8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug"

Transkript

1 8. årgang 2. udgave Juni 2015 nr. 28 Til gavn for de mange og fornøjelse for de fleste Et blad udgivet af Avnbøl/Ullerup landsbylaug Kirkebladet Bakkesnak Side 4 Side 11 Indvielsefest for BAKC Side 12 Bålhytten næsten genopstået Side 14 Ny sti i Ullerupskov Side 26 Fra Ringridderforeningen Side 28 Årets konfirmander Side 35 Efter 24 år som præst i Ullerup har Anders Kingo søgt nye græsgange. side 6. Årets fællesspisning Side 36 Ullerup sogns kirkeblad

2 AU-Posten er et gratisblad trykt i 500 eksemplarer. Udgivelsesområde: Avnbøl, Ullerup, Bojskov, Rufas og randområder Broager sparekasse: Landsbylaugets bestyrelse: Redaktion: Bo Bonde Kalvetoft 4, Ullerup Tlf / Deadlines til bladet: 15. februar 15. maj 15. august 15. november Formand Asmus Madsen Kalvetoft / Næstformand Nicky Ravn Avnbøløstenvej 18 Tlf.: Sekretær Jan Vollesen Trekanten 25 Tlf.: Kasserer Bo Bonde Kalvetoft 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem og BAKC udvalgsformand Johannes Johs Hansen Rosenvej 1 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Robert Johannsen Kirkepold 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Ulla Johannsen Kirkepold 4 Tlf.: Bestyrelsesmedlem Janny PedersenMette Bojskovskov 26 Tlf.: , Bestyrelsesmedlem Finn Iversen Clausen Rosenvej 67 Tlf.: og webadresser: Bestyrelsen Au-Posten Landsbylaugets hjemmeside Bakkensbro - B.A.K.C. Udvalgsformand Johannes Johs Hansen Rosenvej 1 Tlf.: Lokaleudlejning Bente Callesen Kalvetoft 11 Tlf.: Lokaleudlejning Helga Staugaard Rosenvej 1 Tlf.: Man bliver medlem af Bakkensbros venner ved at indbetale 50,- kr. på konto Ved indbetalingen vil det være helt fint dersom navn, adresse, tlf. nr. og mailadresse opgives. 2

3 Valget er klar, tiden er den rette - nu er det op til danskerne. Sådan har vi lige hørt vores statsminister sige i dag. Tre uger er den tid vi alle har til at beslutte, hvem vi gerne ser ved roret de næste fire år. Mere end tre måneder skal der til, for at beslutte hvem der skal stå ved roret i præstegården i fremtiden. Det kan selvfølgelig virke som urimelig lang tid, men til forskel fra Helle og Lykke, som er på valg om få år igen, kan vor kommende præst ikke vælges fra om få år. En præstestilling er en livstidsstilling, og præsten kan som sådan ikke fyres, hvis han/hun ikke lever op til forventningerne. Menighedsrådet skal altså være grundige og nøje overveje, når de i den kommende tid skal beskrive hvilke ting, man i Ullerup sogn især vil lægge vægt på, når vor nye præst skal vælges. Når så tiden er den rette, er det så op til menighedsrådet at beslutte. Et valg havde vi også ved landsbylaugets generalforsamling, bestyrelsen bad nemlig forsamlingen at vælge en ændring i vedtægterne, så der blev plads til to mere i bestyrelsen. Disse ændringer blev vedtaget, og to nye bestyrelsesmedlemmer, Finn og Johs, blev valgt ind i bestyrelsen. Velkommen til dem begge. Johs har med sit arbejde for BAKC deltaget i alle møder det sidste år, så ny i faget er kun Finn. Når Finn lige har vænnet sig til os, har han lovet at overveje posten som kasserer i vores lille forening. En anden forening har også valgt. Ringriderforeningen har valgt at flytte aktiviteterne til Bakkensbro, og ikke kun bliver det i nye rammer, der er også på længere sigt, mulighed for nye aktiviteter i den forbindelse. Læser man om programmet for indvielsesfesten for BAKC, vil man kunne se, at der har fundet endnu et valg sted. Som noget nyt har landsbylauget valgt hvert år, at kåre Årets Avnbøl-Ullerup borger, eller årets ildsjæl. At vælge den første modtager af denne ærefulde titel var ikke svært, og mon ikke nogen kan gætte, hvem det er. På side 32 har jeg gjort lidt reklame for vores facebookside, som jeg faktisk oplever, folk i området bruger på fornuftig vis. Dog vil jeg opfordre til, kun at bruge siden til hvad der kun er relevant for os, som bor lige her. Vil man f.eks. sælge cykler eller hjemmestrikkede tøjdyr, findes der andre sider på nettet, hvor det lader sig gøre. AU-Posten lider denne gang af en udpræget mangel på lokalhistorisk materiale. Jeg har ellers lagt mig i selen for altid at have lidt med af den slags, men det går jo ikke altid, som præsten prædiker. Og heller ikke altid som jeg håber. Et bidrag med bl.a. den slags artikler til bladet vil altid være velkommen. God læselyst Bo 3

4 Adresser: Kirkebogsførende præst i vacanceperioden Birgitte Hjarvad Licht, Tlf.: mail: Menighedsrådsformand Randi Bastholm Bækgade 3 Blans Tlf.: Mobil: Graverkontor Graver og kirketjener Træffes tirsdagfredag Tlf.: mandag fri. Ullerup sogns kirkeblad Kirkesiderne sommer 2015 Graver og kirketjener Susanne Andreasen Sandbjergvej Sønderborg Organist Stillingen vakant Kirkeværge Jens Lei Ballebrovej 17, Blans Tlf.: Kasserer Christian Svane Christiansen Philipsborgvej 11 Regnskabsfører Det fælles regnskabskontor Att. Ullerup Sogn Ringgade 98 A 6400 Sønderborg Hjemmesiden For aktuelle nyheder, eventuelt aflysning af arrangement, artikler, prædikener, m.m. Klik dig ind på Besøg 4

5 Ny sognepræst til Ullerup sogn. D. 14. maj, Kr. Himmelfarts dag havde vores sognepræst gennem 24 år sin sidste gudstjeneste. Anders Kingo og familien flytter til Helsingør. Anders skal være præst ved Helsingør domkirke. Anders indsættes i embedet d. 31. maj. Fra sognet og menighedsrådet ønsker vi ham held og lykke frem over og mange tak for tiden, her i Ullerup. Når en præst flytter, skal menighedsrådet i gang med at finde en ny præst. Det er ikke gjort med at sætte en jobannonce i avisen. I virkeligheden er det kirkeministeriet der ansætter. Ansættelsesproceduren er et samarbejde mellem Biskoppen over Haderslev stift, provsten i Sønderborg provsti og menighedsrådet i Ullerup sogn. Der er forskellige deadlines, som menighedsrådet skal overholde. Men vi arbejder på at kunne indsætte en præst d. 27 september med ansættelse fra d. 1. oktober. Får man brug for en præst i den mellemliggende tid, skal man henvende sig til sognepræst i Dybbøl: Birgitte Hjarvad Licht, mail: Hun vil være den kirkebogsførende præst. Og det er hende, man skal henvende sig til, hvis man skal have dåb eller begravelse. Det er dog ikke hende, der har gudstjenesterne. De kirkelige handlinger foretages af forskellige præster i den kommende periode. Dette vil være en god mulighed for at komme til gudstjeneste ved forskellige præster i vores kirke. I kalenderen kan man se, hvilken præst der prædiker en given søndag. Med hensyn til konfirmation, så bliver der konfirmation, som der plejer, sidst i april og først i maj. Og til næste år er det Ullerup, som har konfirmationen sidst i april og Blans, som har først i maj. Det vil der ikke blive ændret på. Der bliver en indskrivningsgudstjeneste i juni. Konfirmandundervisningen starter til efteråret. Konfirmanderne får nærmere besked. Randi Bastholm menighedsrådsformand 5

6 6 Tak! For nogle dage siden var jeg på vandring. Kirkegårdsvandring på Ullerup kirkegård. Gang på gang måtte jeg stoppe op. For navnet på gravstenen kendte jeg. Jeg havde selv begravet det menneske, som nu lå under mulde. Ja, navnet var ligeså fast mejslet i mit sind som i gravstenens granit. Det ene kære navn efter det andet tonede frem, og jeg forbløffedes over antallet. Skulle jeg virkelig have begravet så mange i løbet af de 24 år, jeg har været sognets præst? Da jeg kom hjem, måtte jeg slå efter i kirkebøgerne. Og ganske rigtigt! Jeg har i løbet af min tid i Ullerup Sogn begravet ikke færre end 525 mennesker. Ældre og midaldrende, unge og børn og spædbørn. Jeg måtte simpelthen gå mig en tur i min pragtfulde have. Snart fandt jeg frem til mit yndlingssted med udsigt over Bents frodige marker, et sted, hvor Herren selv ofte sætter mig stævne. Og her kom den til mig, taknemmeligheden over alle de ganske særlige mennesker, jeg gennem årene har lært at kende i Ullerup Sogn. Derefter vaktes nysgerrigheden efter kendskab til alle de andre kirkelige handlinger. Atter måtte jeg finde kirkebøgerne frem. 585 dåb har jeg forestået. 782 konfirmander har jeg undervist og konfirmeret. 124 vielser har jeg foretaget. Indsættelsen Det hele begyndte tirsdag den 22. januar 1991, da familiens flyttelæs fra Aarhus Vor Frue Kirke trillede ind på Ullerup præstegårds gårdsplads. En velkomstkomité, bestående af Svend Anker Petersen og Asmus Bruhn, ventede os på trappestenen. Dannebrog vajede fra den høje flagstang. Den 10. februar på afstemningsdagen, da Sønderjylland stemte sig hjem til kongeriget indsattes jeg i embedet af provst Fulgsang-Damgaard. Først skulle han oplæse biskoppens kollats (biskoppens skriftlige godkendelse af mig som sognets præst), hvori menigheden formanedes til at modtage deres nye præst således, at»han kan færdes i sit sogn med tryghed og glæde.«dernæst formanede provsten mig til at passe mit embede. Jeg glemmer aldrig

7 hans ord!»unge mand! I dette sogn er der i tusind år forkyndt kristendom. Så bild dig ikke noget ind. Du skal ikke komme her og spille smart og tro, at du skal opfinde noget som helst. For det er her alt sammen allerede. Og dette evigt gyldige evangelium er du nu evigt forpligtet på. For husk: Ingen kæde er stærkere end det svageste led. Der skal blot ét svagt led til at sætte alt over styr. Og det skulle jo nødigt blive dig, vel?«efter indsættelsen var menighedsrådet vært ved en middag på Ullerup Kro. Borgmester Ruth Jørgensen holdt med tindrende øjne og på klingende sønderjysk en velkomsttale, der betog alle. Vi forstod ganske vist ikke så meget af den, men vi sansede tydeligt, at den kom fra hjertet og derfor gik til hjertet. Præstegården Også min forgænger i embedet Niels Hendrik Seedorff bød velkommen.»der er ingen onde ånder i Ullerup præstegård,«sagde han blandt meget andet godt. Og det måtte den nye præstefamilie de efterfølgende dage, uger og år sande. Her residerede ingen onde ånder, og skulle en enkelt udefrakommende ond ånd i ny og næ dukke op, måtte den hurtigt»pakke sig og skamfuld vige bort,«som Thomas Kingo udtrykker det i en salme. Ja, her kunne en familie trække vejret, simpelthen. Cathrine var 7½. Minna fik hurtigt ansættelse som sundhedsplejerske. Den længe ventede Philip Andreas kom til verden. Maria kom til og nød alle præstegårdens herligheder. Og forleden dag udbrød Elisabeth efter en lang dag i byen:»jeg vil hjem til mit dejlige hus!«og her kunne jeg finde arbejdsro til at færdiggøre min disputats, i fuld forståelse med menighedsrådet, der havde blik for, at et sogn profiterer af at have en videnskabeligt arbejdende sognepræst, der mener sig folkeligt forpligtet. Frugten af denne præstegårdsteologi skulle plukkes den 29. maj 1995 på Københavns Universitet, hvor jeg forsvarede disputatsen for den teologiske doktorgrad. Minna og jeg inviterede hele kirkebetjeningen og menighedsrådet med ægtefælle til at overvære den godt 6 timer lange handling og til at deltage i det obligatoriske doktorgilde. Vi ville gerne kvittere for deres enestående imødekommenhed og vi tænkte, det kunne være en oplevelse for al- 7

8 le. Og det blev det! Dog kom flere af dem hjem kridhvide i ansigterne af forfærdelse over, hvor ubarmhjertig styg den akademiske verden kan være. Kirken Ullerup Kirke er noget ganske særligt. Rummet er usædvanligt velproportioneret, med et enestående lys, der blidt fra syd omfavner det smukke og fornemme inventar. Og så forlyder det fra sædvanligvis velunderrettet kilde, at der er engle i kirke. Fire i alt. Blandt kendere kaldet Ullerup-Englene. I begyndelsen af 1970 erne udførtes en gennemgribende renovering af kirken, forestået af den stærke trojka Seedorff, Niels Peter Thuesen (kirkeværge) og Johan Philipsen (formand), stærkt sekunderet af den kunstnerisk begavede Karen Seedorff. I løbet af denne flerårige renovering undergik Ullerup Kirke en forunderlig forandring. Fra et mørkt og tungt rum omskabtes kirken til det lyse og indbydende rum, som vi i dag træder ind i. I det hele taget står Ullerup Sogn i stor gæld til præsteparret Seedorff. De havde evnerne, viljen og stædigheden ikke blot til at gennemføre renoveringen af kirken, men tillige til sammen med skiftende menighedsråd - gradvist at istandsætte den historiske præstegård og derved redde den fra et truende forfald. Nu er de begge stedt til hvile på den nye kirkegård, hensovende under Junggren Haves kraftfulde granitkors. Ullerup-modellen Uvidenhed og fordomme om kristendom er for mig at se folkekirkens største udfordring i disse år. Fordomme bunder jo i uvidenhed. Ja, jeg må modsat sige, at jeg i hele det danske rige ikke har mødt en eneste, der virkelig vidste, hvad kristendom er og samtidig tog afstand. Derfor er der sat mange kræfter ind på saglig oplysning. Studiekredse, foredrag, ældremøder, højskoledage, minikonfirmander og konfirmationsforberedelse. Hvad dette sidste angår, fik jeg en aldeles uventet, men særdeles kærkommen håndsrækning fra den i 1995 nyoprettede friskole i Blans. Sundeved kommune havde som bekendt besluttet at nedlægge den kommunale skole. Men Gud ske tak og lov var der i byen og dens opland handlekraftige og beslutsomme folk, der med imponerende ihærdighed fik etableret 8

9 en friskole. Nis Philipsen fra Store Stabel blev første formand for skolebestyrelsen, der med et lykketræf ansatte Jens Billum som skolens første leder. Minna, der var skolens sundhedsplejerske, kom forfærdet hjem:»de har ansat en hippie som leder!«en hund skal dog ikke skues på hårene! Snart viste det sig, at den nye skoleleder var såvel håndfast, målrettet, karismatisk som visionær. Han så sig om i sognet efter ressourcestærke personer, der kunne medvirke til at styrke skolen. En dag ringede han til præsten og spurgte, om jeg var interesseret i at indlede et samarbejde. Om jeg var! Snart var»præstens fortælletime«inkorporeret i skolens skema for 4-klasserne. Og den egentlige konfirmationsundervisning blev bakket op i alle tænkelige henseender. Dette kunne Bakkensbro Skole ikke sidde overhørig! Så året efter indførtes en tilsvarende ordning også dér, en ordning, der vakte opmærksomhed rundt omkring i landet, hvor jeg jævnligt med stolthed kunne høre præstekolleger tale om»ullerup-modellen.«præstens arbejde Jeg vil anslå, at ca. 80% af præstens arbejde udføres i det skjulte: bag skrivebordet under forberedelse af de kirkelige handlinger, i udførelse af administrative opgaver, i fortrolige samtaler og husbesøg. De øvrige 20% er offentlig fremtræden: i kirken, i konfirmandstuen, på skolerne, i Ole Prinds købmandsbutik, på færgekroen hos Tina og Peter og på sognejagterne, hvortil jeg har nydt det privilegium at være indbudt. Hvor jeg er, er kirken, har jeg ofte tænkt. En præst skal ikke søge det spektakulære og popularitetsfremmende. En præst er en tjener, der ydmygt skal forkynde evangeliet, når det er belejligt og når det er ubelejligt, som Paulus siger. At være præst og at leve i en præstegård er en livsstil, hvor man skal stå til rådighed for sit sogn 24/7. Tak! Efter 24 år og 3 måneder som jeres sognepræst føler jeg en dyb trang til at takke jer alle for den imødekommenhed og venlighed, hvormed I har mødt mig. Tak også for den inderlige omsorg, der er blevet præstefamilien til del, når det var trængselstid i præstegården. 9

10 Tak til de skiftende menighedsråd! 30 forskellige mænd og kvinder er det i min tid blevet til. Jeg har i alle årene kunnet glæde mig over kompetente råd, der med energi og interesse har påtaget sig de mangfoldige små og store arbejdsopgave, der er nødvendige at udføre, for at kirke og kirkegård og præstegård kan være funktionsdygtige. Tak også til de skiftende kirkebetjeninger, der trofast og loyalt har støttet det kirkelige arbejde og som til selv den mindste tjeneste har ydet deres ypperste. Og tak for den tillid I har vist mig ved at opsøge jeres præst, når livet gjorde ondt. Christos Lad mig slutte med at tage jer med til mit elskede Hellas! I byen Delphi (den med Apollon templet og oraklet) bor min ven Christos med sin familie. Christos er juveler og ejer byens flotteste smykkeforretning. På grund af et særligt skæbnefællesskab blev venskabet mellem Christos og mig nært og fortroligt næsten fra første færd. Hver gang jeg besøger ham, skal han først høre til mit og mine børns befindende. Så hører jeg nyt om ham og hans familie. Og derefter kan jeg være stensikker på, at han spørger:»og dine sognebørn, Andreas, hvordan går det dem?«og så har jeg bare at berette om stort og småt i Ullerup sogn. Jeg har flere gange undret mig over denne interesse fra hans side, og sidst jeg besøgte ham, spurgte jeg ham direkte, hvorfor han nærede denne interesse for mennesker, han af gode grunde ikke kendte.»fordi dit og dit sogns velbefindende ligger mig på sinde, og fordi du gennem din fortælling har fortalt disse ukendte mennesker levende for mig,«lød det lakoniske svar. Nu vil der så fremover sidde en sognepræst i Helsingør, hvem jeres velbefindende fortsat ligger på sinde! Afskedstale, Ullerup Kirke den 14. maj 2015 Anders Kingo 10

11 Vi har 17 foreninger på brugerlisten pt. Modelflyveklubben fra Sønderborg har meddelt, at de har svært ved at samle folk til deres hobbys dyrkelse. Så der bliver et lokale ledigt efter dem. Vi har fire ledige lokaler, så der er plads til netop din forenings aktivitet. Vi kan nu glædes over at Avnbøl Ullerup ringridning flytter deres aktiviteter op på skolen. De har haft en lidt omtumlet tilværelse på det sidste og håber nu, at deres aktiviteter kan langtids-udbygges på BAKC. Det er glædeligt, at vi får endnu mere liv i BAKC. Støt op om ringridningen, som foregår 2. weekend i september og er vores største byfest. Måske kan ringridningsfesten udvikle sig til at indeholde endnu flere aktiviteter. Udlån og udleje af lokaler går strygende. Mange datoer er reserveret flere år frem i tiden. Om ganske kort tid går vi i gang med at indrette et større anretterkøkken, således at man kan anrette og varme mad og få vasket op. Og med vores ypperste formål for øje med at betjene lokalområdet på bedste og billigste vis, prøver vi at holde priserne nede. Vi snakker, som udgangspunkt, om at et enkelt weekends-døgn kommer til at koste 800 kr. Dertil kommer så forskellige muligheder for tilkøb af ½ dage og rengøring. Rengøring og affaldshåndtering er vores største udfordring, men vi håber, at vi kan undgå at indføre tvungen købt rengøring, også i gymnastiksalen. Med den billige pris af 50 kr. pr husstand vokser Bakkensbros venner støt. Et muligt hjemmebesøg for salg af støttebeviser vil uden tvivl øge interessen i lokalområdet. 11

12 Indvielse af BAKC Bakkensbro gl. skole Fredag den 12. juni kl Program Kl Åbning ved viceborgmester Aase Nygaard Tale ved formand for BAKC Johannes Hansen Kåring af Årets Avnbøl-Ullerup borger ved Asmus Madsen Kl Gratis kaffe, saft og kage Grønlænderforeningen synger Kl Loppemarked, udstilling m.m. i læskurene og gymnastiksalen Aktiviteter i klasselokalerne: Strikkepigerne, Kniplepigerne, Bobs, Radioamatørerne, Nydamselskabet, Lokalhistorisk arkiv, Bordbasserne, Byttebiblioteket, Nøddebo Ullerup Brandværn fremviser brandbiler m.v. Bobs arrangerer diskotek, slik og popkorn Kl Løbeklubben Tempo arrangerer 1 km, 3 km og 5 km gang eller løb Kl Fællesspisning og fællessang Landsbylauget er klar med en grillet gris Øl og vand kan købes Hvis nogen tænker i at begave os, er der mange vægge, der trænger til udsmykning.

13 Renoveringen af Bakkensbro i de sidste måneder, har blandt andet resulteret i: Kørestolsramper så man kan køre lige ind i gymnastiksalen Også en rampe ved Bakkehuset gør adgangsforholdene super Og et par store brandtrapper gør det muligt at evakuere bygningerne i et splitsekund. Nyt handicaptoilet ved gymnastiksalen Loppemarked i forbindelse med sommerfesten 12. juni. Handicaplift der kan hjælpe kørestol op til 1. sal. Senere køres der helt til tops. Der er stadig mulighed for at få en bod til sommerfesten 12. juni. Loppeboderne placeres under halvtagene på Bakkensbro. Så gå i gemmerne og find lopperne frem, så andre kan få glæde af dem, og du får en skilling får dem. Tilmeld dig til Til indvielsesfesten den søger vi kagebagere! Er der nogen, som vil være behjælpelig med at bage en kage til det store kaffebord, bedes I kontakte Lis Wolf mail: eller sms til telefon nr

14 BYT EN BOG! Nu er der ved at komme godt gang i BYT EN BOG på Bakkensbro. Der er kommet mange virkelig gode romaner og krimier ind. Der er også en del historiske bøger og lidt faglitteratur. Børnebøgerne er der, så vidt jeg kan skønne, ikke så meget gang i, men det håber jeg kommer hen ad vejen. Alle som har en god bog de ikke vil gemme, er velkomne til at aflevere den og tage en af de andre bøger med hjem. Det er således ikke et lån, men en byttehandel, som kan gentages igen og igen. Der er fast åbningstid sammen med Lokalhistorisk arkiv, hver mandag kl. 9 11, og onsdag fra kl , og ellers tilgængelig når skolen er åben. Desværre kan jeg ikke være der den 12.6., men håber mange kigger ind i BYT EN BOG. Birreth For få dage siden blev der holdt et lille rejsegilde for Bålhytten i Avnbølsned. Færdig er den endnu ikke, for der mangler i skrivende stund stadig sider, tagpap og græstørv på taget. Et er dog sikkert, når vi tænder Sankt- Hansbål på dansepladsen d. 23. juni, vil vi i tilfælde af regn kunne finde finde ly for elementernes rasen. Bålhytten, som jo stammer fra børnehaven, er af nyttejobbere snart genopført på Dansepladsen. Selv om selve bålhytten er en foræring fra børnehaven, og selv om landsbylauget ikke betaler arbejdsløn, er der alligevel en del omkostninger ved projektet. Derfor har vi ansøgt Frilufts Rådet om et tilskud på kr. Beløbet er bevilliget, men det har vist sig ikke at være helt tilstrækkeligt, og landsbylauget har derfor vedtaget at dække de resterende udgifter selv. 14

15 Nyt nyt nyt Har du en travl og stresset hverdag? Har du svært ved at finde ro i dig selv? Føler du at dine tanker fylder alt for meget? Kan du svare ja til ovenstående, så deltag i vores nye hold i Sundeved gymnastikforening: Yoga/afspænding/mindfulness Sæsonstart uge 37. Hver Mandag kl i Bakkensbro gymnastiksal. Et hold med dig i fokus. Styrk dit åndedræt, dine muskler og din koncentration. Få mulighed for mere overskud og energi i hverdagen. Holdet indeholder yogaøvelser for begyndere og afsluttes altid enten med afspændingsøvelse eller en mindfulnessøvelse. Onlinetilmelding og betaling kan ske på: Medbring noget tøj du kan bevæge dig i, en lille pude og et tæppe. 15

16 Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter Udlejningsbetingelser: Hvem kan leje? Alle bosiddende i det gamle Ullerup sogn, Bakkensbro tidligere skoledistrikt og de foreninger, der benytter lokaler på Bakkensbro. Lokalerne kan anvendes til forsamlinger, fester, børnefødselsdage (med krav om voksnes tilstedeværelse) med videre, dog frabeder vi os ungdomsfester. Lokalerne er til max 70 personer. Vi forbeholder os ret til at spørge ind til formålet og derudfra tage stilling til evt. lejemål. Ved afbestilling senere end 4 uger før den bestilte dato, bortfalder retten til tilbagebetaling af den indbetalte leje. Priser: Weekend (fredag, lørdag, søndag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 600,-kr. + depositum 500,-kr. + depositum som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler med adgang til køkken og gymnastiksal: 400,-kr. + depositum 325,- kr. som medlem af Bakkensbro s venner Lejemålet går fra kl til næste dag kl eller efter aftale Hverdage (mandag til torsdag) Forsamlingslokaler+gymnastiksal max 5 timer og senest til kl. 18 Til børnefødselsdag el.lign 250,- kr. 200,-kr. som medlem af Bakkensbro s venner. Depositum 500,00 kr. betales sammen med lejen ved reservering. Depositummet tilbagebetales, når der er tjekket, om alt er afleveret i retmæssig stand, senest en uge efter lejemålet. Er rengøring ikke i orden, foretages det på lejerens regning. Ca. 4 dage før arrangementet kontaktes udlejer på tlf eller , og der laves aftale om udlevering af nøgle osv. Bliv medlem af Bakkensbro venner for 50 kr. pr. husstand! 16

17 Efter landsbylaugets generalforsamling d. 25. marts, og efter en ekstraordinær generalforsamling d. 8. april, er der nu gjort plads til to ekstra medlemmer af bestyrelsen. Dette betyder, at bestyrelsen nu ser ud som følger: Asmus Madsen Nicky Ravn - genvalgt Bo Bonde Jan Vollesen Ulla Johannsen - genvalgt Robert Johannsen - genvalgt Janny Pedersen Finn Iversen Clausen Johannes (Johs.) Hansen - genvalgt Da vores gamle revisorer nu sidder i BAKC-udvalget, blev Jørgen Lind og Jørgen Otten valgt til revisorer, og Ben Almelung som revisorsuppleant. Æ lær`re fortæl te et minnesk hæ 37,5 et dyr 38,5 å en faul 41,5. Æ lær`re tøs it Pæ hæ høe ætte, så han spøer Pæ. Pæ seje et minnesk hæ 37,5 å ven han blyve ophisse 38,5 ven han miste æ jord forbindels hæ han 41,5 Jalsen æ nabo En opfordring! Var der en venlig sjæl, som ville bruge en halv time i Avnbølsned i selskab med sin græstrimmer, nogle gange om året? I givet fald vil det være til stor glæde for alle de mennesker, som benytter sig af dansepladsen, dens borde og bænke. Jeg forsøger at holde græsset, ikke som en engelsk herregårdsplæne, men nede i en acceptabel højde. Men jeg er ikke i stand til også at medbringe en græstrimmer på plæneklipperen. Derfor ville det være prisværdigt, om en eller flere nogle få gange om året ville tage det lange græs under borde og bænke, som jeg ikke kan tage med plæneklipperen. Du behøver ikke kontakte mig for at påtage dig opgaven, hvis bare sagen bliver klaret. Bo 17

18 18

19 19

20 20

21 Helligbrøde, (ifølge ordnet.dk - krænkelse af, hvad der er helligt) er det begreb, som med mellemrum er kommet mig i hu, når jeg er blevet spurgt, hvorfor der for et år siden ikke var resultatet af kartoffelavlerklubbens årlige dyst, at læse i AU-Posten. Næsten siden AU-Postens tilblivelse har det da også været et årligt indslag i bladet. Blot ikke i det herrens år Da glemte bladets redaktør nemlig at få det med. For at dette ikke skal gentage sig, kommer her resultatet af de fem herres høstresultater fra d. 11. maj 2015: Men først lidt fakta: På en ukendt dato, men ca. i februar bliver to Solist og to Hamlet læggekartofler tildelt hver af de fem kartoffelavlerkompetanter. Kunsten er nu at lægge, vande og give de små skabninger så megen omsorg og varme som overhovedet muligt. Regler findes der kun to af i denne dyst - kartoflerne skal alle i, og op af jorden, samme dage. Svend Leif Tage Niels Erik Eigil Solist 0,562 kg. 0,471 kg. 0,451 kg. 0,335 kg. 0,192 kg. Hamlet 0,512 kg. 0,600 kg. 0,376 kg. 0,370 kg. 0,199 kg. I alt 1,074 kg. 1,071 kg. 0,827 kg 0,705 kg. 0,391 kg. De tre præmierede vindere af dysten. Som det fremgår af såvel tal som billede, er der ikke meget afstand imellem Svend og Leif. I midlertid, for korrekt at kunne illustrere den store afstand fra de to, og til Tages tredjeplads har måttet tage naboens hund i brug. 21

22 Ullerup ZoneTerapi Babymassage & Spædbarns ZoneTerapi Tlf.: Gaveidé Tilskud Firmaaftale Babymassage kursus Børn 22

23 I de sidste par udgaver af bladet har man kunnet læse om Jens Rasmussens rejse fra det fædrene land, for ikke at komme i den Prøjsiske hærs tjeneste, over Atlanten til Amerika. Tanken var at lade historien fortsætte til den var slut. Det sker skam også - men før beregnet. Jeg har nemlig overset den lille detalje, at den gode Jens aldrig fik skrevet sin livshistorie færdig, så der er kun ganske få linjer tilbage. Dette skal dog ikke forhindre mig i også at viderebringe dem, så her er de: Jeg udførte alle slags arbejde for mr. Hughes. Vi slog hø, satte det i stakke og kørte det ind. Han solgte noget af høet til Knicker-bockers is-firma, til deres heste. Engang blev jeg sendt til Auburn Park efter et læs kalk. Der var en mand der, som kendte mig om som kunne tysk. Han hjalp mig med at bakke vognen ind mellem sporene, så jeg kunne læsse kalken ned fra en jernbanevogn. Da vognen var næsten fuld, kom et rangerlokomotiv kørende, fik fat i hjørnet af kassevognen og knuste vognen til småstykker. Kalken blev spredt ud over det hele. Alt hvad jeg kunne gøre var at spænde hesten fra og begive mig hjemad. Hvad ville I have gjort i mit sted? Jeg mødte mr. Hughes på vejen hjem. Han var ude for at se efter mig og kalken. Jeg kunne ikke forklare, hvad der var sket, så vi gik hen til min onkels butik, for at kunne oversætte. Mr. Hughes lo højt. Jeg sagde til min onkel: Han er da en pudsig mand. Min onkel forklarede, at nu ville mr. Hughes få en helt ny vogn af jernbanen. Hvis det er tilfældet, skulle vi også have slået hesten ihjel. Hvorfor trækker du ikke det gamle øg ud på lossepladsen? Så sagde mr. Hughes at han ville få fat på en hest til at gå for den nye vogn. Efter den tid havde jeg et godt spand til at slæbe sand og kalk. (Jens Rasmussen afsluttede aldrig sit livs historie, han døde i 1935.) Jens (John) Rasmussen in California

24 Hvor man end vender sig hen, så er det gul og gul igen! Det er måske en lettere omskrivning af en gammel julesang, men rigtigt er det i disse uger, hvor rapsen står i fuld flor. Derfor har jeg fisket lidt på nettet og kan nu om raps fortælle at: Planten hører som så mange kulturplanter hjemme i Middelhavsområdet, hvor arten har været dyrket i mindst år. Raps tilhører korsblomstfamilien og er nært beslægtet med planter som kålroe og de forskellige kålsorter. Det formodes, at arten i virkeligheden er et krydsningsprodukt, hvor den mødrene side må være nært beslægtet med Brassica oleracea (Grønkål, blomkål, kinakål, rødkål, broccoli osv.) I 2012 blev der ifølge Danmarks statestik dyrket hektar med raps. Det gav et udbytte på kg. pr hektar. Altså i alt en lille halv million ton. Afhængig af sort og vækstforhold vejer et enkelt rapsfrø ca. 5,5 mg. Det vil så igen sige, at der i alt bliver høstet ca rapsfrø om året i vores lille kongerige. Ikke noget at sige til, at bønderne kan overse et enkelt eller to i vejkanten, hvis der spildes lidt. 24

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn marts - maj 2015 Foråret så sagte kommer... 2 Sådan lød titlen på Kaj Munks erindringsbog, og mens disse linjer skrives, står foråret på spring. Solen skinner,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Kære konfirmand fra onsdagshold 1

Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Kære konfirmand fra onsdagshold 1 Jeg vil hermed gerne byde dig velkommen til årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på onsdagshold 1. Timerne ligger om onsdagen kl. 8.00-9.30. Første undervisningsgang

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet

KONTAKTEN. UlkebølSkole. Vindere af Skolefodboldstævnet KONTAKTEN UlkebølSkole Vindere af Skolefodboldstævnet April 2011 Fasefest på mellemtrinnet også i år en stor succes! Af Erik Kiil For andet år i træk blev der holdt fasefest for 4.-6. årgang i år afviklet

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov.

Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30. 2. Godkendelse af referatet fra 14. nov. Referat til ordinært menighedsrådsmøde i Sognehuset mandag den 7. jan 2013 kl. 19.30 ordstyrer: Elsemarie referent: Alice Fraværende: Dorte DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden Blev godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008

Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Seniorkulturuge 2008 Søndag den 31. august 2008 søndag den 7. september 2008 Kulturelt Samråd, Solrød Bibliotekerne, Kræftens Bekæmpelse, AOF, Super Brugsen, Lokalhistorisk Forening, Lions, Ældresagen,

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015

NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 NÆRUM ADVENTISTKIRKE JANUAR 2015 Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterne 5, 22-25 CONCORDIAVEJ 14-2850 NÆRUM Præstens

Læs mere