Nr. 2 Venneforeningens blad Juni maj Årgang. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 2 Venneforeningens blad Juni 2006 25. maj 2006 9. Årgang. 1"

Transkript

1 Nr. 2 Venneforeningens blad Juni maj Årgang. 1

2 Venneforeningen s blad Udgives af foreningen: Fregatten PEDER SKRAM s Venner Eftertryk er tilladt med tydelig kildeangivelse. ISSN: Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm Solhaven 8, 2990 Nivå. Fregatten PEDER SKRAM s Venner: Kontor: Elefanten, Nyholm, 1439 København K. Giro Sekretærer: Bent Nielsen og Erik Nygaard Bestyrelse: Formand: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Tlf Næstformand/Kasserer: Kaptajnløjtnant Børge Raasthøj Tlf Bestyrelsesmedlemmer: Seniorsergent L. O. Nielsen Peter Lindstrøm Tlf Jens Møller Suppleanter: Jan E. Hartmann Maskinmester Bent Frese-Madsen Revisorer: Kaptajnløjtnant Per Olkjær Nielsen Orlogskaptajn Henning Egholm Revisorsuppleant: Kaptajnløjtnant C. J. Hougaard Larsen Internet adresser: Fregatten s hjemmeside: Radiodivisionen s hjemmeside: Fregattens adresse: Fregatten PEDER SKRAM Elefanten, Nyholm, 1439 København K Telefoner: Fregatten: Særarrangementer: Jørgen F. Bork: Teknisk Leder: Thomas Bork Indhold: 3. Redaktionelt Formanden har ordet. 6. Nyt fra Fonden PEDER SKRAM s første leveår Chef PEDER SKRAM Chef PEDER SKRAM Chef PEDER SKRAM Næstsidste chef for PEDER SKRAM Venneforeningen Nyt fra Radiodivisionen. 25. Meddelelser fra foreningen. 27. Indmeldelseskupon. Forsidebillede: Orlogskaptajn Sven Voxtorp har tegnet dette billede i anledning af PEDER SKRAM s jubilæum. 2 Venneforeningens blad Juni 2006

3 Redaktionelt: F or 40 år siden, den 25 maj 1966 hejste fregatten PEDER SKRAM kommando for første gang, det fejrer vi med udgivelsen af dette blad. En række af tidligere skibschefer har skrevet om hvordan de har oplevet deres tid som chef for fregatten, og alle chefer er enige om at det har været en særlig ærefuld periode af deres karriere i Søværnet. En af vore medlemmer, og måske kommende redaktør af Venneforeningens blad, Finn Hillmose, har designet et jubilumslogo, som kan ses flere steder i bladet, vi siger tak! Vi skal også huske at Venneforeningen fejrer 10 års fødselsdag d. 2 juli, i den anledninger der en artikel om starten af foreningen. Af pladshensyn er alt andet stof til bladet, bl. a. fortsættelsen af Svenn Storgaard, og Palle Kruses artikler, udsat til næste udgivelse, som kommer omkring d. 1 september. Peter Lindstrøm Blad nr. Deadline Udkommer august 2006 september november 2006 december februar 2007 marts maj 2007 Juni 2007 Venneforeningens blad Juni

4 Formanden har ordet D enne udgave af Venneforeningens medlemsblad er udformet som et jubilæumsskrift og søges udsendt omkring 40 års dagen for fregatten PEDER SKRAM s første kommando-hejsning den 25. maj Et antal af fregattens tidligere chefer har bidraget med erindringer fra deres tjeneste om bord, ligesom formanden for Fonden PEDER SKRAM, viceadmiral Jørgen Bork, orienterer om Fondens virke siden købet af fregatten i Jubilæumsskriftet markerer også 10 året for stiftelsen af Fregatten PEDER SKRAM s Venner den 2. juli Et antal af Venneforeningens medlemmer, som har været med fra starten, er gået sammen om en artikel om Venneforeningens virke de forløbne 10 år. Jeg vil her blot notere, at Venneforeningens medlemmer gennem disse år i åbningsperioderne har bemandet fregatten med kustoder. Entré- indtægterne plus en væsentlig del af kontingentet til Venneforeningen har bidraget til dækning af Fondens faste udgifter (EL, telefon, forsikringer m.v.). Adskillige af Venneforeningens medlemmer har gennem årene medvirket i arbejdsopgaver i forbindelse med fregattens genudrustning. Orlogskaptajn Sven Voxtorp, som i mange år var redaktør af Søværns Orientering, og som tegnede den vignet, der gennem flere år prydede vort medlemsblads forside, har meget velvilligt tegnet en ny vignet specielt til medlemsbladets jubilæumsskrift. I anledning af jubilæet afholder Venneforeningen søndag den 2. juli 2006 kl en reception om bord i PEDER SKRAM (se annonceringen på side 23). Jeg håber naturligvis at rigtig mange medlemmer vil møde op og markere Venneforeningens fortsatte levedygtighed. Lørdag den 1. april 2006 mødtes 26 af Venneforeningens medlemmer til et Kustodetræf om bord i PEDER SKRAM. Admiral Jørgen Bork gav en status over arbejdet med at genudruste fregatten og orienterede om sæsonens åbningsperioder, om ruteanvisningen og om det fortsatte samarbejde med undervandsbåden SÆLEN. Mødet hovedformål var præsentationen af en ny Beredskabsmappe. Teknisk leder, Thomas Bork, gennemgik mappen, som bl.a. indeholder plancher og beskrivelser af ombordværende redningsudstyr, brandslukningsudstyr, brandalarmsystemet, lastevandsalarmer, nødbelysning m.v. Mappen indeholder endvidere en række procedurer for, hvordan kustoderne skal forholde sig i tilfælde af ulykker, brand, strømsvigt etc. Orienteringen afsluttedes med en demonstration af nødbelysningens funktion i tilfælde af strømsvigt. Ł 4 Venneforeningens blad Juni 2006

5 Omhandlede mappe er fordelt med ét eksemplar i containeren, ét eksemplar i et røgdykkerskab i nærheden af landgangen samt ét eksemplar i Redningspost FOR (i gangen ved officersmessen) henholdsvis i Redningspost AGTER (på reposen ved banjermesterkontoret). Det er vigtigt, at kustoderne lærer rumnummereringen om bord. Når redningsmandskab fra land skal orientere sig på plancherne i røgdykkerskabet, er korrekt angivelse af rumnummeret afgørende for hurtig indsats til den rigtige lokalitet om bord. En opdateret udgave af hæftet KUSTODE INFO blev uddelt til kustoderne. Master-mappen i containeren er ligeledes blevet opdateret. Årets første åbningsperiode påsken var præget af ustabilt vejr. Ihærdig markedsføring af SÆLEN, førte dog til, at et pænt antal gæster mødte op til rundvisning i SÆLEN. De fleste benyttede ventetiden mellem holdene i SÆ- LEN til også at gå en runde i PEDER SKRAM. Som tidligere varskoet, åbner fregatten igen lørdag den 1. juli. Der holdes åbent alle dage, også mandage, frem til og med tirsdag den 15. august. Skiltet ved indkørslen til Nyholm er blevet udskiftet, således at det IKKE skal vendes dagligt, men først ved lukketid den 15. august. I lighed med tidligere år, er årets generalforsamling planlagt til en lørdag, nemlig den 23. september (se den foreløbige orientering side 23). Som nogle af Venneforeningens medlemmer vil vide, udsender jeg lejlighedsvis et Nyhedsbrev til de medlemmer, som har meddelt bestyrelsen deres mailadresse. Jeg har modtaget mange positive tilbagemeldinger. Nyhedsbrevene tilsigter at supplere medlemsbladet med aktuelle oplysninger til medlemmerne. Jeg skal derfor opfordre de medlemmer, som har en mailadresse, og som ikke allerede er på vores mailingliste, til at melde sig. Det kan ske på Leif Rostgaard Sørensen Formand Venneforeningens blad Juni

6 Nyt fra Fonden Af viceadmiral Jørgen F. Bork V interen har jo været lang, trist og kold med flere snefald, hvilket har været belastende for arbejdet om bord, som primært måtte koncentreres om indenbords arbejder med lejlighedsvis negative temperaturer. Men arbejdet er gennemført med fortsat god assistance fra Per Jetting, Jan Hartmann og nu også Peter Sahlertz fra Fondens bestyrelse, som efter pensionering er trådt aktivt til. Et omfattende arbejde pågår med renovering af det indre i agterste mast og skorsten, hvor der er omfattende rustangreb og tæringer, og hvortil bedre svejseudstyr er indkøbt. Dette arbejde er højt prioriteret. Af afsluttede arbejder skal jeg nævne: Cirkulære låg /plader med en diameter på 2 meter er monteret på turbineudstødene i skorstenene. Stb. anker er monteret af hensyn til sikkerheden under vintervejret - men mangler fortsat maling. 10 KW generator til nødbelysning er nu placeret mellem skorstenene Stb. torpedorør - flot renoverede - er igen ombordtaget. Jeg skal endvidere nævne at 4 stk. torpedoer - TI, Tpol og Tp63 - er modtaget og foreløbigt placeret på Elefanten, og at vi i nær fremtid vil modtage 4 stk. 20 mm Oerlikon kanoner med affutager, som til sin tid vil blive monteret på Harpoondækket. Vi har indgået en lejekontrakt med Modelbyggergruppen af 1999 med henblik på at etablere en udstilling af skibsmodeller fra den kolde krigs periode i Sea Sparrow centralen, og klargøring af denne central er i gang. Teknisk leder Thomas Bork har udfærdiget en omfattende instruktionsbog for nødprocedurer - forholdsregler ved indtrufne nødsituationer - som blev gennemgået med Venneforeninges kustoder ved et møde forud for åbningsperioden i påsken, og som vakte berettiget tilslutning. Vi ser nu frem til at den længe indvarslede renovering af bygning 2 på Elefanten vil blive udført i løbet af året, og at vi kan overføre salg af billetter og souvenirs fra containeren til nve lokaliteter fra år Jeg skal sluttelig nævne, at vi i året 2005 havde gæster i åbningsperioderne, hvortil kom deltagere i 52 arrangementer udenfor disse perioder - i alt besøgende. År 2006 tegner lovende, idet vi i påsken have en foreløbig rekord på besøgende, og jeg ser frem til at vi i fortsat godt samarbejde kan øge besøgstallet betragteligt - det fortjener vort museumsprojekt. Med venlig hilsen Jørgen F. Bork 6 Venneforeningens blad Juni 2006

7 PEDER SKRAM s første leveår. Af kommandør Jørgen Stilling (Kommandør Stilling fulgte fregattens bygning, forestod de indledende prøvesejladser og blev ved kommandohejsningen den 25 maj 1966 fregattens første chef (Red.)) Bygningen. Fregatten PEDER SKRAM blev bygget på Helsingør Skibs- og Maskinbyggeri som SKRAM betalt af USA og søsterskibet HERLUF TROLLE af Danmark. PEDER SKRAM blev søsat i Helsingør den 20. maj 1965 i nærværelse af Hans Majestæt Kong Frederik IX. De første besætningsmedlemmer mødte til tjeneste i løbet af januar det følgende år. Fregattens længde er 113 meter og standarddeplacementet tons. Den Den 11. oktober 1966 havde vi en meget interesseret Kong Frederik IX om bord på en heldagssejlads oppe i Kattegat. den næstsidste nybygning under det oprindelige hovedarmering var to dobbelte dansk-amerikanske Cost Sharing Programme 5 (127 mm) kanontårne i forskibet. et våbenhjælpeprogram, Det øverste tårn blev senere erstattet af hvor U S A afholdt halvdelen af udgifterne missilbevæbning. og modtagerlandet Danmark den anden halvdel. I praksis blev PEDER Ł Venneforeningens blad Juni

8 Maskineriet. Det mest revolutionerende var fremdrivningen, som var af den såkaldte CODOG type (Combination Of Diesel Or Gas Turbine) - d.v.s. kombineret diesel og gas. Dieselmotorerne til krydsfart var normale, turboladede General Motorer med en samlet effekt på hk. Gasturbinemaskineriet bestod af modificerede gasgeneratorer fra Pratt & Whitney, kendt for stor driftssikkerhed i DC-8 flyene. Kraftturbinen og reduktionsgearet fælles for kraftturbine og dieselmotor blev fremstillet af svenske Stal Laval i samarbejde med Helsingør Skibsværft. Anvendelsen af en flygasturbine i et skib af PEDER SKRAM s størrelse skete for første gang og blev derfor fulgt med stor interesse af vore allierede og formentlig også af vore modstandere. Det gav blandt andet anledning til, at fregatten blev inviteret til USA, hvor US Coast Guard havde planer om bygning af fregatter på størrelse med PEDER SKRAM. På et andet punkt var PEDER SKRAM teknisk banebrydende. Vendbare skrueblade havde længe været kendt og benyttet. Men den erfarne svenske fabrik KaMeWa (Karlstads Mekaniska Werkstad ) havde aldrig været stillet overfor opgaven at konstruere skruer med vendbare skrublade til en så høj effekt hk per skrueaksel. Når fregattens fart skal være højere end den almindelige krydsfart, som dieselmotorerne giver, startes gasturbinerne op og er straks ydedygtige. Når turbinernes omdrejningstal øges, kobler de automatisk ind, og dieselmotorerne kobler ligeledes automatisk ud og kan så stoppes eller fortsætte driften i tomgang. Man kan således under fart glidende skifte fra dieselmotorernes hk til gasturbinernes hk. Prøvesejladserne. Den 5. marts 1966 kl indledte vi prøvesejladserne i Kattegat. Vi var tilbage på værftet kl uden at én eneste af prøverne måtte tages om. Prøveprogrammet fortsatte de følgende dage absolut med størst hjertebanken hos værft og underleverandører den dag, KaMeWa skruerne og gearet skulle bestå prøven fra Fuld kraft frem til Fuld kraft bak. Fra en fremdriftsfart på 33 knob stoppede fregatten på 37 sekunder. Fregatten rystede sig, men den holdt. Efter den sidste prøvetur med fregatten PEDER SKRAM blev skibet overtaget af Orlogsværftet. Billedet viser, at overtagelsespapirerne bliver underskrevet af skibschefen, kommandørkaptajn J. V. Stilling, underdirektør C. Sørensen fra Orlogsværftet, underdirektør G. Waagepetersen og direktør E. Kampe fra Helsingør Skibsværft. Den 29. marts 1966 overtog Søværnet fregatten fra værftet og forlagde til Holmen, hvor Hans kongelige Højhed Arveprins Knud stod på kajen og var den første til at modtage den nye fregat. Ł 8 Venneforeningens blad Juni 2006

9 Kommandohejsningen. Den 6. april 1966 foregik den højtidelige kommandohejsning, som imidlertid måtte gentages den 25. maj, hvor den officielle overdragelse af fregatten fra den amerikanske stat fandt sted. Dette markeredes ved nedhaling af Stars and Stribes og efterfølgende hejsning af orlogsflaget (se bagsiden af bladet). Ceremonien afsluttedes med en kort præsentationssejlads på Sundet for indbudte gæster fra begge lande. (foto Marinens biblioteks arkiv) Fortsatte søprøver. Derefter gik det slag i slag med afprøvninger og demonstrationer herunder prøveskydninger, afprøvning af ankre, bugsering og støjmålinger, hvor i øvrigt den canadiske marine deltog med stor interesse. Senere fik Forsvarsminister Victor Gram en prøvetur. Den 11. oktober 1966 havde vi en meget interesseret Kong Frederik IX om bord på en heldagssejlads oppe i Kattegat. For at prøve fregattens søegenskaber i mere åbent farvand sejlede vi i perioden 27. juni til 14. juli en tur til Bergen, derfra til Londonderry i Nordirland og via Portsmouth retur til Holmen. Amerikatogt. Som sagt var interessen for CODOG fremdrift stor i den amerikanske marine. Forsvarsministeriet efterkom derfor en Venlig hilsen invitation til et anløb i Norfolk og Wash- Jørgen Stilling Venneforeningens blad Juni ington D.C. med tilbud om efterfølgende støjkontrolmåling på en bane ud for Nassau på Bahamas. Formålet med målingerne var at bestemme CODOG maskineriets og de vendbare skrueblades støjmønster sammenlignet med normale fremdriftsformer med skruer med fast stigning. Resultatet af målingerne var så tilfredsstillende, at Coast Guard byggede et antal skibe med fremdrifts-maskineri som i PEDER SKRAM. Vi afgik fra Holmen den 26. oktober 1966 via Azorerne for oliefyldning til Norfolk. Her medførte et samtidigt NATO admiralsmøde, at fregatten fik besøg af fyrre interesserede admiraler til omvisning om bord. Fra Norfolk forlagde vi ad Potomac River til Washington D.C., som jo ikke er en egentlig havneby. Så fregatten fyldte godt i landskabet. Fra Washington D.C. tilbage til det åbne hav med kurs mod Bahamas, hvor den varme Golfstrøm tog godt imod os. De omtalte målinger var meget grundige og indebar adskillige anløb af Nassau, hvor teknikere justerede de maskinelle støjkilders ophæng og fundamenter, mens besætningen nød festlige feriedage i det dejlige caribiske klima. Vi afsejlede fra Nassau den 3. december 1066 med kurs mod Madeira, hvortil vi ankom den 12. december og fyldte olie. Med afgang den 14. december vendte vi næsen hjemover. Vi blev modtaget af en rigtig piver i Nordsøen. Den 19. december var fregatten med sin 147 mands besætning tilbage på Holmen efter et godt og begivenhedsrigt første leveår. Afslutning. Efter jul skulle PEDER SKRAM afleveres til garantieftersyn på byggeværftet i Helsingør, og vi kunne forberede os på prøvesejladser for værftet med søsterskibet, HERLUF TROLLE. Men det er en anden historie!

10 Chef PEDER SKRAM Af kommandør Helge Nielsen E fter et år som chef for HERLUF TROLLE, faldt det i 1968 i mit lod at blive den første operative chef for PEDER SKRAM. Fra den dag da konstabler og værnepligtige stillede på kajen foran deres nye tjenestested, til vi to år senere havde gennemført 3 måneder som det første danske overfladeskib i STANDING NAVAL FOR- CE ATLANTIC (STANAVFORLANT). det svejtsiske CONTRAVES ildledelsesanlæg, (M64) og følgelig at den operative enhed, jeg fik betroet var en kanon-armeret fregat med 2 dobbelte 5 kanontårne, plus et antal 40 mm antiluftskyts, og altså et moderne ildledelsesanlæg. Medens SEA SPARROW og HARPOON missiler kun var en fremtidsdrøm i min tid. Som artilleriuddannelses enhed forekom tilværelsen nok travl, men lidt ensformig, og der er ingen eller kun få konkrete erindringer hos mig fra denne periode. En adoption i Århus med udveksling af skibs og byvåben, ved traditionelle besøg på rådhus, og lunch ombord, men i dette tilfælde også med en venstreorienteret anti NATO demonstration på kajen med plakater om PEDER SKRAMMELPLADS. Sådan var holdningerne jo ofte i ungdomsoprørets år Vi deltog i de danske, norske og tyske motortorpedobådes årlige øvelsesperiode i maj, med visitter i Kiel og Oslo. Der var en DANEX periode hvor Admiral Helms brugte PEDER SKRAM som flagskib og FGE s eskadrechef som stabschef, derfor måtte jeg følgelig slå mig ned i det senere sonarrum, og bruge det som søkahyt. Vi var bl.a. i England, hvor Royal Navy ville undervise i procedurer for korrektion i skydning mod mål i land - men da PEDER SKRAM ramte plet i første sal- I dag, næsten 40 år senere, må jeg nok erkende at jeg ikke altid kan skelne mellem begivenheder i HERLUF TROL- LE i og PEDER SKRAM i Et godt eksempel er installationen af fregatternes torpedoarmering. Det kan have været i HERLUF TROLLE, men jeg tror nu nok det var i PEDER SKRAM. Men uanset hvor og hvornår, glemmer jeg ikke det første - eller et af de første prøveskud, syd for Hesselø. Torpedoen gik fint af sted, men gav sig til at cirkle bagbord over, på jagt efter fregatten, indtil vi overgav os med et styrbordsdrej bort, fra den boblende torpedobane. Da torpedoen var bjærget konstateredes et bøjet rorsblad - det ligger i dag som papirvægt på mit skrivebord, - som et minde om en begivenhed i livet, som kunne være endt meget værre. Medens tidspunktet for torpedo armeringen således fortaber sig i min erindring, så ligger det jo fast at PEDER SKRAM i blev udstyret med ve, måtte øvelsesledelsen flytte os væk Ł 10 Venneforeningens blad Juni 2006

11 fra, og derefter tilbage til målet. Eller da PEDER SKRAM havde et havari Der var i øvrigt en middag i det historiske HMS VICTORY, hvor admiralen og bet af få dage fik den havarerede turbi- på en gasturbine i Antwerpen, og i lø- hans stabchef deltog, medens flagskibets chef måtte tage vagten ombord. en reserve fra Danmark med MOBA, ne op, (gennem en skorsten), fik leveret I foråret 1970 skete så tre væsentlige og fik erstatningen monteret og køreklar. Fregatten kunne efterfølgende ting, dels hejste HERLUF TROLLE kommando efter sin installation af mødes med resten af styrken i Kanalen, uden tab af en eneste øvelsesdag. CONTRAVES og indgik sammen med PEDER SKRAM og korvetten FLORA i Mindeværdigt var også en dag da PE- Fregatdivision 1, med PEDER SKRAM DER SKRAM kunne deltage i et officielt som flagskib. flådebesøg i den danske hovedstad - en PEDER SKRAM fik etableret et operativt sonarsystem (MS 26), og endelig krydret med en joke fra besætningen. ret så usædvanlig oplevelse, som blev forlagde PEDER SKRAM til Håkonsvern Jeg havde i en pep-talk til besætningen på vej til Håkonsvern bl. a. sagt, at i Norge hvor fregatten d. 1 APR indgik i STANAVFORLANT, der var under kommando af den canadiske Commodore senere d. 13 MAJ gerne skulle være vi ved ankomsten til København 5 uger Boyle. kendt som Second to None, og da vi I STANAVFORLANT var hverdagen til gik ind til Langelinie havde slynglerne søs domineret af rutineprægede øvelser, evolering, øvelsesskydninger, sig- banner på bådedækket med inskriften uden mit vidende, lavet og strakt et naløvelser, havariøvelser, etc., men ind SECOND TO NONE. imellem skete der også mere mindeværdige ting. F. eks. da den engelske modore Boyle styrken i to divisioner, Efter besøget i København delte Com- fregat LEANDER og PEDER SKRAM under et ophold i Haugesund i Norge, op- Canada, USA, England, Holland og Por- den ene var de fem større enheder fra levede en lokal storbrand, hvor et tugal, som ikke var hjemmevante i The brandsluknings og røgdykkerhold, fra Baltic Sea, derfor skulle de en tur i PEDER SKRAM, gjorde sig særlig bemærket, og fregatten høstede stor an- De fire mindre enheder PEDER Østersøen. erkendelse for sin indsats. SKRAM, tyske AUGSBURG og de to norske fregatter TRONDHEIM og NAR- VIK, blev sendt ud i Nordsøen med mig som Divisionschef qua ældste skibschef. I juni trak styrken sydpå til et besøg i Lissabon. Efter den første landlov i Portugals hovedsted stod mine gaster i kø for at blive klippet - de havde jo indtil da haft tilladelse til langt hår, mod at bære hårnet i maskinen og ved skytset - men den langhårede mode var ikke po- Ł Venneforeningens blad Juni

12 Fregatter af Oslo klassen Der blev oprindelig bygget fem fregatter af Oslo-klassen, De blev bygget i årene 1963 til 1966, men har senere gennemgået flere moderniseringer. I dag sejler tre af fregattene, KNM BERGEN, KNM TRONDHEIM og KNM NARVIK. Siste Oslo-klasse vil sikkert sejle frem til Siste Oslo-klasse vil sikkert selle frem til pulært hos de portugisiske piger! Efter Lissabon og generelle forlægningsøvelser, opstod den eneste politiske uoverensstemmelse i styrken, da vi gik ind til Gibraltar, - så sejlede den portugisiske destroyer hjem til Lissabon, for ikke at træde sin Iberiske storebror over tæerne. For os andre var Gibraltar og dens berømte abe en stor oplevelse. Efter endnu et kort ophold i Lissabon drog styrken så vestpå til Azorerne, for mig og den øvrige besætning i PEDER SKRAM, en meget stor og anderledes oplevelse. Så var afskedens time inde. Med et festligt STEAM PAST skiltes vi efter tre dejlige og begivenhedsrige måneder. STANAVFORLANT styrken drog vestpå til USA, og PEDER SKRAM sejlede nordpå. For mig personligt var der dog endnu et festligt punktum. Vel tilbage på Holmen fortøjede vi på siden af HERLUF TROLLE, med min ven og klassekammerat Jørgen Sander Larsen som chef, vi havde i fællesskab inviteret vore lærlingekammerater til 30 års jubilæum hos cheferne på Flådens to største enheder. Også ja, så var min tid forbi, - jeg sejlede PEDER SKRAM til Flådestation Frederikshavn, for at aflevere den til en anden god ven Otto Westergaard, som jo desværre ikke kan videreføre krøniken om Fregatten PEDER SKRAM. 12 Venneforeningens blad Juni 2006

13 Chef for fregatten PEDER SKRAM og 1. Fregatdivision i perioden 1. april juli Af viceadmiral Jørgen F. Bork U dkommando som skibschef har i Flådens århundredgamle historie altid været betragtet som noget næsten sakrosankt - og det med rette. En sådan beordning er et højdepunkt i enhver søofficers karriere, og de pålagte pligter og ansvar, og den hermed forbundne dybe tilfredsstillelse er i princippet helt uafhængig af skibets type og størrelse. På trods heraf var det efter mange udkommandoer som skibschef - begyndende den 2. november 1951 i motortorpedobåden Glenten - alligevel med særlig begejstring at jeg den 8. november 1974 modtog et brev fra Chefen for Søværnet som beordrede mig til tjeneste som chef for fregatten PEDER SKRAM fra den 1. april 1975 at regne. En medvirkende årsag hertil var de muligheder der forelå for i særlig grad at operere på åbent hav i NATO-regi i Standing Naval Force Atlantic, og der afprøve vore færdigheder og professionalisme, og dermed hævde flagets ære, og oplevelserne blev legio. I april 1975 var PEDER SKRAM eskorte ved det svenske kongepars statsbesøg i Denmark, og i maj 1975 eskorterede fregatten DANNEBROG i Kongedeling til Leningrad ved H.M. Dronningens og H.K.H Prinsens statsbesøg i Sovjetunionen - det første statsbesøg af et kronet statsoverhovede efter 2. verdenskrig. Efter deltagelse i alle årets øvelser, incl. STANAVFORLANT i danske farvande, var fregatten værtsskib ved NATO's generalsekretær Joseph Luns' officielle besøg i Danmark i december 1975, hvor denne beskrev PEDER SKRAM som "this magnificent unit of the Royal Danish Navy". Efter den 8. januar 1976 at have fejret 1000 dage under kommando fortsatte fregatten sin deltagelse i øvelserne, som kulminerede med 10 ugers intens øvelsesvirksomhed i STANAVFOR- LANT, deltagelse i USA's bicentennial celebrations i New York den 4. juli, og øvelsesvirksomhed på hjemrejsen over Atlanten med britiske og hollandske enheder. Det hollandske forsyningsskib ZUIDERKRUIS Venneforeningens blad Juni Ł

14 En dramatisk episode opstod under STANAVFORLANT hvor det hollandske forsyningsskib ZUIDERKRUIS under en replenishment øvelse kolliderede med den vesttyske destroyer ROMMEL, og hvor PEDER SKRAM midt i oliefyldningen fastholdt i en "spån wire" med voldsomt pæletræk kun undgik at blive tromlet ned ved 4 gange at manøvrere med fuldt bagbords og styrbords ror. Deltagelse i USA's 200 årsdag var en stor oplevelse for besætningen, og PE- DER SKRAM vakte stor opmærksomhed ved at være det eneste skib blandt 52 deltagende i den internationale flådeparade på Hudsonfloden, der ikke brugte bugserassistance ved efterfølgende havnemanøvre - det var lidt usædvanligt med gasturbinedrift på Hudsonfloden. I november 1976 var STANAVFOR- LANT igen i danske farvande, og PE- DER SKRAM og 1. Fregatdivision deltog naturligvis i alle øvelserne med denne styrke. Året efter i 1977 var PEDER SKRAM tilbage som deltager i STANAVFOR- LANT under træning i den engelske kanal hos Flag Officer Sea Training i Portland, og fregatten fik særlig ros for sin evne til at udføre "Shore bombardment" (som artillericentral ALPHA var specielt bygget til). Ved en senere forlægning ud i Atlanten kom PEDER SKRAM på højde med Lands End om natten ud for endnu en af de dramatiske hændelser, der kan indtræffe i forbindelse med betjening af avanceret udrustning og våbensystemer. Styrkens 8 enheder (the big 8) var formeret i 2 kolonner, hvor den britiske destroyer førte den ene, og PEDER SKRAM den anden, og hvor opgaven var at lægge den modsvarende enhed i den anden kolonne i silhuet ved anvendelse af lysgranater. Ved en fejltagelse blev HMS LONDON s 4 kanonløb ikke eleveret som påkrævet med resultat, at LONDON skød direkte på PEDER SKRAM, og første salve lå langs fregattens styrbords side, hvilket sås tydeligt i månens lys på havoverfladen. Ved en lynhurtig reaktion fra PEDER SKRAM blev LONDON s beskydning stoppet inden anden salve, håndfast men venskabeligt, for vi var jo blandt gode venner (de bedste). HMS LONDON Det hører også med i billedet af fregattens formåen at maskinbesætningen gennemførte en udskiftning af agterste gasturbine i rekordtempo. Kort før en forlægning til Wilhelmshafen til en stor NATO øvelse, der skulle tage sin begyndelse en mandag morgen kl konstateredes et havari på turbineskovlene, og fregatten forlagde fra Holmen til Nakskov værft fredag aften 02 seilede ind i tørdokken lørdag kl Ł 14 Venneforeningens blad Juni 2006

15 PEDER SKRAM på vej gennem Kielerkanalen. Den demonterede turbine blev hejst op gennem agterste skorsten og en ny - transporteret til Nakskov af den mobile base (MOBA) - blev firet ned samme vej. Søndag kl sejlede fregatten fra Nakskov via Kielerkanalen mens besætningen monterede den nye turbine, Den 9. juni strøg PEDER SKRAM kommandoen i Frederikshavn for at blive udrustet med taktisk dataudstyr og missiler, og en dybt professionel og sammensvejst besætning overførtes til HERLUF TROLLE og anden tjeneste i søværnet. og efter passagen af kanalen mandag morgen kl afholdtes tilfredsstillende fartprøver, og kl anløb fregatten Wilhelmshafen - sådan! Under overværelse af Flådens daværende ledelse demonstreredes fregattens artilleri ved en fægtningsskydning i Kattegat den 1. juni 1977, hvor PEDER SKRAM samtidigt engagerede 2 sømål og 1 luftmål og derefter aflagdes et sidste besøg i adoptionsbyen Århus hvor hele besætningen - undtagen fornøden vagt om bord - fejrede togtets nære afslutning med en teateraften. Jørgen F. Bork Venneforeningens blad Juni

16 Chef PEDER SKRAM Af kommandør Jørgen Jakobsen I august 1979 overtog jeg kommandoen på PEDER SKRAM. Fregatten var netop kommet fra midlife konversion og var bemandet med en for største partens vedkommende veluddannet besætning fra HERLUF TROLLE. Det var marinens fornemste udkommando, og jeg gik ind til jobbet med stor ydmyghed. Jeg blev samtidig chef for 1. fregatdivision og flådens flagskipper. Ind imellem efterårets øvelsesvirksomhed og afprøvning af de nye våbensystemer, fik vi tid til at aflægge et besøg i vor adoptions by Århus. I november fik vi besøg af forsvarsudvalget med Mette Vinge i spidsen, og nogle dage senere fandt også forsvarsminister Poul Søgaard tid til at beære os med et besøg. Der blev også tid til at besøge admiral Peder Skrams grav på Østbirk kirkegård. Der var stor modtagelse på rådhuset, og vi forærede byen et stok anker, som blev opstillet på havnen. Den 14. januar 1980 havde vi stor flådeparade i København som sluttede med en Sailpast på sundet til ære for den afgående chef for søværnet viceadmiral Thostrup. I februar var vi i Stavanger området for at afprøve vort nye luftforsvarssystem, Sea Sparrow. Det blev en stor succes, systemet var operativt hele tiden og vi fik kun træffere. I april forlagde vi til Lofoten for at støde til den stående Atlanterhavs styrke (SNFL). I den følgende tid havde vi øvelser med norske, tyske, engelske, hollandske og danske styrker, og vi besøgte Tronhjem, Antwerpen, Brest, Århus og Bremen. Det er uhyre vigtigt, for et skib som PEDER SKRAM at komme med i en international styrke over en længere periode, for derved at kunne blive målt og vejet på andres og ikke kun danske præmisser. 16 Venneforeningens blad Juni 2006 Ł

17 Vi faldt hurtigt til i styrken og fik rosende omtale af styrkechefen ved periodens afslutning. Under DANEX I i juni blev PEDER SKRAM beordret til at afvise et polsk landgangsfartøj fra dansk territorial farvand ved Hesselø. Det affødte en del ståhej og en protest note. I juli og august havde vi i fregatten forhøjet beredskab på grund af den polske krise i Østersøen, en krise som dog heldigvis gik i sig selv igen. PEDER SKRAM deltog i september 1980 i den store NATO øvelse Teamwork. Øvelsen foregik i Atlanten og Nordsøen og var delt i to faser. Vi var på blåt parti i fase 1 og rødt i fase 2. Vi havde ingen tankskib til rådighed som rød, men klarede os med en uofficiel natlig oliefyldning i Esbjerg midt under fasen. Under DANEX II i november var PEDER SKRAM kommandoskib for chef SOK admiral Thiede. Det medførte ekstra byrder for besætningen, men også spændende diskussioner med admiralen og hans stab. I februar 1981 havde chefen for fregateskadren planlagt en 2 ugers øvelse i Kattegat og Skagerrak, som omfattede missil og artilleriskydninger, en mindre taktisk øvelse og evoleringer med mere. Sea Sparrow skydningerne fra PEDER SKRAM, HERLUF TROLLE og NIELS JU- EL i skydeområdet vest for Stavanger blev afviklet fuldt tilfredsstillende. Den 27 februar efter sidste skydning midt på eftermiddagen sejlede 1. fregat division i kølvandsorden mod Kristianssand. Under forlægningen initierede eskadrechefen en øvelse af typen Generel drill, ledet af eskadre staben. Da kontrolstaben skulle sættes i vandet fra NIELS JUEL i en af de store gummi både, kæntrede denne og de 6 ombordværende blev kastet i vandet. Det lykkedes hurtigt at få de 4 bjerget indenbords. Den femte døde samme aften på grund af svære kvæstelser i hovedet og den sidste blev først fundet flere måneder senere. Enhederne forblev efter den tragiske hændelse lang tid i området og gennemførte en minutiøs men forgæves eftersøgning. Den 1. april 1981 skulle SNFL have ny chef. Kommando skiftet, som er meget pompøst, foregik i Chatham. Den afgående chef en engelsk kommandør, som vi i PEDER SKRAM kendte fra sommeren 1980, bad specielt om, at PEDER SKRAM kunne være til stede. Med den nye hollandske chef kom vi på en hæsblæsende tur rundt i alle nord europæiske farvande og deltog i øvelser af enhver art. PEDER SKRAM var nu en veltrimmet og fuldt uddannet anti surface fregat. Vi viste Nato flag og styrke i området øst for Bornholm og i det nordligste Norge, og vi besøgte København, Tromsø og Kristianssand. Ved afskeden takkede styrke chefen for vores indsats, han vurderede PEDER SKRAM til at være i den bedste tredjedel af styrken, og efter en tårevædet men farverig farvel Sailpast i Skagerrak forlagde vi til København. Jeg overgav kommandoen til min efterfølger den 30. juli 1981, efter to for mig meget givende år i marinens bedste fregat med verdens bedste besætning. Jørgen Jakobsen. Venneforeningens blad Juni

18 Næstsidste chef for PEDER SKRAM Af viceadmiral Knud E. J. Borck Déjà vu og en cirkel sluttet I slutningen af 80erne var fregatternes udrustning organiseret sådan, at den ene var fuldt bemandet og fuldt operativ, mens den anden var udrustet som såkaldt nøgleenhed, hvor visse nøglefunktioner om bord var bemandet i begrænset omfang, og hvor operativt beredskab og udholdenhed følgelig var lavere. Den fuldt udrustede fregat havde et højt aktivitets niveau med mange sejldage, nøglefregatten markant lavere aktivitet med færre dage til søs. Med regelmæssige, ganske lange mellemrum byttede fregatterne udrustningsstatus. I forbindelse med et sådant bytte tiltrådte jeg den 8. januar 1986 som chef for PEDER SKRAM, der indtil da have været udrustet som nøgleenhed og nu i alle måder skulle være fuldt bemandet, fuldt udrustet og fuldt operativ. Jeg var dengang relativt nyslået kommandørkaptajn, og jeg kom direkte fra HERLUF TROLLE, så embedet som fregatchef var mig ikke fremmed. Men at hejse mit kommandotegn i PEDER SKRAM var noget ganske særligt. For mig var det på sin vis at komme hjem igen. Allerede 16 år tidligere, dengang som kaptajnløjtnant, havde jeg gjort tjeneste om bord som navigationsofficer - forkortet NO - svarende til, hvad man i dag kender som operationsofficer (OPO). I den periode bidrog Danmark for første gang med et skib til STANAVFORLANT, og PEDER SKRAM indgik i styrken i ca. tre måneder. Min tiltrædelse i PEDER SKRAM rummede naturligvis for mig et stærkt islæt af déjà vu, men de 16 år var ikke gået sporløst over nogen af os. I hvert fald havde fregatten ændret både egenskaber og ydre siden 60erne. Den var ikke længere i hovedsagen et artilleriskib, men havde nu missilsystemer mod såvel overflade- (HARPOON) som luftmål (SEA SPARROW). Også trådstyrede torpedoer var tilføjet bevæbningen. Til gengæld var den ene 127 mm pjece med den dertil hørende besætning og ammunitionsbeholdning sat i land. Kommando- og kontrol faciliteterne var udbygget betydeligt, og - om end i relativ beskeden målestok - havde operativ elektronisk datahåndtering holdt sit første indtog (CEPLO). Operationsrummet var totalt ændret og teknisk opdateret, siden jeg var der sidst. I forhold til min første periode havde PEDER SKRAM med sin nye udrustning et betydeligt større og mere effektivt operativt potentiale. Skibets søegenskaber var forandrede på grund af ændrede vægte, og ændret vægt fordeling om bord. Også skibets silhuet var forandret efter min mening ikke til det bedre efter ændringer i overbygning og opstående. Besætningen var noget mindre, og så 18 Venneforeningens blad Juni 2006 Ł

19 var omgangsformerne langt mindre formelle og stive end for 16 år siden så vidt jeg kunne bedømme uden negative følgevirkninger for tjenestens udførelse. Alle skibets officerer var nu underbragt i en fælles officersmesse imod tidligere to, og skibets sergenter havde fået deres egen messe. Selv om fregatterne var omtrent lige gamle, var der sidst i 80erne forskel på deres materielmæssige tilstand. PEDER SKRAM s maskinerier var mere slidt end HERLUF TROLLE s. Modsætningsvis havde en brand i HERLUF TROLLE efterladt en del uønskede spor i skibets elektronik, angiveligt på grund af syreholdige røggasser. I folkemunde forlød det, at man ville få en ideel fregat ved at skære begge skibe over i vandlinien og så matche PEDER SKRAM s overdel med HERLUF TROLLE s understel. I de første par måneder af min tid om bord var alle travlt optaget af at bringe PEDER SKRAM fra nøglestatus til fuldt operativt niveau. Stilstand eller lavt aktivitetsniveau er ikke altid gavnligt for skibe og deres tekniske udrustning, og det var en betydelig udfordring at vække PEDER SKRAM fra nøglestatus. Men efterhånden var alle maskinerier og tekniske systemer gennemgået og trimmet, fulde beholdninger etableret og den almindelige vedligeholdelse intensiveret nu med en fuld besætning og mange hænder til rådighed. I denne periode deltog fregatten i operativ virksomhed i begrænset omfang. Men min periode som chef for PEDER SKRAM blev i øvrigt domineret af skibets deltagelse i STANAVFORLANT. I Brest meldte jeg mig den 29. april til STANAVFORLANTs hollandske chef, og PEDER SKRAM indgik samme dag i styrken, der derefter omfattede enheder fra otte nationer. Efterfølgende opererede fregatten sammen med styrken i Norske Havet, Skagerrak, Nordsøen, Den Engelske Kanal, Atlanterhavet og Middelhavet. Styrken anløb i perioden Bergen, Antwerpen, Lissabon og Den Helder. I Lissabon havde jeg glæden at gense en af mine chefer fra min første tjenesteperiode i fregatten16 år tidligere. Kommandørkaptajn Otto Westergård (chef 31/ / ), dengang pensioneret og bosat i syd Spanien, havde jeg foreslået at køre til Lissabon og genopleve tilværelsen i PE- DER SKRAM som min gæst om bord. Vi havde nogle meget gode dage sammen. Otto Westergård påstod, at der var spøgelser om bord, og at han om natten så adskillige genfærd fra sin egen tid som chef. Som altid i STANAVFORLANT var aktivitetsniveauet højt og for fregattens besætning anstrengende og lærerigt. 16 år tidligere under sin første medvirken i STANAVFORLANT tiltrak PEDER Ł Venneforeningens blad Juni

20 SKRAM betydelig international opmærksomhed som en teknisk særdeles avanceret konstruktion. I 1986 vakte fregatten også opsigt, vistnok mest fordi man var imponeret over, at det fortsat, trods dens alder, var muligt at holde den i gang og yde en effektiv operativ indsats. Og der måtte virkelig præsteres en gedigen arbejdsindsats - hver dag. Navnlig hjælpe- og udenomsmaskineriet og de ældre varslingsog våbensystemer krævede løbende omsorg og indsats. Det holdt vi så vidt muligt for os selv. Men uændret over de 16 år var besætningens holdning til tjenesten og folkenes helt intakte faglige stolthed og professionalisme. Der herskede en meget veludviklet fornemmelse for PEDER SKRAM s rolle som national dansk ambassadør, ligesom et stærkt fælles ønske om at kunne måle sig med de bedste altid var underforstået og ikke sjældent blev opfyldt. For chefen var dette naturligvis et overordentligt opmuntrende og positivt medspil og tillige en løbende forpligtende udfordring. I Den Helder udgik fregatten af STA- NAVFORLANT og vendte hjem til Holmen den 20 juni iført lang orlogsvimpel og med adskillige familiemedlemmer og pårørende til besætningen om bord. De var taget om bord ud for Helsingør og sejlede med på rejsens sidste etape. Denne deltagelse i STANAVFORLANT blev PEDER SKRAM s sidste og skulle vise sig tillige at være den sidste danske i en rum tid. Ikke før 1992 blev regelmæssig dansk deltagelse genoptaget. Men min chefsperiode i fregatten markerede slutningen af den cirkel, som forbandt fregattens første (1970) og sidste (1986) deltagelse i STANAV- FORLANT og som samtidigt spændte fra min første til min sidste tjeneste ombord. At være chef for PEDER SKRAM var for mig en professionel opgave i særklasse og dertil et stort privilegium. Udover det eksklusive og ultimative ansvar, der påhviler enhver skibschef, rummede posten som fregatchef - især under indsættelse i international sammenhæng - mange positive udfordringer og ikke sjældent glæden over opnåelse af gode resultater takket været en dygtig og velmotiveret besætning. Internationalt samarbejde er et naturligt element i flådens virksomhed, og jeg har altid anset netop denne dimension som både udbytterig og inspirerende og som i særlig grad vigtig for en relativt lille flåde som den danske. At kunne sammenligne sig med udenlandske enheder af tilsvarende type og størrelse over et længere tidsrum var instruktivt og meget motiverende for egen indsats. Som 16 år tidligere kunne PEDER SKRAM inden for de givne rammer og vilkår stadig måle sig med de bedste. Den 27. august på Holmen tog jeg afsked med besætningen, nedhalede mit kommandotegn og overdrog PEDER SKRAM til min afløser. Men for mig selv beholder jeg i taknemmelighed erindringen om et eksklusivt privilegium, om masser af professionelle udfordringer og erfaringer og om mange opmuntrende oplevelser sammen med en glimrende besætning og herlige skibskammerater. 20 Venneforeningens blad Juni 2006

Nr. 2 juni 2010 13. årgang

Nr. 2 juni 2010 13. årgang Nr. 2 juni 2010 13. årgang Venneforeningens blad juni 2010 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller. Grafisk konsulent: Finn

Læs mere

Nr. 3 september 2009 12. årgang

Nr. 3 september 2009 12. årgang Nr. 3 september 2009 12. årgang Foto: Frank Horn Venneforeningens blad september 2009 1 Chefredaktør og ansvarshavende: Kommandørkaptajn Leif Rostgaard Sørensen Redaktion: Peter Lindstrøm og Jens Møller.

Læs mere

Seniorsergent L.O. Nielsen

Seniorsergent L.O. Nielsen Seniorsergent L.O. Nielsen 2 Nyt fra Redaktøren At lave årets sidste blad er normalt lidt højtideligt, måske på grund af den sig nærmende Jul. Men i år er det nok noget mere specielt, fordi det også er

Læs mere

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for. for SØVÆRN og SØFART. Indlagt 4 sider med 2 vinderindlæg fra Søværnets 500 års opgavekonkurrence.

MARINEFORENINGEN TEMA. medlemsblad for. for SØVÆRN og SØFART. Indlagt 4 sider med 2 vinderindlæg fra Søværnets 500 års opgavekonkurrence. MARINEFORENINGEN tidsskriftet under dannebrog medlemsblad for danmarks marineforening APRIL 2011 nr. 2 98. årgang Kystredningstjenesten og ESVAGT er to sider af samme sag. Redning af menneskeliv og materiel.

Læs mere

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005

FLÅDEN. i Korsør. 10. årgang Nr. 1 marts 2005 FLÅDEN i Korsør 10. årgang Nr. 1 marts 2005 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Kaptajnløjtnant

Læs mere

SØVÆRN S Nr. 1 februar 2002

SØVÆRN S Nr. 1 februar 2002 SØVÆRN S Orientering Nr. 1 februar 2002 Nyt fra Redaktøren Det er rart når udviklingen i omverdenen bekræfter det man selv har fundet på. Da det nye fælles design for udgivelser i forsvaret kom ud viste

Læs mere

MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter

MARTHA. Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Krigsskibet. Læs alt om Danmarks nye fregatter MARTHA Nr. 4 2010 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet OPO Vil du være den, som får skibet på søen? Piger tll søs Aabenraa har nu hele 22 % kvinder Det er et syn, man ikke glemmer Dramatisk beretning

Læs mere

1 FLÅDEN Forside Nr 1 Marts 2000 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør E-mail: flskor@flskor svn dk http:/www flskor svn dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2013 96. ÅRGANG

MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2013 96. ÅRGANG MEDLEMSBLAD FOR RADIOTELEGRAFISTFORENINGEN AF 1917 NR. 3 2013 96. ÅRGANG 1 Fødselsdage AUGUST 20. august 4626 50 år. Jonna Merete Bæk Agerbovej 2, 2.tv. 2800 Kongens Lyngby 25. august 3662 70 år. Peter

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. december 2011

FORSVARET. i Korsør. december 2011 FORSVARET i Korsør december 2011 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax:

Læs mere

MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne

MARTHA. Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet. Bon og frømandskorpset International øvelse med specialstyrkerne MARTHA Nr. 2 2009 Magasinet Martha udgivet af Marinehjemmeværnet Krisepsykologi Sådan håndterer du de voldsomme oplevelser Vind Maritimt weekendophold side 18 Nyt materiel må vente Nye gummibåde til BON

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2010

FORSVARET. i Korsør. april 2010 FORSVARET i Korsør april 2010 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: LESEK.OLSK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. Februar 2005 Nr. 1 10. årgang KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. Søværnet i Frederikshavn. Februar 2005 Nr. 1 10. årgang KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Februar 2005 Nr. 1 10. årgang Seniorsergent H.L.Hansen fik som eneste idrætsleder i Danmark overrakt den fornemme Gunnar Nu Idrætspris under storstilet

Læs mere

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang

Nummer 3 oktober 2006 36. årgang Søværnsorientering Nummer 3 oktober 2006 36. årgang En svær tid kræver svære beslutninger >> Kejserinde Dagmars sidste sørejse >> Udsendelse til Libanon >> Korvetternes afløser >> Sejlerfolket vogter på

Læs mere

FORSVARET. FLÅDEN 500 år. i Korsør. september 2010

FORSVARET. FLÅDEN 500 år. i Korsør. september 2010 FORSVARET i Korsør september 2010 FLÅDEN 500 år 1510-2010 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor

Læs mere

MARINEFORENINGEN A561 GUNNAR SEIDENFADEN SØVÆRNETS HAVARIKURSUS TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG TEMA

MARINEFORENINGEN A561 GUNNAR SEIDENFADEN SØVÆRNETS HAVARIKURSUS TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG TEMA MARINEFORENINGEN TIDSSKRIFTET UNDER DANNEBROG MEDLEMSBLAD FOR DANMARKS MARINEFORENING OKTOBER 2010 NR. 5 97. ÅRGANG A561 GUNNAR SEIDENFADEN eskorteret af MHV 803 ARIES på vej gennem Masnedsund Broen. Forude

Læs mere

FORSVARET. i Korsør. april 2012

FORSVARET. i Korsør. april 2012 FORSVARET i Korsør april 2012 2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG KOR) Sylowsvej-4220 Korsør E-mail: OLSK.LESEK@mil.dk http://forsvaret.dk/oplogkor Telefax: 58

Læs mere

Nummer 3 oktober 2007 37. årgang

Nummer 3 oktober 2007 37. årgang Søværnsorientering Nummer 3 oktober 2007 37. årgang TEMA fastholdelse Initiativerne kort og godt - og kommentarer >> En afvejning >> Prøv det dog! >> Hoppet af >> Amir fik sine tre ønsker opfyldt >> Europæisk

Læs mere

REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør

REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør Nr. 1 Marts 2002 2 REDAKTIONSUDVALGET Flådestation Korsør Sylowsvej - 4220 Korsør E-mail: flskor@flskor.svn.dk http://www.flskor.svn.dk Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Søren Beck Chef for

Læs mere

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1

Krudttårnet. September 2002 Nr. 3 7. årgang. Søværnet i Frederikshavn KRUDTTÅRNET 1 Krudttårnet Søværnet i Frederikshavn September 2002 Nr. 3 7. årgang KRUDTTÅRNET 1 Med flot honnørkommando mindedes Flådens sænkning den 29 august - læs side 7. I flådestationens havneelement er de ikke

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste

Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste Protektor: Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen M E D D E L E L S E R Nr. 185 September oktober 2012 www.fouat.dk - 1 - I N D H O L D Landsledelse og andre

Læs mere

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2008 8. årgang Indhold nr. 3 Hesteskadronen på adventure training i London!...3 NYT fra Forsvarets mest alsidige kampenhed...6 Tabet af Rocco...8 HESK rekrutternes slutspurt...9

Læs mere

Telegrafregimentet er nu værnsfælles

Telegrafregimentet er nu værnsfælles Udgives af Telegrafens Venner 2. årgang Nr. 5 September 2014 Telegrafregimentet er nu værnsfælles INDHOLD UDGIVES AF TELEGRAFENS VENNER Adr.: Treldevej 110, 7000 Fredericia. Ansvarshavende redaktør Henrik

Læs mere

2. årgang Nr. 2 april 2007

2. årgang Nr. 2 april 2007 2. årgang Nr. 2 april 2007 1 Indhold 3 Lederen 4 Med Kaptajn Kock i Sudan - tredje og sidste del 6 Du bli'r hvad du tænker - FOKUS 8 Åbent Hus på Skive Kaserne 10 Adventure Training, Wet Climber 2-2006

Læs mere

Søværnet TEMA: Den gode historie Far til fire på langfart del 2 Nye anbefalinger til fysikken for sejlende personel

Søværnet TEMA: Den gode historie Far til fire på langfart del 2 Nye anbefalinger til fysikken for sejlende personel NR. 3 39. ÅRGANG OKTOBER 2009 Søværnet TEMA: Den gode historie Far til fire på langfart del 2 Nye anbefalinger til fysikken for sejlende personel TEMA: 4 6 8 10 Den gode historie Ana fandt en ny hylde

Læs mere

95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54

95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 710 KAF_4_2005.indd 1 710 KAF_4_2005.indd 1 13/09/05 14:23:54 13/09/05 14:23:54 95. ÅRGANG - 2005 NR. 4 - SEP / OKT / NOV Jubilarstævne 2005 Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers

Læs mere