Brugervejledning til. Brugervejledning til Excel Configuration Modeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til. Brugervejledning til Excel Configuration Modeller"

Transkript

1 Brugervejledning til Excel Configuration Modeller ler Et modelleringsværktøjet til udvikling af produktkonfiguratorer i Microsoft Excel Brugervejledning til Excel Configuration Modeller Version 1.1 Del I Del II Del III Del IV Generelle betragtninger vedrørende konfigurering ring Installation af Excel Configuration Modeller Kom hurtigt i gang Detaljeret beskrivelse af Excel Configuration Modeller ler Teknologisk Institut Gregersensvej, Postboks Taastrup Lars A. Rasmussen Niels Kristensen sen Civ.ing Civ.ing Tlf.: Tlf.: Fax: Fax:

2 Indledning Denne manual er inddelt i fire dele. Første del: Er generelt om konfigurering og de omkringliggende aktiviteter, der med fordel kan igangsættes for at optimere ikke blot virksomhedens generelle performance, men også udviklingen af selve konfiguratoren. Anden del: Er en guide til installation af konfigureringsværktøjet, Excel Configuration Modeller. Tredje del: Er en praktisk øvelsesvejledning, så brugeren step for step hurtigt kan komme i gang med at anvende Excel Configuration Modeller. Fjerde del: Er en dybdegående vejledning i anvendelse af Excel Configuration Modeller. Fjerde del tager udgangspunkt i hvert enkelt faneblad i Excel Configuration Modeller. Ansvar for produktmodeller opbygget i Excel Configuration Modeller Ved brug af dette værkstøj til modellering af produktkonfiguratorer i Excel, fralægger Teknologisk Institut,, sig et hvert ansvar for at hhv. produktmodellen er korrekt samt at implementeringen i Excel Configuration Modeller er sket korrekt. Det påhviler den enkelte bruger at vurdere, om den produktmodel, som implementeres i Excel Configuration Modeller er rigtig, og dermed også at produktkonfiguratoren bliver korrekt. God fornøjelse med deres nye konfigurationssystem. Har De spørgsmål til Excel Configuration Modeller eller andre produktudviklings- og produktionsrelaterede emner, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte: Teknologisk Institut, Gregersensvej, Postboks 141 DK Taastrup Lars A. Rasmussen Niels Kristensen Tlf. : Tlf. : Mobil : Mobil : Udviklet af Teknologisk Institut 2 / 48

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Ansvar for produktmodeller opbygget i Excel Configuration Modeller... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering Konfigurering i fokus Konfiguratoren kundernes og virksomhedens værktøj Konfiguratoren som medie for fastholdelse af viden Tværorganisatorisk projekt Dannelse af projektgruppe ABC-analyse Modularisering af det optimerede produktprogram Udvikling af produktmodel Udarbejdelse af kravspecifikation Implementering af produktmodel i en konfigurator... 9 Del 2 - Installation af Excel Configuration Modeller Forudsætninger for installation af Excel Configuration Modeller Installation af Excel Configuration Modeller Del 3 - Kom hurtigt i gang Opret et projekt Opret variabler og værdier Opret relationer Kompiler produktmodellen til en konfigurator Opret item relations Del 4 Detaljeret beskrivelse af Excel Configuration Modeller Excel Configuration Modellers opbygning og virkemåde Opbygning af produktmodeller Definition af en produktmodel Opbygning af produktmodeller direkte i Excel Configuration Modeller Opbygning af produktmodellen ved hjælp af Excel-regneark Projects Udviklet af Teknologisk Institut 3 / 48

4 4 Variables Variables og Values Control type Friplads-symbol Value for Not selected Standardvalg Default selected value Cellereferencer Cell name for selected value Controls position and dimension Variables (Overview) Relations Oprettelse af en relation Relationernes indhold Venstre-siden Højre-siden Item relations Compile Kompilering med Stand alone spreadsheet og ekstern Input file Output file Create backup Build variables Build relations Automatic selection Include errortext Adjust cell width Hide sheet Protect sheet Protect controls Design workbook Build Item relations Layout Import Muligheder ved import af produktmodel Udformning af projekt til import i Excel Configuration Modeller Export Tools Oprettelse af en database Create backup Fields Create summation cell Info Setup System Notes Mail Udviklet af Teknologisk Institut 4 / 48

5 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering Del 1 - Generelle betragtninger vedrø- rende konfigurering ring 1 Konfigurering i fokus Gennem de seneste 5 10 år er konfigureringsteknologien kommet mere og mere i fokus hos mange virksomheder. Denne udvikling er til dels båret af, at flere og flere leverandører af ERP-systemer efterhånden tilbyder add-on moduler til de ERP-løsninger, der er i virksomhederne. En anden grund til det øgede fokus er de stigende krav til virksomhedernes performance i forhold til kunder og leverandører, såvel som den interne performance og ikke mindst fastholdelse af viden i virksomheden. Hvilke krav skal virksomheden stille til valg af et evt. konfigurationssystem, eller hvilke krav skal virksomheden stille til denne del ved valg af et helt nyt ERP-system? Excel Configuration Modeller er en billig måde at eksperimentere med teknologien og evt. implementere den full scale i virksomheden, eller bruge de høstede erfaringer til udvikling af kravspecifikationen til et større system. 2 Konfiguratoren kundernes og virksomhedens værktøj Konfiguratoren er et værktøj, der holder styr på virksomhedens produktprogram, således at det ikke kombineres forkert. F.eks. så en bestemt bilmodel, som kun kan udstyres med en motorstørrelse på op til 2,0 liter, ikke pludselig tilbydes med Ting der skal afklares før en motor på 2,5 liter, eller en produktet kan fremstilles bilmodel, f.eks. cabriolet pludselig tilbydes med soltag osv. Dette betyder, at konfiguratoren indeholder en produktmodel, der beskriver virksomhedens samlede produktprogram. Produktmodellen indeholder information om alle de komponenter, der indgår i virksomhedens Valgmuligheder, som ikke produktprogram samt infor- nødvendigvis skal specificeres mation om, hvordan komponenterne må sammenstykkes. Figur I del I Udviklet af Teknologisk Institut 5 / 48

6 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering Når et produkt sammenstykkes holder konfiguratoren løbende øje (realtime) med, at ingen regler brydes, og hvis de gør, gøres der øjeblikkeligt opmærksom på det i form af en fejlmeddelelse. Konfiguratoren gør det i princippet umuligt at tilbyde en kunde et produkt, som virksomheden ikke kan fremstille med den forhånden værende produktionsteknologi: en 3,0 liters motor kan altså ikke tilbydes, hvis den ikke er indeholdt i produktmodellen. Konfiguratoren virker endvidere som en form for intelligent huskeseddel, der sørger for, at alle de spørgsmål, der er nødvendige at stille, også bliver stillet, således at det materiale, der overleveres til andre afdelinger i virksomheden, er så fuldstændigt som muligt. Det betyder, at spildtiden ved tilbageløb pga. manglende eller uklar information kan reduceres samt reduktion af potentielle fejlmuligheder ved overlevering fra en person til en anden. Helt at eliminere tilbageløb i organisationen skal man dog ikke forvente. Det vil sige, at en konfigurator hjælper med at optimere procesforløbet gennem virksomheden ved at formalisere informationsstrømmen. Figur II del I viser procesforløbet før og efter informationsstrømmen, formaliseret over en produktmodel, som specificerer hvilke informationer, der er nødvendig i hvilke situationer. Endelig er der det faktum, at computerkraft udfører rutineopgaver hurtigere end noget andet vi kender til, eksempelvis den menneskelige hjerne og motorik. Virksomhedens medarbejdere kan derfor - ved hjælp at et værktøj af denne karakter - reducere den tid, der medgår til udarbejdelse af rutineopgaver og dermed henlede mere opmærksomhed på de mere krævende og ikkerutineprægede opgaver. Det vil medføre, at medarbejdernes tid kan udnyttes bedre på opgaver, som måske udvikler virksomhedens produktprogram. Salg Salg Fremtagningsprocessen FØR Fremløb Tilbageløb Teknisk sagsbehandlig Produktion Levering Fremtagningsprocessen EFTER Fremløb Teknisk sagsbehandlig Produktion Levering Figur II del I Udviklet af Teknologisk Institut 6 / 48

7 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering 3 Konfiguratoren som medie for fastholdelse af viden Produktmodellen bygger på den viden, som virksomheden producerer sine produkter efter. Det betyder, at en konfigurator i princippet er et øjebliksbillede af, hvad virksomhedens formåen Medarbejder med lagret er inden for det funk- vide i hovedet tions-/produkt- område, konfiguratoren er rettet mod. Produktmodellen er samtidig et udtryk for den viden, virksomheden bygger på. Det betyder, at virksomheden med en konfigurator bliver mindre følsom over for medarbejdere, der forlader virksomheden. Med andre ord; bedre mulighed for at fastholde viden i virksomheden. 4 Tværorganisatorisk projekt Viden overføres til pc eren Figur III - del I Viden indlejret i et videnssystem - produktkonfiguratoren Inden der tages beslutning om anskaffelse af en konfigurator i virksomheden, bør hele projektet overvejes nøje. Som beskrevet i det forgående har projekter af denne art tendens til at gribe ind i mange forskellige processer i virksomheden. Det er derfor vigtigt at have et bredt overblik over virksomhedens processer og styringsmekanismer. Et projektforløb, som optimerer flere områder i virksomheden, men har indførelse af en konfigurator for øje, kan se ud som følger: Dannelse af projektgruppe Analyse af produktprogrammet (ABC-analyse) Modularisering af det optimerede produktprogram Udvikling af produktmodel Udarbejdelse af kravspecifikation Vurdering af mulige leverandører Implementering af produktmodel i konfigurator Implementering i virksomheden En forklaring af punkternes relevans er beskrevet i det følgende: Udviklet af Teknologisk Institut 7 / 48

8 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering 4.1 Dannelse af projektgruppe At implementere en produktkonfigurator kan komme til at gribe ind i mange af virksomhedens arbejdsprocesser, og dermed kan projektet få mange interessenter. For at sikre størst mulig succes for et konfiguratorprojekt er det vigtigt at inddrage relevante interessenter i projektet. Ved at gøre dette belyses de forskellige synsvinkler, som konfiguratoren skal kunne håndtere og dermed også de informationer, den skal kunne generere samt sikre, at der er det nødvendige overblik. Det vil sige, at projektet skal have en solid forankring i organisationen. 4.2 ABC-analyse Efter dannelse af projektgruppen gennemføres en ABC-analyse med det formål at reducere mængden af komponenter, som ikke længere har den store omsætningshastighed, f.eks. på færdigvarelagret, og ikke mindst reducere det antal komponenter, der siden hen skal modelleres i produktmodellen. 4.3 Modularisering af det optimerede produktprogram ABC-analysen efterlader et optimeret produktprogram. Kan produktprogrammet yderligere rationaliseres? Måske. Ved at gennemføre et modulariseringsprojekt forsøges det at sammenstykke komponenter, således at de kan genanvendes i flest mulige sammenhænge. Modularisering af produktprogrammet kan medføre en kraftig reduktion af de komponenter, der skal indkøbes for at kunne producere færdigvarerne samt give mange andre rationaliseringsgevinster. 4.4 Udvikling af produktmodel Produktmodellen er en beskrivelse af, hvordan det produktprogram, som er i fokus, hænger sammen. Foruden at skabe grundlaget for implementering i produktkonfiguratoren, giver produktmodellen et godt overblik over, hvordan produktprogrammet hænger sammen. På Teknologisk Institut,, anvender vi i denne sammenhæng en grafisk og skematisk fremstilling af produktprogrammet. Dette arbejde er universelt og skal laves uanset hvilken leverandør af software, virksomheden slutteligt vælger at bruge. 4.5 Udarbejdelse af kravspecifikation Med et indgående kendskab til det produktprogram, som påtænkes implementeret i en produktkonfigurator, kan en kravspecifikation til systemet udarbejdes nu. Med kravspecifikationen i hånden har virksomheden et glimrende grundlag for at vurdere mulige leverandører. Udviklet af Teknologisk Institut 8 / 48

9 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering 4.6 Implementering af produktmodel i en konfigurator Endelig, efter valg af leverandør, kan produktmodellen lægges ind i konfigurationssystemet, og efterfølgende implementeres i virksomhedens daglige drift. Som det fremgår af ovenstående, kan et konfigurationsprojekt for nogle virksomheder udarte sig til en mindre eller større revision af virksomheden. Det er derfor vigtigt at gøre sig nogle tanker om hvorvidt, dette blot skal være et enkeltstående projekt eller en del af en udviklingsproces, hvor virksomheden til stadighed er i en forandringsproces. En virkelighed mange virksomheder i fremtiden må indstille sig på for at kunne efterkomme markedets hurtigere skiftende krav til produkter og ydelser. Mange virksomheder har selv alle eller dele af de kompetencer, der skal til for at gennemføre de skitserede delopgaver. Er det imidlertid nødvendigt at hente hjælp ude fra til dele af eller hele processen, har Teknologisk Institut, Center for produktion, gennem mange år opbygget stor erfaring med opgaver af denne art og vil med glæde bistå dem med gennemførelse af processen. Udviklet af Teknologisk Institut 9 / 48

10 Del II Installation af Excel Configuration Modeller Del 2 - Installation af Excel Configura- tion Modeller 1 Forudsætninger for installation af Excel Configuration Modeller ler En forudsætning for at benytte dette værktøj er, at der på den maskine hvorpå Excel Configuration Modeller installeres, i forvejen er installeret Microsofts Officepakke, enten: Office 97 eller Office 2000 Normalt er Access og Excel en del af Officepakken, men er disse fravalgt ved installation af Officepakken, skal de først installeres og herefter Excel Configuration Modeller. Excel Configuration Modeller er udviklet til styresystemerne: Windows 95 Windows 98 Windows 2000 NT 4 Figur I del II 2 Installation af Excel Configuration Modeller Excel Configuration Modeller indeholder en pakke af filer, som installeres ved at aktivere SETUP.BAT se figur I del II. Ved at aktivere denne sættes installationen i gang. Setup.bat aktiverer dialogboksen vist i figur II del II. I dialogboksen specificeres hvorpå computeren filpakken skal placeres. Derefter installeres filerne automatisk. Som standard placeres filpakken i roden: C:\programmer\Excel Configuration Modeller\ Figur II del II Udviklet af Teknologisk Institut 10 / 48

11 Del III Kom hurtigt i gang Del 3 - Kom hurtigt i gang I denne del gennemgås kort de mest basale faneblade og funktioner i Excel Configuration Modeller. Dette gøres ved en step by step guide. For en mere dybdegående forklaring henvises til del IV. Dog anbefales det som en start at læse de to første afsnit i del IV. Det første afsnit i del IV, Excel Configuration Modellers opbygning og virkemåde, side 18 omhandler de overordnede principper for opbygning af konfiguratorer i Excel Configuration Modeller. Det andet afsnit i del IV, Opbygning af produktmodeller, side 19 er en definition af en produktmodel og en beskrivelse af de alternative måder hvorpå produktmodeller kan opbygges i Excel Configuration Modeller. 1 Opret et projekt For at komme i gang med at lave en produktmodel skal der først oprettes et nyt projekt. Det gøres på fanebladet Projects ved at: 1. Trykke på knappen New Når der er trykket på New, står det nye projekt i projektvinduet. Projektet er navngivet med standardnavnet Project 1. Figur I del III Udviklet af Teknologisk Institut 11 / 48

12 Del III Kom hurtigt i gang Dette standardnavn ændres ved at: 1. Markere projektet i projektvinduet 2. Overskrive projektnavnet i tekstfeltet Name med det rigtige projektnavn. Denne produktmodel gives navnet Mini Car Configurator I tekstfelterne Version, Author og Description skrives hhv. hvilken version produktmodellen er, hvem der har lavet produktmodellen og sidst men ikke mindst en lille beskrivelse af produktmodellen. Efter at have oprettet projektet skal variabler og værdier oprettes. Det sker ved at åbne fanebladet Variables. 2 Opret variabler og værdier En variabel oprettes ved at trykke på knappen Add. Når der trykkes på knappen, skrives variabelnavnet Variable 1, i tekstfeltet Variables, samt Value 1 i tekstfeltet Values. Variablens navn rettes ved at markere variablen med cursoren, og derefter overskrive variabelnavnet i tekstfeltet Name. Når det er sket tastes <Enter>. Værdierne (Values) til hver variabel (Variables) oprettes på samme måde. Den første værdi er automatisk blevet oprettet. Navnet på værdien rettes på samme måde som variabelnavnet. Hører der flere værdier til variablen trykkes på knappen Add på højre side af tekstfeltet Values. Herved fremkommer en ny værdi, som igen kan omdøbes osv. Opret følgende variabler og værdier for en bil: Variabler Værdier 1 Model Sedan Coupe Cabriolet 2 Engine 1,8 2,0 2,0 Turbo 2,5 V6 3 Air Condition None Manual Automatic 4 Sunroof None Steel Glass Tabel I del III Udviklet af Teknologisk Institut 12 / 48

13 Del III Kom hurtigt i gang For variablen Model ser det ud som vist på figur II - del III. Figur II - del III Når variablerne og værdierne er oprettet, laves relationerne mellem variablerne. 3 Opret relationer For at få produktkonfiguratoren til udelukkende at foreslå tilladte løsninger, skal der opstilles en række relationer, der fortæller hvilke komponenter, der kan kombineres med hvilke. Opbygning af relationer sker på siden Relations (figur III - del III). En relation oprettes ved først, at trykke på Add til højre for tekstboksen Relations, se figur III, del III. Når Add aktiveres, kommer navnet på relationen til at stå i tekstboksen Relations. Systemet giver som standard en nyoprettet relation navnet Relation 1 for den første relation, og Relation 2 for den anden, hvis den første relation ikke omdøbes, osv. Omdøbning af navnet på en relation sker ved at markere den givne relation i tekstfeltet Relations og derefter overskrive relationens navn i tekstfeltet Name. Når navnet er overskrevet tastes <Enter>. En relation kan slettes ved at markere den aktuelle relation i tekstfeltet Relations og derefter tykke på knappen Delete. For hver relation kan der laves en lille beskrivelse. Dette sker ved at stille cursoren i tekstfeltet Description tion. Udviklet af Teknologisk Institut 13 / 48

14 Del III Kom hurtigt i gang Figur III - del III Relationer skal oprettes efter en bestemt syntaks i Excel Configuration Modeller. Relationerne, der gælder for den beskrevne bil, ses i tabel II del III. Tabellen indeholder både en blød formulering af relationerne samt en formulering med den rigtige syntaks. Indtast de foreståede relationer i Excel Configuration Modeller. Relation Variable able Value Variable Value A Hvis Model er Coupe eller Cabriolet, skal Engine være 2,0 Turbo B Hvis Model er Coupe skal Air Condition være Automatic og Sunroof skal være Glass C Hvis Model er Cabriolet, fås Sunroof ikke D Hvis Model er Sedan og Engine er enten 1,8 eller 2,0 skal Air Condition være Manual og Sunroof skal være Steel Tabel II del III Relation 1 Relation 2 Relation 3 Relation 4 Relation 5 Relation 6 Relation 7 Model Coupe Engine Model Cabriolet Engine Engine 2,0 Turbo Model Model Model Coupe Air Condition Sunroof Model Cabriolet Sunroof Model Engine Model Engine Sedan 1,8 Sedan 2,0 Air Condition Sunroof Air Condition Sunroof 2,0 Turbo 2,0 Turbo Coupe Cabriolet Automatic Glass None Manual Steel Manual Steel Udviklet af Teknologisk Institut 14 / 48

15 Del III Kom hurtigt i gang 4 Kompiler produktmodellen til en konfigurator Når relationerne er indtastet i Excel Configuration Modeller, skal produktmodellen kompileres til en aktiv konfigurator. Det gøres ved at åbne fanebladet Compile, og derefter trykke på knappen Compile, figur IV del III. Figur IV del III Resultatet af kompileringen ser ud som vist på figur V del III Figur V del III Udviklet af Teknologisk Institut 15 / 48

16 Del III Kom hurtigt i gang I denne konfigurator er der ikke oprettet den anden type af relationer, der findes i Excel Configuration Modeller, der binder værdier og varenumre sammen. Denne type relationer kaldet Item Relations oprettes på fanebladet Item Relations. 5 Opret item relations Til hver værdier kan der knyttes varenumre. Det gøres ved at aktivere fanebladet Item relations, figur VI del III og tilføje varenummerrelationer (Item Relations). Proceduren er følgende: 1) Tilføj en varenummerrelation ved at trykke på Add, hvorefter relationens navn kan ændres ved at redigere teksten i feltet Name. 2) Vælg hvilke variabler og værdier, der skal indgå i varenummer-relationen. Efter hvert sæt af variabel og værdi trykkes Add. 3) Skriv et varenummer i tekstfeltet Item, og styktal i tekstfeltet Quantity, hvorefter der trykkes på Add. Varenummeret overføres derefter til tekstboksen umiddelbart under Add-knappen. Herefter kan der tilføjes flere varenumre på tilsvarende vis. Figur VI del III Udviklet af Teknologisk Institut 16 / 48

17 Del III Kom hurtigt i gang Opret varenummerrelationerne (Item relations) i tabel III del III. Relation no. Item relation 1 Item relation 2 Item relation 3 Item relation 4 Item relation 5 Item relation 6 Item relation 7 Item relation 8 Item relation 9 Item relation 10 Item relation 11 Item relation 12 Item relation 13 Tabel III del III Variable Value Item Quantity ty Description Air Condition Automatic Automatisk A/C Air Condition Manual Manuel A/C Model Sedan Sedan chassis standard Sunroof None Model Sedan Sedan chassis med hul for Sunroof Glass soltag og et soltag af glas Model Sedan Sedan chassis med hul for Sunroof Steel soltag og et soltag af stål Model Coupe Coupe chassis standard Sunroof None Model Coupe Coupe chassis med hul for Sunroof Glass soltag og et soltag af glas Model Coupe Coupe chassis med hul for Sunroof Steel soltag og et soltag af stål Model Cabriolet Cabriolet chassis Engine 1, ,8 L motor Fire standard hjul Engine 2, ,0 L motor Fire standard hjul Engine 2,0 Turbo ,0 L motor med turbo Fire super hjul Engine 2,5 V ,5 L V6 motor Fire super hjul Når alle Item relationerne er oprettet, trykkes igen på knappen Compile på fanebladet af samme navn. Produktkonfiguratoren får samme udseende som tidligere, se figur V del III. Men når brugeren efter at have konfigureret et produkt trykker på knappen BOM, skrives en tekstfil indeholdende styklisten for det konfigurerede produkt. Hvor denne stykliste fil skal gemmes defineres på fanebladet Compile, i tekstfeltet BOM file. I produktkonfiguratoren kan også implementeres en prisdatabase. Når produktet konfigureres, summeres prisen løbende. Dette er beskrevet i del IV, i denne brugervejledning. Del IV er en mere dybdegående brugervejledning, som ikke blot beskriver de mest brugte faneblade, men alle fanebladene samt begrebsverdenen, som bruges i Excel Configuration Modeller. Udviklet af Teknologisk Institut 17 / 48

18 Del 4 Detaljeret beskrivelse af Excel Configuration Modeller I denne del beskrives først hvordan Excel Configuration Modeller fungerer og hvordan der udføres produktmodellering med værktøjet. Derefter kommer en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt faneblad i Excel Configuration Modeller. 1 Excel Configuration Modellers opbygning og virkemåde Excel Configuration Modeller er udviklet i Microsoft s Officepakke ved fortrinsvis at bruge databaseprogrammet, Access og regnearket, Excel. I denne sammenhæng er Access brugt til at udvikle et modelleringsværktøj, som er det værktøj, hvori produktmodellen opbygges. Den overføres til Excel, som i denne sammenhæng bliver til selve produktkonfiguratoren. Produktkonfiguratoren kan udelukkende håndtere logiske valg. Excel Configuration Modellers virkemåde er vist på figur I - del IV. En produktkonfigurator udvikles ved først at opbygge en produktmodel i modelleringsværktøjet. Produktmodellen kan opbygges på to forskellige måder: 1. Indtastning af produktmodellen direkte i Excel Configuration Modeller 2. Importering af en produktmodel indtastet i et Excel-regneark I Excel Configuration Modeller implementeres alle relationerne mellem de forskellige komponenter, der kan kombineres under en konfiguration. Når produktmodellen er opbygget, overføres alle variabler, deres tilhørende værdier samt alle produktmodellens regler til Excel. Kompilering Excel Configuration Modeller Excelkonfigurator Excelkonfigurator Figur I - del IV DataUdtræk til ekstern brug I Excel gøres produktmodellen operationel i form af en produktkonfigurator, det vil sige, at brugeren kan begynde at konfigurere sine produkter. Når produktmodellen kompileres, genereres én produktkonfigurator i Excel. Denne produktkonfigurator kan derefter kopieres i det ønskede antal eksemplarer. Udviklet af Teknologisk Institut 18 / 48

19 For nøjagtigt at få den funktionalitet, som er nødvendig for, at konfiguratoren opfylder brugerens krav og ønsker, er det muligt at udvikle tillægsfunktioner specifikt til formålet. Det kan være forskellige udtræk til brug i andre sammenhænge, f.eks. parametre til generering af tegninger i et CAD-program eller data til brug i et ERPsystem osv. Det skal dog understreges, at dette skal udvikles specifikt i hvert enkelt tilfælde. 2 Opbygning af produktmodeller Opbygning af produktmodellen kan ske efter to forskellige metoder. Den første metode, er opbygning af produktmodellen direkte i Excel Configuration Modeller. Ved den anden metode opbygges produktmodellen i et Excel-regneark, som derefter importeres i Excel Configuration Modeller. Ved begge metoder er første trin at oprette et projekt, hvilket er beskrevet i afsnit 3.Projects. De efterfølgende trin varierer afhængigt af de to metoder. Men første en definition af en produktmodel. 2.1 Definition af en produktmodel En produktmodel er kort fortalt en beskrivelse af produktprogrammet. Den indeholder information om hvilke komponenter, der er i produktprogrammet, og hvordan disse må kombineres. Det vil sige, at produktmodellen Tilladte løsningsrum indeholder information om to typer løsningsrum, nemlig det totale løsningsrum og det tilladte løsningsrum. Totale løsningsrum Det totale løsningsrum er det, der kan skabes, hvis alle komponenterne kunne kombineres ukritisk. Da det i de fleste tilfælde ikke er muligt, er der også et tilladt løsningsrum, nem- Figur II - del IV lig det, som begrænses af information om, hvordan komponenterne må kombineres. Grafisk ser det ud som vist på figur II - del IV. Produktkonfiguratoren sørger for, at brugeren kun bevæger sig inden for det tilladte løsningsrum og straks gøres opmærksom på, at noget er galt, hvis grænserne overskrides. En produktmodel i Excel Configuration Modeller består af to dele, variabler og relationer. Variablerne kan antage et antal forskellige værdier og udspænder således det totale løsningsrum. Relationerne er nogle regler for kombination af variabler, der begrænser det totale løsningsrum til det tilladte løsningsrum. Udviklet af Teknologisk Institut 19 / 48

20 2.2 Opbygning af produktmodeller direkte i Excel Configuration Modeller Efter oprettelse af et nyt projekt kan opbygningen af produktmodellen påbegyndes. Ved denne metode, er første handling at oprette variabler og tilhørende værdier, hvilket er forklaret i afsnit 4 Variables. Når alle variabler og værdier er indtastet, er det totale løsningsrum indtastet. Det vil sige, at alle variabler og værdier kan kombineres frit og uden begrænsninger. Det er kun i meget få tilfælde tilladt at kombinere produktprogrammet frit. I afsnit Fejl! Ukendt argument for parameter. Relations forklares det, hvordan det totale løsningsrum begrænset vha. relationer til det tilladte løsningsrum. 2.3 Opbygning af produktmodellen ved hjælp af Excel-regneark Variablerne og værdierne kan også oprettes vha. en alternativ metode, nemlig i et Excel-regneark. Produktmodellen oprettes i et regneark, som derefter importeres i Excel Configuration Modeller. En produktmodel skal importeres i et eksisterende projekt. Både syntaksen for en produktmodel opbygget i Excel-regneark og proceduren for import af denne i Excel Configuration Modeller er beskrevet i afsnit 10 Import. Efter import af en produktmodel er det muligt at redigere den i Excel Configuration Modeller efter de samme principper, som hvis produktmodellen var opbygget fra bunden i Excel Configuration Modeller. En effektiv måde at opbygge produktmodeller på er at kombinere de to beskrevne metoder. Opbyg det totale løsningsrum ved at indtaste variabler og værdier i en produktmodel i et Excel-regneark, importer den i Excel Configuration Modeller og afslut med at opbygge relationerne i Excel Configuration Modeller. Udviklet af Teknologisk Institut 20 / 48

21 3 Projects Ved opbygning af en ny produktmodel, er første trin at oprette et nyt projekt. Dette gøres ved at trykke på knappen New. Projektet får standard-navnet Project 1 for det første projekt, og Project 2 for det næste, hvis ikke det første projekt omdøbes, og så fremdeles. Et projekt omdøbes ved at markere projektet i tekstboksen Projects. Derefter overskrives projektets navn i tekstfeltet Name. Standardnavnet, Project 1, kunne eksempelvis overskrives med projektnavnet Mini Car Configurator. I tekstfelterne Version, Author og Description, skrives hhv. hvilken version af projektet, der er tale om, hvem forfatteren er og endelig en kort beskrivelse af projektet. Efter disse indledende trin er man klar til at oprette de variabler, som skal indgå i produktmodellen. Et gammelt projekt, som tidligere er gemt, men ikke figurerer i listen af projekter kan hentes ind ved at trykke på knappen Load. Hent gammelt projekt, som er gemt i projektmappen pen Gem projekt i projektmap- pen Opret nyt projekt Kopier et projekt Slet projekt, men ikke fra projektmappen, hvis projektet er gemt der Figur III - del IV Når Load-knap aktiveres, fremkommer dialogboksen I Load project, figur IV - del IV. I dialogboksen vælges det projekt, som skal hentes ind i Excel Configuration Modeller. Når projektet er valgt, trykkes der på knappen OK. Udviklet af Teknologisk Institut 21 / 48

Excel 2007 Grundlæggende

Excel 2007 Grundlæggende Excel 2007 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W.

Test System for SimCorp IMS Controlling and Tools. Automatisk kontrol af data - IMM-B.Eng-2010-42. 28. november 2010. Christoffer W. 28. november 2010 Christoffer W. Krogslund S062588@student.dtu.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Opgaven... 4 2.1. Problemet... 4 2.2. Proces... 8 3. Analyse... 10 3.1. Indledning / Scope...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Design og automatisering af regneark

Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Målbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 8 3 Bestyrelsesmøde i Firmaet A/S... 10 3.1 Lidt om diagrammer... 11 3.2 Generelt om redigering af diagrammer...

Læs mere

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt!

DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! DeskTopSurvey 3.1 Analysearbejdet gjort enkelt! 2 KORT INTRODUKTION: 6 INSTALLATION: 7 PROGRAMMETS OPBYGNING: 8 DESIGN AF SPØRGESKEMA: 9 ÅBEN SPØRGESKEMA 9 GEM SPØRGESKEMA 9 EKSPORT AF SPØRGESKEMA 9 PRINT

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk

38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation. Start med. Excel 7. Kåre Thomsen. keep it simple. www.knowware.dk 38,- Danmarks mest solgte Excel-publikation Start med Excel 7 Kåre Thomsen www.knowware.dk keep it simple Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Introduktion til Client Version 9.0

Introduktion til Client Version 9.0 Introduktion til Client Version 9.0 Spørgeskema Web interview Rapport Indholdsfortegnelse Gennemførelse af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse... 1 Sådan kommer du i gang... 1 Projektoversigt... 2 Opret

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen

Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Et førsteårs eksamensprojekt skrevet af Danni Jensen og David Olsen Indledning til rapporten Denne rapport er skrevet for at dokumentere vores 2. semester og dermed også vores 1. års eksamensprojekt. Vi

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 7 2 Deltagerinformation... 7 3 Hvorfor bruge Excel?... 10 3.1 Hvad bruges et regneark til?... 10 4 Grundbegreber i Excel... 11 4.1 Projektmappen...

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse

Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Microsoft Office 2013 Excel Pivot tabeller og dataanalyse Af Per Larsen Indhold 1 Indledning... 3 Hvad er Pivottabeller... 3 2 Datamateriale... 4 Oprettelse af en Pivottabel... 5 Den 1. Pivottabel....

Læs mere

Anvendelse af regneark til talbehandling

Anvendelse af regneark til talbehandling Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Anvendelse af regneark til talbehandling Microsoft Excel 2010 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse... 9 2 Deltagerinformation... 9 3 Hvorfor

Læs mere