Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:"

Transkript

1 Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion 4. Kassererens beretning og diskussion 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af ny bestyrelse og suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens konstituering Ved generalforsamlingen 7/ afholdt på Odense Katedralskole blev 6 medlemmer af den tidligere bestyrelse genvalgt: Rasmus Thestrup Østergaard, Allan Ahle, Trine Finne Loo, Jenny Strid, Burkhard Sievers og David Kyng. 3 nye medlemmer blev valgt: Lars Henriksen, Stine Isaksen og Robert McCluskey. Christian Vollmond blev (igen) valgt til suppleant. Den tidligere formand for Foreningen Peder Jacob Ellehave Kragh blev valgt til revisor. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med David som formand og Rasmus som kasserer. (Rasmus deler hvervet og kontakten til Foreningens skatmester Klaus Bjerre med Lars). Allan blev ansvarlig for at administrere kursuskassen. Andre ansvarsområder blev fordelt på den måde at Burkhard, Allan og David fik særligt ansvar for stx, Jenny og Robert for HF/KS og Robert for HF-enkeltfag. Internationalt udvalg bestod af Stine, Jenny og Robert. I forbindelse med planlægningen EUROCLIO-konferencen i Helsingør 2015 blev der nedsat en særlig styregruppe bestående af Jenny, Trine, Lars, Rasmus og David. Trine og Lars tog sig af kontakten til medlemmerne via Facebook, Twitter og hjemmesiden historielaerer.dk og Burkhard stod for Historiekonkurrencen. David repræsenterede Foreningen i Fagligt Forum og Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL. Bestyrelsen afholdt 4 møder om året af ca. et døgns varighed. Når vi har haft en fagkonsulent, og denne har haft mulighed for det, har hun/han deltaget i møderne. Regionerne Regionssekretærerne er en vigtig del af Historielærerforeningens organisation. De organiserer regionale kurser og fungerer som kontaktled mellem medlemmerne og bestyrelsen. Èn gang om året holdes et fælles møde for bestyrelsen og regionssekretærerne. Vi har 7 regioner de fleste med 2 regionssekretærer i hver. I løbet af denne bestyrelsesperiode er der kommet følgende regionssekretærer til: Jacob Jepsen Pedersen supplerer Casper Døssing i region Nordjylland og Gerda Hattesen Petersen supplerer Henrik Damgaard Andersen i Vestjylland. Region Hovedstaden dækkes af Birgitte Thomassen og Rolf Mortensen. Asbjørn Christoffersen er fratrådt som sekretær i regionen. I de øvrige regioner er der ikke sket ændringer: Jakob 1

2 Bang står for region Østjylland, Heidi Funder og Carsten Lykke-Kjeldsen Sydjylland, Poul Steiner Jensen Fyn og endelig er Jacob Buhl regionssekretær for Sjælland. Økonomi og medlemstal Foreningens økonomi er særdeles tilfredsstillende, hvilket udbygges i kassererens beretning. Medlemstallet har ligget nogenlunde konstant omkring 1650 i den forløbne periode. Det må også betragtes som tilfredsstillende, da mange andre faglige foreninger har oplevet faldende medlemstal de senere år. Det daglige ansvar for Foreningens økonomi, registrering af medlemmer, indkrævning af restancer m.m.m. har de sidste mange år ligget hos vores skatmester Klaus Bjerre. Ved udgangen af dette år træder han tilbage og afløses af Peder Jacob Ellehave Kragh. Når der er styr på økonomien og medlemstallet holdes oppe, er det i høj grad et resultat af Klaus utrættelige arbejde. Fra bestyrelsens side skal der lyde en kæmpe tak til Klaus for hans enorme arbejde for Foreningen gennem mange år. Kursusvirksomhed Foreningen har også i denne periode afholdt en række kurser både nationale og regionale. Selvom de fleste kurser har været afholdt som regionalkurser har nogle af dem haft meget stor tilslutning også fra andre dele af landet. Blandt de mest populære kurser var 1864 en national katastrofe 7/ i region Østjylland, Danmarks besættelse en kamp for overlevelse 25/ samme sted og Fortid eller fremtid? Om Socialdemokratiets rolle i dansk politik i Region Nordjylland (i samarbejde med FALS). Desværre har det også været nødvendigt at aflyse en række kurser pga. manglende tilslutning, herunder rejsekurser til Israel/Jordan og til Sydafrika. Det er dog lykkedes at afvikle et succesfuldt rejsekursus til Baltikum foråret 2014 med temaet Øjenvidner til den kolde krig. Ud over de traditionelle nationale og regionale kurser har Foreningen bl.a. stået for et udviklingsprojekt om 1. verdenskrig og globaliseringen for 100 år siden og en konference om historie og matematik i samarbejde med Matematiklærerforeningen. Vi administrerer vores egne kurser selv, og det gør, at vi kan holde priserne nede. De populære kurser giver pænt store overskud. Andre kurser afvikles med mindre underskud, men det gør ikke så meget. Samlet set er det ikke meningen, at vores kurser skal generere overskud. Mere om kursernes økonomi i kursuskassens administrators beretning. Alt i alt har lidt færre medlemmer deltaget i Foreningens kurser sammenlignet med foregående bestyrelsesperiode. En forklaring kunne være, at OK13 har gjort det sværere for medlemmerne at få tid/lov til at tage på kursus. For at forsøge at afbøde dette, har vi bestræbt os på at få annonceret kurserne så tidligt som muligt, så kursusplanen for det kommende skoleår i hovedtræk ligger klar allerede i foråret, så ønsker om kurser kan indgå i forhandlingerne om opgavekataloget. Noter Med Noter har Historielærerforeningen et blad som de færreste faglige foreninger kan konkurrere med i kvalitet og omfang. Trods stigende portoomkostninger, har vi valgt fortsat at udgive Noter som fysisk magasin, for på den måde at give medlemmerne et synligt udbytte af kontingentet. Noter udkommer 4 gange om året. Bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere Noter, men arbejdet med at sætte det op og gøre det klar til trykning, har den ansvarshavende redaktør gennem en årrække, Peder Wiben, stået for. Det er ikke mindst hans fortjeneste, at Noter fremstår så indbydende som det gør. 2

3 Noter er baseret på en række frivillige bidragsydere. De universitetsfolk og andre, der skriver artiklerne, får ikke noget for det. Det samme gælder det store korps af anmeldere, rekrutteret blandt Foreningens medlemmer. Anmeldelsessektionen er efterhånden svulmet så meget op, at der kun er plads til en mindre del i det trykte blad. Også på dette punkt er medlemmernes engagement enestående, sammenlignet med de fleste andre faglige foreninger. Vi har i de senere år bestræbt os på at skiftevis lave fagfaglige og didaktiske temaer. Det har vi ikke helt overholdt i denne periode, da 2014 var præget af en række årstalsnumre. Temaerne for Noter har været/bliver følgende: Nr. 200: 1864 Nr. 201: 1914 Nr. 202: 1814 Nr. 203: Vikingerne i nyt lys Nr. 204: Putins Rusland Nr. 205: Didaktik Nr. 206: Valgrets- og kvinderetskamp Nr. 207: Historiefortælling Historiekonkurrencen Gennem en årrække har Historielærerforeningen gennemført en national historiekonkurrence. Konkurrencen er led i et fælleseuropæisk samarbejde, Eustory. I nogle af de andre lande er konkurrencerne meget store med masser af ressourcer. Her er vores af mere beskedent omfang. Vi har i de senere år lagt stigende vægt på historieformidling i konkurrencen. Temaet for konkurrencen var Det afgørende øjeblik. Der blev indsendt 35 biddrag, og vinderbidraget var et stykke kontrafaktisk historieskrivning om Den dag olien forsvandt af Anne-Katrine Schott fra Fredericia Gymnasium. I 2015 var temaet Kæmp for alt hvad du har kært. Vinderen blev Søren Stubkjær Pedersen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. Sørens indlæg handlede om andelsbevægelsens gennembrud i Ølgod, hvor han bor. Gennembruddet blev formidlet gennem 3 små noveller baseret på solidt kildestudium. Du kan se de 3 vinderbidrag på historielaerer.dk søg på konkurrencen ) Antallet af indsendte bidrag faldt desværre en smule i Der blev indsendt 21 bidrag, men de fleste var gruppebidrag så i alt deltog ca. 50 elever i konkurrencen. Dommerkomitéen har i de senere år bestået af Rasmus Dahlberg, Bertel Haarder, Mogens Lykketoft og fagkonsulenten (Lene/Christian). (I 2014 var Mogens Lykketoft ikke dommer, men stod for præmieoverrækkelse). I 2015 foregik præmieoverrækkelsen i forbindelse med de Historiske dage i Øksnehallen i København, som leverede en festlig ramme om begivenheden. De præmier eleverne kan vinde i forbindelse med konkurrencen er ikke helt ringe: kr. til vinderen + mulighed for at deltage i internationale seminarer med historieinteresserede unge fra andre dele af Europa. Her til kommer mindre præmier for 2. og 3. pladsen. 3

4 Vi har i de senere år, bl.a. gennem artikler i Noter, forsøgt at sætte fokus på, hvordan man kan promovere konkurrencen ude på skolerne, men der er stadig plads til forbedring. Vi håber, at man i de kommende år vil tage denne chance for at dyrke fagets talenter til sig endnu flere steder. Burkhard har haft ansvaret for konferencen de senere år, og han har lagt et stort arbejde i at relancere den. Elektroniske platforme Elektroniske platforme spiller en stadig stigende rolle i kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne, og ikke mindst mellem medlemmerne indbyrdes. I gamle dage var historiesiden på EMU en én af de mest omfattende og brugte sider. Med overgangen til Ny EMU i 2013 blev det væsentligt sværere at finde det man skal bruge, og trafikken på siden faldt væsentligt. Det skete på trods af, at EMU-redaktøren Peder Wiben lagde et kæmpe arbejde i at overføre alle de gode ting fra den gamle til den ny EMU, og gøre tingene så tilgængelige som det nu engang er muligt under den ny struktur. Historielærerforeningens Facebook-gruppe er et stadigt mere populært sted til at udveksle tips og idéer, stille spørgsmål m.m. I skrivende stund er der 1299 medlemmer i gruppen. Det er ikke kun medlemmer af Foreningen, der kan få adgang. Også andre relevante interessenter, som f.eks. museums- og universitetsfolk kan få adgang, men ikke elever. Nogle ting er Facebook ikke så velegnet til. Det kan være svært at genfinde opslag, og det er problematisk at dele materialer her, da Facebook dermed får ophavsret. Bl.a. derfor besluttede vi at begynde at opbygge vores egen hjemmeside, historielaerer.dk. Siden er endnu ikke så benyttet som Facebook-gruppen, men den vokser ligeså stille. Dele af sidens indhold kræver login, og det er forbeholdt Foreningens medlemmer. For at få adgang kan man f.eks. skrive til Lars på eller man kan bede et nuværende medlem om at sende en invitation via mail. I skrivende stund har 206 medlemmer adgang, men vi vil opfordre alle Foreningens medlemmer til at skaffe sig adgang. På historielaerer.dk kan man bl.a. finde faglige tips, man kan få oplysninger om kurser og melde sig til nogle af dem direkte på siden, man kan deltage i forskellige diskussioner og ikke mindst kan man dele materialer og forløb. Lars har stået for opbygningen af siden, og har lagt et meget stort arbejde i det. Fagkonsulentskiftet I foråret 2014 sagde fagkonsulenten, Lene Jeppesen, sin stilling op i frustration over de stadigt forringede vilkår for fagkonsulenternes arbejde. Hendes normering skulle skæres ned fra 40 % til 35 % af en fuldtidsstilling. I bestyrelsen beklagede vi Lenes opsigelse meget, men forstod på den anden side også godt hendes frustration. Vi vil gerne rette en varm tak til hende for det gode samarbejde, og for hendes bidrag til fagets udvikling gennem årene. Fra Lenes opsigelse til stillingen blev genopslået gik der næsten et halvt år, og derefter godt en måned før den ny fagkonsulent tiltrådte. Vi søgte flere gange at få ministeriet til at få stillingen opslået og besat, men de indrømmede åbent, at de holdt den ubesat for at opnå besparelser. Da stillingen endelig blev besat, blev det på vilkår som var yderligere forringet. Til trods for det, har den ny fagkonsulent, Christian Vollmond, gjort et strålende stykke arbejde, og vi har i bestyrelsen et meget fint samarbejde med ham. EUROCLIO og andet internationalt samarbejde Kernen i Historielærerforeningens internationale arbejde har gennem mange år været EUROCLIO den europæiske sammenslutning af historielærerforeninger. Vi var med til at stifte EUROCLIO i 1992, og den danske historielærerforening (DHTA som vi kaldes i de kredse) har spillet en meget aktiv rolle i sammenslutningen lige siden. 4

5 Hvert år afholder EUROCLIO en stor konference. Selvom DHTA på mange måder er en stormagt inden for EUROCLIO, så havde den årlige konference aldrig været afholdt i Danmark, før vi påtog os at gøre dette i Som nævnt ovenfor nedsatte bestyrelsen en styregruppe med særligt ansvar for at forberede EUROCLIO 2015, men hele bestyrelsen har været dybt involveret i dette arbejde. Som forberedelse til 2015 sendte vi 4 repræsentanter (Stine, Jenny, Trine og David)til EUROCLIOs konference i Ohrid (Makedonien) med temaet History Education beyond Borders How can we share our Cultural Heritage?. Normalt sender bestyrelsen kun 1-2 repræsentanter til disse konferencer. Èn af de store udfordringer ved at arrangere en EUROCLIO-konference i et land som Danmark, er selvfølgelig prisniveauet. At EU så samtidig lavede grundlæggende om på det program for tilskud til denne type konferencer, gjorde det bestemt ikke lettere. Det ny program (Erasmus+) gjorde det stort set umuligt for deltagerne at få støtte den vej. Derfor var det en stor hjælp, at Historielærerforeningen på sidste generalforsamling gav bestyrelsen tilslutning til at bruge kr. på at sikre konferencens gennemførelse, og støtte deltagere fra lande, der ellers ikke havde mulighed for at komme. Forberedelsen og gennemførelsen af 2015-konferencen skete i et tæt samarbejde mellem EUROCLIO s sekretariat og bestyrelse og Historielærerforeningens bestyrelse. Allerede i begyndelsen af 2014 blev vi enige om, at temaet for konferencen skulle være demokratisering: Roads To Democracy How Can History Teachers Pave The Way? kom det til at hedde. Det blev også tidligt besluttet at konferencen skulle foregå på LO-skolen Konventum i Helsingør. En del af konferencen blev afholdt i samarbejde med EUSTORY (samarbejdsorganisation for nationale historiekonkurrencer) som afholdt deres årlige konference samme tid og sted. Selve konferencen løb af stablen /4 2015, og der er almindelig enighed om, at det var en stor succes. I alt var der 157 deltagere fra 48 lande. De fleste var selvfølgelig fra forskellige europæiske lande, men der var også deltagere fra fjerne lande som Indien, Sydkorea og USA. 13 af deltagerne blev direkte sponsoreret via tilskuddet fra DHTA. Der var 35 danske deltagere i konferencen. De fleste deltog kun i en del af programmet. Man kunne godt have ønsket sig, at flere danske historielærere havde fået mulighed for at deltage, men det var desværre ganske dyrt også for danskere. Alligevel må man glæde sig over, at konferencen trods alt gav så mange danske historielærere mulighed for at møde og udveksle erfaringer med kolleger fra andre lande. Programmet bestod bl.a. af foredrag, workshops, uformelle møder og ud-af-huset-aktiviteter som skolebesøg, museumsbesøg og besøg i folketinget. Ca. halvdelen af workshops ene blev ledet af danske kolleger med temaer som What is democracy? Introducing conceptual history as didactics of history og Collective memory as a tool in the teaching of history. Ikke mindst skolebesøgene var en stor oplevelse for vore udenlandske kolleger. I mindre grupper var de på besøg på bl.a. Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium og VUC Nordsjælland. De var dybt imponerede over både lærere og elever, samt ikke mindst den afslappede atmosfære undervisningen forgik i. Alle konferencedeltagere var også på besøg på Den Internationale Højskole i Helsingør, hvilket også var en grænseoverskridende oplevelse for mange. Alt i alt var der stor tilfredshed med konferencens forløb, og evalueringerne var overvældende positive. (Se nærmere i konferencerapporten på En anden del af vort internationale samarbejde foregår inden for rammerne af EUSTORY. Her repræsenterede Burkhard bestyrelsen ved de årlige møder i 2014 og Der ud over deltog Stine og 5

6 nogle af hendes elever i en Historieolympiade i Estland august 2014, og Burkhard deltog i De Nordiska historielärardagarna på Åland, august Historiedidaktikken I 2005 udgav Historielærerforeningen for første gang en historiedidaktik. Denne udkom i en ny og udvidet udgave i Denne historiedidaktik har siden været obligatorisk pensum for pædagogikumkandidater med historie. Den har gennem årene været til stor hjælp og inspiration for disse, og også for mere erfarne historielærere. Samtidig har muligheden for at give et godt tilbud på Historiedidaktikken været et godt redskab til at rekruttere nye medlemmer til Foreningen. I starten af denne bestyrelsesperiode satte vi gang i en proces henimod udarbejdelse af en ny historiedidaktik. Christian Vollmond og Allan Ahle blev hyret som redaktører, og de indgik i en dialog med regionssekretærerne og resten af bestyrelsen om indholdet. Medlemmerne har også haft mulighed for at komme med input via Facebook-gruppen og historielaerer.dk. Hvis alt går vel udkommer den ny historiedidaktik sommeren Alle medlemmer af Foreningen får et eksemplar. Pædagogisk samarbejdsudvalg (PSGL) og Fagligt forum PSGL er et forum for samarbejde mellem de faglige foreninger inden for GL. Der afholdes ca. 2 møder om året. I den forløbne periode har møderne bl.a. været brugt til at orientere om og diskutere forhandlingerne om et serviceeftersyn af gymnasiereformerne. I Historielærerforeningen har vi selvfølgelig fulgt disse forhandlinger nøje, men de får formentlig ikke så store direkte konsekvenser for os. På PSGL-møderne har vi også diskuteret nedskæringerne af nogle fagkonsulenters normering og forkortelsen af de fagdidaktiske kursers varighed under pædagogikum til fordel for de almenpædagogiske. Vi har formuleret fælles protestskrivelser til ministeriet over begge disse forhold uden der dog er kommet noget særligt ud af det. Fagligt forum er fagkonsulentens sparringsgruppe, hvor Historielærerforeningen traditionelt er repræsenteret ved sin formand. Der har været afholdt to møder i Fagligt forum i den forløbne periode ét under hver fagkonsulent. Mødet i slutningen af april 2014 blev hovedsageligt brugt til at diskutere Lenes forslag til revision af stx-læreplanen. Det blev til en vis grad præget af, at det blev afholdt på et tidspunkt, hvor hun havde indleveret sin opsigelse i ministeriet. Mødet i Fagligt forum marts 2015 blev bl.a. brugt til at diskutere en mulig revision af de faglige mål i læreplanen. Der ud over diskuterede vi de konferencer om de faglige mål i spil, som skal afholdes i oktober Disse konferencer ser vi frem til i Historielærerforeningen. Samarbejde med forskellige foreninger Efterhånden som flere ungdomsuddannelser samles under samme tag mange steder, bliver det stadig mere oplagt med et tættere samarbejde mellem Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF og Foreningen af lærere i Samtidshistorie på hhx. Derfor tog vi kontakt til samtidshistorielærerne med henblik på et nærmere samarbejde, men indtil videre er der ikke kommet noget konkret ud af henvendelsen. Vi har også øget kontakten til FALIHOS (Foreningen Af Lærere I Historie Og Samfundsfag i folkeskolen). Det har bl.a. medført, at Rasmus og David deltog i FALIHOS årsmøde i Fredericia april / åbnede Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling som har til huse i Jelling. Centeret blev oprettet for at realisere nogle af folkeskolereformens intentioner om at styrke børns og unges viden om og forståelse af historie og kulturarv, som en forudsætning for menneskers identitet og 6

7 deltagelse i samfundslivet. Selvom centeret udspringer af folkeskolereformen skal deres arbejde også rette sig mod ungdomsuddannelserne. De har ansat mange gode folk, bl.a. tidligere medlem af Historielærerforeningens bestyrelse Nikolaj Petersen. I første omgang arbejder de på en 4-årig bevilling, men håber selvfølgelig, at centeret får permanent status. Vi har etableret et samarbejde med Videncenteret, som vi forventer os en del af. De vil bl.a. udbyde nogle spændende udviklingskurser, som faggrupperne ude på skolerne kan tilmelde sig. Der ud over har de etableret et historiedidaktisk netværk, som Lars og Rasmus deltager i. Indsamling til gymnasieskoler i Bosnien maj 2014 blev Balkanområdet ramt af en række vodsomme oversvømmelser som bl.a. gik ud over skolerne i området. Historielærerforeningen har tidligere arbejdet tæt sammen med bl.a. den bosniske historielærerforening. Derfor tog vi initiativ til en indsamling til fordel for de oversvømmelsesramte skoler i området. Konkret skulle pengene fra indsamlingen gå til indkøb af nyt undervisningsudstyr til 2 skoler i Bosnien: gymnasiet i Doboj, Republika Srpska og den kombinerede erhvervsskole og gymnasium i Maglaj, Den bosniske Føderation. Indsamlingen gav desværre ikke det helt store resultat, bl.a. fordi den faldt sammen med en række endnu større og mere spektakulære katastrofer. I alt blev der indsamlet 3000 kr., som blev brugt til indkøb af en Samsung Galaxy 7 og en tablet til hver af skolerne. Det er jo ikke noget der rykker så meget, men det blev modtaget med stor taknemmelighed, som et konkret udtryk for solidaritet. 7

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013

Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK. Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1. Navn Vedtægter for Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk - DFUNK Vedtaget på DFUNKs generalforsamling den 17. marts 2013 1) Foreningens navn er Dansk Flygtningehjælps UngeNetværK, der forkortes DFUNK.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen

Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Referat af bestyrelsesmøde i Fransklærerforeningen lørdag d. 8. september 2012 hos Lisbeth Verstraete-Hansen Mødt: Merete Bagger, Annette Gregersen, Lisbeth Verstraete-Hansen, Kathrine Henriksen, Anne

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006

Matematiklærerforeningens beretning 2005-2006 lærerforeningens beretning 2005-2006 Beretningen om styrelsens arbejde i foreningsåret 1.6.2005 31.5.2006 indeholder følgende afsnit: 1. Medlemmerne og styrelsen 2. i gymnasiet og hf 3. Udviklingsprojekter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde

EG Bestyrelsesmøde. Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde Espergærde Gymnasium og HF Gymnasievej 2 3060 Espergærde EG Bestyrelsesmøde Mødet afholdes d. 10/12 2014 kl. 18.00 til ca. 21.00 på lærerværelset. Der vil være en let anretning i forbindelse med mødet.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant.

Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe har en suppleant, men dagsorden er tilsendt Jens Callesen som Allans suppleant. Referat fra FTF Region Sjælland Nykobbelvej 1 4200 Slagelse Bestyrelsesmøde d. 11. oktober 2013 Nykobbelvej 1, Slagelse Kl. 11 13.30 Punkt t Der er afbud fra: Allan, Åse og Grethe. Hverken Åse eller Grethe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008

Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Referat fra ordinær generalforsamling i Forældreforeningen ved Skt. Josefs Skole 22. september 2008 Vedlagt: Bilag 1: Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2007 Bilag 2: Regnskab for perioden 01.09.2007

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder

Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013. Kun det talte ord gælder Næstformandens beretning på Ejendomsforeningen Danmarks landsmøde 2013 Indledning Kun det talte ord gælder Ligesom formanden vil jeg også indlede med at sige velkommen til landsmødet. Jeg er meget glad

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar)

Vedtægter For Hvalsø Brugsforening. (Begrænset ansvar) Vedtægter For Hvalsø Brugsforening (Begrænset ansvar) Navn og hjemsted: Par. 1: Foreningens navn er Hvalsø Brugsforening Amba. Brugsforeningen har sit hjemsted i Hvalsø. Formål: Par. 2: Brugsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN MARTS 2015 side 1 Amtsforeningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Scramasax

Vedtægter for Scramasax Vedtægter for Scramasax Forening for håndværk, klædedragter og krigskunst. Paragraf 1 : Foreningens navn er Middelalderforeningen Scramasax og den hører hjemme i Odense Kommune. Navnet Scramasax er forbeholdt

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013

Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Referat af generalforsamling for Folkets Hus Spillefolk Søndag 7. april 2013 Valg af dirigent Henning blev valgt som dirigent. Der var 16 fremmødt til generalforsamlingen. Ole Quistgaard (formand) blev

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015.

Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Næstved, den 23. februar 2015. Bestyrelsens årsberetning for perioden 24. marts 2014 30. marts 2015 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 30. marts 2015. Kanaler i TV-pakke 1 Brugerforeningen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Vedtægter for Fanø Brugsforening

Vedtægter for Fanø Brugsforening Vedtægter for Fanø Brugsforening Indholdsfortegnelse Foreningen Navn. 1 Hjemsted. 2 Formål.. 3 Medlemmerne Medlemskab 4 Finansiering og ansvar. 5 Foreningsmyndighederne Generalforsamling.. 6 Bestyrelse

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent Alex foreslog Margit som dirigent. Hun modtog valget og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2

Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Danmarks Bridgeforbund Asminderødgade 53 DK 3480 Fredensborg Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Talepapir til distriktsgeneralforsamlinger HB 140413 Bilag 02-2 Form Herlev, 26. marts 2015 På

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere