Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF:"

Transkript

1 Dagsorden for generalforsamlingen 2015 Foreløbig dagsorden for generalforsamlingen i Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF: 1. Valg af referent 2. Valg af ordstyrer 3. Bestyrelsens beretning og diskussion 4. Kassererens beretning og diskussion 5. Fastsættelse af kontingent 6. Indkomne forslag 7. Valg af ny bestyrelse og suppleant 8. Valg af revisor 9. Eventuelt Bestyrelsens beretning for perioden Bestyrelsens konstituering Ved generalforsamlingen 7/ afholdt på Odense Katedralskole blev 6 medlemmer af den tidligere bestyrelse genvalgt: Rasmus Thestrup Østergaard, Allan Ahle, Trine Finne Loo, Jenny Strid, Burkhard Sievers og David Kyng. 3 nye medlemmer blev valgt: Lars Henriksen, Stine Isaksen og Robert McCluskey. Christian Vollmond blev (igen) valgt til suppleant. Den tidligere formand for Foreningen Peder Jacob Ellehave Kragh blev valgt til revisor. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med David som formand og Rasmus som kasserer. (Rasmus deler hvervet og kontakten til Foreningens skatmester Klaus Bjerre med Lars). Allan blev ansvarlig for at administrere kursuskassen. Andre ansvarsområder blev fordelt på den måde at Burkhard, Allan og David fik særligt ansvar for stx, Jenny og Robert for HF/KS og Robert for HF-enkeltfag. Internationalt udvalg bestod af Stine, Jenny og Robert. I forbindelse med planlægningen EUROCLIO-konferencen i Helsingør 2015 blev der nedsat en særlig styregruppe bestående af Jenny, Trine, Lars, Rasmus og David. Trine og Lars tog sig af kontakten til medlemmerne via Facebook, Twitter og hjemmesiden historielaerer.dk og Burkhard stod for Historiekonkurrencen. David repræsenterede Foreningen i Fagligt Forum og Pædagogisk Samarbejdsudvalg under GL. Bestyrelsen afholdt 4 møder om året af ca. et døgns varighed. Når vi har haft en fagkonsulent, og denne har haft mulighed for det, har hun/han deltaget i møderne. Regionerne Regionssekretærerne er en vigtig del af Historielærerforeningens organisation. De organiserer regionale kurser og fungerer som kontaktled mellem medlemmerne og bestyrelsen. Èn gang om året holdes et fælles møde for bestyrelsen og regionssekretærerne. Vi har 7 regioner de fleste med 2 regionssekretærer i hver. I løbet af denne bestyrelsesperiode er der kommet følgende regionssekretærer til: Jacob Jepsen Pedersen supplerer Casper Døssing i region Nordjylland og Gerda Hattesen Petersen supplerer Henrik Damgaard Andersen i Vestjylland. Region Hovedstaden dækkes af Birgitte Thomassen og Rolf Mortensen. Asbjørn Christoffersen er fratrådt som sekretær i regionen. I de øvrige regioner er der ikke sket ændringer: Jakob 1

2 Bang står for region Østjylland, Heidi Funder og Carsten Lykke-Kjeldsen Sydjylland, Poul Steiner Jensen Fyn og endelig er Jacob Buhl regionssekretær for Sjælland. Økonomi og medlemstal Foreningens økonomi er særdeles tilfredsstillende, hvilket udbygges i kassererens beretning. Medlemstallet har ligget nogenlunde konstant omkring 1650 i den forløbne periode. Det må også betragtes som tilfredsstillende, da mange andre faglige foreninger har oplevet faldende medlemstal de senere år. Det daglige ansvar for Foreningens økonomi, registrering af medlemmer, indkrævning af restancer m.m.m. har de sidste mange år ligget hos vores skatmester Klaus Bjerre. Ved udgangen af dette år træder han tilbage og afløses af Peder Jacob Ellehave Kragh. Når der er styr på økonomien og medlemstallet holdes oppe, er det i høj grad et resultat af Klaus utrættelige arbejde. Fra bestyrelsens side skal der lyde en kæmpe tak til Klaus for hans enorme arbejde for Foreningen gennem mange år. Kursusvirksomhed Foreningen har også i denne periode afholdt en række kurser både nationale og regionale. Selvom de fleste kurser har været afholdt som regionalkurser har nogle af dem haft meget stor tilslutning også fra andre dele af landet. Blandt de mest populære kurser var 1864 en national katastrofe 7/ i region Østjylland, Danmarks besættelse en kamp for overlevelse 25/ samme sted og Fortid eller fremtid? Om Socialdemokratiets rolle i dansk politik i Region Nordjylland (i samarbejde med FALS). Desværre har det også været nødvendigt at aflyse en række kurser pga. manglende tilslutning, herunder rejsekurser til Israel/Jordan og til Sydafrika. Det er dog lykkedes at afvikle et succesfuldt rejsekursus til Baltikum foråret 2014 med temaet Øjenvidner til den kolde krig. Ud over de traditionelle nationale og regionale kurser har Foreningen bl.a. stået for et udviklingsprojekt om 1. verdenskrig og globaliseringen for 100 år siden og en konference om historie og matematik i samarbejde med Matematiklærerforeningen. Vi administrerer vores egne kurser selv, og det gør, at vi kan holde priserne nede. De populære kurser giver pænt store overskud. Andre kurser afvikles med mindre underskud, men det gør ikke så meget. Samlet set er det ikke meningen, at vores kurser skal generere overskud. Mere om kursernes økonomi i kursuskassens administrators beretning. Alt i alt har lidt færre medlemmer deltaget i Foreningens kurser sammenlignet med foregående bestyrelsesperiode. En forklaring kunne være, at OK13 har gjort det sværere for medlemmerne at få tid/lov til at tage på kursus. For at forsøge at afbøde dette, har vi bestræbt os på at få annonceret kurserne så tidligt som muligt, så kursusplanen for det kommende skoleår i hovedtræk ligger klar allerede i foråret, så ønsker om kurser kan indgå i forhandlingerne om opgavekataloget. Noter Med Noter har Historielærerforeningen et blad som de færreste faglige foreninger kan konkurrere med i kvalitet og omfang. Trods stigende portoomkostninger, har vi valgt fortsat at udgive Noter som fysisk magasin, for på den måde at give medlemmerne et synligt udbytte af kontingentet. Noter udkommer 4 gange om året. Bestyrelsens medlemmer skiftes til at redigere Noter, men arbejdet med at sætte det op og gøre det klar til trykning, har den ansvarshavende redaktør gennem en årrække, Peder Wiben, stået for. Det er ikke mindst hans fortjeneste, at Noter fremstår så indbydende som det gør. 2

3 Noter er baseret på en række frivillige bidragsydere. De universitetsfolk og andre, der skriver artiklerne, får ikke noget for det. Det samme gælder det store korps af anmeldere, rekrutteret blandt Foreningens medlemmer. Anmeldelsessektionen er efterhånden svulmet så meget op, at der kun er plads til en mindre del i det trykte blad. Også på dette punkt er medlemmernes engagement enestående, sammenlignet med de fleste andre faglige foreninger. Vi har i de senere år bestræbt os på at skiftevis lave fagfaglige og didaktiske temaer. Det har vi ikke helt overholdt i denne periode, da 2014 var præget af en række årstalsnumre. Temaerne for Noter har været/bliver følgende: Nr. 200: 1864 Nr. 201: 1914 Nr. 202: 1814 Nr. 203: Vikingerne i nyt lys Nr. 204: Putins Rusland Nr. 205: Didaktik Nr. 206: Valgrets- og kvinderetskamp Nr. 207: Historiefortælling Historiekonkurrencen Gennem en årrække har Historielærerforeningen gennemført en national historiekonkurrence. Konkurrencen er led i et fælleseuropæisk samarbejde, Eustory. I nogle af de andre lande er konkurrencerne meget store med masser af ressourcer. Her er vores af mere beskedent omfang. Vi har i de senere år lagt stigende vægt på historieformidling i konkurrencen. Temaet for konkurrencen var Det afgørende øjeblik. Der blev indsendt 35 biddrag, og vinderbidraget var et stykke kontrafaktisk historieskrivning om Den dag olien forsvandt af Anne-Katrine Schott fra Fredericia Gymnasium. I 2015 var temaet Kæmp for alt hvad du har kært. Vinderen blev Søren Stubkjær Pedersen fra Vestjysk Gymnasium i Tarm. Sørens indlæg handlede om andelsbevægelsens gennembrud i Ølgod, hvor han bor. Gennembruddet blev formidlet gennem 3 små noveller baseret på solidt kildestudium. Du kan se de 3 vinderbidrag på historielaerer.dk søg på konkurrencen ) Antallet af indsendte bidrag faldt desværre en smule i Der blev indsendt 21 bidrag, men de fleste var gruppebidrag så i alt deltog ca. 50 elever i konkurrencen. Dommerkomitéen har i de senere år bestået af Rasmus Dahlberg, Bertel Haarder, Mogens Lykketoft og fagkonsulenten (Lene/Christian). (I 2014 var Mogens Lykketoft ikke dommer, men stod for præmieoverrækkelse). I 2015 foregik præmieoverrækkelsen i forbindelse med de Historiske dage i Øksnehallen i København, som leverede en festlig ramme om begivenheden. De præmier eleverne kan vinde i forbindelse med konkurrencen er ikke helt ringe: kr. til vinderen + mulighed for at deltage i internationale seminarer med historieinteresserede unge fra andre dele af Europa. Her til kommer mindre præmier for 2. og 3. pladsen. 3

4 Vi har i de senere år, bl.a. gennem artikler i Noter, forsøgt at sætte fokus på, hvordan man kan promovere konkurrencen ude på skolerne, men der er stadig plads til forbedring. Vi håber, at man i de kommende år vil tage denne chance for at dyrke fagets talenter til sig endnu flere steder. Burkhard har haft ansvaret for konferencen de senere år, og han har lagt et stort arbejde i at relancere den. Elektroniske platforme Elektroniske platforme spiller en stadig stigende rolle i kommunikationen mellem bestyrelsen og medlemmerne, og ikke mindst mellem medlemmerne indbyrdes. I gamle dage var historiesiden på EMU en én af de mest omfattende og brugte sider. Med overgangen til Ny EMU i 2013 blev det væsentligt sværere at finde det man skal bruge, og trafikken på siden faldt væsentligt. Det skete på trods af, at EMU-redaktøren Peder Wiben lagde et kæmpe arbejde i at overføre alle de gode ting fra den gamle til den ny EMU, og gøre tingene så tilgængelige som det nu engang er muligt under den ny struktur. Historielærerforeningens Facebook-gruppe er et stadigt mere populært sted til at udveksle tips og idéer, stille spørgsmål m.m. I skrivende stund er der 1299 medlemmer i gruppen. Det er ikke kun medlemmer af Foreningen, der kan få adgang. Også andre relevante interessenter, som f.eks. museums- og universitetsfolk kan få adgang, men ikke elever. Nogle ting er Facebook ikke så velegnet til. Det kan være svært at genfinde opslag, og det er problematisk at dele materialer her, da Facebook dermed får ophavsret. Bl.a. derfor besluttede vi at begynde at opbygge vores egen hjemmeside, historielaerer.dk. Siden er endnu ikke så benyttet som Facebook-gruppen, men den vokser ligeså stille. Dele af sidens indhold kræver login, og det er forbeholdt Foreningens medlemmer. For at få adgang kan man f.eks. skrive til Lars på eller man kan bede et nuværende medlem om at sende en invitation via mail. I skrivende stund har 206 medlemmer adgang, men vi vil opfordre alle Foreningens medlemmer til at skaffe sig adgang. På historielaerer.dk kan man bl.a. finde faglige tips, man kan få oplysninger om kurser og melde sig til nogle af dem direkte på siden, man kan deltage i forskellige diskussioner og ikke mindst kan man dele materialer og forløb. Lars har stået for opbygningen af siden, og har lagt et meget stort arbejde i det. Fagkonsulentskiftet I foråret 2014 sagde fagkonsulenten, Lene Jeppesen, sin stilling op i frustration over de stadigt forringede vilkår for fagkonsulenternes arbejde. Hendes normering skulle skæres ned fra 40 % til 35 % af en fuldtidsstilling. I bestyrelsen beklagede vi Lenes opsigelse meget, men forstod på den anden side også godt hendes frustration. Vi vil gerne rette en varm tak til hende for det gode samarbejde, og for hendes bidrag til fagets udvikling gennem årene. Fra Lenes opsigelse til stillingen blev genopslået gik der næsten et halvt år, og derefter godt en måned før den ny fagkonsulent tiltrådte. Vi søgte flere gange at få ministeriet til at få stillingen opslået og besat, men de indrømmede åbent, at de holdt den ubesat for at opnå besparelser. Da stillingen endelig blev besat, blev det på vilkår som var yderligere forringet. Til trods for det, har den ny fagkonsulent, Christian Vollmond, gjort et strålende stykke arbejde, og vi har i bestyrelsen et meget fint samarbejde med ham. EUROCLIO og andet internationalt samarbejde Kernen i Historielærerforeningens internationale arbejde har gennem mange år været EUROCLIO den europæiske sammenslutning af historielærerforeninger. Vi var med til at stifte EUROCLIO i 1992, og den danske historielærerforening (DHTA som vi kaldes i de kredse) har spillet en meget aktiv rolle i sammenslutningen lige siden. 4

5 Hvert år afholder EUROCLIO en stor konference. Selvom DHTA på mange måder er en stormagt inden for EUROCLIO, så havde den årlige konference aldrig været afholdt i Danmark, før vi påtog os at gøre dette i Som nævnt ovenfor nedsatte bestyrelsen en styregruppe med særligt ansvar for at forberede EUROCLIO 2015, men hele bestyrelsen har været dybt involveret i dette arbejde. Som forberedelse til 2015 sendte vi 4 repræsentanter (Stine, Jenny, Trine og David)til EUROCLIOs konference i Ohrid (Makedonien) med temaet History Education beyond Borders How can we share our Cultural Heritage?. Normalt sender bestyrelsen kun 1-2 repræsentanter til disse konferencer. Èn af de store udfordringer ved at arrangere en EUROCLIO-konference i et land som Danmark, er selvfølgelig prisniveauet. At EU så samtidig lavede grundlæggende om på det program for tilskud til denne type konferencer, gjorde det bestemt ikke lettere. Det ny program (Erasmus+) gjorde det stort set umuligt for deltagerne at få støtte den vej. Derfor var det en stor hjælp, at Historielærerforeningen på sidste generalforsamling gav bestyrelsen tilslutning til at bruge kr. på at sikre konferencens gennemførelse, og støtte deltagere fra lande, der ellers ikke havde mulighed for at komme. Forberedelsen og gennemførelsen af 2015-konferencen skete i et tæt samarbejde mellem EUROCLIO s sekretariat og bestyrelse og Historielærerforeningens bestyrelse. Allerede i begyndelsen af 2014 blev vi enige om, at temaet for konferencen skulle være demokratisering: Roads To Democracy How Can History Teachers Pave The Way? kom det til at hedde. Det blev også tidligt besluttet at konferencen skulle foregå på LO-skolen Konventum i Helsingør. En del af konferencen blev afholdt i samarbejde med EUSTORY (samarbejdsorganisation for nationale historiekonkurrencer) som afholdt deres årlige konference samme tid og sted. Selve konferencen løb af stablen /4 2015, og der er almindelig enighed om, at det var en stor succes. I alt var der 157 deltagere fra 48 lande. De fleste var selvfølgelig fra forskellige europæiske lande, men der var også deltagere fra fjerne lande som Indien, Sydkorea og USA. 13 af deltagerne blev direkte sponsoreret via tilskuddet fra DHTA. Der var 35 danske deltagere i konferencen. De fleste deltog kun i en del af programmet. Man kunne godt have ønsket sig, at flere danske historielærere havde fået mulighed for at deltage, men det var desværre ganske dyrt også for danskere. Alligevel må man glæde sig over, at konferencen trods alt gav så mange danske historielærere mulighed for at møde og udveksle erfaringer med kolleger fra andre lande. Programmet bestod bl.a. af foredrag, workshops, uformelle møder og ud-af-huset-aktiviteter som skolebesøg, museumsbesøg og besøg i folketinget. Ca. halvdelen af workshops ene blev ledet af danske kolleger med temaer som What is democracy? Introducing conceptual history as didactics of history og Collective memory as a tool in the teaching of history. Ikke mindst skolebesøgene var en stor oplevelse for vore udenlandske kolleger. I mindre grupper var de på besøg på bl.a. Helsingør Gymnasium, Espergærde Gymnasium og VUC Nordsjælland. De var dybt imponerede over både lærere og elever, samt ikke mindst den afslappede atmosfære undervisningen forgik i. Alle konferencedeltagere var også på besøg på Den Internationale Højskole i Helsingør, hvilket også var en grænseoverskridende oplevelse for mange. Alt i alt var der stor tilfredshed med konferencens forløb, og evalueringerne var overvældende positive. (Se nærmere i konferencerapporten på En anden del af vort internationale samarbejde foregår inden for rammerne af EUSTORY. Her repræsenterede Burkhard bestyrelsen ved de årlige møder i 2014 og Der ud over deltog Stine og 5

6 nogle af hendes elever i en Historieolympiade i Estland august 2014, og Burkhard deltog i De Nordiska historielärardagarna på Åland, august Historiedidaktikken I 2005 udgav Historielærerforeningen for første gang en historiedidaktik. Denne udkom i en ny og udvidet udgave i Denne historiedidaktik har siden været obligatorisk pensum for pædagogikumkandidater med historie. Den har gennem årene været til stor hjælp og inspiration for disse, og også for mere erfarne historielærere. Samtidig har muligheden for at give et godt tilbud på Historiedidaktikken været et godt redskab til at rekruttere nye medlemmer til Foreningen. I starten af denne bestyrelsesperiode satte vi gang i en proces henimod udarbejdelse af en ny historiedidaktik. Christian Vollmond og Allan Ahle blev hyret som redaktører, og de indgik i en dialog med regionssekretærerne og resten af bestyrelsen om indholdet. Medlemmerne har også haft mulighed for at komme med input via Facebook-gruppen og historielaerer.dk. Hvis alt går vel udkommer den ny historiedidaktik sommeren Alle medlemmer af Foreningen får et eksemplar. Pædagogisk samarbejdsudvalg (PSGL) og Fagligt forum PSGL er et forum for samarbejde mellem de faglige foreninger inden for GL. Der afholdes ca. 2 møder om året. I den forløbne periode har møderne bl.a. været brugt til at orientere om og diskutere forhandlingerne om et serviceeftersyn af gymnasiereformerne. I Historielærerforeningen har vi selvfølgelig fulgt disse forhandlinger nøje, men de får formentlig ikke så store direkte konsekvenser for os. På PSGL-møderne har vi også diskuteret nedskæringerne af nogle fagkonsulenters normering og forkortelsen af de fagdidaktiske kursers varighed under pædagogikum til fordel for de almenpædagogiske. Vi har formuleret fælles protestskrivelser til ministeriet over begge disse forhold uden der dog er kommet noget særligt ud af det. Fagligt forum er fagkonsulentens sparringsgruppe, hvor Historielærerforeningen traditionelt er repræsenteret ved sin formand. Der har været afholdt to møder i Fagligt forum i den forløbne periode ét under hver fagkonsulent. Mødet i slutningen af april 2014 blev hovedsageligt brugt til at diskutere Lenes forslag til revision af stx-læreplanen. Det blev til en vis grad præget af, at det blev afholdt på et tidspunkt, hvor hun havde indleveret sin opsigelse i ministeriet. Mødet i Fagligt forum marts 2015 blev bl.a. brugt til at diskutere en mulig revision af de faglige mål i læreplanen. Der ud over diskuterede vi de konferencer om de faglige mål i spil, som skal afholdes i oktober Disse konferencer ser vi frem til i Historielærerforeningen. Samarbejde med forskellige foreninger Efterhånden som flere ungdomsuddannelser samles under samme tag mange steder, bliver det stadig mere oplagt med et tættere samarbejde mellem Historielærerforeningen for Gymnasiet & HF og Foreningen af lærere i Samtidshistorie på hhx. Derfor tog vi kontakt til samtidshistorielærerne med henblik på et nærmere samarbejde, men indtil videre er der ikke kommet noget konkret ud af henvendelsen. Vi har også øget kontakten til FALIHOS (Foreningen Af Lærere I Historie Og Samfundsfag i folkeskolen). Det har bl.a. medført, at Rasmus og David deltog i FALIHOS årsmøde i Fredericia april / åbnede Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling som har til huse i Jelling. Centeret blev oprettet for at realisere nogle af folkeskolereformens intentioner om at styrke børns og unges viden om og forståelse af historie og kulturarv, som en forudsætning for menneskers identitet og 6

7 deltagelse i samfundslivet. Selvom centeret udspringer af folkeskolereformen skal deres arbejde også rette sig mod ungdomsuddannelserne. De har ansat mange gode folk, bl.a. tidligere medlem af Historielærerforeningens bestyrelse Nikolaj Petersen. I første omgang arbejder de på en 4-årig bevilling, men håber selvfølgelig, at centeret får permanent status. Vi har etableret et samarbejde med Videncenteret, som vi forventer os en del af. De vil bl.a. udbyde nogle spændende udviklingskurser, som faggrupperne ude på skolerne kan tilmelde sig. Der ud over har de etableret et historiedidaktisk netværk, som Lars og Rasmus deltager i. Indsamling til gymnasieskoler i Bosnien maj 2014 blev Balkanområdet ramt af en række vodsomme oversvømmelser som bl.a. gik ud over skolerne i området. Historielærerforeningen har tidligere arbejdet tæt sammen med bl.a. den bosniske historielærerforening. Derfor tog vi initiativ til en indsamling til fordel for de oversvømmelsesramte skoler i området. Konkret skulle pengene fra indsamlingen gå til indkøb af nyt undervisningsudstyr til 2 skoler i Bosnien: gymnasiet i Doboj, Republika Srpska og den kombinerede erhvervsskole og gymnasium i Maglaj, Den bosniske Føderation. Indsamlingen gav desværre ikke det helt store resultat, bl.a. fordi den faldt sammen med en række endnu større og mere spektakulære katastrofer. I alt blev der indsamlet 3000 kr., som blev brugt til indkøb af en Samsung Galaxy 7 og en tablet til hver af skolerne. Det er jo ikke noget der rykker så meget, men det blev modtaget med stor taknemmelighed, som et konkret udtryk for solidaritet. 7

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009

Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf. Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009. Konstitueringen. August 2009 1 Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Bestyrelsens beretning for perioden 2007-2009 August 2009 Konstitueringen Ved generalforsamlingen i 2007 gik 5 medlemmer af bestyrelsen for Historielærerforeningen

Læs mere

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf

Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf 1 Dagsorden til generalforsamling i Historielærerforeningen for Gymnasiet og hf Generalforsamlingen fandt sted den 11. november 2009 kl. 19.30 på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Dagsorden:

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012

Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Sproglærerforeningens Den 14. april 2012 Generalforsamling Iflg. foreningens vedtægter skal formanden, fagudvalgene, landskasserer, redaktør og forretningsfører aflægge deres beretninger/regnskaber og

Læs mere

nr. 200 marts 2014 tema: 1864

nr. 200 marts 2014 tema: 1864 nr. 200 marts 2014 tema: 1864 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Referat fra generalforsamling i november 2013... 7 Præsentation af artiklerne... 10 Inge Adriansen: Anden Slesvigske

Læs mere

marts 2012 nr. 192 tema: Historieundervisning i en verden af medier

marts 2012 nr. 192 tema: Historieundervisning i en verden af medier nr. 192 marts 2012 tema: Historieundervisning i en verden af medier nr. 192 / marts 2012 Indhold Nyt fra bestyrelsen... 3 Nyt fra fagkonsulenten... 5 Side 9-pige: Else Marie Pade... 9 Historieundervisning

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag

184» december 2011. samfundsfagsnyt. Årets gang i bestyrelsen. foreningen af lærere i samfundsfag 184» december 2011 samfundsfagsnyt Indtryk fra GFK Årets gang i bestyrelsen Dansen om EURO en foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 185: 15.02.2012 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine

Læs mere

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8

En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / juni 2012 En krumtap i dansk økonomi/2 Husk en god lang nattesøvn/5 Få indflydelse på din hverdag/6 Hvad laver man i kredsbestyrelsen?/8 Et

Læs mere

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark

NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69. Ordblinde B L A D E T. Skriverprisen Læs side 2. Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde NR. 1 MARTS 2012 ÅRGANG 69 B L A D E T Skriverprisen Læs side 2 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark Ordblinde B L A D E T Hans kongelige Højhed Kronprins

Læs mere

GISP. Nr. 151 Maj 2013

GISP. Nr. 151 Maj 2013 GISP Nr. 151 Maj 2013 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING IDRÆT Få gratis prøveperiode! Opret en profil på gyldendal-uddannelse.dk eller scan koden 8651 C-DET ER IDRÆT + B-FOR BEDRE IDRÆT i-bøger på

Læs mere

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014

LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Beretning 2013 2014 LOS De private sociale tilbud, beretning 2013-2014 Bestyrelsesmøder Ud over det konstituerende bestyrelsesmøde efter landsmødet har bestyrelsen afholdt fire todages møder og ét endagsmøde.

Læs mere

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter?

PROPA NYT. Prostatacancer Patientforeningen. Juni 2008. Nr. 2-2008. Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA NYT Prostatacancer Patientforeningen Juni 2008 Nr. 2-2008 Hvordan bliver den behandlingspakke, der er på vej til prostatakræft-patienter? PROPA havde ministerbesøg på sit årsmøde, som refereres her

Læs mere

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag

180» december 2010. samfundsfagsnyt. Landbrugets store fallit. Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag 180» december 2010 samfundsfagsnyt Ny bestyrelse for FALS Landbrugets store fallit Kan Danmark gøre en forskel i Mellemøsten? foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 181: 15.02.2011 Redaktion:

Læs mere

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014

Kemilærerforeningens beretning 2013 2014 lærerforeningens beretning 2013 2014 1. Foreningen og medlemmerne I starten af august 2014 var der 801 medlemmer af lærerforeningen, hvoraf 422 også var medlem af andre foreninger under LMFK. Det er 25

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Beretning FDF landsdel 2013 2014

Beretning FDF landsdel 2013 2014 To år er gået, siden vi sidst gjorde status og så tilbage, nu er det er så blevet tiden igen og denne gang, er det mig, der for første gang får lov at skrive beretning. I vil opdage at formen er anderledes

Læs mere

GISP. Nr. 155 September 2014

GISP. Nr. 155 September 2014 GISP Nr. 155 September 2014 GYMNASIESKOLERNES IDRÆTSLÆRERFORENING Idræt B ny udgave af papirbogen og nu også ibog Idræt B idrætsteori behandler teoretiske emner som den moderne idræts historie, idrætten

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013

Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Socialdemokraterne på Nordfyn Dato 12. januar 2013 Bestyrelsens beretning for året 2012 til generalforsamlingen den 12. januar 2013. Så er der gået et år igen, og vi er samlet for at prøve at lave status

Læs mere

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01

At rejse er at lære. Madskolen Jorden Rundt. Årsberetninger. TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 At rejse er at lære Madskolen Jorden Rundt Årsberetninger TEMA: Folkeoplysning uden grænser MARTS 2015 NUMMER 01 s 2 LEDER Folkeoplysning uden grænser Fora består af over 150 foreninger, som hver dag afholder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

Herlev, 14. april 2015

Herlev, 14. april 2015 Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32 B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk Beretning 2014-2015 Herlev, 14. april 2015 1. Indledning DBf fyldte 75 år den 12. juni 2014. Det blev fejret

Læs mere