Fremtidens automations platform

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens automations platform"

Transkript

1 Whitepaper Ph.D. Carsten Nøkleby, SESAM-WORLD ApS Årgang 2014 nr. 01 Fremtidens automations platform Automationsbranchen er forholdsvis konservativ og der er ikke kommet meget nyt. Indtil videre tyder intet på, at der kommer nye banebrydende teknologier til automationsbranchen. Der arbejdes stadig med systemerne PLC, SCADA, DCS og MES systemer. Systemer der ikke har ændret sig i mange år. Der programmeres stadig iht. til programmeringsstandarden IEC Det at automationsbranchen er konservativ kan blive en udfordring fremadrettet ift. det at få unge medarbejdere involveret i det at udvikle branchen. Meget tyder på, at det fremover bliver mere et spørgsmål om hvorledes systemer PLC, SCADA, DCS og MES anvendes til givne applikationer. System Hvad er fremtidens platforme? Hvem er fremtidens automationstekniker? Hvad bliver fremtidens standarder? Udskift- ning Ændring af applikation Kulturen dræber alle initia- tiver - Kulturen, der er i automationsbranchen og hos dens kunder gør, at der ikke umiddelbart er leverandører, der kan og vil slå igennem med ny teknologi. Omkostningerne for at slå igennem er for store pga. tilbagebetalingstiden er for lang og indtrængningen i markedet er svær, kræver meget arbejde og tager tid pga. kulturen. Ser vi fremad kan vi konkludere, at der skal ske et generationsskifte for at der kan komme nye platforme Kommentarer og teknologier i automationsbranchen. Anvendelsen af de nuværende platforme, vil ikke umiddelbart ændre sig i nærmeste fremtid. Det er mere kravene til de enkelte system platforme. Anders Fridh, Manager Platform Development Tetra Pak, præsenterede blandt andet tidskonstanterne for system platformene. Hvornår skal systemerne udskiftes og hvor ofte skal applikationerne på systemplatformene ændres? Det ses i tabellen nedenfor: ERP +15 ÅR +5 ÅR Store investeringer og stor indflydelse på forretningen. Der kommer ændringer til indhold og processer og der vil blive en større integration mod MIS/MES. MES +7 ÅR <1 ÅR Et ikke modent marked. Der er uklare kunde krav. Lav indflydelse på kapital investeringer Der kommer til at ske en øget fokusering på KPI rapportering. LINJE KONTROL MASKINE / PROCES +10 ÅR <1ÅR Det er et modent marked med PLC og HMI. Der vil løbende være behov for at ændre konfiguration på en linje. +10 ÅR +3ÅR Modent marked med PLC og HMI. Der vil være behov for nye styringsbehov. Dette whitepaper er et resume fra SESAM seminaret den 3. februar 2014 hos Microsoft. På mødet var der indlæg fra Lars Felckenstein & Alexander Schadow, Microsoft Development Center Copenhagen Anders Fridh, Tetra Pak Processing Systems Michael Bo Danielsen, Københavns Erhvervsakademi Jens Bruun, NNE Pharmaplan Derudover blev der gennemført 3 workshops: Endelig var der en mini udstilling med deltagelse af virksomhederne: Beckhoff Beijer Electronics B&R B.V. Electronic Emerson Process Management Heptagon Microsoft Novotek Rockwell Automation Schneider Electric Siemens Wonderware

2 S I D E 2 W H I T E P A P E R Ingen klar retning Af tabellen overfor fremgår det, at der for MES og Linje Kontrol er stort behov for løbende at ændre applikationerne på disse platforme. Dermed er der et stigende behov for at få tekniker, der kan varetage og programmere på de angivne platforme. Det kan også tyde på, at systemerne MES og Linje Kontrol ændres, så disse systemplatforme passer til de fastlagte strukturer, der er på de andre platforme ERP og Maskiner. Microsoft fremhævede, at der i fremtiden vil være et større fokus på teknologierne relateret til Big Data og Cloud. Derudover blev det fremhævet, at it i fremtiden ikke er en service til organisationen, men it er en del af forretningen. Altså it vil i fremtiden blive styret af de forretningsmæssige behov. Dermed vil der blive stillet andre krav til it afdelingerne og hvorledes de arbejder sammen med virksomhedens forretning. Der vil tegne sig et billede af at it bliver delt, således at it afdelingen varetager platformen, medens forretningen vil varetage applikationerne der køre oven på it platformene. Ser vi fremadrettet kan vi se at Microsoft vil stå for basisplatformene Operativsystemer, databaser, cloud, mm. Derudover vil Microsoft arbejde med teknologier, der understøtter sammenkobling af Devices, ERP applikationer, Cloud, og Big Data. Der er en udfordring i, at de to systemplatforme der frekvensmæssigt ændres, ofte er bygget på specifikke applikations platforme, hvor der kan være et begrænset antal ressourcer til rådighed? Er PLC platformen uinteressant i forhold til it platforme, for nye unge mennesker? Er PLC teknologien og anvendelsen kun rettet mod tekniker med kort og mellemlang uddannelse, medens ingeniørerne i meget lille omfang er interesseret i denne platform og de tilhørende programmeringsværktøjer? Hvem gider arbejde med ladder programmering i fremtiden? Bliver det en udfordring for branchen og dets kunder? MES platformens udfordring er det begrænsede antal ressourcer der er til rådighed og uddannes. Problemet med uddannelse af MES programmører er, at platformen er leverandørspecifik og dermed er uddannelsen også leverandørspecifik. Der er derfor kun et reduceret antal programmører til rådighed. En helt anden udfordring er, at kunderne i mange tilfælde er umodne i at vurdere hvilke platforme de skal bygge deres fremtidige løsninger på. Kan kunderne fejlfinde på de forskellige platforme? Kan der fejlfindes i komplekse løsninger med flere integrerede systemer? Det er ikke umiddelbart muligt for kunder, at gennemskue og vurdere kravene til de enkelte platforme, i forbindelse med nye forretningskrav. Udfordringen ved flere af systemplatformene er den begrænsede/manglende opskalering og nedskalering evne. At skaler PLC applikationer kan være en udfordring set i lyset af hardware platform og udviklingsmiljø. At skaler op og ned af DCS systemer er en udfordring. At skaler en MES applikation er en udfordring. En yderligere udfordring ved en DCS systemplatform er, at den bygger på flere af de andre systemplatforme, hvor fordringer til de enkelte platforme er ikke foregår på samme tidspunkt. En udfordring er også, at systemplat- formen ofte skal sammenkobles, derfor skal der skabes interfaces mellem systemerne. Dermed bliver interface og tilhørende standarder vigtige elementer i fremtiden. De systemplatforme der sikre en optimal integration, er dem der vinder i fremtiden. Michael Danielsen, Københavns Erhvervs Akademi (KEA) præsenterede uddannelsen Automationsteknologer, der skal være bindeled mellem Datamatiker, dataloger og ingeniører på den ene side og Elektriker, automatikmekaniker, stærkstrømstekniker, på den anden side. Det er en 2-årig uddannelse, der giver viden om automatik i industrien og programmering af PLC, PC og SCADA. Den største udfordring med uddannelsen er, at fødekæden af studerende ikke virker. Det er meget svært at finde praktikpladser. Det er måske et krav at vi uddannelsesmæssigt tænker anderledes. Er der behov for en uddannelse der er mere teoretisk og med fokus på at sammenkoble styringen af udstyr og de virksomhedsmæssige forretningsprocesser? På de nederste niveauer i automationspyramiden er der behov for at kunne styre udstyr. Altså fokus på PLC, drives, sensorer og reguleringsteknolo-

3 Å R G A N G N R. 0 1 S I D E 3 gi. Medens det at koble systemerne sammen vertikalt vil kræve helt andre kompetencer. Her er der mere behov for it kompetencer og forståelse for en virksomheds forretningsprocesser. Jens Bruun fra NNEPharmaplan kom ind på, at der er behov for at forstå det at opbygge en Enterprise Arkitektur, og det at forstå forretningsmodeller. En af de udfordringer der er ved udvalgte systemplatforme er, at de ikke har en struktureret og procedural model for håndtering af data. Every Business is a Digital Business bliver fremtiden, og dermed stilles der yderligere krav til digitalisering af produktionen. Her har vi en udfordring, idet udstyr på det styringstekniske niveau ikke i særlig stor grad har fokus på informationsformidling. Der ligger en stor opgave i at strukturere de ustrukturerede data i produktionssystemerne. Derudover er der en udfordring med digitalisering, idet mange danske produktions virksomheder ikke er modne Automations standarder Der findes flere standarder inden for automation. I forhold til platformsvalg er der standarderne ISA-88 og ISA-95. ISA-88 standarden er en reference rammer og designfilosofi, der beskriver udstyr og procedure. ISA-88 angiver ikke hvorledes software til automationsløsninger kan opbygges. Dermed skal den enkelte automationsleverandør og kunde fortolke standarden ISA- 88. Det har resulteret i, at ingen af automationsleverandørerne har den samme fortolkning. ISA-95 er en international standard for udvikling af en automatiseret grænseflade mellem ledelsessystemer og kontrolsystemer. Denne standard er udviklet til automations producenter. Den blev udviklet for, at blive anvendt i alle brancher, og i alle mulige processer, som batch-processer, kontinuerte og gentagne processer. Målet med ISA-95 er, at give en konsekvent terminologi, der er grundlaget for automationsleverandørerne kan opbygge konsistente modeller for styring, data udveksling og optimering. ISA-95 standarden er også en reference rammer og den kræver, at automationsleverandør og kunde skal blive enige om de opstillede modeller for styring, data udveksling og optimering. Ingen revolution men evolution Der er ikke et helt klart billede af de fremtidige teknologiske road map for ERP, MES, DCS, SCADA og PLC platformene. Der tegner sig mere et billede af, at der vil ske små ændringer over tid i forhold til hvor given funktionalitet vil bliver placeret i systemerne ERP, MES, DCS, SCADA og PLC. Der kommer ikke en revolution, der bliver mere tale om en evolution, hvor funktionalitet flytter stille og roligt mellem system platformene. Det svarer til det der tidligere skete på SCADA området, hvor der var mange SCADA systemer på forskellige platforme og SCADA varetog databasehåndteringen. I dag er en del af databehandlingen blevet flyttet til det overliggende MES system. Der er ikke et klart billede af hvad sker der med PLC styringen, udover at der vil blive stillet større krav til informationsudveksling til de overliggende systemer. Der er nu gået næsten 20 år siden dette udskillelses løb startede, og hvad er det næste der sker inden for produktions IT og automation (MES, DCS, SCADA & PLC)? SCADA systemerne er efterhånden blevet et færdig udviklet og modent produkt, medens MES er under udvikling i forhold til de andre platforms systemer DCS, SCADA og PLC. Det der kan komme til at ændre ERP og MES platformene er anvendelsen af Big Data og Cloud teknologi. Der tegner sig et billede af, at der i fremtiden bliver et behov for personer der kan håndtere automationsteknologiplatformene. Er teknologien og uddannelsen for kedelig for nutidens unge, der vil have mobile applikationer og apps. De unge kan ikke se sig selv i automationsbranchen med de meget specialiserede og leverandør specifikke platforme. Derudover er arbejdstiden måske også en udfordring i forhold til at tiltrække dygtige unge til branchen, der måske i højere grad vil arbejde med it og have arbejdstid mellem 8 og 17, og ikke som automationstekniker, hvor der ofte skal arbejdes når produktion er stoppet nat og ferie. Derudover kan der være en udfordring i, at de dygtige unge ikke ser en karriere gennem automationsuddannelserne. Vi skal til at overveje hvorledes vi kan tiltrække unge til automationsbranchen. Skal vi blive mere strukturerede i tilgangen til opgaver og indføre nogle mere strukturerede processer. Der bør ses på processer, der anvendes i andre brancher for at få mere strukturerede tilgange til arbejdet i branchen. Har de nuværende automationstekniker de nødvendige kompetencer til fremtidens platforme? Her er der forskellige holdninger. De mindre virksomheder ser uddannelsen som god ift. de behov de står over for, medens de store industri virksomheder i større grad mangler medarbejdere, der har kompetencer til at håndtere kompleksiteten i de digitaliserede og sammenhængende systemer.

4 S I D E 4 W H I T E P A P E R Workshop I Fremtidens platform input Udfordringer: Flere teknologier, mange ejer, flere leverandør, svær at fejlfinde, mange standarder, Ikke simpel men kompleks. kompleksitet Uddannelse, modulopbygning, interface. Standarder ikke fastlagt kun referencerammer. Der mangler entydige standarder. Platform-standard, Adgangsrettigheder, Fejlretning i et blackbox miljø, forståelse. Validering af data, datahåndtering, sortering, objekter, gennemtestede moduler, ikke simpel og entydig programmering. Modular, krav til interfaces, krav til transparente data, IT sikkerhed, complex change management, Fleksibilitet, stabilitet, hurtige opstart, Uddannelse og governance, Standardisering på MES niveau, PackML, Hurtigere udviklingstid Abstraktions niveau, afhængig af enkelte leverandører og system integratorer. Kravspecifikationer Workshop II fremtidens tekniker input Den præsenterede automationsteknolog uddannelse gaber over for meget. Automationsteknologerne arbejder mest på nederste niveau i automationspyramiden. Praktik er en udfordring Henvender sig til store og små virksomhed, men passer bedst til de små virksomheder Mangler at arbejde med de komplekse system sammenhænge, Arbejde mere med konfigurering end programmering, Mere teknologi og programmering og mindre projektledelse Skolerne skal brande sig noget bedre, for ambitiøst på 2 år, uddannelsen skal kende sin begrænsning Virksomhederne skal kunne tage imod praktikanter Grunduddannelsen og ikke maskinbygger uddannelsen. Helhedsforståelse, forretningsforståelse, procesforståelse, IT De studerende skal kende standarder, protokoller,.. De studerende skal være forandringsparat, kommunikative og formidle løsninger. De studerende skal have forståelse for IT-arkitektur, sikkerhed og risikovurdering. Workshop IIi fremtidens standarder input Der blev identificeret følgende standarder: S88, S95, B2MML, BatchML, OPC UA, PackML Der er identificeret områder hvor vi kan styrke branchen: Kravsepcifikation (URS) & dokumentaitons disciplin, Best practice, KISS, åbne standarder Brancheløsninger til S95&S88 Open Source kan blive fremtidens standarder Leverandørerne har for lang tid til implementering Standard for HMI Projekt standarder for at sikre hurtigere projektopstart og gennemføres Organisationer vi bør følge: OMAC OPC foundation ISA Emner der skal varetages Hvem af leverandørerne kan tilbyde et Framework? Kan kunderne skabe globale automations standarderne ved at lægge pres på leverandørerne. Historien viser at det ikke er muligt.

5 Å R G A N G N R. 0 1 S I D E 5 Fremtidens integration af maskiner Der har i mange år været talt om det skel der er mellem de system typer, der er i det administrative miljø, og de systemer der er i produktionsmiljøet. De to system miljøer har ofte været i modstrid med hinanden og medarbejdere fra hver sit system miljø, har ikke haft en forståelse af det andet system og visa versa. For eksempel har personer der har arbejdet med produktions systemer, fremhævet de real tidsmæssige krav der er til disse systemer, som ikke er gældende til de administrative systemer. Der fremhæves også behovet for den ekstra service og 24/7 support der er gældende for produktionssystemer, samt den fokus der er på alarmer i systemerne. Derudover er der i produktionsmiljøet fokus på oppetid og korte service vinduer pga. kravene til 24/7 produktion. Ses der på interfacet mellem produktionsmiljøet og det overliggende ERP system, så kan det konstateres at, der her er fokus på den overordnede information til at køre en produktion. Der er tale om Bill Of Materiale (BOM) der beskriver hovedrecepten for produktet. I produktionsmiljøet nedbrydes denne hovedrecept til detaljerede informationer til de enkelte maskiner i produktionen. På produktionsniveauet tilføjes der altså ekstra information til BOM, der gør at de enkelte maskiner kan fremstille den angivne vare i BOM. Automationspyramiden kan opdeles i tre niveauer: ERP og administrative systemer Produktions IT Automation, maskiner og PLC styringer Denne niveauopdeling gælder ikke kun systemer, men også de personer der arbejder med systemerne. Det giver nogle udfordringer i forhold til at understøtte de andre system gruppers krav. På automations- og maskine niveauet er der fokus på styring og tilretning af styringssoftware i forhold til den mekaniske proces. Fastlæggelsen af styringen er det centrale, og efterfølgende er der fokus på informationer rettet mod fejl, warnings, recept information, mm. Disse informationer bliver ofte først fastlagt, når maskinen begynder at være færdig udviklet og monteret. Denne øgede fokus på styring og i mindre omfang fokus på informationsudveksling til produktions it systemerne, giver nogle udfordringer i at udvikle mere automatiske og fleksible produktionssystemer. Derfor ligger der en værdi i, at få maskinbyggere til, at få et øget fokus på at specificere de informationer maskinerne vil være i stand til, at tilbyde til produktions it systemerne. Dermed kan der komme et øget fokus på download af recepter, og styringsparameter ift. produktskifte og der vil være mulighed for upload af Overall Equipment Effectiveness (OEE) data, producerede antal, kvalitet, og andre informationer der kan bruges til, at gennemføre optimeringer af de enkelte maskiner og det anlæg hvori maskinen indgår. SESAM vil starte en arbejdsgruppe, der vil komme med input til hvorledes maskinbyggere kan udvikle nogle interfaces der vil øge muligheden for at udveksle informationer med de overliggende systemer. Et interface der vil sikre at en linje styring kan starte og stoppe produktionen og sende og modtage information fra maskinerne.

6 S I D E 6 W H I T E P A P E R Vil fokus på Arkitektur give succes Standardisering af interfaces må nødvendigvis bygge på en fastlagt arkitektur. En arkitektur der har fastlagt opdelingen af ansvarsområderne i IT løsningen fra top (ERP) til bund (maskiner og Workstations på produktionslinjen). I arkitektur indgår mange forskellige perspektiver, f.eks.: Arkitektur perspektiver (uden specifik relation mellem de enkelte kolonner) Domæne lag Forretningsbe- greber Hardware Plat- form Responsetider ISA-88 ISA 95 ERP MES SCADA PLC Ordre port folio Ordre Item Operation ERP PC SCADA PLC Elektronik Timer 1 dag Minutter timer Sekunder 1 minut Ms 1 sekund Recipe Management Production Planning and Scheduling Process Management Production Information Management Unit Supervision Process Control Detailed prodution scheduling Production deispatching Production ressource management Production execution management Product definition management Production tracking Production Performance analysis Production data collection Production level 1-2 functions ISA-88 og ISA 95 har lavet en rigtig god opdeling af ansvarsområder, men jo ikke defineret på hvilket niveau de enkelte ansvarsområder skal være placeret. Når man er i stand til at lave standard systemer, som f.eks. SAP, så skyldes det jo bl.a., at man i administrative systemer i stor udstrækning arbejder med forretningsprocesser der kan standardiseres. Det er ligeledes i dag muligt at standardisere en del af forretningsprocesserne på MES laget, og derunder og indenfor produktions IT domænet, men det er blot ikke sket i særlig høj grad indtil videre. Årsagen er måske, at vi i forbindelse med automationsløsninger ikke arbejder særlig struktureret med data og informationer. Der tegner sig et billede af arkitektur, hvor der i nogle år har været et stigende fokus på designet i enkelt-moduler på PC platformen og der er begyndt at komme fokus på Enterprise arkitektur. Den Enterprise arkitektur vi ser i dag, er mest i form af dokumentation af det eksisterende og betragter de enkelte systemer mere eller mindre som black -boxes, med deraf følgende manglende detaljer. På PLC platformen har der ikke været et decideret fokus på arkitektur og kun i begrænset omfang fokus på struktur og design. Det jeg især savner i dette, er fokus på arkitektur på de mellemliggende lag (system og applikationsarkitektur). Der er typisk et meget stærkere fokus på funktionelle krav end på nonfunktionelle krav. Når der mangler non -funktionelt fokus, så resultere det ofte i, at IT systemer betragtes ud fra et statisk perspektiv i stedet for et dynamisk livscyklus perspektiv, hvilket bl.a. betyder, at de resulterende systemer ikke nødvendigvis er forberedt for de livscyklus-ændringer der indtræffer. Der henvises til Anders Fridhs ændrings og udskiftningsintervaller. Non-funktionelle krav udgør hovedgrundlaget for at kunne fastlægge den bedst egnede og optimale arkitektur i et IT system, og hvis denne arkitektur ikke er standardiseret, så kan og vil det blive svært at definere standard interfaces. Det kan muligvis gøres på et meget detaljeret niveau, men jo mere detaljeret niveau det foregår på, jo større bliver opgaven og i jo højere grad vil der være sandsynlighed for at der vil blive afveget fra standarden, når den tages i anvendelse. Der er forventninger om, at jo større en virksomhed der er tale om, jo mere moden vil den være og jo mindre vil problemet være, men der er få virksomheder, der ikke har udfordringer på disse områder. Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om et forsøg på standardisering af interfaces kan skabe et resultat, der skaber værdi. Der er givet en udfordring vedrørende arkitektur-modenhed. Der vil være brug for at hæve kompetenceniveauet i relation til arkitekturarbejde på alle organisatoriske niveauer, men først på chef og direktionsgangen. Arkitektur er ikke en tilfældigt valg. Arkitektur skal ligesom software udvikles via en proces der sikre forretningsværdierne.

7 ÅRGANG 2014 NR. 01 Billeder fra seminaret SIDE 7

8 S I D E 8 W H I T E P A P E R SESAM-World ApS Mommarkvej Silkeborg Denmark Tlf.: Det er SESAM Worlds mål at fungerer som det danske og svenske videncenter inden for automatisering. Her udveksles erfaring og praktiske resultater vedrørende integration af produktionsudstyr til danske og svenske virksomheder. Vi ønsker, at formidle viden og erfaring mellem virksomhedsmedlemmer, universiteter, myndigheder, standardiseringsorganisationer, m.fl. Her kan virksomheder styrke deres kompetencerne og få ny viden om teknologi, processer og organisering i forhold til automatisering. Se mere på

System Integration I dag og i fremtiden

System Integration I dag og i fremtiden SESAM seminar 30. september 2015 System Integration I dag og i fremtiden Seminaret afholdes hos: Schneider Electric A/S Lautrupvang 1 2750 Ballerup Seminaret er udarbejdet i samarbejde med foredragsholderne

Læs mere

information om automationsteknologier,

information om automationsteknologier, SESAM sekretariatet S E S A M - N Y T N R. 8 September 2007 I D E T T E N U M M E R : SESAM samler aktiviteterne IT integration - Hvorfor er IT integration interessant? Udpluk fra el-kurser 5 Hvad er GAPP?

Læs mere

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører

Automationsleverandører. Producent. Automationsprojekt. System integratorer. IT leverandører S E S A M - N Y T April 2008 Automation Projektledelse Networking I D E T T E N U M M E R : Forøg innovationen gennem netværk Make2Pack - SESAM møde nr. 79 Sådan fik vi MES til at fungere med SAP Strategi

Læs mere

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem

TEMA. HMI Human Machine Interface HMI TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 04 2012 NOVEMBER. 2 Produktivitet skaber vi vi mellem 04 2012 NOVEMBER TEMA HMI Human Machine Interface 2 Produktivitet skaber vi vi mellem mennesker mellem mennesker og maskiner og maskiner 3 Grunddesign Grunddesign af af operatør operatør HMI HMI hos hos

Læs mere

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010

Mennesker & teknik om 5-10 år. Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Mennesker & teknik om 5-10 år Workshops fra SESAM seminaret den 24. marts 2010 Automatisering Produktion Proces It Projektledelse Ramme for workshop Deltagere i workshop Abstrakt for mødet Kultur, politik

Læs mere

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk

GAPP Projektmodel. Gode Automations Projekt Processer. SESAM World Mommarkvej 2 8600 Silkeborg Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer Danmark www.sesam-world.dk Gode Automations Projekt Processer GAPP Beskrivelse af hvorledes automationsprojekter kan afvikles i industrien. Projektmodel v0 2 af 46 Gode

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur

Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur Enterprise Arkitektur og Serviceorienteret Arkitektur - En gennemgang i teori og praksis Af Jens Keld Trinskjær Lars Hansen IT-Universitetet EBUSS Enterprise Arkitektur F2007 Vejleder: John Gøtze Side

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

Værdien af Manufacturing Execution System

Værdien af Manufacturing Execution System Værdien af Manufacturing Execution System Produktionsplanlægning Produktionsoptimering Analyse og kvalitet Energi og miljø Vedligehold SESAM nr. 93 seminar 31. marts 2011 Seminaret afholdes hos: Rambøll

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører

Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører Kompetencekrav og efteruddannelsesbehov for faglærte procesoperatører INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Projektdesign og metode 4 1. Udviklingen i procesindustrien 5 1.1 Udviklingen i automatiseringen i

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet

Bilag 1: Beskrivelse af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre udviklingen af it arkitekturen i Miljøministeriet MIM EA Principper og målarkitekturer Bilag til foranalyse Digital Forvaltning og GIS (DIG) J.nr. 079-00046 Ref. thrav. Den 29.03.2011 Bilag 1: af principper Nedenfor beskrives de principper som skal styre

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Produktions it & Automation

Produktions it & Automation Produktions it & Automation Strategisk, taktisk og operationelt Hvorledes udarbejdes en produktions it strategi? Hvorledes implementeres en produktions it strategi? Hvad er der af muligheder for at digitaliser

Læs mere

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ

TEMA! Automation ned på fabriksgulvet TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2012 MAJ 02 2012 MAJ TEMA! Automation ned på fabriksgulvet 2 IT i automation er kommet for at blive 3 Trends der påvirker automation & IT 4 Tiden moden til automation i skyen 5 Robotterne kommer for at redde dansk

Læs mere

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0

Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 Fælleskommunale arkitekturprincipper, version 1.0 27. februar 2013 Udarbejdet af en arbejdsgruppe af kommunale it-arkitekter under Kommunernes It-Arkitekturråd. Side 1 af 28 Medlemmer af arbejdsgruppen:

Læs mere

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog...

Om evalueringen... 2 Forfatter... 2. Resume: Evaluering af Reload... 3 Reload i markedet... 3. Overblik over Reload... 4 Reloads karakterbog... Indhold Om evalueringen.......... 2 Forfatter.......... 2 Resume: Evaluering af Reload......... 3 Reload i markedet......... 3 Overblik over Reload.......... 4 Reloads karakterbog......... 5 Evaluering

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Ra 2 hauge White Paper

Ra 2 hauge White Paper Ra 2 hauge White Paper #1 November 2013 Det Værdifokuserede Afsætningsparadigme Introduktion Filosofien bag Det værdifokuserede Afsætningskoncept At fokusere på at levere værdi til kunderne er ikke noget

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen

Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Side 1 af 18 Projektopgave i projektstyring: Projektstyring i et udviklingsprojekt indenfor IT-branchen Forfatter Steven Clauwaert 15 07 73 Underskrift Vejleder Allan Laumann Organisation 2B1Group i samarbejde

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng

Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Helhedsorienteret enterprise arkitektur - balance mellem fleksibilitet og sammenhæng Et speciale fra IT-Universitetet i København Udarbejdet af Christian Bering Pedersen Vejleder: John Gøtze Juni 2006

Læs mere

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt

Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter. 4 ugers projekt Service Orienteret Arkitektur - løfter, forventninger og argumenter 4 ugers projekt Martin Høgedal og Flemming Mertz IT-Universitetet, sommeren 2005 Vejleder: Carsten Butz 24. august 2005 Abstract Målet

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

Nr. 3 december 2003. business intelligence

Nr. 3 december 2003. business intelligence Nr. 3 december 2003 business intelligence Indhold Samarbejde med resultater... 3 Lars Qvortrup Business Intelligence til små og mellemstore virksomheder 4 Tim Hansson og Thomas Møhring Fælles viden og

Læs mere