Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften"

Transkript

1 Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den blå bog Skovturen går til Sofiero S/S Bjørn Nr. 3 august 2010

2 Bestyrelsen: Formand: Næstform.: Kasserer: Kent Alexander Ny Strandvej 133 Tlf Mail: Elo Nielsen Teglgårdsvej 325B Tlf Mail: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf Mail: Bestyrelses Per Sass Jensen medlem: Ny Strandvej 135 Tlf Mail: Bestyrelses medlem: Bestyrelses medlem: Susanne Hakmann Oscar Brunsvej 4a Tlf Kaj Kanstrup Teglgårdsvej 325A Tlf Mail: Bestyrelses Jørgen Schønnemann medlem: Teglgårdsvej Humlebæk Tlf Mail: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Poul Mølvang Nielsen Teglgårdsvej 321B Tlf Mail: Bent Mortensen Ny strandvej 113 Henning Hedegaard Larsen Teglgårdsvej 323B Tlf Mail: Revisor/Revisorsuppleant: Jørgen Schou/ Erling Mathiesen 2

3 Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: Skovtur: Janus: Banko: Kent Alexander Ny Strandvej 133 Tlf Elo Nielsen Teglgårdsvej 325B Tlf Mail: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf / Medl.liste: Per Sass Jensen Ny Strandvej 135 Tlf Mail: Sekretær: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 635 Tlf Mail: Anlægsbro: Bent Mortensen Ny strandvej 113 Julefrokost: Poul Mølvang Nielsen Teglgårdsvej 321B Tlf Mail: blad udvalg: Henning H. Larsen Teglgårdsvej 323B Tlf Mail: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 635 Tlf Mail: 3 Kaj Kanstrup Teglgårdsvej 325A Tlf Mail: Susanne Hakmann Oscar Brunsvej 4a Tlf Inge Jakobsen Teglgårdsvej Humlebæk Tlf Mail:

4 Det nye bladudvalg Af Henning Hedegaard Larsen Vandposten, du nu sidder med i hånden, er lavet af det nye bladudvalg, dog med hjælp fra den Gamle Redaktør Halvor. Da Kent kontaktede mig, for at høre om jeg ville være, ansvarshavende redaktør på Vandposten, var det med store betænkeligheder og med mange overvejelser, at jeg sagde ja. For hvordan efterfølger man, en mand som Halvor, Halvor som gennem rigtig mange år, næsten ene mand, med stor succes. har stået for udgivelsen Vandposten. Da jeg også har et arbejde, der ind i mellem skal passes og udgivelsen af Vandposten er temmelig omfangsrigt, blev det vedtaget, at nedsætte et bladudvalg, som for uden undertegnede, består af: Inge Jakobsen og Jørgen Schønnemann. Peter Sørensen som freelance skribent, samt Halvor som har lovet, at være til rådighed i det omfang dette måtte være nødvendigt. Med så garvede- og prøvede kræfter var mine betænkeligheder væk og nu glæder jeg mig til, i samarbejde med bladudvalget, at udgive Vandposten. At Halvor træder tilbage som redaktør, betyder ikke, at Halvor slipper for arbejdet på Vandposten. Det er nemlig lykkedes, efter lange og svære forhandlinger :o), at overtale Halvor, til at skrive en klumme i Vandposten, Hvad klummen skal handle om, er helt op til Halvor, så det bliver spændende at se hvad den Gamle redaktør finder på. Som i vil se, andetsteds i bladet, er madopskriften og Den blå bog vendt tilbage under Inges kompetente hånd. Jørgen går og pusler med forskellige nye tiltag til bladet, hvad det munder ud i, må vi vente og se. Jeg håber, at i vil tage vel imod det nye bladudvalg, men husk, at uden jeres hjælp har bladudvalget ikke noget at arbejde med og som det fremgår i bladet, vil bladudvalget gerne hjælpe, så fat pennen og kom i blækhuset. Med ønske om en god sommer til alle. Henning 4

5 Formanden har ordet Af Kent Alexander Kære medlemmer. Nu hvor sommeren er over os og termometeret har rundet de 30 grader et par gange kan man kun glæde sig over, at det endelig er blevet rigtig sommer herhjemme. Efter den meget kolde og lange vinter, får vi nu det vejr, som mange af os har gået og længtes efter. Sydens sol og strand er dejligt men når Danmark viser sig fra sin bedste side er det svært at slå. Vores skovtur lørdag d går til Sofiero Slot nord for Helsingborg hvor vi får en guide til at vise os rundt. Den berømte blomsterpark er i år 2010 blevet kåret som Europas smukkeste park og er nok et besøg værd. Derefter tager vi tilbage til Helsingør, hvor vi spiser en lækker buffet på restaurant Kronborg Havbad. Pris pr. deltager kr. 250,- Se nærmere om program og tilmelding andetsteds i bladet. Af andre nyheder hen over sommeren bør nævnes at vort klubblad Vandposten har fået ny redaktør, idet Henning har påtaget sig ansvaret for bladet fremover. Derudover består det nye bladudvalg af Inge Jakobsen, Jørgen Schønnemann og Halvor, som har lovet fortsat at bistå med stof til bladet. Jeg vil samtidig på klubbens vegne, rette en stor tak til Halvor, som i mange år har gjort en kæmpe indsats som redaktør, til trods for edb-problemer og sygdom. Elo og Kaj har som bekendt været på fisketur i det nordligste Norge og bla. fanget helleflyndere. Den største vejede 26 kilo med et hoved som en fodbold! Se det er fiskeri venner. Til efteråret er klubben sponsor for en fiskeaften med foredrag og billeder fra denne tur; i Sletten Bådeklub. Derefter byder klubben på en dejlig fiskemiddag fra Jakobs dejlige køkken. Dato samt tilmelding kommer senere! Bestyrelsen har i forsommeren besluttet at indføre en Alkohol-politik da nogle få af vore kære medlemmer, ved gentagne lejligheder har opført sig til gene for de øvrige medlemmer. Dette vil ikke blive tolereret fremover- og kan medføre eksklusion af de pågældende medlemmer. Udover de annoncerede Småbådsture og Havture, byder efteråret på 3 Bankoaftner med flotte præmier, samt en dejlig julefrokost. Til slut vil jeg rette en stor tak til de trofaste medlemmer som er behjælpelige med at gennemføre alle klubbens forskellige arrangementer på flot vis! Knæk og bræk Kent 5

6 Halvors Klumme: Af Halvor Holm Det handler lidt om fisk! Kan en fisk gå i fisk? Kan en fisker? Kan en fiskeklub? Set ud fra den friskfangede fisks synspunkt, må den vel tænke, her går det helt i fisk. Dette kunne være nogle af de tanker der gik igennem dens lille fiskehjerne, alt imedens den ligger der på dørken, og slår med halen. Lystfiskeren for hvem dagen gik i fisk. Nu havde han stået her ved rælingen, og fisket et par timer, nogle af de andre havde allerede hevet fisk ombord. Pludselig var der et kraftigt hug, nu fik han travlt, hjulet hvinede og der blev hevet adskillige meter line af hjulet. Husk at stramme bremsen var der en der sagde til ham, han strammede hjul bremsen. Et godt stykke væk fra båden var der en stor fisk der sprang ud af vandet. Hold da op mand du har laks på, var der nogle af de nærmeste der råbte. Fisken slog et par kraftige slag inden den dykkede ned i vandet. Men nu var det pludseligt, som om der ikke var noget pres på line og hjul. Først bagefter, da det hele var overstået, var han klarover at han nok havde givet bremsen en tak for meget. Bagefter følte han sig helt tom og tappet for kræfter, og han tænkte det var en dag der var gået helt i fisk. Da han var kommet hjem, skænkede han sig en stor sjus og tog en kraftig slurk, det var som om at humøret var ved at vende tilbage. Han tændte for Tv et der var en udsendelse om lystfiskeri på Sundet, den ville han se. Hvordan ser det så ud med Sletten Fritidsfiskerlaug? Er den ved at gå i fisk, eller er den frisk som fisk i vandet? Knæk og bræk. Halifax 6

7 Alkohol politik i Sletten Fritidsfiskerlaug! Kære medlemmer! Da vi desværre nogle gange har oplevet, at enkelte medlemmer møder op ved klubbens arrangementer i beruset tilstand, til gene for klubbens øvrige medlemmer har bestyrelsen besluttet, at man fremover ikke vil tolerere en sådan adfærd. Hvis et medlem opfører sig generende overfor andre medlemmer ved klubbens arrangementer, er det bestyrelsens hensigt at bringe Vedtægternes bestemmelser om eksklusion i anvendelse. Samtidig ønsker bestyrelsen at påpege, at der gælder de samme regler for sejlads til søs, som for kørsel på landevej, når det gælder promillegrænser. I tilfælde af en forsikringsskade, ved sejlads med alkoholprocent over promillegrænsen, dækker vores forsikring ikke, hvilket betyder at føreren af JANUS bliver personligt erstatningspligtig for alle omkostninger. Knæk og bræk Bestyrelsen Sletten Fritidsfiskerlaug Juni Kent Alexander 7

8 Bestyrelsesmøde i Sletten Fritidsfiskerlaug onsdag den Tilstede var : Kent + Ole + Per + Susanne + Jørgen. 1. Kent refererede om en god aften med levende beretninger om sildefiskeri i Nordatlanten. En god aften, dog skæmmet af en enkelt persons alkoholiserede opførsel til gene for alle andre. 2. På den baggrund og med minder om en anden persons alkoholiserede uheldige opførsel ved vor generalforsamling, var der i bestyrelsen enighed om at den slags i fremtiden ikke vil blive tolereret. Hvis et medlem opfører sig urimeligt ved laugets arrangementer, er det bestyrelsens hensigt at bringe laugets vedtægter om eksklusion i anvendelse. I forlængelse heraf blev det besluttet, at gøre opmærksom på at reglerne fra landevejen også gælder på Øresund, altså skal føreren af Janus være ædru, i modsat fald fralægger Sletten Fritidsfiskerlaug sig ethvert erstatningsansvar og vil bringe laugets vedtægter om eksklusion i anvendelse. Kent sørger for information herom til Vandposten og kælder og Janus. 3. Spørgsmålet om oplæring og genoptræning af gamle og nye brugere af Janus udsættes til næste møde. 4. Vandposten. Halvors PC er under genetablering og dermed er aprilnummeret af Vandposten forhåbentligt snart på vej til kommunernes trykkeri og posten og medlemmerne. Redaktøropgaven opdeles og vi søger efter en person som er ansvarlig for bladets færdiggørelse og kontakt til kommunen. Kent og vi andre søger efter personen. 5. Økonomi. Kassebeholdning til er ca kr. plus kr. på lukket jubilæumskonto. Behandling af eventuelle restanter sker på næste bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni kl Alle med pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøder, skal i tilfælde af forfald, melde afbud til formanden. Referent: Jørgen Schønnemann, telefon

9 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 16. juni 2010 Deltager: Kent, Bent, Elo, Ole, Per, Poul, Susanne og Henning. Ikke tilstede: Jørgen og Kaj Siden sidst: Kent bød velkommen og fortalte om den kommende skovtur til Sofiero i Sverige. Turen er planlagt til den 21 august, med afsluttende buffet på Kronborg Havbad. Når endelig plan foreligger, opsættes tilmeldingsliste i kælderen. Oplæg til ny alkoholpolitik blev fremlagt og godkendt, Kent sørger for opslag. Økonomi: Ole informerede om økonomien, driftskapitalen er på kr og kr på andre konti. Klubbens konti er endnu ikke samlet i Nordea, da dette ville forsinke udsendelsen af giro indbetalingskortene men, det vil være i orden inden næste indbetalings runde. Vandposten: Bestyrelsen, er i samråd med Halvor, blevet enige om, at nedsætte et bladudvalg, med Henning som ansvarshavende redaktør og 2 til 3 andre medlemmer. Første møde i udvalget, vil blive afholdt i uge 25 Janus: Den kommende lørdag, er der 2 personer til oplæring for kørekort samt 2 personer til genoptræning. Der vil ved samme lejlighed blive indført et ny skema, der fremover skal udfyldes når Janus bruges. Med hensyn til manglende reparationer, laver Elo/Kaj en mangelliste. Medlemsliste: 98 medlemmer har pr. d.d. indbetalt kontingent. Oplæg til en rykkerskrivelse, blev fremlagt af Kent og godkendt, skrivelsen vil snarest blive udsendt til restanterne. Eventuel: Susanne forespurgte, vedrørende øl-automaten, da der mangler hjælp til opfyldningen, bestyrelsen havde ikke umiddelbart en løsning på problemet, men vil undersøge hvad der er af muligheder. Næste bestyrelsesmøde, onsdag den 8. september 2010 kl i foreningshuset. Humlebæk den 17 juni Henning Hedegaard Larsen 9

10 Småbådstur den 9. maj 2010 Af Peter Sørensen Så er det den første småbådstur i Det var en dejlig og skøn forårsmorgenmorgen, da jeg med mit grej cyklede ned til Sletten Havn. Så ind til Halvor s sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset. Jeg sejlede ud med det gode skib CITA med skipper Pind ved rorpinden. Under udsejlingen var der let skyet og svag vind. Vi sejlede nordover langs kysten og begyndte fiskeriet ud for Humlebæk havn. Vi fangede mange småtorsk, som var under målet til indvejning og de blev derfor sat ud igen til deres videre fiskeliv. Det blev mere skyet og der kom lette regnbyger. Vi fiskede ihærdigt og pludselig var der fangst tæt inde under kysten ud for Humlebæk Havn. Vi fangede 4 torsk over målet på kun 4-5 meter vanddybde. Herefter sejlede vi tilbage og var i havn i god tid. Ved indvejningen blev der noteret følgende fangster: Hanne F. torsk 1,6 kg Mike torsk 1,5 kg Klaus H. torsk 1,4 kg Kylle havde under indhaling af en meget stor og tung torsk eller måske anden fisk været uheldig. Han havde knækket sin fiskestang ud for Hven i sin energi med at hale havets skræk indenbords. Derfor modtog Kylle en trøstepræmie for sin indsats, som ikke lykkedes. Klaus H. fortalte, at der var blevet set marsvin ud for havneindløbet til Sletten. En skøn forårsdag på sundet. 10

11 Småbådstur den 27. juni 2010 Af Peter Sørensen Det var en perfekt sommermorgen, da jeg med mit grej cyklede ned til Sletten. Sol og skyfri himmel og en vind på 4 5 m/s. Temperatur grader Celsius. Det lovede godt for fiskeriet. Så ind til Halvor s sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset. Jeg sejlede ud med det gode skib Rasmine med skipper Bruno ved rorpinden. Vi startede med at fiske ud for kysten ved Humlebæk Havn. Undervejs dørvede vi med pirken ved langsom fart. Vi fangede intet. Så satte vi kursen over mod Hven mod de sædvanlige fangststeder. Herovre fiskede vi igen på større dybder. Vi skiftede fra lette til tungere pirke og omvendt uden at få fangst. Kursen blev sat hjemover og undervejs prøvede vi igen, både i overfladen og på større dybder. Vi håbede på, at vi måske kunne sejle ind over en makrelstime, men nej ingen makrel. Ikke endog en enkelt sild. I stedet fangede Jørgen Sch. en lille torsk. Hen over middag tiltog vinden og der sås mange sejlbåde for fulde sejl rundt omkring på sundet. Det var jo også dagen for afslutningen på Sjælland rundt og deltagerne i dette race havde sat spilersejl, da vinden kom fra sydøst. Vi sejlede ind mod Snekkersten og begyndte at dørve sydover langs kysten. Men igen ingen fangst. Efter at have fået bundbid nogle gange, så stoppede vi fiskeriet og sejlede tilbage. Indvejningen viste følgende: 1. Mike Rødspætte 0,70 kg 2. Jørgen R. Torsk 1.30 kg 3. Michael Torsk 1,00 kg En pragtfuld solskins- sommerdag på sundet men meget ringe fangst. 11

12 Fasterholtklubben Af Erik Torben Daniel Fasterholtklubben har nu bestået i 18 år, hvor jeg har været medlem i 16 år. Det er, som måske bekendt, en klub bestående af seks faste og skiftende medlemmer, der hvert år tager over til Midtjylland, til en lejet fiskehytte beliggende ved Holtum å, som er en del af Skjern å systemet. Fiskehytten, der ligger på et plateau ca. 8 meter over åen og en helt fantastisk smuk ådal, er et gammelt stråtækket vinkelbygget træhus med tre soverum, der kan rumme seks personer, et stort køkken med langbord og en stue med brændeovn, som udgør vinklen på huset. I gamle dage hvor vi alle havde job, tog vi af sted omkring Kristi himmelfartsdag, det kunne være en kold fornøjelse, så nu tager pensionisterne af sted når dagene er længst og vejret er varmere. I år var holdet Per Lassen, Jørgen Schønnemann, Torkild Jensen, Børge Østergaard, undertegnede og et helt nyt medlem, Finn Christiansen, plukket fra Bjørnebanden på S/S Bjørn. Der har i årenes løb været skrevet flere artikler om vores ture og de kan jo være noget ensformige, så jeg vil koncentrer mig om vores kulturdag På et tidspunkt midt i 90erne, syntes vi, at vi måtte se andet end å vand, så vi indførte det vi kalder en kulturdag, som altid er på tredjedagen i programmet. Vi har besøgt mange museer og seværdigheder af vidt forskellig art. Det har givet os mange gode og meget lærerige oplevelser. Det er jo efterhånden alligevel begrænset hvad vi kan nå og hvad vi vil se i Jylland på en dag, så da Jørgen Schønnemann røbede at han var storaktionær i vindmøllegiganten Vestas og måske kunne arrangere et besøg i deres afdeling i Ringkøbing, slog vi straks til og Jørgen fik arrangeret et besøg. Vestas må vel regnes for verdens førende virksomhed inden for vindenergi, så forventningerne var høje da vi ankom onsdag den 16, juni kl Vi blev modtaget af Hans Laurids en fin fyr der havde været ansat i ledende stillinger i 40 år og vel nu mest tog sig af besøgende. Vi blev bænket i et mødelokale i administrationsbygningen, blev budt på te, kaffe, smoothies og forskelligt tilbehør, medens han fortalte om virksomheden fra start til nu, viste en DVD om samme og ellers besvarede vores spørgsmål. 12

13 Godt 12 nød vi en rigtig lækker buffet i kantinen og så var det tid til omvisning i deres montagehal for møllehovederne eller turbinerne om man vil. Vi blev iført sikkerhedssko vest og hjelm, fotografering forbudt og så rundvisning. I starten af rundvisningen, fik Finn det meget dårligt, så dårligt, at samaritten tilkaldte en ambulance og Finn blev kørt til Herning Centralsygehus. Vi andre fortsatte rundvisningen, hvor vi fik et indblik i samlingen, styringen, smøringen og ikke mindst overvågningen af et yderst højteknologisk stykke mekanik, imponerende, man blev helt stolt af, at det er et dansk produkt i den absolutte verdenselite på det felt. Efter en lidt forkortet rundvisning, kom vi tilbage til mødelokalet, hvor kaffen og de lækre kager ventede. Så var der spørgetid og spørgelysten var meget stor og svarene kompetente, uddybende og meget frie. Ved 1530 tiden tog vi afsked med Hans Laurids efter, vel nok den bedste kulturdag vi har haft i Fasterholtklubben. Vi kørte derefter direkte til Herning Centralsygehus, hvor de, efter nogen søgning, kunne oplyse os om, at Finn lå på hjerteafdelingen. Det gjorde han så og havde det godt i gode hænder og lå og kikkede langt efter de unge sygeplejersker, så vi kørte beroliget hjem til fiskehytten. Senere blev Finn overført til Helsingør Sygehus. Trods ihærdigt fiskeri fra især Børge og Pers side, blev der ikke fanget en eneste brugbar fisk, så vi bestilte 11 stk. 2 2 ½ kg. ørreder hos Torben i dambruget, som Børge og jeg hentede lørdag morgen og rensede medens resten af sjakket gjorde hytten rent og så afgang til Sletten efter endnu en oplevelsesrig, måske lidt kold blæsende og fiskefattig uge, men med et ubrydeligt kammeratskab, grin og latter, lange, til tider ophidsede, diskussioner og et dejligt sammenhold. Holtum å 13

14 Elo, Ole og Kajs Norges tur. Af Kaj Kanstrup Efter korte overvejelser bestilte vi, Elo, Ole og Kaj, en tur til Havøyasund for, at prøve lykken med helleflynder. Det blev så til afrejse den 18/5 og hjemrejse 25/5. Og hvilken tur.. vi havde nok ikke forestillet os, at den natur der mødte os var så storslået og at der var lyst døgnet rundt... Vel ankommet til Alta lufthavn, i Norge, mødtes vi med nogle tysker, der skulle hjem, efter de havde tilbragt en uge, samme sted, hvor vi skulle være. Aftalen var, at vi skulle overtage deres bil og køre ca. 190 km. til Havøyasund. Da vi endeligt ankom til huset kl , var vi lidt rastløse og blev enige om, at tage en hurtig tur på vandet, det var ikke meget andet end en lille sejltur, men det var fint, at komme ud og få lidt luft efter rejsen. Den første rigtige dag, blev lidt rå først på dagen og vi måtte hjem med Ole som ikke synes det var sjovt... Elo og jeg tog ud med guiden og ville bare fiske torsk, til Ole var klar igen. Vi tog nord på, i lidt rørte vande og fik en del torsk og havkatte, efter nogle timer med skiftene fiskeri satte jeg min stang i holderen og ville holde en pause, jeg gik ned til Elo i den anden ende af båden. Da min stang pludselig gik total amok og så skal jeg da love for at der kom liv i kroppen igen og lige da jeg fik fat i stangen var jeg ikke i tvivl om, at her er at gøre med en lidt anden form for fladfisk end dem vi normalt fanger i Øresund... Min stang og hjul er Shimano Nexave 9fod. Efter ca. 20 min. kamp fik jeg så kæmpen til overfladen hvor den lige var oppe og kigge hvorefter den tog et udløb jeg aldrig glemmer, det tog den 10 sek. at gå ned på 55 meters dybde igen, det blev så en ommer, så i gang igen med, at pumpe den op igen og det er altså ikke bare lige.. men den kom op og vi fik tayleren om halen på den og op i båden. Det er helt vildt med en fladfisk på 130 cm. og 27 kg helt uvirkeligt... Nå men nu skulle man jo tro, at jeg var færdig for den dag, men efter en halv time gentog det sig igen nu en på 118 cm. 20 kg. Og var jeg ikke færdig efter den første, så var jeg det nu... helt flad men alligevel total glad og min tur var reddet... Nu gjaldt det om at få Elo og Ole med i flynder bogen. 14

15 Dag to, gav masser af torsk og Elo fik en lille flynder men den måtte ud igen, selvom den var større end nogen fladfisk man fanger i Øresund... Ole var også klar igen og han fik en torsk på 12 kg. Dag 3 var så Elos dag, efter 5- til 6 timer var den pludselig gal med Elos stang og man er jo ikke i tvivl når det sker, Elo fik en 12 kg. til fryseren efter en god fight, vi var alle helt oppe og køre over de fine fisk af flere arter. Men efter 3- til 4 timer mente Elo at det var ham igen, hans stang flexede helt vildt denne gang og efter en kort men hård fight, fik han en 13 kg. til fryseren, derefter tog vi hjem og fik noget godt mad med gode sjusser til... fortsættes i næste nr. Kajs Helleflynder på 27 kg. Elos Helleflynder på 13 kg.. Oles Torsk på 12 kg. 15

16 Ole Kamperlund på Ginneton -Et foredrag om livet på en trawler. Af Peter Sørensen Hvem har i skibskøkkenet tilberedt 54 pandekager i høj søgang ude i Atlanterhavet og vende dem på panden uden at spilde en eneste?. Det har Ole Kamperlund, der den 14. April 2010 i Kabyssen på Sletten havn havde inviteret os alle til et foredrag om hans liv som ansat på det svensk ejede skib, der fuldt lastet maksimalt kunne veje 800 tons. Her et uddrag fra Ole s fortælling. Der blæste en vind på 28 m/s vest for Shetlandsøerne og mandskabet kæmpede med arbejdet ihærdigt i høj søgang. Men de glædede sig alle til Ole s mad under dæk i kabyssen. Skipper havde deklareret streng disciplin om bord. Rygning forbudt og ingen øl. Ole viste forskellige billeder fra hans tur derude i Nordatlanten og kommenterede. Der var fuldt besat med ca. 35 deltagere til Ole s interessante foredrag og alle nød hans meget levende fortælling om livet på en trawlfisker, der fisker ude på det store hav. Ole Kamperlund 16

17 af Inge Jakobsen Tun mousse ( 6 pers) En nem og billig meget lækker og let ret til frokostbordet eller som forret 3 blade husblas 1 ds. tun i vand 1 ds. tun i olie 2 dl. fintskåret bladselleri 1 tsk. citronsaft 1½ dl creme fraiche (0,5%) 1 dl. piskefløde groft salt og hvidløgspeber Pynt: Citron både og bladselleri (variation til pynt, rejer el. karse) Tilbehør: Ristet brød eller flutes. Læg tun kødet uden vand og olie i en skål (olien fra den ene dåse gemmes til at smøre serveringsfad med). Skær selleri i tynde skiver (2mm) og bland med tun kødet sammen med citronsaft, creme fraiche, salt og peber - og rør det til puré tilstand. Læg husblas i blød i koldt vand i 5 min. Træk husblasen op af udblødningsvandet med det vand, der hænger ved, og smelt den i en skål i vandbad. Afkøl husblasen med lidt af tunblandingen, hvorefter husblasblandingen vendes i resten af tunblandingen. Piskefløden piskes til flødeskum, der nænsomt vendes i tunblandingen. Olier serveringsfadet (evt. et tærtefad) i bund og på sider og fordel moussen i fadet og tildæk med husholdsningsfilm. Stilles koldt i min. 4 timer. Pynt før servering efter behag. 17

18 Den blå bog Af Inge Jakobsen Navn: Kirsten Nørmann Bergen Kaldenavn: Alder: 57 Fru Bergen Erhverv: Bolig: Familie: Lidt af hvert Rækkehus i Humlebæk Børn og børnebørn Tidligere/nuværende tillidsposter: Ingen I Sletten Fritidsfiskerlaug: Fiskeri, hvor længe: Andre aktiviteter: Målsætning: Det værste: Det bedste: Længe Socialt samvær At have socialt samvær Aflysning af arrangementer Når vi alle er glade Interview dato: 26. juni

19 Kære medlemmer! Skovtur til Sofiero Slot lørd ! Turen går til Sofiero Slotspark nord for Hälsinborg, som i år er blevet kåret til Europas smukkeste park! Mødested og tid : Kl på Humlebæk Station spor 2 hvor vi tager toget til Helsingør. Færge kl til Hälsinborg, hvor vi tager med bus linie 219 direkte til Sofieros hovedindgang, hvor en guide venter os kl Efter en guidede rundvisning i Slotsparken på ca. 1 time går turen så tilbage til Helsingør. Fra havnen i Helsingør tager vi en lille rask gåtur på ca. 10 minutter op til Restaurant Kronborg Havbad, hvor deres store weekend-buffet venter os kl. ca Pris pr deltager inkl. tog - færge - bus - entre og guide på Sofiero samt Buffet på Kronborg Havbad i alt kr. 250,- Bemærk : Drikkevarer er ikke med i prisen og betales kontant ved bestilling! Bindende tilmelding: Senest lørd. d på listen i kælderen - med betaling i postkassen. Vel mødt til en dejlig Skovtur! Sletten Fritidsfiskerlaug Juli Kent formand 19

20 Rundvisning på Veteranskibet S/S Bjørn Af Jørgen Schønnemann Jørgen Schønnemann har arrangeret et besøg med rundvisning, for fiskelaugets medlemmer, på Dampskibet S/S Bjørn, der ligger i Helsingørs tidligere statshavn, overfor værftets udrustningskaj, ved havnegade for enden af hestemøllestræde. Strandvejsbussen 388, køre lige til kajen. Vi mødes på kajen torsdag den 2. september kl Vi får indblik i skibets historie og hele projektet med at renovere Danmarks ældste dampskib (søsat 1908) og det eneste med en tripeldampmaskine. Benyt dig af denne enestående lejlighed til, sammen med andre laugsmedlemmer, at stifte bekendtskab med en stump af den danske maritime historie og med Bjørnebandens kølige forfriskninger. Tilmeldingsliste ophænges snarest i kælderen, eller du kan tilmelde via telefon til Jørgen på telefonnr S/S Bjørn Se også på 20

21 Du har sikker noget at fortælle om. Men det er ikke alle der har mod på at skrive sin hisorie. Det kan være svært at formulere sig, - eller at stave, eller få taget sig sammen. Hvad der end er grunden, så står redaktionen til din tjeneste. Ring til en af os, så mødes vi og du fortæller i fred og ro din historie, så skal vi nok skrive historien og når du har godkendt den, - ja så er der endnu en godbid til Vandposten. Henning Hedegaard Larsen Inge Jakobsen Jørgen Schønnemann Redaktionen modtager også gerne indlæg i enten Microsoft Word filer, på mail eller via USB-nøgle, der kan lånes af redaktionen. Fotos til bladet, skal minimum være på 300dpi, af hensyn til trykkvaliteten. Deadline: Indleveringsfristen for artikler/billeder til næste medlemsblad er: 1. November 2010 Med venlig hilsen Bladudvalge 21

22 Fra læser til læser En ny rubrik!!!!!!!! I denne faste rubrik, kan du fremover læse om laugsmedlemmers ønsker, synspunkter, forslag, tanker, ros og kritik. Men, ud over at læse hvad andre skriver, - ja så er du selvfølgelig også velkommen til at bidrage med dine egne indlæg. Send en til eller ring dit indlæg til en af os fra bladudvalget. Fisketure til ferskvandsområder Af Peter Sørensen Det er nu længe siden, at klubben har arrangeret en tur til fiskeri i søer eller åer. Jeg kommer her med 2 forslag, der måske kunne have interesse for en nærmere tilrettelæggelse for ture ud i naturen med fiskestangen. I Kristianstad i Sverige ved østkysten har jeg alene været på fisketur i de åer, der løber ud til Helge Å. Åen har sit udløb ude ved kystbyen Åhus og den afvander det såkaldte vandriket fra de bagvedliggende højdedrag. Denne del af Sverige har et af de bedste drikkevandressourcer i verden. Fiskmæssigt er der mulighed for at fange forskellige ferskvandsfisk i Helge Å- systemet og den lokale fiskeklub anviser fiskepladser langs åen og i de tilstødende søer. Selv i byen Kristianstad er der broer ud i åen, hvorfra der kan fiskes. Der skal løses fisketegn, hvilket kan finde sted på turistkontoret, men der kan også træffes særskilt aftale med den lokale klub, der også sørger for at udsætte fiskeyngel i vandmiljøet omkring den store å. En tur hertil på 2 dage med 1 overnatning i Kristianstad eller i en campinghytte i godt vejr og så samtidig nyde den pragtfulde østskånske natur vil være en fiskeoplevelse i kammeratligt samvær. Dernæst vil jeg pege på en anden mulighed. Ude på Kalvebod Fælled, Vestamager er der inden for de seneste 5 år blevet etableret et helt unikt naturområde, der er ca. dobbelt så stort som Jægersborg dyrehave. Området er blevet inddæmmet og det er i dag et stort naturreservat for mange trækfugle og fugle, som kan slå sig ned i et beskyttet fuglereservat. På de store vidder kan man også opleve masser af græssende heste, køer, får og hjorte. 22

23 Der her mulighed for både at havfiske fra det sydlige dige og at ferskvandsfiske i Hejresøen ved Søndre Pumpe nær Kongelunden. Det er meget bekvemt at komme dertil. Københavns Metro kører så at sige lige til døren med afstigning på Vestamager St. 14 min. kørsel fra Nørreport St. Lige ved det meget spændende nybyggeri derude på Vestamager. Ganske vist er der så nogle kilometer at gå eller cykle ned til den sydlige ende, hvor der kan fiskes. Ellers kan der parkeres nord for Kongelunden ved Frieslandsvej. Ude i området er der flere picnicsteder og vælger man at spise ved naturcenter Vestamager er der et traktørsted, der tilbyder forskellige lette retter til meget rimelige priser. Her kan maden nydes i naturen, mens udsigten ud over de store vidder er fantastisk. Jeg forestiller mig en kombineret skovtur og fisketur. Her kunne der arrangeres noget for alle, enten ophold med god mad, vandretur eller kombineret med ud at fiske i naturområdet ved søndre dige med udsigt ud over Køge Bugt eller i fiskesøen. Se mere om strandengen på Eller du kan se flere detaljer på Miljøministeriet, Skov og naturstyrelsen, Vandreture nr. 65. Her er kort og forslag til ture i området. 23

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Generalforsamling 2012 Billeder fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmøder Havture Årets fiskere Madopskriften Anholt tur Christianshavnstur Indvejningsregler Aktivitetsliste

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2009 Weekendtur til Femø den 25.-26. april 2009 (Se vedlagte folder) & Kulturelle Vandreture i maj og juni 2009 Pensionist Idræts populære Kulturelle Vandreture omfatter

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Halvors Klumme Formanden har ordet Referat fra bestyrelsesmødet Fasterholt klubben Mellem havørne og rødfisk Laksetur Norgestur Småbådstur Madopskriften Den blå bog Københavnertur www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods

Side 16. Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 16 December kvartal 2014 12. Årgang Medlemsblad Fint renoveret Ferguson fra Skovsgård gods Side 2 Side 15 Bestyrelse og udvalg. Formand: Kaj Pedersen Bøjden Landevej 2, Bøjden Telf.: 6260 1718 Mobil:

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Min første haj!!! Og min anden haj!!!

Min første haj!!! Og min anden haj!!! Min første haj!!! Og min anden haj!!! Her sidder jeg lige og får en slapper ved siden af Luke Egentlig havde min far og jeg ikke den store lyst til at tage af sted. Efter næsten 14 dages hæsblæsende ferie,

Læs mere

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE

BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE BLÅ FLAG AKTIVITETER 2015 I HELSINGØR KOMMUNE PRØV EN SNORKELTUR Hver dag i sommerferien kan du tage en svømmetur på snorkelstien i Kronborgbugten, Ved Kystens Perle, Hornbæk Plantage eller ved Julebæk.

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011

Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Referat fra Generalforsamlingen mandag den 7. marts 2011 Formanden, Ebbe Sørensen bød de fremmødte medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Formanden henviste til den udsendte dagsorden med punkterne:

Læs mere

Appelsinmarineret andebryst

Appelsinmarineret andebryst Appelsinmarineret andebryst Ingredienser, 4 port. ca. 150 g gulerødder ca. 300 g rødbeder ca. 200 g løg ca. 600 g andebrystfileter (ca. 2 stk.) 10 stk. Hele nelliker salt og peber Marinade: ca. 150 g appelsinsaft

Læs mere

LIMFJORDENS ØRREDDAGE

LIMFJORDENS ØRREDDAGE LIMFJORDENS ØRREDDAGE 12-13 APRIL 2014 www.skf1990.dk Kære Lystfiskere Det er en stor glæde at byde jer velkommen til Limfjordens Ørreddage. Der kan vindes præmier i kategorierne Største Havørred, Bedste

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE

PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA EN SIKKER VINDER I CHEESECAKE PHILADELPHIA SOM SKABT TIL CHEESECAKE TILBEREDNINGSTID ı 80 min. SERVERINGSPORTION ı 264 g kj 2951, kcal 705, protein 11,7 g, fedt 43,3 g, kulhydrat 67,3 g Er

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce

Turmad Hovedretter. Fisk med stærk sauce Fisk med stærk sauce -4 5-600 g. friskfanget eller tørret fisk (anykind) Olivenolie til stegning 2 tsk. carry 2 tsk. cayenne- chillipeber 4 fed hvidløg 1 ds. koncentreret tomatpure Evt. soyasauce 5 dl.

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Wellness Walks i Schweiz

Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks i Schweiz Wellness Walks er den rene naturoplevelse højt oppe i den klare luft i de Schweiziske alper. Det er vandreture kombineret med et luksus Spa- & Wellnessophold i et af Europas smukkeste

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser!

LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! Pantone LIGABOLD TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD Kære fodboldvenner! Ligabold.com giver

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat

Kokkelærerens madplan. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tortilla med oksekød, avocado, dressing og grøn salat Kokkelærerens madplan Aftensmad Madpakke - små forslag til, hvordan vi kan bruge vores rester Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pasta med asparges og parmaskinke Rester fra weekenden Fiskefrikadeller

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Livets Café. Aktivitetsoversigt & Foredrag. Skab nyt netværk blandt ligestillede

Livets Café. Aktivitetsoversigt & Foredrag. Skab nyt netværk blandt ligestillede 2015 Livets Café Aktivitetsoversigt & Foredrag www.laering-for-livet.dk Skab nyt netværk blandt ligestillede Livets Café Program for 2015 Hvis ikke andet er nævnt i programmet, mødes vi i Frivillighuset

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Morgenmad og mellemmåltid

Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad og mellemmåltid Morgenmad Vælg mellem Skyr med æblemost kanel og nødder Skyr med ingefær og rugbrød Ristet rugbrød med ost og et blødkogt æg Æggepandekage med skinke og ost Knækbrød med ost Spinat

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

- tid til natur og fællesskab

- tid til natur og fællesskab - tid til natur og fællesskab Indhold Danmarks smukkeste kanotur... 03 Stolte traditioner... 04 Det praktiske... 05 Planlæg din kanotur... 06 Lejrliv ved Gudenåen... 08 Udstyr til din kano... 09 Sådan

Læs mere

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende

Husk at læse jeres opskrifter godt igennem inden start. Menuen for i aften er følgende Velkommen til endnu en kokkeskole Velkommen til endnu en kokkeskole. I dag skal vi, som sidst, 3 retter igennem. Grupperne er de samme som sidst. Men der er rotation så vi rykker en ret frem fra sidst.

Læs mere