MEDIERNES DÆKNING AF ENERGI & KLIMA. En undersøgelse af de mest synlige aktører i de danske mediers dækning af Energi og Klima i 2014.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIERNES DÆKNING AF ENERGI & KLIMA. En undersøgelse af de mest synlige aktører i de danske mediers dækning af Energi og Klima i 2014."

Transkript

1 MEDIERNES DÆKNING AF ENERGI & KLIMA En undersøgelse af de mest synlige aktører i de danske mediers dækning af Energi og Klima i Undersøgelsen er foretaget af Infomedia Insight & Analytic 1

2 Velkommen til klimaet i medierne Infomedia har på afdrag fra Dansk Kommunikationsforening lavet en undersøgelse af synligheden om organisationer og personer i den offentlige debat angående energi og klima i de danske medier i Hensigten med undersøgelsen har været at lave et baggrundsmateriale til konferencen om energiog klimakommunikation, som Dansk Kommunikationsforening afholder den 19. maj Datagrundlaget er Infomedias søgedatabase. Infomedia har til lejligheden udviklet en avanceret søgestreng om energi- og klima-debatter/artikler/indslag, der har dannet baggrund for søgningen i databasen. Søgestrengen og Infomedias tagginsystem (der endnu ikke er tilgængeligt via har gjort det muligt at arbejde med enorme datamængder elektronisk, som ellers skulle være manuelt behandlet. Validiteten af datamaterialet er afhængigt af søgestrengens præcision, der bygger på booleansk logik, som er en række kommandoer og operatorer. Disse kan bruges til at kombinere nøgleord, så de forvandles til meningsfulde fraser i Infomedias database. Denne metodik indeholder en vis fejlmargin, da datamaterialet ikke er manuelt evalueret, og der må derfor påregnes en vis usikkerhed ikke desto mindre vil tallene være en solid strømpil i fht. repræsentation i medierne. Infomedia tilstræber en datasikker på et signifikansniveau på α 0,05. Infomedia ønsker god fornøjelse med læsningen af denne analyse. Infomedia Maj

3 Klimatopmøder har toppet i medierne Nedtur: Det er kun interessant, når det foregår i Danmark Mediernes interesse for klimatopmøderne er faldet betydeligt efter klimatopmødet i København i Derfor kan man spørge, om håbet om en fælles indsats for klimaet døde i 2009, eller om topmøderne kun er interessante (for de danske medier), når de foregår i Danmark. Men tendensen har været international. Det er således ikke kun i Danmark, at COP15 i 2009 toppede med mediedækningen. Ligesom vi i Danmark kan se en lille stigning i 2014, så steg den international dækning med næsten 70 pct. i forhold til året før og nåede næsten niveauet fra Driveren til den stigende internationale mediedækning var energi og politik: Fracking, kulregulationer og klimaforhandlinger i FN. I Danmark er der dog ikke noget, der tyder på en stigning i klimadækningen AMERIKANSK TV-DÆKNING AF KLIMAFORANDRINGER ABC, NBC, CBS & FOX Kilde: DailyClimate.org Internationale mediers dækning af klima (engelsksprogede historier). Kilde: DailyClimate.org COP COP COP COP COP COP COP og webmedier. Søgningen er foretaget indenfor det relevante år. Dvs. COP15 = 1.jan.2009 til og med 31. dec

4 Det er i Jylland det foregår Regioner: Det er medierne i region Midt- og Sydjylland, der skriver mest om energi & klima. Sydenergi og Energimidt er to regionale lokomotiver, der trækker megen medieomtale med sig. Århus Stiftstidende, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis og Dagbladet Ringkøbing- Skjern er normalt ikke medier, man forbinder med dækning af energi- og klimaområdet. Men de regionale og lokale medier i især Region Midt og Syd er særdeles flittige, når det handler om at bringe artikler/indslag om netop disse emner. I hvert fald hvis vi sammenligner med medierne i de andre regioner. Det skal her bemærkes, at disse medier til gengæld også bliver godt hjulpet af de store private energiselskaber i området. Her tænkes især på MidtEnergi og Energisyd. REGION NORDJYLLAND Energistyrelsen uddelte i 2014 næsten 20 mio. kr. til kommunale projekter inden for energiplanlægning, der skulle hjælpe til at fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder. Det handlede om alt fra energiscenarier for en hel region til borgernær indsats for at fremme energibesparelser lokalt. Projekterne vil også undersøge, hvordan den langsigtede omstilling kan gennemføres mest omkostningseffektivt med bedst mulig indpasning af biogas, geotermi, vind og sol.»jeg er glad for, at så mange kommuner, regioner og øvrige aktører har ønsket at deltage i planlægningsprojekterne og ser frem til, at den nationale energipolitik og planlægningen af den grønne omstilling kan stimuleres yderligere gennem puljen, og at både kommunerne og de øvrige aktører i energisektoren samarbejder om den grønne omstilling,«* udtalte klima-, energiog bygningsminister Martin Lidegaard i en pressemeddelelse. REGION MIDTJYLLAND REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND Netop dette samspil mellem de forskellige lokale aktører (erhvervsliv, kommuner og store regionale energiselskaber) fungerer tilsyneladende især godt i Region Midt og Region Syd, hvis mediernes dækning kan ses som et parameter for denne succes. REGION SYDDANMARK Kilde: Infomedia. Kildeuniverset er alle landsdækkende dagblade, regionale og og webmedier. * Citeret fra Energiwatch

5 Ministrene sætter sig på dagsordenen Nationale politikere: Minister for Klima- Energi- og Bygningsministeriet Rasmus Helveg Petersen (R) er ikke overraskende den mest synlige danske politiker i energi- og klimadebatten. Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen meldte i oktober ud, at han vil satse massivt på vindmøller på havet for at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer. Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen vil hver uge i 30 år have opsat en gigantisk vindmølle på havet for at nå målet om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændstoffer i Det skabte debat TOP 10 NATIONALE POLITIKERE 1. Rasmus Helveg Petersen Helle Thorning-Schmidt Lars Løkke Rasmussen Martin Lidegaard Morten Østergaard Kirsten Brosbøl Per Clausen Bjarne Corydon Mogens Jensen Lars Christian Lilleholt 719 KILDE: INFOMEDIA RASMUS HELVEG PETERSEN Ministerudnævnelse»Det betyder en firedobling af vindmøllekapaciteten, det betyder flere arbejdspladser, mindre luftforurening, og så betyder det energiuafhængighed, når Nordsøen løber tør for olie og gas,«sagde han til Politiken 30. oktober 2014 og tilføjede, at der er flere mulige veje til målet, men at de Radikale altså peger på vindmøller. Den omfattende satsning på flere vindmøller blev mødt med hård politisk modvind fra især Liberal Alliance.»Vi skal selvfølgelig sørge for miljøet, men det er vigtigt, at vi bevarer jordforbindelsen, og ikke - ligesom regeringen - bliver forblændet af grøn galskab,«sagde den ikke særligt mediesynlige Villum Christensen (LA) til Berlingske Tidende 31. oktober 2014.»Vi skal huske på, at en isoleret dansk omstilling til vindenergi ingen effekt har i det globale billede, hvor kvotesystemet gør, at et land som for eksempel Bulgarien kan udlede den mængde CO2, som vi undlader i Danmark. Forslaget vil udelukkende resultere i et definitivt dødsstød til flere danske virksomheder. Det minder mest af alt om en avanceret form for meningsløs selvpineri,«sagde Villum Christensen. FN klimamøde og debat om havvindmøller Uger i og webmedier.

6 * Putin-doktrinen: Energi er magt Internationale politikere: EU-Kommissionen ville i 2014 øge kravene til energibesparelser. Målet var at gøre EU mindre afhængig af energiimport. EU vil løsne Putins greb om gashanen. Putin demonstrerede i 2014 sin magtfulde position. Han truede med at presse prisen op på gas til ukrainerne og med at lukke for gashanerne til EU. Resultatet var, at EU s energimarked viste sin sårbarhed. Afhængigheden af russisk gas kunne få kedelige efterspil for forbrugere og virksomheder og kunne på meget kort tid fordyre danske virksomheders produktion af varer og derigennem ramme forbrugerne. TOP 10 INTERNATIONALE POLITIKERE 1. Vladimir Putin Barack Obama Connie Hedegaard Margrethe Vestager Angela Merkel Ban Ki-moon Jean-Claude Juncker Edward Snowden Margrete Auken Morten Messerschmidt 463 KILDE: INFOMEDIA n= og webmedier. Søgningen er foretaget i perioden *Overskriften er taget fra Ugebrevet Mandag Morgen 21. oktober ** danskenergi.dk 15. april 2014.»Uafhængigheden for EU af russisk energi kræver en langvarig og omfattende indsats. Formuleringen af ambitiøse europæiske mål for vedvarende energi og energieffektivitet frem mod 2030 er vigtige i den sammenhæng.«mens vi venter på, at det sker, kan Danmark spille en central rolle ved i praksis at demonstrere, at kombinationen af vind og bæredygtig biomasse kan levere sikker energi til en pris, som er til at betale. Det vil være første skridt til at mindske afhængigheden af russisk energi,«** skrev Lars Aagaard fra Dansk Energi. Men når den russiske præsident, Vladimir Putin, truede med, at lukningen af en gasledning til Ukraine kunne ramme flere europæiske lande, skulle dette tages med enkelte forbehold. Russerne er nemlig dybt afhængige af de enorme eksportindtægter fra gassen, lød det fra den danske energiforsker Jørgen Henningsen, der i 2006 blev pensioneret efter næsten 20 år i Europa-Kommissionen.»Rusland får fem gange så meget for gassen i Europa end på hjemmemarkedet, og de har ikke mulighed for at sælge til andre lande på tre-fireårig sigt. Hvis russerne boykottede EU, ville de amputere deres eget ben,«sagde han til DR. 11. april

7 Ambitiøse mål eller Grøn Realisme Energipolitiske ordførere: Det dårlige resultat i EU gør det endnu mere nødvendigt, at Danmark går i spidsen, og at vi snart aftaler mål for, hvad Danmark skal nå i Her bør målet mindst være en reduktion i CO2- udslippet på 60 procent, mente Per Clausen (EL). Enhedslisten var langt fra enige med statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) om, at den indgåede EU-klimaaftale var "ambitiøs" og "fantastisk vigtig". Klimaordfører Per Clausen mente, at EU's beslutninger var helt utilstrækkelige set i lyset af, hvad der skal til for at nå målet om at begrænse temperaturstigningerne til to grader, som er FN's målsætning.»helt katastrofalt og uforståeligt er det, at man ikke kunne blive enige om bindende mål for energieffektiviseringer. Det er den mest effektive og billige måde at reducere CO2-udslippet på. Men her stillede hensynet til den sorte industri sig tilsyneladende i vejen for at nå et acceptabelt resultat,«sagde Per Clausen til DR 24. oktober ENERGIPOLITISKE ORDFØRERE 1. Per Clausen Lars Christian Lilleholt Steen Gade Mike Legarth Jens Joel Andreas Steenberg Mikkel Dencker Villum Christensen 217 KILDE: INFOMEDIA n= Han ville sikre Grøn Realisme, hvor Danmark viser, at vi kan omstille vores energisystem og produktion på en måde, som er til at betale, og som giver grundlag for fortsat vækst og udvikling. Han advarede om, at bevidstløs udbygning med vedvarende energi eller en konstant overimplementering af miljøreglerne uden tanke for arbejdspladser og konkurrenceevne ikke er en holdbar vej.»grøn Realisme betyder, at vi skal være ambitiøse i den grønne omstilling uden at være tossegode. Sådan ser regeringen desværre ikke på tingene. Regeringen arbejder ud fra grøn fornuft, Venstre arbejder ud fra sund fornuft. Regeringen kan ikke få det grønt nok, og regningen til forbrugerne og virksomhederne er desværre underordnet. Det er den ikke for Venstre,«* skrev han i 21. oktober * Venstres energiordfører, Lars Christian Lilleholt, var den næstmest synlige energiordfører i mediebilledet i

8 Arven fra Svend Auken Politiske partier: Socialdemokraterne havde held til at være det danske parti, der fyldte mest i energi- og klimadebatten i mediemøllen i 2014.»De borgerlige siger, vi ikke har råd til at tænke grønt, når der er krise. Det er en kæmpe fejl. Sandheden er, at vi ikke har råd til at lade være. Den grønne omstilling er nødvendig både af hensyn til klimaet og for at skabe fremtidens arbejdspladser,«* sagde Socialdemokraternes energiordfører, Jens Joel. Men den radikale klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersens forslag om at firedoble vindkraften over de næste 30 år havde ikke opbakning i regeringen. Socialdemokraterne beskrev det som en radikal soloudmelding.»der er ikke nogen tvivl om, at når vi skal være fossilfri i 2050, så kommer vi også til at lave en massiv udbygning på vind, og det kan der være rigtig god fornuft i. Det giver bare ikke så meget mening på nuværende tidspunkt at lægge sig fast på, hvor mange møller man skal stille op om ugen i 2040,«sagde Jens Joel (S) til TV2 31. oktober POLITISKE PARTIER 1. Socialdemokraterne Venstre Socialistisk Folkeparti Enhedslisten Radikale Venstre Dansk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Liberal Alliance KILDE: INFOMEDIA Høje energiafgifter koster konkurrenceevne og danske arbejdspladser, mener Venstre, der til årets finanslovforhandlinger foreslår NOxafgiften helt afskaffet. * Her citeret fra lolakavisen. dk 4. februar Der var tale om en vækstdræber, da regeringen og Enhedslisten femdoblede NOxafgiften, men det er ikke nok bare at rulle forhøjelsen tilbage. NOx-afgiften skal helt væk, hed det i Venstres forslag til finansloven for 2015, som partiet præsenterede i september 2014.»Det skubber arbejdspladser og eksportindtægter til udlandet, når danske energitunge virksomheder rammes af den høje danske NOx-afgift,«lød det fra Venstre i deres Finanslovs udspil 2015 i september

9 Amerikanerne kommer Virksomheder: Dong skulle i 2014 børsnoteres, og med investeringsbanken Goldman Sachs som køber havde Dong udsigt til 11 mia. kroner i kassen. Men til hvilken pris? Debatten om råderet over en af fremtidens vigtigste strategiske ressourcer gik højt i Kapitaltilførslen til DONG Energy handlede om DONGs ekspansion inden for havvindmøller. Dong var ikke længere interesseret i landmøller og lagde alle landmølleprojekter på hylderne. I stedet gik energikæmpen målrettet efter de milliardstore tilskud på havmøllemarkedet. Goldman Sachs havde et dårligt ry efter finanskrisen. Investeringsbanken havde angiveligt blandt andet tjent penge på at få selskabets kunder til at investere i papirer, der kostede kunderne milliarder af dollars og senere betød konkurser. Goldman Sachs fik en bøde på tre milliarder kroner.»i dag er offshore vindenergi den hurtigst voksende teknologi inden for vedvarende energi i Europa, og det er inden for offshore vindenergi, at Dong Energy har sine kernekompetencer,«* sagde Samuel Leupold, vicedirektør og chef for vindforretningen i Dong Energy. Tidligere havde Dong været en stor aktør på markedet for landvind, men de senere års økonomiske problemer fik i 2013 Dongtopchef Henrik Poulsen til at fyre op under frasalg af landmøller. Siden har Dong solgt ud af polske, danske og franske landmøller og senest solgte Dong, et svensk landmølleprojekt på 30 megawatt (MW) og en ejerandel i det norske udviklingsprojekt Zephyr med en samlet kapacitet på 800 MW. Men Danmarks anden vindmølle-gigant, Vestas, formåede også at gøre sig synlig i den danske energi- og klimadebat. Vestas havde i 2014 formået at vende skuden og vist, at de kunne tjene penge og levede i høj grad op til analytikernes forventninger. VIRKSOMHEDER 1. DONG Energy Vestas Wind Systems Goldman Sachs Volkswagen BMW Gazprom Audi Siemens Total Peugeot 886 KILDE: INFOMEDIA * Citeret fra Energiwatch 23. december

10 Statens energirådgiver Nationale myndigheder: Fra alt om energiforbrug og energiløsninger i hjemmet til fremtidssikrede klimaløsninger - nationalt og internationalt. Energistyrelsen dækker hele paletten i medierne. Kan du høre røgen? Træpiller giver mere energi. Uvidende husejere bruger formue på varme. Find den nyeste viden om energibesparelser. Er dine vinduer energirigtige? Energistyrelsen var den nationale myndighed, der satte flest spor i den offentlige debat i forbindelse med omtale og debatter om energi og klima. De lavpraktiske råd om energibesparelser etc. gjorde sig godt som læsestof og nåede bredt ud. Således var den slags især godt stof for de gratisomdelte ugeaviser. ENERGISTYRELSENS MEDIEOMTALE 3617 Webkilder 1194 Regionale og lokale dagblade 918 Lokale ugeaviser 548 Fagblade og magasiner 545 Landsdækkende dagblade 364 Radioindslag 34 TV-indslag 14 I 2014 offentliggjorde Energistyrelsen en analyse af energiområdet: Fjernvarme skal udvides betydeligt for at sikre den grønne omstilling. Til gengæld mangler der konkrete politiske tiltag. Energistyrelsens samlede konklusion for hele energiområdet er, at det er teknisk muligt at omstille det samlede energisystem til at være fossilfrit. Og det endda til en meget lav pris. Denne og andre analyser fra styrelsens side satte sine tydelige spor i medierne. Storebroderen Klima-, energi- og bygningsministeriet opnåede en andenplads, som primært foregik i de landsdækkende dagblade. NATIONALE MYNDIGHEDER 1. Energistyrelsen Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Transportministeriet Finansministeriet Energinet Udenrigsministeriet Miljøministeriet Naturstyrelsen Københavns Kommune Danmarks Meteorologiske Institut KILDE: INFOMEDIA

11 Industriens interesser Interesseorganisationer og NGOer: Kampen om dagsordenen i medierne udkæmpes dagligt mellem diverse interesseorganisationer. Både industrien og græsrødder sætter deres politiske aftryk. Industriens interesser fylder mest men er ikke altdominerende. Industriens interesseorganisationer sidder et mulehår tungere på den offentlige debat om energi og klima end NGOerne. Dansk Energi var den mest synlige Interesseorganisation i den danske debat om energi og klima. Og det kunne ses og høres. Det giver ingen mening at opsætte flere vindmøller, medmindre vi begynder at bruge el på en ny måde, lød det i oktober fra Dansk Energi. Organisationen efterlyste et nyt afgiftssystem. Klima- og energiministerens forslag om, at der skulle opføres hundredvis af nye havvindmøller frem mod 2050, var forfriskende, men han manglede at give et klart svar på, hvad den ekstra strøm skulle bruges til, hed det.»som udgangspunkt er det fint med en minister, der er ambitiøs. Men vi er nødt til at se på, hvad der sker på den korte bane og lidt længere frem. Vi skal jo allerede have 50 procent vindmøllestrøm i 2020, og allerede i dag er det sådan, at vi i visse perioder må sende meget af vores vindmøllestrøm til udlandet. Vi savner et fokus på, hvor den nye vindmøllestrøm skal anvendes. Skal den bruges til at opvarme boliger eller i transportsektoren i elbiler,«* spurgte vicedirektør Anders Stouge fra Dansk Energi. INTERESSEORGANISATIONER & NGOer 1. Dansk Energi Dansk Industri Greenpeace WWF Verdensnaturfonden Landbrug & Fødevarer Dansk Byggeri Danmarks Naturfredningsforening Concito Folkekirkens Nødhjælp Vindmølleindustrien 542 KILDE: INFOMEDIA * Her citeret fra Viborg Folkeblad 31. oktober

12 Hvilken energi skal EU satse på? sol, vand og vind eller olie, kul og gas? Internationale myndigheder: EU topmøde om klima- og energidrøftelser. Europas rolle som verdens klimalokomotiv var på spil ved EU-topmøde i oktober EU er uden sammenligning den internationale organisation, der fylder mest i det danske mediebillede, når der diskuteres energi og klima. Hvert år bruger EU 500 milliarder kroner på at købe energi i udlandet. Det er et svimlende beløb, som der kan gøres noget ved, hvis man kan blive enige om det. Mere vedvarende energi og større energieffektivitet vil give forsyningssikkerhed, det vil gøre europæiske virksomheder mere konkurrencedygtige, og omstillingen vil skabe arbejdspladser. EU's energipolitik hviler på tre ben: forsyningssikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne. Spørgsmålet for fremtidige investeringer i Europas energimarked - spørgsmålet, om man skal gå i en grøn eller en sort retning. Og her er EU slagmarken, hvor disse debatter foregår. INTERNATIONALE MYNDIGHEDER 1. EU Forenede Nationer Europa-Parlamentet Intergovernmental Panel on Climate Change GGGI 928 KILDE: INFOMEDIA EU-topmødet i oktober 2014 førte til ny klimakurs frem mod EU vil udlede mindst 40 procent mindre CO2 i 2030 i forhold til EU-topmødet satte også mål på 27 procent for både vedvarende energi og energieffektivitet. Dermed kom EU med et klart udspil til det internationale klimatopmøde i Paris i år. Teksten er dog også formuleret sådan, at EU kan skrue ned for sine egne ambitioner igen, hvis ikke verden er med på ambitionsniveauet. Mens der er enighed om, at man samlet set skal reducere udledningen med mindst 40 procent, er der endnu ikke en klar fordeling af, hvor meget de enkelte lande skal levere for at nå den del, der ikke allerede er omfattet af EUs system for handel med forureningskvoter. Der er også enighed om, at mindst 27 procent af energiforbruget i EU som helhed i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Det mål er bindende på EU-plan, men er heller ikke pindet ud på lande. Endeligt sættes et ikke-bindende mål om at udnytte energien bedre. Det sker med en blødere målsætning om, at man i 2030 for eksempel vil kunne støvsuge, opvarme boliger og køre bil med 27 procent mindre energi, end man bruger til samme formål i dag. 12

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1

8. møde. Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 Torsdag den 29. oktober 2009 (D) 1 8. møde Torsdag den 29. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til ministeren for sundhed og forebyggelse om modeller

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4

Vind på havet. Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 Vind på havet DANMARKS ENERGI TIL VÆKST Vind bliver billigst Hvad koster energien at producere i 2010 og i 2030? Side 4 De udvalgte Vindindustrien har masser af jobs. Mød et af de unge talenter. Side 22

Læs mere

Havmølleparker skal ned i pris

Havmølleparker skal ned i pris IEA: Øget energieffektivitet forbedrer konkurrenceevnen USA har billigere energi end resten af verden. Mindre forbrug i virksomheder og hjem er svaret på den udfordring, mener Det Internationale Energiagentur

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

Hjørring får grønt superværk

Hjørring får grønt superværk DANSK FJERNVARMES MAGASIN NR. 7/8 JULI/AUGUST 2013 NYHEDER Kommunegaranti aldrig udløst Et fjernvarmeprojekt har aldrig udløst garantien. Alligevel kræver kommuner høj provision. NY VIDEN Status på selvevaluering

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side -

TEAMVIKAREN.DK. Dansk energiteknologi stormer frem. Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København. > side. > side - Tema: COP - sidste stop før klimatopmødet i København > Ny lokal klimafond Energibyen Skive allierer sig med det lokale erhvervsliv for at spare mere på energien. > side Find det i Forsvaret Den -årige

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen?

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013. Mere gas fra Nordsøen? Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2013 Mere gas fra Nordsøen? International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist for indsendelse

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende

NYT lll. Kraftvarme. Bygningsudvalget. Skatteudvalget. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Livø kan blive selvforsynende Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1 Ministeren Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Skatteudvalget Livø kan blive selvforsynende Reduceret ledningstab Elpatronordningen NO

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Grænseløs. I fuld fart mod nullet. Tidligere klimakommissær Connie Hedegaard:

Grænseløs. I fuld fart mod nullet. Tidligere klimakommissær Connie Hedegaard: Grænseløs alsie express magasin no.9 EFTERÅR 2015 I fuld fart mod nullet Mens verdens ledere gør klar til at sætte sig i topmødesædet og forhandle nye globale klimamål, ligger amerikanske Tesla og ProjectZero

Læs mere

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1

Hurtig omstilling til vedvarende energi. Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 Hurtig omstilling til vedvarende energi Hurtig omstilling til vedvarende energi 1 VedvarendeEnergi VedvarendeEnergi er en miljøorganisation, der arbejder for at bremse klimaforandringerne. Vi mener, at

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013).

7. møde. Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1. (Fremsættelse 09.10.2013). Tirsdag den 22. oktober 2013 (D) 1 (Fremsættelse 09.10.2013). 7. møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortrædere for medlem

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen

Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003. Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Energiteknologi som vækstområde Konference i Landstingssalen Mandag den 27. oktober 2003 Projektledelse i Teknologirådets sekretariat Gy Larsen Projektmedarbejder: Jacob Skjødt Nielsen Projektsekretær:

Læs mere

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen...

Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2. Klima: Verden må videre uden USA... 3. Kom nu EU grib Kyoto-chancen... Verden må ikke gemme sig bag klapsalverne fra Cancun... 2 Klima: Verden må videre uden USA... 3 Kom nu EU grib Kyoto-chancen... 4 Hvor er pengene til klima?... 4 Biobrændstof: Mens vi venter på EU Kommissionen...

Læs mere

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme.

Fjernvarmen indtager Køge. 90 kilometer rør er på vej i jorden under Køge, som dermed kan slettes fra listen over større danske byer uden fjernvarme. dansk fjernvarmes magasin nr. 9 september 2012 nyheder OL med fjernvarme og fjernkøling Kollektive løsninger gav grønt og energieffektivt OL i London. ny viden Ny håndbog Få idéer til at holde anlægsomkostningerne

Læs mere

I spidsen for Europa

I spidsen for Europa Marts 2012 I spidsen for Europa Logoet for Danmarks EU-formandskab og seks radikale ministre, der er med til at sætte dagsordenen under det. I første halvår af 2012 sidder Danmark på formandskabet i EU.

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere