Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften"

Transkript

1 Formanden har ordet Halvors Klumme Klubbens alkohol politik Referat fra bestyrelsesmøder Fasterholdklubben Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den blå bog Skovturen går til Sofiero S/S Bjørn Nr. 3 august 2010

2 Bestyrelsen: Formand: Næstform.: Kasserer: Kent Alexander Ny Strandvej 133 Tlf Mail: Elo Nielsen Teglgårdsvej 325B Tlf Mail: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf Mail: Bestyrelses Per Sass Jensen medlem: Ny Strandvej 135 Tlf Mail: Bestyrelses medlem: Bestyrelses medlem: Susanne Hakmann Oscar Brunsvej 4a Tlf Kaj Kanstrup Teglgårdsvej 325A Tlf Mail: Bestyrelses Jørgen Schønnemann medlem: Teglgårdsvej Humlebæk Tlf Mail: Suppleant: Suppleant: Suppleant: Poul Mølvang Nielsen Teglgårdsvej 321B Tlf Mail: Bent Mortensen Ny strandvej 113 Henning Hedegaard Larsen Teglgårdsvej 323B Tlf Mail: Revisor/Revisorsuppleant: Jørgen Schou/ Erling Mathiesen 2

3 Aktivitetsudvalg/Bladudvalg: Skovtur: Janus: Banko: Kent Alexander Ny Strandvej 133 Tlf Elo Nielsen Teglgårdsvej 325B Tlf Mail: Ole Nielsen Roret Snekkersten Tlf / Medl.liste: Per Sass Jensen Ny Strandvej 135 Tlf Mail: Sekretær: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 635 Tlf Mail: Anlægsbro: Bent Mortensen Ny strandvej 113 Julefrokost: Poul Mølvang Nielsen Teglgårdsvej 321B Tlf Mail: blad udvalg: Henning H. Larsen Teglgårdsvej 323B Tlf Mail: Jørgen Schønnemann Teglgårdsvej 635 Tlf Mail: 3 Kaj Kanstrup Teglgårdsvej 325A Tlf Mail: Susanne Hakmann Oscar Brunsvej 4a Tlf Inge Jakobsen Teglgårdsvej Humlebæk Tlf Mail:

4 Det nye bladudvalg Af Henning Hedegaard Larsen Vandposten, du nu sidder med i hånden, er lavet af det nye bladudvalg, dog med hjælp fra den Gamle Redaktør Halvor. Da Kent kontaktede mig, for at høre om jeg ville være, ansvarshavende redaktør på Vandposten, var det med store betænkeligheder og med mange overvejelser, at jeg sagde ja. For hvordan efterfølger man, en mand som Halvor, Halvor som gennem rigtig mange år, næsten ene mand, med stor succes. har stået for udgivelsen Vandposten. Da jeg også har et arbejde, der ind i mellem skal passes og udgivelsen af Vandposten er temmelig omfangsrigt, blev det vedtaget, at nedsætte et bladudvalg, som for uden undertegnede, består af: Inge Jakobsen og Jørgen Schønnemann. Peter Sørensen som freelance skribent, samt Halvor som har lovet, at være til rådighed i det omfang dette måtte være nødvendigt. Med så garvede- og prøvede kræfter var mine betænkeligheder væk og nu glæder jeg mig til, i samarbejde med bladudvalget, at udgive Vandposten. At Halvor træder tilbage som redaktør, betyder ikke, at Halvor slipper for arbejdet på Vandposten. Det er nemlig lykkedes, efter lange og svære forhandlinger :o), at overtale Halvor, til at skrive en klumme i Vandposten, Hvad klummen skal handle om, er helt op til Halvor, så det bliver spændende at se hvad den Gamle redaktør finder på. Som i vil se, andetsteds i bladet, er madopskriften og Den blå bog vendt tilbage under Inges kompetente hånd. Jørgen går og pusler med forskellige nye tiltag til bladet, hvad det munder ud i, må vi vente og se. Jeg håber, at i vil tage vel imod det nye bladudvalg, men husk, at uden jeres hjælp har bladudvalget ikke noget at arbejde med og som det fremgår i bladet, vil bladudvalget gerne hjælpe, så fat pennen og kom i blækhuset. Med ønske om en god sommer til alle. Henning 4

5 Formanden har ordet Af Kent Alexander Kære medlemmer. Nu hvor sommeren er over os og termometeret har rundet de 30 grader et par gange kan man kun glæde sig over, at det endelig er blevet rigtig sommer herhjemme. Efter den meget kolde og lange vinter, får vi nu det vejr, som mange af os har gået og længtes efter. Sydens sol og strand er dejligt men når Danmark viser sig fra sin bedste side er det svært at slå. Vores skovtur lørdag d går til Sofiero Slot nord for Helsingborg hvor vi får en guide til at vise os rundt. Den berømte blomsterpark er i år 2010 blevet kåret som Europas smukkeste park og er nok et besøg værd. Derefter tager vi tilbage til Helsingør, hvor vi spiser en lækker buffet på restaurant Kronborg Havbad. Pris pr. deltager kr. 250,- Se nærmere om program og tilmelding andetsteds i bladet. Af andre nyheder hen over sommeren bør nævnes at vort klubblad Vandposten har fået ny redaktør, idet Henning har påtaget sig ansvaret for bladet fremover. Derudover består det nye bladudvalg af Inge Jakobsen, Jørgen Schønnemann og Halvor, som har lovet fortsat at bistå med stof til bladet. Jeg vil samtidig på klubbens vegne, rette en stor tak til Halvor, som i mange år har gjort en kæmpe indsats som redaktør, til trods for edb-problemer og sygdom. Elo og Kaj har som bekendt været på fisketur i det nordligste Norge og bla. fanget helleflyndere. Den største vejede 26 kilo med et hoved som en fodbold! Se det er fiskeri venner. Til efteråret er klubben sponsor for en fiskeaften med foredrag og billeder fra denne tur; i Sletten Bådeklub. Derefter byder klubben på en dejlig fiskemiddag fra Jakobs dejlige køkken. Dato samt tilmelding kommer senere! Bestyrelsen har i forsommeren besluttet at indføre en Alkohol-politik da nogle få af vore kære medlemmer, ved gentagne lejligheder har opført sig til gene for de øvrige medlemmer. Dette vil ikke blive tolereret fremover- og kan medføre eksklusion af de pågældende medlemmer. Udover de annoncerede Småbådsture og Havture, byder efteråret på 3 Bankoaftner med flotte præmier, samt en dejlig julefrokost. Til slut vil jeg rette en stor tak til de trofaste medlemmer som er behjælpelige med at gennemføre alle klubbens forskellige arrangementer på flot vis! Knæk og bræk Kent 5

6 Halvors Klumme: Af Halvor Holm Det handler lidt om fisk! Kan en fisk gå i fisk? Kan en fisker? Kan en fiskeklub? Set ud fra den friskfangede fisks synspunkt, må den vel tænke, her går det helt i fisk. Dette kunne være nogle af de tanker der gik igennem dens lille fiskehjerne, alt imedens den ligger der på dørken, og slår med halen. Lystfiskeren for hvem dagen gik i fisk. Nu havde han stået her ved rælingen, og fisket et par timer, nogle af de andre havde allerede hevet fisk ombord. Pludselig var der et kraftigt hug, nu fik han travlt, hjulet hvinede og der blev hevet adskillige meter line af hjulet. Husk at stramme bremsen var der en der sagde til ham, han strammede hjul bremsen. Et godt stykke væk fra båden var der en stor fisk der sprang ud af vandet. Hold da op mand du har laks på, var der nogle af de nærmeste der råbte. Fisken slog et par kraftige slag inden den dykkede ned i vandet. Men nu var det pludseligt, som om der ikke var noget pres på line og hjul. Først bagefter, da det hele var overstået, var han klarover at han nok havde givet bremsen en tak for meget. Bagefter følte han sig helt tom og tappet for kræfter, og han tænkte det var en dag der var gået helt i fisk. Da han var kommet hjem, skænkede han sig en stor sjus og tog en kraftig slurk, det var som om at humøret var ved at vende tilbage. Han tændte for Tv et der var en udsendelse om lystfiskeri på Sundet, den ville han se. Hvordan ser det så ud med Sletten Fritidsfiskerlaug? Er den ved at gå i fisk, eller er den frisk som fisk i vandet? Knæk og bræk. Halifax 6

7 Alkohol politik i Sletten Fritidsfiskerlaug! Kære medlemmer! Da vi desværre nogle gange har oplevet, at enkelte medlemmer møder op ved klubbens arrangementer i beruset tilstand, til gene for klubbens øvrige medlemmer har bestyrelsen besluttet, at man fremover ikke vil tolerere en sådan adfærd. Hvis et medlem opfører sig generende overfor andre medlemmer ved klubbens arrangementer, er det bestyrelsens hensigt at bringe Vedtægternes bestemmelser om eksklusion i anvendelse. Samtidig ønsker bestyrelsen at påpege, at der gælder de samme regler for sejlads til søs, som for kørsel på landevej, når det gælder promillegrænser. I tilfælde af en forsikringsskade, ved sejlads med alkoholprocent over promillegrænsen, dækker vores forsikring ikke, hvilket betyder at føreren af JANUS bliver personligt erstatningspligtig for alle omkostninger. Knæk og bræk Bestyrelsen Sletten Fritidsfiskerlaug Juni Kent Alexander 7

8 Bestyrelsesmøde i Sletten Fritidsfiskerlaug onsdag den Tilstede var : Kent + Ole + Per + Susanne + Jørgen. 1. Kent refererede om en god aften med levende beretninger om sildefiskeri i Nordatlanten. En god aften, dog skæmmet af en enkelt persons alkoholiserede opførsel til gene for alle andre. 2. På den baggrund og med minder om en anden persons alkoholiserede uheldige opførsel ved vor generalforsamling, var der i bestyrelsen enighed om at den slags i fremtiden ikke vil blive tolereret. Hvis et medlem opfører sig urimeligt ved laugets arrangementer, er det bestyrelsens hensigt at bringe laugets vedtægter om eksklusion i anvendelse. I forlængelse heraf blev det besluttet, at gøre opmærksom på at reglerne fra landevejen også gælder på Øresund, altså skal føreren af Janus være ædru, i modsat fald fralægger Sletten Fritidsfiskerlaug sig ethvert erstatningsansvar og vil bringe laugets vedtægter om eksklusion i anvendelse. Kent sørger for information herom til Vandposten og kælder og Janus. 3. Spørgsmålet om oplæring og genoptræning af gamle og nye brugere af Janus udsættes til næste møde. 4. Vandposten. Halvors PC er under genetablering og dermed er aprilnummeret af Vandposten forhåbentligt snart på vej til kommunernes trykkeri og posten og medlemmerne. Redaktøropgaven opdeles og vi søger efter en person som er ansvarlig for bladets færdiggørelse og kontakt til kommunen. Kent og vi andre søger efter personen. 5. Økonomi. Kassebeholdning til er ca kr. plus kr. på lukket jubilæumskonto. Behandling af eventuelle restanter sker på næste bestyrelsesmøde onsdag den 16. juni kl Alle med pligt og ret til at deltage i bestyrelsesmøder, skal i tilfælde af forfald, melde afbud til formanden. Referent: Jørgen Schønnemann, telefon

9 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 16. juni 2010 Deltager: Kent, Bent, Elo, Ole, Per, Poul, Susanne og Henning. Ikke tilstede: Jørgen og Kaj Siden sidst: Kent bød velkommen og fortalte om den kommende skovtur til Sofiero i Sverige. Turen er planlagt til den 21 august, med afsluttende buffet på Kronborg Havbad. Når endelig plan foreligger, opsættes tilmeldingsliste i kælderen. Oplæg til ny alkoholpolitik blev fremlagt og godkendt, Kent sørger for opslag. Økonomi: Ole informerede om økonomien, driftskapitalen er på kr og kr på andre konti. Klubbens konti er endnu ikke samlet i Nordea, da dette ville forsinke udsendelsen af giro indbetalingskortene men, det vil være i orden inden næste indbetalings runde. Vandposten: Bestyrelsen, er i samråd med Halvor, blevet enige om, at nedsætte et bladudvalg, med Henning som ansvarshavende redaktør og 2 til 3 andre medlemmer. Første møde i udvalget, vil blive afholdt i uge 25 Janus: Den kommende lørdag, er der 2 personer til oplæring for kørekort samt 2 personer til genoptræning. Der vil ved samme lejlighed blive indført et ny skema, der fremover skal udfyldes når Janus bruges. Med hensyn til manglende reparationer, laver Elo/Kaj en mangelliste. Medlemsliste: 98 medlemmer har pr. d.d. indbetalt kontingent. Oplæg til en rykkerskrivelse, blev fremlagt af Kent og godkendt, skrivelsen vil snarest blive udsendt til restanterne. Eventuel: Susanne forespurgte, vedrørende øl-automaten, da der mangler hjælp til opfyldningen, bestyrelsen havde ikke umiddelbart en løsning på problemet, men vil undersøge hvad der er af muligheder. Næste bestyrelsesmøde, onsdag den 8. september 2010 kl i foreningshuset. Humlebæk den 17 juni Henning Hedegaard Larsen 9

10 Småbådstur den 9. maj 2010 Af Peter Sørensen Så er det den første småbådstur i Det var en dejlig og skøn forårsmorgenmorgen, da jeg med mit grej cyklede ned til Sletten Havn. Så ind til Halvor s sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset. Jeg sejlede ud med det gode skib CITA med skipper Pind ved rorpinden. Under udsejlingen var der let skyet og svag vind. Vi sejlede nordover langs kysten og begyndte fiskeriet ud for Humlebæk havn. Vi fangede mange småtorsk, som var under målet til indvejning og de blev derfor sat ud igen til deres videre fiskeliv. Det blev mere skyet og der kom lette regnbyger. Vi fiskede ihærdigt og pludselig var der fangst tæt inde under kysten ud for Humlebæk Havn. Vi fangede 4 torsk over målet på kun 4-5 meter vanddybde. Herefter sejlede vi tilbage og var i havn i god tid. Ved indvejningen blev der noteret følgende fangster: Hanne F. torsk 1,6 kg Mike torsk 1,5 kg Klaus H. torsk 1,4 kg Kylle havde under indhaling af en meget stor og tung torsk eller måske anden fisk været uheldig. Han havde knækket sin fiskestang ud for Hven i sin energi med at hale havets skræk indenbords. Derfor modtog Kylle en trøstepræmie for sin indsats, som ikke lykkedes. Klaus H. fortalte, at der var blevet set marsvin ud for havneindløbet til Sletten. En skøn forårsdag på sundet. 10

11 Småbådstur den 27. juni 2010 Af Peter Sørensen Det var en perfekt sommermorgen, da jeg med mit grej cyklede ned til Sletten. Sol og skyfri himmel og en vind på 4 5 m/s. Temperatur grader Celsius. Det lovede godt for fiskeriet. Så ind til Halvor s sædvanlige gode morgenbord i foreningshuset. Jeg sejlede ud med det gode skib Rasmine med skipper Bruno ved rorpinden. Vi startede med at fiske ud for kysten ved Humlebæk Havn. Undervejs dørvede vi med pirken ved langsom fart. Vi fangede intet. Så satte vi kursen over mod Hven mod de sædvanlige fangststeder. Herovre fiskede vi igen på større dybder. Vi skiftede fra lette til tungere pirke og omvendt uden at få fangst. Kursen blev sat hjemover og undervejs prøvede vi igen, både i overfladen og på større dybder. Vi håbede på, at vi måske kunne sejle ind over en makrelstime, men nej ingen makrel. Ikke endog en enkelt sild. I stedet fangede Jørgen Sch. en lille torsk. Hen over middag tiltog vinden og der sås mange sejlbåde for fulde sejl rundt omkring på sundet. Det var jo også dagen for afslutningen på Sjælland rundt og deltagerne i dette race havde sat spilersejl, da vinden kom fra sydøst. Vi sejlede ind mod Snekkersten og begyndte at dørve sydover langs kysten. Men igen ingen fangst. Efter at have fået bundbid nogle gange, så stoppede vi fiskeriet og sejlede tilbage. Indvejningen viste følgende: 1. Mike Rødspætte 0,70 kg 2. Jørgen R. Torsk 1.30 kg 3. Michael Torsk 1,00 kg En pragtfuld solskins- sommerdag på sundet men meget ringe fangst. 11

12 Fasterholtklubben Af Erik Torben Daniel Fasterholtklubben har nu bestået i 18 år, hvor jeg har været medlem i 16 år. Det er, som måske bekendt, en klub bestående af seks faste og skiftende medlemmer, der hvert år tager over til Midtjylland, til en lejet fiskehytte beliggende ved Holtum å, som er en del af Skjern å systemet. Fiskehytten, der ligger på et plateau ca. 8 meter over åen og en helt fantastisk smuk ådal, er et gammelt stråtækket vinkelbygget træhus med tre soverum, der kan rumme seks personer, et stort køkken med langbord og en stue med brændeovn, som udgør vinklen på huset. I gamle dage hvor vi alle havde job, tog vi af sted omkring Kristi himmelfartsdag, det kunne være en kold fornøjelse, så nu tager pensionisterne af sted når dagene er længst og vejret er varmere. I år var holdet Per Lassen, Jørgen Schønnemann, Torkild Jensen, Børge Østergaard, undertegnede og et helt nyt medlem, Finn Christiansen, plukket fra Bjørnebanden på S/S Bjørn. Der har i årenes løb været skrevet flere artikler om vores ture og de kan jo være noget ensformige, så jeg vil koncentrer mig om vores kulturdag På et tidspunkt midt i 90erne, syntes vi, at vi måtte se andet end å vand, så vi indførte det vi kalder en kulturdag, som altid er på tredjedagen i programmet. Vi har besøgt mange museer og seværdigheder af vidt forskellig art. Det har givet os mange gode og meget lærerige oplevelser. Det er jo efterhånden alligevel begrænset hvad vi kan nå og hvad vi vil se i Jylland på en dag, så da Jørgen Schønnemann røbede at han var storaktionær i vindmøllegiganten Vestas og måske kunne arrangere et besøg i deres afdeling i Ringkøbing, slog vi straks til og Jørgen fik arrangeret et besøg. Vestas må vel regnes for verdens førende virksomhed inden for vindenergi, så forventningerne var høje da vi ankom onsdag den 16, juni kl Vi blev modtaget af Hans Laurids en fin fyr der havde været ansat i ledende stillinger i 40 år og vel nu mest tog sig af besøgende. Vi blev bænket i et mødelokale i administrationsbygningen, blev budt på te, kaffe, smoothies og forskelligt tilbehør, medens han fortalte om virksomheden fra start til nu, viste en DVD om samme og ellers besvarede vores spørgsmål. 12

13 Godt 12 nød vi en rigtig lækker buffet i kantinen og så var det tid til omvisning i deres montagehal for møllehovederne eller turbinerne om man vil. Vi blev iført sikkerhedssko vest og hjelm, fotografering forbudt og så rundvisning. I starten af rundvisningen, fik Finn det meget dårligt, så dårligt, at samaritten tilkaldte en ambulance og Finn blev kørt til Herning Centralsygehus. Vi andre fortsatte rundvisningen, hvor vi fik et indblik i samlingen, styringen, smøringen og ikke mindst overvågningen af et yderst højteknologisk stykke mekanik, imponerende, man blev helt stolt af, at det er et dansk produkt i den absolutte verdenselite på det felt. Efter en lidt forkortet rundvisning, kom vi tilbage til mødelokalet, hvor kaffen og de lækre kager ventede. Så var der spørgetid og spørgelysten var meget stor og svarene kompetente, uddybende og meget frie. Ved 1530 tiden tog vi afsked med Hans Laurids efter, vel nok den bedste kulturdag vi har haft i Fasterholtklubben. Vi kørte derefter direkte til Herning Centralsygehus, hvor de, efter nogen søgning, kunne oplyse os om, at Finn lå på hjerteafdelingen. Det gjorde han så og havde det godt i gode hænder og lå og kikkede langt efter de unge sygeplejersker, så vi kørte beroliget hjem til fiskehytten. Senere blev Finn overført til Helsingør Sygehus. Trods ihærdigt fiskeri fra især Børge og Pers side, blev der ikke fanget en eneste brugbar fisk, så vi bestilte 11 stk. 2 2 ½ kg. ørreder hos Torben i dambruget, som Børge og jeg hentede lørdag morgen og rensede medens resten af sjakket gjorde hytten rent og så afgang til Sletten efter endnu en oplevelsesrig, måske lidt kold blæsende og fiskefattig uge, men med et ubrydeligt kammeratskab, grin og latter, lange, til tider ophidsede, diskussioner og et dejligt sammenhold. Holtum å 13

14 Elo, Ole og Kajs Norges tur. Af Kaj Kanstrup Efter korte overvejelser bestilte vi, Elo, Ole og Kaj, en tur til Havøyasund for, at prøve lykken med helleflynder. Det blev så til afrejse den 18/5 og hjemrejse 25/5. Og hvilken tur.. vi havde nok ikke forestillet os, at den natur der mødte os var så storslået og at der var lyst døgnet rundt... Vel ankommet til Alta lufthavn, i Norge, mødtes vi med nogle tysker, der skulle hjem, efter de havde tilbragt en uge, samme sted, hvor vi skulle være. Aftalen var, at vi skulle overtage deres bil og køre ca. 190 km. til Havøyasund. Da vi endeligt ankom til huset kl , var vi lidt rastløse og blev enige om, at tage en hurtig tur på vandet, det var ikke meget andet end en lille sejltur, men det var fint, at komme ud og få lidt luft efter rejsen. Den første rigtige dag, blev lidt rå først på dagen og vi måtte hjem med Ole som ikke synes det var sjovt... Elo og jeg tog ud med guiden og ville bare fiske torsk, til Ole var klar igen. Vi tog nord på, i lidt rørte vande og fik en del torsk og havkatte, efter nogle timer med skiftene fiskeri satte jeg min stang i holderen og ville holde en pause, jeg gik ned til Elo i den anden ende af båden. Da min stang pludselig gik total amok og så skal jeg da love for at der kom liv i kroppen igen og lige da jeg fik fat i stangen var jeg ikke i tvivl om, at her er at gøre med en lidt anden form for fladfisk end dem vi normalt fanger i Øresund... Min stang og hjul er Shimano Nexave 9fod. Efter ca. 20 min. kamp fik jeg så kæmpen til overfladen hvor den lige var oppe og kigge hvorefter den tog et udløb jeg aldrig glemmer, det tog den 10 sek. at gå ned på 55 meters dybde igen, det blev så en ommer, så i gang igen med, at pumpe den op igen og det er altså ikke bare lige.. men den kom op og vi fik tayleren om halen på den og op i båden. Det er helt vildt med en fladfisk på 130 cm. og 27 kg helt uvirkeligt... Nå men nu skulle man jo tro, at jeg var færdig for den dag, men efter en halv time gentog det sig igen nu en på 118 cm. 20 kg. Og var jeg ikke færdig efter den første, så var jeg det nu... helt flad men alligevel total glad og min tur var reddet... Nu gjaldt det om at få Elo og Ole med i flynder bogen. 14

15 Dag to, gav masser af torsk og Elo fik en lille flynder men den måtte ud igen, selvom den var større end nogen fladfisk man fanger i Øresund... Ole var også klar igen og han fik en torsk på 12 kg. Dag 3 var så Elos dag, efter 5- til 6 timer var den pludselig gal med Elos stang og man er jo ikke i tvivl når det sker, Elo fik en 12 kg. til fryseren efter en god fight, vi var alle helt oppe og køre over de fine fisk af flere arter. Men efter 3- til 4 timer mente Elo at det var ham igen, hans stang flexede helt vildt denne gang og efter en kort men hård fight, fik han en 13 kg. til fryseren, derefter tog vi hjem og fik noget godt mad med gode sjusser til... fortsættes i næste nr. Kajs Helleflynder på 27 kg. Elos Helleflynder på 13 kg.. Oles Torsk på 12 kg. 15

16 Ole Kamperlund på Ginneton -Et foredrag om livet på en trawler. Af Peter Sørensen Hvem har i skibskøkkenet tilberedt 54 pandekager i høj søgang ude i Atlanterhavet og vende dem på panden uden at spilde en eneste?. Det har Ole Kamperlund, der den 14. April 2010 i Kabyssen på Sletten havn havde inviteret os alle til et foredrag om hans liv som ansat på det svensk ejede skib, der fuldt lastet maksimalt kunne veje 800 tons. Her et uddrag fra Ole s fortælling. Der blæste en vind på 28 m/s vest for Shetlandsøerne og mandskabet kæmpede med arbejdet ihærdigt i høj søgang. Men de glædede sig alle til Ole s mad under dæk i kabyssen. Skipper havde deklareret streng disciplin om bord. Rygning forbudt og ingen øl. Ole viste forskellige billeder fra hans tur derude i Nordatlanten og kommenterede. Der var fuldt besat med ca. 35 deltagere til Ole s interessante foredrag og alle nød hans meget levende fortælling om livet på en trawlfisker, der fisker ude på det store hav. Ole Kamperlund 16

17 af Inge Jakobsen Tun mousse ( 6 pers) En nem og billig meget lækker og let ret til frokostbordet eller som forret 3 blade husblas 1 ds. tun i vand 1 ds. tun i olie 2 dl. fintskåret bladselleri 1 tsk. citronsaft 1½ dl creme fraiche (0,5%) 1 dl. piskefløde groft salt og hvidløgspeber Pynt: Citron både og bladselleri (variation til pynt, rejer el. karse) Tilbehør: Ristet brød eller flutes. Læg tun kødet uden vand og olie i en skål (olien fra den ene dåse gemmes til at smøre serveringsfad med). Skær selleri i tynde skiver (2mm) og bland med tun kødet sammen med citronsaft, creme fraiche, salt og peber - og rør det til puré tilstand. Læg husblas i blød i koldt vand i 5 min. Træk husblasen op af udblødningsvandet med det vand, der hænger ved, og smelt den i en skål i vandbad. Afkøl husblasen med lidt af tunblandingen, hvorefter husblasblandingen vendes i resten af tunblandingen. Piskefløden piskes til flødeskum, der nænsomt vendes i tunblandingen. Olier serveringsfadet (evt. et tærtefad) i bund og på sider og fordel moussen i fadet og tildæk med husholdsningsfilm. Stilles koldt i min. 4 timer. Pynt før servering efter behag. 17

18 Den blå bog Af Inge Jakobsen Navn: Kirsten Nørmann Bergen Kaldenavn: Alder: 57 Fru Bergen Erhverv: Bolig: Familie: Lidt af hvert Rækkehus i Humlebæk Børn og børnebørn Tidligere/nuværende tillidsposter: Ingen I Sletten Fritidsfiskerlaug: Fiskeri, hvor længe: Andre aktiviteter: Målsætning: Det værste: Det bedste: Længe Socialt samvær At have socialt samvær Aflysning af arrangementer Når vi alle er glade Interview dato: 26. juni

19 Kære medlemmer! Skovtur til Sofiero Slot lørd ! Turen går til Sofiero Slotspark nord for Hälsinborg, som i år er blevet kåret til Europas smukkeste park! Mødested og tid : Kl på Humlebæk Station spor 2 hvor vi tager toget til Helsingør. Færge kl til Hälsinborg, hvor vi tager med bus linie 219 direkte til Sofieros hovedindgang, hvor en guide venter os kl Efter en guidede rundvisning i Slotsparken på ca. 1 time går turen så tilbage til Helsingør. Fra havnen i Helsingør tager vi en lille rask gåtur på ca. 10 minutter op til Restaurant Kronborg Havbad, hvor deres store weekend-buffet venter os kl. ca Pris pr deltager inkl. tog - færge - bus - entre og guide på Sofiero samt Buffet på Kronborg Havbad i alt kr. 250,- Bemærk : Drikkevarer er ikke med i prisen og betales kontant ved bestilling! Bindende tilmelding: Senest lørd. d på listen i kælderen - med betaling i postkassen. Vel mødt til en dejlig Skovtur! Sletten Fritidsfiskerlaug Juli Kent formand 19

20 Rundvisning på Veteranskibet S/S Bjørn Af Jørgen Schønnemann Jørgen Schønnemann har arrangeret et besøg med rundvisning, for fiskelaugets medlemmer, på Dampskibet S/S Bjørn, der ligger i Helsingørs tidligere statshavn, overfor værftets udrustningskaj, ved havnegade for enden af hestemøllestræde. Strandvejsbussen 388, køre lige til kajen. Vi mødes på kajen torsdag den 2. september kl Vi får indblik i skibets historie og hele projektet med at renovere Danmarks ældste dampskib (søsat 1908) og det eneste med en tripeldampmaskine. Benyt dig af denne enestående lejlighed til, sammen med andre laugsmedlemmer, at stifte bekendtskab med en stump af den danske maritime historie og med Bjørnebandens kølige forfriskninger. Tilmeldingsliste ophænges snarest i kælderen, eller du kan tilmelde via telefon til Jørgen på telefonnr S/S Bjørn Se også på 20

21 Du har sikker noget at fortælle om. Men det er ikke alle der har mod på at skrive sin hisorie. Det kan være svært at formulere sig, - eller at stave, eller få taget sig sammen. Hvad der end er grunden, så står redaktionen til din tjeneste. Ring til en af os, så mødes vi og du fortæller i fred og ro din historie, så skal vi nok skrive historien og når du har godkendt den, - ja så er der endnu en godbid til Vandposten. Henning Hedegaard Larsen Inge Jakobsen Jørgen Schønnemann Redaktionen modtager også gerne indlæg i enten Microsoft Word filer, på mail eller via USB-nøgle, der kan lånes af redaktionen. Fotos til bladet, skal minimum være på 300dpi, af hensyn til trykkvaliteten. Deadline: Indleveringsfristen for artikler/billeder til næste medlemsblad er: 1. November 2010 Med venlig hilsen Bladudvalge 21

22 Fra læser til læser En ny rubrik!!!!!!!! I denne faste rubrik, kan du fremover læse om laugsmedlemmers ønsker, synspunkter, forslag, tanker, ros og kritik. Men, ud over at læse hvad andre skriver, - ja så er du selvfølgelig også velkommen til at bidrage med dine egne indlæg. Send en til eller ring dit indlæg til en af os fra bladudvalget. Fisketure til ferskvandsområder Af Peter Sørensen Det er nu længe siden, at klubben har arrangeret en tur til fiskeri i søer eller åer. Jeg kommer her med 2 forslag, der måske kunne have interesse for en nærmere tilrettelæggelse for ture ud i naturen med fiskestangen. I Kristianstad i Sverige ved østkysten har jeg alene været på fisketur i de åer, der løber ud til Helge Å. Åen har sit udløb ude ved kystbyen Åhus og den afvander det såkaldte vandriket fra de bagvedliggende højdedrag. Denne del af Sverige har et af de bedste drikkevandressourcer i verden. Fiskmæssigt er der mulighed for at fange forskellige ferskvandsfisk i Helge Å- systemet og den lokale fiskeklub anviser fiskepladser langs åen og i de tilstødende søer. Selv i byen Kristianstad er der broer ud i åen, hvorfra der kan fiskes. Der skal løses fisketegn, hvilket kan finde sted på turistkontoret, men der kan også træffes særskilt aftale med den lokale klub, der også sørger for at udsætte fiskeyngel i vandmiljøet omkring den store å. En tur hertil på 2 dage med 1 overnatning i Kristianstad eller i en campinghytte i godt vejr og så samtidig nyde den pragtfulde østskånske natur vil være en fiskeoplevelse i kammeratligt samvær. Dernæst vil jeg pege på en anden mulighed. Ude på Kalvebod Fælled, Vestamager er der inden for de seneste 5 år blevet etableret et helt unikt naturområde, der er ca. dobbelt så stort som Jægersborg dyrehave. Området er blevet inddæmmet og det er i dag et stort naturreservat for mange trækfugle og fugle, som kan slå sig ned i et beskyttet fuglereservat. På de store vidder kan man også opleve masser af græssende heste, køer, får og hjorte. 22

23 Der her mulighed for både at havfiske fra det sydlige dige og at ferskvandsfiske i Hejresøen ved Søndre Pumpe nær Kongelunden. Det er meget bekvemt at komme dertil. Københavns Metro kører så at sige lige til døren med afstigning på Vestamager St. 14 min. kørsel fra Nørreport St. Lige ved det meget spændende nybyggeri derude på Vestamager. Ganske vist er der så nogle kilometer at gå eller cykle ned til den sydlige ende, hvor der kan fiskes. Ellers kan der parkeres nord for Kongelunden ved Frieslandsvej. Ude i området er der flere picnicsteder og vælger man at spise ved naturcenter Vestamager er der et traktørsted, der tilbyder forskellige lette retter til meget rimelige priser. Her kan maden nydes i naturen, mens udsigten ud over de store vidder er fantastisk. Jeg forestiller mig en kombineret skovtur og fisketur. Her kunne der arrangeres noget for alle, enten ophold med god mad, vandretur eller kombineret med ud at fiske i naturområdet ved søndre dige med udsigt ud over Køge Bugt eller i fiskesøen. Se mere om strandengen på Eller du kan se flere detaljer på Miljøministeriet, Skov og naturstyrelsen, Vandreture nr. 65. Her er kort og forslag til ture i området. 23

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135

Læs mere

Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt

Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt Halvors Klumme Formandens beretning 2011 Referat fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmødet Jubilæumsfesten Årets fisker Artikel i Uge Nyt Madopskriften Den blå bog Udflugt til det gamle Kjøbenhavn

Læs mere

Formanden har ordet Halvors Klumme Indkaldelse til generalforsamling 2011 Referat fra bestyrelsesmødet Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den

Formanden har ordet Halvors Klumme Indkaldelse til generalforsamling 2011 Referat fra bestyrelsesmødet Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den Formanden har ordet Halvors Klumme Indkaldelse til generalforsamling 2011 Referat fra bestyrelsesmødet Elo, Kaj og Oles Norges tur Madopskriften Den blå bog Skovturen går til Sofiero Besøg på S/S Bjørn

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Tyveri Redaktøren har ordet Formanden har ordet Småbådsture 2015 Havture 2014/15 Skovtur 2015 Et mærkeligt fiske år på sundet Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Redaktøren har ordet Referat fra Generalforsamlingen Småbådsture 2015 Havture 2014/15 Regler for sejlads med Janus Årets fisker 2014 Forpremiere i Store Rosenbusk Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget

Læs mere

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks

Færøerne. sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne sildehaj torskefisk store FLADFISK ørreder & laks Færøerne Alle danskere ved jo, hvad Færøerne er, men det er pudsigt, at så få har været på besøg deroppe. Denne gruppe af øer i nord Atlanten,

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Referat fra bestyrelsesmøder Småbådsture Fasterholt turen Halvors Klumme Skovturen Madopskriften Vores hjemmeside Indvejningsregler Aktivitetsliste www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Nr.

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Formanden har ordet Generalforsamling 2012 Billeder fra generalforsamlingen Referat fra bestyrelsesmøder Havture Årets fiskere Madopskriften Anholt tur Christianshavnstur Indvejningsregler Aktivitetsliste

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Julefrokost Formanden har ordet Redaktøren har ordet Skabe i kælderen Havture 2015/16 Tur historier Jig fiskeri i putten Referater fra bestyrelsesmøderne Og meget mere.. www.slettenfritidsfiskerlaug.dk

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Praktiske informationer

Praktiske informationer HK Senior Djursland Praktiske informationer Seniorklubben bestyrelse 2016 Formand: Ruth Nyhuus, tlf. 86325881 mail: jephus@stofanet.dk Næstformand: Inge Ejsing Rasmussen, tlf. 86363640 mail:ejsing.rasmussen@gmail.com

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 04. 2011.

Nyhedsbrev nr. 04. 2011. Nyt Fra Sidste Klubaften Nyhedsbrev nr. 04. 2011. Vi nåede op på at blive 23 SMCKére på denne dejlige onsdags klubaften. Bo Hansen havde bagt nogle pragtfulde chokoladeboller, som vi nød sammen med hans

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Kære senior DHI Seniorklub indbyder til en forårstur med dampfærgen S/S Skjelskør på Roskilde Fjord og efterfølgende

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st.

Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl på Ellebjerg gl. st. 1 Generalforsamling fredag den 25. september 2015 kl 18.00 på Ellebjerg gl. st. Første punkt på dagsordenen Valg af dirigent B. L. Andersen blev valgt uden modkandidat Bestyrelsens beretning ved formand

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue

Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Sanghæfte Rosportssangen Tilegnet Fredericia Roklub af Laue Mel.: Fra Arild s Tid drog ud paa farten. Vi Rosportsfolk er raske Gutter, vor Krop har Solens gyldne Lød, og vi af Kraft og Sundhed strutter,

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand

DM i Fladfisk. Fra Onsevig Havns side er vi. Der blev fanget massere af fisk, 10.500 fladfisk fanget til årets DM. Danmarks bedste Fladfiskefarvand Danmarks næststørste fiskestævne 24-25. september 1 10.500 fladfisk fanget til årets DM 2011 var en stor succes med godt fiskevejr, masser af fisk, godt humør og god mad - hvad mere kan man forlange! Fra

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på

Brugerbladet. Atkærcenteret. December Januar 2015. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Poul på tlf. 20973080 Brugerbladet

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

ØBY STIFTET

ØBY STIFTET FISKE-OG KAMMERATSKABSFORENINGEN ØBY STIFTET 18.03.1970 Fiske og kammeratskabsforeningen ØBY afholder generalforsamling fredag den 5. oktober 2012 Kl. 18.00 på Ellebjerg station Dagsorden 1 Valg af dirigent

Læs mere

SYLT LAUF 2009 15. Marts

SYLT LAUF 2009 15. Marts SYLT LAUF 2009 15. Marts REKORD LØB!! Ja, så kom tiden til det årlige SYLT LAUF, hvor IAM har været godt repræsenteret de 2 foregående år. I år var der desværre ikke så mange som havde denne tur på ønske

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ

STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ STEELHEADS OG KONGELAKS I MAJ I midten af maj er der både friske steelheads i Skeena, Kitimat og Kalum river, men ikke nok med det vi skal også fiske friske kongelaks, der

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

31. årgang - NR. 2-2014 februar

31. årgang - NR. 2-2014 februar 31. årgang - NR. 2-2014 februar Shopping på markedet i Valloire: Cecilie, Majken og Alexander Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Minder

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013.

Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013. Fjordager Cyklings tur til Jura Radmarathon i Lupburg, Bayern d. 7. 10. juni 2013. Med de gode erfaringer fra deltagelse i løb i den tyske Radmarathon Cup i 2009 og 2012 vendte vi atter blikket mod Tyskland

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Pighvar tur til Børsmose strand.

Pighvar tur til Børsmose strand. Pighvar tur til Børsmose strand. Lørdag 29/4-2017. Mødested: Parkeringspladsen overfor campingpladsen. Møde tidspunkt: Aftales nærmere i forhold til tidevand. Sidste frist for tilmelding: 27/4-2017 Pris:

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT 3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT Bestyrelsen: Formand: Peter Ahrendt, ahrendt@c.dk Næstformand: Gunnar Svendsen, bogsvendsen@gmail.com Kasserer: Erik Kristensen, erkr@c.dk Turarrangør: Bent Jørgensen,

Læs mere

nyt fra pensionist idræt

nyt fra pensionist idræt nyt fra pensionist idræt Nr. 1 2008 Kulturelle Vandreture i maj og juni 2008 Således ser der ud en sommerdag i Ishøj Strandpark. Vidste du for eksempel at: vand er nødvendig for al hjerneaktivitet og dermed

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT.

STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT. STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT. STEELHEADS OG LAKS I AUG. - OKT. 7 dages tur med 6 guidede fiskedage i Kitimat/Skeena/ Kalum river. Der er dansk rejseleder og canadiske guider med hver dag. Fluefiskeri

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED

REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED REERSØ BÅDKLUB`S FLADFISKEKONKURRENCE For Båd Folket REERSØ OPEN LØRDAG OG SØNDAG DEN 5. OG 6. AUGUST 2017 I SAMARBEJDE MED Høng Centret Tlf.: 5485 3610 Generelle Bestemmelser: Lørdag den 5. august starter

Læs mere

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede

For som det hændte, så gav det allerede efter to timers fiskeri pote at følge anvisningerne. Vi startede 22.-25. marts 2012: Flotte havørreder fra Møn Det er ved at være en tradition, at vi tager på en forårstur for at fiske efter havørred i fremmed vand. I år var valget faldet på Møn, der i mange artikler

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere