Tekniske specifikationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske specifikationer"

Transkript

1 Tekniske specifikationer EV-nummer EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit leder 1,5 mm 2 Tilladt omgivelsestemperatur: - i drift 0 C - 50 C - under opmagasinering - 20 C - 60 C Tilladt relativ luftfugtighed 0-90 %, ikke kondenserende Elektrisk beskyttelsesgrad IP 00 irt 30 Mål (B x H x D) 175 x 90 x 35 mm Urprogram: - antal dagprogrammer 7 - antal omskiftningspunkter pr. uge 70 - indstillelig pr 10 minutter - mulighed for ur-aktivering af varmtvandsforsyning Temperaturregulering: - reguleringsprincip modulerende på basis af: - rumtemperatur - udetemperatur - en kombination af de to - reguleringsområde 10 C - 30 C - mindst indstillelige værd 0,5 C - indstilling via urprogram digital - indstilling via manuel betjening analog A /2002

2 A b temperature adjustment knob Temperaturwahlschalter bouton de réglage de la température manopola di regolazione della temperatura Temperatur indstillingsknap Indstillinger på IRT 30 b c d c d e f temporarily reduce the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erniedrigen abaisser temporairement la température du programme riduzione temporanea della temperatura programmata Midlertidig sænkning af programtemperatur temporarily raise the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erhöhen augmenter temporairement la température du programme aumento temporaneo della temperatura programmata Midlertidig forøgelse af programtemperatur adjustable program knob Programmwahlschalter bouton de réglage du programme tasto di programmazione Programdrejeknap day Tag jour giorno Dag CV-menu ØKO-temperatur Tidligere start-opvarmning Type temperaturregulering Type anlæg Varmekurvens startpunkt Varmekurvens slutpunkt Rum-påvirkning Minimal cv-vandtemperatur Min./Maks. indstilling 10 / 25 JA / NEJ RR / WA / WARTC 1/2/3/4/ ikke relevant 10 / / 90 0 / 10 Standard indstilling 16 C JA RR ikke relevant se Tabel A 10 C Deres indstillinger (af installatør) (se afsnit 6.2) B g h time Zeit Heure ora Tid temperature Temperatur température temperatura Temperatur Varmtvand-menu Fremskyndet start varmtvand Forsinket stop varmtvand 0 / / min. 30 min. (se afsnit 7.2) i j vacation Urlaub vacances vacanze Ferie insert Einfügen insérer inserire Indføring Konfiguration-indstillinger PID-Nummer Korrigering af urhastighed Langsom temperaturstigning 1 / 2 / 3-99 / 99 SLO / FAST 1 0 FAST (se afsnit 8.1) 1) remove Löschen effacer Slet 1! heating Heizung chauffage riscaldamento Opvarmning Andre indstillinger Varmt vand Opvarmning TIL / FRA / AUTO TIL / FRA / AUTO TIL TIL (se afsnit 4.6) f g h i j 1) 1! 1# e hot water Brauchwasser eau chaude acqua calda Varmt vand 1# menu Menü menu menu Menu Standard urprogram (se afsnit 4.5) mandag til fredag lørdag og søndag RR / WARTC 21 C 19 C 21 C ØKO 21 C ØKO WA Tabel A Standard indstillinger for forskellige typer anlæg Type installation Startpunkt Slutpunkt Rum-påvirkning 1. Radiatorer 20 C 75 C 6 2. Konvektorer 40 C 90 C 8 3. Termostat-reguleringsventiler i opholdsstuen 30 C 80 C 0 4. Kun gulvvarme (ingen radiatorer eller konvektorer) 20 C 50 C A /2002

3 IRT30_DK.qxd :42 Page 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2 2. Sikkerhedsforskrifter 2 3. Kort beskrivelse af IRT Introduktion Valg af korrekt type temperaturregulering Betjeningselementer Information i displayet 8 4. Betjening Generelt Indstilling af temperatur Indstilling af ur Urprogram Deres eget urprogram Specielle funktioner Installation af IRT Montage Test af termostaten Indstilling af termostaten Indstilling af temperaturreguleringen Valg af type temperaturreguleringen CV-menu Indstilling af varmtvandsforsyningen Kontrol og/eller ændring af indstillinger Varmtvand-menu Konfiguration og kalibrering af IRT 30 styringen Tilpasning af konfiguration Kalibrering Driftsfejl og display kedelkoder Driftsfejl Display kedelkoder Oversigt over anvendte begreber Indeks 45 Tekniske specifikationer Indstillinger for IRT 30 Indholdsfortegnelse - 1

4 IRT30_DK.qxd :42 Page 2 1. Forord Denne vejledning er opdelt i to dele: - vejledning til brugeren (kapitel 1 til 4) - vejledning til installatøren (kapitel 5 til 9) Desuden indeholder vejledningen en oversigt over anvendte begreber (kapitel 10). Denne oversigt består af ord, som ikke bruges i daglig tale. Der er også et indeks (kapitel 11), således at det er nemt at finde et bestemt emne i vejledningen. Når brugervejledningen er gennemlæst, kan De tage IRT 30 varmestyringen i brug. De kan selv indtaste det ønskede program, så De på ethvert tidspunkt af dagen har den ønskede temperatur. I denne vejledning er der taget udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad skal De vide, for at kunne betjene IRT 30? De mere tekniske emner er beskrevet i vejledningen til installatøren. Denne del af vejledningen omfatter også montageog sikkerhedsforskrifter. Installatøren skal også indstille IRT 30. I tilfælde af eventuelle driftsfejl, henviser vi til kapitel 9. De kan også spørge Deres installatør. 2. Sikkerhedsforskrifter - Varmestyringen må ikke skilles ad, og den må ikke tabes på gulvet; varmestyringen indeholder skrøbelige elektroniske komponenter og følere. - Undgå høje temperaturer, fugt og støvede omgivelser. - Til rengøring må der ikke bruges vand eller rengøringsmiddel. Der kan ske kortslutning eller beskadigelse af varmestyringen. - Strømmen til cv-kedlen skal afbrydes, før installationen påbegyndes. Kontroller, om kedlen nu også virkelig er spændingsfri. 2 - Forord

5 IRT30_DK.qxd :42 Page 3 3. Kort beskrivelse af IRT Introduktion IRT 30 varmestyringen er specielt udviklet til brug sammen med kedler med den universelle brænderautomat UBA IRT 30 skal monteres på væggen og forsynes med strøm via en forbindelse til kedlen. Styringen forsynes altså ikke via et batteri. Ved hjælp af et computerprogram får styringen uafbrudt information fra kedlen og omvendt, således at styringen kan give kedlen oplysninger om: - at opvarme huset komfortabelt varmt, - i tide at forsyne vandvarmeren med varmt vand, - at arbejde så økonomisk som muligt. IRT 30 kan programmeres med maksimalt 70 omskiftningspunkter i en uge. Desuden kan omskiftningspunkter ændres, slettes eller indføjes. Omskiftningspunkt Et omskiftningspunkt er en indstilling på varmestyringen. Det er et tidspunkt, hvor De ønsker en anden temperatur. For at indstille det skal De indtaste den ønskede tid og den ønskede temperatur. (i afsnit 4.4 beskrives dette mere detaljeret.) På denne måde kan De opnå en meget detaljeret temperaturregulering i huset. IRT 30 er beregnet til tre typer temperaturregulering: - rumregulering - vejrafhængig regulering - vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation. Den type temperaturregulering, De ønsker, er udgangspunkt for indstillingen af IRT 30. Derfor beskrives disse typer temperaturregulering i næste afsnit. Kort beskrivelse af IRT 30-3

6 IRT30_DK.qxd :42 Page Valg af korrekt type temperaturregulering De tre typer temperaturregulering, som IRT 30 er beregnet til, blev nævnt i afsnit 3.1: - rumregulering - vejrafhængig regulering - vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation. Med hensyn til de sidste to er det nødvendigt, at der placeres en føler til udetemperaturen (et instrument, der måler udetemperaturen og videregiver den til kedlen) på den udvendige side af muren. Det skal være en udemur, som ikke udsættes for direkte sollys. Udeluften skal desuden uhindret kunne cirkulere forbi føleren. Rumregulering Dette er det enkleste reguleringsprincip. Det giver en høj grad af komfort og er meget økonomisk. Hvis anlægget skal fungere ifølge dette reguleringsprincip, skal visse betingelser være opfyldt. Der skal for eksempel være et rum i huset, der er repræsentativt for temperaturforholdene i resten af huset. Det er et rum, hvor f.eks. brændeovnen ikke er installeret, eller hvor en yderdør henh. vinduer ofte er åbne. Et sådant rum kaldes et referencerum. Referencerum Et referencerum er et rum (for eksempel opholdsstuen), hvor den temperatur kan måles, der er repræsentativ for hele boligen. Vi antager, at der også er den samme temperatur i de andre rum (for eksempel køkken, soveværelse etc.). En anden grund til at vælge et bestemt rum som referencerum er, at man for det meste opholder sig i dette rum. Derfor er det vigtigt, at temperaturen i dette rum er omhyggeligt indstillet. Der kan være en lavere (eller højere) temperatur i de øvrige rum. 4 - Kort beskrivelse af IRT 30

7 IRT30_DK.qxd :42 Page 5 Hvad indebærer rumregulering? - IRT 30 måler konstant temperaturen i det rum, hvor den er monteret. - Den målte temperatur sammenlignes med den af Dem ønskede (indstillede) temperatur. - IRT 30 afgør nu, hvor meget kedlen er i drift for at opvarme cv-vandet, således at den ønskede temperatur nås og holdes. - Der beregnes en lavest muligt cv-vandtemperatur, så kedlen ikke er i drift mere end højst nødvendigt. - Generelt kører kedlen et langt stykke tid ved lav effekt. - Dette reguleringsprincip gør, at der næsten altid er varmt cv-vand til rådighed. Hvis der i et andet rum lukkes op for en reguleringsventil, hæves temperaturen derfor i dette rum. Hvornår bruges rumregulering? - Når huset udelukkende opvarmes ved hjælp af radiatorer. Hvornår bruges rumregulering ikke? - Hvis der ikke er et egnet referencerum i huset, hvor IRT 30 kan monteres. - Hvis huset (også) opvarmes med gulvvarme, luftvarme, konvektorer. I de fleste tilfælde vælges der princippet med rumtemperaturregulering. Kort beskrivelse af IRT 30 Vejrafhængig regulering Dette er et reguleringsprincip, hvor cv-vandtemperaturen bestemmes af temperaturen udendørs og af et antal på forhånd indstillede værdier på IRT 30. Dette kan være nødvendigt, hvis der ikke findes et egnet referencerum i boligen. Desuden bruges dette reguleringsprincip i bygninger, hvor rummene skal opvarmes uafhængigt af hinanden (for eksempel alderdomshjem, kontorer etc.). Dette reguleringsprincip kræver dog, at der i hvert enkelt rum er radiatorer med termostat-reguleringsventil, således at temperaturen i de enkelte rum kan reguleres særskilt. I et hus, der opvarmes med gulvvarme, må temperaturudsvingene ikke være for store inde i huset. Dette er desuden en type opvarmning, der opvarmer/afkøler langsomt. I et sådant tilfælde er vejrafhængig regulering en god idé, fordi den kun lader udetemperaturen få indflydelse på kedlens fyringsmåde. Forandringer sker derfor ret gradvist. - 5

8 IRT30_DK.qxd :42 Page 6 Hvad indebærer vejrafhængig regulering? - Kedlens fyring bestemmes af udetemperaturen og visse på forhånd indstillede værdier på IRT 30 varmestyringen. - Når det bliver koldere udendørs, brænder kedlen mere, således at cv-vandet kommer op på en højere temperatur (op til en på forhånd indstillet maksimal temperatur). - Når det bliver varmere udendørs, brænder kedlen mindre, således at cv-vandet kommer ned på en lavere temperatur (ned til en på forhånd indstillet minimal temperatur). - Rummene opvarmes, når cv-vandet uafbrudt pumpes rundt. - Temperaturen i rummene, der skal opvarmes, kan justeres ved hjælp af termostat-reguleringsventiler. Hvornår bruges vejrafhængig regulering? - Hvis der ikke er et egnet referencerum i huset. - Hvis temperaturen i flere rum skal reguleres nøjagtigt. Hvornår bruges vejrafhængig regulering ikke? - Hvis huset ikke opfylder ovennævnte kriterier. Dette princip er ikke så økonomisk og bør derfor kun anvendes, hvis situationen virkelig kræver det. Vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation Dette er egentlig en udvidet vejrafhængig regulering. I første omgang bestemmes cv-vandets temperatur af udetemperaturen og de på forhånd indstillede værdier på IRT 30. Men styringen måler nu også temperaturen i det rum, hvor den er placeret. Denne information bruges til små justeringer af driften af kedlen, således at den ønskede temperatur kan nås. Temperaturen i det rum, hvor IRT 30 er monteret, bestemmes altså af styringen selv.temperaturen i de andre rum kan igen reguleres ved hjælp af termostat-reguleringsventiler. Principielt kan der vælges en vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation i de tilfælde, hvor der vælges vejrafhængig regulering uden rumtemperaturkompensation. Men der skal dog forefindes et egnet referencerum. 6 - Kort beskrivelse af IRT 30

9 IRT30_DK.qxd :42 Page 7 Hvad indebærer vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation? - Cv-vandets temperatur bestemmes i første omgang af udetemperaturen og de på forhånd indstillede værdier på IRT IRT 30 måler også temperaturen i det rum, hvor den er monteret. - På grundlag af den målte rumtemperatur justerer IRT 30 automatisk cv-vandets temperatur. - Rummene opvarmes, når cv-vandet uafbrudt pumpes rundt. - Temperaturen i det rum, hvor IRT 30 er monteret, bestemmes af selve styringen. - Temperaturen i de andre rum, der skal opvarmes, kan reguleres ved hjælp af termostat-reguleringsventiler. Hvornår bruges vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation? - Hvis De i flere rum ønsker at regulere temperaturen nøjagtigt, og der findes et egnet referencerum. Hvornår bruges vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation ikke? - Hvis huset ikke opfylder ovennævnte kriterier. Dette princip er ikke så økonomisk og bør derfor kun anvendes, hvis situationen virkelig kræver det. Kort beskrivelse af IRT 30-7

10 IRT30_DK.qxd :42 Page Betjeningselementer IRT 30 kan betjenes på to niveauer (se folde-ud siden, figur A og figur B): 1. Med klappen lukket (figur A); der er adgang til: - temperaturknappen der kan drejes, for manuel ændring af temperaturen, - tasterne og, for midlertidig ændring af temperaturen inden for urprogrammet. 2. Med klappen åben (figur B); der er nu adgang til 10 betjeningselementer: - 1 programknap der kan drejes, hvormed der kan bladres gennem et program og ændres værdier, - 9 tryktaster til forskellige funktioner som indstilling af tid, indstilling af dag, indstilling af program etc. Princippet i denne type betjening er tryk og drej : - Tryk på den tryktast, hvor værdien skal ændres, og hold den trykket ind. - Drej samtidig programknappen højre om (med uret) for at øge værdien, eller: - Drej samtidig programknappen venstre om (mod uret) og at sænke værdien. I kapitel 4 beskrives betjeningen mere detaljeret. 3.4 Information i displayet I displayet gives der i form af tal og symboler information om bl.a. styringens funktion og kedlen. Displayet med alle symboler er vist på figuren nedenfor med efterfølgende symbolernes betydning. figur Kort beskrivelse af IRT 30

11 IRT30_DK.qxd :42 Page 9 kedlen opvarmer ikke vandet i vandvarmeren (varmtvandsforsyning FRA) urprogrammet vises kedlen opvarmer vandet i vandvarmeren (varmtvandsforsyning TIL) kedlen opvarmer vandet i vandvarmeren i henhold til urprogrammet (varmtvandsforsyning AUTO) cv-kedel er TIL rumregulering aktiv vejrafhængig regulering aktiv vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation aktiv cv-kedel er FRA automatisk omskiftning sommer/vinter (kun hvis der er monteret en føler til udetemperatur) pr. blok 0,5 ºC lavere/højere natindstilling (ØKO-position) ferie-indstilling display kode kedel, kan angive driftsfejl dagnummer (mandag = 1, tirsdag = 2... søndag = 7) tidsangivelse temperaturangivelse Kort beskrivelse af IRT 30-9

12 IRT30_DK.qxd :42 Page 10 Under programmering viser displayet information om omskiftningspunkter i programmet. I hvileposition (normal tilstand) vises følgende i displayet: figur 3-2 Display i hvileposition 4. Betjening 4.1 Generelt Vejledningen skal gennemlæses omhyggeligt, således at IRT 30 kan betjenes korrekt. Installatøren kan give Dem yderligere oplysninger om, hvordan styringen bruges. Forsvarlig opvarmning og ventilation - Undgå ekstreme temperaturindstillinger og hurtige ændringer af temperatur i programmet (forskellen mellem dag- og nattemperatur må helst ikke være større end 5 ºC). - Rummene må ikke afkøles for meget under natsænkningen (centralvarmeanlægget skal arbejde mere og længere for at opvarme et rum med meget afkølede vægge). - Ventiler godt (megen ventilation i et kort tidsrum er mere energibesparende end lidt ventilation i lang til). Ur - Indstil uret på IRT 30 (om nødvendigt) på den korrekte tid, således at ur styringen funktionerer effektivt (se afsnit 4.3: Indstilling af ur) Betjening

13 IRT30_DK.qxd :42 Page 11 Strøm - IRT 30 bruger ikke batterier men forsynes fra elnettet. - Strømmen leveres via en ledning til kedlen. - Ved strømsvigt, eller hvis der slukkes for strømmen, fortsætter uret minimalt 5 time. - Urprogrammet slettes ikke. Vedligeholdelse - IRT 30 rengøres med en tør klud. - Der må ikke bruges vand eller rengøringsmiddel. Der kan ske kortslutning eller beskadigelse af styringen. manuelt Udetemperatur - Hvis der vælges vejrafhængig regulering (med eller uden rumtemperaturkompensation), kræves der en føler til udetemperaturen, der er tilsluttet kedlen. - Uden udetemperatur-føler kan der kun vælges rumtemperaturregulering. 4.2 Indstilling af temperatur figur 4-1 automatisk figur 4-2 Temperaturen kan indstilles på to måder: 1. manuelt: - Drej temperatur-indstillingsknappen til den ønskede temperatur (se figur 4-1). Urprogrammet er her udkoblet. 2. automatisk: - Skru temperatur-indstillingsknappen tilbage, så stregen viser nedad (AUTO-position, se figur 4-2). - Hæv temperaturen ved at trykke på (0,5 ºC pr. trin, se figur 4-3). - Sænk temperaturen ved at trykke på. Urprogrammet udkobles ikke, men tilpasses midlertidigt efter ønske.ved det førstkommende omskiftningspunkt genoptager styringen igen urprogrammet. figur 4-3 Betjening - 11

14 IRT30_DK.qxd :42 Page 12 Displayet viser normalt den målte temperatur i rummet og altså ikke den indstillede temperatur. Man kan få den indstillede temperatur at se ved kort at trykke på tasten eller. Den indstillede temperatur blinker i 5 sekunder. Derefter vises igen den målte rumtemperatur. Hvis styringen er indstillet på vejrafhængig regulering, og temperatur-indstillingsknappen drejes bort fra AUTO-positionen, begynder styringen at fungere som ved vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation. I displayet ændres da symbolet for vejrafhængig regulering til symbolet for vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation (se også side 9). 4.3 Indstilling af ur Hvis urprogrammet skal fungere korrekt, er det vigtigt, at styringens ur indstilles på den virkelige tid. Urn kan kun stilles, hvis displayet er i hvileposition Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). Hvis det ikke er tilfældet, for eksempel fordi De er ved at programmere, ventes der i 7 sekunder, indtil displayet igen er i hvileposition. 2. Indstilling af den rigtige dag: Hold tasten DAG trykket ind. Dagnummeret ændres med programknappen (mandag = 1, tirsdag = 2 etc.) Slip tasten DAG. 3. Indstilling af den rigtige tid: Hold tasten TID trykket ind. Tiden ændres med programknappen. Slip tasten TID Betjening

15 IRT30_DK.qxd :42 Page Urprogram Med urprogrammet kan De hele ugen lade temperaturen i huset regulere automatisk af IRT 30. Urprogrammet fungerer med omskiftningspunkter. Programmet ændrer på disse tidspunkter automatisk temperaturen i henhold til Deres indstillinger. Omskiftningspunkt Et omskiftningspunkt er en indstilling på urstyringen. Det er et tidspunkt, hvor De ønsker en anden temperatur. For at indstille det skal De indtaste den ønskede tid og den ønskede temperatur. Omskiftningspunkterne vises, hvis der langsomt drejes på programknappen. Nu vises dagnummer, tid og temperatur for hvert enkelt omskiftningspunkt. Mens der ses på urprogrammet, er der hele tiden en ur øverst til venstre i displayet. Når der ændres indstillinger i urprogrammet, vises der en blinkende ur i displayet. IRT 30 leveres med et standard urprogram, der er indstillet på følgende måde: Betjening - 13

16 IRT30_DK.qxd :42 Page 14 For rumregulering og vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation mandag til fredag (dagnumre 1 til 5) kl. 7:00 21 C kl. 9:00 19 C kl. 17:00 21 C kl. 23:00 ØKO lørdag og søndag (dagnumre 6 og 7) 28:00 U 21 C 23:00 U ØKO For vejrafhængig regulering mandag til fredag (dagnumre 1 til 5) kl. 7: kl. 9: kl. 17: kl. 23: lørdag og søndag (dagnumre 6 og 7) 28:00 U :00 U C 25 C C ØKO 15 C ØKO = omskiftningspunkt = ma til fr = lø sø = omskiftningspunkt = ma til fr = lø sø Dette program træder i funktion, når temperaturindstillingsknappen står på AUTO (se figur 4.2). ØKO står for nat-indstillingstemperaturen (standard indstillet på 16 ºC). I standard urprogrammet for vejrafhængig regulering er der ingen temperaturer men en enhedsinddeling. En enhed svarer til et temperaturområde på ca. 0,5 til 2 ºC. Der regnes fra 0, som svarer til standard stuetemperaturen (20 ºC). Altså: - 1 betyder 18-19,5 ºC og 1 betyder 20,5-22 ºC. 1 enhed er ikke 1 ºC Betjening

17 IRT30_DK.qxd :42 Page 15 Når der i den følgenden tekst tales om temperaturindstilling eller temperaturændring skal den tilpasses udetemperaturstyrinjgens punktskala. Denne kan ændres i trin på 0,5 skalatal. 4.5 Deres eget urprogram I stedet for at bruge standard urprogrammet kan De også sammensætte Deres eget urprogram. De kan lave et urprogram, der passer bedre til Deres inddeling af dagen. Tiden og temperaturen kan ændres for hvert enkelt omskiftningspunkt. Desuden kan man tilføje eller slette omskiftningspunkter. Ændring af omskiftningspunkt 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Find med programknappen et omskiftningspunkt, der skal ændres. 3. Hvis omskiftningstidspunktet skal ændres, gøres det på følgende måde: - Hold tasten TID trykket ind. - Tiden ændres med programknappen. - Slip tasten TID. 4. Hvis temperaturen skal ændres, gøres det på følgende måde: - Hold tasten TEMPERATUR trykket ind. - Temperaturen ændres med programknappen. - Slip tasten TEMPERATUR. Nu er et omskiftningspunkt ændret. Efter nogle få sekunder viser displayet igen den aktuelle tid og den målte rumtemperatur (hvileposition). Betjening - 15

18 IRT30_DK.qxd :42 Page 16 Indføring af vilkårligt omskiftningspunkt Hvis De vil have flere omskiftningspunkter i urprogrammet, gøres det på følgende måde: 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Drej på programknappen, så der vises et omskiftningspunkt. 3. Tryk på tasten INDFØR og slip den igen Hold tasten DAG trykket ind og vælg en dag ved samtidig at dreje på programknappen. 5. Slip tasten DAG. 6. Hold tasten TID trykket ind og vælg et tidspunkt ved samtidig at dreje på programknappen. 7. Slip tasten TID. 8. Hold tasten TEMPERATUR trykket ind og vælg en temperatur ved samtidig at dreje på programknappen. 9. Slip tasten TEMPERATUR. De har nu indfør et omskiftningspunkt. Indføring af omskiftningspunkt på det nuværende tidspunkt Der kan også indføres et omskiftningspunkt på det nuværende tidspunkt: 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten INDFØR trykket ind Betjening

19 IRT30_DK.qxd :42 Page Drej samtidig på programknappen for at ændre temperaturen. Temperaturvisningen blinker. 4. Slip tasten INDFØR, når den ønskede temperatur er indstillet. Omskiftningstidspunktet er den nuværende tid, afrundet til 10 minutter. Sletning af omskiftningspunkt 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Find med programknappen det omskiftningspunkt, der skal slettes. 3. Hold tasten SLET trykket ind. Alle cifre for tid og temperatur ændres nu til 8. De forsvinder fra højre mod venstre. 4. Vent, indtil alle cifrene 8 er forsvundet. 5. Slip tasten SLET. Hvis denne tast slippes, før alle cifre 8 er forsvundet, slettes omskiftningspunktet ikke. Kopiering af et omskiftningspunkt fra den foregående dag De omskiftningspunkter, der er indstillet for en dag, kan kopieres til den næste dag. Omskiftningspunkterne for tirsdag kan for eksempel kopieres til onsdag eller omskiftningspunkterne for søndag til mandag. Bemærk: kopiering af omskiftningspunkter kan kun ske fra en dag til den næstfølgende dag (omskiftningspunkterne for fredag kan for eksempel ikke kopieres til mandag). Betjening - 17

20 IRT30_DK.qxd :42 Page Tasterne DAG og INDFØR holdes samtidig trykket ind. 2. Drej på programknappen, indtil dagnummeret, hvortil der skal kopieres, vises i displayet under midten. Kopieringen vises ved hjælp af en streg, som man ser bevæge sig forneden fra venstre mod højre ( to trin ). Så snart indstillingerne er kopieret, står der to streger til venstre for dagnummeret. 3. Slip tasterne DAG og INDFØR. Tilbage til standard urprogrammet De kan altid vende tilbage til standard urprogrammet i displayet. Derved slettes dog alle Deres egne omskiftningspunkter. 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasterne TID, INDFØR og SLET trykket ind samtidig. Alle cifre for tid og temperatur ændres nu til 8. De forsvinder fra højre mod venstre. 3. Vent, indtil alle cifrene 8 er forsvundet. 4. Slip tasterne TID, INDFØR og SLET. Hvis disse taster slippes, før alle cifre 8 er forsvundet, hentes standard urprogrammet ikke op i displayet. De beholder da Deres nuværende omskiftningspunkter Betjening

21 IRT30_DK.qxd :42 Page Specielle funktioner Vis nuværende display kedelkode - Tryk på tasten OPVARMNING ganske kort. Display kedelkode vises i 3 sekunder på det sted, hvor temperaturen normalt vises. Se også afsnit 9.2 og vejledningen vedrørende installation af kedlen. Vis udetemperatur Hvis styringen er indstillet på vejrafhængig regulering, kan man få vist udetemperaturen. - Tryk på tasten MENU ganske kort. Udetemperaturen vises i 3 sekunder. Ferie-indstilling Ved hjælp af denne funktion kan man indstille en lavere temperatur i en længere periode, uden at urprogrammet ændres. Dette kaldes også ferie-indstilling. 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten FERIE trykket ind. 3. Med programknappen indstilles det antal dage, hvor De ikke er til stede. Den aktuelle dag medregnes som feriedag. (Ved vejrafhængig regulering vises -4.0 til højre i displayet i stedet for ØKO.) 4. Slip tasten FERIE. 5. Hold tasten TEMPERATUR trykket ind. 6. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af programknappen. 7. Slip tasten TEMPERATUR. Betjening - 19

22 IRT30_DK.qxd :42 Page 20 Nu vises den lille kuffert i displayet. Den angiver, at der er programmeret ferie-indstilling. Sletning af ferie-indstilling Ferie-indstillingen kan slettes på to måder: 1. - Hold tasten FERIE trykket ind. - Indstil antallet af dage på 0 med programknappen Hold tasten SLET trykket ind.alle cifre for tid og temperatur ændres nu til 8. De forsvinder fra højre mod venstre. - Vent, indtil alle cifrene 8 er forsvundet. - Slip tasten SLET. Hvis denne tast slippes, før alle cifre 8 er forsvundet, slettes ferie-indstillingen ikke. Opvarmning Varmeanlægget kan til- eller frakobles med tasten OPVARMNING. Hvis der er valgt vejrafhængig regulering (med eller uden rumtemperaturkompensation), kan man oven i købet afbryde opvarmningen automatisk, når en bestemt udetemperatur er nået. Indstillingen udføres på følgende måde: Hvis styringen er indstillet på rumregulering 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten OPVARMNING trykket ind. Nu vises kedlens aktuelle situation i displayet. ( = til, = fra). Standard er indstillingen til Betjening

23 IRT30_DK.qxd :42 Page Drej på programknappen for at ændre indstillingen. Kedlens situation ændres fra til til fra (eller omvendt). 4. Slip tasten OPVARMNING. Nu vises det aktuelle display kedelkode i 3 sekunder. Hvis styringen er indstillet på vejrafhængig regulering (med eller uden rumtemperaturkompensation) 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten OPVARMNING trykket ind. Nu vises kedlens aktuelle situation i displayet. ( = til, = fra). Standard er indstillingen til. 3. Drej på programknappen for at ændre indstillingen.ved siden af radiatoren i displayet vises symbolet, der hører til Deres regulering, og til højre et tal mellem 10 og 25. Hermed kan De indstille den ønskede udetemperatur, ved hvilken anlægget skal frakoble. Hvis programknappen drejes helt om til 25, er den næstfølgende indstilling fra positionen ( ). 4. Slip tasten OPVARMNING. Nu vises det aktuelle display kedelkode i 3 sekunder. Varmt vand Hvis kedlen også omfatter eller aktiverer varmtvandsforsyningen, kan denne varmtvandsforsyning sættes i position TIL, FRA eller AUTO: 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten VARMT VAND trykket ind. I displayet vises den aktuelle situation for varmtvandsforsyningen. 3. Situationen for varmtvandsforsyningen ændres ved at dreje på programknappen. I displayet vises efter hinanden valgmulighederne TIL, FRA og AUTO. Indstil den ønskede situation ved hjælp af programknappen. Betjening - 21

24 IRT30_DK.qxd :42 Page 22 TIL FRA AUTO 4. Slip tasten VARMT VAND I position AUTO frakobles varmtvandsforsyningen, når indstillingen i urprogrammet er på ØKO-positionen. 5. Installation af IRT 30 Dette kapitel er beregnet til installatøren og den interesserede bruger. 5.1 Montage 1. Kontroller indholdet i pakken Pakken skal indeholde følgende: - 1 varmestyring IRT 30 med montageplade - 1 pose med to skruer, 2 spændeskiver og 2 plugs - denne vejledning. 150 cm 2. Find et egnet sted Styringen skal monteres på en indervæg i en højde på ca. 1,5 m over gulvet. Når der skal findes et egnet sted, skal man være opmærksom på følgende: - Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring styringen, dog uden træk! - Lufttemperaturen ved styringen skal være repræsentativ for det rum, hvor den monteres. - Styringen må ikke monteres for tæt på varmekilder som radiatorer, varmtvandsrør, fjernsyn, radio, brændeovn, lamper og sollys. - Styringen må ikke monteres for tæt på kuldekilder som et ikke opvarmet rum på den anden side af væggen, koldtvandsrør og træk. - Monter ikke styringen i et dødt hjørne af rummet. ~ 22 - Installation af IRT 30

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold:

MANUAL FOR DCC TURNTABLE. Indhold: MANUAL FOR DCC TURNTABLE Indhold: Page: Introduktion 2 Inden du går i gang 2 Justering af spor 2-3 Tilslutning ledningsdiagram 3-4 Funktioner og oversigt over kontrolboksen 4-6 Programmering af drejeskiven:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING

Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere GULDBORGSUND FORSYNING Fjernvarme er billig men nu kan det blive endnu billigere Fra 1. januar 2012 ændrer Guldborgsund Forsyning prisstrukturen

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus

effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus effektiv afkøling er god økonomi udnyt fjernvarmen bedst muligt og få økonomisk bonus www.ke.dk 2 udnyt fjernvarmen og spar penge Så godt som alle københavnske hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Effektiv afkøling betaler sig

Effektiv afkøling betaler sig Effektiv afkøling betaler sig 2 Udnyt fjernvarmen Returvand skal være så koldt som muligt Så godt som alle hovedstadsområdets hjem er i dag forsynet med fjernvarme. Men det er desværre langt fra alle,

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere