8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug"

Transkript

1 8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 11 Indvielsefest for BAKC Side 12 Bålhytten næsten genopstået Side 14 Ny sti i Ullerupskov Side 26 Fra Ringridderforeningen Side 28 Årets konfirmander Side 35 Efter 24 år som præst i Ullerup har Anders Kingo søgt nye græsgange. side 6. Årets fællesspisning Side 36 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas og randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft / Næstformand Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18 Tlf.: Sekretær Jan Vollesen Trekanten 25 Tlf.: Kasserer Bo Bonde Kalvetoft 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem og BAKC udvalgsformand Johannes Johs Hansen Rosenvej 1 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Robert Johannsen Kirkepold 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen Kirkepold 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Janny PedersenMette Bojskovskov 26 Tlf.: , Bestyrelsesmedlem Finn Iversen Clausen Rosenvej 67 Tlf.: og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside Bakkensbro - B.A.K.C. Udvalgsformand Johannes Johs Hansen Rosenvej 1 Tlf.: Lokaleudlejning Bente Callesen Kalvetoft 11 Tlf.: Lokaleudlejning Helga Staugaard Rosenvej 1 Tlf.: Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr. på konto Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives. 2

3 Valget er klar, tiden er den rette - nu er det op til danskerne. Sådan har vi lige hørt vores statsminister sige i dag. Tre uger er den tid vi alle har til at beslutte, hvem vi gerne ser ved roret de næste fire år. Mere end tre måneder skal der til, for at beslutte hvem der skal stå ved roret i præstegården i fremtiden. Det kan selvfølgelig virke som urimelig lang tid, men til forskel fra Helle og Lykke, som er på valg om få år igen, kan vor kommende præst ikke vælges fra om få år. En præstestilling er en livstidsstilling, og præsten kan som sådan ikke fyres, hvis han/hun ikke lever op til forventningerne. Menighedsrådet skal altså være grundige og nøje overveje, når de i den kommende tid skal beskrive hvilke ting, man i Ullerup sogn især vil lægge vægt på, når vor nye præst skal vælges. Når så tiden er den rette, er det så op til menighedsrådet at beslutte. Et valg havde vi også ved landsbylaugets generalforsamling, bestyrelsen bad nemlig forsamlingen at vælge en ændring i vedtægterne, så der blev plads til to mere i bestyrelsen. Disse ændringer blev vedtaget, og to nye bestyrelsesmedlemmer, Finn og Johs, blev valgt ind i bestyrelsen. Velkommen til dem begge. Johs har med sit arbejde for BAKC deltaget i alle møder det sidste år, så ny i faget er kun Finn. Når Finn lige har vænnet sig til os, har han lovet at overveje posten som kasserer i vores lille forening. En anden forening har også valgt. Ringriderforeningen har valgt at flytte aktiviteterne til Bakkensbro, og ikke kun bliver det i nye rammer, der er også på længere sigt, mulighed for nye aktiviteter i den forbindelse. Læser man om programmet for indvielsesfesten for BAKC, vil man kunne se, at der har fundet endnu et valg sted. Som noget nyt har landsbylauget valgt hvert år, at kåre Årets Avnbøl-Ullerup borger, eller årets ildsjæl. At vælge den første modtager af denne ærefulde titel var ikke svært, og mon ikke nogen kan gætte, hvem det er. På side 32 har jeg gjort lidt reklame for vores facebookside, som jeg faktisk oplever, folk i området bruger på fornuftig vis. Dog vil jeg opfordre til, kun at bruge siden til hvad der kun er relevant for os, som bor lige her. Vil man f.eks. sælge cykler eller hjemmestrikkede tøjdyr, findes der andre sider på nettet, hvor det lader sig gøre. AU-Posten lider denne gang af en udpræget mangel på lokalhistorisk materiale. Jeg har ellers lagt mig i selen for altid at have lidt med af den slags, men det går jo ikke altid, som præsten prædiker. Og heller ikke altid som jeg håber. Et bidrag med bl.a. den slags artikler til bladet vil altid være velkommen. God læselyst Bo 3

4 Adresser: Kirkebogsførende præst i vacanceperioden Birgitte Hjarvad Licht, Tlf.: mail: Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Mobil: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne sommer 2015 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Det fælles regnskabskontor Att. Ullerup Sogn Ringgade 98 A 6400 Sønderborg Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg 4

5 Ny sognepræst til Ullerup sogn. D. 14. maj, Kr. Himmelfarts dag havde vores sognepræst gennem 24 år sin sidste gudstjeneste. Anders Kingo og familien flytter til Helsingør. Anders skal være præst ved Helsingør domkirke. Anders indsættes i embedet d. 31. maj. Fra sognet og menighedsrådet ønsker vi ham held og lykke frem over og mange tak for tiden, her i Ullerup. Når en præst flytter, skal menighedsrådet i gang med at finde en ny præst. Det er ikke gjort med at sætte en jobannonce i avisen. I virkeligheden er det kirkeministeriet der ansætter. Ansættelsesproceduren er et samarbejde mellem Biskoppen over Haderslev stift, provsten i Sønderborg provsti og menighedsrådet i Ullerup sogn. Der er forskellige deadlines, som menighedsrådet skal overholde. Men vi arbejder på at kunne indsætte en præst d. 27 september med ansættelse fra d. 1. oktober. Får man brug for en præst i den mellemliggende tid, skal man henvende sig til sognepræst i Dybbøl: Birgitte Hjarvad Licht, mail: Hun vil være den kirkebogsførende præst. Og det er hende, man skal henvende sig til, hvis man skal have dåb eller begravelse. Det er dog ikke hende, der har gudstjenesterne. De kirkelige handlinger foretages af forskellige præster i den kommende periode. Dette vil være en god mulighed for at komme til gudstjeneste ved forskellige præster i vores kirke. I kalenderen kan man se, hvilken præst der prædiker en given søndag. Med hensyn til konfirmation, så bliver der konfirmation, som der plejer, sidst i april og først i maj. Og til næste år er det Ullerup, som har konfirmationen sidst i april og Blans, som har først i maj. Det vil der ikke blive ændret på. Der bliver en indskrivningsgudstjeneste i juni. Konfirmandundervisningen starter til efteråret. Konfirmanderne får nærmere besked. Randi Bastholm menighedsrådsformand 5

6 6 Tak! For nogle dage siden var jeg på vandring. Kirkegårdsvandring på Ullerup kirkegård. Gang på gang måtte jeg stoppe op. For navnet på gravstenen kendte jeg. Jeg havde selv begravet det menneske, som nu lå under mulde. Ja, navnet var ligeså fast mejslet i mit sind som i gravstenens granit. Det ene kære navn efter det andet tonede frem, og jeg forbløffedes over antallet. Skulle jeg virkelig have begravet så mange i løbet af de 24 år, jeg har været sognets præst? Da jeg kom hjem, måtte jeg slå efter i kirkebøgerne. Og ganske rigtigt! Jeg har i løbet af min tid i Ullerup Sogn begravet ikke færre end 525 mennesker. Ældre og midaldrende, unge og børn og spædbørn. Jeg måtte simpelthen gå mig en tur i min pragtfulde have. Snart fandt jeg frem til mit yndlingssted med udsigt over Bents frodige marker, et sted, hvor Herren selv ofte sætter mig stævne. Og her kom den til mig, taknemmeligheden over alle de ganske særlige mennesker, jeg gennem årene har lært at kende i Ullerup Sogn. Derefter vaktes nysgerrigheden efter kendskab til alle de andre kirkelige handlinger. Atter måtte jeg finde kirkebøgerne frem. 585 dåb har jeg forestået. 782 konfirmander har jeg undervist og konfirmeret. 124 vielser har jeg foretaget. Indsættelsen Det hele begyndte tirsdag den 22. januar 1991, da familiens flyttelæs fra Aarhus Vor Frue Kirke trillede ind på Ullerup præstegårds gårdsplads. En velkomstkomité, bestående af Svend Anker Petersen og Asmus Bruhn, ventede os på trappestenen. Dannebrog vajede fra den høje flagstang. Den 10. februar på afstemningsdagen, da Sønderjylland stemte sig hjem til kongeriget indsattes jeg i embedet af provst Fulgsang-Damgaard. Først skulle han oplæse biskoppens kollats (biskoppens skriftlige godkendelse af mig som sognets præst), hvori menigheden formanedes til at modtage deres nye præst således, at»han kan færdes i sit sogn med tryghed og glæde.«dernæst formanede provsten mig til at passe mit embede. Jeg glemmer aldrig

7 hans ord!»unge mand! I dette sogn er der i tusind år forkyndt kristendom. Så bild dig ikke noget ind. Du skal ikke komme her og spille smart og tro, at du skal opfinde noget som helst. For det er her alt sammen allerede. Og dette evigt gyldige evangelium er du nu evigt forpligtet på. For husk: Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Der skal blot ét svagt led til at sætte alt over styr. Og det skulle jo nødigt blive dig, vel?«efter indsættelsen var menighedsrådet vært ved en middag på Ullerup Kro. Borgmester Ruth Jørgensen holdt med tindrende øjne og på klingende sønderjysk en velkomsttale, der betog alle. Vi forstod ganske vist ikke så meget af den, men vi sansede tydeligt, at den kom fra hjertet og derfor gik til hjertet. Præstegården Også min forgænger i embedet Niels Hendrik Seedorff bød velkommen.»der er ingen onde ånder i Ullerup præstegård,«sagde han blandt meget andet godt. Og det måtte den nye præstefamilie de efterfølgende dage, uger og år sande. Her residerede ingen onde ånder, og skulle en enkelt udefrakommende ond ånd i ny og næ dukke op, måtte den hurtigt»pakke sig og skamfuld vige bort,«som Thomas Kingo udtrykker det i en salme. Ja, her kunne en familie trække vejret, simpelthen. Cathrine var 7½. Minna fik hurtigt ansættelse som sundhedsplejerske. Den længe ventede Philip Andreas kom til verden. Maria kom til og nød alle præstegårdens herligheder. Og forleden dag udbrød Elisabeth efter en lang dag i byen:»jeg vil hjem til mit dejlige hus!«og her kunne jeg finde arbejdsro til at færdiggøre min disputats, i fuld forståelse med menighedsrådet, der havde blik for, at et sogn profiterer af at have en videnskabeligt arbejdende sognepræst, der mener sig folkeligt forpligtet. Frugten af denne præstegårdsteologi skulle plukkes den 29. maj 1995 på Københavns Universitet, hvor jeg forsvarede disputatsen for den teologiske doktorgrad. Minna og jeg inviterede hele kirkebetjeningen og menighedsrådet med ægtefælle til at overvære den godt 6 timer lange handling og til at deltage i det obligatoriske doktorgilde. Vi ville gerne kvittere for deres enestående imødekommenhed og vi tænkte, det kunne være en oplevelse for al- 7

8 le. Og det blev det! Dog kom flere af dem hjem kridhvide i ansigterne af forfærdelse over, hvor ubarmhjertig styg den akademiske verden kan være. Kirken Ullerup Kirke er noget ganske særligt. Rummet er usædvanligt velproportioneret, med et enestående lys, der blidt fra syd omfavner det smukke og fornemme inventar. Og så forlyder det fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at der er engle i kirke. Fire i alt. Blandt kendere kaldet Ullerup-Englene. I begyndelsen af 1970 erne udførtes en gennemgribende renovering af kirken, forestået af den stærke trojka Seedorff, Niels Peter Thuesen (kirkeværge) og Johan Philipsen (formand), stærkt sekunderet af den kunstnerisk begavede Karen Seedorff. I løbet af denne flerårige renovering undergik Ullerup Kirke en forunderlig forandring. Fra et mørkt og tungt rum omskabtes kirken til det lyse og indbydende rum, som vi i dag træder ind i. I det hele taget står Ullerup Sogn i stor gæld til præsteparret Seedorff. De havde evnerne, viljen og stædigheden ikke blot til at gennemføre renoveringen af kirken, men tillige til sammen med skiftende menighedsråd - gradvist at istandsætte den historiske præstegård og derved redde den fra et truende forfald. Nu er de begge stedt til hvile på den nye kirkegård, hensovende under Junggren Haves kraftfulde granitkors. Ullerup-modellen Uvidenhed og fordomme om kristendom er for mig at se folkekirkens største udfordring i disse år. Fordomme bunder jo i uvidenhed. Ja, jeg må modsat sige, at jeg i hele det danske rige ikke har mødt en eneste, der virkelig vidste, hvad kristendom er og samtidig tog afstand. Derfor er der sat mange kræfter ind på saglig oplysning. Studiekredse, foredrag, ældremøder, højskoledage, minikonfirmander og konfirmationsforberedelse. Hvad dette sidste angår, fik jeg en aldeles uventet, men særdeles kærkommen håndsrækning fra den i 1995 nyoprettede friskole i Blans. Sundeved kommune havde som bekendt besluttet at nedlægge den kommunale skole. Men Gud ske tak og lov var der i byen og dens opland handlekraftige og beslutsomme folk, der med imponerende ihærdighed fik etableret 8

9 en friskole. Nis Philipsen fra Store Stabel blev første formand for skolebestyrelsen, der med et lykketræf ansatte Jens Billum som skolens første leder. Minna, der var skolens sundhedsplejerske, kom forfærdet hjem:»de har ansat en hippie som leder!«en hund skal dog ikke skues på hårene! Snart viste det sig, at den nye skoleleder var såvel håndfast, målrettet, karismatisk som visionær. Han så sig om i sognet efter ressourcestærke personer, der kunne medvirke til at styrke skolen. En dag ringede han til præsten og spurgte, om jeg var interesseret i at indlede et samarbejde. Om jeg var! Snart var»præstens fortælletime«inkorporeret i skolens skema for 4-klasserne. Og den egentlige konfirmationsundervisning blev bakket op i alle tænkelige henseender. Dette kunne Bakkensbro Skole ikke sidde overhørig! Så året efter indførtes en tilsvarende ordning også dér, en ordning, der vakte opmærksomhed rundt omkring i landet, hvor jeg jævnligt med stolthed kunne høre præstekolleger tale om»ullerup-modellen.«præstens arbejde Jeg vil anslå, at ca. 80% af præstens arbejde udføres i det skjulte: bag skrivebordet under forberedelse af de kirkelige handlinger, i udførelse af administrative opgaver, i fortrolige samtaler og husbesøg. De øvrige 20% er offentlig fremtræden: i kirken, i konfirmandstuen, på skolerne, i Ole Prinds købmandsbutik, på færgekroen hos Tina og Peter og på sognejagterne, hvortil jeg har nydt det privilegium at være indbudt. Hvor jeg er, er kirken, har jeg ofte tænkt. En præst skal ikke søge det spektakulære og popularitetsfremmende. En præst er en tjener, der ydmygt skal forkynde evangeliet, når det er belejligt og når det er ubelejligt, som Paulus siger. At være præst og at leve i en præstegård er en livsstil, hvor man skal stå til rådighed for sit sogn 24/7. Tak! Efter 24 år og 3 måneder som jeres sognepræst føler jeg en dyb trang til at takke jer alle for den imødekommenhed og venlighed, hvormed I har mødt mig. Tak også for den inderlige omsorg, der er blevet præstefamilien til del, når det var trængselstid i præstegården. 9

10 Tak til de skiftende menighedsråd! 30 forskellige mænd og kvinder er det i min tid blevet til. Jeg har i alle årene kunnet glæde mig over kompetente råd, der med energi og interesse har påtaget sig de mangfoldige små og store arbejdsopgave, der er nødvendige at udføre, for at kirke og kirkegård og præstegård kan være funktionsdygtige. Tak også til de skiftende kirkebetjeninger, der trofast og loyalt har støttet det kirkelige arbejde og som til selv den mindste tjeneste har ydet deres ypperste. Og tak for den tillid I har vist mig ved at opsøge jeres præst, når livet gjorde ondt. Christos Lad mig slutte med at tage jer med til mit elskede Hellas! I byen Delphi (den med Apollon templet og oraklet) bor min ven Christos med sin familie. Christos er juveler og ejer byens flotteste smykkeforretning. På grund af et særligt skæbnefællesskab blev venskabet mellem Christos og mig nært og fortroligt næsten fra første færd. Hver gang jeg besøger ham, skal han først høre til mit og mine børns befindende. Så hører jeg nyt om ham og hans familie. Og derefter kan jeg være stensikker på, at han spørger:»og dine sognebørn, Andreas, hvordan går det dem?«og så har jeg bare at berette om stort og småt i Ullerup sogn. Jeg har flere gange undret mig over denne interesse fra hans side, og sidst jeg besøgte ham, spurgte jeg ham direkte, hvorfor han nærede denne interesse for mennesker, han af gode grunde ikke kendte.»fordi dit og dit sogns velbefindende ligger mig på sinde, og fordi du gennem din fortælling har fortalt disse ukendte mennesker levende for mig,«lød det lakoniske svar. Nu vil der så fremover sidde en sognepræst i Helsingør, hvem jeres velbefindende fortsat ligger på sinde! Afskedstale, Ullerup Kirke den 14. maj 2015 Anders Kingo 10

11 Vi har 17 foreninger på brugerlisten pt. Modelflyveklubben fra Sønderborg har meddelt, at de har svært ved at samle folk til deres hobbys dyrkelse. Så der bliver et lokale ledigt efter dem. Vi har fire ledige lokaler, så der er plads til netop din forenings aktivitet. Vi kan nu glædes over at Avnbøl Ullerup ringridning flytter deres aktiviteter op på skolen. De har haft en lidt omtumlet tilværelse på det sidste og håber nu, at deres aktiviteter kan langtids-udbygges på BAKC. Det er glædeligt, at vi får endnu mere liv i BAKC. Støt op om ringridningen, som foregår 2. weekend i september og er vores største byfest. Måske kan ringridningsfesten udvikle sig til at indeholde endnu flere aktiviteter. Udlån og udleje af lokaler går strygende. Mange datoer er reserveret flere år frem i tiden. Om ganske kort tid går vi i gang med at indrette et større anretterkøkken, således at man kan anrette og varme mad og få vasket op. Og med vores ypperste formål for øje med at betjene lokalområdet på bedste og billigste vis, prøver vi at holde priserne nede. Vi snakker, som udgangspunkt, om at et enkelt weekends-døgn kommer til at koste 800 kr. Dertil kommer så forskellige muligheder for tilkøb af ½ dage og rengøring. Rengøring og affaldshåndtering er vores største udfordring, men vi håber, at vi kan undgå at indføre tvungen købt rengøring, også i gymnastiksalen. Med den billige pris af 50 kr. pr husstand vokser Bakkensbros venner støt. Et muligt hjemmebesøg for salg af støttebeviser vil uden tvivl øge interessen i lokalområdet. 11

12 Indvielse af BAKC Bakkensbro gl. skole Fredag den 12. juni kl Program Kl Åbning ved viceborgmester Aase Nygaard Tale ved formand for BAKC Johannes Hansen Kåring af Årets Avnbøl-Ullerup borger ved Asmus Madsen Kl Gratis kaffe, saft og kage Grønlænderforeningen synger Kl Loppemarked, udstilling m.m. i læskurene og gymnastiksalen Aktiviteter i klasselokalerne: Strikkepigerne, Kniplepigerne, Bobs, Radioamatørerne, Nydamselskabet, Lokalhistorisk arkiv, Bordbasserne, Byttebiblioteket, Nøddebo Ullerup Brandværn fremviser brandbiler m.v. Bobs arrangerer diskotek, slik og popkorn Kl Løbeklubben Tempo arrangerer 1 km, 3 km og 5 km gang eller løb Kl Fællesspisning og fællessang Landsbylauget er klar med en grillet gris Øl og vand kan købes Hvis nogen tænker i at begave os, er der mange vægge, der trænger til udsmykning.

13 Renoveringen af Bakkensbro i de sidste måneder, har blandt andet resulteret i: Kørestolsramper så man kan køre lige ind i gymnastiksalen Også en rampe ved Bakkehuset gør adgangsforholdene super Og et par store brandtrapper gør det muligt at evakuere bygningerne i et splitsekund. Nyt handicaptoilet ved gymnastiksalen Loppemarked i forbindelse med sommerfesten 12. juni. Handicaplift der kan hjælpe kørestol op til 1. sal. Senere køres der helt til tops. Der er stadig mulighed for at få en bod til sommerfesten 12. juni. Loppeboderne placeres under halvtagene på Bakkensbro. Så gå i gemmerne og find lopperne frem, så andre kan få glæde af dem, og du får en skilling får dem. Tilmeld dig til Til indvielsesfesten den søger vi kagebagere! Er der nogen, som vil være behjælpelig med at bage en kage til det store kaffebord, bedes I kontakte Lis Wolf mail: eller sms til telefon nr

14 BYT EN BOG! Nu er der ved at komme godt gang i BYT EN BOG på Bakkensbro. Der er kommet mange virkelig gode romaner og krimier ind. Der er også en del historiske bøger og lidt faglitteratur. Børnebøgerne er der, så vidt jeg kan skønne, ikke så meget gang i, men det håber jeg kommer hen ad vejen. Alle som har en god bog de ikke vil gemme, er velkomne til at aflevere den og tage en af de andre bøger med hjem. Det er således ikke et lån, men en byttehandel, som kan gentages igen og igen. Der er fast åbningstid sammen med Lokalhistorisk arkiv, hver mandag kl. 9 11, og onsdag fra kl , og ellers tilgængelig når skolen er åben. Desværre kan jeg ikke være der den 12.6., men håber mange kigger ind i BYT EN BOG. Birreth For få dage siden blev der holdt et lille rejsegilde for Bålhytten i Avnbølsned. Færdig er den endnu ikke, for der mangler i skrivende stund stadig sider, tagpap og græstørv på taget. Et er dog sikkert, når vi tænder Sankt- Hansbål på dansepladsen d. 23. juni, vil vi i tilfælde af regn kunne finde finde ly for elementernes rasen. Bålhytten, som jo stammer fra børnehaven, er af nyttejobbere snart genopført på Dansepladsen. Selv om selve bålhytten er en foræring fra børnehaven, og selv om landsbylauget ikke betaler arbejdsløn, er der alligevel en del omkostninger ved projektet. Derfor har vi ansøgt Frilufts Rådet om et tilskud på kr. Beløbet er bevilliget, men det har vist sig ikke at være helt tilstrækkeligt, og landsbylauget har derfor vedtaget at dække de resterende udgifter selv. 14

15 Nyt nyt nyt Har du en travl og stresset hverdag? Har du svært ved at finde ro i dig selv? Føler du at dine tanker fylder alt for meget? Kan du svare ja til ovenstående, så deltag i vores nye hold i Sundeved gymnastikforening: Yoga/afspænding/mindfulness Sæsonstart uge 37. Hver Mandag kl i Bakkensbro gymnastiksal. Et hold med dig i fokus. Styrk dit åndedræt, dine muskler og din koncentration. Få mulighed for mere overskud og energi i hverdagen. Holdet indeholder yogaøvelser for begyndere og afsluttes altid enten med afspændingsøvelse eller en mindfulnessøvelse. Onlinetilmelding og betaling kan ske på: Medbring noget tøj du kan bevæge dig i, en lille pude og et tæppe. 15

16 Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter Udlejningsbetingelser: Hvem kan leje? Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro. Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester. Lokalerne er til max 70 personer. Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til evt. lejemål. Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til tilbagebetaling af den indbetalte leje. Priser: Weekend (fredag, lørdag, søndag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 600,-kr. + depositum 500,-kr. + depositum som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 400,-kr. + depositum 325,- kr. som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler+gymnastiksal max 5 timer og senest til kl. 18 Til børnefødselsdag el.lign 250,- kr. 200,-kr. som medlem af Bakkensbro s venner. Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig stand, senest en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det på lejerens regning. Ca. 4 dage før arrangementet kontaktes udlejer på tlf eller , og der laves aftale om udlevering af nøgle osv. Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand! 16

17 Efter landsbylaugets generalforsamling d. 25. marts, og efter en ekstraordinær generalforsamling d. 8. april, er der nu gjort plads til to ekstra medlemmer af bestyrelsen. Dette betyder, at bestyrelsen nu ser ud som følger: Asmus Madsen Nicky Ravn - genvalgt Bo Bonde Jan Vollesen Ulla Johannsen - genvalgt Robert Johannsen - genvalgt Janny Pedersen Finn Iversen Clausen Johannes (Johs.) Hansen - genvalgt Da vores gamle revisorer nu sidder i BAKC-udvalget, blev Jørgen Lind og Jørgen Otten valgt til revisorer, og Ben Almelung som revisorsuppleant. Æ lær`re fortæl te et minnesk hæ 37,5 et dyr 38,5 å en faul 41,5. Æ lær`re tøs it Pæ hæ høe ætte, så han spøer Pæ. Pæ seje et minnesk hæ 37,5 å ven han blyve ophisse 38,5 ven han miste æ jord forbindels hæ han 41,5 Jalsen æ nabo En opfordring! Var der en venlig sjæl, som ville bruge en halv time i Avnbølsned i selskab med sin græstrimmer, nogle gange om året? I givet fald vil det være til stor glæde for alle de mennesker, som benytter sig af dansepladsen, dens borde og bænke. Jeg forsøger at holde græsset, ikke som en engelsk herregårdsplæne, men nede i en acceptabel højde. Men jeg er ikke i stand til også at medbringe en græstrimmer på plæneklipperen. Derfor ville det være prisværdigt, om en eller flere nogle få gange om året ville tage det lange græs under borde og bænke, som jeg ikke kan tage med plæneklipperen. Du behøver ikke kontakte mig for at påtage dig opgaven, hvis bare sagen bliver klaret. Bo 17

18 18

19 19

20 20

21 Helligbrøde, (ifølge ordnet.dk - krænkelse af, hvad der er helligt) er det begreb, som med mellemrum er kommet mig i hu, når jeg er blevet spurgt, hvorfor der for et år siden ikke var resultatet af kartoffelavlerklubbens årlige dyst, at læse i AU-Posten. Næsten siden AU-Postens tilblivelse har det da også været et årligt indslag i bladet. Blot ikke i det herrens år Da glemte bladets redaktør nemlig at få det med. For at dette ikke skal gentage sig, kommer her resultatet af de fem herres høstresultater fra d. 11. maj 2015: Men først lidt fakta: På en ukendt dato, men ca. i februar bliver to Solist og to Hamlet læggekartofler tildelt hver af de fem kartoffelavlerkompetanter. Kunsten er nu at lægge, vande og give de små skabninger så megen omsorg og varme som overhovedet muligt. Regler findes der kun to af i denne dyst - kartoflerne skal alle i, og op af jorden, samme dage. Svend Leif Tage Niels Erik Eigil Solist 0,562 kg. 0,471 kg. 0,451 kg. 0,335 kg. 0,192 kg. Hamlet 0,512 kg. 0,600 kg. 0,376 kg. 0,370 kg. 0,199 kg. I alt 1,074 kg. 1,071 kg. 0,827 kg 0,705 kg. 0,391 kg. De tre præmierede vindere af dysten. Som det fremgår af såvel tal som billede, er der ikke meget afstand imellem Svend og Leif. I midlertid, for korrekt at kunne illustrere den store afstand fra de to, og til Tages tredjeplads har måttet tage naboens hund i brug. 21

22 Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 22

23 I de sidste par udgaver af bladet har man kunnet læse om Jens Rasmussens rejse fra det fædrene land, for ikke at komme i den Prøjsiske hærs tjeneste, over Atlanten til Amerika. Tanken var at lade historien fortsætte til den var slut. Det sker skam også - men før beregnet. Jeg har nemlig overset den lille detalje, at den gode Jens aldrig fik skrevet sin livshistorie færdig, så der er kun ganske få linjer tilbage. Dette skal dog ikke forhindre mig i også at viderebringe dem, så her er de: Jeg udførte alle slags arbejde for mr. Hughes. Vi slog hø, satte det i stakke og kørte det ind. Han solgte noget af høet til Knicker-bockers is-firma, til deres heste. Engang blev jeg sendt til Auburn Park efter et læs kalk. Der var en mand der, som kendte mig om som kunne tysk. Han hjalp mig med at bakke vognen ind mellem sporene, så jeg kunne læsse kalken ned fra en jernbanevogn. Da vognen var næsten fuld, kom et rangerlokomotiv kørende, fik fat i hjørnet af kassevognen og knuste vognen til småstykker. Kalken blev spredt ud over det hele. Alt hvad jeg kunne gøre var at spænde hesten fra og begive mig hjemad. Hvad ville I have gjort i mit sted? Jeg mødte mr. Hughes på vejen hjem. Han var ude for at se efter mig og kalken. Jeg kunne ikke forklare, hvad der var sket, så vi gik hen til min onkels butik, for at kunne oversætte. Mr. Hughes lo højt. Jeg sagde til min onkel: Han er da en pudsig mand. Min onkel forklarede, at nu ville mr. Hughes få en helt ny vogn af jernbanen. Hvis det er tilfældet, skulle vi også have slået hesten ihjel. Hvorfor trækker du ikke det gamle øg ud på lossepladsen? Så sagde mr. Hughes at han ville få fat på en hest til at gå for den nye vogn. Efter den tid havde jeg et godt spand til at slæbe sand og kalk. (Jens Rasmussen afsluttede aldrig sit livs historie, han døde i 1935.) Jens (John) Rasmussen in California

24 Hvor man end vender sig hen, så er det gul og gul igen! Det er måske en lettere omskrivning af en gammel julesang, men rigtigt er det i disse uger, hvor rapsen står i fuld flor. Derfor har jeg fisket lidt på nettet og kan nu om raps fortælle at: Planten hører som så mange kulturplanter hjemme i Middelhavsområdet, hvor arten har været dyrket i mindst år. Raps tilhører korsblomstfamilien og er nært beslægtet med planter som kålroe og de forskellige kålsorter. Det formodes, at arten i virkeligheden er et krydsningsprodukt, hvor den mødrene side må være nært beslægtet med Brassica oleracea (Grønkål, blomkål, kinakål, rødkål, broccoli osv.) I 2012 blev der ifølge Danmarks statestik dyrket hektar med raps. Det gav et udbytte på kg. pr hektar. Altså i alt en lille halv million ton. Afhængig af sort og vækstforhold vejer et enkelt rapsfrø ca. 5,5 mg. Det vil så igen sige, at der i alt bliver høstet ca rapsfrø om året i vores lille kongerige. Ikke noget at sige til, at bønderne kan overse et enkelt eller to i vejkanten, hvis der spildes lidt. 24

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn sep. - nov. 2015 Dybt hælder året i sin gang... Den sommer, som vi ikke så ret meget til i år, er ved at være til ende. Mens disse linjer skrives, er himlen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6

2015-09-03 Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 6 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 3. september, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Hører du når der bliver banket på din dør?

Hører du når der bliver banket på din dør? Hører du når der bliver banket på din dør? Prædiken til søndag den 18. oktober 2015 også kaldet for 20.søndag efter trinitatis. Af præst Kristine S. Hestbech Teksten jeg prædiker over er: Dette hellige

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

UGEBREV nr. 54 uge 48

UGEBREV nr. 54 uge 48 UGEBREV nr. 54 uge 48 Årgang 5 Kære alle børn og forældre! Julefest Husk, det er på lørdag den 6. december, at vi har vores årlige julefest. Dagen er en skoledag, dvs. at der er mødepligt som til alle

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!.

Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Esbjerg, maj 2016 Kære konfirmander og konfirmandforældre! Vær venligst opmærksom på, at denne mail består af 5 sider, så husk at scrolle ned!. Det kommende skoleår bringer igen nogle ændringer - også

Læs mere

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013

Nyhedsbrev. Hammerum, den 11. april 2013 Nyhedsbrev Hammerum, den 11. april 2013 Det er ved at være længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev, og derfor bliver dette i høj grad en opsummering af nogle af de aktiviteter, der har fundet sted

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing.

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn. Når Jonas Serner-Pedersen har ferie eller friweekend, passes sognet af sognepræst Leif Bak, Gimsing. Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i marts:

Oversigt over aktiviteter i marts: Marts nr. 3 Oversigt over aktiviteter i marts: Tirsdag d.3 kl. 10.15 Torsdag d. 5 kl. 10 Tirsdag d. 10 kl. 10.15 Torsdag d.12 kl. 10 Tirsdag d.17 kl. 10.15 Torsdag d.19 kl. 10 Torsdag d.19 kl. 14 16 Tirsdag

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer.

Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. Trunderup Bylaug udlejer/udlåner til medlemmer. 2 store grill Kan lejes for 50 kr. pr. stk. Henvendelse til Poul Erik Jepsen Tlf. 62 27 11 62. Bolsjekogningssæt Udlejes for 25 kr. Henvendelse til Grete

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere