HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub"

Transkript

1 HELSINGØR Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Svømmeklub, onsdag d. 11. september 2013 kl Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør Svømmeklubs klubhus på Borgmester P. Christensensvej 3000 Helsingør. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 4. Beretning fra eventuelle udvalg. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 7. I ulige år, valg af formand. 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt Starten var berammet til i indkaldelse, men blev uden udskudt til kl grundet sammenfald med forældremøde. indsigelser

2 Referat: Valg af dirigent Søren Voller valgt 2. Formandens beretning om arbejdet det forløbne år til godkendelse. Følgende beretning fra formand Henrik Munk, blev godkendt: Sæsonen 12/13 har været præget af en del forandringer som har medvirket til at Helsingør Svømmeklub i dag er en endnu bedre klub at være medlem af end tidligere. Som bevis på dette, kan vi konstatere fremgang i medlemstallet både i undervisningsafdelingen og i konkurrenceafdelingen. I bestyrelsen har vi i den forgangne sæson bestræbt os på, at gøre forholdene for vores svømmere i begge afdelinger så attraktive som mulige inden for de givne rammer. Det skal ikke være nogen hemmelighed at netop den mest logiske ramme for svømmesporten, nemlig VAND, faktisk ikke bare er noget der er til rådighed sådan lige uden videre. I øjeblikket er vi nemlig i en situation der gør at vi til stadighed må kæmpe mere og mere for de vandtider vi har, samtidig med at vi, på grund af et stigende ambitionsniveau, ønsker at give vores elitesvømmere de bedste træningsforhold. I forbindelse med det øgede ambitionsniveau, har vi også i yderligere styrket trænersiden ved ansættelse af Magnus Andersen i et trænerteam sammen med John Mogensen og Bobby Gray på Kl. Det er meningen at Magnus fra næste år skal fungere som cheftræner. I forbindelse med Magnus' ansættelse har vi også ansat Peter Hendelowitz som instruktør. Alt i alt en satsning der vidner om at vi som svømmeklub mener det seriøst: Vi vil og skal i fremtiden blande os med de gode i dansk svømning, og vi ønsker også at holde på de talenter vi som klub selv udvikler. Hvis dette skal være muligt, må vi hele tiden spejde efter forbedringsmuligheder og nye måder at gøre tingene på. Det trænerteam som svømmeudvalget (AKA Lars Heeno Rasmussen og Helle Larsen) har formået at sammensætte til K-afdelingen er både professionelt og topmotiveret i dets tilgang til træningen. Jeg vil gerne takke alle K-trænerne for deres fantastiske indsats. Også i har Christoffer Dahl rigtig godt styr på sin stab af trænere. Desuden har han formået at stable en "Summer Camp" på benene, hvilket også er med til at profilere Svømmeklubben i lokalområdet, Christoffer er én af de ildsjæle, som en sportsklub nyder godt af. Helsingør Kommune er i dette valgår travlt beskæftigede med at blive anerkendt som 'Team Danmark kommune". Noget vi som svømmeklub selvfølgelig også er meget interesseret i og til fulde bakker op omkring. Idrætslinjen på Snekkerstenskole og Helsingør Elite Akademi (HEA) er et skridt i den rigtige retning og noget som er med til at højne elitesporten i kommunen. Desværre møder vi bare ikke den samme velvillighed i kommunens idrætsudvalg, der mener

3 at begrænset adgang til vand i svømmehallen godt kan kombineres med elitesvømning. Bestyrelsen anser det dog for usammenhængende at profilere sig som en samtidig med at man giver kommunens forskellige idrætsklubber dårligere forhold. Dette er et indsatsområde vi er MEGET optagede af for tiden. Af de mere synlige forandringer, der er sket i løbet af den seneste sæson og hen over sommeren kan jeg nævne vores fortløbende renovering af klublokalet, og flytningen af væggen mellem dette lokale og vores Samtidigt med flytningen af væggen, har vi også valgt at opgradere træningsforholdene såsom udskiftning af maskiner og pålægning af et helt nyt gulv. Denne renovering skyldtes, at rummet ganske enkelt var for småt til de mange svømmere og at forholdene generelt var utidssvarende. På det rent administrative plan, har vi efter flere års tilløb endelig sprunget ud i brugen af Klubmodulet. Klubmodulet medfører, at mange af de funktioner der tidligere blev udført manuelt, nu kan klares via denne platform som også "smelter sammen" med vores hjemmeside. Alt dette vil der løbende være informationer om således I som brugere meget gerne skulle blive helt fortrolige med brugen hurtigt. Denne ændring har så også betydet, at Helsingør Svømmeklub har sagt farvel til Birthe Boa på kontoret. Jeg gerne benytte lejligheden til at takke Birthe for den fantastiske indsats, hun har ydet for klubben gennem mange år. Hvis der var "mange af Birthes slags" rundt omkring i landets idrætsforeninger, ville det hele være lidt lettere! Og som min forgænger, Jesper Børthy, sagde i sin beretning i både 2010 og 2011 så vil det "blive meget svært at drive Helsingør Svømmeklub uden Birthe". Heldigvis har vi stadigvæk bemanding på kontoret to gange om ugen så vi på den måde stadigvæk kan yde en vis grad af personlig betjening, og heldigvis har vi en masse andre ildsjæle i klubben, der er parat til at give et nap ud over det sædvanlige. Hvis vi skal kigge lidt ind i fremtiden og fokusere lidt på den kommende sæson, kan jeg ganske kort nævne at klubben sender Kl og K2 på træningslejr på Grand Canaria i uge 42/43. Lars kommer uden tvivl ind på detaljerne i dette senere. I november vil vi som i de forgange sæsoner afholde sponsorstævne, og endelig den 22/23. februar næste år, glæder vi os til at arrangere Kronborg Open som jo i de seneste år har haft en tendens til at "overtrumfe" sig gang. I år blev det yderligere styrket ved blandt andet at André Thomsen trådte ind som stævneleder, og Peter Høst kørte vores salgsbod op i et gear man sjældent har set ved et stævne før. Desuden deltog et antal hjælpere i køkkenet og rundt o m bassinet. Denne forældrehjælp er helt uvurderlig og noget som vi i bestyrelsen er meget taknemmelige for. Det er fantastisk at f.eks. Arjan Huberts tilbragte en hel weekend i køkkenet. Tusind tak for det og forhåbentligt ser vi ham (dig) igen til februar, når det igen går løs. Denne form for stævner kan nemlig kun blive en succes, når vi har den forældregruppe som vi har i K-afdelingen. Og en succes har vi brug for,- både sportsligt og økonomisk. Dejligt at se Orner stå med en check fra Handelsbanken på grund af en flot

4 sportslig præstation, men dejligt at vide at stævnet er indbringende for klubben, så vi på den måde kan bidrage med gode tilskud til træningslejre og have økonomi til at ansætte et super stabilt trænerteam. Og nu vi er ved det omkring forældreengagement morgenmad til de mange svømmere lørdag morgen, er nu kommet i gang igen. I år har vi sat tre forældre på opgaven, da der jo typisk er en svømmere til bespisning. For at opnå et nogenlunde ensartet traktement, har vi lagt et "forslag til indkøb" ind på hjemmesiden. På denne måde undgår man at komme til at købe for lidt eller for meget ind. Og husk lige at det er faktisk billigt sluppet når dit barn så kan spise morgenmad hver lørdag resten af sæsonen. Endnu et tegn på at er en god klub at være i er, det sociale engagement mellem svømmerne, trænerne og endda blandt forældrene. Berlinturen og er et glimrende eksempel på sidstnævnte og det er skønt at fornemme, at de fleste forældre ser meget positivt på deres barns tilknytning til Svømmeklubben. Inden det hele ender op i et alt for rosenrødt skær, vil jeg gerne lige lede Jer tilbage til realiteterne: Vi har en svømmeklub med masser af potentiale men med mindst lige så mange udfordringer. Støt bestyrelsen i dens kamp for fortsat at have adgang til hallens vand. Det er da beskæmmende, at vi er nødt til at eksportere officialuddannelsen til Helsinge Svømmehal, og at vi ikke kan tilbyde vores elitesvømmere de træningspas, de har brug for. Støt også bestyrelsen i dens kontakt med eksterne relationer. Fundraising er også nødvendigt i vores verden, og kender man nogen som kender nogen, så er man mere end velkommen til at fortælle os om det. Med andre ord, fortsæt med Jeres gode engagement i klubben, så vil vi som bestyrelse gøre alt, hvad vi kan for at sikre at Helsingør Svømmeklub også i fremtiden er en attraktiv klub både at være svømmer og træner i. Henrik Munk 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til samt godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Kasserer Vibeke Ringbæk fremlagde og uddelte kopier af regnskab samt udtalelse fra kritisk revisor (Søren Voller) Spørgsmål til stigningen i løn i blev besvaret af Vibeke Ringbæk; stigene anciennitet har givet en samlet øgning. Ingen yderligere kommentarer. Formelt skal regnskabet ikke godkendes ved generalforsamlingen, men det blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

5 Beretning fra eventuelle udvalg. Følgende beretning fra svømmeudvalget ved næstformand Lars Heeno Rasmussen blev godkendt: delingen: Den forgangne sæson: Sæsonen 2012/2013 har været en vellykket sæson og der har lige som sidste sæson været historiske og nye tiltag. Aldrig har der været så mange medlemmer som den forløbne sæson, hvilket giver mulighed for en sund forretning med en god økonomi hvis pengene forvaltes på den rigtige måde. Sæsonstarten august 2012 gik strålende og det var skønt at se så mange glade børn fylde bassinerne i Helsingør Svømmehal. Opstarten gik godt og både trænere og medlemmer var tilfredse. Holdene, næsten fyldt op: Over efteråret fik administrationen, med Birthe Boa i spidsen, fyldt alle hold op - så vi næsten kunne melde udsolgt. Voksen-svøm: En ny tendens i sæson 2012/2013 var interessen for voksen-svøm. Så der måtte tænkes kreativt og oprettes nye hold voksen let øvede og finder mere tid til vores Masters og så alle var fyldt helt op. Minitalent: På vores talentside har vi i 2012/2013 gjort en kæmpe indsats med Lærke Lilleøre, Josefine Børthy, Sebastian Grønning og ikke mindst Alexander Mundt på kanten på vores Minitalent og fået sendt en masse talenter videre til Talenthold. Arbejdet med de unge mennesker søndag morgen og i foråret 2 gange om ugen, har medført at der er "ansættelses-stop" på Talentholdet, da der fysisk ikke kan ligge flere pr. bane på holdet, som er en flaskehals for vores talentudvikling.

6 Juleafslutning: Endnu engang havde vi en dejlig juleafslutning, med den traditionelle juletræsdans i vandet og så var der slikposer fra Julemanden på taget. Hertil skal der gå en stor tak til Niels Torp Kastrup for at skaffe juletræet og pynte træet. Indmeldelsen (april-måned): Indmeldelsen for sæsonen 2013/2014 har aldrig før været, så smertefrit og effektiv, som den var i år. Alle der hjalp til gjorde en kæmpe indsats og fik tingene til at køre på skinner. Nyt in ngssystem: Vi har hele sæson 2012/2013 været i dialog med forskellige leverandører omkring et nyt der kunne tage klubben til det næste niveau både ift. medlemshåndtering, men i den grad også i forhold til kundeservice og gøre tilmeldingen, så nemt for medlemmerne som muligt. En lang proces, som endte med at vi lavede en aftale med KLUB-MODUL, som leverer online-tilmeldings-løsninger til næsten hele DK's foreninger. Det nye online-system lanceres og implementeres i den kommende sæson 2013/2014. Dette er et kæmpe skridt mod et fremtidssikrede Helsingør Svømmeklub, indeholdende et mere moderne administrativt apparat, som er tidssvarende til det og der samtidig opfylder vores medlemmers ønsker og præferencer til et effektivt 2013 Igen i år afviklede vi "Sommersvøm", der er et tilbud til vores medlemmer på ventelisten. Dette blev igen en stor succes, med flere deltagere end tidligere sæsoner. En kæmpe tak skal gå til dem som hjalp til med at ringe rundt og opsøge ventelisterne og få fyldt holdene op, uden jeres store indsats ville vi ikke have kunne nå at tilbyde så mange venteliste-medlemmer at de kunne komme i vandet før sommeren. Summer-camp 2013: I år lavede vi et samarbejde med om at arrangere tidligere sæsoners "Aquacamp", men nu under titlen "Summer Camp" og som altid var der

7 et hold knald dygtige instruktører, der kunne skabe rammerne for en camp som deltagerne sent vil glemme. Deltagerne har været så tilfredse, at flere har spurgt om det ikke ville være muligt at afholde en camp i Vi har desværre ikke haft ressourcerne til at gøre det i 2013, men vil vi tage med til næste sæson 2014/2015. Hele sæsonen 2012/2013 har været præget af en stor tilfredshed hos vores medlemmer, de ansatte og har i en fin symbiose med stor faglighed, skabt nogle dygtige svømmere på alle niveauer og aldersgrupper. Den nuværende sæson: Vi skal fremadrettet arbejde med at sikre forsat succes for minitalent, så vi har en forsat strøm ind i konkurrenceafdelingen, med endnu bedre svømmefærdigheder end de ellers ville have haft. I år med Lærke Lilleøre, Alexander Mundt & Peter Færch på kanten og jeg vil gerne opfordre til at andre tidligere konkurrencesvømmere der nu er blevet forældre tager trænerudfordringen op i samme grad som Peter Færch (selvom de for noget at leve op til). Samarbejdet med K-afdelingen skal øges med udgangspunkt i minitalent-holdet. Dette hold er også et nyt tiltag, både fra U og K, og skal bruges til at koble U og K bedre sammen så overgangen fra U til K ikke bliver for svær. Der skal afprøves rigtig mange talenter i en struktureret form på dette nye hold, hvor vi er ved at lægge sidste hånd på nye retningslinjer for holdet og holdet skal ses som et tilbud der gives til udpegede svømmere fra undervisningsafdelingen. Der skal evalueres flere gange på koncepterne i løbet af sæsonen for at afhjælpe uklarheder og modstand, samt søge for at der er det rette engagement og motivation blandt de ansatte. Yderligere skal der arbejdes med hvad den gode træner og hjælpetræner skal indeholde for at vi kan få de bedste trænere og hjælpetrænere. Vi vil yderligere arbejde videre med SummerCamp som en fast aktivitet i svømmeklubben. Vandtid fik vi lidt mere af til undervisningsafdelingen til denne sæson, nemlig 1 time søndag aften, der dog skal deles med de 2 andre svømmeklubber og der er som noget nyt startet baby-hold lørdag og søndag morgener.

8 Den ekstra time har afhjulpet en del af ventelisten, men ikke afskaffet den, således at der nu ca. er mere end 200 personer på venteliste til at lære at svømme. Og det er jo bemærkelsesværdigt at kommunen ikke har større visioner på dette område, set i lyset af at "Svømning er en sport eller færdighed man kan dø af ikke at kunne". Vi kæmper forsat en sej kamp med kommunen på at skaffe mere vandtid til svømmeklubben for at kunne leve op til "at kunne lære kommunens børn at svømme". Svømmeudvalget er glad for at det kan lade sig gøre at fastholde de dygtige u- trænere og at de er glade for at være ansat i Helsingør svømmeklub. Undervisningsafdelingen er i god form og i gode hænder hos Tøf som leder af denne. Til slut vil jeg på svømmeudvalgets vegne og på vegne af Christoffer Toft Dahl blot sige et kæmpe stort TAK til alle frivillige og ansatte der har været med til at få Vandhjulene til at køre rundt og sikre endnu en god sæson for alle vores medlemmer.

9 delingen: Den forgangne og nuværende sæson: Antallet af svømmere på de 4 hold stabiliserede sig på det ønskede niveau på 110 svømmere, som er et max. niveau indenfor vores nuværende rammer. Sæsonen bød på udskiftning af 1. holds-træner Gitte Raagaard, der er blevet erstattet af Magnus Højby Andersen og som svømmeudvalget er rigtige glade at kunne lokke til Helsingør Svømmeklub. for Gitte er nu træner for vores masters hold og de har noget at glæde sig til. Vi forventer os meget af dette nye samarbejde, med fokus på mandskabspleje og hurtige tider i vandet, samt en mere elitær indstilling til konkurrencesvømning. For yderligere at styrke det elitære har vi ansatte Peter Hendeliowitz der skal være dryland/styrketræner for Kl samt implementer en rød tråd gennem konkurrenceafdelingens 4 hold i forbindelse med dryland/styrketræning. Ud over at samarbejdet med idrætslinjen, et godt samarbejde vi er glade for og værdsætte højt, kommer vi i denne sæson som noget nyt til at samarbejde med det nye initiativ HEA, som vi forventer ligeså meget af. Der udover er vi også påbegyndt et samarbejde med Dansk Svømmeunion og Mikkel von Seelen med det formål at få status som talentudviklingscenter under Unionen inden for et par sæsoner, om det lykkedes vil tiden kun vise. Efter et par møder med Dansk Svømmeunion påpeges det fra deres side at der er udfordringer på vores faciliteter som manglende vandtid og manglende mulighed for langbane træning. Fra svømmeudvalget arbejdes der hårdt på at skaffe de fornødne faciliteter, vi er pt. i dialog omkring morgensvømningen og eftermiddagssvømningen hvor vi endnu ikke kender resultatet af i går omkring dette emne. Vi agter dog ikke at give op da det alt andet lige er vores opgave at gøre kommunen bekendt med at vi ikke kan nå de elitære mål der er klubbens målsætning og er i lighed med de mål kommunen har i deres idrætspolitik. Andre eksperter som Dansk Svømmeunion bekræfter vores behov. Så man kan jo undres over hvorfor kommunen søger om at bliver Team Danmark kommune hvis ikke de mener det, andet end på papir.

10 Svømmeklubben kan blive nødt til at overveje tiltag, der ikke at hindre Helsingør Svømmeklubs forsatte positive udvikling, og det kunne jo være at søge udover kommunegrænsen for de bedste svømmere. Lørdag d. 31. august 2013 brugte alle trænerne fra konkurrenceafdelingen sammen med svømmeudvalget dagen på at tale om målsætninger og kriterier for at være konkurrencesvømmer i Helsingør Svømmeklub. I denne nuværende sæson skal der arbejdes mere med målsætninger for de enkelte hold og de enkelte svømmere (på Kl & K2) samt for hvad kriterierne skal være for at være på de enkelte hold end der har været gjort i de seneste sæsoner. Resultatet af mødet d august vil i snarlig fremtid blive fremlagt for bestyrelsen og derefter implementeret på holdene. Vi er bevidste om at en mere elitær tilgang til konkurrencesvømning kommer ikke fra den ene dag til den anden, og de øgede krav gradvist skal finde fodfæste hos svømmerne, forældrene og trænerne samt bestyrelsen, men det er en tradition og kultur der skal flyttes til et højere niveau. Mvh Svømmeudvalget i Helsingør Svømmeklub Helle Lars, Mads Hvilsom & Lars Heeno Rasmussen Der spørgsmål til om der kan være flere der vil svømme end dem vi har på venteliste - svaret er at det må vi regne med (at giver op på forhånd, da det efterhånden er almindeligt kendt at der er lang ventetid). Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag Behandling af forslag fra bestyrelsen. Punktet udgår på dirigentens forslag da det er behandlet i punkt 3.

11 7. I ulige år, valg af formand. Henrik Munk genvalgt 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Medlemmer på valg: Lars H. Rasmussen Erik Ejdrup Niels Torp Kastrup Suppleant på valg: Tue Søegaard Alle genvalgt Suppleant Peter Høst nyvalgt 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Søren Voller genvalgt som kritisk revisor (HS har ikke tilknyttet revisor - hvorfor der i stedet bruges revisor). Ingen opstillede til revisorsuppleant - generalforsamlingen accepterede at vi fortsætter uden revisorsuppleant. 10. Eventuelt Spørgsmål: hvilke byrådskandidater er lydhøre for at sikre HS mere vandtid? Erik Ejdrup har en tæt dialog med flere politikkere - repræsenterende det politiske spektrum. Den kommende tid vil vise hvem der er mest lydhør. Forslag fra Bestyrelsen: 1. Bestyrelsen foreslår, ot kontingenterne forhøjes med virkning fra sæsonen 2014/15 for medlemmer af med 50,- kr., således at kontingentet ændres fra 1150,- til 1200,- kr. Blev vedtaget uden indvendinger. 2. Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne forhøjes med virkning fra sæsonen 2014/15 for medlemmer af de 4 konkurrencehold, det være sig Talentholdet, K3, K2, Kl, med hhv. 0,-; 50,-; 100,-; 150,-. Således at kontingentet for sæsonen 2014/15 bliver for talentholdet, K3, K2, Kl hhv. 2000,-; 2300,-; 2600,-; 2900,-. Blev vedtaget uden indvendinger.

12 Med venlig hilsen Helsingør Svømmeklub. Referent: Dato - Søren Voller (dirigent) Dato - Henrik Munk (formand) HELSINGØR

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger. 1 Formandsberetning ved generalforsamlingen den 26. februar 2013. Jeg skal nu aflægge min første beretning som formand for Nakskov Svømmeklub. Denne beretning er nr. 88 i rækken af aflagte beretninger.

Læs mere

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode:

Følgende ønsker at udtræde udenfor valgperiode: Generalforsamling 2009 Dagsorden og referat generalforsamling GENERALFORSAMLING I VEJEN SVØMMEKLUB TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2009 KL. 19.00 I VEJEN IDRÆTSCENTER DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent (og referant)

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011

Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 Referat af generalforsamling i Allerød Karate Dojo den 28. april 2011 1. Valg af dirigent og referent Søren Thomsen blev valgt som dirigent Thomas Skov Hansen blev valgt som Referent Det blev konstateret

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30

Vipperød Antenneforening. Generalforsamling. Tirsdag d. 24. februar 2015. Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria. kl.19:30 Generalforsamling Tirsdag d. 24. februar 2015 Forsamlingshuset v/vipperødhallens cafeteria kl.19:30 Spørgetime med Stofa fra 18:00 19:00 ønsker alle medlemmer et godt nytår! Til samtlige medlemmer i Indkaldelse

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS

ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS SPONSORSVØM 2015 ÅRETS SPONSORSTÆVNE AFHOLDES LØRDAG D. 21. MARTS Efter den store succes med sponsorstævnet sidste år er Viborg Svømmeklub igen klar til at afholde sponsorstævne. For at styrke den meget

Læs mere

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag

//Pause// 5. Forelæggelse af budget for det kommende år, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars Jørgensen. 6. Behandling af indkomne forslag 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra afdelingerne, v. formand Kjeld Egebo Larsen. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport, v. bestyrelsens økonomiansvarlige Lars

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning!

Formandens beretning! Formandens beretning! Det er dejligt at svømmeklubben stadig kan vække interessen for svømning i alle aldre. Det yngste medlem i år 2014 var 5 uger og det ældste medlem 85 år. Det giver et godt indblik

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch

SAMARBEJDSAFTALE. Swim Team Vestsjælland KORSØR - SLAGELSE. Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012. Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch SAMARBEJDSAFTALE KORSØR - SLAGELSE Aftaleindgåelse: Dato: Juli 2012 Korsør Svømme- og Livredningsklub Jørn Birch Slagelse Svømmeklub Steen Wegener Side 2 af 7 Aftalen vedrører: Formål: Ledelse: Samarbejde

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Sponsorkoncept Sponsorkoncep

Sponsorkoncept Sponsorkoncep Sponsorkoncept Historie & facts 30.000 kr. Struer Svømmeklub er en af de største idrætsklubber i Struer og kan i 2011 fejre 80 års jubilæum. I Struer Svømmeklub har mange børn og unge gennem tiden udviklet

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt

Der er afholdt flere events i svømmeskolen og et hvor der var et Mix af A6 og svømmeskolen til svøm langt Slangerup D.20-03-13 Næst formandens beretning 2012 Jeg fik opgaven at være fungerende formand da vores formand Anne-Marie var i lykkelige omstændigheder, men desværre fødte 2,½ måned før termin. Mor og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter

Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Informationsfolder til svømmere og forældre i Thisted Svømmeklub om klubbens stævneaktiviteter Introduktion Svømning er blandt de mest træningskrævende sportsgrene, og belønningen for de mange timer i

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2014

Generalforsamling 11/3 2014 Generalforsamling 11/3 2014 Program 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Finn Vestergaard 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Cecilie Poulsen 3. Formandens beretning. 4. Forelæggelse af driftsregnskab

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov

Langeskov Badminton Klub 5550 Langeskov Referat af generalforsamlingen den 24. februar 2015 Deltagere: Johnny Klint, Susanne Lyskjær, Carsten Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen), derudover deltog 14 medlemmer samt dirigenten. Dagsorden:

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Information til nye svømmere og deres forældre

Information til nye svømmere og deres forældre Information til nye svømmere og deres forældre Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen i Slagelse Svømmeklubs Konkurrenceafdeling. Du har allerede fået udlevet en Opflytningsseddel med beskrivelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken.

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Inden generalforsamling var der et 45 min oplæg Vejen til guldet af Kristina Søs Henriksen.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling CC95 Herfølge

Generalforsamling CC95 Herfølge Generalforsamling CC95 Herfølge Mandag d.28/2 2013 kl.19:30 hos OMRON Formanden bød alle velkommen. Referat Året har været et begivenhedsrigt et af salgsen på både godt og ondt. Under forårets til Stokkebjerg

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere