Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0"

Transkript

1 28. februar 2008 Dokumentdefinition OAG ProcessInvoic ver 8.0 TDC A/S fastnet fakturering Side 1 af 12

2 Revisionshistorie Version DATO INIT BEMÆRKNINGER THJ/Dan Net Oprettet PEA/Dan Net Tilføjet footer PEA/Dan Net Rettelser i forhold til EU- Moms. Tilføje Top5, Top10, Minutregnskab, Toptekst og bundtekst. TilføjetDataArea/Invoice/Li ne/tax/description PEA/Dan Net Præcisering af kreditnotaer og negative fakturaer i indlednings afsnittet. LID reference JAM/Progrator gatetrade Firmanavn ændret nu: TDC A/S Side 2 af 12

3 Indledning Dette dokument en beskrivelse af hvordan TDC anvender OAG ProcessInvoic ver 8.0. Som baggrund for definitionerne er anvendt Open Applications Group Integration Specification ver T08:00:00Z samt der for dokumentet gældende schemas Dokumentet omhandler fastnet telefoni. Specifikationen er opbygget så venste kolonne specificere path til de relevante data i XMLstrukturen, mens højre indeholder en kort beskrivelse. Nedenstående dokument er alfabetisk sorteret og følger altså ikke rækkefølgen i schema. For spørgsmål vedr. syntax i øvrigt henvises til OAGIS schemas. Kreditnota I elementet ApplicationArea/Sender/Task vil der være angivet, om meddelelsen er en faktura eller kreditnota. Kreditering af tidligere fremsendt faktura vil ske ved fremsendelse af samtlige informationer i header-, detail- og sumsektionen. I de tilfælde hvor der er almindelige reguleringer på en faktura, som gør at denne akkumuleret set bliver negativ, fremsendes fakturaen som en faktura med negativt fortegn, med meddelelse i ApplicationArea/Sender/Task elementet om at dette er en faktura. Side 3 af 12

4 ApplicationArea OAG->ApplicationArea/CreationDateTime Klargøring af forsendelse, tid OAG->ApplicationArea/Sender/LogicalId TDC A/S enhed s EANlokationsnummer OAG->ApplicationArea/BODId Her indsættes en entydig reference for forsendelsen. Referencen opbygges af dato OAG->ApplicationArea/Sender/Task APPLIKATIONSREFERENCE "Faktura" DataArea/Headersection OAG ->DataArea/Invoice/Header/Attachments/Attachment/Description OAG ->DataArea/Invoice/Header/Attachments/Attachment/Title=TopTekst OAG ->DataArea/Invoice/Header/Attachments/Attachment/Description OAG ->DataArea/Invoice/Header/Attachments/Attachment/Title=BundTekst OAG->DataArea/Invoice/Header/Charges/Charge/Id OCR linie. Generel bemærkning f.eks. notits om betaling via PBS Generel bemærkning OAG->DataArea/Invoice/Header/DocumentDateTime Dokumentdato OAG->DataArea/Invoice/Header/DocumentIds/DocumentId/Id Meddelelsens nummer vil være sammensat af fakturamodtagerens kontonr + regnings-løbenr fastnet: kontonummer 9 char, regningsløbenr 4 char OAG-> Nummerering af filer DataArea/Invoice/Header/DocumentReferences/InvoiceDocumentReference/DocumentIds/DocumentId/DocumentId/Id OAG-> DataArea/Invoice/Header/DocumentReferences/InvoiceDocumentReference/DocumentIds/CustomerDocumentId/Id Kundereferencenummer (nummer tildelt af køber) OAG->DataArea/Invoice/Header/Note Regningsbemærkninger for hele regningen SupplierParty er leverandøren SoldToParty er købers adresse CostumerParty er købers juridiske adresse OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/PartyId/id EAN/EDI-lokationsnummer Side 4 af 12

5 OAG- >DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Addresses/DropShipAddress/AddressLine Henvendelsessted OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Name Angivelse af virksomhedsnavn OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Addresses/Address/AddressLine Angivelse af gade og nummer/postboks OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Addresses/Address/City Angivelse af bynavn OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Addresses/Address/PostalCode Angivelse af postnummer OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Addresses/Address/Country Angivelse af landekode ISO OAG- Kundekontakt >DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Contacts/AccountingContact/Description OAG- Telefon >DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Contacts/AccountingContact/Telephone OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty*SoldToParty*CustomerParty)/Contacts/AccountingContact/Fax Fax OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty)/Addresses/PrimaryAddres/AddressLine Angivelse af gade og nummer/postboks på Aktieselskabet OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty)/Addresses/PrimaryAddress/City Angivelse af bynavn på Aktieselskabet OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty)/Addresses/PrimaryAddress/PostalCode Angivelse af postnummer på Aktieselskabet OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/(SupplierParty)/Contacts/AccountingContact/Description Kundekontakt OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/SoldToParty/PartyType/PartyId/Id Kundens CVR nummer OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/ SoldToParty /TaxId Kundens momsregistrerings nummer OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/SupplierParty/PartyType/PartyId/Id Leverandør CVR nummer OAG->DataArea/Invoice/Header/Parties/SupplierParty/TaxId Leverandør EU Vat nummer OAG->DataArea/Invoice/Header/PaymentTerms/DueDate Betalingsdato uden beregning af strafrente OAG->DataArea/Invoice/Header/Reason MEDDELELSENS FUNKTIONSKODE, KODET: Original Kopi. OAG->DataArea/Invoice/Header/Tax/PercentQuantity Momssats OAG->DataArea/Invoice/Header/Tax/TaxAmount Totalt skatte- og afgiftsbeløb OAG->DataArea/Invoice/Header/Tax/TaxBaseAmount Skatte- og afgiftspligtig beløb OAG->DataArea/Invoice/Header/Tax/TaxCode VAT = Moms Side 5 af 12

6 OAG->DataArea/Invoice/Header/Tax/UserArea/NoneTax/TaxAmount Sammentælling af momsfrie beløb OAG->DataArea/Invoice/Header/TotalAmount Meddelelsens totalbeløb OAG->DataArea/Invoice/Header/TotalTax Totalt skatte- og afgiftsbeløb OAG->DataArea/Invoice/Header/Type Dokument/meddelelsesnavn Faktura - Forsyningsydelser (EAN Code), Kreditnota Bemærk Kreditnotaer fremsendes som minusregninger. OAG->DataArea/Invoice/Header/UserArea/TaxConditions OmvendtBetalingspligt eller MomsFritagelse DataArea/Detailsection OAG->DataArea/Invoice/Line/Allowance/PercentQuantity OAG->DataArea/Invoice/Line/Allowance/Tax/PercentQuantity Moms sats. Fradrag i procent OAG->DataArea/Invoice/Line/Allowance/Tax/TaxAmount Momsbeløb OAG->DataArea/Invoice/Line/Allowance/Tax/TaxCode VAT Moms på fra fradrag/tillæg. OAG->DataArea/Invoice/Line/Allowance/Total Fradrag i beløb OAG->DataArea/Invoice/Line/Allowance/UserArea/Rate Sats i beløb OAG->DataArea/Invoice/Line/Description Her indsættes produktbeskrivelse OAG->DataArea/Invoice/Line/DocumentReferences/PurchaseOrder/DocumentReference/DocumentIds/ Ordrenummer DocumentId/Id OAG->DataArea/Invoice/Line/LineNumber Fortløbende nummerering af LINsegmenterne. Elementet kan ikke bruges som reference. OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/Commodity VAREKARAKTERISTIKA, KODET Almindelige ydelser Periode Ydelse Tæller Ydelse Kupon Ydelse Diverse Ydelse Opkalds Ydelse Service Ydelse T10 = Top ti T05 = Top 5 MIN = Minutregnskab OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/Description Varelinieinformation OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/ItemCategoryId Hvis Commodity = Diverse ydelse Se Appendix A for kodeliste. Side 6 af 12

7 OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/ItemIds/Id Her indsættes Hovedaftalenummer sammen med den pågældende produktydelse Hovedaftalenummer:produktydelse. OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/ItemIds/BuyerItemId /Id Her indsættes Hovedaftalenummer OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/ItemIds/BuyerItemId /AssigningPartyId/Id= TDC hvis yderligere specifikation er nødvendig OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/ItemIds/PartyAssignedItemId /Id Her indsættes Delaftalenummer hvis yderligere specifikation er nødvendig OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderItem/ItemIds/SupplierItemId/Id Her indsættes TDC Tele Danmark A/S s interne varenummer OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderQuantity Her indsættes kvantum OAG->DataArea/Invoice/Line/OrderQuantity/ATTR:UOM Enhedsbetegnelse 'HUR' = Time 'MIN' = Minut 'PCE' = Stk 'SEC' = Sekund 'DAG' = Dag 'ORD' = Ord 'NAR' = Antal enheder Nedenstående bruges til Minutregnskab. 'NYE' = ny tid i sekunder 'FBR' = forbrugt tid i sekunder 'RST' = resterende tid i sekunder 'UDB' = Udbetaling tid i sekunder OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/ShipToParty/Description Installationsadresse OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/PartyId/Id EAN/EDI-lokationsnummer OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/Name Virksomhedsnavn OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/Addresses/DropshipAdress/Description Henvendelsessted OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/Addresses/DropshipAdress/AddressLine Gade og nummer / Postboks OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/Addresses/DropshipAdress/City Bynavn OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/Addresses/DropshipAdress/PostalCode Postnummer Side 7 af 12

8 OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/CostumerParty/Addresses/DropshipAdress/Country ISO countrycode OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/ShipToParty/Qualification/Description TelefonNummer OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/ShipToParty/Qualification/NameValue LID Ledningsidentifikation normalt telefonnummer. OAG->DataArea/Invoice/Line/Parties/ShipToParty/TermId Erhverv 'I' = ISDN 'F' = Fastnet 'C' = Tlf. nr. starter med bogstav og virksomhed = YouSee 'K' = Tlf. nr. starter med bogstav og virksomhed =YouSee OAG->DataArea/Invoice/Line/PromisedDeliveryDate Leveringsdato OAG->DataArea/Invoice/Line/Tax/Description Standard Sats eller Afgiftsfritaget OAG->DataArea/Invoice/Line/Tax/PercentQuantity Momssats OAG->DataArea/Invoice/Line/Tax/TaxAmount Momsbeløb OAG->DataArea/Invoice/Line/Tax/TaxCode VAT OAG->DataArea/Invoice/Line/TotalAmount Vareliniebeløb excl. fradrag og tillæg OAG->DataArea/Invoice/Line/UnitPrice pris excl. moms, excl. fradrag/tillæg For kontonumre i 500 serien er det priser excl. moms, excl. fradrag/tillæg OAG->DataArea/Invoice/Line/UnitPrice pris incl. moms, excl. fradrag/tillæg For kontonumre i 200 serien er det priser incl. moms, excl. fradrag/tillæg OAG->DataArea/Invoice/Line/UserArea/EndPeriod Takstperiode, slutdato OAG->DataArea/Invoice/Line/UserArea/StartPeriod Takstperiode, startdato OAG->DataArea/Invoice/Line/UserArea Bruges til at præsentere top 5 lister Hvis der i IMD er en af koderne T05, T10 vil der i userdata være en presentation struktur se nedenstående og top 10 favoritter. T05 og T10 Attributten type = [T05, T10]udpeger hvilken præsentation der kommer og attributten model [NR0, NR1, NR2,] hvilket sæt i en tabelligende struktur der udpeges <UserArea> <Presentation type="t5" model="nr1"> Side 8 af 12

9 <row> <cell> </cell> <cell> </cell> </row> <row> <cell> </cell> <cell> </cell> </row> <row> <cell> </cell> <cell> </cell> </row> <row> <cell> </cell> <cell> </cell> </row> </Presentation> </UserArea> For at få en samlet table skal der samles op på tværs af 3 Line elementer. Side 9 af 12

10 Appendix A Bevægelsesform Kodeliste, kvalifikator Benyttes kun ifm ydelses type D Bevægelsesform er et tal fra 0 til Løbende afgifter 10 Oprettelse 11 Genoprettelse 12 Genåbning 13 Overtagelse 14 Overføring 15 Installation af 16 Tilslutning af 21 Nummerændring 23 Følge overtagelse 27 Ny pin-kode til 28 Genåb. pin-kode 29 Konvertering 30 Udskiftning 31 Tilbagekøb 33 Ændring til 34 Reduktion af 35 Kvantumrabat 36 Modregning for 37 Afgift for 39 Godtgørelse for 41 Flytning lokal 42 Flytning gade 43 Flytning anden ctr. 51 Flg.flytning lokal 52 Flg. flytning s. ctr. 53 Flg. flytning a. ctr. 60 Nedtagning 61 Nedtagning f.s.ops. 62 Ændring af 63 Flg. ændringer 64 Opgradering 65 Installation af 69 Konverter GDS 70 Reparation 75 Småreparation 77 Fejlretning 80 Erstatning for 90 Momsfri opkrævning 93 Erstatning nyt ma. 94 Erstatning brt. ma. 100 Forudbetaling 430 Morarente (aftale) Afgang almimdelig 502 Afgang flytning 503 Afgang flytning anden adresse 504 Afgang flytning og nummerbytning/lokalnummerb 505 Afgang flytning til anden central 506 Afgang flytning ledningsendepunkt Side 10 af 12

11 507 Afgang flytning samme central og nummer-/ 508 Afgang flytning samme adresse 509 Afgang flytning 510 Afgang ved flytning 511 Afgang indføring i omstillingsanlæg 512 Afgang korttidsabonnement 513 Afgang flytning fra anden central 514 Afgang flytning til hovedadresse fra anden 515 Afgang medtagning af materiel 516 Afgang nummerbytning 517 Afgang nummerændring 518 Afgang overflytning (andet selskab) 519 Afgang restance 520 Afgang rettelse 521 Afgang ved tilbagekøb 522 Afgang udskiftning 523 Afgang udtagning fra omstillingsanlæg 525 Afgang nummerændring 526 Dataændring 527 Midlertidig nedtagning 528 Ændring 529 Tilgang almindelig 530 Tilgang brugt 531 Tilgang flytning 532 Tilgang flytning fra anden adresse 533 Tilgang flytning og nummerbytning/lokalnummer 534 Tilgang flytning fra anden central 535 Tilgang flytning ledningsendepunkt 536 Tilgang flytning samme central og nummer-/ 537 Tilgang flytning samme adresse 538 Tilgang flytning 539 Tilgang genoprettelse 540 Tilgang indføring i omstillingsanlæg 541 Tilgang installation 542 Installation ved udvidelse 543 Tilgang korttidsabonnement 544 Tilgang flytning fra anden central 545 Tilgang flytning til hovedadresse fra anden 546 Tilgang medtagning af materiel 547 Tilgang modulopsætning 548 Tilgang nummerbytning 549 Tilgang nummerændring 550 Tilgang overflytning (andet selskab) 551 Rabat 552 Service/reparation 553 Tilgang efter restancenedtagning 554 Tilgang rettelse 555 Salg (KTV) 556 Samleservice (tilgang) 557 Tilgang software indlæsning 558 Tilgang udskiftning 559 Tilgang udtagning fra omstillingsanlæg 560 Tilgang ved udvidelse 562 Tilgang nummerændring 563 Genåbne efter midlertidig nedtagning 564 Service 565 AABN afgang abonnent udstyr 566 ACEN afgang central udstyr 567 TABN tilgang abonnent udstyr Side 11 af 12

12 568 TCEN tilgang central udstyr 610 Salg, bogsalg 630 Salg, fælles 631 Salg, hvide sider 632 Salg, gule sider 633 Salg, blå sider 634 Salg, røde sider 680 Rabat, fælles 681 Rabat, hvide sider 682 Rabat, gule sider 683 Rabat, blå sider 684 Rabat, røde sider 690 Reduktion, fælles 691 Reduktion, hvide 692 Reduktion, gule sider 693 Reduktion, blå 694 Reduktion, røde 777 Afbrudt binding 888 Tilbagebetaling 921 Brevgebyrer 922 Administrationstill. Side 12 af 12

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT)

AnvendelsesVejledning. Struktureret. Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) EANCOM /HANCOM AnvendelsesVejledning Struktureret Ordreafgivelse (STRUORD) Fakturering (STRUFAKT) I Dansk Dagligvarehandel Version 2, juni 2001 AVV002V02 INDHOLD: I. OM STRU-KONCEPTET A. INTRODUKTION B.

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0

Segmentbeskrivelse INVOIC D96A TUN EDI-standard version 1.0 TUN EDI-STANDARD VERSION 1.0 SEGENTBESKRIVELSE INVOI D96A Udarbejdet af Trælasthandlerunionen TUN, 1. juni 2003 Segmentbeskrivelse INVOI D96A TUN EDI-standard version 1.0 Indholdsfortegnelse eddelelsesdiagram...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

FAQ OIOXML elektronisk regning

FAQ OIOXML elektronisk regning Side 1 af 24 FAQ OIOXML elektronisk regning 10. september 2012 1 Indledning Denne FAQ samler svarene på de spørgsmål der oftest er blevet stillet i forbindelse med OIOXML elektronisk regning. Alle spørgsmål

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning

1 ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning ØiR og ERP snitflader - felter til komplet udprintning... 2. G69' komplet m/felter... 2.. Attributter... 3..2 Operationer...7.2 G68' komplet m/felter...7.2. Attributter...8.2.2 Operationer...30.3 G9' komplet

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 GECKO Booking kassesystem For oprettelse af flere kasseapparater, ret da henvendelse til GECKO Booking. Pris pr. ekstra er 49 kr. ex moms pr. måned. Vi tilbyder desuden ekstra udstyr til kasse-tilkøbsmodulet,

Læs mere

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011

Vilkår for Mobil2kr.dk. Pr. 31. januar 2011 Vilkår for Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Abonnementsvilkår for Free på Mobil2kr.dk Pr. 31. januar 2011 Priser med Mobil2kr.dk Priserne er gældende ved opkald i Danmark på Telenor Danmarks net og er angivet

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s

e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s e faktura til C5/XAL CHANGELOG Version 2.20 Build 001: November 2010 Copyright 2010 Continia Software a/s Indhold 1 Indholdsbeskrivelse... 3 2 e faktura 2.20 Build 001... 4 2.1 Understøttede versioner...

Læs mere

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B

XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B XML-guide for pensionsoverførsler (UPB) Version 2.2 Draft B Dokumentoplysninger Titel: Projekt: XML-guide for UPB EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet:

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.

Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere