36. årgang nr. 1 - februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "36. årgang nr. 1 - februar 2014 www.nivaabaadelaug.dk"

Transkript

1 36. årgang nr. 1 - februar 2014

2 Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen Næstformand Hans Kristensen Kasserer: Niels Bang Bestyrelsesmedlem: Mads Hybschmann Bestyrelsesmedlem: Brian Habekost Bestyrelsesmedlem: Steen Buck Hansen Bestyrelsesmedlem: Jesper Schaadt Suppleant 1: Anita Iversen Suppleant 2: Per Rasmussen Sekretariatet: Hans Sinding Sekretariatet: Janne Rosvall Sekretariatet: Jørgen W. Rasmussen Sekretariatet: Karin Hansen Sekretariatet: Mette Groes-Petersen Udvalg: Festudvalg: Vacant Optimister: Anita Iversen Kapsejlads: Christian Caspersen Handicap: Jonas Brodersen NB-Nyt: Annemette Allerup Sejlerskolen: Susanne Stegenborg Surfere: Steen Buck Hansen Klubmålere: Henrik Wibe Webmaster: Morten Galatius Stævnekoordinering: Niels Seneca Bang Lagunen Klubben telefon Nivå Strandpark Nivå mail: web Bank: reg Konto: Sekretariatets åbningstider: Lige uger: Tirsdag Ulige uger: Torsdag Redaktionen har modtaget rigtigt mange fotos fra de kaotiske dage i december 2013, da Bodil ramte Nivå. På forsiden ses vandstanden foran Lagunen fredag men der er mange flere fotos i reportagen side inde i bladet. Heldigvis gik det ikke så hårdt ud over vores havn som andre havne på kysten - og vi fik hurtigt ryddet op!. 2

3 Til medlemmerne af Nivå Bådelaug Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling Tirsdag d. 25. februar 2014 i Nivå Bådelaug, Lagunen, kl Og efterfølgende Medlemsmøde kl. ca (se nedenfor) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Dagsorden 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 2013 til godkendelse. Regnskabet bliver sendt ud pr. mail til alle medlemmer senest den 11. februar Det sættes også på hjemmesiden. Endelig kan det gennemses i klubben. 4. Forelæggelse af bestyrelsens planer for Forelæggelse af budget for 2014 og kontingent for Behandling af bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Forslaget distribueres på samme måde som angivet i punkt Behandling af indkomne forslag (evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 20. januar 2014) 8. Valg af bestyrelse Der skal vælges 1 kasserer og 3 medlemmer og 2 suppleanter På valg er: Kasserer Karin Østergaard bestyrelsens forslag, modtager valg Bestyrelsesmedlem Niels Bang Bestyrelsesmedlem Brian Habekost Bestyrelsesmedlem Jesper Schaadt bestyrelsens forslag, modtager valg modtager genvalg modtager genvalg 9. Valg af bestyrelsessuppleant. Der skal vælges 2 suppleanter På valg er: Bestyrelsessuppleant Jeannette Caspers bestyrelsens forslag, modtager valg Bestyrelsessuppleant Martin Skjøth-Rasmussen bestyrelsens forslag, modtager valg 10. Valg af revisorer Der skal ordinært vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant På valg er: Revisor Jørgen Skovmand modtager genvalg Revisor Kjeld Sørensen modtager genvalg Revisorsuppleant Henrik Hagen Larsen modtager genvalg 11. Eventuelt NB.Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret. 3

4 Bestyrelsens beretning 2013 Mindeord I 2013 mistede Nivå Bådelaug to medlemmer, som igennem årene har ydet en markant indsats. Per Paag omkom ved et hjertetilfælde på årets første sejltur, og Bjørn Hansen døde i juli af kræft. Per har haft mange tillidsposter i NB gennem årene og ydet en stor indsats på det organisatoriske plan. Bjørn var aktiv i Sejlerskolen og tog sig af turene, specielt til Mølle, som altid havde stor tilslutning. Vi takker dem begge for deres indsats for Nivå Bådelaug. I 2013 skete der mere i Nivå Bådelaug end i mange af de foregående år. Det var alt overvejende positive begivenheder, men der kom også mange udfordringer, som vi løbende fandt løsninger på. Året var også vejrmæssigt givende og udfordrende, med en fantastisk sommer og et heftigt efterår. Nyt it-system Foreningspakken, vores tidligere itsystem ophørte, og det tvang os til at finde et andet system. Valget faldt på Klub-modulet, og det har vi ikke fortrudt. Både selve økonomisystemet og hjemmesiden er meget bedre end det tidligere system. Indfasning skete smertefrit takket være en stor indsats fra flere medlemmer. Udover tak til medlemmer af bestyrelsen og sekretariatet, retter vi en særlig tak til Bjørn Bakhøj for den store indsats. Der er stadig nogle ting, vi gerne vil have ændret, men alt væsentligt er på plads. Lagunen Lagunen er gået fra at være et klublokale til at være den ideelle medlemsrestaurant og det gode samlingspunkt. Det skyldes dels, at vi har en god forpagter i Andreas, som forstår at ramme det rigtige pris- og kvalitetsniveau, dels en udskiftning af møblementet. Sammen med det gode sommervejr trak det mange besøgende til Lagunen. Der gik dog ikke lang tid, før vi hørte fra Trekosten, som begyndte at føle konkurrence fra Lagunen. Vi står overfor at få fornyet vores samarbejdsaftale med Kommunen, og vi undgår nok ikke, at forholdene omkring restaurationsdrift kommer i spil. Stormen Bodil To voldsomme vinterstorme har allerede passeret os, den sidste med et voldsomt højvande. Nivå Havn slap nådigt. Vindretningen og det forhold, at havnen ligger inde i landet begrænsede skaderne. Der er dog ikke helt overblik over omfanget endnu. Gennem SMS og hjemmeside blev medlemmerne anmodet om at give en hånd med ved oprydning, primært samling af tang. 4

5 Mange stillede op og demonstrerede en solidaritet, som vi kan være stolte af. I de forskellige udvalg skete der også meget i 2013: Junior Juniorafdelingen, som overvejende består af optimistsejlere, voksede fra en meget beskeden størrelse til op mod 30 drenge og piger, som vi forhåbentlig er i stand til at give så attraktive tilbud, når de vokser fra optimistjollen, at de bliver i NB og danner den nye generation af sejlere. Fremtiden vil være et tæt samarbejde med Sletten, som er meget succesfuld på ungdommen. Der er brug for mange hjælpere, og her træder mange forældre til. Det er en absolut forudsætning for at drive afdelingen. Det var ikke den store succes med Hobie-Cats, så de er solgt og indgået i finansieringen af J80, som vi også vil udbyde til de unge, når de forlader optimisterne. Der spekuleres også i andre både til at efterfølge optimisterne, det kan være Feva joller eller 29 er. Det varer lidt, inden de, der i øjeblikket sejler optimist, når dertil, men på den anden side, skal vi også kunne tilbyde noget spændende til unge mennesker, som gerne vil begynde at sejle. Sejlerskolen Sejlerskolen tog vel i mod to næsten nye J80 er. Det er en båd, som både er let at sejle og samtidig er spændende. Det er verdens største kølbådsklasse, og den er ved at få godt fat i danske sejlklubber. Muligheden for at sejle sammen med 10 andre J80 i Rungsted, bringer niveauet på Sejlerskolen flere trin op. Nu er det ikke kun et spørgsmål om at lære at sejle, men at lære at sejle rigtigt. Sejlerskolen varetager også teoriundervisning, både til duelighedsprøven og til Y3. Nivå Bådelaug har uden sammenligning den bedste og den billigste sejlerskole i regionen. Den skal måske markedsføres mere, men så skal vi nok også se en betydelig vækst. Vi har kapacitet til 56 elever, så der er plads nok. Det kniber måske mere med instruktører, så alle erfarne sejlere, der vil bruge en aften om ugen, skal endelig sige til. 5

6 Handicap Handicap er en vigtig aktivitet, som vi måske ikke hører så meget om. Flere hjælpere er her med til at skabe sejlerglæde for fysisk handicappede sejlere. Kapsejlads Samarbejdet med Sletten Bådeklub fortsætter. Der sejles på en fælles bane, og det har været muligt at holde deltagerantallet nogenlunde konstant. Med en donation fra A.P. Møller lykkedes det at få anskaffet et nyt dommerskib. Detn bruges nu af begge klubber, men med faste bådførere. Det har højnet kvaliteten på sejladsen og givet mulighed for at afvikle større stævner. Surf Selv om det samlet set er vanskeligt at holde medlemstallet oppe, både i Nivå Bådelaug og i andre sejlklubber, er surferne stadig i vækst. Det er ikke alene Danmarks største surfafdeling, men nu også den mest vindende. Der er ydet en stor indsats og det har givet resultat. I hvert nummer af NB-Nyt læser vi om surfernes bedrifter rundt omkring ved de store stævner samtidig med, at det også er en meget populær del af sommeraktiviteterne for børn og unge i Fredensborg Kommune. Stævner NB har ikke været DM vært i 2013, men det bliver vi i 2014, hvor ikke mindre end fire klasser samles til DM i slutningen af august. Det bliver et stort arrangement både på vandet og i havnen. Vi skal bruge mange hjælpere, så meld dig gerne snarest, inden vi holder koordineringsmødet i marts. Tur Turudvalget mistede Bjørn, og vi søger efter en energisk tursejler, som vil tage organisering af ture på sig. Med de nye former for arrangementer som Øresund Rally kan der skabes fornyet interesse for tursejlads, måske kombineret med lidt ræs. 6

7 Nivå Bådelaug kom desværre ikke med i den nye Sejlsportsliga i år. Lodtrækningen placerede os nederst, så der skal kvalifikation til for at komme på banen i NB Nyt Med den nye hjemmeside er der skabt muligheder for hurtig og opdateret kommunikation med medlemmerne. Det er muligt at sende mail direkte til alle eller til en gruppe med fælles interesser. Der er tilmeldingsmuligheder og meget andet. NB Nyt er dog fortsat en samlingspunkt om de vigtigste begivenheder i Nivå Bådelaug, og det vil fortsat udkomme fem gange om året. Medlemsmøder og fester Også til festudvalget søger vi frivillige, som vil tage initiativ til et par festlige arrangementer om året. Annemette arrangerede en meget fin jazzaften ved Thanksgiving, og der skulle da nok være mulighed for at samles en gang imellem under sociale former. Medlemsmøderne med bestemte temaer er meget velbesøgte. Det kniber faktisk med at være i Oasen med den store tilstrømning, så her har vi hvert fald fat i noget, der vækker interesse og skaber aktivitet i vintermånederne. Christian Caspersen Januar 2014 Mød Elvstrøm Sails på Cph. Maritim Festival 27 februar 2 marts 2014 Standnr: 057 Tradition meets Innovation Elvstrøm Sails Øst Møllevej 9 G Nivå Tlf

8 HUMBLEBÆK BÅDEVÆRFT v/preben og Morten Hinrichsen - Mobil: og Gl. Humlebæk Havn Humlebæk - Tlf LAD OS KLARE DIN BÅD - ELLER GØR DET SELV! Ud over dygtigt håndværk til alskens bådreparationer og forsikringsskader er Humlebæk Bådeværft også stedet, hvor du kan få hjælp til forårsklargøring, et godt tilbud på bundmaling og gode råd til opshining af din båd inden sæsonen. På vores bedding kan vi også tilbyde plads til gør-det-selv forårsklargøring af din båd. Vi løfter både op til 38 tons, sætter dem i bådstativ i 3 dage eller mere efter aftale og søsætter dem igen. Ring blot og få en tid og en pris.

9 Havnedag og Sct Hans Og ikke mindst hygge med Sletten Jazz Ensemble ved Lagunen. Alle havnens forskellige brugere er faktisk allerede blevet enige om, at Havnedagen er en tradition, der gentages i Vi HAR bestilt jazzen! Bådelauget skabte ekstra aktivitet på havnen I juni måned var NB igen i år initiativtager til arrangementer, der kunne lokke folk til havnen. I år stod Annemette Allerup igen som indpisker og tovholder for Store Havnedag den 5.juni Grundlovsdag, som dette andet år var en utrolig succes med godt vejr, ufatteligt mange besøgende og prøvende til alle havnens aktiviteter, indvielse af skolebåde, loppemarked mv. Det er også NB, der står for at arrangere Sct. Hans på Nivå Havn ikke mindst Steen Buck Hansen fra surferne, som gerne sammen med optimisterne får bål, heks, gæstetaler og det hele på plads, så alle borgere i kommunen kan komme ned og opleve en herlig Sct. Hans ud for Nivå Havn. Og se de mange andre bål og og ned langs kysten. 9

10 Mange gode sejloplevelser for optimisterne I løbet af forårssæsonen startede der en masse nye sejlere. Det var dejligt at se, hvordan de udviklede sig og hurtigt kom uden for havnen og fik gang i at sejle. Der var faktisk en så stor tilslutning til at sejle, at der blev mangel på joller såvel som jollevogne. Træningen blev også suppleret med to dygtige trænere: Nikolaj og Mie der selv er aktive konkurrencesejlere. De ældste sejlere stadig C-sejlere deltog så småt i konkurrencer. Første konkurrence var Uption OptiCup 9. maj, hvor 5 øvede C-sejlere var af sted. Det blev en god dag med fine placeringer. Til Skovser Cup 9. juni /august var det dejligt sommervejr, og det blev til nogle gode sejladser. Sletten Cup blev afholdt den 18. august. Desværre var det samme dag som Triatlon, og det blæste godt op efter middagspausen. Det betød kun to sejladser, plus mange frusterede forældre, der havde besvær med transporten til og fra Sletten Havn. Mere succes og gode dage var deltagelsen i Harboe Cup september. Desværre var der kun tre sejlere med til denne dejlige weekend med godt socialt samvær og gode sejlforhold. Heldigvis har der også være sejlsportsaktiviteter for de optimistsejlere, der udelukkende har sejlet i Nivå. Dels introducerede Nikolaj mandagsræs, hvor der blev trænet kapsejlads over 16 mandage. Afslutningen på dette blev en spiseaften i Lagunen, hvor forældre og børn hyggede. Der var også præmier til alle børn, der var med i mandagsræs. Som sæsonafslutning blev der afholdt Klubmesterskab den 5. oktober med deltagelse af 9 sejlere. Også her var der fine præmier til sejlerne skænket af butikker i Nivå Center. 10

11 Som året sidste aktivitet fik vi opstartet vintertræning for 6 øvede C-sejlere. Træningen blev koordineret med Sletten Sejlklubs optimister. Desværre var der ofte kraftig blæst om søndagen, så ud af 8 planlagte søndage blev det kun til sejlads 4 gange. Nu glæder optimist afdelingen sig til en ny sæson, hvor det starter op med vinterteori 6. februar, hvor nye og gamle børn og deres forældre inviteres til et opstartsmøde, hvor vi vil planlægge sæsonen. Vi skal bl.a. i gang med at opgradere vores flåde af optimistjoller til lidt nyere joller, flere fungerende jollevogne, indkøb af Feva-jolle bevilliget af Fredensborg kommune - og planlægge aktiviteter ikke bare i sæsonen, men også nogle ekstra aktiviteter med sommersejlads i ferien og mulighed for sommercamp sammen med Slettens optimister. Vi håber, det bliver en god sæson med mange nye som gamle sejlere på vandet udenfor Nivå Havn. Jane Skjøth-Rasmussen 11

12 Handicap er stadig på mærkerne Handicapafdelingen har haft et godt sejlads år, desværre ikke helt så aktivt, som vi havde ønsket og planlagt, hvilket skyldtes langtidssygdom hos flere aktive medlemmer, samt en stille periode i den bedste sejlertid i sommerferien, på grund af sygdom og ferie i vores team af helt uundværlige og gode hjælpere. Vi har dog fået endnu en hjælper sidst på sæsonen, hvilket har gjort os mere fleksible og dermed en større mulighed for at øge aktivitetsniveauet i Hvis der blandt vores medlemmer skulle være flere, der var interesserede i at være hjælpere bare engang imellem eller på stand by, således at aktivitetsniveauet kan øges samt aflysninger undgås, vil dette have en stor effekt og være med til at forøge udnyttelsesgraden af vore 2 Olsen Twin både og derved også give større og bedre mulighed for at få flere nye medlemmer. Eventuel interesserede kan kontakte mig via på Slutteligt vil jeg gerne benytte muligheden, for at takke alle vore hjælpere for deres store indsats i 2013 og vi glæder os til en ny og dejlig sejlsæson Jonas Brodersen 12

13 ÅRETS NB er 2013 Traditionen med at udnævne en person til årets NB er giver bestyrelsen mulighed for at sige tak for en særlig indsats for klubben i det forgangne år. Og der var som sædvanlig mange, der var på kandidatlisten i år. Men der skal jo vælges og i år kunne vi overrække prisen til en surfer ved nytårskuren, nemlig: Bjørn Bakhøj Bjørn har været en uvurderlig hjælp til at få implementeret klubbens nye administrationssystem Klubmodul, som fantastisk hurtigt kom op at køre og som allerede har givet klubben mange fordele. Men Bjørn er også en rigtig sejler- og Nivå-dreng: Han startede som 10 årig at sejle kølbåd med sine forældre, og desuden var han en overgang aktiv i OK-Jolle, han har bestået duelighedsprøven i Nivå, han har været en trofast del af windsurf instruktørgruppen fra 2009 og underviser fast på torsdagsholdet. Så på klubbens vegne vil jeg gerne takke Bjørn for indsatsen i de forgangne år. Klubben overrakte en whisky karaffel, med tilhørende glas til Bjørn vi er mange, der ser frem til indvielsen På bestyrelsens vegne Steen 13

14 Vedligeholdelse og service af din båd - Salg af udstyr Nyt teakdæk - Alt i reparationer i træ og glasfiber Sprøjtemaling af fribord mv. - Motor- og riggerarbejde Alle former for forsikringsskader SLETTEN BÅDEVÆRFT Sletten Havn DK 3050 Humlebæk Tel Fax

15 Nivå klarede Bodil med bravour Det var bestemt en hård tørn, havnefoged Torben og hans næstkommanderende Claus kom ud på, da stormen rykkede ind over Nivå december. De måtte sejle og vade rundt for at redde både og broer, pæle og master og tøjre, hvad der tøjres kunne. Himmel og hav stod i et, og efter kort tid gik strømmen, så der var ingen mulighed for it eller at kommunikere med bådejere mv Vandstanden gik også helt agurk det stod ind i Lagunen, Mistralen, Tursejlernes klubhus, Havnekontoret og servicebygningen. Og så flød det med tang over hele området ikke mindst inde under bådene på land. Det var helt uoverskueligt for alle, der kom på havnen fredag. Heldigvis kom der gode folk på havnen allerede fredag sammen med Beredskabsstyrelsen ikke mindst surfere - som hjalp til med at lægge sandsække og udbedre de værste skader. Og fredag aften fik Jesper Adler foranstaltet, at der udgik varsel på såvel sms som mail til alle NB medlemmer, at det ville være særdeles fornuftigt, hvis de kunne møde op lørdag kl. 10 og hjælpe med oprydning medbringende trillebører, river, røjsere mv Helt enestående mødte mindst 60 mennesker op og gav den en skalle, så de værste skader blev ordnet og tanget revet sammen som havnefoged Torben siger: Vi slap ret nådigt i forhold til andre havne. Men det var uvurderligt, at vi allerede lørdag eftermiddag havde fået ryddet op, så Fredensborg Kommunes Park&Vej nemt kunne komme til at fjerne alting. Skaderne er opgjort til ca. 1 mio, men havnen dvs bådejerne skal måske dække max.10-15%, så der al mulig grund til at takke for den indsats og solidaritet, der blev udvist, slutter Torben, som for resten er forvist fra Havnekontoret på grund af stormskader han har fået et midlertidigt kontor på rådhuset. Men han er nok tilbage i det lille hus på havnen, inden næste nummer af NB Nyt udkommer til april 15

16

17

18 Et særligt år i sejlerskolen Nivå Sejlerskole har haft en forrygende sæson målt på entusiasme, fremmøde og god stemning på alle hold. Praktisk sejlads Sæsonen startede lidt kaotisk, da sejlerskolens to nye J80 ere lod vente på sig. De kom sidst i maj og så gik det stærkt ikke blot på sejladserne, men også med sejlerskoleholdene, som hurtigt blev fyldt op. Bådene blev navngivet på grundlovsdag. Sejlerskolen havde forinden lavet en navnekonkurrence blandt alle Nivå bådelaugs medlemmer. Bådene kom til at hedde Frigg og Gefion. Sejlerskolens to folkebåde er taget ud af brug til skolesejlads og erstattes af de to nye J80 ere. Den ene af folkebådene er solgt, og den anden står på land og er stadig til salg. Sæsonen startede med intromødet, som bliver holdt hvert forår - primært for nye elever, men alle interesserede er velkomne. Ved mødet fortæller sejlerskoleudvalget om sejlerskolens aktiviteter og praktiske ting samt sikkerhed ombord. Vi orienterer også om klargøringen, som eleverne skal deltage i. Klargøringen af spækhuggerne foregik i april. J80 erne blev klargjort straks ved ankomsten i maj. Sæsonens praktiske sejlads startede den 29. april på vores to trofaste spækhuggere, Samson og Sally. Da de to J80 ere først kom i maj, brugte instruktørerne deres private både til skolesejlads, så eleverne ikke mistede timer på vandet. Desuden tilbød instruktørerne ekstra timer i weekenden og i øvrigt på tidspunkter, hvor sejlerskolebåde var ledige. Takket være instruktørernes smidighed, engagement og fleksibilitet lykkedes det at få timeantallet til at gå op. Stor tak til instruktørerne. 18

19 12 elever var tilmeldt. 11 elever bestod den praktiske prøve. 1 elev udeblev desværre fra prøven. Der blev afholdt brunch for hele sejlerskolen i oktober. Ved brunchen blev årets elev, Ane Reich Lindhart, kåret for stort mod, engagement og vidensbegærlighed. Årets hold blev også kåret. Det var et J80-hold bestående af Ane Reich Lindhart, Kenneth Schiller, Niels Rasmussen og Peter Sommer. De fik prisen på grund af deres gode teamwork med højt engagement, god fremmødestatistik og ikke mindst højt humør og seriøsitet. Der var 38 elever tilmeldt sejlerskolens praktiske sejlads og kapsejlads. I løbet af sæsonen har sejlerskolen afholdt forskellige events herunder weekendtur til Helsingborg og natsejlads. Ved weekendturen deltog 2 private både og Freja, den nye dommerbåd. 7 elever, 1 bådsmand, 2 instruktører og 1 SSU-medlem deltog. Natsejladsen foregik i en privat båd med 5 elever, 1 bådsmand og 1 SSU-medlem. Turen gik op forbi Helsingør og tilbage til Nivå. Desuden er der afholdt kursus i knob og motorlære. Duelighedsbeviser til dem, der havde bestået både den teoretiske og den praktiske del af prøven blev uddelt ved brunchen. Ialt var der 8 elever, som fik duelighedsbeviset i år. Jesper Sommer, Niels Rasmussen, Ane Lindhardt, Peter Sommer, Kenneth Schiller, Oliver Larsen, Pia Haecky og Nick Blackburn. Ved brunchen blev to af de nye sejlere, Kenneth Schiller og Peter Sommer, optaget i Sejlerskoleudvalget. Duelighedsprøver i praktisk sejlads blev afholdt over 2 weekender i september. 19

20 Kurser i teori Sejlserskolen afholder kurser i navigation og Y3. I år har 15 elever været tilmeldt navigationen og 15 bestod prøven, som foregik i april. På Y3 har 4 elever bestået prøven. Nye tiltag Som noget nyt i år blev sejlerskolesæsonen forlænget. I første omgang om onsdagen, indtil det blev for mørkt til at sejle efter arbejde. Herefter er der tilbudt træningssejlads søndag fra Sejladsen fortsætter, indtil frosten kommer, og sejladsen er for alle medlemmer af Nivå Bådelaug. Desuden har vores to J80 ere deltaget i klubmesterskabet, som udelukkende var for J80 ere. Alle klubbens medlemmer kunne deltage i mesterskabet. Begge tiltag er foregået som et samarbejde med kapsejladsudvalget. I år har 1-2 J80-hold deltaget i kapsejlads i Rungsted om tirsdagen, hvor J80 erne har deres eget løb. Ved kapsejladsen om onsdagen i Nivå/ Sletten, som sejlerskolebådene også deltager i, er løbene sammensat af flere bådtyper. 20

21 arbejde, hun har lagt i sejlerskolen. Stor tak også til Carsten og Rene for deres engagement og de mange timer, de har brugt på sejlerskolen. Nye projekter Entusiasmen for J80 er sejlads er blevet så stor i sejlerskolen og i klubben som helhed, at det er blevet besluttet at sælge begge spækhuggerne i løbet af 2014 til fordel for køb af endnu en J80. Begge spækhuggere er p.t. sat til salg. Ændringer i sejlerskolens frivillige I år har der været stor udskiftning i Sejlerskoleudvalget, idet både Dora Tryggvadottir og Carsten Mau og Rene Secher er stoppet. Dora har både været elev, bådsmand, SSU-medlem og instruktør i sejlerskolen. Stor tak til Dora for det store Desuden stopper vores faste instruktører igennem flere år, Carsten B Jensen og Mads Hybschmann. Stor tak til dem for rigtig god undervisning og deres engagement og deltagelse i sejlerskolen. Og tak til Mads også for hans deltagelse som sejlerskolens repræsentant i bestyrelsen. Tak for en dejlig sæson Bortset fra vintersejladsen er undervisningssæsonen nu slut for i år. SSU siger stort tak til alle i sejlerskolen for en travl og begivenhedsrig sæson med mange gode oplevelser og udfordringer. Vi glæder os til at tage hul på den næste sæson med det gode samarbejde og de gode kræfter fra alle de frivillige i Sejlerskolen. Mange sejlerhilsner Sejlerskoleudvalget 21

22 Danmarks største - og mest vindende surfklub I år startede sæsonen d.28. april ikke som vanligt første søndag i maj. Vi startede kl med en kort velkomst, hvor vi talt ca. 50 fremmødte, men mange flere valgte at komme i løbet af dagen til traditionsrige start. Vi viste det sidste nye udstyr frem, nye sejl fra SimmerStyle, som har været en succes i løbet af sæsonen. Traditionen tro, var der grillpølser fra Kyes Kød og Røg. Med 50 stk. borgmesterpølser og 50 alm. pølser skulle man tro, der var nok, men endnu engang lykkes det medlemmerne at spise, før vi instruktører kom til fadet. Der var også cola, blå cola og diætcolaer, samt og ikke mindst desserten Cookies. Vi kom godt fra start med surf undervisningen, vi har haft 151 elever på vandet i løbet af Vi kan takke vores nye medlemssystem for meget, for vi har fra første dag haft et meget bedre overblik over tilmeldte. Formula/Slalom & Kona Stævne i Nivå Traditionen tro var vi i Nivå Bådelaug sæsonåbner for DBO s første afdeling af DM serien i Formula/Slalom. Vejrudsigten for weekenden havde ugen forinden varieret en del, nogle satsede på slalom og andre på formula. Det gjorde imidlertid, at hele 32 havde forhåndstilmeldt sig til stævnet. Store vindvariationer skabte lidt problemer med banelægningen, dog ikke noget, vores rutinerede hold ikke kunne løse. Vi kan specielt være stolte over, at det på ½ time lykkedes at omstille 22

23 i både Formula og Kombineret-klassen. Og Matthias Kann blev nr. 4 i overall. banen fra kurs til slalom, Sådan.. Vi fik gennemført 1 perfekt slalom eliminering (4 sejladser) & 2 Formula sejladser.. Kona sejlerne var ligeså tændt på slalom som resten af feltet, og de fik deres sejladser i hus uden problemer (4 slalom & 4 kurs). Nordiske mesterskaber i formula windsurfing Team Nivå var tilbage i Halmstad, dvs. vi er tilbage på taj mahara telttur i det svenske. Det blev en rigtig god tur, Frederic Ørum og Matias Kann, blev nr 2 & 3 i Youth, Natasha Nr. 2 i Women. Nivå Danmarks mest vindende surfklub!!! Ved årets sidste surfstævne i Skælskør slut september lykkedes det endnu en gang for NB surferne at placere sig helt i top. Ikke alene vandt Jens Lau Danmarksmesterskabet i Junior-klassen og Nikolaj Kruppa blev dansk mester overall i såvel Formula- som Slalom/ Formula kombineret-klassen. Men Frederik Sommer og Frederic Ørum tegnede sig også for 2.- og 3.-pladsen To weekender inden, i Køge september, blev Frederik Sommer nr. 1 i Slalom Youth klassen (17-19 år) og var allerede dermed med til at markere, at Nivå surferne hører til landets bedste. Ved sæsonafslutningen i Skælskør fik Nivå også DBO s fornemme pokal som Danmarks mest vindende klub i Danmark i år. Et tydeligt resultat af, at den støtte, Fredensborg Kommune har valgt at give Nivå Bådelaugs Windsurfere, virkelig batter! 60 børn til Sommersjov i Nivå Havn Optimister og Windsurferne havde igen i år Sommersjov i Nivå havn med mere end 60 børn mellem 7-18 år. Vi startede med ingen vind og meget sol, dejligt hvis man er strandgæst, men ikke som sejler/windsurfer, som er til en uges sommersjov. Vi fik en uge, uden at vinden rigtigt kom på besøg, men så er det godt, at vi har lidt ekstra legetøj fra Dansk Sejlunion. Igen i år lånte vi fra Dansk Sejlunion Torm traileren, 23

24 men denne gang var en ekstra trailer nødvendig. Sup, baderinge, windsurf, havkajakker, osv. Alligevel fik vi dog sejlet lidt, så alle fik prøvet at sejle en optimist, Windsurf, Sup, havkajak og få en tur i vores baderinge. Der skete hele tiden noget, som kunne give lyst til at være på vandet og prøve forskellige former for søsport og det er jo netop meningen med disse uger, som Fredensborg Kommune arrangerer: At give børn og unge muligheder for at afprøve fritidsaktiviteter, der findes i kommunen og finde ud af, om de har lyst til at gå til noget af det. Det var en hård uge, men for pokker hvor det var sjovt, og sikken en fed stemning, alle var glade. Young Gun Cup i Nivå Lørdag den 31. august var det Nivå Bådelaug windsurfs tur til at afholde årets sidste Young Gun Cup for landets yngste windsurfere i alderen 8-17 år. Vinden var med os i forhold til de sidste par år. Det har ellers været lidt af en kedelig tradition med alt for lidt vind til stævnerne. Men vejrguderne må have fået dårlig samvittighed, så de 17 forventningsfulde unge, der troppede op i år, fik det sjovt på vandet. I den til tider stærke vind kunne de fleste windsurfere plane, så der var fuld fart over feltet og drama og spænding i alle klasser, hvor alle kæmpede indædt om pladserne. Det var en rigtig god og spændende oplevelse, ikke kun for sejlerne, men også for tilskuerne på land. Der var flotte placeringer til Nivå Bådelaugs windsurfers, efter 6 A sejladser og 8 B & C sejladser.:c klassen 1st Oliver Walbum (og overall nr 1.), 3th Phillip Lyngbek, B klassen 3th William Lyngbek, A klassen 3th Isabella Schaloffsky Bate. Sådan! Årets klubmesterskab for windsurferne Der var drabelige dyster om pladserne, taktikken gjorde stor forskel flere gange.vi fik afviklet 4 sejladser om formiddagen, hvorefter der var drikkelse og cookies til alle. Efter pausen blev der afviklet 3 sejladser mere. resultaterne blev som følger: Prokids (>12 år) 1. Isabella Shaloffsky Bate (12 år), 2. Albert Bakhøj (11 år),3. Alban Chegaray (9 år) Overaltvindere:1. Rasmus Riis, Årets klubmester, 2. Henrik W. Ludvigsen, 3. Mikkel Sangstad. Det, at vi var mange til selve sejladserne, det var ingenting i forhold til vores afterparty. Med vores nye tilmeldingssystem var der 51, som valgte at tilmelde sig online og 25, som betalte på dagen. Ny rekord for et afterparty - i alt 76. Tak for et godt stævne og et endnu bedre afterparty. 24

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 2 - april 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

35. årgang nr. 2 - april 2013 www.nivaabaadelaug.dk

35. årgang nr. 2 - april 2013 www.nivaabaadelaug.dk 35. årgang nr. 2 - april 2013 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk Kasserer:

Læs mere

35. årgang nr. 1 - januar 2013 www.nivaabaadelaug.dk

35. årgang nr. 1 - januar 2013 www.nivaabaadelaug.dk 35. årgang nr. 1 - januar 2013 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Hans Kristensen 4585 9370 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Christian Caspersen 2221 2246 kapsejlads@nivaabaadelaug.dk Kasserer:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

35. årgang nr. 3 - juni 2013 www.nivaabaadelaug.dk

35. årgang nr. 3 - juni 2013 www.nivaabaadelaug.dk 35. årgang nr. 3 - juni 2013 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk Kasserer:

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013

Referat fra generalforsamling 22.marts 2013 Formand Torben Lapp bød velkommen, og foreslog Per Zeuthen som dirigent. 1. Valg af dirigent. Per Zeuthen blev valgt med akklamation. 2. Beretninger Formandens beretning (Torben Lapp) Bådene Vi har modtaget

Læs mere

36. årgang nr. 5 - november 2014 www.nivaabaadelaug.dk

36. årgang nr. 5 - november 2014 www.nivaabaadelaug.dk 36. årgang nr. 5 - november 2014 www.nivaabaadelaug.dk Bestyrelsen Formand: Christian Caspersen 2221 2246 formanden@nivaabaadelaug.dk Næstformand: Hans Kristensen 4585 9370 hans.kristensen@webspeed.dk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø

Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Lad os skabe et attraktivt sportsbådsmiljø Status / danske sejleres aldersfordeling 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 alder Der var engang! De glade 70 ere og 80 ere 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Læs mere

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010

Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 Dagsorden: Ordinær generalforsamling SBK 4. februar2010 1. Valg af dirigent. 2. Afgørelse af udskreven sangkonkurrence. 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 4. Udvalgene aflægger beretning. 5.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning

Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Generalforsamlingen den 19. oktober 2013 Formandens beretning Velkommen til generalforsamling 2013. Vi har igen i år haft den bedste sæson i mange år. Vi har haft et højt aktivitetsniveau. Mange har bestået

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til vedtægterne for J/80-klubben gennemførtes der en ekstraordinær generalforsamling den 5. Februar 2014. Generalforsamlingens primære emne var valg

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

SOMMER FERIE AKTIVITETER

SOMMER FERIE AKTIVITETER SOMMER FERIE AKTIVITETER 2015 Nu kan alle børn og unge mellem 6 og 18 år tilmelde sig Fredensborg Kommunes fedeste ferieaktiviteter på nettet vi kalder det UPLOAD FERIEAKTIVITER UPLOAD din ferie med fx

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Skælskør Amatør-Sejlklub

Skælskør Amatør-Sejlklub Information til nye sejlere og forældre i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling (SAS) Som ny sejler og forældre til en ny sejler i Skælskør Amatør-Sejlklubs juniorafdeling, er der mange ting der er

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Vallensbæk 2..22 Indkaldelse til generalforsamling Hermed indkaldes til klubbens ordinære generalforsamling torsdag den 29. november 22 kl. 9:3 i klubhuset. Hvis der er spørgsmål til punkter på dagsorden

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2011. 22. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2011 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tromborg vælges 22. Marts,

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011.

Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Skive Sejlklub Referat fra 4. bestyrelsesmøde 2011. Tid: Mandag 22. august 2011 kl. 1900 Sted: Klubhus Deltagere: Fra Bestyrelsen deltog: Ulrich Maagaard (UM), Lars Husted (LH), Anna Dolberg (AD), Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011

Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Referat Generalforsamling NWK 9. marts 2011 Martin Mygdam indleder med en lidt lang snak om dagsordenen og planen for aftenen, som bestyrelsen håber kommer til at forløbe lidt hurtigere end sidste år.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen

VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen VELKOMMEN til informationsmøde i Juniorafdelingen Program: 1. Velkomst 2. MGC junior afdeling / hjemmeside 3. MGC juniorudvalg 4. Visioner for juniorafdelingen 5. MGC Pro er / Golfudstyr 6. Træning / Træningshold

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008

Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Kære ungdomsmedlem og bordtennisforældre i SISU. Århus aug. 2008 Så står den nye sæson 2008/2009 for døren og vi glæder os til at se de unge mennesker tilbage med bat og godt humør. Ungdomsudvalget er

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT

PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT 15. august 2013 PSK Bestyrelsesmøde nr. 6 REFERAT Dato: 15. august 2013 Tid: 18:00 Slut senest kl.: 22:00 Sted: Dambæk s Have Deltagere: 7 Christian Knudsen, Flemming Jensen, Leif Jeberg, Kaj Stoltze,

Læs mere

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED

OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD LANDSSAMLINGER I RUNGSTED OCD og KDY s Ungdomscenter i Rungsted inviterer til træningslejr den 29.- 30. marts samt den 5.- 6. april. Lejrene er åbne for alle A- og B- sejlere. Alle A- sejlere skal

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00

Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub. Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Velkommen til ordinær generalforsamling Brande Golfklub Den 24. februar 2015 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere