Årsmøde og generalforsamling 25. oktober 2014 Marinegården i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsmøde og generalforsamling 25. oktober 2014 Marinegården i Brøndby"

Transkript

1 Årsmøde og generalforsamling 25. oktober 2014 Marinegården i Brøndby Referat fra generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Revideret regnskab til godkendelse 4. Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent 5. Indkomne forslag 6. Valg af formand 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Vibeke Mørdrup, Erik Staffeldt, Troels Beck 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor og revisorsuppleant 10. Eventuelt Henrik Freidiger bød velkommen til årsmødet, hvor 86 pilgrimme fra hele landet var mødt op. Generalforsamling: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Steen Beck Referent: Pilo Stemmetællere: Birgit og Kirsten, Steen og Niels 2. Bestyrelsens beretning Henrik Friediger fremlage beretningen, som kan læses i sin fulde længde her på hjemmesiden. Debat til generalforsamling: Karsten Neergård, takkede for en god beretning. Fortalte, at han har været hospitalero i Astorga. Stor fordel, at den danske pilgrimsforening har sat rammerne for arbejdet dér. Karsten havde mødt nogle italienske hospitaleros på herberget i Ponferrada. Deres arbejdsdag var på 10 timer og de havde ingen aftale om arbejdstider etc. 1

2 Ang. afmærkning, så vender muslingeskallen ikke ens i de forskellige regionerne i Spanien. Ville være ønskværdigt, at de vendte ens. Forespurgte om man kunne rette henvendelse til rette myndighed i Spanien, så de placeres ens. Eli ville gerne høre om vi inviterer nogle af vores nabolande til årsmødet. Ville være rart at de var med, så vi kunne indvie de forskellige ruter sammen (spurgte om der er planer om at støtte norske og svenske foreninger). Ang. afmærkning: Var enig i, at vores afmærkning bør være ensartet. Det er den ikke nu, da vi kun har en muslingeskal, der vender i én retning. Foreslog, at man kunne ændre dette, og erstatte de nuværende skilte med nye, der vender i den rigtige retning. Henrik Tarp kunne fortælle, at foreningen tidligere har haft Eyvind Luten fra Norge på besøg, hvor han fortalte om deres arbejde med at afmærke de norske ruter. Mabel har skrevet til Eyvind Luten i Norge, da de lavede pilgrimsudstilling i Helsingør. Han sendte forskellige ting fra Norge, de kunne bruge og er meget positiv og interesseret i at samarbejde med foreningen. Niels Erik Søndergård: Henrik sluttede med at forbinde pilgrimserfaringer til hverdagen. Pilgrimmens grundinspiration kan hverken blive fodslaw eller new age. Skulle gerne blive noget, der breder sig ud til livet i almindelighed ikke bare en frimærkeklub. Det drejer sig ikke om nogle ekstra andagter. Har gået med pilgrimme fra Roskilde Pilgrimsforening som forventede ekstra andagter. Men for Niels drejer det sig om, at det breder sig til det samlede liv. At man forbinder de erfaringer man har fra vejen til Santiago. At det bliver noget der kan påvirke vores liv med substans. Vibeke viste de nye pilgrimsmærker (metalskilt og foliemærker samt en smuk messingmuslingskal til nedfældelse i fortov) Der har været mange diskussioner om, hvilken vej muslingeskallen skulle vende. Vibeke fortalte, at der bliver lagt en vejledning på vores hjemmesiden der beskriver, hvordan skiltene er sat op. De steder hvor der er tvivl om ruten, placeres derudover pile. Mærket er tænkt som et symbol på, at man befinder sig på pilgrimsruten. Henrik: Vi kan ikke pille skiltene ned og sætte nye op. Ting kan altid gøres anderledes. Vi gør det så godt vi kan. Vi kan sikkert ikke leve op til alles forventninger. Det samme må jeg sige om kontakten til de nordiske lande. Vi har ikke dyrket det nordiske i år, det er en fejl. Det gjorde vi sidste år. Vi samarbejder med nordmændene om skiltning af den nye strækning fra Viborg til Hirtshals/Frederikshavn på Hærvejen, som de gerne vil have går nordpå. 2

3 Formanden kvitterede for Niels Eriks kommentar om, at vi skal have den åndelige dimension med også. I bladet Pilgrimmen har man mulighed for at dele de mange forskellige erfaringer man får på sin vej til Santiago. Åge synes at symbolet er en pil. Ikke nødvendigt at skrive tekst neden under. Man kan vel bare ændre det fremadrettet. Man kan vel godt beslutte at man fremadrettet udskifte til pile. Jette ville gerne vide, hvordan det startede med muslingeskaller i Spanien. Hvad har hensigten været i Spanien. Henrik Tarp. Har skrevet en artikel om præsten fra O Cebreiro i Pilgrimmen, som malede pilene, som tilfældigvis blev gule. Muslingeskallen kom til efterfølgende. Skallerne vender forskelligt i de forskellige regioner i Spanien. Lad os lade skallen være som den er nu. Den er symbol på, at du er på pilgrimsvejen. Sammenlign den med Margueritruten eller fx Hærvejen, som kun står afmærket Hærvejen. Hvis der er afmærkninger på Hærvejen, der skaber forvirring, så bliver der sat en pil. Det samme gør vi også. Niels Henrik Lieberkind. Har haft kontakt med de udenlandske foreninger. De har været inviteret hvert år. Sverige har aldrig været her. Men Norge og Tyskland. Poul: Har foreningen kontakt med Hærvejsforeningen og har bestyrelsen tanker om, hvordan man kan få flere ud på Hærvejen? Henrik Friediger: Vi har udmærket kontakt med Hærvejen. Men det går lidt trægt. Vi kæmper stadig med at få lov til at sætte muslingeskaller op. Tommy (som ikke var tilstede pga sygdom) er medlem af Foreningen af herberger langs hærvejen. Man har fået nogle turistprojekt-penge ifm udvidelsen af Hærvejen nord for Viborg. Man ansætter en person for et år som arbejder på at få noget op at stå. Der er også løbende kontakt med Norge, som gerne vil, at Hærvejen også bliver skiltet som Olafsvejen til Norge. I Spanien er historien, at i 1870erne gik man i gang med at få pilgrimsvejen til at blomstre i Santiago. De fandt helgenen igen (han var forlagt ). I 1992 var vi 6000 pilgrimme. Den gang var der ingen ting i landsbyerne, det var ikke muligt at købe en kop kaffe (på den franske vej, da der ikke var grundlag for det, på det tidspunkt). Der blev efterfølgende igangsat fælles marketingsindsats med kirkelige og kommercielle interesser. Nu afmærker vi og prøver at skabe opmærksomhed. Der er flere initiativer i gang, fx vil vi prøve at lave en tredages vandring. Der bliver lavet foldere som lægges på vores hjemmeside, og ruterne bliver lagt på elektroniske kort. 3

4 Henrik Tarp: I 2016 kommer en bog om hele Hærvejen. Har gået fra Frederikshavn og til Viborg. Næste år fra Hirtshals til Dannevirke. Der er personer, som ønsker at marcher og events på Hærvejen nedprioriteres til fordel for pilgrimsvandringer. Annette: Er Hærvejen og pilgrimsruter nye eller gamle ruter? Henrik Tarp: Hærvejen har været en pilgrimsrute i gamle dage. Ove Wichmann: Vi kan ikke følge alle de gamle ruter, da der bl.a. er kommet jernbaner og motorveje. Derfor har vi været nødt til at flytte ruterne. De går til klostre og kirker og vi finder de smukkeste veje så de følger stier. Vi ved hvor der har været pilgrimme i bl.a Esrum og Roskilde, de ruter vil vi ramme. Henrik Tarp: Mennesker er lige som vand, de vil altid prøve at finde den letteste vej. I Spanien ligger den gamle vej under asfalt. Men den går man ikke på, man finder nye ruter. Torsten Junge: Pilgrimsveje bliver skabt af, at de bliver gået. Viborg pilgrimscentrum har arbejdet hårdt på at finde en rute fra Viborg til Aalborg; Sankt Kjeldsvandringen. James Heimann: Moderne pilgrimme forbinder pilgrimsvandringen med at gå på en pilgrimsvej. Gamle pilgrimme forbandt det med målet (Santiago, Rom, Jerusalem). De var ligeglade med, hvordan de kom dertil, bare hurtigst muligt. Vi skal huske på, at det ikke var vejen men målet. Gitta Bechshøft gjorde i den forbindelse opmærksom på sin bog På sporet af Peder Keller - Nordiske pilgrimme i det Hellige Land. Birgit: Hærvejen i Sønderjylland hedder også Oxevejen. Grethe Dyrby: Gået Ålborg Frederikshavn og vi havde printet pilgrimsruten ud fra hjemmesiden. Og styrede blindt efter den. Opdagede, at de to ruter ikke stemmer overens. Langtfra. Hærvejen er langt den smukkeste. 3. Revideret regnskab til godkendelse Leon Johansen gennemgik regnskabet. Kun en post der afviger markant. Udgifter til stiarbejdet. Den er dækket ind via et eksternt tilskud til arbejdet. Vi har regnet med en 3 årig periode. Dette er sidste år er afsat samt tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Annette: Bladproduktion er en stor post. Hvor bliver det trykt? Kunne man overveje at finde et andet sted, hvor man kan få bladet trykt. Er med i en anden forening hvor man kan få 38 sider ekstra med. Estisk selskab 4

5 Peter Glunz: Trykomkostning er ca pr. udgave. Resten er grafisk opsætning. Vi kan regne med levering. Vi tør ikke satse på udenlandske leverandører. Oplaget er 1500 stk. 2 gange årligt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 4. Budget for det kommende år, inkl. fastsættelse af kontingent For 10 år siden blev kontingent fastsat til 200 kr. Udgifter til bladet er ikke steget så meget, men det er porto og forsendelse. Porto forventes at stige med 10-15% fra 1. januar Administrationen er steget. Bladdistributionen kan også stige lidt. Indkøb af pilgrimspas købes ind to gange om året. Det er ikke passene der er dyre, men det er portoen. Generalforsamlinger som sidste år. Det foreslås, at kontingent stiger med 25 kr. (både enkeltmedlemskab og dobbeltmedlemskab). Forventer at stiarbejdet er færdigt for indeværende regnskabsår. Budget blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Troels: Forsøg med foreningskontingent. Vi vil gerne have et samarbejde med Esrum. Hvis de melder sig ind, vil det første år være et forsøgsår. De får tre blade pr. år. De kan trække på vores adressekartotek. Foreslår stemmeret med tre deltagere. Kan deltage på lige fod i andre arrangementer i Santiagoforeningen. Bestyrelsen vil gerne have grønt lys til at fortsætte dette forsøgsår. Peter Glunz: Vi udleverer aldrig vores adressekartotek: Hvis der skal udsendes indbydelser til lokale arrangementer, så står vi for selve adresseringen. Der blev spurgt, om vi så har medlemskab i Esrum. Troels: Vi har ikke medlemskab i deres forening. Vi vil gerne samarbejde, fx i forbindelse med pilgrimme fra Sverige. Henrik Friediger: Vi er den store forening. 20 gange så mange medlemmer som de øvrige foreninger. Vi vil gerne bidrage til udbredelsen af idéerne om pilgrimsvandringer. 5

6 Torsten Junge: Ingen problem i, at de kan være medlem af Santiagoforeningen på lige vilkår. Det er sikkert, at mange der går pilgrimsvandring nord for København. Fint at have samarbejde. Marianne: Principielt. Andre pilgrimsforeninger bør have samme mulighed. Det skal tages op. Peter Glunz: Grundtanken er, at vi kan mødes på lokalt plan. Fx hvis man har en gruppe i Køge, vil vi gerne samarbejde om lokale initiativer. Troels: Hvis nye små lokale kredse vil starte op, har vi drøftet i bestyrelsen, at vi kunne yde et starttilskud. Der blev spurgt, hvorfor de ikke blot alle kunne være medlemmer i vores forening. Henrik Friediger: Vi kan ikke styre hvordan foreningsdanmark gør. Vi kan se, at der opstår små foreninger rundt omkring. Vi har talt om at vi kan stække en hånd ud til dem. Vi gør det et år som forsøg. Vi har et overordnet formål med at udbrede kendskabet til pilrimsvandringer. Annette. Måske skulle vi hedde Danske pilgrimme i stedet? Dertil var svaret nej! Bestyrelsen fik ok til at arbejde videre med idéerne under et forsøgsår. 6. Valg af formand Formanden er valgt direkte på generalforsamlingen i Sorø. Henrik har været formand i fem år. Har besluttet sig for, at det er nok. Henrik vil gerne sælge den samlede pakke til årsmødets beslutning: At han ikke genvælges, men foreslå at næstformanden, Vibeke Mørdrup, i stedet for vælges til formand. Jeg er villig til at fortsættes som almindeligt medlem i bestyrelsen, samt som redaktør af bladet. Populært sagt: Vi vil gerne bytte pladser, sagde Henrik. Vibeke blev enstemmigt valgt som formand for to år. Vibeke præsenterede kort sig selv. Været meget involveret i stiarbejdet. Været med i det almindelige bestyrelsesarbejde. Caminovandrer. Holder foredrag om caminoen. Henrik har haft et meget tæt samarbejde med Vibeke og føler sig fuldstændig tryg ved dette vagtskifte. 6

7 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Vibeke Mørdrup, Erik Staffeldt, Troels Beck Henrik Friediger (jf. ovenstående vagtskifte ), Erik Staffeldt og Troels Beck blev valgt (bestyrelsesmedlemmer ikke på valg: Tone Kirkeby, Tommy Jensen, Leon Johannsen). 8. Valg af suppleanter Martha, som bor i Viborg, stiller op som suppleant (ikke til stede på generalforsamlingen) Valgt som 1. suppleant Poul Brasch stiller op som suppleant Tidligere reklamemand, kunstmaler og tegner. Bor i Valby. Valgt som 2. suppleant Peter Glunz, var også foreslået, men deltager alligevel i bestyrelsesmøderne, da han er leder af sekretariatet. 9. Valg af revisor og revisorsuppleant Claus Cordt blev valgt som revisor (Lasse Anthonisen ikke på valg i år) Iacob Ulrik Löwe blev valgt som revisorsuppleant 7

8 10. Eventuelt Birthe Sverke. Vi har talt om pilgrimscentrum i Esrum og Viborg. Der åbner også et i Maribo (refugiet Lolland-Falster). Henrik Tarp: Jeg og min kone Vivi tog initiativ til at starte foreningen. Vi er glade for at deltage i årsmødet i dag. Det er et par år siden vi sidst deltog, da vi bor i Spanien. Det er et skelsættende årsmøde. Henrik er gået af som formand. En post han fik efter en turbulent periode. Han overtog ligeledes posten som redaktør for vores blad Pilgrimmen. Henrik har bestridt begge poster med bravour. Fik foreningen på fode igen. Fik også bladet hen i den retning der altid har været meningen. Tak for det. Det har ikke kunnet lade sig gøre uden en driftig bestyrelse. Tak til Karina, Peter og Henrik og de nye i bestyrelsen. Velkommen til Vibeke. Familien Wickmann har gjort et stort stykke arbejde med at kortlægge ruterne gennem Sjælland. De daværende amtskommuner ville ikke samarbejde. Det betød, at vejene ikke kunne markeres. Stigruppernes arbejde har krævet et voldsomt benarbejde, men de har gjort et stort stykke arbejde. Vi menige medlemmer takker for jeres arbejde. Tak fordi I som bestyrelse holder den altruistiske fane højt. I er ikke navlebeskuende, men har de store europæiske briller på og hjælper pilgrimme før, under og efter deres færd. Dirigenten takkede for god ro og orden og udtrykte, at det havde været en fornøjelse at være dirigent på generalforsamlingen. Efter generalforsamlingen var der frokost, travetur og film samt gruppedrøftelser. Dagen sluttede med lidt underholdning inden hjemrejsen. Pilo Drescher (referent) Steen Beck (dirigent) 8

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME

FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME Udsendelse af Pilgrimmen to gange om året trykkes der ca. 1.200 følgebreve i forbindelse med udsendelsen af bladet samt kuvertering og pakning. FORENINGEN af DANSKE SANTIAGOPILGRIMME Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indhold: 35-40 Den portugisiske rute langs vandet af Anne-Marie Bækkelund. 41-51 Videre mod Santiago / Dortmund > Vézelay af Ole Jellev

Indhold: 35-40 Den portugisiske rute langs vandet af Anne-Marie Bækkelund. 41-51 Videre mod Santiago / Dortmund > Vézelay af Ole Jellev Indhold Side: Indhold: 2 Kolofon 3 Indholdsfortegnelse 4-5 Afsked med en pilgrim af Tage Chabert 6-8 Interview med Vibeke Mørdrup af Erik Staffeldt 9-13 Vintercamino af Dorthe Eriksen 15-23 Tid til forandring

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Kolofon Pilgrimmen Forår i Galicien Foto: Peter Glunz Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Redaktør (ansvh.) Henrik Friediger Agernvej 27 2830 Virum tlf.: 4585 0088 Mobil: 2892 1632 mail:

Læs mere

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme

Pilgrimmen. Kolofon. Foreningen. Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Kolofon Pilgrimmen De første mærker sættes op. Bjarne Halgreen i gang med værktøjet. Foto: Hanne Olsen Udgives af: Foreningen af Danske Santiagopilgrimme Redaktør (ansvh.) Henrik Friediger Agernvej 27

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning!

Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N Y H E D S B R E V. Nr.1/2008. Støt Hospice-sagen - for bedre omsorg ved livets afslutning! Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde Udsigt mod vest - Bestyrelsen for Hospice Sjælland Støtteforening 2007/08 Poul H. Jensen, Gadstrup (formand), tlf. 46 19 04 75 * Thomas Thomasen, Kr. Hyllinge

Læs mere

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter

Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Referat fra Rømø-Tønder Turistforenings ORDINÆRER GENERALFORSAMLING Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Skærbæk Fritidscenter Generalforsamlingens referat: 1. Valg af dirigent. Gunnar Møller, blev valgt

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere