Nyhedsbrev. Siden sidst. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev. Siden sidst. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser)"

Transkript

1 Nyhedsbrev Årgang 8 nr. 2 juni 2010 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk Velkommen til alle nye og gamle medlemmer. Vi glæder os til gensyn omkring sommerens aktiviteter. Siden sidst Generalforsamling søndag den 7. marts 2010 Ca. 55 medlemmer var mødt til generalforsamlingen. Selv nogle ståpladser var besatte! Generalforsamlingen blev indledt med et yderst spændende foredrag om Moseliget fra Hellebæk. Museumsinspektør, arkæolog Lone Hvass fra Helsingør Bymuseum berettede om fundet af et særdeles velbevaret skelet af en ung mand, der må være ofret til guderne og lagt i mosen lige bag Avlsgården for mere end 2000 år siden. Se tillægget for en uddybning af foredraget. Efter foredraget en kort pause med kaffe og kage, derefter startede generalforsamlingen. Fernisering traneudstilling d. 1. april Formand Steen Søgaard aflagde beretning, der blev rost som et flot resultat samt en grundig præsentation. Beretningen blev godkendt. Kasserer Niels Grønkjær gennemgik det reviderede regnskab, der fortsat viser et negativt resultat og større end sidste år. Balance næste år tilstræbes. Fra forsamlingen efterlystes yderlig fondssøgning til foreningens drift. Regnskabet blev godkendt. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Uændret kontingent vedtaget samt genvalg til bestyrelsen og revisorpost. Bestyrelsen: Formand Steen Søgaard, kasserer Niels Grønkjær, Axel Gaarslev, Henrik Schurmann, Poul Erik Pedersen, Peter Rodemann, Kirsten Holst. Suppleanter: Aase Olesen, Gitte Brandenburg. Revisor: Per Christensen. Under eventuelt orienterede Poul Erik Pedersen om status vedrørende vor Nationalpark, herunder bl.a. at kommunerne har bedt om en fornyet forhandling med den nye miljøminister. En velbesøgt generalforsamling afholdt i en hyggelig atmosfære. Foråret 2010 i Hellebæk Kohave En uges tid inde i marts kom omslaget til foråret. Det blev med megen vestenvind, hvilket erfaringsmæssigt ikke giver så meget fugletræk hos os. Ind i mellem svingede vinden dog i øst, og vi fik nogle pust af varme. Men her i skrivende stund (midten af maj) kan vi se tilbage på et forår uden længere perioder med varme og østlige vinde. Trods dette har fugletrækket været helt acceptabelt. Det er blevet talt op alle de dage, hvor der har været fugletræk af entusiastiske ornitologer (se tabellen). Vi har observeret næsten 100 røde glenter, og et par sorte glenter er det da også blevet til. 20 havørne trak igennem, og en ældre fugl har besøgt området flere gange og skræmt de stakkels grågæs. En enkelt kongeørn sås kortvarigt. Vores vigtigste art på træk, musvågen, blev optalt til fugle, og det er lidt under gennemsnittet. Næsten 3000 traner blev det til, og med så lidt østenvind er det ikke ringe. Bedste trækdag blev 25/3 med traner! Den følgende dag sås en hvid stork flyve over og forsvinde mod Skåne. I Bondedammen kan man i år igen nyde skarverne ude på øen. Familielivet iagttages på ganske nært hold, hvis man spadserer ud på det lille næs på vestsiden af søen. Der er reder, og de fleste af dem er vist beboede. Måske er der ikke plads til flere nu, for nu er der dukket skarver op i Bøgeholm Sø, lidt vest herfor. Her er der minimum 18 reder, også bygget ude på øen i denne sø. Med denne byggestil håber skarverne at få lidt fred. Grågæssene stortrives i Kohaven. Rævene er nemlig stadig et sjældent syn, efter at sygdommen skab udryddede de fleste. Man kan dette forår observere mindst voksne gæs i Kohaven. De fleste er nok ungfugle fra sidste år, som ikke yngler. De driver rundt i små flokke og gør sig til gode med det saftige grønne græs. Der er selvfølgelig også en del par med små unger. Kalender/oversigt (Hold øje med hjemmesiden for ændringer og tilføjelser) De Vilde Blomsters Dag Søndag d. 20. juni kl Høslæt på engen Søndag d. 4. juli kl. 10 Maleworkshop Søndag d. 11. juli kl Folk, fæ og frokost Søndag d. 18. juli kl. 11 Kulturfodtur Søndag d. 1. august kl Maleworkshop Søndag d. 15. august kl Maleworkshop Søndag d. 26. september kl

2 Trækket af rovfugle og traner i Hellebæk 27/2 13/5 2010: v/steen Søgaard art Antal Sort glente...3 Rød glente...98 Havørn...20 Hede/steppehøg...1 Rørhøg...85 Blå kærhøg...43 Hedehøg...1 Duehøg...7 Spurvehøg Kongeørn...1 Musvåge Fjeldvåge...71 Fiskeørn Tårnfalk...7 Dværgfalk...15 Lærkefalk...5 Vandrefalk...12 Rovfugle ialt Traner Blandt det lidt mere sofistikerede kan nævnes, at både rørhøgen og lærkefalken er vendt tilbage som ynglefugle. På selve Hellebæk Avlsgård har ornitologerne kunnet glæde sig over et besøg af den efterhånden meget sjældne toplærke og en sortrygget vipstjert. Forårsudstilling 2010: Alverdens traner Så oprandt da skærtorsdag den 1.april, hvor II.del af tranernes tretrinsraket skulle løbe af stablen. Dørene åbnedes. Ind myldrede det med gæster. På bordene stod forfriskninger. I vinduerne lyste påskeliljerne. På væggene hang plancher med alverdens traner. Formand Steen Søgaard bød hjertelig velkommen til alle og specielt til Helsingør kommunes grønne guide, ornitolog Carsten Birket Andersen, der så venligt havde sagt ja til at åbne udstillingen. Carsten Birket Andersen fortalte om de smukke traners forunderlige liv, trækvaner og udbredelse. Gode ønsker for udstillingen og klapsalver fulgte. Udstillingen var åbnet. Plancherne om alverdens traner har Peter Rodemann, medlem af bestyrelsen, udarbejdet på basis af materiale og tilladelse fra The International Crane Foundation. Meget af materialet ligger på internettet, men det utrolig store arbejde med at udvælge og oversætte skyldes helt suverænt Peter Rodemann. Viden og ildhu gik hånd i hånd. Ved sin side havde han Henrik Schurmann også medlem af bestyrelsen. Henrik har teknisk, grafisk og fysisk fremstillet plancherne. Det gode samarbejde umøntede sig i en flot og informativ udstilling. Mange har været involveret. En speciel tak til Axel Mortensen, hvis imponerende tranefoto var motivet på den plakat, der fulgte udstillingen. En stor tak også til Spar Nord i Helsingør der gav tilskud til udstillingen. Udstillingen havde på åbningsdagen over 100 gæster, og i påskedagene var specielt langfredag en travl dag. 135 mennesker besøgte udstillingen og mange gik senere med på Steen Søgaards tranetur. Peter Rodemann fortæller Tak til alle der på trods af vejr og vind fandt vej til ALVERDENS TRANER i Kohaven. På tur med Bølgen og Kohavens Venner. Et nyt samarbejde! En lun, stille majdag (en af de sjældne i år) kunne besøgende i Kohaven se noget usædvanligt. En fyldt minibus trillede roligt rundt på de små grusveje og stier og stoppede på strategiske steder. Her steg passagerne ud, i adstadigt tempo og nogle med noget besvær, men alle ivrige efter at opleve Kohavens mange forårstegn. Denne tur var resultatet af et samarbejde mellem Kohavens Venner og kulturhuset Bølgen i Ålsgårde. Formålet var at give gangbesværede medborgere mulighed for at komme ud i naturen under ledelse af en guide fra vores forening og ved hjælp af minibusser fra Bølgen. 7 deltagere mødte op på Bølgen. Jeg var deres turleder, og Palle fra Bølgen kørte os sikkert rundt. Første stop var kolonien af skarver i Bondedammen. Derefter gik turen gennem den lysegrønne, nyudsprungne bøgeskov til Pernillesøen med grågæs og gråstrubet lappedykker, videre til Anes hus ved Bøgeholm Sø og til sidst op på P-pladsen overfor gården, hvorfra der var fint kig til både højlandskvæget og det alm. kvæg. En ekstra oplevelse var det, at Kurt Larsen, forpagteren, kom forbi med noget fodertilskud. Det fik det normalt meget rolige højlandskvæg til at sætte i løb hen mod Kurts bil til stor underholdning for os. Turens sidste besøg var Avlsgården, hvor Aase fra bestyrelsen havde sørget for kaffe, lidt småkager og hygge. Vores gæster spiste frokost her, hørte lidt om foreningen og gik rundt og så udstillingen. Stop ved Anes hus Foto og turleder: Steen Søgaard

3 Derefter gik det tilbage til Bølgen. Dog - lige inden bilen trillede ud af Kohaven, kom rørhøgen flyvende, slog en bue ind over bilen og sagde - vistnok farvel til os. Alle fik en god naturoplevelse, - og tror jeg megen viden om Kohavens historie, natur og pleje. Donation På generalforsamlingen i marts blev spørgsmålet om fondsansøgninger stillet. Det er derfor en glæde allerede nu at kunne fortælle, at vi efter ansøgning har fået økonomisk mulighed for at få opfyldt et længe næret ønske: anskaffelsen af yderligere 2 bænke/borde-sæt til vor udendørs grill- og spiseplads. Vi har nemlig modtaget en donation på kr ,- fra Overlæge dr.med. René Vejlgaards Fond, og er meget taknemmelige for den støtte og opbakning fonden har vist os. Fonden har et meget bredt formål af almennyttig karakter, herunder støtte til aktiviteter der har til formål at fremme og bevare jordens dyre- og planteliv. Når vi laver fælles frokoster eller kaffemik i forbindelse med vore arrangementer, når skolebørn med deres lærere har henlagt naturundervisningen til Avlsgården i Kohaven, har vi aldrig haft udendørs siddepladser nok. Den udfordring er hermed løst, og vi glæder os til det gode og hyggelige samvær de nye borde og bænke vil være med til at skabe. Kommende arrangementer De Vilde Blomsters Dag Søndag den 20.juni kl Traditioner skal vi bevare De Vilde Blomsters Dag er en af dem! Botanisk Forening inviterer kommende og nuværende naturelskere til vandringer i Danmarks flora over hele landet. I Hellebæk Kohave kommer Gunnar Rylander Hansen som sædvanlig og går tur med os. Han viser alle slags planter, deres særkender, deres brug, deres voksemuligheder. Frem for alt er han sprængfyldt med underholdende historier om planterne. Med temaet: Livsstrategier bliver vi oplyst og får sat fantasien i sving. Nogle planter har valgt det etårige liv, andre er flerårige. Hvorfor er det sådan? Forskellige voksesteder stiller forskellige krav til planterne. Er det Darwins Survival of the Fittest, vi iagttager? Vi kommer nok ud på fugtige steder, så tag gummistøvlerne på. Bagefter har vi som sædvanlig tændt op i grillen på gårdspladsen, der kan købes øl og vand, men medbring selv madvarerne. Turleder: Gunnar Rylander Hansen Medbring: evt.florabog, lup, gummistøvler, madpakke eller noget til grillen Pris: Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- Høslæt Søndag d. 4. juli kl. 10 Opfordring til alle! Vi mangler høstfolk. Vor lille eng ved Karens hus er klar til at blive slået. Kom og vær med til at slå, høste og rive. Vi glæder os til at se rigtig mange nye og gamle høstfolk. Haves: leer, river og høtyve Belønning: en dejlig solid frokost Folk, fæ og frokost i Kohaven Søndag den 18.juli kl. 11 Kohaven bærer sit navn med rette. Det skotske Højlandskvæg på markerne omkring Avlsgården er en del af den smukke natur. Små kalve med punkfrisurer, voksne langhårede med fint formede horn og den kønne rødbrune farve. Igen i sommer inviterer økolandmand, kvægavler Kurt Larsen, Tikøb på kovandring. Kurt fortæller om sine køer, sit arbejde med dem og om de tanker og økologiske aspekter der ligger bag. Efter turen er der tændt op i grillen på Avlsgården. Medbragt frokost kan suppleres med grillstegte økopølser og andre smagsprøver. Drikkelse og et udvalg af Kurt Larsens velsmagende kødvarer kan købes. Turleder: Kurt Larsen Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- På fodtur i det historiske Hellebæk Søndag den 1. august kl Sidste sommer afholdt Hellebæk Kohaves Venner en kultur-cykeltur med Erik Trolle som guide. Siden da har fodfolket spurgt, om der da ikke kunne laves en tur for dem. Og jo, det kunne der da! Så med Erik Trolle som guide og fortæller drager vi ned ad Bøssemagergade til Hellebækgård og gennem skoven tilbage til Hellebæk Kirkegård (som også er mødestedet). Undervejs skal vi se og høre om kirkegården, bomuldsfabriken, Grevindens Hus, mesterboligerne, Kongens Mølle, Hellebækgård og meget mere. Turen vil vare et par timer. Turleder: egnshistoriker Erik Trolle Mødested: Hellebæk Kirkegård, Bøssemagergade Husk: de goe travesko Gratis for medlemmer, andre kr. 20,- Tegne- og maleworkshop kl Søndag d. 11. juli - d. 15. august - d. 26. september Vi kan glæde alle vore tegne- og maleglade medlemmer med, at vi igen afholder workshop med billedkunstneren Merete Jürgensen fra kunstnergruppen Dane.- Inspiration hentes i Kohavens dejlige natur. Tilmelding ikke nødvendig. Kom blot glad og fro med lyst til at arbejde kreativt sammen. Medbring: egne materialer, papir, lærred, farver, evt. staffeli og en madpakke Pris: gratis for medlemmer, andre kr. 75,- pr.gang Værd at vide om natur og miljø Lefestival 2010 i Gribskov Danmarks Naturfredningsforening afholder i samarbejde med Strøgårdsvang Høslætlaug lefestival i Toggerup Enghave i Gribskov. Åbent hus lørdag den 26. juni kl Programmet byder på konkurrencer, kulsviere, frederiksborgheste, engvandring og minikursus i leslåning. Vil du vide mere klik ind på dn.dk/lefestival

4 Annonce: Højhus og eenfamilieshuse til leje. Enkelte ledige 1-værelses lejligheder i højhuset Stærebo. Egen indgang selskabeligt miljø. Derudover tilbydes 4 helt nyopførte eenfamilieshuse. Særdeles egnede til rødstjært og broget fluesnapper med mager. Børnevenlige, trygge omgivelser i Avlsgårdens dejlige have. Billetmrk.: Ornitologen Nyt fra medlemmerne Traner i stepdance Af Ann Frimann Vi oplevede et af naturens store (vid)undere, da vi, en busfuld af Kohavens Venner, den 28. marts stod ved bredden af en sø i det svenske Vattenrike ved Kristiansstad og stirrede over mod den anden bred for at se nogle store fugle gå til ro. Først havde vi set dem indtage deres aftensmad ved en anden sø, men der var ikke mange fugle, og der var ikke meget sjovt ved dem. Det havde ikke fremgået af denne indbydelse til den første tur ud i verden udenfor Kohaven, at det nu skulle blive allermest fantastisk at se tranerne gøre sig klar til natten. I let forårsregn var vi vandret fra landevejen ned til fugletårnet ved Pulken, men dér var ikke meget at se. Vi havde læst om tusindvis af traner, der samledes for at spise og så gå til ro sammen, og at de havde deres ritualer, bl.a. en lille stepdance, før mørket sænkede sig. Nåvel, sagde jeg til mig selv. Her sker ikke meget. Vi har nok bare været uheldige på denne tur. Men så skete underet. Ved en lille p-plads mødte jeg et midaldrende ægtepar på vej til middag hos nogle venner. De var pænt klædt på. Fruen på højhælede sko, han under blød hat og i fin sort frakke. Men. Frem fra bagagerummet trak de alskens kikkerter, som de tjenstvilligt lånte mig samtidig med, at de forklarede, hvad der skete på den anden søbred. Fuglene råbte Hej, Hej, når de så en flok nærme sig og dansede en livlig stepdance for at hilse den nye flok velkommen. Derpå vadede de ud i sivene og stillede sig i vandet for at undgå at blive taget af ræve, mens de sov. P-plads søges Se, det vidste jeg ikke, så det var en glad fugleven, der kunne sætte sig i bussen igen og køre hjem. Jeg tror jeg smiler fornøjet endnu efter dén oplevelse. Dagen startede med bus og færge fra Helsingør. Turistfører, ornitolog Peter Rodemann ledede turen. I den gamle garnisonsby Kristiansstad lagde vi vejen om ad et vandtårn, hvor der boede en vandrefalk, og derefter så vi en ægte renæssancekirke fra Chr. IVs tid, nemlig Heliga Trefaldigheds Kyrkan. Vi kom i slutningen af en gudstjeneste og nød godt af, at der denne dag, Palmesøndag, vankede kaffe og kage til alle. Midt i al renæssanceherligheden var kirken dejlig hverdagsagtig, og en god oplevelse på en fugletur ---///--- Redaktionen kan tilføje, at vi i Pulken besøgte kunstneren Carl Chr. Tofte og hans lille familie som gæstfrit havde inviteret os alle (50 med store mudderstøvler) indenfor i deres hus og galleri. På væggene hang de fantastiske natur- og fuglebilleder og lige udenfor foldede motivverdenen sig ud som en kæmpestor vifte. - Det var en dejlig oplevelse. Tak til jer fra os i Kohaven. Deadline for indlæg til næste nr. d. 27. august 2010 Redaktion Redaktør Kirsten Holst (ansv) Tlf / Niels Grønkjær, Axel Gaarslev, Henrik Schurmann Stop ved Maltesholm Tryk: Skibstegnestuen, Ålsgårde Kontakt til foreneingen Formand Steen Søgaard Tlf / Kasserer Niels Grønkjær Tlf / w.w.w. kohavensvenner.dk

5 Tillæg til nyhedsbrev Årgang 8 nr. 2 juni 2010 Hellebæk Avlsgård Hellebækvej 87, 3150 Hellebæk Moseliget fra Hellebæk af Lone Hvass I foråret 1943 var manglen på brændsel stor, og de sædvanlige tørvegravninger fandt sted i moserne i Hellebæk sogn. I den lille kedelmose umiddelbart nordøst for Hellebæk Avlsgaard fandt en tørvearbejder et særdeles velbevaret skelet 1½ meter under tørvens overflade. Benene blev gravet op først, og hovedet, der lå i næste tørvebænk, fulgte efter. Hellebæk-områdets altid skarpe iagttager, Anders Møller fra firmaet Møllers Kran og Tip fortæller at skelettet blev afleveret til lærer Alex Willadsen, der var korrespondent ved flere aviser. Han var gift med lærer Karen Willadsen. De boede oppe på første sal over gymnastiksalen på Hellebæk Skole. Her under den ægteskabelige seng blev det opgravede skelet gemt, bl.a. på grund af tyskerne, som kunne finde det mistænkeligt hvis man transporterede skeletdele til København. Desuden var det jo ikke sikkert at Nationalmuseet var interesseret i fundet, så derfor blev skelettet liggende til efter krigen, hvor det i 1946 blev afleveret til Nationalmuseet. Denne aflevering stod Flynderupgaard Museets grundlægger Arne Meyling for, da han i et brev til Nationalmuseet dateret meddeler, at Willadsen vil sende skelettet derind:»desværre har vist Æltemaskinen haft fat i det. Jeg haaber ikke min [tidligere fremsendte] Bemærkning om at faa Del i eventuelle Fund inden for Kommunens Omraade er blevet misforstaaet. Min mening var blot, dersom der fandtes mange Ting af samme Slags, og Nationalmuseet ikke var interesseret i at have det alt sammen, vilde jeg være glad for at faa lidt. I vor Fundats har jeg af samme Grund faaet indsat Bemærkningen om vort Formaal, at virke vækkende paa Befolkningen, hvorved historiske Fund faar- bedre Mulighed for at komme Nationalmuseet i Hænde. Skulde vi derfor komme i besiddelse af noget, som har Nationalmuseets Interesse, vil vi til enhver Tid overlade Nationalmuseet det. I øvrigt er det som sagt den pædagogiske Side af Sagen, som er min Hovedopgave. Naar jeg en Dag har faaet udarbejdet Forklaringer til en Udstilling af vore Stenoldsager, skulde det glæde mig at høre Deres Mening om Arbejdet«. Selvom æltemaskinen havde haft fat i skelettet, var det alligevel så velbevaret, at det stadig hører til de bedst bevarede skeletter, vi har fra oldtiden. Det blev grundigt undersøgt på Antropologisk Laboratorium - senere Panum Instituttet, hvor det blev liggende indtil det i dette forår blev overflyttet til vort museum. Undersøgelsen viste, at det var skelettet af en ung mand, år gammel, regelmæssig og velproportioneret. Han har været ca. 170 cm høj med slanke lemmeknogler. Tænderne var stærkt slidte Udsnit af topografisk kort fra 1948 over området ved Hellebæk Avlsgaard og herover fotografi af fundstedet (fot. Carsten Møller 2009).

6 og- uden caries. I højre fodled ses nogle knogleforandringer, som kunne tyde på betændelse- i et led. En kulstof 14-datering har vist, at skelettet er fra f. Kr.; det vil sige at den unge mand har levet for mere end år siden i det vi kalder for den ældste jernalder - netop den periode, hvorfra hovedparten af de berømte moselig som Tollundmanden, Grauballemanden og Huldremosekvinden, stammer. Der er ingen tegn på at han har levet af fisk trods nærheden til kysten. Udover ovennævnte berømte fund findes talrige andre moselig bevaret, hovedsagligt i jyske og nordvesttyske moser, hvor højmosernes specielle fysiske og biokemiske sammensætning, samt manglen på ilt har bevaret moseligenes bløddele. På Sjælland er der ikke fundet moselig, hvor bløddelene er bevaret. Den unge mand må være ofret til guderne og derefter lagt i mosen, nøgen eller med ganske få dragtdele. Hvordan han døde, ved vi ikke, men ofringen har fundet sted på et centralt kultområde. Når kun skelettet er bevaret skyldes det, at der er så meget kalk i lavmosen, at knogler er særdeles godt bevaret, mens stoffer som hud og horn opløses. Hvis grundvandet er surt, vil knoglerne opløses, mens hornstof vil have mulighed for at blive bevaret. Fra hele Nordvesteuropa kendes mere end moselig fra forskellige perioder af oldtiden, dog særlig fra den ældre jernalder. Romerske forfattere nævner, at der i det samtidige Germanien, som Norden var en del af, blev ofret krigsfanger, kriminelle og uskyldige samt slaver, men også frugtbarhedsofringer fandt sted i de store moser. De ofrede har alle været folk i deres bedste alder, mellem 20 og 40 år, og der er lige mange af hvert køn. Noget tyder på, at man ofte har henrettet flere personer i samme mose. Mosen nær Hellebæk Avlsgaard er ikke det eneste sted på egnen, hvor der er foretaget en menneskeofring. I den nærliggende Skindersø Mose blev der i 1942 fundet et trepaneret kranium. Trepanering blev i oldtiden anvendt både som helbredende indgreb ved læsioner og som en sakraloperation. Desværre ved vi ikke, hvor kraniet er i dag; det blev fundet af tørvearbejderne og blev bragt til Nationalmuseet i På kraniet fandtes et flere kvadratcentimeter stort hul. Det, som oprindelig havde været et af Nordsjællands største overdrev gennemskæres i dag af den stærkt befærdede Skindersøvej. At Skindersø Mose og Hellebækken (Helligbækken) og dens tilstødende moser i Teglstrup Vang og Kohaven gemmer på menneskeofringer fra jernalderen, gør ikke området mindre spændende. Moserne dengang var e tilgroede med træer som i dag. Artiklen har været bragt i Forening & Museum nr Tak til Lone Hvass og Lars Bjørn Madsen, Helsingør Bymuseum Moseliget er nu udstillet på Helsingør Bymuseum påfornemste vis, takket være Helsingør Museumsforening, der har betalt den kostbare, til formålet fremstillede montre.

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen

RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. HER ER DER PLADS. Til opslagstavlen HER ER DER PLADS RIS - ROS eller Gode ideer... til at skrive din mening om 4H året 2015. Til opslagstavlen Kære forældre og andre. Lidt hjælp kan vi altid bruge, både i klubben og til 4Hskuet, så hvad

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015

AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 AKTIVITETSKALENDER for Aabenraa Havekreds 2015 Tirsdag den 17. februar 2015 HAVEINSPIRATION og ORDINÆR GENERALFORSAMLING Børge Christensen, Ålsø ved Grenaa holder lysbilled-foredrag om anlæg af haver og

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest

Nyhedsbrev maj 2015 Sommerfest Nyhedsbrev maj 2015 Vi går ind i milde maj måned med lysegrønne træer, blomstrende buske og varme i luften. Nedenfor kan I se et skema over maj måned, som giver et overblik over de mest overordnede ting,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind.

NB. Hvis du kommer efter kl. 14.30 bedes du ringe på mobil 28633403, så kommer vi og lukker dig ind. Årgang 23 Nr.4/2014. Medlemsblad for foreningen Legetøjets venner Næste møde: Torsdag den 3. april 2014 kl. 14.30 Lyshøjgårdsvej 103, kælderen 2500 Valby Månedens emne: Generalforsamling og loppetorv NB.

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014

Nyhedsbrev. Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam. Frivillig Samråd Mors. I dette nummer: Nyhedsbrev 2, juni 2014 Nyhedsbrev Frivillig Samråd Mors Det nye Mobile, Omsorgs & Aktivitetsteam I dette nummer: Det Mobile Omsorgs & Aktivitetsteam på Mors Hjerneskadeforeningen - hvad er en hjerneskade? En dejlig eftermiddag...

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere