Nr. 2 Venneforeningens blad Juni maj Årgang. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Venneforeningens blad Juni 2006 25. maj 2006 9. Årgang. 1"

Transkript

1 Nr. 2 Venneforeningens blad Juni maj Årgang. 1

2 Venneforeningen s blad Udgives af foreningen: Fregatten PEDER SKRAM s Venner Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. ISSN: Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm Solhaven 8, 2990 Nivå. Fregatten PEDER SKRAM s Venner: Kontor: Elefanten, Nyholm, 1439 København K. Giro Sekretærer: Bent Nielsen og Erik Nygaard Bestyrelse: Formand: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Tlf Næstformand/Kasserer: Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Seniorsergent L. O. Nielsen Peter Lindstrøm Tlf Jens Møller Suppleanter: Jan E. Hartmann Maskinmester Bent Frese-Madsen Revisorer: Kaptajnløjtnant Per Olkjær Nielsen Orlogskaptajn Henning Egholm Revisorsuppleant: Kaptajnløjtnant C. J. Hougaard Larsen Internet adresser: Fregatten s hjemmeside: Radiodivisionen s hjemmeside: Fregattens adresse: Fregatten PEDER SKRAM Elefanten, Nyholm, 1439 København K Telefoner: Fregatten: Særarrangementer: Jørgen F. Bork: Teknisk Leder: Thomas Bork Indhold: 3. Redaktionelt Formanden har ordet. 6. Nyt fra Fonden PEDER SKRAM s første leveår Chef PEDER SKRAM Chef PEDER SKRAM Chef PEDER SKRAM Næstsidste chef for PEDER SKRAM Venneforeningen Nyt fra Radiodivisionen. 25. Meddelelser fra foreningen. 27. Indmeldelseskupon. Forsidebillede: Orlogskaptajn Sven Voxtorp har tegnet dette billede i anledning af PEDER SKRAM s jubilæum. 2 Venneforeningens blad Juni 2006

3 Redaktionelt: F or 40 år siden, den 25 maj 1966 hejste fregatten PEDER SKRAM kommando for første gang, det fejrer vi med udgivelsen af dette blad. En række af tidligere skibschefer har skrevet om hvordan de har oplevet deres tid som chef for fregatten, og alle chefer er enige om at det har været en særlig ærefuld periode af deres karriere i Søværnet. En af vore medlemmer, og måske kommende redaktør af Venneforeningens blad, Finn Hillmose, har designet et jubilumslogo, som kan ses flere steder i bladet, vi siger tak! Vi skal også huske at Venneforeningen fejrer 10 års fødselsdag d. 2 juli, i den anledninger der en artikel om starten af foreningen. Af pladshensyn er alt andet stof til bladet, bl. a. fortsættelsen af Svenn Storgaard, og Palle Kruses artikler, udsat til næste udgivelse, som kommer omkring d. 1 september. Peter Lindstrøm Blad nr. Deadline Udkommer august 2006 september november 2006 december februar 2007 marts maj 2007 Juni 2007 Venneforeningens blad Juni

4 Formanden har ordet D enne udgave af Venneforeningens medlemsblad er udformet som et jubilæumsskrift og søges udsendt omkring 40 års dagen for fregatten PEDER SKRAM s første kommando-hejsning den 25. maj Et antal af fregattens tidligere chefer har bidraget med erindringer fra deres tjeneste om bord, ligesom formanden for Fonden PEDER SKRAM, viceadmiral Jørgen Bork, orienterer om Fondens virke siden købet af fregatten i Jubilæumsskriftet markerer også 10 året for stiftelsen af Fregatten PEDER SKRAM s Venner den 2. juli Et antal af Venneforeningens medlemmer, som har været med fra starten, er gået sammen om en artikel om Venneforeningens virke de forløbne 10 år. Jeg vil her blot notere, at Venneforeningens medlemmer gennem disse år i åbningsperioderne har bemandet fregatten med kustoder. Entré- indtægterne plus en væsentlig del af kontingentet til Venneforeningen har bidraget til dækning af Fondens faste udgifter (EL, telefon, forsikringer m.v.). Adskillige af Venneforeningens medlemmer har gennem årene medvirket i arbejdsopgaver i forbindelse med fregattens genudrustning. Orlogskaptajn Sven Voxtorp, som i mange år var redaktør af Søværns Orientering, og som tegnede den vignet, der gennem flere år prydede vort medlemsblads forside, har meget velvilligt tegnet en ny vignet specielt til medlemsbladets jubilæumsskrift. I anledning af jubilæet afholder Venneforeningen søndag den 2. juli 2006 kl en reception om bord i PEDER SKRAM (se annonceringen på side 23). Jeg håber naturligvis at rigtig mange medlemmer vil møde op og markere Venneforeningens fortsatte levedygtighed. Lørdag den 1. april 2006 mødtes 26 af Venneforeningens medlemmer til et Kustodetræf om bord i PEDER SKRAM. Admiral Jørgen Bork gav en status over arbejdet med at genudruste fregatten og orienterede om sæsonens åbningsperioder, om ruteanvisningen og om det fortsatte samarbejde med undervandsbåden SÆLEN. Mødet hovedformål var præsentationen af en ny Beredskabsmappe. Teknisk leder, Thomas Bork, gennemgik mappen, som bl.a. indeholder plancher og beskrivelser af ombordværende redningsudstyr, brandslukningsudstyr, brandalarmsystemet, lastevandsalarmer, nødbelysning m.v. Mappen indeholder endvidere en række procedurer for, hvordan kustoderne skal forholde sig i tilfælde af ulykker, brand, strømsvigt etc. Orienteringen afsluttedes med en demonstration af nødbelysningens funktion i tilfælde af strømsvigt. Ł 4 Venneforeningens blad Juni 2006

5 Omhandlede mappe er fordelt med ét eksemplar i containeren, ét eksemplar i et røgdykkerskab i nærheden af landgangen samt ét eksemplar i Redningspost FOR (i gangen ved officersmessen) henholdsvis i Redningspost AGTER (på reposen ved banjermesterkontoret). Det er vigtigt, at kustoderne lærer rumnummereringen om bord. Når redningsmandskab fra land skal orientere sig på plancherne i røgdykkerskabet, er korrekt angivelse af rumnummeret afgørende for hurtig indsats til den rigtige lokalitet om bord. En opdateret udgave af hæftet KUSTODE INFO blev uddelt til kustoderne. Master-mappen i containeren er ligeledes blevet opdateret. Årets første åbningsperiode påsken var præget af ustabilt vejr. Ihærdig markedsføring af SÆLEN, førte dog til, at et pænt antal gæster mødte op til rundvisning i SÆLEN. De fleste benyttede ventetiden mellem holdene i SÆ- LEN til også at gå en runde i PEDER SKRAM. Som tidligere varskoet, åbner fregatten igen lørdag den 1. juli. Der holdes åbent alle dage, også mandage, frem til og med tirsdag den 15. august. Skiltet ved indkørslen til Nyholm er blevet udskiftet, således at det IKKE skal vendes dagligt, men først ved lukketid den 15. august. I lighed med tidligere år, er årets generalforsamling planlagt til en lørdag, nemlig den 23. september (se den foreløbige orientering side 23). Som nogle af Venneforeningens medlemmer vil vide, udsender jeg lejlighedsvis et Nyhedsbrev til de medlemmer, som har meddelt bestyrelsen deres mailadresse. Jeg har modtaget mange positive tilbagemeldinger. Nyhedsbrevene tilsigter at supplere medlemsbladet med aktuelle oplysninger til medlemmerne. Jeg skal derfor opfordre de medlemmer, som har en mailadresse, og som ikke allerede er på vores mailingliste, til at melde sig. Det kan ske på Leif Rostgaard Sørensen Formand Venneforeningens blad Juni

6 Nyt fra Fonden Af viceadmiral Jørgen F. Bork V interen har jo været lang, trist og kold med flere snefald, hvilket har været belastende for arbejdet om bord, som primært måtte koncentreres om indenbords arbejder med lejlighedsvis negative temperaturer. Men arbejdet er gennemført med fortsat god assistance fra Per Jetting, Jan Hartmann og nu også Peter Sahlertz fra Fondens bestyrelse, som efter pensionering er trådt aktivt til. Et omfattende arbejde pågår med renovering af det indre i agterste mast og skorsten, hvor der er omfattende rustangreb og tæringer, og hvortil bedre svejseudstyr er indkøbt. Dette arbejde er højt prioriteret. Af afsluttede arbejder skal jeg nævne: Cirkulære låg /plader med en diameter på 2 meter er monteret på turbineudstødene i skorstenene. Stb. anker er monteret af hensyn til sikkerheden under vintervejret - men mangler fortsat maling. 10 KW generator til nødbelysning er nu placeret mellem skorstenene Stb. torpedorør - flot renoverede - er igen ombordtaget. Jeg skal endvidere nævne at 4 stk. torpedoer - TI, Tpol og Tp63 - er modtaget og foreløbigt placeret på Elefanten, og at vi i nær fremtid vil modtage 4 stk. 20 mm Oerlikon kanoner med affutager, som til sin tid vil blive monteret på Harpoondækket. Vi har indgået en lejekontrakt med Modelbyggergruppen af 1999 med henblik på at etablere en udstilling af skibsmodeller fra den kolde krigs periode i Sea Sparrow centralen, og klargøring af denne central er i gang. Teknisk leder Thomas Bork har udfærdiget en omfattende instruktionsbog for nødprocedurer - forholdsregler ved indtrufne nødsituationer - som blev gennemgået med Venneforeninges kustoder ved et møde forud for åbningsperioden i påsken, og som vakte berettiget tilslutning. Vi ser nu frem til at den længe indvarslede renovering af bygning 2 på Elefanten vil blive udført i løbet af året, og at vi kan overføre salg af billetter og souvenirs fra containeren til nve lokaliteter fra år Jeg skal sluttelig nævne, at vi i året 2005 havde gæster i åbningsperioderne, hvortil kom deltagere i 52 arrangementer udenfor disse perioder - i alt besøgende. År 2006 tegner lovende, idet vi i påsken have en foreløbig rekord på besøgende, og jeg ser frem til at vi i fortsat godt samarbejde kan øge besøgstallet betragteligt - det fortjener vort museumsprojekt. Med venlig hilsen Jørgen F. Bork 6 Venneforeningens blad Juni 2006

7 PEDER SKRAM s første leveår. Af kommandør Jørgen Stilling (Kommandør Stilling fulgte fregattens bygning, forestod de indledende prøvesejladser og blev ved kommandohejsningen den 25 maj 1966 fregattens første chef (Red.)) Bygningen. Fregatten PEDER SKRAM blev bygget på Helsingør Skibs- og Maskinbyggeri som SKRAM betalt af USA og søsterskibet HERLUF TROLLE af Danmark. PEDER SKRAM blev søsat i Helsingør den 20. maj 1965 i nærværelse af Hans Majestæt Kong Frederik IX. De første besætningsmedlemmer mødte til tjeneste i løbet af januar det følgende år. Fregattens længde er 113 meter og standarddeplacementet tons. Den Den 11. oktober 1966 havde vi en meget interesseret Kong Frederik IX om bord på en heldagssejlads oppe i Kattegat. den næstsidste nybygning under det oprindelige hovedarmering var to dobbelte dansk-amerikanske Cost Sharing Programme 5 (127 mm) kanontårne i forskibet. et våbenhjælpeprogram, Det øverste tårn blev senere erstattet af hvor U S A afholdt halvdelen af udgifterne missilbevæbning. og modtagerlandet Danmark den anden halvdel. I praksis blev PEDER Ł Venneforeningens blad Juni

8 Maskineriet. Det mest revolutionerende var fremdrivningen, som var af den såkaldte CODOG type (Combination Of Diesel Or Gas Turbine) - d.v.s. kombineret diesel og gas. Dieselmotorerne til krydsfart var normale, turboladede General Motorer med en samlet effekt på hk. Gasturbinemaskineriet bestod af modificerede gasgeneratorer fra Pratt & Whitney, kendt for stor driftssikkerhed i DC-8 flyene. Kraftturbinen og reduktionsgearet fælles for kraftturbine og dieselmotor blev fremstillet af svenske Stal Laval i samarbejde med Helsingør Skibsværft. Anvendelsen af en flygasturbine i et skib af PEDER SKRAM s størrelse skete for første gang og blev derfor fulgt med stor interesse af vore allierede og formentlig også af vore modstandere. Det gav blandt andet anledning til, at fregatten blev inviteret til USA, hvor US Coast Guard havde planer om bygning af fregatter på størrelse med PEDER SKRAM. På et andet punkt var PEDER SKRAM teknisk banebrydende. Vendbare skrueblade havde længe været kendt og benyttet. Men den erfarne svenske fabrik KaMeWa (Karlstads Mekaniska Werkstad ) havde aldrig været stillet overfor opgaven at konstruere skruer med vendbare skrublade til en så høj effekt hk per skrueaksel. Når fregattens fart skal være højere end den almindelige krydsfart, som dieselmotorerne giver, startes gasturbinerne op og er straks ydedygtige. Når turbinernes omdrejningstal øges, kobler de automatisk ind, og dieselmotorerne kobler ligeledes automatisk ud og kan så stoppes eller fortsætte driften i tomgang. Man kan således under fart glidende skifte fra dieselmotorernes hk til gasturbinernes hk. Prøvesejladserne. Den 5. marts 1966 kl indledte vi prøvesejladserne i Kattegat. Vi var tilbage på værftet kl uden at én eneste af prøverne måtte tages om. Prøveprogrammet fortsatte de følgende dage absolut med størst hjertebanken hos værft og underleverandører den dag, KaMeWa skruerne og gearet skulle bestå prøven fra Fuld kraft frem til Fuld kraft bak. Fra en fremdriftsfart på 33 knob stoppede fregatten på 37 sekunder. Fregatten rystede sig, men den holdt. Efter den sidste prøvetur med fregatten PEDER SKRAM blev skibet overtaget af Orlogsværftet. Billedet viser, at overtagelsespapirerne bliver underskrevet af skibschefen, kommandørkaptajn J. V. Stilling, underdirektør C. Sørensen fra Orlogsværftet, underdirektør G. Waagepetersen og direktør E. Kampe fra Helsingør Skibsværft. Den 29. marts 1966 overtog Søværnet fregatten fra værftet og forlagde til Holmen, hvor Hans kongelige Højhed Arveprins Knud stod på kajen og var den første til at modtage den nye fregat. Ł 8 Venneforeningens blad Juni 2006

9 Kommandohejsningen. Den 6. april 1966 foregik den højtidelige kommandohejsning, som imidlertid måtte gentages den 25. maj, hvor den officielle overdragelse af fregatten fra den amerikanske stat fandt sted. Dette markeredes ved nedhaling af Stars and Stribes og efterfølgende hejsning af orlogsflaget (se bagsiden af bladet). Ceremonien afsluttedes med en kort præsentationssejlads på Sundet for indbudte gæster fra begge lande. (foto Marinens biblioteks arkiv) Fortsatte søprøver. Derefter gik det slag i slag med afprøvninger og demonstrationer herunder prøveskydninger, afprøvning af ankre, bugsering og støjmålinger, hvor i øvrigt den canadiske marine deltog med stor interesse. Senere fik Forsvarsminister Victor Gram en prøvetur. Den 11. oktober 1966 havde vi en meget interesseret Kong Frederik IX om bord på en heldagssejlads oppe i Kattegat. For at prøve fregattens søegenskaber i mere åbent farvand sejlede vi i perioden 27. juni til 14. juli en tur til Bergen, derfra til Londonderry i Nordirland og via Portsmouth retur til Holmen. Amerikatogt. Som sagt var interessen for CODOG fremdrift stor i den amerikanske marine. Forsvarsministeriet efterkom derfor en Venlig hilsen invitation til et anløb i Norfolk og Wash- Jørgen Stilling Venneforeningens blad Juni ington D.C. med tilbud om efterfølgende støjkontrolmåling på en bane ud for Nassau på Bahamas. Formålet med målingerne var at bestemme CODOG maskineriets og de vendbare skrueblades støjmønster sammenlignet med normale fremdriftsformer med skruer med fast stigning. Resultatet af målingerne var så tilfredsstillende, at Coast Guard byggede et antal skibe med fremdrifts-maskineri som i PEDER SKRAM. Vi afgik fra Holmen den 26. oktober 1966 via Azorerne for oliefyldning til Norfolk. Her medførte et samtidigt NATO admiralsmøde, at fregatten fik besøg af fyrre interesserede admiraler til omvisning om bord. Fra Norfolk forlagde vi ad Potomac River til Washington D.C., som jo ikke er en egentlig havneby. Så fregatten fyldte godt i landskabet. Fra Washington D.C. tilbage til det åbne hav med kurs mod Bahamas, hvor den varme Golfstrøm tog godt imod os. De omtalte målinger var meget grundige og indebar adskillige anløb af Nassau, hvor teknikere justerede de maskinelle støjkilders ophæng og fundamenter, mens besætningen nød festlige feriedage i det dejlige caribiske klima. Vi afsejlede fra Nassau den 3. december 1066 med kurs mod Madeira, hvortil vi ankom den 12. december og fyldte olie. Med afgang den 14. december vendte vi næsen hjemover. Vi blev modtaget af en rigtig piver i Nordsøen. Den 19. december var fregatten med sin 147 mands besætning tilbage på Holmen efter et godt og begivenhedsrigt første leveår. Afslutning. Efter jul skulle PEDER SKRAM afleveres til garantieftersyn på byggeværftet i Helsingør, og vi kunne forberede os på prøvesejladser for værftet med søsterskibet, HERLUF TROLLE. Men det er en anden historie!

10 Chef PEDER SKRAM Af kommandør Helge Nielsen E fter et år som chef for HERLUF TROLLE, faldt det i 1968 i mit lod at blive den første operative chef for PEDER SKRAM. Fra den dag da konstabler og værnepligtige stillede på kajen foran deres nye tjenestested, til vi to år senere havde gennemført 3 måneder som det første danske overfladeskib i STANDING NAVAL FOR- CE ATLANTIC (STANAVFORLANT). det svejtsiske CONTRAVES ildledelsesanlæg, (M64) og følgelig at den operative enhed, jeg fik betroet var en kanon-armeret fregat med 2 dobbelte 5 kanontårne, plus et antal 40 mm antiluftskyts, og altså et moderne ildledelsesanlæg. Medens SEA SPARROW og HARPOON missiler kun var en fremtidsdrøm i min tid. Som artilleriuddannelses enhed forekom tilværelsen nok travl, men lidt ensformig, og der er ingen eller kun få konkrete erindringer hos mig fra denne periode. En adoption i Århus med udveksling af skibs og byvåben, ved traditionelle besøg på rådhus, og lunch ombord, men i dette tilfælde også med en venstreorienteret anti NATO demonstration på kajen med plakater om PEDER SKRAMMELPLADS. Sådan var holdningerne jo ofte i ungdomsoprørets år Vi deltog i de danske, norske og tyske motortorpedobådes årlige øvelsesperiode i maj, med visitter i Kiel og Oslo. Der var en DANEX periode hvor Admiral Helms brugte PEDER SKRAM som flagskib og FGE s eskadrechef som stabschef, derfor måtte jeg følgelig slå mig ned i det senere sonarrum, og bruge det som søkahyt. Vi var bl.a. i England, hvor Royal Navy ville undervise i procedurer for korrektion i skydning mod mål i land - men da PEDER SKRAM ramte plet i første sal- I dag, næsten 40 år senere, må jeg nok erkende at jeg ikke altid kan skelne mellem begivenheder i HERLUF TROL- LE i og PEDER SKRAM i Et godt eksempel er installationen af fregatternes torpedoarmering. Det kan have været i HERLUF TROLLE, men jeg tror nu nok det var i PEDER SKRAM. Men uanset hvor og hvornår, glemmer jeg ikke det første - eller et af de første prøveskud, syd for Hesselø. Torpedoen gik fint af sted, men gav sig til at cirkle bagbord over, på jagt efter fregatten, indtil vi overgav os med et styrbordsdrej bort, fra den boblende torpedobane. Da torpedoen var bjærget konstateredes et bøjet rorsblad - det ligger i dag som papirvægt på mit skrivebord, - som et minde om en begivenhed i livet, som kunne være endt meget værre. Medens tidspunktet for torpedo armeringen således fortaber sig i min erindring, så ligger det jo fast at PEDER SKRAM i blev udstyret med ve, måtte øvelsesledelsen flytte os væk Ł 10 Venneforeningens blad Juni 2006

11 fra, og derefter tilbage til målet. Eller da PEDER SKRAM havde et havari Der var i øvrigt en middag i det historiske HMS VICTORY, hvor admiralen og bet af få dage fik den havarerede turbi- på en gasturbine i Antwerpen, og i lø- hans stabchef deltog, medens flagskibets chef måtte tage vagten ombord. en reserve fra Danmark med MOBA, ne op, (gennem en skorsten), fik leveret I foråret 1970 skete så tre væsentlige og fik erstatningen monteret og køreklar. Fregatten kunne efterfølgende ting, dels hejste HERLUF TROLLE kommando efter sin installation af mødes med resten af styrken i Kanalen, uden tab af en eneste øvelsesdag. CONTRAVES og indgik sammen med PEDER SKRAM og korvetten FLORA i Mindeværdigt var også en dag da PE- Fregatdivision 1, med PEDER SKRAM DER SKRAM kunne deltage i et officielt som flagskib. flådebesøg i den danske hovedstad - en PEDER SKRAM fik etableret et operativt sonarsystem (MS 26), og endelig krydret med en joke fra besætningen. ret så usædvanlig oplevelse, som blev forlagde PEDER SKRAM til Håkonsvern Jeg havde i en pep-talk til besætningen på vej til Håkonsvern bl. a. sagt, at i Norge hvor fregatten d. 1 APR indgik i STANAVFORLANT, der var under kommando af den canadiske Commodore senere d. 13 MAJ gerne skulle være vi ved ankomsten til København 5 uger Boyle. kendt som Second to None, og da vi I STANAVFORLANT var hverdagen til gik ind til Langelinie havde slynglerne søs domineret af rutineprægede øvelser, evolering, øvelsesskydninger, sig- banner på bådedækket med inskriften uden mit vidende, lavet og strakt et naløvelser, havariøvelser, etc., men ind SECOND TO NONE. imellem skete der også mere mindeværdige ting. F. eks. da den engelske modore Boyle styrken i to divisioner, Efter besøget i København delte Com- fregat LEANDER og PEDER SKRAM under et ophold i Haugesund i Norge, op- Canada, USA, England, Holland og Por- den ene var de fem større enheder fra levede en lokal storbrand, hvor et tugal, som ikke var hjemmevante i The brandsluknings og røgdykkerhold, fra Baltic Sea, derfor skulle de en tur i PEDER SKRAM, gjorde sig særlig bemærket, og fregatten høstede stor an- De fire mindre enheder PEDER Østersøen. erkendelse for sin indsats. SKRAM, tyske AUGSBURG og de to norske fregatter TRONDHEIM og NAR- VIK, blev sendt ud i Nordsøen med mig som Divisionschef qua ældste skibschef. I juni trak styrken sydpå til et besøg i Lissabon. Efter den første landlov i Portugals hovedsted stod mine gaster i kø for at blive klippet - de havde jo indtil da haft tilladelse til langt hår, mod at bære hårnet i maskinen og ved skytset - men den langhårede mode var ikke po- Ł Venneforeningens blad Juni

12 Fregatter af Oslo klassen Der blev oprindelig bygget fem fregatter af Oslo-klassen, De blev bygget i årene 1963 til 1966, men har senere gennemgået flere moderniseringer. I dag sejler tre af fregattene, KNM BERGEN, KNM TRONDHEIM og KNM NARVIK. Siste Oslo-klasse vil sikkert sejle frem til Siste Oslo-klasse vil sikkert selle frem til pulært hos de portugisiske piger! Efter Lissabon og generelle forlægningsøvelser, opstod den eneste politiske uoverensstemmelse i styrken, da vi gik ind til Gibraltar, - så sejlede den portugisiske destroyer hjem til Lissabon, for ikke at træde sin Iberiske storebror over tæerne. For os andre var Gibraltar og dens berømte abe en stor oplevelse. Efter endnu et kort ophold i Lissabon drog styrken så vestpå til Azorerne, for mig og den øvrige besætning i PEDER SKRAM, en meget stor og anderledes oplevelse. Så var afskedens time inde. Med et festligt STEAM PAST skiltes vi efter tre dejlige og begivenhedsrige måneder. STANAVFORLANT styrken drog vestpå til USA, og PEDER SKRAM sejlede nordpå. For mig personligt var der dog endnu et festligt punktum. Vel tilbage på Holmen fortøjede vi på siden af HERLUF TROLLE, med min ven og klassekammerat Jørgen Sander Larsen som chef, vi havde i fællesskab inviteret vore lærlingekammerater til 30 års jubilæum hos cheferne på Flådens to største enheder. Også ja, så var min tid forbi, - jeg sejlede PEDER SKRAM til Flådestation Frederikshavn, for at aflevere den til en anden god ven Otto Westergaard, som jo desværre ikke kan videreføre krøniken om Fregatten PEDER SKRAM. 12 Venneforeningens blad Juni 2006

13 Chef for fregatten PEDER SKRAM og 1. Fregatdivision i perioden 1. april juli Af viceadmiral Jørgen F. Bork U dkommando som skibschef har i Flådens århundredgamle historie altid været betragtet som noget næsten sakrosankt - og det med rette. En sådan beordning er et højdepunkt i enhver søofficers karriere, og de pålagte pligter og ansvar, og den hermed forbundne dybe tilfredsstillelse er i princippet helt uafhængig af skibets type og størrelse. På trods heraf var det efter mange udkommandoer som skibschef - begyndende den 2. november 1951 i motortorpedobåden Glenten - alligevel med særlig begejstring at jeg den 8. november 1974 modtog et brev fra Chefen for Søværnet som beordrede mig til tjeneste som chef for fregatten PEDER SKRAM fra den 1. april 1975 at regne. En medvirkende årsag hertil var de muligheder der forelå for i særlig grad at operere på åbent hav i NATO-regi i Standing Naval Force Atlantic, og der afprøve vore færdigheder og professionalisme, og dermed hævde flagets ære, og oplevelserne blev legio. I april 1975 var PEDER SKRAM eskorte ved det svenske kongepars statsbesøg i Denmark, og i maj 1975 eskorterede fregatten DANNEBROG i Kongedeling til Leningrad ved H.M. Dronningens og H.K.H Prinsens statsbesøg i Sovjetunionen - det første statsbesøg af et kronet statsoverhovede efter 2. verdenskrig. Efter deltagelse i alle årets øvelser, incl. STANAVFORLANT i danske farvande, var fregatten værtsskib ved NATO's generalsekretær Joseph Luns' officielle besøg i Danmark i december 1975, hvor denne beskrev PEDER SKRAM som "this magnificent unit of the Royal Danish Navy". Efter den 8. januar 1976 at have fejret 1000 dage under kommando fortsatte fregatten sin deltagelse i øvelserne, som kulminerede med 10 ugers intens øvelsesvirksomhed i STANAVFOR- LANT, deltagelse i USA's bicentennial celebrations i New York den 4. juli, og øvelsesvirksomhed på hjemrejsen over Atlanten med britiske og hollandske enheder. Det hollandske forsyningsskib ZUIDERKRUIS Venneforeningens blad Juni Ł

14 En dramatisk episode opstod under STANAVFORLANT hvor det hollandske forsyningsskib ZUIDERKRUIS under en replenishment øvelse kolliderede med den vesttyske destroyer ROMMEL, og hvor PEDER SKRAM midt i oliefyldningen fastholdt i en "spån wire" med voldsomt pæletræk kun undgik at blive tromlet ned ved 4 gange at manøvrere med fuldt bagbords og styrbords ror. Deltagelse i USA's 200 årsdag var en stor oplevelse for besætningen, og PE- DER SKRAM vakte stor opmærksomhed ved at være det eneste skib blandt 52 deltagende i den internationale flådeparade på Hudsonfloden, der ikke brugte bugserassistance ved efterfølgende havnemanøvre - det var lidt usædvanligt med gasturbinedrift på Hudsonfloden. I november 1976 var STANAVFOR- LANT igen i danske farvande, og PE- DER SKRAM og 1. Fregatdivision deltog naturligvis i alle øvelserne med denne styrke. Året efter i 1977 var PEDER SKRAM tilbage som deltager i STANAVFOR- LANT under træning i den engelske kanal hos Flag Officer Sea Training i Portland, og fregatten fik særlig ros for sin evne til at udføre "Shore bombardment" (som artillericentral ALPHA var specielt bygget til). Ved en senere forlægning ud i Atlanten kom PEDER SKRAM på højde med Lands End om natten ud for endnu en af de dramatiske hændelser, der kan indtræffe i forbindelse med betjening af avanceret udrustning og våbensystemer. Styrkens 8 enheder (the big 8) var formeret i 2 kolonner, hvor den britiske destroyer førte den ene, og PEDER SKRAM den anden, og hvor opgaven var at lægge den modsvarende enhed i den anden kolonne i silhuet ved anvendelse af lysgranater. Ved en fejltagelse blev HMS LONDON s 4 kanonløb ikke eleveret som påkrævet med resultat, at LONDON skød direkte på PEDER SKRAM, og første salve lå langs fregattens styrbords side, hvilket sås tydeligt i månens lys på havoverfladen. Ved en lynhurtig reaktion fra PEDER SKRAM blev LONDON s beskydning stoppet inden anden salve, håndfast men venskabeligt, for vi var jo blandt gode venner (de bedste). HMS LONDON Det hører også med i billedet af fregattens formåen at maskinbesætningen gennemførte en udskiftning af agterste gasturbine i rekordtempo. Kort før en forlægning til Wilhelmshafen til en stor NATO øvelse, der skulle tage sin begyndelse en mandag morgen kl konstateredes et havari på turbineskovlene, og fregatten forlagde fra Holmen til Nakskov værft fredag aften 02 seilede ind i tørdokken lørdag kl Ł 14 Venneforeningens blad Juni 2006

15 PEDER SKRAM på vej gennem Kielerkanalen. Den demonterede turbine blev hejst op gennem agterste skorsten og en ny - transporteret til Nakskov af den mobile base (MOBA) - blev firet ned samme vej. Søndag kl sejlede fregatten fra Nakskov via Kielerkanalen mens besætningen monterede den nye turbine, Den 9. juni strøg PEDER SKRAM kommandoen i Frederikshavn for at blive udrustet med taktisk dataudstyr og missiler, og en dybt professionel og sammensvejst besætning overførtes til HERLUF TROLLE og anden tjeneste i søværnet. og efter passagen af kanalen mandag morgen kl afholdtes tilfredsstillende fartprøver, og kl anløb fregatten Wilhelmshafen - sådan! Under overværelse af Flådens daværende ledelse demonstreredes fregattens artilleri ved en fægtningsskydning i Kattegat den 1. juni 1977, hvor PEDER SKRAM samtidigt engagerede 2 sømål og 1 luftmål og derefter aflagdes et sidste besøg i adoptionsbyen Århus hvor hele besætningen - undtagen fornøden vagt om bord - fejrede togtets nære afslutning med en teateraften. Jørgen F. Bork Venneforeningens blad Juni

16 Chef PEDER SKRAM Af kommandør Jørgen Jakobsen I august 1979 overtog jeg kommandoen på PEDER SKRAM. Fregatten var netop kommet fra midlife konversion og var bemandet med en for største partens vedkommende veluddannet besætning fra HERLUF TROLLE. Det var marinens fornemste udkommando, og jeg gik ind til jobbet med stor ydmyghed. Jeg blev samtidig chef for 1. fregatdivision og flådens flagskipper. Ind imellem efterårets øvelsesvirksomhed og afprøvning af de nye våbensystemer, fik vi tid til at aflægge et besøg i vor adoptions by Århus. I november fik vi besøg af forsvarsudvalget med Mette Vinge i spidsen, og nogle dage senere fandt også forsvarsminister Poul Søgaard tid til at beære os med et besøg. Der blev også tid til at besøge admiral Peder Skrams grav på Østbirk kirkegård. Der var stor modtagelse på rådhuset, og vi forærede byen et stok anker, som blev opstillet på havnen. Den 14. januar 1980 havde vi stor flådeparade i København som sluttede med en Sailpast på sundet til ære for den afgående chef for søværnet viceadmiral Thostrup. I februar var vi i Stavanger området for at afprøve vort nye luftforsvarssystem, Sea Sparrow. Det blev en stor succes, systemet var operativt hele tiden og vi fik kun træffere. I april forlagde vi til Lofoten for at støde til den stående Atlanterhavs styrke (SNFL). I den følgende tid havde vi øvelser med norske, tyske, engelske, hollandske og danske styrker, og vi besøgte Tronhjem, Antwerpen, Brest, Århus og Bremen. Det er uhyre vigtigt, for et skib som PEDER SKRAM at komme med i en international styrke over en længere periode, for derved at kunne blive målt og vejet på andres og ikke kun danske præmisser. 16 Venneforeningens blad Juni 2006 Ł

17 Vi faldt hurtigt til i styrken og fik rosende omtale af styrkechefen ved periodens afslutning. Under DANEX I i juni blev PEDER SKRAM beordret til at afvise et polsk landgangsfartøj fra dansk territorial farvand ved Hesselø. Det affødte en del ståhej og en protest note. I juli og august havde vi i fregatten forhøjet beredskab på grund af den polske krise i Østersøen, en krise som dog heldigvis gik i sig selv igen. PEDER SKRAM deltog i september 1980 i den store NATO øvelse Teamwork. Øvelsen foregik i Atlanten og Nordsøen og var delt i to faser. Vi var på blåt parti i fase 1 og rødt i fase 2. Vi havde ingen tankskib til rådighed som rød, men klarede os med en uofficiel natlig oliefyldning i Esbjerg midt under fasen. Under DANEX II i november var PEDER SKRAM kommandoskib for chef SOK admiral Thiede. Det medførte ekstra byrder for besætningen, men også spændende diskussioner med admiralen og hans stab. I februar 1981 havde chefen for fregateskadren planlagt en 2 ugers øvelse i Kattegat og Skagerrak, som omfattede missil og artilleriskydninger, en mindre taktisk øvelse og evoleringer med mere. Sea Sparrow skydningerne fra PEDER SKRAM, HERLUF TROLLE og NIELS JU- EL i skydeområdet vest for Stavanger blev afviklet fuldt tilfredsstillende. Den 27 februar efter sidste skydning midt på eftermiddagen sejlede 1. fregat division i kølvandsorden mod Kristianssand. Under forlægningen initierede eskadrechefen en øvelse af typen Generel drill, ledet af eskadre staben. Da kontrolstaben skulle sættes i vandet fra NIELS JUEL i en af de store gummi både, kæntrede denne og de 6 ombordværende blev kastet i vandet. Det lykkedes hurtigt at få de 4 bjerget indenbords. Den femte døde samme aften på grund af svære kvæstelser i hovedet og den sidste blev først fundet flere måneder senere. Enhederne forblev efter den tragiske hændelse lang tid i området og gennemførte en minutiøs men forgæves eftersøgning. Den 1. april 1981 skulle SNFL have ny chef. Kommando skiftet, som er meget pompøst, foregik i Chatham. Den afgående chef en engelsk kommandør, som vi i PEDER SKRAM kendte fra sommeren 1980, bad specielt om, at PEDER SKRAM kunne være til stede. Med den nye hollandske chef kom vi på en hæsblæsende tur rundt i alle nord europæiske farvande og deltog i øvelser af enhver art. PEDER SKRAM var nu en veltrimmet og fuldt uddannet anti surface fregat. Vi viste Nato flag og styrke i området øst for Bornholm og i det nordligste Norge, og vi besøgte København, Tromsø og Kristianssand. Ved afskeden takkede styrke chefen for vores indsats, han vurderede PEDER SKRAM til at være i den bedste tredjedel af styrken, og efter en tårevædet men farverig farvel Sailpast i Skagerrak forlagde vi til København. Jeg overgav kommandoen til min efterfølger den 30. juli 1981, efter to for mig meget givende år i marinens bedste fregat med verdens bedste besætning. Jørgen Jakobsen. Venneforeningens blad Juni

18 Næstsidste chef for PEDER SKRAM Af viceadmiral Knud E. J. Borck Déjà vu og en cirkel sluttet I slutningen af 80erne var fregatternes udrustning organiseret sådan, at den ene var fuldt bemandet og fuldt operativ, mens den anden var udrustet som såkaldt nøgleenhed, hvor visse nøglefunktioner om bord var bemandet i begrænset omfang, og hvor operativt beredskab og udholdenhed følgelig var lavere. Den fuldt udrustede fregat havde et højt aktivitets niveau med mange sejldage, nøglefregatten markant lavere aktivitet med færre dage til søs. Med regelmæssige, ganske lange mellemrum byttede fregatterne udrustningsstatus. I forbindelse med et sådant bytte tiltrådte jeg den 8. januar 1986 som chef for PEDER SKRAM, der indtil da have været udrustet som nøgleenhed og nu i alle måder skulle være fuldt bemandet, fuldt udrustet og fuldt operativ. Jeg var dengang relativt nyslået kommandørkaptajn, og jeg kom direkte fra HERLUF TROLLE, så embedet som fregatchef var mig ikke fremmed. Men at hejse mit kommandotegn i PEDER SKRAM var noget ganske særligt. For mig var det på sin vis at komme hjem igen. Allerede 16 år tidligere, dengang som kaptajnløjtnant, havde jeg gjort tjeneste om bord som navigationsofficer - forkortet NO - svarende til, hvad man i dag kender som operationsofficer (OPO). I den periode bidrog Danmark for første gang med et skib til STANAVFORLANT, og PEDER SKRAM indgik i styrken i ca. tre måneder. Min tiltrædelse i PEDER SKRAM rummede naturligvis for mig et stærkt islæt af déjà vu, men de 16 år var ikke gået sporløst over nogen af os. I hvert fald havde fregatten ændret både egenskaber og ydre siden 60erne. Den var ikke længere i hovedsagen et artilleriskib, men havde nu missilsystemer mod såvel overflade- (HARPOON) som luftmål (SEA SPARROW). Også trådstyrede torpedoer var tilføjet bevæbningen. Til gengæld var den ene 127 mm pjece med den dertil hørende besætning og ammunitionsbeholdning sat i land. Kommando- og kontrol faciliteterne var udbygget betydeligt, og - om end i relativ beskeden målestok - havde operativ elektronisk datahåndtering holdt sit første indtog (CEPLO). Operationsrummet var totalt ændret og teknisk opdateret, siden jeg var der sidst. I forhold til min første periode havde PEDER SKRAM med sin nye udrustning et betydeligt større og mere effektivt operativt potentiale. Skibets søegenskaber var forandrede på grund af ændrede vægte, og ændret vægt fordeling om bord. Også skibets silhuet var forandret efter min mening ikke til det bedre efter ændringer i overbygning og opstående. Besætningen var noget mindre, og så 18 Venneforeningens blad Juni 2006 Ł

19 var omgangsformerne langt mindre formelle og stive end for 16 år siden så vidt jeg kunne bedømme uden negative følgevirkninger for tjenestens udførelse. Alle skibets officerer var nu underbragt i en fælles officersmesse imod tidligere to, og skibets sergenter havde fået deres egen messe. Selv om fregatterne var omtrent lige gamle, var der sidst i 80erne forskel på deres materielmæssige tilstand. PEDER SKRAM s maskinerier var mere slidt end HERLUF TROLLE s. Modsætningsvis havde en brand i HERLUF TROLLE efterladt en del uønskede spor i skibets elektronik, angiveligt på grund af syreholdige røggasser. I folkemunde forlød det, at man ville få en ideel fregat ved at skære begge skibe over i vandlinien og så matche PEDER SKRAM s overdel med HERLUF TROLLE s understel. I de første par måneder af min tid om bord var alle travlt optaget af at bringe PEDER SKRAM fra nøglestatus til fuldt operativt niveau. Stilstand eller lavt aktivitetsniveau er ikke altid gavnligt for skibe og deres tekniske udrustning, og det var en betydelig udfordring at vække PEDER SKRAM fra nøglestatus. Men efterhånden var alle maskinerier og tekniske systemer gennemgået og trimmet, fulde beholdninger etableret og den almindelige vedligeholdelse intensiveret nu med en fuld besætning og mange hænder til rådighed. I denne periode deltog fregatten i operativ virksomhed i begrænset omfang. Men min periode som chef for PEDER SKRAM blev i øvrigt domineret af skibets deltagelse i STANAVFORLANT. I Brest meldte jeg mig den 29. april til STANAVFORLANTs hollandske chef, og PEDER SKRAM indgik samme dag i styrken, der derefter omfattede enheder fra otte nationer. Efterfølgende opererede fregatten sammen med styrken i Norske Havet, Skagerrak, Nordsøen, Den Engelske Kanal, Atlanterhavet og Middelhavet. Styrken anløb i perioden Bergen, Antwerpen, Lissabon og Den Helder. I Lissabon havde jeg glæden at gense en af mine chefer fra min første tjenesteperiode i fregatten16 år tidligere. Kommandørkaptajn Otto Westergård (chef 31/ / ), dengang pensioneret og bosat i syd Spanien, havde jeg foreslået at køre til Lissabon og genopleve tilværelsen i PE- DER SKRAM som min gæst om bord. Vi havde nogle meget gode dage sammen. Otto Westergård påstod, at der var spøgelser om bord, og at han om natten så adskillige genfærd fra sin egen tid som chef. Som altid i STANAVFORLANT var aktivitetsniveauet højt og for fregattens besætning anstrengende og lærerigt. 16 år tidligere under sin første medvirken i STANAVFORLANT tiltrak PEDER Ł Venneforeningens blad Juni

20 SKRAM betydelig international opmærksomhed som en teknisk særdeles avanceret konstruktion. I 1986 vakte fregatten også opsigt, vistnok mest fordi man var imponeret over, at det fortsat, trods dens alder, var muligt at holde den i gang og yde en effektiv operativ indsats. Og der måtte virkelig præsteres en gedigen arbejdsindsats - hver dag. Navnlig hjælpe- og udenomsmaskineriet og de ældre varslingsog våbensystemer krævede løbende omsorg og indsats. Det holdt vi så vidt muligt for os selv. Men uændret over de 16 år var besætningens holdning til tjenesten og folkenes helt intakte faglige stolthed og professionalisme. Der herskede en meget veludviklet fornemmelse for PEDER SKRAM s rolle som national dansk ambassadør, ligesom et stærkt fælles ønske om at kunne måle sig med de bedste altid var underforstået og ikke sjældent blev opfyldt. For chefen var dette naturligvis et overordentligt opmuntrende og positivt medspil og tillige en løbende forpligtende udfordring. I Den Helder udgik fregatten af STA- NAVFORLANT og vendte hjem til Holmen den 20 juni iført lang orlogsvimpel og med adskillige familiemedlemmer og pårørende til besætningen om bord. De var taget om bord ud for Helsingør og sejlede med på rejsens sidste etape. Denne deltagelse i STANAVFORLANT blev PEDER SKRAM s sidste og skulle vise sig tillige at være den sidste danske i en rum tid. Ikke før 1992 blev regelmæssig dansk deltagelse genoptaget. Men min chefsperiode i fregatten markerede slutningen af den cirkel, som forbandt fregattens første (1970) og sidste (1986) deltagelse i STANAV- FORLANT og som samtidigt spændte fra min første til min sidste tjeneste ombord. At være chef for PEDER SKRAM var for mig en professionel opgave i særklasse og dertil et stort privilegium. Udover det eksklusive og ultimative ansvar, der påhviler enhver skibschef, rummede posten som fregatchef - især under indsættelse i international sammenhæng - mange positive udfordringer og ikke sjældent glæden over opnåelse af gode resultater takket været en dygtig og velmotiveret besætning. Internationalt samarbejde er et naturligt element i flådens virksomhed, og jeg har altid anset netop denne dimension som både udbytterig og inspirerende og som i særlig grad vigtig for en relativt lille flåde som den danske. At kunne sammenligne sig med udenlandske enheder af tilsvarende type og størrelse over et længere tidsrum var instruktivt og meget motiverende for egen indsats. Som 16 år tidligere kunne PEDER SKRAM inden for de givne rammer og vilkår stadig måle sig med de bedste. Den 27. august på Holmen tog jeg afsked med besætningen, nedhalede mit kommandotegn og overdrog PEDER SKRAM til min afløser. Men for mig selv beholder jeg i taknemmelighed erindringen om et eksklusivt privilegium, om masser af professionelle udfordringer og erfaringer og om mange opmuntrende oplevelser sammen med en glimrende besætning og herlige skibskammerater. 20 Venneforeningens blad Juni 2006

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K

MED KONGESKIBET. Årgang: 18 Juni 1/2012. DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K MED KONGESKIBET Årgang: 18 Juni 1/2012 DANNEBROGSFORENINGEN Det Gule Palæ, Amaliegade 18, 1256 København K DANNEBROGSFORENINGEN Adresse: * Jagtkaptajnen * Det Gule Palæ 18 * 1256 København K. Formand:

Læs mere

LEVNEDSLØB. klasse: Peder Skram type: fregat PEDER SKRAM. værft: Helsingør Skibsværft (NB 370) skrognr: F 352

LEVNEDSLØB. klasse: Peder Skram type: fregat PEDER SKRAM. værft: Helsingør Skibsværft (NB 370) skrognr: F 352 LEVNEDSLØB klasse: Peder Skram type: fregat PEDER SKRAM værft: Helsingør Skibsværft (NB 370) skrognr: F 352 køl lagt: 25 SEP 1964 søsat: 20 MAJ 1965 færdig: 30 JUN 1966 (a) indgået: 25 MAJ 1966 udgået:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009. Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 36. årgang nr. 1 September 2009 Billedet er fra opvisningen på Solbjerg Plads - Foreningernes Dag 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER

VEDTÆGTER. for. Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER VEDTÆGTER for Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 2017 1 NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er "Selskabet DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER" (DT-V). Selskabets hjemsted er København. 2 FORMÅL Stk. 1. Selskabets

Læs mere

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013

Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER. 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Velkommen DANSKE TORDENSKIOLD-VENNER 22. ordinære generalforsamling 13. marts 2013 Aftenens program Velkomst 22. ordinære generalforsamling Arktisk sikkerhed en ligning med mange ubekendte v/ Chefen for

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet.

Carsten Lawets, CLA og Ida Thyssen, IT. CL ønsker et separat dagsordenspunkt vedr. avlsrådet. REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 3-2013 i Langhårsklubben Fredag den 24. maj 2013 kl.: 17:00 i Ejby hallen Deltagere: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Jens Jensen, JJ Leif Hansen, LH Carsten

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Nr. Venneforeningens 3 blad September 2006 September 2006 9. Årgang. 1

Nr. Venneforeningens 3 blad September 2006 September 2006 9. Årgang. 1 Nr. Venneforeningens 3 blad September 2006 September 2006 9. Årgang. 1 Venneforeningen s blad Udgives af foreningen: Fregatten PEDER SKRAM s Venner Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. ISSN:

Læs mere

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve

Historien om. Ketting kirkes skib: Norske Løve Historien om Ketting kirkes skib: Norske Løve 2 Det gamle skib var meget misserabel efter omkring 220 års tjeneste i Ketting Kirke + 25 år på kirkeloftet. Foto: Jens Markussen Foto: Jens Markussen Foto:

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Foreningen Lydum Mølle. Nyt

Foreningen Lydum Mølle. Nyt Foreningen Lydum Mølle Stiftet 16. september 2003 Nyt August 2012-8. årgang nr.2 Foreningen Lydum Mølle har til formål at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling,

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde

Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde Referat af BMI Håndbold bestyrelsesmøde Dato: 5/12-2012 Tidspunkt: 20.00 Sted: Ordstyrer: Referent: Til stede: BMI Egelund, mødelokalet ved cafeteriet Jesper Wolgast Kristian Torp Jesper Wolgast, Kristian

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

AMAGER MARINEFORENING

AMAGER MARINEFORENING Nr. 2 Efterår 2015 25. årg. Medlemsblad og nyhedsbrev for AMAGER MARINEFORENING Velkommen til LOGGEN 2-2015. Sæsonåbningen d. 15. august havde 15 cykelmotionister ude på Tour de Amager med bla. et fint

Læs mere

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne.

På vores tur til Bad Bramsted var Hans Carl og Ronald med ledsager inviteret med, men det var kun Hans Carl og Kirsten der kunne. Vi har haft følgende aktiviteter: 3 Søndag den 13. nov. 2011, Tyrolermusik i Agerbæk. Fredag den 25. nov. 2011, jul i city, herefter julefrokost på Britannia. Søndag den 11. dec 2011, jul i city Søndag

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD

HK HOVEDSTADEN SENIOR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN ALLE SAMLET I ET FÆLLES BLAD HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld dig de nyeste

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon.

Struer jernbaneklub. Januar Mh 304 ved Struer MR center vest d samt formanden Egon. Struer jernbaneklub Januar 2005 Mh 304 ved Struer MR center vest d.2004-09-18 samt formanden Egon. Bestyrelsen: Formand: Egon Petersen 97407433 Kasserer: Erik Linaa 97840687 Bestyrelsesmedlemmer: Kim Hansen

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først!

SPRINGEREN Aug. 2010. Nr. 1. Medlemsblad for Vojens Skakklub. Læs bagsiden først! Nr. 1 SPRINGEREN Aug. 2010 Medlemsblad for Vojens Skakklub Læs bagsiden først! Redaktionelt Al begyndelse er svær. Det må den nye redaktør sande. Men kampen med edb-programmet har foreløbig resulteret

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012

KNUDEN august 2012 KNUDEN 1 August 2012 KNUDEN august 2012 KNUDEN August 2012 1 Sikken en grisefest! Sommerferien og Spejdernes Lejr er nu veloverstået og Broager Drenge trækker igen i arbejdstøjet klar til en spændende efterårssæson. Grisefesten

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Formanden har ordet :

Formanden har ordet : Side 1 Formanden har ordet : Husk at vi den 1. søndag i hver måned har lodtrækning på dit medlemsbevis i programmet: Send en hilsen ca. kl. 11.00 Hjælp foreningen med at vokse. Skaf et medlem. Det koster

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Politik for repræsentation mv.

Politik for repræsentation mv. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Politik for repræsentation mv. I det følgende redegøres for Københavns Kommunes politik for repræsentation m.v. Politikken fastsætter

Læs mere

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2011 den 12. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 49 stemmeberettigede medlemmer var mødt. Inden start på den ordinære

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

PG-Nord. Nyhedsbrev. December

PG-Nord. Nyhedsbrev. December PG-Nord Nyhedsbrev 1999 December Bestyrelsen for PG-Nord Formand: Næstformand: Sekretær: Kasserer: Chefinst.: Klubinst.: Christian Wahl Hvidkildevej 28 C 9220 Aalborg Øst tlf: 22176170 mail: 970226@udd.aalsem.dk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub

autoklubskoda.dk Klubblad nr Danmarks ældste skodaklub autoklubskoda.dk Klubblad nr. 2 2016 Danmarks ældste skodaklub Informationer: Kontaktadresse hos autoklubskoda.dk www.autoklubskoda.dk Klublokale: Skoda i Køge, Tangmosevej 110, 4600 Køge Formand: Jens

Læs mere