HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR. Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub"

Transkript

1 HELSINGØR Generalforsamling i Helsingør Svømmeklub Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Svømmeklub, onsdag d. 11. september 2013 kl Generalforsamlingen blev afholdt i Helsingør Svømmeklubs klubhus på Borgmester P. Christensensvej 3000 Helsingør. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om arbejdet i det forløbne år til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent. 4. Beretning fra eventuelle udvalg. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Behandling af forslag fra bestyrelsen. 7. I ulige år, valg af formand. 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 10. Eventuelt Starten var berammet til i indkaldelse, men blev uden udskudt til kl grundet sammenfald med forældremøde. indsigelser

2 Referat: Valg af dirigent Søren Voller valgt 2. Formandens beretning om arbejdet det forløbne år til godkendelse. Følgende beretning fra formand Henrik Munk, blev godkendt: Sæsonen 12/13 har været præget af en del forandringer som har medvirket til at Helsingør Svømmeklub i dag er en endnu bedre klub at være medlem af end tidligere. Som bevis på dette, kan vi konstatere fremgang i medlemstallet både i undervisningsafdelingen og i konkurrenceafdelingen. I bestyrelsen har vi i den forgangne sæson bestræbt os på, at gøre forholdene for vores svømmere i begge afdelinger så attraktive som mulige inden for de givne rammer. Det skal ikke være nogen hemmelighed at netop den mest logiske ramme for svømmesporten, nemlig VAND, faktisk ikke bare er noget der er til rådighed sådan lige uden videre. I øjeblikket er vi nemlig i en situation der gør at vi til stadighed må kæmpe mere og mere for de vandtider vi har, samtidig med at vi, på grund af et stigende ambitionsniveau, ønsker at give vores elitesvømmere de bedste træningsforhold. I forbindelse med det øgede ambitionsniveau, har vi også i yderligere styrket trænersiden ved ansættelse af Magnus Andersen i et trænerteam sammen med John Mogensen og Bobby Gray på Kl. Det er meningen at Magnus fra næste år skal fungere som cheftræner. I forbindelse med Magnus' ansættelse har vi også ansat Peter Hendelowitz som instruktør. Alt i alt en satsning der vidner om at vi som svømmeklub mener det seriøst: Vi vil og skal i fremtiden blande os med de gode i dansk svømning, og vi ønsker også at holde på de talenter vi som klub selv udvikler. Hvis dette skal være muligt, må vi hele tiden spejde efter forbedringsmuligheder og nye måder at gøre tingene på. Det trænerteam som svømmeudvalget (AKA Lars Heeno Rasmussen og Helle Larsen) har formået at sammensætte til K-afdelingen er både professionelt og topmotiveret i dets tilgang til træningen. Jeg vil gerne takke alle K-trænerne for deres fantastiske indsats. Også i har Christoffer Dahl rigtig godt styr på sin stab af trænere. Desuden har han formået at stable en "Summer Camp" på benene, hvilket også er med til at profilere Svømmeklubben i lokalområdet, Christoffer er én af de ildsjæle, som en sportsklub nyder godt af. Helsingør Kommune er i dette valgår travlt beskæftigede med at blive anerkendt som 'Team Danmark kommune". Noget vi som svømmeklub selvfølgelig også er meget interesseret i og til fulde bakker op omkring. Idrætslinjen på Snekkerstenskole og Helsingør Elite Akademi (HEA) er et skridt i den rigtige retning og noget som er med til at højne elitesporten i kommunen. Desværre møder vi bare ikke den samme velvillighed i kommunens idrætsudvalg, der mener

3 at begrænset adgang til vand i svømmehallen godt kan kombineres med elitesvømning. Bestyrelsen anser det dog for usammenhængende at profilere sig som en samtidig med at man giver kommunens forskellige idrætsklubber dårligere forhold. Dette er et indsatsområde vi er MEGET optagede af for tiden. Af de mere synlige forandringer, der er sket i løbet af den seneste sæson og hen over sommeren kan jeg nævne vores fortløbende renovering af klublokalet, og flytningen af væggen mellem dette lokale og vores Samtidigt med flytningen af væggen, har vi også valgt at opgradere træningsforholdene såsom udskiftning af maskiner og pålægning af et helt nyt gulv. Denne renovering skyldtes, at rummet ganske enkelt var for småt til de mange svømmere og at forholdene generelt var utidssvarende. På det rent administrative plan, har vi efter flere års tilløb endelig sprunget ud i brugen af Klubmodulet. Klubmodulet medfører, at mange af de funktioner der tidligere blev udført manuelt, nu kan klares via denne platform som også "smelter sammen" med vores hjemmeside. Alt dette vil der løbende være informationer om således I som brugere meget gerne skulle blive helt fortrolige med brugen hurtigt. Denne ændring har så også betydet, at Helsingør Svømmeklub har sagt farvel til Birthe Boa på kontoret. Jeg gerne benytte lejligheden til at takke Birthe for den fantastiske indsats, hun har ydet for klubben gennem mange år. Hvis der var "mange af Birthes slags" rundt omkring i landets idrætsforeninger, ville det hele være lidt lettere! Og som min forgænger, Jesper Børthy, sagde i sin beretning i både 2010 og 2011 så vil det "blive meget svært at drive Helsingør Svømmeklub uden Birthe". Heldigvis har vi stadigvæk bemanding på kontoret to gange om ugen så vi på den måde stadigvæk kan yde en vis grad af personlig betjening, og heldigvis har vi en masse andre ildsjæle i klubben, der er parat til at give et nap ud over det sædvanlige. Hvis vi skal kigge lidt ind i fremtiden og fokusere lidt på den kommende sæson, kan jeg ganske kort nævne at klubben sender Kl og K2 på træningslejr på Grand Canaria i uge 42/43. Lars kommer uden tvivl ind på detaljerne i dette senere. I november vil vi som i de forgange sæsoner afholde sponsorstævne, og endelig den 22/23. februar næste år, glæder vi os til at arrangere Kronborg Open som jo i de seneste år har haft en tendens til at "overtrumfe" sig gang. I år blev det yderligere styrket ved blandt andet at André Thomsen trådte ind som stævneleder, og Peter Høst kørte vores salgsbod op i et gear man sjældent har set ved et stævne før. Desuden deltog et antal hjælpere i køkkenet og rundt o m bassinet. Denne forældrehjælp er helt uvurderlig og noget som vi i bestyrelsen er meget taknemmelige for. Det er fantastisk at f.eks. Arjan Huberts tilbragte en hel weekend i køkkenet. Tusind tak for det og forhåbentligt ser vi ham (dig) igen til februar, når det igen går løs. Denne form for stævner kan nemlig kun blive en succes, når vi har den forældregruppe som vi har i K-afdelingen. Og en succes har vi brug for,- både sportsligt og økonomisk. Dejligt at se Orner stå med en check fra Handelsbanken på grund af en flot

4 sportslig præstation, men dejligt at vide at stævnet er indbringende for klubben, så vi på den måde kan bidrage med gode tilskud til træningslejre og have økonomi til at ansætte et super stabilt trænerteam. Og nu vi er ved det omkring forældreengagement morgenmad til de mange svømmere lørdag morgen, er nu kommet i gang igen. I år har vi sat tre forældre på opgaven, da der jo typisk er en svømmere til bespisning. For at opnå et nogenlunde ensartet traktement, har vi lagt et "forslag til indkøb" ind på hjemmesiden. På denne måde undgår man at komme til at købe for lidt eller for meget ind. Og husk lige at det er faktisk billigt sluppet når dit barn så kan spise morgenmad hver lørdag resten af sæsonen. Endnu et tegn på at er en god klub at være i er, det sociale engagement mellem svømmerne, trænerne og endda blandt forældrene. Berlinturen og er et glimrende eksempel på sidstnævnte og det er skønt at fornemme, at de fleste forældre ser meget positivt på deres barns tilknytning til Svømmeklubben. Inden det hele ender op i et alt for rosenrødt skær, vil jeg gerne lige lede Jer tilbage til realiteterne: Vi har en svømmeklub med masser af potentiale men med mindst lige så mange udfordringer. Støt bestyrelsen i dens kamp for fortsat at have adgang til hallens vand. Det er da beskæmmende, at vi er nødt til at eksportere officialuddannelsen til Helsinge Svømmehal, og at vi ikke kan tilbyde vores elitesvømmere de træningspas, de har brug for. Støt også bestyrelsen i dens kontakt med eksterne relationer. Fundraising er også nødvendigt i vores verden, og kender man nogen som kender nogen, så er man mere end velkommen til at fortælle os om det. Med andre ord, fortsæt med Jeres gode engagement i klubben, så vil vi som bestyrelse gøre alt, hvad vi kan for at sikre at Helsingør Svømmeklub også i fremtiden er en attraktiv klub både at være svømmer og træner i. Henrik Munk 3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til samt godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent. Kasserer Vibeke Ringbæk fremlagde og uddelte kopier af regnskab samt udtalelse fra kritisk revisor (Søren Voller) Spørgsmål til stigningen i løn i blev besvaret af Vibeke Ringbæk; stigene anciennitet har givet en samlet øgning. Ingen yderligere kommentarer. Formelt skal regnskabet ikke godkendes ved generalforsamlingen, men det blev taget til efterretning uden yderligere kommentarer.

5 Beretning fra eventuelle udvalg. Følgende beretning fra svømmeudvalget ved næstformand Lars Heeno Rasmussen blev godkendt: delingen: Den forgangne sæson: Sæsonen 2012/2013 har været en vellykket sæson og der har lige som sidste sæson været historiske og nye tiltag. Aldrig har der været så mange medlemmer som den forløbne sæson, hvilket giver mulighed for en sund forretning med en god økonomi hvis pengene forvaltes på den rigtige måde. Sæsonstarten august 2012 gik strålende og det var skønt at se så mange glade børn fylde bassinerne i Helsingør Svømmehal. Opstarten gik godt og både trænere og medlemmer var tilfredse. Holdene, næsten fyldt op: Over efteråret fik administrationen, med Birthe Boa i spidsen, fyldt alle hold op - så vi næsten kunne melde udsolgt. Voksen-svøm: En ny tendens i sæson 2012/2013 var interessen for voksen-svøm. Så der måtte tænkes kreativt og oprettes nye hold voksen let øvede og finder mere tid til vores Masters og så alle var fyldt helt op. Minitalent: På vores talentside har vi i 2012/2013 gjort en kæmpe indsats med Lærke Lilleøre, Josefine Børthy, Sebastian Grønning og ikke mindst Alexander Mundt på kanten på vores Minitalent og fået sendt en masse talenter videre til Talenthold. Arbejdet med de unge mennesker søndag morgen og i foråret 2 gange om ugen, har medført at der er "ansættelses-stop" på Talentholdet, da der fysisk ikke kan ligge flere pr. bane på holdet, som er en flaskehals for vores talentudvikling.

6 Juleafslutning: Endnu engang havde vi en dejlig juleafslutning, med den traditionelle juletræsdans i vandet og så var der slikposer fra Julemanden på taget. Hertil skal der gå en stor tak til Niels Torp Kastrup for at skaffe juletræet og pynte træet. Indmeldelsen (april-måned): Indmeldelsen for sæsonen 2013/2014 har aldrig før været, så smertefrit og effektiv, som den var i år. Alle der hjalp til gjorde en kæmpe indsats og fik tingene til at køre på skinner. Nyt in ngssystem: Vi har hele sæson 2012/2013 været i dialog med forskellige leverandører omkring et nyt der kunne tage klubben til det næste niveau både ift. medlemshåndtering, men i den grad også i forhold til kundeservice og gøre tilmeldingen, så nemt for medlemmerne som muligt. En lang proces, som endte med at vi lavede en aftale med KLUB-MODUL, som leverer online-tilmeldings-løsninger til næsten hele DK's foreninger. Det nye online-system lanceres og implementeres i den kommende sæson 2013/2014. Dette er et kæmpe skridt mod et fremtidssikrede Helsingør Svømmeklub, indeholdende et mere moderne administrativt apparat, som er tidssvarende til det og der samtidig opfylder vores medlemmers ønsker og præferencer til et effektivt 2013 Igen i år afviklede vi "Sommersvøm", der er et tilbud til vores medlemmer på ventelisten. Dette blev igen en stor succes, med flere deltagere end tidligere sæsoner. En kæmpe tak skal gå til dem som hjalp til med at ringe rundt og opsøge ventelisterne og få fyldt holdene op, uden jeres store indsats ville vi ikke have kunne nå at tilbyde så mange venteliste-medlemmer at de kunne komme i vandet før sommeren. Summer-camp 2013: I år lavede vi et samarbejde med om at arrangere tidligere sæsoners "Aquacamp", men nu under titlen "Summer Camp" og som altid var der

7 et hold knald dygtige instruktører, der kunne skabe rammerne for en camp som deltagerne sent vil glemme. Deltagerne har været så tilfredse, at flere har spurgt om det ikke ville være muligt at afholde en camp i Vi har desværre ikke haft ressourcerne til at gøre det i 2013, men vil vi tage med til næste sæson 2014/2015. Hele sæsonen 2012/2013 har været præget af en stor tilfredshed hos vores medlemmer, de ansatte og har i en fin symbiose med stor faglighed, skabt nogle dygtige svømmere på alle niveauer og aldersgrupper. Den nuværende sæson: Vi skal fremadrettet arbejde med at sikre forsat succes for minitalent, så vi har en forsat strøm ind i konkurrenceafdelingen, med endnu bedre svømmefærdigheder end de ellers ville have haft. I år med Lærke Lilleøre, Alexander Mundt & Peter Færch på kanten og jeg vil gerne opfordre til at andre tidligere konkurrencesvømmere der nu er blevet forældre tager trænerudfordringen op i samme grad som Peter Færch (selvom de for noget at leve op til). Samarbejdet med K-afdelingen skal øges med udgangspunkt i minitalent-holdet. Dette hold er også et nyt tiltag, både fra U og K, og skal bruges til at koble U og K bedre sammen så overgangen fra U til K ikke bliver for svær. Der skal afprøves rigtig mange talenter i en struktureret form på dette nye hold, hvor vi er ved at lægge sidste hånd på nye retningslinjer for holdet og holdet skal ses som et tilbud der gives til udpegede svømmere fra undervisningsafdelingen. Der skal evalueres flere gange på koncepterne i løbet af sæsonen for at afhjælpe uklarheder og modstand, samt søge for at der er det rette engagement og motivation blandt de ansatte. Yderligere skal der arbejdes med hvad den gode træner og hjælpetræner skal indeholde for at vi kan få de bedste trænere og hjælpetrænere. Vi vil yderligere arbejde videre med SummerCamp som en fast aktivitet i svømmeklubben. Vandtid fik vi lidt mere af til undervisningsafdelingen til denne sæson, nemlig 1 time søndag aften, der dog skal deles med de 2 andre svømmeklubber og der er som noget nyt startet baby-hold lørdag og søndag morgener.

8 Den ekstra time har afhjulpet en del af ventelisten, men ikke afskaffet den, således at der nu ca. er mere end 200 personer på venteliste til at lære at svømme. Og det er jo bemærkelsesværdigt at kommunen ikke har større visioner på dette område, set i lyset af at "Svømning er en sport eller færdighed man kan dø af ikke at kunne". Vi kæmper forsat en sej kamp med kommunen på at skaffe mere vandtid til svømmeklubben for at kunne leve op til "at kunne lære kommunens børn at svømme". Svømmeudvalget er glad for at det kan lade sig gøre at fastholde de dygtige u- trænere og at de er glade for at være ansat i Helsingør svømmeklub. Undervisningsafdelingen er i god form og i gode hænder hos Tøf som leder af denne. Til slut vil jeg på svømmeudvalgets vegne og på vegne af Christoffer Toft Dahl blot sige et kæmpe stort TAK til alle frivillige og ansatte der har været med til at få Vandhjulene til at køre rundt og sikre endnu en god sæson for alle vores medlemmer.

9 delingen: Den forgangne og nuværende sæson: Antallet af svømmere på de 4 hold stabiliserede sig på det ønskede niveau på 110 svømmere, som er et max. niveau indenfor vores nuværende rammer. Sæsonen bød på udskiftning af 1. holds-træner Gitte Raagaard, der er blevet erstattet af Magnus Højby Andersen og som svømmeudvalget er rigtige glade at kunne lokke til Helsingør Svømmeklub. for Gitte er nu træner for vores masters hold og de har noget at glæde sig til. Vi forventer os meget af dette nye samarbejde, med fokus på mandskabspleje og hurtige tider i vandet, samt en mere elitær indstilling til konkurrencesvømning. For yderligere at styrke det elitære har vi ansatte Peter Hendeliowitz der skal være dryland/styrketræner for Kl samt implementer en rød tråd gennem konkurrenceafdelingens 4 hold i forbindelse med dryland/styrketræning. Ud over at samarbejdet med idrætslinjen, et godt samarbejde vi er glade for og værdsætte højt, kommer vi i denne sæson som noget nyt til at samarbejde med det nye initiativ HEA, som vi forventer ligeså meget af. Der udover er vi også påbegyndt et samarbejde med Dansk Svømmeunion og Mikkel von Seelen med det formål at få status som talentudviklingscenter under Unionen inden for et par sæsoner, om det lykkedes vil tiden kun vise. Efter et par møder med Dansk Svømmeunion påpeges det fra deres side at der er udfordringer på vores faciliteter som manglende vandtid og manglende mulighed for langbane træning. Fra svømmeudvalget arbejdes der hårdt på at skaffe de fornødne faciliteter, vi er pt. i dialog omkring morgensvømningen og eftermiddagssvømningen hvor vi endnu ikke kender resultatet af i går omkring dette emne. Vi agter dog ikke at give op da det alt andet lige er vores opgave at gøre kommunen bekendt med at vi ikke kan nå de elitære mål der er klubbens målsætning og er i lighed med de mål kommunen har i deres idrætspolitik. Andre eksperter som Dansk Svømmeunion bekræfter vores behov. Så man kan jo undres over hvorfor kommunen søger om at bliver Team Danmark kommune hvis ikke de mener det, andet end på papir.

10 Svømmeklubben kan blive nødt til at overveje tiltag, der ikke at hindre Helsingør Svømmeklubs forsatte positive udvikling, og det kunne jo være at søge udover kommunegrænsen for de bedste svømmere. Lørdag d. 31. august 2013 brugte alle trænerne fra konkurrenceafdelingen sammen med svømmeudvalget dagen på at tale om målsætninger og kriterier for at være konkurrencesvømmer i Helsingør Svømmeklub. I denne nuværende sæson skal der arbejdes mere med målsætninger for de enkelte hold og de enkelte svømmere (på Kl & K2) samt for hvad kriterierne skal være for at være på de enkelte hold end der har været gjort i de seneste sæsoner. Resultatet af mødet d august vil i snarlig fremtid blive fremlagt for bestyrelsen og derefter implementeret på holdene. Vi er bevidste om at en mere elitær tilgang til konkurrencesvømning kommer ikke fra den ene dag til den anden, og de øgede krav gradvist skal finde fodfæste hos svømmerne, forældrene og trænerne samt bestyrelsen, men det er en tradition og kultur der skal flyttes til et højere niveau. Mvh Svømmeudvalget i Helsingør Svømmeklub Helle Lars, Mads Hvilsom & Lars Heeno Rasmussen Der spørgsmål til om der kan være flere der vil svømme end dem vi har på venteliste - svaret er at det må vi regne med (at giver op på forhånd, da det efterhånden er almindeligt kendt at der er lang ventetid). Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag Behandling af forslag fra bestyrelsen. Punktet udgår på dirigentens forslag da det er behandlet i punkt 3.

11 7. I ulige år, valg af formand. Henrik Munk genvalgt 8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. Medlemmer på valg: Lars H. Rasmussen Erik Ejdrup Niels Torp Kastrup Suppleant på valg: Tue Søegaard Alle genvalgt Suppleant Peter Høst nyvalgt 9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Søren Voller genvalgt som kritisk revisor (HS har ikke tilknyttet revisor - hvorfor der i stedet bruges revisor). Ingen opstillede til revisorsuppleant - generalforsamlingen accepterede at vi fortsætter uden revisorsuppleant. 10. Eventuelt Spørgsmål: hvilke byrådskandidater er lydhøre for at sikre HS mere vandtid? Erik Ejdrup har en tæt dialog med flere politikkere - repræsenterende det politiske spektrum. Den kommende tid vil vise hvem der er mest lydhør. Forslag fra Bestyrelsen: 1. Bestyrelsen foreslår, ot kontingenterne forhøjes med virkning fra sæsonen 2014/15 for medlemmer af med 50,- kr., således at kontingentet ændres fra 1150,- til 1200,- kr. Blev vedtaget uden indvendinger. 2. Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne forhøjes med virkning fra sæsonen 2014/15 for medlemmer af de 4 konkurrencehold, det være sig Talentholdet, K3, K2, Kl, med hhv. 0,-; 50,-; 100,-; 150,-. Således at kontingentet for sæsonen 2014/15 bliver for talentholdet, K3, K2, Kl hhv. 2000,-; 2300,-; 2600,-; 2900,-. Blev vedtaget uden indvendinger.

12 Med venlig hilsen Helsingør Svømmeklub. Referent: Dato - Søren Voller (dirigent) Dato - Henrik Munk (formand) HELSINGØR

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26

Indholdsfortegnelse! Bane- og materieludvalget 22 Husorden 23 Venskab kammeratskab hygge 24 Klubbens bestyrelse 26 FTK Marts 2012 2 Indholdsfortegnelse! Formanden har ordet! 3 Informationshjørnet! 8 Sæsonprogram TRÆNING! 10 Sæsonprogram HOLDKAMPE 11 Standerhejsning 13 Juniorafdelingen 14 Sæsonprogram ARRANGEMENTER

Læs mere

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club

Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Generalforsamling i Bagsværd Atletik Club Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19:00 på Bagsværd Stadion NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I BAGSVÆRD ATLETIK CLUB 2 Beretninger Formanden 4 Ungdom 6 Senioratletik

Læs mere

Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale

Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale Referat af generalforsamling i HS 25.03.2015 Kl. 19.00 i Svømmeklubbens teorilokale Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Jens Kjær, der konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Aflæggelse

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje

Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 27. Marts 2011 kl. 14.00 i Gilleleje Hallen, Bøgebakken 19, 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse til den årlige generalforsamling... 4 Dagsorden:...

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Frederiksberg Boldklub

Frederiksberg Boldklub Frederiksberg Boldklub Formandens beretning for 2009 Formandens beretning afspejler hændelser, der er sket i det foregående år og følger i sin opbygning de tidligere års beretninger. Endnu et år er gået

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18.

For os var det yderligere paradoksalt, da langt de fleste indsatser faktisk var rettet mod netop medlemmer under 18. Formandens beretning på generalforsamlingen 26-01-2009 Generalforsamlingen 2009 Den nye generalforsamling Sidste års generalforsamling var på mange måder et varsel på nye tider. De af jer, der var med,

Læs mere

Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage.

Så hurtigt kunne det måske gøres. Men jeg har nu valgt at sige lidt mere. Så læn jer endelig tilbage. Bestyrelsens beretning sæsonen 2010-2011 Indledning Den korte version af beretningen er: Sæsonen 2011/2012 var i det store hele en god sæson for Hillerød Svømmeklub I 2011/2012 havde HILS ca. 1150 medlemmer,

Læs mere

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:

Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden: Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl. 19.00 Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Helsingør Svømmeklub

Helsingør Svømmeklub Helsingør Svømmeklub Introduktionsfolder Konkurrenceafdelingen 2012-2013 Svømmeklubben Konkurrenceafdelingens opbygning Konkurrenceafdelingen består af 4 hold. Der er tale om følgende: Hold Træner Træningsdage

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015

Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Generalforsamling i Slagelse Rideklub Torsdag d. 26. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE

Tuborgfondet. støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE Tuborgfondet støtter FC King George PLUS: FORMANDENS ORD, SPILLERPROFIL, DELEGERETMØDE 2009, TRÆNINGSSTART, INDKØBSAFTEN, NYT FRA AFDELINGERNE 250 stk visitkort inkl. levering: 295,- www.lime-coffee.dk..

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2012 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 12. april 2013 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2012... 3 SANKT HANS WEEKEND...

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE. Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien

NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE. Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien NR 4 2009 9. ÅRGANG OP OP OP TILLYKKE Klubbens førstehold er atter tilbage i Jyllandsserien Side 2 VI SØGER BOLIGER DanBolig Fredericia STOKKENDAL & RÜSZ Fredericia Norgesgade 2 MAIL: FREDERICIA@DANBOLIG.DK

Læs mere

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde.

Vi derimod, har brug for mange trænere og instruktører for at kunne levere et forsvarligt og sikkert stykke arbejde. Generalforsamling i Vejle Kajakklub 24. november 2010 Referat 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Michael Brask Referent: Ruth Kjeldsmark 2. Bestyrelsen beretning og planer for næste år til godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere