MEDIERNES DÆKNING AF ENERGI & KLIMA. En undersøgelse af de mest synlige aktører i de danske mediers dækning af Energi og Klima i 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIERNES DÆKNING AF ENERGI & KLIMA. En undersøgelse af de mest synlige aktører i de danske mediers dækning af Energi og Klima i 2014."

Transkript

1 MEDIERNES DÆKNING AF ENERGI & KLIMA En undersøgelse af de mest synlige aktører i de danske mediers dækning af Energi og Klima i Undersøgelsen er foretaget af Infomedia Insight & Analytic 1

2 Velkommen til klimaet i medierne Infomedia har på afdrag fra Dansk Kommunikationsforening lavet en undersøgelse af synligheden om organisationer og personer i den offentlige debat angående energi og klima i de danske medier i Hensigten med undersøgelsen har været at lave et baggrundsmateriale til konferencen om energiog klimakommunikation, som Dansk Kommunikationsforening afholder den 19. maj Datagrundlaget er Infomedias søgedatabase. Infomedia har til lejligheden udviklet en avanceret søgestreng om energi- og klima-debatter/artikler/indslag, der har dannet baggrund for søgningen i databasen. Søgestrengen og Infomedias tagginsystem (der endnu ikke er tilgængeligt via har gjort det muligt at arbejde med enorme datamængder elektronisk, som ellers skulle være manuelt behandlet. Validiteten af datamaterialet er afhængigt af søgestrengens præcision, der bygger på booleansk logik, som er en række kommandoer og operatorer. Disse kan bruges til at kombinere nøgleord, så de forvandles til meningsfulde fraser i Infomedias database. Denne metodik indeholder en vis fejlmargin, da datamaterialet ikke er manuelt evalueret, og der må derfor påregnes en vis usikkerhed ikke desto mindre vil tallene være en solid strømpil i fht. repræsentation i medierne. Infomedia tilstræber en datasikker på et signifikansniveau på α 0,05. Infomedia ønsker god fornøjelse med læsningen af denne analyse. Infomedia Maj

3 Klimatopmøder har toppet i medierne Nedtur: Det er kun interessant, når det foregår i Danmark Mediernes interesse for klimatopmøderne er faldet betydeligt efter klimatopmødet i København i Derfor kan man spørge, om håbet om en fælles indsats for klimaet døde i 2009, eller om topmøderne kun er interessante (for de danske medier), når de foregår i Danmark. Men tendensen har været international. Det er således ikke kun i Danmark, at COP15 i 2009 toppede med mediedækningen. Ligesom vi i Danmark kan se en lille stigning i 2014, så steg den international dækning med næsten 70 pct. i forhold til året før og nåede næsten niveauet fra Driveren til den stigende internationale mediedækning var energi og politik: Fracking, kulregulationer og klimaforhandlinger i FN. I Danmark er der dog ikke noget, der tyder på en stigning i klimadækningen AMERIKANSK TV-DÆKNING AF KLIMAFORANDRINGER ABC, NBC, CBS & FOX Kilde: DailyClimate.org Internationale mediers dækning af klima (engelsksprogede historier). Kilde: DailyClimate.org COP COP COP COP COP COP COP og webmedier. Søgningen er foretaget indenfor det relevante år. Dvs. COP15 = 1.jan.2009 til og med 31. dec

4 Det er i Jylland det foregår Regioner: Det er medierne i region Midt- og Sydjylland, der skriver mest om energi & klima. Sydenergi og Energimidt er to regionale lokomotiver, der trækker megen medieomtale med sig. Århus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis og Dagbladet Ringkøbing- Skjern er normalt ikke medier, man forbinder med dækning af energi- og klimaområdet. Men de regionale og lokale medier i især Region Midt og Syd er særdeles flittige, når det handler om at bringe artikler/indslag om netop disse emner. I hvert fald hvis vi sammenligner med medierne i de andre regioner. Det skal her bemærkes, at disse medier til gengæld også bliver godt hjulpet af de store private energiselskaber i området. Her tænkes især på MidtEnergi og Energisyd. REGION NORDJYLLAND Energistyrelsen uddelte i 2014 næsten 20 mio. kr. til kommunale projekter inden for energiplanlægning, der skulle hjælpe til at fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder. Det handlede om alt fra energiscenarier for en hel region til borgernær indsats for at fremme energibesparelser lokalt. Projekterne vil også undersøge, hvordan den langsigtede omstilling kan gennemføres mest omkostningseffektivt med bedst mulig indpasning af biogas, geotermi, vind og sol.»jeg er glad for, at så mange kommuner, regioner og øvrige aktører har ønsket at deltage i planlægningsprojekterne og ser frem til, at den nationale energipolitik og planlægningen af den grønne omstilling kan stimuleres yderligere gennem puljen, og at både kommunerne og de øvrige aktører i energisektoren samarbejder om den grønne omstilling,«* udtalte klima-, energiog bygningsminister Martin Lidegaard i en pressemeddelelse. REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND Netop dette samspil mellem de forskellige lokale aktører (erhvervsliv, kommuner og store regionale energiselskaber) fungerer tilsyneladende især godt i Region Midt og Region Syd, hvis mediernes dækning kan ses som et parameter for denne succes. REGION SYDDANMARK Kilde: Infomedia. Kildeuniverset er alle landsdækkende dagblade, regionale og og webmedier. * Citeret fra Energiwatch

5 Ministrene sætter sig på dagsordenen Nationale politikere: Minister for Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rasmus Helveg Petersen (R) er ikke overraskende den mest synlige danske politiker i energi- og klimadebatten. Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen meldte i oktober ud, at han vil satse massivt på vindmøller på havet for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen vil hver uge i 30 år have opsat en gigantisk vindmølle på havet for at nå målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i Det skabte debat TOP 10 NATIONALE POLITIKERE 1. Rasmus Helveg Petersen Helle Thorning-Schmidt Lars Løkke Rasmussen Martin Lidegaard Morten Østergaard Kirsten Brosbøl Per Clausen Bjarne Corydon Mogens Jensen Lars Christian Lilleholt 719 KILDE: INFOMEDIA RASMUS HELVEG PETERSEN Ministerudnævnelse»Det betyder en firedobling af vindmøllekapaciteten, det betyder flere arbejdspladser, mindre luftforurening, og så betyder det energiuafhængighed, når Nordsøen løber tør for olie og gas,«sagde han til Politiken 30. oktober 2014 og tilføjede, at der er flere mulige veje til målet, men at de Radikale altså peger på vindmøller. Den omfattende satsning på flere vindmøller blev mødt med hård politisk modvind fra især Liberal Alliance.»Vi skal selvfølgelig sørge for miljøet, men det er vigtigt, at vi bevarer jordforbindelsen, og ikke - ligesom regeringen - bliver forblændet af grøn galskab,«sagde den ikke særligt mediesynlige Villum Christensen (LA) til Berlingske Tidende 31. oktober 2014.»Vi skal huske på, at en isoleret dansk omstilling til vindenergi ingen effekt har i det globale billede, hvor kvotesystemet gør, at et land som for eksempel Bulgarien kan udlede den mængde CO2, som vi undlader i Danmark. Forslaget vil udelukkende resultere i et definitivt dødsstød til flere danske virksomheder. Det minder mest af alt om en avanceret form for meningsløs selvpineri,«sagde Villum Christensen. FN klimamøde og debat om havvindmøller Uger i og webmedier.

6 * Putin-doktrinen: Energi er magt Internationale politikere: EU-Kommissionen ville i 2014 øge kravene til energibesparelser. Målet var at gøre EU mindre afhængig af energiimport. EU vil løsne Putins greb om gashanen. Putin demonstrerede i 2014 sin magtfulde position. Han truede med at presse prisen op på gas til ukrainerne og med at lukke for gashanerne til EU. Resultatet var, at EU s energimarked viste sin sårbarhed. Afhængigheden af russisk gas kunne få kedelige efterspil for forbrugere og virksomheder og kunne på meget kort tid fordyre danske virksomheders produktion af varer og derigennem ramme forbrugerne. TOP 10 INTERNATIONALE POLITIKERE 1. Vladimir Putin Barack Obama Connie Hedegaard Margrethe Vestager Angela Merkel Ban Ki-moon Jean-Claude Juncker Edward Snowden Margrete Auken Morten Messerschmidt 463 KILDE: INFOMEDIA n= og webmedier. Søgningen er foretaget i perioden *Overskriften er taget fra Ugebrevet Mandag Morgen 21. oktober ** danskenergi.dk 15. april 2014.»Uafhængigheden for EU af russisk energi kræver en langvarig og omfattende indsats. Formuleringen af ambitiøse europæiske mål for vedvarende energi og energieffektivitet frem mod 2030 er vigtige i den sammenhæng.«mens vi venter på, at det sker, kan Danmark spille en central rolle ved i praksis at demonstrere, at kombinationen af vind og bæredygtig biomasse kan levere sikker energi til en pris, som er til at betale. Det vil være første skridt til at mindske afhængigheden af russisk energi,«** skrev Lars Aagaard fra Dansk Energi. Men når den russiske præsident, Vladimir Putin, truede med, at lukningen af en gasledning til Ukraine kunne ramme flere europæiske lande, skulle dette tages med enkelte forbehold. Russerne er nemlig dybt afhængige af de enorme eksportindtægter fra gassen, lød det fra den danske energiforsker Jørgen Henningsen, der i 2006 blev pensioneret efter næsten 20 år i Europa-Kommissionen.»Rusland får fem gange så meget for gassen i Europa end på hjemmemarkedet, og de har ikke mulighed for at sælge til andre lande på tre-fireårig sigt. Hvis russerne boykottede EU, ville de amputere deres eget ben,«sagde han til DR. 11. april

7 Ambitiøse mål eller Grøn Realisme Energipolitiske ordførere: Det dårlige resultat i EU gør det endnu mere nødvendigt, at Danmark går i spidsen, og at vi snart aftaler mål for, hvad Danmark skal nå i Her bør målet mindst være en reduktion i CO2- udslippet på 60 procent, mente Per Clausen (EL). Enhedslisten var langt fra enige med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) om, at den indgåede EU-klimaaftale var "ambitiøs" og "fantastisk vigtig". Klimaordfører Per Clausen mente, at EU's beslutninger var helt utilstrækkelige set i lyset af, hvad der skal til for at nå målet om at begrænse temperaturstigningerne til to grader, som er FN's målsætning.»helt katastrofalt og uforståeligt er det, at man ikke kunne blive enige om bindende mål for energieffektiviseringer. Det er den mest effektive og billige måde at reducere CO2-udslippet på. Men her stillede hensynet til den sorte industri sig tilsyneladende i vejen for at nå et acceptabelt resultat,«sagde Per Clausen til DR 24. oktober ENERGIPOLITISKE ORDFØRERE 1. Per Clausen Lars Christian Lilleholt Steen Gade Mike Legarth Jens Joel Andreas Steenberg Mikkel Dencker Villum Christensen 217 KILDE: INFOMEDIA n= Han ville sikre Grøn Realisme, hvor Danmark viser, at vi kan omstille vores energisystem og produktion på en måde, som er til at betale, og som giver grundlag for fortsat vækst og udvikling. Han advarede om, at bevidstløs udbygning med vedvarende energi eller en konstant overimplementering af miljøreglerne uden tanke for arbejdspladser og konkurrenceevne ikke er en holdbar vej.»grøn Realisme betyder, at vi skal være ambitiøse i den grønne omstilling uden at være tossegode. Sådan ser regeringen desværre ikke på tingene. Regeringen arbejder ud fra grøn fornuft, Venstre arbejder ud fra sund fornuft. Regeringen kan ikke få det grønt nok, og regningen til forbrugerne og virksomhederne er desværre underordnet. Det er den ikke for Venstre,«* skrev han i 21. oktober * Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt, var den næstmest synlige energiordfører i mediebilledet i

8 Arven fra Svend Auken Politiske partier: Socialdemokraterne havde held til at være det danske parti, der fyldte mest i energi- og klimadebatten i mediemøllen i 2014.»De borgerlige siger, vi ikke har råd til at tænke grønt, når der er krise. Det er en kæmpe fejl. Sandheden er, at vi ikke har råd til at lade være. Den grønne omstilling er nødvendig både af hensyn til klimaet og for at skabe fremtidens arbejdspladser,«* sagde Socialdemokraternes energiordfører, Jens Joel. Men den radikale klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersens forslag om at firedoble vindkraften over de næste 30 år havde ikke opbakning i regeringen. Socialdemokraterne beskrev det som en radikal soloudmelding.»der er ikke nogen tvivl om, at når vi skal være fossilfri i 2050, så kommer vi også til at lave en massiv udbygning på vind, og det kan der være rigtig god fornuft i. Det giver bare ikke så meget mening på nuværende tidspunkt at lægge sig fast på, hvor mange møller man skal stille op om ugen i 2040,«sagde Jens Joel (S) til TV2 31. oktober POLITISKE PARTIER 1. Socialdemokraterne Venstre Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Radikale Venstre Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance KILDE: INFOMEDIA Høje energiafgifter koster konkurrenceevne og danske arbejdspladser, mener Venstre, der til årets finanslovforhandlinger foreslår NOxafgiften helt afskaffet. * Her citeret fra lolakavisen. dk 4. februar Der var tale om en vækstdræber, da regeringen og Enhedslisten femdoblede NOxafgiften, men det er ikke nok bare at rulle forhøjelsen tilbage. NOx-afgiften skal helt væk, hed det i Venstres forslag til finansloven for 2015, som partiet præsenterede i september 2014.»Det skubber arbejdspladser og eksportindtægter til udlandet, når danske energitunge virksomheder rammes af den høje danske NOx-afgift,«lød det fra Venstre i deres Finanslovs udspil 2015 i september

9 Amerikanerne kommer Virksomheder: Dong skulle i 2014 børsnoteres, og med investeringsbanken Goldman Sachs som køber havde Dong udsigt til 11 mia. kroner i kassen. Men til hvilken pris? Debatten om råderet over en af fremtidens vigtigste strategiske ressourcer gik højt i Kapitaltilførslen til DONG Energy handlede om DONGs ekspansion inden for havvindmøller. Dong var ikke længere interesseret i landmøller og lagde alle landmølleprojekter på hylderne. I stedet gik energikæmpen målrettet efter de milliardstore tilskud på havmøllemarkedet. Goldman Sachs havde et dårligt ry efter finanskrisen. Investeringsbanken havde angiveligt blandt andet tjent penge på at få selskabets kunder til at investere i papirer, der kostede kunderne milliarder af dollars og senere betød konkurser. Goldman Sachs fik en bøde på tre milliarder kroner.»i dag er offshore vindenergi den hurtigst voksende teknologi inden for vedvarende energi i Europa, og det er inden for offshore vindenergi, at Dong Energy har sine kernekompetencer,«* sagde Samuel Leupold, vicedirektør og chef for vindforretningen i Dong Energy. Tidligere havde Dong været en stor aktør på markedet for landvind, men de senere års økonomiske problemer fik i 2013 Dongtopchef Henrik Poulsen til at fyre op under frasalg af landmøller. Siden har Dong solgt ud af polske, danske og franske landmøller og senest solgte Dong, et svensk landmølleprojekt på 30 megawatt (MW) og en ejerandel i det norske udviklingsprojekt Zephyr med en samlet kapacitet på 800 MW. Men Danmarks anden vindmølle-gigant, Vestas, formåede også at gøre sig synlig i den danske energi- og klimadebat. Vestas havde i 2014 formået at vende skuden og vist, at de kunne tjene penge og levede i høj grad op til analytikernes forventninger. VIRKSOMHEDER 1. DONG Energy Vestas Wind Systems Goldman Sachs Volkswagen BMW Gazprom Audi Siemens Total Peugeot 886 KILDE: INFOMEDIA * Citeret fra Energiwatch 23. december

10 Statens energirådgiver Nationale myndigheder: Fra alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet til fremtidssikrede klimaløsninger - nationalt og internationalt. Energistyrelsen dækker hele paletten i medierne. Kan du høre røgen? Træpiller giver mere energi. Uvidende husejere bruger formue på varme. Find den nyeste viden om energibesparelser. Er dine vinduer energirigtige? Energistyrelsen var den nationale myndighed, der satte flest spor i den offentlige debat i forbindelse med omtale og debatter om energi og klima. De lavpraktiske råd om energibesparelser etc. gjorde sig godt som læsestof og nåede bredt ud. Således var den slags især godt stof for de gratisomdelte ugeaviser. ENERGISTYRELSENS MEDIEOMTALE 3617 Webkilder 1194 Regionale og lokale dagblade 918 Lokale ugeaviser 548 Fagblade og magasiner 545 Landsdækkende dagblade 364 Radioindslag 34 TV-indslag 14 I 2014 offentliggjorde Energistyrelsen en analyse af energiområdet: Fjernvarme skal udvides betydeligt for at sikre den grønne omstilling. Til gengæld mangler der konkrete politiske tiltag. Energistyrelsens samlede konklusion for hele energiområdet er, at det er teknisk muligt at omstille det samlede energisystem til at være fossilfrit. Og det endda til en meget lav pris. Denne og andre analyser fra styrelsens side satte sine tydelige spor i medierne. Storebroderen Klima-, energi- og bygningsministeriet opnåede en andenplads, som primært foregik i de landsdækkende dagblade. NATIONALE MYNDIGHEDER 1. Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Transportministeriet Finansministeriet Energinet Udenrigsministeriet Miljøministeriet Naturstyrelsen Københavns Kommune Danmarks Meteorologiske Institut KILDE: INFOMEDIA

11 Industriens interesser Interesseorganisationer og NGOer: Kampen om dagsordenen i medierne udkæmpes dagligt mellem diverse interesseorganisationer. Både industrien og græsrødder sætter deres politiske aftryk. Industriens interesser fylder mest men er ikke altdominerende. Industriens interesseorganisationer sidder et mulehår tungere på den offentlige debat om energi og klima end NGOerne. Dansk Energi var den mest synlige Interesseorganisation i den danske debat om energi og klima. Og det kunne ses og høres. Det giver ingen mening at opsætte flere vindmøller, medmindre vi begynder at bruge el på en ny måde, lød det i oktober fra Dansk Energi. Organisationen efterlyste et nyt afgiftssystem. Klima- og energiministerens forslag om, at der skulle opføres hundredvis af nye havvindmøller frem mod 2050, var forfriskende, men han manglede at give et klart svar på, hvad den ekstra strøm skulle bruges til, hed det.»som udgangspunkt er det fint med en minister, der er ambitiøs. Men vi er nødt til at se på, hvad der sker på den korte bane og lidt længere frem. Vi skal jo allerede have 50 procent vindmøllestrøm i 2020, og allerede i dag er det sådan, at vi i visse perioder må sende meget af vores vindmøllestrøm til udlandet. Vi savner et fokus på, hvor den nye vindmøllestrøm skal anvendes. Skal den bruges til at opvarme boliger eller i transportsektoren i elbiler,«* spurgte vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi. INTERESSEORGANISATIONER & NGOer 1. Dansk Energi Dansk Industri Greenpeace WWF Verdensnaturfonden Landbrug & Fødevarer Dansk Byggeri Danmarks Naturfredningsforening Concito Folkekirkens Nødhjælp Vindmølleindustrien 542 KILDE: INFOMEDIA * Her citeret fra Viborg Folkeblad 31. oktober

12 Hvilken energi skal EU satse på? sol, vand og vind eller olie, kul og gas? Internationale myndigheder: EU topmøde om klima- og energidrøftelser. Europas rolle som verdens klimalokomotiv var på spil ved EU-topmøde i oktober EU er uden sammenligning den internationale organisation, der fylder mest i det danske mediebillede, når der diskuteres energi og klima. Hvert år bruger EU 500 milliarder kroner på at købe energi i udlandet. Det er et svimlende beløb, som der kan gøres noget ved, hvis man kan blive enige om det. Mere vedvarende energi og større energieffektivitet vil give forsyningssikkerhed, det vil gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige, og omstillingen vil skabe arbejdspladser. EU's energipolitik hviler på tre ben: forsyningssikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne. Spørgsmålet for fremtidige investeringer i Europas energimarked - spørgsmålet, om man skal gå i en grøn eller en sort retning. Og her er EU slagmarken, hvor disse debatter foregår. INTERNATIONALE MYNDIGHEDER 1. EU Forenede Nationer Europa-Parlamentet Intergovernmental Panel on Climate Change GGGI 928 KILDE: INFOMEDIA EU-topmødet i oktober 2014 førte til ny klimakurs frem mod EU vil udlede mindst 40 procent mindre CO2 i 2030 i forhold til EU-topmødet satte også mål på 27 procent for både vedvarende energi og energieffektivitet. Dermed kom EU med et klart udspil til det internationale klimatopmøde i Paris i år. Teksten er dog også formuleret sådan, at EU kan skrue ned for sine egne ambitioner igen, hvis ikke verden er med på ambitionsniveauet. Mens der er enighed om, at man samlet set skal reducere udledningen med mindst 40 procent, er der endnu ikke en klar fordeling af, hvor meget de enkelte lande skal levere for at nå den del, der ikke allerede er omfattet af EUs system for handel med forureningskvoter. Der er også enighed om, at mindst 27 procent af energiforbruget i EU som helhed i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Det mål er bindende på EU-plan, men er heller ikke pindet ud på lande. Endeligt sættes et ikke-bindende mål om at udnytte energien bedre. Det sker med en blødere målsætning om, at man i 2030 for eksempel vil kunne støvsuge, opvarme boliger og køre bil med 27 procent mindre energi, end man bruger til samme formål i dag. 12

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011

Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om ministrenes karakterbog 2011 Dato: 15. december 2011 TNS Gallup A/S

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 12 Offentligt Europaudvalget, Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 EU s klima- og energipolitiske

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Krise skaber modstand mod frihandel

Krise skaber modstand mod frihandel Krise skaber modstand mod frihandel 42 % ønsker at regeringen beskytter danske virksomheder mod konkurrence fra udlandet og 58 % går ind for statslån til danske virksomheder. Som forbrugere har det betydning

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling

Klimavenlige energiløsninger. Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Klimavenlige energiløsninger Virksomheder, klimaprofil og VE-omstilling Christian Ege Miljøforum Midtjylland, 31.10.2012 Hvem er? En uafhængig miljøorganisation med fokus på bl.a. energibesparelser, med

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Tættere på stueren end nogensinde

Tættere på stueren end nogensinde Tættere på stueren end nogensinde Hver femte vælger, som stemte på V eller K ved seneste valg, mener nu, at Dansk Folkeparti (DF) skal have ministerposter. Kristian Thulesen Dahl er favorit og slår Pia

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Danskernes holdninger til klimaforandringerne

Danskernes holdninger til klimaforandringerne Danskernes holdninger til klimaforandringerne Januar 2013 Analyse foretaget af InsightGroup, analyseenheden i OmnicomMediaGroup, på vegne af WWF Verdensnaturfonden og Codan side 1 Danskernes holdninger

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening

Omnibus uge 16. Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Omnibus uge 16 Gennemført af YouGov for Dansk Kommunikationsforening Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er gennemført af YouGov på vegne af Dansk Kommunikationsforening. Undersøgelsen er baseret

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne

Grøn omstilling booster væksten. Klimastrategi SYDDANMARK. Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne SYDDANMARK Klimastrategi Grøn omstilling booster væksten Klimaproblemer kan blive guld værd for virksomhederne Energi er dyrt. Heldigvis er det nemt at spare på den 1 intro Tekst: Kim Jensen / Foto: Hyldager

Læs mere

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI?

FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? AKTUEL ENERGIPOLITIK FOSSILFRI DANMARK KAN VI? VIL VI? Kim Mortensen direktør Dansk Fjernvarme kmo@danskfjernvarme.dk 9.. september 2015 FJERNVARMENS AKTUELLE STATUS Dansk Fjernvarmes positioner Nyt Energi-,

Læs mere

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med

Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med 1. oktober 2010 Overalt i Danmark er Radikale Venstre gået aktivt ind i arbejdet med at gøre Tag ansvarkampagnen til den største og flotteste kampagne, Radikale Venstre nogensinde har lavet uden for en

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

19.30-19.45: Mød Jesper Theilgaard og hør vejrudsigten anno 2050 i TV&HIFI. 20.00-20.30: Klimakoncert komponeret af Pernille Louise Sejlund i Gården

19.30-19.45: Mød Jesper Theilgaard og hør vejrudsigten anno 2050 i TV&HIFI. 20.00-20.30: Klimakoncert komponeret af Pernille Louise Sejlund i Gården Velkommen i Stormgades Grønne Stormagasin. Gå på opdagelse på 4 etager, som sætter spot på fremtidens grønne løsninger, krydret med klimamad og sjove konkurrencer for børn og voksne. Program 18.45-19-25:

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien

Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Hvad betyder VE-visionerne for energiindustrien Anders Stouge Energi Industrien I DI Dansk Gas Forenings årsmøde 15.-16. november 2007 Hotel Nyborg Strand Disposition Kort om Energi Industrien Eksport-status

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Katalog over virkemidler

Katalog over virkemidler der kan nedbringe forbruget af importerede fossile brændsler Indhold Kortsigtede virkemidler... 2 Byggeri... 2 H1. Reduktion af indetemperatur om vinteren... 2 H2. Energitjek, energibesparelser og udskiftning

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Mål for vedvarende energi

Mål for vedvarende energi Mål for vedvarende energi - 2030 mål, Eu s og Danmarks omstilling til vedvarende energi, hvordan, hvor hurtigt og hvorfor VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe Gunnar Boye Olesen Debatmøde "EUs klima-og energistrategi

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012

Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 20. april 2012 Sagsnr.: 2012030096 Formandens orientering til repræsentantskabsmødet den 27. april 2012 Aftale om dansk energipolitik 2012-2020 Så kom den endelig den nye aftale om dansk energipolitik.

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Anders Eldrup skoser salg til Goldman Sachs

Anders Eldrup skoser salg til Goldman Sachs Annonce Anders Eldrup skoser salg til Goldman Sachs Artikel Ritzau 24.04.15 0 Ledelse Anders Eldrup kritiserer regeringen for handlen med Dong-aktier til den amerikanske investeringsbank. Dong måtte have

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Anbefalinger til klimalov og klimaråd i Danmark

Anbefalinger til klimalov og klimaråd i Danmark til klimalov og klimaråd i Danmark Energiens Tingsted 2014 1 Indhold Om Energiens Tingsted 2014 3 fra gruppe 1 4 4 4 fra gruppe 2 5 5 5 fra gruppe 3 6 6 6 fra gruppe 4 7 7 7 fra gruppe 5 8 8 8 Deltagere

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler

Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Hvorfor er Danmark det perfekte foregangsland med elbiler Fremtidens danske elbilmarked hvornår og hvordan Dansk Industri 26.08.2009 Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk planlægning E-mail:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark

Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark Fjernvarmens grønne omstilling i Danmark x Hvem er vi? indkøber varme hos DONG/Studstrupværket Forbrændingsanlægget i Lisbjerg RenoSyd i Skanderborg Skanderborg Fjernvarme Overskudsvarme leverer varme

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO

Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO 14. juli 2014 Aftaler om Vækstpakke 2014 Juli 2014 1 Indhold 1. Indledning til aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO (juli 2014)...

Læs mere