Årsberetning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011

2 [ SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse ] og udbedring af skader på bygninger og løsøre. 2 3

3 SSG fortsætter udviklingen 2011 blev et spændende, udfordrende og lærerigt år for SSG. - Spændende, fordi vi distancerede os yderligere fra vores konkurrenter. SSG er nu over dobbelt så stor som den næststørste spiller indenfor skadeservice. Det giver unikke muligheder for fortsat at udvikle vores systemer, produkter og geografiske markeder til gavn for vores kunder, skadelidte og SSG selv. Vi fortsætter kursen i SSG forventer fortsat vækst de kommende år. Vi vil etablere os på nærmarkederne; Norge og Sverige og udvide kundebasen fra de nuværende kunder, der hovedsageligt er forsikringsselskaber, til også at omfatte andre typer virksomheder. Jeg skylder en tak til SSG's medarbejdere, der alle påtog sig et meget stort ansvar og klarede helt ekstraordinært mange opgaver i det ek streme år. At være markedsleder forpligter og medfører et ansvar. Derfor står det at optræde etisk korrekt højt på vores strategiske agenda. - Udfordrende, fordi Danmark blev ramt af skybrud og SSG på kort tid modtog og gennemførte titusinde akutte sager. Michael Nielsen Adm. direktør I flere år har vi arbejdet struktureret med et mangeskadekoncept. Det er en stor organisatorisk udfordring at gå fra en normal hverdag til at håndtere en katastrofesituation. På få dage måtte vi denne gang tredoble antal ansatte og aktivere vores udenlandske samarbejdspartnere for at skaffe eksempelvis over affugtere til Danmark. Konceptet fungerer som en beredskabsplan, der sikrer, at alle selv i ekstreme situationer ved nøjagtigt, hvad de skal gøre. - Lærerigt, fordi vi fortsat skal blive bedre til at skabe overblik og klar kommunikation. I vores it-system, SSG 5C, har vi udviklet en ny sagsoversigt, der giver kunder og medarbejdere overblik over antal sager, hvad der skal foretages og hvor langt skadesudbedringen er kommet. Vi kan nu også hurtigt give et forholdsvis præcist skøn over, hvad den samlede sag løber op i. SSG 5C sætter ny branchestandard og målet er, at vi og vores kunder sparer tid og administrationsomkostninger med det transparente it-system. 4

4 Klar til international vækst Gennem organisk vækst har SSG nu 5 år i træk præsteret markant stigning i omsætningen. Også fremover forventer selskabet fortsat at kunne præstere en tocifret vækstrate og inden for 4-5 år forventer SSG at runde en omsætning på en milliard, hvoraf de 400 millioner skal hentes i udlandet. Sidste år steg omsætningen fra 315 til 472 millioner kroner. Det skyldtes ikke alene vejrguderne, der kastede kaskader af regn ned over Danmark men også i høj grad den vækststrategi, som selskabet slavisk har navigeret efter. SSG har især haft succes med at udvide markedet ved at tage kontakt til slutkunderne, der kan være alt fra et boligselskab til en kommune eller et hospital. De kunder er enten selvforsikrede eller har en høj selvrisiko. Der er altså tale om et andet og nyt marked, men med samme type skader og samme type aftaler som med forsikringsselskaber. Dette marked forventer SSG at kunne udvide yderligere. Ved udgangen af 2012 er SSG etableret i Norge. På den lidt længere bane planlægges opstart i Sverige, Tyskland og Holland. Volume åbner muligheder SSG har fokus på vækst, fordi størrelse skaber nye muligheder - for både SSG's kunder og SSG selv. Størrelse giver mulighed for at investere i udvikling af branchens standarder for it, ledelse, ressourceallokering og specialistfunktioner. Størrelse gør, at SSG kan håndtere de katastrofesituationer, hvor det virkelig gælder ved store skader og mangeskader. Endelig giver størrelse mulighed for at optimere og videreudvikle, så både kunder og SSG selv kan spare administration. 5

5 SSG 5C skaber ny branchestandard Skadeservicebranchen håndterer i tusindvis af sager, og sagsbehandlingen er afgørende for at skabe kundetilfredshed og en effektiv forretning. Tidligere var papirgangene tunge og ofte skyld i fejl og mangler, og det var svært at få overblik over, hvor langt skadesudredningen var kommet. I dag skaber SSG 5C ny standard i håndtering af data i skadeservicebranchen. SSG foretager straks-registrering af antal kørte kilometer, anvendte timer, forbrugte materialer etc. SSG medarbejderens rute trackes via GPS, skader fotograferes og sendes elektronisk til dokumentation i sagsmappen, anvendte materialer registreres ved brugen ude hos skadelidte, ankomst og afgangstid skrives ind på de bærbare pc'er med touch screen og faktuelt timeforbrug registreres med det samme. Al dokumentation af sagerne er ensartet. SSG lader datafangsten foregå på skadesstedet. Det sikrer straks og præcis registrering. Dermed kan én mand selv foretage den samlede registrering og alle interessenter kan disponere bedre og hurtigere på den baggrund. Det har været en stor succes, og nu arbejder SSG videre på, at kunderne bliver bedre serviceret og eksempelvis kan få fugt eller skimmelrapport med det samme. Allerede ved første besøg hos skadelidte vil SSG's sanitører kunne give et forholdsvis præcist skøn over, hvad den samlede sag vurderes at løbe op i. Forsikringsselskabet kan dermed tidligt afsætte skadesreserver og disponere over, hvilke sager taksatorerne skal prioritere. Kunderne får data; on-site, on-time, on-line SSG 5C sikrer, at informationer er samlet ét sted, hvor både medarbejdere, skadelidte og kunder let kan finde data og følge med i sagernes udvikling. Skadelidte kan få klar besked om, hvornår tømreren og maleren kommer på besøg for at udbedre skaderne og får sikkerhed for, hvordan sagen skrider fremad. Skadelidte slipper for at skulle ringe til taksator og rykke for afklaring, og taksator bliver fri for at skulle ringe videre til SSG eller andre samarbejdspartnere og spørge. Når der er styr på data og indført transparent kommunikation mellem interessenterne, sparer alle tid og det reducerer omkostningerne til blandt andet skadesudbedring, genhusning og administration for både kunderne og SSG. SSG har fokus på skadelidte og med 5C bliver kundens skadessag afsluttet hurtigere og billigere, og er skadelidte tilfreds, smitter det af på kunderne. - fortsættes side 8 - Datafangst og registrering on-site... giver hurtige og valide informationer on-time... med let adgang for alle parter on-line... 6

6 7

7 SSG 5C skaber ny branchestandard - fortsat fra side 6 - Nyt afregningssystem At afregne skader er traditionelt et område, der har optaget store administrative ressourcer hos både SSG og kunder. Der skal findes data og kontrolleres beløb. I den nye SSG 5C faktura vil kunder blive tilbudt fuld gennemsigtighed og drill down funktion, så de nu får adgang til samme registreringer som SSG. Forventningerne er derfor, at systemet vil lette arbejdet omkring afregningen betydeligt, fordi det er blevet gennemsigtigt. Det vil også mindske behovet for efterfølgende at kontrollere regningerne. Målet er, at datafangsten og registreringen kan blive så præcis og ensartet, at mindre, ukomplicerede skader kan afregnes automatisk og spare administrative omkostninger for både kunder og SSG. Sagsoversigt Sagsoversigten giver både kunder og SSG's medarbejdere et langt bedre overblik. Ud over stamdata på den enkelte sag kan de se hvilke opgaver, der skal laves på sagen samt se, hvor langt sagen er kommet. Samtidig giver sagsoversigten også et estimat over de samlede omkostninger. Alt sammen noget SSG forventer vil forbedre kommunika tionen mellem SSG, skadelidte og kunden. Fortsat innovation Med 5C differentierer SSG sig yderligere fra konkurrenterne, og værktøjet tvinger rapporteringsstandarden i hele branchen op på et højere niveau. SSG 5C skaber hurtig og effektiv registrering, gennemsigtighed og besparelser for alle involverede, og giver nye, fremtidige muligheder for at videreudvikle registrering, dokumentation, fakturering og rapportering. Det er første gang i branchen, at en aktør opererer 100% on-line. Det skaber kortere responstider og overblik for skadelidte, kunder og SSG selv. På sigt vil det være besparende for alle interessenter. SSG's teknikere indtaster data til rapporter og statistikker og trækker selv relevant information ud af systemet. Alle data er tilgængelige for kunder og SSG selv, og anvendes strategisk og fremadrettet for at optimere arbejdsgange og forbrug af materialer samt øge kundetilfredsheden. SSG er nået langt, og løbende opstår der nye muligheder for at effektivisere processer og forbedre servicen overfor kunder og skadelidte. SSG vil fortsat udvikle systemerne for hele tiden at sikre bedre kommunikation mellem alle parter. [ Customer Claim Cost Control Concept ] De 5 hjørnesten i SSG 5C Sagsoprettelse Disponering Mobility Sagsoversigt Fakturering 8 9

8 Fokus på Service og Kvalitet I SSG optimerer vi løbende vores service og kvalitet overfor vores kunder og de skadelidte. Vi vil forbindes med god, venlig, imødekommende og begavet kvalitetsservice og det arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at udbrede. Det handler om kultur om at udvise den servicekultur, som vi i SSG vil stå for. Vi har udviklet en række nøglebegreber til vores medarbejdere, så det er enkelt at yde god service helt ude på skadestedet og overfor alle vores interessenter. Vi kommer fortsat til at arbejde mere og mere i dybden med selve vores servicebegreb. Nu har vi gjort de første væsentlige fremskridt, men som markedsleder vil vi gerne tilføre kvalitetsservice i vores branche en helt ny betydning. Lige så floskelagtige ordene Service og Kvalitet er lige så præcise forsøger vi at være i vores oversættelse af dem. Det er i vores job ofte de helt små ting, der gør den store forskel ude hos skadelidte og for vores kunder. Målet med kvalitetsservice Vores mål er, at skadelidte søger mod vores kunder, fordi de oplever, at SSG leverer kvalitetsservice. I sidste ende handler det om SSG's image og position i markedet. Hvis vi vil sikre fortsat vækst og øget kundetilgang, så skal vi være de bedste hver gang. Vi skaber tryghed for kunder! SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre. Når vi går ud og løser opgaver, er forebyggelse det essentielle. Vi sørger for, at skader konkret ikke opstår. I de tilfælde, hvor vi først bliver tilkaldt, når skaden er sket, rydder vi ikke bare op, men sikrer, at der ikke sker yderligere skader eller senere opstår følgeskader. Vi tænker os om og forebygger værditab og gener hos kunder og de skadelidte. Vi opfører os som gæster! Vi kommer på besøg i mange private hjem og virksomheder, og her er vi gæster. Derfor siger vi pænt goddag, vi tager plastikbetræk på skoene, vi er iført rent arbejdstøj, rydder op efter os og inden vi går, forklarer vi, hvad det næste, der kommer til at ske, er og hvornår. Vi er der for at løse skadeslidtes problemer og tage hånd om bekymringer. Mange har brug for et trøstende ord med på vejen og det kan vi også levere. Vi gør tingene rigtigt første gang! I SSG er vi afhængige af hinanden. Nogle suger vand op efterfulgt af andre, der tørrer, senere kommer skimmeleksperterne og løbende rydder vi op, så skadelidte kan fortsætte sit virke. Vores mange-ledede service skal opfattes som én service, og skadelidte skal hverken mærke eller lide under, at der er mange led i kæden. Vi har konstant fokus på vores rutiner for at korrekse og effektivisere. Hele tiden retter vi til og forbedrer, for arbejdet skal udføres rigtigt første gang. 10

9 11

10 Det travleste år Regnskabsåret 2010/11 har været det travleste år i SSG's historie. Det skyldes hovedsageligt to ting: Vinterens tøbrud Skybruddet i juli 2011 I en skadeservicevirksomhed som SSG spiller vejrliget selvfølgelig en rolle, og i 2010/2011 blev Danmark hjemsøgt af et til tider voldsomt omskifteligt vejr. Vinterens tøbrud I 2010 kunne Danmark fejre hvid jul. Allerede fra november blev store dele af specielt Midtjylland, Nordjylland og Bornholm dækket af et tykt lag sne. SSG afprøvede et nyt koncept med snerydning af tage. Særligt var landmændenes tage over stalde, maskinhuse og lagre belastet af det tunge lag sne. Med særlige kranbiler og specielt producerede skovle både til manuelt brug og til at montere på kranerne, ryddede SSG sne fra tage overalt i landet. Vinterens kvaler stoppede ikke ved det nye år men fortsatte. Hele landet blev ramt af tøbrud. Det forårsagede vandskader, hvor SSG blev tilkaldt for at redde indbo og løsøre. Også enorme istapper skabte behov for udrykning. Historisk skybrud i juli Midt i sommerferien oplevede Danmark og især København et historisk voldsomt skybrud, der førte til den største redningsindsats nogensinde. På få dage modtog SSG anmeldelser alene i København og ekstra i den øvrige del af landet. Da meldingen om skybruddet løb ind til SSG's vagtcentral lørdag aften d. 2. juli, blev de to telefonpassere hurtigt klar over, at centralen skulle mandes op. Allerede næste morgen sad 25 telefon passere klar til at tage imod de mange anmeldelser. Resten af organisationen måtte også mande op i en rasende fart. Mandskab fra Jylland og det øvrige land blev trukket til hovedstaden. I løbet af de første 5 dage blev 600 vikarer hyret ind. Derudover blev 230 biler lejet, affugtere blev skaffet i Danmark og yderligere hentet til landet fra hele Europa. 300 mobiltelefoner og GPS'er blev indkøbt, og i store lastbiler blev vandsugere og dykpumper kørt til lagrene i hovedkvarteret i Herlev, der også tog imod læssevis af desinfektionsmidler, moppehoveder, plastikhandsker etc. SSG udvidede med ekstra 40 kontorpladser indrettet i containere og lejede ekstra lagerplads, så københavnernes vandskadede løsøre kunne blive bragt i tørvejr og rengøres. I løbet af de famøse 5 dage voksede SSG fra 300 til 900 medarbejdere en tredobling af virksomheden. På ultra kort tid blev organisationen gearet helt ekstraordinært, og det krævede stram og struktureret styring. Skadesvirksomhed er i forvejen kendt for at være datatung med registreringer af skader, timeforbrug, kørselskilometer, anvendte rengøringsmidler etc. Nu skulle mere end ekstra skader databehandles. - fortsættes side 16-12

11 Ekstra varer bestilt hjem de første 3 måneder efter skybruddet Flyttekasser: Bølgepap: Flyttetæpper: Lægter: Mopper: 9000 Sæbe: liter Desinficeringsmidler: Gummihandsker: par Vandsugere: 450 Dykpumper: 270 Lugtsaneringsmidler: liter Vaskepulver: kg Skimmelrens: liter Børster:

12 [ Juli 2011: affugtere blev skaffet i Danmark og yderligere hentet til landet fra hele Europa] 14 15

13 Det travleste år - fortsat fra side 12 - Fantasien rækker ikke Ude i marken blev sanitører mødt med de mærkeligste syn. I parkeringskældre vuggede biler rundt i en flod af vand og bankede tagene mod loftet. Politigårdens, Christiansborgs og Hvidovre Hospitals kældre lå under vand. Københavns mange restauranter blev hårdt ramt på lagre og køkkener, og der skulle handles hurtigt for at få skaderne begrænset og få det ramte erhvervsliv tilbage i drift. Designerbutikker og modeforretninger lå badet i kloakvand, og det dyre løsøre blev kørt væk for at blive renset, behandlet og opbevaret forsvarligt. Mange private blev overrasket over at finde deres kældre oversvømmede. Tivoli lignede Venedig To sanitører blev sendt ud til en adresse og opdagede, at det var Tivoli, der var omdannet til et Venedig. De to mand blev til 100 mand, der i to døgn arbejdede konstant for at tømme Tivolis restauranter for vand og sætte affugtere op i de gamle bygninger. 45 mand fortsatte arbejdet med at få Tivoli tørlagt. De arbejdede om natten, så Haven kunne holde åbent om dagen. I kælderrum under Pantomimeteatret blev de gamle kostumer reddet ud og sendt til kærlig pleje hos konservatorer, og de gamle Tivoli plakater blev rengjort og tørret. 16

14 Selv affugtere druknede Grundvandsspejlet stod så højt i København, at det tog flere måneder, før det faldt til normalt niveau. Flere affugtere druknede, når nye regnskyl i tiden efter ramte hovedstaden. I tonsvis blev vand pumpet væk fra kældre i centrum. I begyndelsen måtte SSG vente på, at hovedkloakkerne kunne kapere mere vand. Virksomhedens ansatte måtte beskyttes med personlige værnemidler som waders og gummihandsker, da de kunne risikere at skulle stå i kloakvand. Når vandet var væk, måtte alt desinficeres mod uhumskheder og for at forebygge mod skimmelsvamp. SSG slår egen rekord Selvom ingen hos SSG havde forestillet sig, at et skybrud kunne føre til over skader, så er det lykkedes at klare opgaven hurtigere og mere effektivt end i august 2010, hvor arbejdet med de den gang skader fortsatte langt ind i oktober. Der kan dog ikke helt sættes punktum endnu, for stadig bliver SSG ringet op om nye skader fra forretninger og virksomheder, der opdager, at et fjernlager eller et arkiv også er blevet beskadiget af skybruddet i juli sidste år. 17

15 Hoved- og nøgletal I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2010/2011, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling den 8. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C virksomhed. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2010/11 har været et godt år for SSG. Selskabets position i markedet er yderligere blevet stadfæstet med en betydelig tilgang af nye kundeaftaler, inden for alle 3 forretningsområder. Året har været det travleste i SSG s historie. Regnskabsåret begyndte med et meget højt aktivitetsniveau som følge af afviklingen af skybrudsskaderne opstået i august Vinteren 2010/11 bidrog med et højt aktivitetsniveau inden for snerydning og tøbrudsskader. Skybruddet den 2. juli 2011 i Københavnsområdet har dog medført et hidtil uset skadesomfang, hvor SSG modtog ca skader som følge af dette skybrud. Mio. kr (50) 450 Varesalg 400 (xx) Vækst (%) (22) 300 (45) (63) (58) /07 07/08 08/09 Regnskabsår 09/10 10/11 Den 1. juli 2011 overtog SSG aktiviteterne og aktiverne af Østergade Tømmer og Snedkerforretning ApS på Bornholm. SSG blev på denne måde fuldt landsdækkende med egne centre i hele landet og nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. Michael Blønd Økonomidirektør Regnskabsår: 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Varesalg (mio. kr.) EBITDA (mio. kr.) EBIT (mio. kr.)

16 Som følge af dette høje aktivitetsniveau har SSG haft en vækst i omsætningen fra 315 mio. kr. i 2009/10 til 472 mio. kr. i 2010/2011, svarende til en vækst i omsætningen på godt 50%. Resultat af den primære drift (EBIT) er realiseret med 27,2 mio. kr. svarende til en stigning på 123% i forhold til sidste års resultat af den primære drift på 12,2 mio.kr. Årets resultat før skat blev et overskud på 23,4 mio. kr. sammenholdt med et resultat før skat på 7,5 mio. kr. sidste år. Årets resultat er tilfredsstillende og har vist, at SSG er i stand til at tilpasse forretningen løbende til den aktuelle situation, uanset om det er et periodisk lavere aktivitetsniveau eller omstilling af forretningen til en mangeskadesituation. Antallet af medarbejdere har kun udviklet sig beskedent i regnskabsåret og slutter med et gennemsnitligt antal ansatte på 304. SSG s forretningsmodel bygger på at have den "bedste medarbejderstab" som en fast kerne omkring de 300 medarbejdere, og bruge strategiske samarbejdspartnere til at imødekomme udsving i efterspørgslen af skadeserviceydelser. Det er lykkedes med denne strategi at vokse omsætningsmæssigt fra 258 mio.kr. i 2008/09 til 472 mio.kr. i 2010/11 med kun en meget beskeden vækst i antallet af fuldtidsansatte. Antal Gns. antal ansatte Investeringer og kapacitet 200 Selskabets nye ressource-, planlægnings- og datafangstsystem, der går under navnet "SSG 5C" er sat i drift. Der er i året udviklet betydeligt på systemet med henblik på optimering af selskabets processer. Afkastet af SSG s investering i "SSG 5C" vil være en betydelig forbedring af datafangsten og større transparens/information både til glæde for SSG s kunder og SSG. Forbedringen af datafangsten, herunder en langt hurtigere datafangst, vil medføre store forbedringer i forhold til selskabets pengebinding. Se omtalen side /07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår 10/11 SSG har løbende foretaget investeringer i maskiner og udstyr, således at SSG s udstyr til stadighed lever op til SSG s position som markedsførende. I 2010/11 har SSG således investeret i nyt udstyr, alt lige fra nyt it-hardware til affugtere for i alt 6,0 mio. kr. I lighed med tidligere år, blev der i året 2010/11 bundet betydelige kapital i debitorer og igangværende arbejder som følge af den ekspansive vækst. Ultimo året er pengebindingen ekstraordinært påvirket af det høje aktivitetsniveau som følge af de mange skybrudssager fra juli måned Dette påvirker i ekstraordinær grad afslutningen pr. 30. september 2011, hvor aktivitetsniveauet er på sit højeste. Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen steg til 68,8% af den nettorentebærende gæld. Der vil fortsat blive indsat betydelig ledelsesmæssig fokus på optimering af virksomhedens processer de kommende år, med henblik på lønsomhed og nedbringelse af virksomhedens pengebinding i omsætningsaktiver. SSG har i året skiftet bank fra Amagerbanken til Nordea. Nordea er et perfekt match for SSG både i forhold til de daglige forretninger, men også i forhold til SSG s nordiske strategi. Mio. kr. 250 Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 246 Mio. kr. 40 Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 39 (69) (44) 18 (22) 17 (26) 22 (29) /07 07/08 08/09 09/10 10/ /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Regnskabsår Regnskabsår 19

17 5 års strategisk tilbageblik 2007 SSG er flyttet til egne lokaler i Herlev, har oprettet centre i Næstved og Holbæk og har 100 medarbejdere SSG sætter sig det mål, at virksomheden skal være landsdækkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretager betydelige strategiske investeringer i optimering af processer og arbejdsgange, i lokaliteter, vognpark og udstyr. SSG etablerer 7 centre i vest og bliver en seriøs samarbejdspartner for kunderne på landsplan. Udvalgte forretningsområder som fugt, skimmelsvamp og industriservice bliver styrket. Den samlede medarbejderstab kommer op på 300. Kundelisten vokser betydeligt. I april 2008 bliver LD Equity medaktionær og tilfører selskabet ny kapital og ejer 35% af SSG Fokus er rettet mod de indre linjer på at konsolidere den markante vækst og skabe stordriftsfordele, men også på at sikre fortsat innovation og optimere processer. Året byder på ekstraordinær stor priskonkurrence og ugunstige markedsvilkår for skadeservicebranchen SSG er nu markedsleder i Danmark inden for skadeservice og relaterede ydelser. Dvs. både markedsleder i størrelse og målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere med høj kundetilfredshed. SSG assisterer på storskader i udlandet og udvider nu også med det nye forretningsområde; ejendomsservice. Den største strategiske indsats er SSG 5C et datafangstsystem, der giver sanitører mulighed for at oprette sager på skadestedet via trådløse pc'er med touch screen. Data deler SSG med kunderne, hvilket giver overblik, hurtigere processer, tilfredse kunder og billigere løsninger Danskerne efterspørger skadeservice som aldrig før på grund af vinterens tøbrud og sommerens skybrud. Det giver ekstra travlhed og over anmeldte skader. Samtidig udvider SSG sit eget hjemmemarked ved at fokusere på nyt kundesegment: ikke-forsikringskunder. SSG 5C er implementeret i første fase. Det selvudviklede it-system sparer tid og administrationsomkostninger for både SSG og kunder. SSG integrerer kunder i et tæt samarbejde ved at give adgang til data og gøre sagsbehandlingen transparent. SSG overtager center på Bornholm og er nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. SSG oplever stigende tilgang af nye kundeaftaler. Antal medarbejdere er godt 300. SSG har vækstet 5 år i træk og er gentagne gange blevet nomineret gazelle i Børsen. På baggrund af sidste års regnskab bliver SSG nomineret til Entrepreneur Of The Year, der er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence. 20

18 Organisationsstruktur Adm. direktør Michael Nielsen Salg/forretningsudvikling Michael Nielsen Økonomidirektør Michael Blønd Region øst Anders Kristensen Region vest Torben Madsen Holbæk Dan Sonne Næstved Lars Nielsen Holstebro Bent Knudsen Vejle Jens Schou Herlev Anders Kristensen Rønne Kenneth Birch-Larsen Esbjerg John Kristensen Ålborg Axel Rasmussen Beredskab Herlev Bjørn Hansen Odense Per Balle Kildelund Århus Torben Madsen Fugt/Skimmel Herlev Henning Pihl Rødekro Per Henriksen Ejendomsdrift Herlev Kim Carlsen 21

19 [ Døgnvagt ] 22 23

20 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Bank Nordea Grundlagt år 1993 SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG A/S, Rønne Østergade Rønne [ Døgnvagt ]

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne

Læs mere

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012

København under vann. Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension. Finansnæringens dag. 27. marts 2012 København under vann Torben Weiss Garne, Forsikring & Pension Finansnæringens dag 27. marts 2012 I can see clearly now, the rain is gone, I can see all obstacles in my way. Johnny Nash Side 2 Hvad vil

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Saniståls forretningsområder

Saniståls forretningsområder Lidt om Sanistål Saniståls forretningsområder Grossist og servicevirksomhed til industri og håndværk Byggeri VVS, VA, tag og facade Beslag og befæstelse Konstruktionsstål El Låse- og adgangskontrol Industribeslag

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

regnskabsanalyse / gartnerier

regnskabsanalyse / gartnerier 2012 regnskabsanalyse / gartnerier PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 28. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser det næststørste overskud

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol

Status for implementering af strategi for risikobaseret toldkontrol Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 108 Offentligt Notat København Told Sluseholmen 8 B 2450 København SV Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk J.nr. 12-0227166 Status for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen

Skybrud og forsikringsdækning. Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud og forsikringsdækning Riccardo Krogh Pescatori, konsulent i Forsikringsoplysningen Skybrud? Dækker forsikringen? Side 2 Det koster skybrudssæsonen Skadesudbetalinger pga. kraftig regn i perioden

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group.

MediusFlow XI. FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen. næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser. www.medius-group. MediusFlow XI næste generations workflow platform til optimering af dokumentprocesser FORRETNINGSsystemer 2013 Bo K. Larsen 4 udviklingsprincipper hentet fra verdenen omkring os. Easy to use Powerfull

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TMU-møde d. 21.10.2014

TMU-møde d. 21.10.2014 1 Indledning Intern Drift består af en park-, vej-, rengørings-, service- og kørsel/værkstedssektion. I det følgende vil der være en beskrivelse af, hvad hver sektion beskæftiger sig med samt en tanke

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os.

Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Det almene gennembrud for ishockeyen i Danmark ligger lige foran os. Landsholdets gennembrud under VM i 2010, hvor holdet spillede sig i kvartfinalen har haft en positiv afsmittende effekt på sponsor-,

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Sådan kan værdien af virksomheden øges

Sådan kan værdien af virksomheden øges Sådan kan værdien af virksomheden øges Virksomhed der værdiansættes incl. 3 konkrete tiltag der øger værdien Firma navn: Eksempel A/S Adresse: Eksempelvej 18 Postnr., By 1234 Eksempelby CVR nr. 12345678

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010

Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010 Spar penge - Solutions Day Torsdag, den 23. september 2010 Agenda Kort præsentation af ReadSoft Hvad koster det at betale sine regninger? Fokuspunkter og succeskriterier ved elektronisk fakturahåndtering

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne

Hvem skal betale? 14. 15. november 2011. Torben Weiss Garne Hvem skal betale? 14. 15. november 2011 Torben Weiss Garne Vesterhavet? Nej København! Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer?

Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Norrlandsmöte 2012 d. 1. februar 2012 Översämningerna i Köpenhamn, vad gör man när det som ikke får hända händer? Carsten Cronqvist Københavns Energi A/S 1 Full scale test af et afløbssystem!! xx-xx-2010

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

XXXXX. Årsrapport 2008/09

XXXXX. Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 Uddrag kundetilfredshed og -udsagn Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår:

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Summer School III: Regnskabsnøgletal

Summer School III: Regnskabsnøgletal Summer School III: Regnskabsnøgletal Børsen-tv v/ Senioranalytiker i Sydbank Jacob Pedersen, CFA Foto: Sydbank 1 Regnskabsnøgletal Formål: Analyse af regnskabet og selskabets tilstand Fremme helhedsindtrykket

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K

Industriens Pension i 2011. Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K Industriens Pension i 2011 Industriens Pension Nørre Farimagsgade 3 DK - 1364 København K www.industrienspension.dk Telefon + 45 33 66 80 80 Fax + 45 33 66 80 90 Kundeservice@industrienspension.dk CVR-nr.

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011

BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 BESTYRELSENS BERETNING Generalforsamling 2011 Så er der gået endnu et år, og bestyrelsen ser i år frem til et solidt fremmøde af andelshavere på vores generalforsamling. Skimmelsvamp sag 27, 2 th. På generalforsamlingen

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011

Nordisk försäkringstidskrift 3/2011. Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Forsikring mod skader forårsaget af voldsomt skybrud set i lyset af skaderne sommeren 2011 Sommeren 2011 i Danmark blev meget våd. De tre sommermåneder viste sig med 321 mm at blive de næstvådeste siden

Læs mere