Det arabiske sprogs vigtighed i Islam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det arabiske sprogs vigtighed i Islam"

Transkript

1 Det arabiske sprogs vigtighed i Islam Det arabiske sprogs vigtighed i Islam kan ikke understreges nok. Det arabiske sprog er vejen til at forstå den Åbenbarede Tekst. Det er værktøjet, de retslærde bruger for at livliggøre Allahs Ord. Det er måden, hvorpå vi med klarhed forstår Islams betydning og i denne sammenhæng livet selv. Allah (swt) valgte arabisk til den allersidste Åbenbaring til menneskeheden Quranen er Allahs (swt) Ord, der blev åbenbaret til Hans sendebud (saaws), som viderebragte den til menneskeheden. Quranen illustrerer Allahs almægtige dominans over skabelsen. Den fortæller os om de tidligere profeter (qisas ul-anbiyyaa), menneskehedens historie, universets mysterier og verdens metafysik. Den beskriver for os, hvorfor vi blev placeret her i dunya til at starte med og beskriver levemåden, som er den bedst egnede for menneskeheden at efterleve. Quranen kom ikke kun for at irettesætte Bani Israil, biskopperne, beduinerne, kætterne eller tiggerne. Den kom som et budskab til hele menneskeheden. Den blev ikke åbenbaret på aramæisk, græsk, hebraisk eller latinsk; den blev åbenbaret på arabisk. Og dette er sandelig en åbenbaring fra alverdens Herre. Den trofaste ånd (Gabriel) har bragt den til dit hjerte og sind, så at du skal være (en) af advarerne; på et klart og tydelige arabisk sprog. [OQM. al-shu araa 26: ] Ha-Miim. Ved den klare Bog, Vi har visselig gjort den til en arabisk Quran, så at I måske kan forstå. [OQM. al-zukhruf 43:1-3] (Vi har åbenbaret den som) en klar og veltalende arabisk Quran, uden afvigelse (deri), for at de måske kan have taqwa. [OQM. al-zumar 39:28]

2 Og således har Vi åbenbaret dig en arabisk Quran, for at du kan advare Byernes Mor (mekka), og (alle) dem, der lever omkring den. [OQM. al-shura 42:7] Det faktum, at Allah (swt) informerer os i Quranen om, at denne Quran er arabisk, burde lede os til at betragte det arabiske sprog som noget yderst vigtigt i Islam. Derudover bør vi huske, at denne sidste åbenbaring ikke kun var til en bestemt stammeregion eller generation, men til hele menneskeheden. Denne detalje skal forliges med det faktum, at denne åbenbaring faktisk blev modtaget af et relativt lille samfund, som udelukkende talte arabisk, og at den ikke blev modtaget af hele menneskeheden. Løgnen kan ikke komme nær den (Quranen), hverken før eller siden. Den er en åbenbaring fra (den) Alvise (og) Lovpriste [OQM. Fussilat 41:42] Dette burde understrege det faktum, at Allah (swt) valgte dette sprog frem for andre. Det arabiske sprog er det bedst passende sprog for at viderebringe denne Deen med klarhed til hele menneskeheden og ikke kun til arabere. Arabisk er det eneste sprog i Quranen Hvert ord i Quranen er arabisk. Der er få ord, som i oprindelse stammer fra fremmede sprog. Et par eksempler er: Sijjîl som betyder bagt ler [al-hijr 15:74], Qistaas som betyder vægte [al-israa 17:35] og ghassaq som betyder intens kulde [al-naba 78:25]. Etymologisk set er disse respektivt persiske og græske ord. Ordene er dog arabiserede. Det betyder, at disse ords morfologi fuldstændigt stemmer overens med det arabiske sprogs grammatiske struktur. Hvert ord er konstrueret i en form, der stemmer overens med det arabiske sprogs former (taf ila) ved at efterfølge samme basisregler, der er tillagt oldgamle arabiske ord. Disse ord blev også anvendt af araberne længe før åbenbaringen af Quranen. Quranens effekt på det arabiske sprog Den Arabiske Halvøs folk havde før Islam adskillige dialekter; men Quraish dialekt mindede om alle arabernes på grund af deres deltagelse i pilgrimsfærden og Ukaz-markedet i Makkah. Det islamiske kald medførte en arabisk standardisering. Dialekter som Tamim, Qais, Himyar og andre forsvandt gradvist.

3 Quranen giver en udvikling og berigelse af arabisk på mange måder. Især med en introduktion til nye betydninger af ord, der nu havde klare og specifikke nuancer. Eksempler på disse er jahiliyyah, der betyder præ-islam, og Mushaf, som er et andet ord for Quranen. Andre eksempler er salah, siyam, mumin, kafir, fasiq og munafiq osv. Adskillige legale termer blev også introduceret til arabisk fra Quranen: al-ilaa, al-zihar og al-iddah osv. Utallige andre termer er blevet introduceret til arabisk fra de forskellige discipliner indenfor Islams kultur. Bestemte andre discipliner opstod faktisk fra et studie af Quranen. Disse inkluderede recitation, fortolkning, grammatik, retorik og jura. Quranens mirakel Abu Hurairah (ra) berettede, at Allahs Sendebud (saaws) sagde: Enhver profet blev givet mirakler, hvilket folk tog imod, men det, jeg er blevet givet, er Guddommelig Inspiration, som Allah har åbenbaret til mig. Så jeg håber, at antallet af mine følger vil overstige de andre profeters følger på Dommedagen. I Jahiliyyah-perioden så man araberne opnå en høj litterær kunnen i poesi. Det var en æra med sproglig fortræffelighed og en skændig periode for moral og adfærd. Selvom disse arabere producerede prosamesterværker, så havde de visse svagheder i at gøre deres værker overordentlige betydningsfulde. Hver poet mestrede kun én genre. For eksempel Zuhair ibn Abi Salma var kendt indenfor retorikkens område, Imru al-qays producerede beskrivelser om ungdommen og Antarah dygtiggjorde sig i beskrivelser af modighed og kærlighed. Islam introducerede en form for litteratur, som var ny for araberne. Quranen var ikke poesi eller prosa. I stedet var den en ny stil, der har sit særtræk, og som forundrede og ydmygede Quraish, der mestrede det højeste og bedste af det arabisk sprog iblandt araberne. Kvaliteten udmærkede sig i sin retorik, tone, formulering, stil og mening. Dens recitation bevægede de hørendes hjerter og forårsagede, at de tog imod budskabet eller forøgede kufr i deres benægtelse. Mange af Islams fjender anerkendte Quranens sublimitet. Utbah bin Rabi ah sagde engang: Ved Allah, jeg har aldrig hørt sådan en tale før; det er hverken digt, og ej heller en præsts udtalelse. Al-Walid bin al-mughirah erklærede, at Quranen sandelig var smuk, og at intet kunne overgå den. Vigtigere var, at han så konkluderede, at den ikke var et menneskes tale. Det er velkendt, at Abu Sufyan, Abu Jahl og Akhnas sneg sig ud midt om natten og på sikker afstand lyttede til Profetens (saaws) recitation af Quranen. De var nogle gange i en fikseret tilstand hele natten lyttende til åbenbaringens prosa. Nogle havde dog en anden modtagelse af Quranen. For at miskreditere den, sagde de, at Quranen bare var en opfindelse fra Profeten (saaws) selv. Derefter udfordrede Allah (swt) Quraish til at producere en håndfuld kapitler lig den.

4 Eller siger de: Han har opdigtet denne (Quran)? Sig: Bring da ti Suraer (kapitler) lig den, (nogle I har) forfalsket, og påkald hvem I kan ved siden af Allah! - Hvis I taler sandt! [OQM. Hud 11:13] Da de ikke kunne dette, reducerede Allah (swt) udfordringen til én surah. Og hvis I er i tvivl om det, Vi har åbenbaret Vores tjener (Muhammad), så bring en Sura (kapitel) som denne og anråb de hjælpere, I har foruden Allah, hvis I da taler sandt. [OQM. al-baqarah 2:23] Senere forsøgte nogle af araberne at komponere vers i Quranens stil som fx. Musaylimah al Kadhaab, men hans patetiske forsøg blev en ydmygelse. Nogle af dem, som var stædige modstandere af Islam, fik deres hjerter vendt efter at have hørt Quranen, såsom Umar bin al- Khattab og Jubayr bin Mut am (raa). Blandt sahabah (raa), som i jahiliyyah-perioden havde været poeter, var Labid og Khansa. Labid sagde engang: Allah har givet mig Quranen i stedet for poesi. Ijtihad Processen, hvor man udleder love fra Islams tekster, har fået termen ijtihad. Denne vanskelige og tungtvejende opgave må kun udføres af dem, der er absolut kvalificerede - de retslærde, al mujtahideen. En mujtahids hovedfærdighed ligger i dennes evne til klart at forstå situationer i livets dagligdag, men også i at forstå teksterne. Forståelse af ordenes betydning og mening, grammatisk konstruktion og forklaringer fra andre tekster er essentielle for forståelsen af Islams kilder. Et overfladisk kendskab til sproget i Islam er under ingen omstændigheder nok til at opnå en dyb og klar forståelse til udledning af love. Derfor er besiddelsen af det arabiske sprog forbundet til en mujtahids første kvalifikation. En person, som kun besidder et generelt kendskab til arabisk, kan ikke stile efter at opnå den højeste kunnen indenfor ijtihad (al-shaatibi). Ijtihad-processen er rent faktisk det, der livliggør Islam. Det vil sige, at den muliggør, at vi efterlever de love, der er nedfældet på en side i Quranen. Denne livliggørelse af teksten er kun mulig ved hjælp af det arabiske sprog.

5 Det arabiske sprogs natur Arabisk er næsten unikt i sin grammatiske struktur og i dens evne til at betegne emner klart med en utrolig lille mængde ord. Det er præcist og næsten matematisk i sin konstruktion af strofer, sætninger og i selve ordets struktur. Rodkonceptet er centralt for ordstrukturen. Regulære verber er sammensat af tre og nogle gange fire konsonanter. For eksempel k-t-b (kataba = han skrev). Dette rodverbum kan så bøjes fuldt ud ligesom med ethvert verbum i andre sprog. Dette verbum kan også anvendes i adskillige andre tider, sindsstemninger og bøjninger, der ikke findes i de fleste sprog. Så ordet kataba (han skrev) kan så omdannes til kutiba (det er blevet skrevet), yaktubu (han skriver) og maktoob (er skrevet) for at nævne nogle få. Denne rod kan også omdannes til adskillige afledninger og navneord. For eksempel kitaab (en skreven ting, dvs. en bog), maktab (skrivested dvs. kontor eller bibliotek) og katib (en skribent). Hvis man følger denne rodstruktur kan et moderne ord for bogbutik, maktaba, spores tilbage til det simple ord, k-t-b, han skrev. Det er ikke ualmindeligt, at et arabisk ord har en betydning, som umiddelbart ser ud til at være totalt adskilt fra selve roden. Som nævnt tidligere, blev alle de fremmede ord i Quranen arabiserede, længe før Quranen blev åbenbaret. Derfor kunne ordene nemt flettes ind under sætningskonstruktionernes strikse regler. Det er modsat med græske og latinske kombinationer og endda hybridord, såsom fjernsyn, television (tilfaz) og telefon (talifûn). I græsk eller latinsk består disse ord af to dele, der er sat sammen; tele (græsk, at transmitere) + vision (latin, at se). På korrekt arabisk giver disse ord ingen mening, hvis de bliver oversat. Ordene television og telefon kan derimod arabiseres. Dette gælder for alle ord og termer, der udtrykker eller er relateret til genstande og instrumenter. Rødder, etymologi, kildebetydninger og afledte ord er essensen af det arabiske sprog. De er midlerne, hvormed koncepter, objekter og principper kan beskrives i ord. Nye ord behøver ikke nødvendigvis at blive lånt fra andre sprog. Hvis eksperterne stræber i søgen efter arabiske ord, vil hele ummah stræbe i arabisk. Ord, som er uforenelige med den arabiske grammatik, må under ingen omstændigheder tillades i arabisk. I det lange og korte løb vil denne handling korrumpere sproget og svække dets anvendelse. Dette emne er alt for stort til en opsummering, som kan præsenteres i denne artikel. Men vi bør huske, hvor vigtig bevarelsen af det arabiske sprog er for muslimerne. Dette er ikke kun angående vedligeholdelsen af ordforråd, men også angående ords morfologi, etymologi, syntaks, semantik og retorik. Det arabiske sprogs livskraft i ummah Vores styrke ligger i forståelsen af Islam, og vejen til denne er gennem sproget. Derfor er styrken i arabisk en nødvendighed for at være en stærk ummah.

6 En sammenfletning af de arabiske og de islamiske uddannelsesinstitutioner betyder, at man gør det arabiske sprog og alt, hvad det indeholder af egenskaber af påvirkning, udvidelse og udbredelse til værktøjet, der legemliggør Islam. Tonen i de arabiske udtryk, og intonationen i dets syntakser vil stimulere og tiltrække lytteren. Også dets arabisering, metaforiske og etymologiske evner gør det i stand til at udtrykke enhver mening og beskrive enhver ting eller begivenhed. Syntesen i litteraturen såsom poesi, talekunst og prosa ville uanset betydning og mening, åbne nye horisonter for folk og samfund; og det er styrken ved påvirkning. Islam og Quranen, som blev åbenbaret på arabisk, og som derfor indeholder det arabiske sprogs fortræffelighed, er i stand til at behandle ethvert nyopstået emne og problem ved at udlede loven eller reglen angående emnet eller problemet til enhver tid og ethvert sted; det er styrken ved udvidelse. Derudover at være i stand til at behandle alle problemer, som måtte møde mennesket i sin egenskab som menneske, og ikke kun et problem i et specifikt samfund, ville så tillade at den spredte sig, ved siden af det faktum, at den er en retledning til hele menneskeheden. Qur an-studie O I som har iman, adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem, der har myndighed fra jer. Og hvis I strides om nogenting, så henvis den til Allah og Sendebudet, hvis I (virkelig) har iman på Allah og den Yderste Dag. Dette er det bedste og den passende afgørelse (OQM. al-nisaa :59) Tafseer (Al-Sabooni & Imam Al-Qurtubi) O I som har iman, adlyd vil sige at adlyde Allah og Hans Sendebud ved at holde fast i og underkaste sig Quran og Sunnah og at adlyde regenterne, hvis de er muslimer og udelukkende styrer med Islam. Der er ingen lydighed til den, som kalder til ulydighed imod Allah og Hans Sendebud. Ordet minkum, dvs. fra jer, er beviset, som fastslår, at regenterne skal være muslimer, som praktiserer Islam og ikke kun muslimer af navn. Det berettedes i en sahih hadith via Ibn Abbas, som sagde, at verset blev nedsendt angående Abdullah Ibn Huzafa Bin Qays Bin Uday As-Sahmi. Profeten (saaws) sendte ham ud som amir for en ekspedition. Abu Umar sagde:

7 Abdullah var kendt for sin humor i den ekspedition beordrede han muslimerne til at samle brænde og tænde en ild. Da de gjorde det, beordrede han dem til at hoppe i ilden. De nægtede, hvortil han sagde: Har Profeten (saaws) ikke beordret jer til at adlyde mig?!!, og han nævnte hadithen: Den, der adlyder min amir, har adlydt mig. De svarede: Vi har ikke lavet iman på Allah og Hans Sendebud for andet end at undgå ilden. Muslimerne bragte dette tilbage til Muhammad (saaws), og han (saaws) fortalte, at de havde ret i at nægte, og citerede to ahadith, hvor en af dem var: Der er ingen lydighed til en skabning i det, som indebærer ulydighed imod Skaberen. Hvis I strides om nogenting refererer til, at Allah (swt) har påbudt, at når der er en strid mellem muslimer, så skal muslimerne føre det tilbage og henvise det til afgørelse fra Quran og Sunnah. Hvis I (virkelig) har iman betyder, at hvis I er oprigtige mumineen, så ville I referere tilbage til Islam. Det er det bedste og den passende afgørelse, dvs. at det er bedre for jer at referere til den islamiske Shari ah i livet, hvilket fører jer til en bedre ende, dvs. Jannah. Der er to kommentarer til ovenstående ayah og tafseer: 1. Kommentar Vi bevidner i dag, som vi har bevidnet i mange årtier, hvordan den muslimske ummahs regenter forsøger at presse og opfordre muslimerne til at hoppe i ilden, på samme måde som Abdullah Ibn Huzafa Al-Sahmi. Ligesom en ild blev antændt af det brænde, som muslimerne efterfølgende blev beordret til at hoppe i (selvom det var en joke - som berettet af Imam Al-Qurtubi) så er det på samme måde regenterne i dag, den ene efter den anden, frembringer ilden med deres forsøg på at lave fred med jødestaten og søge legitimitet fra ikke-islamiske organisationer, love og konventioner. Disse handlinger er dog ikke en joke, men indebærer derimod faretruende konsekvenser for muslimerne. Ved at gøre dette, så forsøger de at få vores elskede ummah til at springe i ilden ved at acceptere disse forræderiske handlinger. Vores ummah skal være påpasselig, på samme måde som muslimerne under episoden med Abdullah bin Hudhafa Al-Sahmi var påpasselige og afviste hans ordrer. Mens As-Sahmi lokkede ved at bruge islamiske beviser, så lokker vores regenter os ved at proklamere selve gavnen, som vil opnås. Men der er ingen gavn i handlinger, som legitimerer jødestaten, dens kontrol over islamiske områder og dens resurser såsom vand. Ligeledes er der ingen gavn i disse handlinger i det hinsides (Akhirah), fordi vi vil have gjort os fortjent til Allahs straf for at referere til andet end Islam og for at have taget kuffar som loyale venner og beskyttere.

8 2. Kommentar Når muslimerne optages af at løse en strid indbyrdes, så skal deres forudsætning umiddelbart være Quran og Sunnah, og når de kommer for at løse deres strid, så skal de, og er forpligtet til, at referere til Quran og Sunnah. Hvor ironisk var det ikke at se den optrævlende strid, som opstod indenfor styret i Sudan, mellem landets præsident Omar Al-Bashir og lederen af den Nationale Kongres, Hassan At-Turabi - som kunne have kastet landet ud i en udbredt civil opstand. Hverken Bashir eller Turabi etablerede deres oprindelige forudsætninger på Quran og Sunnah, fordi den sudanske regering og dens styrestruktur modsiger Islam fundamentalt. Udover det, da deres forskelligheder (stridigheder) endelig kom frem i lyset, hørte vi så nogen erklæringer fra en af dem om, at de vil referere til Quran og Sunnah for at løse deres problem? Er dette ikke en del af Islams påbud, som udtrykt i den noble ayah? Hvis de virkelig (oprigtigt) refererede til Quran og Sunnah, så ville både Bashir og Turabi uundgåeligt anerkende deres illegitimitet og korruption, som de efterfølgende har påtvunget over det sudanske folk. Allah (swt) siger: Men nej, ved din Herre, de har ikke iman, førend de gør dig til dommer i alt, hvad de strides om, og så ikke finder nogen uvilje i deres sjæle mod det, du afgør, men underkaster sig fuldstændigt [OQM. Al-Nisaa :65] Må Allah (swt), med vores handlinger, beskytte os fra ilden, som venter i Akhirah, og fra regenternes forsøg på at skubbe os i den retning.

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom

Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Intellektuel Rigdom er Den Største Rigdom Når man overvejer den mangfoldighed af problemer som den Islamiske Ummah står overfor, om end det er fremmed besættelse, fattigdom, udbredt korruption, teknologisk

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Islam og det arabiske sprog Bismillahir Rahmanir Raheem Sprog spiller en central rolle i ethvert givent samfund. Det er ikke kun et middel, hvormed individer kan kommunikere med hinanden, men det er det

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan

Selam Friskole. Koran. Målsætning og læseplan Selam Friskole Koran Målsætning og læseplan September 2009 Koranlæsning, recitation og -forståelse Formål: Ordet Koran (arabisk Quran) betyder egentligt fremsigelse eller deklamation, og de første ord

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

Den Korrekte Forståelse af Sejr

Den Korrekte Forståelse af Sejr Den Korrekte Forståelse af Sejr Sandelig! De vantro bruger deres ejendom for at hindre (folk) i at følge Allahs vej; således vil de fortsætte med at bruge (deres ejendom), men det vil i sidste ende være

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende :

Retsvæsenet i Islam. Der er tre typer af dommere i Islam. De er følgende : Retsvæsenet i Islam Det islamiske retssystem og straffesystem har længe været udsat for et massivt angreb fra Vesten. For at modvirke angrebet, giver denne artikel et overblik over rets- og straffesystemet,

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk -------------------------------------------------------------------------------------------------

Islams Principper. www.masjed.dk ------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- Kapitel 2 - Tro og lydighed Tro - Hvad er det for noget? Hvordan opnår man viden om Gud? Troen på det ukendte TRO OG LYDIGHED Islam står for Lydighed overfor Gud. Det er almindelig sund fornuft,

Læs mere

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er

Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Introduktion Præsidenter, Premiere Ministre og Khaleefah'er Hele verdenen har i løbet af de sidste to årtier været vidne til Islams genopståen. Islam er brudt frem på verdensarenaen med en styrke, der

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Ijtihad og den modernistiske metode I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Da den osmanniske Khilafah officielt blev nedlagt den 3. marts 1924 af Allahs fjende, den britiske agent, Mustafa Kemal,

Læs mere

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

Introduktion til Koranen

Introduktion til Koranen Introduktion til Koranen Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Koranen?... 1 2 Hvordan Koranen er blevet bevaret... 1 3 Recitationer af Koranen... 3 4 Koranen

Læs mere

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah

Målet med Da'wah La ilaha illa Allah's Aqeedah Målet med Da'wah Målet og metoden af Muhammads (saaws) Da'wah i Makkah vedbliver at være årsag for megen spekulation og forvirring blandt nogle muslimer. Mange individer, grupper og bevægelser påstår at

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne

Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne Da awa Aktivisten er ikke Ansvarlig for Opnåelsen af Resultaterne At være Da awa aktivist er Profeternes opgave. Det er en af de bedste og mest ærværdige gerninger. Allah (swt) sagde: Hvem er bedre end

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august

ISAGHOJI - MANTIQ. Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august ISAGHOJI - MANTIQ 1 Underviser: Muhammad Zeshan Waras Saifi 13. august 2017 E-mail: zeshan@saifi.dk Islamstudier 1 (2017, 2. halvår) al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm Tlf.: 30 58

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Den Islamiske Børneopdragelse

Den Islamiske Børneopdragelse Den Islamiske Børneopdragelse Børneopdragelse har en central plads i islam. Allah (swt) siger i koranen: "I, der har Iman: Beskyt jer selv og jeres familie fra ild" (Surah al-tahrim, 66:6) Det betyder,

Læs mere

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM):

Det arabiske ord ISLAM har sin oprindelse i to ord med samme rod (SLM): Islam - kort fortalt Islam og muslimer Budskabets sammenhæng Islams "fem søjler" Mennesket og den frie vilje Koranen og Hadith Meningen med tilbedelsen Islamisk livsførelse Det historiske perspektiv Islams

Læs mere

Islams Entydige Holdning Til Demokrati

Islams Entydige Holdning Til Demokrati Islams Entydige Holdning Til Demokrati Demokratiet modstrider Islam i bund og grund, hvad angår kilden, hvor den udgår fra, livsanskuelsen den udspringer fra og med de tanker, begreber, værdier og idealer,

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget 1 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-Islamiyya

Læs mere

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn

Aqidat Al-Muslim. Muslimernes Tro. Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn Aqidat Al-Muslim Muslimernes Tro Sheikh Muhammad Al-Sâleh Al-Utaimîn INDHOLDSFORTEGNELSE - Oversætterens forord - Sheikh Ibn Bâzs indledning (må Allahs barmhjertighed være med ham) - Forfatterens introduktion

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund

Munida E F T E R Å R. KursusCenter F O R Å R. Islam Koran Arabisk. Det islamiske trossamfund Munida KursusCenter E F T E R Å R 2010 F O R Å R 2011 Koran Arabisk Det islamiske trossamfund 1 Munida KursusCenter Viden, handling og broderskab Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ærede brødre

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Islam og det venskabelige/broderlige bånd

Islam og det venskabelige/broderlige bånd Islam og det venskabelige/broderlige bånd Mennesket er udstyret med bestemte instinkter. Et af disse er artsinstinktet, hvis aspekter bl.a. er venskab og det sociale samvær. Allah (swt) der skabte mennesket,

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi

Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Khilafah- M A G A S I N E T Khilafah er et kulturelt og politisk magasin, der er baseret på den islamiske ideologi Islams Holdning til Valg i det Sekulære Demokratiske System Islams holdning til valg i

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Introduktion til Fiqh

Introduktion til Fiqh Introduktion til Fiqh Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer Fiqh fra?... 1 2 Islamiske love... 1 3 Hvad vi skal vide af Fiqh... 2 4 Den praktiske tilgang

Læs mere

Hvor får din viden fra?

Hvor får din viden fra? Hvor får din viden fra? Indholdsfortegnelse 1 Idéen om at følge Quran og Sunna... 1 2 Kompetencer... 2 3 Et spørgsmål om tillid... 4 4 Den rette vej... 5 1 Idéen om at følge Quran og Sunna I enhver tid

Læs mere

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag?

Nutid: Teksten i dag Hvad bruger religiøse mennesker teksten til i dag? Kopiside 3 A Fortællinger Kopiside 3 B Fortællinger Hvad handler teksten om? Opstil de vigtigste punkter. Hvordan præsenterer teksten modsætninger såsom godt-ondt, mand-kvinde, Gud-menneske? Modsætninger

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Muslimsk Ungdom I Danmark Kursuskatalog 15/16

Muslimsk Ungdom I Danmark Kursuskatalog 15/16 Muslimsk Ungdom I Danmark Kursuskatalog 15/16 Koran Arabisk Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Ærede brødre og søstre, Allah (subhanahu wa ta ala) sagde: Sig, vil de vidende være ligeværdige

Læs mere

De Fire Principper For Shirk

De Fire Principper For Shirk Sheikh Muhammad bin Abdul-Wahab De Fire Principper For Shirk Med Forklaring af Sheikh Abdullah bin Abdur-Rahman Al-Jibrin Jeg spørger Allah, den ædle Herre af den mægtige trone, om at Han må være jeres

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 485 Offentligt RIGSADVOKATEN Bilag 2 J.nr. 2006-41-0151 15. marts 2006 Islam og profeten Muhammed 1. Indledning Dette bilag indeholder en kort beskrivelse af islam og

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah

Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Jøder og kristne oplevede historisk sikkerhed og tryghed under Khilafah Alle muslimer i dag har nu hørt om ordet Khilafah, og en stor del af disse muslimer ved at Khilafah er en islamisk stat, men få muslimer

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Islamisk Overbevisning og Rationalitet I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige At tro på en skaber betragtes af mange som værende lig med at følge noget blindt. Og videnskabens og teknologiens stigende

Læs mere

Islams opfattelse af stat og samfund

Islams opfattelse af stat og samfund Islams opfattelse af stat og samfund Definitionen af Islam Allah har nedsendt det Islamiske budskab, hvis fundament er livsanskuelsen, der udtrykkes i sætningen: "Der er ingen ilah foruden Allah, Muhammad

Læs mere

Mindedagen for Khilafah-statens ophør

Mindedagen for Khilafah-statens ophør Mindedagen for Khilafah-statens ophør Den 3. marts mindedes muslimerne en smertelig dag, nemlig årsdagen for Khilafah-systemets og khaleefah-postens eksistentielle ophør. For 75 år siden, den 3. marts

Læs mere

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler:

Islams Principper. www.masjed.dk. Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på de fem trosartikler: ---- Kapitel 5 Bøn og tilbedning Tilbedningens ånd Salah Fasten Zakah Hadj Pilgrimsrejsen Et forsvar for islam Jihad BØN OG TILBEDNING Profeten Muhammad (Guds fred være med ham) har pålagt os at tro på

Læs mere

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk

Dansk Islamisk Center inviterer til. Det smukke eksempel. En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk Dansk Islamisk Center inviterer til Det smukke eksempel En kursusrække om Allahs Sendebuds liv og noble karaktertræk 1 I har i Allahs Sendebud et smukt eksempel, for den som håber på (og frygter) Allah

Læs mere

Den falske salafisekt

Den falske salafisekt Den falske salafisekt Ummahs situation Alt imens muslimerne angribes af de vantro i Afghanistan, Tjetjenien, Irak, Palæstina, Filippinerne osv., og samtidig med at deres resurser og rigdomme plyndres,

Læs mere

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi

Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi Downloaded from: justpaste.it/manhajym Rapport fortaget af AlHayat Media Center. Oversat& Sammensat af Abū Ṣalāḥūdeen Al-Rāqqawi SPREDNINGEN AF DEN KORREKTE MANHAJ. Spredning af islamisk viden, gi folk

Læs mere

(Mafahim Hizb ut-tahrir)

(Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs opfattelser Hizb ut-tahrir Hizb ut-tahrirs opfattelser (Mafahim Hizb ut-tahrir) Hizb ut-tahrirs publikationer (Oversat fra arabisk) For den præcise mening af teksten, referér venligst til

Læs mere

Noter til Forberedelse af Døden

Noter til Forberedelse af Døden Noter til Forberedelse af Døden Et brev af imam al-ghazali Risalat Sharh as-sadr 1 Af imam Hujjat al-islam (Islams bevis) Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-ghazali Må Allah være ham barmhjertig d. 505

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution ZBC Ringsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Arabisk A Hakam

Læs mere

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark

Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah. Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt fra Allah Hizb ut-tahrir - Danmark Tørklædet er ikke et religiøst symbol eller en demokratisk ret, men derimod en pligt

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse

En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse En Påmindelse om Khilafahs Afskaffelse Den 3. marts markerede det 78. år for afskaffelsen af Khilafah, hvor den Tyrkiske Nationalforsamling i 1924 satte en stopper for det Islamiske styresystem. Dette

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning

Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv. Sammenfatning Tegningesagen i al-qaidas ideologiske perspektiv 16. juni 2009 Sammenfatning Ideologisk propaganda er en vigtig del af terrorgruppers eksistensgrundlag. Terrorgrupper, uanset om de har en venstre- eller

Læs mere