Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2012 44. Årgang"

Transkript

1 Bundbid ved LAGAN? Lystfiskerforeningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November Årgang

2 PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Henning Loesch Nøddehøj 16, 2840 Holte Næstformand: Henrik Klentz Nærumvænge 138, 2850 Nærum Kasserer: Leif Djurhuus Hyldegårdsvej 40A, 2920 Charlottenlund Sekretær og Frank Lynge Larsen bladredaktør: Østerbrogade 165 I TH, 2100 Kbh. Ø, Bestyrelsesmdl: Søren Axelsen Lundtoftevej 268 B, 2800 Lyngby, Facebook og Michael Bo Munck Web-ansvarlig: Parkvej 67,2830 Virum Suppleant: Søren Schuster Egevænget 22, 2800 Lyngby Klublokaler: Ungdomslokalerne på Fuglsanggårdsskolen, Lokaler Nr. 69 og 73 Askevænget 10, 2830 Virum Hjemmeside: Turtilmeldinger: neptun.dk Næstformanden Aftaler om lån af motorer: Jørgen O. Rasmussen, mellem 09:00 og 20:00 Girokonto: Lystfiskerforeningen NEPTUN. Reg. Nr. 3140, Konto nr Hyldegårdsvej 40A 1. th., 2920 Charlottenlund Næste blad udkommer: Februar 2013 Bidrag til Bladet: Bidrag til Frank Lynge Larsen og gerne som Fangstrapporter: Hjemmesiden, sekretæren eller andre fra bestyrelsen Ansvarshavende redaktør Henning Loesch. Layout: Frank Lynge Larsen Bladet udkommer normalt 3 gange om året i et oplag på ca. 125 stykker 2

3 LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN NEPTUN er en forening for alle interesserede lystfiskere, som ved en organisation ønsker at fremme deres fælles interesse. Foreningen søger gennem denne organisation først og fremmest at værne om vore vande, samtidig med at vi ønsker at fremme vores fælles hobby, vores fælles ønsker og vores fælles mål. Foreningen er åben for alle uanset køn og nationalitet fra alderen 10 til du ikke orker mere. Nuværende kontingent: Seniorer: Juniorer: Familier: Passive: 700 kr. pr. år 300 kr. pr. år kr. pr. år 250 kr. pr. år 3

4 FRA BESTYRELSEN LYSTFISKERFORENINGEN NEPTUN Indkalder til den årlige Ordinære Generalforsamling i foreningens lokaler, Askevænget 10, 2830 Virum Onsdag den 23. januar 2013 klokken Dagsorden: 1. Formanden byder velkommen 2. Valg af dirigent 3. Beretning fra formanden 4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab og budget for klubben 5. Beslutning om størrelse af kontingent og indskud for: 6. Behandling af indkomne forslag. 5.1 Seniormedlemmer 5.2 Juniormedlemmer og 5.3 Familie-medlemskaber Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 17. januar. 7. Valg af følgende medlemmer, suppleanter og revisorer På valg til bestyrelsen er Henrik Klentz, Michael Bo Munck og Leif Djurhuus. Alle er villige til genvalg. Til valg af suppleanter indstiller Bestyrelsen Søren Schuster. Som revisor indstiller bestyrelsen Henrik Mortensen og som revisorsuppleant Leif Holmskov. 8. Fastsættelse af dato for næste års generalforsamling. 9. Eventuelt herunder uddeling af årets pokaler. 4

5 Julefrokost Klubben afholder traditionen tro igen i år julefrokost i klublokalerne den sidste fredag i november. Vi mødes fredag 30. november kl. 19:00 og hygger os med rigtig god mad og våde varer efter behov. Tilmelding på klubaftenerne om onsdagen eller til formanden (helst pr. ). Prisen for arrangementet er 50 kr. plus et eller andet spiseligt til det store tag-selvbord eller noget på flaske. NEPTUN S Hjemmeside Neptun har fået en ny hjemmeside og bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at besøge den nye hjemmeside på Hjemmesiden vil indeholde planlagte fisketure og arrangementer samt anden nyttig information. Den vil indeholde billeder fra forskellige aktiviteter, fangstrapporter, links osv. Desuden vil den indeholde det aktuelle og de tidligere blade. Gæstekort Alle der benytter Fiskeringens både eller andre faciliteter skal have et medlemskort, der giver ret til denne benyttelse. Hidtil har NEPTUN haft 2 gæstekort til rådighed for dem, der ønsker at medbringe ven/børn/svigermor. Fiskeringen har imidlertid indført nye regler: De gamle gæstekort udgår, og man kan på booke en gæst til en båd eller et fiskevand, man selv har booket og vil benytte. Prisen er 50 kr. per dag. Se nærmere på Fiskeringens hjemmeside. Medlemskort Bestyrelsen arbejder på at opnå rabatter og andre medlemsfordele hos grejforhandlere m.v. og har derfor lavet et medlemskort, så man overfor forretningerne kan demonstrere, at man er medlem af NEPTUN og dermed er berettiget til fordelene. Vi fremsender dit medlemskort med nærværende blad. Når vi har opnået nævnte medlemsfordele vil I blive orienteret pr. mail. 5

6 Ekstra fisketure i 2013 Vi har i år igen forsøgt at reservere FR s huse i gunstige fiskeperioder. Odden huset Huset på Odden blev reserveret fra torsdag den 11. april kl. 18 til søndag 14. april kl. 18. Se i øvrigt FR s facilitetsliste. Egenbetaling er på 200 kr. uanset antal overnatninger. LAGAN huset Det lykkedes ikke at booke Lagan-huset sidst i september. Vi vil forsøge at finde et passende udlejningshus fra torsdag 26/9 til søndag 29/ Der skal være plads til mindst 8 personer. Egenbetaling vil blive kr. afhængig af antallet af deltagere og prisen på huset. ENESTE FANGST I ÅR FILLETERES 6

7 MØDEPROGRAM FOR 2011/2012 Alle mødeaftener er om onsdagen kl 19:00. Sidste møde efterår 2012: Første møde forår 2013: Sidste møde forår 2013: Første møde efterår 3013: Sidste møde efterår 2013: Mødested: Lokalerne nr. 69 og 73, Askevænget 10, 2830 Virum. Mødetid alle dage fra klokken 19 til klokken 22. De anførte mødedage er fælles for både Seniorer og juniorer. Specialarrangementer kan indpasses efter medlemsønsker på andre ugedage ved henvendelse til foreningsformanden. Eventuelle særlige junioraktiviteter i lokale nr. 73 vil blive meddelt ved sæsonstart og på mødeaftenerne i løbet af sæsonen. Al grejfremstilling, fluebinding, boiliesfremstilling foregår i lokale nr. 73 (værkstedslokalet). Al film, foredrag, møder litteraturlæsning foregår i vort lokale nr. 69 (klublokalet). Ret til ændringer i det trykte program forbeholdes. 7

8 FANGSTRAPPORTER Sildetur på sundet 7. oktober I år var sildeturen booket til 7. oktober med Hanne Berit fra Rungsted. Vi var 10 tilmeldte fra Neptun og vejret var endnu en gang med os, men strømmen var flere steder meget kraftig. Morgensol Skipper forsøgte først nord for Hven men strømmen var alt for stærk dér og vi sejlede straks videre til østsiden af øen, hvor ikke blot Vedbæk bådene men også bådene fra Helsingør sluttede sig til os. Helsingør bådene må have haft en sejltur på over en time for at nå ned til os. Fiskeriet gik strygende. Alle fik lige så mange sild som de ville have og der var mange pænt store imellem. Foruden sildene tog Neptunerne 3 torsk mellem 1,5 og 2,5 kg. (Leif, Michael og Palle) og tilsammen fangede vi yderligere 9 makreller af ganske pæn størrelse. Solen kan være stærk Turen var en stjernetur og den udsatte præmie for største sild var en flot røgeovn doneret af Jagt og Fiskerimagasinet. Største sild på 270 gr. blev fanget af Leif Djurhuus som dog byttede røgeovnen med to flasker god vin, da han allerede er den lykkelige ejer af en røgeovn. Vinen var doneret af Vinmand, som den 7. november holdt vinsmagning i klublokalerne. hl 8

9 Klubtur til Lagan september 2012 Det lykkedes ikke i år at booke Fiskeringens hus mod udgangen af september som sidste år, så vi måtte nøjes med 4 dage midt i måneden. 8 mand var tilmeldt men nogle dage før afgang brækkede Dan en tand, som måtte repareres hurtigst muligt, og dagen efter brækkede Palle to ribben, så de begge desværre måtte melde afbud. Holdet bestod således i år af Henrik M, Jan, Frank, Henning blik, Bent og undertegnede. Både Jan og Henrik havde været ved Lagan tidligere på året og begge fanget fisk over 6 kg. Men de seneste uger forud for vores tur havde vejret været til ugunst for fiskeriet pga. en længere periode uden regn og med relativt varmt vand i åen. Resultatet var at kraftværket kun lukkede meget lidt vand ud, og laksene foretrak øjensynligt at vente på bedre tider i havet, i stedet for at søge op ad åen. På det tidspunkt vi tog af sted var der blot fanget lidt over laks hvor der til sammenligning i hele sæsonen sidste år (til 14/10) blev fanget et rekordstort antal laks over I år blev der ikke fanget mere end knap laks. Det blev ikke nogen fiskemæssig god tur. Men som sædvanlig utroligt hyggeligt. På billedet ses den eneste fisk. Torsdag var vejret nogenlunde, om end ret blæsende. Vandudledningen var kun 60 cbm/sek i 6 timer. Ingen fisk men dejlig mad - Henriks hjemmelavede gryderet. Fredag blev jeg hjemme med en lettere halsbetændelse. De andre trodsede regn og blæst og fiskede det meste af dagen. Igen meget ringe vandudledning og ingen fisk men dejlig mad - Franks hjemmelavede kylling i karry. Lørdag var vejret nogenlunde omend med nogen blæst. Stadig kun en vandudledning på cbm/sek. i ganske få timer. Dagen startede med at jeg blev stukket i tungen af en hveps og for en sikkerheds skyld tog jeg en tur forbi skadestuen. Jeg var dog på plads igen efter to timer. Frank og jeg fiskede ved Reningsverket mens de andre fiskede omkring Sälhunnastenen. Der havde Bent en laks på omkring 3 kg. helt inde, men desværre var den fejlkroget og måtte sættes ud igen. Jan nettede en gedde ligeledes omkring de 3 kg. som han forærede Henning blik, men mere blev det ikke til. Middagsmaden stod på dejlig forloren skildpadde. Søndag var der stort set ingen vandudledning og vi besluttede at tage tidligt hjem. Det var ikke nogen fiskemæssig succes, men turen hører til blandt de allerbedste rent socialt. hl 9

10 Vi hyggede os dog på turen Henning fik flotte fisk på Efterturen PS På efterfølgende ture på individuel basis fangede Jan en laks på 3,6 kg., Henrik tre på henholdsvis 5,2, 2,2 og 3,5 kg. og undertegnede en på 4,7 kg. og en på 5,9 kg. 10

11 Klubaften i Ballerup I Fiskeavisen nr. 6 fra juni måned var der en større omtale af Poppelsøen, hvori ejeren Mogens Petersen foruden ørreder har udsat ca. 70 stører i den lille og meget idylliske sø. Det syntes Henrik Klentz lød som noget af en udfordring og han arrangerede at klubaftenen 5/9 blev henlagt til Ballerup for at se søen nærmere an og forsøge at fange nogle af de udsatte stører. Dagen før var Henrik Mortensen en tur forbi for at checke lokaliteterne og han bekræftede at der blev taget flere stører mens han var der. 8 mand mødte op mellem klokken 17 og 18, nogle dog kun for at fiske efter ørreder. Ulf og Dan kom lidt senere og agerede heppekor. Aftenen startede lovende med at Mogens kom med en trillebør fuld af ørreder (ca. 15 stk.) som han hældte ud i søen lige netop der, hvor de fleste Neptunere havde besluttet sig for at fiske. Det var da i hvert fald et bevis på at der var ørreder i søen. Det var en overskyet aften og ikke den mest indbydende for fiskeriet og på trods af ihærdige anstrengelser lykkedes det ikke nogen af os at fange de eftertragtede fisk. Men beviset på at der er stør i søen var tydelig nok. Lige over for os på den modsatte bred så vi med misundelse et par lystfiskere hale fire stører i land med den største på ca. 3 kg. Fiskene kæmpede bravt og blev, som reglerne kræver det, sat ud igen efter vejning og fotografering. Beviset findes på billedet. Dog skal det nævnes at støren skal landes med hånd eller i net og ikke som på billedet med en Boga Grip. hl Stør fra Poppelsøen 11

12 Henriks tur til Norge Desværre er der ikke plads til artiklen og flere billeder i bladet. På hjemmesiden kan du finde hele Henriks beretning og alle billederne. 12

13 Kylling i Karry i Knäred Nu er det sent på året på Øresund 13

14 POKALJAGTEN 2012 SALTVANDS POKALEN Leif Djurhuus (7/ ) Sild 0.27 kg 54 point Jørgen O. Rasmussen (11/2 2012) Torsk 3.8 kg 22 point Michael Bo Munck (3/3 2012) Torsk 3.1 kg 18 point TORSKEPOKALEN Jørgen O. Rasmussen (11/2 2012) Torsk 3.8 kg 22 point Michael Bo Munck (3/3 2012) Torsk 3.1 kg 18 point Nyt år - ny pokaljagt. Lad os nu få rigtig mange fangstrapporter i

15 KLUBTURE *FREDAG 28/ :00-12:00 NYTÅRSTUR, SKJOLD HELSINGØR 26 pladser LØRDAG 02/ :00-12:00 BULETUR, HELSINGØR *** 8 pladser LØRDAG 02/ :00-12:00 BULETUR, HELSINGØR *** 8 pladser LØRDAG 20/ :00-15:00 FLADFISKETUR, HUNDESTED MARIANNE. F. 12 pladser *STJERNETUR På stjerneturene vil der blive en fin præmie til det største eksemplar af den fisk der er temaet for turen, f.eks. på fladfisketuren er det kun fladfisk der er med i konkurrencen. Gæster er velkomne, men kan ikke deltage i konkurrencen. Priserne vil afhænge af bådenes turpriser. *** Skipper vil være Lars Pryds. Skibet enten Sværd, Findus eller Havlit TILMELDING TIL TURENE: Henrik Klentz eller 15

16 Poppelsøen 16

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang

Henning Blik med laks på 3.2 kg. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 3 November 2011 43. Årgang Henning Blik med laks på 3.2 kg Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 3 November 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum,

Læs mere

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE

NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE NICILAJS FLOTTE SPEJLKARPE Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR. 2 august 2011 43. Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang

FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk. NR. 1 marts 2008 40. Årgang FORMANDEN KAN OGSÅ! Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 1 marts 2008 40 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

AUGUSTMORGEN VED LAGAN

AUGUSTMORGEN VED LAGAN AUGUSTMORGEN VED LAGAN Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 2 september 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail

Læs mere

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk

FLADFISKETUREN 2006. Lystfisker Foreningen NEPTUN. Lyngby - Taarbæk FLADFISKETUREN 2006 Lystfisker Foreningen NEPTUN Lyngby - Taarbæk NR 3 december 2006 38 Årgang PRAKTISKE OPLYSNINGER BESTYRELSE: Formand: Steen Brynov 45 85 92 12 Snebærvænget 11, 2830 Virum, e-mail brynov@tdcadsldk

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram

MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ. Vedligeholdelse. Næstved Kommune. Nyt turprogram MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Vedligeholdelse af vandløbene i Næstved Kommune Nyt turprogram Copyrights 2010 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 2-2010 SPORTSFISKERFORENINGEN

Læs mere

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ

BUNDHUGGET. Nyt Junior- turprogram MEDLEMSBLADET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ MEDLEMSBLADET BUNDHUGGET AF SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Nyt Junior- turprogram Copyrights 2011 Sportsfiskerforeningen Fladså Medlemsblad No. 1-2011 Løssalg kr. 25,- SPORTSFISKERFORENINGEN FLADSÅ Indholdsfortegnelse

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnens Sportsfiskerforening er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året igennem har adskillige ture til de Sjællandske kyster. Vi har også havture og åture, og flere gange

Læs mere

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser

Vi deler vores viden, og vi deler vores oplevelser Bjørnens Sportsfiskerforening er en meget aktiv lystfiskerforening med mange fisketure, og samtidig har vi et meget aktivt foreningsliv med to klubaftener hver uge, idet vi mødes hver mandag og torsdag

Læs mere

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening

Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Nr. 1 januar 2004 Medlemsblad for Støvring Lystfiskeriforening Bestyrelsen? Formand: Niels Bo Sørensen Hjedsbækvej 470, Sønderup 9541 Suldrup Tlf. 6094 3688 Kasserer: Michael Amstrup Haverslevvej 4 9530

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2011 64. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 4 Oktober - november - december www.lfk1940.dk Arbejds weekend Sj. Odde 26-28. august 2011 Der har været afholdt arbejds weekend

Læs mere

1 Februar 2007 64. Årgang

1 Februar 2007 64. Årgang 1 Februar 2007 64. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Erik Harder, Eigil Jørgensen, Einar Christiansen Vedbyholm

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Nr. 3 September 2011 24 årg.

Nr. 3 September 2011 24 årg. Nr. 3 September 2011 24 årg. Forside: Martin Mortensen med en havørred på 4,3 kg. fanget på Tissø Se og læs mere side 18. REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

Nr. 2 Maj 2010 23 årg.

Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Nr. 2 Maj 2010 23 årg. Forside: Ole Ganderup med gedde på 3,9 kg fanget under isfiskeri på Tissø Se mere i artiklen på side 14. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Enhed : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk

Politiets Fiskeklub. www.viktor.dk. Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28 57 45 23 (før 1700) @: janejler@webspeed.dk Politiets Fiskeklub vi fanger de største fisk Formand Bent Hytholm Jensen Kriminalteknisk Center : 45 15 44 10 : 20 10 85 07 @: bhj002@politi.dk Kasserer Jan Ejler Civil - pensioneret : 49 14 72 36 : 28

Læs mere

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk

Flakket. Nr. 84. 29 Årgang December. 2013. www.skagen-havfiskeklub.dk Flakket Nr. 84. 29 Årgang December. 2013 www.skagen-havfiskeklub.dk Ulrik Plesners vej 54 9990 Skagen Telefon: 98 44 20 44 Formand: Mette Stenbroen Ulrik Plesners vej 54 Tlf. 29 64 36 69 mette@skagen-havfiskeklub.dk

Læs mere

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer

www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135 eksemplarer Formanden har ordet Referater fra bestyrelsesmøderne Småbådsture Det gule rev I vandet med Janus Skovtur 2014 Havture 2014/15 Praktiske oplysninger Aktiviteter www.slettenfritidsfiskerlaug.dk Oplag: 135

Læs mere

Nr. 3 September 2010 23 årg.

Nr. 3 September 2010 23 årg. Nr. 3 September 2010 23 årg. Forside: Jes Hansen med kongelaks på 23 kg. fanget i Alaska Se mere i artiklen på side 30. 2 REDAKTION: Leif Jensen Michael Jacobsen Søholmparken 2, 4200 Slagelse Tværvej 1,

Læs mere

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø)

(Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) (Mathias Nielsen med 9,8 kg PR-gedde fra Esrum Sø) www.farumlf.dk info@farumlf.dk Formand Ole Gammelmark Blankager 11 2620 Albertslund : 4364 0273 / 2968 6125 @: ole@farumlf.dk Kasserer Steffen Faisst

Læs mere

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013

Indkaldelse til sen Sydkystens Sejlklub Særnumme r 36. årgang 2013 Indkaldelse til generalforsamling i Sydkystens Sejlklub onsdag den 5. marts klokken 19.00 i klublokalet ov er Kabyssen Sydkystens Sejlklub Særnummer 36. årgang 2013 MB Cobb Holder Få mere plads i cockpittet,

Læs mere

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden

Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november. Dagsorden Afsender: Vejle Sportsfiskerforening Kasserer: Leo Mikkelsen Ny Grejsdalsvej 18. C A Medlemsblad Nr. 4 2005 10. Årgang oktober - november Indkaldelse til Vejle Sportsfiskerforenings 80. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176

Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Adresselabel B Afs. Dyssevej 9 9541 Suldrup Frimærke Køm s Ejendom service Ejendomsservice - Vinduespolering - Rengøring Tlf. 24435176 Almas, Aalborg Gugvej 138 9210 Aalborg SØ Almas, Hadsund Industriparken

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004*

1 Februar 2004. 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* 1 Februar 2004 61. Årgang * Marineidræt 1/2004* SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS ÆRESMEDLEMMER: Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn E. Harder, E. Jørgensen, E. Christiansen

Læs mere

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF

UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 2013 66. Årgang UDGIVET AF LYSTFISKER-KLUBBEN AF 1940 SALTVANDS FISKEREN 4 November - december - januar www.lfk1940.dk Fladfisketur med Sværd den 10. november 2013 Af Michael Søby og Nils Højsgaard Hansen

Læs mere