Økonomi- og administrationschef

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi- og administrationschef"

Transkript

1 JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Katharina Jespersen Aarhus, den 6. marts 2015 Økonomi- og administrationschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS NORWAY POLAND PORTUGAL SINGAPORE SPAIN SWEDEN SWITZERLAND UNITED KINGDOM USA

2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING HORSENS HF & VUC STILLINGEN PROFILEN ANSÆTTELSESVILKÅR PROCES OG TIDSPLAN... 8 Side 2 af 8

3 1. Indledning Horsens HF & VUC søger en ny økonomi- og administrationschef, da den nuværende chef Jens- Jørn Holmen går på pension. Stillingen ønskes besat 1. juni Horsens HF & VUC har indgået aftale med Mercuri Urval om at medvirke ved rekrutterings- og ansættelsesprocessen. Mercuri Urval samarbejder gennem ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som består af: Rektor Dinna Balling Vicerektor Bo Møller Uddannelsesleder Charlotte Ege Uddannelseschef Bjarne Larsen Medarbejderrepræsentant Maiken Schandorf Medarbejderrepræsentant Lotte Kjær Medarbejderrepræsentant Birgitte Schwarz Hansen Medarbejderrepræsentant Martin Skov Petersen Pedel Poul Andersen. Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til rektor, der har ansættelseskompetencen. Nærværende notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser med ansættelsesudvalget og er af ansættelsesudvalget vedtaget som grundlag for rekrutterings- og udvælgelsesprocessen. Se yderligere oplysninger om Horsens HF & VUC på Potentielle ansøgere er desuden velkomne til at kontakte konsulent Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon eller konsulent Katharina Jespersen på telefon for en fortrolig og uforpligtende drøftelse af muligheder og vilkår i stillingen. Horsens HF & VUC informeres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Desuden kan rektor Dinna Balling fra Horsens HF & VUC kontaktes på telefon Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på (referencenummer: DK ). Ansøgningsfristen udløber den 7. april 2015, kl Horsens HF & VUC Horsens HF & VUC er en skole med et vidtspændende uddannelsestilbud inden for kompetencegivende uddannelser til unge og voksne. I 2007 overgik uddannelsesinstitutionen til statsligt selveje, og i 2011 købte institutionen bygningen. Siden har institutionen lejet yderligere lokaler i en tilstødende bygning. Horsens HF & VUC er en arbejdsplads med over 130 kompetente og motiverede medarbejdere. Skolen er en attraktiv arbejdsplads, som gennem de senere år har evnet at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Skolen tilbyder et bredt udvalg af kompetencegivende fag, både på grundlæggende og gymnasialt niveau i fleksible tilrettelæggelser, der muliggør, at den enkelte kursist kan tilpasse sin uddannelse efter egne behov. Af samme grund tilbydes et bredt valgfagsudbud, mulighed for særlige støtteforanstaltninger eller forlængelse af studietiden. Side 3 af 8

4 Horsens HF & VUC har i alt ca. 807 årskursister 1, fordelt på HF, Almen Voksenuddannelse (AVU), Forberedende Voksenundervisning (FVU) samt Ordblindeundervisning for voksne (OBU). Skolens elevtal og økonomiske omsætning er mere end fordoblet siden Formål, vision og værdier Uddannelse og dannelse er grundlag for at skabe sig et godt liv. Horsens HF & VUC skal bidrage til, at alle unge og voksne får mulighed for at uddanne sig og udvikle deres potentialer. Det er væsentligt både for den enkelte og for det demokratiske samfund, at det lykkes. Skolens vision er at have et trygt, udfordrende og mangfoldigt læringsmiljø og et samarbejdende og udviklende fællesskab. Et trygt, udfordrende og mangfoldigt læringsmiljø indebærer: at kursisterne deltager i en meningsfuld, varieret og engagerende undervisning. at lærerne er eksperimenterende og reflekterende i undervisning og pædagogik for at skabe størst muligt læringsudbytte. at vi både udfordrer kursisternes ambitionsniveau og støtter dem i deres læringsproces. at vi har en god balance mellem rummelighed og det at stille krav. at vi tilbyder den enkelte kursist et forløb, der passer til kursisten. at vi bruger mangfoldighed som en styrke og har fokus på potentialer og ressourcer hos medarbejdere og kursister. Et samarbejdende og udviklende fællesskab indebærer: at vi får udvikling til at ske gennem relationer og fællesskaber - under anerkendelse af den enkeltes kompetencer. at alle tager ansvar for at bidrage til dialog, udvikling og arbejdsglæde, så vi lykkes i fællesskab. at vi har et stærkt samarbejde internt og udadtil med andre uddannelsesinstitutioner, kommunen og erhvervslivet. Medarbejdere og kursister stræber efter at være: ambitiøse; når vi er ambitiøse både på egne og andres vegne, betyder det, at vi er engagerede, at vi yder en målrettet arbejdsindsats, og at vi tilstræber at blive klogere og gøre det bedre anerkendende; når vi er anerkendende, betyder det, at vi vægter samarbejde og dialog højt, at vi med respekt for hinanden kan være konstruktivt uenige, og at vi værdsætter hinanden ansvarlige; når vi er ansvarlige, betyder det, at vi passer på os selv, hinanden og den skole, vi er betroet, og at vi varetager vores forskellige opgaver med omhu. 1 Tal fra 2014 Side 4 af 8

5 2.2 Organisation Horsens HF & VUC s ledelsesteam består af rektor, vicerektor, uddannelseschef for AVU, uddannelsesleder for vejledning og hf samt økonomi- og administrationschefen. I ledelsesteamet udarbejdes og vedligeholdes overordnede strategier og mål for skolens drift og den faglige og pædagogiske udvikling i stadig dialog med samarbejdsudvalg, andre centrale udvalg og skolens bestyrelse. Økonomi- og administrationschefen er ansvarlig for administrationen, it, serviceafdelingen og p.t. formand for skolens kantinebestyrelse. Administration og it Administrationen på Horsens HF & VUC er velfungerende, har et højt serviceniveau og en fagligt stolt og ambitiøs medarbejderstab. Administrationen dækker over to økonomimedarbejdere, tre studiesekretærer, to receptionister, en medarbejder, som tager sig af trykte undervisningsmidler samt en kommunikationsmedarbejder. It-afdelingen består af en it-administrator, to it-medarbejdere og en elev. Fra 1. marts 2015 er itafdelingen blevet virksomhedsoverdraget til IT-center Fyn, der står for drift og vedligehold. Økonomi- og administrationschefen har dermed ikke længere personaleledelsen i forhold til medarbejderne, men er stadig ansvarlig for i samarbejde med it-medarbejderne at sikre it-driften på Horsens HF & VUC. Medarbejderne har fortsat tjenestested på skolen og varetager fortsat skolens it-opgaver. Serviceafdelingen og kantine Det er essentielt for Horsens HF & VUC, at skolen er et rart sted at være, og at de fysiske rammer er med til at skabe et attraktivt studiemiljø. Serviceafdelingen, der består af skolens pedel, en pedelmedhjælper og to servicemedarbejdere, varetager vedligeholdelsen af skolens cirka 8000 kvadratmeter, hvoraf halvdelen er lejet. Serviceafdelingen leverer en høj standard og opleves som effektiv og tilgængelig. Kantinen på Horsens HF &VUC er en veldrevet kantine, der servicerer kursister og medarbejdere på skolen og har en omsætning på ca kr. om ugen. Kantinen drives som en selvstændig forening med en kantinebestyrelse, som økonomi- og administrationschefen er formand for. Kantinen bestyres i det daglige af kantinelederen og har derudover fire kantinemedarbejdere ansat. 2.3 Økonomi Horsens HF & VUC har overordnet et sund økonomi med en egenkapital på 37,5 mio. kr. i Skolen har en årlig omsætning på ca. 80 mio. kr. og har igennem de senere år haft overskud. I regnskabsåret 2014 vil regnskabet dog udvise et mindre underskud. Du kan læse mere i skolens årsregnskab på regnskabsportalen: Side 5 af 8

6 3. Stillingen 3.1 Ansvarsområde og opgaver Økonomi- og administrationschefen refererer til rektor for Horsens HF & VUC og bliver en del af et nyt og dynamisk ledelsesteam. Økonomi- og administrationschefens fornemmeste opgave, er at skabe de bedste økonomiske, administrative og fysiske rammer for skolen og dermed være med til at skabe et attraktivt studiemiljø og arbejdsplads på Horsens HF & VUC. Det er helt essentielt at økonomi- og administrationschefen sørger for at skolen er på forkant i forhold til økonomi og formår at koble de administrative funktioner til resten af skolen på konstruktiv vis. Stillingen som økonomi- og administrationschef dækker over mange varierende opgaver både ledelsesmæssigt og inden for de tilhørende arbejdsområder. Økonomi- og administrationschefen skal særligt agere og præstere inden for følgende områder: Personaleleder for TAP Økonomi- og administrationschefen bliver personaleleder for det tekniske-administrative personale, der indbefatter otte medarbejdere i administrationen og fire medarbejdere i serviceafdelingen. Derudover bliver økonomi- og administrationschefen formand for kantinebestyrelsen med tilhørende personaleansvar for køkkenpersonalet med i alt fire medarbejdere. Økonomi Økonomi- og administrationschefen skal i samspil med økonomimedarbejderne sikre en professionel økonomistyring på Horsens HF & VUC. Rammerne og vilkårene for at drive uddannelse har ændret sig over de senere år med et øget behov for en stram økonomistyring, herunder en løbende tæt budgetopfølgning. Det er ligeledes en central opgave for økonomi- og administrationschefen at tilvejebringe kvalificeret ledelsesinformation til ledelsestemaet og bestyrelsen, herunder udarbejdelse af dokumentation, prognoser og statistik til både internt og eksternt brug. Administration Økonomi- og administrationschefen varetager i samarbejde med administrationens medarbejdere samtlige forhold vedr. løn og ansættelsesvilkår og yder personalejuridisk rådgivning indenfor området til ledelsesteamet. Det er derfor nødvendigt at økonomi- og administrationschefen er opdateret mht. overenskomster, love og bekendtgørelser og instrukser vedr. aktivitet, institutionsforhold og forhold til eksterne driftsoverenskomstparter. Derudover er økonomi- og administrationschefen ansvarlig for udarbejdelsen af interne retningslinjer og politikker. Service Økonomi- og administrationschefen bliver bygningsansvarlig, og er i samarbejde med serviceafdelingen ansvarlig for av-udstyr, it-udstyr, møbler, indretninger, ombygninger, udsmykninger samt ansvarlig for vedligeholdelsestiltag og planer. Derudover er økonomi- og administrationschefen, som formand for kantinebestyrelsen, ansvarlig for kantinens drift. En aktiv del af skolens ledergruppe Økonomi- og administrationschefen indgår som en aktiv ressource og medspiller i skolens samlede ledergruppe. Side 6 af 8

7 Samarbejdspartner Økonomi- og administrationschefen skal agere i mange forskellige arenaer og varetage diverse interne og eksterne samarbejdsrelationer. Økonomi- og administrationschefen er blandt andet medlem af bestyrelsen og ejerforeningens bestyrelse (skolens bygninger) samt en del forskellige udvalg: samarbejdsudvalget, OK 13- udvalget, formand for udvalg vedrørende undervisningsmidler, formand for bygningsudvalget samt medlem af kunstudvalget. Derudover varetager økonomi- og administrationschefen kontakten til diverse eksterne aktører som udlejer, revisorer, kreditforening, bank, husets håndværkere, leverandører, styregruppen for LUDUS (det studieadministrative system) samt udvalget for overenskomster og dokumentation under lederforeningen. 4. Profilen I udvælgelsen vil der blive lagt vægt på erfaringsbaggrunden og på de ledelsesmæssige og personlige kompetencer: 4.1 Faglige kompetencer Det forventes, at økonomi- og administrationschefen har: relevant akademisk uddannelse bred administrativ erfaring, herunder erfaring med professionel økonomistyring og økonomistyringsprogrammer kendskab til/erfaring med at drive en offentlig uddannelsesinstitution kendskab til gældende lov og regler på området erfaring med personaleledelse. 4.2 Personlige og ledelsesmæssige kompetencer Det forventes, at økonomi- og administrationschefen: brænder for uddannelse og er interesseret i at være en del af det fællesskab, der er på skolen har stærke analytiske kompetencer og evner at skabe og bevare overblikket i komplekse sammenhænge har en struktureret og systematisk tilgang til opgaveløsning er en dygtig forhandler med tæft og gennemslagskraft er socialt kompetent; lyttende, og inddragende med samarbejdsevner i alle kontekster er en tydelig og kompetent kommunikator og formidler både i skrift og tale er troværdig, tillidsfuld og opmærksom besidder personlig tyngde og robusthed. Side 7 af 8

8 5. Ansættelsesvilkår Lønnen aftales i henhold til gældende aftaler og overenskomster og forhandles med udgangspunkt i en basisløn på kr Hertil kommer eventuel kvalifikationsløn og resultatløn. 6. Proces og tidsplan AKTIVITEN TIDSANGIVELSE Ansøgningsfrist , kl Udvælgelse af kandidater til indledende samtaler Indledende samtaler , fra kl Test, personvurdering og referencer Efter Rapportering og anden samtalerunde , fra kl Forhandling og ansættelse Efter Tiltrædelse Side 8 af 8

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015

Rektor JOB- OG KRAVPROFIL. Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark & Anne Aamann Andersen Aarhus, den 8. juni 2015 Rektor AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune

Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Morten Mølgaard / Katharina Jespersen Aarhus, 2. juli 2015 Leder af Vej og Park Nordfyns Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark

Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund/Morten Mølgaard Aarhus, den 15. august 2014 Forretningsfører med ansvar for det midt- og østjyske område Boligkontoret Danmark AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aarhus, den 24. juni 2014 Uddybende notat vedrørende stillingen som Ressourcedirektør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af socialchef

Rekruttering og udvælgelse af socialchef NOTAT Jan Kjeldsmark Aarhus, den 24. september 2014 Rekruttering og udvælgelse af socialchef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen Aarhus, 11. august 2015 Skoleleder - genopslag Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune

Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Evald Eriksen og Marie Stegger Aarhus, marts 2012 Skoleleder Mølleskolen, Ry Børn og Unge, Skanderborg Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune

Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Madsen & Winnie Rechnagel Aarhus, 27. januar 2015 Skoleleder Trekronerskolen, Fjerritslev Børne- og Familieforvaltningen, Jammerbugt Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK

Læs mere

Administrativ Controller

Administrativ Controller JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund Aalborg, den 5. februar 2013 Administrativ Controller AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015

HR-partner JOB- OG KRAVPROFIL. Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 JOB- OG KRAVPROFIL Søren Eckhardt/Maria Bæk Andersen Aarhus, den 26. januar 2015 HR-partner AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Stillings- og personprofil Direktør Learnmark Horsens Juni 2015 Opdragsgiver Learnmark Horsens Adresse Stadionsvej 2 8700 Horsens Telefon: 88 16 36 00 www.learnmark.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF

Rektor. Stillings- og personprofil. Vejen Gymnasium og HF Rektor Stillings- og personprofil Vejen Gymnasium og HF Marts 2015 Indhold 1 Overblik... 3 2 Om Vejen Gymnasium og HF... 4 2.1 De overordnede rammer for skolen... 4 2.2 Elevtal, linjer og medarbejdere...

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune

Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune Tina Overgaard København den 2. september 2014 OPLÆG TIL JOBPROFIL Direktør til Musikhuset Aarhus Aarhus Kommune 1. Indledning Aarhus Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk leder af centerafdelingen Skolen på Sønderager 1. Indledning Vi søger en pædagogisk leder af vores centerafdeling på Skolen på Sønderager fra 1. august 2015. Stillingen

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at gå på pension, og derfor søger vi nu en ny afdelingsleder. Favrskov Kommune er en vækstkommune

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere