Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5. Markedsanalyse...7. Porters Markedsanalysemodel...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5. Markedsanalyse...7. Porters Markedsanalysemodel..."

Transkript

1 INDHOLD Grundlæggende idé...3 Idéudvikling...4 Selskabsform/virksomhedsform...4 Personlighedstyper...5 Line Pors Jørgensen...5 Kristian Lykke Sædam Rasmussen...5 Nick Holm Madirazza...6 Anna Josefine Sørensen...6 Markedsanalyse...7 Produktets relevans og pris...7 Analyse af de potentielle kunder med henblik på markedsføring...9 Porters Markedsanalysemodel...10 Trussel fra nye udbydere...10 Leverandørernes magt...10 Trussel fra substituerende produkter...10 Kundernes magt...11 Konkurrencen blandt eksisterende udbydere på markedet...11 Markedsføring...11 Kundekontakt...11 Salgsfremme...11 Målgruppe og markedssegmentering...12 Reklameslogans...12 Swot analyse...13 Stærke sider...13 Svage sider...13 Muligheder...13 Trusler...14 Ansoffs vækstmatrice...14 Logistik...14 Leje af lager...14 Transport...15 Vurdering af nøgletal...15 Finansiering...16 Side 1 af 17

2 GRUNDLÆGGENDE IDÉ Vores ide går grundlæggende ud på, at det skal være umuligt at tanke benzin på en dieselbil. Man kan I forvejen ikke tanke diesel på en benzinbil, da dieselstudsen er større end benzinstudsen, og dermed kan dieselstudsen ikke komme ned i benzinbilernes tankdæksel. Vi vil løse dette problem ved hjælp af en halvcirkel af gummi, der sidder nede i selve tankdækslet, som forhindrer benzinstudsen i at komme ned i tankdækslet. Denne halvcirkel har præcis den samme omkreds som benzinstudsen, og således er det umuligt at tanke benzin, da dennes studs ikke kan komme i tankdækslet. Gummirøret sidder fast vha. modhagere cirka 10 cm nede i tankdækslet, sådan at dieselstudsen kan komme ordentligt ind i dækslet. Da tankdækslets diameter er forskellig fra en bilmodel til en anden, har vi i første omgang valgt at udforme produktet udelukkende til Ford Dieselbiler, da denne bil er hyppigt anvendt af danskerne og har samme mål for tankdækslerne. Nedenfor ses en skitse af benzinbremseren: Figur 1. Skitse af benzinbremseren Side 2 af 17

3 IDÉUDVIKLING Vi tog udgangspunkt i egne erfaringer og fik derudfra øjnene op for problemet. Derfra tog vi kontakt til diverse bilforhandlere, bilproducenter, mekanikere og Tokheim, som er producent og leverandør af benzinstandere i Danmark for at finde ud af: 1 1) Hvorvidt der var et substituerende produkt 2) Om problemet er hyppigt forekommende på værkstederne 3) Hvad omkostningerne er ved forkert påfyldning 4) Hvilke materialer benzinbremseren kunne laves i 5) Hvorledes benzinbremseren skulle designes Ved henvendelserne har vi fundet ud af følgende: Ad 1) Der findes på nuværende tidspunkt intet substituerende produkt Ad 2) Mekanikerne bekræftede os i, at problemet var et hyppigt forekommende Ad 3) Omkostningerne er cirka kr., såfremt man når at starte bilen, før man opdager fejlen, mens det koster kr., såfremt man opdager fejlen, inden man starter bilen Ad 4) Vi blev oplyst ved mekanikerne om, at det var bedst at lave benzinbremseren i gummi Ad 5) Tokheim fremsendte nogle benzin- og dieselpistoler og tegninger af disse, så vi kunne se, hvordan benzinbremseren skulle designes SELSKABSFORM/VIRKSOMHEDSFORM Vi har valgt at starte ud som et interessentskab (I/S), hvorved vi alle fire er medejere, og alle hæftes økonomisk personligt og solidarisk såfremt firmaet går konkurs. Vores privatøkonomi kommer derved til at være nært sammenhængende med virksomhedens økonomi, og et eventuelt overskud bliver som hovedregel beskattet som vores personlige indkomst. Der er til gengæld ingen krav om, hvor meget startkapital man har, ligesom der heller ikke er krav om, at man lægger sine regnskaber eller revision ud til offentlig beskuelse. Umiddelbart inden virksomhedsstart vil vi sørge for at få udarbejdet en kontrakt i samarbejde med en advokat, hvori de nærmere forhold omkring selskabet bliver beskrevet. 1 En samlet kontaktliste ses i bilagene. Side 3 af 17

4 Som udgangspunkt er vi iværksættere af typen hobbyiværksætter 2. Vores løn vil være et eventuelt overskud, som vi kan tage ud af virksomheden og dele ligeligt alle fire imellem. Dog forventer vi at lade eventuelle overskud gå videre til næste regnskabsår i begyndelsen. En af os (Nick) vil ydermere være deltidsansat til at fragte benzinbremserne mellem producent, lager og forhandler samt pakke produkterne i emballage. Vi har afsat 5 timer pr. uge i det første år til den ansatte, hvilket vil stige i de kommende år. Såfremt vi senere hen udvider vores produktion, forventer vi alle at blive deltidsansatte. Som virksomhed fungerer vi som mellemled mellem leverandør og forhandler. Vores producent/leverandør er Aalborg Gummivarefabrik og Mammens Emballage, og vores forhandler er THansen. Kontrakterne mellem vores firma og de respektive samarbejdspartnere er vedlagt som bilag. PERSONLIGHEDSTYPER LINE PORS JØRGENSEN Integratoren (adm. direktør): Line er øverste leder, der skal sørge for, at vores virksomhed arbejder sammen på kryds og tværs og fungerer optimalt. Derudover er Line vores problemløser og det sociale samlingspunkt. Lines test viste, at hun er en allround person i forhold til de fire personlighedstyper. Vi har valgt, at hun skulle være integratoren, da producenten og administratoren kunne besættes mere optimalt. En vigtig egenskab ved en adm. direktør er også at have et godt overblik over virksomheden, hvilket Line har alle forudsætninger for at have ud fra personlighedstesten. KRISTIAN LYKKE SÆDAM RASMUSSEN 2 Andersen, Michael: Erhvervsøkonomi i videnssamfundet, s. 18 Side 4 af 17

5 Administrator (regnskabschef): Kristian var også allround i personlighedstesten, men var dog overvejende administratortypen. Denne personlighedstype har instinkt for at styre en virksomheds drift og sætte system i dagligdagens gøremål. Som administrator er Kristian eftertænksom og præcis. Kristian vil egne sig til at planlægge opgaver og styre økonomien, hvilket var grunden til, at han fik posten som vores administrator. Kristian har ikke rigtig nogle svagheder, hvilket er yderst anvendeligt i en så lille virksomhed, som vores. Kristian vil være i stand til at være stedfortræder eller god suppleant for os andre. NICK HOLM MADIRAZZA "Producenten"(logistikchef) Nick er en god iværksætter, fordi han er meget arbejdsom og sikrer, at tingene bliver gjort til tiden. Nick er typen, der altid er parat til at påtage sig en ekstra opgave eller arbejde lidt længere. Oftest ved Nick, hvad han vil og spilder helst ikke tiden med unødvendige diskussioner eller eftertænksomhed. Derfor er det vigtigt, at Line som adm. direktør er i stand til at sætte sidste ord på diskussionerne. Nicks personlige egenskaber er vigtige for vores nystartede virksomhed, fordi han er typen, der kan være med til at sætte gang i hjulene og skubbe foretagendet fra start. I forhold til os andre i virksomheden skal Nick hovedsageligt koncentrere sig om et hovedområde, da han er en meget markant producent. Vi har valgt at give Nick posten som logistik chef, da hans egenskaber egner sig godt til at være logistik chef. ANNA JOSEFINE SØRENSEN Side 5 af 17

6 Entreprenør: (produktudviklingschef): Anna Josefine er en god iværksætter, fordi hun har mange nye ideer og forstår at gennemføre dem. Anna Josefine er typen, der har hovedet fyldt med spændende projekter og altid er i gang med at udtænke nye planer. Hun er derfor god til at opstille langsigtede mål og forestille sig, hvordan vores virksomhed kan udvikle sig. Det er vigtigt for vores virksomhed, at vi har en person som Anna Josefine, da hun kan tage initiativet og gå foran med de gode ideer. Hun er egnet til at arbejde med at udvikle produkter og sætte langsigtede mål. Derfor er hun blevet vores produktudviklingschef. MARKEDSANALYSE Markedsanalysen indeholder dels en spørgeskemaundersøgelse i form af personlige interviews og dels en undersøgelse af antallet af dieselbiler på de danske veje. For at gøre spørgeskemaundersøgelsen repræsentativ har vi valgt tre forskellige tankstationer (hhv. Q8, Jet og Statoil i Viby J), og ydermere er vi blevet informeret om, at det var i tidsrummet 8-10, at der var den bredeste skare af bilejere. Spørgeskemaet er vedlagt som bilag. PRODUKTETS RELEVANS OG PRIS Problemets omfang: - 12,8 % af de adspurgte har ved en fejl fyldt benzin på en dieseltank eller været ved at gøre det. Det fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem kvinder og mænd (3 mænd og 2 kvinder) - 93 % af de adspurgte har hørt om andre, der ved en fejl har fyldt benzin på en dieselmotor - Konklusion: Problemet er relativt stort, og der er et udbredt kendskab til problemet Interesse i NFP: - 65,1 % af de adspurgte er interesseret i vores produkt Side 6 af 17

7 Svar Ja Nej I alt Har selv fyldt benzin på dieseltank Har hørt om andre Interesseret i produkt Prisvillighed: - Hvilken pris man er villig til at betale, er forholdsvist spredt - Gennemsnitsprisen er ca. 320 kr. Prisvillighed Antal Under 100 kr kr kr kr kr. 2 Over 500 kr. 6 Ved ikke 2 I alt 28 Antal Ford dieselbiler: Side 7 af 17

8 Via kontakt med Niels Damkjær fra De Danske Bilimportører/Danish Car Importers Association er vi blevet oplyst om, at der pr. 25. januar 2009 var Ford dieselbiler på gaden i Danmark. I princippet ville kundepotentialet ligge på kunder, men da markedet for produktet endnu er ukendt, har vi i samarbejde med Louise Bjørg Fensten, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Viby J, vurderet, at det vil være realistisk at kunne sælge blot stk. inden for det første år. Konklusion på produktets potentiale på markedet Da problemet er hyppigt forekommende, og da en så stor andel er interesserede (ca. 65 %), må det konkluderes, at der er et marked for produktet. Dette er dog begrænset, eftersom salget kun er rettet mod Ford-dieselbiler, og markedet vil hurtigt blive mættet. Derfor er det nødvendigt at udvide produktionen til at omfatte andre bilmærker, og desuden at udvide geografisk. ANALYSE AF DE POTENTIELLE KUNDER MED HENBLIK PÅ MARKEDSFØRING Køn: Der er adspurgt flere mænd end kvinder, derfor undersøges den samlede fordeling 62 % af mændene er interesserede 71 % af kvinderne er interesserede Der er en overvægt af kvinder, der er interesserede, men andelen af interesserede mænd er stadig forholdsvis stor, så det vurderes ikke, at markedsføringen skal henvendes mere til kvinder end mænd Mand Kvinde I alt Interesseret Ikke interesseret I alt Procent interesserede 62% 71% Alder: Da der ikke er adspurgt det samme antal i hver aldersgruppe, undersøges den samlede fordeling I aldersgruppen udgør de interesserede en væsentlig større del henholdsvis 100 % og 89 % end i de øvrige aldersgrupper, hvilket betyder, at markedsføringen skal henvendes til denne gruppe. Side 8 af 17

9 Alder I alt Interesseret Ikke interesseret I alt Procent interesserede 33% 50% 100% 89% 20% 33% PORTERS MARKEDSANALYSEMODEL TRUSSEL FRA NYE UDBYDERE Da der ikke er nogen producenter, der laver et lignende produkt, vil der ikke være nogen konkurrence fra eksisterende udbydere. Derimod vil der nok hurtigt komme en trussel fra nye udbydere, men vi agter at tage patent på vores produkt, så truslen fra nye udbydere minimeres. Efter samtale med Christian Neve fra konsulentfirmaet CNTS har vi fundet frem til, at det sandsynligvis er muligt at få foretaget en gratis patentundersøgelse (firmaet støtter unge iværksættere med en lovende idé) samt at få udformet patentet for en sum af omtrent kr. LEVERANDØRERNES MAGT Vi bliver forholdsvis afhængige af vores leverandør, da denne også udgør vores producent. I og med vores produkt skal have et bestemt design, laves der en støbeform af producenten, som vi er afhængige af, fordi den er dyr at få genproduceret. Dog er der et stort udvalg af leverandører af samme type, så såfremt vi vil udvide vores produktion, vil vi være i stand til at spille de forskellige potentielle leverandører op mod hinanden og få et bedst muligt tilbud. Side 9 af 17

10 TRUSSEL FRA SUBSTITUERENDE PRODUKTER Da det i forvejen er umuligt at fylde diesel på en benzinbil, skal vi udelukkende fokusere på dieselbilernes problem. På baggrund af diverse korrespondancer med bilproducenter, -mekanikere og forhandlere, har vi fundet ud af, at der på nuværende tidspunkt ikke findes et tilsvarende produkt, der har samme effekt, som vores produkt. Truslen fra substituerende produkter er derfor minimal i øjeblikket, men hvis vores produkt bliver en succes, vil der højst sandsynligt komme substituerende produkter. Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er et skridt foran vores konkurrenter og bliver ved med at optimere vores produkt. Der er i disse tider meget fokus på CO 2 forurening, hvilket har medført, at der i højere grad er kommet kvalificerede alternativer til bilen. En af de største konkurrenter til bilen er de nye elbiler. Elbilerne har gennem de sidste par år haft en positiv udvikling, som har gjort det mere attraktivt at købe en elbil end det var før i tiden. KUNDERNES MAGT Kundernes magt er selvfølgelig alt afgørende i forhold til om vores produkt bliver en succes. Derfor har vi fortaget en markedsundersøgelse på en række tankstationer, der giver os en fingerpeg om hvor stort problemet er, og hvad kunderne er villige til at betale for vores produkt. Markedsundersøgelsen ses på side 7. KONKURRENCEN BLANDT EKSISTERENDE UDBYDERE PÅ MARKEDET Som nævnt tidligere findes der på nuværende tidspunkt ikke andre produkter, der har samme funktion som vores produkt. Når vi samtidigt agter at tage patent på vores produkt, forventer vi en minimal konkurrence i opstartningsfasen. Derimod er det svært at sige, hvor stor en konkurrence vi får, hvis vores produkt bliver en succes. MARKEDSFØRING KUNDEKONTAKT I øjeblikket er vi i gang med at forhandle med THansen om, at de vil markedsføre og sælge vores produkt. Det, vi er kommet frem til indtil videre, er, at vi skal have 150 kr. for at sælge det til THansen og derefter vil THansen sælge det for omkring 300 kr. ifølge vores markedsanalyse. THansen vil selv stå for markedsføringen af vores produkt gennem tilbudsaviser og diverse reklamer. Vi håber på at få Side 10 af 17

11 en langvarig kontrakt med THansen, da det er den optimale sammenarbejdspartner, vi kunne ønske os. SALGSFREMME For at fremme kendskabet til vores produkt, ønsker vi at få en lille stand på bilmessen Biler i Bella i Bellacentret. Gennem kontakt med Bellacentret har vi fundet frem til en pris på kr. for en lille stand. Derudover kommer det til at koste ekstra for yderlig promoting. MÅLGRUPPE OG MARKEDSSEGMENTERING Først og fremmest skal vores markedsføring målrettes ejere af dieselbiler. Eftersom de løbende omkostninger til en dieselbil er billigere end til en benzinbil, må man formode, at dieselbilejere er bilejere, der kører mange kilometer hovedsageligt som et led i deres arbejde. Derfor er målgruppen især forretningsfolk og generelt folk, der rejser meget. Ift. RISC-markedssegmenteringsmodellen skal man derfor fange det blå markedssegment, som består af de karriereorienterede og liberalistiske forbrugere. Dog lader det til, at antallet af dieselbiler er stigende, eftersom: - De er blevet forbedret ift. hestekræfter - De er blevet langt mere miljøvenlige og kører i dag typisk omkring 30 % længere på literen end en benzinbil - Registreringsafgifterne er blevet mindre - De sidste tiders højkonjunktur har skudt olieprisen i vejret, hvorved der er penge at spare ved at vælge en dieselbil, fordi det er alment kendt at diesel er billigere end benzin Derfor må man forvente at målgruppen i fremtiden bliver bredere, og at de andre segmenter også vil kunne være interesserede. F.eks. vil de grønne ikke længere kunne afvise dieselbilen af de samme miljømæssige årsager. Desuden viste vores markedsanalyse, at hovedmålgruppen skal findes hos de årige, hvilket hænger godt sammen med målgruppen for bilmesser samt ekstraudstyrsforhandler, som f.eks. THansen. Tonen i markedsføringen skal være seriøs, men det ville ikke gøre noget, hvis der var et snært af sarkasme i reklamen. REKLAMESLOGANS Herunder ses tre måder at formulere reklamens ordlyd på: 1) Er du stresset på vej til arbejde om morgenen? Vi gør det nemmere for dig at undgå at lave fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! Side 11 af 17

12 2) Er du træt og udkørt efter en lang dag? Vi gør det nemmere for dig at undgå at lave fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! 3) Sidder du med krumme tæer fra din kone kører mod tankstationen og til hun er tilbage igen? Vi sikrer, at hun ikke laver nogen fejl! PRØV NOFUELINGPROBLEMS! Side 12 af 17

13 SWOT ANALYSE STÆRKE SIDER Vores stærke side er, at vi har udviklet et nyt produkt, så vi er de eneste på markedet, der udbyder vores produkt. Da vi samtidig agter at tage patent på vores produkt, har vi et godt forspring i forhold til eventuelle konkurrenter. Vores omkostninger er lave, da der ikke har ligget en forskningsproces bag vores produkt, og da vi ikke forventer nogen løn i opstartsfasen, foruden aflønning til Nick, som er deltidsansat, vil der heller ikke være særlig store omkostninger der. Desuden kommer der flere og flere dieselbiler i forhold til benzinbiler, da danskernes bilforbrug egner sig mere til dieselbiler, og dermed bliver vores kundegruppe større og større med tiden, hvilket formodentlig vil gavne vores salg. Sidst men ikke mindst er der for nylig blevet indført papegøje-nummerplader, som gør det billigere at købe en bil på gule plader. Disse er typisk dieselbiler, og derfor er der mulighed for, at vores marked bliver udvidet. SVAGE SIDER Først og fremmest er der risikoen for at vores økonomi slipper op. Dette forsøges imødegået ved i første omgang at søge investorer, og såfremt det ikke lykkes at optage yderligere lån i banken. Desuden er der ingen af os, der har nogen erfaring inden for erhvervslivet eller nogen særlig kendskab til det marked, som vores produkt vil komme til at befinde sig i. MULIGHEDER Vi har fået god respons fra forskellige forhandler og automekanikere, og en oplagt mulighed ville derfor være at søge investorer. Danfoss er en potentiel investor, da vi gennem førnævnte Christian Neve er blevet oplyst om, at virksomheden er interesseret i at være investor for nyopstartede virksomheder, og gennem Christian Neve kan vi få kontakt til Danfoss. På længere sigt forventer vi at udvide produktionen, således at benzinbremseren passer til andre bilmærker end Ford, og kundegruppen vil derved blive langt større. Derudover er der mulighed for at gøre markedet internationalt, da der i hvert fald i Europa er standardmål på benzinpistoler. Først og fremmest vil det være oplagt at udvide markedet til Tyskland ved at samarbejde med en tysk biludstyrskæde. Tyskland er et oplagt land, fordi der er en stor andel af dieselbiler. Derfor har vi taget kontakt til D&W, som er Tysklands svar på Thansen og er Europas største forhandler af resevedele til biler. De var overordenligt interesseret i vores produkt og finder produktet nødvendigt, men ønskede et fysisk produkt i hånden før de ville undskrive en fiktiv kontrakt. Ydermere kan vi sælge vores produkt til Side 13 af 17

14 bilproducenterne, således de allerede er monteret i tankdækslerne inden de forhandles ud til kunderne. TRUSLER En trussel er som nævnt under Porters markedsanalyse elbilerne. Derudover er der kommet et øget fokus på at forbedre den offentlige transport fra de danske politikere, hvilket kan hæmme bilindustrien. Endelig er der den trussel at hvis bilproducenterne opfinder et lignede produkt, der går uden om vores patent, vil vores produkt ikke være så attraktivt som før. ANSOFFS VÆKSTMATRICE Eftersom vi har patent på ideen, råder vi over den fulde markedsandel, og vi har derfor ikke brug for at øge denne på det nuværende marked. Til gengæld er der mulighed for både at produkt- og markedsudvikling. Markedsudviklingen vil fungere i form af at lancere produktet i de andre kontinenter, og produktudviklingen vil være ved at ændre på målene for benzinbremseren, hvorved den vil kunne sælges til andre bilmærker. LOGISTIK LEJE AF LAGER Til opbevaring af benzinbremserne har vi lejet et lokale i nærheden af vores bopæle: Side 14 af 17

15 TRANSPORT Vi har på forhånd en kassevogn til rådighed, hvor vi blot skal afregne benzin, afgifter og lignende. Omkostningerne hertil formodes at være på kr. det første år, kr. det andet år og kr. det tredje år idet vi udvider varelageret. VURDERING AF NØGLETAL Et af de punkter, hvor analytikere og aktionærer kan se, hvordan en virksomhedsøkonomi ser ud, er ud fra nøgletallene. Derfor har vi valgt at analysere vores egne nøgletal, som kan ses i vores regnskabsbilag. Det første nøgletal er afkastningsgraden, som er et resultat af primær drift gange 100 procent divideret med alle virksomhedens aktiver. En normal afkastningsgrad vil ligge på omkring 6 procent. Vores virksomheds afkastningsgrad ligger på 31,7 procent det første år, hvorefter den ligger på 62,5 og 54,1 procent andet og tredje år. Det er tydeligt, at vores afkastningsgrad er meget høj i forhold til normen, men det skyldes hovedsageligt, at vores aktiver er små de første par år af virksomhedens levetid. Det næste nøgletal, der indgår i vores regnskab er egenkapitalens forrentning. Egenkapitalens forrentning udregnes ud fra resultat før skat ganget med 100 procent divideret med egenkapitalen. Egenkapitalens forrentning skal mindst ligge på 8 procent, hvor vores ligger på hhv. 53,7, 90,8 og 66,7 Side 15 af 17

16 procent over de første tre år, hvilket er yderst godt. Hvis egenkapitalens forrentning er større end afkastningsgraden, har virksomheden tjent på fremmedkapitalen. Vi har dog taget højde for i analysen, at vores egenkapitals forrentning primært er høj pga., at vores egenkapital er lav. Dækningsgraden er det næste nøgletal i vores regnskab. Dækningsgraden kommer ud fra dækningsbidraget ganget med 100 procent divideret med omsætningen. Dækningsgraden kan man ikke rigtig bruge til at sammenligne virksomheder i forskellige brancher, men en tommelfingerregel er, at hvis dækningsgraden stiger over en årrække, er det en positiv udvikling. Vores dækningsgrad stiger fra 89,1 til 89,4 procent over tre år, hvilket ikke er en sensationel udvikling, men en god stabil udvikling. Næste nøgletal er soliditetsgraden, som udregnes ud fra egenkapitalen ganget med 100 procent divideret med aktiverne i virksomheden. Soliditetsgraden viser, hvor stor en del af virksomhedens aktiver, der er finansieret af ejerne selv. Soliditetsgraden skal helst ligge på over 15 procent og hvis den er over 30 procent betegnes det, som et godt resultat. Vores soliditetsgrad ligger på 44,8 procent første år, hvorefter den stiger til 66,0 og 79,8 procent andet og tredje år. Da European Business Games regler siger, at man har 30 procent af egenkapitalen fra start af, medvirker det til at vores soliditetsgrad bliver høj. Derudover spiller vores aktiver igen en stor rolle, da det er aktiverne man dividerer med og da vores aktiver er forholdsvis lave, bliver det endelige resultat højt. Overskudsgraden viser virksomhedens indtjeningsevne uden at renter, ekstraordinære poster eller skatten har indflydelse. Overskudsgraden er et resultat af primær drift ganget med 100 procent divideret med omsætningen. Normalen er omkring 5 procent, hvorimod vores overskudsgrad ligger på hhv. 20,2, 58,2 og 63,5 procent de tre første år, hvilket må betegnes for at være et særdeles godt resultat. Aktivernes omsætningshastighed er kort og godt omsætningen divideret med virksomhedens aktiver. Aktivernes omsætningshastighed viser, hvor mange gange omsætningen er større end aktiverne. Det er et positivt tegn, hvis aktivernes omsætningshastighed stiger over årene. Vores ligger på 1,6 det første år, hvor den så falder til 1,1 andet år og ender på 0,9 procent tredje år, hvilket gør, at aktivernes omsætningshastighed er det første nøgletal, som har en negativ indvirkning på vores virksomheds budget. Likviditetsgraden er det sidste nøgletal, som vi vil beskæftige os med. Likviditetsgraden viser, om virksomheden, med de mest omsættelige aktiver, allerede nu er i stand til at betale den gæld, som forfalder inden for næste år. Hvis tallet er over 1, er det et tegn på, at man er i stand til at betale sin gæld. Vores egen likviditetsgrad ligger på 3,6, 3,2 og 4,2 over de første tre år, hvilket er et yderst godt resultat. Vi kan dog ikke rigtig bruge likviditetsgraden til noget, da vores virksomhed ikke har nogen kortfristet gæld, og da likviditetsgraden er omsætningsaktiver over kortfristet gæld, er det ikke et resultat vi kan bruge til noget. Side 16 af 17

17 FINANSIERING På baggrund af en samtale med Louise Bjørg Fensten, erhvervsrådgiver i Jyske Bank i Viby J, har vi udarbejdet en fiktiv kontrakt over et lån på kr., som vi afvikler over tre år med en rente på % (denne kan dog reguleres hvert kvartal) kr. ud af det samlede beløb fås som et kassekreditlån, da dette beløb er, hvad der ligger i vores bankbeholdning. Kassekreditlånet oprettes for at undgå manglende likviditet i eventuelle situationer, hvor betalingen ikke er faldet på forfaldsdatoen fra forhandleren. Også dette lån vil afvikles over tre år. Kontrakten er vedlagt som bilag. Side 17 af 17

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7

1.0 Idégrundlag...4. 1.1 Den første idé...4. 1.2 Den nye idé. 5. 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1 Indholdsfortegnelse IDE 4-8 1.0 Idégrundlag.....4 1.1 Den første idé.....4 1.2 Den nye idé. 5 1.3 Den valgte ide og produktbeskrivelse og udvikling 5-7 1.4 Vision, mission og mål...7 1.5 Den europæiske

Læs mere

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014

EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 EASYLOCK EUROPEAN BUSINESS GAMES 2014 Sidsel Knudsen, Nikolai Hyldgaard og Thomas Hansen Ide Den oprindelige ide kom fra et andet produkt der blev solgt på coolstuff.dk. Produktet gik i al sin enkelhed

Læs mere

Det Elektroniske Menukort

Det Elektroniske Menukort Christine Uglebjerg Pedersen, Josefine Nørgaard & Nick Bakkegaard Kontaktadresse: Det Elektroniske Menukort Midtfyns gymnasium Lærer: Niels Ross Sørensen 1 Indholdsfortegnelse: Forretningsplan og ide s.

Læs mere

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK

FLEXICABLE ApS EUROPEAN BUSINESS GAME 2011. CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK FLEXICABLE ApS CHRISTIAN LANGKJÆR, NICOLAI NÆRUM, JONAS USTVEDT and JONAS MILBAK ORDRUP GYMNASIUM, DENMARK EUROPEAN BUSNIESS GAMES 2011 1 Indholdsfortegnelse IDE OG PRODUKT... 3 Idegrundlag... 3 Produktbeskrivelse...

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

Abstract Dette projekt tager udgangspunkt i hvorledes vi som projektgruppe ville planlægge og udfører eventen Elbiler i København.

Abstract Dette projekt tager udgangspunkt i hvorledes vi som projektgruppe ville planlægge og udfører eventen Elbiler i København. Abstract Dette projekt tager udgangspunkt i hvorledes vi som projektgruppe ville planlægge og udfører eventen Elbiler i København. Projekt rapporten indeholder vores overvejelser og arbejde inden selve

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Financial Controller

Financial Controller Financial Controller University College Nordjylland 4. semester 2014 Hovedopgave Virksomhed: Danish Crown Titel: Danish Crowns manglende råvare tilførsel Rapporten er udarbejdet af Simon Kjelgaard Erlandsen

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform

Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014. Virksomhedsopstart. Fra idé til valg af virksomhedsform Vejleder: Vibeke Kragh Via Univercity Collage Horsens Specialet afleveres d. 04.04.2014 Virksomhedsopstart Fra idé til valg af virksomhedsform 7. Semesters speciale ved bygningskonstruktøruddannelsen af

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk

Biibo I/S EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK. Firma- og projektnavn: URL til website: www.lej1bil.dk EKSAMENSPROJEKT 2012, 3. SEMESTER DK Firma- og projektnavn: Biibo I/S URL til website: www.lej1bil.dk URL til projektsite: mmd3semspring2012.mmd.eal.dk Antal anslag (med mellemrum): 121.246 Afleveringsdato:

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor

Om at søge venturekapital. Inspiration og råd fra en ventureinvestor Om at søge venturekapital Inspiration og råd fra en ventureinvestor Juridisk meddelelse og friholdelsesklausul Hverken Europa-Kommissionen eller nogen, der optræder på Kommissionens vegne, er ansvarlig

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

Eksamensprojekt, HD studiet 1. del, AAU, Maj 2013

Eksamensprojekt, HD studiet 1. del, AAU, Maj 2013 Eksamensprojekt, HD studiet 1. del, AAU, Maj 2013 Eksamensprojekt Opstart af virksomhed til levering af solceller i Danmark Kan den få succes? Hold B1, Gruppe B11 Morten Lythe Jørgensen(MLJ), Palle Skarby(PS),

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale

Trade & Skills. - Undervisningsmateriale Trade & Skills - Undervisningsmateriale Forslag til lektionsplan til Trade & Skills Lektionsplanen er vejledende til 80 lektioner og kan tilpasses det forløb, der ønskes udbudt, og afgøres derfor af den

Læs mere