Referenceliste 30. november 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referenceliste 30. november 2012"

Transkript

1 Referenceliste 30. november 2012 Dannerhuset, Kbh. Opført Fredet. Bygherre: Dannerhuset Indvendig og udvendig restaurering, Fæstningens Materialgård, Kbh. Opført i perioden Fredet. Bygherre: Realea A/S Restaurering og ombygning af anlægget, Romerhusene, Helsingør Opført af arkitekt Jørn Utzon. Fredet Bygherre: Kulturarvsstyrelsen Registrering af 60 gårdhuse samt udarbejdelse af vedligeholdelsesmanual, Revision og supplering af tegningsmateriale, Kronprinsessegade 8, Kbh. Opført Fredet Bygherre: Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Facaderestaurering, Indvendig istandsættelse af herskabslejligheder på 2. og 3.sal, Facadeistandsættelse mod nabogård, Indretning af nye kontorer og trykkeri i stuetagen i det fredede pakhus, Ny skiltning i portrum, 2007 Ombygning af stueetage i baghus (gl. pakhus), Ombygning af 1. sal forhus Istandsættelse af reception, møderum og kontorlokaler, Indretning af kantine og produktionskøkken, Istandsættelse af portrum og hovedtrappe, Taksigelseskirken, Kbh. Opført af arkitekt Frederik Kiørboe Bygherre: Taksigelseskirkens Menighedsråd Istandsættelse og nyindretning af lokaler i krypt, 2009 Reparation og malerbehandling af døre, Istandsættelse efter vandskade, Istandsættelse af kloak, Hotel Hebron, Kbh. Opført 1890 erne. Bygherre: Indre Mission Indretning af morgenmadskøkken og -restaurant, Istandsættelse af 16 hotelværelser med baderum, Ombygning af receptionsområde og kælder, Udvendig trappe, Frederik V s rytterstatue på Amalienborg Slotsplads Skabt af billedhuggeren Saly Fredet. Fornyelse af soklens marmorbeklædning, omgivende brolægning, restaurering af jerngitre,

2 Wildersgade 64-66, Kbh. Opført Fredet. Bygherre: Frelsens Hær Facadeistandsættelse af nr samt indv. ombygning af nr. 66, Olfert Fischers gade 6, Kbh. Opført Bygherre: Andelsboligforeningen Olfert Fischers Gade Renovering af kælder, 2010 Istandsættelse af gade- og gårdfacade, Helsingør Ferieby Opført 1959 Bygherre: Folkeferie.dk Istandsættelse og modernisering af 41 feriehuse og et fælleshus, Reformert Kirke, Kbh. Opført af Heinrich Brockham. Genopført efter brand i Fredet. Bygherre: Den Tyske og Franske Reformerte menighed i København. Restaurering , der omfatter: Pilotering af facademure Istandsættelse af stadestoleværk og andet inventar Istandsættelse af snedkerværk på pulpitur Vinduesistandsættelse Reparation af tagtømmer, gesimser m.m. efter angreb af ægte hussvamp Istandsættelse af udvendigt murværk Indretning af sakristi. Forslag til restaurering af gitterhegn Genopretning af portpiller og istandsættelse af lågefag Lungholm, Lolland Opført 1636 (øst- og vestlænge) og 1856 (hovedbygning). Fredet. Bygherre: Eric Bertouch-Lehn. Tag- og facadeistandsættelse på øst- og vestlænge samt indvendig istandsættelse af østlænge, Vedbygaard, Ruds Vedby Opført i 1500-årene, senere ombygninger. Fredet. Bygherre: Den Danske Diakonissestiftelse. Gennemgribende indv. ombygning og istandsættelse, tagomlægning, vindues- og facadearbejder, Nyindretning af produktionskøkken, Nyindretning af forgang og toiletter, Systemhuset, Charlottenlund Opført 1937 af arkitekt Mogens Lassen. Fredet Bygherre: Kulturarvsstyrelsen. Registrering af Systemhusets lejligheder samt udarbejdelse af manual for modernisering af køkkener og badeværelser, Det gl. Hofmarskallat, Amalienborg Opført Fredet. Vinduesistandsættelse, Perch s Thehandel, Kronprinsessegade 8, Kbh. Opført Bygherre: A.C. Perch s Thehandel s Eftf. Aps. Indretning af thesalon i forhus samt selvstændig bolig i baghus,

3 Christian VII s Palæ, Amalienborg Opført efter tegninger af hofbygmester Nicolai Eigtved. Fredet. Vinduesistandsættelse, Nyhavn 63, Kbh. Opført Bygherre: Frederik Bruhn-Petersen. Gennemgribende istandsættelse af bindingsværk- pakhus, Facadeistandsættelse med udskiftning af sandsten, Nørrebrogade 20-22, Kbh. Opført i 1870 erne. Bygherre: Georg Lett. Tagomlægning, Istandsættelse af lejligheder, Bellavista, Klampenborg Opført 1934 af arkitekt Arne Jacobsen. Fredet. Bygherre: Kulturarvsstyrelsen. Registrering af lejlighederne i Bellavista samt udarbejdelse af manual for nyindretning af køkkener og badeværelser, Kastellet, Kbh. Opført af H. Ruse. Fredet. Projekt til udskiftning af sandsten, plejeplan for hovedporte, Bygningshistorie, tilstandsvurdering samt forslag til istandsættelse/genskabelse af poterner, Frederiksberg Slot Opført Fredet. Forslag til etablering af ny gitterport ved hovedindgangen, Hotel Prindsen, Algade 13, Roskilde Opført af arkitekt Ove Petersen. Delvist fredet. Bygherre: Hotel Prindsen v/martin Bank. Tag- og facadeistandsættelse, ombygning af hotellet i det fredede hus, med bl.a. ny foyer og kursuslokaler samt restaurering af teatersalen og tilbygning med værelser, hovedtrappe og elevator, Mellembygning i glas, Christian IX s Palæ, Amalienborg Opført 1750 efter tegninger af hofbygmester Nicolai Eigtved. Fredet. Råd- og svampeundersøgelser, Sidebygning, Christian VIII s Palæ, Amalienborg Opført efter tegninger af hofbygmester Nicolai Eigtved. Fredet. Nyindretning af køkken på 1. sal i C8.3, Jardins Pavillon, Amalienborg Opført i begyndelsen af 1760 erne af arkitekt Nicolas Henri Jardin. Fredet. Registrering, tilstandsvurdering og forslag til restaurering, 2005.

4 Kongeportalen, Holmen Opført 1743 af Philip de Lange. Fredet. Projektering og fagtilsyn på restaurering af portbygning med nyhugning af sandstensdekorationer, retablering af hvælv, ny dæksopbygning, istandsættelse af smedejernsgitterlåger, istandsættelse af vinduer og døre samt nye belægninger på det omgivende areal, Gammel Holtegård, Holte Opført 1755 af Laurids de Thurah Bygherre: Gammel Holtegård. Istandsættelsesplan, istandsættelse af facader, tag, kviste og havemure, Sorø Store Ladegård Opført 1833 med senere tilføjelser. Bygherre: Hanne og Lars Nobel. Tag- og facaderestaurering, om- og tilbygning på hovedbygningen, Livgardens Kaserne, Rosenborg Opført 1670, senere ombygninger. Fredet. Restaurering af balkon og facade på midterpavillon, ombygning og restaurering af forhal, udskiftning af sokkel langs Østervoldgade, Nyhavn 8, Kbh. For- og sidehus opført Fredet. Bygherre: Kammerherreinde Elisabeth H. Lassen. Istandsættelse af 4 lejligheder med nye køkkener og badeværelser,1999. Restaurering af gårdfacader og kviste, Lindencrones Palæ, Bredgade 26, Kbh. Opført 1751 efter tegninger af Nicolai Eigtved. Fredet. Bygherre: SAS Pilot & Navigatørpensionsfond. Ombygning af tag med genskabelse af attika og kviste og nyindretning af mansardetage samt delvis facadeistandsættelse, Nørregade 53, Kbh. Opført Bygherre: Aktieselskabet matr. nr. 52 Nørre Kvarter. Facaderestaurering, Strandgade 26, Kbh. Renæssance, barok, fredet. Bygherre: Jette Andersson ApS. Tagomlægning på forhus og indvendig restaurering af 1. og 2. sal. inkl. etablering af centralvarme i hele huset. Af- og nystøbning af kartouche på frontespice, Bækkeskov, Hovskovvej 9, Everdrup Opført , fredet. Bygherre: Peter Zobel. Totalombygning og istandsættelse af hovedbygningen, Korsbrødregården, Nyborg Middelalder, 1614 og senere, fredet. Bygherre: Nyborg menighedsråd. Gennemgribende restaurering og ombygning til menighedshus, med bl.a. tagomlægning, facade- og vinduesistandsættelse, Gothersgade 103, Kbh. Opført i begyndelsen af Bygherre: Dansk Kapitalanlæg Aktieselskab. Facadeistandsættelse, indretning af kontorer i kælder, stuen og 1. sal,

5 Selchausdal, Selchausdalvej 6, Ruds Vedby Opført 1856 af arkitekt J.D. Herholdt, fredet. Bygherre: Peter Vagn Jensen. Ombygning og istandsættelse af hovedbygningen, Præstø-Skibinge præstegård, Klosternakken 25, Præstø Opført 1897 af arkitekt Aage Langeland-Mathiesen. Bygherre: Præstø - Skibinge Præstegårdsudvalg. Istandsættelse og nyindretning af bolig, kontor og konfi rmandstue, To bygninger på Kronborgs Kronværk, Kronborg, Helsingør Marketenderibygning opført ca. 1800, ombygget 1847, 1888 og senere. Depot og værkstedsbygning opført før Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen. Registrering og bygningshistorisk undersøgelse i forbindelse med præcisering af bygningsfredningen på Kronborg, To bygninger på Kronborgs Kronværk, Kronborg, Helsingør Marketenderibygning opført ca. 1800, ombygget 1847, 1888 og senere. Depot og værkstedsbygning opført før Bygherre: Skov- og Naturstyrelsen. Registrering og bygningshistorisk undersøgelse i forbindelse med præcisering af bygningsfredningen på Kronborg, Hvedemagasinet, Havnegade 23, Brandholm Opført o. 1850, fredet. Bygherre: Statens Bygningsfredningsfond. Restaurering af stærkt forsømt pakhus, Odd Fellow Palæet. Bredgade 28, Kbh. Opført af Eigtved og J.G. Rosenberg, fredet. Bygherre: Odd Fellow Palæet. Genopbygning efter storbrand, rekonstruktion af tag, etagedæk, interiører i palæet, rekonstruktion af den ved branden blotlagte haveside, der var dækket af koncertsalen, Valdemars Slot, Herregårdsmuseum, Tåsinge Overvejende fra 1750-erne udført af arkitekt G.D. Tschierscke, fredet. Bygherre: Valdemars Slot i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen og med støtte fra EF. Udarbejdelse af generalplan til genopretning af herregårdsanlægget og gennemførelse af fl ere restaureringsopgaver: Hegnsmure, vestibulen, herregårdskøkken, thepavillon, delvist med blytag, hovedtrappe og slotsplads, Gamle Hovedvagt, voldterrænet, Fredericia Opført 1735 (østfløj), 1746 (sydfl øj), 1925 (vestfl øj). Fredet. Bygningshistorisk undersøgelse, tilstandsvurdering, istandsættelse af tag og tagværk mm., Kgs. Portvagt, voldterrænet, Fredericia Opført Fredet. Bygningshistorisk undersøgelse, tilstandsvurdering, istandsættelsesforslag, Krudttårnet, Lollands Bastion, Fredericia Opført 1675 og Fredet. Restaurering af facader og tagværk, tagomlægning, indvendig istandsættelse, omlægning af omgivende terræn, 1992.

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN Fredede Bygninger August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN Fredninger i Assens Kommune Alléen 5. Løgismose. Hovedbygningen (nordøstre fløj beg. af 1500-tallet; nordvestre fløj 1575, ombygget 1631 og 1644; trappetårn

Læs mere

Vartovs bygningshistorie 1990 2006

Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Vartovs bygningshistorie 1990 2006 Udarbejdet af Benneth Østergaard Petersen Indledning I forbindelse med det store renoverings- og restaureringsarbejde på Vartov fra begyndelsen af 1990- erne har det

Læs mere

Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R

Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R 1 Erik Madsen H M T A R K I T E K T E R HMT 2 ApS Udgiver: Kerala ApS Fotos: Jens Frederiksen, Dorte Krogh og Erik Madsen Layout: Anne Nordahl Vestergaard Copyright

Læs mere

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2

lse tte sæ d n r ista fo n la s - P u h g a B 7 rv to y N n e m m o d n je E Ver. 1.2 Ejendommen Nytorv 7 Baghus - Plan for istandsættelse Ver. 1.2 Beskrivelse Pakhuset i gården Nytorv 7, der er ejet af Nordea, har i en årrække ligget ubenyttet. Vi så det sidst omkring år 2000, hvor det

Læs mere

Christian IX s Palæ På Amalienborg

Christian IX s Palæ På Amalienborg Christian IX s Palæ På Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader December 2013 Christian IXs Palæ på Amalienborg Bygningshistorisk gennemgang af tag og balustrader Udarbejdet af Kent

Læs mere

BYGNINGSREGISTRANT 1

BYGNINGSREGISTRANT 1 1 BYGNINGSREGISTRANT BYGNINGSREGISTRANT Bygningsregistranten er udarbejdet som bilag til Lokalplan 9-9A af Ærøskøbing Kommunes Tekniske Forvaltning i samarbejde med Sven Allan Jensen as, Aalborg Redaktionen

Læs mere

Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999

Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999 Bygningsfredning og Bevaring Årsberetning 1999 Skov- og Naturstyrelsen Miljø- og Energiministeriet 2000 Titel "Bygningsfredning og Bevaring - Årsberetning 1999" Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen Miljø-

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3. Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 781,3 Område 1, Bülowsvej 17 (bygn. 37, 38A, 38B, 40) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn:

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

0000 Svanemøllen - 0000 Flyvestation Skalstrup - 0000 Domænevæsnets bygninger, Hørsholm - 0000 Grønlandskort - 0000 Danmarks Sognekort, zoneplan m.m.

0000 Svanemøllen - 0000 Flyvestation Skalstrup - 0000 Domænevæsnets bygninger, Hørsholm - 0000 Grønlandskort - 0000 Danmarks Sognekort, zoneplan m.m. 0000 Svanemøllen - 0000 Flyvestation Skalstrup - 0000 Domænevæsnets bygninger, Hørsholm - 0000 Grønlandskort - 0000 Danmarks Sognekort, zoneplan m.m. - 0000 Matrikelkort København - 0000 Kort Nuuk - 0000

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Handica egnet bolig- og orbedring

Handica egnet bolig- og orbedring Handica egnet bolig- og orbedring Handicapegnet bolig- og byforbedring Bolig- og byfornyelse bør være for alle - herunder kørestolsbrugere. B UR har støttet tre forsøg, koordineret af Bolig) o Motor- og

Læs mere

GUIDE SLOTTE OG HAVER

GUIDE SLOTTE OG HAVER GUIDE SLOTTE OG HAVER MAJ 2015 - APRIL 2016 INDHOLD VIRTUELLE SLOTTE OG HAVER Med mobilen i hånden kan du gå på opdagelse på Kronborg Slot. En mobilguide fortæller om fangernes liv på befæstningen og slottets

Læs mere

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom

ErhvervsNyt. Interne vurderinger svækker troværdigheden. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Optimer din ejendom November 2009 ErhvervsNyt Optimer din ejendom Læs mere side 3 Energimærker for små kontorer er mest varm luft Læs mere side 6 6.372 kvm. kontorer udlejes i Copenhagen Europe Center - et af Københavns største

Læs mere

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2 O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Udgivet af REALDANIA BYG 2O11 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER Om REALDANIA BYG realdania byg A/S udvikler og bevarer REALDANIA byg udvikler nybyggeri realdania byg bevarer

Læs mere

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER

ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2OO7 2OO7 ÅRETS GANG I ORD OG BILLEDER 2007 blev formidlingens år for ejendomsselskabet Realea. Fire år efter etableringen af Realea A/S blev 2007 året, hvor der for alvor blev sat fokus på formidlingen

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb

E/F Tyrolsgade 13 - Saltholmsvej 6. Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb Gunnar Gunnarson arkitekter maa / aps byggeøkonom mdb St. Søndervoldstræde 9, 3. DK 1419 København K Telefon +45 33 33 90 02 Telefax +45 33 33 90 87 E-mail gg @ gga.dk CVR nr. 20 97 82 36 E/F Tyrolsgade

Læs mere

Når bygningen er fredet

Når bygningen er fredet Når bygningen er fredet Kulturarvsstyrelsen gør i dette hæfte rede for nogle af de forhold man skal være særligt opmærksom på som ejer eller bruger af en fredet bygning. Hvad omfatter en bygningsfredning

Læs mere

Ungt firma i gamle huse

Ungt firma i gamle huse Ungt firma i gamle huse Kloster - Kanonstøberi - Kunstdrejer - Forsikring optakt Det har været en spændende og lærerig opgave at skrive de gamle huses historie, eller rettere nogle fragmenter heraf, og

Læs mere

REFERENCELISTE OVER UDVALGTE BYGGERIER

REFERENCELISTE OVER UDVALGTE BYGGERIER REFERENCELISTE OVER UDVALGTE BYGGERIER Bygherre Lejer/sag: Entrepriseform/sum: Byggeperiode: Afsluttede projekter: C.W. Obel Ejendomme A/S Totalrenovering af bevaringsværdig ejendom på Ryesgade 3F - Ny

Læs mere

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven

Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Vejledning til administration af bygningsfredningsloven Kulturstyrelsen Center for Kulturarv og Arkitektur Juli 2012 Indhold Introduktion... 3 Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer...

Læs mere

NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1

NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1 NYBODER/ BEBOERVEJLEDNING1 Udkast 00/ INDEX/ NYBODER BEBOERVEJLEDNING 3 1. Indledning og Baggrund 2. Nyboders Bygningshistorie 3. Eksisterende forhold bygninger og omgivelser 4. Beliggenhed og Omfang.

Læs mere

Det 3. TST ben i Danmark:

Det 3. TST ben i Danmark: Det 3. TST ben i Danmark: Johan Hartvig Ernst Bernstorff (1712-1772) var dansk udenrigsminister. Bernstorff tilhørte en tysk adelsslægt og var født i Hannover. Efter en omfattende uddannelsesrejse i Europa

Læs mere

KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning 2002-2009

KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION. Beretning 2002-2009 KØBENHAVNS BOLIGKOMMISSION Beretning 2002-2009 INDHOLD FORORD... 3 BERETNING FOR 2002-2005... 5 Forbud mod beboelse og ophold og påbud om afhjælpning af sundheds- og brandfare... 6 Forbedringsforslag...26

Læs mere

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme

ErhvervsNyt. Lokalt kendskab med landsdækkende fordele. poulerikbech.dk/erhverv. Energimærkning af erhvervsejendomme September 2010 ErhvervsNyt Energimærkning af erhvervsejendomme Læs mere side 3 Milliardprojekter giver løft til udkantsdanmark Læs mere side 4 Markant New Yorker kontorlejemål Læs mere side 11 EDC Poul

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE

1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1999/2005 75 HOSTRUPSGADE 1 Landsretssagfører N.C.A. Nielsen. 1906-16 Flere ejere. 1916-21 O.M. Thun, postkontrollør. 1921-31 N.C.A. Nielsen, landsretssagfører. 1931- Ole Sørensen. 1907 Iflg. BBR-opl.

Læs mere