Nr. 2 Venneforeningens blad Juni maj Årgang. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Venneforeningens blad Juni 2006 25. maj 2006 9. Årgang. 1"

Transkript

1 Nr. 2 Venneforeningens blad Juni maj Årgang. 1

2 Venneforeningen s blad Udgives af foreningen: Fregatten PEDER SKRAM s Venner Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. ISSN: Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm Solhaven 8, 2990 Nivå. Fregatten PEDER SKRAM s Venner: Kontor: Elefanten, Nyholm, 1439 København K. Giro Sekretærer: Bent Nielsen og Erik Nygaard Bestyrelse: Formand: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Tlf Næstformand/Kasserer: Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Seniorsergent L. O. Nielsen Peter Lindstrøm Tlf Jens Møller Suppleanter: Jan E. Hartmann Maskinmester Bent Frese-Madsen Revisorer: Kaptajnløjtnant Per Olkjær Nielsen Orlogskaptajn Henning Egholm Revisorsuppleant: Kaptajnløjtnant C. J. Hougaard Larsen Internet adresser: Fregatten s hjemmeside: Radiodivisionen s hjemmeside: Fregattens adresse: Fregatten PEDER SKRAM Elefanten, Nyholm, 1439 København K Telefoner: Fregatten: Særarrangementer: Jørgen F. Bork: Teknisk Leder: Thomas Bork Indhold: 3. Redaktionelt Formanden har ordet. 6. Nyt fra Fonden PEDER SKRAM s første leveår Chef PEDER SKRAM Chef PEDER SKRAM Chef PEDER SKRAM Næstsidste chef for PEDER SKRAM Venneforeningen Nyt fra Radiodivisionen. 25. Meddelelser fra foreningen. 27. Indmeldelseskupon. Forsidebillede: Orlogskaptajn Sven Voxtorp har tegnet dette billede i anledning af PEDER SKRAM s jubilæum. 2 Venneforeningens blad Juni 2006

3 Redaktionelt: F or 40 år siden, den 25 maj 1966 hejste fregatten PEDER SKRAM kommando for første gang, det fejrer vi med udgivelsen af dette blad. En række af tidligere skibschefer har skrevet om hvordan de har oplevet deres tid som chef for fregatten, og alle chefer er enige om at det har været en særlig ærefuld periode af deres karriere i Søværnet. En af vore medlemmer, og måske kommende redaktør af Venneforeningens blad, Finn Hillmose, har designet et jubilumslogo, som kan ses flere steder i bladet, vi siger tak! Vi skal også huske at Venneforeningen fejrer 10 års fødselsdag d. 2 juli, i den anledninger der en artikel om starten af foreningen. Af pladshensyn er alt andet stof til bladet, bl. a. fortsættelsen af Svenn Storgaard, og Palle Kruses artikler, udsat til næste udgivelse, som kommer omkring d. 1 september. Peter Lindstrøm Blad nr. Deadline Udkommer august 2006 september november 2006 december februar 2007 marts maj 2007 Juni 2007 Venneforeningens blad Juni

4 Formanden har ordet D enne udgave af Venneforeningens medlemsblad er udformet som et jubilæumsskrift og søges udsendt omkring 40 års dagen for fregatten PEDER SKRAM s første kommando-hejsning den 25. maj Et antal af fregattens tidligere chefer har bidraget med erindringer fra deres tjeneste om bord, ligesom formanden for Fonden PEDER SKRAM, viceadmiral Jørgen Bork, orienterer om Fondens virke siden købet af fregatten i Jubilæumsskriftet markerer også 10 året for stiftelsen af Fregatten PEDER SKRAM s Venner den 2. juli Et antal af Venneforeningens medlemmer, som har været med fra starten, er gået sammen om en artikel om Venneforeningens virke de forløbne 10 år. Jeg vil her blot notere, at Venneforeningens medlemmer gennem disse år i åbningsperioderne har bemandet fregatten med kustoder. Entré- indtægterne plus en væsentlig del af kontingentet til Venneforeningen har bidraget til dækning af Fondens faste udgifter (EL, telefon, forsikringer m.v.). Adskillige af Venneforeningens medlemmer har gennem årene medvirket i arbejdsopgaver i forbindelse med fregattens genudrustning. Orlogskaptajn Sven Voxtorp, som i mange år var redaktør af Søværns Orientering, og som tegnede den vignet, der gennem flere år prydede vort medlemsblads forside, har meget velvilligt tegnet en ny vignet specielt til medlemsbladets jubilæumsskrift. I anledning af jubilæet afholder Venneforeningen søndag den 2. juli 2006 kl en reception om bord i PEDER SKRAM (se annonceringen på side 23). Jeg håber naturligvis at rigtig mange medlemmer vil møde op og markere Venneforeningens fortsatte levedygtighed. Lørdag den 1. april 2006 mødtes 26 af Venneforeningens medlemmer til et Kustodetræf om bord i PEDER SKRAM. Admiral Jørgen Bork gav en status over arbejdet med at genudruste fregatten og orienterede om sæsonens åbningsperioder, om ruteanvisningen og om det fortsatte samarbejde med undervandsbåden SÆLEN. Mødet hovedformål var præsentationen af en ny Beredskabsmappe. Teknisk leder, Thomas Bork, gennemgik mappen, som bl.a. indeholder plancher og beskrivelser af ombordværende redningsudstyr, brandslukningsudstyr, brandalarmsystemet, lastevandsalarmer, nødbelysning m.v. Mappen indeholder endvidere en række procedurer for, hvordan kustoderne skal forholde sig i tilfælde af ulykker, brand, strømsvigt etc. Orienteringen afsluttedes med en demonstration af nødbelysningens funktion i tilfælde af strømsvigt. Ł 4 Venneforeningens blad Juni 2006

5 Omhandlede mappe er fordelt med ét eksemplar i containeren, ét eksemplar i et røgdykkerskab i nærheden af landgangen samt ét eksemplar i Redningspost FOR (i gangen ved officersmessen) henholdsvis i Redningspost AGTER (på reposen ved banjermesterkontoret). Det er vigtigt, at kustoderne lærer rumnummereringen om bord. Når redningsmandskab fra land skal orientere sig på plancherne i røgdykkerskabet, er korrekt angivelse af rumnummeret afgørende for hurtig indsats til den rigtige lokalitet om bord. En opdateret udgave af hæftet KUSTODE INFO blev uddelt til kustoderne. Master-mappen i containeren er ligeledes blevet opdateret. Årets første åbningsperiode påsken var præget af ustabilt vejr. Ihærdig markedsføring af SÆLEN, førte dog til, at et pænt antal gæster mødte op til rundvisning i SÆLEN. De fleste benyttede ventetiden mellem holdene i SÆ- LEN til også at gå en runde i PEDER SKRAM. Som tidligere varskoet, åbner fregatten igen lørdag den 1. juli. Der holdes åbent alle dage, også mandage, frem til og med tirsdag den 15. august. Skiltet ved indkørslen til Nyholm er blevet udskiftet, således at det IKKE skal vendes dagligt, men først ved lukketid den 15. august. I lighed med tidligere år, er årets generalforsamling planlagt til en lørdag, nemlig den 23. september (se den foreløbige orientering side 23). Som nogle af Venneforeningens medlemmer vil vide, udsender jeg lejlighedsvis et Nyhedsbrev til de medlemmer, som har meddelt bestyrelsen deres mailadresse. Jeg har modtaget mange positive tilbagemeldinger. Nyhedsbrevene tilsigter at supplere medlemsbladet med aktuelle oplysninger til medlemmerne. Jeg skal derfor opfordre de medlemmer, som har en mailadresse, og som ikke allerede er på vores mailingliste, til at melde sig. Det kan ske på Leif Rostgaard Sørensen Formand Venneforeningens blad Juni

6 Nyt fra Fonden Af viceadmiral Jørgen F. Bork V interen har jo været lang, trist og kold med flere snefald, hvilket har været belastende for arbejdet om bord, som primært måtte koncentreres om indenbords arbejder med lejlighedsvis negative temperaturer. Men arbejdet er gennemført med fortsat god assistance fra Per Jetting, Jan Hartmann og nu også Peter Sahlertz fra Fondens bestyrelse, som efter pensionering er trådt aktivt til. Et omfattende arbejde pågår med renovering af det indre i agterste mast og skorsten, hvor der er omfattende rustangreb og tæringer, og hvortil bedre svejseudstyr er indkøbt. Dette arbejde er højt prioriteret. Af afsluttede arbejder skal jeg nævne: Cirkulære låg /plader med en diameter på 2 meter er monteret på turbineudstødene i skorstenene. Stb. anker er monteret af hensyn til sikkerheden under vintervejret - men mangler fortsat maling. 10 KW generator til nødbelysning er nu placeret mellem skorstenene Stb. torpedorør - flot renoverede - er igen ombordtaget. Jeg skal endvidere nævne at 4 stk. torpedoer - TI, Tpol og Tp63 - er modtaget og foreløbigt placeret på Elefanten, og at vi i nær fremtid vil modtage 4 stk. 20 mm Oerlikon kanoner med affutager, som til sin tid vil blive monteret på Harpoondækket. Vi har indgået en lejekontrakt med Modelbyggergruppen af 1999 med henblik på at etablere en udstilling af skibsmodeller fra den kolde krigs periode i Sea Sparrow centralen, og klargøring af denne central er i gang. Teknisk leder Thomas Bork har udfærdiget en omfattende instruktionsbog for nødprocedurer - forholdsregler ved indtrufne nødsituationer - som blev gennemgået med Venneforeninges kustoder ved et møde forud for åbningsperioden i påsken, og som vakte berettiget tilslutning. Vi ser nu frem til at den længe indvarslede renovering af bygning 2 på Elefanten vil blive udført i løbet af året, og at vi kan overføre salg af billetter og souvenirs fra containeren til nve lokaliteter fra år Jeg skal sluttelig nævne, at vi i året 2005 havde gæster i åbningsperioderne, hvortil kom deltagere i 52 arrangementer udenfor disse perioder - i alt besøgende. År 2006 tegner lovende, idet vi i påsken have en foreløbig rekord på besøgende, og jeg ser frem til at vi i fortsat godt samarbejde kan øge besøgstallet betragteligt - det fortjener vort museumsprojekt. Med venlig hilsen Jørgen F. Bork 6 Venneforeningens blad Juni 2006

7 PEDER SKRAM s første leveår. Af kommandør Jørgen Stilling (Kommandør Stilling fulgte fregattens bygning, forestod de indledende prøvesejladser og blev ved kommandohejsningen den 25 maj 1966 fregattens første chef (Red.)) Bygningen. Fregatten PEDER SKRAM blev bygget på Helsingør Skibs- og Maskinbyggeri som SKRAM betalt af USA og søsterskibet HERLUF TROLLE af Danmark. PEDER SKRAM blev søsat i Helsingør den 20. maj 1965 i nærværelse af Hans Majestæt Kong Frederik IX. De første besætningsmedlemmer mødte til tjeneste i løbet af januar det følgende år. Fregattens længde er 113 meter og standarddeplacementet tons. Den Den 11. oktober 1966 havde vi en meget interesseret Kong Frederik IX om bord på en heldagssejlads oppe i Kattegat. den næstsidste nybygning under det oprindelige hovedarmering var to dobbelte dansk-amerikanske Cost Sharing Programme 5 (127 mm) kanontårne i forskibet. et våbenhjælpeprogram, Det øverste tårn blev senere erstattet af hvor U S A afholdt halvdelen af udgifterne missilbevæbning. og modtagerlandet Danmark den anden halvdel. I praksis blev PEDER Ł Venneforeningens blad Juni

8 Maskineriet. Det mest revolutionerende var fremdrivningen, som var af den såkaldte CODOG type (Combination Of Diesel Or Gas Turbine) - d.v.s. kombineret diesel og gas. Dieselmotorerne til krydsfart var normale, turboladede General Motorer med en samlet effekt på hk. Gasturbinemaskineriet bestod af modificerede gasgeneratorer fra Pratt & Whitney, kendt for stor driftssikkerhed i DC-8 flyene. Kraftturbinen og reduktionsgearet fælles for kraftturbine og dieselmotor blev fremstillet af svenske Stal Laval i samarbejde med Helsingør Skibsværft. Anvendelsen af en flygasturbine i et skib af PEDER SKRAM s størrelse skete for første gang og blev derfor fulgt med stor interesse af vore allierede og formentlig også af vore modstandere. Det gav blandt andet anledning til, at fregatten blev inviteret til USA, hvor US Coast Guard havde planer om bygning af fregatter på størrelse med PEDER SKRAM. På et andet punkt var PEDER SKRAM teknisk banebrydende. Vendbare skrueblade havde længe været kendt og benyttet. Men den erfarne svenske fabrik KaMeWa (Karlstads Mekaniska Werkstad ) havde aldrig været stillet overfor opgaven at konstruere skruer med vendbare skrublade til en så høj effekt hk per skrueaksel. Når fregattens fart skal være højere end den almindelige krydsfart, som dieselmotorerne giver, startes gasturbinerne op og er straks ydedygtige. Når turbinernes omdrejningstal øges, kobler de automatisk ind, og dieselmotorerne kobler ligeledes automatisk ud og kan så stoppes eller fortsætte driften i tomgang. Man kan således under fart glidende skifte fra dieselmotorernes hk til gasturbinernes hk. Prøvesejladserne. Den 5. marts 1966 kl indledte vi prøvesejladserne i Kattegat. Vi var tilbage på værftet kl uden at én eneste af prøverne måtte tages om. Prøveprogrammet fortsatte de følgende dage absolut med størst hjertebanken hos værft og underleverandører den dag, KaMeWa skruerne og gearet skulle bestå prøven fra Fuld kraft frem til Fuld kraft bak. Fra en fremdriftsfart på 33 knob stoppede fregatten på 37 sekunder. Fregatten rystede sig, men den holdt. Efter den sidste prøvetur med fregatten PEDER SKRAM blev skibet overtaget af Orlogsværftet. Billedet viser, at overtagelsespapirerne bliver underskrevet af skibschefen, kommandørkaptajn J. V. Stilling, underdirektør C. Sørensen fra Orlogsværftet, underdirektør G. Waagepetersen og direktør E. Kampe fra Helsingør Skibsværft. Den 29. marts 1966 overtog Søværnet fregatten fra værftet og forlagde til Holmen, hvor Hans kongelige Højhed Arveprins Knud stod på kajen og var den første til at modtage den nye fregat. Ł 8 Venneforeningens blad Juni 2006

9 Kommandohejsningen. Den 6. april 1966 foregik den højtidelige kommandohejsning, som imidlertid måtte gentages den 25. maj, hvor den officielle overdragelse af fregatten fra den amerikanske stat fandt sted. Dette markeredes ved nedhaling af Stars and Stribes og efterfølgende hejsning af orlogsflaget (se bagsiden af bladet). Ceremonien afsluttedes med en kort præsentationssejlads på Sundet for indbudte gæster fra begge lande. (foto Marinens biblioteks arkiv) Fortsatte søprøver. Derefter gik det slag i slag med afprøvninger og demonstrationer herunder prøveskydninger, afprøvning af ankre, bugsering og støjmålinger, hvor i øvrigt den canadiske marine deltog med stor interesse. Senere fik Forsvarsminister Victor Gram en prøvetur. Den 11. oktober 1966 havde vi en meget interesseret Kong Frederik IX om bord på en heldagssejlads oppe i Kattegat. For at prøve fregattens søegenskaber i mere åbent farvand sejlede vi i perioden 27. juni til 14. juli en tur til Bergen, derfra til Londonderry i Nordirland og via Portsmouth retur til Holmen. Amerikatogt. Som sagt var interessen for CODOG fremdrift stor i den amerikanske marine. Forsvarsministeriet efterkom derfor en Venlig hilsen invitation til et anløb i Norfolk og Wash- Jørgen Stilling Venneforeningens blad Juni ington D.C. med tilbud om efterfølgende støjkontrolmåling på en bane ud for Nassau på Bahamas. Formålet med målingerne var at bestemme CODOG maskineriets og de vendbare skrueblades støjmønster sammenlignet med normale fremdriftsformer med skruer med fast stigning. Resultatet af målingerne var så tilfredsstillende, at Coast Guard byggede et antal skibe med fremdrifts-maskineri som i PEDER SKRAM. Vi afgik fra Holmen den 26. oktober 1966 via Azorerne for oliefyldning til Norfolk. Her medførte et samtidigt NATO admiralsmøde, at fregatten fik besøg af fyrre interesserede admiraler til omvisning om bord. Fra Norfolk forlagde vi ad Potomac River til Washington D.C., som jo ikke er en egentlig havneby. Så fregatten fyldte godt i landskabet. Fra Washington D.C. tilbage til det åbne hav med kurs mod Bahamas, hvor den varme Golfstrøm tog godt imod os. De omtalte målinger var meget grundige og indebar adskillige anløb af Nassau, hvor teknikere justerede de maskinelle støjkilders ophæng og fundamenter, mens besætningen nød festlige feriedage i det dejlige caribiske klima. Vi afsejlede fra Nassau den 3. december 1066 med kurs mod Madeira, hvortil vi ankom den 12. december og fyldte olie. Med afgang den 14. december vendte vi næsen hjemover. Vi blev modtaget af en rigtig piver i Nordsøen. Den 19. december var fregatten med sin 147 mands besætning tilbage på Holmen efter et godt og begivenhedsrigt første leveår. Afslutning. Efter jul skulle PEDER SKRAM afleveres til garantieftersyn på byggeværftet i Helsingør, og vi kunne forberede os på prøvesejladser for værftet med søsterskibet, HERLUF TROLLE. Men det er en anden historie!

10 Chef PEDER SKRAM Af kommandør Helge Nielsen E fter et år som chef for HERLUF TROLLE, faldt det i 1968 i mit lod at blive den første operative chef for PEDER SKRAM. Fra den dag da konstabler og værnepligtige stillede på kajen foran deres nye tjenestested, til vi to år senere havde gennemført 3 måneder som det første danske overfladeskib i STANDING NAVAL FOR- CE ATLANTIC (STANAVFORLANT). det svejtsiske CONTRAVES ildledelsesanlæg, (M64) og følgelig at den operative enhed, jeg fik betroet var en kanon-armeret fregat med 2 dobbelte 5 kanontårne, plus et antal 40 mm antiluftskyts, og altså et moderne ildledelsesanlæg. Medens SEA SPARROW og HARPOON missiler kun var en fremtidsdrøm i min tid. Som artilleriuddannelses enhed forekom tilværelsen nok travl, men lidt ensformig, og der er ingen eller kun få konkrete erindringer hos mig fra denne periode. En adoption i Århus med udveksling af skibs og byvåben, ved traditionelle besøg på rådhus, og lunch ombord, men i dette tilfælde også med en venstreorienteret anti NATO demonstration på kajen med plakater om PEDER SKRAMMELPLADS. Sådan var holdningerne jo ofte i ungdomsoprørets år Vi deltog i de danske, norske og tyske motortorpedobådes årlige øvelsesperiode i maj, med visitter i Kiel og Oslo. Der var en DANEX periode hvor Admiral Helms brugte PEDER SKRAM som flagskib og FGE s eskadrechef som stabschef, derfor måtte jeg følgelig slå mig ned i det senere sonarrum, og bruge det som søkahyt. Vi var bl.a. i England, hvor Royal Navy ville undervise i procedurer for korrektion i skydning mod mål i land - men da PEDER SKRAM ramte plet i første sal- I dag, næsten 40 år senere, må jeg nok erkende at jeg ikke altid kan skelne mellem begivenheder i HERLUF TROL- LE i og PEDER SKRAM i Et godt eksempel er installationen af fregatternes torpedoarmering. Det kan have været i HERLUF TROLLE, men jeg tror nu nok det var i PEDER SKRAM. Men uanset hvor og hvornår, glemmer jeg ikke det første - eller et af de første prøveskud, syd for Hesselø. Torpedoen gik fint af sted, men gav sig til at cirkle bagbord over, på jagt efter fregatten, indtil vi overgav os med et styrbordsdrej bort, fra den boblende torpedobane. Da torpedoen var bjærget konstateredes et bøjet rorsblad - det ligger i dag som papirvægt på mit skrivebord, - som et minde om en begivenhed i livet, som kunne være endt meget værre. Medens tidspunktet for torpedo armeringen således fortaber sig i min erindring, så ligger det jo fast at PEDER SKRAM i blev udstyret med ve, måtte øvelsesledelsen flytte os væk Ł 10 Venneforeningens blad Juni 2006

11 fra, og derefter tilbage til målet. Eller da PEDER SKRAM havde et havari Der var i øvrigt en middag i det historiske HMS VICTORY, hvor admiralen og bet af få dage fik den havarerede turbi- på en gasturbine i Antwerpen, og i lø- hans stabchef deltog, medens flagskibets chef måtte tage vagten ombord. en reserve fra Danmark med MOBA, ne op, (gennem en skorsten), fik leveret I foråret 1970 skete så tre væsentlige og fik erstatningen monteret og køreklar. Fregatten kunne efterfølgende ting, dels hejste HERLUF TROLLE kommando efter sin installation af mødes med resten af styrken i Kanalen, uden tab af en eneste øvelsesdag. CONTRAVES og indgik sammen med PEDER SKRAM og korvetten FLORA i Mindeværdigt var også en dag da PE- Fregatdivision 1, med PEDER SKRAM DER SKRAM kunne deltage i et officielt som flagskib. flådebesøg i den danske hovedstad - en PEDER SKRAM fik etableret et operativt sonarsystem (MS 26), og endelig krydret med en joke fra besætningen. ret så usædvanlig oplevelse, som blev forlagde PEDER SKRAM til Håkonsvern Jeg havde i en pep-talk til besætningen på vej til Håkonsvern bl. a. sagt, at i Norge hvor fregatten d. 1 APR indgik i STANAVFORLANT, der var under kommando af den canadiske Commodore senere d. 13 MAJ gerne skulle være vi ved ankomsten til København 5 uger Boyle. kendt som Second to None, og da vi I STANAVFORLANT var hverdagen til gik ind til Langelinie havde slynglerne søs domineret af rutineprægede øvelser, evolering, øvelsesskydninger, sig- banner på bådedækket med inskriften uden mit vidende, lavet og strakt et naløvelser, havariøvelser, etc., men ind SECOND TO NONE. imellem skete der også mere mindeværdige ting. F. eks. da den engelske modore Boyle styrken i to divisioner, Efter besøget i København delte Com- fregat LEANDER og PEDER SKRAM under et ophold i Haugesund i Norge, op- Canada, USA, England, Holland og Por- den ene var de fem større enheder fra levede en lokal storbrand, hvor et tugal, som ikke var hjemmevante i The brandsluknings og røgdykkerhold, fra Baltic Sea, derfor skulle de en tur i PEDER SKRAM, gjorde sig særlig bemærket, og fregatten høstede stor an- De fire mindre enheder PEDER Østersøen. erkendelse for sin indsats. SKRAM, tyske AUGSBURG og de to norske fregatter TRONDHEIM og NAR- VIK, blev sendt ud i Nordsøen med mig som Divisionschef qua ældste skibschef. I juni trak styrken sydpå til et besøg i Lissabon. Efter den første landlov i Portugals hovedsted stod mine gaster i kø for at blive klippet - de havde jo indtil da haft tilladelse til langt hår, mod at bære hårnet i maskinen og ved skytset - men den langhårede mode var ikke po- Ł Venneforeningens blad Juni

12 Fregatter af Oslo klassen Der blev oprindelig bygget fem fregatter af Oslo-klassen, De blev bygget i årene 1963 til 1966, men har senere gennemgået flere moderniseringer. I dag sejler tre af fregattene, KNM BERGEN, KNM TRONDHEIM og KNM NARVIK. Siste Oslo-klasse vil sikkert sejle frem til Siste Oslo-klasse vil sikkert selle frem til pulært hos de portugisiske piger! Efter Lissabon og generelle forlægningsøvelser, opstod den eneste politiske uoverensstemmelse i styrken, da vi gik ind til Gibraltar, - så sejlede den portugisiske destroyer hjem til Lissabon, for ikke at træde sin Iberiske storebror over tæerne. For os andre var Gibraltar og dens berømte abe en stor oplevelse. Efter endnu et kort ophold i Lissabon drog styrken så vestpå til Azorerne, for mig og den øvrige besætning i PEDER SKRAM, en meget stor og anderledes oplevelse. Så var afskedens time inde. Med et festligt STEAM PAST skiltes vi efter tre dejlige og begivenhedsrige måneder. STANAVFORLANT styrken drog vestpå til USA, og PEDER SKRAM sejlede nordpå. For mig personligt var der dog endnu et festligt punktum. Vel tilbage på Holmen fortøjede vi på siden af HERLUF TROLLE, med min ven og klassekammerat Jørgen Sander Larsen som chef, vi havde i fællesskab inviteret vore lærlingekammerater til 30 års jubilæum hos cheferne på Flådens to største enheder. Også ja, så var min tid forbi, - jeg sejlede PEDER SKRAM til Flådestation Frederikshavn, for at aflevere den til en anden god ven Otto Westergaard, som jo desværre ikke kan videreføre krøniken om Fregatten PEDER SKRAM. 12 Venneforeningens blad Juni 2006

13 Chef for fregatten PEDER SKRAM og 1. Fregatdivision i perioden 1. april juli Af viceadmiral Jørgen F. Bork U dkommando som skibschef har i Flådens århundredgamle historie altid været betragtet som noget næsten sakrosankt - og det med rette. En sådan beordning er et højdepunkt i enhver søofficers karriere, og de pålagte pligter og ansvar, og den hermed forbundne dybe tilfredsstillelse er i princippet helt uafhængig af skibets type og størrelse. På trods heraf var det efter mange udkommandoer som skibschef - begyndende den 2. november 1951 i motortorpedobåden Glenten - alligevel med særlig begejstring at jeg den 8. november 1974 modtog et brev fra Chefen for Søværnet som beordrede mig til tjeneste som chef for fregatten PEDER SKRAM fra den 1. april 1975 at regne. En medvirkende årsag hertil var de muligheder der forelå for i særlig grad at operere på åbent hav i NATO-regi i Standing Naval Force Atlantic, og der afprøve vore færdigheder og professionalisme, og dermed hævde flagets ære, og oplevelserne blev legio. I april 1975 var PEDER SKRAM eskorte ved det svenske kongepars statsbesøg i Denmark, og i maj 1975 eskorterede fregatten DANNEBROG i Kongedeling til Leningrad ved H.M. Dronningens og H.K.H Prinsens statsbesøg i Sovjetunionen - det første statsbesøg af et kronet statsoverhovede efter 2. verdenskrig. Efter deltagelse i alle årets øvelser, incl. STANAVFORLANT i danske farvande, var fregatten værtsskib ved NATO's generalsekretær Joseph Luns' officielle besøg i Danmark i december 1975, hvor denne beskrev PEDER SKRAM som "this magnificent unit of the Royal Danish Navy". Efter den 8. januar 1976 at have fejret 1000 dage under kommando fortsatte fregatten sin deltagelse i øvelserne, som kulminerede med 10 ugers intens øvelsesvirksomhed i STANAVFOR- LANT, deltagelse i USA's bicentennial celebrations i New York den 4. juli, og øvelsesvirksomhed på hjemrejsen over Atlanten med britiske og hollandske enheder. Det hollandske forsyningsskib ZUIDERKRUIS Venneforeningens blad Juni Ł

14 En dramatisk episode opstod under STANAVFORLANT hvor det hollandske forsyningsskib ZUIDERKRUIS under en replenishment øvelse kolliderede med den vesttyske destroyer ROMMEL, og hvor PEDER SKRAM midt i oliefyldningen fastholdt i en "spån wire" med voldsomt pæletræk kun undgik at blive tromlet ned ved 4 gange at manøvrere med fuldt bagbords og styrbords ror. Deltagelse i USA's 200 årsdag var en stor oplevelse for besætningen, og PE- DER SKRAM vakte stor opmærksomhed ved at være det eneste skib blandt 52 deltagende i den internationale flådeparade på Hudsonfloden, der ikke brugte bugserassistance ved efterfølgende havnemanøvre - det var lidt usædvanligt med gasturbinedrift på Hudsonfloden. I november 1976 var STANAVFOR- LANT igen i danske farvande, og PE- DER SKRAM og 1. Fregatdivision deltog naturligvis i alle øvelserne med denne styrke. Året efter i 1977 var PEDER SKRAM tilbage som deltager i STANAVFOR- LANT under træning i den engelske kanal hos Flag Officer Sea Training i Portland, og fregatten fik særlig ros for sin evne til at udføre "Shore bombardment" (som artillericentral ALPHA var specielt bygget til). Ved en senere forlægning ud i Atlanten kom PEDER SKRAM på højde med Lands End om natten ud for endnu en af de dramatiske hændelser, der kan indtræffe i forbindelse med betjening af avanceret udrustning og våbensystemer. Styrkens 8 enheder (the big 8) var formeret i 2 kolonner, hvor den britiske destroyer førte den ene, og PEDER SKRAM den anden, og hvor opgaven var at lægge den modsvarende enhed i den anden kolonne i silhuet ved anvendelse af lysgranater. Ved en fejltagelse blev HMS LONDON s 4 kanonløb ikke eleveret som påkrævet med resultat, at LONDON skød direkte på PEDER SKRAM, og første salve lå langs fregattens styrbords side, hvilket sås tydeligt i månens lys på havoverfladen. Ved en lynhurtig reaktion fra PEDER SKRAM blev LONDON s beskydning stoppet inden anden salve, håndfast men venskabeligt, for vi var jo blandt gode venner (de bedste). HMS LONDON Det hører også med i billedet af fregattens formåen at maskinbesætningen gennemførte en udskiftning af agterste gasturbine i rekordtempo. Kort før en forlægning til Wilhelmshafen til en stor NATO øvelse, der skulle tage sin begyndelse en mandag morgen kl konstateredes et havari på turbineskovlene, og fregatten forlagde fra Holmen til Nakskov værft fredag aften 02 seilede ind i tørdokken lørdag kl Ł 14 Venneforeningens blad Juni 2006

15 PEDER SKRAM på vej gennem Kielerkanalen. Den demonterede turbine blev hejst op gennem agterste skorsten og en ny - transporteret til Nakskov af den mobile base (MOBA) - blev firet ned samme vej. Søndag kl sejlede fregatten fra Nakskov via Kielerkanalen mens besætningen monterede den nye turbine, Den 9. juni strøg PEDER SKRAM kommandoen i Frederikshavn for at blive udrustet med taktisk dataudstyr og missiler, og en dybt professionel og sammensvejst besætning overførtes til HERLUF TROLLE og anden tjeneste i søværnet. og efter passagen af kanalen mandag morgen kl afholdtes tilfredsstillende fartprøver, og kl anløb fregatten Wilhelmshafen - sådan! Under overværelse af Flådens daværende ledelse demonstreredes fregattens artilleri ved en fægtningsskydning i Kattegat den 1. juni 1977, hvor PEDER SKRAM samtidigt engagerede 2 sømål og 1 luftmål og derefter aflagdes et sidste besøg i adoptionsbyen Århus hvor hele besætningen - undtagen fornøden vagt om bord - fejrede togtets nære afslutning med en teateraften. Jørgen F. Bork Venneforeningens blad Juni

16 Chef PEDER SKRAM Af kommandør Jørgen Jakobsen I august 1979 overtog jeg kommandoen på PEDER SKRAM. Fregatten var netop kommet fra midlife konversion og var bemandet med en for største partens vedkommende veluddannet besætning fra HERLUF TROLLE. Det var marinens fornemste udkommando, og jeg gik ind til jobbet med stor ydmyghed. Jeg blev samtidig chef for 1. fregatdivision og flådens flagskipper. Ind imellem efterårets øvelsesvirksomhed og afprøvning af de nye våbensystemer, fik vi tid til at aflægge et besøg i vor adoptions by Århus. I november fik vi besøg af forsvarsudvalget med Mette Vinge i spidsen, og nogle dage senere fandt også forsvarsminister Poul Søgaard tid til at beære os med et besøg. Der blev også tid til at besøge admiral Peder Skrams grav på Østbirk kirkegård. Der var stor modtagelse på rådhuset, og vi forærede byen et stok anker, som blev opstillet på havnen. Den 14. januar 1980 havde vi stor flådeparade i København som sluttede med en Sailpast på sundet til ære for den afgående chef for søværnet viceadmiral Thostrup. I februar var vi i Stavanger området for at afprøve vort nye luftforsvarssystem, Sea Sparrow. Det blev en stor succes, systemet var operativt hele tiden og vi fik kun træffere. I april forlagde vi til Lofoten for at støde til den stående Atlanterhavs styrke (SNFL). I den følgende tid havde vi øvelser med norske, tyske, engelske, hollandske og danske styrker, og vi besøgte Tronhjem, Antwerpen, Brest, Århus og Bremen. Det er uhyre vigtigt, for et skib som PEDER SKRAM at komme med i en international styrke over en længere periode, for derved at kunne blive målt og vejet på andres og ikke kun danske præmisser. 16 Venneforeningens blad Juni 2006 Ł

17 Vi faldt hurtigt til i styrken og fik rosende omtale af styrkechefen ved periodens afslutning. Under DANEX I i juni blev PEDER SKRAM beordret til at afvise et polsk landgangsfartøj fra dansk territorial farvand ved Hesselø. Det affødte en del ståhej og en protest note. I juli og august havde vi i fregatten forhøjet beredskab på grund af den polske krise i Østersøen, en krise som dog heldigvis gik i sig selv igen. PEDER SKRAM deltog i september 1980 i den store NATO øvelse Teamwork. Øvelsen foregik i Atlanten og Nordsøen og var delt i to faser. Vi var på blåt parti i fase 1 og rødt i fase 2. Vi havde ingen tankskib til rådighed som rød, men klarede os med en uofficiel natlig oliefyldning i Esbjerg midt under fasen. Under DANEX II i november var PEDER SKRAM kommandoskib for chef SOK admiral Thiede. Det medførte ekstra byrder for besætningen, men også spændende diskussioner med admiralen og hans stab. I februar 1981 havde chefen for fregateskadren planlagt en 2 ugers øvelse i Kattegat og Skagerrak, som omfattede missil og artilleriskydninger, en mindre taktisk øvelse og evoleringer med mere. Sea Sparrow skydningerne fra PEDER SKRAM, HERLUF TROLLE og NIELS JU- EL i skydeområdet vest for Stavanger blev afviklet fuldt tilfredsstillende. Den 27 februar efter sidste skydning midt på eftermiddagen sejlede 1. fregat division i kølvandsorden mod Kristianssand. Under forlægningen initierede eskadrechefen en øvelse af typen Generel drill, ledet af eskadre staben. Da kontrolstaben skulle sættes i vandet fra NIELS JUEL i en af de store gummi både, kæntrede denne og de 6 ombordværende blev kastet i vandet. Det lykkedes hurtigt at få de 4 bjerget indenbords. Den femte døde samme aften på grund af svære kvæstelser i hovedet og den sidste blev først fundet flere måneder senere. Enhederne forblev efter den tragiske hændelse lang tid i området og gennemførte en minutiøs men forgæves eftersøgning. Den 1. april 1981 skulle SNFL have ny chef. Kommando skiftet, som er meget pompøst, foregik i Chatham. Den afgående chef en engelsk kommandør, som vi i PEDER SKRAM kendte fra sommeren 1980, bad specielt om, at PEDER SKRAM kunne være til stede. Med den nye hollandske chef kom vi på en hæsblæsende tur rundt i alle nord europæiske farvande og deltog i øvelser af enhver art. PEDER SKRAM var nu en veltrimmet og fuldt uddannet anti surface fregat. Vi viste Nato flag og styrke i området øst for Bornholm og i det nordligste Norge, og vi besøgte København, Tromsø og Kristianssand. Ved afskeden takkede styrke chefen for vores indsats, han vurderede PEDER SKRAM til at være i den bedste tredjedel af styrken, og efter en tårevædet men farverig farvel Sailpast i Skagerrak forlagde vi til København. Jeg overgav kommandoen til min efterfølger den 30. juli 1981, efter to for mig meget givende år i marinens bedste fregat med verdens bedste besætning. Jørgen Jakobsen. Venneforeningens blad Juni

18 Næstsidste chef for PEDER SKRAM Af viceadmiral Knud E. J. Borck Déjà vu og en cirkel sluttet I slutningen af 80erne var fregatternes udrustning organiseret sådan, at den ene var fuldt bemandet og fuldt operativ, mens den anden var udrustet som såkaldt nøgleenhed, hvor visse nøglefunktioner om bord var bemandet i begrænset omfang, og hvor operativt beredskab og udholdenhed følgelig var lavere. Den fuldt udrustede fregat havde et højt aktivitets niveau med mange sejldage, nøglefregatten markant lavere aktivitet med færre dage til søs. Med regelmæssige, ganske lange mellemrum byttede fregatterne udrustningsstatus. I forbindelse med et sådant bytte tiltrådte jeg den 8. januar 1986 som chef for PEDER SKRAM, der indtil da have været udrustet som nøgleenhed og nu i alle måder skulle være fuldt bemandet, fuldt udrustet og fuldt operativ. Jeg var dengang relativt nyslået kommandørkaptajn, og jeg kom direkte fra HERLUF TROLLE, så embedet som fregatchef var mig ikke fremmed. Men at hejse mit kommandotegn i PEDER SKRAM var noget ganske særligt. For mig var det på sin vis at komme hjem igen. Allerede 16 år tidligere, dengang som kaptajnløjtnant, havde jeg gjort tjeneste om bord som navigationsofficer - forkortet NO - svarende til, hvad man i dag kender som operationsofficer (OPO). I den periode bidrog Danmark for første gang med et skib til STANAVFORLANT, og PEDER SKRAM indgik i styrken i ca. tre måneder. Min tiltrædelse i PEDER SKRAM rummede naturligvis for mig et stærkt islæt af déjà vu, men de 16 år var ikke gået sporløst over nogen af os. I hvert fald havde fregatten ændret både egenskaber og ydre siden 60erne. Den var ikke længere i hovedsagen et artilleriskib, men havde nu missilsystemer mod såvel overflade- (HARPOON) som luftmål (SEA SPARROW). Også trådstyrede torpedoer var tilføjet bevæbningen. Til gengæld var den ene 127 mm pjece med den dertil hørende besætning og ammunitionsbeholdning sat i land. Kommando- og kontrol faciliteterne var udbygget betydeligt, og - om end i relativ beskeden målestok - havde operativ elektronisk datahåndtering holdt sit første indtog (CEPLO). Operationsrummet var totalt ændret og teknisk opdateret, siden jeg var der sidst. I forhold til min første periode havde PEDER SKRAM med sin nye udrustning et betydeligt større og mere effektivt operativt potentiale. Skibets søegenskaber var forandrede på grund af ændrede vægte, og ændret vægt fordeling om bord. Også skibets silhuet var forandret efter min mening ikke til det bedre efter ændringer i overbygning og opstående. Besætningen var noget mindre, og så 18 Venneforeningens blad Juni 2006 Ł

19 var omgangsformerne langt mindre formelle og stive end for 16 år siden så vidt jeg kunne bedømme uden negative følgevirkninger for tjenestens udførelse. Alle skibets officerer var nu underbragt i en fælles officersmesse imod tidligere to, og skibets sergenter havde fået deres egen messe. Selv om fregatterne var omtrent lige gamle, var der sidst i 80erne forskel på deres materielmæssige tilstand. PEDER SKRAM s maskinerier var mere slidt end HERLUF TROLLE s. Modsætningsvis havde en brand i HERLUF TROLLE efterladt en del uønskede spor i skibets elektronik, angiveligt på grund af syreholdige røggasser. I folkemunde forlød det, at man ville få en ideel fregat ved at skære begge skibe over i vandlinien og så matche PEDER SKRAM s overdel med HERLUF TROLLE s understel. I de første par måneder af min tid om bord var alle travlt optaget af at bringe PEDER SKRAM fra nøglestatus til fuldt operativt niveau. Stilstand eller lavt aktivitetsniveau er ikke altid gavnligt for skibe og deres tekniske udrustning, og det var en betydelig udfordring at vække PEDER SKRAM fra nøglestatus. Men efterhånden var alle maskinerier og tekniske systemer gennemgået og trimmet, fulde beholdninger etableret og den almindelige vedligeholdelse intensiveret nu med en fuld besætning og mange hænder til rådighed. I denne periode deltog fregatten i operativ virksomhed i begrænset omfang. Men min periode som chef for PEDER SKRAM blev i øvrigt domineret af skibets deltagelse i STANAVFORLANT. I Brest meldte jeg mig den 29. april til STANAVFORLANTs hollandske chef, og PEDER SKRAM indgik samme dag i styrken, der derefter omfattede enheder fra otte nationer. Efterfølgende opererede fregatten sammen med styrken i Norske Havet, Skagerrak, Nordsøen, Den Engelske Kanal, Atlanterhavet og Middelhavet. Styrken anløb i perioden Bergen, Antwerpen, Lissabon og Den Helder. I Lissabon havde jeg glæden at gense en af mine chefer fra min første tjenesteperiode i fregatten16 år tidligere. Kommandørkaptajn Otto Westergård (chef 31/ / ), dengang pensioneret og bosat i syd Spanien, havde jeg foreslået at køre til Lissabon og genopleve tilværelsen i PE- DER SKRAM som min gæst om bord. Vi havde nogle meget gode dage sammen. Otto Westergård påstod, at der var spøgelser om bord, og at han om natten så adskillige genfærd fra sin egen tid som chef. Som altid i STANAVFORLANT var aktivitetsniveauet højt og for fregattens besætning anstrengende og lærerigt. 16 år tidligere under sin første medvirken i STANAVFORLANT tiltrak PEDER Ł Venneforeningens blad Juni

20 SKRAM betydelig international opmærksomhed som en teknisk særdeles avanceret konstruktion. I 1986 vakte fregatten også opsigt, vistnok mest fordi man var imponeret over, at det fortsat, trods dens alder, var muligt at holde den i gang og yde en effektiv operativ indsats. Og der måtte virkelig præsteres en gedigen arbejdsindsats - hver dag. Navnlig hjælpe- og udenomsmaskineriet og de ældre varslingsog våbensystemer krævede løbende omsorg og indsats. Det holdt vi så vidt muligt for os selv. Men uændret over de 16 år var besætningens holdning til tjenesten og folkenes helt intakte faglige stolthed og professionalisme. Der herskede en meget veludviklet fornemmelse for PEDER SKRAM s rolle som national dansk ambassadør, ligesom et stærkt fælles ønske om at kunne måle sig med de bedste altid var underforstået og ikke sjældent blev opfyldt. For chefen var dette naturligvis et overordentligt opmuntrende og positivt medspil og tillige en løbende forpligtende udfordring. I Den Helder udgik fregatten af STA- NAVFORLANT og vendte hjem til Holmen den 20 juni iført lang orlogsvimpel og med adskillige familiemedlemmer og pårørende til besætningen om bord. De var taget om bord ud for Helsingør og sejlede med på rejsens sidste etape. Denne deltagelse i STANAVFORLANT blev PEDER SKRAM s sidste og skulle vise sig tillige at være den sidste danske i en rum tid. Ikke før 1992 blev regelmæssig dansk deltagelse genoptaget. Men min chefsperiode i fregatten markerede slutningen af den cirkel, som forbandt fregattens første (1970) og sidste (1986) deltagelse i STANAV- FORLANT og som samtidigt spændte fra min første til min sidste tjeneste ombord. At være chef for PEDER SKRAM var for mig en professionel opgave i særklasse og dertil et stort privilegium. Udover det eksklusive og ultimative ansvar, der påhviler enhver skibschef, rummede posten som fregatchef - især under indsættelse i international sammenhæng - mange positive udfordringer og ikke sjældent glæden over opnåelse af gode resultater takket været en dygtig og velmotiveret besætning. Internationalt samarbejde er et naturligt element i flådens virksomhed, og jeg har altid anset netop denne dimension som både udbytterig og inspirerende og som i særlig grad vigtig for en relativt lille flåde som den danske. At kunne sammenligne sig med udenlandske enheder af tilsvarende type og størrelse over et længere tidsrum var instruktivt og meget motiverende for egen indsats. Som 16 år tidligere kunne PEDER SKRAM inden for de givne rammer og vilkår stadig måle sig med de bedste. Den 27. august på Holmen tog jeg afsked med besætningen, nedhalede mit kommandotegn og overdrog PEDER SKRAM til min afløser. Men for mig selv beholder jeg i taknemmelighed erindringen om et eksklusivt privilegium, om masser af professionelle udfordringer og erfaringer og om mange opmuntrende oplevelser sammen med en glimrende besætning og herlige skibskammerater. 20 Venneforeningens blad Juni 2006

LEVNEDSLØB. klasse: Peder Skram type: fregat PEDER SKRAM. værft: Helsingør Skibsværft (NB 370) skrognr: F 352

LEVNEDSLØB. klasse: Peder Skram type: fregat PEDER SKRAM. værft: Helsingør Skibsværft (NB 370) skrognr: F 352 LEVNEDSLØB klasse: Peder Skram type: fregat PEDER SKRAM værft: Helsingør Skibsværft (NB 370) skrognr: F 352 køl lagt: 25 SEP 1964 søsat: 20 MAJ 1965 færdig: 30 JUN 1966 (a) indgået: 25 MAJ 1966 udgået:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Nr. 1 marts 2008 11. årgang. Foto: Finn Hillmose. Venneforeningens blad Marts 2008 1

Nr. 1 marts 2008 11. årgang. Foto: Finn Hillmose. Venneforeningens blad Marts 2008 1 Nr. 1 marts 2008 11. årgang Foto: Finn Hillmose Jubilæums- udgave Venneforeningens blad Marts 2008 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015

DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen. til Jubilæumsåret 2015 DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER Velkommen til Jubilæumsåret 2015 Selskabet har 3 årlige arrangementer Alle afsluttes med skafning og skipperskrøner En generalforsamling om foråret som regel med et foredrag

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø.

Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003. Everten Rebekka af Fanø. Everten Rebekka af Fanø Nyhedsbrev nr. 23 juni 2003 Afsender: Everten Rebekka af Fanø. Adresse: Konsul Lauritzens Plads 26, Nordby DK 6720 Fanø. 1 2 Nyhedsbrev nr. 23-2003. Everten Rebekka af Fanø Adresse:

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro

UHRE WINDPOWER I/S ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro ORIENTERINGSBREV NR. 4, MARTS 2012. ORDINÆRT INTERESSENTSKABSMØDE Der indkaldes hermed til ordinært interessentskabsmøde, der holdes på Uhre Kro torsdag den 29. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI

Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI Sail Training International Tall Ships Race 2007. STI Tall Ships Race 2007 i Århus. Budget: Udgifter STI 1.november 2003: 25.000,- euro Restbeløb betales efterfølgende med sidste rate 1.februar 2007: 75.000,-

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole

10-12-2005. Opstart. Unit evaluation. Forskole 10-12-2005 Opstart S å er nyhedsbrevet startet op igen. Efter vi mødte i Frederikshavn den 11. oktober og fik at vide vi skulle skifte til TRITON (TRIT), har vi haft rigeligt at se til. TRIT skulle gøres

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 24. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2013 Læs inde i bladet: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING SPÆNDENDE FOREDRAG I FORBINDELSE MED GENERALFORSAMLINGEN SE ÅRETS ARRANGEMENTSKALENDER

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET

Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Orientering om uddannelsen til Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i SØVÆRNET Generelt om tjenesten. Den tekniske udvikling i verden står ikke stille, vi er faktisk i en rivende udvikling. Ofte

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere