Fremtidens automations platform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens automations platform"

Transkript

1 Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder intet på, at der kommer nye banebrydende teknologier til automationsbranchen. Der arbejdes stadig med systemerne PLC, SCADA, DCS og MES systemer. Systemer der ikke har ændret sig i mange år. Der programmeres stadig iht. til programmeringsstandarden IEC Det at automationsbranchen er konservativ kan blive en udfordring fremadrettet ift. det at få unge medarbejdere involveret i det at udvikle branchen. Meget tyder på, at det fremover bliver mere et spørgsmål om hvorledes systemer PLC, SCADA, DCS og MES anvendes til givne applikationer. System Hvad er fremtidens platforme? Hvem er fremtidens automationstekniker? Hvad bliver fremtidens standarder? Udskift- ning Ændring af applikation Kulturen dræber alle initia- tiver - Kulturen, der er i automationsbranchen og hos dens kunder gør, at der ikke umiddelbart er leverandører, der kan og vil slå igennem med ny teknologi. Omkostningerne for at slå igennem er for store pga. tilbagebetalingstiden er for lang og indtrængningen i markedet er svær, kræver meget arbejde og tager tid pga. kulturen. Ser vi fremad kan vi konkludere, at der skal ske et generationsskifte for at der kan komme nye platforme Kommentarer og teknologier i automationsbranchen. Anvendelsen af de nuværende platforme, vil ikke umiddelbart ændre sig i nærmeste fremtid. Det er mere kravene til de enkelte system platforme. Anders Fridh, Manager Platform Development Tetra Pak, præsenterede blandt andet tidskonstanterne for system platformene. Hvornår skal systemerne udskiftes og hvor ofte skal applikationerne på systemplatformene ændres? Det ses i tabellen nedenfor: ERP +15 ÅR +5 ÅR Store investeringer og stor indflydelse på forretningen. Der kommer ændringer til indhold og processer og der vil blive en større integration mod MIS/MES. MES +7 ÅR <1 ÅR Et ikke modent marked. Der er uklare kunde krav. Lav indflydelse på kapital investeringer Der kommer til at ske en øget fokusering på KPI rapportering. LINJE KONTROL MASKINE / PROCES +10 ÅR <1ÅR Det er et modent marked med PLC og HMI. Der vil løbende være behov for at ændre konfiguration på en linje. +10 ÅR +3ÅR Modent marked med PLC og HMI. Der vil være behov for nye styringsbehov. Dette whitepaper er et resume fra SESAM seminaret den 3. februar 2014 hos Microsoft. På mødet var der indlæg fra Lars Felckenstein & Alexander Schadow, Microsoft Development Center Copenhagen Anders Fridh, Tetra Pak Processing Systems Michael Bo Danielsen, Københavns Erhvervsakademi Jens Bruun, NNE Pharmaplan Derudover blev der gennemført 3 workshops: Endelig var der en mini udstilling med deltagelse af virksomhederne: Beckhoff Beijer Electronics B&R B.V. Electronic Emerson Process Management Heptagon Microsoft Novotek Rockwell Automation Schneider Electric Siemens Wonderware

2 S I D E 2 W H I T E P A P E R Ingen klar retning Af tabellen overfor fremgår det, at der for MES og Linje Kontrol er stort behov for løbende at ændre applikationerne på disse platforme. Dermed er der et stigende behov for at få tekniker, der kan varetage og programmere på de angivne platforme. Det kan også tyde på, at systemerne MES og Linje Kontrol ændres, så disse systemplatforme passer til de fastlagte strukturer, der er på de andre platforme ERP og Maskiner. Microsoft fremhævede, at der i fremtiden vil være et større fokus på teknologierne relateret til Big Data og Cloud. Derudover blev det fremhævet, at it i fremtiden ikke er en service til organisationen, men it er en del af forretningen. Altså it vil i fremtiden blive styret af de forretningsmæssige behov. Dermed vil der blive stillet andre krav til it afdelingerne og hvorledes de arbejder sammen med virksomhedens forretning. Der vil tegne sig et billede af at it bliver delt, således at it afdelingen varetager platformen, medens forretningen vil varetage applikationerne der køre oven på it platformene. Ser vi fremadrettet kan vi se at Microsoft vil stå for basisplatformene Operativsystemer, databaser, cloud, mm. Derudover vil Microsoft arbejde med teknologier, der understøtter sammenkobling af Devices, ERP applikationer, Cloud, og Big Data. Der er en udfordring i, at de to systemplatforme der frekvensmæssigt ændres, ofte er bygget på specifikke applikations platforme, hvor der kan være et begrænset antal ressourcer til rådighed? Er PLC platformen uinteressant i forhold til it platforme, for nye unge mennesker? Er PLC teknologien og anvendelsen kun rettet mod tekniker med kort og mellemlang uddannelse, medens ingeniørerne i meget lille omfang er interesseret i denne platform og de tilhørende programmeringsværktøjer? Hvem gider arbejde med ladder programmering i fremtiden? Bliver det en udfordring for branchen og dets kunder? MES platformens udfordring er det begrænsede antal ressourcer der er til rådighed og uddannes. Problemet med uddannelse af MES programmører er, at platformen er leverandørspecifik og dermed er uddannelsen også leverandørspecifik. Der er derfor kun et reduceret antal programmører til rådighed. En helt anden udfordring er, at kunderne i mange tilfælde er umodne i at vurdere hvilke platforme de skal bygge deres fremtidige løsninger på. Kan kunderne fejlfinde på de forskellige platforme? Kan der fejlfindes i komplekse løsninger med flere integrerede systemer? Det er ikke umiddelbart muligt for kunder, at gennemskue og vurdere kravene til de enkelte platforme, i forbindelse med nye forretningskrav. Udfordringen ved flere af systemplatformene er den begrænsede/manglende opskalering og nedskalering evne. At skaler PLC applikationer kan være en udfordring set i lyset af hardware platform og udviklingsmiljø. At skaler op og ned af DCS systemer er en udfordring. At skaler en MES applikation er en udfordring. En yderligere udfordring ved en DCS systemplatform er, at den bygger på flere af de andre systemplatforme, hvor fordringer til de enkelte platforme er ikke foregår på samme tidspunkt. En udfordring er også, at systemplat- formen ofte skal sammenkobles, derfor skal der skabes interfaces mellem systemerne. Dermed bliver interface og tilhørende standarder vigtige elementer i fremtiden. De systemplatforme der sikre en optimal integration, er dem der vinder i fremtiden. Michael Danielsen, Københavns Erhvervs Akademi (KEA) præsenterede uddannelsen Automationsteknologer, der skal være bindeled mellem Datamatiker, dataloger og ingeniører på den ene side og Elektriker, automatikmekaniker, stærkstrømstekniker, på den anden side. Det er en 2-årig uddannelse, der giver viden om automatik i industrien og programmering af PLC, PC og SCADA. Den største udfordring med uddannelsen er, at fødekæden af studerende ikke virker. Det er meget svært at finde praktikpladser. Det er måske et krav at vi uddannelsesmæssigt tænker anderledes. Er der behov for en uddannelse der er mere teoretisk og med fokus på at sammenkoble styringen af udstyr og de virksomhedsmæssige forretningsprocesser? På de nederste niveauer i automationspyramiden er der behov for at kunne styre udstyr. Altså fokus på PLC, drives, sensorer og reguleringsteknolo-

3 Å R G A N G N R. 0 1 S I D E 3 gi. Medens det at koble systemerne sammen vertikalt vil kræve helt andre kompetencer. Her er der mere behov for it kompetencer og forståelse for en virksomheds forretningsprocesser. Jens Bruun fra NNEPharmaplan kom ind på, at der er behov for at forstå det at opbygge en Enterprise Arkitektur, og det at forstå forretningsmodeller. En af de udfordringer der er ved udvalgte systemplatforme er, at de ikke har en struktureret og procedural model for håndtering af data. Every Business is a Digital Business bliver fremtiden, og dermed stilles der yderligere krav til digitalisering af produktionen. Her har vi en udfordring, idet udstyr på det styringstekniske niveau ikke i særlig stor grad har fokus på informationsformidling. Der ligger en stor opgave i at strukturere de ustrukturerede data i produktionssystemerne. Derudover er der en udfordring med digitalisering, idet mange danske produktions virksomheder ikke er modne Automations standarder Der findes flere standarder inden for automation. I forhold til platformsvalg er der standarderne ISA-88 og ISA-95. ISA-88 standarden er en reference rammer og designfilosofi, der beskriver udstyr og procedure. ISA-88 angiver ikke hvorledes software til automationsløsninger kan opbygges. Dermed skal den enkelte automationsleverandør og kunde fortolke standarden ISA- 88. Det har resulteret i, at ingen af automationsleverandørerne har den samme fortolkning. ISA-95 er en international standard for udvikling af en automatiseret grænseflade mellem ledelsessystemer og kontrolsystemer. Denne standard er udviklet til automations producenter. Den blev udviklet for, at blive anvendt i alle brancher, og i alle mulige processer, som batch-processer, kontinuerte og gentagne processer. Målet med ISA-95 er, at give en konsekvent terminologi, der er grundlaget for automationsleverandørerne kan opbygge konsistente modeller for styring, data udveksling og optimering. ISA-95 standarden er også en reference rammer og den kræver, at automationsleverandør og kunde skal blive enige om de opstillede modeller for styring, data udveksling og optimering. Ingen revolution men evolution Der er ikke et helt klart billede af de fremtidige teknologiske road map for ERP, MES, DCS, SCADA og PLC platformene. Der tegner sig mere et billede af, at der vil ske små ændringer over tid i forhold til hvor given funktionalitet vil bliver placeret i systemerne ERP, MES, DCS, SCADA og PLC. Der kommer ikke en revolution, der bliver mere tale om en evolution, hvor funktionalitet flytter stille og roligt mellem system platformene. Det svarer til det der tidligere skete på SCADA området, hvor der var mange SCADA systemer på forskellige platforme og SCADA varetog databasehåndteringen. I dag er en del af databehandlingen blevet flyttet til det overliggende MES system. Der er ikke et klart billede af hvad sker der med PLC styringen, udover at der vil blive stillet større krav til informationsudveksling til de overliggende systemer. Der er nu gået næsten 20 år siden dette udskillelses løb startede, og hvad er det næste der sker inden for produktions IT og automation (MES, DCS, SCADA & PLC)? SCADA systemerne er efterhånden blevet et færdig udviklet og modent produkt, medens MES er under udvikling i forhold til de andre platforms systemer DCS, SCADA og PLC. Det der kan komme til at ændre ERP og MES platformene er anvendelsen af Big Data og Cloud teknologi. Der tegner sig et billede af, at der i fremtiden bliver et behov for personer der kan håndtere automationsteknologiplatformene. Er teknologien og uddannelsen for kedelig for nutidens unge, der vil have mobile applikationer og apps. De unge kan ikke se sig selv i automationsbranchen med de meget specialiserede og leverandør specifikke platforme. Derudover er arbejdstiden måske også en udfordring i forhold til at tiltrække dygtige unge til branchen, der måske i højere grad vil arbejde med it og have arbejdstid mellem 8 og 17, og ikke som automationstekniker, hvor der ofte skal arbejdes når produktion er stoppet nat og ferie. Derudover kan der være en udfordring i, at de dygtige unge ikke ser en karriere gennem automationsuddannelserne. Vi skal til at overveje hvorledes vi kan tiltrække unge til automationsbranchen. Skal vi blive mere strukturerede i tilgangen til opgaver og indføre nogle mere strukturerede processer. Der bør ses på processer, der anvendes i andre brancher for at få mere strukturerede tilgange til arbejdet i branchen. Har de nuværende automationstekniker de nødvendige kompetencer til fremtidens platforme? Her er der forskellige holdninger. De mindre virksomheder ser uddannelsen som god ift. de behov de står over for, medens de store industri virksomheder i større grad mangler medarbejdere, der har kompetencer til at håndtere kompleksiteten i de digitaliserede og sammenhængende systemer.

4 S I D E 4 W H I T E P A P E R Workshop I Fremtidens platform input Udfordringer: Flere teknologier, mange ejer, flere leverandør, svær at fejlfinde, mange standarder, Ikke simpel men kompleks. kompleksitet Uddannelse, modulopbygning, interface. Standarder ikke fastlagt kun referencerammer. Der mangler entydige standarder. Platform-standard, Adgangsrettigheder, Fejlretning i et blackbox miljø, forståelse. Validering af data, datahåndtering, sortering, objekter, gennemtestede moduler, ikke simpel og entydig programmering. Modular, krav til interfaces, krav til transparente data, IT sikkerhed, complex change management, Fleksibilitet, stabilitet, hurtige opstart, Uddannelse og governance, Standardisering på MES niveau, PackML, Hurtigere udviklingstid Abstraktions niveau, afhængig af enkelte leverandører og system integratorer. Kravspecifikationer Workshop II fremtidens tekniker input Den præsenterede automationsteknolog uddannelse gaber over for meget. Automationsteknologerne arbejder mest på nederste niveau i automationspyramiden. Praktik er en udfordring Henvender sig til store og små virksomhed, men passer bedst til de små virksomheder Mangler at arbejde med de komplekse system sammenhænge, Arbejde mere med konfigurering end programmering, Mere teknologi og programmering og mindre projektledelse Skolerne skal brande sig noget bedre, for ambitiøst på 2 år, uddannelsen skal kende sin begrænsning Virksomhederne skal kunne tage imod praktikanter Grunduddannelsen og ikke maskinbygger uddannelsen. Helhedsforståelse, forretningsforståelse, procesforståelse, IT De studerende skal kende standarder, protokoller,.. De studerende skal være forandringsparat, kommunikative og formidle løsninger. De studerende skal have forståelse for IT-arkitektur, sikkerhed og risikovurdering. Workshop IIi fremtidens standarder input Der blev identificeret følgende standarder: S88, S95, B2MML, BatchML, OPC UA, PackML Der er identificeret områder hvor vi kan styrke branchen: Kravsepcifikation (URS) & dokumentaitons disciplin, Best practice, KISS, åbne standarder Brancheløsninger til S95&S88 Open Source kan blive fremtidens standarder Leverandørerne har for lang tid til implementering Standard for HMI Projekt standarder for at sikre hurtigere projektopstart og gennemføres Organisationer vi bør følge: OMAC OPC foundation ISA Emner der skal varetages Hvem af leverandørerne kan tilbyde et Framework? Kan kunderne skabe globale automations standarderne ved at lægge pres på leverandørerne. Historien viser at det ikke er muligt.

5 Å R G A N G N R. 0 1 S I D E 5 Fremtidens integration af maskiner Der har i mange år været talt om det skel der er mellem de system typer, der er i det administrative miljø, og de systemer der er i produktionsmiljøet. De to system miljøer har ofte været i modstrid med hinanden og medarbejdere fra hver sit system miljø, har ikke haft en forståelse af det andet system og visa versa. For eksempel har personer der har arbejdet med produktions systemer, fremhævet de real tidsmæssige krav der er til disse systemer, som ikke er gældende til de administrative systemer. Der fremhæves også behovet for den ekstra service og 24/7 support der er gældende for produktionssystemer, samt den fokus der er på alarmer i systemerne. Derudover er der i produktionsmiljøet fokus på oppetid og korte service vinduer pga. kravene til 24/7 produktion. Ses der på interfacet mellem produktionsmiljøet og det overliggende ERP system, så kan det konstateres at, der her er fokus på den overordnede information til at køre en produktion. Der er tale om Bill Of Materiale (BOM) der beskriver hovedrecepten for produktet. I produktionsmiljøet nedbrydes denne hovedrecept til detaljerede informationer til de enkelte maskiner i produktionen. På produktionsniveauet tilføjes der altså ekstra information til BOM, der gør at de enkelte maskiner kan fremstille den angivne vare i BOM. Automationspyramiden kan opdeles i tre niveauer: ERP og administrative systemer Produktions IT Automation, maskiner og PLC styringer Denne niveauopdeling gælder ikke kun systemer, men også de personer der arbejder med systemerne. Det giver nogle udfordringer i forhold til at understøtte de andre system gruppers krav. På automations- og maskine niveauet er der fokus på styring og tilretning af styringssoftware i forhold til den mekaniske proces. Fastlæggelsen af styringen er det centrale, og efterfølgende er der fokus på informationer rettet mod fejl, warnings, recept information, mm. Disse informationer bliver ofte først fastlagt, når maskinen begynder at være færdig udviklet og monteret. Denne øgede fokus på styring og i mindre omfang fokus på informationsudveksling til produktions it systemerne, giver nogle udfordringer i at udvikle mere automatiske og fleksible produktionssystemer. Derfor ligger der en værdi i, at få maskinbyggere til, at få et øget fokus på at specificere de informationer maskinerne vil være i stand til, at tilbyde til produktions it systemerne. Dermed kan der komme et øget fokus på download af recepter, og styringsparameter ift. produktskifte og der vil være mulighed for upload af Overall Equipment Effectiveness (OEE) data, producerede antal, kvalitet, og andre informationer der kan bruges til, at gennemføre optimeringer af de enkelte maskiner og det anlæg hvori maskinen indgår. SESAM vil starte en arbejdsgruppe, der vil komme med input til hvorledes maskinbyggere kan udvikle nogle interfaces der vil øge muligheden for at udveksle informationer med de overliggende systemer. Et interface der vil sikre at en linje styring kan starte og stoppe produktionen og sende og modtage information fra maskinerne.

6 S I D E 6 W H I T E P A P E R Vil fokus på Arkitektur give succes Standardisering af interfaces må nødvendigvis bygge på en fastlagt arkitektur. En arkitektur der har fastlagt opdelingen af ansvarsområderne i IT løsningen fra top (ERP) til bund (maskiner og Workstations på produktionslinjen). I arkitektur indgår mange forskellige perspektiver, f.eks.: Arkitektur perspektiver (uden specifik relation mellem de enkelte kolonner) Domæne lag Forretningsbe- greber Hardware Plat- form Responsetider ISA-88 ISA 95 ERP MES SCADA PLC Ordre port folio Ordre Item Operation ERP PC SCADA PLC Elektronik Timer 1 dag Minutter timer Sekunder 1 minut Ms 1 sekund Recipe Management Production Planning and Scheduling Process Management Production Information Management Unit Supervision Process Control Detailed prodution scheduling Production deispatching Production ressource management Production execution management Product definition management Production tracking Production Performance analysis Production data collection Production level 1-2 functions ISA-88 og ISA 95 har lavet en rigtig god opdeling af ansvarsområder, men jo ikke defineret på hvilket niveau de enkelte ansvarsområder skal være placeret. Når man er i stand til at lave standard systemer, som f.eks. SAP, så skyldes det jo bl.a., at man i administrative systemer i stor udstrækning arbejder med forretningsprocesser der kan standardiseres. Det er ligeledes i dag muligt at standardisere en del af forretningsprocesserne på MES laget, og derunder og indenfor produktions IT domænet, men det er blot ikke sket i særlig høj grad indtil videre. Årsagen er måske, at vi i forbindelse med automationsløsninger ikke arbejder særlig struktureret med data og informationer. Der tegner sig et billede af arkitektur, hvor der i nogle år har været et stigende fokus på designet i enkelt-moduler på PC platformen og der er begyndt at komme fokus på Enterprise arkitektur. Den Enterprise arkitektur vi ser i dag, er mest i form af dokumentation af det eksisterende og betragter de enkelte systemer mere eller mindre som black -boxes, med deraf følgende manglende detaljer. På PLC platformen har der ikke været et decideret fokus på arkitektur og kun i begrænset omfang fokus på struktur og design. Det jeg især savner i dette, er fokus på arkitektur på de mellemliggende lag (system og applikationsarkitektur). Der er typisk et meget stærkere fokus på funktionelle krav end på nonfunktionelle krav. Når der mangler non -funktionelt fokus, så resultere det ofte i, at IT systemer betragtes ud fra et statisk perspektiv i stedet for et dynamisk livscyklus perspektiv, hvilket bl.a. betyder, at de resulterende systemer ikke nødvendigvis er forberedt for de livscyklus-ændringer der indtræffer. Der henvises til Anders Fridhs ændrings og udskiftningsintervaller. Non-funktionelle krav udgør hovedgrundlaget for at kunne fastlægge den bedst egnede og optimale arkitektur i et IT system, og hvis denne arkitektur ikke er standardiseret, så kan og vil det blive svært at definere standard interfaces. Det kan muligvis gøres på et meget detaljeret niveau, men jo mere detaljeret niveau det foregår på, jo større bliver opgaven og i jo højere grad vil der være sandsynlighed for at der vil blive afveget fra standarden, når den tages i anvendelse. Der er forventninger om, at jo større en virksomhed der er tale om, jo mere moden vil den være og jo mindre vil problemet være, men der er få virksomheder, der ikke har udfordringer på disse områder. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om et forsøg på standardisering af interfaces kan skabe et resultat, der skaber værdi. Der er givet en udfordring vedrørende arkitektur-modenhed. Der vil være brug for at hæve kompetenceniveauet i relation til arkitekturarbejde på alle organisatoriske niveauer, men først på chef og direktionsgangen. Arkitektur er ikke en tilfældigt valg. Arkitektur skal ligesom software udvikles via en proces der sikre forretningsværdierne.

7 ÅRGANG 2014 NR. 01 Billeder fra seminaret SIDE 7

8 S I D E 8 W H I T E P A P E R SESAM-World ApS Mommarkvej Silkeborg Denmark Tlf.: Det er SESAM Worlds mål at fungerer som det danske og svenske videncenter inden for automatisering. Her udveksles erfaring og praktiske resultater vedrørende integration af produktionsudstyr til danske og svenske virksomheder. Vi ønsker, at formidle viden og erfaring mellem virksomhedsmedlemmer, universiteter, myndigheder, standardiseringsorganisationer, m.fl. Her kan virksomheder styrke deres kompetencerne og få ny viden om teknologi, processer og organisering i forhold til automatisering. Se mere på

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker?

Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder? 3) Hvem er fremtidens automationstekniker? Fremtidens platform? Fremtidens automations og produktionsplatforme: ERP, MES, DCS, SCADA og PLC er under forandring. Deltag i de tre workshops: 1) Hvad er fremtidens platforme? 2) Hvad er fremtidens standarder?

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & Forsyning SRO standardisering i forsyningsvirksomheder Økonomisystem Kundecentersystem Dokument & projektstyringssystem Portal og kommunikation Ledelsesrapporteringssystem Asset

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Energi & forsyning. Automation Projektledelse Networking Energi & forsyning Energi & forsyning Opstartsmøde Velkomst Hvem og hvad er SESAM? Program 09:30-10:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby, SESAM-World 10:15-10:30 Rammerne for dagen - Mål og formål

Læs mere

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse

Ny viden gennem netværk. Automation Produktion Proces IT Projektledelse Ny viden gennem netværk Automation Produktion Proces IT Projektledelse Automatisering Produktion Proces It Projektledelse SESAM-World Aktiviteter Teknologi & standardisering Energi & forsyning Fødevareproduktion

Læs mere

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA

Automationsteknologi. Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Oplæg ved: Michael Danielsen/KEA Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne Office 90 erne Office 00 erne ERP Database MES HMI PLC HMI/Scada PLC Scada PLC Hvordan så det ud i fortiden? 80 erne 90 erne 00 erne

Læs mere

Indkøb af maskiner og automationsløsninger

Indkøb af maskiner og automationsløsninger Indkøb af maskiner og automationsløsninger SESAM nr. 109 seminar 22. april 2014 Seminaret afholdes hos: Arla Foods Sønderhøj 14 8260 Viby J Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Indkøb

Læs mere

SESAM Generalforsamling

SESAM Generalforsamling SESAM Generalforsamling Den 16. september 2015 Afholdes hos Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV kl. 18:00 20:30 27. ordinære generalforsamling vil blive afholdt ifølge vedtægter for SESAM. Dagsorden

Læs mere

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg

Energi & forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Energi & forsyning Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg 1 Energi & Forsyning IT sikkerhed og SRO anlæg Hvorfor skal vi fokusere på it sikkerhed ifm. SRO anlæg? Hvad stiller det af krav til systemer

Læs mere

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter

Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter Reference arkitektur for dokumentation i automationsprojekter SESAM nr. 110 seminar 3. juni 2014 Seminaret afholdes hos: Solar Danmark A/S Industrivej Vest 43 6600 Vejen Seminaret er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis?

Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis? SESAM seminar 3. december 2015 Industri 4.0 Digitalisering af produktionen Fra sensor til information til forretning Hvad er praksis i dag og hvad vil blive fremtidens praksis? Seminaret afholdes hos:

Læs mere

Nyeste automationsteknologi

Nyeste automationsteknologi Nyeste automationsteknologi SESAM seminar 8. juni 2016 Få et billede af fremtidens anvendelse af ny teknologi i indutrien, og hvorledes denne teknologi vil påvirke industrien og hvorledes vi og maskiner

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 106 Opbygning af produktionsanlæg HMI, proces kontrol, standardisering SESAM møde 106 Hvad kræver det at kommer man fra Proces & Instrumenterings diagram til kørende anlæg? Hvad er fordele og

Læs mere

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer

Processen at vælge leverandører og systemintegratorer Introduktion Processen at vælge leverandører og systemintegratorer ERP Carsten Nøkleby Formand SESAM Civilingeniør & Ph.D MES.. SCADA Koncern Fabriks PLC......... Fortrådning PLC......... Fieldbus / sensor

Læs mere

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking

Automation Projektledelse Networking. Automation Projektledelse Networking SESAM møde 104 Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt SESAM møde 104 Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er

Læs mere

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder

Få succesmed automatisering i producerende virksomheder SESAM seminar nr. 100 Få succesmed automatisering i producerende virksomheder 0 SESAM seminar nr. 100 Få succes med automatisering i producerende virksomheder Program #1 09:00-09:10 Velkomst og introduktion

Læs mere

DAu s netværksdag om uddannelse

DAu s netværksdag om uddannelse DAu s netværksdag om uddannelse 27. oktober 2016 Hvordan kan erhvervsakademierne hjælpe jer med at rekruttere arbejdskraft? Ved programchef Jette Mølholm, KEA & koordinator Michael Bo Danielsen, KEA Hvordan

Læs mere

Produktivitet Automation og produktivitet

Produktivitet Automation og produktivitet Produktivitet PRODUKTIVITET Automation og produktivitet SESAM møde nr. 102 Produktivitet Automation og produktivitet 1 Program SESAM møde nr. 102 09:00-09:15 Velkomst og introduktion Carsten Nøkleby Kort

Læs mere

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg?

Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? SESAM møde 107 Erfaringer med projektstyring og projektledelse Hvorledes stilles de rigtige og nødvendige krav til leverandørerne af maskiner og anlæg? Analyse Projektbeskrivelse Løsningsbeskrivelse Fremstilling

Læs mere

Valg af automationsplatform

Valg af automationsplatform Valg af automationsplatform - i en global virksomhed En global markeds leder VELUX Gruppens nøgle tal 40 salgs selskaber i hele verden 23 produktions fabrikker I elleve lande 10,000 ansatte globalt Technology

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. Frontmatec. Fødevarer. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Frontmatec Fødevarer (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec Vi har over 30 års erfaring med MES Industriel IT og

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

Udfordringer Automation Projektledelse Networking

Udfordringer Automation Projektledelse Networking Udfordringer Forsyningsvirksomhedernes udfordringer med anvendelse af it, for at effektivisere forretningen, øge forsyningssikkerheden og øge servicen over for kunderne Proceskonsulent Lene Jensen, COWI

Læs mere

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr

2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr 2013-09-04 SESAM Seminar Erfaring med opbygning af produktionslinjer og fordelene ved standardisering af grænseflader til maskiner og udstyr PJD A/S har 23 års erfaring med Automation og Industriel IT

Læs mere

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder?

Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Er automationsniveauet for lavt i danske virksomheder? Ved Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-World Få hjælp til at automatisere produktionen. Job og produktion i Danmark vil ændre sig løbende de næste par år.

Læs mere

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning

Industri 4.0. Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed. Fra information til forretning Networking - Get knowledge of automation and become a member of a business network Dagens

Læs mere

Generel fremstillingsindustri - MES

Generel fremstillingsindustri - MES Generel fremstillingsindustri - MES Automation af industrielle produktioner Der er store muligheder i automation af industrielle produktioner med industrisoftware. Vores erfaring er, at der både er store

Læs mere

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES

Sesam seminar nr. 106. Sesam seminar nr. 106 - Opbygning af standard bibliotek til PLC / SCADA / MES Sesam seminar nr. 106 Opbygning af standard software bibliotek til PLC / SCADA / MES Fokus områder: Fundament & omfang af software bibliotek Overvejelser i forbindelse med etablering af bibliotek Vedligeholdelse

Læs mere

Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed Fra information til forretning

Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed Fra information til forretning SESAM seminar 28. januar 2016 Industri 4.0 Digitalisering i forsyningsindustrien og krav til informationssikkerhed Fra information til forretning Seminaret afholdes hos: Fjernvarme Fyn A/S Fynsværket Indgang

Læs mere

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark

Material. Resource. Planning. & Batch Control SCADA DCS PLC. Scandic Hotel Odense. Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Denmark IT integration Integration mellem produktions IT systemer og administrative IT systemer Enterprise Resource Planning ERP Master Data Purchasing Material Resource Planning Sales & Distribution LIMS Maintenance

Læs mere

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE

Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE Torsdag 5. oktober 2017 Hal F DIGITALISERINGSKONFERENCE kl. 9.40 Velkomst, registrering og indledning ved Claus Clausen kl. 9.50 #01 Industri 4.0 omsat i praksis Ved Bo Lybæk, President and CEO, GPV International,

Læs mere

Automationstrend. SESAM seminar 20. maj 2015. Siemens A/S Borupvang 9 2750 Ballerup. Valg af automationsplatform. Seminaret afholdes hos:

Automationstrend. SESAM seminar 20. maj 2015. Siemens A/S Borupvang 9 2750 Ballerup. Valg af automationsplatform. Seminaret afholdes hos: SESAM seminar 20. maj 2015 Automationstrend Valg af automationsplatform Seminaret afholdes hos: Siemens A/S Borupvang 9 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne Automationstrend

Læs mere

DAu konference - september 2013

DAu konference - september 2013 DAu konference - september 2013 Sådan sikres ensartet kvalitet i MES applikationer implementeret på 70 Arla mejerier Allan Møller Schmidt, Solution Consultant Arla Foods GBS-IT, MSA 23-09-2013 Tema - Rejse

Læs mere

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Fjernvarme. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Fjernvarme Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec I en foranderlig verden med konstant ændrede vilkår og rammer,

Læs mere

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040

Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O. mob@kia.dk, +45 4080 0040 Morten Bodilsen, Divisionsdirektør Elektriker, Automationsingeniør og HD-O mob@kia.dk, +45 4080 0040 Kjærgaard fakta Etableret i 1921 Leverandør af alt fra trykknapper til turnkey-projekter indenfor automation

Læs mere

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015

DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I SESAM, 26. FEBRUAR 2015 DC LABEL - EN CENTRAL ETIKETLØSNING I DANISH CROWN SESAM, 26. FEBRUAR 2015 Jens Barfred, Danish Crown Lars Bjerre-Harpøth, Frontmatec International fødevarevirksomhed med produktion og salg over hele verden

Læs mere

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45)

Vandforsyning. Trendsættende SRO-systemer siden (+45) Vandforsyning Trendsættende SRO-systemer siden 1983 (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Tillad os at præsentere Frontmatec SRO-løsninger til vandforsyningsbranchen Vandforsyningernes

Læs mere

Standardisering af PLC Programmering. SESAM Præsentation 2. November 2016

Standardisering af PLC Programmering. SESAM Præsentation 2. November 2016 Standardisering af PLC Programmering SESAM Præsentation 2. November 2016 1 Agenda Introduktion TC Skjern Historien bag standardisering Hvad indeholder standarden? Struktureret Tekst programmering Uddannelse

Læs mere

Agenda - MES i Rockwool Fordele ved at adskille ERP, MES og SCADA???

Agenda - MES i Rockwool Fordele ved at adskille ERP, MES og SCADA??? Agenda - MES i Rockwool Fordele ved at adskille ERP, MES og SCADA??? Introduktion Speaker/Rockwool præsentation Rockwol Produktion MES - RockFact Opbygning/Principper Funktionalitet/Moduler Seneste Udvikling

Læs mere

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI

Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown. 3 september 2013 - HI Produktions IT Strategi 2.18 Danish Crown 3 september 2013 - HI SVINE STALDE - SMUKFEST WANTED SVIN SØGES CV Firma : Navn : Afdeling : Titel : Alder : Danish Crown A/S Thomas Page Pedersen Factory IT,

Læs mere

ISA 101. Ny Standard for Brugergrænseflader. Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr. VELUX A/S Innovest Ånumvej Skjern

ISA 101. Ny Standard for Brugergrænseflader. Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr. VELUX A/S Innovest Ånumvej Skjern SESAM seminar 8. september 2016 Ny Standard for Brugergrænseflader ISA 101 Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr Seminaret afholdes hos: VELUX A/S Innovest Ånumvej 28 6900 Skjern Seminaret

Læs mere

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen

Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller. September 2012, Arne Joensen Stream B: Governance, Risk & Compliance Dokumentation af kontroller September 2012, Arne Joensen Overvejelser omkring kontroller og compliance GRCsystemer Udgangspunkt Dokumentation og overblik Hvilke

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E

DROSSELVEJ FREDERIKSSUND TLF.: MOBIL C U R R I C U L U M V I T A E DROSSELVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND TLF.: + 45 36 45 60 04 MOBIL + 45 42 45 60 04 E-MAIL NICOLAJ@WILLERUP.DK Nicolaj Kisby Willerup PERSONLIG INFORMATION Født: 20. maj 1970 Ægtestand: Gift 1 barn C U R R I

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform

Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform INDLÆG 16 DIGITAL TRANSFORMATION Kom godt i gang med Digital Transformation via din Microsoft ERP-platform Shila Henriksen 03.11.2015 CGI Group Inc. 2015 Shila Henriksen Uddannelse Civiling, Software Eng.

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr?

Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr? Opbygning af produktionslinjer Hvorledes standardiseres produktionsudstyr? Hvad gør virksomheder når produktionsudstyret ikke er standardiseret? Hvad kan og er opnået ved standardisering af produktionsudstyr?

Læs mere

DI Innovationskonference

DI Innovationskonference h a n d l e k r a f t i n n o v a t i o n s a m a r b e j d e DI Innovationskonference Workshop B: Succesfuld indførelse af ny teknologi 21-11-2013 Indhold 1. Kort præsentation af SKOV A/S 2. Succesfuld

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

REEFTvisual. Dagsorden: Industriens udfordringer Generelt om REEFT og Digitalisering 4.0 Case-story: Hvordan Meneta opnåede 7% på bare 3 måneder

REEFTvisual. Dagsorden: Industriens udfordringer Generelt om REEFT og Digitalisering 4.0 Case-story: Hvordan Meneta opnåede 7% på bare 3 måneder Common Denmark, Maj 2017 REEFTvisual Dagsorden: Industriens udfordringer Generelt om REEFT og Digitalisering 4.0 Case-story: Hvordan Meneta opnåede 7% på bare 3 måneder Produktionens udfordringer Mangler

Læs mere

Identity Access Management

Identity Access Management Identity Access Management Traditionel tilgang til Identity & Access Governance-projekter, udfordringer og muligheder Alex Sinvani ais@dubex.dk Dubex A/S Formålet Opbygge en god konceptuel baggrund for

Læs mere

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng.

Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. IT Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer systemer med fokus på behov, værdi og sammenhæng. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber har en klar IT-strategi og anskaffer

Læs mere

MES. GOSystems et agilt MES-koncept. (+45)

MES. GOSystems et agilt MES-koncept. (+45) MES GOSystems et agilt MES-koncept (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com GOSystems Frontmatecs MES-løsning er baseret på vores egen MES-platform GOSystems. GOSystems er en platform,

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer

Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Best Practice for it og automationsprojekter Huskeliste med råd og erfaringer Allan P. Kjær, Ph.D. (E), senior specialist IT og automation, COWI A/S Der er mange måder at planlægge og gennemføre et industrielt

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

System Arkitekt Practitioner

System Arkitekt Practitioner System Arkitekt Practitioner Kompetencebeskrivelsee DISAC Danish IT Society s Architectural Certification DANSK IT 2012 1 IT arkitekt Practitioner System Arkitekt Denne certificering repræsenterer det

Læs mere

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer INDLÆG 13 : DYNAMICS AX Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer Tonny Bybæk, Lau Bøgelund Larsen Opgrader til nyeste Dynamics AX version og profiter af løbende opdateringer

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012

Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er. Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Smartere HMI kan forbedre din virksomheds KPI er Konference hos Marketenderiet 4. december 2012 Velkommen Konferenceudvalg: - Leif Poulsen, NNE Pharmaplan - Frank Faurholt, Siemens - Per Larsen, ABB -

Læs mere

Vækst på top og bund

Vækst på top og bund Vækst på top og bund Vi er E-handelsbureauet Wølund & Wraae Etableret i 2006 Full-service e-handelsbureau, der løser opgaver for kunder i hele Norden 12 e-handelseksperter placeret i 2 afdelinger i København

Læs mere

ISA 101. Ny Standard for Brugergrænseflader. Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr. VELUX A/S Innovest Ånumvej Skjern

ISA 101. Ny Standard for Brugergrænseflader. Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr. VELUX A/S Innovest Ånumvej Skjern SESAM seminar 8. september 2016 Ny Standard for Brugergrænseflader ISA 101 Human Machine Interface til maskiner og procesudstyr Seminaret afholdes hos: VELUX A/S Innovest Ånumvej 28 6900 Skjern Seminaret

Læs mere

Referat fra sporbarhedsmøde

Referat fra sporbarhedsmøde Referat fra sporbarhedsmøde 01-12-2010 Møde data Dato: 01-12-2010 Kl.: 9:00 13:00 Sted: COWI, Havneparken 1, 7100 Vejle Deltagere Deltager Firma Mail Mads Vistisen Arla Foods a.m.b.a mavit@arlafoods.com

Læs mere

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy

BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted. Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy BIG DATA som styringsværktøj på et produktionssted Martin Kamber, Arla Foods, Kruså dairy Navn: Martin Kamber Job: Project Manager Firma: Arla Foods Afdeling: Arla Foods, Kruså Dairy. Uddannelse: M.Sc.

Læs mere

Improving your performance

Improving your performance Novotek & GE Fanuc Improving your performance COWI temadag 06.11.2008 For more information visit us at www.novotek.com Page 1 Temadag COWI Agenda Temadag COWI Novotek & GE Fanuc Proficy Change Management

Læs mere

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended

Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Kursuskatalog 2012 TwinCAT Basic og Extended Basic Modul 1 Software Kursus K120101 K120102 K120103 K120104 K120105 K120106 Dato 31.1-1.2.12 6.-7.3.12 8.-9.5.12 21.-22.8.12 2.-3.10.12 20.-21.11.12 Modul

Læs mere

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt

IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler. Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt IT-referencearkitektur for Logistik & Sterilcentraler Jan Stokkebro Hansen IT Arkitekt Center for It, Medico og Telefoni Jan Stokkebro Hansen Hvorfor en reference arkitektur Nye Sterilcentraler Nye Varemodtagelser

Læs mere

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013

Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Få dit robotprojekt op af skuffen - Nye teknologier kan redde din business case 3. DECEMBER 2013 Velkommen Peter Vangsø Jeberg, - Project Manager, Ramboll Automation and Electro - Konferenceansvarlig for

Læs mere

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation

Forretningssystemers rolle i den digitale transformation Forretningssystemers rolle i den digitale transformation 14. marts 2017 Torben Storgaard Digital Transformation Den itunderstøttede Eksisterende forretningsmodel forretningsmodel Digital Transformation

Læs mere

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup

Change management og automatisk backup. Har du styr på din backup? versiondog. Automated Versioning & Backup Change management og automatisk backup Har du styr på din backup? versiondog Håndterer du data manuelt? Håndterer du stadigvæk dine software programmer og data manuelt?(plc, SCADA, robotter, CNC...) I

Læs mere

Succesfuld implementering af automatiseret test

Succesfuld implementering af automatiseret test Succesfuld implementering af automatiseret test Forudsætningerne og faldgruberne John Fodeh john.fodeh@hp.com 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Sporbarhed gennem serialisering

Sporbarhed gennem serialisering Sporbarhed gennem serialisering At styrke forbrugernes sporingsmuligheder bidrager til kampen mod forfalskninger Af Per Pilegaard I takt med at presset stiger i levnedsmiddel-, kosmetik- og medicinalindustrien

Læs mere

LonWorks update Medlemsmøde #38 den 23.marts 2010 Edvin Sanggaard

LonWorks update Medlemsmøde #38 den 23.marts 2010 Edvin Sanggaard LonWorks update LonWorks update Hvad er der sket i det forgangne år Hvordan er situationen Hvad sker der i 2010 2 Siden sidst LonMark Internationale update LonMark Internationale består i dag af 401 medlemmer

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder

Tempus Serva. - er NEM IT til alle virksomheder TM - er NEM IT til alle virksomheder Introduktion Virksomheder bør ikke stræbe efter de alt omfattende visioner og tro, at de med analyse og projektmodeller kan udvikle den optimale digitale løsning. I

Læs mere

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE

NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE Innovation og vækst starter på NORDENS STØRSTE INDUSTRI- MESSE 3. - 6. september 2013 h i 1 3. d k 5 0 Å R S J U B I L Æ U M Hele den danske industri mødes på Nordens største industrimesse I år fejrer

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION

IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION IMPLEMENTERING AF SAS FIRMWIDE RISK FOR SOLVENCY II I PFA PENSION Implementering af SAS Firmwide Risk for Solvency II i PFA Pension Finn Knudsen Chef Analytiker kvantitative modeller 13-10-2016 HVAD ER

Læs mere

OEM / Maskinbyggere Industri / Proces kunder Grønenergi Forsyningsværker

OEM / Maskinbyggere Industri / Proces kunder Grønenergi Forsyningsværker FH Automation A/S Rådgivning og Automation indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Næsten 100 år i elbranchen Det hele startede i 1921, hvor selskabet

Læs mere

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners

Standardiseret tilgang til Software Asset Management. ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners Standardiseret tilgang til Software Asset Management ISO19770 ISACA Medlemsmøde 2013 Jan Øberg ØBERG Partners 1 WG21 historien ISO19770 arbejder i WG21 under ISO Etableret i 2001 Første standard 19770-1

Læs mere

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact

HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact HYBRID TAKEOFF REDEFINED JOURNEY TO THE CLOUD BY EMC Søren Holm, Proact More than 3500 projects In control of 55 petabyte data 450 certified consultants More than 1.5M euro in training per year 55 PB,

Læs mere

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark

Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Claus Petersen Sr. Partner Technology Advisor, Core Infrastructure cpeters@microsoft.com Microsoft Danmark Topledelsen vil fremover fortsætte med at øge kravene til, at it-organisationen og især itledelsen

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

Maskinbyggerens erfaring med standardisering

Maskinbyggerens erfaring med standardisering Maskinbyggerens erfaring med standardisering Bjarne Andersen Engineering manager 2013-09-04 SESAM Seminar hi[13] Doc 42531 Side 1 Agenda 1. Hvem er SVM? 2. Standardisering af udviklingsprocessen 1. Definering

Læs mere

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S.

Vidensdeling og kontinuert uddannelse er nøglebegreber hos FH Automation A/S. FH Automation A/S Rådgivning og Automa-tion indenfor: Scada PLC Drives & Motion Robotteknologi El-Tavler Elektrisk & Mekanisk Service Hos FH Automation har vi mange års erfaring med automatisering, og

Læs mere

IoT i produktionen. Opnå succes med Raspberry Pi i din automation. SESAM Vejlsøvej Silkeborg. SESAM seminar 1.

IoT i produktionen. Opnå succes med Raspberry Pi i din automation. SESAM Vejlsøvej Silkeborg. SESAM seminar 1. SESAM seminar 1. februar 2017 IoT i produktionen Opnå succes med Raspberry Pi i din automation Seminaret afholdes hos: SESAM Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Seminaret er udarbejdet i samarbejde med virksomhederne

Læs mere

IT-arkitektur og det sunde menneske Epistemologiske og ontologiske konsekvenser af et moderne teknologibegreb

IT-arkitektur og det sunde menneske Epistemologiske og ontologiske konsekvenser af et moderne teknologibegreb IT-arkitektur og det sunde menneske Epistemologiske og ontologiske konsekvenser af et moderne teknologibegreb Overblik Karakteristik af det moderne samfund Hovedstrømninger Forståelse af teknologi Forståelse

Læs mere

Intelligent Energistyring AmbA

Intelligent Energistyring AmbA Intelligent Energistyring AmbA Ordinær Generalforsamling den 30. april 2013 1 Andelshavere ArosTeknik 2 Hvorfor et andelsselskab omkring Smart Grid? Danmark har brug for en åben IT-platform, der kan kommunikere

Læs mere

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co

Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering. Torben Storgaard HerbertNathan & Co Fra ERP strategi til succesfuld ERP implementering Torben Storgaard HerbertNathan & Co ERP - realisér morgendagens gevinster + Leveringstid Omkostninger Kundeservice + + Hvem er brugere af ERP i dag? @

Læs mere

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager

Cognos. Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Cognos Charlotte Dreyer Nielsen Corporate Business Controlling Manager Agenda Om NNE Pharmaplan Vores udfordringer Performance Management Visionen Disciplinerne Cognos landskabet i NP Hvordan benyttes

Læs mere

Opbygning af HMI billeder efter ISA 101 standarden. Sesam september 2016

Opbygning af HMI billeder efter ISA 101 standarden. Sesam september 2016 Opbygning af HMI billeder efter ISA 101 standarden Sesam september 2016 Præsentation af Picca - Picca er grundlagt 1988 - Ejet af ledergruppen - Kontorer i Søborg & Silkeborg - Ca. 60 ansatte - Software

Læs mere

Motion Controller med integreret PLC

Motion Controller med integreret PLC Motion Controller med integreret PLC Aldrig mere scantids problemer... Styring af servoakser, hydraulikcylindre, pneumatiske ventiler samt frekvensomformere fra én og samme styring. Display-PLCen er hele

Læs mere

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev

Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation. En måling er bedre end 100 mavefornemmelser. Per Hartlev KL s Dialogforum for it-leverandører og konsulenthuse 7. november 2016 Branchens perspektiv på den gode indkøbs organisation En måling er bedre end 100 mavefornemmelser Per Hartlev ph@whitebox.dk 7/11-2016

Læs mere

Den forretningsorienterede mobile IT strategi

Den forretningsorienterede mobile IT strategi Den forretningsorienterede mobile IT strategi v/ Bo Snitkjær Nielsen bsn@globeteam.com 5. Oktober 2011 Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Indhold Den forretningsorienterede mobile IT strategi Hvorfor

Læs mere

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011

Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug. Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Hvordan sikres investeringen i eksisterende systemer, når skyen tages i brug Carsten Rasmussen, CTO, Capgemini Danmark A/S IDC Cloud Computing 2011 Formål og agenda Formål Vi vil på denne workshop diskutere:

Læs mere

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING

DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING DA EN MAND FRA IT MØDTE EN MAND FRA MARKETING EN LILLE KONKURRENCE Hvem stiller det bedste spørgsmål på Twitter? #ThorupMajlund AGENDA 1. Quiz med en suveræn præmie 2. Om os 3. Digital Transformation på

Læs mere

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013

DYNAMICS AX 2012 RAPIDVALUE FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER. John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 1 DYNAMICS AX 2012 FÅ OVERBLIK OG SE NYE MULIGHEDER RAPIDVALUE John T. Hummelgaard & John Petersen Maj 2013 RAPIDVALUE MED BEST PRACTICE DET ALLE HAR TALT OM DE SIDSTE 20 ÅR, MEN SOM INGEN HAR KUNNET LEVERE

Læs mere