Fællesmøde d kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesmøde d. 17-10-2013 kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM. 2) Valg af referent KLM"

Transkript

1 Fællesmøde d kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer MJM 2) Valg af referent KLM 3) Valg af to stemmetællere Kate og Kathrine 4) Godkendelse af dagsorden Vedtægtsændringer og Beslutningsforslag byttes om i rækkefølgen, Vaskemaskinerne tages først. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet Aslak stillede forslag til budgettet om at scooter og knallertskur blev fjernet fra budgettet. Blev nedstemt det er dog ikke ført til referat i beslutningsreferatet. MJM ønsker efterfølgende at nedstemte forslag budgetteres. 6) Beretninger a. Kassereren På budgettet s. 30 i Fiset står der for krea kr i august det er motionsgruppen. b. Afdelingsbestyrelsen og AUBs bestyrelse: Huslejestigning: 1. Udkast til varsling fra KKIK: 30kr for varme, 50kr for el. MJM fik dette meget sent. El aconto skal følge de almindelige stigner der er på el- prisen. Aconto for varme er trukket ud af regnskabet og el er på 30kr. Uddannelsesfradrag er generelt faldet. Radonmåler: For højt Radon- niveau øger risikoen for lungekræft. Der er målt i nogle lejligheder og enkelte har et for højt niveau. Der er derfor købt en radonmåler som kan udlånes. Se s. 21 i oktober- fiset. Cykelskure: forbereder oprydning i cykelskure. Der er mærket nu, samles i starten af november. Brande: Forsikringsselskab har bedt os om at sætte selvrisikoen op fordi brandene var så dyre. Der forhandles med forsikringsselskabet. Generalforsamling: Deadline for punkter på søndag. Antenne: Boxer er ved at trække sig ud af antenneanlæg. Boxer har forhandlet med Viasat, og har sagt til os at de vil trække sig ud af vores antænneanlæg. Vi kan derfor ikke længere få boxer- abonnement på foreningsaftale. Det er meningen at vi så skal have egen stueantenne hvis vi vil have boxer men indtil nu er signalet i antennestikket; vi ved bare ikke om det fortsætter.

2 c. Byggesagsudvalget: tages mere grundigt efter fællesmødet. Kort: har fundet rådgivende ingeniørfirma, Danacon A/S. Der er en tidligere beslutning om at vi skal stile imod tagpap til de nye tage. Ingeniørerne mener at vi skal kigge på ståltage i stedet for, da det ellers ikke hænger sammen økonomisk. Dette bliver stillet som ændringsforslag til GF. 2- værelses: Vinduet i køkkenet er meget utæt. Arkitekterne mener det er synd at fjerne dagslys. Der er snak om at fjerne det yderste skab over vinduet i køkkenet og flytte vinduet højere op. Der er høring i januar. 7) Nyt fra grupper a. Netværksgruppen: V. Tonny: Opdateret virtuelt miljø oversat til at der er sket nogle tekniske ting. De har fået nyt lokale ved siden af deres servere. Ligger i forhandling med 2 om opdatering af vores internetlinier. De er begge billigere end det vi har nu, med bedre båndbredde. Lige pt er vi på max i vores udgående båndbredde. b. Radiogruppen: Claus, De er startet op igen. 4 medlemmer, deres netradio er oppe og køre, og på deres facebook- gruppe kommer der info om det. c. Musikgruppen: V. Johanne. Der er indkaldt til akutmøde, i morgen fredag i mødelokalerne. d. Motionsgruppen: Ønsker muligvis andet nøglesystem. Skal der søges på FM eller GF? Torben: Det kan nok kombineres med det nye system med vaskemaskinerne. Hvis udgifterne antages til at være under 5.000kr kan det vedtages på FM. 8) Vedtægtsændringer a. Facebook- regler. Når injuirerende kommentarer/ opslag slettes bede hele tråden gemmes til senere bevis. Katja Grith beder om at det ikke er hele tråden der slettes hvis der blot er 1 kommentar der overtræder reglerne. Evt. blot slet kommentar. Ændringsforslag til 2: Omtale af 3. persons fulde navn er tilladt såfremt at vedkommende tagges så personen får en besked om indlægget. Omtale af andre personers adresse eller telefon nummer er ikke tilladt. Afstemning om facebook- regler: For: 19 Imod: 3 Blank: 4 Vedtaget. 9) Beslutningsforslag

3 a. Depositum på nøglebrikker: Regning fra AUB på kr for indkøb af nøglebrikker. De første 100 stk havde AUB betalt, efterfølgende skulle beboerforeningen selv betale. Det vidste kasseren ikke. Forslag til forslag 2: deadline for betaling den 31/ Ændringsforslag: Skal også inkludere tillidsvalgte og ansatte? Tillidsvalgte og ansatte skal fritages: For 17. Imod 15. Fritages. Forslag 2 til afstemning: For: 14. Imod: 13 Forslag 2 er vedtaget med deadline 31/ b. Krea- gruppen - Ekskludering af Dudie Christina Julie Arndt Ankesag. Blank: 5. Nej: 14. Ja: 16. Dudie fortsætter i Kreagruppen. c. Nye maskiner til fællesvaskerierne i. Skal der indføres tvungen sæbedosering? I så fald er det allergitestet sæbe der puttes i. Der sendes automatisk besked til leverandøren når der mangler 1/3 af sæben. Iben: Hvad med dem der vasker uld? Der er også sæbe til uld hvis det er tvungen. Der er også mulighed for ekstra sæbe. Man kan også fravælge den tvungne sæbe, så skal der bruges sæbebold. Hvad er prisforskellen på med og uden tvungen sæbedosering? Torben kan ikke svare pt. men vil undersøge det. Hvis man fravælger sæben og kommer med egen vaskebold så bliver det billigere. - Ændringsforslag (Martin 5-90) om at halvdelen af maskinerne ikke skal have tvungen sæbedosering. Der stemmes om: Alle maskiner skal have tvungen sæbedosering. For: 23 Imod: 13 Blank: 2 Besluttet: Alle maskinerne skal have tvungen sæbedosering. ii. Skal der indkøbes elektriske strygeruller? Pris omkring kr. i første omgang kun i 1 vaskeri. For: 0 imod: 30 Blank: 2 Bortfalder. 10) Bevillinger a. Kulturfestgruppen i kr i ekstrabevilling. For: 25. Imod: 1. Blank: 1.

4 Vedtaget. ii. Gruppelokale. Frafalder. 11) Besættelse af tillidsposter 12) Eventuelt a. 3 medlemmer af afdelingsbestyrelsen/ AUBs repræsentantskab Christina Dudie Arndt Katja Grith Martin: Beboerkort forevises ikke når hentes nøgler. Når Hønen ikke gør det får de slag. DET SKAL HÅNDHÆVES at det skal bruges! Skal beboerkortet bruges for at melde sig ind i en gruppe? Ja. Vedtægterne skal lige gennemlæses. Hvis der er nogen der synes at vedtægterne ikke er dækkende, kan der stilles ændringsforslag. 13) Evaluering Der skal anskaffes en klokke til ordstyreren Tidsgrænse? Det er meget meget længe siden der har været så mange mennesker og det har varet så længe Evt. slutte klokken 10? Næste fællesmøde er den 19/ Deadline for punkter er den 23/11-13 kl. 13. Punkter sendes til eller afleveres i beboerkontoretspostkasse uden på center 1. Hvis du vil have hjælp til at formulere et forslag er du velkommen til at skrive til afdelingsbestyrelsen: - men gør det i god tid inden ovennævnte frist.

5 Bilag 9a) Facebook-regler 1: Salg af euforiserende stoffer samt indlæg med relation til euforiserende stoffer er ikke tilladt. 2: Omtale af 3. persons fulde navn samt adresse eller telefon nummer er ikke tilladt. 3: injurierende udsagn om 3. person er ikke tilladt Derudover ligger det implicit, at dansk lovgivning skal overholdes i ordlyden af posterne i gruppen. Det er udelukkende administratorne af gruppen der vurderer hvorvidt ovenstående regler er overtrådt. Dette er de pt gældende regler og det er dem jeg vil foreslå vi beholder. Der er en del uro omkrig disse regler hvorfor jeg vil sætte pris på vi drøfter disse og tager en beslutning om disse regler på fællesmødet. Bilag 10a) Nøglebrikker De første 100 nøglebrikker blev indkøbt af AUB, men fremover skal beboerforeningen selv betale. Der er lige blevet indkøbt 100 nye nøglebrikker til en pris af 137,50 stykket. Hvis vi ikke kommer depositum på disse brikker vil beboerne ikke have noget incitament til at returnere dem og dermed efterlade beboerforeningen med færre brikker og udgifter til indkøb af nye. Jeg mener dog at tillidsvalgte og ansatte i beboerforeningen skal friholdes for et sådant depositum. Forslag 1. Der skal fremover betales 150,00 i depositum for en nøglebrik. Tillidsvalgte og ansatte friholdes for depositum. Forslag 2. Der skal med tilbagevirkende kraft betales 150,00 i depositum for en nøglebrik. Tillidsvalgte og ansatte friholdes for depositum. Forslag 2 indebærer at nuværende ikke- tillidsvalgte gruppemedlemmer får lukket deres nøglebrik, og at den først bliver genåbnet når depositum er indbetalt.

6 Bilag 10b) Ekskludering - ankesag Brev til Dudie Christina: Hej Dudie Christina Julie Arndt Morbærhaven 5. september 2013 Kreagruppen har på mødet 3/8 valgt at ekskludere dig. Eksklusionen sker ifølge kreagruppens vedtægter 7. Eksklusionen sker som reaktion på adskillige overtrædelser af kreagruppens vedtægter 6c. Ifølge vedtægternes 7 kræver en eksklusion at 2/3 af de fremmødte stemmer for denne. Der var 10 deltagende til mødet, og beslutningen var enstemmig. Kreagruppens vedtægter kan findes på og- vedtaegter/single- regulation/article/krea/ Et eksempel på overtrædelserne på facebook er en kommentar som "Haha, Tuska :D Den kommentar gjorde mig glad.. Men vær nu ikke så sur bare fordi jeg ikke deler fetish med dig og har afvist dig seksuelt ved at nægte at slikke din røv:p", samt utallige diskussioner til møder, hvor folk er begyndt at fravælge mødernei, eller udmelde sig helt af gruppen. Dette ser vi ikke som holdbart i længden, og vi ser derfor ingen anden udvej. Indholdet fra din kasse i krealokalet er pakket ned og kan afhentes på beboerkontoret i dettes åbningstid. Har du andet i lokalet der tilhører dig, er du velkommen til at henvende dig på så vi kan aftale en overdragelse af dette. Med venlig hilsen Kreagruppen Mail fra Dudie Christina: Jeg ønsker at klage over denne ekskludering på baggrund af: 1. Der findes ikke regler og vedtægter for brugen af facebooksiden- MBH kreagruppe. 2. Jeg har haft en diskution til et kreamøde, fordi jeg ytrede mig om gruppens vedtægter og ønskede at ændre dise så medlemmerne i gruppen skulle være mere aktive end de skal ifølge de nuværende vedtægter. Jeg mødte modstand og valgte at uddybe min argumentation for ændring i vedtægterne, da jeg til tider kan have svært ved at formulere mig helt præcist, og andre ofte misforstår meningen i hvad jeg mener. Ved fortsat modstand til mit forslag valgte jeg at droppe det uden yderligere diskussion. 3. I brevet beskylder kreagruppen mig for, at medlemmer er begyndt at melde sig

7 ud af gruppen og fravælge at deltage i møderne. Jeg har ikke set dokumentation på dette, og mener at dette er en påstand. Samt kan jeg ikke se grundlag for, at medlemmer skulle melde sig ud af gruppen, når jeg ofte er ligeglad med hvad gruppen beslutter på møder og jeg ofte ikke siger noget, hvis ikke dette er relevant. 4. Jeg har på intet tidspunkt fået en advarsel og blevet informeret om, at de mener jeg overtræder nogle regler. Ekskluderingen kommer efter min mening ud af den blå luft, og på baggrund af nogle uoverensstemmelser på facebooksiden, som der tidligere nævnt ikke findes vedtægter og regler for brugen af denne. 5. 6c "en god omgangstone" er subjektiv, og uden min inddragen i/information om hvad kreagruppen mener er en god omgangstone, kan jeg ikke se at jeg har overtrådt denne regel, da jeg selv mener at jeg har en god omgangstone når jeg færdes i krealokalet. Brevet er desuden ikke blevet underskrevet men blot signeret "kreagruppen" med computerbogstaver.. Ydermere har jeg ikke selv været fremmødt til kreamødet d. 3/9-13, og jeg har derfor ikke haft mulighed for at forsvare mig i denne sag. Tidligere d.d. har jeg været i kreagruppen for at hente de resterende ting, som ikke er blevet pakket ned og afleveret på beboerkontoret, og her virkede min nøgle. Jeg blev mødt af 3 hunde i krealokalet, hvoraf den ene hund gentagne gange sprang op ad mig. Jeg er rigtig ked af at blive ekskluderet kreagruppen, da jeg har nydt at gøre brug af lokalet til kreative formål. Samt er jeg ked af, at kreagruppen ekskluderer medlemmer bl.a. på baggrund af noget, som sker på facebook, samt uden yderligere documentation for overtrædelser af vedtægter og uden at give en advarsel. Med venlig hilsen Christina Arndt, morbærhaven 5-41.

8 Bilag til 10c i) Nye vaskemaskiner De nye vaskemaskiner er forberedt for sæbedoseringsanlæg. Dvs. at der kan opsættes en sæbeautomat, som er tilsluttet vaskemaskinen og automatisk tilfører vaskemaskinen sæbepulver. Skyllemiddel kan tilvælges fra vask til vask hvis brugeren ønsker det. Det sæbemiddel og skyllemiddel som vi putter i anlægget vil være allergi- testet, - altså noget i stil med mærket "Neutral". Forslaget går ud på gøre brugen af sæbedoseringsanlægget obligatorisk så brugerne ikke selv kan putte vaskepulver og evt. skyllemiddel i maskinens sæbeskål. Begrundelsen er at erfaringen fra de nuværende maskiner viser, at sæbeskålen ikke altid bliver skyllet helt ren. Selvom den næste bruger derfor vælger allergi- testet vaskemiddel kan han risikere at få rester af forrige brugers vaskepulver og skyllemiddel i sin vask - og det kan hos nogle fremkalde allergiske reaktioner." Bilag 10c ii) Strygeruller En elektrisk strygerulle er en slags stort strygejern, særligt egnet til brede stofbaner som f.eks. sengetøj, duge og gardiner. Det ser ud til, at der er lidt penge til overs i budgettet, og vi foreslår derfor, at der købes strygeruller. Strygeruller i "fællesvaskeri- kvalitet" koster kr. og kan integreres i betalingssystemet, så brugen af strygerullen altså afregnes over huslejen på samme måde som brugen af vaskemaskiner og tørretumblere. 11a - i) Kulturfesten - Ekstrabevilling På trods af kulturfesten blev afviklet med stor succes, har vi desværre også måtte erkende at vi har overskredet budgettet en smule. Det skyldes en kommunikationsfejl med vores vagtleverandøre, som sendte os en ekstraregning på lidt over Derfor søger kulturfestgruppen en ekstrabevilling på a ii) Kulturfestgruppen - Gruppelokale Kulturfestgruppen er nået til det punkt, at det kunne være rart at have et lokale hvor alle vores administrative ting kan holde til, vi kan holde møder og arbejde i. Derfor vil vi gerne bede om et gruppelokale, gerne hvor der er mulighed for at sidde i rare omgivelser.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent.

Dagsorden. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 1) Valg af ordstyrer. Natacha 16-18. 2) Valg af referent. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Natacha 16-18 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Robin 4-13, Katrine 19-44

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2014 Søndag d. 9. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven 2013. Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2013 Søndag d. 10. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven

Generalforsamling. i Beboerforeningen Morbærhaven Generalforsamling i Beboerforeningen Morbærhaven 2012 Søndag d. 11. november kl. 11.00 i Fællessalen, Center 4, 1. sal Alle beboere har adgang, men husk gyldigt beboerkort eller huslejekvittering for november

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 1. august 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet

Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra december fællesmødet Fællesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014

Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 20. februar 2014 Fællesmøde d. 24.04 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen

Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen Referat af Beboermøde & Ekstraordinær Generalforsamling Søndag d. 07/04 2013 Kl. 15.30 i aktivitetszonen ~ 1 ~ Beboermøde Valg af dirigent og referent Formand for BrKr, Thomas Ehlers: Indstilling af Cæcilie

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 05-02-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 5. februar 2015 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012

Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Andelsboligforeningen KIRSTEN KIMERS GAARD Højdevej 31, st. th. 2300 København S Referat af generalforsamling den 29. maj 2012 Til generalforsamlingen var der 26 andelshavere til stede ud af i alt 158,

Læs mere

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus

Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2011 4. Budget 2012 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet

Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Referat fra ordinært beboermøde den 11/11 Centerbygningen, Trørød Kollegiet Rådsmedlemmer til stede Cecilie Vej-Hansen (CVH), 19C Dennis Schwartz Knap (DSK), 20B Solvej Hansen (SH), 15F Marie Viholt Oxfeldt

Læs mere

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5)

Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. a. Prisen for leje af festlokalet. Billag 1 (Morten 12-5) Fællesmøde d. 16. juni 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 6. juni 2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: MJM, KDP, KA, KLM, KL, LM, MM Afbud: KFG Fravær: TBB, PTX, JJS, CF, KVF Gæster: Torben (TBG) Kategorier

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere