Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE"

Transkript

1 fire safety RØGvent. FW: DK CC Røgventilerede systemløsninger» SYSTEMBROCHURE

2 Røgventilerede systemløsninger Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg DS dækker over en række krav for alle traditionelle bygninger til opbygning, funktionalitet og afprøvning af ventilationsanlæg der skal sikre en minimering af brands opståen, udvikling og spredning. Iht. Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg, DS 428-4, kan brandsikring af ventilationsanlæg udføres med enten et spjældsikret system eller et røgventileret system. Et røgventileret system skal udformes således, at røg der trænger ind i kanalsystemet, bortledes til det fri. Røgventilerede systemer kan anvendes til bygninger i alle anvendelseskategorier iht. bygningsreglementet, men anvendes typisk i kategorierne 4, 5 og 6 da systemet kræver kontinuerlig drift af den normale driftsventilator eller automatisk brandalarmerings anlæg (ABA) i hele betjeningsområdet. Lagerførte Systemløsninger fra ClimateConsult Når de brandtekniske foranstaltninger for ventilationsanlægget udføres som et røgventileret system, anvendes oftest et konverteret røgventileret system. Røgevakueringsspjæld Røgevakueringsspjæld anvendes til bypass af ventilationsaggregatet under røgventilering. Røgevakueringsspjæld skal være testet iht. DS/EN og klassificeret iht. DS/EN Dette vil sige et system der i en brandsituation vil suge fra både tillufts- og fraluftskanalerne. Systemet består af en automatiktavle, en røgventilator klassificeret til den beregnede temperatur, 2 røgspjæld til afspærring af ventilationsaggregatet, samt 2 eller 3 røgevakueringspjæld til afledning af røggassen. styretavle Automatiktavlen skal afprøve spjæld og røgventilator hver uge samt indikere fejl på alle komponenter i systemet. Automatiktavlen placeres i selvstændig brandcelle og forsynes med brandsikre kabler iht. IEC røgventilerede systemløsninger 2

3 FIRE SAFETY Røgventilator Ved detektering skal det normale driftsaggregat stoppe og røgventilatoren skal starte op og opretholde et undertryk på Pa ved øverste afgrening i systemet. Under test skal der testes med minimum 100 Pa. Røgventilatoren skal kunne holde til forekommende brandtemperatur i mindst 60 minutter. Røgspjæld Røgspjæld anvendes til afspærring af ventilationsaggregatet under røgventilering. Røgspjæld skal være CE-mærket iht EN 15650, testet iht. DS/EN og klassificeret iht. DS/EN Differenstryktransmitter Differenstryktransmitter anvendes for sikring af korrekt undertryk samt tilstrækkeligt test tryk. Trykudtag skal være af metal og placeres ved øverste afgrening til betjeningsområdet TEMPERATURFØLER Temperaturføler til aktivering af det røgventilerede system, skal kunne registrere fejl, som om der var tale om detektering af brand. Temperaturindstilling skal være 20 o C højere end den maksimale forekommende temperatur ved normal drift. 3 røgventilerede systemløsninger

4 Røgventilatorer i høj kvalitet ClimateConsult markedsfører et bredt udvalg af aksialventilatorer til brandsikring, bl.a. brandventilation, røgudluftning og røgventilerede systemer iht. DS I disse systemer anvendes vores HTJM aksialventilatorer HTJM aksialentilatorer er designet til at sikre 100 % pålidelighed, og kapacitet til at fungere selv i ekstreme nødsituationer under udsugning af røg, dampe og varm luft. Vores ventilatorer er specielt designet til at klare enkeltdrift ved temperaturer op til 400 C. HTJM aksialventilatoren er velegnet til montage både indendørs og udendørs samt til serieeller parallel drift. Fakta: Justerbare Aerofoil aluminium ventilatorskovle, der muliggør en finjustering af skovlvinkel Motoren er velegnet til hastighedskontrol med frekvensomformer Energibesparende motorer Samtlige ventilatorskovle gennemgår en røntgenfotografering, for at sikre den højest mulige kvalitet. Alle ventilatorer er: Aerodynamisk testet iht. BS IS05801:2007 Akustisk testede iht. BS :2003 Røg- og varmetestede iht. EN :2002 AMCA godkendt og CE- mærkede Leveres med komplet teknisk dokumentation røgventilerede systemløsninger 4

5 Effekt: (kw) Statisk tryk (Pa) 2840 rpm Q - Flow m³/h (Aktual) ISO 5801 Type D Air Density 1,2 kg/m³ Q - Flow m³/h (Aktual) FIRE SAFETY Plug n Play automatiktavler ClimateConsults styretavle RVStouch for røgventilerede systemer, er et komplet system til overvågning og styring af røgventilerede systemer. Systemet er programmeret til automatisk en gang ugentligt at udføre funktionsafprøvning. Ved en afprøvning, testes funktionen af spjældene og røgventilatoren. Alle komponenter der anvendes til brandsikring, er udført således, at fejl i komponenter og ledningsforbindelser samt forsyningssvigt registreres og medfører aktivering af spjæld og røgventilator, som om der var tale om en brand. ClimateConsult A/S Kombineret datablad JM Climate Consult Tilbud-/ordrenr : Ventilatorkode : CCHT31JM - HT31JM.CC/16/2/5/12 Projektnavn : Kunde : Enhedens ref. : Dato: : mandag, august 11, 2014 Ventilatorkode HT31JM.CC/16/2/5/12 Ventilatordiameter / -størrelse 315 mm Blade 5 Ventilatorhastighed 2840 rpm Hastighed 11,2 m/s Skovlvinkel 12 Installations type / Driftsform D / B Ventilatorhus Lang Ønsket drift Aktuel drift Dynamisk tryk i fraluft Tab af tilbehør 250 Pa (static) 258 Pa (static) 76 Pa 30 Pa Akseleffekt under drift 0,530 kw Maks. akseleffekt 0,563 kw Totaleffekt 53,4 % Motorramme 80 Motoreffekt 0,900 kw [ IE2 ] Fuldlaststrøm 1,95 A Startstrøm 9,75 A Motormontering Ophængt Strømforsyning Volts 50 Hz 3 Phase Starttype DOL Motorvikling Standard Bilag Standard Alle ErP [FMEG] klasse N 33 (Opfylder ikke ErP ) ErP [FMEG] Target N 45 Målingskatergori D (Total) VSD N Ventilator + Motor Efftivitet 23,9% (0, Pa) Motor indgangseffekt (ErP) 0,340 kw Lydspektrum (Hz) Samlet k 2k 4k 8k Lw* 3 m** Luftens densitet 1,2 kg/m³ / 20 C / 0 m / 50% RH Røgudsugning 300 C i 1 time Indtag* Produktnummer CCHT31JM Afkast* Udstråingsstøj* * Lw db re W ** dba re 2x10-5 Pa Vilkår og betingelser: Handel er underlagt de vilkår og betingelser, som beskrevet i tilbud / ordrebekræftelse. Beskrivelse Antal Ventilator CCHT31JM - HT31JM.CC/16/2/5/12 1 Ventilatortilbehør Sæt monteringsfødder (2) 1 Modflange 2 Afskærmning - motorside 1 Optional Controllers & Sensors Optional Accessories Fleksibel forbindelse W:,, E: Tlf.: Fax: Copyright Fläkt Woods Group Udskrevet den 11. august 2014 Side 3 af 5 Valg af motor: c Unikke fordele: Mulighed for eget logo/kontaktoplysninger i display Hurtig og simpel opsætning Fuld funktionslog for let fejlfinding Touch display Opfylder kravene i DS428-4 Indbygget frekvensomformer og automatsikringer Mulighed for ekstern kommunikation 5 røgventilerede systemløsninger

6 Spjæld med høj pålidelighed Røgspjæld ETPR-E og Røgevakueringsspjæld ETER er udført med en Veloduct-tætning, som giver en tæt kanalmontage. Spjældkonstruktionen gør det muligt at installere spjæld akslen både i horisontal og vertikal position. Spjældene fås i både cirkulær og rektangulær. Godkendelser: Spjældene overholder alle krav i DS428-4 Spjældene er testet iht. DS/EN og klassificeret iht. DS/EN Røgspjæld er CE-mærket iht. EN Spjæld Røgevakueringsspjæld Spjæld CE-godkendt røgspjæld med brandtermostat røgventilerede systemløsninger 6

7 FIRE SAFETY Lagerførte systemløsninger Pakke Ventilator Diameter Luftmængde v./250 Pa Automatiktavle 1 HT31JM Ø RVStouch1,5 2 HT35JM Ø RVStouch1,5 3 HT40JM Ø RVStouch2,2 4 HT50JM Ø RVStouch2,2 Fakta: ClimateConsult lagerfører udvalgte aksialventilatorer, styretavler og runde spjæld. Dette sikrer dig mulighed for levering af en komplet røgventileret systemløsning fra dag til dag. For andre/specifikke luftmængder kan skovlvinkler og tryk ændres på lagerførte ventilatorer. Ventilator (HTJM) Styretavle (RVStouch) Ventilatorfod Beskyttelsesnet Røgevakueringsspjæld (ETER) Røgspjæld (ETPR-E) Indløbskonus Flange Røgventilator og styretavle Aksialventilatorer lagerføres i størrelserne Ø315, Ø355, Ø400 og Ø500 for luftmængder mellem m³/h. Andre str. og typer ven tilatorer kan bestilles med normal leveringstid. Tilbehør Montagefødder, modflanger, indløbskonusser og beskyttelsesnet lagerføres i samme størrelser som aksial ventilatorer. Spjæld Runde røgspjæld og røgevakueringsspjæld lagerføres i dimensioner fra Ø100-Ø500. Rektangulære spjæld kan bestilles med normal leveringstid. 7 røgventilerede systemløsninger

8 Gode råd til røgventilerede systemer Generelt Iht. DS skal de brandtekniske foranstaltninger i ventilationsanlægget følge den brandtekniske projektering af bygningen. Som projekterende er det derfor vigtigt at være bekendt med bygningens anvendelse, brandmæssige enheder samt strategi for evakuering og redning. For at et konverteret røgventileret system skal fungere i praksis er der en række gode råd, der skal overholdes. A anlægstype Et konverteret røgventileret system kan udføres med eller uden bypass til indtagshætte. Ved valg af løsning B skal afkasthætte være dimensioneret til at håndtere hele luftmængden ved røgventilering. Der henledes opmærksomhed på overholdelse af afstandskrav i DS afsnit 3.1. røgventilerede systemløsninger 8 B kanaler og kanalopbygning Det anbefales at kanalerne projekteres med lavt tryktab dvs. med tryktab på < 0,6 Pa pr. meter og således at tryktabet fra øverste afgrening i systemet til fjerneste afgrening er maksimalt 50 Pa. Såfremt røgventilator er placeret på tag og ventilationsaggregatet er placeret i kælder, må kanalsystemet ikke være udført med kanalreduktioner på hovedkanalen da røgventilatoren dermed ikke kan opbygge det korrekte tryk. Kanalsystemet skal udføres i materialeklasse EI30/E60 (ve ho i <-> o) A2-s1, d0 (brandisolerede stålkanaler) med få undtagelser, jf. DS røgmodstand Alle indblæsningsanlæg i betjente brandmæssige enheder skal udføres med 30 Pa røgmodstand over kanal, spjæld og armatur/emhætter til det betjente lokale. For udsugningsanlæg skal røgmodstanden være 50 Pa. En komponent kan kun anvendes som røgmodstand såfremt den har et smeltepunkt på mindst 850 C.

9 FIRE SAFETY beregningseksempel Krav: Ventilatoren skal kunne holde til forekommende brandtemperatur i 60 minutter fra brandens opståen. Eksempel for boligventilation: 6 lejligheder med 126/354 m³/h tilluft, 54 m³/h fraluft fra badeværelse og 72/300 m³/h fra emhætte. (Grund/forceret) Brændende lejlighed: 354 m³/h + 54 m³/h m³/h = 708 m³/h á 945 C Øvrige lejligheder: 126 m³/h + ( m³/h) x 0, m³/h + 72 m³/h + ( m³/h) x 0,2 x 5 lejligheder= 1716m³/h á 20 C Forekommende temperatur: ((708x945)+(1716x20)) / ( ) = 290 C I beregningseksemplet ovenfor vil en ventilator fra Climateconsult i klasse F300 overholde kravet. inspektionslemme Spjældene skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til årligt at kunne inspiceres og afprøves. Det anbefales, at placere inspektionslem ved alle spjæld. lyd Det anbefales ved placering af røgventilatoren at tage højde for at denne automatisk afprøves en gang om ugen. døgndrift eller fulddækkende aba Et ventilationsaggregat, som indgår i et konverteret røgventileret system, må ikke stoppes uden, at det røgventilerede system reagerer som ved detektering af brand. Der er dog ikke noget, der forhindrer at ventilationsaggregatet indstilles til natsænkning eller andre energispare-programmer. Såfremt anlægget er tilkoblet et fulddækkende ABA-anlæg kan anlægget slukkes, uden at det røgventilerede system idriftsættes. placering af røgventilator og styretavle Røgventilatoren skal placeres således at afsnit 3.2.(7) i DS overholdes. Røgventilatoren skal placeres således at tilslutningspunktet er placeret over øverste afgreningspunkt. Styretavlen skal placeres uden for betjente brandsektion i teknikrum i egen brandcelle. Teknikrummet må ikke benyttes til rengøringsrum eller lign. 9 røgventilerede systemløsninger

10 Gode råd til den elektriske installation For at tilsikre korrekt funktion af det røgventilerede system er det vigtigt at den elektriske installation er udført korrekt og iht. til den gældende lovgivning. I det nedenstående er angivet en række gode råd, der anbefales at blive fulgt af el-installatøren. Kabler Kabel til aksialventilator skal udføres med funktionssikre (brandsikre) kabler iht. IEC Test for electric cables under fire conditions, og samles med brandmodstandsdygtigt materiel, med mindre kablerne placeres helt uden for de betjente brandsektioner. Der skal altid anvendes skærmet kabel fra frekvensomformer til ventilator. Kabelaflastning Der skal udføres korrekt oplægning og aflastning af kabler iht. kabelproducentens anvisninger. W2 Adskiller Adskiller til røgventilator skal tydeligt mærkes med rødt skilt med teksten Forsyner røgventilator, må ikke afbrydes ved brand. Opmærkning Alle komponenter, herunder spjæld, ventilator, temperaturføler, differenstryktransmitter, samledåser samt klemmer heri skal opmærkes iht. DS/EN Kabeldimensioner Det er vigtigt at der foretages en korrekt dimensionering af kabler til samtlige komponenter, som indgår i systemet. Forsyningskablet skal overdimensioneres til 50% af belastningsstrømmen. Gruppe/Sikringer Styretavlen og dermed røgventilatoren skal forsynes fra sin egen gruppe i bygningens hovedtavle (+50% af belastningsstrømmen). Gruppen skal tydeligt mærkes med rødt skilt med teksten Forsyner røgventilator, må ikke afbrydes ved brand. Hvis der anvendes PFI/HPFI skal dette være type B (AC/DC). røgventilerede systemløsninger 10

11 FIRE SAFETY Alle komponenter i det røgventilerede system skal være placeret let tilgængelige og afmærkede, således at vedligehold og årlig funktionstest kan udføres på en hensigtsmæssig måde. Den årlige funktionskontrol skal minimum omfatte: Spjæld: Funktionskontrol og fysisk kontrol af alle spjæld i systemet. Røgventilator: Kontrol af ventilator og dennes funktion. Kontrol af trykopbygning ved måling af undertryk ved øverste afgrening og setpunktet justeres hvis nødvendigt. Detektorer: Temperaturføler afprøves ved opvarmning. Tryksensorer afprøves ved afmontering af slange for at fremprovokere fejl. Brandsikringsautomatik: Tavlens funktion mht. spjældsignaler og reaktion i tilfælde af brandsignal kontrolleres. Rapportering: Der udføres rapport over den årlige funktionskontrol. Rapporten underskrives og stemples. Det anbefales at tegne en servicekontrakt på den årlige funktionskontrol, for at sikre, at systemet altid er funktionsdygtigt, hvis uheldet er ude og en brand opstår. 11 røgventilerede systemløsninger

12 Alle rettigheder forbeholdes Copyright ClimateConsult A/S Automatik for systemløsninger FW: DK CC kort om innovation og pålidelighed ClimateConsult A/S er den professionelle rådgivende komponentleverandør med fokus på indeklima, energioptimering og sikkerhed i alle typer bygninger. Virksomheden følger en vækstorienteret strategi med fokus på kvalitet og miljø, med forankring i en kompetent organisation. T E W clco.dk VEST Nydamsvej 2 DK-8362 Hørning ØST Stensmosevej 24A DK-2620 Albertslund

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave

Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Infobrochure Brandsikring af ventilationsanlæg Fortolkning af DS 428, 4. udgave Working Indledning Denne projekteringsguide tager udgangspunkt i DS428 og beskriver en række løsningsmuligheder, der skal

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04

PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 PROJEKTERINGSGUIDE BOLIGVENTILATION CENTRAL - EBV04 DECENTRAL - EDV04 EXHAUSTO Livingsystem Indeklima I denne guide finder du; Lovkrav - Boligventilation og valg af system...side 2-6 Decentral Boligventilation

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Grundprincip ved brand- og røgventilation

Grundprincip ved brand- og røgventilation Grundprincip ved brand- og røgventilation p C D A B otoriseret brandbeskyttelse Formålet med brand- og røgspjæld er at beskytte personer, materiel og bygninger i tilfælde af brand. otoriserede spjæld giver

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer. Brand- og røgventilatorer Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Brand- og røgventilatorer 2 Brand- og røgventilatorer Certifikater og normer DS/EN 1211-3, DS 428.4

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009)

Bachelorprojekt 6.B. Optimering af varme og ventilationsanlæg. Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) 6.B Optimering af varme og ventilationsanlæg Forfattere: André Markvardsen (E20122007), Michael Rothmann (E20122009) Antal normalsider: 39,24 (94.176 anslag med mellemrum) Fredericia Maskinmesterskole

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni

Afgangsprojekt Installatør EL. Udarbejdet af: Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt Installatør EL Udarbejdet af Rene Hostrup & Mats Nilsson UCN Energi og Miljø 4ine0212 11 Juni Afgangsprojekt UCN Energi og miljø Elinstallatør Rene Hostrup & Mats Nilsson 4Ine0212 Plejeboliger,

Læs mere

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse

Pascal og VAV. Om Lindab. Comfort og design. Produktoversigt / symboler. Teori. Loftarmaturer. Loftarmaturer - synlige. Trykfordelingsbokse lindab pascal og vav Pascal og VAV Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer Dyser Dysekanaler Riste Fortrængnings

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Juli 2014 Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Med automatik DK Brugsanvisning Version 1.01.04 Original version for aggregatet 1 Hovedoversigt Generel beskrivelse a. Fabrikantoplysninger b.

Læs mere

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater

Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Systemløsninger. TIME ec. Ventilationsaggregater Ventilator Brand- og røgprodukt Ventilationsaggregat Luftfordeling Tilbehør Systemløsning TIME ec Ventilationsaggregat 2 TIME ec ventilationsaggregat TIME ec AHU N o 07.02.339 DANVENT DV 10-240, TIME 10-40

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TOPP med krydsveksler Produktinformation

TOPP med krydsveksler Produktinformation INDHOLD: TOPP Modulaggregater TOPP med krydsveksler Produktinformation TOPP Modulaggregater Generel TOPP-serien er komplette luftbehandlingsaggregater med krydsveksler. Aggregaterne er udstyret med indbygget

Læs mere

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør

Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør A/S Teknisk information HCV - HCH Behovsstyret boligventilation Generel beskrivelse Tekniske data Tilbehør HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Dimensioner 12 4 Tekniske data 16 5

Læs mere

AERO m. rot. veksler Produktinformation

AERO m. rot. veksler Produktinformation INDHOLD: AERO Modulaggregater AERO m. rot. veksler Produktinformation AERO Modulaggregater Generelt Denne serie aggregater kan leveres til luftmængder op til 40.000 m3/h. Alle størrelser har horisontal

Læs mere

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe

Stinkskabe. Vejledning om arbejde i stinkskabe Stinkskabe Vejledning om arbejde i stinkskabe Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker

INDUSTRI. Frekvensomformere og softstartere. OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker INDUSTRI Magasinet December. 2004 Frekvensomformere og softstartere OBO Gitterbakker i industrien Cubo P Tavlesystem Manglende sikkerhedsudstyr årsag til tavleulykker Mindre kabinet, større fleksibilitet

Læs mere

Ventilation in balance

Ventilation in balance Ventilation in balance Tekniske Data AM: 1 3 5 8 9 12 CV: 8 INDHOLD intelligent ventilation 4 Forskellige behov 6 Indblæsningsforhold 8 Korrekt placering 12 Konstruktion og design 14 styring Netværk 16

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC

INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC INDHOLD: VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater VEX200EC VEX200EC EXact2 Kompaktaggregater Generelt VEX200-serien VEX200-serien er en serie energivenlige luftbehandlingsaggregater. Serien er en meget fleksibel

Læs mere

Teknisk information. Ventilation

Teknisk information. Ventilation Teknisk information Ventilation Generel beskrivelse Beskrivelse af aggregater Mål og vægt Varianter Tekniske data Styring Tilbehør aggregat Tilbehør styring VENTILATION 1 Generel beskrivelse 1.01-1.01

Læs mere

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid

Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid Teknisk katalog for Danfoss Air Ventilation Lige så fleksibel og logisk, som du vil have det Få mest muligt ud af din tid 3 fantastiske grunde til at vælge Danfoss Air-ventilation: Nem installation Idriftsætning

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation

TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation TEKNISK INFORMATION HCV 3 - HCV 4 - HCV 5 - HCH 5 - HCH 8 Behovsstyret boligventilation HC Boligventilation 1 Generel beskrivelse 5 2 Styring 9 3 Tekniske data 12 4 Tilbehør 26 Forbehold for ændringer

Læs mere