Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5. Markedsanalyse...7. Porters Markedsanalysemodel...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5. Markedsanalyse...7. Porters Markedsanalysemodel..."

Transkript

1 INDHOLD Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5 Line Pors Jørgensen...5 Kristian Lykke Sædam Rasmussen...5 Nick Holm Madirazza...6 Anna Josefine Sørensen...6 Markedsanalyse...7 Produktets relevans og pris...7 Analyse af de potentielle kunder med henblik på markedsføring...9 Porters Markedsanalysemodel...10 Trussel fra nye udbydere...10 Leverandørernes magt...10 Trussel fra substituerende produkter...10 Kundernes magt...11 Konkurrencen blandt eksisterende udbydere på markedet...11 Markedsføring...11 Kundekontakt...11 Salgsfremme...11 Målgruppe og markedssegmentering...12 Reklameslogans...12 Swot analyse...13 Stærke sider...13 Svage sider...13 Muligheder...13 Trusler...14 Ansoffs vækstmatrice...14 Logistik...14 Leje af lager...14 Transport...15 Vurdering af nøgletal...15 Finansiering...16 Side 1 af 17

2 GRUNDLÆGGENDE IDÉ Vores ide går grundlæggende ud på, at det skal være umuligt at tanke benzin på en dieselbil. Man kan I forvejen ikke tanke diesel på en benzinbil, da dieselstudsen er større end benzinstudsen, og dermed kan dieselstudsen ikke komme ned i benzinbilernes tankdæksel. Vi vil løse dette problem ved hjælp af en halvcirkel af gummi, der sidder nede i selve tankdækslet, som forhindrer benzinstudsen i at komme ned i tankdækslet. Denne halvcirkel har præcis den samme omkreds som benzinstudsen, og således er det umuligt at tanke benzin, da dennes studs ikke kan komme i tankdækslet. Gummirøret sidder fast vha. modhagere cirka 10 cm nede i tankdækslet, sådan at dieselstudsen kan komme ordentligt ind i dækslet. Da tankdækslets diameter er forskellig fra en bilmodel til en anden, har vi i første omgang valgt at udforme produktet udelukkende til Ford Dieselbiler, da denne bil er hyppigt anvendt af danskerne og har samme mål for tankdækslerne. Nedenfor ses en skitse af benzinbremseren: Figur 1. Skitse af benzinbremseren Side 2 af 17

3 IDÉUDVIKLING Vi tog udgangspunkt i egne erfaringer og fik derudfra øjnene op for problemet. Derfra tog vi kontakt til diverse bilforhandlere, bilproducenter, mekanikere og Tokheim, som er producent og leverandør af benzinstandere i Danmark for at finde ud af: 1 1) Hvorvidt der var et substituerende produkt 2) Om problemet er hyppigt forekommende på værkstederne 3) Hvad omkostningerne er ved forkert påfyldning 4) Hvilke materialer benzinbremseren kunne laves i 5) Hvorledes benzinbremseren skulle designes Ved henvendelserne har vi fundet ud af følgende: Ad 1) Der findes på nuværende tidspunkt intet substituerende produkt Ad 2) Mekanikerne bekræftede os i, at problemet var et hyppigt forekommende Ad 3) Omkostningerne er cirka kr., såfremt man når at starte bilen, før man opdager fejlen, mens det koster kr., såfremt man opdager fejlen, inden man starter bilen Ad 4) Vi blev oplyst ved mekanikerne om, at det var bedst at lave benzinbremseren i gummi Ad 5) Tokheim fremsendte nogle benzin- og dieselpistoler og tegninger af disse, så vi kunne se, hvordan benzinbremseren skulle designes SELSKABSFORM/VIRKSOMHEDSFORM Vi har valgt at starte ud som et interessentskab (I/S), hvorved vi alle fire er medejere, og alle hæftes økonomisk personligt og solidarisk såfremt firmaet går konkurs. Vores privatøkonomi kommer derved til at være nært sammenhængende med virksomhedens økonomi, og et eventuelt overskud bliver som hovedregel beskattet som vores personlige indkomst. Der er til gengæld ingen krav om, hvor meget startkapital man har, ligesom der heller ikke er krav om, at man lægger sine regnskaber eller revision ud til offentlig beskuelse. Umiddelbart inden virksomhedsstart vil vi sørge for at få udarbejdet en kontrakt i samarbejde med en advokat, hvori de nærmere forhold omkring selskabet bliver beskrevet. 1 En samlet kontaktliste ses i bilagene. Side 3 af 17

4 Som udgangspunkt er vi iværksættere af typen hobbyiværksætter 2. Vores løn vil være et eventuelt overskud, som vi kan tage ud af virksomheden og dele ligeligt alle fire imellem. Dog forventer vi at lade eventuelle overskud gå videre til næste regnskabsår i begyndelsen. En af os (Nick) vil ydermere være deltidsansat til at fragte benzinbremserne mellem producent, lager og forhandler samt pakke produkterne i emballage. Vi har afsat 5 timer pr. uge i det første år til den ansatte, hvilket vil stige i de kommende år. Såfremt vi senere hen udvider vores produktion, forventer vi alle at blive deltidsansatte. Som virksomhed fungerer vi som mellemled mellem leverandør og forhandler. Vores producent/leverandør er Aalborg Gummivarefabrik og Mammens Emballage, og vores forhandler er THansen. Kontrakterne mellem vores firma og de respektive samarbejdspartnere er vedlagt som bilag. PERSONLIGHEDSTYPER LINE PORS JØRGENSEN Integratoren (adm. direktør): Line er øverste leder, der skal sørge for, at vores virksomhed arbejder sammen på kryds og tværs og fungerer optimalt. Derudover er Line vores problemløser og det sociale samlingspunkt. Lines test viste, at hun er en allround person i forhold til de fire personlighedstyper. Vi har valgt, at hun skulle være integratoren, da producenten og administratoren kunne besættes mere optimalt. En vigtig egenskab ved en adm. direktør er også at have et godt overblik over virksomheden, hvilket Line har alle forudsætninger for at have ud fra personlighedstesten. KRISTIAN LYKKE SÆDAM RASMUSSEN 2 Andersen, Michael: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, s. 18 Side 4 af 17

5 Administrator (regnskabschef): Kristian var også allround i personlighedstesten, men var dog overvejende administratortypen. Denne personlighedstype har instinkt for at styre en virksomheds drift og sætte system i dagligdagens gøremål. Som administrator er Kristian eftertænksom og præcis. Kristian vil egne sig til at planlægge opgaver og styre økonomien, hvilket var grunden til, at han fik posten som vores administrator. Kristian har ikke rigtig nogle svagheder, hvilket er yderst anvendeligt i en så lille virksomhed, som vores. Kristian vil være i stand til at være stedfortræder eller god suppleant for os andre. NICK HOLM MADIRAZZA "Producenten"(logistikchef) Nick er en god iværksætter, fordi han er meget arbejdsom og sikrer, at tingene bliver gjort til tiden. Nick er typen, der altid er parat til at påtage sig en ekstra opgave eller arbejde lidt længere. Oftest ved Nick, hvad han vil og spilder helst ikke tiden med unødvendige diskussioner eller eftertænksomhed. Derfor er det vigtigt, at Line som adm. direktør er i stand til at sætte sidste ord på diskussionerne. Nicks personlige egenskaber er vigtige for vores nystartede virksomhed, fordi han er typen, der kan være med til at sætte gang i hjulene og skubbe foretagendet fra start. I forhold til os andre i virksomheden skal Nick hovedsageligt koncentrere sig om et hovedområde, da han er en meget markant producent. Vi har valgt at give Nick posten som logistik chef, da hans egenskaber egner sig godt til at være logistik chef. ANNA JOSEFINE SØRENSEN Side 5 af 17

6 Entreprenør: (produktudviklingschef): Anna Josefine er en god iværksætter, fordi hun har mange nye ideer og forstår at gennemføre dem. Anna Josefine er typen, der har hovedet fyldt med spændende projekter og altid er i gang med at udtænke nye planer. Hun er derfor god til at opstille langsigtede mål og forestille sig, hvordan vores virksomhed kan udvikle sig. Det er vigtigt for vores virksomhed, at vi har en person som Anna Josefine, da hun kan tage initiativet og gå foran med de gode ideer. Hun er egnet til at arbejde med at udvikle produkter og sætte langsigtede mål. Derfor er hun blevet vores produktudviklingschef. MARKEDSANALYSE Markedsanalysen indeholder dels en spørgeskemaundersøgelse i form af personlige interviews og dels en undersøgelse af antallet af dieselbiler på de danske veje. For at gøre spørgeskemaundersøgelsen repræsentativ har vi valgt tre forskellige tankstationer (hhv. Q8, Jet og Statoil i Viby J), og ydermere er vi blevet informeret om, at det var i tidsrummet 8-10, at der var den bredeste skare af bilejere. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. PRODUKTETS RELEVANS OG PRIS Problemets omfang: - 12,8 % af de adspurgte har ved en fejl fyldt benzin på en dieseltank eller været ved at gøre det. Det fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kvinder og mænd (3 mænd og 2 kvinder) - 93 % af de adspurgte har hørt om andre, der ved en fejl har fyldt benzin på en dieselmotor - Konklusion: Problemet er relativt stort, og der er et udbredt kendskab til problemet Interesse i NFP: - 65,1 % af de adspurgte er interesseret i vores produkt Side 6 af 17

7 Svar Ja Nej I alt Har selv fyldt benzin på dieseltank Har hørt om andre Interesseret i produkt Prisvillighed: - Hvilken pris man er villig til at betale, er forholdsvist spredt - Gennemsnitsprisen er ca. 320 kr. Prisvillighed Antal Under 100 kr kr kr kr kr. 2 Over 500 kr. 6 Ved ikke 2 I alt 28 Antal Ford dieselbiler: Side 7 af 17

8 Via kontakt med Niels Damkjær fra De Danske Bilimportører/Danish Car Importers Association er vi blevet oplyst om, at der pr. 25. januar 2009 var Ford dieselbiler på gaden i Danmark. I princippet ville kundepotentialet ligge på kunder, men da markedet for produktet endnu er ukendt, har vi i samarbejde med Louise Bjørg Fensten, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Viby J, vurderet, at det vil være realistisk at kunne sælge blot stk. inden for det første år. Konklusion på produktets potentiale på markedet Da problemet er hyppigt forekommende, og da en så stor andel er interesserede (ca. 65 %), må det konkluderes, at der er et marked for produktet. Dette er dog begrænset, eftersom salget kun er rettet mod Ford-dieselbiler, og markedet vil hurtigt blive mættet. Derfor er det nødvendigt at udvide produktionen til at omfatte andre bilmærker, og desuden at udvide geografisk. ANALYSE AF DE POTENTIELLE KUNDER MED HENBLIK PÅ MARKEDSFØRING Køn: Der er adspurgt flere mænd end kvinder, derfor undersøges den samlede fordeling 62 % af mændene er interesserede 71 % af kvinderne er interesserede Der er en overvægt af kvinder, der er interesserede, men andelen af interesserede mænd er stadig forholdsvis stor, så det vurderes ikke, at markedsføringen skal henvendes mere til kvinder end mænd Mand Kvinde I alt Interesseret Ikke interesseret I alt Procent interesserede 62% 71% Alder: Da der ikke er adspurgt det samme antal i hver aldersgruppe, undersøges den samlede fordeling I aldersgruppen udgør de interesserede en væsentlig større del henholdsvis 100 % og 89 % end i de øvrige aldersgrupper, hvilket betyder, at markedsføringen skal henvendes til denne gruppe. Side 8 af 17

9 Alder I alt Interesseret Ikke interesseret I alt Procent interesserede 33% 50% 100% 89% 20% 33% PORTERS MARKEDSANALYSEMODEL TRUSSEL FRA NYE UDBYDERE Da der ikke er nogen producenter, der laver et lignende produkt, vil der ikke være nogen konkurrence fra eksisterende udbydere. Derimod vil der nok hurtigt komme en trussel fra nye udbydere, men vi agter at tage patent på vores produkt, så truslen fra nye udbydere minimeres. Efter samtale med Christian Neve fra konsulentfirmaet CNTS har vi fundet frem til, at det sandsynligvis er muligt at få foretaget en gratis patentundersøgelse (firmaet støtter unge iværksættere med en lovende idé) samt at få udformet patentet for en sum af omtrent kr. LEVERANDØRERNES MAGT Vi bliver forholdsvis afhængige af vores leverandør, da denne også udgør vores producent. I og med vores produkt skal have et bestemt design, laves der en støbeform af producenten, som vi er afhængige af, fordi den er dyr at få genproduceret. Dog er der et stort udvalg af leverandører af samme type, så såfremt vi vil udvide vores produktion, vil vi være i stand til at spille de forskellige potentielle leverandører op mod hinanden og få et bedst muligt tilbud. Side 9 af 17

10 TRUSSEL FRA SUBSTITUERENDE PRODUKTER Da det i forvejen er umuligt at fylde diesel på en benzinbil, skal vi udelukkende fokusere på dieselbilernes problem. På baggrund af diverse korrespondancer med bilproducenter, -mekanikere og forhandlere, har vi fundet ud af, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et tilsvarende produkt, der har samme effekt, som vores produkt. Truslen fra substituerende produkter er derfor minimal i øjeblikket, men hvis vores produkt bliver en succes, vil der højst sandsynligt komme substituerende produkter. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er et skridt foran vores konkurrenter og bliver ved med at optimere vores produkt. Der er i disse tider meget fokus på CO 2 forurening, hvilket har medført, at der i højere grad er kommet kvalificerede alternativer til bilen. En af de største konkurrenter til bilen er de nye elbiler. Elbilerne har gennem de sidste par år haft en positiv udvikling, som har gjort det mere attraktivt at købe en elbil end det var før i tiden. KUNDERNES MAGT Kundernes magt er selvfølgelig alt afgørende i forhold til om vores produkt bliver en succes. Derfor har vi fortaget en markedsundersøgelse på en række tankstationer, der giver os en fingerpeg om hvor stort problemet er, og hvad kunderne er villige til at betale for vores produkt. Markedsundersøgelsen ses på side 7. KONKURRENCEN BLANDT EKSISTERENDE UDBYDERE PÅ MARKEDET Som nævnt tidligere findes der på nuværende tidspunkt ikke andre produkter, der har samme funktion som vores produkt. Når vi samtidigt agter at tage patent på vores produkt, forventer vi en minimal konkurrence i opstartningsfasen. Derimod er det svært at sige, hvor stor en konkurrence vi får, hvis vores produkt bliver en succes. MARKEDSFØRING KUNDEKONTAKT I øjeblikket er vi i gang med at forhandle med THansen om, at de vil markedsføre og sælge vores produkt. Det, vi er kommet frem til indtil videre, er, at vi skal have 150 kr. for at sælge det til THansen og derefter vil THansen sælge det for omkring 300 kr. ifølge vores markedsanalyse. THansen vil selv stå for markedsføringen af vores produkt gennem tilbudsaviser og diverse reklamer. Vi håber på at få Side 10 af 17

11 en langvarig kontrakt med THansen, da det er den optimale sammenarbejdspartner, vi kunne ønske os. SALGSFREMME For at fremme kendskabet til vores produkt, ønsker vi at få en lille stand på bilmessen Biler i Bella i Bellacentret. Gennem kontakt med Bellacentret har vi fundet frem til en pris på kr. for en lille stand. Derudover kommer det til at koste ekstra for yderlig promoting. MÅLGRUPPE OG MARKEDSSEGMENTERING Først og fremmest skal vores markedsføring målrettes ejere af dieselbiler. Eftersom de løbende omkostninger til en dieselbil er billigere end til en benzinbil, må man formode, at dieselbilejere er bilejere, der kører mange kilometer hovedsageligt som et led i deres arbejde. Derfor er målgruppen især forretningsfolk og generelt folk, der rejser meget. Ift. RISC-markedssegmenteringsmodellen skal man derfor fange det blå markedssegment, som består af de karriereorienterede og liberalistiske forbrugere. Dog lader det til, at antallet af dieselbiler er stigende, eftersom: - De er blevet forbedret ift. hestekræfter - De er blevet langt mere miljøvenlige og kører i dag typisk omkring 30 % længere på literen end en benzinbil - Registreringsafgifterne er blevet mindre - De sidste tiders højkonjunktur har skudt olieprisen i vejret, hvorved der er penge at spare ved at vælge en dieselbil, fordi det er alment kendt at diesel er billigere end benzin Derfor må man forvente at målgruppen i fremtiden bliver bredere, og at de andre segmenter også vil kunne være interesserede. F.eks. vil de grønne ikke længere kunne afvise dieselbilen af de samme miljømæssige årsager. Desuden viste vores markedsanalyse, at hovedmålgruppen skal findes hos de årige, hvilket hænger godt sammen med målgruppen for bilmesser samt ekstraudstyrsforhandler, som f.eks. THansen. Tonen i markedsføringen skal være seriøs, men det ville ikke gøre noget, hvis der var et snært af sarkasme i reklamen. REKLAMESLOGANS Herunder ses tre måder at formulere reklamens ordlyd på: 1) Er du stresset på vej til arbejde om morgenen? Vi gør det nemmere for dig at undgå at lave fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! Side 11 af 17

12 2) Er du træt og udkørt efter en lang dag? Vi gør det nemmere for dig at undgå at lave fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! 3) Sidder du med krumme tæer fra din kone kører mod tankstationen og til hun er tilbage igen? Vi sikrer, at hun ikke laver nogen fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! Side 12 af 17

13 SWOT ANALYSE STÆRKE SIDER Vores stærke side er, at vi har udviklet et nyt produkt, så vi er de eneste på markedet, der udbyder vores produkt. Da vi samtidig agter at tage patent på vores produkt, har vi et godt forspring i forhold til eventuelle konkurrenter. Vores omkostninger er lave, da der ikke har ligget en forskningsproces bag vores produkt, og da vi ikke forventer nogen løn i opstartsfasen, foruden aflønning til Nick, som er deltidsansat, vil der heller ikke være særlig store omkostninger der. Desuden kommer der flere og flere dieselbiler i forhold til benzinbiler, da danskernes bilforbrug egner sig mere til dieselbiler, og dermed bliver vores kundegruppe større og større med tiden, hvilket formodentlig vil gavne vores salg. Sidst men ikke mindst er der for nylig blevet indført papegøje-nummerplader, som gør det billigere at købe en bil på gule plader. Disse er typisk dieselbiler, og derfor er der mulighed for, at vores marked bliver udvidet. SVAGE SIDER Først og fremmest er der risikoen for at vores økonomi slipper op. Dette forsøges imødegået ved i første omgang at søge investorer, og såfremt det ikke lykkes at optage yderligere lån i banken. Desuden er der ingen af os, der har nogen erfaring inden for erhvervslivet eller nogen særlig kendskab til det marked, som vores produkt vil komme til at befinde sig i. MULIGHEDER Vi har fået god respons fra forskellige forhandler og automekanikere, og en oplagt mulighed ville derfor være at søge investorer. Danfoss er en potentiel investor, da vi gennem førnævnte Christian Neve er blevet oplyst om, at virksomheden er interesseret i at være investor for nyopstartede virksomheder, og gennem Christian Neve kan vi få kontakt til Danfoss. På længere sigt forventer vi at udvide produktionen, således at benzinbremseren passer til andre bilmærker end Ford, og kundegruppen vil derved blive langt større. Derudover er der mulighed for at gøre markedet internationalt, da der i hvert fald i Europa er standardmål på benzinpistoler. Først og fremmest vil det være oplagt at udvide markedet til Tyskland ved at samarbejde med en tysk biludstyrskæde. Tyskland er et oplagt land, fordi der er en stor andel af dieselbiler. Derfor har vi taget kontakt til D&W, som er Tysklands svar på Thansen og er Europas største forhandler af resevedele til biler. De var overordenligt interesseret i vores produkt og finder produktet nødvendigt, men ønskede et fysisk produkt i hånden før de ville undskrive en fiktiv kontrakt. Ydermere kan vi sælge vores produkt til Side 13 af 17

14 bilproducenterne, således de allerede er monteret i tankdækslerne inden de forhandles ud til kunderne. TRUSLER En trussel er som nævnt under Porters markedsanalyse elbilerne. Derudover er der kommet et øget fokus på at forbedre den offentlige transport fra de danske politikere, hvilket kan hæmme bilindustrien. Endelig er der den trussel at hvis bilproducenterne opfinder et lignede produkt, der går uden om vores patent, vil vores produkt ikke være så attraktivt som før. ANSOFFS VÆKSTMATRICE Eftersom vi har patent på ideen, råder vi over den fulde markedsandel, og vi har derfor ikke brug for at øge denne på det nuværende marked. Til gengæld er der mulighed for både at produkt- og markedsudvikling. Markedsudviklingen vil fungere i form af at lancere produktet i de andre kontinenter, og produktudviklingen vil være ved at ændre på målene for benzinbremseren, hvorved den vil kunne sælges til andre bilmærker. LOGISTIK LEJE AF LAGER Til opbevaring af benzinbremserne har vi lejet et lokale i nærheden af vores bopæle: Side 14 af 17

15 TRANSPORT Vi har på forhånd en kassevogn til rådighed, hvor vi blot skal afregne benzin, afgifter og lignende. Omkostningerne hertil formodes at være på kr. det første år, kr. det andet år og kr. det tredje år idet vi udvider varelageret. VURDERING AF NØGLETAL Et af de punkter, hvor analytikere og aktionærer kan se, hvordan en virksomhedsøkonomi ser ud, er ud fra nøgletallene. Derfor har vi valgt at analysere vores egne nøgletal, som kan ses i vores regnskabsbilag. Det første nøgletal er afkastningsgraden, som er et resultat af primær drift gange 100 procent divideret med alle virksomhedens aktiver. En normal afkastningsgrad vil ligge på omkring 6 procent. Vores virksomheds afkastningsgrad ligger på 31,7 procent det første år, hvorefter den ligger på 62,5 og 54,1 procent andet og tredje år. Det er tydeligt, at vores afkastningsgrad er meget høj i forhold til normen, men det skyldes hovedsageligt, at vores aktiver er små de første par år af virksomhedens levetid. Det næste nøgletal, der indgår i vores regnskab er egenkapitalens forrentning. Egenkapitalens forrentning udregnes ud fra resultat før skat ganget med 100 procent divideret med egenkapitalen. Egenkapitalens forrentning skal mindst ligge på 8 procent, hvor vores ligger på hhv. 53,7, 90,8 og 66,7 Side 15 af 17

16 procent over de første tre år, hvilket er yderst godt. Hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, har virksomheden tjent på fremmedkapitalen. Vi har dog taget højde for i analysen, at vores egenkapitals forrentning primært er høj pga., at vores egenkapital er lav. Dækningsgraden er det næste nøgletal i vores regnskab. Dækningsgraden kommer ud fra dækningsbidraget ganget med 100 procent divideret med omsætningen. Dækningsgraden kan man ikke rigtig bruge til at sammenligne virksomheder i forskellige brancher, men en tommelfingerregel er, at hvis dækningsgraden stiger over en årrække, er det en positiv udvikling. Vores dækningsgrad stiger fra 89,1 til 89,4 procent over tre år, hvilket ikke er en sensationel udvikling, men en god stabil udvikling. Næste nøgletal er soliditetsgraden, som udregnes ud fra egenkapitalen ganget med 100 procent divideret med aktiverne i virksomheden. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af ejerne selv. Soliditetsgraden skal helst ligge på over 15 procent og hvis den er over 30 procent betegnes det, som et godt resultat. Vores soliditetsgrad ligger på 44,8 procent første år, hvorefter den stiger til 66,0 og 79,8 procent andet og tredje år. Da European Business Games regler siger, at man har 30 procent af egenkapitalen fra start af, medvirker det til at vores soliditetsgrad bliver høj. Derudover spiller vores aktiver igen en stor rolle, da det er aktiverne man dividerer med og da vores aktiver er forholdsvis lave, bliver det endelige resultat højt. Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne uden at renter, ekstraordinære poster eller skatten har indflydelse. Overskudsgraden er et resultat af primær drift ganget med 100 procent divideret med omsætningen. Normalen er omkring 5 procent, hvorimod vores overskudsgrad ligger på hhv. 20,2, 58,2 og 63,5 procent de tre første år, hvilket må betegnes for at være et særdeles godt resultat. Aktivernes omsætningshastighed er kort og godt omsætningen divideret med virksomhedens aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor mange gange omsætningen er større end aktiverne. Det er et positivt tegn, hvis aktivernes omsætningshastighed stiger over årene. Vores ligger på 1,6 det første år, hvor den så falder til 1,1 andet år og ender på 0,9 procent tredje år, hvilket gør, at aktivernes omsætningshastighed er det første nøgletal, som har en negativ indvirkning på vores virksomheds budget. Likviditetsgraden er det sidste nøgletal, som vi vil beskæftige os med. Likviditetsgraden viser, om virksomheden, med de mest omsættelige aktiver, allerede nu er i stand til at betale den gæld, som forfalder inden for næste år. Hvis tallet er over 1, er det et tegn på, at man er i stand til at betale sin gæld. Vores egen likviditetsgrad ligger på 3,6, 3,2 og 4,2 over de første tre år, hvilket er et yderst godt resultat. Vi kan dog ikke rigtig bruge likviditetsgraden til noget, da vores virksomhed ikke har nogen kortfristet gæld, og da likviditetsgraden er omsætningsaktiver over kortfristet gæld, er det ikke et resultat vi kan bruge til noget. Side 16 af 17

17 FINANSIERING På baggrund af en samtale med Louise Bjørg Fensten, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Viby J, har vi udarbejdet en fiktiv kontrakt over et lån på kr., som vi afvikler over tre år med en rente på % (denne kan dog reguleres hvert kvartal) kr. ud af det samlede beløb fås som et kassekreditlån, da dette beløb er, hvad der ligger i vores bankbeholdning. Kassekreditlånet oprettes for at undgå manglende likviditet i eventuelle situationer, hvor betalingen ikke er faldet på forfaldsdatoen fra forhandleren. Også dette lån vil afvikles over tre år. Kontrakten er vedlagt som bilag. Side 17 af 17

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Erhvervscase JBS. Problemstilling

Erhvervscase JBS. Problemstilling Erhvervscase JBS JBS A/S er en dansk tekstilvirksomhed, der hovedsageligt producerer undertøj. JBS blev grundlagt i 1939 af Jens Bjerg Sørensen, der så en oplagt mulighed for at tjene penge ved at sælge

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion

Indholdsfortegnelse. Indledning Regnskabsanalyse. Konklusion Indholdsfortegnelse Indledning Regnskabsanalyse - Rentabilitetsanalyse - Indtjeningsanalyse - Kapitaltilpasningsanalyse - Likviditetsanalyse o Soliditet o Likviditet Konklusion Indledning Den 3årige regnskabsanalyse

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune

erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune 2014 erhvervs barometeret Kom tæt på de vigtigste tendenser i erhvervslivet i viborg kommune Henrik Hansen Erhvervsdirektør vil du vide hvordan andre lokale virksomheder ser nutiden og fremtiden? så tjek

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE

FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE FORRETNINGSPLAN FOR IVÆRKSÆTTERNE Vejledning for udarbejdelse Kommuneqarfik Sermersooq, Erhvervsudviklingsafdelingen Udarbejdelse af en forretningsplan. En forretningsplan er en beskrivelse af den virksomhed,

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Der bliver kørt flere kilometer Medlemmerne har gennemsnitligt kørt 32.200 erhvervskilometer i 2015, hvilket er et lille fald i forhold til 2014, men ellers på niveau med de foregående år. Den private

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13

Erhvervscase om Jbs Afleveringsdato.. 2009. Have a nice day. Erhvervscase om Jbs. Side 1 af 13 Have a nice day Erhvervscase om Jbs Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Indledning......s. 3 Problemstillinger....s. 3-5 Bilag 1 SWOT-analyse.......... s. 6 Bilag 2 TOWS-analyse......s. 7 Bilag 3 De 4 p er........s.

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010

April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 April 2010 Fur Bryghus Erhvervscase april 2010 10 Virksomhedsbeskrivelse Fur bryggeri er et mikrobryggeri, som blev stiftet i september 2004. Fur brygger specialøl. Da de kom inde på markedet var der 26

Læs mere

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger

Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger Bilag til: Handelsskolens Grunduddannelse Tværfaglig Projekteksamen Overordnet tema: Livsstil Projektperiode: 3 uger - Se video: Intro - Se video: Om tværfaglig projekteksamen - Læs elevens projektbesvarelse

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte .., 122 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI august 2001 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af 4 opgaver, der vejledende forventes at indgåi

Læs mere

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale.

1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Opgave 1 1.1 Beregn priselasticiteten for de to produkter ved de givne priser og vis v.h.a. monopolprisformlen om priserne er optimale. Liniens ligning for strømper: p = am + b To tal på linien: Nuværende

Læs mere

Karriereudvikling resultat af undersøgelse

Karriereudvikling resultat af undersøgelse Karriereudvikling resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I marts, april og maj måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet?

Derudover bør du kunne svare på følgende: Hvor vigtigt er det for din målgruppe? Hvornår og hvor ofte oplever målgruppen udfordringen eller behovet? Investor pitch Et investor pitch skiller sig lidt ud fra de andre pitch typer, du kan finde vejledning om her på Rocket Startup, da du med dette pitch, lige som med Pitch Deck, har til formål, at overbevise

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine

- så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine - så du undgår at blive snydt, når du vælger ny kopimaskine Din guide til overlevelse, når du møder en kopimaskinesælger... Kopimaskine. Printer. Man er nærmest ved at falde i søvn allerede. Næstefter

Læs mere

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side

Jonas Michael Johansen. Kommunikation/IT. Facebook- side Jonas Michael Johansen Kommunikation/IT Facebook- side Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LAYOUT... 3 MEDIA... 4 KOMMUNIKATIONSARBEJDETS 6 FASER... 4 KOMMUNIKATIONSMODELLER... 6 MÅLGRUPPE/ MINERVAMODELLEN...

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver.

Opgave 1c. Der er ikke bundet likviditet i anlægsaktiver. Opgave 1c I perioden er lageret formindsket, men en omsætningshastighed på 3 gange er ikke godt. Der er alt for mange penge ude at hænge hos varedebitorene, de skal gerne hjem igen hurtigere. Det er positivt,

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011

Trafik og bil BD272. Business Danmark juli 2011 Trafik og bil BD272 Business Danmark juli 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Afstand til forankørende...

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Skriftlig eksamen i Økonomistyring

Skriftlig eksamen i Økonomistyring Skriftlig eksamen i Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave 1 30%

Læs mere

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed.

Arbejdet med forretningsplanen kan mindske den store risiko, der er ved at starte egen virksomhed. Vejledning til forretningsplan for Nordjysk Iværksætter Netværk. En forretningsplan er en beskrivelse af din virksomhed på papir. En forretningsplan er et godt beslutningsgrundlag, hvor du kan vurdere,

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner

Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner Energi- og olieforum Studie om danskernes bilvaner April 2013 2013 Side 1 Hypoteser: Transportvaner / bilens rolle 2013 Side 2 HYPOTESE TRANSPORTVANER/BILENS ROLLE: Flertallet af danskere føler sig dybt

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

LØRDAG. Ny portal jagter hvert femte bilsalg

LØRDAG. Ny portal jagter hvert femte bilsalg LØRDAG 19. MARTS NR. 12 / 2015 LØRDAG Ny portal jagter hvert femte bilsalg Nye biler skal købes på nettet. Nogenlunde så enkelt er konceptet bag onlineportalen Autooffer.dk. Stifter og iværksætter, Søren

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Innovationsforløb. Trin 4

Innovationsforløb. Trin 4 Innovationsforløb Trin 4 Business Model Canvas Nespresso Business Model Canvas aktiviteter partnere relationer Værditilbud ressourcer Omkostningsstrukturer segmenter Business Model Canvas kan downloades

Læs mere

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost

The Business Model Canvas. Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost The Business Model Canvas Af Louise Skovgaard Ann Sophie Lindskjold Mads Kristian Skærbæk Louise Hrouda-Rasmussen Sia Frost Board Designet for: Applikation & virksomhed Designed by: Local Communications

Læs mere

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt.

Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. Begrebsapparatet Til markedsanalyse er der knyttet en række begreber. Her vil kun de vigtigste blive omtalt. 5 kriterier for vurdering af kilder/data Sekundære data / desk research Primære data / field

Læs mere

Den. Geniale. iværksætter Få en succesfuld start i raketfart. af Toke Kruse

Den. Geniale. iværksætter Få en succesfuld start i raketfart. af Toke Kruse Den Geniale iværksætter Få en succesfuld start i raketfart af Toke Kruse Den Geniale iværksætter Af Toke Kruse Bogen er sat med Cocon og Georgia Layout og illustrationer af Morten FC Trykt i Danmark -

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S. Udskrevet d. 06-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S. Udskrevet d. 06-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport SOLARELEMENTS A/S Udskrevet d. 06-01-2016 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2016 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen i 2016 for gartnerier 32. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud, og

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte /13 l Aalborg Universitet HD-studiet l.del ERHVERVSØKONOMI 24.maj 2004 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesætbestår af4 opgaver, der vejledende forventes at indgå i

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse

Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Måleinstrumentdirektivets betydning for danske fabrikanter og brugere En spørgeundersøgelse Rapport nr.: CLM A/. december DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 7 Hørsholm Tlf. 7 4 Fax 7

Læs mere

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com

Iværksætterkursus. 29. oktober 2013. John Merkelsen. Vækstkonsulent 5121 5801. John.merkelsen@gmail.com Iværksætterkursus 29. oktober 2013 John Merkelsen John.merkelsen@gmail.com Vækstkonsulent 5121 5801 Hvem har brug for en forretningsplan - iværksætteren - den nyetablerede virksomhed - værktøj for virksomheden

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Forretningsplan for. [Specialbutik]

Forretningsplan for. [Specialbutik] Forretningsplan for [Specialbutik] Nærværende skabelon for Forretningsplan for [Specialbutik] har været anvendt i praksis i forbindelse med ansøgning om banklån og kassekredit på i alt kr. 550.000 Enhver

Læs mere

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab

Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab Eksempel på I/S-kontrakt for interessentskab (Det anbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Interessenterne Aftalen indgås mellem underskrevne Deltagers navn Adresse Tlf.

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere