Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5. Markedsanalyse...7. Porters Markedsanalysemodel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5. Markedsanalyse...7. Porters Markedsanalysemodel..."

Transkript

1 INDHOLD Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5 Line Pors Jørgensen...5 Kristian Lykke Sædam Rasmussen...5 Nick Holm Madirazza...6 Anna Josefine Sørensen...6 Markedsanalyse...7 Produktets relevans og pris...7 Analyse af de potentielle kunder med henblik på markedsføring...9 Porters Markedsanalysemodel...10 Trussel fra nye udbydere...10 Leverandørernes magt...10 Trussel fra substituerende produkter...10 Kundernes magt...11 Konkurrencen blandt eksisterende udbydere på markedet...11 Markedsføring...11 Kundekontakt...11 Salgsfremme...11 Målgruppe og markedssegmentering...12 Reklameslogans...12 Swot analyse...13 Stærke sider...13 Svage sider...13 Muligheder...13 Trusler...14 Ansoffs vækstmatrice...14 Logistik...14 Leje af lager...14 Transport...15 Vurdering af nøgletal...15 Finansiering...16 Side 1 af 17

2 GRUNDLÆGGENDE IDÉ Vores ide går grundlæggende ud på, at det skal være umuligt at tanke benzin på en dieselbil. Man kan I forvejen ikke tanke diesel på en benzinbil, da dieselstudsen er større end benzinstudsen, og dermed kan dieselstudsen ikke komme ned i benzinbilernes tankdæksel. Vi vil løse dette problem ved hjælp af en halvcirkel af gummi, der sidder nede i selve tankdækslet, som forhindrer benzinstudsen i at komme ned i tankdækslet. Denne halvcirkel har præcis den samme omkreds som benzinstudsen, og således er det umuligt at tanke benzin, da dennes studs ikke kan komme i tankdækslet. Gummirøret sidder fast vha. modhagere cirka 10 cm nede i tankdækslet, sådan at dieselstudsen kan komme ordentligt ind i dækslet. Da tankdækslets diameter er forskellig fra en bilmodel til en anden, har vi i første omgang valgt at udforme produktet udelukkende til Ford Dieselbiler, da denne bil er hyppigt anvendt af danskerne og har samme mål for tankdækslerne. Nedenfor ses en skitse af benzinbremseren: Figur 1. Skitse af benzinbremseren Side 2 af 17

3 IDÉUDVIKLING Vi tog udgangspunkt i egne erfaringer og fik derudfra øjnene op for problemet. Derfra tog vi kontakt til diverse bilforhandlere, bilproducenter, mekanikere og Tokheim, som er producent og leverandør af benzinstandere i Danmark for at finde ud af: 1 1) Hvorvidt der var et substituerende produkt 2) Om problemet er hyppigt forekommende på værkstederne 3) Hvad omkostningerne er ved forkert påfyldning 4) Hvilke materialer benzinbremseren kunne laves i 5) Hvorledes benzinbremseren skulle designes Ved henvendelserne har vi fundet ud af følgende: Ad 1) Der findes på nuværende tidspunkt intet substituerende produkt Ad 2) Mekanikerne bekræftede os i, at problemet var et hyppigt forekommende Ad 3) Omkostningerne er cirka kr., såfremt man når at starte bilen, før man opdager fejlen, mens det koster kr., såfremt man opdager fejlen, inden man starter bilen Ad 4) Vi blev oplyst ved mekanikerne om, at det var bedst at lave benzinbremseren i gummi Ad 5) Tokheim fremsendte nogle benzin- og dieselpistoler og tegninger af disse, så vi kunne se, hvordan benzinbremseren skulle designes SELSKABSFORM/VIRKSOMHEDSFORM Vi har valgt at starte ud som et interessentskab (I/S), hvorved vi alle fire er medejere, og alle hæftes økonomisk personligt og solidarisk såfremt firmaet går konkurs. Vores privatøkonomi kommer derved til at være nært sammenhængende med virksomhedens økonomi, og et eventuelt overskud bliver som hovedregel beskattet som vores personlige indkomst. Der er til gengæld ingen krav om, hvor meget startkapital man har, ligesom der heller ikke er krav om, at man lægger sine regnskaber eller revision ud til offentlig beskuelse. Umiddelbart inden virksomhedsstart vil vi sørge for at få udarbejdet en kontrakt i samarbejde med en advokat, hvori de nærmere forhold omkring selskabet bliver beskrevet. 1 En samlet kontaktliste ses i bilagene. Side 3 af 17

4 Som udgangspunkt er vi iværksættere af typen hobbyiværksætter 2. Vores løn vil være et eventuelt overskud, som vi kan tage ud af virksomheden og dele ligeligt alle fire imellem. Dog forventer vi at lade eventuelle overskud gå videre til næste regnskabsår i begyndelsen. En af os (Nick) vil ydermere være deltidsansat til at fragte benzinbremserne mellem producent, lager og forhandler samt pakke produkterne i emballage. Vi har afsat 5 timer pr. uge i det første år til den ansatte, hvilket vil stige i de kommende år. Såfremt vi senere hen udvider vores produktion, forventer vi alle at blive deltidsansatte. Som virksomhed fungerer vi som mellemled mellem leverandør og forhandler. Vores producent/leverandør er Aalborg Gummivarefabrik og Mammens Emballage, og vores forhandler er THansen. Kontrakterne mellem vores firma og de respektive samarbejdspartnere er vedlagt som bilag. PERSONLIGHEDSTYPER LINE PORS JØRGENSEN Integratoren (adm. direktør): Line er øverste leder, der skal sørge for, at vores virksomhed arbejder sammen på kryds og tværs og fungerer optimalt. Derudover er Line vores problemløser og det sociale samlingspunkt. Lines test viste, at hun er en allround person i forhold til de fire personlighedstyper. Vi har valgt, at hun skulle være integratoren, da producenten og administratoren kunne besættes mere optimalt. En vigtig egenskab ved en adm. direktør er også at have et godt overblik over virksomheden, hvilket Line har alle forudsætninger for at have ud fra personlighedstesten. KRISTIAN LYKKE SÆDAM RASMUSSEN 2 Andersen, Michael: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, s. 18 Side 4 af 17

5 Administrator (regnskabschef): Kristian var også allround i personlighedstesten, men var dog overvejende administratortypen. Denne personlighedstype har instinkt for at styre en virksomheds drift og sætte system i dagligdagens gøremål. Som administrator er Kristian eftertænksom og præcis. Kristian vil egne sig til at planlægge opgaver og styre økonomien, hvilket var grunden til, at han fik posten som vores administrator. Kristian har ikke rigtig nogle svagheder, hvilket er yderst anvendeligt i en så lille virksomhed, som vores. Kristian vil være i stand til at være stedfortræder eller god suppleant for os andre. NICK HOLM MADIRAZZA "Producenten"(logistikchef) Nick er en god iværksætter, fordi han er meget arbejdsom og sikrer, at tingene bliver gjort til tiden. Nick er typen, der altid er parat til at påtage sig en ekstra opgave eller arbejde lidt længere. Oftest ved Nick, hvad han vil og spilder helst ikke tiden med unødvendige diskussioner eller eftertænksomhed. Derfor er det vigtigt, at Line som adm. direktør er i stand til at sætte sidste ord på diskussionerne. Nicks personlige egenskaber er vigtige for vores nystartede virksomhed, fordi han er typen, der kan være med til at sætte gang i hjulene og skubbe foretagendet fra start. I forhold til os andre i virksomheden skal Nick hovedsageligt koncentrere sig om et hovedområde, da han er en meget markant producent. Vi har valgt at give Nick posten som logistik chef, da hans egenskaber egner sig godt til at være logistik chef. ANNA JOSEFINE SØRENSEN Side 5 af 17

6 Entreprenør: (produktudviklingschef): Anna Josefine er en god iværksætter, fordi hun har mange nye ideer og forstår at gennemføre dem. Anna Josefine er typen, der har hovedet fyldt med spændende projekter og altid er i gang med at udtænke nye planer. Hun er derfor god til at opstille langsigtede mål og forestille sig, hvordan vores virksomhed kan udvikle sig. Det er vigtigt for vores virksomhed, at vi har en person som Anna Josefine, da hun kan tage initiativet og gå foran med de gode ideer. Hun er egnet til at arbejde med at udvikle produkter og sætte langsigtede mål. Derfor er hun blevet vores produktudviklingschef. MARKEDSANALYSE Markedsanalysen indeholder dels en spørgeskemaundersøgelse i form af personlige interviews og dels en undersøgelse af antallet af dieselbiler på de danske veje. For at gøre spørgeskemaundersøgelsen repræsentativ har vi valgt tre forskellige tankstationer (hhv. Q8, Jet og Statoil i Viby J), og ydermere er vi blevet informeret om, at det var i tidsrummet 8-10, at der var den bredeste skare af bilejere. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. PRODUKTETS RELEVANS OG PRIS Problemets omfang: - 12,8 % af de adspurgte har ved en fejl fyldt benzin på en dieseltank eller været ved at gøre det. Det fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kvinder og mænd (3 mænd og 2 kvinder) - 93 % af de adspurgte har hørt om andre, der ved en fejl har fyldt benzin på en dieselmotor - Konklusion: Problemet er relativt stort, og der er et udbredt kendskab til problemet Interesse i NFP: - 65,1 % af de adspurgte er interesseret i vores produkt Side 6 af 17

7 Svar Ja Nej I alt Har selv fyldt benzin på dieseltank Har hørt om andre Interesseret i produkt Prisvillighed: - Hvilken pris man er villig til at betale, er forholdsvist spredt - Gennemsnitsprisen er ca. 320 kr. Prisvillighed Antal Under 100 kr kr kr kr kr. 2 Over 500 kr. 6 Ved ikke 2 I alt 28 Antal Ford dieselbiler: Side 7 af 17

8 Via kontakt med Niels Damkjær fra De Danske Bilimportører/Danish Car Importers Association er vi blevet oplyst om, at der pr. 25. januar 2009 var Ford dieselbiler på gaden i Danmark. I princippet ville kundepotentialet ligge på kunder, men da markedet for produktet endnu er ukendt, har vi i samarbejde med Louise Bjørg Fensten, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Viby J, vurderet, at det vil være realistisk at kunne sælge blot stk. inden for det første år. Konklusion på produktets potentiale på markedet Da problemet er hyppigt forekommende, og da en så stor andel er interesserede (ca. 65 %), må det konkluderes, at der er et marked for produktet. Dette er dog begrænset, eftersom salget kun er rettet mod Ford-dieselbiler, og markedet vil hurtigt blive mættet. Derfor er det nødvendigt at udvide produktionen til at omfatte andre bilmærker, og desuden at udvide geografisk. ANALYSE AF DE POTENTIELLE KUNDER MED HENBLIK PÅ MARKEDSFØRING Køn: Der er adspurgt flere mænd end kvinder, derfor undersøges den samlede fordeling 62 % af mændene er interesserede 71 % af kvinderne er interesserede Der er en overvægt af kvinder, der er interesserede, men andelen af interesserede mænd er stadig forholdsvis stor, så det vurderes ikke, at markedsføringen skal henvendes mere til kvinder end mænd Mand Kvinde I alt Interesseret Ikke interesseret I alt Procent interesserede 62% 71% Alder: Da der ikke er adspurgt det samme antal i hver aldersgruppe, undersøges den samlede fordeling I aldersgruppen udgør de interesserede en væsentlig større del henholdsvis 100 % og 89 % end i de øvrige aldersgrupper, hvilket betyder, at markedsføringen skal henvendes til denne gruppe. Side 8 af 17

9 Alder I alt Interesseret Ikke interesseret I alt Procent interesserede 33% 50% 100% 89% 20% 33% PORTERS MARKEDSANALYSEMODEL TRUSSEL FRA NYE UDBYDERE Da der ikke er nogen producenter, der laver et lignende produkt, vil der ikke være nogen konkurrence fra eksisterende udbydere. Derimod vil der nok hurtigt komme en trussel fra nye udbydere, men vi agter at tage patent på vores produkt, så truslen fra nye udbydere minimeres. Efter samtale med Christian Neve fra konsulentfirmaet CNTS har vi fundet frem til, at det sandsynligvis er muligt at få foretaget en gratis patentundersøgelse (firmaet støtter unge iværksættere med en lovende idé) samt at få udformet patentet for en sum af omtrent kr. LEVERANDØRERNES MAGT Vi bliver forholdsvis afhængige af vores leverandør, da denne også udgør vores producent. I og med vores produkt skal have et bestemt design, laves der en støbeform af producenten, som vi er afhængige af, fordi den er dyr at få genproduceret. Dog er der et stort udvalg af leverandører af samme type, så såfremt vi vil udvide vores produktion, vil vi være i stand til at spille de forskellige potentielle leverandører op mod hinanden og få et bedst muligt tilbud. Side 9 af 17

10 TRUSSEL FRA SUBSTITUERENDE PRODUKTER Da det i forvejen er umuligt at fylde diesel på en benzinbil, skal vi udelukkende fokusere på dieselbilernes problem. På baggrund af diverse korrespondancer med bilproducenter, -mekanikere og forhandlere, har vi fundet ud af, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et tilsvarende produkt, der har samme effekt, som vores produkt. Truslen fra substituerende produkter er derfor minimal i øjeblikket, men hvis vores produkt bliver en succes, vil der højst sandsynligt komme substituerende produkter. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er et skridt foran vores konkurrenter og bliver ved med at optimere vores produkt. Der er i disse tider meget fokus på CO 2 forurening, hvilket har medført, at der i højere grad er kommet kvalificerede alternativer til bilen. En af de største konkurrenter til bilen er de nye elbiler. Elbilerne har gennem de sidste par år haft en positiv udvikling, som har gjort det mere attraktivt at købe en elbil end det var før i tiden. KUNDERNES MAGT Kundernes magt er selvfølgelig alt afgørende i forhold til om vores produkt bliver en succes. Derfor har vi fortaget en markedsundersøgelse på en række tankstationer, der giver os en fingerpeg om hvor stort problemet er, og hvad kunderne er villige til at betale for vores produkt. Markedsundersøgelsen ses på side 7. KONKURRENCEN BLANDT EKSISTERENDE UDBYDERE PÅ MARKEDET Som nævnt tidligere findes der på nuværende tidspunkt ikke andre produkter, der har samme funktion som vores produkt. Når vi samtidigt agter at tage patent på vores produkt, forventer vi en minimal konkurrence i opstartningsfasen. Derimod er det svært at sige, hvor stor en konkurrence vi får, hvis vores produkt bliver en succes. MARKEDSFØRING KUNDEKONTAKT I øjeblikket er vi i gang med at forhandle med THansen om, at de vil markedsføre og sælge vores produkt. Det, vi er kommet frem til indtil videre, er, at vi skal have 150 kr. for at sælge det til THansen og derefter vil THansen sælge det for omkring 300 kr. ifølge vores markedsanalyse. THansen vil selv stå for markedsføringen af vores produkt gennem tilbudsaviser og diverse reklamer. Vi håber på at få Side 10 af 17

11 en langvarig kontrakt med THansen, da det er den optimale sammenarbejdspartner, vi kunne ønske os. SALGSFREMME For at fremme kendskabet til vores produkt, ønsker vi at få en lille stand på bilmessen Biler i Bella i Bellacentret. Gennem kontakt med Bellacentret har vi fundet frem til en pris på kr. for en lille stand. Derudover kommer det til at koste ekstra for yderlig promoting. MÅLGRUPPE OG MARKEDSSEGMENTERING Først og fremmest skal vores markedsføring målrettes ejere af dieselbiler. Eftersom de løbende omkostninger til en dieselbil er billigere end til en benzinbil, må man formode, at dieselbilejere er bilejere, der kører mange kilometer hovedsageligt som et led i deres arbejde. Derfor er målgruppen især forretningsfolk og generelt folk, der rejser meget. Ift. RISC-markedssegmenteringsmodellen skal man derfor fange det blå markedssegment, som består af de karriereorienterede og liberalistiske forbrugere. Dog lader det til, at antallet af dieselbiler er stigende, eftersom: - De er blevet forbedret ift. hestekræfter - De er blevet langt mere miljøvenlige og kører i dag typisk omkring 30 % længere på literen end en benzinbil - Registreringsafgifterne er blevet mindre - De sidste tiders højkonjunktur har skudt olieprisen i vejret, hvorved der er penge at spare ved at vælge en dieselbil, fordi det er alment kendt at diesel er billigere end benzin Derfor må man forvente at målgruppen i fremtiden bliver bredere, og at de andre segmenter også vil kunne være interesserede. F.eks. vil de grønne ikke længere kunne afvise dieselbilen af de samme miljømæssige årsager. Desuden viste vores markedsanalyse, at hovedmålgruppen skal findes hos de årige, hvilket hænger godt sammen med målgruppen for bilmesser samt ekstraudstyrsforhandler, som f.eks. THansen. Tonen i markedsføringen skal være seriøs, men det ville ikke gøre noget, hvis der var et snært af sarkasme i reklamen. REKLAMESLOGANS Herunder ses tre måder at formulere reklamens ordlyd på: 1) Er du stresset på vej til arbejde om morgenen? Vi gør det nemmere for dig at undgå at lave fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! Side 11 af 17

12 2) Er du træt og udkørt efter en lang dag? Vi gør det nemmere for dig at undgå at lave fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! 3) Sidder du med krumme tæer fra din kone kører mod tankstationen og til hun er tilbage igen? Vi sikrer, at hun ikke laver nogen fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! Side 12 af 17

13 SWOT ANALYSE STÆRKE SIDER Vores stærke side er, at vi har udviklet et nyt produkt, så vi er de eneste på markedet, der udbyder vores produkt. Da vi samtidig agter at tage patent på vores produkt, har vi et godt forspring i forhold til eventuelle konkurrenter. Vores omkostninger er lave, da der ikke har ligget en forskningsproces bag vores produkt, og da vi ikke forventer nogen løn i opstartsfasen, foruden aflønning til Nick, som er deltidsansat, vil der heller ikke være særlig store omkostninger der. Desuden kommer der flere og flere dieselbiler i forhold til benzinbiler, da danskernes bilforbrug egner sig mere til dieselbiler, og dermed bliver vores kundegruppe større og større med tiden, hvilket formodentlig vil gavne vores salg. Sidst men ikke mindst er der for nylig blevet indført papegøje-nummerplader, som gør det billigere at købe en bil på gule plader. Disse er typisk dieselbiler, og derfor er der mulighed for, at vores marked bliver udvidet. SVAGE SIDER Først og fremmest er der risikoen for at vores økonomi slipper op. Dette forsøges imødegået ved i første omgang at søge investorer, og såfremt det ikke lykkes at optage yderligere lån i banken. Desuden er der ingen af os, der har nogen erfaring inden for erhvervslivet eller nogen særlig kendskab til det marked, som vores produkt vil komme til at befinde sig i. MULIGHEDER Vi har fået god respons fra forskellige forhandler og automekanikere, og en oplagt mulighed ville derfor være at søge investorer. Danfoss er en potentiel investor, da vi gennem førnævnte Christian Neve er blevet oplyst om, at virksomheden er interesseret i at være investor for nyopstartede virksomheder, og gennem Christian Neve kan vi få kontakt til Danfoss. På længere sigt forventer vi at udvide produktionen, således at benzinbremseren passer til andre bilmærker end Ford, og kundegruppen vil derved blive langt større. Derudover er der mulighed for at gøre markedet internationalt, da der i hvert fald i Europa er standardmål på benzinpistoler. Først og fremmest vil det være oplagt at udvide markedet til Tyskland ved at samarbejde med en tysk biludstyrskæde. Tyskland er et oplagt land, fordi der er en stor andel af dieselbiler. Derfor har vi taget kontakt til D&W, som er Tysklands svar på Thansen og er Europas største forhandler af resevedele til biler. De var overordenligt interesseret i vores produkt og finder produktet nødvendigt, men ønskede et fysisk produkt i hånden før de ville undskrive en fiktiv kontrakt. Ydermere kan vi sælge vores produkt til Side 13 af 17

14 bilproducenterne, således de allerede er monteret i tankdækslerne inden de forhandles ud til kunderne. TRUSLER En trussel er som nævnt under Porters markedsanalyse elbilerne. Derudover er der kommet et øget fokus på at forbedre den offentlige transport fra de danske politikere, hvilket kan hæmme bilindustrien. Endelig er der den trussel at hvis bilproducenterne opfinder et lignede produkt, der går uden om vores patent, vil vores produkt ikke være så attraktivt som før. ANSOFFS VÆKSTMATRICE Eftersom vi har patent på ideen, råder vi over den fulde markedsandel, og vi har derfor ikke brug for at øge denne på det nuværende marked. Til gengæld er der mulighed for både at produkt- og markedsudvikling. Markedsudviklingen vil fungere i form af at lancere produktet i de andre kontinenter, og produktudviklingen vil være ved at ændre på målene for benzinbremseren, hvorved den vil kunne sælges til andre bilmærker. LOGISTIK LEJE AF LAGER Til opbevaring af benzinbremserne har vi lejet et lokale i nærheden af vores bopæle: Side 14 af 17

15 TRANSPORT Vi har på forhånd en kassevogn til rådighed, hvor vi blot skal afregne benzin, afgifter og lignende. Omkostningerne hertil formodes at være på kr. det første år, kr. det andet år og kr. det tredje år idet vi udvider varelageret. VURDERING AF NØGLETAL Et af de punkter, hvor analytikere og aktionærer kan se, hvordan en virksomhedsøkonomi ser ud, er ud fra nøgletallene. Derfor har vi valgt at analysere vores egne nøgletal, som kan ses i vores regnskabsbilag. Det første nøgletal er afkastningsgraden, som er et resultat af primær drift gange 100 procent divideret med alle virksomhedens aktiver. En normal afkastningsgrad vil ligge på omkring 6 procent. Vores virksomheds afkastningsgrad ligger på 31,7 procent det første år, hvorefter den ligger på 62,5 og 54,1 procent andet og tredje år. Det er tydeligt, at vores afkastningsgrad er meget høj i forhold til normen, men det skyldes hovedsageligt, at vores aktiver er små de første par år af virksomhedens levetid. Det næste nøgletal, der indgår i vores regnskab er egenkapitalens forrentning. Egenkapitalens forrentning udregnes ud fra resultat før skat ganget med 100 procent divideret med egenkapitalen. Egenkapitalens forrentning skal mindst ligge på 8 procent, hvor vores ligger på hhv. 53,7, 90,8 og 66,7 Side 15 af 17

16 procent over de første tre år, hvilket er yderst godt. Hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, har virksomheden tjent på fremmedkapitalen. Vi har dog taget højde for i analysen, at vores egenkapitals forrentning primært er høj pga., at vores egenkapital er lav. Dækningsgraden er det næste nøgletal i vores regnskab. Dækningsgraden kommer ud fra dækningsbidraget ganget med 100 procent divideret med omsætningen. Dækningsgraden kan man ikke rigtig bruge til at sammenligne virksomheder i forskellige brancher, men en tommelfingerregel er, at hvis dækningsgraden stiger over en årrække, er det en positiv udvikling. Vores dækningsgrad stiger fra 89,1 til 89,4 procent over tre år, hvilket ikke er en sensationel udvikling, men en god stabil udvikling. Næste nøgletal er soliditetsgraden, som udregnes ud fra egenkapitalen ganget med 100 procent divideret med aktiverne i virksomheden. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af ejerne selv. Soliditetsgraden skal helst ligge på over 15 procent og hvis den er over 30 procent betegnes det, som et godt resultat. Vores soliditetsgrad ligger på 44,8 procent første år, hvorefter den stiger til 66,0 og 79,8 procent andet og tredje år. Da European Business Games regler siger, at man har 30 procent af egenkapitalen fra start af, medvirker det til at vores soliditetsgrad bliver høj. Derudover spiller vores aktiver igen en stor rolle, da det er aktiverne man dividerer med og da vores aktiver er forholdsvis lave, bliver det endelige resultat højt. Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne uden at renter, ekstraordinære poster eller skatten har indflydelse. Overskudsgraden er et resultat af primær drift ganget med 100 procent divideret med omsætningen. Normalen er omkring 5 procent, hvorimod vores overskudsgrad ligger på hhv. 20,2, 58,2 og 63,5 procent de tre første år, hvilket må betegnes for at være et særdeles godt resultat. Aktivernes omsætningshastighed er kort og godt omsætningen divideret med virksomhedens aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor mange gange omsætningen er større end aktiverne. Det er et positivt tegn, hvis aktivernes omsætningshastighed stiger over årene. Vores ligger på 1,6 det første år, hvor den så falder til 1,1 andet år og ender på 0,9 procent tredje år, hvilket gør, at aktivernes omsætningshastighed er det første nøgletal, som har en negativ indvirkning på vores virksomheds budget. Likviditetsgraden er det sidste nøgletal, som vi vil beskæftige os med. Likviditetsgraden viser, om virksomheden, med de mest omsættelige aktiver, allerede nu er i stand til at betale den gæld, som forfalder inden for næste år. Hvis tallet er over 1, er det et tegn på, at man er i stand til at betale sin gæld. Vores egen likviditetsgrad ligger på 3,6, 3,2 og 4,2 over de første tre år, hvilket er et yderst godt resultat. Vi kan dog ikke rigtig bruge likviditetsgraden til noget, da vores virksomhed ikke har nogen kortfristet gæld, og da likviditetsgraden er omsætningsaktiver over kortfristet gæld, er det ikke et resultat vi kan bruge til noget. Side 16 af 17

17 FINANSIERING På baggrund af en samtale med Louise Bjørg Fensten, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Viby J, har vi udarbejdet en fiktiv kontrakt over et lån på kr., som vi afvikler over tre år med en rente på % (denne kan dog reguleres hvert kvartal) kr. ud af det samlede beløb fås som et kassekreditlån, da dette beløb er, hvad der ligger i vores bankbeholdning. Kassekreditlånet oprettes for at undgå manglende likviditet i eventuelle situationer, hvor betalingen ikke er faldet på forfaldsdatoen fra forhandleren. Også dette lån vil afvikles over tre år. Kontrakten er vedlagt som bilag. Side 17 af 17

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS

Virksomhedsanalyse. Fjällräven ApS Virksomhedsanalyse Fjällräven ApS Udarbejdet af Majli Sofie Knappe, 3eø Silkeborg Gymnasium, maj 2012 Virksomhedsbeskrivelse Fjällräven ApS er det danske datterselskab af den svenske koncern Fenix Outdoor.

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

5. Kursusgang virksomhedsledelse

5. Kursusgang virksomhedsledelse 5. Kursusgang virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på)

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Leasing - hvad skal du være opmærksom på?

Leasing - hvad skal du være opmærksom på? Forberedelse Budget Benzin, diesel eller el Leasing eller køb Bilen ved forhandleren Udstyr Garanti Prøvetur Service Rabat Finansiering Gode råd Forsikring Slutseddel BilBasens købsguide til nye biler

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier regnskabsanalyse / gartnerier 2013 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 29. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det største underskud nogensinde.

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

MotorcykelImportørForeningen (MIF)

MotorcykelImportørForeningen (MIF) Skatteudvalget L 217 - Bilag 19 Offentligt MotorcykelImportørForeningen (MIF) 010507 Høringssvar til L 217 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgifsloven Konstruktivt forslag

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk?

Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? sælger-visitkort Hvorfor vælge Erik Maibom A/S / leasingbilen.dk? Lokale fagfolk giver bedre råd. Vi bor i Aalborg. Vi bor lige om hjørnet og tæt på vores kunder. Vi er jyder. Vi leverer ikke noget smart,

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3

I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning... 3 Indhold I IT-Foranalyse 2 0.1 Indledning............................... 3 1 Awesome Consulting 4 1.1 Om Awesome Consulting...................... 4 1.2 Mission og vision........................... 4 1.2.1

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet

Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet. Analyse fra Soliditet Oktober 2011 Analyse af danske virksomheders likviditet Analyse fra Soliditet 1 Resume Mange af landets små og mellemstore virkosmheder er pressede fra flere sider. Kunderne kræver længere betalingsfrister

Læs mere

Hvordan udarbejdes en strategi

Hvordan udarbejdes en strategi LENNART SVENSTRUP Hvordan udarbejdes en strategi LENNART@KYOEVAENGET.DK 2011 Strategi Alle kan udarbejde en strategi! MEN: For at en strategi er noget værd i praksis, skal den tage udgangspunkt i virkeligheden,

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier

regnskabsanalyse 2009 / gartnerier regnskabsanalyse 2009 / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 25. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier viser en klar tendens til en vending

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 2 16. september 2014 Analyse fra AutoBranchen Danmark Skal forsikringsselskaberne have rabat? - Model til konsekvensberegning af rabatter Bilsalget: Endnu et rekordår undervejs Forhøjelse af totalskadegrænsen

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Erhvervsøkonomi C Mads

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør

Thomas Bernt Henriksen. Økonomisk redaktør Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Lær af de bedste Budskab 1 Det er hårdt arbejde at blive gazelle i 2012 Budskab 2 Lær af de bedste - Hvordan bliver man unik? Budskab 3 Alvorlige alarmsignaler

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Kære selvstuderende i: Erhvervsøkonomi, C-niveau Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag. Jeg træffes i tidsrummet: Læser rutinemæssigt mail med højst enkelte

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015

Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 28 juli 2015 Iværksætterkurser i Holstebro, Lemvig og Struer forår 2015 Iværksætterkurser er kollektive arrangementer, som er målrettet potentielle og nye iværksættere, hvor der formidles nyttig viden

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt

Bilforhandleren 2020. Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt Bilforhandleren 2020 Scenarier for fremtidens bilmarked og bilforhandler Kort fortalt 2 damvad.com Velkommen til fremtiden! Med denne analyse Bilforhandleren 2020 scenarier for fremtidens bilmarked og

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut

www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Danmarks Meteorologiske Institut www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Der er ialt

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

5. mm virksomhedsledelse

5. mm virksomhedsledelse 5. mm virksomhedsledelse Agenda: Entrepreneurship iværksætteri innovation - hvorfor? Hvem skal udvikle en forretningsplan Hvilke elementer er vigtige i en forretningsplan (det I skal fokusere på) Evnen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet

Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Prioriteringer ved bilkøb Civilingeniør, Mohamed El Halimi, Energistyrelsen, Miljø- og Energiministeriet Baggrund Som et middel til at reducere CO2-emissionen fra biler har EU bestemt sig for at indføre

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S

Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Af Susanne Høiberg, HØIBERG A/S Det er en almindelig misforståelse, at blot man har patentbeskyttet sin produktion, så kan den også lovligt komme på markedet. Mange virksomheder med forskning og udvikling

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S

Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Bilag 1 Anbefalinger til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud: Virksomhedsskabelon Bilag til tilbud: Virksomhedsbeskrivelse VIRKSOMHEDNAVN A/S Det skal hermed bekræftes, at oplysningerne i denne

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere