Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen. Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber"

Transkript

1 Energieffektiviseringsdirektivet og målerbekendtgørelsen Temadag på TI Varmemåling og varmeregnskaber

2 Hvem er jeg? Jesper Nørgaard M.Sc fra AAU (Indeklima og Energi) Videnskabelig assistent AAU Undervisning og vejledning Forskning og programmering Civilingeniør hos Energistyrelsen BR kap. 7 Målerbekendtgørelsen Apparater, statens energiforbrug

3 Disposition Introduktion til EED Artikler i EED Målerbekendtgørelsens rolle EED artikel 9 EED artikel 10 og 11 Emner i pipeline

4 Introduktion til EED Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet Energieffektiviseringsdirektivet eller EED 25. oktober 2012 Ophæver bl.a. direktiv om energieffektivitet i slutanvendelserne

5 Introduktion til EED Store udfordringer Afhængighed af importeret energi Knappe ressourcer Klimaændringer Økonomisk krise Energieffektivitet afhjælper udfordringer Bidrag til at sikre EU s overordnede mål 20 % reduktion drivhusgasser 20 % vedvarende energi

6 Artikler i EED EED indeholder 30 artikler Bestemmelser indeholdende krav til medlemslandene Omfatter såvel definitioner, mål og ikrafttræden som egentlige energirelaterede bestemmelser relateret til energiforsyning, slutanvendelse og nationale tiltag Artikel 9-11 omhandler måling og fakturering

7 Målerbekendtgørelsens rolle Hidtil har bekendtgørelse nr. 891 om individuel måling af el, gas, vand og varme reguleret måling Bekendtgørelsen ophævet Erstattet af bekendtgørelse nr. 563 om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling Implementerer dele af EED

8 Målerbekendtgørelsens rolle Implementering af artikel 9 i dansk ret via målerbekendtgørelse Gennemgang af alle bestemmelser

9 Pligtsubjekt Slutkunder En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse I målerbekendtgørelsen Den enkelte bolig- eller erhvervsenhed Samme der menes med individuelle målere

10 Artikel 9, stk. 1 Krav om individuelle målere til gas, varmt vand og køling i bestående bebyggelse, hvis det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt. Måling af el og varme har været krav siden 1999

11 Artikel 9, stk. 1

12 Artikel 9, stk. 1 Krav om individuelle målere til el, gas, varmt vand, varme og køling i nybyggeri og ved nyinstallering af hele installationer i bestående bebyggelse

13 Artikel 9, stk. 2

14 Artikel 9, stk. 2 Intelligente gasmålere ikke aktuelt Intelligente elmålere reguleret i bekendtgørelse nr om fjernaflæste elmålere Defineret en række egenskaber Registrere aftag og levering hvert 15. min Sikring af data Videreformidle lagrede data Tilkoble eksterne enheder

15 Artikel 9, stk. 3 Krav om afregningsmålere (hovedmålere) til gas, varme og køling på leveringsstedet i flerbrugerejendomme Krav om måler på varmtvandsinstallation som helhed

16 Artikel 9, stk. 3

17 Artikel 9, stk. 3 Betydning for bestående flerbrugerejendomme Krav til varmt vand og køling i bestående bebyggelse gælder fra 2016 Viser at med individuelle varmemålere menes varmeenergimålere Varmefordelingsmålere kan dog stadig benyttes

18 Artikel 9, stk. 3 I flerbrugerejendomme skal mindst 40 % af den forbrugsafhængige del af varmeomkostningerne afregnes efter fordelingsmåling 60 % (af resten) hvis energiindhold i varmt vand måles og afregnes separat

19 Artikel 9, stk. 3 Forbrugsafhængig del = aflæsning på hovedmåler Forbrugsuafhængig del = abonnement Fordeling af energi 40 % til rumvarme, 35 % til brugsvand, 25 % til tab 40 % % ~ VBV H VBV M H

20 Betingelser Omkostningseffektivt (rentabelt) Besparelsen overstiger investeringen i målerens levetid Investering og levetider ( markedet og måleteknik) Forventede besparelser på % Teknisk gennemførlighed Det meste er teoretisk muligt Potentielt voldsomt dyrt sammenhængende med betingelse om rentabilitet Kommer til at fremgå af vejledningen til målerbekendtgørelsen

21 Artikel 10

22 Artikel 10 Forholdsvis ligetil i parcelhuse og lign. med afregningsmåler i enheden Vanskeligere i flerbrugerejendomme med fælles afregningsmåler til el og varme Ingen hjemmel til fakturering i målerbekendtgørelsen Forsyningslovene har ikke bygningsejere og slutkunder som pligtsubjekt Drøftelser med branchen og netvirksomheder Passende frekvens for faktureringsoplysninger Tekniske muligheder

23 Artikel 10 Ny faktureringsbekendtgørelse med hjemmel i lov om fremme af besparelser i energiforbruget Regulerer forhold mellem bygningsejer og slutkunde Intern høring netop afsluttet Offentlig høring indenfor 1-2 uger Indeholder bestemmelser om fakturering og faktureringsoplysninger vedr. forbrug af el, gas, varmt vand og varme

24 Artikel 10 Fakturering Skal ske på grundlag af det faktiske forbrug Én gang årligt som nu Bygningsejer skal tilbyde elektronisk fakturering Bygningsejer skal videregive foreliggende oplysninger Faktureringsoplysninger Svarer til faktura bare uden betalingsanmodning El og gas ikke hyppigere frekvens Varmt vand og varme mindst hvert kvartal (på slutkundens anmodning) Kan ske ved at benytte senest anvendte fordelingsnøgle

25 Artikel 11 I flerbrugerejendomme skal det ske på nonprofitbasis og hvis opgaven overdrages til tredjepart, kan slutkunden pålægges rimelige udgifter Implementeres sammen med artikel 10

26 Emner i pipeline Implementering af artikel 10 og 11 Individuel måling af koldt vand i nybyggeri Allerede almen praksis i branchen Ingen opfølgning på bygninger fra 1997, som er forberedt til måling 2/3 har valgt måler fremfor passtykke Afregning af kogegas efter fast takst I høring sammen med faktureringsbekendtgørelsen

27 Tak for opmærksomheden!

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj

2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj 2 Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 20. november 2012 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj

Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Varmemåling og varmeregnskaber Hvad siger lovgivningen om varmefordeling? 1. December 2011 Carsten Hammerhøj Hvilke målere må bruges i et fordelingsregnskab? Typegodkendte varmefordelingsmålere: Fordampningsmålere

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder

Innovation og rådgivning. Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Marts 2014 1 Projekt: Dynamisk varmeregnskab med fokus på indeklima i lejligheder Er udarbejdet af: EXERGI - Innovation og rådgivning DTU BYG,

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen

Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Ecodesign og energimærkning, dets betydning for din virksomhed i Serviceog VVS branchen Fælles brancheorienteringsmøde mellem Debra, OR & OSS, den 25. August, 2015 Bjarke Hansen, Energistyrelsen Pia Westphalen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering samt byggeloven 1) Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2011-12 Fremsat den 8. februar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger,

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere Rapport Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere September 2010 Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere Indhold: 1 ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM, SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere

Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere 1 af 9 21-06-2012 11:46 Viterra Energy Service' vilkår for salg af varmefordelingsmålere Journal nr. 2:801-434/cga/industri Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Andelsboligforeningen Poppelgården har klaget

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Betænkning. Betænkning

Betænkning. Betænkning Betænkning om individuel måling af forbrugsposter Betænkning afgivet af udvalget om obligatorisk individuel måling af forbrugsposter Betænkning 1286 Boligministeriet, februar 1995 Købes hos boghandleren

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 7. oktober 2013 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM. Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM Tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser 30. april 2015 Indledning Ansøgningsmaterialet til Tilskud til fremme af vedvarende energi m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere