Nyhedsbrev. Siden sidst. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Siden sidst. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)"

Transkript

1 Nyhedsbrev Årgang 8 nr. 2 juni 2010 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk Velkommen til alle nye og gamle medlemmer. Vi glæder os til gensyn omkring sommerens aktiviteter. Siden sidst Generalforsamling søndag den 7. marts 2010 Ca. 55 medlemmer var mødt til generalforsamlingen. Selv nogle ståpladser var besatte! Generalforsamlingen blev indledt med et yderst spændende foredrag om Moseliget fra Hellebæk. Museumsinspektør, arkæolog Lone Hvass fra Helsingør Bymuseum berettede om fundet af et særdeles velbevaret skelet af en ung mand, der må være ofret til guderne og lagt i mosen lige bag Avlsgården for mere end 2000 år siden. Se tillægget for en uddybning af foredraget. Efter foredraget en kort pause med kaffe og kage, derefter startede generalforsamlingen. Fernisering traneudstilling d. 1. april Formand Steen Søgaard aflagde beretning, der blev rost som et flot resultat samt en grundig præsentation. Beretningen blev godkendt. Kasserer Niels Grønkjær gennemgik det reviderede regnskab, der fortsat viser et negativt resultat og større end sidste år. Balance næste år tilstræbes. Fra forsamlingen efterlystes yderlig fondssøgning til foreningens drift. Regnskabet blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Uændret kontingent vedtaget samt genvalg til bestyrelsen og revisorpost. Bestyrelsen: Formand Steen Søgaard, kasserer Niels Grønkjær, Axel Gaarslev, Henrik Schurmann, Poul Erik Pedersen, Peter Rodemann, Kirsten Holst. Suppleanter: Aase Olesen, Gitte Brandenburg. Revisor: Per Christensen. Under eventuelt orienterede Poul Erik Pedersen om status vedrørende vor Nationalpark, herunder bl.a. at kommunerne har bedt om en fornyet forhandling med den nye miljøminister. En velbesøgt generalforsamling afholdt i en hyggelig atmosfære. Foråret 2010 i Hellebæk Kohave En uges tid inde i marts kom omslaget til foråret. Det blev med megen vestenvind, hvilket erfaringsmæssigt ikke giver så meget fugletræk hos os. Ind i mellem svingede vinden dog i øst, og vi fik nogle pust af varme. Men her i skrivende stund (midten af maj) kan vi se tilbage på et forår uden længere perioder med varme og østlige vinde. Trods dette har fugletrækket været helt acceptabelt. Det er blevet talt op alle de dage, hvor der har været fugletræk af entusiastiske ornitologer (se tabellen). Vi har observeret næsten 100 røde glenter, og et par sorte glenter er det da også blevet til. 20 havørne trak igennem, og en ældre fugl har besøgt området flere gange og skræmt de stakkels grågæs. En enkelt kongeørn sås kortvarigt. Vores vigtigste art på træk, musvågen, blev optalt til fugle, og det er lidt under gennemsnittet. Næsten 3000 traner blev det til, og med så lidt østenvind er det ikke ringe. Bedste trækdag blev 25/3 med traner! Den følgende dag sås en hvid stork flyve over og forsvinde mod Skåne. I Bondedammen kan man i år igen nyde skarverne ude på øen. Familielivet iagttages på ganske nært hold, hvis man spadserer ud på det lille næs på vestsiden af søen. Der er reder, og de fleste af dem er vist beboede. Måske er der ikke plads til flere nu, for nu er der dukket skarver op i Bøgeholm Sø, lidt vest herfor. Her er der minimum 18 reder, også bygget ude på øen i denne sø. Med denne byggestil håber skarverne at få lidt fred. Grågæssene stortrives i Kohaven. Rævene er nemlig stadig et sjældent syn, efter at sygdommen skab udryddede de fleste. Man kan dette forår observere mindst voksne gæs i Kohaven. De fleste er nok ungfugle fra sidste år, som ikke yngler. De driver rundt i små flokke og gør sig til gode med det saftige grønne græs. Der er selvfølgelig også en del par med små unger. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser) De Vilde Blomsters Dag Søndag d. 20. juni kl Høslæt på engen Søndag d. 4. juli kl. 10 Maleworkshop Søndag d. 11. juli kl Folk, fæ og frokost Søndag d. 18. juli kl. 11 Kulturfodtur Søndag d. 1. august kl Maleworkshop Søndag d. 15. august kl Maleworkshop Søndag d. 26. september kl

2 Trækket af rovfugle og traner i Hellebæk 27/2 13/5 2010: v/steen Søgaard art Antal Sort glente...3 Rød glente...98 Havørn...20 Hede/steppehøg...1 Rørhøg...85 Blå kærhøg...43 Hedehøg...1 Duehøg...7 Spurvehøg Kongeørn...1 Musvåge Fjeldvåge...71 Fiskeørn Tårnfalk...7 Dværgfalk...15 Lærkefalk...5 Vandrefalk...12 Rovfugle ialt Traner Blandt det lidt mere sofistikerede kan nævnes, at både rørhøgen og lærkefalken er vendt tilbage som ynglefugle. På selve Hellebæk Avlsgård har ornitologerne kunnet glæde sig over et besøg af den efterhånden meget sjældne toplærke og en sortrygget vipstjert. Forårsudstilling 2010: Alverdens traner Så oprandt da skærtorsdag den 1.april, hvor II.del af tranernes tretrinsraket skulle løbe af stablen. Dørene åbnedes. Ind myldrede det med gæster. På bordene stod forfriskninger. I vinduerne lyste påskeliljerne. På væggene hang plancher med alverdens traner. Formand Steen Søgaard bød hjertelig velkommen til alle og specielt til Helsingør kommunes grønne guide, ornitolog Carsten Birket Andersen, der så venligt havde sagt ja til at åbne udstillingen. Carsten Birket Andersen fortalte om de smukke traners forunderlige liv, trækvaner og udbredelse. Gode ønsker for udstillingen og klapsalver fulgte. Udstillingen var åbnet. Plancherne om alverdens traner har Peter Rodemann, medlem af bestyrelsen, udarbejdet på basis af materiale og tilladelse fra The International Crane Foundation. Meget af materialet ligger på internettet, men det utrolig store arbejde med at udvælge og oversætte skyldes helt suverænt Peter Rodemann. Viden og ildhu gik hånd i hånd. Ved sin side havde han Henrik Schurmann også medlem af bestyrelsen. Henrik har teknisk, grafisk og fysisk fremstillet plancherne. Det gode samarbejde umøntede sig i en flot og informativ udstilling. Mange har været involveret. En speciel tak til Axel Mortensen, hvis imponerende tranefoto var motivet på den plakat, der fulgte udstillingen. En stor tak også til Spar Nord i Helsingør der gav tilskud til udstillingen. Udstillingen havde på åbningsdagen over 100 gæster, og i påskedagene var specielt langfredag en travl dag. 135 mennesker besøgte udstillingen og mange gik senere med på Steen Søgaards tranetur. Peter Rodemann fortæller Tak til alle der på trods af vejr og vind fandt vej til ALVERDENS TRANER i Kohaven. På tur med Bølgen og Kohavens Venner. Et nyt samarbejde! En lun, stille majdag (en af de sjældne i år) kunne besøgende i Kohaven se noget usædvanligt. En fyldt minibus trillede roligt rundt på de små grusveje og stier og stoppede på strategiske steder. Her steg passagerne ud, i adstadigt tempo og nogle med noget besvær, men alle ivrige efter at opleve Kohavens mange forårstegn. Denne tur var resultatet af et samarbejde mellem Kohavens Venner og kulturhuset Bølgen i Ålsgårde. Formålet var at give gangbesværede medborgere mulighed for at komme ud i naturen under ledelse af en guide fra vores forening og ved hjælp af minibusser fra Bølgen. 7 deltagere mødte op på Bølgen. Jeg var deres turleder, og Palle fra Bølgen kørte os sikkert rundt. Første stop var kolonien af skarver i Bondedammen. Derefter gik turen gennem den lysegrønne, nyudsprungne bøgeskov til Pernillesøen med grågæs og gråstrubet lappedykker, videre til Anes hus ved Bøgeholm Sø og til sidst op på P-pladsen overfor gården, hvorfra der var fint kig til både højlandskvæget og det alm. kvæg. En ekstra oplevelse var det, at Kurt Larsen, forpagteren, kom forbi med noget fodertilskud. Det fik det normalt meget rolige højlandskvæg til at sætte i løb hen mod Kurts bil til stor underholdning for os. Turens sidste besøg var Avlsgården, hvor Aase fra bestyrelsen havde sørget for kaffe, lidt småkager og hygge. Vores gæster spiste frokost her, hørte lidt om foreningen og gik rundt og så udstillingen. Stop ved Anes hus Foto og turleder: Steen Søgaard

3 Derefter gik det tilbage til Bølgen. Dog - lige inden bilen trillede ud af Kohaven, kom rørhøgen flyvende, slog en bue ind over bilen og sagde - vistnok farvel til os. Alle fik en god naturoplevelse, - og tror jeg megen viden om Kohavens historie, natur og pleje. Donation På generalforsamlingen i marts blev spørgsmålet om fondsansøgninger stillet. Det er derfor en glæde allerede nu at kunne fortælle, at vi efter ansøgning har fået økonomisk mulighed for at få opfyldt et længe næret ønske: anskaffelsen af yderligere 2 bænke/borde-sæt til vor udendørs grill- og spiseplads. Vi har nemlig modtaget en donation på kr ,- fra Overlæge dr.med. René Vejlgaards Fond, og er meget taknemmelige for den støtte og opbakning fonden har vist os. Fonden har et meget bredt formål af almennyttig karakter, herunder støtte til aktiviteter der har til formål at fremme og bevare jordens dyre- og planteliv. Når vi laver fælles frokoster eller kaffemik i forbindelse med vore arrangementer, når skolebørn med deres lærere har henlagt naturundervisningen til Avlsgården i Kohaven, har vi aldrig haft udendørs siddepladser nok. Den udfordring er hermed løst, og vi glæder os til det gode og hyggelige samvær de nye borde og bænke vil være med til at skabe. Kommende arrangementer De Vilde Blomsters Dag Søndag den 20.juni kl Traditioner skal vi bevare De Vilde Blomsters Dag er en af dem! Botanisk Forening inviterer kommende og nuværende naturelskere til vandringer i Danmarks flora over hele landet. I Hellebæk Kohave kommer Gunnar Rylander Hansen som sædvanlig og går tur med os. Han viser alle slags planter, deres særkender, deres brug, deres voksemuligheder. Frem for alt er han sprængfyldt med underholdende historier om planterne. Med temaet: Livsstrategier bliver vi oplyst og får sat fantasien i sving. Nogle planter har valgt det etårige liv, andre er flerårige. Hvorfor er det sådan? Forskellige voksesteder stiller forskellige krav til planterne. Er det Darwins Survival of the Fittest, vi iagttager? Vi kommer nok ud på fugtige steder, så tag gummistøvlerne på. Bagefter har vi som sædvanlig tændt op i grillen på gårdspladsen, der kan købes øl og vand, men medbring selv madvarerne. Turleder: Gunnar Rylander Hansen Medbring: evt.florabog, lup, gummistøvler, madpakke eller noget til grillen Pris: Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- Høslæt Søndag d. 4. juli kl. 10 Opfordring til alle! Vi mangler høstfolk. Vor lille eng ved Karens hus er klar til at blive slået. Kom og vær med til at slå, høste og rive. Vi glæder os til at se rigtig mange nye og gamle høstfolk. Haves: leer, river og høtyve Belønning: en dejlig solid frokost Folk, fæ og frokost i Kohaven Søndag den 18.juli kl. 11 Kohaven bærer sit navn med rette. Det skotske Højlandskvæg på markerne omkring Avlsgården er en del af den smukke natur. Små kalve med punkfrisurer, voksne langhårede med fint formede horn og den kønne rødbrune farve. Igen i sommer inviterer økolandmand, kvægavler Kurt Larsen, Tikøb på kovandring. Kurt fortæller om sine køer, sit arbejde med dem og om de tanker og økologiske aspekter der ligger bag. Efter turen er der tændt op i grillen på Avlsgården. Medbragt frokost kan suppleres med grillstegte økopølser og andre smagsprøver. Drikkelse og et udvalg af Kurt Larsens velsmagende kødvarer kan købes. Turleder: Kurt Larsen Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- På fodtur i det historiske Hellebæk Søndag den 1. august kl Sidste sommer afholdt Hellebæk Kohaves Venner en kultur-cykeltur med Erik Trolle som guide. Siden da har fodfolket spurgt, om der da ikke kunne laves en tur for dem. Og jo, det kunne der da! Så med Erik Trolle som guide og fortæller drager vi ned ad Bøssemagergade til Hellebækgård og gennem skoven tilbage til Hellebæk Kirkegård (som også er mødestedet). Undervejs skal vi se og høre om kirkegården, bomuldsfabriken, Grevindens Hus, mesterboligerne, Kongens Mølle, Hellebækgård og meget mere. Turen vil vare et par timer. Turleder: egnshistoriker Erik Trolle Mødested: Hellebæk Kirkegård, Bøssemagergade Husk: de goe travesko Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- Tegne- og maleworkshop kl Søndag d. 11. juli - d. 15. august - d. 26. september Vi kan glæde alle vore tegne- og maleglade medlemmer med, at vi igen afholder workshop med billedkunstneren Merete Jürgensen fra kunstnergruppen Dane.- Inspiration hentes i Kohavens dejlige natur. Tilmelding ikke nødvendig. Kom blot glad og fro med lyst til at arbejde kreativt sammen. Medbring: egne materialer, papir, lærred, farver, evt. staffeli og en madpakke Pris: gratis for medlemmer, andre kr. 75,- pr.gang Værd at vide om natur og miljø Lefestival 2010 i Gribskov Danmarks Naturfredningsforening afholder i samarbejde med Strøgårdsvang Høslætlaug lefestival i Toggerup Enghave i Gribskov. Åbent hus lørdag den 26. juni kl Programmet byder på konkurrencer, kulsviere, frederiksborgheste, engvandring og minikursus i leslåning. Vil du vide mere klik ind på dn.dk/lefestival

4 Annonce: Højhus og eenfamilieshuse til leje. Enkelte ledige 1-værelses lejligheder i højhuset Stærebo. Egen indgang selskabeligt miljø. Derudover tilbydes 4 helt nyopførte eenfamilieshuse. Særdeles egnede til rødstjært og broget fluesnapper med mager. Børnevenlige, trygge omgivelser i Avlsgårdens dejlige have. Billetmrk.: Ornitologen Nyt fra medlemmerne Traner i stepdance Af Ann Frimann Vi oplevede et af naturens store (vid)undere, da vi, en busfuld af Kohavens Venner, den 28. marts stod ved bredden af en sø i det svenske Vattenrike ved Kristiansstad og stirrede over mod den anden bred for at se nogle store fugle gå til ro. Først havde vi set dem indtage deres aftensmad ved en anden sø, men der var ikke mange fugle, og der var ikke meget sjovt ved dem. Det havde ikke fremgået af denne indbydelse til den første tur ud i verden udenfor Kohaven, at det nu skulle blive allermest fantastisk at se tranerne gøre sig klar til natten. I let forårsregn var vi vandret fra landevejen ned til fugletårnet ved Pulken, men dér var ikke meget at se. Vi havde læst om tusindvis af traner, der samledes for at spise og så gå til ro sammen, og at de havde deres ritualer, bl.a. en lille stepdance, før mørket sænkede sig. Nåvel, sagde jeg til mig selv. Her sker ikke meget. Vi har nok bare været uheldige på denne tur. Men så skete underet. Ved en lille p-plads mødte jeg et midaldrende ægtepar på vej til middag hos nogle venner. De var pænt klædt på. Fruen på højhælede sko, han under blød hat og i fin sort frakke. Men. Frem fra bagagerummet trak de alskens kikkerter, som de tjenstvilligt lånte mig samtidig med, at de forklarede, hvad der skete på den anden søbred. Fuglene råbte Hej, Hej, når de så en flok nærme sig og dansede en livlig stepdance for at hilse den nye flok velkommen. Derpå vadede de ud i sivene og stillede sig i vandet for at undgå at blive taget af ræve, mens de sov. P-plads søges Se, det vidste jeg ikke, så det var en glad fugleven, der kunne sætte sig i bussen igen og køre hjem. Jeg tror jeg smiler fornøjet endnu efter dén oplevelse. Dagen startede med bus og færge fra Helsingør. Turistfører, ornitolog Peter Rodemann ledede turen. I den gamle garnisonsby Kristiansstad lagde vi vejen om ad et vandtårn, hvor der boede en vandrefalk, og derefter så vi en ægte renæssancekirke fra Chr. IVs tid, nemlig Heliga Trefaldigheds Kyrkan. Vi kom i slutningen af en gudstjeneste og nød godt af, at der denne dag, Palmesøndag, vankede kaffe og kage til alle. Midt i al renæssanceherligheden var kirken dejlig hverdagsagtig, og en god oplevelse på en fugletur ---///--- Redaktionen kan tilføje, at vi i Pulken besøgte kunstneren Carl Chr. Tofte og hans lille familie som gæstfrit havde inviteret os alle (50 med store mudderstøvler) indenfor i deres hus og galleri. På væggene hang de fantastiske natur- og fuglebilleder og lige udenfor foldede motivverdenen sig ud som en kæmpestor vifte. - Det var en dejlig oplevelse. Tak til jer fra os i Kohaven. Deadline for indlæg til næste nr. d. 27. august 2010 Redaktion Redaktør Kirsten Holst (ansv) Tlf / Niels Grønkjær, Axel Gaarslev, Henrik Schurmann Stop ved Maltesholm Tryk: Skibstegnestuen, Ålsgårde Kontakt til foreneingen Formand Steen Søgaard Tlf / Kasserer Niels Grønkjær Tlf / w.w.w. kohavensvenner.dk

5 Tillæg til nyhedsbrev Årgang 8 nr. 2 juni 2010 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk Moseliget fra Hellebæk af Lone Hvass I foråret 1943 var manglen på brændsel stor, og de sædvanlige tørvegravninger fandt sted i moserne i Hellebæk sogn. I den lille kedelmose umiddelbart nordøst for Hellebæk Avlsgaard fandt en tørvearbejder et særdeles velbevaret skelet 1½ meter under tørvens overflade. Benene blev gravet op først, og hovedet, der lå i næste tørvebænk, fulgte efter. Hellebæk-områdets altid skarpe iagttager, Anders Møller fra firmaet Møllers Kran og Tip fortæller at skelettet blev afleveret til lærer Alex Willadsen, der var korrespondent ved flere aviser. Han var gift med lærer Karen Willadsen. De boede oppe på første sal over gymnastiksalen på Hellebæk Skole. Her under den ægteskabelige seng blev det opgravede skelet gemt, bl.a. på grund af tyskerne, som kunne finde det mistænkeligt hvis man transporterede skeletdele til København. Desuden var det jo ikke sikkert at Nationalmuseet var interesseret i fundet, så derfor blev skelettet liggende til efter krigen, hvor det i 1946 blev afleveret til Nationalmuseet. Denne aflevering stod Flynderupgaard Museets grundlægger Arne Meyling for, da han i et brev til Nationalmuseet dateret meddeler, at Willadsen vil sende skelettet derind:»desværre har vist Æltemaskinen haft fat i det. Jeg haaber ikke min [tidligere fremsendte] Bemærkning om at faa Del i eventuelle Fund inden for Kommunens Omraade er blevet misforstaaet. Min mening var blot, dersom der fandtes mange Ting af samme Slags, og Nationalmuseet ikke var interesseret i at have det alt sammen, vilde jeg være glad for at faa lidt. I vor Fundats har jeg af samme Grund faaet indsat Bemærkningen om vort Formaal, at virke vækkende paa Befolkningen, hvorved historiske Fund faar- bedre Mulighed for at komme Nationalmuseet i Hænde. Skulde vi derfor komme i besiddelse af noget, som har Nationalmuseets Interesse, vil vi til enhver Tid overlade Nationalmuseet det. I øvrigt er det som sagt den pædagogiske Side af Sagen, som er min Hovedopgave. Naar jeg en Dag har faaet udarbejdet Forklaringer til en Udstilling af vore Stenoldsager, skulde det glæde mig at høre Deres Mening om Arbejdet«. Selvom æltemaskinen havde haft fat i skelettet, var det alligevel så velbevaret, at det stadig hører til de bedst bevarede skeletter, vi har fra oldtiden. Det blev grundigt undersøgt på Antropologisk Laboratorium - senere Panum Instituttet, hvor det blev liggende indtil det i dette forår blev overflyttet til vort museum. Undersøgelsen viste, at det var skelettet af en ung mand, år gammel, regelmæssig og velproportioneret. Han har været ca. 170 cm høj med slanke lemmeknogler. Tænderne var stærkt slidte Udsnit af topografisk kort fra 1948 over området ved Hellebæk Avlsgaard og herover fotografi af fundstedet (fot. Carsten Møller 2009).

6 og- uden caries. I højre fodled ses nogle knogleforandringer, som kunne tyde på betændelse- i et led. En kulstof 14-datering har vist, at skelettet er fra f. Kr.; det vil sige at den unge mand har levet for mere end år siden i det vi kalder for den ældste jernalder - netop den periode, hvorfra hovedparten af de berømte moselig som Tollundmanden, Grauballemanden og Huldremosekvinden, stammer. Der er ingen tegn på at han har levet af fisk trods nærheden til kysten. Udover ovennævnte berømte fund findes talrige andre moselig bevaret, hovedsagligt i jyske og nordvesttyske moser, hvor højmosernes specielle fysiske og biokemiske sammensætning, samt manglen på ilt har bevaret moseligenes bløddele. På Sjælland er der ikke fundet moselig, hvor bløddelene er bevaret. Den unge mand må være ofret til guderne og derefter lagt i mosen, nøgen eller med ganske få dragtdele. Hvordan han døde, ved vi ikke, men ofringen har fundet sted på et centralt kultområde. Når kun skelettet er bevaret skyldes det, at der er så meget kalk i lavmosen, at knogler er særdeles godt bevaret, mens stoffer som hud og horn opløses. Hvis grundvandet er surt, vil knoglerne opløses, mens hornstof vil have mulighed for at blive bevaret. Fra hele Nordvesteuropa kendes mere end moselig fra forskellige perioder af oldtiden, dog særlig fra den ældre jernalder. Romerske forfattere nævner, at der i det samtidige Germanien, som Norden var en del af, blev ofret krigsfanger, kriminelle og uskyldige samt slaver, men også frugtbarhedsofringer fandt sted i de store moser. De ofrede har alle været folk i deres bedste alder, mellem 20 og 40 år, og der er lige mange af hvert køn. Noget tyder på, at man ofte har henrettet flere personer i samme mose. Mosen nær Hellebæk Avlsgaard er ikke det eneste sted på egnen, hvor der er foretaget en menneskeofring. I den nærliggende Skindersø Mose blev der i 1942 fundet et trepaneret kranium. Trepanering blev i oldtiden anvendt både som helbredende indgreb ved læsioner og som en sakraloperation. Desværre ved vi ikke, hvor kraniet er i dag; det blev fundet af tørvearbejderne og blev bragt til Nationalmuseet i På kraniet fandtes et flere kvadratcentimeter stort hul. Det, som oprindelig havde været et af Nordsjællands største overdrev gennemskæres i dag af den stærkt befærdede Skindersøvej. At Skindersø Mose og Hellebækken (Helligbækken) og dens tilstødende moser i Teglstrup Vang og Kohaven gemmer på menneskeofringer fra jernalderen, gør ikke området mindre spændende. Moserne dengang var e tilgroede med træer som i dag. Artiklen har været bragt i Forening & Museum nr Tak til Lone Hvass og Lars Bjørn Madsen, Helsingør Bymuseum Moseliget er nu udstillet på Helsingør Bymuseum påfornemste vis, takket være Helsingør Museumsforening, der har betalt den kostbare, til formålet fremstillede montre.

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev. Hellebæk Kohaves venner kan begynde forfra

Nyhedsbrev. Hellebæk Kohaves venner kan begynde forfra Nyhedsbrev Årgang 9 nr. 3 september 2011 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk www.kohavensvenner.dk Hellebæk Kohaves venner kan begynde forfra var overskriften i Frederiksborg Amtsavis den 18.

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Nyhedsbrev. Forligskredsen bag nationalparkloven sagde. forslag til Nationalparken Kongernes Nordsjælland

Nyhedsbrev. Forligskredsen bag nationalparkloven sagde. forslag til Nationalparken Kongernes Nordsjælland Nyhedsbrev Årgang 14 nr. 3 december 2016 Hellebæk Avlsgård, Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk www.kohavensvenner.dk Forligskredsen bag nationalparkloven sagde ja til Nationalpark Kongernes Nordsjælland Af

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til

Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til Forord Små historier, som jeg har hørt fra Serafim Hvem er Serafim? Serafim er en lille engel, som kommer til mig i nattens stille timer og fortæller alle de historier, som jeg skriver. Det er ikke mine

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017

Naturoplevelser i Fredericia Kommune 2017 Foto: Ole Klottrup Ørnens Dag ved Rands Fjord Søndag den 26. februar kl. 10-14 Vi står klar med teleskoper i og ved tårnet og vil fortælle om ørnenes spændende adfærd og biologi. Reden kan ses fra fugletårnet

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening 2007 Fra turen til Sanderumgård d. 15-6-2007 2007/2 Fredag d. 8 januar var der lokalhistorisk aften i Ferritslev Fritidshus, hvor tidligere borgmester i Årslev kommune

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

nyhedsbrev. HELLEBÆK KOHAVES VENNER Godt nytår

nyhedsbrev. HELLEBÆK KOHAVES VENNER Godt nytår Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER Årgang 6 nr. 1 Januar 2008 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk www. kohavensvenner.dk Godt nytår Redaktion og bestyrelse ønsker alle vore venner et godt og

Læs mere

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT

3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT 3. kvartal 2012. NØDEBO NIMBUS NYT Bestyrelsen: Formand: Peter Ahrendt, ahrendt@c.dk Næstformand: Gunnar Svendsen, bogsvendsen@gmail.com Kasserer: Erik Kristensen, erkr@c.dk Turarrangør: Bent Jørgensen,

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER

Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER Årgang 6 nr. 2 juni 2008 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk www. kohavensvenner.dk Foreningen kan i år fejre 5 års jubilæum. Det kan vi gøre med et medlemstal,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint.

- Håndarbejde, Taskeflet, Madlavning for mænd, Sløjd, holdene kører fint. ( BERETNING 19 MARTS 2014.) Eget hus?? Ja, hvad skal jeg sige! Kommunen har skrevet de skal spare 180 mill. Kr. - Vi prøvede om vi kunne få et ben indenfor Centrumhuset, men det er for de unge og deres

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

17. søndag efter Trinitatis

17. søndag efter Trinitatis 17. søndag efter Trinitatis Salmevalg 729: Nu falmer skoven trindt om land 392: Himlene, Herre, fortælle din ære 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord 68: Se, hvilket menneske 730: Vi pløjed og

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.00 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.3/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 6. marts 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Køretøjer af alle slags NB. Hvis

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Generalforsamling

Generalforsamling Struer Folkedanserforening Medlemsorientering Nov. 2012 29. årgang NR. 2 www.struerfolkedanserforening.dk Generalforsamling Struer Folkedanserforening afholder ordinær Generalforsamling mandag d. 21. januar

Læs mere

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015

Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Oversigt over Holstebro Kommunes naturvejlederture 2015 Hvert år afholder kommunen en række naturvejlederarrangementer ud i vores skønne natur. På turene bliver der fortalt om dyr og planter og om de store

Læs mere

Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER. Godt nytår. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)

Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER. Godt nytår. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser) Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER Årgang 7 nr. 1 januar 2009 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk www. kohavensvenner.dk Godt nytår Redaktion og bestyrelse ønsker alle vore venner et godt og

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012

ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 ARRANGEMENTER I NATURPARK ÅMOSEN EFTERÅR & VINTER 2012 MEGET I VENTE! Du modtager denne oversigt over de kommende arrangementer i Naturpark Åmosen, fordi du har skrevet dig på vores nyhedsliste under et

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 47 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Juli 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Sølager - Kulhuse 1 Præstø Havn 2 Sofiero 2-3 Samsø 4 Fotodag 4 Højeruplund

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling

Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Side 1 af 5 Hvor vi dyrker stavgang - gymnastik og bowling Bestyrelsens beretning om 2015 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 15. marts 2016 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder:

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER. Siden sidst. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)

Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER. Siden sidst. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser) Nyhedsbrev HELLEBÆK KOHAVES VENNER Årgang 5 nr. 2 Juni 2007 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk www. kohavensvenner.dk Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)

Læs mere

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ...

Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet. Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen. Opgaveark ... Johannes Larsen, Svanemøllen set fra forhaven, 1937. Johannes Larsen Museet Opgaveark Johannes & Alhed Larsen Et hjem i naturen Navn: Klasse:... Møllebakken Johannes og Alhed Larsen, ca. 1900 Ægteparret

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Hugin og Munin Klubben Midtjylland

Hugin og Munin Klubben Midtjylland Hugin og Munin Klubben Midtjylland Nr. 25 september - december 2012 SILKEBORG KULTURHISTORISKE MUSEUM Praktiske oplysninger: Program: I bladet finder du klubbens program for september,oktober,november,december

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet.

Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Hermed har I turkataloget. Når I skal vurdere hvilke ture I skal vælge, så tænk over at lejren ligger i 1200 meter over havet. Den enkelte kreds kan opdele sig i flere turhold - blot at der er en ansvarlig

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Program November 2015 April 2016

Program November 2015 April 2016 Program November 2015 April 2016 "Formanden har ordet..." Kære naturven, du står nu med foreningens program for vintersæsonen i hånden. Og selv om det er vinter med ikke mange planter i naturen, så går

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe.

Herunder På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg, hvor vi nyder vores the og kaffe. Herunder 2016 Sir / Lyngbjerg Søndag d. 17.4 2016 kl. 13 Ca. 20 km Start kl. 13 fra Holstebro Aktivitetscenter. Turleder : Inger Andersen På denne første forårstur cykler vi til udsigtstårnet ved Sir/Lyngbjerg,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots

Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fortiden i landskabet - Kom og hør eksperterne fortælle om Nordsjællands arkæologiske hot-spots Fem søndage i træk inviterer Museum Nordsjælland alle interesserede til at opleve nogle af de mest spændende

Læs mere

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014

Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Nyt fra Kalundborg Turistforening Februar 2014 Indkaldelse til generalforsamling i Kalundborg Turistforening tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.30 på Kalundborg Vandrerhjem Stadion Allé 5 4400 Kalundborg

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013

Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 Nyhedsbrev Nr.20/ MAJ 2013. 1913-2013 hundrede ÅRs ostetradition Knuthenlund Gods, Knuthenlundvej 7B, 4952 Stokkemarke, Tlf 54 71 13 80 www.knuthenlund.dk / info@knuthenlund.dk Besøg vores gårdmejeri,

Læs mere