Årsberetning 2010/2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2010/2011"

Transkript

1 Årsberetning 2010/2011

2 [ SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse ] og udbedring af skader på bygninger og løsøre. 2 3

3 SSG fortsætter udviklingen 2011 blev et spændende, udfordrende og lærerigt år for SSG. - Spændende, fordi vi distancerede os yderligere fra vores konkurrenter. SSG er nu over dobbelt så stor som den næststørste spiller indenfor skadeservice. Det giver unikke muligheder for fortsat at udvikle vores systemer, produkter og geografiske markeder til gavn for vores kunder, skadelidte og SSG selv. Vi fortsætter kursen i SSG forventer fortsat vækst de kommende år. Vi vil etablere os på nærmarkederne; Norge og Sverige og udvide kundebasen fra de nuværende kunder, der hovedsageligt er forsikringsselskaber, til også at omfatte andre typer virksomheder. Jeg skylder en tak til SSG's medarbejdere, der alle påtog sig et meget stort ansvar og klarede helt ekstraordinært mange opgaver i det ek streme år. At være markedsleder forpligter og medfører et ansvar. Derfor står det at optræde etisk korrekt højt på vores strategiske agenda. - Udfordrende, fordi Danmark blev ramt af skybrud og SSG på kort tid modtog og gennemførte titusinde akutte sager. Michael Nielsen Adm. direktør I flere år har vi arbejdet struktureret med et mangeskadekoncept. Det er en stor organisatorisk udfordring at gå fra en normal hverdag til at håndtere en katastrofesituation. På få dage måtte vi denne gang tredoble antal ansatte og aktivere vores udenlandske samarbejdspartnere for at skaffe eksempelvis over affugtere til Danmark. Konceptet fungerer som en beredskabsplan, der sikrer, at alle selv i ekstreme situationer ved nøjagtigt, hvad de skal gøre. - Lærerigt, fordi vi fortsat skal blive bedre til at skabe overblik og klar kommunikation. I vores it-system, SSG 5C, har vi udviklet en ny sagsoversigt, der giver kunder og medarbejdere overblik over antal sager, hvad der skal foretages og hvor langt skadesudbedringen er kommet. Vi kan nu også hurtigt give et forholdsvis præcist skøn over, hvad den samlede sag løber op i. SSG 5C sætter ny branchestandard og målet er, at vi og vores kunder sparer tid og administrationsomkostninger med det transparente it-system. 4

4 Klar til international vækst Gennem organisk vækst har SSG nu 5 år i træk præsteret markant stigning i omsætningen. Også fremover forventer selskabet fortsat at kunne præstere en tocifret vækstrate og inden for 4-5 år forventer SSG at runde en omsætning på en milliard, hvoraf de 400 millioner skal hentes i udlandet. Sidste år steg omsætningen fra 315 til 472 millioner kroner. Det skyldtes ikke alene vejrguderne, der kastede kaskader af regn ned over Danmark men også i høj grad den vækststrategi, som selskabet slavisk har navigeret efter. SSG har især haft succes med at udvide markedet ved at tage kontakt til slutkunderne, der kan være alt fra et boligselskab til en kommune eller et hospital. De kunder er enten selvforsikrede eller har en høj selvrisiko. Der er altså tale om et andet og nyt marked, men med samme type skader og samme type aftaler som med forsikringsselskaber. Dette marked forventer SSG at kunne udvide yderligere. Ved udgangen af 2012 er SSG etableret i Norge. På den lidt længere bane planlægges opstart i Sverige, Tyskland og Holland. Volume åbner muligheder SSG har fokus på vækst, fordi størrelse skaber nye muligheder - for både SSG's kunder og SSG selv. Størrelse giver mulighed for at investere i udvikling af branchens standarder for it, ledelse, ressourceallokering og specialistfunktioner. Størrelse gør, at SSG kan håndtere de katastrofesituationer, hvor det virkelig gælder ved store skader og mangeskader. Endelig giver størrelse mulighed for at optimere og videreudvikle, så både kunder og SSG selv kan spare administration. 5

5 SSG 5C skaber ny branchestandard Skadeservicebranchen håndterer i tusindvis af sager, og sagsbehandlingen er afgørende for at skabe kundetilfredshed og en effektiv forretning. Tidligere var papirgangene tunge og ofte skyld i fejl og mangler, og det var svært at få overblik over, hvor langt skadesudredningen var kommet. I dag skaber SSG 5C ny standard i håndtering af data i skadeservicebranchen. SSG foretager straks-registrering af antal kørte kilometer, anvendte timer, forbrugte materialer etc. SSG medarbejderens rute trackes via GPS, skader fotograferes og sendes elektronisk til dokumentation i sagsmappen, anvendte materialer registreres ved brugen ude hos skadelidte, ankomst og afgangstid skrives ind på de bærbare pc'er med touch screen og faktuelt timeforbrug registreres med det samme. Al dokumentation af sagerne er ensartet. SSG lader datafangsten foregå på skadesstedet. Det sikrer straks og præcis registrering. Dermed kan én mand selv foretage den samlede registrering og alle interessenter kan disponere bedre og hurtigere på den baggrund. Det har været en stor succes, og nu arbejder SSG videre på, at kunderne bliver bedre serviceret og eksempelvis kan få fugt eller skimmelrapport med det samme. Allerede ved første besøg hos skadelidte vil SSG's sanitører kunne give et forholdsvis præcist skøn over, hvad den samlede sag vurderes at løbe op i. Forsikringsselskabet kan dermed tidligt afsætte skadesreserver og disponere over, hvilke sager taksatorerne skal prioritere. Kunderne får data; on-site, on-time, on-line SSG 5C sikrer, at informationer er samlet ét sted, hvor både medarbejdere, skadelidte og kunder let kan finde data og følge med i sagernes udvikling. Skadelidte kan få klar besked om, hvornår tømreren og maleren kommer på besøg for at udbedre skaderne og får sikkerhed for, hvordan sagen skrider fremad. Skadelidte slipper for at skulle ringe til taksator og rykke for afklaring, og taksator bliver fri for at skulle ringe videre til SSG eller andre samarbejdspartnere og spørge. Når der er styr på data og indført transparent kommunikation mellem interessenterne, sparer alle tid og det reducerer omkostningerne til blandt andet skadesudbedring, genhusning og administration for både kunderne og SSG. SSG har fokus på skadelidte og med 5C bliver kundens skadessag afsluttet hurtigere og billigere, og er skadelidte tilfreds, smitter det af på kunderne. - fortsættes side 8 - Datafangst og registrering on-site... giver hurtige og valide informationer on-time... med let adgang for alle parter on-line... 6

6 7

7 SSG 5C skaber ny branchestandard - fortsat fra side 6 - Nyt afregningssystem At afregne skader er traditionelt et område, der har optaget store administrative ressourcer hos både SSG og kunder. Der skal findes data og kontrolleres beløb. I den nye SSG 5C faktura vil kunder blive tilbudt fuld gennemsigtighed og drill down funktion, så de nu får adgang til samme registreringer som SSG. Forventningerne er derfor, at systemet vil lette arbejdet omkring afregningen betydeligt, fordi det er blevet gennemsigtigt. Det vil også mindske behovet for efterfølgende at kontrollere regningerne. Målet er, at datafangsten og registreringen kan blive så præcis og ensartet, at mindre, ukomplicerede skader kan afregnes automatisk og spare administrative omkostninger for både kunder og SSG. Sagsoversigt Sagsoversigten giver både kunder og SSG's medarbejdere et langt bedre overblik. Ud over stamdata på den enkelte sag kan de se hvilke opgaver, der skal laves på sagen samt se, hvor langt sagen er kommet. Samtidig giver sagsoversigten også et estimat over de samlede omkostninger. Alt sammen noget SSG forventer vil forbedre kommunika tionen mellem SSG, skadelidte og kunden. Fortsat innovation Med 5C differentierer SSG sig yderligere fra konkurrenterne, og værktøjet tvinger rapporteringsstandarden i hele branchen op på et højere niveau. SSG 5C skaber hurtig og effektiv registrering, gennemsigtighed og besparelser for alle involverede, og giver nye, fremtidige muligheder for at videreudvikle registrering, dokumentation, fakturering og rapportering. Det er første gang i branchen, at en aktør opererer 100% on-line. Det skaber kortere responstider og overblik for skadelidte, kunder og SSG selv. På sigt vil det være besparende for alle interessenter. SSG's teknikere indtaster data til rapporter og statistikker og trækker selv relevant information ud af systemet. Alle data er tilgængelige for kunder og SSG selv, og anvendes strategisk og fremadrettet for at optimere arbejdsgange og forbrug af materialer samt øge kundetilfredsheden. SSG er nået langt, og løbende opstår der nye muligheder for at effektivisere processer og forbedre servicen overfor kunder og skadelidte. SSG vil fortsat udvikle systemerne for hele tiden at sikre bedre kommunikation mellem alle parter. [ Customer Claim Cost Control Concept ] De 5 hjørnesten i SSG 5C Sagsoprettelse Disponering Mobility Sagsoversigt Fakturering 8 9

8 Fokus på Service og Kvalitet I SSG optimerer vi løbende vores service og kvalitet overfor vores kunder og de skadelidte. Vi vil forbindes med god, venlig, imødekommende og begavet kvalitetsservice og det arbejder vi hele tiden på at blive bedre til at udbrede. Det handler om kultur om at udvise den servicekultur, som vi i SSG vil stå for. Vi har udviklet en række nøglebegreber til vores medarbejdere, så det er enkelt at yde god service helt ude på skadestedet og overfor alle vores interessenter. Vi kommer fortsat til at arbejde mere og mere i dybden med selve vores servicebegreb. Nu har vi gjort de første væsentlige fremskridt, men som markedsleder vil vi gerne tilføre kvalitetsservice i vores branche en helt ny betydning. Lige så floskelagtige ordene Service og Kvalitet er lige så præcise forsøger vi at være i vores oversættelse af dem. Det er i vores job ofte de helt små ting, der gør den store forskel ude hos skadelidte og for vores kunder. Målet med kvalitetsservice Vores mål er, at skadelidte søger mod vores kunder, fordi de oplever, at SSG leverer kvalitetsservice. I sidste ende handler det om SSG's image og position i markedet. Hvis vi vil sikre fortsat vækst og øget kundetilgang, så skal vi være de bedste hver gang. Vi skaber tryghed for kunder! SSG skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og udbedring af skader på bygninger og løsøre. Når vi går ud og løser opgaver, er forebyggelse det essentielle. Vi sørger for, at skader konkret ikke opstår. I de tilfælde, hvor vi først bliver tilkaldt, når skaden er sket, rydder vi ikke bare op, men sikrer, at der ikke sker yderligere skader eller senere opstår følgeskader. Vi tænker os om og forebygger værditab og gener hos kunder og de skadelidte. Vi opfører os som gæster! Vi kommer på besøg i mange private hjem og virksomheder, og her er vi gæster. Derfor siger vi pænt goddag, vi tager plastikbetræk på skoene, vi er iført rent arbejdstøj, rydder op efter os og inden vi går, forklarer vi, hvad det næste, der kommer til at ske, er og hvornår. Vi er der for at løse skadeslidtes problemer og tage hånd om bekymringer. Mange har brug for et trøstende ord med på vejen og det kan vi også levere. Vi gør tingene rigtigt første gang! I SSG er vi afhængige af hinanden. Nogle suger vand op efterfulgt af andre, der tørrer, senere kommer skimmeleksperterne og løbende rydder vi op, så skadelidte kan fortsætte sit virke. Vores mange-ledede service skal opfattes som én service, og skadelidte skal hverken mærke eller lide under, at der er mange led i kæden. Vi har konstant fokus på vores rutiner for at korrekse og effektivisere. Hele tiden retter vi til og forbedrer, for arbejdet skal udføres rigtigt første gang. 10

9 11

10 Det travleste år Regnskabsåret 2010/11 har været det travleste år i SSG's historie. Det skyldes hovedsageligt to ting: Vinterens tøbrud Skybruddet i juli 2011 I en skadeservicevirksomhed som SSG spiller vejrliget selvfølgelig en rolle, og i 2010/2011 blev Danmark hjemsøgt af et til tider voldsomt omskifteligt vejr. Vinterens tøbrud I 2010 kunne Danmark fejre hvid jul. Allerede fra november blev store dele af specielt Midtjylland, Nordjylland og Bornholm dækket af et tykt lag sne. SSG afprøvede et nyt koncept med snerydning af tage. Særligt var landmændenes tage over stalde, maskinhuse og lagre belastet af det tunge lag sne. Med særlige kranbiler og specielt producerede skovle både til manuelt brug og til at montere på kranerne, ryddede SSG sne fra tage overalt i landet. Vinterens kvaler stoppede ikke ved det nye år men fortsatte. Hele landet blev ramt af tøbrud. Det forårsagede vandskader, hvor SSG blev tilkaldt for at redde indbo og løsøre. Også enorme istapper skabte behov for udrykning. Historisk skybrud i juli Midt i sommerferien oplevede Danmark og især København et historisk voldsomt skybrud, der førte til den største redningsindsats nogensinde. På få dage modtog SSG anmeldelser alene i København og ekstra i den øvrige del af landet. Da meldingen om skybruddet løb ind til SSG's vagtcentral lørdag aften d. 2. juli, blev de to telefonpassere hurtigt klar over, at centralen skulle mandes op. Allerede næste morgen sad 25 telefon passere klar til at tage imod de mange anmeldelser. Resten af organisationen måtte også mande op i en rasende fart. Mandskab fra Jylland og det øvrige land blev trukket til hovedstaden. I løbet af de første 5 dage blev 600 vikarer hyret ind. Derudover blev 230 biler lejet, affugtere blev skaffet i Danmark og yderligere hentet til landet fra hele Europa. 300 mobiltelefoner og GPS'er blev indkøbt, og i store lastbiler blev vandsugere og dykpumper kørt til lagrene i hovedkvarteret i Herlev, der også tog imod læssevis af desinfektionsmidler, moppehoveder, plastikhandsker etc. SSG udvidede med ekstra 40 kontorpladser indrettet i containere og lejede ekstra lagerplads, så københavnernes vandskadede løsøre kunne blive bragt i tørvejr og rengøres. I løbet af de famøse 5 dage voksede SSG fra 300 til 900 medarbejdere en tredobling af virksomheden. På ultra kort tid blev organisationen gearet helt ekstraordinært, og det krævede stram og struktureret styring. Skadesvirksomhed er i forvejen kendt for at være datatung med registreringer af skader, timeforbrug, kørselskilometer, anvendte rengøringsmidler etc. Nu skulle mere end ekstra skader databehandles. - fortsættes side 16-12

11 Ekstra varer bestilt hjem de første 3 måneder efter skybruddet Flyttekasser: Bølgepap: Flyttetæpper: Lægter: Mopper: 9000 Sæbe: liter Desinficeringsmidler: Gummihandsker: par Vandsugere: 450 Dykpumper: 270 Lugtsaneringsmidler: liter Vaskepulver: kg Skimmelrens: liter Børster:

12 [ Juli 2011: affugtere blev skaffet i Danmark og yderligere hentet til landet fra hele Europa] 14 15

13 Det travleste år - fortsat fra side 12 - Fantasien rækker ikke Ude i marken blev sanitører mødt med de mærkeligste syn. I parkeringskældre vuggede biler rundt i en flod af vand og bankede tagene mod loftet. Politigårdens, Christiansborgs og Hvidovre Hospitals kældre lå under vand. Københavns mange restauranter blev hårdt ramt på lagre og køkkener, og der skulle handles hurtigt for at få skaderne begrænset og få det ramte erhvervsliv tilbage i drift. Designerbutikker og modeforretninger lå badet i kloakvand, og det dyre løsøre blev kørt væk for at blive renset, behandlet og opbevaret forsvarligt. Mange private blev overrasket over at finde deres kældre oversvømmede. Tivoli lignede Venedig To sanitører blev sendt ud til en adresse og opdagede, at det var Tivoli, der var omdannet til et Venedig. De to mand blev til 100 mand, der i to døgn arbejdede konstant for at tømme Tivolis restauranter for vand og sætte affugtere op i de gamle bygninger. 45 mand fortsatte arbejdet med at få Tivoli tørlagt. De arbejdede om natten, så Haven kunne holde åbent om dagen. I kælderrum under Pantomimeteatret blev de gamle kostumer reddet ud og sendt til kærlig pleje hos konservatorer, og de gamle Tivoli plakater blev rengjort og tørret. 16

14 Selv affugtere druknede Grundvandsspejlet stod så højt i København, at det tog flere måneder, før det faldt til normalt niveau. Flere affugtere druknede, når nye regnskyl i tiden efter ramte hovedstaden. I tonsvis blev vand pumpet væk fra kældre i centrum. I begyndelsen måtte SSG vente på, at hovedkloakkerne kunne kapere mere vand. Virksomhedens ansatte måtte beskyttes med personlige værnemidler som waders og gummihandsker, da de kunne risikere at skulle stå i kloakvand. Når vandet var væk, måtte alt desinficeres mod uhumskheder og for at forebygge mod skimmelsvamp. SSG slår egen rekord Selvom ingen hos SSG havde forestillet sig, at et skybrud kunne føre til over skader, så er det lykkedes at klare opgaven hurtigere og mere effektivt end i august 2010, hvor arbejdet med de den gang skader fortsatte langt ind i oktober. Der kan dog ikke helt sættes punktum endnu, for stadig bliver SSG ringet op om nye skader fra forretninger og virksomheder, der opdager, at et fjernlager eller et arkiv også er blevet beskadiget af skybruddet i juli sidste år. 17

15 Hoved- og nøgletal I det følgende ses hoved- og nøgletal baseret på Årsrapport 2010/2011, godkendt på SSG A/S Ordinære Generalforsamling den 8. februar Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C virksomhed. Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold 2010/11 har været et godt år for SSG. Selskabets position i markedet er yderligere blevet stadfæstet med en betydelig tilgang af nye kundeaftaler, inden for alle 3 forretningsområder. Året har været det travleste i SSG s historie. Regnskabsåret begyndte med et meget højt aktivitetsniveau som følge af afviklingen af skybrudsskaderne opstået i august Vinteren 2010/11 bidrog med et højt aktivitetsniveau inden for snerydning og tøbrudsskader. Skybruddet den 2. juli 2011 i Københavnsområdet har dog medført et hidtil uset skadesomfang, hvor SSG modtog ca skader som følge af dette skybrud. Mio. kr (50) 450 Varesalg 400 (xx) Vækst (%) (22) 300 (45) (63) (58) /07 07/08 08/09 Regnskabsår 09/10 10/11 Den 1. juli 2011 overtog SSG aktiviteterne og aktiverne af Østergade Tømmer og Snedkerforretning ApS på Bornholm. SSG blev på denne måde fuldt landsdækkende med egne centre i hele landet og nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. Michael Blønd Økonomidirektør Regnskabsår: 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Varesalg (mio. kr.) EBITDA (mio. kr.) EBIT (mio. kr.)

16 Som følge af dette høje aktivitetsniveau har SSG haft en vækst i omsætningen fra 315 mio. kr. i 2009/10 til 472 mio. kr. i 2010/2011, svarende til en vækst i omsætningen på godt 50%. Resultat af den primære drift (EBIT) er realiseret med 27,2 mio. kr. svarende til en stigning på 123% i forhold til sidste års resultat af den primære drift på 12,2 mio.kr. Årets resultat før skat blev et overskud på 23,4 mio. kr. sammenholdt med et resultat før skat på 7,5 mio. kr. sidste år. Årets resultat er tilfredsstillende og har vist, at SSG er i stand til at tilpasse forretningen løbende til den aktuelle situation, uanset om det er et periodisk lavere aktivitetsniveau eller omstilling af forretningen til en mangeskadesituation. Antallet af medarbejdere har kun udviklet sig beskedent i regnskabsåret og slutter med et gennemsnitligt antal ansatte på 304. SSG s forretningsmodel bygger på at have den "bedste medarbejderstab" som en fast kerne omkring de 300 medarbejdere, og bruge strategiske samarbejdspartnere til at imødekomme udsving i efterspørgslen af skadeserviceydelser. Det er lykkedes med denne strategi at vokse omsætningsmæssigt fra 258 mio.kr. i 2008/09 til 472 mio.kr. i 2010/11 med kun en meget beskeden vækst i antallet af fuldtidsansatte. Antal Gns. antal ansatte Investeringer og kapacitet 200 Selskabets nye ressource-, planlægnings- og datafangstsystem, der går under navnet "SSG 5C" er sat i drift. Der er i året udviklet betydeligt på systemet med henblik på optimering af selskabets processer. Afkastet af SSG s investering i "SSG 5C" vil være en betydelig forbedring af datafangsten og større transparens/information både til glæde for SSG s kunder og SSG. Forbedringen af datafangsten, herunder en langt hurtigere datafangst, vil medføre store forbedringer i forhold til selskabets pengebinding. Se omtalen side /07 07/08 08/09 09/10 Regnskabsår 10/11 SSG har løbende foretaget investeringer i maskiner og udstyr, således at SSG s udstyr til stadighed lever op til SSG s position som markedsførende. I 2010/11 har SSG således investeret i nyt udstyr, alt lige fra nyt it-hardware til affugtere for i alt 6,0 mio. kr. I lighed med tidligere år, blev der i året 2010/11 bundet betydelige kapital i debitorer og igangværende arbejder som følge af den ekspansive vækst. Ultimo året er pengebindingen ekstraordinært påvirket af det høje aktivitetsniveau som følge af de mange skybrudssager fra juli måned Dette påvirker i ekstraordinær grad afslutningen pr. 30. september 2011, hvor aktivitetsniveauet er på sit højeste. Soliditet og kapitalfremskaffelse Egenkapitalandelen steg til 68,8% af den nettorentebærende gæld. Der vil fortsat blive indsat betydelig ledelsesmæssig fokus på optimering af virksomhedens processer de kommende år, med henblik på lønsomhed og nedbringelse af virksomhedens pengebinding i omsætningsaktiver. SSG har i året skiftet bank fra Amagerbanken til Nordea. Nordea er et perfekt match for SSG både i forhold til de daglige forretninger, men også i forhold til SSG s nordiske strategi. Mio. kr. 250 Aktiver i alt Netto investering Anlægsaktiver Omsætningsaktiver 246 Mio. kr. 40 Egenkapital (xx) Egenkapitalandel (%) 39 (69) (44) 18 (22) 17 (26) 22 (29) /07 07/08 08/09 09/10 10/ /07 07/08 08/09 09/10 10/11 Regnskabsår Regnskabsår 19

17 5 års strategisk tilbageblik 2007 SSG er flyttet til egne lokaler i Herlev, har oprettet centre i Næstved og Holbæk og har 100 medarbejdere SSG sætter sig det mål, at virksomheden skal være landsdækkende og markedsleder. SSG ekspanderer markant og foretager betydelige strategiske investeringer i optimering af processer og arbejdsgange, i lokaliteter, vognpark og udstyr. SSG etablerer 7 centre i vest og bliver en seriøs samarbejdspartner for kunderne på landsplan. Udvalgte forretningsområder som fugt, skimmelsvamp og industriservice bliver styrket. Den samlede medarbejderstab kommer op på 300. Kundelisten vokser betydeligt. I april 2008 bliver LD Equity medaktionær og tilfører selskabet ny kapital og ejer 35% af SSG Fokus er rettet mod de indre linjer på at konsolidere den markante vækst og skabe stordriftsfordele, men også på at sikre fortsat innovation og optimere processer. Året byder på ekstraordinær stor priskonkurrence og ugunstige markedsvilkår for skadeservicebranchen SSG er nu markedsleder i Danmark inden for skadeservice og relaterede ydelser. Dvs. både markedsleder i størrelse og målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne levere med høj kundetilfredshed. SSG assisterer på storskader i udlandet og udvider nu også med det nye forretningsområde; ejendomsservice. Den største strategiske indsats er SSG 5C et datafangstsystem, der giver sanitører mulighed for at oprette sager på skadestedet via trådløse pc'er med touch screen. Data deler SSG med kunderne, hvilket giver overblik, hurtigere processer, tilfredse kunder og billigere løsninger Danskerne efterspørger skadeservice som aldrig før på grund af vinterens tøbrud og sommerens skybrud. Det giver ekstra travlhed og over anmeldte skader. Samtidig udvider SSG sit eget hjemmemarked ved at fokusere på nyt kundesegment: ikke-forsikringskunder. SSG 5C er implementeret i første fase. Det selvudviklede it-system sparer tid og administrationsomkostninger for både SSG og kunder. SSG integrerer kunder i et tæt samarbejde ved at give adgang til data og gøre sagsbehandlingen transparent. SSG overtager center på Bornholm og er nu repræsenteret med i alt 11 centre i Danmark. SSG oplever stigende tilgang af nye kundeaftaler. Antal medarbejdere er godt 300. SSG har vækstet 5 år i træk og er gentagne gange blevet nomineret gazelle i Børsen. På baggrund af sidste års regnskab bliver SSG nomineret til Entrepreneur Of The Year, der er verdens mest anerkendte vækstskaberkonkurrence. 20

18 Organisationsstruktur Adm. direktør Michael Nielsen Salg/forretningsudvikling Michael Nielsen Økonomidirektør Michael Blønd Region øst Anders Kristensen Region vest Torben Madsen Holbæk Dan Sonne Næstved Lars Nielsen Holstebro Bent Knudsen Vejle Jens Schou Herlev Anders Kristensen Rønne Kenneth Birch-Larsen Esbjerg John Kristensen Ålborg Axel Rasmussen Beredskab Herlev Bjørn Hansen Odense Per Balle Kildelund Århus Torben Madsen Fugt/Skimmel Herlev Henning Pihl Rødekro Per Henriksen Ejendomsdrift Herlev Kim Carlsen 21

19 [ Døgnvagt ] 22 23

20 Stamoplysninger SSG centre SSG A/S Hovedkontor Knapholm Herlev Telefon Telefax CVR.nr Bank Nordea Grundlagt år 1993 SSG A/S, Herlev Knapholm Herlev SSG A/S, Holbæk Virkelyst Regstrup SSG A/S, Næstved Smedevænget Næstved SSG A/S, Odense Hudevad Byvej Aarslev SSG A/S, Vejle Englandsvej Vejle SSG A/S, Århus Bjarkevej Galten SSG A/S, Ålborg Ølgodvej Ålborg Ø SSG A/S, Holstebro Mads Bjerres Vej Holstebro SSG A/S, Esbjerg Dornen 6, Tarp 6715 Esbjerg SSG A/S, Åbenrå Rise Bygade Rødekro SSG A/S, Rønne Østergade Rønne [ Døgnvagt ]

Årsberetning 2011/2012

Årsberetning 2011/2012 Årsberetning 2011/2012 SSG er Nordens førende udbyder af skade-, ejendoms- og industriservice. Vi har base i Danmark og Norge, hvor fra 450 ansatte skaber tryghed for vores kunder gennem forebyggelse og

Læs mere

Årsberetning 2009/2010

Årsberetning 2009/2010 Årsberetning 2009/2010 Nr. 1 i Danmark For 3 år siden satte vi os et klart mål. SSG skulle være markedsleder i Danmark. Ikke blot i størrelse men også målt på kvalitet, kompetence og evnen til at kunne

Læs mere

Årsberetning 2008/2009

Årsberetning 2008/2009 Årsberetning 2008/2009 SSG A/S er førende specialist inden for skade-, ejendoms- og industriservice. Vi er grundlagt i 1993, og er i dag en af markedets dygtigste til at vedligeholde bygnings- og anlægsaktiver,

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Digital verdensbegivenhed

Digital verdensbegivenhed ÅRSRAPPORT 2012 I stigende omfang er e-boks en del af virksomhedernes digitaliseringsstrategi. HENRIK ANDERSEN, ADM. direktør, e-boks A/S Digital verdensbegivenhed Offentlige myndigheder og institutioner

Læs mere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere

Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere ÅRSRAPPORT 2013 FOTO: SØREN SOLKÆR VI TUNER E-BOKS TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER OG VÆKST. HENRIK ANDERSEN, ADM. DIREKTØR, E-BOKS A/S Mere end 4 mio. danskere har nu en e-boks og der er plads til flere I

Læs mere

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning

Greentech Generalforsamling 23. april 2008 bestyrelsens beretning OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 København K Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev, 23. april

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina

09 Kvalitetsløft SOS Travel. 13 Ydelser i vækst SOS Health. Årsrapport 2011. 17 Nye muligheder SOS i Kina Årsrapport 2011 09 Kvalitetsløft SOS Travel 13 Ydelser i vækst SOS Health 17 Nye muligheder SOS i Kina Forsiden: SOS Internationals specialtrænede vagtlæger varetager blandt andet redningstjenester under

Læs mere

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s Koncernens adresser EG A/S Årsrapport 2009 99 EG A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 eg a/s eg utility a/s It gruppen a/s eg data inform a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as Bygteq it a s 2

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller

ÅRSRAPPORT. SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle forretningsmodeller SIDE 03 >> Fremtidens e-boks skal skabe mere værdi for brugerne, og brugervenlighed og differentiering bliver nøgleord ÅRSRAPPORT SIDE 24 >> Disruption. Ny teknologi og nye forbrugsmønstre ændrer de traditionelle

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2012 2013 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2012 2013 1 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 2 MASKINHANDLEREN I ÅR 2020... 8 ÅRET I BRANCHEN... 13 VERDEN OMKRING OS... 15 AFSÆTNING AF TRAKTORER

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014

CVR 35861564. AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 CVR 35861564 AURA Energi a.m.b.a. Årsrapport 2014 Det er AURA Energis aspiration at være kendt som et førende og troværdigt energiselskab i Danmark. Vi opfylder kundernes individuelle behov gennem branchens

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

Nr. 11 september 2010

Nr. 11 september 2010 Nr. 11 september 2010 Der er mennesker bag millionerne... Vi skal ikke ud og kapre nye kunder... Borgmesteren lover hurtigere sagsbehandling... En kæmpe, der er let på tå... Det er dårlig stil at sige

Læs mere

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5

Hovedpunkter 3. Ledelsens påtegning 21. Hovedtal og nøgletal for koncernen 4. Den uafhængige revisors erklæringer 22. Synlige resultater 5 MT Højgaard-koncernen Årsrapport 2014 Hovedpunkter 3 Hovedtal og nøgletal for koncernen 4 Synlige resultater 5 Strategisk udvikling 6 Krav og mål 6 Koncernens strategiramme 6 Fokusområder 8 Koncernens

Læs mere

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011

Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 December 2011 December 2011 Analyse af autobranchen Markedsnyt december 2011 Indhold 3 5 7 8 10 11 Indledning 4 Omlægning af bilafgifterne 4 Fremtidens udfordringer Strategiske udfordringer 5 Året der gik og lidt om

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ

7 MINUTTER PÅ FLASKE LOGISTIK SKAL DER TIL RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ NR. 1 - MAJ 2015 RØNNE HAVN A/S HAVNENS DIREKTION ER VOKSET KRYDSTOGTSÆSONEN LÆGGER FRA KAJ I MAJ 7 MINUTTER PÅ FLASKE NYE CERTIFICERINGER TIL HAVNEN LOGISTIK SKAL DER TIL NYT WEBSITE BEDSTE REGNSKAB TIL

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Årsrapport 2008/09 XXXXX

Årsrapport 2008/09 XXXXX Årsrapport 2008/09 XXXXX Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05 30.04 CVR-nr.: 24

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere