Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred"

Transkript

1 Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 55 Marts 2009

2 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø Næstformand: Erik Andersen Sekretær: Tage Nordensgaard Kasserer: Jens C Grud Sørensen Medlem: Knud Arne kristensen Suppleant: Jens Andersen Revisor: Esben Kaagaard Revisorsup.: K Starch Lauritsen Selskabets formål er: At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. At udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater. Redaktør og web-master:

3 Født i Thisted, død i Neungamme Kigger man i bogen Faldne i Danmarks Frihedskamp, finder man blandt de ca. 600 navne en lille håndfuld personer, som dels havde tilknytning til Thy, og som satte livet til. En af dem var Henry Christian Thomsen, som i forbindelse med omfattende flygtningetransporter over Øresund udviste et enestående mod og betalte prisen. Tiden i Thisted Thomsen blev født i Thisted d. 18. september Han var søn af Kristine Thomsen og gasværksarbejder Thomas Thomsen. Man ved ikke så meget om hans tidlige år andet end, at havnen havde en stor tiltrækningskraft på ham, hvilket sikkert var medvirkende til, at han senere valgte at gå søvejen. Der har nok været en eller anden, som har overbevist unge Thomsen om, at det nok var bedst, han fik en uddannelse på landjorden først, så efter konfirmationen blev han udlært i en herretøjsforretning i Thisted. Til søs Det varede dog kun til han var 18. Nu gik han målrettet efter at blive en af havets husmænd, som småskibsejerne, og dem var der mange af, blev benævnt. Han stak til søs. Han må have kunnet lægge penge til side. For i en alder af 23 havde han både taget eksamen som sætteskipper fra navigationsskolen, og købt skibet, Grethe. Grethe var lidt for stor til min eksamen, fortalte Thomsen, så derfor måtte han ansætte en kaptajn, mens han selv påmønstrede som bådsmand. Men skibet var hans. København og de tyske østersøhavne blev skibets fragtgrundlag, lige indtil december 1931, hvor Grethe i hårdt vejr sprang læk og sank. Med nød og næppe reddede besætningen sig i båden. Thomsen fortæller, at mandskabet havde fyret nødraketter af så hele himlen var oplyst. Ingen så dem, så de måtte selv efter flere timer vakle i land i Trelleborg, stærkt forkomne i decemberkulden, men i live. Efter at være kommet til hægterne og med pengene fra skibsassurancen købte Thomsen en ny Grethe. Denne gang en galease indregistreret i Thisted. Der var nu også kommet kone og børn til, og hele familien boede på skibet, indtil det ældste barn skulle i skole, så blev der anskaffet bolig i Faxe Ladeplads. I de følgende år sejlede Thomsen både i indenrigs- og udenrigsfart og anløb med mellemrum fødebyen. Han måtte igen se sin båd havereret, idet han på et tidspunkt blev vædret af bornholmerbåden, som så bugserede Grethe til Rønne til reparation. Thomsen fortsatte sit erhverv også ind i besættelsesårene. Men en dag sejlede han ind i et minefelt bag en damper. Damperen forsvandt i en eksplosion, og besætningen på Grethe måtte redde de overlevende. Thomsens kone var ikke glad for situationen, og ud over faren var småskibsfarten også blevet pålagt forskellige restriktioner af Fragtnævnet, som gjorde det til en mindre attraktiv forretning. Selv fortalte Thomsen til Helsingør dagblad: En dag tog jeg til København for at købe et nyt skib. Skuden fik jeg ikke, og det endte med, at jeg pludselig var i Helsingør. Næsten inden jeg viste det, havde jeg købt Snekkersten Kro. Kromand For en pris af kr. var Thomsen nu blevet kromand i Snekkersten. Bygninger og inventar var noget forsømt, så der lå en stor opgave for familien Thomsen. Deres mål var at skabe et sted hvor både kystens egne beboere vil være glade for at komme. Der er ingen tvivl om at Thomsen var en hyggelig og djærv vært. Han har vist at spille på sin ligefremme og jyske lune til gavn for omsætningen. Desuden beholdt han i stor udstrækning sit image som sømand, også hvad påklædning angik. Flugtruterne 3

4 I de første år af besættelsen havde der været en begrænset illegal trafik over Øresund til Sverige. Denne trafik skulle dog tage et næsten eksplosivt omfang i sensommeren og efteråret 1943.De personer, som organiserede flugtruterne, havde i høj grad behov for personer, man kunne stole på og skjulesteder tæt på Øresund. Tilflyttere i Snekkersten blev, som det også gælder i andre småbyer, ikke umiddelbart accepteret. Her var Henry Chr Thomsen med frue Thomsen dog en undtagelse. Så da der i efteråret 43 kom der følere til illegale kredse på egnen, var Thomsen blandt de første, der kunne bruges på grund af hans personlighed, mod og organisationstalent. Snekkersten Kro blev derefter et centrum for mange af de forskellige personer og grupperinger, der beskæftigede sig med transporten af flygtninge. På det praktiske plan deltog Thomsen selv i en del transporter, leverede husly og mad til hvem, der havde behov; og det gik også ud over kroens beholdning af lagner, når de blev revet i stykker og bundet om årer, så man kunne ro næsten lydløst. Gestapo lavede jævnligt razziaer langs kystens hoteller og pensionater. Lokale nazister var et problem, og nogle af dem fik en ufrivillig tur til Sverige, hvor de blev interneret. Til gengæld havde man en del glæde af flere fra det danske kystpoliti og en del tyske vagter, so m så den anden vej. Under Snekkersten Kro som den så ud aktionen mod jøderne købte Thomsen en fiskerbåd, Margrethe. Han kunne have en 6-8 flygtninge ad gangen. De kom normalt ombord, mens hans søn Frantz fik stemplet papirer og ordnet formalia hos tyskerne. Flygtningene blev gemt under net og andre fiskeredskaber. Til forskel fra mange andre, som organiserede flugtruter og brugte mørket, den åbne strand eller badebroer, brugte Thomsen Snekkersten Havn om dagen som sit udgangspunkt. Måske har denne koldblodighed betydet, at han aldrig blev taget på fersk gerning af de tyske vagtbåde. Thomsen kunne klare et par overfarter om ugen, og efterhånden som strømmen af jøder ebbede ud, blev det andre passagerer, der skulle over. Ofte efter anmodning fra Frihedsrådet eller Holger Danske. Med nøgterne øjne er det klart, at Thomsen med den lokale profil han havde, den aktivitet der var omkring ham og hans kro, og hans holdning til besættelsesmagten, måtte påkalde sig tyskernes opmærksomhed, hvilket da også skete. Gestapo i Helsingør med lederen Gestapo-Juhl var i høj grad klar over, at der forgik ting på og omkring kroen, som var imod tyske interesser. Juhls tjenestevogn, en strømlinet Adler, var kendt af alle, så når Juhl ville være snedig bestilte han i stedet en taxa. Men så ringede vognmanden til udvalgte personer og oplyste om turen og dens mål. Gestapo indfandt sig med jævne mellemrum på kroen, hvor de snusede rundt og forsøgte at skaffe sig oplysninger fra gæster eller personale. De fandt dog aldrig noget kompromitterende. Thomsen selv gav den som den hyggelige vært over for gestapofolkene. Det siges at han havde en aftale med Juhl om at kontakte ham, hvis der skulle indfinde sig mistænkelige eller jødisk udseende personer på kroen. Hvilket naturligvis 4

5 aldrig skete. Thomsens kutter, Margrethe Arrestationerne Tidligere på efteråret havde tyskerne arresteret 12 fiskere fra Snekkersten. Det alene burde have været tilstrækkeligt til, at Thomsen havde indset, at nu var det tid at stoppe og komme væk inden det blev hans tur. Men intet skete. Alligevel har Gestapo været overbevist om, at Thomsen var dybt kompromitteret. De kunne bare ikke rigtig bevise det. Så d.11. november 43 blev han og seks andre arresteret. Efter et kort forhør på kroen blev han kørt til Dagmarhus og senere til Vestre Fængsel. En uge senere var han hjemme igen. De havde ikke kunnet bevise noget. Noget senere blev han igen arresteret og sendt til Shellhuset, men kom atter ud. Igen set med nutidens øjne, en så stor advarsel burde have fået Thomsen under jorden. I stedet gled han længere ind i illegaliteten. Blandt dem han omgikkes og var involveret i, var tre af de mest kendte modstandsfolk, Flammen, Citronen og Tom. Ingen af dem overlevede. Som det skete utallige gange under besættelsen, var det en stikker, der kom til at afgøre Thomsens skæbne. I anden sammenhæng blev kroen nævnt, og da tyskerne i denne forbindelse dræbte to modstandsfolk under aktion i nærheden af kroen, skulle Thomsen arresteres. Gestapo fandt ham ikke på kroen, og selv om man forsøgte at advare ham, gik han i fælden d. 10. august. Fangenskabet Thomsen blev først kørt til Gestapos lokale tilholdssted i Helsingør og derefter til Shellhuset. Han blev udsat for tortur, men formåede ikke at røbe noget af betydning. Det Gestapo var mest interesseret i, var hans forbindelse til Holger Danske, men her var tyskernes udbytte ringe. Thomsen blev derefter smidt i Vestre Fængsel. Her kom han til at dele celle med Bjørn Thomsen, som var blevet arresteret i forbindelse med oprulningen af Hvidsten-gruppen. De to forsøgte at gøre det fælles ophold så behageligt som muligt trods Wisborg, Gestaps hevedkvarter i Helsingør uvisheden. Thomsen led under hyppige og pinefulde hosteanfald, og hans cellekammerat kunne som læge til vished formode, at han havde tuberkulose. Thomsen blev ikke dømt ved den tyske krigsret, men sendt direkte til Frøslevlejren, hvor han i en periode var blandt de fanger, som var udtaget til Himmel-Ekspressen. Det vil sige som værn mod jernbanesabotage placerede man foran lokomotivet en aflåst godsvogn med danske fanger. Neuengamme Det som alle fanger i Frøslev frygtede mest, transport til tysk KZ-lejr, skete for Thomsen og 10 andre d. 9. september. Om Thomsens ophold i Neungamme vides intet bestemt. Han nåede at sende to standardpostkort i oktober og november. Derefter hørte familien ikke mere fra ham. Juleaftensdag 1944 kom der et brev fra lejrforvaltningen i Neungamme, som kort meddelte at, den 5

6 Shellhuset danske statsborger, Henry Christian Thomsen d var død af lungebetændelse på lejrens lazaret, og at liget var blevet brændt på lejrkrematoriet. Ved henvendelse på Standesamt Hamburg Neungamme kunne en dødsattest erhverves for 85 Reichsmark. En dødsårsag som lungebeændelse var en af standardforklaringerene ved dødsfald i tyske lejre og fængsler. Andre forklaringer kunne være meningitis, hjerteanfald, almindelig svækkelse osv. Af de 11, som blev deporteret fra Frøslev i september, var det kun Thomsen som omkom. En af de overlevende, en præst, fortalte senere Thomsens familie, at han var blevet pisket til døde. Han havde på en eller anden måde gjort oprør. Efter sigende havde han overværet et overgreb fra en tysk vagt. Thomsen havde slået agten i gulvet, taget hans pistol og skudt ham. Det kan lyde som en fuldstændig håbløs og uovervejet handling fra en mand, som ellers var kendt for sit kølige overblik.det skal nok ses i lyset af, at han over for andre fanger havde betroet, at han på grund af tuberku-losen ikke forventede at overleve. Han skal på et tidspunkt have givet udtryk for: Hvis jeg skal NEUNGAMME efter befrielsen slagtes, vil jeg tage nogen med mig. Mindet Allerede i begyndelsen af 1946 var der bred enighed om, at der skulle sættes et minde over Thomsen. Valget faldt på en stor granitsten på 7 tons, som var fundet på egnen. Afsløringen fandt sted på tre-årsdagen for hans første flygtningtransport over sundet, d. 4. september Ud over Thomsens hustru og børn, var også hans mor fra Thisted til stede sammen med hans søskende og deres ægtefæller. I alt overværede mere end 500 mennesker afsløringen og talerne. Kroen Maj

7 På stenen står der: FLYGTNINGENES MODIGE HJÆLPER H. C. THOMSEN I THISTED I NEUENGAMME Ud over stenen ved Strandvejen i Snekkersten er der en mindeplade for Thomsen i Ryvangen. Kilder: Helvede har mange navne, Jørgen Barfoed Faldne i Danmarks Frihedskamp, Ib D. Pedersen For anstændighedens skyld, Birger Mikkelsen TAK til Peter Præstgaard, Brabrand HUSK Torsdag den kl På Museumscenter Hanstholm Jens Andersen fortæller om Åbningen af bunkeren i Houvig 7

8 Klitmøller Kirkegård er på mange måder et spændende sted, den bærer præg af de begivenheder som fandt sted under besættelsen, blandt andre ligger her begravet den første allierede flyver som skyllede i land, allerede i Også mindestenen for de fiskere som satte livet til ved 2 minesprængningsulykker kan give lidt grund til eftertanke. Og minøren ligger her også, ærkekøbenhavner oprindelig bosiddende i Nyboder hvor man (konen)drev en lille grøntforretning, ved siden af tjenesten i søværnet. Allerede inden besættelsen i april 1940 kom Busch til Thisted med opgaven at rydde miner langs kysten. Efter 9 april overtog tyskerne selv rydningen af miner, og det må formodes at Busch igen blev forvist til Nyboder. Allerede i september 1940 er Busch igen på banen, og denne gang for at blive. Under krigen havde Busch adresse i Frederiksgade oven over det daværende Cafe Ritz, hvor også det danske kriminalpoliti, det tyske SD, og i øvrigt også politimesteren boede. Hvor mange miner Busch nåede at rydde under krigen er usikkert, men de tælles i tusinder. Man kan med god grund påstå at stranden blev hans skæbne, efter krigen slog Busch sig ned i Klitmøller hvor han samlede, sleb og solgte rav. Kilder: Aviser fra besættelsen, skattebog for Thisted Kommune, samt herboende familiemedlemmer Med minørerne på arbejde en tur med kvartermester Busch og hans medhjælpere til stranden ved Lild og Hjardemål Klit I den sidste halve snes dage har minesprængningerne ved den thylandske Vestkyst lydt som dumpe drøn ind over landet ofte med en sådan kraft at vinduer er faldet knuste til jorden og dørene er sprunget op. Folk har sagt til hverandre: "Nå der gik vel nok en mine...", og sådan har drønene lydt dag for dag i en periode der har bragt mellem 150 og 200 miner ind på denne kyststrækning, der har en spændvidde fra Bulbjerg til Agger eller ca 80 km, og 8

9 dermed er det største område på vestkysten. Det er ikke første gang at minesprængningerne fra vestkysten har mindet befolkningen om, med hvilken hårdhed krigen føres. Det er sket mange gange siden1939 og netop på den Thylandske kyststrækninger til nu langt de fleste miner drevet ind, knap Det er dog en post! Og netop denne kyststrækning bære som ingen anden tegn på, hvor de mange "uhyrer" er gået i land, en tur på stranden behøver ikke at være ret lang, før man træffer på sprængstykker, demonterede miner osv., og lang tid efter krigen vil minernes spor være endda meget tydelige også på disse egne. Den Thylandske kyststrækning har heldigvis været forskånet for mineeksplosioner, der har bevirket så frygtelige følger som andre steder i landet, men krigens alvor har også gennem minerne talt sit dystre spor heroppe. Sidst i Agger, hvor der anrettedes betydelig skade, men også andre steder, og for et par år siden krævede folks letsindighed et par menneskeliv ved Bulbjerg. Dette og andet har lært befolkningen at respektere de tunge genstande, som den frådende bråd kaster op på stranden. Kystbefolkningen nærmer sig ikke gerne stranden, hvor minerne findes, og strandfogdernes små skilte med et "adgang forbudt" eller i nogle tilfælde slet ingenting, taler deres tydelige sprog for den stedkendte. De dage, hvor minestrømmen går mod kysten og kan sprede skræk og rædsel i form af splintrede ruder og revnede bygninger, færdes imidlertid en lille forsamling husvant mellem minerne. Det er minøren og hans to marinesoldater hvis opgave det er på enhver måde at uskadeliggøre de farlige genstande. Det er et arbejde som interesserer den store befolkning og som alligevel kender så lidt til den.det er et arbejde, der fuldtud står på højde med det, der er udrettet af eksperterne under f eks angrebet på København for nylig, men visse folk synes alligevel at glemme hvad disse folk mellem år og dag udretter. Det er intet mindre end en leg med døden, men de 3 mænd går til deres arbejde med en stoisk ro, og de ønsker mindst af alt at indgå i heltenes rækker. Det er også let at sidde på et kontor og skildre minørernes farlige arbejde, men det er dog først i selskab med disse folk, at man virkelig får et indtryk af arbejdets omfang og farlighed.derfor benyttede vi en af de sidste stormdage til at tage en tur ud til kysten sammen med minørholdet fra Thisted, bestående af kvartermester E Busch, samt 9

10 marinesoldaterne Egon Petersen fra Ålborg og Gotfred Jensen fra Hirtsholmene, til daglig sildefisker fra Skagen. En tidlig morgen, medens mørket endnu sænkede sig over byen, forsvandt vi med Flyvervæsenets bil ud af buen på vej mod havet. Målet var Lildstrand. Meldesystemet gennem strandfogderne, kystpolitiet m.v. over politiet i Thisted havde her meddelt om 2 miner syd for fiskerlejet. Da den første lysning viste sig over Vesterhavet, svingede bilen ind på en klitvej på vej mod målet, der skulle være ca 1 km sydpå. Bilen stoppedes, turen gik gennem klitterne til stranden, vi var heldige! landgangen skete nemlig lige midt mellem de to miner. En mine sprænges.. Det var 2 hornminer, de blev besigtiget. Den ene lå for nær ved fiskerlejet til at man turde forsøge en sprængning af hensyn til virkningerne, medens det besluttedes at sprænge den anden. Begge miner lå et godt stykke oppe på strandbredden. De nødvendige redskaber var slæbt med, og minørholdet gik i gang med sprængningen. En medbragt bombe blev anbragt oven på minen, der stor og mægtig og tilsyneladende ufarlig lå i sandet, men det var alligevel med hjertet et godt stykke oppe i halsen at en uvedkommende nærmede sig. Minørerne arbejdede imidlertid med uforstyrret ro. Blikæsken fyldt med sprængstof var anbragt, en forbindelse med jorden tillige, og derefter blev en elektrisk ledning på ca 700 m længde lagt henad strandbredden. Her samledes holdet, og de sidste forberedelser blev gjort, ledningen sattes i forbindelse med en kontakt og et element og alle anbragte sig et sikkert sted. Den første gang glippede forsøget, men næste gang da minøren trykkede på knappen skete eksplosionen, den må have vækket samtlige beboere i Lildstrand og endnu længere væk. 700 m fremme slog først en mægtig ildsøjle i vejret, og herover hævede sig en sort sky af tæt røg, et storslået syn, der imidlertid efterfulgtes af lyden, et øredøvende brag, der er ved at tage vejret fra én, g efterfølges af en hvinende lyd i luften. Det er de forvredne, glødende sprængstykker, der baner sig vej gennem luften og får alle de tilstedeværende til at blive i skjul. 10

11 Da faren er forbi, står endnu en tæt røgsky op fra sprængningsstedet, men bliver til sidst mindre og mindre. Ledningerne rulles op igen, og vi nærmer os stedet, hvor minen før lå. I stedet er der nu et stort krater flere meter i diameter og flere meter dyb, ligesom sandet i en vid omkreds er sort af krudtslammet. Omkring i klitterne kan man finde de små sprængstykker boret ned i sandet. Den anden mine demonteres... Minørholdets mine nr eksisterer ikke mere. Turen kom til nr. 1187, den skulle som nævnt demonteres, og med samme ro gik minørerne i gang med arbejdet. Det var en næsten uhyggelig ro. Først skrabede man skægget, d v s et tæt lag af muslinger, og derefter gik minørerne i gang med selve minen, som man tilsyneladende ikke tog med bløde hænder på. En lille dæksel på minen blev skruet af, minøren stak hånden ind i løvens gab og skruede tændpatronen løs, en lille patron, der er forbundet med et par elektriske ledninger. Patronen er sat i forbindelse med en endnu større der ligger inde midt imellem den store mængde sprængstof. Også den tages ud, og derefter kommer turen til hornene, hvis glasrør knuses, og som selv skrues af eller brækkes. Tilbage er kun hylstret og sprængstoffet, men minen er ufarlig, i hvert ikke farligere end at den senere af heste vil blive trukket op til en lastbil, og på den blive befordret til Thisted og derfra videre..der var ikke den samme atmosfære over desarmeringen som over sprængningen, men at førstnævnte anses for det farligste job blev man klar over, minen fungerer i øvrigt på den måde, at i det øjeblik hornet knækker, strømmer der syre ned i et elektrisk element, der derved bliver virksomt. Den elektriske strøm sluttes straks, tændpatronen eksploderer og antænder igen den store cylinder der ligger i sprængladningen. Hele udviklingen foregår på sekunder. 11

12 Med hestekøretøj til Madsbøl Strand.Stranden ved Lildstrand var derefter renset for miner. Pr bil forsøgte holdet at nå til Hjardemål, men det måtte opgives da klitvejene er fulde af vand for tiden som ingen sinde før, og pr landevej gik turen til Hjardemål Klit, hvor man fandt frem til strandfoged Jesper Rotbøll, en rigtig type på en thylandsk strandfoged, lun og veltalende. Han hilser minørholdet hjerteligt velkommen, og få minutter efter står et hestekøretøj forspændt i gården. Vognen læsses med redskaberne og turen går ned mod stranden. Det sker ad kommunevejen, der er som de fleste klitveje ved kysten og denne dag tillige godt vandfyldte. Frem når man imidlertid efter mange skub og stød, og på strandbredden ligger der 4-5 miner. De skal alle sprænges, og holdet gik straks i arbejde. De nødvendige forsigtighedsforanstaltninger blev foretaget og med minutters mellemrum rungede bragene, medens sprængstykkerne slog ned i sandet foran og ved siden af de tre mænd på strandbredden. Og således gik turen til fods og pr. hestevogn fra Hjardemål Klit strand gennem Madsbøl strand til Vigsø strand, hvor der skulle ligge 2 miner. En enkelt demonteret mine stødte man også på, den blev nu sprængt. Tre miner til blev desarmeret med den samme stoiske ro som før nævnt, og inden den sidste mine kunne gøres færdig, var det også blevet fyraften. Resultatet var da syv sprængte miner og fire desarmerede. Det var et ret godt resultat, men holdet har dog før været højere oppe, en enkelt gang oppe på 31, men det er oftest når minerne ligger lige så tæt som stenene ved stranden.tilbageturen til strandfogedgården er imidlertid tilbage. Den var lige ved at blive lige så spændende som minesprængningerne, idet vandet står meterhøjt, mellem de mange klitter hvorfra lyngen i adskillige tilfælde er slået. Mange gange går vandet til bundfjælene i vognen, og nogen behagelig køretur vil de fleste sikkert ikke finde det er. Frem går det imidlertid, og i løbet af 3 kvarter nåede man frem til strandfogedgården igen. Ekspeditionen havde da også varet mellem 5 og 6 timer. Her stod bilen og ventede, og inden mørket endnu var faldet på rullede bilen ind i Thisted by. Tilbage stod at gøre den klar til næste dag da arbejdet atter kaldte. Faren truer stadig.. Et overfladisk indblik i minørholdets arbejde har det kun kunnet blive, men nok til at give et indtryk af, under hvilke forhold et minørhold arbejder. Det er ikke altid, at det er så vanskeligt at komme frem til minerne, og det kan på den anden side også være vanskeligere, det har ofte foregået pr slæde. Det er ikke hver gang, minerne ligger pænt opkaste på strandbredden, ofte ligger de og ruller i strandkanten og skal bjerges ind, hvilket er et farligt arbejde. Naturligvis kommer minørerne ud for farlige situationer, men de ønsker ikke at tale derom af flere grunde. Det kan hænde, at en mine eksploderer i utide og holdet i løbet af få sekunder må reagere for at redde livet, eller en stor mine slynges mod stranden, medens man er i færd med en anden mine. Der er faremomenter nok, men dem har minørerne efterhånden lært at kende og tage i betragtning. Holdet går i øvrigt frem efter det princip, at man i første omgang ordner de miner der ligger farligst for kystbefolkningen og gemmer de mindst farlige miner til sidst. 12

13 Risikabelt men indbringende.. Naturligvis må samfundet betale disse mænd for at uskadeliggøre truslen mod kysten, og selv om nedennævnte tal kan lyde stort, bliver det ikke så stort i længden og ikke meget i forhold til den risiko der løbes. Minørmesteren får for hver mine han uskadeliggører foruden sin faste løn en sum af 35 kr, medens det menige mandskab foruden den daglige løn på 1kr får 8 kr for hver mine. Det er således ikke småpenge, den enkelte mand kan tjene i en mineperiode som den nu forløbne, i sidste uge havde hver af de 2 menige soldater, der var med på denne tur, ca kr i mineløn. Det er dog ikke nær hver uge, der giver denne løn, ja kun de færreste. Minestrømmen dette forår er således helt usædvanligt og skyldes det milde vejr. Sidste vinter fra jul og et halvt år fremefter havde holdet så at sige ikke én mine. Tre fjerdedele af minerne sprænges, medens en fjerdedel demonteres.. Mine nr 1196 var dagens sidste, men tallet vil uden tvivl nå adskilligt højere i den kommende tid. Uden tvivl vil minørholdet kunne et godt stykke tid efter krigens slutning det regner man også med thi for hver mine, der uskadeliggøres sendes nye ind på strandbredden, og de dumpe drøn vil fortsat blande i dagliglivets arbejde. Måtte følgerne af de eksplosioner, der kan indtræffe, blive mindst mulige på denne egn, skal befolkningen være såre tilfreds og ikke i den forbindelse glemme minørerne. Deres arbejde er al tak værd. De 75 pct. af de miner der driver ind sprænger de, medens ca. 20 pct demonteres og en ca. 5 pct eksploderer ved sammenstødet med kysten. Arbejdet indskrænker sig ikke alene til minerne, men til alle de genstande som driver ind fra havet, alt ovenfra langs kysten, ligesom stilstandsperioderne benyttes til eftersøgning af miner. Opsamling af desarmerede miner til afsending. Ejheller strandfogdernes arbejde bør i denne forbindelse glemmes, de er minørholdets gode medarbejdere og en værdifuld hjælp ved uskadeliggørelsen. Deres arbejde er heller ikke brødløs de får 8 kr for den første mine de opdager i hver måned, og 4 kr for hver af de efterfølgende samt betaling for en tur som den, vi nu bl a har gennemført med minørholdet fra Thisted som et led i dagens arbejde. (artikel bragt i Thisted Amts Avis forfatter ukendt) (lignende artikel bragt samme dag i Socialdemokraten mærket RØJ) Ture i omegnen foråret 2009: Torsdag den 30 april Bunkere omkring Fyret En vandretur i området omkring Hanstholm Fyr, hvor man kan få et godt indtryk af fæstningens opbygning. Vi skal bl.a. se to velbevarede bunkere med panserkupler, som normalt er låst af. 13

14 Husk gummistøvler og lygte! Mødested: P-pladsen ved Hanstholm Fyr. Turleder: museumschef Jens Andersen/Museumscenter Hanstholm Onsdag den 13. maj Bunkersvandring i Hanstholm De store bunkers i Hanstholm har en spændende historie, men også et dyreliv i form af for eksempel ræv og flagermus. Turen går gennem den del af det store 38 cm-batteri, som ligger skjult i skoven på østsiden af Molevej. På denne underjordiske vandring beskæftiger vi os med både historien og naturen. Mødested: P-plads ved Museumscenter Hanstholm, Molevej 29. Turledere: Museumsleder Jens Andersen/Museumscenter Hanstholm og naturvejleder Henrik Bak/Skov- & Naturstyrelsen, Thy Tirsdag den 26. maj De tyske bunkere på Brunbjerg Under besættelsen lagde tyskerne en ring af luftværnsbatterier omkring Hanstholm-Fæstningen. Vi går en tur gennem den velbevarede stilling ved Brunbjerg på Hanstholmens sydskrænt og hører om det tunge luftværnsbatteri og ser på enkelte af bunkerne. Mødested: P-pladsen ved transformerstation syd for Fyrvej. Indkørsel ad Brunbjerg Skrænt. Turleder: Jens Andersen/Museumscenter Hanstholm Onsdag den 27. maj 2009 kl Mursten, miner og beton Bulbjerg og tilstødende plantager var under 2. verdenskrig en vigtig lytte- og pejlepost for tyskernes forsvarslinie langs den danske vestkyst. Vi har på tidligere ture set på befæstningsanlæggene omkring selve Bulbjerg. Denne gang vil vi bevæge os ind i Ellidsbøl området og se bunkers der normalt ikke er adgang til. Tag solidt fodtøj på, for vi skal gå i kuperet terræn 14

15 Mødested: Sidste mark på højre hånd i den plantagen, når du kommer sydfra ad Elidsbølvej mod Ellidsbøl strand. Turledere: Erik Ansø og naturvejleder Jan Bagger Målgruppe: Ikke for gangbesværede, da en del foregår udenfor veje og stier. Lørdag den 9. maj klokken 18 til 24, er der det store tilbagevendende arrangement i Silkeborg "Bunker by Night" Dette event foregår som et totalteater, med tyske og engelske soldater i hver deres lejr, med udstyr og våben. Bunkermuseets folk er danske frihedskæmpere, og der vil bl.a. blive åbnet en bunker som har været lukket siden Bunker by Night vil primært foregå i parken på Silkeborg Bad, og der kan købes kaffe og kage, grillmad, øl og vand i parken. Læs udførlig beskrivelse på hjemmesiden "bumus.dk" Entréen er 50 kr. for voksne, og 20 kr. for børn. BSTH arrangerer fælles buskørsel. Ruten og tider planlægges efter de tilmeldtes bopæl. Regn med at skulle hjemmefra ved 16 tiden og hjemme kl. meget sent. Interesserede kan tilmelde sig til Erik Ansø, tlf senest søndag den 12. april 15

16 Generalforsamling ordinær generalforsamling afholdes som følger: Torsdag den 16/ kl 1930 på Museet, Molevej, Hanstholm Dagsorden: Valg af dirigent Aflæggelse af formandens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab Behandling af forslag - forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde mindst 2 uger før.( - herunder bestyrelsens forslag til vedtægtsændring, - affødt af et ønske om at Museet skal kunne disponere over en fast plads i BSTH's bestyrelsen) Fastsættelse af selskabets organisation (Valg til aktivitetsudvalget, Valg af repræsentant til Museets bestyrelse) Fastsættelse af kontingent (for 2010) Valg af bestyrelse og revisorer. - Erik Andersen Jens C G Sørensen :På valg Suppleant Jens Andersen Revisor Esben Kaagaard Revisorsuppleant K Starch Lauritsen Eventuelt pbv Erik Ansø PS: For at være valgbar/have stemmeret skal kontingentet være betalt senest (og det er ikke aprilsnar) 16

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 61 November 2010 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Arrangementer/aktiviteter 2015.

Arrangementer/aktiviteter 2015. Arrangementer/aktiviteter 2015. Generalforsamling og foredrag om flygtningene i Grove-Gedhuslejrene efter 2. verdenskrig Torsdag den 26. marts afholder Lokalhistorisk Forening sin årlige generalforsamling

Læs mere

Jan Nordens beretning om flugten

Jan Nordens beretning om flugten Jan Nordens beretning om flugten Jan Norden flygtede i 1943 sammen med sin storebror Arthur ("Ati") med en fiskerbåd fra Dragør. Muligvis sejlede de med kutteren "Elisabeth", der i dag tilhører Museum

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 69 Oktober 2012 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

BSTH. Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Han Herred. Nyhedsbrev nr. 44 Oktober 2005

BSTH. Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Han Herred. Nyhedsbrev nr. 44 Oktober 2005 MEDLEMSLISTE pr: 09. oktober 2005 Nr. NAVN ADR: TLF: 1 5 6 7 8 10 17 21 27 30 31 36 37 41 47 51 52 54 56 60 62 63 67 70 72 74 76 78 79 80 83 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 100 101 102 TOTAL: 47

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 56 Juni 2009 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Tage Nordensgaard 97982125

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy.

Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. Årets ungdomstur gik til Hanstholm i Thy. I år deltog der 7 ungdomsløbere: Julius, Bjarke, Daniel, Fillip, Rasmus, Jens Kristian og Hans. Fra klubben deltog Henrik Holm, Søren German og Steen Holmegaard

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson?

Krigens ekko. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? OPGAVER TIL Krigens ekko NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvem er bogens hovedperson? 2. Hvilken periode i danmarkshistorien handler bogen om? OPGAVE

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95

Det bedste og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 1 og det værste - en praktikevaluering fra 10.95 med udgangspunkt i Søren Ulrik Thomsens digte: Det værste og det bedste Et eksempel på evaluering af komplekse, subjektive og helt umålelige processer.

Læs mere

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13

Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014. Avis nr. 13 Lokalhistorisk Forening/Arkiv for Halvrimmen og omegn. Det Gamle Bibliotek. Medlemsavis 2014 Avis nr. 13 Det Gamle Bibliotek, Aalborgvej 43 Halvrimmen 9460 Brovst Mail. dgbhalvrimmen@gmail.com Find os

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Hvidsten Gruppens område og omegn

Hvidsten Gruppens område og omegn Hvidsten Gruppens område og omegn 91 km 2h 20 min Matti-D Randers SV Starts: Kongensgade, 8930 Randers, Danmark Ends: Højsletvej 9, 8930 Randers, Danmark Start Point: Kongensgade, 8930 Randers, Danmark

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland,

Oprøret ved Kalø. et rollespil om magt i middelalderen. I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, Oprøret ved Kalø et rollespil om magt i middelalderen I Jylland er bondeoprøret slået ned. Bønderne er vendt desillusionerede hjem til Djursland, bekymrede for deres fremtid og den straf, der er pålagt

Læs mere

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl

Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl Prædiken til allehelgen 2. nov. Kl. 10.00 754 - Se nu stiger solen 36 Befal du dine vej 732 Dybt hælder året i sin gang 549 Vi takker dig for livet på min død er mig til gode 439 O, du Guds lam Nadververs

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

1. læsning: sl Evangelium

1. læsning: sl Evangelium 1. læsning: sl.31.2-6 Herre, hos dig søger jeg tilflugt, lad mig ikke for evigt blive til skamme, udfri mig i din retfærdighed! v3 Vend dit øre mod mig, red mig i hast, vær min tilflugts klippe, den borg,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017

NYHEDSBREVET. Nyhedsbrevet september 2017 NYHEDSBREVET Nyhedsbrevet september 2017 Formand, HB, Regionaludvalg, redaktør: Kent Thomsen Koldingvej 78 6760 Ribe Tlf.: 23 64 99 82/ 73 60 82 82 E-mail: kentoglene@hotmail.com Næstformand, sekretær,

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Frøslevlejrens Venner

Frøslevlejrens Venner Elever fra Duborg Skolen i Flensborg og Zetralschule Harrislee ved mindesmærket Harrislee Bahnhof. april 2013 Nyt fra Frøslevlejrens Venner Find os på nettet www.froeslevlejrensvenner.dk - er vor adresse

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene.

Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. Myre-liv Læg jer ned i en rundkreds med ansigterne ind mod hinanden midt i græsset, og læs fortællingerne. Leg derefter legene. 1. Fortælling: Ud med antennerne! Forestil jer.. Bag et gammelt egetræ ligger

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Derefter til Valby for at besøge Ib, hvis søn og svigerdatter på samme tidspunkt steg ud af taxaen fra et ferieophold. De boede i samme lejlighedskomp

Derefter til Valby for at besøge Ib, hvis søn og svigerdatter på samme tidspunkt steg ud af taxaen fra et ferieophold. De boede i samme lejlighedskomp Første gang vi skulle til Værløse og se på det hus, som vi senere købte, skulle jeg efter et dejligt familiesamvær køre ældste søn og hans søn til stationen, og inden de steg ud, spurgte de, hvad jeg allermest

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom

Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom Luftfoto fra Laurine og Hans Laurits ejendom 2016-2 1 Siden sidst. Tirsdag den 19. januar: Foredrag på friskolen i samarbejde med Nutidens Husmødre, Foreningen Norden, Friskolen og Lokalhistorisk Forening.

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere