Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gårdhaven SIP-Socialpsykiatri. Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014."

Transkript

1 Gårdhaven 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014.

2 Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan læses figurerne Oversigt: nes situation og udvikling i forhold til de syv livsområder: Psykisk velbefindende Relationer Fysisk velbefindende Selvbestemmelse Aktiviteter Materielle forhold Deltagelse i samfundet

3 Introduktion til rapporten Sådan læses rapporten Dette er en årsrapport baseret på data, som er indsamlet gennem SIP-skemaer udfyldt på botilbuddet Denne rapport vedrører svarene i livskvalitetsskemaerne Rapporten viser botilbuddets egne resultater sammenlignet med resultatet for målgruppen i SIP* I rapporten vises både angivelse af tilfredshed og af udviklingen i angivelsen af tilfredshed Bemærk: Der rapporteres kun, hvis der er svaret på minimum 5 skemaer for hhv. borgere og medarbejdere. Der rapporteres kun udvikling, hvis der er mindst fem besvarelser for de samme fem borgere i hver periode** For hver af de syv livsområder vises også en oversigt over forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed for de spørgsmål, hvor der spørges ind til begge disse dimensioner *Målgruppen der sammenlignes med kommer fra følgende socialpsykiatriske tilbud Bostedet Blåkærgård, Gårdhaven, Pilebakken, Bostedet Sct. Mikkel, Sønderparken, Center for Socialpsykiatri, Tangkær. **Periode 1: 1. oktober september Periode 2: 1. oktober september 2014

4 Introduktion til rapporten Sådan læses figurerne vedr. tilfredshed Antal besvarelser Andel af besvarelser i procent ([$Botilbud$]) ([$årstal$]) (26) 27% 12% 25% (hele landet) ([$årstal$]) (98) 20% 10% 40% 20% 10% ([$Botilbud$]) ([$årstal$]) (31) 15% 12% 45% 15% (hele landet) ([$årstal$]) (162) 2% 14% 25% 45% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 60% 70% 80% 90% 100 % I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

5 Introduktion til rapporten Sådan læses figurerne vedr. udviklingen i borgerens tilfredshed Antal besvarelser Andel af besvarelser i procent ([$Botilbud$]) ([$årstal$]) (26) 27% 12% 23% 25% ([$Botilbud$]) ([$årstal$]-1) (26) 25% 35% 15% 10% 15% ([$Botilbud$]) ([$årstal$]) (31) 30% 12% 30% 15% ([$Botilbud$]) ([$årstal$]-1) (31) 10% 10% 70% 5% 5% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

6 Introduktion til rapporten Sådan læses figurerne vedr. forholdet mellem vurdering af vigtighed og tilfredshed Mange af de områder, der spørges ind til i livskvalitetsskemaet, er delt op i et spørgsmål vedr. tilfredshed og et andet spørgsmål vedr. vigtighed. Spørgsmål 1 (30) 75% 25% Spørgsmål 1 (30) I denne figur viser de grønne områder andelen af de besvarelser blandt botilbuddets borgere, hvor tilfredshed har fået en højere vurdering end vigtighed eller hvor vigtighed og tilfredshed har fået den samme vurdering. De røde områder viser andelen af de besvarelser, hvor vigtighed er blevet vurderet højere end tilfredshed: Altså områder som borgeren vurderer som vigtige, men hvor borgeren ikke i samme grad angiver at være tilfreds Figuren viser ikke, hvad der konkret er svaret på spørgsmålene og dermed hvor højt eller lavt tilfredshed og vigtighed er vurderet. Det er derfor vigtigt, ikke at bruge denne figur alene som udgangspunkt for fastlæggelse af indsatsområder mm. Man skal derimod se figuren i sammenhæng med figuren vedr. tilfredshed (vist på side 4) der viser den konkrete vurdering af tilfredshed.

7 Antal udfyldte skemaer Antal udfyldte skemaer for Gårdhaven Antal udfyldt i perioden Antal med udvikling Livskvalitet 8 6 Livskvalitet 22 8

8 Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du glad for dit liv? Har du det godt med dig selv? Har bekymringer indflydelse på din dagligdag? Føler du dig tryg? Oplever du, at andre forstår dig, når du gerne vil give udtryk for noget? Er du tilfreds med din evne til at gennemføre de ting, du gerne vil gøre? Er du tilfreds med dit seksualliv?

9 Psykisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit liv? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren har det godt med sig selv? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at bekymringer har stor indflydelse på borgerens dagligdag? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig tryg? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren føler sig forstået, når han/hun udtrykker sig? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at gennemføre de ting, han/hun gerne vil gøre? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit seksualliv?

10 Psykisk velbefindende Glad for livet nes vurdering af, om de er glade for deres liv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet (Gårdhaven) (8) 25% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 14% 19% 34% 24% 9% (Gårdhaven) (18) 83% (SIP-Socialpsykiatri) (140) 18% 57% 19% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

11 Psykisk velbefindende Glad for livet - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er glade for deres liv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for livet (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (35) 26% 23% (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (78) 23% 15% 36% 6% 19% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

12 Psykisk velbefindende Selvfølelse nes vurdering af, om de har det godt med sig selv og medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv (Gårdhaven) (8) 25% (SIP-Socialpsykiatri) (72) 8% 42% 11% 6% (Gårdhaven) (16) 19% 63% 19% (SIP-Socialpsykiatri) (136) 25% 52% 18% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

13 Psykisk velbefindende Selvfølelse - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de har det godt med sig selv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne har det godt med sig selv (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (33) 45% 18% 9% 9% 18% (Gårdhaven) (2) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (75) 31% 15% 29% 8% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

14 Psykisk velbefindende Bekymringer nes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og medarbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Bemærk skalaen vender omvendt her! (Gårdhaven) (7) 43% 29% 14% 14% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 24% 23% 30% 14% 9% (Gårdhaven) (18) 11% 39% 22% 28% (SIP-Socialpsykiatri) (138) 16% 25% 30% 22% 7% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

15 Psykisk velbefindende Bekymringer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om bekymringer fylder meget for dem og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om bekymringer fylder meget for borgeren Bemærk skalaen vender omvendt her! (Gårdhaven) (5) 20% 20% 20% 20% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (33) 24% 9% 21% 30% 15% (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (78) 24% 15% 9% 26% 26% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

16 Psykisk velbefindende Tryghed nes vurdering af, om de føler sig trygge og medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge (Gårdhaven) (8) 63% (SIP-Socialpsykiatri) (73) 25% 42% 19% 7% 7% (Gårdhaven) (21) 24% 52% 24% (SIP-Socialpsykiatri) (141) 20% 46% 26% 6% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

17 Psykisk velbefindende Tryghed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de føler sig trygge og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne føler sig trygge (Gårdhaven) (5) 80% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (34) 35% 38% 12% 15% (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (82) 52% 11% 20% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

18 Psykisk velbefindende Kommunikation nes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig (Gårdhaven) (8) 25% (SIP-Socialpsykiatri) (72) 7% 25% 47% 19% (Gårdhaven) (17) 35% 35% 24% 6% (SIP-Socialpsykiatri) (137) 29% 53% 12% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

19 Psykisk velbefindende Kommunikation - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de føler sig forstået, når de udtrykker sig og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne føler sig forstået når de udtrykker sig (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (34) 18% 15% 29% 6% 32% (Gårdhaven) (3) (SIP-Socialpsykiatri) (76) 20% 20% 36% 7% 18% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

20 Psykisk velbefindende Gennemføre hvad man ønsker nes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre (Gårdhaven) (7) 29% 43% 14% 14% (SIP-Socialpsykiatri) (71) 10% 28% 39% 10% (Gårdhaven) (12) 25% 8% (SIP-Socialpsykiatri) (131) 23% 21% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

21 Psykisk velbefindende Gennemføre ønsker - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres evne til at gennemføre de ting, de gerne vil gøre (Gårdhaven) (4) 75% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (31) 32% 26% 19% 10% (Gårdhaven) (1) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (72) 22% 15% 35% 6% 22% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

22 Psykisk velbefindende Seksualliv nes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (39) 10% 21% 23% (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (54) 41% 24% 15% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

23 Psykisk velbefindende Seksualliv - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de er tilfredse med deres seksualliv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres seksualliv (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (13) 15% 23% 15% 38% 8% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (18) 11% 22% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

24 Psykisk velbefindende Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Seksualliv) (3) 67% (Seksualliv) (6) 67% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

25 Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du glad for dit forhold til din familie? Er du glad for dit forhold til dine venner? Er du tilfreds med din nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle? Er du tilfreds med dit forhold til personalet? Er du tilfreds med dine muligheder for at løse problemer, som du har med andre? Er du tilfreds med dine muligheder for at indgå i socialt samvær?

26 Relationer Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sin familie? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er glad for sit forhold til sine venner? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende situation i forhold til at have eller ikke at have en kæreste/ægtefælle? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit forhold til personalet? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at løse problemer, som han/hun har med andre? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at indgå i socialt samvær?

27 Relationer Familie nes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien (Gårdhaven) (7) 43% 14% 14% 14% 14% (SIP-Socialpsykiatri) (69) 42% 29% 10% 9% 10% (Gårdhaven) (17) 24% 41% 24% 12% (SIP-Socialpsykiatri) (130) 24% 31% 29% 8% 8% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

28 Relationer Familie - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til familien og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til familien (Gårdhaven) (5) 40% 60% (SIP-Socialpsykiatri) (32) 66% 16% (Gårdhaven) (5) 40% 20% 20% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (75) 19% 48% 12% 9% 12% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

29 Relationer Venner nes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner (Gårdhaven) (8) 25% 38% 38% (SIP-Socialpsykiatri) (71) 21% 21% 35% 6% (Gårdhaven) (11) 9% 36% 9% 27% 18% (SIP-Socialpsykiatri) (100) 26% 45% 19% 7% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

30 Relationer Venner - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er glade for deres forhold til venner og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er glade for deres forhold til venner (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (34) 21% 24% 24% 15% 18% (Gårdhaven) (1) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (45) 36% 9% 24% 27% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

31 Relationer Kæreste/ægtefælle nes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste- /ægtefællesituation og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste-/ægtefællesituation (Gårdhaven) (8) 25% (SIP-Socialpsykiatri) (61) 30% 11% 21% 18% 20% (Gårdhaven) (10) 10% 10% 10% 30% 40% (SIP-Socialpsykiatri) (88) 22% 40% 15% 11% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

32 Relationer Kæreste/ægtefælle - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af, om de tilfredse med deres kæreste-/ægtefællesituation og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres kæreste- /ægtefællesituation (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (28) 18% 36% 25% 18% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (36) 36% 28% 14% 14% 8% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

33 Relationer nes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet (Gårdhaven) (8) 38% 38% (SIP-Socialpsykiatri) (71) 24% 38% 27% 10% (Gårdhaven) (17) 24% 29% 47% (SIP-Socialpsykiatri) (136) 43% 39% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

34 Relationer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres forhold til personalet og udviklingen i medarbejdernes vurdering af om borgerne er tilfredse med deres forhold til personalet (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (33) 15% 48% 9% 27% (Gårdhaven) (5) 20% 40% 40% (SIP-Socialpsykiatri) (76) 18% 42% 22% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

35 Relationer Løse problemer med andre nes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (63) 24% 48% 11% 5% (Gårdhaven) (10) 10% 30% 10% (SIP-Socialpsykiatri) (109) 6% 27% 12% 5% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

36 Relationer Løse problemer med andre - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres muligheder for at løse de problemer, de har med andre (Gårdhaven) (4) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (27) 22% 22% 11% 11% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (48) 29% 15% 35% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

37 Relationer Socialt samvær nes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær (Gårdhaven) (8) 25% (SIP-Socialpsykiatri) (71) 18% 34% 28% 11% 8% (Gårdhaven) (15) 7% 27% 60% 7% (SIP-Socialpsykiatri) (132) 11% 42% 35% 11% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

38 Relationer Socialt samvær - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres sociale samvær og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres sociale samvær (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (34) 26% 44% 6% 9% 15% (Gårdhaven) (3) (SIP-Socialpsykiatri) (74) 28% 36% 9% 26% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

39 Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Familie) (7) 57% 43% (Familie) (17) 65% 35% (Venner) (8) 63% 38% (Venner) (11) 55% 45% (Kæreste/ægtefælle) (8) 38% 63% (Kæreste/ægtefælle) (10) 30% 70% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

40 Relationer Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed () (8) () (17) 71% 29% (Løse problemer med andre) (6) (Løse problemer med andre) (10) 90% 10% (Socialt samvær) (8) 63% 38% (Socialt samvær) (15) 73% 27% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

41 Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med dit helbred? Er du tilfreds med din nuværende førlighed? Er du tilfreds med din nuværende personlige hygiejne? Er du tilfreds med, hvordan du sover om natten?

42 Fysisk velbefindende Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sit helbred? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende førlighed? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende personlige hygiejne? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvordan han/hun sover om natten?

43 Fysisk velbefindende Helbred nes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred (Gårdhaven) (7) 14% 29% 29% 29% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 16% 23% 29% 20% (Gårdhaven) (13) 8% 46% 31% 15% (SIP-Socialpsykiatri) (123) 24% 44% 24% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

44 Fysisk velbefindende Helbred - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres helbred og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres helbred (Gårdhaven) (5) 20% 20% 40% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (33) 12% 21% 21% 21% 24% (Gårdhaven) (1) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (64) 25% 19% 11% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

45 Fysisk velbefindende Førlighed nes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed (Gårdhaven) (8) 25% 38% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 24% 21% 14% 7% (Gårdhaven) (15) 7% 20% 7% (SIP-Socialpsykiatri) (128) 15% 30% 31% 21% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

46 Fysisk velbefindende Førlighed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres førlighed og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres førlighed (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (30) 40% 7% 10% 27% (Gårdhaven) (4) 25% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (66) 20% 27% 20% 15% 18% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

47 Fysisk velbefindende Hygiejne nes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne (Gårdhaven) (8) 25% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 34% 11% (Gårdhaven) (14) 29% 36% 21% 14% (SIP-Socialpsykiatri) (128) 15% 49% 26% 10% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

48 Fysisk velbefindende Hygiejne - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres hygiejne og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres hygiejne (Gårdhaven) (6) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (34) 18% 47% 18% 15% (Gårdhaven) (4) 25% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 21% 47% 19% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

49 Fysisk velbefindende Søvn nes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn (Gårdhaven) (8) 25% 38% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (68) 24% 24% 26% 19% 7% (Gårdhaven) (15) 47% 7% (SIP-Socialpsykiatri) (128) 11% 34% 36% 16% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

50 Fysisk velbefindende Søvn - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres søvn og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres søvn (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (33) 18% 27% 18% 15% 21% (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 26% 20% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

51 Fysisk velbefindende Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Helbred) (7) 14% 86% (Helbred) (13) 62% 38% (Førlighed) (8) 88% (Førlighed) (14) 43% 57% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

52 Fysisk velbefindende Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Hygiejne) (7) 43% 57% (Hygiejne) (14) 93% 7% (Søvn) (8) (Søvn) (14) 21% 79% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

53 Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med din indflydelse på, hvordan dine penge bliver brugt? Er du tilfreds med, hvor meget du bestemmer ift. din dagligdag? Er du tilfreds med din mulighed for privatliv?

54 Selvbestemmelse Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin indflydelse på, hvordan hans/hendes penge bliver brugt? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med, hvor meget han/hun bestemmer ift. sin dagligdag? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for privatliv?

55 Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning nes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (69) 45% 35% (Gårdhaven) (11) 27% 36% 27% 9% (SIP-Socialpsykiatri) (122) 28% 41% 19% 11% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

56 Selvbestemmelse Økonomisk selvforvaltning - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi og udviklingen medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på egen økonomi (Gårdhaven) (4) 75% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (33) 24% 58% 15% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (63) 21% 54% 8% 14% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

57 Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag nes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen (Gårdhaven) (7) 29% 57% 14% (SIP-Socialpsykiatri) (70) 27% 36% 30% 6% (Gårdhaven) (15) 27% 47% 20% 7% (SIP-Socialpsykiatri) (134) 10% 46% 34% 9% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

58 Selvbestemmelse Indflydelse på dagligdag - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres indflydelse på dagligdagen (Gårdhaven) (4) (SIP-Socialpsykiatri) (32) 19% 19% (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (71) 20% 48% 8% 21% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

59 Selvbestemmelse Privatliv nes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (69) 38% 39% 16% 6% (Gårdhaven) (13) 23% 46% 31% (SIP-Socialpsykiatri) (125) 19% 54% 25% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

60 Selvbestemmelse Privatliv - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for privatliv og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for privatliv (Gårdhaven) (4) 25% 75% (SIP-Socialpsykiatri) (32) 34% 53% (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (68) 15% 60% 21% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

61 Selvbestemmelse Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Økonomisk selvforvaltning) (6) 67% (Økonomisk selvforvaltning) (11) 82% 18% (Indflydelse på dagligdag) (7) 43% 57% (Indflydelse på dagligdag) (14) (Privatliv) (6) (Privatliv) (13) 62% 38% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

62 Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til borgerne: Er du tilfreds med din nuværende daglige beskæftigelse? Er du tilfreds med din evne til at udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? Er du tilfreds med din nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? Er du tilfreds med dine muligheder for at lære nye færdigheder? Er du tilfreds med de ting, du kan lave i din fritid? Er du tilfreds med din mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

63 Aktivitet Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin beskæftigelse Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin evne til at kunne udføre hverdagens daglige rutiner og opgaver? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende støtte til at få hverdagen til at fungere? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at lære nye færdigheder? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de ting, han/hun kan lave i sin fritid? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin mulighed for at deltage i festlige begivenheder?

64 Aktivitet Beskæftigelse nes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse (Gårdhaven) (5) 40% 40% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (62) 23% 24% 32% 16% 5% (Gårdhaven) (9) 11% 44% 11% 22% 11% (SIP-Socialpsykiatri) (103) 6% 34% 36% 19% 5% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

65 Aktivitet Beskæftigelse - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres beskæftigelse og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres beskæftigelse (Gårdhaven) (3) (SIP-Socialpsykiatri) (30) 20% 37% 27% (Gårdhaven) (1) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (54) 20% 30% 9% 28% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

66 Aktivitet Selvhjulpenhed nes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver (Gårdhaven) (5) 20% 40% 20% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (66) 24% 26% 24% 9% (Gårdhaven) (10) 40% 10% (SIP-Socialpsykiatri) (120) 8% 37% 40% 14% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

67 Aktivitet Selvhjulpenhed - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres evne til selv at udføre hverdagens rutiner og opgaver (Gårdhaven) (3) (SIP-Socialpsykiatri) (30) 27% 10% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (63) 35% 24% 6% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

68 Aktivitet Støtte nes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får (Gårdhaven) (7) 43% 14% 29% 14% (SIP-Socialpsykiatri) (67) 39% 19% 6% (Gårdhaven) (18) 56% 28% (SIP-Socialpsykiatri) (133) 49% 30% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

69 Aktivitet Støtte - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med den støtte de får og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med den støtte de får (Gårdhaven) (4) 25% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (30) 20% 60% 7% (Gårdhaven) (7) 43% 29% 29% (SIP-Socialpsykiatri) (76) 20% 46% 12% 22% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

70 Aktivitet Lære nyt nes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt (Gårdhaven) (5) 40% 40% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (58) 16% 34% 36% 9% 5% (Gårdhaven) (7) 29% 43% 29% (SIP-Socialpsykiatri) (86) 7% 47% 10% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

71 Aktivitet Lære nyt - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at lære nyt (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (28) 21% 11% 18% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (42) 12% 38% 26% 21% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

72 Aktivitet Fritid nes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid (Gårdhaven) (4) 25% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (60) 18% 30% 40% 10% (Gårdhaven) (9) 22% 44% 22% 11% (SIP-Socialpsykiatri) (106) 8% 35% 40% 16% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

73 Aktivitet Fritid - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fritid og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fritid (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (27) 15% 44% 15% 26% (Gårdhaven) (1) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (51) 20% 31% 24% 24% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

74 Aktivitet Festlige lejligheder nes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder (Gårdhaven) (5) 20% 60% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (63) 19% 32% 24% 8% (Gårdhaven) (14) 7% 43% 29% 21% (SIP-Socialpsykiatri) (119) 16% 46% 25% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

75 Aktivitet Festlige lejligheder - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres deltagelse i festlige begivenheder (Gårdhaven) (4) 25% 75% (SIP-Socialpsykiatri) (28) 7% 54% 36% (Gårdhaven) (2) 100% (SIP-Socialpsykiatri) (62) 19% 52% 8% 19% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

76 Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Beskæftigelse) (5) 80% 20% (Beskæftigelse) (9) 56% 44% (Selvhjulpenhed) (5) 60% 40% (Selvhjulpenhed) (10) 70% 30% (Støtte) (7) 71% 29% (Støtte) (17) 71% 29% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

77 Aktivitet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Lære nyt) (5) 80% 20% (Lære nyt) (7) 100% (Fritid) (4) (Fritid) (9) 78% 22% (Festlige lejligheder) (5) 40% 60% (Festlige lejligheder) (14) 64% 36% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

78 Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med de fysiske rammer på det sted, hvor du bor lige nu? Er du tilfreds med din nuværende økonomiske situation?

79 Materielle forhold Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med de aktuelle fysiske rammer? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sin nuværende økonomiske situation?

80 Materielle forhold Fysiske rammer nes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (67) 37% 22% (Gårdhaven) (13) 46% 46% 8% (SIP-Socialpsykiatri) (124) 27% 5% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

81 Materielle forhold Fysiske rammer - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres fysiske rammer og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres fysiske rammer (Gårdhaven) (4) 25% 75% (SIP-Socialpsykiatri) (30) 67% (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (72) 14% 57% 15% 11% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

82 Materielle forhold Økonomi nes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation (Gårdhaven) (5) 60% 20% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (65) 29% 26% 29% 8% 8% (Gårdhaven) (10) 10% 70% 20% (SIP-Socialpsykiatri) (115) 15% 40% 28% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

83 Materielle forhold Økonomi - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres økonomiske situation og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres økonomiske situation (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (28) 18% 46% 11% 21% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (62) 21% 42% 10% 8% 19% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

84 Materielle forhold Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Fysiske rammer) (6) 67% (Fysiske rammer) (13) 92% 8% (Økonomi) (5) 80% 20% (Økonomi) (10) 80% 20% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

85 Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til borgeren: Er du tilfreds med samfundets accept af dig? Er du tilfreds med dine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? Er du tilfreds med dine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

86 Deltagelse i samfundet Måles gennem følgende spørgsmål til medarbejderne: Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med samfundets accept af sig? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at bruge faciliteterne i det omgivende samfund? Vurderer du ud fra observation af borgeren, at borgeren er tilfreds med sine muligheder for at få hjælp fra fagpersoner ud over medarbejderne på botilbuddet?

87 Deltagelse i samfundet Accept nes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig (Gårdhaven) (6) 83% (SIP-Socialpsykiatri) (66) 9% 41% 32% 12% 6% (Gårdhaven) (11) 36% 45% 18% (SIP-Socialpsykiatri) (106) 6% 32% 44% 18% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

88 Deltagelse i samfundet Accept - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med samfundets accept af sig og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med samfundets accept af sig (Gårdhaven) (4) (SIP-Socialpsykiatri) (31) 26% 23% 23% 10% 19% (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (52) 27% 21% 27% 8% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

89 Deltagelse i samfundet Faciliteter nes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (57) 14% 40% 5% 7% (Gårdhaven) (5) 40% 60% (SIP-Socialpsykiatri) (95) 8% 39% 35% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

90 Deltagelse i samfundet Faciliteter - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at bruge samfundets faciliteter (Gårdhaven) (2) (SIP-Socialpsykiatri) (26) 12% 8% 31% (Gårdhaven) (0) (SIP-Socialpsykiatri) (48) 27% 29% 6% 25% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

91 Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner nes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner (Gårdhaven) (6) (SIP-Socialpsykiatri) (64) 20% 47% 19% 9% 5% (Gårdhaven) (13) 8% 62% 15% 8% 8% (SIP-Socialpsykiatri) (117) 14% 51% 31% I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

92 Deltagelse i samfundet Hjælp fra fagpersoner - udvikling Udviklingen i borgernes vurdering af om de er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner og udviklingen i medarbejdernes vurdering af, om borgerne er tilfredse med deres mulighed for at få hjælp fra fagpersoner (Gårdhaven) (4) 75% 25% (SIP-Socialpsykiatri) (30) 20% 43% 7% 30% (Gårdhaven) (3) 67% (SIP-Socialpsykiatri) (63) 25% 43% 14% Forbedring Uforandret høj Uforandret Uforandret lav Forværring

93 Deltagelse i samfundet Forholdet mellem borgernes og medarbejdernes vurdering af tilfredshed og vigtighed (Accept) (6) 67% (Accept) (10) 40% 60% (Faciliteter) (3) 67% (Faciliteter) (5) 80% 20% (Hjælp fra fagpersoner) (6) (Hjælp fra fagpersoner) (12) 75% 25% Tilfredshed er vurderet højere end eller lig vigtighed Vigtighed er vurderet højere end tilfredshed

Bostedet Blåkærgård 2013

Bostedet Blåkærgård 2013 Bostedet Blåkærgård 2013 SIP-Socialpsykiatri Dataindsamlingen er foretaget i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 30. september 2014. Introduktion til rapporten Indhold Sådan læses rapporten Sådan

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Målgrupperapport 2013 Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport 2013 Udarbejdet af CFK

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2018 1 Fakta om Specialområde Socialpsykiatri Voksne Specialområde Socialpsykiatri Voksne blev etableret d. 1. januar 2013 i forbindelse med en organisatorisk

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Hvad er SIP?

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Hvad er SIP? 07.04.11 Hvad er SIP? I denne video får I en kort introduktion til, hvad SIP egentlig er. Kort fortalt består SIP simpelthen af en række spørgeskemaer, der skal besvares af personalet eller borgeren. Det

Læs mere

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv.

WHOQOL-100. Vejledning. I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. WHOQOL-00 Vejledning I dette spørgeskema bliver du spurgt om, hvordan du opfatter din livskvalitet, dit helbred og andre områder af dit liv. Du bedes svare på alle spørgsmålene. Hvis du er i tvivl om hvordan

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Forandringskompas Voksne borgere med handicap

Forandringskompas Voksne borgere med handicap Forandringskompas Voksne borgere med handicap INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... Vejledning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt liv....

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne

De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne De Sociale Indikatorprogrammer for voksne Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning. SIP-udviklingshæmning Målgrupperapport

Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning. SIP-udviklingshæmning Målgrupperapport Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning SIP-udviklingshæmning Målgrupperapport Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med udviklingshæmning Målgrupperapport

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

samarbejde øger lighed i sundhed

samarbejde øger lighed i sundhed Borgerinddragelse og tværfagligt samarbejde øger lighed i sundhed Når sundhed og socialfaglige indsatser mødes Lars Bording, Afdelingsleder Kvalitet og udvikling Blåkærgård og Tangkær Specialområdet Socialpsykiatri

Læs mere

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97

Jernbanegade 5-4900 Nakskov Postbox 35 kontor: 54 92 09 74 - lærerværelse: 54 92 89 74 Fax: 54 92 15 97 Konklusion på undersøgelsen: Undervisningsmiljøundersøgelse Stenoskolen 2014 Som loven tilskriver, skal der hver tredje år udarbejdes en undervisningsmiljøundersøgelse blandt skolens elever. På Stenoskolen

Læs mere

1. Støttepunkter til uddybning af spørgsmål ved borgerens direkte besvarelse 2. 2. Støttepunkter til gennemførelse af observation 3. 3.

1. Støttepunkter til uddybning af spørgsmål ved borgerens direkte besvarelse 2. 2. Støttepunkter til gennemførelse af observation 3. 3. 0 Indholdsfortegnelse 1. Støttepunkter til uddybning af spørgsmål ved borgerens direkte besvarelse 2 2. Støttepunkter til gennemførelse af observation 3 3. Smiley-kort 4 4. Refleksionspunkter til fremme

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter andet år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser

Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser Forandringskompas Voksne med særligt svære funktionsnedsættelser INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Opbygning... 1. Struktur og overblik.... Psykisk trivsel og tryghed.... Sociale kompetencer / socialt

Læs mere

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet

Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Tilfredsheds- og trivselsundersøgelse på plejeboligområdet Haderslev Kommune Resultater fra borgerundersøgelsen Juni 2017 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 77% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte

- At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte 1 Øvelse 4 Min nære verden - At skabe overblik over familie og venners hjælp og støtte Formål med øvelsen At give indsigt i betydningen af sociale netværk i livet med kronisk sygdom. At skabe overblik

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen - Dagtilbud Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med Hillerød Kommunes dagtilbud beelser: 904 Svarprocent: 36 % Hillerød aldersintegrerede

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Det sociale miljø, Underspørgsmål til det sociale miljø om at gribe ind mod mobning, Lærerne/underviserne, Undervisningen,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG. Dr. Ingrids Hjem. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen BRUGERUNDERSØGELSE 2016 PLEJEBOLIG Dr. Ingrids Hjem KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvalningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt beboere

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 69,9% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hadsten Børnehave Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Samlet hed...5 Den pædagogiske indsats...7 Samarbejdet med personalet... 10 Relationerne børnene

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Kommunerapport Sammenligning med andre Kommuner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere Kommuner Antal besvarelser: 2.023 Svarprocent:

Læs mere

Psykisk sygdom og juletiden

Psykisk sygdom og juletiden Psykisk sygdom og juletiden OM UNDERSØGELSEN: Denne undersøgelse handler om hvilket forhold, folk, der har eller har haft en psykisk sygdom, har til juletiden. Alle respondenter i undersøgelsen har eller

Læs mere

Livskvalitet i seniorbofællesskaber

Livskvalitet i seniorbofællesskaber 5. april 2017 Livskvalitet i seniorbofællesskaber Af Kenneth Thue Nielsen & Max Pedersen Om undersøgelsen Bygger ovenpå tidligere undersøgelse blandt formændene i landets seniorbofællesskaber Målgruppen

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne

Udviklingsplan. for. Specialområde Socialpsykiatri Voksne Udviklingsplan for Specialområde Socialpsykiatri Voksne 2016 1 Specialområde Socialpsykiatri Voksne Them Administrationen Pilevej 2, Salten DK-8653 Them Tel. +45 7847 7080 svo@ps.rm.dk www.svo.rm.d Fakta

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% beelser: 89 FORÆLDRETILFREDSHED 2014 Svarprocent: 64% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 FEBRUAR 2014 I denne status viser vi, hvordan besvarelserne i Rute 42 udvikler sig. Perioden er fra sommeren 2013, hvor målingen første gang blev foretaget, og løbende

Læs mere

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten

BOSTEDET MUNKEHATTEN. Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten Velkommen som beboer på Bostedet Munkehatten 1 Udgivet af Ældre- og Handicapforvaltningen September 2013 2 Indhold Lidt om os Velkommen! 4 Botilbuddet Munkehatten 4 Vores værdigrundlag 4 En god hverdag

Læs mere

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011

BORGER- PANEL. Overskud på den mentale konto. 29. marts 2011 BORGER- PANEL 29. marts 2011 Overskud på den mentale konto De fleste borgere i Region Syddanmark har overskud på den mentale konto. De har gode sociale kontakter, selvtillid, bliver anerkendt og holdt

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

X - APKORT. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet X - APKORT En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B

Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Afdækning af symptomer og stressfaktorer øvelsen er delt i opgave A og opgave B Opgave A: Symptomer på stress Et vigtigt skridt i forhold til at forebygge og håndtere stress er at blive opmærksom på egne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

... 1... 2... 3... 7 Du kan bruge Sundheds- og velværeplanen til at hjælpe dig med at finde ud af, hvordan du udvikler og bevarer en følelse af indre velbefindende og indre balance. At komme sig efter

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014

Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014 Undervisningsmiljø Sorø Husholdningsskole Maj 2014 Undervisningsmiljøloven Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø - også kaldet Undervisningsmiljøloven. Kapitel 1:Rettigheder og pligter 1. Elever,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø

Vejledning til brugere af. AMI s korte spørgeskema om. psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø 2. Udgave 2 Baggrunden for det korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø er udviklet

Læs mere

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014

Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården 2014 Psykiatri og Social, Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Resultatdokumentation for Himmelbjerggården

Læs mere

APV 2012 Psykisk arbejdsmiljø

APV 2012 Psykisk arbejdsmiljø APV 2012 Psykisk arbejdsmiljø Spørgeskema Målgruppen for undersøgelsen var skolens medarbejdere Undersøgelsesperiode: 16-04-2012 til 15-04-2012 Antal besvarelser ialt: 18 Hvordan vurderer du din psykiske

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BRUGERUNDERSØGELSE PÅRØRENDEUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indledning Denne rapport præsenterer resultaterne af en kvantitativ brugerundersøgelse blandt pårørende

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015

Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 Pårørendetilfredshedsundersøgelse - Området for Handicap 2015 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet Rapporten er udarbejdet for: Drift

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen

De pårørende har ordet 2012. Kommentarsamling for pårørende til beboere på Bocenter Høvejen De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016

Side2. Dokumentationsrapport forår 2016 Side2 Side3 Indhold RESUMÉ s. 4 AKTIVITETSCENTRETS MÅL s. 5 BESKÆFTIGELSE s. 7 MISBRUG s. 8 BOLIG s. 10 SUD S UNDERSØGELSE s. 11 Side4 Resumé Denne undersøgelse bekræfter, at Aktivitetscentret i høj grad

Læs mere

Notat om redskabets udformning

Notat om redskabets udformning Notat om redskabets udformning 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Begrebet trivsel... 3 2. Udvælgelse af dimensioner...4 2.1. Fysisk velbefindende... 5 2.2. Psykisk

Læs mere