VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE"

Transkript

1 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Det gennemsnitlige tilskud til deltagere i voksen- og efteruddannelse er faldet med 15 procent eller kr. fra 2001 til Faldet er først og fremmest sket på AMU uddannelserne, hvor der er blevet indført brugerbetaling i betydeligt omfang. Generelt er der desuden foretaget besparelser efter grønthøster metoden, idet alle uddannelser er blevet beskåret med 1 procent om året, og der er blevet sparet på tilskuddet til udvikling af kvaliteten af uddannelserne. Besparelsen i 2004 er på ca. 500 mio. kr., hvis besparelsen måles som det beløb, der skulle bevilges ekstra, for at tilskuddet pr. deltager i 2004 kunne være det samme som i Hertil kommer en besparelse på ca. 400 mio. kr. gennem sænkede tilskud til aftenskolerne og begrænsninger i antallet af elever på åben uddannelse. Der er også foretaget betydelige besparelser i godtgørelsen til deltager i voksen- og efteruddannelse. Besparelsen skyldes først og fremmest, at antallet af ledige, der får mulighed for opkvalificering gennem uddannelse, er sænket, så udgiften hertil er faldet 670 mio. kr. fra 2001 til Fra 2005 til 2007 budgetteres der med yderligere besparelser gennem fortsatte generelle besparelser på uddannelserne samt besparelser på udvikling af uddannelsernes kvalitet. Besparelsen i 2007 forventes at blive på 81 mio. kr. i forhold til P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2004\voksenuddannelser.doc

2 2 UDVIKLINGEN FRA 2001 TIL 2004 Tilskud pr. elev til undervisning Det gennemsnitlige tilskud til voksen- og efteruddannelse målt pr. årselev er faldet fra kr. til kr. eller med 15 procent fra 2001 til 2004, jf. tabel 1, hvilket svarer til et fald på ca kr. pr. årselev, jf. tabel 2. Tilskuddet pr. årselev er faldet kraftigst på AMU-uddannelserne, hvor det gennemsnitlige tilskud er faldet med 25 procent fra kr. pr. årselev i 2001 til kr. pr. årselev i 2004, jf. tabel 1. Tilskuddet pr. årselev er dermed faldet med kr. pr. årselev, jf. tabel 2. Tabel 1. Tilskud til voksen- og efteruddannelse pr. årselev/årskursister kr. (2004 prisniveau) Ændring Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) 1) ,2% Daghøjskoler ,8% Åben uddannelse, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse ,8% Åben uddannelse, videregående ,7% uddannelse Voksenuddannelse (VUC) ,8% Højskoler ,2% Husholdnings- og håndarbejdsskoler ,9% Forberedende voksenundervisning (FVU) ,1% Gennemsnit ,5% Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL Anm. Tilskuddet pr. elev er beregnet vha. bevillingerne direkte til hver uddannelse på finansloven (VUC undtaget), samt kvalitetsudviklingstilskud på knt , , , fordelt på alle uddannelser under knt ) ekskl. moms VUC-uddannelserne har oplevet en mindre stigning i tilskuddet pr. elev fra 2001 til Stigningen skyldes dog en kraftig vækst fra 2001 til 2002 efterfulgt af et fald i tilskuddet pr. elev. Fra 2001 til 2004 er tilskuddet pr. elev øget med 730 kr. pr. elev, som det fremgår af tabel 2. Udviklingen i tilskuddet pr. elev fremgår også af figur 1.

3 3 Figur 1. Ændring i tilskud pr. elev fra 2001 til 2004, procent (faste priser) 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% -20,0% -25,0% -30,0% AMU Daghøjskoler ÅU, videregående uddannelser ÅU, erhvervsrettet uddannelse VUC FVU Øvrige Kilde: Tabel 1 Tabel 2. Besparelser pr. elev i forhold til 2001, kr prisniveau Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) 1) Daghøjskoler ÅU, erhvervsrettet voksenudd. 1) ÅU, videregående uddannelse 1) Voksenuddannelse (VUC) Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning (FVU) Gennemsnit Kilde: tabel 1 1) ekskl. moms Brugerbetaling på AMU og åben uddannelse på erhvervsskolerne Årsagen til det kraftige fald i tilskuddet til AMU-uddannelserne og uddannelser på erhvervsskolerne udbudt som åben uddannelse er en række reformer i Reformerne gav undervisningsministeren nye økonomistyringsredskaber for at øge budgetsikkerheden på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Økonomistyringsredskaberne giver adgang til at fastsætte brugerbetaling, anvende aktivitets- og tilskudslofter samt reducere godtgørelserne til deltagerne ved bestemte uddannelser.

4 4 Særligt muligheden for at indføre brugerbetaling har betydning for de faldende tilskud pr. elev, idet tilskuddet nedsættes svarende til brugerbetalingen. I 2003 blev der indført brugerbetaling på mellem 200 og 750 kr. pr. uge svarende til en brugerbetaling på mellem og kr. pr. årselev (40 ugers undervisning), jf. tabel 3. Tabel 3. Brugerbetaling på AMU og EUD under åben uddannelse, kr. Årets priser Pr. uge Pr. årselev IT-fag Sprogfag Almene fag Bløde fag Teknisk-faglige og merkantile fag Individuel kompetenceafklaring Ingen Ingen - - SOSU og Pædagog Ingen Ingen - - Deltidsuddannelser Fri Fri IT-administrator Fri Fri Kilde: Orienteringsbrev til institutioner der udbyder uddannelser under EVE-rammen om finansloven for 2004.( I 2004 er brugerbetalingen sat op til mellem 500 og 750 kr. pr. uge for langt de fleste AMU-uddannelser og uddannelser på erhvervsskolerne (EUD mv.) under åben uddannelse. Det svarer til brugerbetaling på kr. pr. årselev. Enkelte uddannelser har endvidere fri brugerbetaling, så brugerbetalingen kan være over 750 kr. pr. uge. Enkelte andre er helt fritaget for brugerbetaling, det gælder f.eks. Social- og sundhedsuddannelserne, jf. tabel 3. Generelle besparelser Videregående uddannelser udbudt som åben uddannelse, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt forberedende voksenundervisning (FVU) finansieres af staten primært med takster, der fastsættes i de årlige finanslove 1. På disse takster er der blevet foretaget generelle besparelser på 2-3 procent årligt. En del af disse besparelser anvendes dog igen på uddannelsesområdet, så den reelle besparelse, ifølge regeringens egne beregninger, skulle 1 FVU udbydes af amterne, som får en takst af staten for hver elev.

5 5 være omkring 1 procent i hvert af årene 2004 og 2005, mens der ikke skulle være foretaget besparelser fra 2001 til Af tabel 1 fremgår det imidlertid, at faldet i tilskuddet pr. elev fra 2001 til 2004 har været noget kraftigere end 1 procent. I gennemsnit er tilskuddet til ovennævnte uddannelser faldet med 8 procent fra 2001 til 2004, jf. tabel 4. Tabel 4 viser udviklingen i tilskuddet pr. elev opdelt på taxametertilskuddet og kvalitetsudvikling. Det ses, at der har været et svagt fald i taxametertilskuddet og et meget kraftigt fald i kvalitetsudviklings- tilskuddet 2. En væsentlig forklaring på faldet i det samlede tilskud pr. elev er derfor faldet i kvalitetsudviklingstilskuddet. Tabel 4. Dekomponering af tilskuddet til visse voksen- og efteruddannelser, kr prisniveau Ændring Taxametertilskud 1) 40,2 39,8 40,6 38,2-5% Kvalitetsudvikling 2) 5,2 2,6 1,5 3,2-39% I alt 45,4 42,4 42,1 41,4-9% Anm: I tabellen er inkluderet tilskud til videregående uddannelser udbudt som åben uddannelse, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt forberedende voksenundervisning (FVU). Tilskuddet pr. elev for uddannelserne er i gennemsnitsberegningen vægtet med fordelingen af elever i 2001, så forskydninger i antallet af elever på uddannelserne ikke påvirker resultatet. 1) Ekskl. moms 2)Knt , , , fordelt på alle uddannelser under knt Kvalitetsudviklingstilskud bevilges normalt for en afgrænset periode, eksempelvis 10 mio. kr. hvert år i tre år. Når de tre år er gået, bortfalder bevillingen, uden at det regnes for en besparelse, selvom tilskuddet pr. elev naturligvis falder. Dette er den primære årsag til, at bevillingerne i tabel 1 og 4 kan falde, selvom der efter regeringens definitioner ikke er foretaget besparelser. Besparelser i alt De faldende tilskud pr. elev fra 2001 til 2004 betyder, at der er sparet 498 mio. kr. i 2004, jf. tabel 5, hvis besparelsen måles som det beløb, der skulle bevilges ekstra, for at tilskuddet pr. elev i 2004 var det samme som i Faldet i taxametertilskuddet på 4 procent burde være lavere end 1 procent. Årsagen til faldet på 4 procent kan være, at elevtallet er steget 17 procent i perioden, da nogle regnskabstekniske forhold betyder, at tilskuddet falder, når elevtallet stiger.

6 6 Den største besparelse sker i 2004 på AMU-uddannelserne, hvor der vil blive sparet ca. 300 mio. kr. i forhold til 2001, jf. figur 2. En del af stigningen i besparelserne fra 2003 til 2004 skyldes en overførsel af 72 mio. kr. i 2004 til kontoen for deltagerstøtte, jf. afsnittet herom nedenfor. Tabel 5. Besparelser på voksen- og efteruddannelse i forhold til 2001, mio. kr prisniveau Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) Daghøjskoler Åben uddannelse, erhvervsrettet voksenog efteruddannelse 0, Åben uddannelse, videregående uddannelse Voksenuddannelse (VUC) Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning I alt Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL Der er desuden sket store besparelser på videregående uddannelser udbudt som åben uddannelse, ligesom der er planlagt store besparelser på daghøjskolerne, jf. figur 2. Figur 2. Besparelser på voksen- og efteruddannelse, mio. kr. (2004 prisniveau) AMU Daghøjskoler ÅU, videregående uddannelser ÅU, erhvervsrettet uddannelse VUC Øvrige Kilde: Tabel I 2002 var de samlede bevillinger stort set uændrede, hvilket dog dækker over en besparelser på kvalitetsudvikling på 130 mio. kr., jf. tabel 6,

7 7 kombineret med højere tilskud til især VUC-uddannelserne, men også AMU og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse. Tabel 6. Besparelser på kvalitetsudvikling, mio. kr prisniveau Besparelse i forhold til Kilde: Finansloven for 2004 ( , , , ) På erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse er tilskuddet pr. elev faldet 12 procent fra 2002 til 2003 efterfulgt af en stigning i 2004, så det samlede tilskud pr. elev faldt 6 procent fra 2001 til 2004, jf. tabel 1. Derfor er besparelsen på uddannelsen kun 10 mio. kr. i Den reelle besparelse på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse er dog langt større, da det samlede årselevtal forventes at blive halveret fra 2003 til 2004 pga. forhøjet egenbetaling, aktivitetslofter mv. som beskrevet ovenfor. Nedgangen i årselevtallet svarer til en besparelse på ca. 100 mio. kr., jf. tabel 7, som ikke indgår i tabel 5. Tabel 7. Besparelser udover tabel 5, mio. kr 2004 prisniveau Åben uddannelse, erhvervsrettet voksen og efteruddannelse Aftenskolerne Kilde: , 2. Samling L 79 og finansloven for Kommunernes maksimale tilskud til aftenskolerne er desuden blevet nedsat fra 2/3 til 1/3 af udgifterne til aflønning af lærere mv. I forbindelse med lovændringerne blev kommunernes bloktilskud sænket med 33 mio. kr. i 2002 og 289 mio. kr. herefter (2004 prisniveau). Uddannelsesgodtgørelse De fleste deltagere i voksenuddannelse er berettiget til en form for godtgørelse, der træder i stedet for almindelig løn eller dagpenge. Tabel 7 viser udviklingen i statens udgifter til forskellige typer godtgørelse ved voksenuddannelse.

8 8 Fra 2001 til 2004 er der blevet sparet 558 mio. kr. på godtgørelser til voksenuddannelserne. Den største besparelse er sket på aktiveringsydelsen til forsikrede ledige 3, der er faldet næsten 700 mio. kr. fra 2001 til Årsagen til faldet er, jf. tabel 9, at antallet af ledige, der kommer i uddannelsesaktivering, forventes at falde med helårspersoner i 2004 målt i forhold til Tabel 8. Godtgørelse ved voksenuddannelser, mio. kr prisniveau Ændring Aktiveringsydelse til forsikrede ledige VEU-godtgørelse (tidligere bl.a. AMU-godtgørelse) Uddannelsesorlov Voksenuddannelsesstøtte (afløb) Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) I alt Kilde: Finansloven for , , , og VEU-godtgørelsen er steget pga. en teknisk overførsel af 93 mio. kr. i 2004 fra driften af AMU og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse. Tabel 9. Antal modtagere af uddannelsesgodtgørelse Ændring Aktiveringsydelse 1) % VEU-godtgørelse 2) (tidligere bl.a. AMU-godtgørelse) % Uddannelsesorlov (aføb) 1) % Voksenuddannelsesstøtte (afløb) 3) % Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) 3) % Kilde: Finansloven for , , , og ) Helårspersoner, 2) Årselever, 3) Antal støttemodtagere 3 Aktiveringsydelse til forsikrede ledige træder i stedet for dagpenge, når arbejdsløse deltager i ordinær uddannelse eller i særligt tilrettelagte uddannelsesprogrammer og består hovedsageligt af den tidligere uddannelsesgodtgørelse.

9 9 Stigningen i statens voksenuddannelsesstøtte og antallet af personer, der modtager SVU, skyldes, at ordning blev indført i 2001 som erstatning for uddannelsesorloven og voksenuddannelsesstøtten. Stigningen i SVU modsvarer derfor faldet i uddannelsesorloven og voksenuddannelsesstøtten. DEN BUDGETTEREDE UDVIKLING FRA 2005 TIL 2007 Fra 2005 til 2007 budgetteres der med yderligere besparelser på voksen- og efteruddannelse, som det fremgår af tabel 9. Det gennemsnitlige tilskud falder i budgetterne med 4,5 procent eller kr. pr. elev, jf. tabel 9. Tabel 10. Tilskud til voksen- og efteruddannelse 2004 til 2007, kr Ændring Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) 132,2 98,9 98,6 98,5 98,5-0,4% ÅU, erhvervsrettet voksenudd. 59,2 55,8 55,5 55,4 55,4-0,7% ÅU, videregående uddannelse 27,2 23,4 22,8 22,4 22,0-6,2% Højskoler 108,2 102,6 100,2 98,5 96,9-5,6% Husholdnings- og håndarbejdsskoler 109,6 107,5 104,6 102,6 100,7-6,4% Forberedende voksenundervisning 61,5 57,7 55,7 54,6 53,6-7,2% Gennemsnit 56,6 51,6 50,1 49,1 48,5-6,2% Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL Anm. Tilskuddet pr. elev er beregnet vha. bevillingerne direkte til hver uddannelse på finansloven (VUC undtaget) samt kvalitetsudviklingstilskud på knt , , , fordelt på alle uddannelser under knt Tilskuddet til AMU-uddannelserne og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse er stort set uændret i forhold til 2004, idet tilskuddet for begge uddannelser falder under 1 procent eller 400 kr. pr. årselev, jf. tabel 10. Dette er bemærkelsesværdigt set i forhold til de relativt store besparelser fra 2001 til 2004, der fremgår af tabel 5.

10 10 Tabel 11. Besparelser pr. elev i forhold til 2004, kr Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) ÅU, erhvervsrettet voksenudd ÅU, videregående uddannelse Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning Gennemsnit Kilde: Tabel 10 Årsagen er, at uddannelserne finansieres af en såkaldt EVE-ramme, der fastlægges ved de årlige finanslovsforhandlinger og som derfor, som et skøn, fastsættes til samme niveau som i I perioden 2001 til 2004 er EVE-rammen dog faldet med ca. 500 mio. kr. eller 18 procent (2004 prisniveau). De beherskede besparelser i tabel 12 afhænger derfor af, at denne tendens ikke fortsætter. De samlede besparelser på voksen- og efteruddannelse ventes at blive 81 mio. kr. i 2007, jf. tabel 11, når besparelsen beregnes som det tilskud, der skulle være givet, for at tilskuddet pr. elev i 2007 kunne være det samme som i Tabel 12. Besparelser på voksen- og efteruddannelse, mio. kr prisniveau Arbejdsmarkedsuddannelser mv. (AMU) Åben uddannelse, erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Åben uddannelse, videregående uddannelse Højskoler Husholdnings- og håndarbejdsskoler Forberedende voksenundervisning I alt Kilde: Finansloven for 2003 og 2004, Amtsrådsforeningen og KL For åben uddannelse på videregående niveau, forberedende voksenundervisning, højskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler gælder det, at der fra 2005 til 2007 igen budgetteres med årlige besparelser på 2-3 procent. Disse besparelser bliver dog for hovedpartens vedkommende på voksen- og efteruddannelsesområdet. Besparelserne fra 2005 til 2007 bliver derfor reelt lavere end angivet i tabel 12.

11 11 Udover de generelle besparelser spares der yderligere 15 mio. kr. på bevillingerne til kvalitetsudvikling, da disse ophører i 2005, hvilket er årsagen til besparelserne på AMU og erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse udbudt som åben uddannelse. HVEM DELTAGER I VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE Langt de fleste deltagere i voksen- og efteruddannelse har enten folkeskolen eller en erhvervsuddannelse som højeste afsluttede uddannelse, jf. tabel 12. Der er dog stor forskel på deltagernes uddannelsesbaggrund på de forskellige uddannelser. Eksempelvis har 69 procent af deltagerne i videregående uddannelser som åben uddannelse i forvejen en videregående uddannelse, mens dette kun er tilfældet for 6 procent af deltagerne i AMU kurserne. Tabel 13. Deltagernes uddannelsesbaggrund i 2002, procent Højeste afsluttede uddannelse Grund- Skolen Almen gymnasial uddannelse Erhvervsgymnasial uddannelse Erhvervsuddannelser Videregående uddannelser Uoplyst mv. AVU (VUC) FVU HF (VUC) Folkehøjskoler AMU ÅU, EVE ÅU, videreg.udd Gennemsnit Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Andelen af deltagerne i voksen- og efteruddannelse, som er berørt af ledighed, er for de fleste uddannelser omkring 10 procent. For almen voksenuddannelse (avu) og forberedende voksenundervisning (fvu) er andelen dog omkring 20 procent, jf. tabel 14. Det er samtidig også disse uddannelser, der har den største andel af deltagere med en høj ledighedsgrad.

12 12 Tabel 14. Deltagere berørt af ledighed 2002, procent AVU (VUC) FVU HF (VUC) Højskoler AMU ÅU, EVE ÅU, Videreg. udd. Gennemsnit Ingen ledighed 81,9 75, ,4 86,3 89,8 90,8 87,4 Berørt af ledighed 18,1 24,6 11 7,6 13,7 10,2 9,2 12,6 Heraf: Lav ledighedsgrad 4,5 5,2 3,1 2,3 4,9 2,8 3,4 3,7 Høj ledighedsgrad 6,7 8,1 3,5 1,9 3,1 2,7 1,7 3,6 Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk Anm.: Lav ledighed svarer til en ledighedsgrad på 0,001-0,200 og Høj ledighed svarer til en ledighedsgrad på 0,801-1,000 Deltagerne i videregående uddannelse udbudt som åben uddannelse og elever på højskolerne er sjældent berørt af ledighed og for de elever, som er berørt af ledighed, er ledighedsgraden generelt lav, jf. tabel 14.

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE

REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE 20. september 2004 Af Søren Jakobsen REGERINGEN SPARER PÅ UDDANNELSE Regeringen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at uddannelse skal have høj prioritet. I forslaget til finansloven for 2005 gav

Læs mere

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK

BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK 9. august 2004 Af Søren Jakobsen BESPARELSER PÅ UDDANNELSE I DANMARK I 2002 udgav regeringen sine visioner for uddannelsessystemet i Danmark med publikationen Bedre, hvor målsætningen er ambitiøs uddannelsestilbuddene

Læs mere

Undervisningsministeriet

Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Forbrug og aktivitet på det almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelsesområde efter 3. November 2014 Resume Aktiviteten og forbruget på almen og erhvervsrettet voksen-

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor).

Effekten af milliarden bliver dog begrænset af, at den stadige reduktion af taksterne med to procent om året til omstillingsreserven (se nedenfor). Teknisk orientering om FFL2014 Indledning Regeringen præsenterede tirsdag den 27.08 sit finanslovsforslag for 2014 (FFL2014) Vækst og balance. Uddannelse fremstår umiddelbart som et væsentligt indsatsområde.

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER 9. august 2004 Af Søren Jakobsen VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Tilskuddet til de videregående er i gennemsnit faldet 0,6 procent eller 400 kr. pr. studenterårsværk fra 2001 til 2004. Dette dækker dog over store

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1

Bilag 1 - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget 1 Bilag - EUD og EUX og de forventede nedskæringer som følge af omprioriteringsbidraget Strammere økonomien for EUD i 2 Det fremgår af FFL 2 at der forventes en samlet nedskæring på EUD på mere end mio.

Læs mere

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031

Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC. 21. januar 2011 Sags nr.: H.031 Institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Lederforeningen for VUC Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Notat om finanslovsforslag 2011

Notat om finanslovsforslag 2011 København den 24. august 2010 Notat om finanslovsforslag 2011 Indledning Så er forslag til finanslov 2011 landet. I det følgende vil de væsentlige konsekvenser for social- og sundhedsskolerne blive præsenteret.

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Teknisk gennemgang FFL18

Teknisk gennemgang FFL18 Teknisk gennemgang FFL18 20. Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen

Læs mere

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart

Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart Hvordan kan efteruddannelse være et redskab til fastholdelse? Lisbeth Jakobsen www.vuskonsulenterne.dk 17. januar 2012, Middelfart VUS Konsulenterne Vejledning / coaching om erhverv og uddannelse Uddannelsesplanlægning

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedr. voksenuddannelse, folkeoplysningsområdet og arbejdsmarkedsuddannelser I denne sektoranalyse

Læs mere

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter

Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Finanslov 2017 Opmærksomhedspunkter Konference for økonomi- og administrationschefer Danske Erhvervsskoler og Gymnasier 29. november 2016 Side 1 Agenda Finanslovsforslag 2017 Finanslov 2017 Investeringsrammer

Læs mere

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner,

Budgetreguleringen udmøntes fortrinsvist ved reduktion af tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner, Aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af negativ budgetregulering

Læs mere

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren

Den nye VEU-reform 2001. Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 Køkken- og Rengøringssektoren Den nye VEU-reform 2001 er udgivet af Køkken- og Rengøringssektoren/Forbundet af Offentligt Ansatte Redaktion: Asbjørn Christiansen Jeanette Staffeldt

Læs mere

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne

FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne FAKTA-notat: 15. september 2016 Besparelser vedr. omprioriteringsbidrag på erhvervsskolerne 2016-2020 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse

Læs mere

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne

Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne Besparelser som følge af omprioriteringsbidrag pa erhvervsskolerne 216-221 Dette notat har til formål at belyse de økonomiske konsekvenser, som rammer erhvervsskolerne i forbindelse med regeringens gennemførelse

Læs mere

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et

Faktaark o vokse -, efter- og videreudda elsessyste et Faktaark o vokse-, efter- og videreuddaelsessysteet Disruptionrådets sekretariat Juni 217 Executive summary Danmark har et godt udgangspunkt for også i fremtiden at tilpasse sig til et arbejdsmarked i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016

Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Ver.2 Notat vedrørende Forslag til Finanslov 2016 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2016 den 24. august 2015. På grund af valget kort før sommerferien var forslaget et teknisk finanslovsforslag,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 377 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fælles samråd med Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU)

Kursister på forberedende voksenundervisning (FVU) på forberedende voksenundervisning (FVU) Undervisningsene 2004/05-2006/07 Af Jens Andersen og Asger Hyldebrandt Pedersen Et stigende antal voksne (over 18 ) deltager i forberedende voksenundervisning (FVU).

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES

Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i CASES mio. kr. Omprioriteringsbidragets konsekvenser for erhvervsskolerne i 2017-3 CASES Regeringen har i sit finanslovsudspil fastholdt og videreført omprioriteringsbidraget i 2017-20, hvilket betyder en besparelse

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018

Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2018 Institutioner der udbyder almene voksenuddannelser Danske HF & VUC Departementet Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering

Læs mere

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2

Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 28. august 2013 Notat vedr. Forslag til Finanslov 2014, FFL14 ver. 2 Regeringen fremlagde Forslag til Finanslov 2014 den 27. august 2013. Undervisningsministeriet har lagt orienteringsbreve på www.uvm.dk.

Læs mere

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011

UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 UDVIKLINGEN I ØKONOMIEN PÅ ERHVERVSSKOLERNES STØRSTE AKTIVI- TETSOMRÅDER FRA 2003 TIL 2011 Der er gennem de seneste år sket en ændring i tilskudsstrukturen på erhvervsskolernes uddannelser. Det har vanskeliggjort

Læs mere

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening

Tema: Uddannelse RAPPORT ARBEJDS MARKEDS. Dansk Arbejdsgiverforening Tema: Uddannelse ARBEJDS 20 04 MARKEDS RAPPORT Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 2004 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer inden

Læs mere

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides:

PSF foreslår derfor med følgende begrundelser at kvoten udvides: Oktober 2015 Produktionsskolernes forslag i forbindelse med finanslovsforhandlinger 2016: Der skal gives bedre mulighed for at unge der deltager i et målrettet forløb på produktionsskolen kan gå på produktionsskolen

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541

Skoler, der udbyder EVE. Teknisk budgetmål for november 2014 Sags nr.: S.541 Skoler, der udbyder EVE Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Teknisk budgetmål for 2015 Økonomistyringsmodellen

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene

Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene Til alle godkendte AMU udbydere samt institutioner, der udbyder almene voksenuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302

Læs mere

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU

OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU OM KOMBINERET UNGDOMSUDDANNELSE - KUU LOVGRUNDLAG: Lov om Kombineret Ungdomsuddannelse - lov nr. 631 af 16/06/2014 samt tilhørende. Loven blev vedtaget på et bredt forlig af S, SF, RV, V, DF, LA og KF.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Til institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof

Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Dansk vækstmotor løber tør for brændstof Finansloven for 2011 og VKO s genopretningsplan medfører besparelser på over 5 milliarder kroner på forskning og uddannelse frem til 2013. Alene på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj

Finanslov 2011. Den 10. november 2010/sjj Den 10. november 2010/sjj Finanslov 2011 Hos Danske Erhvervsskoler Lederne vil vi helst tale kvalitet, fremdrift, visioner og skolernes bidrag til at skabe vækst i samfundet. Men vi bliver også nødt til

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu

Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Vejledning til indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter for egu Denne vejledning er tænkt som en hjælp, når kommunerne skal indberette aktiviteter og refusionsberettigede udgifter til

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Notat om aftenskolernes økonomiske situation

Notat om aftenskolernes økonomiske situation Notat om aftenskolernes økonomiske situation Dansk Folkeoplysnings Samråds sekretariat Senest ajourført januar 2013 Indhold: Kommunerne bliver ved med at spare på aftenskolerne Kommunerne forskelsbehandler

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2002

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2002 SUstyrelsen Dataafdelingen den 1. juli 2003 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2002 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer

Vejledning om anvendelse af. bevillingsrammer og aktiveringspuljer Vejledning om anvendelse af bevillingsrammer og aktiveringspuljer Version: 1.0 Den 8. januar 2016 Baggrund Når sagsbehandleren skal oprette en aktivitet for en borger i Min Plan, skal sagsbehandleren angive

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031

Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. 16. december 2010 Sags nr.: 168.86H.031 Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Økonomi- og koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets

Bemærkninger til forslag til finanslov for 2010 på Undervisningsministeriets Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005

Statens Voksenuddannelsesstøtte statistik 2005 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret Juni 2006 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2005 Forord Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte udgiver hermed SVU-statistikpublikationen

Læs mere

Teknisk gennemgang af taxametersystemet

Teknisk gennemgang af taxametersystemet Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt Teknisk gennemgang af taxametersystemet - med særlig vægt på de gymnasiale uddannelser Indsæt note og kildehenvisning via Header

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet

UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER. Er dine dagpenge snart opbrugt? Bliv gearet til arbejdsmarkedet Er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge eller ret til uddannelsesydelse er opbrugt i 2. halvår 2013 UDDANNELSESORDNINGEN STYRKER DINE JOBMULIGHEDER Bliv gearet til arbejdsmarkedet

Læs mere

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune

Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune Uddannelsesstatistik Februar 2012 Ringsted Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed sjette leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Ringsted Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17 årige:

Læs mere

De forberedende tilbud og de udsatte

De forberedende tilbud og de udsatte April 2017 De forberedende tilbud og de udsatte unge - Region Hovedstaden i fokus I dette notat beskrives brugen af de forberedende tilbud i perioden 2008 til 2013 samt, hvordan de udsatte unge i samme

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside:

I kan læse finanslovforslaget for 2018 på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside: Institutioner der udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning.

Notat om området voksenuddannelse, efteruddannelse og folkeoplysning. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 67 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392

Læs mere

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse

Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse DI Nyhedsbrev Den 31. oktober 2017 Trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse Natten til søndag indgik DA, LO og regeringen en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU). Aftalen

Læs mere