Betalingsbetingelser m.v. for

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsbetingelser m.v. for"

Transkript

1 Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov Version: 2. udgave

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Hæftelse Fakturering og betaling Årsopgørelse og selvaflæsning Fraflytning og flytteafregning Manglende overholdelse af betalingsfrister Betalingsaftaler Indhentning af kreditoplysninger Depositum eller forudbetaling Gebyrer Godkendelse... 6

3 1. INDLEDNING I forbindelse med stiftelsen af Tønder Forsyning A/S den 17. februar 2009, blev der godkendt retningslinier for rykkergebyrer, afdragsordninger og inddrivelse. 2. HÆFTELSE Kunden hæfter for betaling af leverancer indtil en ny kunde tilmeldes eller forbrugsstedet nedlægges. 3. FAKTURERING OG BETALING Betaling for leverancer af vand, afledning af spildevand og renovationsordninger, samt betaling af statsafgift på spildevand og ledningsført vand opkræves af Tønder Service A/S (CVR nr ) på vegne af: Tønder Vand A/S (CVR nr ) Tønder Spildevand A/S (CVR nr ) Tønder Affald A/S (CVR nr ) Tønder Deponi A/S (CVR nr ). Tønder Service A/S opkræver også på vegne af Tønder Kommune (CVR nr ), og private vandværker, hvor der er indgået skriftlig aftale om opkrævning af vandafgift og afgift på ledningsført vand. Forbrugsperioden følger kalenderåret. Det beregnede årsforbrug opkræves normalt i 2 rater: 1. a conto rate for perioden 1. januar til 30. juni inkl. opgørelse af årsafregningen med normalt forfald medio marts 2. a conto rate for perioden 1. juli til 31. december med normalt forfald medio september Erhvervskunder med et større vandforbrug kan anmode om, at der opkræves månedsvis for det faktisk aflæste forbrug. Månedsfakturaer udsendes primo måneden efter forbrugsmåneden. Den senest rettidige betalingsdato er 14 dage efter fakturadatoen. 4. ÅRSOPGØRELSE OG SELVAFLÆSNING Årsopgørelsen for forbrug af vand udfærdiges på baggrund af selvaflæsning. I starten af december måned udsendes selvaflæsningskort ud til alle kunder med krav til selvaflæsning senest 31. december. Selvaflæsning foretages ved indsendelse af selvaflæsningskortet, brug af servicetelefon eller ved indtastning via internet. I starten af januar måned sendes rykker med nyt selvaflæsningskort med en frist på 14 dage. Hvis kunden fortsat undlader at selvaflæse, som der er pligt til i henhold til Vandforsyningsregulativet, vil følgende procedurer blive fulgt: 1. Hvis der har været selvaflæst året før, sættes forbruget administrativt til forbruget året før 2. Hvis der ikke har været selvaflæst to år i træk, sættes forbruget administrativt til 170 m 3, dog sættes forbruget til forbruget året før, hvis forbruget var over 170 m 3

4 3. Hvis der ikke har været selvaflæst tre år i træk, vil Tønder Service A/S mod betaling selv foretage aflæsningen Tønder Service A/S er i øvrigt berettiget til på ethvert tidspunkt af året at kunne foretage en kontrolaflæsning på forbrugsadressen. Hvis tilbagebetaling i forbindelse med årsafregningen overstiger 1. a conto rate, udbetales nettobeløbet via NemKonto, via PBS eller eventuelt ved bankoverførsel, hvis ejeren skriftligt oplyser, hvilket kontonr., der må benyttes. 5. FRAFLYTNING OG FLYTTEAFREGNING Ved fraflytning (dagen hvor hæftelsen for forbrugsstedet ophører), skal kunden give meddelelse om flyttedatoen og målerstanden, hvis der er installeret en vandmåler. Kunden modtager herefter en flytteafregning. Hvis tilbagebetaling i forbindelse med flytteafregningen overstiger 1. a conto rate, udbetales nettobeløbet via NemKonto, via PBS eller eventuelt ved bankoverførsel, hvis ejeren skriftligt oplyser, hvilket kontonr., der må benyttes. Senest rettidige indbetalingsdag for beløb i selskabets favør vil være 3 uger fra udsendelse af regningen. 6. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF BETALINGSFRISTER Hvis betalingsfristen ikke overholdes, tillægges der renter. Renten sættes til Danmarks Nationalbank Morarente/procesrente. Følgende rykkerprocedurer anvendes ved opkrævningen: 1. Rykker 1 udsendes dage efter betalingsfristen. Her pålignes et rykkergebyr på 100 kr. 2. Rykker 2 med inkassovarsel udsendes efter yderligere dage med et rykkergebyr på 100 kr. 3. Sagerne sendes til inkasso efter minimum yderligere 5 dage efter at betalingsfristen i rykker 2 er udsendt med et oversendelsesgebyr på 100 kr. Der vil efter udsendelse af 2. rykker, hvor der er restancer på betaling af vandafgift, blive sendt varsel om lukning af vand. De sociale myndigheder vil samtidigt blive orienteret, så de eventuelt kan overtage betalingen. Der er følgende beløbsmæssig bundgrænse for, hvornår der sendes rykkerskrivelser i forbindelse med opkrævning af forbrugsafgifter, samt varsel om inkasso: 1. Rykker 1: Minimum skyldigt beløb 150 kr. 2. Rykker 2 med inkassovarsel: Minimum skyldigt beløb 500 kr. og 150 kr. ved flytteafregninger Ved manglende betaling iværksættes lukkerprocedure og/eller inddrivelse af restancen ved en inkassosag.

5 7. BETALINGSAFTALER Der kan normalt indgås aftaler om udskudt betaling. Betalingen kan opdeles i rater og skal normalt være betalt inden næste a conto- eller årsafregning forfalder til betaling. Betalingsaftaler, der rækker ud over næste a conto- eller årsafregning, kan kun indgås som skriftlige aftaler. Hvis betalingsaftalen misligholdes, ophæves den, og sagen sendes direkte til inkasso. 8. INDHENTNING AF KREDITOPLYSNINGER Der vil ved manglende overholdelse af betalingsfrister og forud for eventuelt indgåelse af betalingsaftaler i fornødent omfang blive indhentet oplysninger i RKI skyldnerregistret og KOB erhvervsdatabasen. 9. DEPOSITUM ELLER FORUDBETALING Der vil for kunder, der er under konkursbehandling, kunne opkræves månedligt. Hvis det skønnes at der er risiko for større tab, kan der enten forlanges depositum, forudbetaling eller at der stilles en anfordringsgaranti fra en bank. Opfyldes forlangende ikke, kan leverancen afbrydes uden varsel. 10. GEBYRER Hjemlen til at opkræve gebyrer er delvist fastlagt i de til enhver tid gældende betalingsvedtægter og regulativer: Husholdnings- og erhvervsaffaldsregulativet Betalingsvedtægten for spildevandsanlæg i Tønder Kommune Regulativ for tømning af septiktanke i Tønder Kommune Regulativ for vandforsyning Ud over disse gebyrer, vil der kunne anvendes gebyrer på følgende områder: Fremsendelse af rykkere ved manglende overholdelse af betalingsfrist Oversendelse af restancer til inddrivelse ved inkassovirksomhed Inkassobesøg Fogedforretning udkørende (hertil faktiske omkostninger til foged og evt. låsesmed) Flytteafregning Fremsendelse af kopi af regning Besøg på en ejendom for lukning af vandforsyningen (Tønder Vand A/S) Genoplukning af vandforsyningen (gebyrets størrelse vil afhænge af, om det er inden for eller uden for normal arbejdstid) (Tønder Vand A/S) Aflæsning af vandmåler (Tønder Vand A/S) Indsendelse af måler til målerkontrol (opkræves kun, hvis vandmåleren holder sig inden for den tilladte fejlmargin på +4 %) (Tønder Vand A/S) Levering af genbrugs- eller dagrenovationsbeholder ud over 1. levering (Tønder Affald A/S) Ombytning/hjemtagning af beholder (Tønder Affald A/S) Behandling af ansøgninger om tilmelding til hente/bringe ordning ved tømning af beholder (Tønder Affald A/S) Behandling af ansøgninger om dispensation for renovations- og septiktanktømningsordning (Tønder Affald A/S og Tønder Spildevand A/S)

6 Ophør af dispensation for renovations- og septiktanktømningsordning (benyttes kun, hvis det er samme ejer, der har fået dispensationen) (Tønder Affald A/S og Tønder Spildevand A/S) Udsendelse af rykker for selvaflæsning (Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S) Behandling af ansøgning om reduktion i vand- og vandafledningsbidrag (Tønder Vand A/S og Tønder Spildevand A/S) Gebyrer fastlægges normalt ved godkendelse af budgetterne det pågældende år. 11. GODKENDELSE Betalingsbetingelserne er godkendt af bestyrelsen for Tønder Forsyning A/S på deres møde den 2. december 2010, gældende fra 1. januar 2011.

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Prisblad 2015. Varde Forsyning A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Prisblad 2015 Varde Forsyning A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 1.0 - opdateret 23. oktober 2014 Varde Forsyning A/S - Takstblad 2015 ver. 1.0 [2] 1 Generelt 4 2 Varde Vandforsyning A/S 5 2.1 Forbrugspriser...

Læs mere

Serviceaftale - Private vandværker og Provas

Serviceaftale - Private vandværker og Provas Serviceaftale - Private vandværker og Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Kontakter 4 2.1 Kontaktpersoner hos 4 2.2 Vedligeholdelse af kontaktdata hos vandværkerne 5 3. Reference til aftalegrundlag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den 15.6.2010 Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, 9800 Hjørring Afbud: Per Harfeld Fraværende: Punkt 1. Orientering om de udfordringer selskabet

Læs mere

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse:

Takstblad 2015. Indholdsfortegnelse: Takstblad 2015 Indholdsfortegnelse: Sidetal: Renovationsordning 2-3 - Takster for husholdninger 2 - Takster for erhverv 3 Vandforsyning 4-6 Spildevand 7-9 Gebyrer 10 Priseksempel 11 Betalingsbetingelser

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 2 - MED KOMMENTARER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Haderslev Fjernvarme Almindelige leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 4 2. Etablering af fjernvarmetilslutning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 9

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere