Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013"

Transkript

1 me Offentligt referat nr. 12 Bestyrelsesmøde den 8. januar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Tina Milton (TM) og Charlotte Blunch (CB) Michael Olsen (MO), Tune Øst-Jacobsen (TØ) og Uffe Duvaa (UD) Ole Fischer (OF) 1. Godkendelse / ændringer til dagsorden 2. Referat 2.1 Godkendelse af referat nr. 10 og 11 m/underskriftsblad Venter til næste møde. 2.2 Opfølgning på referat nr. 11. Overført fra referat nr Terrasser UD og RK formulerer et udkast til brug af terrasseområder til håndbogen og til et nyhedsbrev, der vil blive omdelt i foråret Overført fra referat nr. 5 NN Tilladt farve på gårdtrapper TØ skriver i håndbogen, under praktiske oplysninger, om den tilladte farve på gårdtrapperne. Opfølgning på referat nr Pergola MO spørger, hvor længe tilbuddet fra HRJ gælder, og om rafterne kan indeholdes i tilbuddet. Opfølgning på referat nr NN Vedtægtsændring PH spørger OF, om noget taler imod at ændre vedtægterne for at opnå billigere lån for beboerne så som risici for AST og andelshavere. Udluftning af værkstedet MO spørger tømreren om prisen for en løsning. 5.1 Orientering Udskiftning af nøglesystemet MO sender prisen for udskiftning af den nuværende nøgleløsning til UD og TØ. UD og TØ undersøger priser og løsninger for udskiftning af nøglesystemet. Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 1 af 6

2 5.7 Hjemmesiden Forinden næste møde skal alle bestyrelsesmedlemmer have sat sig ind i siden og desuden givet feedback. Evt. kan der skrives en mail via systemet med feedback til PG, alternativt sendes en mail udenfor systemet. Kan man ikke logge på, kontaktes PG. I næste nyhedsbrev kan der evt. stå seneste nye om hjemmesiden (TM). Opfølgning på referat nr. 10 Aftrækskanaler MO undersøger, om det er et lovkrav, at aftrækskanalen er tilgængelig. Kvittering for nøgleservice MO skriver på kvitteringen om prisen indenfor og udenfor tidsrummet. Vagtordning SV fører det nummer, der nu gælder til vagttelefonen, ind på hjemmesiden. Vagtnummeret er: Faldstammeregistrering I et fremtidigt nyhedsbrev vil der stå, at faldstammerne vil blive efterset (TM). Indkommet tilbud om vurdering af lejligheder MO har modtaget tilbud på priser for vurdering af lejligheder. UD overtager materialet. Udsugning på kontoret MO indhenter tilbud fra flere. Lys i opgangene Lovkrav og priser ifb.m. følerløsningen undersøges. Opfølgning på referat nr PG spørger OF, hvad forsikringsselskabet siger til, at der opbevares beboernøgler i pengeskabet. 5.1 Orientering Fra nøgleudvalget Ved næste møde har nøgleudvalget flere oplysninger. Fra altanudvalget CB underretter beboeren i hjørnelejligheden om, at der ikke kan gives tilladelse til opsætning af altan. 3 Beboerhenvendelser 3.1 NN Kælderrum Beboeren har købt en ny lejlighed nær nuværende lejlighed, som sælges. Beboeren har udover det kælderrum, hun har brugsret til, et ekstra, lejet kælderrum, og vil gerne beholde begge, der ligger ved siden af hinanden, og nær den nye lejlighed. Med Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 2 af 6

3 beboerens nye lejlighed følger brugsretten til et kælderrum, der ligger nær nuværende lejlighed, og som ønsket er, at køberen af den nuværende lejlighed overtager. Beboeren beholder begge kælderrum, og køberen af beboerens nuværende lejlighed får det kælderrum, der følger med beboerens nye lejlighed. SV anbefaler, at man, når man flytter internt i foreningen, kan beholde sit ekstra, lejede kælderrum. Bestyrelsen var enig. 4 Oplæg fra MO I MOs fravær udsættes flg. punkter til næste møde. 4.2 Status på varme/vand 4.3 Status på kloakprojektet 4.4 Status på personalet PH orienterer. UD, PH og MO havde et møde med en medarbejder og man blev enige om en handlingsplan for tre måneder. I perioden vil være et ugentligt møde imellem MO og medarbejderen. En gang om måneden vil PH og UD deltage i mødet. Dette for at forsøge at hjælpe til at finde en løsning. 4.5 Spørgsmål til MO 5 Oplæg fra bestyrelsen 5.1 Orientering Pengeskabet OF er blevet bedt om at undersøge hvad vi får i godtgørelse af forsikringsselskabet, hvis nøgler bliver stjålet fra pengeskabet, og dermed, om vi har den rette løsning. OF undersøger med TopDanmark, hvor meget den klassificering skabet har indløser i forsikringssum. I den forbindelse har han kontaktet PG for et overslag på at få omlagt låse i hele foreningen (det reelle beløb ventes (PG)). Dette for at vide, hvad det ville koste at generhverve nøgler i tilfælde af tyveri. Det viser sig, at den låsetype, vi har i foreningen gør, at det vil være nødvendigt at ligge nye cylindre og indkøbe nye nøgler ved renovering af låsesystemet. Altaner Vi har modtaget et tilbud fra Altan.dk til underskrift. OF bedes kontakte beboerne, der skal indbetale pengene til en konto, der sikrer at foreningen holdes skadesløs. Når pengene er indbetalt, skrives der under, og arbejdet kan sættes i gang. Aftalen med Solbjerg er, at AST bliver prioriteret først, og at udgifterne holdes separat. Da antallet af interesserede i AST og Solbjerg tilsammen overstiger 10, opnår vi mængderabat. Projektet går formentlig i gang i starten af sommeren Fjernvarmeudgiftsforhøjelse Københavns Energi varsler fjernvarmeudgiftsforhøjelser på 9 % pr. 1. marts. Det vil sige, at forhøjelserne gælder både brugsvand og radiatorvand. Varmebidraget pr. måned pr. m 2 stiger således med ca. 0,65 kr. til 7,91 kr. / m 2. Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 3 af 6

4 Beboerne får derfor et brev om stigningen i udgiften for á conto varme/vand (OF). Bidraget forhøjes pr. 1. marts Vedtægtsændringer OF har skrevet til 6-7 hovedbanker, der har forskellige holdninger til spørgsmålet. Advokatsamfundet mener, der er en problematisk formulering. PH sender ordlyden fra OF til RK. For de banker, OF har hørt fra nu, ville det ikke betyde noget, om man ændrede paragraffen eller ej. Det afhænger iflg. OF af folks privatøkonomi. PH spurgte OF, om AST i tilfælde af vedtægtsændringen tager en større risiko. Når bestyrelsen har svaret kontaktes beboeren med svar. Punkt til nyhedsbrevet Datoerne for de kommende bestyrelsesmøder skrives ind i næste nyhedsbrev (TM). 5.2 Budget 2013 Ønsker til investeringer i 2013 Punkter ønsket i nærmeste fremtid er: lamper med følere i opgangene, rensning af aftrækskanaler, postkasser, vaskekældre, isolering af garage, pergola i Anneberghus, havemøbler jf. ref. nr. 5 + GF Derudover er der et antal punkter i fremtiden så som maling af vinduer hvert 6. år. Postkasser MO bedes uddybe punktet med postkasser. Hvad er årsagen til denne investering. Renovering af opgange og kældre De, der har en plads i vaskekældrene betaler et mdl. gebyr. Der er ikke penge til vedligeholdelse i det beløb. SV fandt en beregning fra God Energi, at det koster 200 kwh om året at vaske tøj (hustand på 2,2 pers). Det koster i så fald 510 kr. om året. Da man betaler 86 kr. om måneden, burde der være overskud. SV fortæller man betaler 500 kr. i installationsgebyr det skulle kunne betale en lille smule af det, det koster at få lagt el og vand ( kr.). Tidligere, fortæller SV, gik brugere af vaskekældrene sammen om at lave sokkel etc. Man kunne lægge det op til beboerne. Vil I male vaskekælderen, stiller AST maling (og anvisninger) til rådighed. SV anbefaler, at der kommer et fast beløb til løbende at udbedre skader forårsaget af det såkaldte saltudtræk i opgangene. Det tilslutter flere sig. TM og RK mener, at man burde oprette en post, ikke kun til vaskekældre, men til kældre og opgange generelt. PH anbefaler, at vi afsætter et beløb eller et punkt om vedligeholdelse af vaskekældre, kældergange, opgange. Dette punkt vende tilbage på dagsordenen (PH). PH ønsker at vide (TØ), hvor mange vaskepladser, han mener trænger til en renovering og indenfor hvilket tidsrum. 5.3 Administrationsaftale OF En ny aftale fra OF er sendt til PH. Denne videresendes til bestyrelsen. Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 4 af 6

5 5.4 Nyt nøglesystem Udsættes til næste møde. 5.5 Status hjemmeside Hjemmesiden SV mener, vi skal få nogen udefra til at lave noget hjemmeside til os. Dette fordi hjemmesideprojektet er gået i stå. PG har ønsket mere opbakning. Hjemmesiden er nu i dét stadie, at den kan sættes i brug. Der mangler blot at sættes dokumenter ind på siden. Han ønsker at kende bestyrelsens mening. Er vi glade for søgefunktionen, skal der være flere eller færre typer dokumenter. Han ønsker, at vi tester brugervenlighed. Der har ikke været klarhed over, hvad der af bestyrelsen generelt har været ønsket af hjemmesiden. PG udtaler, at man måske har været for ambitiøs i forhold til, hvad bestyrelsen og foreningen var parat til. Han havde set hjemmesiden som bestyrelsens værktøj, hvor beboere kunne finde nyhedsbreve, og hvor der desuden kunne lægges interne dokumenter, kun bestyrelsen havde adgang til, og desuden offentlige dokumenter. PH anbefaler, at vi får en introduktion til hjemmesiden (PG, TØ og SV). CB anbefaler, at PH sætter god tid af til det. 5.6 Status på Håndbogen 2013 Håndbogsudvalget udarbejder et udkast ud fra kommentarer, som bestyrelsen samlet tager stilling til. Et bestyrelsesmedlem spørger, om der er noget punkt i håndbogen om rygning. Han er generet af beboere, der ryger ud ad vinduerne. Han anbefaler derfor, at vi udarbejder et skriv til håndbogen om forventningerne til rygere. At man ikke må skodde eller smide cigaretter ud ad vinduet eller for øvrigt på ASTs arealer. 5.7 Spørgsmål til bestyrelsen 6 GF Bestyrelsen Bestyrelsen talte om individuelle planer om at genopstille eller gå af. TM føjer et afsnit til nyhedsbrevet om at bestyrelsen er interesseret i at høre fra kandidater til bestyrelsen. PH medbringer ved næste møde en lister over de, som er på genvalg. 6.2 Forslag til GF Godkendelsen af 3 i vedtægterne bliver muligvis et punkt på dagsordenen. Dette for at andelshavere kan opnå billigere lån hos Handelsbanken. Godkendelse af husordenen bliver et punkt, da nogle afsnit i håndbogen bliver ændret. 7 Orientering/Eventuelt Hyggekroge i gården Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 5 af 6

6 PH fortæller, at han er blevet opmærksom på, at en andelshaver ved en tidligere GF har foreslået hyggekroge i gårdene. Dette lovede bestyrelsen at arbejde videre med. Emnet tages op på et fremtidigt møde. Oversvømmelse i kælderrum RK orienterer ud fra samtaler med MO mfl. Med baggrund i oversvømmelsen af kælderarealer blev det såkaldte kloakprojekt iværksat. I den forbindelse blev afløb nedlagt, og i et tilfælde har det resulteret i, at der står vand på gulvet i to kælderrum. Der har været forskellige teser om årsagen hertil. Bl.a. mente man, at en revne i ydervæggen ud mod gården var årsag til, at vand løb ind. Hullet blev lappet, men da der fortsat står vand på arealet, og da vandstanden aldrig stiger mere end til samme niveau (efter vandet er suget ud), mener man nu, at der er grundvand eller en kilde under gulvet. Årsagen, til at der ikke tidligere lå vand, kan have været, at vandet sivede ind igennem utætheder i kloakrøret og ud i kloaksystemet. Da afløbet er fjernet, og kloakrørene nu er tætte, har vandet ikke noget sted at løbe væk. Løsningsforslag følger ved næste møde. I forbindelse med ovennævnte situation fortæller RK, at hun i en samtale med en beboer blev opmærksom på, at der løber vand ind igennem en væg til hans kælderrum. Beboeren er blevet bedt om at indgive en skriftlig anmeldelse af problemet, for fremtidig reference, og RK informerer MO om situationen, der må tages hånd om. Beretningen PH vil snart begynde at skrive på beretningen. Har nogen emner, de mener bør medtages bedes de videregives til PH. Referent, Rie Kornum, 8. januar 2013 Referatet er senest revideret 11. februar 2013 Side 6 af 6

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012

Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Offentligt referat nr. 7 Bestyrelsesmøde den 11. september 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Peter Grass (PG),

Læs mere

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013

Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 me Offentligt referat nr. 14 Bestyrelsesmøde den 19. februar 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Rie Kornum (RK), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Uffe Duvaa

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML)

Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) Michael (MNN) og Martin (ML) Indhold 1. Formalia: 2. Næste bestyrelsesmøde: 3. Vagtperioder: 4. Nye sager: 5. Vicevært (ML): 6. Økonomi: 7. Ejendom & vedligeholdelses sager: 8. Gård: 9. Erhverv: 10. Beboer sager: 11. Salg: 12. Evt.:

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010

Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Offentligt Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 9. august 2010 Til stede: Erik Wodstrup (EW), Anne Kathrine Henriksen (AK), Henrik Andersen (HA), Anders Zitawi (AZ), Gitte Nørgaard (GN) og Lars Krogh-Brendstrup

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN 1 København, 27 marts 2014 Referat af ordinær generalforsamling d. 27. marts 2014 Der var mødt 35 andelshavere inkl. bestyrelsen. Der var desuden afgivet 3 gyldige fuldmagter, således at 38 andelshavere

Læs mere

Beboerrådsmøde d. 01.12.11

Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Beboerrådsmøde d. 01.12.11 Tilstede: Cecilie K (447), Cecilie (439), Morten (340), Jannie (126), Jens (425), Susanne (246), Signe (433) Fraværende: Jakob (348), Martin (847) 1. Valg af ordstyrer og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2014-04-08, Side 1 af 7 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2014-04-22 Kl. 23:09 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Kim Jørgensen (KJ) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen.

Det blev aftalt at udskyde reguleringen af a conto til næste år da ændringen af varmeåret komplicerer justeringen. Til Ejerforeningens hjemmeside 1. Møde med administrator a. Gennemgang af udkast til revideret administratoraftale Bestyrelsen har, med baggrund i de 6 år, som den hidtidige administratoraftale har løbet,

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere