Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer DANSK PSYKOLOG FORENING"

Transkript

1 2014 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer JULI 2014 DANSK PSYKOLOG FORENING

2 Undersøgelse af ydernummerpsykologers samarbejde med netværksfirmaer, juli 2014 I forbindelse med Dansk Psykolog Forenings arbejde med at sikre medlemmernes vilkår og kvalitet i ydelserne i forbindelse med samarbejde med netværksfirmaer, har vi på sekretariatet foretaget en undersøgelse af ydernummerpsykologernes samarbejde med netværksfirmaerne. Vi har undersøgt i hvor stort et omfang ydernummerpsykologerne samarbejder med netværksfirmaer, hvorvidt de er tilfredse eller utilfredse med samarbejdet, samt hvad de er hhv. tilfredse og utilfredse med. Vi har desuden fokuseret særligt på, hvorvidt ydernummerpsykologernes samarbejde med netværksfirmaerne begrænser dem i at overholde praksisoverenskomsten og sundhedsloven. I det følgende beskriver vi undersøgelsen og præsenterer undersøgelsens resultater. 1. Om undersøgelsen Undersøgelsens formål er at få viden om ydernummerpsykologernes samarbejde med netværksfirmaerne. Denne viden skal blandt andet understøtte foreningens arbejde for at sikre medlemmernes vilkår og kvalitet i ydelserne i forbindelse med psykologers samarbejde med netværksfirmaer. Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. juni til 3. juli 2014 i forbindelse med ventetidsundersøgelse blandt ydernummerpsykologer. 420 ydernummerpsykologer har afgivet brugbare besvarelser. Respondenterne er blevet introduceret til undersøgelsen via en introtekst, der er vedhæftet som bilag. 2. Resultater 2.1 Opsamling - To tredjedele af de ydernummerpsykologer, der har deltaget i denne undersøgelse og afgivet brugbare besvarelser, samarbejder med netværksfirmaer. - Flertallet af disse er meget eller i overvejende grad tilfredse med deres samarbejde med netværksfirmaerne. - Blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med et eller flere netværksfirmaer er tendensen, at få af klienterne kommer gennem samarbejdet med netværksfirmaerne. Kun blandt ca. en tredje af de ydernummerpsykologer, der samarbejder med et eller flere netværksfirmaer kommer halvdelen eller de fleste af klienterne fra samarbejdet. - Adspurgt hvad det bedste ved samarbejdet med netværksfirmaerne er, svarer flest tilgangen af klienter, samt at indkomsten sikres. Der er desuden mange, der fremhæver mulighed for sparing, fællesskab, faglig variation og udfordringer samt administrative fordele. - Adspurgt hvad den største udfordring er ved samarbejdet med netværksfirmaerne, svarer flest at honorarerne presses nedad, at samarbejdet er forbundet med meget besværlig administration, samt at netværksfirmaerne limiterer antallet af timer. - Blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med netværkene, er der ca. en tredjedel, der lader klienter med sundhedsforsikring komme foran i køen, og dermed ikke overholder sundhedsloven. - Cirka halvdelen af ydernummerpsykologerne oplever, at deres klienter skifter til en anden psykolog, fordi ydernummerpsykologen ikke selv er en del af det netværk, som klientens forsikringsselskab samarbejder med. Dermed begrænses klienterne i overenskomstens ret til frit psykologvalg. Side 1 af 18

3 2.2 Omfang af og tilfredshed med samarbejde Respondenterne er blevet bedt om at angive, hvorvidt de samarbejder med netværksfirmaer og i så fald, hvor mange de samarbejder med. Desuden er de blevet bedt om at angive, hvorvidt de er tilfredse med de enkelte samarbejdsrelationer. Figur 1: Ydernummerpsykologers tilknytning til netværksfirmaer: Er du tilknyttet et eller flere netværksfirmaer? Vist i antal. n = 420 Nej, ingen 126 Ja, et enkelt 93 Ja, to 97 Ja, tre 62 Ja, flere end tre Figur 1 viser, at mere end to tredjedele af ydernummerpsykologerne samarbejder med et eller flere netværksfirmaer (294 ud af 420). Figur 2: Tilfredshed med samarbejdet i det ene netværk blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med et eller flere netværk. Vist i antal. n = 288. Nej, meget utilfreds 17 Nej, i overvejende grad utilfreds 54 Ja, i overvejende grad tilfreds 152 Ja, meget tilfreds Side 2 af 18

4 Figur 3: Tilfredshed med samarbejdet i det andet netværk blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med to eller flere netværk. Vist i antal. n = 201. Nej, meget utilfreds 11 Nej, i overvejende grad utilfreds 56 Ja, i overvejende grad tilfreds 107 Ja, meget tilfreds Figur 4: Tilfredshed med samarbejdet i det tredje netværk blandt de ydernummerpsykologer, der samarbejder med tre eller flere netværk. Vist i antal. n = 111. Nej, meget utilfreds 10 Nej, i overvejende grad utilfreds 38 Ja, i overvejende grad tilfreds 51 Ja, meget tilfreds Figurerne 2, 3 og 4 viser, at flertallet af de ydernummerpsykologer, der samarbejder med netværksfirmaer, er meget eller i overvejende grad tilfredse med at samarbejde med netværksfirmaerne. Andelen af tilfredse falder med henholdsvis andet og tredje netværk, der samarbejdes med, i tilfælde hvor psykologerne samarbejder med flere end et netværk. Dette kan dels skyldes, at respondenterne opgør deres tilfredshed med samarbejdet relativt, og det kan skyldes, at jo flere netværk en psykolog samarbejder med, jo større er sandsynligheden for, at der opstår utilfredshed med netværket i én af samarbejdsrelationerne. Side 3 af 18

5 Figur 5: Fordeling i forhold til andelen af klienter, der kommer gennem samarbejde med netværksfirmaerne. Vist i antal. n = 283. Alle eller næsten alle 0 De fleste 9 Cirka halvdelen 83 Nogle få 179 Ingen eler næsten ingen Figur 5 viser, at blandt de psykologer, der samarbejder med et eller flere netværksfirmaer er tendensen, at det er få af klienterne, der kommer gennem samarbejdet med netværksfirmaerne. Således angiver 179 ud af 283, at det er få klienter, der kommer gennem samarbejdet. Kun blandt ca. en tredjedel af de ydernummerpsykologerne, der samarbejder med et netværk (92 ud af 283), kommer halvdelen eller de fleste af klienterne fra samarbejdet. Side 4 af 18

6 2.3 Det bedste ved samarbejdet Respondenterne er blevet bedt om at skrive, hvad det bedste ved samarbejdet med netværksfirmaerne er i et åbent kommentarfelt. På baggrund af besvarelserne har vi grupperet dem i en række kategorier. Besvarelsernes fordeling i kategorier præsenteres i figur 6 herunder. Figur 6: Hvad er det bedste ved at samarbejde med netværksfirmaet/-erne? (Besvarelser i antal opdelt i kategorier). Udenfor kategori 25 Ingen fordele / Manglende tilfredshed 32 Frihed, uafhængighed, arbejdssted og metode 8 Hensyn til klienten 34 Etik og holdninger 4 Nemmere henvisning af klienter pga. praktisk varetagelse hos 71 Administrative fordele: betaling, smidigt, hurtigt, enkelt, styr 49 Markedsføringsmæssige fordele 3 Økonomiske fordele (tilgang af klienter) 59 Typen af klienter 19 Variation i opgaverne, mere spændende/andre opgaver Fællesskab, samarbejde og sparring Kurser Figur 6 viser, at ydernummerpsykologerne er tilfredse med en bred vifte af forhold ved samarbejdet med netværksfirmaerne. Der er flest respondenter, der fremhæver tilgangen af klienter samt de økonomiske fordele, der følger heraf. Men respondenter nævner også andre fordele ved samarbejdet, herunder mulighed for sparing, fællesskab, faglig variation og udfordringer samt administrative fordele. Tabel 1 indeholder eksempler på kommentarer fra de forskellige kategorier. Side 5 af 18

7 Tabel 1. Eksempler på kommentarer vedr. det bedste ved samarbejdet opdelt i kategorier. Kategori Kommentar Kurser At der afholdes møder/kurser, hvor vi psykologer kan mødes på landsplan om den samme klientgruppe. Det er ellers et fint netværk med gode kurser og god sparring hvis man har brug for det Fællesskab, samarbejde og sparring En kvalificeret samarbejdspartner i telefonen, som kender sagen grundigt. Netværksmøder - social kontakt med andre i faget. Kompetente og venlige konsulenter, som i høj grad forstår at navigere i det ofte svære job, God forståelse af klientens behov og rettigheder og vores vilkår som psykologer. Variation i opgaverne, mere spændende/andre opgaver Mangeartede, fagligt udfordrende problemstillinger, herunder arbejdspsykologiske problemstillinger. At jeg får mange forskellige problematikker ind, ud over de almindelige kategorier fra ydernummeret. Fx stress, familieproblematikker, børn med ADHD og angst. Typen af klienter Det er andre problematikker klienterne henvender sig med - de er ofte mere velfungerende, man får klienter med stress som eksempel. At der kommer klienter med flere ressourcer end de med Økonomiske fordele (tilgang af klienter) Markedsføringsmæssige fordele Administrative fordele: betaling, smidigt, hurtigt, enkelt, styr på tingene, fleksibilitet Nemmere henvisning af klienter pga. praktisk varetagelse hos netværket (denne kategori hænger meget sammen med den økonomiske fordel) Etik og holdninger Hensyn til klienten henvisning Fast arbejde i modsætning til de lægehenviste hvor vi nu bliver mere afhængig af netværkene pga. økonomiske kvoter Jeg tænker, at det er godt at have flere forskellige indtægtskilder At de giver adgang til klienter = omsætning Markedsføring - er mere synlig på nettet God profilering Honoraret er mere sikkert, at få udbetalt end ved egenbetaling Næsten ingen administration. Let afregning og hurtig betaling (fra det ene netværk) At de henviser og at man ikke skal bruge tid på folk, der ikke betaler Det giver mulighed for at få udfyldt ledige tider i kalenderen fra dag til dag. Stabil og regulerbar tilgang af arbejde At klienterne er visiteret på forhånd, at der sker en automatisk tilstrømning af klienter Det gode netværk har høje faglige og etiske standarder og arbejder sammen med virksomhederne mhp. at hjælpe dem med at ændre på stressende vilkår og implementere stress politik. God service betaling Ok og til tiden Etik og pris på plads Klienten er fri for at betale egenbetalingen Det er let for klienten. Side 6 af 18

8 Frihed, uafhængighed, arbejdssted og metode Ingen fordele / Manglende tilfredshed Klienten oplever ofte de får en god service. At der tages hånd om dem fra dag ét. Flere oplever det som en hjælp, at de i en krisetid, får nogen til at finde en kvalificeret psykolog til dem. Store frihedsgrader - f.eks. intet krav om udførlig tilbagemelding. Begge netværk accepterer, at jeg som et ufravigeligt princip ikke tager sygesikringssager for dem. For mig er der ingen fordele i det. Jeg stoppede, da jeg oplevede, at hverken mine interesser eller klienternes interesse blev dækket Der er ikke noget godt ved det. Det er en del af virkeligheden 2.4 De største udfordringer ved samarbejdet Respondenterne er blevet bedt om at skrive, hvad de største udfordringer ved samarbejdet med netværksfirmaerne er. På baggrund af besvarelserne, har vi grupperet dem i en række kategorier. Besvarelsernes fordeling i kategorier i figur 7 herunder. Tabel 2 indeholder eksempler på kommentarer fra de forskellige kategorier. Figur 7: Hvad er de største udfordringer ved samarbejdet? (Besvarelser i antal opdelt i kategorier). Administration 135 Manglende hensyn til psykologfaglige vurderinger, samt 42 Ukvalificeret sagsbehandling 12 Limitering af timer uklarhed over rammer for 81 Prispres 114 Kontrol samt krav om dokumentation og bestemte 38 Direkte misbrug af sygesikringen Kommunikationsvanskeligheder 4 3 På kant med tavshedspligten For store krav om hurtig behandling Ingen ulemper Figur 7 viser, at ydernummerpsykologerne er utilfredse med en bred vifte af forhold i samarbejdet med netværksfirmaerne. Der er hyppigst utilfredshed med, at honorarerne presses nedad, at samarbejdet er forbundet med meget besværlig administration, samt at netværksfirmaerne limiterer antallet af timer. Desuden er der eksempelvis utilfredshed med det manglende hensyn til den psykologfaglige vurdering. Side 7 af 18

9 Tabel 2. Eksempler på kommentarer vedr. de største udfordringer ved samarbejdet opdelt i kategorier. Kategori Kommentar Administration Den lange ventetid på udbetalt honorar, masser af administration, samt ofte tidsforbrug på at spørge om ekstra timer. Administrativt besvær og urimelige begrænsninger i brug af timer og evindelige ansøgninger og for lav timeløn. Dobbelt administration - især i fh.t. sygesikringsklienter. Meget lang ventetid på at få betaling. Manglende hensyn til psykologfaglige vurderinger, samt etisk At de giver så relativ få timer til et forløb, og at man løbende skal forhandle sig frem til flere timer over for en der ikke har den psykologfaglige indsigt. uforsvarlighed Ufaglige diskussioner om timetal Jo færre samtaler vi gennemføre pr. klient, jo mere fortjeneste har netværket, hvilket jeg mener er et etisk problem. Den største udfordring er at fastholde etikken i behandlingen idet der ofte ligger et pres om at anvende så få konsultationer som Ukvalificeret sagsbehandling Limitering af timer uklarhed over rammer for behandlingsforløb Prispres muligt Omstændelighed omkring sagsgang, etikken omkring, hvad der er rimeligt, der bliver formidlet til instanser omkring klienten. Flere af netværkene er yderst uprofessionelle i deres sagsvideregivelse. Og den første intervention, deres visitation, er fagligt/etisk tvivlsom. Det er uetisk at andre end læge og psykolog skal ind og "rode" i folks svære problemer af økonomiske hensyn (til forsikringsselskaberne). At de kun bevilger klienten meget få timer ad gangen, hvorefter jeg skal begrunde via mail for at få eks. 3 mere Deres forsøg på at hæmme forsikringstagers/klientens brug af timer. At man kommer i klemme mellem klient og netværk, fordi man ikke må diskutere timer med klienten, som ofte mener, at de har flere timer end hvad netværket ønsker at give til den pågældende klient- og at man vistnok risikerer at blive droppet af netværket, hvis man kræver for mange timer Lavt honorar. Masser af administration. At netværket tjener voldsomt på mine ydelser. Løntrykket som desværre er blevet ret massivt Jeg oplever at nogen af netværkene underbetaler psykologerne og skaber ulige vilkår for os praktiserende psykologer. Et eksempel herpå at netværk sænker honoraret. Et af netværkene jeg er tilknyttet tilbyder, at psykologen kan være en del af kerne netværket, hvilket indebærer at denne får et lavere honorar, end dem der ikke er en del af "kernen". Jeg ser det ligeledes som en udfordring, at jeg er nødsaget til at fortælle netværket om, hvad der sker i psykoterapien i forbindelse med, at jeg ansøger om flere behandlingstimer. Dette mener jeg er et dilemma i forhold til at varetage min tavshedspligt. Side 8 af 18

10 Kontrol samt krav om dokumentation og bestemte arbejdsmetoder Direkte misbrug af sygesikringen Kommunikationsvanskeligh eder På kant med tavshedspligten For store krav om hurtig behandling Ingen ulemper Har ofte oplevet ekstra arbejde og høj grad af irritation over netværkets "indblanding"- Ud over, at priserne bliver holdt nede. At de holder "snor i een", dvs. at de skal ind over hvis man vurderer der f.eks. skal mere end 5 konsultationer Alle deres umulige regler og kontrolsystemer. At man ikke må være gennemsigtig over for klienten med hensyn til antal samtaler etc. De misbruger sygesikringssystemet ved altid at bede klienterne om at gå til egen læge og få en henvisning så det offentlige kommer til at betale 60 % Arbejdspresset - de ringer ofte. De er begyndt at anvende sygesikringssager - det er jeg principielt meget i mod, og jeg håber, at der bliver lovgivet om, at det er forbudt for forsikringsselskaberne at "suge" på sygesikringen. Lønnen er for lav. De tildeler få timer til en start. Nogle netværk modtager man først sine penge flere måneder efter. Jeg har valgt de netværk fra, der var mest ufordelagtige at arbejde for. Dårlige kommunikation i telefon samarbejdet. De presser forløb til at blive meget forkortet hvis det er muligt for dem. De kan være besværlige at kommunikere med fordi de har en overvejende økonomisk interesse (presse psykologen til forsøge at lave et arbejde på meget få timer) og kan være utilbøjelige til at lytte til psykologfaglige synspunkter. At der kræves skriftlig tilbagemelding, hvilket er vanskeligt at imødekomme uden at kompromittere tavshedspligten. Rapporterne bliver fuldstændig intetsigende og opleves dermed som spild af både min og netværkets tid. At der er en 3 part indover og de problemstillinger dette kan indebære ift. tavshedspligt og andre etiske problemstillinger. Dette kræver en høj grad af bevidsthed og etisk refleksion for den enkelte psykolog. Der kræves også tilbagemeldinger ved afslutningen som nok er på kant med tavshedspligtsreglerne. Der forventes hurtig tid til forløbet kan starte: Foran i køen At skulle kunne tilbyde en tid inden for relativ kort tid Behandlingsgaranti inden for 24 timer - jeg bryder mig ikke om at skulle skubbe andre til side. Ingen af betydning Der er ingen udfordring. Det foregår ordentligt og respektfuldt Har ikke nogen udfordringer, der er anderledes end i mit øvrige psykolog arbejde. Side 9 af 18

11 2.5 Samarbejdets betydning for overholdelse af praksisoverenskomsten: Foran i køen Kombinationen af, at der i nogle forsikringsbetingelser er stillet krav om en lægehenvisning, at nogle forsikringsselskaber stiller krav om, at forsikringskunden skal anvende psykologer tilknyttet bestemte netværk, og at nogle netværk stiller krav om, at psykologerne tager imod forsikringskunder inden for en vis tidsfrist, kan have den konsekvens, at private forsikringskunder kommer foran borgere uden sundhedsforsikring i køen til delvis offentligt finansieret psykologhjælp, hvor der forekommer ventetider, og at ydernummerpsykologerne dermed ikke overholder sundhedsloven, der stiller krav om let og lige adgang til sundhedsvæsenet. I dette afsnit belyses omfanget af problemstillingen. Figur 8: Andelen af de psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer, der har/ikke har aftale med netværksfirmaet om tidsfrist for første konsultation med den henviste klient. Vist i antal. n = 282. Har aftale om frist 166 Har ikke aftale om frist Figur 9: Den aftale frist for første konsultation med henviste klient, efter aftale med netværksfirmaet. Vist i antal. Indenfor 24 timer 11 Indenfor to dage 21 Indenfor tre dage 14 Indenfor fire dage 9 Indenfor fem dage 43 Indenfor seks dage 2 Indenfor en uge 61 Indenfor 14 dage 46 Indenfor en måned 4 Længere frist end ovenstående muligheder Note: Respondenten har kunnet sætte flere krydser, hvis denne samarbejder med flere netværksfirmaer. Side 10 af 18

12 Figur 8 viser, at cirka seks ud af ti (166 ud af 282) af de ydernummerpsykologer, der har samarbejdsaftaler med et eller flere netværksfirmaer, efter aftale har forpligtet sig på at tilbyde klienterne første konsultation inden for et bestemt tidsrum efter henvisningen er foretaget. Figur 9 viser, at blandt de, der har en sådan aftale er tendensen, at første konsultation skal ligge inden for den første uge, og i mange tilfælde også inden for de første en, to eller tre dage. Figur 10: Overholdelse af de aftalte tidsfrister samt konflikt i forbindelse hermed: Overholder du tidsfristerne? Vist i antal. n = 165. Ja 88 Kun nogle gange, og det giver anledning til konflikt med netværksfirmaet 11 Kun nogle gange, men det giver ikke anledning til konflikt med netværksfirmaet 50 Nej aldrig, og det giver anledning til konflikt med netværksfirmaet 1 Nej aldrig, men det giver ikke anledning til konflikt med netværksfirmaet Figur 10 viser, at ca. halvdelen af de psykologer, der har aftalt tidsfrister for første konsultation med en netværkshenvist klient, altid overholder disse tidsfrister (88 ud af 165). Blandt de, der ikke gør, giver den manglende overholdelse af tidsfristen i et fåtal af tilfældene (for i alt 15 af 76 psykologer) anledning til konflikt med netværkene. Side 11 af 18

13 Figur 11: Medfører de aftalte frister mellem dig og netværket, at du er nødsaget til at påbegynde forløb med de netværkshenviste klienter, før andre sygesikringsklienter (som ikke er henvist via et netværk)? Vist i antal. n = 166. Ja, i alle tilfælde hvor klienten kommer via samarbejde med netværket, og samarbejdet er omfattet af frister 16 Ja, i mange tilfælde hvor klienten kommer via samarbejde med netværket, og samarbejdet er 22 Ja, i nogle tilfælde hvor klienten kommer via samarbejde med netværket, og samarbejdet er 26 Ja, i få tilfælde hvor klienten kommer via samarbejde med netværket, og samarbejdet er omfattet af frister 31 Nej, aldrig Figur 11 viser, at mere end halvdelen (95 ud af 166 svarende til 57 pct.) af de psykologer, der har aftalt tidsfrister for første konsultation med en netværkshenvist klient, i hhv. få, nogle, mange eller alle tilfælde påbegynder forløb med disse klienter før andre sygesikringshenviste klienter og dermed begår brud på overenskomsten. Hos 10 pct. af psykologerne sker dette brud i alle tilfælde, hvor klienten kommer via samarbejdet med et netværk, og samarbejdet er omfattet af frister. Side 12 af 18

14 2.6 Samarbejdets betydning for overholdelse af praksisoverenskomsten: Begrænsning af frit psykologvalg Mange sundhedsforsikringsselskaber stiller krav om, at forsikringstageren anvender en psykolog, der er tilknyttet et bestemt netværksfirma. Dette begrænser klienternes frie psykologvalg og er dermed et brud på overenskomst om psykologhjælp 17, stk. 1.: Patienten kan frit vælge mellem de til overenskomsten tilmeldte psykologer. I dette afsnit belyses omfanget af ovenstående problemstilling. Figur 12 neden for viser, hvor stor en andel af respondenternes sygesikringsklienter, der samtidig var omfattet af en privat sundhedsforsikringsaftale med mulighed for dækning af psykologhjælp. Figur 12: Andelen af sygesikringsklienter fra januar til juni 2014 med en sundhedsforsikringsaftale med mulighed for dækning af psykologhjælp. Vist i antal og procent. n = 392. Figur 12 viser, at de fleste (80 procent) af ydernummerpsykologerne har haft mellem 0 og 3 ud af 10 sygesikringsklienter, der samtidig har været omfattet af en sundhedsforsikring. 16 procent af psykologerne har haft mellem 4 og 5 ud af 10, og kun 5 procent af ydernummerpsykologerne har haft mellem 6 og 9 ud af 10 sygesikringsklienter, der samtidig har været omfattet af en sundhedsforsikring. Side 13 af 18

15 Figur 13: Oplever du følgende: Sygesikringsklienter med en sundhedsforsikringsaftale med mulighed for dækning af psykologhjælp, der overvejer eller er startet med at få psykologhjælp hos dig, skifter til en anden psykolog, fordi du ikke er del af det netværk, som deres forsikringsselskab samarbejder med? n = 404. Figur 13 viser, at cirka halvdelen af ydernummerpsykologerne oplever, at deres klienter skifter til en anden psykolog, fordi ydernummerpsykologen ikke selv er en del af det netværk, som klientens forsikringsselskab samarbejder med. De fleste af disse oplever det dog sjældent. Figur 14: Oplever du følgende: Sygesikringsklienter med en sundhedsforsikring med mulighed for dækning af psykologhjælp går glip af egenbetalingen fra deres forsikringsselskab, fordi du ikke er en del af det netværk, men alligevel fortsætter forløbet hos dig? n = 401. Figur 14 viser, at cirka halvdelen af ydernummerpsykologerne oplever, at sygesikringsklienter går glip af at få dækket egenbetalingen fra deres forsikringsselskab, fordi psykologen ikke er en del af forsikringsselskabets netværk. Disse klienter har dermed ikke mulighed for at kombinere deres sundhedsforsikring med retten til frit psykologvalg, og i disse tilfælde overholdes sundhedsloven bestemmelse om lige adgang ikke. Side 14 af 18

16 Figur 15: Har du haft sygesikringsklienter, der fortæller dig, at deres forsikringsselskab, som forudsætning for sundhedsforsikringens dækning, har bedt dem om at gå til deres praktiserende læge med henblik på henvisning til eller anbefaling om psykologhjælp? Figur 15 viser at cirka tre fjerdele af ydernummerpsykologerne har haft sygesikringsklienter, hvis dækning fra deres sundhedsforsikring afhænger af, at de har fået henvisning eller anbefaling fra praktiserende læge. Dermed tyder det på, at problemet med, at forsikringsselskaberne maksimerer deres profit på bekostning af offentlige midler, er ganske omfattende. 2.7 Yderligere kommentarer til undersøgelsen Respondenterne er afslutningsvist i spørgeskemaet blevet bedt om at give yderligere kommentarer til undersøgelsen. Besvarelserne er grupperet i en række kategorier. Besvarelsernes fordeling i kategorier er vist i figur 16 herunder. Tabel 3 indeholder eksempler på kommentarer fra de forskellige kategorier. Figur 16: Har du yderligere kommentarer til undersøgelsen? (Besvarelser opdelt i kategorier). Ønske om retningslinjer/lovgivning for samarbejde med netværksfirmaer Administration Pres på pris og tid Klienterne begrænses Netværksfirmaers misbrug af sygesikringen/systemet Opsigelse/fravalg af samarbejde med netværksfirmaer samt overvejelser herom Positive kommentarer til undersøgelsen Positive kommentarer til netværkssamarbejde Kritik af undersøgelsen samt praktiske kommentarer Kategorier Side 15 af 18

17 Tabel 3: Eksempler på yderligere kommentarer til undersøgelsen. Ønske om retningslinjer/lovgivning for samarbejde med netværksfirmaer Administration Pres på pris og tid Klienterne begrænses Netværksfirmaers misbrug af sygesikringen/systemet Opsigelse/fravalg af samarbejde med netværksfirmaer samt overvejelser herom Positive kommentarer til undersøgelsen Jeg ville ønske, at netværkene ikke var en realitet. Men det er de og dermed ønsker jeg, at der bliver lovgivet om rammerne for deres forvaltning. Det ville være ønskeligt, hvis DP kunne udstikke konkrete retningslinjer for samarbejdet med netværkene. Det er fint at det bliver undersøgt. Der er brug for retningslinier, som også er etisk forsvarlige. Der burde stilles krav til sundhedsforsikringer om, at behandlingen varetages af specialistgodkendte psykologer. At der er en del administration i de tilfælde hvor et forsikringsselskab dækker udgifterne og at det tager lang tid at få sine penge. Jeg synes det vil være relevant at tale om prisdumpning. Det er et liberalt marked, men netværkene er meget store og "dikterer" prisen. Det er min generelle opfattelse, at netværkene er et filter nedbringer psykologens indkomst. Og at sundhedsordninger er med til at fjerne kl.s ansvar for sig selv. Jeg oplever en del telefoniske forespørgsler eller via mail om jeg er tilknyttet dette eller hint netværk. Jeg må her afvise klienterne. Det er ikke et problem for mig, jeg har klienter nok, men det kan være det for klienterne, der må finde en anden eller betale fuld pris. Jeg har haft klienter henvist, som ringer og melder afbud inden opstart, fordi deres forsikringsselskab har egne psykologer tilknyttede Det undre mig, at det er lovligt fra forsikringens side at kræve, at de skal have en henvisning. Det presser psykologer uden ydernummer og giver et unødvendigt pres på midlerne fra regionen. Jeg mener klart, at der finder et misbrug af henvisningerne sted fra flere af forsikringernes side Jeg har efterhånden trukket mig ud af de fleste netværk, jeg har været medlem af, fordi jeg synes, de søger at lægge forskellige begrænsninger eller dikteringer på mit faglige virke Vigtigt at man kan melde fra i forhold til netværkerne. Jeg mener, at netværkernes monopol er uetiske og utidssvarende i 2014, hvor samfundet fokuserer på frihed til selv at vælge. Der er ingen grund til at netværkerne skal tjene på os psykologer. Vi er autoriserede og mange er specialister i psykoterapi og er derfor kompetente til at modtage klienter uden om netværker Rigtig godt om psykolog foreningen kan tage fat i denne problematik. Side 16 af 18

18 Positive kommentarer til netværkssamarbejde Kritik af undersøgelsen samt praktiske kommentarer Godt at I interesserer jer for området. Især tænker jeg det er væsentligt at få belyst forholdet omkring hvor mange forsikringsklienter, der bliver bedt om at få en henvisning for på denne måde at blive billigere for selskabet. Det er godt at dette belyses. Da det er min klare oplevelse, at sundheds forsikringer skaber øget ulighed i sundheds systemet. Mange i gode job med høje lønninger er omfattet af disse ordninger og kan få behandling inden for en uge, mens lavtlønnede, uddannelses søgende og folk på overførsels indkomster må betale fuld pris og yderligere sættes tilbage på ventelisterne. Jeg har i flere tilfælde oplevet, at jeg, selvom jeg ikke er med i et netværk, har haft et samarbejde om dækning via en klients sundhedsforsikring fra et netværk som et enkeltstående samarbejde. Og dette har fungeret rigtig godt. Mange af spørgsmålene var ikke relevante for mig fordi jeg ikke længere er med i netværk. Mit svar på sidste spørgsmål er relateret til da jeg tidligere var med i netværk. Jeg tror at usikkerhedsmomenterne ved jeres undersøgelser er store - grunder sig for meget på skøn Vores besvarelser afhænger af, om vi er fastansatte netværkspsykologer - eller som mig blot bliver lønnet fra time til time. Det gør det jo lettere for mig at sige nej til opgaver fra netværksfirmaerne, og derfor oplever jeg mig ikke så fanget i deres krav og fiduser... Side 17 af 18

19 Bilag 1: Introtekst til undersøgelse Stadig flere psykologer samarbejder med såkaldte netværksfirmaer, der formidler kontakt mellem de klienter, der er dækket af en sundhedsforsikring og de psykologer, der er tilknyttet deres netværk. I den forbindelse arbejder foreningen målrettet på, at foreningens medlemmer sikres de bedst mulige vilkår, at kvaliteten i psykologydelserne er høj, og at sundhedslovgivning, etiske principper og praksisoverenskomsten overholdes i forbindelse med samarbejdet. Vi er blevet opmærksomme på, at de aftaler, der er indgået i samarbejdet med nogle netværksfirmaer medfører, at praksisoverenskomstens bestemmelser ikke overholdes. Praksisoverenskomsten forudsætter, at klienten har frit psykologvalg en bestemmelse som også fremgår af sundhedsloven. Eksemplet er følgende: Du er privatpraktiserende psykolog med ydernummer og har en klient i behandling. Klienten bliver under forløbet opmærksom på, at det er muligt at få forsikringen til at dække udgifterne til psykologen, idet klienten har en sundhedsforsikring. Klienten retter henvendelse til sit forsikringsselskab, som har en aftale med et netværk. Netværket har tilknyttet en gruppe privatpraktiserende psykologer, som modtager forsikringssager via netværket. Situationen er den, at du ikke er med i dette netværk. Derfor bliver din klient tvunget til at skifte psykolog, hvis forsikringen skal dække psykologudgifterne. Klienten kommer dermed i klemme, idet denne ikke har mulighed for at fortsætte sin igangværende behandling hos dig med betaling fra forsikringsselskabet. Klienten må derfor skifte til en netværkspsykolog, og dermed i nogle tilfælde starte behandling op på ny eller alternativt gå glip af dækningen fra forsikringsselskabet. Dette spørgeskema handler om psykologers samarbejde med netværksfirmaer og søger blandt andet at belyse omfanget af ovennævnte problemstilling. Dine besvarelser vil blive anonymiseret. Vi er opmærksomme på, at det ofte forekommer, at forsikringsselskabet anviser en klient til en psykolog, der er en del af det netværk, som forsikringsselskabet arbejder med. Dette mener vi også er en begrænsning af det frie psykologvalg. Dog kan omfanget af denne udfordring ikke måles ved denne undersøgelse. Side 18 af 18

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2015 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2013 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser

Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 Mølholm Sundhed Arbejdstid: Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser Forsikringsbetingelser 1. januar 2014 1 Hvem er omfattet: Alle

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING codan care BEHANDLINGSFORSIKRING Codan Forsikring A/S Gammel Kongevej 60 1790 København V Tel 33 55 55 55 www.codan.dk 2 Codan Care Codan Care 3 Ventetid på behandling kan blive et stort problem For din

Læs mere

Bedre Helbred Eksklusiv

Bedre Helbred Eksklusiv Bedre Helbred Eksklusiv Abonnementsbetingelser 1. januar 2012 MØLHOLM Forsikring A/S Finlandgade 1 5100 Odense C Tlf.: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 1 Hvem er omfattet: Alle medarbejdere der har en Mølholm

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010

Mødereferat. Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH. Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Mødereferat Referat af møde for kontaktpersoner for Selvstændige Fysioterapeuter Uden OK 22. Juni 2010 i KBH Dato for udarbejdelse: 06-07-2010 Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan

Læs mere

Sundhedsforsikring vilkår - private

Sundhedsforsikring vilkår - private 1. Udbyder 1.1 Doctorservice Sundhedsforsikring udbydes af. 1.2 har fysisk adresse på Flæsketorvet 68,1., 1711 København V, CVR-nummer: 29525129. 1.3 Den erhvervsmæssige hovedaktivitet hos er lægefaglig

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning

Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsmateriale til indhentning af tilbud på behandlingsordning Udbudsbeskrivelse: Frederikssund Kommune ønsker at etablere en behandlingsordning med virkning fra 1. januar 2009. Aftalens forventede løbetid

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4

Region Midtjylland Sundhed. Referat fra. mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. marts 2012 /CLAJEN Referat fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 1. marts 2012 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt Rapport Kræftens Bekæmpelse Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt - En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser Maj 2009 Patientstøtteafdelingen 1 Indledning

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse

Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Vasketøjsprojekt i Varde Kommune ~ analyse Indholdsfortegnelse 1. Konklusion...1 2. Indledning...2 3. Brugerundersøgelsen...2...2 Resultater af brugerundersøgelsen...2 Hvordan håndteres vasketøj, hvis

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer

Dansk Psykolog Forening 2011. Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende. psykologer Dansk Psykolog Forening 2011 Omkostningsundersøgelse blandt privatpraktiserende psykologer For regnskabsåret 2009 Indledning Undersøgelsens forudsætninger Omkostnings- og indtjeningsundersøgelsen 2010

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen

Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Notat Dato 4. marts 2013 MEB Side 1 af 9 Undersøgelse: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen Socialpædagogernes Landsforbund (SL), HK kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) har

Læs mere

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft

Sundhedssikring giver virksomheden. et ekstra løft Sundhedssikring giver virksomheden et ekstra løft Sundhedssikring i Topdanmark Vi er ikke bange for at kalde vores sundhedsforsikring for markedets bedste. Hos os er dag til dag-service, fleksibilitet

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b

Brugerundersøgelse af tilskudsordninger. Kunstrådet. Kvantitativ undersøgelse. Udarbejdet for Kunststyrelsen. Job nr. 13087b 150 150 Brugerundersøgelse af tilskudsordninger Kunstrådet Kvantitativ undersøgelse Udarbejdet for Kunststyrelsen Januar 2006 Job nr. 13087b Side 2 Indhold FORMÅL OG METODE...3 BAGGRUND OG FORMÅL...3 METODE...3

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006

Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse af tilfredsheden blandt brugerne af Tandlægevagten i Frederiksborg amt 2006 TANDLÆGESKOLEN - Københavns Universitet - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Afdeling for Samfundsodontologi og Videreuddannelse Tandlægevagten Frederiksborg Amt Rapport vedrørende resultater fra undersøgelse

Læs mere

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio.

KIROPRAKTOR. Samarbejdsaftale. mellem. [CopenFysio ApS ] [ ] CopenFysio Aps. Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø, Tlf. 70209499 www.copenfysio. KIROPRAKTOR Samarbejdsaftale mellem [CopenFysio ApS ] & [ ] 1. PARTERNE Mellem CopenFysio ApS Dampfærgevej 3, 5 sal. 2100 København Ø CVR nr. 29 30 69 15 (i det følgende benævnt Virksomheden) og Navn CPR-nr.

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale

Årsberetning 2012. Region Hovedstadens Patientkontor. Patientkontor Region Hovedstaden. Koncern Organisation og Personale Årsberetning 2012 Patientkontor Region Hovedstaden Koncern Organisation og Personale Region Hovedstadens Patientkontor Årsberetning 2012 Februar 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Om patientkontoret...

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti

SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti SUNDHEDSFORSIKRING med behandlingsgaranti HVAD GØR DU når du får en skade eller bliver syg? Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden. På www.mølholm-forsikring.dk

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN

STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN STØRRE VALGFRIHED OG FLEKSIBILITET I BØRNE- OG UNGDOMSTANDPLEJEN - implementering af lov om tandpleje 2006 Større valgfrihed og fleksibilitet i børne- og ungdomstandplejen - implementering af lov om tandpleje

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING

MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING MØLHOLM BEHANDLINGSFORSIKRING KÆRE MEDLEM Fængselsforbundet har samarbejdet med Willis og Mølholm Forsikring om en behandlingsforsikring siden 2003, hvor Fængselsforbundet indgik den første aftale, sammen

Læs mere

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige

Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige sundhedsforsikring Sundhedsforsikring til kost- og ernæringsfaglige Men vi har måttet sande, at samfundet ændrer sig, og behovet for behandling bliver større og større. Gabet vokser mellem danskernes efterspørgsel

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Virksomhedstilfredshed 2010

Virksomhedstilfredshed 2010 Virksomhedstilfredshed 2010 Spørgeskema Tekniske Skoler Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har med elever/lærlinge inden for

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING)

TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) TILMELDING TIL DANICA SUNDHEDS- SIKRING (ÆGTEFÆLLE/SAMLEVER ORDNING) Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 11 25 25 Gruppeordning gennem Arbejdsgiver CVR-nr. Medarbejders navn

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for revisorer

Professionel ansvarsforsikring for revisorer 1. Begæring om forsikringstilbud Professionel ansvarsforsikring for revisorer Virksomhedens navn: Virksomhedens CVR-nr. Telefon nr.: Virksomhedens adresse: Kontakt person: E-mail adresse: 2. Virksomhedsoplysninger:

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis?

De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? De nye sygefraværsregler hvordan håndteres de i praksis? Workshop nr. 120 AM 2010 Mandag den 8. november kl. 11.00 12.30 Dagens temaer Lovgivning Krav om sygesamtalen indenfor 4 uger Fastholdelsesplan

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Ansatte i praksissektoren

Ansatte i praksissektoren Ansatte i praksissektoren Udarbejdet af Scharling Research For Danske Fysioterapeuter, Maj 2006 scharling.dk 1 1. Metode Der er indkommet besvarelser i alt. Databehandlingen og afrapporteringen er foretaget

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr.

sundhedsforsikring Jeg ønsker at blive tilmeldt Kost & Ernæringsforbundets frivillige sundhedsforsikring. Adresse Dato og underskrift Navn Medlemsnr. Blanketten skal indsendes til Kost & Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S. Hvis Kost & Ernæringsforbundet har modtaget blanketten inden den 15. i måneden, træder sundhedsforsikringen

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven

Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Nyborg marts 2015 Fastholdelsesforløb med fokus på kerneopgaven Erfaringer fra Tidlig Indsats i Københavns Kommune Program Tidlig Indsats samtaler med fokus på fastholdelse Vigtige principper i fastholdelsesarbejdet

Læs mere