Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016"

Transkript

1 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation 1, 3 og 38: Dagpengemodtager og dimittend... 3 Vejledningstekstsituation 2: Arbejdsmarkedsydelsesmodtager... 5 Vejledningstekstsituation 4 og 36: Fleksjobvisiteret (ledighedsydelses-modtager) og fleksjobansat... 7 Vejledningstekstsituation 5, 43 og 44: Åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger og modtager Vejledningstekstsituation 6: Uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger og modtager Vejledningstekstsituation 7: Aktivitetsparat uddannelseshjælpsansøger og modtager Vejledningstekstsituation 8 og 40: Jobparat kontanthjælpsansøger og modtager eller kontantydelsesansøger og -modtager Vejledningstekstsituation 9: Aktivitetsparat kontanthjælpsansøger og modtager Vejledningstekstsituation 10: Borgere i jobafklaring Vejledningstekstsituation 11: Borgere i ressourceforløb Vejledningstekstsituation 12: Revalidering Vejledningstekstsituation 14 og 17: Sygedagpengemodtager i visitationskategori Vejledningstekstsituation 15 og 18: Sygedagpengemodtager i visitationskategori Vejledningstekstsituation 16 og 19: Sygedagpengemodtager i visitationskategori Vejledningstekstsituation 20: Førtidspensionister Vejledningstekstsituation 21: Unge uden uddannelse Vejledningstekstsituation 22: Selvforsørgede ikke i beskæftigelse Vejledningstekstsituation 23 og 45: Selvforsørgende udlændige efter integrationsloven Vejledningstekstsituation 24: Indvandrere i introduktionsforløb Vejledningstekstsituation 25 og 35: Beskæftigede og ansatte i seniorjob Vejledningstekstsituation 26: Voksenelever Vejledningstekstsituation 27: Borgere i jobrotation Vejledningstekstsituation 29, 32 og 41: Jobparat kontanthjælpsansøger og modtager omfattet af integrationsprogrammet Vejledningstekstsituation 30 og 33: Aktivitetsparat kontanthjælpsansøger og modtager omfattet af integrationsprogrammet Vejledningstekstsituation 31: Dagpengemodtager under 25 år med uddannelsespålæg Side 1 af 75

2 Vejledningstekstsituation 34: Kompensation til handicappede i erhverv Vejledningstekstsituation 39: Uden ydelse borgere med uddannelsesplan Vejledningstekstsituation 42: Uden ydelse borgere uden plantype Vejledningstekstsituation 46 og 48: Jobparat integrationsydelsesansøger og -modtager omfattet af LAB Vejledningstekstsituation 47: Aktivitetsparat integrationsydelsesansøger og -modtager omfattet af LAB Vejledningstekstsituation 49, 51 og 53: Jobparat integrationsydelses-ansøger og -modtager omfattet af integrationsprogrammet Vejledningstekstsituation 50 og 52: Aktivitetsparat integrationsydelses-ansøger og modtager omfattet af integrationsprogrammet Vejledningstekstsituation 54, 55 og 58: Åbenlyst uddannelsesparat integrationsydelsesansøger og modtager omfattet af LAB Vejledningstekstsituation 56: Uddannelsesparat integrationsydelses-ansøger og modtager, omfattet af LAB Vejledningstekstsituation 57: Aktivitetsparat integrationsydelsesansøger og modtager, omfattet af LAB. 69 Oversigt over vejledningstekstsituationer Side 2 af 75

3 Vejledningstekstsituation 1, 3 og 38: Dagpengemodtager og dimittend Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan startes under den CV-samtale i a-kassen, som a-kassen skal indkalde dig til. Min Plan gøres færdig og revideres bagefter løbende i jobcenteret. Min Plan beskriver dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud, test og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering. Tilbud om nytteindsats kan du kun få som rådighedsafprøvende tilbud. Dit jobcenter kan give dig rådighedsafprøvende tilbud, hvis jobcenteret vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt du har den fornødne vilje til at medvirke aktivt i indsatsen. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret og a-kassen. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan og har pligt til at deltage i de aktiviteter, som fremgår af planen. Hvis du afslår, udebliver fra eller ophører i aktiviteterne, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Jobcenteret skal orientere din a-kasse, hvis du ikke deltager. Mens du deltager i aktiviteterne, får du dagpenge, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn af din arbejdsgiver. Husk Mens du deltager i aktiviteter, skal du stadig: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med jobcenteret og a-kassen om din jobsøgning løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet stå til rådighed for henvist arbejde selv booke dine samtaler inden for en fastsat frist Dit jobcenter kan i særlige tilfælde fravige betingelserne om, at du skal være aktivt jobsøgende og til rådighed for henvist arbejde. Side 3 af 75

4 Aftaler Du skal overholde de aftaler, du har indgået med jobcenteret og din a-kasse. Hvis ikke du overholder dem, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Krav til jobsøgning I Krav til jobsøgning beskrives de krav til din jobsøgning, som er fastsat af din a-kasse. Det er blandt andet, hvilke fagområder du primært skal søge arbejde indenfor, samt hvilket geografisk område du skal søge inden for. A-kassen vil løbende vurdere, om du har været aktiv jobsøgende. A-kassens vurdering sker med udgangspunkt i Krav til jobsøgning, de jobsøgningsaktiviteter, som du har registreret i joblog, de jobansøgninger, som du har uploadet i joblog og eventuelle aftaler om jobsøgning, som fremgår af Min Plan. Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om en aktivitet i Min Plan, skal du gøre det inden 4 uger. 4- ugers-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kan se aktiviteten i Min Plan. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis planen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du klage til denne aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret. Side 4 af 75

5 Vejledningstekstsituation 2: Arbejdsmarkedsydelsesmodtager Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan blev begyndt under din første samtale i a-kassen. Min Plan revideres løbende i jobcenteret. Min Plan beskriver dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud, test og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, nytteindsats og ansættelse med løntilskud. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret og a-kassen. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan og har pligt til at deltage i de aktiviteter, som fremgår af planen. Hvis du afslår, udebliver fra eller ophører i aktiviteterne, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Jobcenteret skal orientere din a-kasse, hvis du ikke deltager. Mens du deltager i aktiviteterne, får du dagpenge, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Hvis du er i et job med løntilskud, får du løn af din arbejdsgiver. Husk Mens du deltager i aktiviteter, skal du stadig: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med jobcenteret og a-kassen om din jobsøgning løbende dokumentere dine jobsøgningsaktiviteter eventuelt i jobloggen på Jobnet stå til rådighed for henvist arbejde Dit jobcenter kan i særlige tilfælde fravige betingelserne om, at du skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for henvist arbejde. Aftaler Du skal overholde de aftaler, du har indgået med jobcenteret og din a-kasse. Hvis ikke du overholder dem, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Krav til jobsøgning I Krav til jobsøgning beskrives de krav til din jobsøgning, som er fastsat af din a-kasse. Det er blandt andet, hvilke fagområder du primært skal søge arbejde indenfor, samt hvilket geografisk område du skal søge inden for. A-kassen vil løbende vurdere, om du har været aktiv jobsøgende. A-kassens vurdering sker med udgangspunkt i Krav til jobsøgning og din jobsøgning. Side 5 af 75

6 Det kan få konsekvenser for din ret til dagpenge, hvis ikke du overholder Krav til jobsøgning. Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelse om en aktivitet i Min Plan, skal du gøre det inden 4 uger. 4- ugers-fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du kan se aktiviteten i Min Plan. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis planen er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, skal du klage til denne aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret Side 6 af 75

7 Vejledningstekstsituation 4 og 36: Fleksjobvisiteret (ledighedsydelsesmodtager) og fleksjobansat Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan - dine rettigheder og pligter Min Plan bliver lavet i samarbejde mellem dig og jobcenteret for at forbedre dine muligheder for at få et fleksjob og for at vurdere, om du stadig opfylder betingelserne for visitation til fleksjob. Derfor skal du overholde aftalen om aktiviteten (tilbud). Det betyder, at du skal acceptere aftalen om aktiviteten og møde i aktiviteten i hele perioden. Du kan også se, hvordan du skal forholde dig, når du er blevet ansat i et fleksjob Inden du kommer i fleksjob Min Plan beskriver dine jobmål og aktiviteter. Aktiviteter er tilbud og andre aktiviteter, som du skal deltage i, så længe du er ledig. Tilbud kan være vejledning og opkvalificering eller virksomhedspraktik. I Min Plan kan du desuden se de aftaler, du har indgået med jobcenteret. Hvis du har spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Aktiviteter du skal deltage i Du skal overholde Min Plan, og hvis dit jobcenter har givet dig et tilbud, som fremgår af Min plan, har du pligt til at deltage i tilbuddet, mens du er ledig og modtager ledighedsydelse. Har du spørgsmål til dit tilbud, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Mens du er i tilbud, får du ledighedsydelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage denne ydelse. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: aktivt søge fleksjob deltage i samtaler tage imod et rimeligt tilbud om fleksjob lægge dit cv på Jobnet senest 3 uger efter, at du har opnået ret til ledighedsydelse deltage i cv-samtaler dokumentere din jobsøgning i jobloggen eller på anden vis dokumentere din jobsøgning, hvis du er fritaget for at bruge jobloggen Side 7 af 75

8 Aftaler Du skal overholder de aftaler, du har indgået med jobcenteret. Reglerne for Min Plan Reglerne om Min Plan fremgår af kapitel 9 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og tilhørende kapitel 6 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du kan se mere om reglerne for Min Plan på Når du modtager ledighedsydelse Hvis du afviser tilbuddet: Hvis du afviser tilbuddet, og der ikke er en rimelig grund til dette, stopper kommunen din ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du igen afviser et tilbud uden rimelig grund inden for en periode på 12 måneder, mister du retten til ledighedsydelse. Dette fremgår af 77 a, stk. 3 og 4, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efter afvisningen, jf. 77 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du har mange udeblivelser fra samme tilbud, og der ikke er en rimelig grund til udeblivelserne, træffer kommunen endvidere afgørelse om, at dette sidestilles med, at du afviser tilbuddet. Det medfører, at du ikke kan få ledighedsydelse i 3 uger. Dette fremgår af 77 a, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du igen inden for 12 måneder afviser et tilbud eller udebliver så meget fra et tilbud, at kommunen sidestiller det med en afvisning af et tilbud, mister du retten til ledighedsydelse. Dette fremgår af 77 a, stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efter afvisningen, jf. 77 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser eller ophører i et tilbud, og der ikke er en rimelig grund til dette, stopper kommunen din ledighedsydelse i 3 uger. Hvis du igen ophører, afviser et tilbud eller har gentagne udeblivelser fra et tilbud uden rimelig grund inden for en periode på 12 måneder, mister du retten til ledighedsydelse. Dette fremgår af 77 a, stk. 3-5, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efter afvisningen, jf. 77a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke deltager i tilbuddene: Hvis du uden en rimelig grund undlader at deltage i tilbud, skal kommunen træffe afgørelse om, at du ikke kan få ledighedsydelse for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist. Dette fremgår af 77 a, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få hjælp, når du deltager i tilbuddet. Hvis du har mange udeblivelser fra samme tilbud, og der ikke er en rimelig grund til udeblivelserne, træffer kommunen endvidere afgørelse om, at dette sidestilles med, at du afviser tilbuddet. Det medfører, at du ikke kan få ledighedsydelse i 3 uger. Dette fremgår af 77 a, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du igen inden for 12 måneder afviser et tilbud eller udebliver så meget fra et tilbud, at kommunen sidestiller det med en afvisning af et tilbud, mister du retten til ledighedsydelse. Dette fremgår af 77 a, Side 8 af 75

9 stk. 4, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for 18 måneder efter afvisningen, jf. 77 a, stk. 6, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du udebliver fra en samtale m.v. Hvis du uden en rimelig grund udebliver fra en samtale, et møde i rehabiliteringsteamet, en samtale om rådighedsvurdering, en samtale om opfølgning eller en cv-samtale, skal kommunen træffe afgørelse om, at du ikke kan få ledighedsydelse for de dage, hvor du er udeblevet og frem til, at du igen kontakter kommunen. Hvis du kontakter kommunen samme dag, som du skulle være mødt til samtalen, kan du ikke få ledighedsydelse for den dag. Dette fremgår af 77, stk. 1 og 3, i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke er aktivt jobsøgende Hvis du uden rimelig grund ikke aktivt søger job, herunder registrerer alle dine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet - med mindre du er undtaget fra at anvende jobloggen - skal kommunen give dig en frist på op til 3 måneder til at dokumentere din aktive jobsøgning. Kommunen skal sammen med dig lægge en plan for din jobsøgning. Når fristperioden udløber, skal kommunen vurdere, om du har været aktivt jobsøgende ved at følge den plan, som du har lagt sammen med kommunen. Hvis kommunen vurderer, at du ikke har været aktivt jobsøgende, mister du retten til ledighedsydelse. Dette følger af 75, stk. 1, nr. 1 og stk. 5, samt 76, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. Du kan igen få ledighedsydelse, når du har været ansat i et fleksjob i 9 måneder inden for de seneste 18 måneder, jf. 76, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik. Når du er ansat i fleksjob Du har en Min Plan, når du er ansat i et fleksjob. Har du spørgsmål til dit fleksjob, herunder dit fleksløntilskud, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Mens du er i fleksjob, får du løn og eventuelt flekslønstilskud - hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage denne ydelse. Mens du er i fleksjob, skal du deltage i de opfølgningssamtaler, som jobcenteret indkalder til. Klagemulighed Hvis du vil klage over det tilbud, som jobcenteret har givet dig, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis tilbuddet er givet af en anden aktør end jobcenteret, skal du klage til denne aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret. Hvis du vil klage over en sanktion, som kommunen har givet dig, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til kommunen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen derefter din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Side 9 af 75

10 Vejledningstekstsituation 5, 43 og 44: Åbenlyst uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger og modtager Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. "Min plan" (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være åbenlyst uddannelsesparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse du ikke har behov for at få støtte og hjælp i forhold til at starte på og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en "Min Plan", hvor dit uddannelsespålæg skal fremgå. Det indebærer, at du skal kvittere for og overholde de aftaler og frister, som står i uddannelsespålægget i "Min Plan". Uddannelsespålægget i "Min Plan" viser dine uddannelsesønsker eller giver frister for, hvornår du skal komme med forslag til uddannelser hvem der er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt uddannelsen hvilke tilbud og evt. tests, du og din sagsbehandler har aftalt. Har du spørgsmål til uddannelsespålægget i "Min Plan", er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget i "Min Plan" indebærer, at du: skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse skal komme med forslag til relevante uddannelser, som du gerne vil søge optagelse på skal komme med forslag til uddannelsessteder, som du kan tænke dig at gå på inden for en bestemt frist skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Når du er åbenlyst uddannelsesparat, skal du så vidt muligt forsørge dig selv, indtil uddannelsen starter. Det indebærer bl.a., at du indtil uddannelsen starter, skal: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med din sagsbehandler om din jobsøgning registrere alle jobsøgningsaktiviteter løbende i din Joblog her på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job tage imod tilbud Side 10 af 75

11 give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg i "Min Plan" Du mister din uddannelseshjælp, hvis du afviser dit uddannelsespålæg i "Min Plan", ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette. Kommunen standser din uddannelseshjælp, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan beslutte, at du skal søge ind på en konkret uddannelse, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består. Du kan således ikke få ret til hjælp igen ved blot at henvende dig til et af kommunens andre åbne tilbud. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din ægtefælle. Hvis du holder op på en uddannelse, der er aftalt i dit uddannelsespålæg i "Min Plan" Hvis du uden rimelig grund holder op på en uddannelse, du er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg i "Min Plan", nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 6, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra tilbud uden rimelig grund, foretager kommunen fradrag i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din uddannelseshjælp, hvis du uden rimelig grund afviser tilbud eller gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund, og kommunen vurderer, at det svarer til en afvisning af tilbuddet. Uddannelseshjælpen ophører, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din ægtefælle, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 3, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke overholder din aftale om jobsøgning, som fremgår af Jobnet Hvis du ikke overholder din aftale om jobsøgning, som fremgår på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og på hvilken måde du skal søge job, og der ikke er en rimelig grund til dette, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 7, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Side 11 af 75

12 Hvis du ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet Hvis du ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet inden for den frist, som jobcenteret har givet dig, og der ikke er en rimelig grund til dette, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 8, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du har fået gentagne sanktioner for manglende opfyldelse af din pligt til at stå til rådighed Hvis du gentagne gange uden rimelig grund ikke opfylder din pligt til at stå til rådighed efter 13 og 13 a i lov om aktiv socialpolitik, og du derfor har fået flere sanktioner fra kommunen, fx fordi du er udeblevet fra samtaler eller tilbud, kan kommunen træffe afgørelse om, at du mister din uddannelseshjælp i op til 3 måneder, hvis kommunen konkret vurderer, at du med din adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for uddannelse, arbejde, tilbud m.v. Kommunen skal i sin afgørelse angive, i hvor lang tid din hjælp ophører. Kommunen skal samtidig med afgørelsen om, at du har mistet retten til hjælp, give dig et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret fra den dag, som afgørelsen har virkning fra. Du kan modtage uddannelseshjælp for de dage, hvor du deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret. På det tidspunkt, hvor du igen er berettiget til hjælp efter kommunens afgørelse, modtager du igen hjælp som tidligere. Dette følger af 40 a i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser i forbindelse med uddannelsespålægget efter Min Plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget i "Min Plan" er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du ligeledes klage over indholdet af uddannelsespålægget. Du skal klage til den anden aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om uddannelsespålæg og "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 12 af 75

13 Vejledningstekstsituation 6: Uddannelsesparat uddannelseshjælpsansøger og modtager Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan (Uddannelsespålæg) dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være uddannelsesparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du med den rette støtte og aktive indsats kan begynde på en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre denne på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en Min Plan, hvori der fremgår et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget i Min Plan giver dig bedre muligheder for at blive klar til at begynde på og gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. Det indebærer, at du i hele perioden skal stå til rådighed for uddannelsesrettede tilbud og aktiviteter, acceptere aftalerne og de fastsatte frister og møde til de aftalte tilbud, som fremgår af uddannelsespålægget. Uddannelsespålægget i Min Plan viser dine uddannelsesønsker eller fastsatte frister for, hvornår du skal komme med forslag til mulige uddannelser, hvem der er ansvarlig for, at du bliver tilmeldt uddannelsen, aftalte tilbud og test osv. Har du spørgsmål til uddannelsespålægget i Min Plan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget i Min Plan indebærer, at du: skal deltage i tilbud om aktiviteter, der kan hjælpe dig til at komme i uddannelse (uddannelsesrettede aktiviteter) skal give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse skal komme med relevante forslag til uddannelser, som du kunne tænke dig at gennemføre og inden for en bestemt frist skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Hvis du ikke deltager i tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Hvis du bliver væk fra et tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund, foretager din kommune fradrag i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i de tilbud og aktiviteter, du har aftalt med dit jobcenter. Side 13 af 75

14 Hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Kommunen stopper din uddannelseshjælp, hvis du uden rimelig grund afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter, eller du gentagne gange udebliver fra tilbud eller aktiviteter uden rimelig grund, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet. Uddannelseshjælpen ophører, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud eller aktiviteter, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen til både dig og din ægtefælle, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 3, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du mister din uddannelseshjælp, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette. Kommunen standser din uddannelseshjælp, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Kommunen kan beslutte, at du skal søge ind på en konkret uddannelse, så længe muligheden for at søge ind på eller begynde på uddannelsen består. Du kan således ikke få hjælp igen ved blot at henvende dig til en af kommunens andre åbne tilbud. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din ægtefælle. Når du er tilbage i dit uddannelsesforløb, får du og din ægtefælle igen ret til hjælp. Hvis du holder op på en uddannelse, der er aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund holder op på en uddannelse, du er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 6, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du har fået gentagne sanktioner for manglende opfyldelse af din pligt til at stå til rådighed Hvis du gentagne gange uden rimelig grund ikke opfylder din pligt til at stå til rådighed efter 13 og 13 a i lov om aktiv socialpolitik, og du derfor har fået flere sanktioner fra kommunen, fx fordi du er udeblevet fra samtaler eller tilbud, kan kommunen træffe afgørelse om, at du mister din uddannelseshjælp i op til 3 måneder, hvis kommunen konkret vurderer, at du med din adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for uddannelse, arbejde, tilbud m.v. Kommunen skal i sin afgørelse angive, i hvor lang tid din hjælp ophører. Kommunen skal samtidig med afgørelsen om, at du har mistet retten til hjælp, give dig et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret fra den dag, som afgørelsen har virkning fra. Du kan modtage uddannelseshjælp for de dage, hvor du deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret. På det tidspunkt, hvor du igen er berettiget til hjælp efter kommunens afgørelse, modtager du igen hjælp som tidligere. Dette følger af 40 a i lov om aktiv socialpolitik. Side 14 af 75

15 Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser, herunder tilbuddene som du har fået i uddannelsespålægget i Min Plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget i Min Plan er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget. Du skal klage til denne aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret, Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender den din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 15 af 75

16 Vejledningstekstsituation 7: Aktivitetsparat uddannelseshjælpsansøger og modtager Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden du kan blive klar til at begynde på en uddannelse og gennemføre denne på almindelige vilkår. Du skal sammen med dit jobcenter lave en Min Plan, som indeholder et uddannelsespålæg. Uddannelsespålægget giver dig bedre muligheder for at blive klar til på længere sigt at begynde på og gennemføre en almindelig uddannelse. Det indebærer, at du skal stå til rådighed for uddannelsesrettede tilbud og aktiviteter acceptere aftalerne og de fastsatte frister møde til de aftalte tilbud m.v. i uddannelsespålægget i hele perioden. Når du er aktivitetsparat skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde er særlige forhold, som kan begrunde, at du ikke har pligt til at deltage i fx et tilbud. Dit Uddannelsespålæg i Min Plan beskriver den indsats, som på længere sigt skal gøre dig klar til at gennemføre en uddannelse ud fra dine uddannelsesønsker. Har du spørgsmål til dit uddannelsespålæg, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Husk Uddannelsespålægget i Min Plan indebærer, at: du skal deltage i tilbud om aktiviteter, der kan hjælpe dig til at komme i uddannelse (uddannelsesrettede aktiviteter) du skal give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet du skal deltage i en læse-, skrive- eller regnetest, hvis ikke du har en ungdomsuddannelse du skal samarbejde om at komme med relevante forslag til uddannelser, som du på sigt kan søge optagelse på jobcentret ud fra dine forudsætninger sætter en frist for, hvornår du skal søge om optagelse på en eller flere af de uddannelser, som du har valgt du skal gå i gang med og gennemføre den uddannelse, som du er blevet optaget på. Hvis du ikke deltager i tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Hvis du bliver væk fra et tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter uden rimelig grund eller der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage fradrager din kommune i din uddannelseshjælp for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv Side 16 af 75

17 socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få uddannelseshjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter Kommunen stopper din uddannelseshjælp, hvis du uden rimelig grund afviser tilbud om uddannelsesrettede aktiviteter, og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage eller du gentagne gange udebliver fra tilbud uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Uddannelseshjælpen ophører, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen til både dig og din ægtefælle, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud om en uddannelsesrettet aktivitet, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 3, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du afviser dit uddannelsespålæg Du mister din uddannelseshjælp, hvis du afviser dit uddannelsespålæg, ikke samarbejder om at søge ind på eller ikke begynder på en uddannelse, og der ikke er en rimelig grund til dette, eller der ikke foreligger særlige forhold. Kommunen stopper hjælpen, så længe muligheden for at søge ind eller begynde på uddannelsen består, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, stopper hjælpen både for dig og din ægtefælle. Når du er tilbage i dit forløb, får du og din ægtefælle igen ret til hjælp. Du kan således ikke få ret til hjælp igen ved blot at henvende dig til en af kommunens andre åbne tilbud. Hvis du holder op på en uddannelse aftalt i dit uddannelsespålæg Hvis du uden rimelig grund eller uden, at der foreligger særlige forhold, holder op på en uddannelse, du er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i uddannelseshjælp, jf. 39, nr. 6 og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcenterets afgørelser, herunder tilbuddene i uddannelsespålægget i Min Plan efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcentret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Hvis uddannelsespålægget i Min Plan er lavet sammen med en anden aktør end jobcentret, kan du klage over indholdet af uddannelsespålægget. Du skal klage til denne aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret, Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Side 17 af 75

18 Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om uddannelseshjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 18 af 75

19 Vejledningstekstsituation 8 og 40: Jobparat kontanthjælpsansøger og modtager eller kontantydelsesansøger og -modtager Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være jobparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. "Min Plan" beskriver bl.a. de tilbud, du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til "Min plan", er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet "Min Plan" for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: være tilmeldt Jobnet som ledig tjekke jobforslag på Min side mindst hver 7. dag vedligeholde dit CV på Jobnet søge job aktivt og overholde de aftaler, som du har indgået med kommunen om din jobsøgning løbende registrere alle jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud. Kontanthjælpsmodtager Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund, foretager kommunen fradrag i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud uden rimelig grund gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet. Kontanthjælpen ophører, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din ægtefælle, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Side 19 af 75

20 Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, stk. 1, nr. 3, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke overholder din aftale om jobsøgning, som fremgår af Jobnet Hvis du ikke overholder din aftale om jobsøgning, som fremgår på Jobnet, og som er indgået med kommunen om, hvordan og på hvilken måde, du skal søge job, og der ikke er en rimelig grund til dette, nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, nr. 7, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet Hvis du ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet inden for den frist, som jobcenteret har givet dig, og der ikke er en rimelig grund til dette, nedsætter kommunen din kontanthjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontanthjælp, jf. 39, nr. 8, og 40 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du har fået gentagne sanktioner for manglende opfyldelse af din pligt til at stå til rådighed Hvis du gentagne gange uden rimelig grund ikke opfylder din pligt til at stå til rådighed efter 13 og 13 a i lov om aktiv socialpolitik, og du derfor har fået flere sanktioner fra kommunen, fx fordi du er udeblevet fra samtaler eller tilbud, kan kommunen træffe afgørelse om, at du mister din kontanthjælp i op til 3 måneder, hvis kommunen konkret vurderer, at du med din adfærd udviser en manglende vilje til at stå til rådighed for arbejde, uddannelse, tilbud m.v. Kommunen skal i sin afgørelse angive, i hvor lang tid din hjælp ophører. Kommunen skal samtidig med afgørelsen om, at du har mistet retten til hjælp, give dig et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, daglige samtaler eller pligt til at møde dagligt i jobcenteret fra den dag, som afgørelsen har virkning fra. Du kan modtage kontanthjælp for de dage, hvor du deltager i tilbud, møder til samtaler eller møder i jobcenteret. På det tidspunkt, hvor du igen er berettiget til hjælp efter kommunens afgørelse, modtager du igen hjælp som tidligere. Dette følger af 40 a i lov om aktiv socialpolitik. Kontantydelsesmodtager Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund, foretager kommunen fradrag i kontantydelsen for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist, jf. 14 i lov om kontantydelse. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontantydelse, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontantydelse, hvis: du afviser et tilbud eller ophører i et tilbud uden rimelig grund eller gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet. Kontantydelsen ophører, indtil du igen deltager i tilbuddet, som kommunen har givet dig, jf. 16 i lov om kontantydelse. Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren Hvis du undlader at give besked om sygdom til kommunen eller arbejdsgiveren, når du har fået et tilbud, Side 20 af 75

21 nedsætter kommunen din hjælp med 3 gange den dagssats, du modtager i kontantydelse, jf. 15, stk. 1, nr. 3 og stk. 2-4, i lov om kontantydelse. Hvis du ikke overholder din aftale om jobsøgning, som fremgår af Jobnet Hvis du ikke overholder din aftale om jobsøgning, som fremgår på Jobnet, der er indgået med kommunen om, hvordan og på hvilken måde, du skal søge job, og der ikke er en rimelig grund til dette, nedsætter kommunen din kontantydelse med 3 gange den dagssats, du modtager i kontantydelse, jf. 15, stk. 1, nr. 6 og stk. 2-4 i lov om kontantydelse. Hvis du ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i jobloggen på Jobnet Hvis du ikke registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i en joblog på Jobnet inden for den frist, som jobcenteret har givet dig, og der ikke er en rimelig grund til dette, nedsætter kommunen din kontantydelse med 3 gange den dagssats, du modtager i kontantydelse, jf. 15, stk. 1, nr. 7 og stk. 2-4,i lov om kontantydelse. Klagemulighed Hvis du vil klage over jobcentrets afgørelser efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til dit jobcenter, som vurderer sagen igen. Hvis jobcenteret fastholder sin afgørelse, sender jobcenteret din klage videre til Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg. Hvis "Min Plan" er lavet sammen med en anden aktør end jobcenteret, kan du klage over indholdet i "Min Plan". Du skal klage til denne aktør, som genvurderer sagen. Hvis anden aktør fastholder sin afgørelse, sender anden aktør klagen videre til jobcenteret. Hvis du vil klage over kommunens afgørelser om sanktioner efter lov om aktiv socialpolitik eller lov om kontantydelse, skal du gøre det inden 4 uger. Du skal klage til kommunen, som vurderer sagen igen. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, sender kommunen din klage videre til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. Du kan læse mere om reglerne om "Min Plan" i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontanthjælp i lov om aktiv socialpolitik og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Du kan læse mere om reglerne om kontantydelse i lov om kontantydelse og de bekendtgørelser, der hører til loven på følgende link: Side 21 af 75

22 Vejledningstekstsituation 9: Aktivitetsparat kontanthjælpsansøger og modtager Du får en indsats i jobcenteret og derfor også Min Plan, som du laver i samarbejde med dit jobcenter. Den beskriver, hvordan dine muligheder for at få et job kan blive bedre og giver dig et overblik over dine konkrete mål og de tilbud og aktiviteter, du skal deltage i. Min Plan - dine rettigheder og pligter Din kommune har visiteret dig til at være aktivitetsparat. Det vil sige, at kommunen vurderer, at du ikke kan tage et almindeligt arbejde, som gør det muligt for dig at forsørge dig selv i løbet af en periode på tre måneder. Min Plan beskriver de tilbud m.v., du skal deltage i, mens du er ledig. Har du spørgsmål til Min Plan, er du velkommen til at kontakte dit jobcenter. Du og din sagsbehandler har lavet Min Plan for at give dig bedre muligheder for at få et job. Derfor skal du overholde planen. Det indebærer, at du skal acceptere aftalerne og møde til tilbud i hele perioden. Når du er aktivitetsparat, skal kommunen altid vurdere, om der ud over de rimelige grunde som fx sygdom - er særlige forhold, som kan gøre, at du ikke har pligt til at deltage i tilbud, fx alvorlige psykiske lidelser. Husk Mens du er i tilbud, skal du stadig: aktivt udnytte dine arbejdsmuligheder stå til rådighed, hvis du bliver henvist til et job give besked til kommunen eller arbejdsgiver, hvis du er syg og har fået et tilbud Hvis du udebliver fra et tilbud Hvis du bliver væk fra et tilbud uden en rimelig grund - eller der ikke foreligger særlige forhold som gør, at du ikke har pligt til at deltage foretager kommunen fradrag i din kontanthjælp for de dage, hvor du er udeblevet helt eller delvist, jf. 36, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik. Det er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, om der er tale om en udeblivelse. Du kan igen få kontanthjælp, når du opfylder din pligt til at møde op i tilbuddet. Hvis du afviser et tilbud Kommunen stopper din kontanthjælp, hvis: du afviser et tilbud uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage gentagne gange bliver væk fra tilbuddet uden rimelig grund, og der ikke foreligger særlige forhold, som gør, at du ikke har pligt til at deltage, og kommunen vurderer, at det kan sidestilles med en afvisning af tilbuddet Kontanthjælpen ophører, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Hvis du er gift, og din ægtefælle modtager integrationsydelse eller uddannelses- eller kontanthjælp, ophører hjælpen både for dig og din ægtefælle, indtil du igen deltager i tilbuddet eller et andet åbent tilbud, som kommunen har givet dig, jf. 41 i lov om aktiv socialpolitik. Side 22 af 75

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015

Landssupporten 11. august 2015 Vejledningstekster til planer Gældende fra 29. juni til 11. august 2015 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til planer. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 29. juni 2015 til 11. august 2015 Vejledningstekst til dagpengemodtager og dimittend...

Læs mere

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016

Landssupporten 10. maj 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 12. maj 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 12. maj 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet. Vejledningstekstsituation

Læs mere

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016

Landssupporten 8. januar 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 11. januar 2016 Dette dokumenter indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med releasen den 11. januar 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson

Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Min plan Rimontas Lieuwe Omeri-Hoskuldsson Denne plan er oprettet onsdag den 1. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Jobmål Mål Rengøring, ejendomsservice og renovation For at jeg kan nå mit

Læs mere

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1225 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/13157

Læs mere

Min plan Gnanasekar Hierzmann

Min plan Gnanasekar Hierzmann Min plan Gnanasekar Hierzmann Denne plan er oprettet fredag den 3. juni 2016 PDF er dannet fredag den 3. juni 2016 Din sagsbehandlers kommentarer til dig Trin 3: Søg ind på uddannelse(r) Det næste skridt

Læs mere

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber

Udkast. Kapitel 1. Område og begreber Udkast 18. november 2013 Ekstern høring j.nr. 2013-0010882 Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate,

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration

Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Retningslinje for sanktioner - Kontanthjælp, Uddannelseshjælp, Integrationsydelse og Kontanthjælp under integration Lovgrundlag Rådighed og udnyttelse af uddannelses- eller arbejdsmuligheder: 13 og 13

Læs mere

Kapitel 1. Område og begreber

Kapitel 1. Område og begreber Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst uddannelsesparate, eller kontanthjælp som jobparate I medfør af 13, stk.

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune

SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Til Byrådsservice 17. maj 2016 Side 1 af 1 Hermed fremsendes besvarelse fra Sociale Forhold og Beskæftigelse på forespørgsel fra Dansk Folkeparti vedrørende sanktioner. SOCIALE

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16

Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF /16 Oversigt over ændringer i den beskæftigelsesrettede indsats som følge af LF 189 15/16 Med ikrafttrædelse 1.7.2016 Ændring i reglerne vedr. helbredsmæssig vurdering Ændringen indebærer, at kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Kommunernes anvendelse af sanktione r

Kommunernes anvendelse af sanktione r Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af sanktione r September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Resumé og anbefalinger 2 2.1 Undersøgelsens resultater 2 2.2 Ankestyrelsen

Læs mere

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016

LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 LOV nr 479 af 12/06/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 19. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 09-21-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job

- ret og pligt. At skabe sammenhæng mellem mennesker og job Fleksjob - ret og pligt At skabe sammenhæng mellem mennesker og job I Fleksjobteamet samarbejder vi målrettet med dig om at komme ud på arbejdsmarkedet igen Vi forventer af dig, og det er lovpligtig, at:

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016?

Spørgsmål 1 Hvor mange personer har kommunens jobcentre formidlet ordinært arbejde til i hvert af kvartalerne i 2015 og 2016? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Jakob Næsager, MB E-mail: Jakob_naesager@br.kk.dk Kære Jakob Næsager 03-05-2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-15

Læs mere

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende.

Du skal søge arbejde. Du har pligt til at været aktivt arbejdssøgende. TIL RÅDIGHED 1 / 5 Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Det skal du, fordi du som ledig er en del af arbejdsmarkedet, og fordi dagpengene er en erstatning til dig for den løn,

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 990 af 12/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0025949

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats I medfør af 4, 4 a, stk. 1 og 3, 8, 10 a, 10 b, stk. 1 og 3, 10 c, stk. 1, 11, stk. 5, 21, 21 b, stk. 9, 25, stk. 1, 26, stk. 1, 31, stk. 1, 1. pkt., 31

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud

Udvidet varslingsindsats. Rimelighedskravet Førtidspensionister ansat med løntilskud Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 1. juli 2015, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik

Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik N o t a t April 2017 Analysenotat om vejledning og opkvalificering Arbejdsmarkedspolitik Indledning Dette notat indgår i analysematerialet vedrørende forenkling af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Vejledning om rådighed og sanktioner for personer der ansøger om eller modtager integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp VEJ nr 10013 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/11990

Læs mere

Kommentarer til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunens anvendelse af sanktioner overfor uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere,

Kommentarer til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunens anvendelse af sanktioner overfor uddannelseshjælps- og kontanthjælpsmodtagere, Hjørring Kommune Internt notat Jobcentret Sag nr. 15.00.00-A53-3-16 24-05-2017 Side 1. Redegørelse til byråd Kommentarer til Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunens anvendelse af sanktioner overfor

Læs mere

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015

Releasenote til Jobnet 5. januar 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 5. januar 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 21. december 2014 Den 5. januar 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet I medfør af 116 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014, og 110, stk. 1 og 2, i lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Samtaler i a-kassen og jobcenteret

Samtaler i a-kassen og jobcenteret Samtaler i a-kassen og jobcenteret 1 A-kassen Indhold Samtaler når du bliver ledig... 3 CV samtalen i a-kassen... 3 Jobsamtaler i Jobcentret... 4 Personlige samtaler i a-kassen... 4 1. Samtale om Uddannelsesmuligheder...

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1003 af 30/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/08202 Senere

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 16. september 2014. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 12. september 2014. Nr. 990. Lovtidende A 2014 Udgivet den 16. september 2014 12. september 2014. Nr. 990. Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Herved bekendtgøres lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse"

Udmøntning af integrationsudspillet Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 116 Offentligt N O T A T Udmøntning af integrationsudspillet "Alle skal bidrage - flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse" 19. marts 2015 J.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1297 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16382

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015

Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og YdelsesCentret 2015 Oversigt over sagsbehandlingsfrister i Jobcenter Haderslev og 2015 Lov om social pension Førtidspension efter 01.01.2003 16-18 + 20 Pensionsnævnet 3 måneder Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 1342 af 21/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/10910

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål:

Notat. Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet. Spørgsmål: Notat Budgetspørgsmål 65 til budget 2017 Medarbejdere ansat på beskæftigelsesområdet Spørgsmål: Dato: 28.september 2016 Sags nr.: 00.30.04-S00-67-16 Sagsbehandler: jen Hvor mange medarbejdere er ansat

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser

Ve aktiviteter for borgere og a-kasser Ve Vejledning jledning til om Superbrugere visning af jobplaner i HP Helpdes og aktiviteter for borgere og a-kasser k Version: 2.1 Oprettet den 10. april 2013 INDHOLD JOBPLANER OG AKTIVITETER UDEN FOR

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Morten Gatzwiller mgw@star.dk Fra ufaglært til faglært på rekordtid Relevant beskæftigelseslovgivning Morten Gatzwiller mgw@star.dk Onsdag den 5. marts 2014 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven

Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven Udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven I medfør af 19, stk. 7, 23, stk. 7, og 24 a, stk. 4, i lov om integration af udlændinge

Læs mere

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v.

Forslag til. (Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteams, fleksløntilskud m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre

Læs mere

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats BEK nr 1645 af 27/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0013092 Senere ændringer

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start

Landsforeningen Autisme. Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Landsforeningen Autisme Kontanthjælpsreformen erfaringer og udfordringer siden start Kontanthjælpsreformen 1.1.2014 Baggrund Over 50.000 kontanthjælpsmodtagere var under 30 år Over 90 % havde ingen erhvervskompetencegivende

Læs mere

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet BEK nr 473 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07874

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet

Landssupporten 10. Marts 2017 Skærmdumps vedrørende tilmeldingsflow på Jobnet Skærmdumps Indledning... 1 Tilmelding som dagpengemodtager over 25 år... 2 Tilmelding af dagpengemodtager under 25 år... 9 Tilmelding af kontanthjælpsansøger over 30 år... 16 Tilmelding af kontanthjælpsansøger

Læs mere

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a

S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven 7 a Beskæftigelsesminister s svar til folketingsmedlem Finn Sørensen (EL) på spørgsmål, der dækker samme områder, som Ulf Harbo har stillet spørgsmål til. S 60 om at kommunerne skal overholde retssikkerhedsloven

Læs mere

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan

Landssupporten 6. november 2014 Skærmdumps vedrørende uddannelsesplan Indledning Dette dokument viser skærmdumps af de sider, en borger ser og arbejder med i forbindelse med uddannelsesplan. Indtil videre er der kun skærmdumps fra Jobnet, men der er etableret et samarbejde

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN S. 1 SÅDAN FÅR DU... GUIDE TIL INTEGRATIONSYDELSE, UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP APRIL 2016 INDHOLD S. 05 1. FORMER FOR ØKONOMISK HJÆLP S. 05 Integrationsydelse, uddannelseshjælp

Læs mere

BilagARU_130829_pkt.04.01

BilagARU_130829_pkt.04.01 O P L Æ G 2 9-0 8-2 01 3 INDLEDNING Alle borgere kommer til at mærke store forandringer i indsatsen Unge skal have en målrettet indsats, der kan hjælpe dem i gang med en udd. Borgere der kan arbejde skal

Læs mere

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kontanthjælp og sanktioner. Ankestyrelsen

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Version: 10.3 Oprettet den: 10. februar 2016 Fravær og fritagelser - forretningsregler og detaljerede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr 807 af 01/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0001366

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform

Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste/implementeringsplan Kontanthjælpsreform Tjekliste til systematisk planlægning af implementeringen af kontanthjælpsreformen Indholdsfortegnelse Visitation og kontaktforløb jobparate o. 30 år og

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Oversigt over ydelser 1

Oversigt over ydelser 1 Arbejdsløshedsdagpenge OBS: reformen vedtages først ved udgangen af 2014. Det beskrevne er fra forligsteksten. Enkelte delelementer træder i kraft jan 2015 og andre juli 2015. : 17.658 kr. Dimittend fuldtid:

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 894. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 894. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre

Læs mere

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig

Er du under 30 år. Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Er du under 30 år Hvad betyder den nye kontanthjælpsreform for dig Den nye kontanthjælpsreform for dem under 30 år, der træder i kraft d. 1. januar 2014, betyder bl.a. Alle skal have en erhvervskompetencegivende

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] 225-timers regel Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år

2. Øvrige uddannelsesparate, hvor vurderingen er, at pågældende kan påbegynde uddannelse inden et år Notat Til Beskæftigelsesudvalget Side 1 af 6 Implementering af kontanthjælpsreformen I forbindelse med byrådsbehandling af indstilling om implementering af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommune, blev

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp

Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Kvalitetsstandard for visitation af unge under 30 år til uddannelseshjælp / kontanthjælp Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Lovoversigt for dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere samt sparate shjælpsmodtagere Målgruppe definition Kontaktforløb Dagpengemodtagere u. 30 år Ledige, der modtager dagpenge. I de første

Læs mere

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen

Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen Bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og statistiske datavarehus for beskæftigelsesindsatsen I medfør af 61, 65 og 66 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag til afbureaukratisering af LAB

Forslag til afbureaukratisering af LAB Notat Dato 27. august 2017 MLJ Side 1 af 18 Forslag til afbureaukratisering af LAB Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er blevet ændret adskillige gange siden vedtagelsen i 2003. Denne række af

Læs mere

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895.

2013 Udgivet den 5. juli 2013. 4. juli 2013. Nr. 895. Lovtidende A 2013 Udgivet den 5. juli 2013 4. juli 2013. Nr. 895. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige

Læs mere

BESØG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13. SEPTEMBER 2016

BESØG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13. SEPTEMBER 2016 BESØG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN 13. SEPTEMBER 2016 PROGRAM 1. Jobhuset organisering 2. Fokus områder i Jobhuset 1. Første fælles jobsamtale/obligatorisk selvbooking 2. Udfasning arbejdsmarkedsydelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017

Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 11. december 2017 Version: 1.1 Oprettet den 7. december 2017 Den 11. december 2017 vil der være foretaget følgende ændringer i Det fælles Datagrundlag:

Læs mere

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015

Releasenote til Jobnet 29. juni 2015 Releasenote til Jobnet Vejledning til pr. Superbrugere 29. juni 2015 i HP Helpdesk Version: 1.0 Oprettet den 25. juni 2015 Den 29. juni 2015 vil der være foretaget følgende ændringer i Jobnet: 1. MIN SIDE...

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere