Tekniske specifikationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske specifikationer"

Transkript

1 Tekniske specifikationer EV-nummer EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit leder 1,5 mm 2 Tilladt omgivelsestemperatur: - i drift 0 C - 50 C - under opmagasinering - 20 C - 60 C Tilladt relativ luftfugtighed 0-90 %, ikke kondenserende Elektrisk beskyttelsesgrad IP 00 irt 30 Mål (B x H x D) 175 x 90 x 35 mm Urprogram: - antal dagprogrammer 7 - antal omskiftningspunkter pr. uge 70 - indstillelig pr 10 minutter - mulighed for ur-aktivering af varmtvandsforsyning Temperaturregulering: - reguleringsprincip modulerende på basis af: - rumtemperatur - udetemperatur - en kombination af de to - reguleringsområde 10 C - 30 C - mindst indstillelige værd 0,5 C - indstilling via urprogram digital - indstilling via manuel betjening analog A /2002

2 A b temperature adjustment knob Temperaturwahlschalter bouton de réglage de la température manopola di regolazione della temperatura Temperatur indstillingsknap Indstillinger på IRT 30 b c d c d e f temporarily reduce the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erniedrigen abaisser temporairement la température du programme riduzione temporanea della temperatura programmata Midlertidig sænkning af programtemperatur temporarily raise the program-temperature Programmtemperatur vorübergehend erhöhen augmenter temporairement la température du programme aumento temporaneo della temperatura programmata Midlertidig forøgelse af programtemperatur adjustable program knob Programmwahlschalter bouton de réglage du programme tasto di programmazione Programdrejeknap day Tag jour giorno Dag CV-menu ØKO-temperatur Tidligere start-opvarmning Type temperaturregulering Type anlæg Varmekurvens startpunkt Varmekurvens slutpunkt Rum-påvirkning Minimal cv-vandtemperatur Min./Maks. indstilling 10 / 25 JA / NEJ RR / WA / WARTC 1/2/3/4/ ikke relevant 10 / / 90 0 / 10 Standard indstilling 16 C JA RR ikke relevant se Tabel A 10 C Deres indstillinger (af installatør) (se afsnit 6.2) B g h time Zeit Heure ora Tid temperature Temperatur température temperatura Temperatur Varmtvand-menu Fremskyndet start varmtvand Forsinket stop varmtvand 0 / / min. 30 min. (se afsnit 7.2) i j vacation Urlaub vacances vacanze Ferie insert Einfügen insérer inserire Indføring Konfiguration-indstillinger PID-Nummer Korrigering af urhastighed Langsom temperaturstigning 1 / 2 / 3-99 / 99 SLO / FAST 1 0 FAST (se afsnit 8.1) 1) remove Löschen effacer Slet 1! heating Heizung chauffage riscaldamento Opvarmning Andre indstillinger Varmt vand Opvarmning TIL / FRA / AUTO TIL / FRA / AUTO TIL TIL (se afsnit 4.6) f g h i j 1) 1! 1# e hot water Brauchwasser eau chaude acqua calda Varmt vand 1# menu Menü menu menu Menu Standard urprogram (se afsnit 4.5) mandag til fredag lørdag og søndag RR / WARTC 21 C 19 C 21 C ØKO 21 C ØKO WA Tabel A Standard indstillinger for forskellige typer anlæg Type installation Startpunkt Slutpunkt Rum-påvirkning 1. Radiatorer 20 C 75 C 6 2. Konvektorer 40 C 90 C 8 3. Termostat-reguleringsventiler i opholdsstuen 30 C 80 C 0 4. Kun gulvvarme (ingen radiatorer eller konvektorer) 20 C 50 C A /2002

3 IRT30_DK.qxd :42 Page 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2 2. Sikkerhedsforskrifter 2 3. Kort beskrivelse af IRT Introduktion Valg af korrekt type temperaturregulering Betjeningselementer Information i displayet 8 4. Betjening Generelt Indstilling af temperatur Indstilling af ur Urprogram Deres eget urprogram Specielle funktioner Installation af IRT Montage Test af termostaten Indstilling af termostaten Indstilling af temperaturreguleringen Valg af type temperaturreguleringen CV-menu Indstilling af varmtvandsforsyningen Kontrol og/eller ændring af indstillinger Varmtvand-menu Konfiguration og kalibrering af IRT 30 styringen Tilpasning af konfiguration Kalibrering Driftsfejl og display kedelkoder Driftsfejl Display kedelkoder Oversigt over anvendte begreber Indeks 45 Tekniske specifikationer Indstillinger for IRT 30 Indholdsfortegnelse - 1

4 IRT30_DK.qxd :42 Page 2 1. Forord Denne vejledning er opdelt i to dele: - vejledning til brugeren (kapitel 1 til 4) - vejledning til installatøren (kapitel 5 til 9) Desuden indeholder vejledningen en oversigt over anvendte begreber (kapitel 10). Denne oversigt består af ord, som ikke bruges i daglig tale. Der er også et indeks (kapitel 11), således at det er nemt at finde et bestemt emne i vejledningen. Når brugervejledningen er gennemlæst, kan De tage IRT 30 varmestyringen i brug. De kan selv indtaste det ønskede program, så De på ethvert tidspunkt af dagen har den ønskede temperatur. I denne vejledning er der taget udgangspunkt i spørgsmålet: Hvad skal De vide, for at kunne betjene IRT 30? De mere tekniske emner er beskrevet i vejledningen til installatøren. Denne del af vejledningen omfatter også montageog sikkerhedsforskrifter. Installatøren skal også indstille IRT 30. I tilfælde af eventuelle driftsfejl, henviser vi til kapitel 9. De kan også spørge Deres installatør. 2. Sikkerhedsforskrifter - Varmestyringen må ikke skilles ad, og den må ikke tabes på gulvet; varmestyringen indeholder skrøbelige elektroniske komponenter og følere. - Undgå høje temperaturer, fugt og støvede omgivelser. - Til rengøring må der ikke bruges vand eller rengøringsmiddel. Der kan ske kortslutning eller beskadigelse af varmestyringen. - Strømmen til cv-kedlen skal afbrydes, før installationen påbegyndes. Kontroller, om kedlen nu også virkelig er spændingsfri. 2 - Forord

5 IRT30_DK.qxd :42 Page 3 3. Kort beskrivelse af IRT Introduktion IRT 30 varmestyringen er specielt udviklet til brug sammen med kedler med den universelle brænderautomat UBA IRT 30 skal monteres på væggen og forsynes med strøm via en forbindelse til kedlen. Styringen forsynes altså ikke via et batteri. Ved hjælp af et computerprogram får styringen uafbrudt information fra kedlen og omvendt, således at styringen kan give kedlen oplysninger om: - at opvarme huset komfortabelt varmt, - i tide at forsyne vandvarmeren med varmt vand, - at arbejde så økonomisk som muligt. IRT 30 kan programmeres med maksimalt 70 omskiftningspunkter i en uge. Desuden kan omskiftningspunkter ændres, slettes eller indføjes. Omskiftningspunkt Et omskiftningspunkt er en indstilling på varmestyringen. Det er et tidspunkt, hvor De ønsker en anden temperatur. For at indstille det skal De indtaste den ønskede tid og den ønskede temperatur. (i afsnit 4.4 beskrives dette mere detaljeret.) På denne måde kan De opnå en meget detaljeret temperaturregulering i huset. IRT 30 er beregnet til tre typer temperaturregulering: - rumregulering - vejrafhængig regulering - vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation. Den type temperaturregulering, De ønsker, er udgangspunkt for indstillingen af IRT 30. Derfor beskrives disse typer temperaturregulering i næste afsnit. Kort beskrivelse af IRT 30-3

6 IRT30_DK.qxd :42 Page Valg af korrekt type temperaturregulering De tre typer temperaturregulering, som IRT 30 er beregnet til, blev nævnt i afsnit 3.1: - rumregulering - vejrafhængig regulering - vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation. Med hensyn til de sidste to er det nødvendigt, at der placeres en føler til udetemperaturen (et instrument, der måler udetemperaturen og videregiver den til kedlen) på den udvendige side af muren. Det skal være en udemur, som ikke udsættes for direkte sollys. Udeluften skal desuden uhindret kunne cirkulere forbi føleren. Rumregulering Dette er det enkleste reguleringsprincip. Det giver en høj grad af komfort og er meget økonomisk. Hvis anlægget skal fungere ifølge dette reguleringsprincip, skal visse betingelser være opfyldt. Der skal for eksempel være et rum i huset, der er repræsentativt for temperaturforholdene i resten af huset. Det er et rum, hvor f.eks. brændeovnen ikke er installeret, eller hvor en yderdør henh. vinduer ofte er åbne. Et sådant rum kaldes et referencerum. Referencerum Et referencerum er et rum (for eksempel opholdsstuen), hvor den temperatur kan måles, der er repræsentativ for hele boligen. Vi antager, at der også er den samme temperatur i de andre rum (for eksempel køkken, soveværelse etc.). En anden grund til at vælge et bestemt rum som referencerum er, at man for det meste opholder sig i dette rum. Derfor er det vigtigt, at temperaturen i dette rum er omhyggeligt indstillet. Der kan være en lavere (eller højere) temperatur i de øvrige rum. 4 - Kort beskrivelse af IRT 30

7 IRT30_DK.qxd :42 Page 5 Hvad indebærer rumregulering? - IRT 30 måler konstant temperaturen i det rum, hvor den er monteret. - Den målte temperatur sammenlignes med den af Dem ønskede (indstillede) temperatur. - IRT 30 afgør nu, hvor meget kedlen er i drift for at opvarme cv-vandet, således at den ønskede temperatur nås og holdes. - Der beregnes en lavest muligt cv-vandtemperatur, så kedlen ikke er i drift mere end højst nødvendigt. - Generelt kører kedlen et langt stykke tid ved lav effekt. - Dette reguleringsprincip gør, at der næsten altid er varmt cv-vand til rådighed. Hvis der i et andet rum lukkes op for en reguleringsventil, hæves temperaturen derfor i dette rum. Hvornår bruges rumregulering? - Når huset udelukkende opvarmes ved hjælp af radiatorer. Hvornår bruges rumregulering ikke? - Hvis der ikke er et egnet referencerum i huset, hvor IRT 30 kan monteres. - Hvis huset (også) opvarmes med gulvvarme, luftvarme, konvektorer. I de fleste tilfælde vælges der princippet med rumtemperaturregulering. Kort beskrivelse af IRT 30 Vejrafhængig regulering Dette er et reguleringsprincip, hvor cv-vandtemperaturen bestemmes af temperaturen udendørs og af et antal på forhånd indstillede værdier på IRT 30. Dette kan være nødvendigt, hvis der ikke findes et egnet referencerum i boligen. Desuden bruges dette reguleringsprincip i bygninger, hvor rummene skal opvarmes uafhængigt af hinanden (for eksempel alderdomshjem, kontorer etc.). Dette reguleringsprincip kræver dog, at der i hvert enkelt rum er radiatorer med termostat-reguleringsventil, således at temperaturen i de enkelte rum kan reguleres særskilt. I et hus, der opvarmes med gulvvarme, må temperaturudsvingene ikke være for store inde i huset. Dette er desuden en type opvarmning, der opvarmer/afkøler langsomt. I et sådant tilfælde er vejrafhængig regulering en god idé, fordi den kun lader udetemperaturen få indflydelse på kedlens fyringsmåde. Forandringer sker derfor ret gradvist. - 5

8 IRT30_DK.qxd :42 Page 6 Hvad indebærer vejrafhængig regulering? - Kedlens fyring bestemmes af udetemperaturen og visse på forhånd indstillede værdier på IRT 30 varmestyringen. - Når det bliver koldere udendørs, brænder kedlen mere, således at cv-vandet kommer op på en højere temperatur (op til en på forhånd indstillet maksimal temperatur). - Når det bliver varmere udendørs, brænder kedlen mindre, således at cv-vandet kommer ned på en lavere temperatur (ned til en på forhånd indstillet minimal temperatur). - Rummene opvarmes, når cv-vandet uafbrudt pumpes rundt. - Temperaturen i rummene, der skal opvarmes, kan justeres ved hjælp af termostat-reguleringsventiler. Hvornår bruges vejrafhængig regulering? - Hvis der ikke er et egnet referencerum i huset. - Hvis temperaturen i flere rum skal reguleres nøjagtigt. Hvornår bruges vejrafhængig regulering ikke? - Hvis huset ikke opfylder ovennævnte kriterier. Dette princip er ikke så økonomisk og bør derfor kun anvendes, hvis situationen virkelig kræver det. Vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation Dette er egentlig en udvidet vejrafhængig regulering. I første omgang bestemmes cv-vandets temperatur af udetemperaturen og de på forhånd indstillede værdier på IRT 30. Men styringen måler nu også temperaturen i det rum, hvor den er placeret. Denne information bruges til små justeringer af driften af kedlen, således at den ønskede temperatur kan nås. Temperaturen i det rum, hvor IRT 30 er monteret, bestemmes altså af styringen selv.temperaturen i de andre rum kan igen reguleres ved hjælp af termostat-reguleringsventiler. Principielt kan der vælges en vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation i de tilfælde, hvor der vælges vejrafhængig regulering uden rumtemperaturkompensation. Men der skal dog forefindes et egnet referencerum. 6 - Kort beskrivelse af IRT 30

9 IRT30_DK.qxd :42 Page 7 Hvad indebærer vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation? - Cv-vandets temperatur bestemmes i første omgang af udetemperaturen og de på forhånd indstillede værdier på IRT IRT 30 måler også temperaturen i det rum, hvor den er monteret. - På grundlag af den målte rumtemperatur justerer IRT 30 automatisk cv-vandets temperatur. - Rummene opvarmes, når cv-vandet uafbrudt pumpes rundt. - Temperaturen i det rum, hvor IRT 30 er monteret, bestemmes af selve styringen. - Temperaturen i de andre rum, der skal opvarmes, kan reguleres ved hjælp af termostat-reguleringsventiler. Hvornår bruges vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation? - Hvis De i flere rum ønsker at regulere temperaturen nøjagtigt, og der findes et egnet referencerum. Hvornår bruges vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation ikke? - Hvis huset ikke opfylder ovennævnte kriterier. Dette princip er ikke så økonomisk og bør derfor kun anvendes, hvis situationen virkelig kræver det. Kort beskrivelse af IRT 30-7

10 IRT30_DK.qxd :42 Page Betjeningselementer IRT 30 kan betjenes på to niveauer (se folde-ud siden, figur A og figur B): 1. Med klappen lukket (figur A); der er adgang til: - temperaturknappen der kan drejes, for manuel ændring af temperaturen, - tasterne og, for midlertidig ændring af temperaturen inden for urprogrammet. 2. Med klappen åben (figur B); der er nu adgang til 10 betjeningselementer: - 1 programknap der kan drejes, hvormed der kan bladres gennem et program og ændres værdier, - 9 tryktaster til forskellige funktioner som indstilling af tid, indstilling af dag, indstilling af program etc. Princippet i denne type betjening er tryk og drej : - Tryk på den tryktast, hvor værdien skal ændres, og hold den trykket ind. - Drej samtidig programknappen højre om (med uret) for at øge værdien, eller: - Drej samtidig programknappen venstre om (mod uret) og at sænke værdien. I kapitel 4 beskrives betjeningen mere detaljeret. 3.4 Information i displayet I displayet gives der i form af tal og symboler information om bl.a. styringens funktion og kedlen. Displayet med alle symboler er vist på figuren nedenfor med efterfølgende symbolernes betydning. figur Kort beskrivelse af IRT 30

11 IRT30_DK.qxd :42 Page 9 kedlen opvarmer ikke vandet i vandvarmeren (varmtvandsforsyning FRA) urprogrammet vises kedlen opvarmer vandet i vandvarmeren (varmtvandsforsyning TIL) kedlen opvarmer vandet i vandvarmeren i henhold til urprogrammet (varmtvandsforsyning AUTO) cv-kedel er TIL rumregulering aktiv vejrafhængig regulering aktiv vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation aktiv cv-kedel er FRA automatisk omskiftning sommer/vinter (kun hvis der er monteret en føler til udetemperatur) pr. blok 0,5 ºC lavere/højere natindstilling (ØKO-position) ferie-indstilling display kode kedel, kan angive driftsfejl dagnummer (mandag = 1, tirsdag = 2... søndag = 7) tidsangivelse temperaturangivelse Kort beskrivelse af IRT 30-9

12 IRT30_DK.qxd :42 Page 10 Under programmering viser displayet information om omskiftningspunkter i programmet. I hvileposition (normal tilstand) vises følgende i displayet: figur 3-2 Display i hvileposition 4. Betjening 4.1 Generelt Vejledningen skal gennemlæses omhyggeligt, således at IRT 30 kan betjenes korrekt. Installatøren kan give Dem yderligere oplysninger om, hvordan styringen bruges. Forsvarlig opvarmning og ventilation - Undgå ekstreme temperaturindstillinger og hurtige ændringer af temperatur i programmet (forskellen mellem dag- og nattemperatur må helst ikke være større end 5 ºC). - Rummene må ikke afkøles for meget under natsænkningen (centralvarmeanlægget skal arbejde mere og længere for at opvarme et rum med meget afkølede vægge). - Ventiler godt (megen ventilation i et kort tidsrum er mere energibesparende end lidt ventilation i lang til). Ur - Indstil uret på IRT 30 (om nødvendigt) på den korrekte tid, således at ur styringen funktionerer effektivt (se afsnit 4.3: Indstilling af ur) Betjening

13 IRT30_DK.qxd :42 Page 11 Strøm - IRT 30 bruger ikke batterier men forsynes fra elnettet. - Strømmen leveres via en ledning til kedlen. - Ved strømsvigt, eller hvis der slukkes for strømmen, fortsætter uret minimalt 5 time. - Urprogrammet slettes ikke. Vedligeholdelse - IRT 30 rengøres med en tør klud. - Der må ikke bruges vand eller rengøringsmiddel. Der kan ske kortslutning eller beskadigelse af styringen. manuelt Udetemperatur - Hvis der vælges vejrafhængig regulering (med eller uden rumtemperaturkompensation), kræves der en føler til udetemperaturen, der er tilsluttet kedlen. - Uden udetemperatur-føler kan der kun vælges rumtemperaturregulering. 4.2 Indstilling af temperatur figur 4-1 automatisk figur 4-2 Temperaturen kan indstilles på to måder: 1. manuelt: - Drej temperatur-indstillingsknappen til den ønskede temperatur (se figur 4-1). Urprogrammet er her udkoblet. 2. automatisk: - Skru temperatur-indstillingsknappen tilbage, så stregen viser nedad (AUTO-position, se figur 4-2). - Hæv temperaturen ved at trykke på (0,5 ºC pr. trin, se figur 4-3). - Sænk temperaturen ved at trykke på. Urprogrammet udkobles ikke, men tilpasses midlertidigt efter ønske.ved det førstkommende omskiftningspunkt genoptager styringen igen urprogrammet. figur 4-3 Betjening - 11

14 IRT30_DK.qxd :42 Page 12 Displayet viser normalt den målte temperatur i rummet og altså ikke den indstillede temperatur. Man kan få den indstillede temperatur at se ved kort at trykke på tasten eller. Den indstillede temperatur blinker i 5 sekunder. Derefter vises igen den målte rumtemperatur. Hvis styringen er indstillet på vejrafhængig regulering, og temperatur-indstillingsknappen drejes bort fra AUTO-positionen, begynder styringen at fungere som ved vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation. I displayet ændres da symbolet for vejrafhængig regulering til symbolet for vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation (se også side 9). 4.3 Indstilling af ur Hvis urprogrammet skal fungere korrekt, er det vigtigt, at styringens ur indstilles på den virkelige tid. Urn kan kun stilles, hvis displayet er i hvileposition Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). Hvis det ikke er tilfældet, for eksempel fordi De er ved at programmere, ventes der i 7 sekunder, indtil displayet igen er i hvileposition. 2. Indstilling af den rigtige dag: Hold tasten DAG trykket ind. Dagnummeret ændres med programknappen (mandag = 1, tirsdag = 2 etc.) Slip tasten DAG. 3. Indstilling af den rigtige tid: Hold tasten TID trykket ind. Tiden ændres med programknappen. Slip tasten TID Betjening

15 IRT30_DK.qxd :42 Page Urprogram Med urprogrammet kan De hele ugen lade temperaturen i huset regulere automatisk af IRT 30. Urprogrammet fungerer med omskiftningspunkter. Programmet ændrer på disse tidspunkter automatisk temperaturen i henhold til Deres indstillinger. Omskiftningspunkt Et omskiftningspunkt er en indstilling på urstyringen. Det er et tidspunkt, hvor De ønsker en anden temperatur. For at indstille det skal De indtaste den ønskede tid og den ønskede temperatur. Omskiftningspunkterne vises, hvis der langsomt drejes på programknappen. Nu vises dagnummer, tid og temperatur for hvert enkelt omskiftningspunkt. Mens der ses på urprogrammet, er der hele tiden en ur øverst til venstre i displayet. Når der ændres indstillinger i urprogrammet, vises der en blinkende ur i displayet. IRT 30 leveres med et standard urprogram, der er indstillet på følgende måde: Betjening - 13

16 IRT30_DK.qxd :42 Page 14 For rumregulering og vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation mandag til fredag (dagnumre 1 til 5) kl. 7:00 21 C kl. 9:00 19 C kl. 17:00 21 C kl. 23:00 ØKO lørdag og søndag (dagnumre 6 og 7) 28:00 U 21 C 23:00 U ØKO For vejrafhængig regulering mandag til fredag (dagnumre 1 til 5) kl. 7: kl. 9: kl. 17: kl. 23: lørdag og søndag (dagnumre 6 og 7) 28:00 U :00 U C 25 C C ØKO 15 C ØKO = omskiftningspunkt = ma til fr = lø sø = omskiftningspunkt = ma til fr = lø sø Dette program træder i funktion, når temperaturindstillingsknappen står på AUTO (se figur 4.2). ØKO står for nat-indstillingstemperaturen (standard indstillet på 16 ºC). I standard urprogrammet for vejrafhængig regulering er der ingen temperaturer men en enhedsinddeling. En enhed svarer til et temperaturområde på ca. 0,5 til 2 ºC. Der regnes fra 0, som svarer til standard stuetemperaturen (20 ºC). Altså: - 1 betyder 18-19,5 ºC og 1 betyder 20,5-22 ºC. 1 enhed er ikke 1 ºC Betjening

17 IRT30_DK.qxd :42 Page 15 Når der i den følgenden tekst tales om temperaturindstilling eller temperaturændring skal den tilpasses udetemperaturstyrinjgens punktskala. Denne kan ændres i trin på 0,5 skalatal. 4.5 Deres eget urprogram I stedet for at bruge standard urprogrammet kan De også sammensætte Deres eget urprogram. De kan lave et urprogram, der passer bedre til Deres inddeling af dagen. Tiden og temperaturen kan ændres for hvert enkelt omskiftningspunkt. Desuden kan man tilføje eller slette omskiftningspunkter. Ændring af omskiftningspunkt 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Find med programknappen et omskiftningspunkt, der skal ændres. 3. Hvis omskiftningstidspunktet skal ændres, gøres det på følgende måde: - Hold tasten TID trykket ind. - Tiden ændres med programknappen. - Slip tasten TID. 4. Hvis temperaturen skal ændres, gøres det på følgende måde: - Hold tasten TEMPERATUR trykket ind. - Temperaturen ændres med programknappen. - Slip tasten TEMPERATUR. Nu er et omskiftningspunkt ændret. Efter nogle få sekunder viser displayet igen den aktuelle tid og den målte rumtemperatur (hvileposition). Betjening - 15

18 IRT30_DK.qxd :42 Page 16 Indføring af vilkårligt omskiftningspunkt Hvis De vil have flere omskiftningspunkter i urprogrammet, gøres det på følgende måde: 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Drej på programknappen, så der vises et omskiftningspunkt. 3. Tryk på tasten INDFØR og slip den igen Hold tasten DAG trykket ind og vælg en dag ved samtidig at dreje på programknappen. 5. Slip tasten DAG. 6. Hold tasten TID trykket ind og vælg et tidspunkt ved samtidig at dreje på programknappen. 7. Slip tasten TID. 8. Hold tasten TEMPERATUR trykket ind og vælg en temperatur ved samtidig at dreje på programknappen. 9. Slip tasten TEMPERATUR. De har nu indfør et omskiftningspunkt. Indføring af omskiftningspunkt på det nuværende tidspunkt Der kan også indføres et omskiftningspunkt på det nuværende tidspunkt: 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten INDFØR trykket ind Betjening

19 IRT30_DK.qxd :42 Page Drej samtidig på programknappen for at ændre temperaturen. Temperaturvisningen blinker. 4. Slip tasten INDFØR, når den ønskede temperatur er indstillet. Omskiftningstidspunktet er den nuværende tid, afrundet til 10 minutter. Sletning af omskiftningspunkt 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Find med programknappen det omskiftningspunkt, der skal slettes. 3. Hold tasten SLET trykket ind. Alle cifre for tid og temperatur ændres nu til 8. De forsvinder fra højre mod venstre. 4. Vent, indtil alle cifrene 8 er forsvundet. 5. Slip tasten SLET. Hvis denne tast slippes, før alle cifre 8 er forsvundet, slettes omskiftningspunktet ikke. Kopiering af et omskiftningspunkt fra den foregående dag De omskiftningspunkter, der er indstillet for en dag, kan kopieres til den næste dag. Omskiftningspunkterne for tirsdag kan for eksempel kopieres til onsdag eller omskiftningspunkterne for søndag til mandag. Bemærk: kopiering af omskiftningspunkter kan kun ske fra en dag til den næstfølgende dag (omskiftningspunkterne for fredag kan for eksempel ikke kopieres til mandag). Betjening - 17

20 IRT30_DK.qxd :42 Page Tasterne DAG og INDFØR holdes samtidig trykket ind. 2. Drej på programknappen, indtil dagnummeret, hvortil der skal kopieres, vises i displayet under midten. Kopieringen vises ved hjælp af en streg, som man ser bevæge sig forneden fra venstre mod højre ( to trin ). Så snart indstillingerne er kopieret, står der to streger til venstre for dagnummeret. 3. Slip tasterne DAG og INDFØR. Tilbage til standard urprogrammet De kan altid vende tilbage til standard urprogrammet i displayet. Derved slettes dog alle Deres egne omskiftningspunkter. 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasterne TID, INDFØR og SLET trykket ind samtidig. Alle cifre for tid og temperatur ændres nu til 8. De forsvinder fra højre mod venstre. 3. Vent, indtil alle cifrene 8 er forsvundet. 4. Slip tasterne TID, INDFØR og SLET. Hvis disse taster slippes, før alle cifre 8 er forsvundet, hentes standard urprogrammet ikke op i displayet. De beholder da Deres nuværende omskiftningspunkter Betjening

21 IRT30_DK.qxd :42 Page Specielle funktioner Vis nuværende display kedelkode - Tryk på tasten OPVARMNING ganske kort. Display kedelkode vises i 3 sekunder på det sted, hvor temperaturen normalt vises. Se også afsnit 9.2 og vejledningen vedrørende installation af kedlen. Vis udetemperatur Hvis styringen er indstillet på vejrafhængig regulering, kan man få vist udetemperaturen. - Tryk på tasten MENU ganske kort. Udetemperaturen vises i 3 sekunder. Ferie-indstilling Ved hjælp af denne funktion kan man indstille en lavere temperatur i en længere periode, uden at urprogrammet ændres. Dette kaldes også ferie-indstilling. 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten FERIE trykket ind. 3. Med programknappen indstilles det antal dage, hvor De ikke er til stede. Den aktuelle dag medregnes som feriedag. (Ved vejrafhængig regulering vises -4.0 til højre i displayet i stedet for ØKO.) 4. Slip tasten FERIE. 5. Hold tasten TEMPERATUR trykket ind. 6. Indstil den ønskede temperatur ved hjælp af programknappen. 7. Slip tasten TEMPERATUR. Betjening - 19

22 IRT30_DK.qxd :42 Page 20 Nu vises den lille kuffert i displayet. Den angiver, at der er programmeret ferie-indstilling. Sletning af ferie-indstilling Ferie-indstillingen kan slettes på to måder: 1. - Hold tasten FERIE trykket ind. - Indstil antallet af dage på 0 med programknappen Hold tasten SLET trykket ind.alle cifre for tid og temperatur ændres nu til 8. De forsvinder fra højre mod venstre. - Vent, indtil alle cifrene 8 er forsvundet. - Slip tasten SLET. Hvis denne tast slippes, før alle cifre 8 er forsvundet, slettes ferie-indstillingen ikke. Opvarmning Varmeanlægget kan til- eller frakobles med tasten OPVARMNING. Hvis der er valgt vejrafhængig regulering (med eller uden rumtemperaturkompensation), kan man oven i købet afbryde opvarmningen automatisk, når en bestemt udetemperatur er nået. Indstillingen udføres på følgende måde: Hvis styringen er indstillet på rumregulering 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten OPVARMNING trykket ind. Nu vises kedlens aktuelle situation i displayet. ( = til, = fra). Standard er indstillingen til Betjening

23 IRT30_DK.qxd :42 Page Drej på programknappen for at ændre indstillingen. Kedlens situation ændres fra til til fra (eller omvendt). 4. Slip tasten OPVARMNING. Nu vises det aktuelle display kedelkode i 3 sekunder. Hvis styringen er indstillet på vejrafhængig regulering (med eller uden rumtemperaturkompensation) 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten OPVARMNING trykket ind. Nu vises kedlens aktuelle situation i displayet. ( = til, = fra). Standard er indstillingen til. 3. Drej på programknappen for at ændre indstillingen.ved siden af radiatoren i displayet vises symbolet, der hører til Deres regulering, og til højre et tal mellem 10 og 25. Hermed kan De indstille den ønskede udetemperatur, ved hvilken anlægget skal frakoble. Hvis programknappen drejes helt om til 25, er den næstfølgende indstilling fra positionen ( ). 4. Slip tasten OPVARMNING. Nu vises det aktuelle display kedelkode i 3 sekunder. Varmt vand Hvis kedlen også omfatter eller aktiverer varmtvandsforsyningen, kan denne varmtvandsforsyning sættes i position TIL, FRA eller AUTO: 1. Kontroller, om displayet er i hvileposition (se figur 3-2). 2. Hold tasten VARMT VAND trykket ind. I displayet vises den aktuelle situation for varmtvandsforsyningen. 3. Situationen for varmtvandsforsyningen ændres ved at dreje på programknappen. I displayet vises efter hinanden valgmulighederne TIL, FRA og AUTO. Indstil den ønskede situation ved hjælp af programknappen. Betjening - 21

24 IRT30_DK.qxd :42 Page 22 TIL FRA AUTO 4. Slip tasten VARMT VAND I position AUTO frakobles varmtvandsforsyningen, når indstillingen i urprogrammet er på ØKO-positionen. 5. Installation af IRT 30 Dette kapitel er beregnet til installatøren og den interesserede bruger. 5.1 Montage 1. Kontroller indholdet i pakken Pakken skal indeholde følgende: - 1 varmestyring IRT 30 med montageplade - 1 pose med to skruer, 2 spændeskiver og 2 plugs - denne vejledning. 150 cm 2. Find et egnet sted Styringen skal monteres på en indervæg i en højde på ca. 1,5 m over gulvet. Når der skal findes et egnet sted, skal man være opmærksom på følgende: - Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring styringen, dog uden træk! - Lufttemperaturen ved styringen skal være repræsentativ for det rum, hvor den monteres. - Styringen må ikke monteres for tæt på varmekilder som radiatorer, varmtvandsrør, fjernsyn, radio, brændeovn, lamper og sollys. - Styringen må ikke monteres for tæt på kuldekilder som et ikke opvarmet rum på den anden side af væggen, koldtvandsrør og træk. - Monter ikke styringen i et dødt hjørne af rummet. ~ 22 - Installation af IRT 30

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning

Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning Gedser Fjernvarmes gode råd om opvarmning FJERNVARME ET GENBRUGSSYSTEM BOLIGENS RUM BRUG ALLE RADIATORER Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Råd og vejledning om brug af fjernvarme:

Råd og vejledning om brug af fjernvarme: Råd og vejledning om brug af fjernvarme: FJERNVARME - ET GENBRUGSSYSTEM Princippet i en fjernvarmeforsyning er enkelt. Fra varmeværket pumper man opvarmet fjernvarmevand ud til forbrugerne. Hos forbrugerne

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat.

Installationsvejledning. DEVIreg 132. Elektronisk termostat. Installationsvejledning DEVIreg 132 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

LEK SAVER 40 IHB

LEK SAVER 40 IHB LEK SAVER 40 IHB 1243-2 031813 Dansk, Installatørhåndbog - SAVER 40 DK Generelt Med SAVER 40 kan du styre og overvåge varmepumpen/indemodulet fra et andet rum i huset. Indhold LEK Rumføler SAVER 40 indeholder

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com

Installationsvejledning. DEVIreg 130. Elektronisk termostat. www.devi.com Installationsvejledning DEVIreg 130 Elektronisk termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 3 1.1 Tekniske specifikationer..... 4 1.2 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Instruktioner

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

Installations- og brugsvejledning

Installations- og brugsvejledning Installations- og brugsvejledning Tillykke med Deres nye håndklæderadiator. Vi håber, De vil glæde Dem over såvel design, som brugen af radiatoren i mange år. For at få optimal glæde af radiatoren, bedes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater

Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater Varmestyring Danfoss Link og Connect termostater www.heating.danfoss.com Indhold 1. Introduktion 1.1 Segment... 3 1.2 Programmerbar Danfoss Eco radiatortermostat... 3 1.3 Overblik over enheder i et Danfoss

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Kontrol af rumtemperatur

Kontrol af rumtemperatur 1 Små gode ideer Når temperaturen i et rum er lavere end i de tilstødende rum, bør døren være lukket. Det koldere rum vil nemlig trække varme fra de andre - og det kan bevirke, at der bliver fodkoldt.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Grundejerforeningen JUELSMINDE

Grundejerforeningen JUELSMINDE Indholdsoversigt Indledning 1. De hurtige løsninger 2. Nogle definitioner 3. Gennemgang af anlæg i parcel 4. Spareløsninger Indledning Dette er indledningen til nogle overvejelser, som man kan bruge i

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

DK Installationsvejledning. devireg 120

DK Installationsvejledning. devireg 120 DK Installationsvejledning devireg 120 Ž Anvendelsesområder: devireg 120 benyttes til regulering af gulvvarmeanlæg. Funktion: Termostaten er forsynet med en ledningsføler, således at det er muligt at kontrollere

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere