Ti myter om at bo til leje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ti myter om at bo til leje"

Transkript

1 Ti myter om at bo til leje ed-logo negativ.pdf :11:40

2

3 Forord Der er stor interesse for bolig- og ejendomsmarkedet. Det er både naturligt og glædeligt. Ejendomme er et væsentligt element i danskernes liv, da boligen danner rammen om familielivet. Det gør også, at der politisk er interesse for ejendomsområdet. Pressen og politikerne følger med, og de kommenterer gerne på dette og hint. Det er derfor afgørende, at kommunikationen sker på et sagligt og oplyst grundlag. Men desværre er det ikke alle historierne om ejendomsmarkedet, der er sande. Mange af historierne er mere eller mindre fri fantasi, og de mest sej livede af dem har udviklet sig til egentlige myter om at bo til leje. Og man ser desværre, at myter bruges som grundlag for politiske indgreb og ny lovgivning, ofte til skade for både lejere og udlejere. I denne folder gøres der op med de ti mest sejlivede myter om private lejeboliger. Ejendomsforeningen Danmark mener, at den politiske debat om boligområdet skal baseres på sandheder, fakta og analyser og ikke på udokumenterede påstande og usandheder. Ejendomsforeningen Danmark, november 2014.

4

5 Ti myter om at bo til leje Myte 1 Ni ud af ti lejere betaler en ulovlig høj husleje Denne myte har Lejernes LO (LLO) præsenteret flere gange i pressen. Ifølge LLO har de i en undersøgelse vist, at ni ud af ti lejere betaler en husleje, der er ulovlig høj. Når LLO skal dokumentere deres historie, ændres den, så den kun handler om de sager, som LLO vælger at videreføre til huslejenævnet. Som det fremgår nedenfor, så er myten usand. Fakta Der er intet belæg for at påstå, at en stor del af lejerne betaler for meget i husleje. KR Der var omkring almene og private lejeboliger i Danmark i De almene lejere kan ikke betale en ulovlig høj husleje, for deres husleje er ikke reguleret. Det samme gælder for de private lejeboliger, der er opført efter Tilbage er så private lejeboliger, der er huslejeregulerede. Hvis lejerne i disse boliger mener, at de betaler for meget i leje, kan de klage over lejen til det kommunale huslejenævn. Hvis myten var sand, ville det resultere i knap sager. Ministeren for by, bolig og landdistrikter har over for Folketinget oplyst, at der årligt er sager på landsplan. Kun en andel af disse sager handler om huslejens størrelse. Der findes ingen dækkende offentlig tilgængelig statistik over det samlede antal sager i huslejenævnene. Kilder: Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsmarked af Joachim Borg Kristensen og svar på spørgsmål nr. 54, BYB alm. del

6

7 Ti myter om at bo til leje Myte 2 Det er urimeligt dyrt at bo i en privat lejebolig, og lejen er de sidste år steget voldsomt LLO har flere gange i pressen præsenteret myten om, at det er urimeligt dyrt at bo til leje i en privat lejebolig. Men huslejen i de private lejeboliger er de seneste ti år i gennemsnit steget med 2,6 procent per år. Stigningen i huslejen svarer således til stigningen i forbrugerpriserne, og der er således ikke tale om en markant stigning i huslejerne. Dermed er myten usand. Fakta I 2014 var den billigste private lejebolig et omkostningsbestemt lejemål i en privat udlejningsejendom. Her var lejen i gennemsnit 759 kroner per kvadratmeter per år. En nyopført almen bolig i hovedstaden koster i gennemsnit kroner per kvadratmeter i leje, mens den i hele landet koster 933 kroner. Til sammenligning koster en gennemgribende renoveret privat lejebolig i gennemsnit kroner per kvadratmeter i hele landet. Markedslejen i private udlejningsboliger er kroner per kvadratmeter. Der ydes offentlige tilskud til opførelsen af almene boliger. Kilder: Danmarks Statistiks huslejeindeks. Ejendomsforeningen Danmarks beregninger er baseret på oplysninger indhentet fra huslejenævn, medlemmer og almene boligselskaber. KR

8

9 Ti myter om at bo til leje Myte 3 Udlejerne bruger lejelovens bestemmelser til helt lovligt at fupmodernisere private lejeboliger LLO har opfundet begrebet fupmodernisering, der generelt betegner modernisering af private boligudlejningsejendomme som spekulation. Myten har været gentaget adskillige gange som enten fup- eller spekulationsmodernisering i blandt andet debatindlæg fra LLO. Men myten er usand. Fakta Fakta er, at modernisering efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 er den eneste mulighed, der er for lovligt at foretage gennemgribende moderniseringer i de private lejeboliger. I den almene sektor kan man modernisere en hel boligblok ad gangen, mens man i de private lejeboliger alene kan modernisere en enkelt lejlighed. Og kun når den bliver ledig, fordi lejeren opsiger lejemålet. Cirka private lejeboliger moderniseres om året. De får nye og tidssvarende køkkener, der etableres moderne badeværelser og tidssvarende elinstallationer. På den måde stiger boligstandarden i de private lejeboliger så den passer til den moderne lejers behov. Kravet for at kunne gennemføre en modernisering efter boligreguleringslovens 5, stk. 2 er, at udgifterne som minimum skal være kroner per boligkvadratmeter eller samlet for hele lejemålet kroner. Der bruges således væsentligt mere på moderniseringen, end hvad loven kræver. Sammenholder man udlejers udgift med lejen efter moderniseringen, ser man, at der går 16 år, før udlejer har fået investeringen tilbagebetalt. Kilder: Det tidligere Velfærdsministerium og Huset 2, 2009.

10

11 Ti myter om at bo til leje Myte 4 Titusindvis af billige lejeboliger forsvinder på grund af fupmoderniseringer Denne myte er formentlig opstået i forlængelse af myte 3. Der er også her fokus på de såkaldte fup- eller spekulationsmoderniseringer. Men moderniseringerne har intet med hverken fup eller spekulation at gøre. Der er tale om helt nødvendige moderniseringer, der bringer boligerne up-to-date og dermed opfylder familiers krav til en nutidig bolig. Myten er derfor usand. Fakta Der foretages hvert år omkring moderniseringer, hvor private lejeboliger får tidssvarende køkkener, badeværelser, nye elinstallationer og en mere moderne indretning. Disse private lejeboliger er således fortsat en del af lejeboligmassen. Siden 1975 er cirka lejeboliger blevet til andelsboliger. Det skyldes, at lejeloven kræver, at en boligudlejningsejendom, der sættes til salg, skal tilbydes lejerne, så de kan omdanne den til en andelsboligforening den såkaldte tilbudspligt. Tilbudspligten er årsag til, at der gennemsnitligt forsvinder billige lejeboliger om året. Lejerorganisationerne kritiserer moderniseringen af lejeboliger. Men de støtter, at dobbelt så mange lejeboliger forsvinder, når de bliver omdannet til andelsboliger. Kilder: Danmarks Statistik og det tidligere Velfærdsministerium.

12

13 Ti myter om at bo til leje Myte 5 Lejerne i de private lejeboliger må flytte, hvis huslejereguleringen fjernes Myten om, at lejerne i private lejeboliger må flytte, hvis huslejereguleringen fjernes, bygger på forkerte forudsætninger. Det er en myte, som blandt andet lever i den politiske debat. Men myten er usand. Fakta Ifølge Boligpolitisk Videncenter tilfalder 21 procent af den samlede skattefrie værdi af den kunstigt lave husleje i de regulerede boliger i dag en meget lille gruppe lejere med høje indtægter. Yderligere 62 procent af den samlede skattefrie værdi af den kunstigt lave husleje i de regulerede boliger tilfalder lejere, som uden reguleringen udmærket ville have råd til at bo i deres nuværende lejlighed uden tilskud. Lejere, som, hvis de boede i en almennyttig bolig, ikke ville kunne få boligsikring. Kun 17 procent af den kunstigt lave husleje i de regulerede boliger tilfalder en gruppe lejere, som reelt har behov for hjælp til at betale deres leje. Den sidste gruppe ville kunne få boligsikring, hvis de boede til leje i en almen bolig med en højere husleje. Men de får ikke boligsikring, fordi de opnår den reduktion i lejen, som reguleringen giver. Det offentliges udgift til boligsikring er dermed blevet skubbet over på de private udlejere. Vælger man at fjerne huslejereguleringen, skal det naturligvis gøres, så det ikke gælder for eksisterende lejeaftaler, men først når der indgås en ny lejeaftale. Så ved lejerne, hvad de skal betale i leje. Dette vil være en enkel måde at sikre, at ingen lejere kommer i klemme. Kilde: Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsmarked af Joachim Borg Kristensen.

14

15 Ti myter om at bo til leje Myte 6 Det er kun bolighajer og spekulanter, der investerer i ejendomme Myten om, at det kun er bolighajer og spekulanter, der investerer i ejendomme, fremlægges indimellem i den politiske debat og i pressen. Som det fremgår nedenfor er myten usand. Fakta Fakta er, at de danske lejeboliger ejes af mange forskellige grupper: Privatpersoner, ejendomsselskaber, pensionskasser og udenlandske investorer. Det skønnes, at privatpersoner og personligt ejede virksomheder ejer cirka halvdelen af boligudlejningsejendommene. Ejendomsselskaber, forsikringsselskaber og banker tegner sig for mellem en fjerdedel og en tredjedel. Selvejende institutioner, pensionskasser og andre foreninger bidrager med procent. Den resterende andel på procent består primært af udlejede ejerboliger. 50 % Privatpersoner og private virksomheder 28 % Ejendoms- og forsikringsselskaber 12 % Selvejende institutioner og pensionskasser 10 % Udlejede ejerboliger Disse investorer arbejder langsigtet og har fokus på deres kunders (lejernes) behov. Den etablerede ejendomsbranche arbejder aktivt imod bolighajer og spekulation i forbindelse med ejendomsinvesteringer. Kilde: Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsmarked af Joachim Borg Kristensen, DREAM.

16

17 Ti myter om at bo til leje Myte 7 Lejerne har ikke råd til at flytte fra de private lejeboliger, fordi fraflytningsregningerne er urimeligt høje LLO har formuleret denne myte på baggrund af enkeltsager. LLO har postuleret, at lejerne får meget høje fraflytningsregninger fra deres udlejere. Men myten kan ikke dokumenteres og er usand. Fakta En af landets største ejendomsadministrationer, DEAS, har i 2014 udarbejdet en undersøgelse, baseret på fraflytningssager. Undersøgelsen viste, at 30 procent af lejerne, der flytter fra en privat lejebolig, ikke får en regning fra udlejer. Halvdelen af lejerne har en udgift, der er mindre end kroner. Der er kun tre grupper, der betaler fraflytningsregninger på mere end kroner: Lejere i de meget store lejeboliger (over 200 m 2 ) Lejere, der har boet i boligen i mere end 12 år, og som ikke har vedligeholdt den Lejere, der har ødelagt boligen Tilsammen udgør de tre grupper mindre end tre procent af de fraflyttende lejere. KR Når en lejer flytter ud af en privat lejebolig, skal den gøres i stand, så den næste lejer kan flytte ind. Skal udlejer gøre boligen i stand, skal det ske med anvendelse af håndværkere, der arbejder på overenskomstmæssige vilkår, og hvor der betales skat og moms af arbejdet. Ifølge DEAS undersøgelse koster det i gennemsnit kroner at istandsætte et lejemål. Sammenholdes det med, at der hvert år er omkring flytninger i private lejeboliger, betyder det, at der hvert år istandsættes for 222 mio. kroner. Der er altså tale om betydelige skatteindtægter for samfundet. Faktisk går hver anden krone, som lejer betaler for istandsættelsen, til at betale skatter og afgifter. Kilder: DEAS og Ejendomsforeningen Danmark.

18

19 Ti myter om at bo til leje Myte 8 Udlejerne vedligeholder ikke deres ejendomme og tjener formuer på at udleje faldefærdige boliger til socialt udsatte borgere Myten om udlejere der ikke vedligeholder deres ejendomme, dukker indimellem op i den boligpolitiske debat. Men myten er usand. Fakta Der bliver hvert år brugt omkring ni mia. kroner på vedligeholdelse af private boligudlejningsejendomme. Det svarer til, at der alene på vedligeholdelse bliver brugt 127 kroner per kvadratmeter eller kroner per gennemsnitslejemål. Pengene bruges til planlagt vedligeholdelse: Udskiftning af tag eller vinduer. Og til løbende vedligeholdelse som maling, el-udskiftninger og vedligeholdelse af varmesystemer. Hvis en udlejer ikke vedligeholder sin ejendom, kan lejerne klage til huslejenævnet, der så kan give et påbud. Vedligeholder udlejer fortsat ikke sin ejendom, kan huslejenævnet lade arbejdet udføre på udlejers regning. Det er sund fornuft. Kilder: Danmarks Statistik og IPD Dansk Ejendomsindeks.

20

21 Ti myter om at bo til leje Myte 9 Udlejerne vil ikke energirenovere boligejendomme Myten, om at udlejere ikke er villige til at energirenovere, har blandt andet været fremlagt, når der politisk tales om energireduktion i boligudlejningsejendomme. Men myten er usand. Fakta Ejendomsforeningen Danmark gennemførte i 2011 en undersøgelse om energirenoveringer blandt medlemmerne. 17 procent svarede, at de allerede havde foretaget energirenoveringer på deres ejendom. 31 procent overvejede at gennemføre en større energirenovering på deres ejendom. 52 procent overvejede det ikke. Da man spurgte de medlemmer, som ikke overvejede energirenoveringer om årsagen, svarede 97 procent, at investeringerne ikke var rentable. Ejerne kunne ikke få økonomien i en energirenovering til at hænge sammen. Kilde: Ejendomsforeningen Danmark. 52 % overvejer ikke at foretage energirenoveringer 31 % overvejer at foretage energirenoveringer 17 % har foretaget energirenoveringer Årsagen skal findes i det såkaldte paradoksproblem, som tænketanken Concito har beskrevet. Paradoksproblemet skyldes, at det er ejer, der skal betale for energirenoveringen, mens det er lejer, som får fordelene af energirenoveringen i form af for eksempel en varmebesparelse. Paradoksproblemet skyldes boliglejeloven. Skaber man et øget incitament i form af mulighed for, at lejeren betaler en øget del af energirenoveringen, på samme måde som lejer får en del af besparelsen, vil man se flere energirenoveringer i fremtiden. Kilder: Ejendomsforeningen Danmarks medlemsundersøgelse fra 2011 og Concito: Grøn byfornyelse fra paradoks til potentiale ved energirenovering.

22

23 Ti myter om at bo til leje Myte 10 De unge førstegangslejere er lette ofre for skrupelløse udlejere Skrupelløse udlejere udnytter, når de mange nye studerende søger til de store studiebyer og jagter de få ledige lejeboliger. Disse udlejere lejer eksempelvis boliger ud, som de ikke har, eller de lejer en bolig ud flere gange. Men myten er usand. Fakta Unge førstegangslejere skal være opmærksomme på fupmagere, der kalder sig udlejere. Det er fupmagere, som ikke er en del af den professionelle ejendomsbranche. Derfor skal de unge altid søge boliger hos professionelle udlejere og ejendomsadministratorer. En undersøgelse foretaget i perioden 2006 til 2008 viste, at unge mellem 18 og 29 år, som bor til leje, er tilfredse med at bo i en privat lejebolig. Unge, som bor i almene lejeboliger eller på kollegier, er mindre tilfredse end unge, som bor i private lejeboliger. De unge kan være lette ofre for fupmagere. Det er personer, der tilbyder at udleje en lejlighed, som ikke findes, eller som de ikke har adgang til. Men de er ikke boligudlejere. De er svindlere. Der er hvert år unge, som svindlere forsøger at snyde. Det er noget, som Ejendomsforeningen Danmark er meget opmærksom på, og på vores hjemmeside findes der en vejledning til, hvordan man kan opdage en svindler. Hvis Ejendomsforeningen Danmark bliver bekendt med svindel, politianmeldes personerne bag. Kilder: AKF og Huset 1, 2009.

24 ed-logo black ny.pdf :48:24 Vi arbejder for nutidige regler for private lejeboliger. Til gavn for både lejere og udlejere.

Privat boligudlejning

Privat boligudlejning SBi 2008:01 Privat boligudlejning Motiver, strategier og økonomi Privat boligudlejning Motiver, strategi og økonomi Hans Skifter Andersen Morten Skak SBi 2008:01 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked

Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked Konsekvenser af huslejeregulering på det private udlejningsboligmarked - En mikroøkonomisk undersøgelse for 2000 erne Joachim Borg Kristensen September 2012 Forord Rapporten omhandler det private udlejningsboligmarked

Læs mere

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering

Fra paradoks til potentiale ved energirenovering UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 28. oktober 2010 UDKAST 25. Februar januar 2011 GRØN BYFORNYELSE Fra paradoks til potentiale ved energirenovering af private udlejningsejendomme Indhold 1. Sammenfatning...

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje

ViLejere 04. Ofre for svindler fik gratis logi. LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne. Lovlig tvang og dobbelt husleje l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 04 N o v e m b e r 2 0 1 2 www.lejerneslo.dk LLo-kongressen til regeringen: lev op til løfterne Ofre for svindler fik gratis logi Lovlig tvang og dobbelt

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

Vi Lejere. Små betalelige lejeboliger forsvinder i stort tal

Vi Lejere. Små betalelige lejeboliger forsvinder i stort tal nr.4 november 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Tre nye LLO-aktive valgt til Folketinget Din varmeregning skal være gennemskuelig Ny service i Hovedstaden Landlig idyl med skimmel, frøer og mus

Læs mere

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud

Vi Lejere. Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud nr.1 februar 2012 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Snyder du dig selv hver måned for boligtilskud www.lejerneslo.dk En ommer at sortliste lejere Hvis din andelsboligforening går konkurs Boligkommissioner

Læs mere

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15

Vi lejere 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE. www. lejerneslo.dk TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD NR. 4 NOVEMBER 2005 Vi lejere TEMA OM HUSLEJE OG K-VALGET DEN 15. NOVEMBER: SIDERNE 2-9 OG 14-15 55.000 KR. TILBAGE OG STOR LEJE- NEDSÆTTELSE www. lejerneslo.dk LEDER Af Klaus

Læs mere

Forældrekøb er økonomisk attraktivt.

Forældrekøb er økonomisk attraktivt. 1. juli 2015 Forældrekøb er økonomisk attraktivt. Sommerferien står for døren, og om et par måneder skal tusinde af studerende starte på deres studie. Studiestart er traditionen tro lig med at mange forældre

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked

Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Mod et retfærdigt og effektivt boligmarked Anne Kristine Høj, specialkonsulent, og Jakob Roland Munch, specialkonsulent, Det Økonomiske Råds Sekretariat 1 Beregninger i artiklen dokumenterer, at de økonomisk

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning

KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT. Dansk Økonomi forår 2001. III.1 Indledning Dansk Økonomi forår 2001 KAPITEL III BOLIGMARKEDET SKÆVT OG INEFFEKTIVT III.1 Indledning Høj velstand og store subsidier betyder høj boligstandard Går subsidierne til de rigtige personer? Boligmarkedet

Læs mere

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse

Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven. resultater af en spørgeskemaundersøgelse Anvendelsen af 5, stk. 2, i boligreguleringsloven resultater af en spørgeskemaundersøgelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 5 2. Sammenfatning... 6 3. Omfanget af genudlejning efter 5, stk. 2... 8

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Privat udlejning Udlejer i Køge rettede ind En lejer i Køge fik nedsat lejen af huslejenævnet og medhold i, at han ikke skulle efterbetale

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011

LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011 LEJER I DANMARK NR. 64 - Sommer 2011 Privat udlejning LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Bornholmsk lejer vandt 59.000 kr I stedet for at lejeren skulle betale 49.000 kr til udlejeren

Læs mere

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009

Aalborg Universitet. Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne. Publication date: 2009 Aalborg Universitet Barrierer for energibesparelser i private udlejningsboliger Jensen, Jesper Ole; Clementsen, Anne Publication date: 2009 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf)

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012

Marts 2012. Boligpolitisk redegørelse 2012 Boligpolitisk redegørelse 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1. Indledning... 5 2. Udfordringerne på boligmarkedet i dag... 8 3. Strategi for byfornyelse af Selvstyrets boliger...

Læs mere

Investeringsstrategier og grønne ejendomme

Investeringsstrategier og grønne ejendomme Investeringsstrategier og grønne ejendomme Ejendomsforeningen Danmarks Strategiundersøgelse Indhold 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af ejendomsselskabernes investerings strategi...5 2.1 Fordeling af sektorer

Læs mere

Lejer kunne beholde sine får - skulle ikke flytte

Lejer kunne beholde sine får - skulle ikke flytte LEJER I RANDERS Særnummer 68 Vinter 2012/13 Privat udlejning Lejer kunne beholde sine får - skulle ikke flytte I en sag fra Silkeborg skar Vestre Landsret igennem og afgjorde, at en kvinde var berettiget

Læs mere

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse

SBi 2008:03. Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse SBi 2008:03 Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret byfornyelse efter lov om byfornyelse Evaluering af lov om byfornyelse og udvikling af byer samt helhedsorienteret

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere