og JA s medlemskredse. Professor og prodekan Katherine Richardson, KU - Formidling herunder deltagelse i den offentlige debat - Være bedre til at anvende systemtænkning - Gøre vores forskning mere anvendelig i forhold til samfundets beslutningsprocesser Klimaekspert og specialkonsulent Povl Frich, Klima- og Energiministeriet - Klar enkel kommunikation - Formidle via kort og grafik - Tværfaglighed - Handling - Ansvar Senior Projektleder Lisbet Poll Hansen, Rambøll - kvalificere arbejdet o fagligt o mest for pengene => størst klimagevinst - Formidle og sikre sammenhæng på tværs - Skabe fokus på både tilpasning og reduktion Forfatter, ph.d. Michael Stoltze, Natur og Idé - Organisere indsamling af biomasse - Rejse skov => CO2 (hensyn) + rekreativt formål - Bruge træ i byggeri - Genskabe moser

4 Direktør Thomas Færgemann, CONCITO - AC ere som rådgiver o For landbrug som natur- fødevare- og klimaproducent o For forbrugere og fødevareindustrien Professor Claus Felby, Skov og Landskab, KU - Reducere og tilpasse os klimaændringer - Bruge og beskytte vores økosystemer: o Bæredygtigt skov- og landbrug o Nye planter - Prioritere: Hvor vi skal producere mad og hvor vi skal beskytte biodiversitet og natur - Lære at tænke i systemer og forstå at vi er en del af et globalt system - Forstå at vi skal handle efter naturlovene og ikke efter plan-, miljø-, fødevare-, skatte-, og afgiftslove 3. Alle deltagernes øvrige input til konferencens anbefalinger De øvrige forslag fra konferencen, som ikke fik så mange stemmer som favoritterne, men alligevel afspejler medlemmernes ideer til en fremadrettet indsats for at skabe nye jobmuligheder for organisationernes medlemmer. De står i tilfældig uprioriteret rækkefølge: Anbefalinger til de politiske beslutningstagere: Hvad skal der til? o Regulering af fødevarepriser o Differentieret moms o CO2-skat? Vi skal skabe holdningsændring oppefra og ned: Det kræver en ambitiøs regering Vi skal høste de lavthængende frugter landbruget Konkrete tiltag: Samlet strategi for o Transport o Boliger/byggeri o Industri Vision om kulstof-fri energiforsyning 1) Hvis der gives ekstra penge til Lomborg på finansloven, skal der gives samme beløb til en institution der kan danne modvægt. Fx det økologiske råd, som fik frataget statsstøtten i ) Der udgives en international publikation på ca. 40 sider med letlæselig tekst og illustrative grafer. En redaktionsgruppe nedsættes på COP 15. Tilskud til klimavenlig arealudnyttelse o Algeproduktion

5 o Energiafgrøder o Skovrejsning Biomasse afgrøder skal støttes via landbrugsstøtten Anbefalinger til os selv Vi behøver - Ydmyghed overfor faglige muligheder samt begrænsninger - Samlede løsningsmodeller med andre videnskaber - Den rette kommunikation det rette sted V kan/skal - Opfordre til tværfaglighed - Begrænse begrænsningerne - Opsøge tværfaglige fora Vores rolle er at formidle viden mellem fagpersoner og til: o Beslutningtagere o Borgere o Bønder (virksomheder) Vi skal arbejde for: Intelligent og systematiseret indsamling af biomasse. Lokal fermentering af biomassen og salg af gas-overskud.

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S

Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Alt4Kreativ A/S LBs Indhold 10 byer 10 bud Bud til Klimakommissionen Samlet rapport fra Indledning... 2 Rapportens opbygning... 3 Gennemgående temaer og spørgsmål... 4 1. Adfærd... 9 2. Boliger... 11 3. Erhvervsliv...

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland

Borgernes KlimaKatalog. Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Borgernes KlimaKatalog Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland: Borgertopmøde om klima

Læs mere

En bæredygtig omstilling af Danmark

En bæredygtig omstilling af Danmark En bæredygtig omstilling af Danmark LØS strategi 2015-2019 Oplæg til årsmøde i LØS d. 10.-12. april 2915 på Ananda Gaorii ved Vig 1 Forord Oktober 2014 afholdt Landsforeningen for Økosamfund, LØS, et seminar

Læs mere

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem

Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem Tema: Bæredygtigt sammenhængende energisystem At skabe bæredygtige energiformer og koblingen til forbrug/anvendelse. Målrettede investeringer i bæredygtig energi. Mere vedvarende energi. Lav en politik

Læs mere

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM

KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM KLIMABEVÆGELSENS POLITISKE PLATFORM Klimabevægelsens politiske platform vedtaget på landsmødet søndag den 27. september 2009. Den globale klimakrise accelererer og nødvendiggør tilstrækkelig handling NU!

Læs mere

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start

April 2013. Natur og Landbrug - en ny start April 2013 Natur og Landbrug - en ny start www.naturoglandbrug.dk Natur og Landbrug en ny start April 2013 Redaktion: Natur- og Landbrugskommissionens sekretariat Design: Clienti Tryk: GP-Tryk A/S Oplag:

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG

EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG EUROPÆISKE BORGERTOPMØDER OM BÆREDYGTIGT FORBRUG INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING Introduktion til borgertopmødet 8 KAPITEL 1 Baggrund og rammer: Værktøjer til politisk beslutningstagning 16 KAPITEL 2

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen

Grøn Vækst. April 2009. Regeringen Grøn Vækst April 2009 Regeringen Indhold Del 1 Grøn Vækst 1.1. Grøn Vækst 3 1.2. En grøn vækstvision for natur, 5 miljø, klima og landbrug 1.3. Investeringer i Grøn Vækst 8 1.4. Grøn Vækst balance 10

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER

OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER OMLÆGNING TIL ØKOLOGI I DE OFFENTLIGE KØKKENER EN KORTLÆGNING AF FORBRUGET AF ØKOLOGI I AALBORG, AARHUS, FURESØ, HVIDOVRE OG BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE I EFTERÅRET 2013. Projektmedarbejder, Lærke Mai Bonde

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere