Årsberetning. foto: Dansk sejlunion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. foto: Dansk sejlunion"

Transkript

1 Årsberetning 2011 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Dansk sejlunion

2 Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2011 på 1,9 mio. kr. mod 6,9 mio. kr. i fondens indtægter består primært af udbytte af aktierne i TORM A/S og afkast af likvide midler samt obligationsbeholdning. Resultatet er stærkt påvirket af, at TORM A/S ikke udbetalte udbytte i 2010 og Der er i 2011 uddelt støtte til almene formål samt til TORM medarbejdere på 12,3 mio. kr. mod 21,8 og 90,1 mio. kr. i 2010 og Beskrivelse af større donationer og legater i 2011 omtales nedenfor. Fondens bundne kapital er primært placeret i TORM aktier, hvor Fonden ejer 6,3 % af aktierne. Fondens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2011 kr. 127,6 mio. mod kr. 297,8 i Det betydelige fald i Fondens egenkapital, er en følge af kursudviklingen i Fondens aktiebeholdning i TORM A/S. Forventninger til Fondens resultat forventes at være i niveauet 2 mio. kr. fra afkast af obligationer og likvide midler. Der forventes ikke udbetalt udbytte af Fondens aktier i TORM A/S. Det må forventes, at Fondens grundkapital bliver påvirket af ændringer i TORM A/S s fremtidige kapitalstruktur. arbejdslivet på en TORM Tanker TORM FONDEN Årsrapport

3 Legater og uddelinger Fondens formål er, at yde støtte til personer, der er eller har været ansat i TORM A/S. Endvidere er det Fondens formål at yde støtte til almene formål i form af støttet til stiftelser for søfolk, søfartsformål og fremme, samt mere generelt til søfartens historie og information om søfartserhvervet. Dertil uddeler Fonden betydelig støtte til andre almene formål. Fondens støtte til almennyttige formål sker primært til formål med relation til havet og aktiviteter i tilknytning dertil. Med uddelingerne er det ønsket, at bidragene har en sådan karakter, at de er med til at gøre en forskel og hvor nytten rækker mange år frem. Uddelingerne afspejler, at Fonden i årerne op til 2010 havde et godt afkast af sine investeringer primært i TORM A/S og i disse år valgte at støtte større projekter med udbetaling over en flerårig periode. Derfor varierer uddelingerne inden for de 3 formålsområder betydeligt fra år til år. Uddelingerne på de tre formålsbestemte uddelinger fordeler sig i 2011 således Formål Uddelinger (kr.) Almennyttige *) Almennyttige Søfartsinstitutioner og formål *) TORM medarbejdere TORM medarbejderforeninger I alt *) Herunder særlig støtte til Dansk Sejlsport, hvor støtten udbetales over 4 år. *) Herunder støtte til nyt Søfartsmuseum, hvor støtten udbetales over 5 år færdig i april 2013 TORM FONDEN Årsrapport

4 Formålsbestemt uddelinger: TORM medarbejdere: Ved udgangen af 2011 havde TORM A/S 308 medarbejdere ansat på kontorerne i København, Manila, Singapore, Mumbai og Stamford. I 2011 blev der uddelt legater på samlet 2,3 mio. kr. til 100 medarbejdere til bl.a. uddannelse, ferieformål og helbredsforebyggende undersøgelser. Foruden direkte støtte til medarbejdere har TORM Fonden ydet en betydelig støtte til TORM medarbejdere (på kontor og sejlende) gennem støtte til TORM medarbejderforeninger, som dækker aktiviteter for alle medlemmer/medarbejdergrupper. Familiedag i Danmark (fra Vallensbæk Havn) Støtte til TORM medarbejderforeninger. I 2011 er TORMs medarbejderforeninger på kontorerne og til de sejlende på skibene blevet støttet med 2,9 mio. kr.. Uddelinger til medarbejderforeninger, kulturforeninger og ikke mindst sportsforeninger giver mulighed for at skabe ekstra aktiviteter og sammenhold. Specielt støtten til TORMs sportsforening giver medarbejdere mulighed for at mødes og fremme sundheden gennem deltagelse i løb, fitness og andre sportsgrene. Samtidig med fokus på individuel støtte, sundhed og team fremmende aktiviteter, er det vigtigt at der også tænkes på familierne bag TORM medarbejderen. Derfor yder Fonden støtte til feriemuligheder og til medarbejderforeningers afholdelse af familiedage, som samler medarbejdere og deres familie om aktiviteter og fælles oplevelser. Foto: Dansk Sejlunion TORM FONDEN Årsrapport

5 Vindere af torm medarbejderpris 2010: Stanley Wendelewski, Senior Manager Compliance & Inspections, TORM USA, Nicolas Casimiro, Bosun, TORM Shipping Philippines og Vikram Dileepan, 3rd Assistant Engineer, TORM Shipping India. foto: Thomas Tholstrup Støtte til de søfarende i TORM Mere end søfarende arbejder ombord på TORMs skibe og er med til at sikre en effektiv og dygtig drift af skibene. Fonden har i 2011 ydet en støtte på 1,5 mio. kr. ud af de 2,9 mio. kr. til medarbejderforeninger til Foreningen af Skibsklubber i TORM der er repræsenteret på alle TORM skibe. De sejlende har i 2011 i særlig grad ønske at anvende beløbet til at fremme teamet og det sociale samvær i de fælles opholdsrum. Med støtte fra Fonden har foreningen indkøbt det nyeste udstyr inden for audio- og videosystemer, som gør det muligt at se film i biografformat og lyd. Udstyret er installeret på alle TORM skibe. TORM Fondens medarbejderpris TORM er mennesker og de mange tusinde medarbejdere er gennem et stærkt og dedikeret arbejde og samarbejde med til at drive TORM. Men det kan kun ske ved at den enkelte medarbejder yder en særlig indsats og samarbejder om de fælles mål, og som dermed er med til at gøre TORM til en særlig virksomhed at arbejde i og til at skabe succes. Deres personlige indsats tjener som rollemodeller for alle andre. Den særlige personlig indsat hædrer Fonden med uddeling af TORMs Medarbejder prisen, som første gang blev uddelt i maj I 2011 blev Fondens medarbejderpris givet til: Stanley Wendelewski, Senior Manager Compliance & Inspections, TORM USA Nicolas Casimiro, Bosun, TORM Shipping Philippines Vikram Dileepan, 3 rd Assistant Engineer, TORM Shipping India TORM FONDEN Årsrapport

6 Uddelinger til Dansk søfart Med uddelinger til institutioner indenfor søfart ønsker Fonden at bidrage til søfartserhvervets udvikling og for at skabe gode rammer og muligheder for søfarende i Danmark og internationalt specielt i de lande, hvor TORM opererer. Dansk rederierhverv støttes generelt med uddelinger til bl.a. Søfartens Fremme, konferencer og til kampagnerne for det Blå Danmark, som er med til at sætte fokus på erhvervet og de mange muligheder og uddannelser, som findes indenfor det Blå Danmark. At sejle med de danske skoleskibe er en stolt tradition, som har givet grundlag for mange karrierer i den danske handelsflåde. Det støtter Fonden op om gennem uddelinger til skoleskibene Georg Stage og Danmark, som giver mange unge mulighed for at stifte bekendtskab med søfarten, lære samarbejde og få prøvet sig selv af under vilkår, som er meget anderledes end en normal hverdag på land. Det drejer sig især om støtte til vedligeholdelse af sejlskibene. Sømandskirker Selv om skibsfart i dag er ændret meget i forhold til tidligere tider, har sømandskirkerne i de store havne og erhvervsbyer stadig en stor betydning for de sejlende og for de mange danskere som arbejder i områderne. Fonden har i mange år med stor glæde støttet kirkernes arbejde og ydet særlig støtte til det arbejde som Danske Sømandskirker udfører og derudover givet direkte støtte til kirkerne i Rotterdam, New York og Singapore, hvor TORM har kontorer og medarbejdere udstationeret. Sømandskirken i newyork Foto: Kasper Bertelsen TORM FONDEN Årsrapport

7 Foto: Dansk Sejlunion Almene formål Med uddelinger til almene formål er det Fondens ønske primært at målrette støtten til aktiviteter og indsatser, som har relation til havet og livet på havet, men samtidig give støtte til projekter og formål som kommer mange til gode ikke mindst børn og unge. Støtte til dansk sejlsport Danmark er omgivet af hav og havet har været med til at binde Danmark sammen. Det har gjort Danmark til en stor søfartsnation og skabelse af et erhverv, som beskæftiger mange personer. I dag kommer interessen for havet som grundlag for erhverv og fritid i høj grad gennem mange tusinder danskeres fornøjelse ved sejlads. Fonden har siden 2004 støttet bredt op om dansk sejlsport med særlig vægt på udvikling af bredden og ungdomsarbejdet med initiativer og aktiviteter som er med til at tiltrække og fastholde både piger og drenge i sejlsporten, give dem mod på at prøve kræfter med elementerne, udfordre hinanden og samarbejde. Det kræver mange år for at få skabt en kontinuitet og dynamik i arbejdet for især ungdom og bredde men også talentudviklingen. Derfor ydede Fonden et stort bidrag til dansk sejlsport med en udbetaling til aktiviteter og nye initiativer over 4 år. I 2011 har der udover støtte til det igangværende arbejde og udvikling været særlig fokus på, trænerudvikling og træningskoncepter gennem udarbejdelse af værktøjer til bl.a. Aldersrelateret Træningskoncept, undervisningsbøger med øvelser og trænerkufferter, som trænerne kan anvende i klubberne samt uddannelse af trænere. Der er i udvikling af værktøjer lagt særlig vægt på, at det skal være både leg og træning, for at fastholde interessen hos børn og unge, både for de som syntes sejlads skal være sjovt og for de som deltager i konkurrence. Støtten fra Fonden er endvidere med TORM aktivitets trailere med windsurfing udstyr, kajakker, våddragter og svømmevest med til at skabe yderligere aktiviteter i sejlklubberne for børn og unge. Der har ligeledes været afholdt aktivitetsdage i 18 sejlklubber med tilbud til skoleelever om aktivitetsdage for at øge interessen for sejlads. Forudsætningen for et aktivt sejlerliv og særlig for at kunne tiltrække og fastholde unge i sejlsporten er, at der er mange frivillige i sejlklubberne, som år efter år yder et stort arbejde. Dette store arbejde og engagement har TORM Fonden ønsket at anerkende og fremhæve med uddeling af to priser TORM Fondens Ungdomslederpris og TORM Prisen til en sejlklub, som har gjort en særlig indsats for at fremme interessen for sejlsporten. TORM FONDEN Årsrapport

8 Solbjerg Søsport, (TORM pris særlig indsats), Foto: Christian M. Borch/Dansk Sejlunion I 2011 blev priserne givet til Solbjerg Søsport (TORM pris særlig indsats) Thomas Kronborg Hansen Ringkøbing Sejlklub (Ungdomsleder-pris) Danske Kyster TV serie Sammen med bl.a. andre rederifonde har Fonden støttet den store TV produktion Danske Kyster, som beskriver livet ved vore kyster, som erhvervsområder, rekreative områder, fritidsliv og naturen over og under vandet. Serien i 6 afsnit blev vist i sommeren 2011 og opnåede store seertal. Det nye søfartsmuseum i Helsingør Fonden er en af de store bidragsydere til det nye Søfartsmuseum i Helsingør, hvor byggeriet nu efter nogle forsinkelser er godt i gang. Museet planlægges indviet i foråret 2013 og gennem Fondens støtte til det nye museum, er Fonden med til at skabe nye og spændende rammer for historien om dansk søfart og søfolk, men også med vægt på den moderne tids søfart og dens betydning for Danmark. Søfartsmuseet vil sammen med Helsingørs Kulturværft, det renoverede havneområde og Kronborg bidrage til skabe et dynamisk, attraktivt og spændende kulturområde i Helsingør til glæde for både danskere og de mange turister, som hvert år besøger området. Søfartens bibliotek TORM Fonden har i forbindelse med omstrukturering af Søfartens Bibliotek ydet støtte til at sikre det historiske bibliotek, så overføres til Søfartsmuseet i Helsingør og indgår i deres arbejde. Skulptur værftsarbejdere I kulturværftet indgår også værftsmuseet for Helsingør Skibsværft, hvor mange TORM skibe er blevet bygget. Sammen med andre rederifonde har Fonden givet tilsagn om støtte til udførelse af en skulptur af værftsarbejdere for at hædre de mange, som var med til at bygge skibene og været med til at skabe en enestående skibshistorie og succes for dansk skibsfart. Skulpturen forventes afsløret i TORM FONDEN Årsrapport

9 Renovering af søfartsmonumentet på Langelinie Med støtte fra bl.a. Fonden er renovering af søfartsmonumentet på Langelinie for faldne søfolk under 1. Verdenskrig blevet gennemført og genopstillet i sommeren Almen støtte humanitære formål Selvom Fondens almene støtte primært retter sig mod aktiviteter og projekter, som har relation til søfart og havet, har Fonden også et ønske om at støtte enkeltstående humanitære formål. Det er bl.a. sket gennem støtte til Danmarks Indsamlingen, som dækker bredt og videre formidler til en lang række humanitære organisationer, der i 2011 havde særligt fokus på støtte til unge i Afrika. Derudover støttede Fonden også i 2011 til Red Barnets projekter i Somalia for at give børn og unge mulighed for at uddanne sig og vise, at der er andre og gode måder at skabe sig en fremtid i Somalia. Renovering af søfartsmonumentet på Langelinie. foto: Per Folkver, polfoto TORM FONDEN Årsrapport

10 Bestyrelse og sekretariat Der har i 2011 været afholdt 5 bestyrelsesmøder TORM Fondens bestyrelse Niels Erik Nielsen Formand for TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2002 Formand fra 2002 Christian Frigast Næstformand for TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2000 Jacob Meldgaard Administrerende direktør, TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2010 peter abildgaard Vice President, TORM A/S Medlem af bestyrelsen fra 2012 Sekretariat Revisor Ernst & Young Jens Bjergmose Direktør fotos: Thomas Tholstrup TORM FONDEN Årsrapport

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion

Årsberetning. foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Årsberetning 2012 A/S Dampskibsselskabet TORM s Understøttelsesfond foto: Mogens Hansen, Dansk sejlunion Fonden og årets resultat Fondens resultat før skat blev i 2012 et underskud på 0,8 mio. kr. mod

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse

INDHOLD. Kolofon. valg til Korpsledelsen. Korpsledelse 9.-10. NOVEMBER INDHOLD 03 Velkommen til Korpsrådsmødet 2013 04 Valget er dit! 06 Udviklingsplan 2011-14 for Det Danske Spejderkorps 08 Korpsledelsens beretning 16 Økonomisk overblik 18 Regnskab 22 Budget

Læs mere

NOCA Årsberetning 2011

NOCA Årsberetning 2011 NOCA - NETWORK OF CORPORATE ACADEMIES NOCA Årsberetning 2011 Formand i NOCA, Henrik Jespersen, CorporateVice- President, Fertin, beretter om NOCA-året 2011 NOCAs Generalforsamling, torsdag den 19. april

Læs mere

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014

Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Ledelsesberetning for Danmarks Lungeforening 2014 Danmarks Lungeforeningens formål og hovedaktivitet har siden stiftelsen 1901 været at forebygge og bekæmpe lungesygdomme og tuberkulose: Danmarks Lungeforenings

Læs mere

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads

Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Dansk Sejlunions handlingsplan 2014-2016 for tursejlads Baggrund Vi fremlægger med dette notat en handlingsplan for Dansk Sejlunion arbejde i 2014-2016 for tursejlads. Notatet redegør for Dansk Sejlunions

Læs mere

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion

Formandens beretning. v/ Carl Gerstrøm, formand Dansk Sejlunion 09 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning... 3 Tursejlads... 11 Elite og talentafdelingen... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 18 Kapsejlads i Sportsåret 2009... 21 Miljø og planlægning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14

Indholdsfortegnelse. Formandens beretning...3. Tursejlads... 10. Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12. Ungdom... 14 Årsberetning Indholdsfortegnelse Formandens beretning...3 Tursejlads... 10 Elite- og talentarbejdet i Dansk Sejlunion... 12 Ungdom... 14 Internationalt arbejde... 20 Kapsejlads i Danmark... 23 Kommunikation...

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

CSR-redegørelse 2012. for

CSR-redegørelse 2012. for CSR-redegørelse 2012 for Version 1.0 December 2012 CSR Redegørelse 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 CSR-indsatsområder i 2012... 4 Definition af CSR... 4 CSR-arbejdets strategiske fundament... 4 Retningslinjer

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Indhold. Præstø havn omkring 1900.

Indhold. Præstø havn omkring 1900. Indhold Forord...3 Fondens arbejdsgrundlag...5 Resultater...6 Lån...8 Skibene...13 Sekretariatet...17 Tilsyn og rådgivning...18 Eksempler på restaureringsprojekt...20 Statement...27 Vision og strategi

Læs mere

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond

Årsberetning 2010. Knud Højgaards Fond Årsberetning 2010 Indhold 4 Beretning 6 Kultorvet og Hauser Plads under forvandling 8 Dansk kræftforskning i verdensklasse 10 Forskning i grøn energi 12 Vigtig hjælp til voldsramte børn og unge 14 Ambitiøst

Læs mere

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS

GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS GOD ENERGI TIL FRIVILLIGT ARBEJDE 2014 ET PARTNERSKAB MELLEM ENERGI DANMARK OG UNGDOMMENS RØDE KORS VI TAGER ANSVAR SAMMEN Da Michael fik en mentor gennem Ungdommens Røde Kors, mødte han for første gang

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014

Årsrapport. 1. april 2013 til 31. marts 2014 Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904 CVR-nr. 10305217 22. maj 2014 Årsrapport 1. april 2013 til 31. marts 2014 Børnehjælpsdagen Strandlodsvej 7 2300 København S Telefon: 3530 9300 www.bhd.dk post@bhd.dk

Læs mere

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn

Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogn Helhedsplan for Haraldsted og Allindemagle sogne December 2014 Indhold Baggrund... 3 Metode og dataindsamling... 3 Helhedsplanens struktur, områder og prioriterede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Frivilligt arbejde for ansatte

Frivilligt arbejde for ansatte RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Juni 2006 Michael Wulff Frivilligt arbejde for ansatte Samarbejde med private virksomheder Øvrige rapporter i samme serie Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Læs mere

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1

Årsrapport 2009. ESAA årsrapport 2009-1 Årsrapport 2009 ESAA årsrapport 2009-1 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2009 Forord................................ Side 3 Mission/Vision... Side 4 Team Danmark/Elitelandsby............... Side 5 Faciliteter/Styrketræning..................

Læs mere

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye

PA R TNER SKAB. Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner. Foto: Per Kjærbye PA R TNER SKAB Skab en stærk C SR profil for din virksomhed med DBU København som partner Foto: Per Kjærbye Indhold 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 17 Om DBU København Partnerskaber og formidlingen De

Læs mere

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE

TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE Til Integrationsministeriet Dokumenttype Erfaringsopsamling Dato Marts 2011 TVÆRGÅENDE ERFA- RINGSOPSAMLING PULJEN ARBEJDSKRAFT- INDVANDRERE PULJEN ARBEJDSKRAFTINDVANDRERE INDHOLD 1. Fastholdelse der virker

Læs mere

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid BROEN hjælper udsatte børn til en aktiv fritid Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige BROEN Danmark: Status 2014 aktiviteter, støtte og frivillige - status for aktiviteter, støtte og frivillige

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere