Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:"

Transkript

1 Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion 4. Kassererens beretning og diskussion 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af ny bestyrelse og suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens konstituering Ved generalforsamlingen 7/ afholdt på Odense Katedralskole blev 6 medlemmer af den tidligere bestyrelse genvalgt: Rasmus Thestrup Østergaard, Allan Ahle, Trine Finne Loo, Jenny Strid, Burkhard Sievers og David Kyng. 3 nye medlemmer blev valgt: Lars Henriksen, Stine Isaksen og Robert McCluskey. Christian Vollmond blev (igen) valgt til suppleant. Den tidligere formand for Foreningen Peder Jacob Ellehave Kragh blev valgt til revisor. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med David som formand og Rasmus som kasserer. (Rasmus deler hvervet og kontakten til Foreningens skatmester Klaus Bjerre med Lars). Allan blev ansvarlig for at administrere kursuskassen. Andre ansvarsområder blev fordelt på den måde at Burkhard, Allan og David fik særligt ansvar for stx, Jenny og Robert for HF/KS og Robert for HF-enkeltfag. Internationalt udvalg bestod af Stine, Jenny og Robert. I forbindelse med planlægningen EUROCLIO-konferencen i Helsingør 2015 blev der nedsat en særlig styregruppe bestående af Jenny, Trine, Lars, Rasmus og David. Trine og Lars tog sig af kontakten til medlemmerne via Facebook, Twitter og hjemmesiden historielaerer.dk og Burkhard stod for Historiekonkurrencen. David repræsenterede Foreningen i Fagligt Forum og Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL. Bestyrelsen afholdt 4 møder om året af ca. et døgns varighed. Når vi har haft en fagkonsulent, og denne har haft mulighed for det, har hun/han deltaget i møderne. Regionerne Regionssekretærerne er en vigtig del af Historielærerforeningens organisation. De organiserer regionale kurser og fungerer som kontaktled mellem medlemmerne og bestyrelsen. Èn gang om året holdes et fælles møde for bestyrelsen og regionssekretærerne. Vi har 7 regioner de fleste med 2 regionssekretærer i hver. I løbet af denne bestyrelsesperiode er der kommet følgende regionssekretærer til: Jacob Jepsen Pedersen supplerer Casper Døssing i region Nordjylland og Gerda Hattesen Petersen supplerer Henrik Damgaard Andersen i Vestjylland. Region Hovedstaden dækkes af Birgitte Thomassen og Rolf Mortensen. Asbjørn Christoffersen er fratrådt som sekretær i regionen. I de øvrige regioner er der ikke sket ændringer: Jakob 1

2 Bang står for region Østjylland, Heidi Funder og Carsten Lykke-Kjeldsen Sydjylland, Poul Steiner Jensen Fyn og endelig er Jacob Buhl regionssekretær for Sjælland. Økonomi og medlemstal Foreningens økonomi er særdeles tilfredsstillende, hvilket udbygges i kassererens beretning. Medlemstallet har ligget nogenlunde konstant omkring 1650 i den forløbne periode. Det må også betragtes som tilfredsstillende, da mange andre faglige foreninger har oplevet faldende medlemstal de senere år. Det daglige ansvar for Foreningens økonomi, registrering af medlemmer, indkrævning af restancer m.m.m. har de sidste mange år ligget hos vores skatmester Klaus Bjerre. Ved udgangen af dette år træder han tilbage og afløses af Peder Jacob Ellehave Kragh. Når der er styr på økonomien og medlemstallet holdes oppe, er det i høj grad et resultat af Klaus utrættelige arbejde. Fra bestyrelsens side skal der lyde en kæmpe tak til Klaus for hans enorme arbejde for Foreningen gennem mange år. Kursusvirksomhed Foreningen har også i denne periode afholdt en række kurser både nationale og regionale. Selvom de fleste kurser har været afholdt som regionalkurser har nogle af dem haft meget stor tilslutning også fra andre dele af landet. Blandt de mest populære kurser var 1864 en national katastrofe 7/ i region Østjylland, Danmarks besættelse en kamp for overlevelse 25/ samme sted og Fortid eller fremtid? Om Socialdemokratiets rolle i dansk politik i Region Nordjylland (i samarbejde med FALS). Desværre har det også været nødvendigt at aflyse en række kurser pga. manglende tilslutning, herunder rejsekurser til Israel/Jordan og til Sydafrika. Det er dog lykkedes at afvikle et succesfuldt rejsekursus til Baltikum foråret 2014 med temaet Øjenvidner til den kolde krig. Ud over de traditionelle nationale og regionale kurser har Foreningen bl.a. stået for et udviklingsprojekt om 1. verdenskrig og globaliseringen for 100 år siden og en konference om historie og matematik i samarbejde med Matematiklærerforeningen. Vi administrerer vores egne kurser selv, og det gør, at vi kan holde priserne nede. De populære kurser giver pænt store overskud. Andre kurser afvikles med mindre underskud, men det gør ikke så meget. Samlet set er det ikke meningen, at vores kurser skal generere overskud. Mere om kursernes økonomi i kursuskassens administrators beretning. Alt i alt har lidt færre medlemmer deltaget i Foreningens kurser sammenlignet med foregående bestyrelsesperiode. En forklaring kunne være, at OK13 har gjort det sværere for medlemmerne at få tid/lov til at tage på kursus. For at forsøge at afbøde dette, har vi bestræbt os på at få annonceret kurserne så tidligt som muligt, så kursusplanen for det kommende skoleår i hovedtræk ligger klar allerede i foråret, så ønsker om kurser kan indgå i forhandlingerne om opgavekataloget. Noter Med Noter har Historielærerforeningen et blad som de færreste faglige foreninger kan konkurrere med i kvalitet og omfang. Trods stigende portoomkostninger, har vi valgt fortsat at udgive Noter som fysisk magasin, for på den måde at give medlemmerne et synligt udbytte af kontingentet. Noter udkommer 4 gange om året. Bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere Noter, men arbejdet med at sætte det op og gøre det klar til trykning, har den ansvarshavende redaktør gennem en årrække, Peder Wiben, stået for. Det er ikke mindst hans fortjeneste, at Noter fremstår så indbydende som det gør. 2

3 Noter er baseret på en række frivillige bidragsydere. De universitetsfolk og andre, der skriver artiklerne, får ikke noget for det. Det samme gælder det store korps af anmeldere, rekrutteret blandt Foreningens medlemmer. Anmeldelsessektionen er efterhånden svulmet så meget op, at der kun er plads til en mindre del i det trykte blad. Også på dette punkt er medlemmernes engagement enestående, sammenlignet med de fleste andre faglige foreninger. Vi har i de senere år bestræbt os på at skiftevis lave fagfaglige og didaktiske temaer. Det har vi ikke helt overholdt i denne periode, da 2014 var præget af en række årstalsnumre. Temaerne for Noter har været/bliver følgende: Nr. 200: 1864 Nr. 201: 1914 Nr. 202: 1814 Nr. 203: Vikingerne i nyt lys Nr. 204: Putins Rusland Nr. 205: Didaktik Nr. 206: Valgrets- og kvinderetskamp Nr. 207: Historiefortælling Historiekonkurrencen Gennem en årrække har Historielærerforeningen gennemført en national historiekonkurrence. Konkurrencen er led i et fælleseuropæisk samarbejde, Eustory. I nogle af de andre lande er konkurrencerne meget store med masser af ressourcer. Her er vores af mere beskedent omfang. Vi har i de senere år lagt stigende vægt på historieformidling i konkurrencen. Temaet for konkurrencen var Det afgørende øjeblik. Der blev indsendt 35 biddrag, og vinderbidraget var et stykke kontrafaktisk historieskrivning om Den dag olien forsvandt af Anne-Katrine Schott fra Fredericia Gymnasium. I 2015 var temaet Kæmp for alt hvad du har kært. Vinderen blev Søren Stubkjær Pedersen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. Sørens indlæg handlede om andelsbevægelsens gennembrud i Ølgod, hvor han bor. Gennembruddet blev formidlet gennem 3 små noveller baseret på solidt kildestudium. Du kan se de 3 vinderbidrag på historielaerer.dk søg på konkurrencen ) Antallet af indsendte bidrag faldt desværre en smule i Der blev indsendt 21 bidrag, men de fleste var gruppebidrag så i alt deltog ca. 50 elever i konkurrencen. Dommerkomitéen har i de senere år bestået af Rasmus Dahlberg, Bertel Haarder, Mogens Lykketoft og fagkonsulenten (Lene/Christian). (I 2014 var Mogens Lykketoft ikke dommer, men stod for præmieoverrækkelse). I 2015 foregik præmieoverrækkelsen i forbindelse med de Historiske dage i Øksnehallen i København, som leverede en festlig ramme om begivenheden. De præmier eleverne kan vinde i forbindelse med konkurrencen er ikke helt ringe: kr. til vinderen + mulighed for at deltage i internationale seminarer med historieinteresserede unge fra andre dele af Europa. Her til kommer mindre præmier for 2. og 3. pladsen. 3

4 Vi har i de senere år, bl.a. gennem artikler i Noter, forsøgt at sætte fokus på, hvordan man kan promovere konkurrencen ude på skolerne, men der er stadig plads til forbedring. Vi håber, at man i de kommende år vil tage denne chance for at dyrke fagets talenter til sig endnu flere steder. Burkhard har haft ansvaret for konferencen de senere år, og han har lagt et stort arbejde i at relancere den. Elektroniske platforme Elektroniske platforme spiller en stadig stigende rolle i kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne, og ikke mindst mellem medlemmerne indbyrdes. I gamle dage var historiesiden på EMU en én af de mest omfattende og brugte sider. Med overgangen til Ny EMU i 2013 blev det væsentligt sværere at finde det man skal bruge, og trafikken på siden faldt væsentligt. Det skete på trods af, at EMU-redaktøren Peder Wiben lagde et kæmpe arbejde i at overføre alle de gode ting fra den gamle til den ny EMU, og gøre tingene så tilgængelige som det nu engang er muligt under den ny struktur. Historielærerforeningens Facebook-gruppe er et stadigt mere populært sted til at udveksle tips og idéer, stille spørgsmål m.m. I skrivende stund er der 1299 medlemmer i gruppen. Det er ikke kun medlemmer af Foreningen, der kan få adgang. Også andre relevante interessenter, som f.eks. museums- og universitetsfolk kan få adgang, men ikke elever. Nogle ting er Facebook ikke så velegnet til. Det kan være svært at genfinde opslag, og det er problematisk at dele materialer her, da Facebook dermed får ophavsret. Bl.a. derfor besluttede vi at begynde at opbygge vores egen hjemmeside, historielaerer.dk. Siden er endnu ikke så benyttet som Facebook-gruppen, men den vokser ligeså stille. Dele af sidens indhold kræver login, og det er forbeholdt Foreningens medlemmer. For at få adgang kan man f.eks. skrive til Lars på eller man kan bede et nuværende medlem om at sende en invitation via mail. I skrivende stund har 206 medlemmer adgang, men vi vil opfordre alle Foreningens medlemmer til at skaffe sig adgang. På historielaerer.dk kan man bl.a. finde faglige tips, man kan få oplysninger om kurser og melde sig til nogle af dem direkte på siden, man kan deltage i forskellige diskussioner og ikke mindst kan man dele materialer og forløb. Lars har stået for opbygningen af siden, og har lagt et meget stort arbejde i det. Fagkonsulentskiftet I foråret 2014 sagde fagkonsulenten, Lene Jeppesen, sin stilling op i frustration over de stadigt forringede vilkår for fagkonsulenternes arbejde. Hendes normering skulle skæres ned fra 40 % til 35 % af en fuldtidsstilling. I bestyrelsen beklagede vi Lenes opsigelse meget, men forstod på den anden side også godt hendes frustration. Vi vil gerne rette en varm tak til hende for det gode samarbejde, og for hendes bidrag til fagets udvikling gennem årene. Fra Lenes opsigelse til stillingen blev genopslået gik der næsten et halvt år, og derefter godt en måned før den ny fagkonsulent tiltrådte. Vi søgte flere gange at få ministeriet til at få stillingen opslået og besat, men de indrømmede åbent, at de holdt den ubesat for at opnå besparelser. Da stillingen endelig blev besat, blev det på vilkår som var yderligere forringet. Til trods for det, har den ny fagkonsulent, Christian Vollmond, gjort et strålende stykke arbejde, og vi har i bestyrelsen et meget fint samarbejde med ham. EUROCLIO og andet internationalt samarbejde Kernen i Historielærerforeningens internationale arbejde har gennem mange år været EUROCLIO den europæiske sammenslutning af historielærerforeninger. Vi var med til at stifte EUROCLIO i 1992, og den danske historielærerforening (DHTA som vi kaldes i de kredse) har spillet en meget aktiv rolle i sammenslutningen lige siden. 4

5 Hvert år afholder EUROCLIO en stor konference. Selvom DHTA på mange måder er en stormagt inden for EUROCLIO, så havde den årlige konference aldrig været afholdt i Danmark, før vi påtog os at gøre dette i Som nævnt ovenfor nedsatte bestyrelsen en styregruppe med særligt ansvar for at forberede EUROCLIO 2015, men hele bestyrelsen har været dybt involveret i dette arbejde. Som forberedelse til 2015 sendte vi 4 repræsentanter (Stine, Jenny, Trine og David)til EUROCLIOs konference i Ohrid (Makedonien) med temaet History Education beyond Borders How can we share our Cultural Heritage?. Normalt sender bestyrelsen kun 1-2 repræsentanter til disse konferencer. Èn af de store udfordringer ved at arrangere en EUROCLIO-konference i et land som Danmark, er selvfølgelig prisniveauet. At EU så samtidig lavede grundlæggende om på det program for tilskud til denne type konferencer, gjorde det bestemt ikke lettere. Det ny program (Erasmus+) gjorde det stort set umuligt for deltagerne at få støtte den vej. Derfor var det en stor hjælp, at Historielærerforeningen på sidste generalforsamling gav bestyrelsen tilslutning til at bruge kr. på at sikre konferencens gennemførelse, og støtte deltagere fra lande, der ellers ikke havde mulighed for at komme. Forberedelsen og gennemførelsen af 2015-konferencen skete i et tæt samarbejde mellem EUROCLIO s sekretariat og bestyrelse og Historielærerforeningens bestyrelse. Allerede i begyndelsen af 2014 blev vi enige om, at temaet for konferencen skulle være demokratisering: Roads To Democracy How Can History Teachers Pave The Way? kom det til at hedde. Det blev også tidligt besluttet at konferencen skulle foregå på LO-skolen Konventum i Helsingør. En del af konferencen blev afholdt i samarbejde med EUSTORY (samarbejdsorganisation for nationale historiekonkurrencer) som afholdt deres årlige konference samme tid og sted. Selve konferencen løb af stablen /4 2015, og der er almindelig enighed om, at det var en stor succes. I alt var der 157 deltagere fra 48 lande. De fleste var selvfølgelig fra forskellige europæiske lande, men der var også deltagere fra fjerne lande som Indien, Sydkorea og USA. 13 af deltagerne blev direkte sponsoreret via tilskuddet fra DHTA. Der var 35 danske deltagere i konferencen. De fleste deltog kun i en del af programmet. Man kunne godt have ønsket sig, at flere danske historielærere havde fået mulighed for at deltage, men det var desværre ganske dyrt også for danskere. Alligevel må man glæde sig over, at konferencen trods alt gav så mange danske historielærere mulighed for at møde og udveksle erfaringer med kolleger fra andre lande. Programmet bestod bl.a. af foredrag, workshops, uformelle møder og ud-af-huset-aktiviteter som skolebesøg, museumsbesøg og besøg i folketinget. Ca. halvdelen af workshops ene blev ledet af danske kolleger med temaer som What is democracy? Introducing conceptual history as didactics of history og Collective memory as a tool in the teaching of history. Ikke mindst skolebesøgene var en stor oplevelse for vore udenlandske kolleger. I mindre grupper var de på besøg på bl.a. Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium og VUC Nordsjælland. De var dybt imponerede over både lærere og elever, samt ikke mindst den afslappede atmosfære undervisningen forgik i. Alle konferencedeltagere var også på besøg på Den Internationale Højskole i Helsingør, hvilket også var en grænseoverskridende oplevelse for mange. Alt i alt var der stor tilfredshed med konferencens forløb, og evalueringerne var overvældende positive. (Se nærmere i konferencerapporten på En anden del af vort internationale samarbejde foregår inden for rammerne af EUSTORY. Her repræsenterede Burkhard bestyrelsen ved de årlige møder i 2014 og Der ud over deltog Stine og 5

6 nogle af hendes elever i en Historieolympiade i Estland august 2014, og Burkhard deltog i De Nordiska historielärardagarna på Åland, august Historiedidaktikken I 2005 udgav Historielærerforeningen for første gang en historiedidaktik. Denne udkom i en ny og udvidet udgave i Denne historiedidaktik har siden været obligatorisk pensum for pædagogikumkandidater med historie. Den har gennem årene været til stor hjælp og inspiration for disse, og også for mere erfarne historielærere. Samtidig har muligheden for at give et godt tilbud på Historiedidaktikken været et godt redskab til at rekruttere nye medlemmer til Foreningen. I starten af denne bestyrelsesperiode satte vi gang i en proces henimod udarbejdelse af en ny historiedidaktik. Christian Vollmond og Allan Ahle blev hyret som redaktører, og de indgik i en dialog med regionssekretærerne og resten af bestyrelsen om indholdet. Medlemmerne har også haft mulighed for at komme med input via Facebook-gruppen og historielaerer.dk. Hvis alt går vel udkommer den ny historiedidaktik sommeren Alle medlemmer af Foreningen får et eksemplar. Pædagogisk samarbejdsudvalg (PSGL) og Fagligt forum PSGL er et forum for samarbejde mellem de faglige foreninger inden for GL. Der afholdes ca. 2 møder om året. I den forløbne periode har møderne bl.a. været brugt til at orientere om og diskutere forhandlingerne om et serviceeftersyn af gymnasiereformerne. I Historielærerforeningen har vi selvfølgelig fulgt disse forhandlinger nøje, men de får formentlig ikke så store direkte konsekvenser for os. På PSGL-møderne har vi også diskuteret nedskæringerne af nogle fagkonsulenters normering og forkortelsen af de fagdidaktiske kursers varighed under pædagogikum til fordel for de almenpædagogiske. Vi har formuleret fælles protestskrivelser til ministeriet over begge disse forhold uden der dog er kommet noget særligt ud af det. Fagligt forum er fagkonsulentens sparringsgruppe, hvor Historielærerforeningen traditionelt er repræsenteret ved sin formand. Der har været afholdt to møder i Fagligt forum i den forløbne periode ét under hver fagkonsulent. Mødet i slutningen af april 2014 blev hovedsageligt brugt til at diskutere Lenes forslag til revision af stx-læreplanen. Det blev til en vis grad præget af, at det blev afholdt på et tidspunkt, hvor hun havde indleveret sin opsigelse i ministeriet. Mødet i Fagligt forum marts 2015 blev bl.a. brugt til at diskutere en mulig revision af de faglige mål i læreplanen. Der ud over diskuterede vi de konferencer om de faglige mål i spil, som skal afholdes i oktober Disse konferencer ser vi frem til i Historielærerforeningen. Samarbejde med forskellige foreninger Efterhånden som flere ungdomsuddannelser samles under samme tag mange steder, bliver det stadig mere oplagt med et tættere samarbejde mellem Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF og Foreningen af lærere i Samtidshistorie på hhx. Derfor tog vi kontakt til samtidshistorielærerne med henblik på et nærmere samarbejde, men indtil videre er der ikke kommet noget konkret ud af henvendelsen. Vi har også øget kontakten til FALIHOS (Foreningen Af Lærere I Historie Og Samfundsfag i folkeskolen). Det har bl.a. medført, at Rasmus og David deltog i FALIHOS årsmøde i Fredericia april / åbnede Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling som har til huse i Jelling. Centeret blev oprettet for at realisere nogle af folkeskolereformens intentioner om at styrke børns og unges viden om og forståelse af historie og kulturarv, som en forudsætning for menneskers identitet og 6

7 deltagelse i samfundslivet. Selvom centeret udspringer af folkeskolereformen skal deres arbejde også rette sig mod ungdomsuddannelserne. De har ansat mange gode folk, bl.a. tidligere medlem af Historielærerforeningens bestyrelse Nikolaj Petersen. I første omgang arbejder de på en 4-årig bevilling, men håber selvfølgelig, at centeret får permanent status. Vi har etableret et samarbejde med Videncenteret, som vi forventer os en del af. De vil bl.a. udbyde nogle spændende udviklingskurser, som faggrupperne ude på skolerne kan tilmelde sig. Der ud over har de etableret et historiedidaktisk netværk, som Lars og Rasmus deltager i. Indsamling til gymnasieskoler i Bosnien maj 2014 blev Balkanområdet ramt af en række vodsomme oversvømmelser som bl.a. gik ud over skolerne i området. Historielærerforeningen har tidligere arbejdet tæt sammen med bl.a. den bosniske historielærerforening. Derfor tog vi initiativ til en indsamling til fordel for de oversvømmelsesramte skoler i området. Konkret skulle pengene fra indsamlingen gå til indkøb af nyt undervisningsudstyr til 2 skoler i Bosnien: gymnasiet i Doboj, Republika Srpska og den kombinerede erhvervsskole og gymnasium i Maglaj, Den bosniske Føderation. Indsamlingen gav desværre ikke det helt store resultat, bl.a. fordi den faldt sammen med en række endnu større og mere spektakulære katastrofer. I alt blev der indsamlet 3000 kr., som blev brugt til indkøb af en Samsung Galaxy 7 og en tablet til hver af skolerne. Det er jo ikke noget der rykker så meget, men det blev modtaget med stor taknemmelighed, som et konkret udtryk for solidaritet. 7

nr. 206 september 2015 tema: valgret- og kvinderetskamp

nr. 206 september 2015 tema: valgret- og kvinderetskamp nr. 206 september 2015 tema: valgret- og kvinderetskamp Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Bestyrelsens beretning... 6 Præsentation af artiklerne... 12 Tema: Valgret- og kvinderetskamp

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden

Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens beretning for perioden 2009-2011 Konstituering Ved generalforsamlingen i 2009 forlod Peder Wiben, Klaus Bjerre, Agnete Holst Andersen, Lars Husegaard og Nikolaj Petersen bestyrelsen. De blev

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden

Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens beretning for perioden 2011-2013 Konstituering Ved generalforsamlingen i 2011 forlod Casper Døssing (formand i perioden 2009-2011) og Mette Rønje Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling.

De kreative fag: samarbejde de kreative fag imellem. Udveksling. Generalforsamling Dramatiklærerforeningen d. 4/11 2011 Referent: Torben Ibsgaard Ordstyrer: Lene Bredsten Til stede: Lene Bredsten: Nørre Gymnasium, Sven Engelbrecht: Gl. Hellerup Gymnasium, René A. Christoffersen:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling. Tirsdag d. 25. november 2008 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 25. november 2008 Dagsorden 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Valg af dirigent. Valg af stemmetællere Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø

Dagsorden. Indhold Mål (ansvar) Referat. Mødeleder: Dennis Referent: Kristine. Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Dagsorden Bestyrelsesmøde i Falihos 29/11-14 Højstrupvej 4, 7120 Vejle Ø Mødeleder: Dennis Referent: Kristine Indhold Mål (ansvar) Referat 1. Orientering Bordet rundt, hvor alle er klar til at fortælle,

Læs mere

Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007.

Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007. Referat af generalforsamling for Historielærerforeningen for Gymnasiet og HF, 1. november 2007. 1) Valg af dirigent Carsten Lykke Kjeldsen blev valgt 2) Valg af referent Christian Vollmond blev valgt 3)

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013

Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Bestyrelsesseminar faglige foreninger 21. marts 2013 Regionale kurser Nationale kurser (en eller flere dage) Rejsekurser Kurser i samarbejde med andre fag Udviklingskurser (økonomisk støtte fra MBU) Samarbejde

Læs mere

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013

REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 REFERAT, KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE, JANUAR 2013 FREDAG D. 11. JANUAR 2013 Til stede: George Hinge, Jesper Thomsen Lemke, Christel Tvedegaard Lund, Rasmus Gottschalck, Katri Bügel Jørgensen, Susan

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring

Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring Kursus arrangeret af Foreningen Af Lærere i Samfundsfag & Historielærerforeningen, Nordjylland i samarbejde med RÆSON Onsdag d. 16. december 2015 Hasseris

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten

Nyt fra fagkonsulenten Nyt fra fagkonsulenten Kære kolleger Siden det meget beskedne nyt jeg udsendte i august-nummeret af Noter, er der sket lidt, der gør det relevant med et opfølgende nyhedsbrev, der ikke kan vente til at

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011

KDAK Sport Fyn. Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 KDAK Sport Fyn Generalforsamling Tirsdag d. 29. November 2011 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning om aktiviteten i det forløbne år 4) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen.

Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Referat af generalforsamling - AIF 27-02-2015 Formand Pia Arendt bød velkommen til alle. Hun var taknemmelig for den store opbakning til generalforsamlingen. Generalforsamlingen.: Valg af dirigent. Jim

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 18.00 på Forbundskontoret i Viby

Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 18.00 på Forbundskontoret i Viby Viby J., den 8. oktober 2014 TJ /JR Referat fra møde i Børne- og Ungeudvalget onsdag d. 1. oktober 2014 kl. 18.00 på Forbundskontoret i Viby Deltagere: Anja Thomadsen kreds 1 Karen Johansen Kreds 2, Annette

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Årsberetning 2015 for Club Danois

Årsberetning 2015 for Club Danois Årsberetning 2015 for Club Danois For Club Danois blev 2015 atter et år med et højt aktivitetsniveau, med en fortsat bred vifte af de aktiviteter, vore medlemmer efterspørger, hvilket fremgår af medlemstilslutningen.

Læs mere

Generalforsamling BROEN Danmark

Generalforsamling BROEN Danmark Generalforsamling BROEN Danmark Sted: Byskolen, Fussingsvej 6, 1. sal, 8700 Horsens Dato: 11/3 2015 Klokkeslæt: 19:00 Deltagere: Hans Søgaard, Judith Winther, Peter Poulsen, Jette Madsen, Per Løkken, Henrik

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Referat af møde d. 12/4 2011

Referat af møde d. 12/4 2011 Referat af møde d. 12/4 2011 Til stede Monica, Bestyrelsen Mariehønen Ditte, Bestyrelsen Mariahjemmet Louise, Bestyrelsen Knasten/Stauninggården Jeanette, Bestyrelsen Abildvænget Lea, Bestyrelsen Mariahjemmet

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik

Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Beslutningsreferat af mødet i styregruppen for landsdækkende studiepraktik Til stede: Repræsentant for stx/hf: rektor Lars Scheibel, Aarhus Katedralskole Repræsentant for erhvervsgymnasierne (htx og hhx):

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Børne- og Undervisningsudvalget, Europaudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannels 2012-13 BUU alm. del Bilag 16, EUU alm. del Bilag 22, FIV alm. del Bilag 12 Offentligt TALEPAPIR

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1.

Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg. Maja Nusbaum. Fruerstuevej 3, 1. Maja Nusbaum Fruerstuevej 3, 1. 5700 Svendborg Tlf. 21 42 73 96 Mail: m_nusbaum@hotmail.com Evaluering af projekt støttet af puljen Dig og din fritid : kontaktimprovisation til Svendborg Overordnet vurdering

Læs mere

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015

Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 Referat fra landsdelsmøde d. 21/2-2015 1) Søren Rottbøll er valgt til dirigent Der er rettidigt indkaldt til landsdelsmødet 4 uger før. Ændringer til dagsorden: Under pkt. 8a ændres 12 til 11. Under pkt.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år

2. Formandens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år og planerne for det kommende år MØDEREFERAT Emne Dato, tid og sted Tilstede Generalforsamling i Ramløse Guiden 08-03-2016 kl. 20:00 i Ramløse Sognelænge 28 personer Emne Ansvarlig Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger

Vejledende vedtægter for distriktsforeninger Vejledende vedtægter for distriktsforeninger En distriktsforening er en selvstændig forening, som selv fastsætter sine vedtægter. Vedtægterne må ikke være i strid med Landsforeningens til enhver tid gældende

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING VELKOMMEN I GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING GYMNASIELÆRERNES FAGFORENING FOR STX, HF, HHX, HTX, IB, STUDENTERKURSER, VUC SE MERE PÅ WWW.GL.ORG Gymnasieskolernes Lærerforening er den faglige organisation

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 31. januar 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud: Observatør.: Referent: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt (Deltog fra kl. 17.40) Ingolf Lind-Holm Roar

Læs mere

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag

Kursusafgift udgør 750 kr. pr. deltager. Med venlig hilsen. Bent Fischer-Nielsen, fagkonsulent i samfundsfag Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i samfundsfag på stx Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling afholder i efteråret 2015 regionale kurser om Faglig udvikling I Praksis (FIP) i

Læs mere

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017

Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Referat DJ Kommunikations generalforsamling 2017 Dato: 24.02.2017 Sted: Salon K, Rådhusstræde 13, 1466 København K Tid: 17.30-19.30 Ordstyrer: Nikolai Søndergaard Referent: Amalie Thykier Formand Per Roholt

Læs mere

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer)

Dagsorden. 3. Nyt fra udvalgene (herunder fælleskredsmødet og afholdte og fremtidige arrangementer) Referat af Kredsbestyrelsesmøde, FSL, kreds 5. Sted: Det Kongelige Vajsenhus Dato: Onsdag d. 4/5 kl. 15.00 19.30 Kredsbestyrelsen: Jens Bjørklund (JB), Torben Falkenberg (TF), Annika Larsen (AL), Kristine

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Debata&en D 4/3 kl 19.00 I klubhuset. VHF Kursus D 21 og 22 marts I klubhuset. Kluba&en D 1/4 kl 19.00 I klubhuset

Debata&en D 4/3 kl 19.00 I klubhuset. VHF Kursus D 21 og 22 marts I klubhuset. Kluba&en D 1/4 kl 19.00 I klubhuset Debata&en D 4/3 kl 19.00 I klubhuset VHF Kursus D 21 og 22 marts I klubhuset Kluba&en D 1/4 kl 19.00 I klubhuset GENERALFORSAMLING 04-02- 2015 I KLUBHUSET I KORUP FORMANDENS BERETNING. Jeg vil endnu engang

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015

Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 Bestyrelsens beretning til Club Danois - generalforsamling 2015 De store begivenheder på verdensplan med Frankrigs præsident i en af hovedrollerne for at søge at skaffe lidt fred i den østlige del af Europa,

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf.

Økonomidirektørforeningen, Ikast-Brande Kommune, Rådhusstrædet 6, 7430 Ikast E-mail: oedf@oedf.dk - Tlf. nr. 9960 4015 - Hjemmeside: www.oedf. Ø k o n o m i d i r e k t ø r f o r e n i n g e n Hovedbestyrelsen for Økonomidirektørforeningen Bestyrelsesmøde torsdag 31. januar 2013 Deltagere: Flemming Storgaard, formand Ikast-Brande Kommune Alice

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta

Læs mere

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE

NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMTIDSHISTORIE Netbrev nr. 20 Marts 2014 NYT FRA UVM UDVIKLINGSPLANEN FASE 3 Undervisningsministeriet har for nylig udmeldt 3. fase af Udviklingsplanen, der fortsat har fokus

Læs mere