UniSoft Kinetico Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniSoft Kinetico 30-60-90. Brugermanual"

Transkript

1 1 13 Udgave: Februar 2011

2 Indhold 1. Generelt en Teknologisk baggrund Garanti Advarsler Generelt Montering & igangsætning Lækage og overløb Tryk Korrosion Produktet Anvendelsesområde Tilpasning af produktet Identifikation af produkt Forberedelse af produktet til anvendelse Transport Montering & drift Specifikationer Dimensioner Forsyningsdata Driftsdata Betjeningsvejledning Normal betjening Fejlsøgning Vedligeholdelse Bortskaffelse Udgave: Februar 2011

3 1. Generelt 1.1 en Denne brugermanual gælder for UniSoft Kinetico serien og henvender sig til slutbrugeren. For mere detaljeret information vedr. montering, indregulering, service og problemløsning, henviser vi til specialiseret dokumentationen henvendt til den instruerede bruger. en bør gennemlæses grundigt, inden anlægget tages i brug. Ophavsretten tilhører firmaet Guldager A/S. Kopiering er kun tilladt til eget brug. Denne brugermanual er udarbejdet specifikt for UniSoft Kinetico serien og skal opbevares synligt nær anlægget. Komplet dokumentation bør følge produktet ved eventuelt ejerskifte. Hvis der skulle blive fremstillet tillæg til denne manual, bør de opbevares sammen med manualen. Er der spørgsmål til manualen eller til driften af anlægget, står vi altid til rådighed med yderligere oplysninger. Guldager A/S Hejrevang Allerød Telefon: Hjemmeside: Forsidebillede: UniSoft Kinetico Teknologisk baggrund 3 13 Udgave: Februar 2011

4 Vands hårdhed er bestemt af større eller mindre mængder af calcium og magnesium, der opløses i vandet, efterhånden som regnvand trænger ned gennem jordlagene, for til sidst at ende i grundvandslagene. Ved hjælp af ion-bytning fjerner UniSoft blødgøringsfilteret disse calcium- og magnesiumsalte, der ellers vil udfælde sig som kalkbelægninger i varmtvandssystemet, især på varmelegemer og i vekslere, samt i rør, ventiler og pumper. Når anlægget har blødgjort en bestemt mængde råvand, er filtermaterialet mættet med calcium- og magnesiumsalte, og anlægget skal nu regenereres med en saltopløsning. Denne saltopløsning uddriver de opsamlede calcium- og magnesiumsalte, som sendes til afløb. Samtidig oplades filtermaterialet, som så igen kan blødgøre en bestemt mængde kalkholdigt råvand. Principskitse af blødgøringsanlæg 4 13 Udgave: Februar 2011

5 1.3 Garanti Guldager A/S yder en garanti på 12 måneder på samtlige af anlæggets mekaniske komponenter samt på anlæggets mekaniske konstruktion. Garantien er gældende fra overdragelsesdatoen. Inden for denne periode udbedres eller efterleveres alle komponenter, der måtte blive ubrugelige på grund af fejlkonstruktion, materialefejl eller mangelfuld udførelse. Undtaget herfor er defekter, grundet fejltilslutning eller forsyningssvigt. Guldager A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af leverancen efter overtagelsen: a. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens leverancen er i køberens besiddelse, b. på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af leverancen forårsager. I intet tilfælde er leverandøren ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Garantien bortfalder såfremt der foretages ændringer på anlægget uden skriftlig godkendelse af Guldager A/S. Ligeledes bortfalder garantien, såfremt der monteres uoriginale reserve- og sliddele. 1.4 Advarsler Generelt Anlægget må kun benyttes såfremt anlægget er i forsvarlig stand og kun til anlæggets normale anvendelsesformål, se 1.5. Ved ukyndig anvendelse er det til trods for alle tekniske sikkerhedsanordninger, personligt beskyttelsesudstyr og optimale organisationsmæssige forholdsregler, ikke muligt helt at udelukke skade på materiel, eller endda personskade Udgave: Februar 2011

6 Skulle der trods alle sikkerhedsforanstaltninger opstå et uheld, skal Guldager A/S informeres, således at vi med henblik på afklaring af årsag, kan gennemgå forholdene på anlægget, så eventuelle eksisterende rest risici kan reduceres til et minimum Montering & igangsætning Montering skal foretages af autoriseret personale og overholde gældende lovgivning samt anvisninger på Guldagers monteringsvejledning. Igangsætning bør foretages af instrueret personale iht. Guldagers igangsætningsmanual Lækage og overløb Potentiel ødelæggelse ved lækage og overløb bør minimeres ved at holde gulvarealet omkring anlægget frit. Installationen bør tilpasses behovet for sikring mod lækage og overløb, ift. placering og fastgørelse af slanger, samt evt. montering af lækagealarm Tryk Ved arbejde på anlægget, skal der være lukket for vandforsyningen og installationen skal være trykaflastet Korrosion Vi anbefaler at der for optimal bestandighed af rørsystemer af varmgalvaniseret stål iblandes råvand til ca. 5 dh. Se afsnit Udgave: Februar 2011

7 2. Produktet 2.1 Anvendelsesområde UniSoft Kinetico serien kan leveres i flere størrelser og kapaciteter og bruges til at fremstille blødgjort vand til forskellige formål. Eksempler på anvendelsesområder kan være: Brugsvand Vaskerier Industri Fødevareproduktion Bryggerier 2.2 Tilpasning af produktet Det enkelte UniSoft Kinetico filter er nøje dimensioneret ift. hårdhed, kapacitet og flowforhold. Såfremt anlægget ønskes benyttet andetsteds, skal egnetheden af anlægget ift. opgaven vurderes og som minimum indreguleres af instrueret personel. 2.3 Identifikation af produkt UniSoft Kinetico serien består af 3 størrelser filtre fremstillet af glasfiberarmeret polyester. De 3 størrelser har ens automatik monteret og kan identificeres på tankstørrelsen jvf. nedenstående dimensioner (Øxh): Unisoft Kinetico 30: 250 x 1370 mm 60: 320 x 1370 mm 90: 410 x 1650 mm 7 13 Udgave: Februar 2011

8 3. Forberedelse af produktet til anvendelse 3.1 Transport Anlægget transporteres som delvist monterede og præfabrikerede enkeltelementer eller samlinger. Anlægget må ikke udsættes for frost, tryk og stød under transport. Transportvægt for det enkelte anlæg er angivet nedenfor. Unisoft Kinetico 30: 80 kg 60: 136 kg 90: 204 kg 3.2 Montering & drift Der henvises til den medleverede monteringsvejledning, der også kan downloades fra Anlægget bør igangsættes og indreguleres af specialiseret personale. Separat igangsætningsmanual kan rekvireres til brug herfor Udgave: Februar 2011

9 4. Specifikationer 4.1 Dimensioner UniSoft Kinetico Rørtilslutning 5/4 5/4 5/4 Højde h, mm Areal b x d, mm inkl. saltkar Vægt under drift, kg uden saltkar 1080 x x x Udgave: Februar 2011

10 4.2 Forsyningsdata UniSoft Kinetico Max. vandtryk, bar Min. vandtryk, bar Max. vandtemperatur, C El-tilslutning Ingen Ingen Ingen 4.3 Driftsdata ved 20 dh o /lav saltsetting Flow max m 3 /time 2,7-4,3 4,5-6,8 5,2-7,5 Blødgøringskapacitet m 3 /reg 6,7 10,9 16 Tidsforbrug, min/reg Saltforbrug, kg/m 3 0,7 0,6 0,7 Vandforbrug*, L/m *Dette vand indeholder de fjernede kalcium- og magnesiumsalte, og kan betragtes som almindeligt spildevand Udgave: Februar 2011

11 5. Betjeningsvejledning 5.1 Normal betjening Der kan rutinemæssigt udtages vandprøve til kontrol af blødgjort vand med et hårdhedsmålesæt. 1. Anlæg frem (råvand) 2. Anlæg retur (blødt vand) 3. Koldt vand frem 4. Prøvested for kontrol af blødgjort vand enten fra anlæg eller efter opblanding. 5. Afspærring til by-pass. a. Lukket ved kontrol af blødgøringsanlæg. b. Åben ved kontrol af opblandet vand. 6. Blødgjort vand til forbrug Da anlægget regenereres med saltopløsning, er det en forudsætning for normal drift, at der påfyldes salt i tilhørende kar. Saltkaret skal altid være fyldt med saltpoletter til minimum niveauet for vandstanden. Vi anbefaler at saltpåfyldning foregår med intervaller, der gør det muligt at konstatere, at saltet forbruges. Det anbefales at benytte salt af høj kvalitet, sten salt bør ikke anvendes. Hårdhedsmålesæt og saltpoletter kan købes hos Guldager A/S på tlf Anlægget styres udelukkende af vandtrykket. Såfremt vandtrykket forsvinder ved anlægget, genoptager anlægget sin normale drift, når vandtrykket er normalt igen Udgave: Februar 2011

12 5.2 Fejlsøgning Problem Årsag Korrigerende handling Blødgøringsanlægget regenererer ikke Blødgøringsanlægget leverer hårdt vand a. Vandtrykket er ikke højt nok b. Automatikken er defekt a. Bypass ventil er åben b. Intet salt i salttanken c. Hårdhed i råvand er ændret væsentligt a. Der skal være min. 2 bars vandtryk b. Tilkald service a. Luk bypass ventilen b. Tilsæt salt til salttank, og bibehold saltstanden over vandstanden c. Tilkald service, kontroldisk skal skiftes Enheden bruger for meget salt Det blødgjorte vand smager salt a. Vandniveauet i salttanken er for højt b. Anlægget regenerer for ofte a. Afløbet fra anlægget er tilstoppet b. Vandtrykket er for lavt c. Vandniveauet i salttanken er for højt a. Saltventilen skal indreguleres, tilkald service b. Kontrollér ved aflæsning af vandmåler, hvor meget vand der bruges ml. hver regenerering, og tjek med specifikationerne om det stemmer overens. I modsat fald tilkald service a. Rens afløbet og sørg for, at der er frit luftgab mellem afløbsrør og afløb b. Kontrollér at vandtrykket er mindst 2 bar c. Saltventilen skal indreguleres, tilkald service Der er pludselig for stort trykfald henover anlægget Der løber hele tiden vand til afløb For meget vand i salttank Der er utætheder fra samlinger Der kommer en knirkende lyd fra automatikken a. Fremmedlegemer i automatikken, kan forhindre vandets passage a. Automatikken skal adskilles og renses, tilkald service a. Fejl i automatikken a. Automatikken skal adskilles og renses, tilkald service a. Saltventilen lukker ikke a. Saltventilen skal renses og indreguleres, tilkald service tæt b. Omløbere på tilgang til b. Omløbere tilspændes, hvis muligt, ellers tilkald service saltventil i salttank er utætte a. Trykstød, vibrationer o. l. a. Hvis samlingen umiddelbart kan tilspændes, og der er mulighed for det, gøres dette, ellers tilkald service a. Keramikskiven i automatikken sidder forkert a. Automatikken skal adskilles, tilkald service Udgave: Februar 2011

13 6. Vedligeholdelse En til to gange årligt skal saltkarret tømmes helt for vand og eventuelle fastgroede saltrester skal fjernes. For lang levetid og tilsikring af god vandkvalitet i installationen, anbefales det at efterse blødgøringsanlægget mindst en gang årligt. Der kan tegnes servicekontrakt på dette eftersyn ved henvendelse til Guldager A/S på telefon Bortskaffelse Affald i form af plastik, salt- og resinrester kan almindeligvis afleveres på en genbrugsplads og går under småt brandbart Udgave: Februar 2011

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Montage- und Verwendungsanleitung

Montage- und Verwendungsanleitung DE GB FR ES DK www.zarges.de Montage- und Verwendungsanleitung Z00 N 9 w Plattformtreppe, fahrbar w Überstieg, fahrbar w Mobile platform steps w Bridging steps, mobile w Treppen-Podest, fahrbar/mobil w

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Rørcentret,

Læs mere

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009

Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 Oktober 2009 RØRCENTRET Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer Rørcenter-anvisning 015 1. udgave, 1. oplag 2009 Tryk

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere