Brugervejledning til. Brugervejledning til Excel Configuration Modeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning til. Brugervejledning til Excel Configuration Modeller"

Transkript

1 Brugervejledning til Excel Configuration Modeller ler Et modelleringsværktøjet til udvikling af produktkonfiguratorer i Microsoft Excel Brugervejledning til Excel Configuration Modeller Version 1.1 Del I Del II Del III Del IV Generelle betragtninger vedrørende konfigurering ring Installation af Excel Configuration Modeller Kom hurtigt i gang Detaljeret beskrivelse af Excel Configuration Modeller ler Teknologisk Institut Gregersensvej, Postboks Taastrup Lars A. Rasmussen Niels Kristensen sen Civ.ing Civ.ing Tlf.: Tlf.: Fax: Fax:

2 Indledning Denne manual er inddelt i fire dele. Første del: Er generelt om konfigurering og de omkringliggende aktiviteter, der med fordel kan igangsættes for at optimere ikke blot virksomhedens generelle performance, men også udviklingen af selve konfiguratoren. Anden del: Er en guide til installation af konfigureringsværktøjet, Excel Configuration Modeller. Tredje del: Er en praktisk øvelsesvejledning, så brugeren step for step hurtigt kan komme i gang med at anvende Excel Configuration Modeller. Fjerde del: Er en dybdegående vejledning i anvendelse af Excel Configuration Modeller. Fjerde del tager udgangspunkt i hvert enkelt faneblad i Excel Configuration Modeller. Ansvar for produktmodeller opbygget i Excel Configuration Modeller Ved brug af dette værkstøj til modellering af produktkonfiguratorer i Excel, fralægger Teknologisk Institut,, sig et hvert ansvar for at hhv. produktmodellen er korrekt samt at implementeringen i Excel Configuration Modeller er sket korrekt. Det påhviler den enkelte bruger at vurdere, om den produktmodel, som implementeres i Excel Configuration Modeller er rigtig, og dermed også at produktkonfiguratoren bliver korrekt. God fornøjelse med deres nye konfigurationssystem. Har De spørgsmål til Excel Configuration Modeller eller andre produktudviklings- og produktionsrelaterede emner, er De naturligvis altid velkommen til at kontakte: Teknologisk Institut, Gregersensvej, Postboks 141 DK Taastrup Lars A. Rasmussen Niels Kristensen Tlf. : Tlf. : Mobil : Mobil : Udviklet af Teknologisk Institut 2 / 48

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Ansvar for produktmodeller opbygget i Excel Configuration Modeller... 2 Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering Konfigurering i fokus Konfiguratoren kundernes og virksomhedens værktøj Konfiguratoren som medie for fastholdelse af viden Tværorganisatorisk projekt Dannelse af projektgruppe ABC-analyse Modularisering af det optimerede produktprogram Udvikling af produktmodel Udarbejdelse af kravspecifikation Implementering af produktmodel i en konfigurator... 9 Del 2 - Installation af Excel Configuration Modeller Forudsætninger for installation af Excel Configuration Modeller Installation af Excel Configuration Modeller Del 3 - Kom hurtigt i gang Opret et projekt Opret variabler og værdier Opret relationer Kompiler produktmodellen til en konfigurator Opret item relations Del 4 Detaljeret beskrivelse af Excel Configuration Modeller Excel Configuration Modellers opbygning og virkemåde Opbygning af produktmodeller Definition af en produktmodel Opbygning af produktmodeller direkte i Excel Configuration Modeller Opbygning af produktmodellen ved hjælp af Excel-regneark Projects Udviklet af Teknologisk Institut 3 / 48

4 4 Variables Variables og Values Control type Friplads-symbol Value for Not selected Standardvalg Default selected value Cellereferencer Cell name for selected value Controls position and dimension Variables (Overview) Relations Oprettelse af en relation Relationernes indhold Venstre-siden Højre-siden Item relations Compile Kompilering med Stand alone spreadsheet og ekstern Input file Output file Create backup Build variables Build relations Automatic selection Include errortext Adjust cell width Hide sheet Protect sheet Protect controls Design workbook Build Item relations Layout Import Muligheder ved import af produktmodel Udformning af projekt til import i Excel Configuration Modeller Export Tools Oprettelse af en database Create backup Fields Create summation cell Info Setup System Notes Mail Udviklet af Teknologisk Institut 4 / 48

5 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering Del 1 - Generelle betragtninger vedrø- rende konfigurering ring 1 Konfigurering i fokus Gennem de seneste 5 10 år er konfigureringsteknologien kommet mere og mere i fokus hos mange virksomheder. Denne udvikling er til dels båret af, at flere og flere leverandører af ERP-systemer efterhånden tilbyder add-on moduler til de ERP-løsninger, der er i virksomhederne. En anden grund til det øgede fokus er de stigende krav til virksomhedernes performance i forhold til kunder og leverandører, såvel som den interne performance og ikke mindst fastholdelse af viden i virksomheden. Hvilke krav skal virksomheden stille til valg af et evt. konfigurationssystem, eller hvilke krav skal virksomheden stille til denne del ved valg af et helt nyt ERP-system? Excel Configuration Modeller er en billig måde at eksperimentere med teknologien og evt. implementere den full scale i virksomheden, eller bruge de høstede erfaringer til udvikling af kravspecifikationen til et større system. 2 Konfiguratoren kundernes og virksomhedens værktøj Konfiguratoren er et værktøj, der holder styr på virksomhedens produktprogram, således at det ikke kombineres forkert. F.eks. så en bestemt bilmodel, som kun kan udstyres med en motorstørrelse på op til 2,0 liter, ikke pludselig tilbydes med Ting der skal afklares før en motor på 2,5 liter, eller en produktet kan fremstilles bilmodel, f.eks. cabriolet pludselig tilbydes med soltag osv. Dette betyder, at konfiguratoren indeholder en produktmodel, der beskriver virksomhedens samlede produktprogram. Produktmodellen indeholder information om alle de komponenter, der indgår i virksomhedens Valgmuligheder, som ikke produktprogram samt infor- nødvendigvis skal specificeres mation om, hvordan komponenterne må sammenstykkes. Figur I del I Udviklet af Teknologisk Institut 5 / 48

6 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering Når et produkt sammenstykkes holder konfiguratoren løbende øje (realtime) med, at ingen regler brydes, og hvis de gør, gøres der øjeblikkeligt opmærksom på det i form af en fejlmeddelelse. Konfiguratoren gør det i princippet umuligt at tilbyde en kunde et produkt, som virksomheden ikke kan fremstille med den forhånden værende produktionsteknologi: en 3,0 liters motor kan altså ikke tilbydes, hvis den ikke er indeholdt i produktmodellen. Konfiguratoren virker endvidere som en form for intelligent huskeseddel, der sørger for, at alle de spørgsmål, der er nødvendige at stille, også bliver stillet, således at det materiale, der overleveres til andre afdelinger i virksomheden, er så fuldstændigt som muligt. Det betyder, at spildtiden ved tilbageløb pga. manglende eller uklar information kan reduceres samt reduktion af potentielle fejlmuligheder ved overlevering fra en person til en anden. Helt at eliminere tilbageløb i organisationen skal man dog ikke forvente. Det vil sige, at en konfigurator hjælper med at optimere procesforløbet gennem virksomheden ved at formalisere informationsstrømmen. Figur II del I viser procesforløbet før og efter informationsstrømmen, formaliseret over en produktmodel, som specificerer hvilke informationer, der er nødvendig i hvilke situationer. Endelig er der det faktum, at computerkraft udfører rutineopgaver hurtigere end noget andet vi kender til, eksempelvis den menneskelige hjerne og motorik. Virksomhedens medarbejdere kan derfor - ved hjælp at et værktøj af denne karakter - reducere den tid, der medgår til udarbejdelse af rutineopgaver og dermed henlede mere opmærksomhed på de mere krævende og ikkerutineprægede opgaver. Det vil medføre, at medarbejdernes tid kan udnyttes bedre på opgaver, som måske udvikler virksomhedens produktprogram. Salg Salg Fremtagningsprocessen FØR Fremløb Tilbageløb Teknisk sagsbehandlig Produktion Levering Fremtagningsprocessen EFTER Fremløb Teknisk sagsbehandlig Produktion Levering Figur II del I Udviklet af Teknologisk Institut 6 / 48

7 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering 3 Konfiguratoren som medie for fastholdelse af viden Produktmodellen bygger på den viden, som virksomheden producerer sine produkter efter. Det betyder, at en konfigurator i princippet er et øjebliksbillede af, hvad virksomhedens formåen Medarbejder med lagret er inden for det funk- vide i hovedet tions-/produkt- område, konfiguratoren er rettet mod. Produktmodellen er samtidig et udtryk for den viden, virksomheden bygger på. Det betyder, at virksomheden med en konfigurator bliver mindre følsom over for medarbejdere, der forlader virksomheden. Med andre ord; bedre mulighed for at fastholde viden i virksomheden. 4 Tværorganisatorisk projekt Viden overføres til pc eren Figur III - del I Viden indlejret i et videnssystem - produktkonfiguratoren Inden der tages beslutning om anskaffelse af en konfigurator i virksomheden, bør hele projektet overvejes nøje. Som beskrevet i det forgående har projekter af denne art tendens til at gribe ind i mange forskellige processer i virksomheden. Det er derfor vigtigt at have et bredt overblik over virksomhedens processer og styringsmekanismer. Et projektforløb, som optimerer flere områder i virksomheden, men har indførelse af en konfigurator for øje, kan se ud som følger: Dannelse af projektgruppe Analyse af produktprogrammet (ABC-analyse) Modularisering af det optimerede produktprogram Udvikling af produktmodel Udarbejdelse af kravspecifikation Vurdering af mulige leverandører Implementering af produktmodel i konfigurator Implementering i virksomheden En forklaring af punkternes relevans er beskrevet i det følgende: Udviklet af Teknologisk Institut 7 / 48

8 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering 4.1 Dannelse af projektgruppe At implementere en produktkonfigurator kan komme til at gribe ind i mange af virksomhedens arbejdsprocesser, og dermed kan projektet få mange interessenter. For at sikre størst mulig succes for et konfiguratorprojekt er det vigtigt at inddrage relevante interessenter i projektet. Ved at gøre dette belyses de forskellige synsvinkler, som konfiguratoren skal kunne håndtere og dermed også de informationer, den skal kunne generere samt sikre, at der er det nødvendige overblik. Det vil sige, at projektet skal have en solid forankring i organisationen. 4.2 ABC-analyse Efter dannelse af projektgruppen gennemføres en ABC-analyse med det formål at reducere mængden af komponenter, som ikke længere har den store omsætningshastighed, f.eks. på færdigvarelagret, og ikke mindst reducere det antal komponenter, der siden hen skal modelleres i produktmodellen. 4.3 Modularisering af det optimerede produktprogram ABC-analysen efterlader et optimeret produktprogram. Kan produktprogrammet yderligere rationaliseres? Måske. Ved at gennemføre et modulariseringsprojekt forsøges det at sammenstykke komponenter, således at de kan genanvendes i flest mulige sammenhænge. Modularisering af produktprogrammet kan medføre en kraftig reduktion af de komponenter, der skal indkøbes for at kunne producere færdigvarerne samt give mange andre rationaliseringsgevinster. 4.4 Udvikling af produktmodel Produktmodellen er en beskrivelse af, hvordan det produktprogram, som er i fokus, hænger sammen. Foruden at skabe grundlaget for implementering i produktkonfiguratoren, giver produktmodellen et godt overblik over, hvordan produktprogrammet hænger sammen. På Teknologisk Institut,, anvender vi i denne sammenhæng en grafisk og skematisk fremstilling af produktprogrammet. Dette arbejde er universelt og skal laves uanset hvilken leverandør af software, virksomheden slutteligt vælger at bruge. 4.5 Udarbejdelse af kravspecifikation Med et indgående kendskab til det produktprogram, som påtænkes implementeret i en produktkonfigurator, kan en kravspecifikation til systemet udarbejdes nu. Med kravspecifikationen i hånden har virksomheden et glimrende grundlag for at vurdere mulige leverandører. Udviklet af Teknologisk Institut 8 / 48

9 Del I - Generelle betragtninger vedrørende konfigurering 4.6 Implementering af produktmodel i en konfigurator Endelig, efter valg af leverandør, kan produktmodellen lægges ind i konfigurationssystemet, og efterfølgende implementeres i virksomhedens daglige drift. Som det fremgår af ovenstående, kan et konfigurationsprojekt for nogle virksomheder udarte sig til en mindre eller større revision af virksomheden. Det er derfor vigtigt at gøre sig nogle tanker om hvorvidt, dette blot skal være et enkeltstående projekt eller en del af en udviklingsproces, hvor virksomheden til stadighed er i en forandringsproces. En virkelighed mange virksomheder i fremtiden må indstille sig på for at kunne efterkomme markedets hurtigere skiftende krav til produkter og ydelser. Mange virksomheder har selv alle eller dele af de kompetencer, der skal til for at gennemføre de skitserede delopgaver. Er det imidlertid nødvendigt at hente hjælp ude fra til dele af eller hele processen, har Teknologisk Institut, Center for produktion, gennem mange år opbygget stor erfaring med opgaver af denne art og vil med glæde bistå dem med gennemførelse af processen. Udviklet af Teknologisk Institut 9 / 48

10 Del II Installation af Excel Configuration Modeller Del 2 - Installation af Excel Configura- tion Modeller 1 Forudsætninger for installation af Excel Configuration Modeller ler En forudsætning for at benytte dette værktøj er, at der på den maskine hvorpå Excel Configuration Modeller installeres, i forvejen er installeret Microsofts Officepakke, enten: Office 97 eller Office 2000 Normalt er Access og Excel en del af Officepakken, men er disse fravalgt ved installation af Officepakken, skal de først installeres og herefter Excel Configuration Modeller. Excel Configuration Modeller er udviklet til styresystemerne: Windows 95 Windows 98 Windows 2000 NT 4 Figur I del II 2 Installation af Excel Configuration Modeller Excel Configuration Modeller indeholder en pakke af filer, som installeres ved at aktivere SETUP.BAT se figur I del II. Ved at aktivere denne sættes installationen i gang. Setup.bat aktiverer dialogboksen vist i figur II del II. I dialogboksen specificeres hvorpå computeren filpakken skal placeres. Derefter installeres filerne automatisk. Som standard placeres filpakken i roden: C:\programmer\Excel Configuration Modeller\ Figur II del II Udviklet af Teknologisk Institut 10 / 48

11 Del III Kom hurtigt i gang Del 3 - Kom hurtigt i gang I denne del gennemgås kort de mest basale faneblade og funktioner i Excel Configuration Modeller. Dette gøres ved en step by step guide. For en mere dybdegående forklaring henvises til del IV. Dog anbefales det som en start at læse de to første afsnit i del IV. Det første afsnit i del IV, Excel Configuration Modellers opbygning og virkemåde, side 18 omhandler de overordnede principper for opbygning af konfiguratorer i Excel Configuration Modeller. Det andet afsnit i del IV, Opbygning af produktmodeller, side 19 er en definition af en produktmodel og en beskrivelse af de alternative måder hvorpå produktmodeller kan opbygges i Excel Configuration Modeller. 1 Opret et projekt For at komme i gang med at lave en produktmodel skal der først oprettes et nyt projekt. Det gøres på fanebladet Projects ved at: 1. Trykke på knappen New Når der er trykket på New, står det nye projekt i projektvinduet. Projektet er navngivet med standardnavnet Project 1. Figur I del III Udviklet af Teknologisk Institut 11 / 48

12 Del III Kom hurtigt i gang Dette standardnavn ændres ved at: 1. Markere projektet i projektvinduet 2. Overskrive projektnavnet i tekstfeltet Name med det rigtige projektnavn. Denne produktmodel gives navnet Mini Car Configurator I tekstfelterne Version, Author og Description skrives hhv. hvilken version produktmodellen er, hvem der har lavet produktmodellen og sidst men ikke mindst en lille beskrivelse af produktmodellen. Efter at have oprettet projektet skal variabler og værdier oprettes. Det sker ved at åbne fanebladet Variables. 2 Opret variabler og værdier En variabel oprettes ved at trykke på knappen Add. Når der trykkes på knappen, skrives variabelnavnet Variable 1, i tekstfeltet Variables, samt Value 1 i tekstfeltet Values. Variablens navn rettes ved at markere variablen med cursoren, og derefter overskrive variabelnavnet i tekstfeltet Name. Når det er sket tastes <Enter>. Værdierne (Values) til hver variabel (Variables) oprettes på samme måde. Den første værdi er automatisk blevet oprettet. Navnet på værdien rettes på samme måde som variabelnavnet. Hører der flere værdier til variablen trykkes på knappen Add på højre side af tekstfeltet Values. Herved fremkommer en ny værdi, som igen kan omdøbes osv. Opret følgende variabler og værdier for en bil: Variabler Værdier 1 Model Sedan Coupe Cabriolet 2 Engine 1,8 2,0 2,0 Turbo 2,5 V6 3 Air Condition None Manual Automatic 4 Sunroof None Steel Glass Tabel I del III Udviklet af Teknologisk Institut 12 / 48

13 Del III Kom hurtigt i gang For variablen Model ser det ud som vist på figur II - del III. Figur II - del III Når variablerne og værdierne er oprettet, laves relationerne mellem variablerne. 3 Opret relationer For at få produktkonfiguratoren til udelukkende at foreslå tilladte løsninger, skal der opstilles en række relationer, der fortæller hvilke komponenter, der kan kombineres med hvilke. Opbygning af relationer sker på siden Relations (figur III - del III). En relation oprettes ved først, at trykke på Add til højre for tekstboksen Relations, se figur III, del III. Når Add aktiveres, kommer navnet på relationen til at stå i tekstboksen Relations. Systemet giver som standard en nyoprettet relation navnet Relation 1 for den første relation, og Relation 2 for den anden, hvis den første relation ikke omdøbes, osv. Omdøbning af navnet på en relation sker ved at markere den givne relation i tekstfeltet Relations og derefter overskrive relationens navn i tekstfeltet Name. Når navnet er overskrevet tastes <Enter>. En relation kan slettes ved at markere den aktuelle relation i tekstfeltet Relations og derefter tykke på knappen Delete. For hver relation kan der laves en lille beskrivelse. Dette sker ved at stille cursoren i tekstfeltet Description tion. Udviklet af Teknologisk Institut 13 / 48

14 Del III Kom hurtigt i gang Figur III - del III Relationer skal oprettes efter en bestemt syntaks i Excel Configuration Modeller. Relationerne, der gælder for den beskrevne bil, ses i tabel II del III. Tabellen indeholder både en blød formulering af relationerne samt en formulering med den rigtige syntaks. Indtast de foreståede relationer i Excel Configuration Modeller. Relation Variable able Value Variable Value A Hvis Model er Coupe eller Cabriolet, skal Engine være 2,0 Turbo B Hvis Model er Coupe skal Air Condition være Automatic og Sunroof skal være Glass C Hvis Model er Cabriolet, fås Sunroof ikke D Hvis Model er Sedan og Engine er enten 1,8 eller 2,0 skal Air Condition være Manual og Sunroof skal være Steel Tabel II del III Relation 1 Relation 2 Relation 3 Relation 4 Relation 5 Relation 6 Relation 7 Model Coupe Engine Model Cabriolet Engine Engine 2,0 Turbo Model Model Model Coupe Air Condition Sunroof Model Cabriolet Sunroof Model Engine Model Engine Sedan 1,8 Sedan 2,0 Air Condition Sunroof Air Condition Sunroof 2,0 Turbo 2,0 Turbo Coupe Cabriolet Automatic Glass None Manual Steel Manual Steel Udviklet af Teknologisk Institut 14 / 48

15 Del III Kom hurtigt i gang 4 Kompiler produktmodellen til en konfigurator Når relationerne er indtastet i Excel Configuration Modeller, skal produktmodellen kompileres til en aktiv konfigurator. Det gøres ved at åbne fanebladet Compile, og derefter trykke på knappen Compile, figur IV del III. Figur IV del III Resultatet af kompileringen ser ud som vist på figur V del III Figur V del III Udviklet af Teknologisk Institut 15 / 48

16 Del III Kom hurtigt i gang I denne konfigurator er der ikke oprettet den anden type af relationer, der findes i Excel Configuration Modeller, der binder værdier og varenumre sammen. Denne type relationer kaldet Item Relations oprettes på fanebladet Item Relations. 5 Opret item relations Til hver værdier kan der knyttes varenumre. Det gøres ved at aktivere fanebladet Item relations, figur VI del III og tilføje varenummerrelationer (Item Relations). Proceduren er følgende: 1) Tilføj en varenummerrelation ved at trykke på Add, hvorefter relationens navn kan ændres ved at redigere teksten i feltet Name. 2) Vælg hvilke variabler og værdier, der skal indgå i varenummer-relationen. Efter hvert sæt af variabel og værdi trykkes Add. 3) Skriv et varenummer i tekstfeltet Item, og styktal i tekstfeltet Quantity, hvorefter der trykkes på Add. Varenummeret overføres derefter til tekstboksen umiddelbart under Add-knappen. Herefter kan der tilføjes flere varenumre på tilsvarende vis. Figur VI del III Udviklet af Teknologisk Institut 16 / 48

17 Del III Kom hurtigt i gang Opret varenummerrelationerne (Item relations) i tabel III del III. Relation no. Item relation 1 Item relation 2 Item relation 3 Item relation 4 Item relation 5 Item relation 6 Item relation 7 Item relation 8 Item relation 9 Item relation 10 Item relation 11 Item relation 12 Item relation 13 Tabel III del III Variable Value Item Quantity ty Description Air Condition Automatic Automatisk A/C Air Condition Manual Manuel A/C Model Sedan Sedan chassis standard Sunroof None Model Sedan Sedan chassis med hul for Sunroof Glass soltag og et soltag af glas Model Sedan Sedan chassis med hul for Sunroof Steel soltag og et soltag af stål Model Coupe Coupe chassis standard Sunroof None Model Coupe Coupe chassis med hul for Sunroof Glass soltag og et soltag af glas Model Coupe Coupe chassis med hul for Sunroof Steel soltag og et soltag af stål Model Cabriolet Cabriolet chassis Engine 1, ,8 L motor Fire standard hjul Engine 2, ,0 L motor Fire standard hjul Engine 2,0 Turbo ,0 L motor med turbo Fire super hjul Engine 2,5 V ,5 L V6 motor Fire super hjul Når alle Item relationerne er oprettet, trykkes igen på knappen Compile på fanebladet af samme navn. Produktkonfiguratoren får samme udseende som tidligere, se figur V del III. Men når brugeren efter at have konfigureret et produkt trykker på knappen BOM, skrives en tekstfil indeholdende styklisten for det konfigurerede produkt. Hvor denne stykliste fil skal gemmes defineres på fanebladet Compile, i tekstfeltet BOM file. I produktkonfiguratoren kan også implementeres en prisdatabase. Når produktet konfigureres, summeres prisen løbende. Dette er beskrevet i del IV, i denne brugervejledning. Del IV er en mere dybdegående brugervejledning, som ikke blot beskriver de mest brugte faneblade, men alle fanebladene samt begrebsverdenen, som bruges i Excel Configuration Modeller. Udviklet af Teknologisk Institut 17 / 48

18 Del 4 Detaljeret beskrivelse af Excel Configuration Modeller I denne del beskrives først hvordan Excel Configuration Modeller fungerer og hvordan der udføres produktmodellering med værktøjet. Derefter kommer en detaljeret beskrivelse af hvert enkelt faneblad i Excel Configuration Modeller. 1 Excel Configuration Modellers opbygning og virkemåde Excel Configuration Modeller er udviklet i Microsoft s Officepakke ved fortrinsvis at bruge databaseprogrammet, Access og regnearket, Excel. I denne sammenhæng er Access brugt til at udvikle et modelleringsværktøj, som er det værktøj, hvori produktmodellen opbygges. Den overføres til Excel, som i denne sammenhæng bliver til selve produktkonfiguratoren. Produktkonfiguratoren kan udelukkende håndtere logiske valg. Excel Configuration Modellers virkemåde er vist på figur I - del IV. En produktkonfigurator udvikles ved først at opbygge en produktmodel i modelleringsværktøjet. Produktmodellen kan opbygges på to forskellige måder: 1. Indtastning af produktmodellen direkte i Excel Configuration Modeller 2. Importering af en produktmodel indtastet i et Excel-regneark I Excel Configuration Modeller implementeres alle relationerne mellem de forskellige komponenter, der kan kombineres under en konfiguration. Når produktmodellen er opbygget, overføres alle variabler, deres tilhørende værdier samt alle produktmodellens regler til Excel. Kompilering Excel Configuration Modeller Excelkonfigurator Excelkonfigurator Figur I - del IV DataUdtræk til ekstern brug I Excel gøres produktmodellen operationel i form af en produktkonfigurator, det vil sige, at brugeren kan begynde at konfigurere sine produkter. Når produktmodellen kompileres, genereres én produktkonfigurator i Excel. Denne produktkonfigurator kan derefter kopieres i det ønskede antal eksemplarer. Udviklet af Teknologisk Institut 18 / 48

19 For nøjagtigt at få den funktionalitet, som er nødvendig for, at konfiguratoren opfylder brugerens krav og ønsker, er det muligt at udvikle tillægsfunktioner specifikt til formålet. Det kan være forskellige udtræk til brug i andre sammenhænge, f.eks. parametre til generering af tegninger i et CAD-program eller data til brug i et ERPsystem osv. Det skal dog understreges, at dette skal udvikles specifikt i hvert enkelt tilfælde. 2 Opbygning af produktmodeller Opbygning af produktmodellen kan ske efter to forskellige metoder. Den første metode, er opbygning af produktmodellen direkte i Excel Configuration Modeller. Ved den anden metode opbygges produktmodellen i et Excel-regneark, som derefter importeres i Excel Configuration Modeller. Ved begge metoder er første trin at oprette et projekt, hvilket er beskrevet i afsnit 3.Projects. De efterfølgende trin varierer afhængigt af de to metoder. Men første en definition af en produktmodel. 2.1 Definition af en produktmodel En produktmodel er kort fortalt en beskrivelse af produktprogrammet. Den indeholder information om hvilke komponenter, der er i produktprogrammet, og hvordan disse må kombineres. Det vil sige, at produktmodellen Tilladte løsningsrum indeholder information om to typer løsningsrum, nemlig det totale løsningsrum og det tilladte løsningsrum. Totale løsningsrum Det totale løsningsrum er det, der kan skabes, hvis alle komponenterne kunne kombineres ukritisk. Da det i de fleste tilfælde ikke er muligt, er der også et tilladt løsningsrum, nem- Figur II - del IV lig det, som begrænses af information om, hvordan komponenterne må kombineres. Grafisk ser det ud som vist på figur II - del IV. Produktkonfiguratoren sørger for, at brugeren kun bevæger sig inden for det tilladte løsningsrum og straks gøres opmærksom på, at noget er galt, hvis grænserne overskrides. En produktmodel i Excel Configuration Modeller består af to dele, variabler og relationer. Variablerne kan antage et antal forskellige værdier og udspænder således det totale løsningsrum. Relationerne er nogle regler for kombination af variabler, der begrænser det totale løsningsrum til det tilladte løsningsrum. Udviklet af Teknologisk Institut 19 / 48

20 2.2 Opbygning af produktmodeller direkte i Excel Configuration Modeller Efter oprettelse af et nyt projekt kan opbygningen af produktmodellen påbegyndes. Ved denne metode, er første handling at oprette variabler og tilhørende værdier, hvilket er forklaret i afsnit 4 Variables. Når alle variabler og værdier er indtastet, er det totale løsningsrum indtastet. Det vil sige, at alle variabler og værdier kan kombineres frit og uden begrænsninger. Det er kun i meget få tilfælde tilladt at kombinere produktprogrammet frit. I afsnit Fejl! Ukendt argument for parameter. Relations forklares det, hvordan det totale løsningsrum begrænset vha. relationer til det tilladte løsningsrum. 2.3 Opbygning af produktmodellen ved hjælp af Excel-regneark Variablerne og værdierne kan også oprettes vha. en alternativ metode, nemlig i et Excel-regneark. Produktmodellen oprettes i et regneark, som derefter importeres i Excel Configuration Modeller. En produktmodel skal importeres i et eksisterende projekt. Både syntaksen for en produktmodel opbygget i Excel-regneark og proceduren for import af denne i Excel Configuration Modeller er beskrevet i afsnit 10 Import. Efter import af en produktmodel er det muligt at redigere den i Excel Configuration Modeller efter de samme principper, som hvis produktmodellen var opbygget fra bunden i Excel Configuration Modeller. En effektiv måde at opbygge produktmodeller på er at kombinere de to beskrevne metoder. Opbyg det totale løsningsrum ved at indtaste variabler og værdier i en produktmodel i et Excel-regneark, importer den i Excel Configuration Modeller og afslut med at opbygge relationerne i Excel Configuration Modeller. Udviklet af Teknologisk Institut 20 / 48

21 3 Projects Ved opbygning af en ny produktmodel, er første trin at oprette et nyt projekt. Dette gøres ved at trykke på knappen New. Projektet får standard-navnet Project 1 for det første projekt, og Project 2 for det næste, hvis ikke det første projekt omdøbes, og så fremdeles. Et projekt omdøbes ved at markere projektet i tekstboksen Projects. Derefter overskrives projektets navn i tekstfeltet Name. Standardnavnet, Project 1, kunne eksempelvis overskrives med projektnavnet Mini Car Configurator. I tekstfelterne Version, Author og Description, skrives hhv. hvilken version af projektet, der er tale om, hvem forfatteren er og endelig en kort beskrivelse af projektet. Efter disse indledende trin er man klar til at oprette de variabler, som skal indgå i produktmodellen. Et gammelt projekt, som tidligere er gemt, men ikke figurerer i listen af projekter kan hentes ind ved at trykke på knappen Load. Hent gammelt projekt, som er gemt i projektmappen pen Gem projekt i projektmap- pen Opret nyt projekt Kopier et projekt Slet projekt, men ikke fra projektmappen, hvis projektet er gemt der Figur III - del IV Når Load-knap aktiveres, fremkommer dialogboksen I Load project, figur IV - del IV. I dialogboksen vælges det projekt, som skal hentes ind i Excel Configuration Modeller. Når projektet er valgt, trykkes der på knappen OK. Udviklet af Teknologisk Institut 21 / 48

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3

INSTALLATIONSGUIDE AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX. dansk udgave. AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 9. juni 2011 Version 2009 V3 INDHOLD 1 Indledning... 3 1.1 Systemkrav... 3 1.2 Kritik modtages gerne... 3 1.3 Yderligere

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Systemair Connect. Opsætning

Systemair Connect. Opsætning Systemair Connect Opsætning Opsætning af Systemair Connect Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig i gang med opsætningen af Systemair Connect. Du kan bl.a. læse om, hvordan du opbygger en understruktur

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil

Pivottabeller, diagrammer og databehandling. Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil Pivottabeller, diagrammer og databehandling Underviser: Nina Kirkegaard Schou Mobil 21 48 65 16 E-mail: ns@teamcrm.dk Emner: Excel Pivottabeller/diagrammer og databehandling Brugerfladen Import af data

Læs mere

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4

Delfi Connect. Bruger vejledning 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 Delfi Connect Bruger vejledning INDHOLD 1. TILSLUTNING...2 2. INSTALLATION...3 3. MENUSTRUKTUR...4 TOOLS...4 4. KOMMUNIKATIONS OPSÆTNING...5 5. GENEREL OPSÆTNING OG DATA KONFIGURATION...6 RECORD...8 BASAL

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

DMX styring med USB-interface

DMX styring med USB-interface DMX styring med USB-interface Introduktion...2 DMX bibliotek...3 Programmering af kanaler...7 Sådan skabes et show/en lyssekvens...11 Introduktion DMX LightPlayer er en avanceret men meget brugervenlig

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Version 8 Outlookintegration

Version 8 Outlookintegration Version 8 Outlookintegration - Synkroniser din C&B Kalender med Outlook Med C&B Outlook-integration kan du få synkroniseret dine aftaler, så din C&B Kalender matcher din Outlook-kalender og omvendt. Integrationen

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for selvejere. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE. Installationsguide. for Dynamics AX 4.0. til. dansk udgave. Frederiksberg, maj Docversion: 1.01.

INSTALLATIONSGUIDE. Installationsguide. for Dynamics AX 4.0. til. dansk udgave. Frederiksberg, maj Docversion: 1.01. INSTALLATIONSGUIDE Frederiksberg, maj 2007 Installationsguide til for Dynamics AX 4.0 dansk udgave h Indhold 1 Indledning...3 1.1 Systemkrav...3 1.2 Kritik modtages gerne...3 1.3 Yderligere oplysninger...3

Læs mere

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 -

Superbruger Information. Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Superbruger Information Ver. 5.1, 2. udgave - juni 2004-1 - Import /eksport og opdatering af databasen I dette kapitel vil vi se på nogle af de muligheder der er for import og eksport af data til og fra

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Opstilling af festsange med overskrift og vers.

Opstilling af festsange med overskrift og vers. Side 1 af 12 Opstilling af festsange med overskrift og vers. Spalter 1. Skriv overskrift og vers på normal måde. Lad os sige, at der er 7 vers, hvor de 6 skal stå i 2 spalter. Det sidste skal stå alene

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: /JET. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2013-12-02 /JET Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Første login... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Indholdsfortegnelse 1 Overordnet liste af funktoner... 2 2 Vejledning... 3 2.1 Login til KMD Brugeradministration... 3 2.2 Skift til anden Institution... 4

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel

Regnskab. med Microsoft Excel Lav dit regnskab med Excel. 28 lektioner opgavefiler. ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel Regnskab med Microsoft Excel 2016 Lav dit regnskab med Excel ms Excel 2016 niveau: Lidt kendskab til Excel 28 lektioner opgavefiler Microsoft Office EXCEL 2016 kursusbog Forfatter: Tina Samuelson Udgivet

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

3 Tilføj printer HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP 5 Klik Printer ikonet - Print/Plot configuration Plot filer fra AutoCad 14. 1 Åben Autocad 14 2 Klik "Filer" og vælg "Printer setup" 3 Tilføj printer "HP-GL/2 devices, ADI 4.3 - for Autodesk by HP" 4 Klik "Ok" 5 Klik "Printer ikonet" - Print/Plot configuration

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser

Indholdsfortegnelse PSpice modul 3. Forudsætninger. Forberedelse til øvelser Indholdsfortegnelse PSpice modul 3 Model Editor, opret diode ud fra model fundet på internettet.... 2 Parametrisk Analyse... 6 Ekstra - Parametrisk analyse på diode parameter... 9 Forudsætninger For at

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY

AARHUS AU UNIVERSITET BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY AARHUS AU UNIVERSITET QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH BLACKBOARD QUICK GUIDE TIL UNDERVISERE PÅ HEALTH OG SCIENCE & TECHNOLOGY QUICKGUIDE BLACKBOARD SCIENCE & TECHNOLOGY / HEALTH INDHOLD

Læs mere

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet

GIS. Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet GIS Af Anders Bartholdy Guide til indlæsning af data i ArcGIS herunder KMS-data fra internettet Baggrundskort fra KMS er en rigtig god resurse der er tilgængelig via ArcGIS. Derfor starter vi med at gennemgå

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 1 Sådan finder du program og manual... 1 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indførsel

Læs mere

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter.

MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. MSI pakke til distribution af AutoPilot komponenter. Hermed følger en basal dokumentation for installation af AutoPilot msi pakken. Der vil i det følgende blive forklaret brugen af 4 programmer fra Microsoft,

Læs mere

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server

Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Sådan installeres og teste WordPress på en lokal server Det gratis WordPress blog værktøj er vokset gennem årene til et fuldgyldigt CMS-system content management system). WordPress har forenklet processen

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Kingos tekstdokumenter

Kingos tekstdokumenter Kingos tekstdokumenter Via sagskortkomponenten Dokumenter kan der arbejdes med dokumenter på en sag. I Kingo oprettes tekstdokumenter i systemets indbyggede teksteditor, der åbnes ved at vælge Opret dokument.

Læs mere

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen

Håndtering af timepriser. Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen Håndtering af timepriser Lær om timepriser, prisgrupper og prislister Solvejg la Cour Andersen 03 Indhold Indledning... Adgang til Timepriser... Brugergrænsefladen på hovedsiden for timepriser... Typer

Læs mere

DME Bootstrap Version 1.4x

DME Bootstrap Version 1.4x Brugermanual for DME Bootstrap Version 1.4x DIESSEL Mobile Electronics A/S Project no.: 18080 Project title: DME Bootstrap Version 1.4x Document file: T:\Projekt\18080 Bootstrap for Windows\Manual\Brugermanual

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Sådan kommer du godt igang -guide

Sådan kommer du godt igang -guide Sådan kommer du godt igang -guide Log på: Åbn SDUs e-læringsplatform ved at åbne din internetbrowser og indtaste adressen: http://elearn.sdu.dk Klik på Login Indtast brugernavn (username) og adgangskode

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015

Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Citrix Receiver komplet guide til installation, brug og fejlfinding Version 1.4 18-05-2015 Om Seas-Nve Citrix Reciver 2015 Tidligere kunne Citrix kun tilgås fra en Browser (eks. Internet explorer, Safari,

Læs mere

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15

Versionsbrev. LUDUS Web version 2.42.1. Den 27. maj 2015. J.nr. 4004-V0720-15 Versionsbrev LUDUS Web version 2.42.1 Den 27. maj 2015 J.nr. 4004-V0720-15 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.csc.com/ludus, sc-ludus@csc.com

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af TimeSag Indledning Inddatering i TimeSag Rapporter... 14 TimeSag Indholdsfortegnelse 1. Installation af TimeSag... 1 2. Indledning... 2 2.1 Gennerelt om inddatering I TimeSag...3 2.1.1 Valgbokse...3 2.0.1. Fortryd indtastning...4 3. Inddatering i TimeSag...

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014

Excel til ipad Kom i gang og videre med. Martin Simon. Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2. E-bogsudgave 2014 Excel til ipad Kom i gang og videre med Martin Simon Forlaget TextMaster ISBN: 978-87-93170-12-2 E-bogsudgave 2014 Kopiering fra denne bog er ikke tilladt. Forord 9 Begrænsningerne i forhold til Excel

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport

Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Velkommen til ABC Analyzer! Denne basis manual indeholder introduktion til: De primære funktioner De 6 faneblade Dataslicers Rapporter og klikrapport Manual opdateret Oktober 2015 Copyright ABC Softwork

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere