Fremtidens automations platform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens automations platform"

Transkript

1 Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder intet på, at der kommer nye banebrydende teknologier til automationsbranchen. Der arbejdes stadig med systemerne PLC, SCADA, DCS og MES systemer. Systemer der ikke har ændret sig i mange år. Der programmeres stadig iht. til programmeringsstandarden IEC Det at automationsbranchen er konservativ kan blive en udfordring fremadrettet ift. det at få unge medarbejdere involveret i det at udvikle branchen. Meget tyder på, at det fremover bliver mere et spørgsmål om hvorledes systemer PLC, SCADA, DCS og MES anvendes til givne applikationer. System Hvad er fremtidens platforme? Hvem er fremtidens automationstekniker? Hvad bliver fremtidens standarder? Udskift- ning Ændring af applikation Kulturen dræber alle initia- tiver - Kulturen, der er i automationsbranchen og hos dens kunder gør, at der ikke umiddelbart er leverandører, der kan og vil slå igennem med ny teknologi. Omkostningerne for at slå igennem er for store pga. tilbagebetalingstiden er for lang og indtrængningen i markedet er svær, kræver meget arbejde og tager tid pga. kulturen. Ser vi fremad kan vi konkludere, at der skal ske et generationsskifte for at der kan komme nye platforme Kommentarer og teknologier i automationsbranchen. Anvendelsen af de nuværende platforme, vil ikke umiddelbart ændre sig i nærmeste fremtid. Det er mere kravene til de enkelte system platforme. Anders Fridh, Manager Platform Development Tetra Pak, præsenterede blandt andet tidskonstanterne for system platformene. Hvornår skal systemerne udskiftes og hvor ofte skal applikationerne på systemplatformene ændres? Det ses i tabellen nedenfor: ERP +15 ÅR +5 ÅR Store investeringer og stor indflydelse på forretningen. Der kommer ændringer til indhold og processer og der vil blive en større integration mod MIS/MES. MES +7 ÅR <1 ÅR Et ikke modent marked. Der er uklare kunde krav. Lav indflydelse på kapital investeringer Der kommer til at ske en øget fokusering på KPI rapportering. LINJE KONTROL MASKINE / PROCES +10 ÅR <1ÅR Det er et modent marked med PLC og HMI. Der vil løbende være behov for at ændre konfiguration på en linje. +10 ÅR +3ÅR Modent marked med PLC og HMI. Der vil være behov for nye styringsbehov. Dette whitepaper er et resume fra SESAM seminaret den 3. februar 2014 hos Microsoft. På mødet var der indlæg fra Lars Felckenstein & Alexander Schadow, Microsoft Development Center Copenhagen Anders Fridh, Tetra Pak Processing Systems Michael Bo Danielsen, Københavns Erhvervsakademi Jens Bruun, NNE Pharmaplan Derudover blev der gennemført 3 workshops: Endelig var der en mini udstilling med deltagelse af virksomhederne: Beckhoff Beijer Electronics B&R B.V. Electronic Emerson Process Management Heptagon Microsoft Novotek Rockwell Automation Schneider Electric Siemens Wonderware

2 S I D E 2 W H I T E P A P E R Ingen klar retning Af tabellen overfor fremgår det, at der for MES og Linje Kontrol er stort behov for løbende at ændre applikationerne på disse platforme. Dermed er der et stigende behov for at få tekniker, der kan varetage og programmere på de angivne platforme. Det kan også tyde på, at systemerne MES og Linje Kontrol ændres, så disse systemplatforme passer til de fastlagte strukturer, der er på de andre platforme ERP og Maskiner. Microsoft fremhævede, at der i fremtiden vil være et større fokus på teknologierne relateret til Big Data og Cloud. Derudover blev det fremhævet, at it i fremtiden ikke er en service til organisationen, men it er en del af forretningen. Altså it vil i fremtiden blive styret af de forretningsmæssige behov. Dermed vil der blive stillet andre krav til it afdelingerne og hvorledes de arbejder sammen med virksomhedens forretning. Der vil tegne sig et billede af at it bliver delt, således at it afdelingen varetager platformen, medens forretningen vil varetage applikationerne der køre oven på it platformene. Ser vi fremadrettet kan vi se at Microsoft vil stå for basisplatformene Operativsystemer, databaser, cloud, mm. Derudover vil Microsoft arbejde med teknologier, der understøtter sammenkobling af Devices, ERP applikationer, Cloud, og Big Data. Der er en udfordring i, at de to systemplatforme der frekvensmæssigt ændres, ofte er bygget på specifikke applikations platforme, hvor der kan være et begrænset antal ressourcer til rådighed? Er PLC platformen uinteressant i forhold til it platforme, for nye unge mennesker? Er PLC teknologien og anvendelsen kun rettet mod tekniker med kort og mellemlang uddannelse, medens ingeniørerne i meget lille omfang er interesseret i denne platform og de tilhørende programmeringsværktøjer? Hvem gider arbejde med ladder programmering i fremtiden? Bliver det en udfordring for branchen og dets kunder? MES platformens udfordring er det begrænsede antal ressourcer der er til rådighed og uddannes. Problemet med uddannelse af MES programmører er, at platformen er leverandørspecifik og dermed er uddannelsen også leverandørspecifik. Der er derfor kun et reduceret antal programmører til rådighed. En helt anden udfordring er, at kunderne i mange tilfælde er umodne i at vurdere hvilke platforme de skal bygge deres fremtidige løsninger på. Kan kunderne fejlfinde på de forskellige platforme? Kan der fejlfindes i komplekse løsninger med flere integrerede systemer? Det er ikke umiddelbart muligt for kunder, at gennemskue og vurdere kravene til de enkelte platforme, i forbindelse med nye forretningskrav. Udfordringen ved flere af systemplatformene er den begrænsede/manglende opskalering og nedskalering evne. At skaler PLC applikationer kan være en udfordring set i lyset af hardware platform og udviklingsmiljø. At skaler op og ned af DCS systemer er en udfordring. At skaler en MES applikation er en udfordring. En yderligere udfordring ved en DCS systemplatform er, at den bygger på flere af de andre systemplatforme, hvor fordringer til de enkelte platforme er ikke foregår på samme tidspunkt. En udfordring er også, at systemplat- formen ofte skal sammenkobles, derfor skal der skabes interfaces mellem systemerne. Dermed bliver interface og tilhørende standarder vigtige elementer i fremtiden. De systemplatforme der sikre en optimal integration, er dem der vinder i fremtiden. Michael Danielsen, Københavns Erhvervs Akademi (KEA) præsenterede uddannelsen Automationsteknologer, der skal være bindeled mellem Datamatiker, dataloger og ingeniører på den ene side og Elektriker, automatikmekaniker, stærkstrømstekniker, på den anden side. Det er en 2-årig uddannelse, der giver viden om automatik i industrien og programmering af PLC, PC og SCADA. Den største udfordring med uddannelsen er, at fødekæden af studerende ikke virker. Det er meget svært at finde praktikpladser. Det er måske et krav at vi uddannelsesmæssigt tænker anderledes. Er der behov for en uddannelse der er mere teoretisk og med fokus på at sammenkoble styringen af udstyr og de virksomhedsmæssige forretningsprocesser? På de nederste niveauer i automationspyramiden er der behov for at kunne styre udstyr. Altså fokus på PLC, drives, sensorer og reguleringsteknolo-

3 Å R G A N G N R. 0 1 S I D E 3 gi. Medens det at koble systemerne sammen vertikalt vil kræve helt andre kompetencer. Her er der mere behov for it kompetencer og forståelse for en virksomheds forretningsprocesser. Jens Bruun fra NNEPharmaplan kom ind på, at der er behov for at forstå det at opbygge en Enterprise Arkitektur, og det at forstå forretningsmodeller. En af de udfordringer der er ved udvalgte systemplatforme er, at de ikke har en struktureret og procedural model for håndtering af data. Every Business is a Digital Business bliver fremtiden, og dermed stilles der yderligere krav til digitalisering af produktionen. Her har vi en udfordring, idet udstyr på det styringstekniske niveau ikke i særlig stor grad har fokus på informationsformidling. Der ligger en stor opgave i at strukturere de ustrukturerede data i produktionssystemerne. Derudover er der en udfordring med digitalisering, idet mange danske produktions virksomheder ikke er modne Automations standarder Der findes flere standarder inden for automation. I forhold til platformsvalg er der standarderne ISA-88 og ISA-95. ISA-88 standarden er en reference rammer og designfilosofi, der beskriver udstyr og procedure. ISA-88 angiver ikke hvorledes software til automationsløsninger kan opbygges. Dermed skal den enkelte automationsleverandør og kunde fortolke standarden ISA- 88. Det har resulteret i, at ingen af automationsleverandørerne har den samme fortolkning. ISA-95 er en international standard for udvikling af en automatiseret grænseflade mellem ledelsessystemer og kontrolsystemer. Denne standard er udviklet til automations producenter. Den blev udviklet for, at blive anvendt i alle brancher, og i alle mulige processer, som batch-processer, kontinuerte og gentagne processer. Målet med ISA-95 er, at give en konsekvent terminologi, der er grundlaget for automationsleverandørerne kan opbygge konsistente modeller for styring, data udveksling og optimering. ISA-95 standarden er også en reference rammer og den kræver, at automationsleverandør og kunde skal blive enige om de opstillede modeller for styring, data udveksling og optimering. Ingen revolution men evolution Der er ikke et helt klart billede af de fremtidige teknologiske road map for ERP, MES, DCS, SCADA og PLC platformene. Der tegner sig mere et billede af, at der vil ske små ændringer over tid i forhold til hvor given funktionalitet vil bliver placeret i systemerne ERP, MES, DCS, SCADA og PLC. Der kommer ikke en revolution, der bliver mere tale om en evolution, hvor funktionalitet flytter stille og roligt mellem system platformene. Det svarer til det der tidligere skete på SCADA området, hvor der var mange SCADA systemer på forskellige platforme og SCADA varetog databasehåndteringen. I dag er en del af databehandlingen blevet flyttet til det overliggende MES system. Der er ikke et klart billede af hvad sker der med PLC styringen, udover at der vil blive stillet større krav til informationsudveksling til de overliggende systemer. Der er nu gået næsten 20 år siden dette udskillelses løb startede, og hvad er det næste der sker inden for produktions IT og automation (MES, DCS, SCADA & PLC)? SCADA systemerne er efterhånden blevet et færdig udviklet og modent produkt, medens MES er under udvikling i forhold til de andre platforms systemer DCS, SCADA og PLC. Det der kan komme til at ændre ERP og MES platformene er anvendelsen af Big Data og Cloud teknologi. Der tegner sig et billede af, at der i fremtiden bliver et behov for personer der kan håndtere automationsteknologiplatformene. Er teknologien og uddannelsen for kedelig for nutidens unge, der vil have mobile applikationer og apps. De unge kan ikke se sig selv i automationsbranchen med de meget specialiserede og leverandør specifikke platforme. Derudover er arbejdstiden måske også en udfordring i forhold til at tiltrække dygtige unge til branchen, der måske i højere grad vil arbejde med it og have arbejdstid mellem 8 og 17, og ikke som automationstekniker, hvor der ofte skal arbejdes når produktion er stoppet nat og ferie. Derudover kan der være en udfordring i, at de dygtige unge ikke ser en karriere gennem automationsuddannelserne. Vi skal til at overveje hvorledes vi kan tiltrække unge til automationsbranchen. Skal vi blive mere strukturerede i tilgangen til opgaver og indføre nogle mere strukturerede processer. Der bør ses på processer, der anvendes i andre brancher for at få mere strukturerede tilgange til arbejdet i branchen. Har de nuværende automationstekniker de nødvendige kompetencer til fremtidens platforme? Her er der forskellige holdninger. De mindre virksomheder ser uddannelsen som god ift. de behov de står over for, medens de store industri virksomheder i større grad mangler medarbejdere, der har kompetencer til at håndtere kompleksiteten i de digitaliserede og sammenhængende systemer.

4 S I D E 4 W H I T E P A P E R Workshop I Fremtidens platform input Udfordringer: Flere teknologier, mange ejer, flere leverandør, svær at fejlfinde, mange standarder, Ikke simpel men kompleks. kompleksitet Uddannelse, modulopbygning, interface. Standarder ikke fastlagt kun referencerammer. Der mangler entydige standarder. Platform-standard, Adgangsrettigheder, Fejlretning i et blackbox miljø, forståelse. Validering af data, datahåndtering, sortering, objekter, gennemtestede moduler, ikke simpel og entydig programmering. Modular, krav til interfaces, krav til transparente data, IT sikkerhed, complex change management, Fleksibilitet, stabilitet, hurtige opstart, Uddannelse og governance, Standardisering på MES niveau, PackML, Hurtigere udviklingstid Abstraktions niveau, afhængig af enkelte leverandører og system integratorer. Kravspecifikationer Workshop II fremtidens tekniker input Den præsenterede automationsteknolog uddannelse gaber over for meget. Automationsteknologerne arbejder mest på nederste niveau i automationspyramiden. Praktik er en udfordring Henvender sig til store og små virksomhed, men passer bedst til de små virksomheder Mangler at arbejde med de komplekse system sammenhænge, Arbejde mere med konfigurering end programmering, Mere teknologi og programmering og mindre projektledelse Skolerne skal brande sig noget bedre, for ambitiøst på 2 år, uddannelsen skal kende sin begrænsning Virksomhederne skal kunne tage imod praktikanter Grunduddannelsen og ikke maskinbygger uddannelsen. Helhedsforståelse, forretningsforståelse, procesforståelse, IT De studerende skal kende standarder, protokoller,.. De studerende skal være forandringsparat, kommunikative og formidle løsninger. De studerende skal have forståelse for IT-arkitektur, sikkerhed og risikovurdering. Workshop IIi fremtidens standarder input Der blev identificeret følgende standarder: S88, S95, B2MML, BatchML, OPC UA, PackML Der er identificeret områder hvor vi kan styrke branchen: Kravsepcifikation (URS) & dokumentaitons disciplin, Best practice, KISS, åbne standarder Brancheløsninger til S95&S88 Open Source kan blive fremtidens standarder Leverandørerne har for lang tid til implementering Standard for HMI Projekt standarder for at sikre hurtigere projektopstart og gennemføres Organisationer vi bør følge: OMAC OPC foundation ISA Emner der skal varetages Hvem af leverandørerne kan tilbyde et Framework? Kan kunderne skabe globale automations standarderne ved at lægge pres på leverandørerne. Historien viser at det ikke er muligt.

5 Å R G A N G N R. 0 1 S I D E 5 Fremtidens integration af maskiner Der har i mange år været talt om det skel der er mellem de system typer, der er i det administrative miljø, og de systemer der er i produktionsmiljøet. De to system miljøer har ofte været i modstrid med hinanden og medarbejdere fra hver sit system miljø, har ikke haft en forståelse af det andet system og visa versa. For eksempel har personer der har arbejdet med produktions systemer, fremhævet de real tidsmæssige krav der er til disse systemer, som ikke er gældende til de administrative systemer. Der fremhæves også behovet for den ekstra service og 24/7 support der er gældende for produktionssystemer, samt den fokus der er på alarmer i systemerne. Derudover er der i produktionsmiljøet fokus på oppetid og korte service vinduer pga. kravene til 24/7 produktion. Ses der på interfacet mellem produktionsmiljøet og det overliggende ERP system, så kan det konstateres at, der her er fokus på den overordnede information til at køre en produktion. Der er tale om Bill Of Materiale (BOM) der beskriver hovedrecepten for produktet. I produktionsmiljøet nedbrydes denne hovedrecept til detaljerede informationer til de enkelte maskiner i produktionen. På produktionsniveauet tilføjes der altså ekstra information til BOM, der gør at de enkelte maskiner kan fremstille den angivne vare i BOM. Automationspyramiden kan opdeles i tre niveauer: ERP og administrative systemer Produktions IT Automation, maskiner og PLC styringer Denne niveauopdeling gælder ikke kun systemer, men også de personer der arbejder med systemerne. Det giver nogle udfordringer i forhold til at understøtte de andre system gruppers krav. På automations- og maskine niveauet er der fokus på styring og tilretning af styringssoftware i forhold til den mekaniske proces. Fastlæggelsen af styringen er det centrale, og efterfølgende er der fokus på informationer rettet mod fejl, warnings, recept information, mm. Disse informationer bliver ofte først fastlagt, når maskinen begynder at være færdig udviklet og monteret. Denne øgede fokus på styring og i mindre omfang fokus på informationsudveksling til produktions it systemerne, giver nogle udfordringer i at udvikle mere automatiske og fleksible produktionssystemer. Derfor ligger der en værdi i, at få maskinbyggere til, at få et øget fokus på at specificere de informationer maskinerne vil være i stand til, at tilbyde til produktions it systemerne. Dermed kan der komme et øget fokus på download af recepter, og styringsparameter ift. produktskifte og der vil være mulighed for upload af Overall Equipment Effectiveness (OEE) data, producerede antal, kvalitet, og andre informationer der kan bruges til, at gennemføre optimeringer af de enkelte maskiner og det anlæg hvori maskinen indgår. SESAM vil starte en arbejdsgruppe, der vil komme med input til hvorledes maskinbyggere kan udvikle nogle interfaces der vil øge muligheden for at udveksle informationer med de overliggende systemer. Et interface der vil sikre at en linje styring kan starte og stoppe produktionen og sende og modtage information fra maskinerne.

6 S I D E 6 W H I T E P A P E R Vil fokus på Arkitektur give succes Standardisering af interfaces må nødvendigvis bygge på en fastlagt arkitektur. En arkitektur der har fastlagt opdelingen af ansvarsområderne i IT løsningen fra top (ERP) til bund (maskiner og Workstations på produktionslinjen). I arkitektur indgår mange forskellige perspektiver, f.eks.: Arkitektur perspektiver (uden specifik relation mellem de enkelte kolonner) Domæne lag Forretningsbe- greber Hardware Plat- form Responsetider ISA-88 ISA 95 ERP MES SCADA PLC Ordre port folio Ordre Item Operation ERP PC SCADA PLC Elektronik Timer 1 dag Minutter timer Sekunder 1 minut Ms 1 sekund Recipe Management Production Planning and Scheduling Process Management Production Information Management Unit Supervision Process Control Detailed prodution scheduling Production deispatching Production ressource management Production execution management Product definition management Production tracking Production Performance analysis Production data collection Production level 1-2 functions ISA-88 og ISA 95 har lavet en rigtig god opdeling af ansvarsområder, men jo ikke defineret på hvilket niveau de enkelte ansvarsområder skal være placeret. Når man er i stand til at lave standard systemer, som f.eks. SAP, så skyldes det jo bl.a., at man i administrative systemer i stor udstrækning arbejder med forretningsprocesser der kan standardiseres. Det er ligeledes i dag muligt at standardisere en del af forretningsprocesserne på MES laget, og derunder og indenfor produktions IT domænet, men det er blot ikke sket i særlig høj grad indtil videre. Årsagen er måske, at vi i forbindelse med automationsløsninger ikke arbejder særlig struktureret med data og informationer. Der tegner sig et billede af arkitektur, hvor der i nogle år har været et stigende fokus på designet i enkelt-moduler på PC platformen og der er begyndt at komme fokus på Enterprise arkitektur. Den Enterprise arkitektur vi ser i dag, er mest i form af dokumentation af det eksisterende og betragter de enkelte systemer mere eller mindre som black -boxes, med deraf følgende manglende detaljer. På PLC platformen har der ikke været et decideret fokus på arkitektur og kun i begrænset omfang fokus på struktur og design. Det jeg især savner i dette, er fokus på arkitektur på de mellemliggende lag (system og applikationsarkitektur). Der er typisk et meget stærkere fokus på funktionelle krav end på nonfunktionelle krav. Når der mangler non -funktionelt fokus, så resultere det ofte i, at IT systemer betragtes ud fra et statisk perspektiv i stedet for et dynamisk livscyklus perspektiv, hvilket bl.a. betyder, at de resulterende systemer ikke nødvendigvis er forberedt for de livscyklus-ændringer der indtræffer. Der henvises til Anders Fridhs ændrings og udskiftningsintervaller. Non-funktionelle krav udgør hovedgrundlaget for at kunne fastlægge den bedst egnede og optimale arkitektur i et IT system, og hvis denne arkitektur ikke er standardiseret, så kan og vil det blive svært at definere standard interfaces. Det kan muligvis gøres på et meget detaljeret niveau, men jo mere detaljeret niveau det foregår på, jo større bliver opgaven og i jo højere grad vil der være sandsynlighed for at der vil blive afveget fra standarden, når den tages i anvendelse. Der er forventninger om, at jo større en virksomhed der er tale om, jo mere moden vil den være og jo mindre vil problemet være, men der er få virksomheder, der ikke har udfordringer på disse områder. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om et forsøg på standardisering af interfaces kan skabe et resultat, der skaber værdi. Der er givet en udfordring vedrørende arkitektur-modenhed. Der vil være brug for at hæve kompetenceniveauet i relation til arkitekturarbejde på alle organisatoriske niveauer, men først på chef og direktionsgangen. Arkitektur er ikke en tilfældigt valg. Arkitektur skal ligesom software udvikles via en proces der sikre forretningsværdierne.

7 ÅRGANG 2014 NR. 01 Billeder fra seminaret SIDE 7

8 S I D E 8 W H I T E P A P E R SESAM-World ApS Mommarkvej Silkeborg Denmark Tlf.: Det er SESAM Worlds mål at fungerer som det danske og svenske videncenter inden for automatisering. Her udveksles erfaring og praktiske resultater vedrørende integration af produktionsudstyr til danske og svenske virksomheder. Vi ønsker, at formidle viden og erfaring mellem virksomhedsmedlemmer, universiteter, myndigheder, standardiseringsorganisationer, m.fl. Her kan virksomheder styrke deres kompetencerne og få ny viden om teknologi, processer og organisering i forhold til automatisering. Se mere på

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Improving your performance

Improving your performance Novotek & GE Fanuc Improving your performance COWI temadag 06.11.2008 For more information visit us at www.novotek.com Page 1 Temadag COWI Agenda Temadag COWI Novotek & GE Fanuc Proficy Change Management

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

Maskinbyggerens erfaring med standardisering

Maskinbyggerens erfaring med standardisering Maskinbyggerens erfaring med standardisering Bjarne Andersen Engineering manager 2013-09-04 SESAM Seminar hi[13] Doc 42531 Side 1 Agenda 1. Hvem er SVM? 2. Standardisering af udviklingsprocessen 1. Definering

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Skal jeg hyre konsulenter?

Skal jeg hyre konsulenter? Maj 2012 3. årgang, nummer 4 Skal jeg hyre konsulenter? Eller ansætte flere medarbejdere? SAP-koncernen stormer frem. Der er ikke langt imellem virksomhedsopkøb og lancering af ny teknologi. Igen i første

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Hvorledes kan små og mellemstore virksomheder få et setup til at

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

Programmeringseksempel til CX/IPC

Programmeringseksempel til CX/IPC APP-NOTE 610004 Beckhoff Application Note Date: 7/17/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel til

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015

High performance maksimér potentialet. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 High performance maksimér potentialet En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 30/9-2015 Release-styring Hjælpe værktøjer Kvalitets sikring Leverandør kontrakter Kurser Opgave

Læs mere

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen?

DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? DTU s automations uddannelser: hvor kommer vi fra og hvor er vi på vej hen? Morten Lind Automation and Control AutomationDesign & Center for Elteknologi Forskningsprojekter Forskningsbaseret undervisning

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Mobility Politik og procedure Virksomhedens modenhed Hvad bør

Læs mere

IT sikkerhed og SRO anlæg

IT sikkerhed og SRO anlæg IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer og organisation? Hvad findes der af værktøjer? Få hjælp til at sikre dit SRO it

Læs mere

Security & Risk Management Summit

Security & Risk Management Summit Security & Risk Management Summit Hvor og hvornår skaber Managed Security Services værdi? Business Development Manager Martin Jæger Søborg, 6. november 2014 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2014

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne

APEX i Praksis Martin B. Nielsen. Navn. MBNDATA Emne APEX i Praksis Martin B. Nielsen Navn MBNDATA Emne Foredragsholderen Oracle/APEX Arkitekt/udvikler/DBA Siden Oracle v.5 (1988) APEX Siden 2007, men før (Database provider, HTMLDB) MBNDATA siden 1996 MBNDATA

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang?

Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Mobility-strategi Hvordan kommer du i gang? Kenneth Rosenkrantz 13. marts 2013 kro@dubex.dk Agenda Kort opsummering Hvad bør en Mobility Strategi indeholde? Virksomhedens modenhed Hvordan kommer du i gang?

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau

Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown. Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Strategiforløb for produktions IT systemer i Danish Crown Uffe Rasmussen / 29.november 2011 Dau Hvem er jeg? Uffe Rasmussen Ingeniør med automations som speciale (Odense teknikum 1988) Ansat i Danish Crown

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag.

Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. SOC Kursusoversigt IT Sikkerhedskursus (temadag) Kurset har til formål at vise nogle af de risikofaktorer der findes i de netværksteknologier der benyttes i dag. Tænker du nogensinde på sikkerheden i dit

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l

The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time. Casper Gaardland Englund. Stephan Hjelmdal Nielsen. 2013 The LEGO Group l The LEGO Journey: Building an agile test foundation one brick at the time Casper Gaardland Englund Stephan Hjelmdal Nielsen 2013 The LEGO Group l TestExpo 15 Hvem er vi? Casper Englund Uddannet datamatiker

Læs mere

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM

DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE. Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM DIGITALISERING I DET OFFENTLIGE Michael Fray, chefkonsulent ITS & ECM AGENDA Hvad er digitalisering Status på papirfri arbejdsgange ECM som næste skridt Konica Minolta og digitalisering 2 DIGITALISERING

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow

Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow Session D3 Fra CAD tegninger til multinational produktion i ét flow - SAP projektstyring V/Jesper Thusgaard Bjørnø, SAP Solutions Sales Manager 1 Agenda Udfordringerne for industrivirksomhederne Kort præsentation

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS

SIMATIC WinAC RTX. The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS SIMATIC WinAC RTX The SIMATIC Software Controller for PC-based Automation in Real-Time for Windows OS Teamet i dag Siemens A/S jydskvægtfabrik TIA Promotor: Totally integrated Automation Migration Manager

Læs mere

Batchkontrol. Batchkontrol

Batchkontrol. Batchkontrol Batchkontrol Struktur på et højere niveau S88 standarden S88 hovedmodeller: proces, anlæg S88 procedural model og styringsbegreb S88 aktivitetsmodel, recepter, planlæging dataopsamling Systemer Process

Læs mere

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science

Oracle teknologi. Projekt-, og løsningssalg. Test Management. Life Science Firmapræsentation Vidste du det? Scott er navnet på en Oracle-bruger, der som standard installeres i Oracle databaser Opkaldt efter Bruce Scott, der var en af de første ansatte i Oracle, og som var med

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Magnus Lund Jacobsen IT-sikkerhedsanalytiker Forsvarsministeriet Projektenhed for Cybersikkerhed, GovCERT. Cybertrusler mod Smart Grids

Magnus Lund Jacobsen IT-sikkerhedsanalytiker Forsvarsministeriet Projektenhed for Cybersikkerhed, GovCERT. Cybertrusler mod Smart Grids Magnus Lund Jacobsen IT-sikkerhedsanalytiker Forsvarsministeriet Projektenhed for Cybersikkerhed, GovCERT Cybertrusler mod Smart Grids GovCERT En statslig varslingstjeneste for internettrusler Kritisk

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift

Valg af BMS/CTS-system. - fra planlægning og projektering til drift Valg af BMS/CTS-system - fra planlægning og projektering til drift Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Chefrådgiver og fagleder for Bygningsautomation, Alectia A/S Alectia

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Hvad er cloud computing?

Hvad er cloud computing? Hvad er cloud computing? Carsten Jørgensen cjo@devoteam.dk Devoteam Consulting COPYRIGHT 11/05/2010 Architecture & Information Simplificering af it og effektiv it til forretningen Business Intelligence

Læs mere

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang?

Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Virtualisering? Har det en værdi og hvordan kommer du i gang? Torben Vig Nelausen Produktchef Windows Server, Microsoft og Claus Petersen Senior Partner Technology Specialist, Microsoft Agenda Hvad er

Læs mere

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier

Agenda. Typiske udfordringer. Begreber omkring recovery. Forretningens krav. Metoder/muligheder. Recovery med TSM. Nye teknologier Agenda Typiske udfordringer Begreber omkring recovery Forretningens krav Metoder/muligheder Recovery med TSM Nye teknologier Afrunding - spørgsmål Typiske udfordringer Ingen SLA fra forretningen på systemer

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER

DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER John T. Hummelgaard, Salgs- & Marketingdirektør Maj 2013 AGENDA FORMIDDAG VELKOMST INTRODUKTION TIL COLUMBUS OG DAGENS AGENDA 9.00 NYHEDER OG EFFEKTIVISERING

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk

MØDE NOTAT Forfatter: Carsten Nøkleby Dokumentansvarlig: Carsten Nøkleby Dato: Rev.: Side: Projekt: 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk 2012-01-24 1A 1 (23) Energi & Forsynings netværk Referat fra opstartsmøde Energi & Forsyning Dato: 24-01-2012 Tid: 9:30 15:00 Sted: Deltagere: Dagsorden: COWI, Havenparken 1, 7100 Vejle Se deltagerlisten

Læs mere

PRINCE2 - et strategisk valg

PRINCE2 - et strategisk valg PRINCE2 - et strategisk valg Per Palmkvist Knudsen, IT-direktør JP/Politikens Hus Per Palmkvist Knudsen fører dig gennem en rejse af faldgruber og succeser med PRINCE2, herunder: - Hvordan organiserer

Læs mere

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel)

Programmeringseksempel tl BCxxxx (Seriel) APP-NOTE 600005 Beckhoff Application Note Date: 8/28/2006 Document Status: First Draft Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Programmeringseksempel

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

For godt til at være sandt?

For godt til at være sandt? Produktionsstyring i skyen For godt til at være sandt? - er det muligt at styre produktionen i en cloud-løsning... Produktionsstyring For godt til at være sandt?...modulopbygningen gør det muligt at vælge

Læs mere

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps

Wizdom med forretningsapplikation. Wizdom Business Apps Wizdom med forretningsapplikation 1 Wizdom Business Apps Dan Thomsen 1 Dan Thomsen Har arbejdet med forretnings applikationer til SharePoint med store danske og internationale virksomheder Har arbejdet

Læs mere

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi

BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi BRAINS BUSINESS - På Herrens Mark Nordjyske virksomheder i den globale og digitale økonomi Jun-13 Ph.D., Business Researcher, Associate professor Reimer Ivang Aalborg University Reimer@ivang.dk hej, mit

Læs mere

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management

Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DIAS 1 IMPLEMENTERING AF CONTRACT MANAGEMENT I KMD Christian Sandbeck, Direktør for KMDs Contract Management DAGSORDEN DIAS 2 Hvorfor Contract Management ( CM ) som disciplin i KMD? Introduktion til KMD

Læs mere

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3

Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursuskatalog 2015 TwinCAT2 TwinCAT3 Kursusoversigt 2015 Modul 30 - Basic Kursus K153001 K153002 K153003 K153004 Dato 24.-25.02.15 12.-13.05.15 01.-02.09.15 10.-11.11.15 Modul 32 - OOP programmering Kursus

Læs mere

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS.

Mobile løsninger til salg, service og flådestyring. Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Mobile løsninger til salg, service og flådestyring Jens Davidsen CEO WPA Mobile ApS. Indhold Historien Teknik Fordele Produkt Erfaringer Prisen Introduktion Historien Microsoft Lande / sprog Kunder DONG

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM

ITSM Customized vs Standard. Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM ITSM Customized vs Standard Westergaard -Event 2015 LKH@ECCO.COM SOHA@ECCO.COM Hvad er ECCO? 2 Group IT 77 Service Planning & Governance Service Development & Service Delivery Denmark 1 Service Development

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS

Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Ved Henrik Schledermann Fag-ansvarlig for Bygningsautomatik Overvejelser og betragtninger ved valg af CTS Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Fujitsu Siemens Computer

Fujitsu Siemens Computer Ivan Warrer Kongsager 12 2620 Albertslund Tlf. 43 64 44 13 Erhvervserfaring genereret indenfor IT over 20 år. Profilresume: Jeg har mere end 20 års erhvervs erfaring indenfor IT som havde sin begyndelse

Læs mere

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2013 TwinCAT Basic og Extended Kursusoversigt 2013 - Basic Modul 1 Software Kursus K130101 K130102 K130103 K130104 K130105 Dato 29.- 30.01.13 05.-06.03.13 07.-08.05.13 27.-28.08.13 22.-23.10.13

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter

Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter Præsentation af aftalerne på IT-konsulenter 02.15 Teknologispecifikke it-kompentencer på timebasis 02.16 Teknologispecifik it-assistance i projektorganiseret form 02.18 It-løsninger og vedligehold 02.19

Læs mere

Resume. Profil. Jungs typeprofil: ESTJ Lad mig styre det

Resume. Profil. Jungs typeprofil: ESTJ Lad mig styre det Michael Ebenhardt Kristensen Danavej 20, Skovby 8464 Galten Mobil: 4030 3464 e-mail: michael@ebenhardt.com Født 16 marts 1968 46 år Nationalitet: Dansk Civilstand: Samlevende med Beatriz og 5 sammenbragte

Læs mere

Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012

Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012 Produktions IT i Aarhus Vand A/S 24. januar 2012 IT i Aarhus Vand set i frøperspektiv. IT i Aarhus Vand de store linier Administrativt IT og Produktions IT Fælles SRO nyt SRO system i Produktionen. En

Læs mere

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski

Partner session 1. Mamut One Temadag. 12. & 13. august 2009. Antonio Bibovski Partner session 1 Mamut One Temadag 12. & 13. august 2009 Antonio Bibovski Agenda Mamut ONE Leverance En god investering for dine kunder Mamut Online Desktop Installation i praksis Mamut Validis Analyseværktøj

Læs mere

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er

Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten. Modicon M221 PLC er Opnå optimal ydeevne, samtidig med at du øger fortjenesten Modicon M221 Få det maksimale ud af dine maskiners ydeevne med MachineStruxure Den NÆSTE generation af MachineStruxure er en komplet automationsløsning,

Læs mere