Årsberetning 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011

2 [ SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse ] og udbedring af skader på bygninger og løsøre. 2 3

3 SSG fortsætter udviklingen 2011 blev et spændende, udfordrende og lærerigt år for SSG. - Spændende, fordi vi distancerede os yderligere fra vores konkurrenter. SSG er nu over dobbelt så stor som den næststørste spiller indenfor skadeservice. Det giver unikke muligheder for fortsat at udvikle vores systemer, produkter og geografiske markeder til gavn for vores kunder, skadelidte og SSG selv. Vi fortsætter kursen i SSG forventer fortsat vækst de kommende år. Vi vil etablere os på nærmarkederne; Norge og Sverige og udvide kundebasen fra de nuværende kunder, der hovedsageligt er forsikringsselskaber, til også at omfatte andre typer virksomheder. Jeg skylder en tak til SSG's medarbejdere, der alle påtog sig et meget stort ansvar og klarede helt ekstraordinært mange opgaver i det ek streme år. At være markedsleder forpligter og medfører et ansvar. Derfor står det at optræde etisk korrekt højt på vores strategiske agenda. - Udfordrende, fordi Danmark blev ramt af skybrud og SSG på kort tid modtog og gennemførte titusinde akutte sager. Michael Nielsen Adm. direktør I flere år har vi arbejdet struktureret med et mangeskadekoncept. Det er en stor organisatorisk udfordring at gå fra en normal hverdag til at håndtere en katastrofesituation. På få dage måtte vi denne gang tredoble antal ansatte og aktivere vores udenlandske samarbejdspartnere for at skaffe eksempelvis over affugtere til Danmark. Konceptet fungerer som en beredskabsplan, der sikrer, at alle selv i ekstreme situationer ved nøjagtigt, hvad de skal gøre. - Lærerigt, fordi vi fortsat skal blive bedre til at skabe overblik og klar kommunikation. I vores it-system, SSG 5C, har vi udviklet en ny sagsoversigt, der giver kunder og medarbejdere overblik over antal sager, hvad der skal foretages og hvor langt skadesudbedringen er kommet. Vi kan nu også hurtigt give et forholdsvis præcist skøn over, hvad den samlede sag løber op i. SSG 5C sætter ny branchestandard og målet er, at vi og vores kunder sparer tid og administrationsomkostninger med det transparente it-system. 4

4 Klar til international vækst Gennem organisk vækst har SSG nu 5 år i træk præsteret markant stigning i omsætningen. Også fremover forventer selskabet fortsat at kunne præstere en tocifret vækstrate og inden for 4-5 år forventer SSG at runde en omsætning på en milliard, hvoraf de 400 millioner skal hentes i udlandet. Sidste år steg omsætningen fra 315 til 472 millioner kroner. Det skyldtes ikke alene vejrguderne, der kastede kaskader af regn ned over Danmark men også i høj grad den vækststrategi, som selskabet slavisk har navigeret efter. SSG har især haft succes med at udvide markedet ved at tage kontakt til slutkunderne, der kan være alt fra et boligselskab til en kommune eller et hospital. De kunder er enten selvforsikrede eller har en høj selvrisiko. Der er altså tale om et andet og nyt marked, men med samme type skader og samme type aftaler som med forsikringsselskaber. Dette marked forventer SSG at kunne udvide yderligere. Ved udgangen af 2012 er SSG etableret i Norge. På den lidt længere bane planlægges opstart i Sverige, Tyskland og Holland. Volume åbner muligheder SSG har fokus på vækst, fordi størrelse skaber nye muligheder - for både SSG's kunder og SSG selv. Størrelse giver mulighed for at investere i udvikling af branchens standarder for it, ledelse, ressourceallokering og specialistfunktioner. Størrelse gør, at SSG kan håndtere de katastrofesituationer, hvor det virkelig gælder ved store skader og mangeskader. Endelig giver størrelse mulighed for at optimere og videreudvikle, så både kunder og SSG selv kan spare administration. 5

5 SSG 5C skaber ny branchestandard Skadeservicebranchen håndterer i tusindvis af sager, og sagsbehandlingen er afgørende for at skabe kundetilfredshed og en effektiv forretning. Tidligere var papirgangene tunge og ofte skyld i fejl og mangler, og det var svært at få overblik over, hvor langt skadesudredningen var kommet. I dag skaber SSG 5C ny standard i håndtering af data i skadeservicebranchen. SSG foretager straks-registrering af antal kørte kilometer, anvendte timer, forbrugte materialer etc. SSG medarbejderens rute trackes via GPS, skader fotograferes og sendes elektronisk til dokumentation i sagsmappen, anvendte materialer registreres ved brugen ude hos skadelidte, ankomst og afgangstid skrives ind på de bærbare pc'er med touch screen og faktuelt timeforbrug registreres med det samme. Al dokumentation af sagerne er ensartet. SSG lader datafangsten foregå på skadesstedet. Det sikrer straks og præcis registrering. Dermed kan én mand selv foretage den samlede registrering og alle interessenter kan disponere bedre og hurtigere på den baggrund. Det har været en stor succes, og nu arbejder SSG videre på, at kunderne bliver bedre serviceret og eksempelvis kan få fugt eller skimmelrapport med det samme. Allerede ved første besøg hos skadelidte vil SSG's sanitører kunne give et forholdsvis præcist skøn over, hvad den samlede sag vurderes at løbe op i. Forsikringsselskabet kan dermed tidligt afsætte skadesreserver og disponere over, hvilke sager taksatorerne skal prioritere. Kunderne får data; on-site, on-time, on-line SSG 5C sikrer, at informationer er samlet ét sted, hvor både medarbejdere, skadelidte og kunder let kan finde data og følge med i sagernes udvikling. Skadelidte kan få klar besked om, hvornår tømreren og maleren kommer på besøg for at udbedre skaderne og får sikkerhed for, hvordan sagen skrider fremad. Skadelidte slipper for at skulle ringe til taksator og rykke for afklaring, og taksator bliver fri for at skulle ringe videre til SSG eller andre samarbejdspartnere og spørge. Når der er styr på data og indført transparent kommunikation mellem interessenterne, sparer alle tid og det reducerer omkostningerne til blandt andet skadesudbedring, genhusning og administration for både kunderne og SSG. SSG har fokus på skadelidte og med 5C bliver kundens skadessag afsluttet hurtigere og billigere, og er skadelidte tilfreds, smitter det af på kunderne. - fortsættes side 8 - Datafangst og registrering on-site... giver hurtige og valide informationer on-time... med let adgang for alle parter on-line... 6

6 7

7 SSG 5C skaber ny branchestandard - fortsat fra side 6 - Nyt afregningssystem At afregne skader er traditionelt et område, der har optaget store administrative ressourcer hos både SSG og kunder. Der skal findes data og kontrolleres beløb. I den nye SSG 5C faktura vil kunder blive tilbudt fuld gennemsigtighed og drill down funktion, så de nu får adgang til samme registreringer som SSG. Forventningerne er derfor, at systemet vil lette arbejdet omkring afregningen betydeligt, fordi det er blevet gennemsigtigt. Det vil også mindske behovet for efterfølgende at kontrollere regningerne. Målet er, at datafangsten og registreringen kan blive så præcis og ensartet, at mindre, ukomplicerede skader kan afregnes automatisk og spare administrative omkostninger for både kunder og SSG. Sagsoversigt Sagsoversigten giver både kunder og SSG's medarbejdere et langt bedre overblik. Ud over stamdata på den enkelte sag kan de se hvilke opgaver, der skal laves på sagen samt se, hvor langt sagen er kommet. Samtidig giver sagsoversigten også et estimat over de samlede omkostninger. Alt sammen noget SSG forventer vil forbedre kommunika tionen mellem SSG, skadelidte og kunden. Fortsat innovation Med 5C differentierer SSG sig yderligere fra konkurrenterne, og værktøjet tvinger rapporteringsstandarden i hele branchen op på et højere niveau. SSG 5C skaber hurtig og effektiv registrering, gennemsigtighed og besparelser for alle involverede, og giver nye, fremtidige muligheder for at videreudvikle registrering, dokumentation, fakturering og rapportering. Det er første gang i branchen, at en aktør opererer 100% on-line. Det skaber kortere responstider og overblik for skadelidte, kunder og SSG selv. På sigt vil det være besparende for alle interessenter. SSG's teknikere indtaster data til rapporter og statistikker og trækker selv relevant information ud af systemet. Alle data er tilgængelige for kunder og SSG selv, og anvendes strategisk og fremadrettet for at optimere arbejdsgange og forbrug af materialer samt øge kundetilfredsheden. SSG er nået langt, og løbende opstår der nye muligheder for at effektivisere processer og forbedre servicen overfor kunder og skadelidte. SSG vil fortsat udvikle systemerne for hele tiden at sikre bedre kommunikation mellem alle parter. [ Customer Claim Cost Control Concept ] De 5 hjørnesten i SSG 5C Sagsoprettelse Disponering Mobility Sagsoversigt Fakturering 8 9

8 Fokus på Service og Kvalitet I SSG optimerer vi løbende vores service og kvalitet overfor vores kunder og de skadelidte. Vi vil forbindes med god, venlig, imødekommende og begavet kvalitetsservice og det arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at udbrede. Det handler om kultur om at udvise den servicekultur, som vi i SSG vil stå for. Vi har udviklet en række nøglebegreber til vores medarbejdere, så det er enkelt at yde god service helt ude på skadestedet og overfor alle vores interessenter. Vi kommer fortsat til at arbejde mere og mere i dybden med selve vores servicebegreb. Nu har vi gjort de første væsentlige fremskridt, men som markedsleder vil vi gerne tilføre kvalitetsservice i vores branche en helt ny betydning. Lige så floskelagtige ordene Service og Kvalitet er lige så præcise forsøger vi at være i vores oversættelse af dem. Det er i vores job ofte de helt små ting, der gør den store forskel ude hos skadelidte og for vores kunder. Målet med kvalitetsservice Vores mål er, at skadelidte søger mod vores kunder, fordi de oplever, at SSG leverer kvalitetsservice. I sidste ende handler det om SSG's image og position i markedet. Hvis vi vil sikre fortsat vækst og øget kundetilgang, så skal vi være de bedste hver gang. Vi skaber tryghed for kunder! SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre. Når vi går ud og løser opgaver, er forebyggelse det essentielle. Vi sørger for, at skader konkret ikke opstår. I de tilfælde, hvor vi først bliver tilkaldt, når skaden er sket, rydder vi ikke bare op, men sikrer, at der ikke sker yderligere skader eller senere opstår følgeskader. Vi tænker os om og forebygger værditab og gener hos kunder og de skadelidte. Vi opfører os som gæster! Vi kommer på besøg i mange private hjem og virksomheder, og her er vi gæster. Derfor siger vi pænt goddag, vi tager plastikbetræk på skoene, vi er iført rent arbejdstøj, rydder op efter os og inden vi går, forklarer vi, hvad det næste, der kommer til at ske, er og hvornår. Vi er der for at løse skadeslidtes problemer og tage hånd om bekymringer. Mange har brug for et trøstende ord med på vejen og det kan vi også levere. Vi gør tingene rigtigt første gang! I SSG er vi afhængige af hinanden. Nogle suger vand op efterfulgt af andre, der tørrer, senere kommer skimmeleksperterne og løbende rydder vi op, så skadelidte kan fortsætte sit virke. Vores mange-ledede service skal opfattes som én service, og skadelidte skal hverken mærke eller lide under, at der er mange led i kæden. Vi har konstant fokus på vores rutiner for at korrekse og effektivisere. Hele tiden retter vi til og forbedrer, for arbejdet skal udføres rigtigt første gang. 10

9 11

10 Det travleste år Regnskabsåret 2010/11 har været det travleste år i SSG's historie. Det skyldes hovedsageligt to ting: Vinterens tøbrud Skybruddet i juli 2011 I en skadeservicevirksomhed som SSG spiller vejrliget selvfølgelig en rolle, og i 2010/2011 blev Danmark hjemsøgt af et til tider voldsomt omskifteligt vejr. Vinterens tøbrud I 2010 kunne Danmark fejre hvid jul. Allerede fra november blev store dele af specielt Midtjylland, Nordjylland og Bornholm dækket af et tykt lag sne. SSG afprøvede et nyt koncept med snerydning af tage. Særligt var landmændenes tage over stalde, maskinhuse og lagre belastet af det tunge lag sne. Med særlige kranbiler og specielt producerede skovle både til manuelt brug og til at montere på kranerne, ryddede SSG sne fra tage overalt i landet. Vinterens kvaler stoppede ikke ved det nye år men fortsatte. Hele landet blev ramt af tøbrud. Det forårsagede vandskader, hvor SSG blev tilkaldt for at redde indbo og løsøre. Også enorme istapper skabte behov for udrykning. Historisk skybrud i juli Midt i sommerferien oplevede Danmark og især København et historisk voldsomt skybrud, der førte til den største redningsindsats nogensinde. På få dage modtog SSG anmeldelser alene i København og ekstra i den øvrige del af landet. Da meldingen om skybruddet løb ind til SSG's vagtcentral lørdag aften d. 2. juli, blev de to telefonpassere hurtigt klar over, at centralen skulle mandes op. Allerede næste morgen sad 25 telefon passere klar til at tage imod de mange anmeldelser. Resten af organisationen måtte også mande op i en rasende fart. Mandskab fra Jylland og det øvrige land blev trukket til hovedstaden. I løbet af de første 5 dage blev 600 vikarer hyret ind. Derudover blev 230 biler lejet, affugtere blev skaffet i Danmark og yderligere hentet til landet fra hele Europa. 300 mobiltelefoner og GPS'er blev indkøbt, og i store lastbiler blev vandsugere og dykpumper kørt til lagrene i hovedkvarteret i Herlev, der også tog imod læssevis af desinfektionsmidler, moppehoveder, plastikhandsker etc. SSG udvidede med ekstra 40 kontorpladser indrettet i containere og lejede ekstra lagerplads, så københavnernes vandskadede løsøre kunne blive bragt i tørvejr og rengøres. I løbet af de famøse 5 dage voksede SSG fra 300 til 900 medarbejdere en tredobling af virksomheden. På ultra kort tid blev organisationen gearet helt ekstraordinært, og det krævede stram og struktureret styring. Skadesvirksomhed er i forvejen kendt for at være datatung med registreringer af skader, timeforbrug, kørselskilometer, anvendte rengøringsmidler etc. Nu skulle mere end ekstra skader databehandles. - fortsættes side 16-12

11 Ekstra varer bestilt hjem de første 3 måneder efter skybruddet Flyttekasser: Bølgepap: Flyttetæpper: Lægter: Mopper: 9000 Sæbe: liter Desinficeringsmidler: Gummihandsker: par Vandsugere: 450 Dykpumper: 270 Lugtsaneringsmidler: liter Vaskepulver: kg Skimmelrens: liter Børster:

12 [ Juli 2011: affugtere blev skaffet i Danmark og yderligere hentet til landet fra hele Europa] 14 15

13 Det travleste år - fortsat fra side 12 - Fantasien rækker ikke Ude i marken blev sanitører mødt med de mærkeligste syn. I parkeringskældre vuggede biler rundt i en flod af vand og bankede tagene mod loftet. Politigårdens, Christiansborgs og Hvidovre Hospitals kældre lå under vand. Københavns mange restauranter blev hårdt ramt på lagre og køkkener, og der skulle handles hurtigt for at få skaderne begrænset og få det ramte erhvervsliv tilbage i drift. Designerbutikker og modeforretninger lå badet i kloakvand, og det dyre løsøre blev kørt væk for at blive renset, behandlet og opbevaret forsvarligt. Mange private blev overrasket over at finde deres kældre oversvømmede. Tivoli lignede Venedig To sanitører blev sendt ud til en adresse og opdagede, at det var Tivoli, der var omdannet til et Venedig. De to mand blev til 100 mand, der i to døgn arbejdede konstant for at tømme Tivolis restauranter for vand og sætte affugtere op i de gamle bygninger. 45 mand fortsatte arbejdet med at få Tivoli tørlagt. De arbejdede om natten, så Haven kunne holde åbent om dagen. I kælderrum under Pantomimeteatret blev de gamle kostumer reddet ud og sendt til kærlig pleje hos konservatorer, og de gamle Tivoli plakater blev rengjort og tørret. 16

14 Selv affugtere druknede Grundvandsspejlet stod så højt i København, at det tog flere måneder, før det faldt til normalt niveau. Flere affugtere druknede, når nye regnskyl i tiden efter ramte hovedstaden. I tonsvis blev vand pumpet væk fra kældre i centrum. I begyndelsen måtte SSG vente på, at hovedkloakkerne kunne kapere mere vand. Virksomhedens ansatte måtte beskyttes med personlige værnemidler som waders og gummihandsker, da de kunne risikere at skulle stå i kloakvand. Når vandet var væk, måtte alt desinficeres mod uhumskheder og for at forebygge mod skimmelsvamp. SSG slår egen rekord Selvom ingen hos SSG havde forestillet sig, at et skybrud kunne føre til over skader, så er det lykkedes at klare opgaven hurtigere og mere effektivt end i august 2010, hvor arbejdet med de den gang skader fortsatte langt ind i oktober. Der kan dog ikke helt sættes punktum endnu, for stadig bliver SSG ringet op om nye skader fra forretninger og virksomheder, der opdager, at et fjernlager eller et arkiv også er blevet beskadiget af skybruddet i juli sidste år. 17

15 Hoved- og nøgletal I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2010/2011, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling den 8. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C virksomhed. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2010/11 har været et godt år for SSG. Selskabets position i markedet er yderligere blevet stadfæstet med en betydelig tilgang af nye kundeaftaler, inden for alle 3 forretningsområder. Året har været det travleste i SSG s historie. Regnskabsåret begyndte med et meget højt aktivitetsniveau som følge af afviklingen af skybrudsskaderne opstået i august Vinteren 2010/11 bidrog med et højt aktivitetsniveau inden for snerydning og tøbrudsskader. Skybruddet den 2. juli 2011 i Københavnsområdet har dog medført et hidtil uset skadesomfang, hvor SSG modtog ca skader som følge af dette skybrud. Mio. kr (50) 450 Varesalg 400 (xx) Vækst (%) (22) 300 (45) (63) (58) /07 07/08 08/09 Regnskabsår 09/10 10/11 Den 1. juli 2011 overtog SSG aktiviteterne og aktiverne af Østergade Tømmer og Snedkerforretning ApS på Bornholm. SSG blev på denne måde fuldt landsdækkende med egne centre i hele landet og nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. Michael Blønd Økonomidirektør Regnskabsår: 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Varesalg (mio. kr.) EBITDA (mio. kr.) EBIT (mio. kr.)

16 Som følge af dette høje aktivitetsniveau har SSG haft en vækst i omsætningen fra 315 mio. kr. i 2009/10 til 472 mio. kr. i 2010/2011, svarende til en vækst i omsætningen på godt 50%. Resultat af den primære drift (EBIT) er realiseret med 27,2 mio. kr. svarende til en stigning på 123% i forhold til sidste års resultat af den primære drift på 12,2 mio.kr. Årets resultat før skat blev et overskud på 23,4 mio. kr. sammenholdt med et resultat før skat på 7,5 mio. kr. sidste år. Årets resultat er tilfredsstillende og har vist, at SSG er i stand til at tilpasse forretningen løbende til den aktuelle situation, uanset om det er et periodisk lavere aktivitetsniveau eller omstilling af forretningen til en mangeskadesituation. Antallet af medarbejdere har kun udviklet sig beskedent i regnskabsåret og slutter med et gennemsnitligt antal ansatte på 304. SSG s forretningsmodel bygger på at have den "bedste medarbejderstab" som en fast kerne omkring de 300 medarbejdere, og bruge strategiske samarbejdspartnere til at imødekomme udsving i efterspørgslen af skadeserviceydelser. Det er lykkedes med denne strategi at vokse omsætningsmæssigt fra 258 mio.kr. i 2008/09 til 472 mio.kr. i 2010/11 med kun en meget beskeden vækst i antallet af fuldtidsansatte. Antal Gns. antal ansatte Investeringer og kapacitet 200 Selskabets nye ressource-, planlægnings- og datafangstsystem, der går under navnet "SSG 5C" er sat i drift. Der er i året udviklet betydeligt på systemet med henblik på optimering af selskabets processer. Afkastet af SSG s investering i "SSG 5C" vil være en betydelig forbedring af datafangsten og større transparens/information både til glæde for SSG s kunder og SSG. Forbedringen af datafangsten, herunder en langt hurtigere datafangst, vil medføre store forbedringer i forhold til selskabets pengebinding. Se omtalen side /07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår 10/11 SSG har løbende foretaget investeringer i maskiner og udstyr, således at SSG s udstyr til stadighed lever op til SSG s position som markedsførende. I 2010/11 har SSG således investeret i nyt udstyr, alt lige fra nyt it-hardware til affugtere for i alt 6,0 mio. kr. I lighed med tidligere år, blev der i året 2010/11 bundet betydelige kapital i debitorer og igangværende arbejder som følge af den ekspansive vækst. Ultimo året er pengebindingen ekstraordinært påvirket af det høje aktivitetsniveau som følge af de mange skybrudssager fra juli måned Dette påvirker i ekstraordinær grad afslutningen pr. 30. september 2011, hvor aktivitetsniveauet er på sit højeste. Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen steg til 68,8% af den nettorentebærende gæld. Der vil fortsat blive indsat betydelig ledelsesmæssig fokus på optimering af virksomhedens processer de kommende år, med henblik på lønsomhed og nedbringelse af virksomhedens pengebinding i omsætningsaktiver. SSG har i året skiftet bank fra Amagerbanken til Nordea. Nordea er et perfekt match for SSG både i forhold til de daglige forretninger, men også i forhold til SSG s nordiske strategi. Mio. kr. 250 Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 246 Mio. kr. 40 Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 39 (69) (44) 18 (22) 17 (26) 22 (29) /07 07/08 08/09 09/10 10/ /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Regnskabsår Regnskabsår 19

17 5 års strategisk tilbageblik 2007 SSG er flyttet til egne lokaler i Herlev, har oprettet centre i Næstved og Holbæk og har 100 medarbejdere SSG sætter sig det mål, at virksomheden skal være landsdækkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretager betydelige strategiske investeringer i optimering af processer og arbejdsgange, i lokaliteter, vognpark og udstyr. SSG etablerer 7 centre i vest og bliver en seriøs samarbejdspartner for kunderne på landsplan. Udvalgte forretningsområder som fugt, skimmelsvamp og industriservice bliver styrket. Den samlede medarbejderstab kommer op på 300. Kundelisten vokser betydeligt. I april 2008 bliver LD Equity medaktionær og tilfører selskabet ny kapital og ejer 35% af SSG Fokus er rettet mod de indre linjer på at konsolidere den markante vækst og skabe stordriftsfordele, men også på at sikre fortsat innovation og optimere processer. Året byder på ekstraordinær stor priskonkurrence og ugunstige markedsvilkår for skadeservicebranchen SSG er nu markedsleder i Danmark inden for skadeservice og relaterede ydelser. Dvs. både markedsleder i størrelse og målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere med høj kundetilfredshed. SSG assisterer på storskader i udlandet og udvider nu også med det nye forretningsområde; ejendomsservice. Den største strategiske indsats er SSG 5C et datafangstsystem, der giver sanitører mulighed for at oprette sager på skadestedet via trådløse pc'er med touch screen. Data deler SSG med kunderne, hvilket giver overblik, hurtigere processer, tilfredse kunder og billigere løsninger Danskerne efterspørger skadeservice som aldrig før på grund af vinterens tøbrud og sommerens skybrud. Det giver ekstra travlhed og over anmeldte skader. Samtidig udvider SSG sit eget hjemmemarked ved at fokusere på nyt kundesegment: ikke-forsikringskunder. SSG 5C er implementeret i første fase. Det selvudviklede it-system sparer tid og administrationsomkostninger for både SSG og kunder. SSG integrerer kunder i et tæt samarbejde ved at give adgang til data og gøre sagsbehandlingen transparent. SSG overtager center på Bornholm og er nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. SSG oplever stigende tilgang af nye kundeaftaler. Antal medarbejdere er godt 300. SSG har vækstet 5 år i træk og er gentagne gange blevet nomineret gazelle i Børsen. På baggrund af sidste års regnskab bliver SSG nomineret til Entrepreneur Of The Year, der er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence. 20

18 Organisationsstruktur Adm. direktør Michael Nielsen Salg/forretningsudvikling Michael Nielsen Økonomidirektør Michael Blønd Region øst Anders Kristensen Region vest Torben Madsen Holbæk Dan Sonne Næstved Lars Nielsen Holstebro Bent Knudsen Vejle Jens Schou Herlev Anders Kristensen Rønne Kenneth Birch-Larsen Esbjerg John Kristensen Ålborg Axel Rasmussen Beredskab Herlev Bjørn Hansen Odense Per Balle Kildelund Århus Torben Madsen Fugt/Skimmel Herlev Henning Pihl Rødekro Per Henriksen Ejendomsdrift Herlev Kim Carlsen 21

19 [ Døgnvagt ] 22 23

20 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Bank Nordea Grundlagt år 1993 SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG A/S, Rønne Østergade Rønne [ Døgnvagt ]

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne

Læs mere

Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008.

Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Årsberetning 2007/2008 Denne årsberetning er en orientering til vores samarbejdspartnere om den markante udvikling SSG har haft i 2007/2008. Den omhandler tillige de milepæle der blev nået, og de kundeorienterede

Læs mere

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte

Når skaden er sket. - vigtige informationer til skadelidte Når skaden er sket - vigtige informationer til skadelidte Kære skadelidte, SSG er tilkaldt af dit forsikringsselskab eller brandvæsenet for at hjælpe dig gennem skaden. Vi håber, at vores ekspertise og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med:

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med: Døgnvagt 24-7 51966544 I samarbejde med: Vandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden!

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden! Facade- og graffitirens - så er alt i orden! Effektiv sanering der tager hensyn til bygning og miljø Snavs og graffiti på facaden er ikke blot et kosmetisk problem. Hvis det ikke fjernes i tide, og på

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 64-06.08-2013 Halvårsmeddelelse esoft systems a/s esoft systems - 06.08-2013 esoft systems Halvårsmeddelelse esoft systems a/s 2013 2 HALVÅRSMEDDELELSE 2013 Omsætning Resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret

KORT FORTALT 2015. SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret KORT FORTALT 2015 SDC A/S / CVR.nr. 16988138 / Borupvang 1A / DK 2750 Ballerup / Regnskabsår: Kalenderåret VISION At levere en positiv bankoplevelse til vores kunder og deres brugere til en konkurrencedygtig

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Skybrud og forsikring

Skybrud og forsikring Skybrud og forsikring Forventede klimaændringer i Danmark Markant mere nedbør om vinteren. Stigning i regn intensitet på 20-40 pct. frem mod år 2100 De kraftigste nedbørshændelser om sommeren bliver mere(/meget

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival

Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival BAGGRUND UDLEJNING Tekst: Peter Hyldahl, phy@monitor.dk Nordic Rentals - fra årsmøde til rockfestival Skal man lave en konference, holde festival eller andet, som kræver AV, lyd, lys og scener i den absolutte

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS

LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS LSP - LIVSSTIL & SUNDHED ApS Årsrapport 24. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/11/2014 John Bo Kristensen Dirigent Side 2 af 10

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

København den 2. juli 2011

København den 2. juli 2011 København den 2. juli 2011 Lykke Leonardsen Områdechef Teknik- og Miljøforvaltningen Sonia Sørensen Sektionsleder Københavns Energi Skybrud Hvad gør vi nu? 2011-10-06 Ekstrem skybrud lørdag aften 2. juli

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse giver merværdi Erfaringer viser, at manglende vedligeholdelse ofte koster

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr.

esoft systems FIRST NORTH-MEDDELELSE NR. 88 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 17.03.2016 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2015 for perioden 01.01.2015-31.12.2015 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652

33,9 22,5 9,4 12,8 21,4 Hele landet 2.139 7.029 38.878 32,7 25,0 9,4 10,2 22,7 2.167 1.714 714 782 1.652 Gazeller i Nordjylland 6. september 29 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 5. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og Soliditet sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP

PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK. Vi kalder det toppræstationer med arbejdsglæde. Lilian Mogensen, koncerndirektør i ATP PRÆSTATIONERNE I CENTRUM HOS UDBETALING DANMARK I Udbetaling Danmark arbejder man systematisk med præstationsledelse, hvilket har bidraget til en gennemgribende effektivisering af virksomheden. I 2015

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007

Finansanalytikernes Virksomhedsdag. Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Finansanalytikernes Virksomhedsdag Royal Unibrew A/S v/ Ulrik Sørensen, CFO 24. maj 2007 Agenda Royal Unibrew Optimering af geografisk spredte positioner Nichestrategi i store markeder Råvareprisstigninger

Læs mere

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011

Status på skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Til ØU skadesudbetalingen fra TRYG i forlængelse af skybruddet i sommeren 2011 ØU besluttede i juni, at KS skulle udarbejde en status på fremdriften

Læs mere

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010

First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010. esoft systems a/s. Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 First North-meddelelse nr. 35-12.05.2010 esoft systems a/s Periodeoplysning for perioden 01.01.2010-31.03.2010 ESOFT SYSTEMS A/S 3. KVARTALSMEDDELELSE 2009/10 Omsætning på forventet niveau Godt kvartalsresultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr

esoft systems FIRST NORTH NR esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden CVR-nr 19.03.2014 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2013 for perioden 01.01.2013-31.12.2013 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2

0,4 1,1 9,4 6,9 13,8 12,6 7,6 3,0 6,1 3,9 2,5 3,3 8,9 2,6 3,8 14,2 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 1. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations

18. marts Offshore. Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn. Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Offshore Fokusmøde om Maritim Vækst, Frederikshavn Michael Harboe-Jørgensen Head of Strategy & Relations Agenda Om Maersk Drilling Værftsophold Slide no. 2 Lad os hilse på Ben først... Slide no. 3 Olie

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere